Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym

Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym

Drobny naczyniak żylny widoczny w płacie ciemieniowym prawym biegnący od trójkąta komory bocznej prawej na obwód i rozgałęziający się pajeczykowato w strukturach korowo-podkorowych tego płata. Podobna zmiana widoczna w płacie potylicznym lewym. W tych okolicach widoczne pasmowate ogniska podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2-zależnych-dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowe. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Rowki sklepistości, przestrzennie plynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia. Struktury tylno jamowy, w tym pęczki słuchowo-twarzowe bez zmian. Piramidy kości skroniowych prawidłowo powietrzne.

To jest wynik mojego MR głowy. Jakie powinny być następne kroki?

Aneta

Zmiany żylne nie są leczone, gdyż nie krwawią. Jednak proponowałbym kontrolne badanie MRI za rok.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ