Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe

Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe

W istocie białej i na pograniczu korowo-podkorowo obu półkul mózgu oraz w warstwie korowej prawej półkuli widocznych jest kilka rozsianych drobnych zmian ogniskowych, hiperintensywnych w czasie T2-zależnych i w sekwencjach FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio-MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza się cech tętniaka niedrożności ani innej malformacji naczyniowej.

Paweł

Zmiany korowo-podkorowe mogą być pochodzenia naczyniowego, jednak warto zrobić badanie z kontrastem w takiej sytuacji.

lek. Tomasz Tykocki