Pytania neurologiczne » Stwardnienie rozsiane » Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego

Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego

Mam prośbę o zapoznanie się z opisem wyniku rezonansu i określenie czy może to być również jakieś inne schorzenie niż SM. Jeśli jest to możliwe to proszę również o określenie w jakim stopniu zaawansowania jest choroba.

Badanie MR głowy (FSE, obrazy T1 i T2 zależne, FLAIR, skan w trzech podstawowych płaszczyznach, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego)

W obrębie istoty białej obu półkul mózgowych widoczne są mnogie, umiejscowione głównie przykomorowo ogniska o wzmożonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR; największa zmiana tego rodzaju lokalizuje się w sąsiedztwie części tylnej trzonu komory bocznej i ma wymiary ok 15 x 9mm. Pojedyncze ogniska o zbliżonych cechach morfologicznych uwidoczniono ponadto w tylnej części trzonu ciała modzelowatego (8 x 5mm) oraz w przyśrodkowej części lewej półkuli móżdżkowej (zmiana o przekroju około 6mm). Na skanach po podaniu środka kontrastowego badane struktury nie wzmacniają się, nie towarzyszą im też cechy efektu masy. Obraz MR może odpowiadać rozsianemu procesowi demielinizacyjnemu w przebiegu stwardnienia rozsianego.

Nieistotna klinicznie torbiel szyszynki o dłuższym wymiarze 7mm. Pozostałe struktury mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe są prawidłowe. Uwidoczniony odcinek rdzenia kręgowego nie zawiera ognisk patologicznego sygnału.

Tamara

Opis nie jest jednoznaczny, gdyż taki obraz to jedynie podejrzenie demielinizacji, ale nie jest rozpoznaniem. Ważne jaki jest obraz kliniczny oraz badania płynu mózgowo-rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ