Pytania neurologiczne » Neurologia » Zmiany typie zmian demenilizacyjnych

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych

Badanie MNR mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,w obrazach T1, T2, PD zależnych, w proekcjach aksjalnych, sagitalnych i koronalnych,przed i po podaniu kontrastu iv.
Stwierdzono obecność drobnych i pojedynczych ognisk, hiperintensywnych w obrazach T2,PD zależnych i sekwencji FLAIR, o typie zmian demenilizacyjnych, zlokalizowanych podkorkowo w prawym płacie ciemieniowym.
Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni planowych wewnątrzcząsteczkowych w normie.

Czy potrzebne leczenie zapobiegawcze poza kontrolą ciśnienia?

irina

W opisie jest sugestia że mogą to być zmiany demielinizacyjne, nie ma jednak wyniku po podaniu kontrastu. Potrzebna jest konsultacja neurologiczna i rozszerzenie diagnostyki.

lek. Tomasz Tykocki