Zaburzenia czynności zwieraczy

Prawidłowa i świadoma kontrola zwieraczy jest niezbędna człowiekowi przy czynności oddawania moczu i stolca. Wykształca się w pierwszych latach życia. Ośrodek sterujący tymi procesami znajduje się w rdzeniu kręgowym na poziomie kości krzyżowej i podlega "nadzorowi" mózgu. W różnych chorobach ośrodki te mogą ulec uszkodzeniu.

Zaburzenia czynności zwieracza pęcherza moczowego


Mogą polegać na zaburzeniu magazynowania moczu lub upośledzonym opróżnianiu pęcherza moczowego. Wynikają one z nadreaktywności mięśnia wypieracza pęcherza lub niesprawnego zwieracza.

Ostre zatrzymanie moczu spowodowane jest najczęściej poprzecznym uszkodzeniem rdzenia kręgowego (uraz, guz, krwotok), stwardnienie rozsiane, choroby mózgu (udar, guz, uraz) czy polineuropatie. Przewlekłe dolegliwości, czyli oczekiwanie na mikcję, jej wymuszanie występują najczęściej u mężczyzn przy przeroście gruczołu krokowego.

Natomiast nietrzymanie moczu polegające na częstomoczu i przymusowym oddaniu moczu zaraz po odczuciu parcia towarzyszą m.in. w zapaleniu pęcherza i stwardnieniu rozsianym.

Zaburzenia w oddawaniu stolca


Wiążą się z zatrzymaniem stolca, czyli niemożnością wydalenia kału, które występuje w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, po urazie rdzenia kręgowego. Zaś nietrzymanie stolca spotyka się w uszkodzeniu rdzenia kręgowego, w polineuropatii cukrzycowej, po zabiegach operacyjnych na odbytnicy oraz chorobach zwyrodnieniowych i naczyniowych mózgu.

Dorota Kozera

Literatura:
1) A. Prusiński: "Neurologia praktyczna".

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ