Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego

Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego

W obrębie istoty białej przykorowej części prawego płata skroniowego, na poziomie warstw górnokomorowych , widoczne jest ognisko niedokrwienne wielkości ok 6 mm. Pojedyncza, punktowa zmiana ogniskowa tego rodzaju znajduje się w przykorowej części wyspy po stronie lewej. Pozostałe struktury mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w granicach normy. W zakresie badania uwidoczniono nieżytowe zgrubienie błony śluzowej prawej zatoki szczękowej, przyległej części sitowia oraz zatok klinowych i szczękowych.

Badanie MR głowy (FSE , obrazy T1 i T2 zależne , przekroje poprzeczne i strzałkowe.
Proszę o interpretację powyższego wyniku. Wiek 55 lat.

Aneta

Opis może sugerować zmianę naczyniową, jednak w opisie nie ma oceny zmiany po podaniu kontrastu. Zatem należy wykonać badanie po kontraście.

lek. Tomasz Tykocki