Aleksja, agrafia, amnezja

Aleksja


Aleksja jest zaburzeniem polegającym na utracie umiejętności czytania (słowa pisanego). Może być tylko częściowa (aleksja bez agrafii) lub całkowita.

Częściowa aleksja charakteryzuje się niemożnością czytania wyrazów, jako całości przy zachowanej umiejętności literowania i pisania. Jednak własnoręcznie pisane słowa nie mogą zostać przez chorego odczytane. Przyczyną jest udar mózgu w obrębie środkowej części płata potylicznego, płata skroniowego oraz trzonu ciała modzelowatego.

Aleksja całkowita obejmuje również zaburzenia pisania. Dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia lewego płata ciemieniowego.

Agrafia


Agrafia jest zaburzeniem obejmującym utratę zdolności pisania i zwykle literowania. Agrafia powstaje w wyniku uszkodzenia w obrębie płata ciemieniowego półkuli dominującej. Może również towarzyszyć innym zaburzeniom tj. afazji, apraksji, aleksji i orientacji przestrzennej.

Amnezja


Amnezja jest stanem niepamięci. Chory posiada lukę w pamięci, nie potrafi przypomnieć sobie faktów z jakiegoś okresu, rzadko całego życia. Wyróżniamy amnezję częściową i całkowitą oraz poprzedzającą utratę świadomości i następczą (utrata zdolności zapamiętywania nowych informacji). Do utraty pamięci dochodzi w wyniku urazu, zapalenia mózgu, zatrucia, napadów padaczkowych.

W stan amnezji chory wprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym w przypadku zabiegu operacyjnego.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ