Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym

Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym

Mój syn urodził się z ciężkim niedotlenieniem okołoporodowym. Badanie MR głowy miał wykonane w 1 m-cu życia. Bardzo proszę o interpretację opisu tego badania. Niewiele rozumiem z tego fachowego języka.

1. W obrębie jader podkorowych obustronnie: w gałkach bladych, w głowach jąder ogoniastych oraz w obrębie wzgórz i torebki ostatniej obustronnie widoczne są obszary podwyższonego sygnału w sekwencji T1 oraz FLAIR
2. Scienczała warstwa korowa w obrębie obu półkul mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej-stopień mielinizacji jak w przypadku 35-36 tygodniu życia.
3. Mielinizacja istoty białej jest widoczna śladowo w strukturach tylnojamowych, poza tym nie uwidoczniono cech mielinizacji istoty białej.
4. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, bez wyraźnej asymetrii.
5. Torbiel przegrody przezroczystej szer.5 mm.
6. Ciało modzelowate widoczne w całości.
7. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości, zachowane bruzdy mózgowe.
8. Migdałki móżdżku powyżej linii otworu wielkiego czaszki.

Bardzo mi zależy na komentarzu tego opisu. Boję się, że jest to bardzo poważne uszkodzenie mózgu.

Iwona

Na podstawie opisu zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu okołokomorowym w okresie okołoporodowym.
Spowolniony proces mielinizacji. Ważne jest jak dziecko się rozwija czy są zaburzenia neurologiczne.

lek. Tomasz Tykocki