Pytania neurologiczne » Wodogłowie, zaburzenia w układzie komorowym » Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu

Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu

W obrębie komory IV po stronie lewej widoczne okrągłe ognisko o śr 5mm, o niższej gęstości w części centralnej, nie wzmacniające się po podaniu kontrastu - obraz sugeruje zmianę łagodną. Z uwagi jednak na małe wymiary zmiany i niemiarodajny pomiar gęstości wskazana prospektywna ocena w kontrolnym badaniu TK lub weryfikacja w badaniu MR. Poza tym struktury mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian.

Karolina

Należy wykonać badanie MRI głowy celem dokładniejszej oceny zmiany. Taka zmiana może prowadzić do wodogłowia, jednak jeśli obecnie nie ma dolegliwości to należy wykonać kontrole radiologiczną za 3 miesiące. Zalecałbym jednak aby zdjęcia obejrzał neurochirurg i on podjął decyzję.

lek. Tomasz Tykocki