Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej

Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej

TK GŁOWY: Badanie wykonano w trybie pilnym bez podania środka kontrastowego. W odnodze tylnej torebki wewnętrznej po stronie lewej widoczne jest hipodensyjne ognisko wielkości 0,9 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Cechy niewielkiego zaniku korowego móżdżku oraz czołowego zaniku korowego mózgu. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Nie uwidoczniono cech krwawienia śródczaszkowego.

Jak należy rozumieć powyższe wyniki?

Małgorzata

Opis badania CT wyklucza obecność świeżego krwawienia śródczaszkowego. Uwidoczniona jest jedna bardzo mała zmiana naczyniopochodna, więc po przebytym niewielkim udarze mózgu. Lokalizacja w tylnej odnodze torebki wewnętrznej może być odpowiedzialne za istniejący niedowład kończyn. Poza tym zaniki korowe mogą być typowe dla wielu podeszłego.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ