Ból L5

neurologiczne.pl & ból L5Zespół niespokojnych nóg .. bólu w kończynach dolnych występujących w spoczynku i zmuszających chorego do nieustannego poruszania nogami głownie podczas leżenia i siedzenia. W rezultacie utrudnia to zasypianie i prowadzi do bezsenności. Choroba ta może wystą ... Objawy korzeniowe .. bólu. Do najważniejszych objawów korzeniowych należą: Objaw Laseguea bada się w pozycji leżącej ( na plecach ). Pacjent podejmuje próbę wyprostowania kolana przy zgiętych pod kątem prostym stawu kolanowego i biodrowego. Pojawia si ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. bólów głowy z powodu utrzymującego się jeszcze wycieku płynu mózgowo - rdzeniowego przez otwór w oponie twardej. Wskazania dla punkcji lędźwiowej * podejrzenie zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych * podejrzenie zapalenia mózgu * p ...

Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. bólach głowy ( głównie migrenowych ). Elektromiografia Elektromiografię ( EMG ) wykonuje się z użyciem igły, którą wprowadza się do badanego mięśnia. Igła ta jest elektrodą oceniającą stan mięśnia w spoczynku ( prawidłowo linia iz ... Stwardnienie rozsiane .. ból gałki ocznej i łuku brwiowego, które nasila się przy ruchach gałek ocznych na boki, podwójne widzenie, osłabienie siły mięśniowej czy zaburzenia czucia ( dotyku, bólu, temperatury, wibracji, położenia części ciała ). Ponadto w ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. bólu konieczna może się okazać karbamazepina czy gabapentyna. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ...

Jamistość rdzenia kręgowego .. bólu i temperatury. Z czasem może dołączyć się utrata czucia wibracji i położenia części ciała. Pojawia się osłabienie mięśni kończyn a odruchy własne mięśni wygasają. Mięśnie rąk mogą zanikać prowadząc do powstania tzw. ręki szpo ... Mózgowie .. bólu i temperatury ). Zawzgórze to z kolei istotny składnik drogi przewodzenia bodźców wzrokowych i słuchowych. W nadwzgórzu natomiast znajduje się szyszynka, czyli gruczoł wydzielania dokrewnego, który reguluje rytm dnia i nocy o ... Zespół Lamberta - Eatona .. ból mięśni, suchość w jamie ustnej, zaparcia, zmniejszona potliwość i impotencja. Chory czuje się gorzej rano niż wieczorem. Głównym badaniem wykonywanym w diagnostyce LEMS jest elektrostymulacyjna próba męczliwości. Natomiast lec ...

Zespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm) .. ból jamy ustnej i gardła, zaburzenia ostrości widzenia, dwojenie, nudności i wymioty, zmniejszona potliwość, zaburzenia gałkoruchowe, zaburzenia mięśni twarzy, gardła, oddechowych i kończyn. Zespół miasteniczny w zatruciu jadem ki ... Dystonie .. ból ręki podczas pisania. W późniejszym okresie chory mocniej ściska długopis lub tak prostuje palce, iż utrudnia mu to utrzymanie długopisu. Dodatkowo pojawia się nieprawidłowe ustawienie nadgarstka, przedramienia i barku. W przy ... Choroba Parkinsona .. bóle i kurcze mięśni, zmiana charakteru pisma ( mikrografia ). Ponadto występują zaparcia, zaburzenia w oddawaniu moczu, ślinotok, łojotok w obrębie twarzy, nadmierne pocenie się, impotencja, depresja, zaburzenia koncentracji, ogó ...

Krwiak nadtwardówkowy .. ból głowy, senność, nudności, wymioty, niedowład połowiczy ( niemożność poruszania kończynami ), poszerzenie źrenicy oraz brak jej reaktywności po stronie krwiaka, zaburzenia postawy lub osłabienie siły mięśniowej po stronie przec ... Krwiak podtwardówkowy .. ból głowy, nudności i wymioty, spowolnienie psychoruchowe, i niedowład połowiczy. Natomiast przewlekły krwiak może nie powodować objawów lub objawy mogą przyjąć postać umiarkowanych bólów głowy, spowolnienia, senności, napadów drg ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. bóle głowy, wymioty, zaburzenia pamięci, zaburzenia widzenia czy mowy oraz drgawki. Małe stłuczenia mogą być bezobjawowe. Stłuczenie mózgu najczęściej stwierdzane jest w tomografii komputerowej ( CT ) lub w rezonansie magnetycznym ...

Wstrząśnienie mózgu .. bóle głowy, zaburzenia równowagi, pamięci oraz funkcji poznawczych, nieobecny wyraz twarzy, dezorientacja, niewyraźna i nielogiczna mowa, rozdrażnienie, zaburzenia snu, lęk, nietolerancja jasnego światła i głośnych dźwięków. Doleg ... Złamania podstawy czaszki .. ból głowy, nudności, wymioty, zaburzenia ostrości wzroku i ruchomości gałki ocznej ( wskutek ucisku, obrzęku, przemieszczenia lub uszkodzenia gałki ocznej, krwiaka, niedowładu nerwów czaszkowych unerwiających mięśnie gałki ocznej ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. bólami głowy. Może pojawić się zmętnienie soczewki, nowotwór ( oponiak, wyściółczak, glejak ). Diagnostyka nerwiakowłókniakowatości Rozpoznanie nerwiakowłókniakowatości ustala się na podstawie charakterystycznych objawów kliniczny ...

Urazy rdzenia kręgowego .. bólu i temperatury po stronie przeciwnej oraz utratę czucia wibracji i położenia w stawach, porażenie po tej samej stronie ciała i poniżej uszkodzenia. Całkowite przerwanie rdzenia kręgowego objawia się jakimkolwiek brakiem czucia ... Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. ból. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Udar niedokrwienny mózgu .. bólu, zaburzenia ruchu gałek ocznych. Diagnostyka udaru niedokrwiennego Podstawowymi badaniami diagnozującym są tomografia komputerowa ( późne zmiany w mózgu ) i rezonans magnetyczny, szczególnie wykonany techniką dyfuzyjną lub pe ...

Krwotok śródmózgowy .. ból głowy, wymioty, zaburzenia ruchowe i czuciowe, zaburzenia mowy, zaburzenia przytomności, w przypadku krwotoku do mózgu nawet śpiączka i niedowład czterokończynowy, a przy przebiciu do układu komorowego nawet śmierć. Rozpoznani ... Krwotok podpajęczynówkowy .. ból głowy o dużym nasileniu, sztywność karku, utrata przytomności, nudności, wymioty, ból krzyża lub kończyny dolnej, światłowstręt, zaburzenia świadomości, ogniskowe objawy neurologiczne tj. niedowład połowiczy, zaburzenia mowy. ... Śmierć mózgu .. bólowy w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych. 5. Brak odruchów wymiotnych i kaszlowych. 6. Brak odruchu oczno - mózgowego. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) ...

Guzy nerwów czaszkowych .. bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia w postaci podwójnego widzenia, zaburzenia koordynacji ruchowej, oczopląs, osłabienie mięśni twarzy, drętwienie twarzy, wodogłowie. Nerwiak nerwu trójdzielnego objawia się odczucie ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. bólów głowy, osłabienia, senności, splątania, nudności i wymiotów, zaburzeń czucia, zaburzeń zachowania, zaburzeń czuciowo - ruchowych w obszarach unerwianych przez nerwy czaszkowe, bóle krzyża. Badania wykonywane w celu rozpoznan ... Guzy czaszki .. bóle głowy, nawracające zapalenie zatok, wytrzeszcz gałki ocznej. Chrzęstniak ( łac. chondroma ) jest guzem powstałym z tkanki chrzęstnej kości, z tego względu chrzęstniaki zlokalizowane są w obrębie podstawy czaszki i zatok przyn ...

Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. bóle głowy, wieloletnie napady padaczkowe, zaburzenia wzrokowe, węchu, słuchu, niedowład połowiczy ( zmniejszenie siły i ograniczenie zakresu ruchów po jednej stronie ciała ), zaburzenia czucia, zaburzenia funkcji nerwów czaszkowy ... Glejaki .. bóle głowy, nudności, wymioty, wodogłowie, zaburzenia koncentracji, osobowości. Rozpoznanie wyściółczaka obejmuje badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy ... Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. bóle i zawroty głowy, oczopląs, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu, rzadziej nieotrzymanie moczu i zaburzenia czucia. Objawy są skutkiem naczyniaka siatkówki i móżdżku. Rozpoznanie choroby oparte je ...

Obrzęk mózgu .. bólu głowy, nierównych źrenic, zaburzeń gałkoruchowych, nieprawidłowych objawów ogniskowych po przeciwnej stronie do ogniska uszkodzenia, drżenia, zaburzenia świadomości. Obrzęk mózgu naczyniopochodny jest rozpoznawany na podstawi ... Objawy wodogłowia .. bólowe, senność, złe samopoczucie i zaburzenie koordynacji ruchowej. Ponadto mogą wystąpić drgawki, zaburzenia świadomości, otępienie, zaburzenia wzroku, objawy sugerujące uszkodzenie dróg korowo - rdzeniowych. W skrajnych przypad ... Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. bólu głowy, nudności i wymiotów, objawów oponowych oraz gorączki lub stanu podgorączkowego. W większości przypadków jednak zakażenie wirusowe prowadzi również do zapalenia mózgu o gorszym rokowaniu, a do nasilenia objawów dochodzi ...

Ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. ból głowy, gorączka, nudności i wymioty, zaburzenia przytomności, drgawki, pobudzenie psychoruchowe, niemożność wykonania ruchu kończynami, zaburzenia oddychania, zwolnienie rytmu serca, zmiany skórne w postaci wylewów skórnych i ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. ból głowy, nudności i wymioty, objawy oponowe oraz zaburzenie świadomości. Ponadto mogą wystąpić ruchy mimowolne, niedowłady, czyli niemożność wykonania ruchu kończynami. Możliwe powikłania choroby to wodogłowie, porażenie nerwów ... Padaczka .. bólu, iskry, błyski, odczuwanie dziwnego smaku, zapachu ) - z objawami autonomicznymi ( np. ucisk w nadbrzuszu, pocenie się, ślinienie, zaczerwienienie lub blednięcie ) - z objawami psychicznymi ( np. omamy, deja vu, napadowe natr ...

Napięciowy ból głowy .. ból głowy to samoistnie powstający obustronny ból z obecnością zmiennych objawów towarzyszących. Jest najczęściej występującym bólem głowy, częściej u kobiet niż mężczyzn. Przyczyna napięciowego bólu głowy nie została jeszcze pozn ... Klasterowy ból głowy .. ból głowy to powtarzające się napady samoistnego, jednostronnego bólu głowy o dość silnym nasileniu. Występuje rzadko, głównie po 20 - 30. rż. z przewagą wśród mężczyzn ( 1:9 ). Przyczyna klasterowego bólu głowy nie została jeszcz ... Neuralgia nerwu trójdzielnego .. ból nerwu trójdzielnego ) należy do najczęstszych nerwobóli w obrębie twarzy. Są to napady krótkotrwałego bólu ograniczone do miejsca zaopatrywanego przez gałęzie nerwu trójdzielnego ( nerwu V ) występujące jednostronnie. Nerw tró ...

Migrena .. bólów głowy występujących jednostronnie. Szacuje się, że w Polsce na migrenę choruje 10 proc. ludzi. Choroba częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Przyczyna migreny pozostaje jak dotąd niewyjaśniona. Dużą rolę w powstawaniu migren ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. bóle głowy, gorączka lub nieznaczne podwyższenie ciepłoty, obecność objawów oponowych, rzadziej występujące napady padaczkowe, zaburzenia świadomości, udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie. Diagnostyka grzybiczeg ... Choroby wywołane przez priony .. bóle i zawroty głowy, podwójne widzenie, ślepota, zaburzenia w zachowaniu. Jatrogenna postać CJD Jatrogenna postać występuje po podaniu zainfekowanego hormonu wzrostu otrzymanego z przysadki chorego człowieka, gonadotropin, przesz ...

Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. ból głowy, drgawki, wymioty, zaburzenia widzenia, zaburzenia ruchu, mowy, zmiany w zachowaniu chorego. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów może trwać nawet 30 lat. W diagnostyce wykorzystywane są badania serologiczne, PMR, o ... Toksoplazmoza .. bóle głowy, drgawki, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, równowagi, otępienie, objawy oponowe. Diagnostyka i leczenie toksoplazmozy W diagnostyce wykorzystuje się krew, płyn mózgowo - rdzeniowy ( PMR ), fragmenty tkanek pobrane od ... Guzy okolicy szyszynki .. bóle głowy ( z powodu obecności wodogłowia ), zaburzenia wzroku w postaci utrudnionego spoglądania ku górze, podwójne widzenia, brak reakcji źrenic na światło, oczopląs, zaburzenia chodu, wymioty, rzadko zaburzenia pamięci, śpiącz ...

Guzy przysadki .. bóle głowy, zaburzenia wzroku w postaci ograniczenia pola widzenia, zaburzenia ruchu gałek ocznych, zaniewidzenie, niewydolność hormonalna. Ponadto w zależności od wydzielanego w nadmiarze hormonu może wystąpić mlekotok, zanik mie ... Guzy rdzenia kręgowego .. bólu, drętwienia i mrowienia, w dalszej kolejności pojawiają się trudności przy ruchach kończyn, zanik mięśni zależny od zajętych procesem patologicznym korzeni nerwowych i zaburzenia funkcji zwieraczy. Guzy wewnątrzrdzeniowe Guzy ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. bóle głowy, wymioty, zaburzenia widzenia ( podwójne widzenie ), zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia chodu, zaburzenia czucia, zahamowanie wzrostu, napady padaczkowe. Do objawów mało charakterystycznych należą: znaczna męczli ...

Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. bóle głowy, wymioty, zaburzenia widzenia ( ubytki pola widzenia, zaniewidzenie ), zaburzenia pamięci, wodogłowie. Oprócz badań obrazowych ( CT, MR ) powinny zostać wykonane badania hormonalne, które mogą ujawnić zaburzenia w funkc ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia koordynacji ruchowej, napady padaczkowe. Zmiany mnogie mogą być przyczyną otępienia. Diagnostyka wtórnych guzów OUN Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie zmiany w mózgu jest ... Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia chodzenia, wymioty, napady padaczkowe, podwójne widzenie, osłabienie mięśni twarzy, zaburzenia słuchu, wzroku i czucia w obrębie twarzy, osłabienie odruchów, kończyn, zaburzenia czucia ...

Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. bólu ( najczęściej o charakterze opasającym ), upośledzenie ruchu kończyn, zaburzenia czucia, a w zaawansowanym procesie nietrzymanie moczu i stolca. W diagnostyce przerzutów do rdzenia kręgowego wykorzystywane są badania radiolog ... Skala Glasgow .. bólowy ( 2 ) - otwiera oczy na polecenie ( 3 ) - otwiera oczy spontanicznie ( 4 ) Odpowiedź ruchowa - brak reakcji na bodziec ( 1 ) - reakcja wyprostna, chory przywodzi i obraca ramiona do wewnątrz ( 2 ) - reakcja zgięciowa, chory ... Inne zaburzenia ruchowe .. ból. ...

Neuropatia .. ból piekący, przeszywający, zaburzenia czucia ( przeczulica, niedoczulica, brak czucia temperatury, położenia, dotyku ), osłabienie siły i napięcia mięśniowego, zanik mięśni, osłabienie lub brak odruchów ścięgnistych, rzadziej zab ... Zespół Guillaina-Barrego .. bóle oraz osłabienie siły mięśniowej. Niedowład mięśni może przybrać postać uogólnioną. Odruchy ścięgniste ulegają osłabieniu lub zanikają. W rzadkich przypadkach dochodzi do zajęcia układu oddechowego, częściej do porażenia nerwu ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. bólu głowy, nudności, wymiotów, zaburzeń świadomości, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, osłabienia ruchów dowolnych, napadów padaczkowych. Diagnostyka encefalopatii nadciśnieniowej obejmuje oprócz badania ciśnienia tętniczego ...

Zespoły nerwów czaszkowych .. bóle okolicy skroniowej, oczodołu, wytrzeszcz gałki ocznej, porażenie nerwów tj. nerw okoruchowy ( III ), bloczkowy ( IV ), odwodzący ( VI ), gałąź oczna nerwu trójdzielnego ( V ). Najczęstszą przyczyną zespołu jest guz ( np. opon ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu rdzenia kręgowego .. bólu i temperatury. Zespół stożka rdzeniowego Zespół stożka rdzeniowego powstaje w wyniku urazu, guza. Jest to zespół objawiający się, jako nieotrzymanie lub zatrzymanie moczu lub kału, zaburzenia erekcji, zaburzenia czucia. Zespó ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu nerwów obwodowych .. bólu, zaburzeniem czucia w obrębie unerwienia korzenia rdzeniowego, osłabieniem siły mięśniowej. Zespół ogona końskiego Zespół ogona końskiego jest wyrazem uszkodzenia dolnych korzeni rdzeniowych wychodzących z końcowych części rd ...

Zespoły naprzemienne .. bólu na twarzy, zniesienie odruchu rogówkowego po stronie uszkodzenia oraz zaburzenie czucia w obrębie kończyn i tułowia po przeciwnej stronie. Zespołu Jacksona, w którym dochodzi do porażenia nerwu podjęzykowego ( XII ) oraz osła ... Zespół wklinowania .. bóle głowy, zaburzenia świadomości, oddechu, zmiany ciśnienia tętniczego, objaw Babińskiego, a nawet zgon. Przy guzach zlokalizowanych podnamiotowo przemieszczeniu ulegają migdałki móżdżku do otworu wielkiego czaszki uciskając na ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. bóle głowy, nudności, wymioty, objawy oponowe ( tj. sztywność karku, objaw Brudzińskiego, Kerniga ). Zespół piramidowy to zespół, w którym dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego neuronu ruchowego ( górnego ). Manifestuje się niedowła ...

Podwójne widzenie .. ból w prawym oczodole. Nie wiem czy to nie jest raczej problem okulistyczny. Opisany problem może mieć przyczynę zarówno okulistyczną jak i neurologiczną. Zatem trudno wymienić wszystkie jednostki chorobowe w których występuje ten ... Powikłania nakłucia lędźwiowego .. ból głowy. Dlatego warto po zabiegu parę godzin leżeć co ma przeciwdziałać tego typu dolegliwościom. ... Zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym .. bólu głowy trwającego już pół roku. W badaniu tym stwierdzono zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym. Czy to coś groźnego? Zwapnienia nie są niczym niepokojącym. Często są to indywidualne odrębności, dominują u osób starszych ...

Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. ból w plecach na wysokości lędźwi oraz drętwienie i promieniowanie bólu w prawej nodze. Czy to coś poważnego? Do jakiego lekarza się udać? Bardzo prawdopodobne, że są to objawy dyskopatii w odcinku lędźwiowo - krzyżowym. Na począt ... Wyrwany nerw udowo-goleniowy .. ból kauzalgiczny, objawiający się pieczeniem , kłuciem. Gdy nerw został przecięty tylko częściowo, jednym ze sposobów leczenia jest jego całkowite przecięcie. Innym sposobem leczenia jest farmakoterapia, czyli łączenie typowych le ... Zapalenie nerwu trójdzielnego .. ból lewej części twarzy połączony z jej drętwieniem zdiagnozowano jako zapalenie nerwu trójdzielnego ( dolna i środkowa gałąź ). Mama bierze jakiś lek, który bardzo mocno spowalnia jej reakcje i czyni ją otępiałą. Czy nie ma innyc ...

Jamistość rdzenia .. bóle głowy, utraty przytomności. Gdy jamistość współistnieje z zespołem Arnolda - Chiari pierwszym etapem leczenia jest odbarczenie szczytowo - potyliczne, celem odbarczenia migdałków móżdżku i ułatwienie cyrkulacji płynu mózgowo ... Neuropatia uda lewego .. ból, ukłucia. Co może być przyczyna w/w objawów? Może to być zespół Rotha Bernhardta, polega na uszkodzeniu nerwu skórnego bocznego uda. Występuje u osób otyłych, może być spowodowany noszeniem zbyt obcisłych ubrań lub paska. Lecz ... Torbiel oponowa .. ból w plecach. Niestety było to zaraz przed Bożym Ciałem więc dopiero w poniedziałek trafiłam do lekarza, który skierował mnie do ortopedy. Ortopeda przepisał mi leki. Uskarżałam się na drętwienie nóg. Bóle w pośladkach i nogach. ...

Torbiel podpajęczynówkowy głowy .. bóle i zawroty głowy. Leczenie torbieli pajęczynówki uzależnione jest od lokalizacji i wielkości. Małe torbiele leczy się zachowawczo, wykonując kontrolne badanie obrazowe co roku, obserwując czy torbiel się nie powiększa. Natomia ... Nieustanne bóle głowy .. bólu głowy, który pojawia się niemal codziennie od 6 lat. Ból ten jest uciążliwy jak migrena, ale towarzysza temu nietypowe objawy np. wstręt przed świeżym powietrzem. Unika on tez kontaktu ze światłem oraz ma problemy z wysławian ... Nerwica, czy coś poważnego? .. ból w okolicy skroni. Zaczęły mnie tez pobolewać ręce, czasem nogi ( odczucie jakby bolały kości ). Neurolog, do którego się udałam stwierdził, że odruchy są prawidłowe, więc dostałam na miesiąc leki, najmniejsza dawka, przed snem ...

Objawy oponowe ujemne .. ból głowy. ... Silny ból rąk .. ból rąk. Zdarzają się przypadki, że nie jest w stanie podnieść nawet kubka do ust. Chodzi tu o ból w okolicy łokcia. Jak ostatnio wmasowała sobie maść, to zrobił jej się krwiak od wewnętrznej strony ręki. Zrobiły jej się również g ... Ból w dolnej części pleców .. bólowe i osłonowe. Niewiele pomagały. Zalecił zabiegi i masaże skorzystałam ale w żadnym stopniu nie pomogły. Ból nadal występuje. W szkole dość długo muszę siedzieć i to sprawia mi dodatkowy ból. Dodam że siedzę prosto i nie prze ...

Pieczenie całej twarzy .. bólu mamy do czynienia. W przypadku neuralgii trójdzielnej ból ma charakter napadowy, kłujący, przeszywający, może być prowokowany jedzeniem, powiewem wiatru itp. W przypadku rozpoznania neuralgii nerwu trójdzielnego należy włączy ... Przewlekłe codzienne bóle głowy .. bólowe, przyczyna to ból głowy. Miałam zrobiony rezonans magnetyczny, tomografie komp. eeg, doppler żył, psychiatrzy i psycholodzy orzekli jest OK. Nie ma podstaw do włączenia leków psychotropowych i antydepresantów. Próby leczeni ... Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego .. bóli głowy potem wymiotów. Pojechała do szpitala i okazało się ze ma przerzuty. Jaka jest szansa ze mama wyjdzie z tych przerzutów w głowie? Na ile procent to może się udać i czy w ogóle to jest możliwe. Wszystko zależy od tego ja ...

Objawy wstrząśnienia mózgu .. bóle głowy w odcinku szyjnym. Dobrze byłoby wykonać badanie Rtg kręgosłupa szyjnego i CT głowy. Drganie powieki nie jest objawem urazu głowy. ... Padaczka? tąpnięcia głowy, zaburzenia pamięci w nocy .. ból w różnych miejscach. Mam wizytę u neurologa ustaloną na dopiero za 2 miesiące. Jednak dzisiaj w nocy poważnie się wystraszyłam. Obudził mnie pies. Przez podejrzewam kilka minut nie byłam stanie przypomnieć sobie nic. Ani jak m ... Wgłębienia na czubku głowy .. bóle głowy,ból miejscowy to warto zrobić tomografię komputerową, aby wykluczyć inne patologie. ...

Objawy niewielkiej dyskopatii zwyrodnieniowej .. bólowe głowy, szyi, czy barków. Opis MRI odcinka szyjnego nie pokazuję dużych zmian patologicznych. O leczeniu operacyjnym decydują w pierwszej kolejności objawy, potem wynik MRI. Zatem jeśli może Pani w miarę normalnie funkcjonow ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. ból był do tego stopnia nieznośny ze krótki spacer był dla mnie problemem. Bolały mnie nawet stopy od strony podeszwy. Do tego od kilku lat drży mi lewa ręka, lekarze nie umieją mi odpowiedzieć, co jest tego przyczyną. Byłam u kil ... Hipoplazja tętnicy mózgu .. bóle głowy mające charakter bólu migrenowego ( bólowi towarzyszą często wymioty ). Chciałabym się dowiedzieć na czym polega wykryta u mnie hipolazja, czy jest zagrażająca, jakie może nieść za sobą skutki i w jaki sposób leczy się ...

Neuralgia nerwu trójdzielnego a gorąca lewa części głowy .. bólów głowy jako przyczynę podano, iż jest to neuralgia nerwu trójdzielnego, na co choruje od 3 lat. Po otrzymaniu zastrzyków mam mniejsze bóle jednak cały czas mam zawiniętą głowę i ból szczęki górnej i bardzo ciepłą lewą stronę ... Przepuklina jądra miażdżystego .. ból kręgosłupa w okolicy krzyża, lewej nogi do łydki, rzadko stopy, czasami *dziwne* uczucie w nodze ( trudno mi je sprecyzować i nazwać ) dodatkowo bardzo częste wizyty w ubikacji, ale bez objawów nieutrzymania moczu ( wyjątkowo ... Wypuklenie krążka modulującego .. ból. Po tym zabiegu było o 40% lepiej, mniej mnie bolało. Ból wydostaje się z okolic lewej łopatki z bólami na lewą rękę ( również mrowienie sporadyczne w dwóch palcach reki ). Postanowiłem iść do bardzo dobrego masażysty, który r ...

Leki na kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych .. bólowe, w przypadku zapalenia mózgu, czasami dodatkowo leki przeciwobrzękowe. Jeśli chodzi o sam ból głowy to powinien być skutecznie leczony, istnieje szereg leków, które mogą być pomocne. ... Bóle głowy a zapalenie zatok u nastolatka .. ból głowy. Utrzymuje się ze zmiennym natężeniem od kilku miesięcy, w zasadzie przez całą dobę ( gł. w godz.8 - 15 ). Towarzyszą mu objawy drętwienia kończyn górnych. Ból pojawia się w różnych częściach czaszki - od fragmentu twarz ... Parestezje i bóle głowy .. bóle głowy o zmiennej lokalizacji, mające najczęściej charakter napięciowy, rzadziej pulsujący ( głównie w okolicy potylicy ) lub uciskowy, oraz bóle górnej części szyi( przy połączeniu z tylną częścią czaszki ). Występują również ...

Drżenia wewnątrz ciała i zawroty głowy .. ból ciała. Przez tydzień brałem co 4 godziny tabletkę nasenną, mroczki znikały, a drżenie było. Po tyg. zacząłem widzieć przez mgłę, odstawiłem tabletki. Z dnia na dzień zaczęły narastać uciskowe bóle głowy, drżenie cały czas było ... Bóle głowy, wymioty, zachwianie równowagi następnego dnia po uderzeniu .. bóle głowy, biegunka, wymioty, zachwianie równowagi. Czy mogą to być skutki tego uderzenia? Jeśli uraz był poważny z utratą przytomności to takie objawy mogą występować. Natomiast jeśli nie odniósł Pan poważnych obrażeń to nie jes ... Nie do końca usunięty guz móżdżku .. ból głowy w miejscu w którym jest wstawiona. Należy wykonać kontrolne badanie CT głowy i zobaczyć czy nie ma wodogłowia, co może świadczyć o obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. Zastawki mogę być po pewnym czasie niefunkcjonalne. Trze ...

Torbiel oponowa Tarlova a uprawianie sportu .. bólowych, gdyż nawet nie ma takiej potrzeby. Zbliża się zima i mam pytanie, czy mając taką torbiel oponową w kręgosłupie można jeździć na desce? Jeden lekarz mi zabronił wszystkiego, nawet dźwigania zakupów, mimo, że prawdopodobni ... Otępienie, problemu z pamięcią, kojarzeniem i szumy w uszach .. ból i drętwienie ( chyba mięśni ) w okolicach czoła i skroni. Zaczynam unikać kontaktów z ludźmi, bo z powodu pustki w głowie, praktycznie nie mam tematów do rozmowy. Taki obawy mogą występować w depresji lub zaburzeniach lękowych ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. bóle głowy i oczu, ma zawężone pole widzenia. Dostaje też leki przeciwbólowe, ciśnienie krwi mierzą wtedy tylko, gdy ja o to proszę. Czy to są dobre diagnozy? Nie mam dostępu do wyników badań mąż ma cały czas leżeć, nie wolno mu w ...

Objawy wodogłowia normotensyjnego i hipertensyjnego .. bóle głowy, nudności i wymioty, zburzenia świadomości i przytomności. W tym drugim przypadku trzeba zdiagnozować przyczynę. ... Silne bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące .. bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące, najbardziej w tylnej części w miejscu urazu, ponadto często z powodu bólu dochodzi do mdłości, silne zawroty głowy, plamy przed oczami, wypadanie włosów, ciągłe zmęczenie, bóle stawowe, pęka ... Nawrót neuralgii nerwu trójdzielnego .. bóli po tej samej stronie co wtedy. Ból był o wiele silniejszy i nie przechodził. Bolał mnie cały policzek: szczęki, kość policzkowa i skroń. Ból był podobny do bólu zęba, ale żaden ząb mnie nie bolał tylko kości. Po 15 min nie da ...

Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. Ból w prawym barku. Gorsze odczucia smaku oraz mniejsze czucie w jamie ustnej. Jestem po 18 - dniowym pobycie w szpitalu. Badania KT MR EEG EMG nie wykazały większych zmian ( tak jest na wypisie ). Od lekarza neurologa wiem, że ma ... Badania diagnozujące ból głowy po uderzeniu .. bóle głowy ( w okolicy czoła, do nasady nosa ), osłabienia z pojawiającymi się zawrotami głowy. Po 3 tygodniach po raz kolejny wykonałem tomografie, która pokazała ten sam wynik. Z tego co się orientuję tomografia skupia się główn ... Zwyrodnienie kręgosłupa a praca fizyczna .. bólowych. ...

Ciągły, tępy ból głowy od miesięcy .. Ból jest tępy z tyłu głowy po prawej stronie. Czasami nawet w nocy budzę się z bólem. Nie pomagają żadne tabletki przeciwbólowe. Czy powinnam zgłosić się do neurologa? Tak, jeśli ból występuje w nocy i wybudza Panią to należy z ty ... Przewlekłe bóle głowy .. bóle głowy. Nie działają na mnie leki przeciwbólowe. W badaniach neurologicznych też właściwie nic nie wychodzi. Siostra choruje na SM dlatego patrzyli pod tym kontem ale nic nie wykazuje że to jest to. Neurolodzy twierdzą że może ... Zaburzenia snu, brak koncentracji, drażliwość na światło .. bóle głowy, dochodzące do ciężkich migren, gdzie z bólu występują symptomy nudności. Im bardziej próbuję się skupić tym bardziej słyszę w umyśle ton bardzo wysokich częstotliwości który wydawało by się że kurczy mi naczynka na skr ...

Dyskopatia lędźwiowa a ataki drgawkowe z utratą mowy .. bóle całego kręgosłupa! po za normalnymi objawami przy dyskopatii lędźwiowej ( zaniki czucia prawej kończyny, napięcie mięśniowe itd - to co miałem dotychczas przy mej dyskopatii ). Przyjmuje tramadol, diazepam, paracetamol. Czy w ... Krótkotrwałe bóle prawej strony twarzy a neuralgia nerwu trójdzielnego .. bóle po prawej stronie twarzy, rozpoczyna się jak bóle zębów, ale nie wiem które bolą, bo cała prawa strona, bóle z dnia na dzień stają się mocniejsze, chociaż krótkotrwałe, mam reakcję na zmianę temperatury otoczenia, zimne, ciep ... Silny ból głowy w jednym miejscu nad czołem podczas przyjmowania melatoniny .. bólem głowy ale byłem wstanie usnąć i rano było OK. Następnej nocy również źle spałem i gdy obudził mnie silny ból głowy nad ranem, nie mogłem spać ból był bardzo silny odrazo wziąłem lek przeciwbólowy, który nie pomógł, po ok. 3 ...

Leczenie zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa .. bólowe, z którymi walczę od dwóch lat nasiliły się. Oprócz zmian w odcinku szyjnym, mam również zmiany w odcinku lędźwiowym. Wczoraj otrzymałam skierowanie na konsultację neurochirurgiczną. Opis świadczy o wielopoziomowych zamiana ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. bólowe warto skonsultować się z neurochirurgiem. ... Wypadnięcie jądra miażdżystego .. bóle w krzyżu promieniujące do lewej nogi, mrowienie, pieczenie łydek. Z opisu wynika, że jest dyskopatia w odcinku lędźwiowo - krzyżowym i dlatego są dolegliwości. Proponuję konsultację neurochirurgiczną w kierunku leczenia opera ...

Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. bóli głowy o różnych intensywnościach trwających od ponad roku. Taki obraz może odpowiadać zmianom demielinizacyjnym jednak takie ogniska powinny się wzmocnić po kontraście,czego nie zaobserwowano. Ważne na jakim aparacie zostało ... Rozpoznanie migreny .. bóle głowy. Są one bardzo częste. Stuka, uciska mi w skroni. Mam wrażenie że zaraz wyskoczą mi oczy robi mi się gorąco. Niekiedy wymiotuję, kręci mi się w głowie. Proszki przeciwbólowe nie pomagają mi. Moja mama zmarła na raka móz ... Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. bóle głowy wykonałem kolejne MRI które wykazało niewielką torbiel szyszynki 0,9 na 0,7 cm. Zapytałem wiec lekarza opisującego pierwszy rezonans dlaczego nie opisał torbieli. Odpowiedziano mi ze nie opisano tego ponieważ nie jest n ...

Udar mózgu a padaczka .. bóle rąk i mam zaburzenia mowy. Jak mnie zablokuje to nie mówię tylko bełkotam, a najgorsze są te bóle rąk, zmiany rentgenowskie nie wykazują żadnych zmian. Neurolog wysyła mnie do ortopedy a ten natomiast do neurologa i tak w kół ... Podrażnienie nerwu po zastrzyku .. ból od pośladka do stopy, ból i mrowienie w pięcie, darcie w udzie. Przyjmowałam już różne leki, ale nie pomagają. Co może pomóc, jakie zabiegi? Prawdopodobnie mogło dojść do uszkodzenia nerwu kulszowego. Nie ma skutecznych metod ... Zawroty głowy spowodowane schorzeniem kręgosłupa .. ból kręgosłupa. Czy zawroty głowy mogą być od kręgosłupa? czy szukać jakiejś innej przyczyny? Bóle głowy mogą być spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku szyjnym kręgosłupa. W takim przypadku warto wykonać badanie MRI kręg ...

Nerwiak nerwu piszczelowego .. ból przy chodzeniu a także innych czynnościach. Straciłam czucie w stopie. Czy istnieje dla mnie jakaś szansa? Ból staje się nie do zniesienia. Nie wiem jakie operacje Pani miała. Jeśli chodzi o leczenie bólu to są sposoby operacy ... Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. bóle mięśni,lekki ból głowy, nudności, a po ostatnim ataku silny przemijający ból brzucha. Nie wiem, czy tracę świadomość, bo kładę się spać i budzę się tuż po. W tym roku to już drugi napad. Neurolog oprócz objawów dystonii nic n ... Wstrząsy oraz notoryczne bóle i szumy w głowie .. bólami i szumem w głowie? Z opisu sugerują, że mogą być nisko osadzone migdałki móżdżku, to może też dawać takie dolegliwości dlatego dobrze, żeby zdjęcia obejrzał neurochirurg. Bóle głowy mogą też być od kręgosłupa szyjnego, mimo ...

Rezonans magnetyczny przy zastawce Pudenza komorowo-przedsionkowej .. bóle głowy mam bardzo napięty dren od zastawki i pojawiły się poważne problemy z koncentracją bardzo bym prosił o pomoc co to się dzieje ze mną dlaczego mam takie objawy czy są to objawy aktywnego wodogłowia. Czy z Zastawką Pudenz ... Torbiel pajęczynówki wzdłuż przebiegu szczeliny Sylwiusza .. Ból trwa kilka sekund i mija. Również czasami mam zaburzenia wzroku. Nagle przestaję widzieć na 2 sek. mam wtedy ciemno przed oczami i tracę równowagę. Czy jest to groźne? Powinnam przejść operację? W przypadku nasilenia się doleg ... Ból części lędźwiowej kręgosłupa .. bóle korzeniowe i przepisał zastrzyki, lecz one nie bardo pomogły. Wiec co to może być? Mam 20 lat i pale papierosy. Nie wiem jakie zdjęcie zostało wykonane. Należy zrobić badanie MRI odcinka lędźwiowego i wtedy można powiedzieć c ...

Uczucie gorącej stopy .. ból i ocieplenie, czy w polineuropatii obwodowej. ... Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. bóle głowy i lekarz zlecił mi to badanie. Opis jest taki: Badanie przeprowadzono na aparacie GE Signa 1,5T. Wykonano sekwencje FSE, FRFSE, FSPGR, SE uzyskując obraz T1 i T2 zależne oraz FLAIR w płaszczyznach poprzecznych, czołowyc ... Ból z tyłu głowy po lewej stronie .. ból z tyłu głowy po lewej stronie. Jest to taki ból jakby ktoś mnie uderzył młotkiem, w tedy kręci mi się w głowie i na prawym i czasami na lewym oku mam taką mgłę i trochę rozmazany obraz. Takie uderzenie mam kilka, tzn 3 - 4 raz ...

Poszerzenie półkul móżdżku i zbiornika wielkiego móżdżku .. bóle głowy, głównie objawiające się w warunkach stresowych. Na czym polega poszerzenie zbiornika? I czy leczenie jest wtedy farmakologiczne? Co się wtedy robi? Jakie są późniejsze problemy? Co to znaczy, że wymaga różnicowania tor ... Bóle głowy w okolicy lewej skroni .. ból jest pulsujący, pojawia się prawie codziennie, jest nie do zniesienia, prócz tego mam zaburzenia równowagi, łzawią mi oczy, niekiedy trzęsie mi się lewa ręka, i mam mrowienie w nogach i rękach. Byłam u lekarza, mam skierowanie ... Czy jest możliwe całkowite wyleczenie neuralgii nerwu trójdzielnego? .. bólu? Zdaje się, że to naczynia krwionośne uciskające nerw są najczęstszą przyczyną choroby - w moim przypadku jeszcze tego nie wiem, ale zauważyłem nasilenie bólu wraz z pochylaniem głowy ( podczas skłonu ), także po zbyt dużej i ...

Ból kręgosłupa odcinka szyjnego .. bólem odcinka szyjnego kręgosłupa. Czuję dziwny szum w uszach podczas schylanie się oraz często pulsujący ból w nosie - wrażenie jakby krew miała mi polecieć z nosa. Usztywniam szyje poprzez noszenie zawiązanej ciepłej chusty, sma ... Drętwienie lewej reki oraz lewej części twarzy .. ból głowy, zawsze towarzyszy mi przy tym to: zaczyna się od tego, że widzę zygzaki które mi falują w lewym oku i przechodzą pomału na prawa stronę, następnie jak to się skończy zaczyna się drętwienie lewej ręki i drętwienie przech ... Miejscowy ból głowy u wezgłowia .. ból. Mam 45 lat, ciśnienie na ogół niskie i nigdy nie miałam podwyższonego. Piję 2 lub 3 kawy dziennie. Alkohol piję rzadko. Niemniej jednak ta dolegliwość rozpoczęła się po zatruciu pokarmowym i wymiotach. Dzień wcześniej byłam n ...

Choroba Scheuermanna i ból podczas chodzenia .. bólami nóg - jestem na silnych już lekach przeciwbólowych. Oto wynik: zaznaczona lewostronna skolioza kręgosłupa lędźwiowego oraz spłycona lordoza węższe na wielu poziomach krążki m - k od L - 2 do S - 1 najbardziej zwężony krążek ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia Proszę o wyjaśnienie moich badań. Badanie TK mózgowia - podkorowo, w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej w warstwach górnokomorowych uwidoczniono obszar hypodensyjny ( 5mm ), nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiana ta mo ... Zaburzenia ruchowe i oddawania moczu .. bólowy kręgosłupa lędźwiowego,stenoza kanału kręgowego,dyskopatiaL5/S1,L4/L5,rwa kulszowa prawostronna,zaburzenia zwieracza pęcherza moczowego, niedowład stopy prawej, stan po dyscektomi L4/L5 i L5/S1 Leczenie hemilaminektomia L5 ...

Bóle w klatce piersiowej .. bóle w klatce piersiowej, które odczuwam czasem nawet w kręgosłupie. Lekarz powiedział,że mogłyby to być nerwobóle, ale jestem na to za młoda ( 18 lat ) i że to na pewno od stresu. Problem w tym, że ja mam takie coś nawet w nocy, ... Zmiana o cechach malacji w mózgu .. bólów głowy utrzymujących się od miesiąca, miałam robioną tomografię komputerową głowy. Oto mój wynik: Niejednorodna zmiana o cechach malacji o wym. 21x11mm w obrębie hipokampa po stronie prawej ciągnąca się wyżej wzdłuż sierpa mó ... Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. ból nie jest stały, ma charakter napadowy i boli wtedy cały lewy bok ( tak jakby z narządami wewnętrznymi znajdującymi się po te stronie ). Trwa to od miesiąca. Badania krwi - wszystko w normie, amylaza w normie, enzymy sercowe i ...

Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. ból nóg, drętwienie, kłucie ) oraz w rękach ( drętwienie, ból mięśni, kłucie, ból łokci ), ostatnio doszły zawroty głowy ( rzadko ) wszystkie objawy ustępują. Byłem u dwóch neurologów i oni twierdzą, że nic mi nie jest. Miałem rob ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. bólami kręgosłupa w okolicy łopatek, które objawiają się kłuciem i pieczeniem w tym miejscu, do tego dochodzi jeszcze sztywnienie szyi i drętwienie palców rąk. Dzisiaj odebrałem wynik rezonansu magnetycznego i proszę o jego interp ... Czy jedynym ratunkiem dla mojego kręgosłupa jest operacja DIAM? .. ból w kościach pośladkowych, który promieniuje do nogi prawej, poprzez kolano ( podczas chodzenia jakby coś w nim strzelało ), budzę się z silnym takim opasującym, żywym bólem w pasie i powyżej, aż ciężko mi głębiej oddychać i z t ...

Prąd przeszywający prawą półkulę głowy .. ból głowy - określiłabym go jako prąd przebiegający wzdłuż prawej półkuli, od tylu ku przodowi. Mam wrażenie, że miejsce to robi się gorące i sparaliżowane. Bólowi towarzyszy zaburzenie równowagi, ciemność przed oczami. Chciałabym ... Impulsywny ból ręki .. ból impulsywny, jakby przechodził prąd przez całą rękę od barku do palców. W nocy nie boli. Ból nasila się gdy mama próbuje odpocząć. Nie pomagają masaże, naświetlania lampą solux.Co to może być? jak to leczyć? Trudno trafnie odpo ... Operacja przy przepuklinie kręgosłupa uciskającej worek oponowy .. Bóle trwają 7 tyg. Bardzo boli przy wypróżnianiu i jest mrowienie w nodze oraz bardzo rwący ból w biodrze aż do kostki. Zastrzyki nie pomogły, jestem na lekach przeciwbólowych. Taki opis TK kwalifikuje do operacji. Zalecam jednak ...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypukliny i naczyniak w trzonie .. bólowe całego kręgosłupa, nie mam na nic siły, nie mogę stać, bóle nóg straszne, ciężko mi chodzić. Proszę o interpretację tych wyników, co dalej robić? czy może być gorzej? Ma Pani zmiany zwyrodnieniowe w odcinku piersiowym i lęd ... Zanik kory mózgowej a silne bóle głowy .. bóle głowy, tracę czucie w prawej stronie, robię się agresywna a za chwile plącze, nie mogę spać w nocy, zapominam coraz częściej. Czy to może oznaczać coś poważniejszego? Trzeba wykonać badanie obrazowe mózgu ( CT/MRI ) i skontro ... Nerwobóle i drętwienie nogi .. bóle prawej nogi. Lekarz wyczuł w kości w pośladku guz i twierdzi, że to on uciska na nerw powodując ową dolegliwość. Z lewej stronie tez jest guz, ale mniejszy i noga ta nie boli. W czasie ataku ( wystarczy minimalny ruch ), noga ...

Guzki Schmorla na dolnych krawędziach trzonów kręgów .. bólowe. Występuje kilkuodcinkowe skrzywienie kręgosłupa, co predysponuje do progresji zmian zwyrodnieniowych. Warto rozpocząć odpowiednią rehabilitację. ... Diagnoza wodogłowia aktywnego .. ból drenu do zastawki to mogą być objawy aktywnego wodogłowia? Zaburzenia pamięci zwłaszcza jeśli się nasilają mogą świadczyć o aktywnym wodogłowiu. Trzeba wykonać badanie CT i zobaczyć układ komorowy. Najlepiej skontaktować się z ... Zwapnienie tętnicy kręgowej .. bólów głowy. W przypadku zwapnienia w tętnicy w badaniu CT trzeba wykonać badanie angio CT aby wykluczyć tętniaka t. kręgowej. ...

Bóle nadal po operacji kręgosłupa .. bóle w półdupku lewym przez kolano ciągnie do łydki. Odczuwam silne bóle przy siedzeniu i staniu w miejscu ( tylko lewa strona ). Odczuwam przeskakiwanie w kręgosłupie, w pozycji leżącej ( obracanie się na bok, podciąganie nogi ). ... Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. bóle migrenowe, wiec mój neurolog właśnie mi to zalecił. Dodam, że około rok temu przechodziłam silny stres, rozbolała mnie wtedy głowa ( lewa strona ), zdrętwiała prawa ręka, czułam jakbym źle mówiła. Nie wiem, czy to może mieć z ... Naczyniak kręgosłupa w obrębie trzonu kręgów .. bóle nóg, pleców, moje nogi nienawidzą stać, chodzić, a ostatnio w nocy drętwieje mi cała lewa ręka i jest sztywna. Naczyniak trzonów kręgów to zwykle odmiana rozwojowa, która nie jest groźna, dolegliwości są spowodowane zmianami ...

Torbiel koloidowa komory mózgu .. bólów głowy, nie mam żadnych innych dolegliwości, czasami tylko strasznie boli mnie tył głowy i szyja, bolą mnie również wtedy plecy, wodogłowia nie mam. W jakim przypadku operuje się tego typu guzy, ponieważ od jednych słyszę, że ... Drętwienie rąk po wstrząsie .. ból jakbym śnieg ściskał. Ostatnio pojawił się następny problem. Złamałem jedną suchą gałązkę, trzymając ją oburącz. Poczułem specyficzne, znane mi ( i każdemu człowiekowi ) odczucie jakby odrętwienia. Nie było by w tym nic dziwne ... Następstwa urazów po wypadku samochodowym .. bóle głowy. Oczywiście pozostaje problem nerwu twarzowego, można rozważyć leczenie neurochirurgiczne i przeszczep nerwu. ...

Drgawki i bóle w okolicy serca .. bóle w okolicach serca. Nie są to jednak ukłucia ( czasem występują również takie ), lecz wrażenie, że moje serce jest ściśnięte i nie ma miejsca na rozkurczenie się. Próbuję wtedy wziąć głęboki oddech, żeby powiększyć klatkę pier ... Cechy choroby zwyrodnieniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa .. bóle głowy, które trwają 3 miesiące dzień w dzień. TK głowy jest prawidłowe, zrobiłam MR: C5/C6 zniesiona lordoza szyjna z dyskretnym kifotycznym uwypukleniem osi na poziomie C3 - C6. Wysokości trzonów kręgów i krążków m/kręgowych ... Diagnoza bólów pleców w okolicy lędźwiowej .. bóle pleców w okolicy lędźwiowej, które po lekach przeciwbólowych przechodziły. Niestety, miesiąc temu ból mnie tak ograniczył, że nie mogłam chodzić - promieniował na lewą stronę drętwiała mi lewa noga i biodro. Po pierwszych zas ...

Dyskopatia wielopoziomowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. bólów pleców skierowano mnie na TK odcinka L - S. Po otrzymaniu wyników lekarz neurolog zapisał mi tabletki na zapalenie stawów oraz skierował na rehabilitację, lecz poinformował równie,ż iż moje dolegliwości kwalifikują się do op ... Wyrośla dziobiaste trzonów kręgów .. bólowe? co może być powodem ból lewej reki i drętwienie? Chciałam się zapytać również jakie mogę zrobić badania na bóle nóg, bolą od kolan do kostek, bardzo bolą jak stoję i chodzę? Wyrośla kostne świadczą o procesie zwyrodnieniow ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. bólowych. ...

Wyprostowanie lordozy szyjnej .. bólów głowy i karku ustępujących po paru dniach. Natomiast od miesiąca objawy zaczęły się nasilać, mam okropne bóle głowy szczególnie potylica prawa i lewa strona głowy, brak koncentracji, nie mogę zebrać myśli szczególnie koło po ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. bólów głowy miałam robioną tomografię, która wykazała: niejednorodną zmianę o cechach malacji o wym. 21x11mm w obrębie hipokampa po stronie prawej ciągnąca się wzdłuż sierpa mózgu. Dziś mam przed sobą wynik badania rezonansu magne ... Bóle po operacji kręgosłupa L5-S1, odciążenia kanału kręgowego .. bólowe ( łącznie z zastrzykami ). Przepuklinę stwierdzono około 3 lat temu i w tym czasie miałem kilka ataków bólu, ale nie tak silnych jak ostatnio. Systematyczna rehabilitacja nie dała pożądanego rezultatu. Jestem człowiekiem wy ...

Uporczywe bóle głowy od kilku lat .. bóle głowy, czasami tylko po prawej stronie, czasami po obu a czasami boli cała głowa jakby przeszywał mnie prąd. Rok temu przez tydzień miałam zaburzenia przytomności ( okropna senność ) byłam strasznie osłabiona i silnie bolała ... Chwilowa utrata świadomości .. ból, boli mnie tył albo wierzch głowy. Zdarzyło mi się że na moment straciłam świadomość, robiłam coś a raczej zamierzałam coś zrobić, stałam w grupie ludzi i w pewnym momencie jak ruszyłam głową to coś się stało, wróciłam na swoj ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. bóle głowy, a także ucha po lewej stronie. Ciągle jestem zmęczona, słabo sypiam. Mam 34 lata. Wynik tomografii komputerowej przedstawia się następująco: Zaznaczone zaniki korowe. W lewej półkuli mózgu, na poziomie trzonu komory bo ...

Ciągłe zawroty głowy .. bóle głowy. Nawet gdy siedzę to czuję jak bije mi szybko serce. Nawet gdy śpię to też mam zawroty. Czym to może być spowodowane? Takie obawy mogą być związane z zaburzeniami lękowymi, które w Pani wieku mogą występować jako forma ... Ucisk z tyłu głowy .. bóle głowy. Jeśli objawy się utrzymują już długotrwale to można wykonać kontrolnie badanie CT. ... Dziwne dolegliwości w nodze .. ból w zgięciu to jednego to drugiego uda ( stawy? ) utrudniał chodzenie, bóle ustąpiły. Obecnie od ponad 6 tyg. w prawej nodze, wzdłuż przednio - bocznej części uda aż do kolana, odczuwam dokuczliwie jakby przepływ prądu w skórze ...

Nawracające stany zapalne nerwów obwodowych .. bóle. Przez pierwsze kilka lat zazwyczaj okolice barku, kilka lat temu dolny odcinek kręgosłupa ( zapalenie korzonków ), a obecnie odcinek szyjny i piersiowy. Nie jest to ból wywołany zwyrodnieniem kręgosłupa lecz stany zapalne. P ... Szumy w głowie .. bóli, jedynie dyskomfort związany z powyższymi objawami. Objawy występują losowo w różnych kombinacjach o różnych porach dnia i nocy. Czasem towarzyszą temu mdłości i uczucie osłabienia. Z sercem wszystko w porządku. Miałem robion ... Wielopoziomowa dyskopatia kręgosłupa lędźwiowego .. bólu kręgosłupa. Nie mógł się ruszyć. Po serii zastrzyków i innych leków ból pozostał ale jest lekki. Po prześwietleniu w opisie jest, dyskopatie na poziomach L1 - L2, L2 - L - 3, początkowa faza dyskopatii na L3 - L4 i L4 - L5. C ...

Torbiel szyszynki a bóle głowy .. bóle głowy, zaburzenia równowagi, omdlenia, mdłości, zawroty głowy. Przy tych objawach występują dreszcze, czuję się wtedy okropnie, nie wiem, co się ze mną dzieje. Ostatnio mam zaburzenia widzenia, drażni mnie światło, mam jakieś ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. bólów głowy miał wykonany rezonans magnetyczny wynik. Badanie wykonano w sekwencjach SE, tse W CZASACH t1 - t2 - ZALEŻNYCH DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowegow trzech płaszczyznach. W istocie białej prawej pół ... Migrena z aurą .. bólu głowy zdrętwiała mi prawa strona ciała. Pojechałam do lekarza i stwierdził że to migrena z aurą. Strasznie się boję bo ataki mam coraz częściej a głowa boli mnie już strasznie długo. Były to bóle lekkie a teraz już nie wytrzy ...

Pulsujący ból z tyłu głowy przy wysiłku .. ból z tyłu głowy po prawej stronie. Musiałem chwilę ochłonąć by móc dalej kontynuować. Dzisiaj ćwicząc w domu przy wykonywaniu pompek znów poczułem ten silny ból. Proponuję zaprzestać ćwiczeń statycznych i beztlenowych, jedynie wy ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. ból z tyłu głowy po stronie lewej przy zmianie temperatury( przy zimnym wietrze lub promieniach słonecznych ). Co to może oznaczać i czy jest niebezpieczne? Opis odpowiada rozsianym zmianom naczyniowym, a występujące dolegliwości ... Mroczki przed oczami, podwójne widzenie .. ból kręgosłupa w odcinku szyjnym. Głowa boli mnie ale bardzo rzadko. Dodam, że jestem osobą bardzo nieśmiałą, lękliwa, wrażliwą i od kilku lat żyję w świecie stresów i lęków. Mam 16 lat. Problem może być związany z kręgosłupem szy ...

Przepuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy .. bólowe. Zatem można zastanowić się nad rehabilitacją. ... Uraz kręgu szyjnego .. bóle głowy z tyłu, ból który promieniuje do klatki piersiowej i ból karku oraz czasami lekkie zawroty głowy. Dziwię się dlaczego lekarz nie zrobił mi tomografii komputerowej głowy. Proponuję wykonać jednak badanie MRI aby dokładan ... Torbiel pajęczynówki a bóle głowy .. bóle głowy, zawroty, mdłości, zażywa leki przeciwpadaczkowe, ale bez żadnych efektów poprawy. Badanie rezonansu nie wykazało, aby torbiel się powiększała, nie wiem co dalej robić. Nie mam lekarza neurologa, który by się specjalizo ...

Ciągły ból głowy .. ból. Czuje takie kłucie na głowie nie w środku. Morfologia oraz CRP w normie. Czy ten ból może być związany ze stresem? Taki ból może być spowodowany dużym stresem i napięciem mięśni. Warto też skontrolować ciśnienie tętnicze. ... Zmiany płynowe o etiologii naczyniowej w mózgu .. bóle głowy około 3 razy w miesiącu ( podejrzewano migreny ). Jak bardzo powinienem się martwić takim stwierdzeniem z opisu MR? Opis trudny do interpretacji. Zmiana naczyniowa powinna się wzmocnić po kontraście, jest to też nietypo ... Torbiel przegrody przezroczystej a bóle głowy Mój syn ma od urodzenia torbiel przegrody przezroczystej i werbi, torbiel ma on 12 mm. Syn już 7 lat. Czy to może coś groźnego? Syna boli często głowa. Niej jest to powód do niepokoju jeśli nie powoduje wodogłowia, należy co pół r ...

Bóle głowy i bóle ucha Od jakiegoś czasu mocno boli mnie głowa, po jednej stronie, przy tym tez ucho. W wieku 7 lat straciłam słuch na lewe ucho. Boli mnie ucho prawe ( zdrowe ) i głowa boli w okolicy prawego ucha. Ogólne zmęczenie, niewyspanie, czasem ... Ból głowy przy dotyku .. bólem głowy tylko w jednym punkcie jak dotykam, towarzyszy mi ten ból już z dwa miesiące i nie mam pojęcia czym może być spowodowany, jednego dnia boli bardzo jak dotknę a drugiego tylko trochę. Miejsce bólu znajduje się na czubku ... Niezdiagnozowane bóle okolic szyi, karku, oka, twarzy .. bóle, w okolicy szyi, karku, ból oka, ból twarzy przy uchu i drętwienie tego miejsca, do tego cały czas bolą mnie górne zęby po tej stronie. Rezonans głowy OK, RTG kręgosłupa szyjnego OK, badanie wzroku OK, morfologia krwi OK, zęb ...

Uczucie zimna i przechodzące w pieczenie w całym odcinku kręgosłupa przy stwardnieniu rozsianym .. bólów nerwu trójdzielnego doszły straszne bóle kręgosłupa w postaci strasznego uczucia zimna w całym odcinku kręgosłupa bez względu na to jak jestem ubrana, które przechodzi w potworne pieczenie uniemożliwiając mi i tak ograniczon ... Ból po operacji dyskopatii kręgosłupa .. Ból promieniował najpierw do prawej, później do obydwu a na koniec zdecydowanie do lewej nogi. Rehabilitacje nie pomagały. W trakcie operacji okazało się, że jest również niestabilność odcinka lędźwiowego. Na dwa miesiące po opera ... Leczenie migreny na tle nerwowym Bóle głowy mam odkąd byłam małym dzieckiem, mam teraz 21 lat i nadal występują. Robiłam serie badan EEG, rezonans i nic nie wykazało. Neurolog powiedział, że to migreny które prawdopodobnie są na tle nerwowym, przepisał mi lek, pr ...

Silne bóle głowy .. bóle głowy w skroniach. Czasem pojawia się szum w uchu i nudności. Ciśnienie mam niskie,ale lekarz powiedział, że to nie jest przyczyną bólu głowy. Trafiłam do szpitale na szpitalny oddział ratunkowy. Tam zrobiono mi badania ( CT ... Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów .. bólowe kończyn górnych to warto skonsultować się z neurochirurgiem. ... Nieokreślone bóle w wielu miejscach i drętwienie ręki .. ból serca, łączący się z bólem szyi z jednej strony, bólem pod łopatka, drętwieniem lewej reki. Miałam robione badanie morfologii które wyszło bardzo dobrze. Jednak ból nie ustępuje a nadal się nasila. Ból przeniósł się na kończyn ...

Popunkcyjny ból głowy .. ból głowy. Ból jest na tyle silny, że uniemożliwia jakiekolwiek normalne funkcjonowanie. Piąty dzień po zabiegu pacjentka może tylko płasko leżeć, jakiekolwiek siadanie lub wstanie jest wykluczone. Przeczytałem, że powyższy stan w ... Ból głowy bez światłowstrętu .. bóle głowy. Stale ćmi mnie raz po lewej, raz po prawej stronie głowy, mam rozgrzane czoło, zaś od czasu do czasu odczuwam bardzo silny, pulsujący ból po prawej stronie głowy, który ciągnie się godzinami. Najdziwniejsze w tym jest ... Bóle i zawroty głowy, szum w uszach i nudności przy krwiaku kręgosłupa szyjnego .. bóle głowy, zawroty, szum w uszach i nudności. Zrobiłem sobie prześwietlenie odcinka szyjnego i tomografie głowy w tomografii nic nie wykazało, wszystko OK, ale w prześwietleniu wyszło, że mam krwiaka, który się wchłania. Konsulto ...

Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. bólowe w przypadku bólu głowy. Co przyniesie mi przyszłość? Obraz sugeruje poważne zaburzenia krążenia mózgowego, stan po przebytych niedokrwieniach oraz tętniak t. środkowej mózgu. Istnieje spore ryzyko otępienia naczyniowopochod ... Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. Ból głowy czasem jeszcze się pojawia. Zalecono EEG. Opis badania na wyniku raczej standard. Ale orzeczenie krótkie i brzmi: Zapis nieprawidłowy. Zmiany ciemieniowo - potyliczne. Co to oznacza? Opis jest zbyt krótki. Jednak należy ... Krwiak na mózgu u dziecka .. ból głowy i zawroty podczas niektórych zabaw. Czy powinnam się tym martwić? Czy może to znaczyć że ten krwiak się nie wchłoną i nadal jest? I czy powinnam zrobić dziecku kontrolną tomografie? choć niektórzy lekarze mówią że to jes ...

Ucisk w głowie w okolicach lewej strony czoła i lewej skroni .. ból. W ogóle jeżeli boli mnie głowa to jest to w tym miejscu. Nie wiem co może być przyczyną. Pamiętam, że jakieś 2 lata temu mniej więcej w tych okolicach uderzyłem się w głowę. Boje się, że to jakiś guz lub inna choroba. Nie wyk ... Dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa .. bólowe, warto przejść cykl rehabilitacji, popracować też nad wzmocnieniem mięśni odcinka szyjnego. ... Rehabilitacja po operacji kręgosłupa lędźwiowego .. ból będzie taki sam jak przed operacja? chciałabym również zapytać o pozycje jakie powinnam przyjmować podczas leżenia ( czy np. nie wskazane jest lezenie na boku lub brzuchu? ) Rehabilitację można rozpocząć miesiąc od operacji. N ...

Silne bóle głowy a niewielka hypoplazja robaka móżdżku .. bóle głowy. Ból jest pulsujący, odczuwalny zawsze z prawej strony, okolice skroni, także potylicy i karku. mam wtedy bardzo ciepłe czoło, jest mi słabo i mnie mdli, zdarzały się wymioty. Bóle utrzymują się około 3 dni, są bardzo s ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. ból głowy i jakby zaburzenia ostrości widzenia. Z tego też powodu miałam robione CT Głowy jednofazowe, które nie wykazało żadnych zmian oraz MR w sekwencji SE obrazy T1 i T2,pd - zależnych w płaszczyznach poprzecznych strzałkowych ... Oponiak a przyjmowanie hormonów po usunięciu macicy .. bóle głowy, które występują regularnie 3 dni w miesiącu, ponadto lekarz ginekolog stwierdził wystąpienie 2 mięśniaków na macicy i zaleca zabieg usunięcia macicy. Wiem ze po takim zabiegu stosuje się zastępcza terapie hormonalną pr ...

Bolesne skurcze twarzy .. bóle twarzy połączone ze skurczem mięśni twarzy i dna jamy ustnej po stronie prawej. Ból jest bardzo silny promieniuje do języka i ucha po tej stronie. Najczęściej napady prowokowane są przez napięcie mięśni twarzy np. przy śmiech ... Powracające silne bóle głowy .. bóle głowy. Najczęściej pojawia się w nocy ( doprowadza do przebudzenia ) pojawia się od tyłu głowy po prawej stronie i obejmuje prawą część głowy. Jest tak jak by był skurczowy od tyłu a potem prawa strona tak jak by mi pulsowało ... Ból o lewej stronie szyi a zaburzenia krążenia .. ból w okolicy szyi po lewej stronie, który promieniuje do obojczyka oraz ramienia. Często takie dolegliwości odczuwam bardziej w nocy. Jednak 2 dni temu w nocy doznałam w tym samym miejscu bardzo silnego przeszywającego bólu, któr ...

Ból głowy po wypadku .. bóle głowy w różnych miejscach, ale innych dolegliwości nie zauważyłam. Czy mogło dojść do wstrząśnienia mózgu lub innego urazu? Czym ten ból może być spowodowany? Czy może dojść do powstania krwiaka? Dzisiaj również odczuwam bard ... Nagłe ostre bóle w potylicy .. bóle głowy w okolicy potylicy po prawej stronie. Ból nie jest tępy ale bardzo ostry i nagły. Trwa kilka sekund ale jest na tyle silny, że doznaję chwilowego tzw. paraliżu czyli nie jestem w stanie zrobić kroku lub się poruszyć. Co ... Bóle stawów, kręgosłupa i głowy .. bólami. Najpierw były kolana, przeszłam parokrotnie rehabilitację, nie zauważyłam wielkiej poprawy. Stawy kolanowe i chrząstki są w stanie zadowalającym, mimo to bóle ciągle nasilają się ( drętwienia, uczucie *wypadania kolana* a ...

Bóle po usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. bóle w środku ls mrowienie, silne pieczenie. Było już wykonywane badanie rezonansu i nie ma większych zmian niepokojących. Lekarz twierdzi że nie powinno boleć a boli. Czy to może być jaki wstrząs pooperacyjny, czy coś takiego? Ni ... Zmiany zwyrodnienia w postaci dehydratacji krążka międzykręgowego .. ból w okolicy w odcinku lędźwiowo - krzyżowego. Wykonałam badanie rezonansu magnetycznego odebrałam już wyniki i proszę o ich interpretację gdyż do wizyty u neurologa jest jeszcze sporo czasu. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. bóle głowy, ale zawroty są mniej typowe. Warto jeszcze obejrzeć zdjęcia pod kątem zespołu Arnolada Chiari. Jednak jak sama Pani napisała ktoś podejrzewa zaburzenia błędnika i może to jest prawidłowe rozpoznanie. ...

Utrata przytomności i silne bóle głowy .. bóli głowy. Mój lekarz neurolog skierował mnie na badanie EEG i nie wiem co ono oznacza. To mój wynik: Zapis z regularnym i symetrycznym rytmem fal alfa o częstotliwości 10Hz i amplitudzie 60uV.Rz - obecna. W odprowadzeniach skron ... Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. bóle głowy ), ale na wszelki wypadek wypisał skierowanie na tomografię komputerową głowy. Poczytałam o negatywnych skutkach takiej tomografii, m.in.,że zwiększa ryzyko zachorowania na raka,a córka jest już obciążona takim ryzykiem ... Masywne zwapnienie w sierpie mózgu i szyszynce .. bólów głowy miałam wykonywaną TK głowy. Mam 22 lata. Opis TK: masywne zwapnienia w rzucie sierpu mózgu oraz drobne w obrębie splotów naczyniówkowych obu komór bocznych a także w szyszynce. Po stronie prawej w rzucie płata ciemieni ...

Podejrzenie o SM po badaniu MR .. bóle głowy w okolicy czoła po stronie lewej. Ciśnienie ok. 130/90mmHg oraz wysoki cholesterol ok. 240 ( ostatnio spadł do 200 ). Wszystkie objawy pojawiły się ok. 1,5 roku temu i nie były wcześniej diagnozowane i leczone, nie prze ... Bóle kręgosłupa a skrzywienie odcinka lędźwiowego .. Ból może być spowodowany dyskopatią w odcinku lędźwiowym ( L4 - L5 ) po stronie prawej. Warto rozpocząć rehabilitację a jeśli ta nie przyniesie poprawy skonsultować się z neurochirurgiem pod kątem operacji. ... Ból głowy z lewej strony w odcinku szyjnym, zatkanie uszu, zawroty głowy .. bólem z tyłu, w odcinku szyjnym promieniujący aż do lewej strony głowy odczuwalny nawet przy dotyku. Bardzo duży wpływ ma na to pogoda, jeśli tylko się zmienia. Badania miałam robione i wszystko jest OK. USG odcinka szyjnego kręgo ...

Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. Bóle głowy dokuczają szczególnie gdy się wieczorem położę. Ustępowały w ciągu dnia po wstaniu. Ostatnio dokuczają mi również i w dzień. Są to bóle o średnim natężeniu ale bardzo uciążliwe. Mam ciągle pisk w głowie. Jaka może być t ... Stres, nerwobóle, problemy ze snem, ciągłe zmęczenie .. bóle. Często pojawiają się na dłoniach i przedramieniu, najczęściej przed snem. Od kilku tygodni okropnie bolą nogi, czasem mam nawet wrażenie ze nie dam rady wstać z łóżka i chodzić. Straciłam apetyt i niestety spadam na wadze. P ... Ból głowy przy dotyku w okolicy ciemieniowej .. ból głowy przy dotyku w okolicy ciemieniowej. Boli przy czesaniu, kiedy wieje wiatr, itd. 2 tyg. przed pojawieniem się bólu uderzyłem się w głowę, jednak w inne miejsce. Ból pojawił się podczas choroby ( infekcja ). Neurolog przep ...

Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. bólu po operacji. Po wykonaniu tomografii rezonansu magnetycznego kręgosłupa w odcinku TH12 - S3 wykonana sekwencjami TSE oraz CISS w obrazach T1 - i T2 - zależnych, wykazuje zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych L3/4 i L5 ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. bóle głowy, teraz takie ataki. Co to jest ognisko jamiste? Ataki to mogą być napady padaczkowe. Brak badania MRI po kontraście. Opis jamy może odpowiadać zmianie naczyniowej ale też bez podania kontrastu trudno jednoznacznie to st ... Drętwienie stóp i skurcze w stopach .. ból przy chodzeniu, problemy z sikaniem i wydalaniem. Pytanie co najprawdopodobniej jest przyczyną moich dolegliwości, i jak przekonać neurochirurga aby operację powtórzył, lub wykonał w odcinku piersiowym, czy są jakieś leki, któ ...

Ucisk nosa i skroni .. bóle zatok mogą dawać takie dolegliwości. Proponuje ze spokojem poczekać na wynik CT. ... Leczenie osteofitów kręgosłupa .. bólu kręgosłupa wywołanego osteofitami. Jak to schorzenie leczyć żeby przynieść mu ulgę? Dotychczasowa terapia ( masaże, elektrozabiegi, lekarstwa ) nic mu właściwie nie pomogła. Wiem że istnieje możliwość operacyjnego usunięcia o ... Bóle nóg i kręgosłupa lędźwiowego po usunięciu jądra miażdżystego .. bólowych, bez nich nie mogłem chodzić. Lekarz twierdzi, że będzie dobrze. Poprzednio chwytało mi lewą nogę, dziś prawą nogę i prawa strona odcinka lędźwiowego strasznie boli powodując, że bez leku przeciwbólowego w ogóle się nie r ...

Zaburzenia krążenia mózgowego .. bóle głowy, zawroty głowy. Neurolog skierował ja na rezonans głowy. Oto wynik: Badanie wykonano w SE, FSE uzyskując obrazy T1 przed i po kontraście, T2, PD, zależne w trzech płaszczyznach oraz FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W i ... Torbiel pajęczynówki i przegrody przezroczystej .. bóle głowy, które najczęściej mijają po podaniu tabletek przeciwbólowych. Czy jest to groźne? Jak dalej postępować? gdzie leczyć? Zwykle torbiele pajęczynówki leczone są zachowawczo. Jeśli jednak występuje progresja torbieli i są ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. bóle głowy, pierwszy atak padaczki miałam w wieku 20 lat. Po porodzie ( osiem miesięcy temu ) bóle znacznie się nasiliły. Opisywana zmiana spowodowana jest zaburzeniami krążenia mózgowego, jednak mało prawdopodobne, aby była to pr ...

Dyskopatie w odcinku lędźwiowym .. ból. MRI po operacji pokazuje, że nadal są dyskopatie w odcinku lędźwiowym które mogą być przyczyną dolegliwości. Jednak duży ucisk rdzenia w odcinku Th stanowi wskazanie do operacji, ale jest ona trudniejsza i obarczona większym ... Torbiel pajęczynówki zatoki prostej a zawroty głowi i zaburzenia równowagi .. bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, cały czas czuje się jakbym była pijana, czy torbiel o takich wymiarach może dawać takie objawy? To nie jest duża torbiel pajęczynówki, jednak umiejscowienie blisko móżdżku może dawać ból ... Ból z lewej strony głowy i w okolicach potylicy, drętwienie lewej ręki .. ból głowy z lewej strony i potylicy, drętwieje mi lewa ręka drętwienie zaczyna się od najmniejszego palca do środkowego i mam odruchy wymiotne, mam wrażenie że tracę kontrole z rzeczywistością, popadam w straszna panikę. A do tego ...

Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. bóle brzucha, odruchy wymiotne, bóle głowy i karku. Po każdym ataku byłem osłabiony senny. Po dzisiejszym napadzie miałem ból głowy nad lewą brwią i skronią oraz szybko migające mroczki w lewym kącie oka lewego a także chwilowe za ... Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. ból prawej strony głowy, zawroty, nudności i sztywnienie szyjne z przodu ). CT wykonano dwufazowo. Opis jest następujący: Hypodensyjne ognisko o śr. 7mm w lewej półkuli móżdżku. Poza tym tkanki mózgowia bez zmian ogniskowych. Ukła ... Zaburzenia czynnościowe OUN po urazie .. ból całej głowy albo miejscowy. Głównie to boli czoło i cała głowa. Jestem niezwykle drażliwa co mi się nigdy nie zdarzało. Mam duże problemy z koncentracją często zapominam najbardziej realne rzeczy. Musze zapisywać co mam zrobić ...

Częsta i bolesna migrena .. bóle głowy, trzeba aby neurolog postawił rozpoznanie. Dopiero potem można włączyć odpowiednie leczenie. Należy jednak pamiętać że takie bóle można leczyć. ... Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. bólgingdisc, modelujące worek oponowy. Krążek międzykręgowy L4 - L5 wykazuje obniżenie sygnału w obrazach T2 - zależnych odpowiadające zwyrodnieniowemu odwodnieniu ( dehydratacja ). Niewielka torbiel korzeniowa w kanale krzyżowym ... Torbiel okołokorzeniowa .. ból od połowy pleców i drętwienie w odcinku lędźwiowym, chodziłam już na wszystkie możliwe rehabilitacje i nic mi nie pomaga. Rok temu zrobiłam rezonans magnetyczny i wyszło że mam torbiel okołokorzeniową o wym. 10 mm w otworze L1 ...

Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. bóle głowy i wysokie ciśnienie 150/90. Trzeba wykonać badanie MRI z podaniem kontrastu. Takie zmiany mogą świadczyć zarówno o ogniskach naczyniowopochodnych lub demielinizacyjnych. Badanie po kontraście może pomóc. ... Kłopoty z głową po upadku .. ból od 3 do 10 sek. i przestaje, zapominam dużo rzeczy i rano mam dziwne wycieki z ucha. Również mam omamy wzrokowe a najbardziej słuchowe. Co się ze mną dzieje? Zależy jaki to był rodzaj upadku i co było jego przyczyną. Jeśli był ... Ból nogi połączony z odrętwieniem .. ból prawej nogi w okolicach kostki, kolana no i praktycznie całej nogi. Ból istnieje w większości w pozycji leżącej. Najbardziej niepokoją mnie odrętwiałe palce i praktycznie cała stopa. Zażywałem lek przeciwbólowy i nic nie skutk ...

Bóle podbrzusza, w okolicach odbytu po operacji przepukliny przy niepełnym ogonie końskim .. bólowych. Ostatnio mam problem, do tej pory miałem drętwienie miedzy kroczem, a tylną stroną prawego uda, poddałem się operacji w okolicach lędźwi, teraz mam bóle, dziwne odczucia w okolicy podbrzusza, raz mnie boli w okolicy rany ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. bólu. Waga doszła do 122kg. Od stycznia do kwietnia schudłem 22kg stosując dietę i pływając codziennie ok. 1 km. Po tej diecie zauważono u mnie zaburzenia mowy, maskowatość twarzy, postępujący niedowład prawej ręki. Diagnoza Zespó ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. Bóle stawów? kości? spadek masy ciała - 7kg w 4 miesiące. Obraz mózgowia prawidłowy. Jedyne odchylenie to przepływ w zatokach mózgowia, ale wydaje się że problem nie jest neurologiczny ale bardziej internistyczny, warto przebadać ...

Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. bóle stawów na sarko. Trudno odpowiedzieć o czym świadczy zmiana w mózgu, może to być sarkoidoza OUN, może zmiana niedokrwienna może SM. Trzeba wykonać badanie MRI po kontraście oraz badanie płynu mózgowo - rdzeniowego. Wtedy możn ... Całkowite wstrząśnienie mózgu .. ból głowy. Jest łagodniejszy przy ostrożnym poruszaniu głową a silniejszy przy gwałtowniejszych ruchach. Jak mam się zachowywać - czy mogę się schylać, np umyć głowę mocno przechylając ją do przodu - czy gwałtowniejsze poruszanie ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. bólem oka, okazało się, że mam zapalenie nerwu wzrokowego, drętwiał mi również palec lewej ręki. We wrześniu poszłam do szpitala z podejrzeniem stwardnienia rozsianego, pobrano mi płyn mózgowo rdzeniowy który okazał się prawidłowy ...

Pojedynczy guzek Schmorla na trzonie kręgu .. ból promieniujący od pośladka poprzez pachwinę, wewnętrzna cześć uda. Ogólne badania są OK, wynik tomografu komputerowej: W badaniu stwierdza się pojedynczy guzek Schmorla w zakresie powierzchni górnej trzonu kręgu Th12, na poziom ... Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej .. ból głowy, a na końcu jest mi niedobrze. Czy to się wiążę ze sobą? Trzeba się skonsultować z neurochirurgiem, który powinien obejrzeć zdjęcia, czy zmiana jest operacyjna i czy są wskazania do operacji. Objawy, które Pani ma mogą b ... Wielopoziomowa dyskopatia i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. bóle w okolicy prawego barku, bóle promieniują do ręki. Czy z uwagi na problemy w kręgosłupie szyjnym mogę mieć bóle głowy ( dość często się zdarzają, ale zwykle uważałam ze to z powodu zmian ciśnienia i pogody ). Czy istnieją jak ...

Zespół Hornera a ćmienie w głowie i ból w klatce piersiowej .. ból głowy ustąpił. Między czasie pojawił się też ból w klatce piersiowej mniej więcej na środku, który przebija czasem również pod łopatkę ( prawą ). Pojawia się przy odchylaniu do tyłu. Miałem zrobione badanie rtg klatki piersiow ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. bóle zawroty głowy, kołatania serca, skoki ciśnienia, drętwienia twarzy rąk. Może i to nerwica ale ja i tak w tą diagnozę nie wierze do końca, ale trudno biorę te psychotropy i jakoś tam funkcjonuje. Mam też niedoczynność tarczycy ... Zmiany rozwojowe kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym .. bólowe. ...

Padaczka a drżenia kończyn, silne i długotrwale bóle głowy .. bóle głowy. Boję się, że dawki leków są zbyt silne, a może to nie jest padaczka. Objawy kończyn to tez mogą być napady padaczkowe tylko innego typu. Zatem należy zmodyfikować leczenie, zbadać poziom kwasu walproinowego w surowicy. ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. bóle głowy - z lewej strony z tyłu głowy na wysokości powiedzmy brwi, często coś mi drętwieje ( palce, nogi, ręce, ciało przez pól ) albo drży ( kciuki, nogi, policzek, powieka ) czasem mam ciemne plamki przed oczyma, albo delikat ... Torbiel podpajęczynówki przy zaburzeniach hormonalnych .. bóle z tyłu głowy. Czy to się i w jaki sposób leczy. Czy tylko operacyjnie czy można zażywać przy tym leki na niedoczynność tarczycy? Torbiele pajęczynówki leczy się operacyjnie tylko w szczególnym przypadkach: gdy powiększają się ...

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty .. ból o lekkim nasileniu za prawym uchem do podstawy szyi. Warto tu nadmienić, że przez 28 lat pracował jako hutnik w hucie szkła ( praca w warunkach szczególnych ). Pacjent przez wiele lat leczył się na refluks żołądkowo - przełyko ... Początki choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego .. bólowe to zalecam rehabilitację. ... Długotrwały lekki ból głowy po uderzeniu .. ból głowy, który mam od czasu gdy kiedyś w ostatniej chwili zauważyłem rurę przechodzącej na wysokości mojej głowy, schyliłem się ale za mało, uderzyłem głową, poczułem ból na czołem oraz w szyi. Myślałem, że może przez kilka dni ...

Krótkotrwałe bóle w okolicach czubka głowy .. bóle czubka głowy, krótkie, czasami po dotknięciu, czasami nie, - lekko w lewo od środka głowy, łączę te bóle z przeciągiem, przewianiem, klimatyzacją, ale nie jestem pewny,zbrałem leki przeciwbólowe, ulga trwała kilka godzin, ale ... Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. bóle głowy. Dlatego wykonałam KT głowy, które brzmi: Badanie KT przeglądowe głowy wykazuje w płacie skroniowym prawym ognisko nieregularnego owalnego( bardziej wysyconego na obwodzie ) o wymiarach 6x8 mm. Zmiana nie przylega do ko ... Zabieg implantacji zastawki Codman Hakim .. bóle głowy o różnym nasileniu i ścisk w głowie, poczucie zamroczenia, otępienia. Obecny wskaźnik Evansa wynosi 0.42. MRI przed zabiegiem wykazało również bliznę glejową 7 mm. Czy te dolegliwości kiedyś miną? Po tego typu zabiegu c ...

Duża, pośrodkowo-prawoboczna krążka międzykręgowego .. bólowe wynikające z ucisku korzenia. Trzeba rozpocząć jak najszybciej rehabilitację, jeśli któraś z kończyn dolnych jest słabsza to jest to wskazanie do leczenia operacyjnego. ... Przepuklina kręgosłupa a aktywność fizyczna .. bólowe praktycznie minęły. Ale zgodnie z zaleceniem lekarza zrobiłem rezonans i tu zaczął się dramat. Opis jest taki: Na poziomie l5/s1 tarcza m - kręgowa o obniżkowej wysokości z cechami odwodnienia, jej materiał tworzy masywną, ... Drżenie całego ciała .. bóle głowy ( czasami również gałki ocznej ); silne zawroty głowy; bóle brzucha - głównie w okolicach nerek, ale także mniejszy po prawej stronie w dole i okolicach pępka; wyjątkowo silne mdłości po każdym posiłku ( od dzieciństwa ...

Bóle głowy przy większym wysiłku fizycznym .. Ból w potylicy może być spowodowany nadciśnieniem tętniczym. Reszt dolegliwości bardziej przypomina przewlekłe zmęczenie. Myślę, że ryzyko nawrotu nowotworu jest bardzo małe. ... Drętwienie twarzy a migrena .. bóle głowy, oczu, często drętwieją mi kończyny. 3 lata temu byłam u neurologa, 2 - krotnie miałam zrobiony rezonans. Wykluczono nowotwór. Została wykryta zmiana w prawej komorze o średnicy ok. 5 - 6mm o *niejasnym charakterze*. Ne ... Stały ból kręgosłupa i nóg .. bóle, które promieniują mi na nogi, łydki, mam bóle podkolanowe ( stwierdzone torbiele ), że już nie mogę chodzić. Leki przeciwbólowe biorę tylko doraźnie. Warto na początku wykluczyć czy bóle są pochodzenia niedokrwiennego kończy ...

Dziwne bóle głowy .. bóle głowy, tzn. bóle nie są długotrwałe tylko przychodzą z znienacka i znikają! Dzieje się tak po kilkadziesiąt razy na dzień, w większości są po lewej stronie głowy, jak by mi ktoś szpilkę wkładał lub prądem raził. Trwa to po ki ... Wynik EEG a napięciowe bóle głowy .. bóle głowy, neurolodzy oceniają, że to bóle napięciowe. Proszę o interpretację wyniku EEG ( badanie zrobione po raz kolejny, poprzednio w 2004r. wykazało zmiany patologiczne ), aktualny wynik: Opis badania: Badanie wykonano w czuw ... Ból kręgosłupa i dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. bólu kręgosłupa. Początkowo byłam leczona na *korzonki* różnymi zastrzykami. Doszło nawet do tego, iż nie mogłam wysiedzieć w szkole już pierwszej lekcji ( ból promieniował i nadal promieniuje na prawej nogi - zawsze jest to wedłu ...

Drżenie kciuka i bóle głowy .. bóle w tylnej części głowy. Trwają ok 2 - 3min i ustępują. Miałam robione badania krwi i wszystko jest w normie. Ciśnienie również mam w granicach normy. Trzeba wykonać badanie EEG i wykluczyć napady padaczkowe. ... Zawroty głowy po ataku padaczki .. bóle brzucha, nudności, zawroty głowy i stan podgorączkowy ( temp nie przekraczała 38 st. C ). Po 4 dniach zaczęłam w miarę normalnie spożywać pokarmy i wróciłam do normalnego trybu dnia. Lecz nawet w 5 dni po ataku wstając rano m ... Objawy niestabilności mięśniowo więzadłowej kręgosłupa .. bólowe. Jeśli jest niestabilność to warto zastanowić się nad leczeniem labo rehabilitacja albo operacja. ...

Bóle głowy po upadku na twarz .. bólami głowy. Objawy: ból w części potylicznej promieniujący do prawej skroni, oraz do kręgosłupa( odcinek szyjny ). Ból jest tak silny, że nie jestem w stanie nic zrobić, tzn. zawroty głowy, nic nie słyszę. Trwa on od 10 sekund - ... Bóle głowy i kręgów szyjnych .. bóle głowy, mocne, obejmujące lewą półkulę mózgową, tył głowy i dochodzą do szyi. Urazu nie było. Bóle ujawniają się przy zmianie pozycji, ruchach głową, są uporczywe i przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Głowa z tyłu boli ... Ból głowy w czasie stosunku .. ból głowy w okolicach potylicy. Czym to jest spowodowane? I co z tym zrobić? Znany jest ból głowy po stosunku, jeśli stanowi duży problem to należy rozpocząć odpowiednie leczenie farmakologiczne. ...

Zmiany zwyrodnieniowe okolicy piersiowo-lędźwiowej .. bóle w prawej nodze, ból w perspektywie czasu się nasila i teraz w zasadzie prawie codziennie boli mnie prawa noga, ból jest tępy i często prowadzi do drętwienia nogi sięga od pośladka do kostki, nasila się po dłuższym siedzeniu. ... Zmiany zwyrodieniowo-wytwórcze pod postacią sklerotyzacji i nierówności płytek granicznych trzonów .. bóle w odcinku szyjnym. Po prześwietleniu otrzymałam opis: Kręgosłup C - zmiany zwyrodieniowo - wytwórcze pod postacią sklerotyzacji i nierówności płytek granicznych trzonów, osteofitów przy ich krawędziach przednich. Umiarkowana ... Bóle głowy i ucisk w skroniach .. Ból promieniował też na oczy i tył głowy. Teraz od 3 dni budzę się z takim bólem i tabletki przeciwbólowe, które biorę działają tylko 4h i ból znów wraca. Mam wrażenie, że mam ciepłe czoło ale gorączki nie mam. Bardzo możliwe że s ...

Zawroty głowy przy lądowaniu samolotem .. bólu uszu lub też zmian ciśnienia krwi i bólu głowy. Niestety nie ma skutecznych metod pomocy dla osób nadwrażliwych. Jednak dolegliwości powinny ustąpić po wylądowaniu. ... Bóle jąder i pachwin, problemy z kręgosłupem? .. Ból jednak szybko ustąpił. Na szczęście. Jednak był moment, że jeszcze przed tym wydarzeniem po grze w piłkę bardzo kręciło mi się w głowie. Tak jakby ciśnienie rozsadzało mi głowę. Po jednym dniu przeszło. Jakieś 2 może 1,5 roku ... Wypuklenie i ból głowy Od pół roku zauważyłam na czubku głowy takie nie duże wypuklenie, teraz to niekiedy jest płaskie a nieraz wypukłe i boli mnie głowa czy to mogą być podejrzenia guza mózgu? Nie to nie jest guz mózgu. Może to być zmiana podskórna lu ...

Czy konieczna ponowna operacja discektomii? .. bólu kolanowego, deficytów czuciowych w stopach oraz brak odruchu piętowego w lewej stopie, w prawej słabo wyczuwalny. Nie możliwość chodzenia na piętach. Okresowy ostry ból kręgosłupa odc. L/S, sylwetka postawy pochylona ku przod ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. bóle głowy. Czy mam powody do zmartwienia? Opis badania MRI pokazuje zmianę prawdopodobnie naczyniową, jednak z uwagi na symptomatologię można powtórzyć badanie ale na aparacie 1,5 tesli. Poza tym może warto wykonać badanie MRI od ... Dyskretne zmiany zwyrodnieniowe trzonu kręgów .. ból promieniuje aż do szyi. W opisie badania CT nie ma zmian pourazowych, proponuje wykonanie badania MRI odcinka szyjnego ze względu na zmiany zwyrodnieniowe. ...

Kłucie w dolnych kręgach szyi i między łopatkami .. ból, kłucie w dolnych kręgach szyi i między łopatkami. Mrowienie i napięcie z tylu głowy się zmniejszyło ale jeszcze nie do samego końca. Istnieje ryzyko dyskopatii szyjnej. Proponuję na razie odpocząć od ćwiczeń na 6 tygodni, jeś ... IgM i IgG w badaniach na boreliozę .. ból w kolanach, bolą mnie nogi, drętwieją też mi nogi, ręce, boli kark, kręgosłup. A może to jakieś inne schorzenie? Podwyższone IgG świadczy o dawnej infekcji, niestety w przypadku boreliozy może występować tzw. zespół po borelio ... Gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych .. bóle głowy ) wodogłowia ani aktywnego ani normotensyjnego. ...

Torbiel pajęczynówki i ból głowy a naczyniaki na twarzy Od jakiegoś czasu boli mnie głowa ( migrena nie do zniesienia ), sztywnieje mi kark. Miałam robiony tomograf z którego wynika że lewej okolicy czołowo - skroniowej w warstwach nadkomorowych mam torbiel pajęczynówki o wymiarach 11x ... Wystąpienie tętniaczków w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy .. bóli głowy, którym często towarzyszą zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. W wyniku wyczytałam niepokojące informacje: wystąpienie tętniaczków w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy. W wyniku nie podano ile tych tętn ... Jednostronny ból twarzy .. ból twarzy, a dodatkowo coraz silniejsze ( mam migrenę, więc sam ból głowy jest normą ) bóle głowy ( całej ). Cała lewa strona mnie boli. Przy dotyku, nawet lekkim czuję mrowienie. Przy silniejszym czuję się jakbym miała siniaki. ...

Bóle lewej stopy oraz bóle prawej nogi .. bóle związane z rwą kulszową prawej strony nie tylko z tyłu od pośladka ale również czuję stały *ciągnący* ból prawego uda. Doktor orzekł,że mam opadającą stopę i kazała zrobić rtg. Oto wyniki: RTG miednicy ap:torbielowate rozrzed ... Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. bóle tylnej części głowy i równie silne bóle kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz zawroty głowy. Ból jest ciągły o różnym natężeniu uzależnionym od pory dnia ( rano jest bardzo silny, wręcz nie do wytrzymania/ popołudniu się zmniejsz ... Leczenie torbieli Tarlowa .. bólami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, do tego stopnia, że syn nie mógł poprawnie chodzić, dźwigać czy też schylać się. Wynik rezonansu wykazał obecność po stronie lewej kręgosłupa torbieli Tarlowa o wymiarach 19 x 11 x 19 mm, kt ...

Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. bóle głowy. Dodatkowo jest wtedy blady zaś oczy ma bardzo podkrążone ( zasinienie ). Po wykonaniu EEG dostał skierowanie na TK gdyż zapis nie mieścił się w granicach normy wiekowej: Obserwuje się zmiany ogniskowe w odprowadzeniach ... Zabieg neurochirurgiczny w leczeniu urazu głowy po pobiciu .. bólem głowy trafił do szpitala i okazało się ze ma pękniecie czaszki, stłuczony mózg, 3 krwiaki śródmózgowia i krwiak mózgu. Jego stan jest stabilny ( jest on w logicznym kontakcie ) ale lekarze mówią że stan jest bardzo, bardzo c ... Drętwienie palców u prawej ręki choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa .. bólu ( prądu wzdłuż prawej nogi,bolących kości pośladkowych ,mam dni, że nie mogę siedzieć ) codziennie ćwiczę a leczę się od ponad 7 lat u neurologów i neurochirurgów. Od ponad pół roku mam dotkliwe drętwienie, sztywnienie palców ...

Bóle kręgosłupa po fenestracji lewostronnej i usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. bóle lewej k.dolnej jak przed operacja. Czy operacja była wykonana dobrze i co mam zrobić żeby ten ból mi minął. Na pytanie czy operacja była wykonana dobrze nie jestem w stanie odpowiedzieć. Choroba kręgosłupa jest na kilku pozio ... Ból w potylicy .. ból w głowie z tyłu, rzadko głowa boli mnie w innych miejscach. Właściwie to już nie pamiętam jak inaczej by mnie głowa bolała. Takie bóle głowy mogą występować podczas nadciśnienia tętniczego. ... Poszerzenie trójkąta komorowego .. bóle głowy występują one z lewej strony z tyłu. I jeszcze jedna rzecz. Neurochirurg powiedział mi, że torbiel znajduje się w takim miejscu,że może dojść do zablokowanie przepływu płynu mózgowo - rdzeniowego. Wtedy mam się natychmi ...

Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. ból gałek ocznych przy poruszaniu nimi. Na co dzień mam wrażenie osłabienia prawej strony ciała, a także drętwienia kończyn jak również twarzy po tej samej stronie. Mam problemy ze zgięciem palców w prawej nodze. Zdarza mi się kul ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. bóle głowy. Czy jest to niebezpieczne? Na podstawie MRI, zmiany niedokrwienne mózgowia oraz torbiel szyszynki wymagająca okresowej kontroli radiologicznej. ... Ból głowy w tylnej części po upadku z roweru .. ból się utrzymuje można wykonać badanie CT, czy nie ma złamania lub krwiaka. ...

Leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa bez cech dyskopatii .. bólu leczenie rehabilitacyjne. ... Objawy choroba Parkinsona .. bóle i kręcenie w stawach szczególnie na zmianę pogody. Mama jego zmarła mając 57 lat i miała SM. Tata zmarł w wieku 54 na wylew. Tak może się objawiać choroba Parkinsona, jednak diagnozę powinien postawić neurolog. Badaniem obraz ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. bólów głowy. Innych niepokojących objawów nie zauważam. Proszę o pomoc w zrozumieniu poniższego opisu badania. Czy ten opis jednoznacznie wskazuje, że mam nowotwór? A jeśli tak, to jak wygląda leczenie? Opis badania sugeruje zmian ...

Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. bóle i zawroty głowy. Od kilku lat leczę się na nadciśnienie tętnicze. 2 lata temu miałem uraz głowy - rozcięcie głowy. Od tego czasu miewam częste bóle głowy, a ostatnio zawroty - czy może miec to związek z doznanym urazem. Badan ... Torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki .. bóle głowy. Robiłam tomografie głowy i wykazało że mam torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki. Byłam u neurologa i dostałam leki. Od wypadku pogorszył mi się wzrok, mam gorsza pamięć i silne bóle głowy. Czy to coś groźnego? czy ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. bóli głowy i nieostrej granicy tarczy oka zostałam skierowana na rezonans magnetyczny. Czy to coś poważnego? Drobne ogniska podwyższonego sygnału w obszarach T2 zależnych oraz flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. ...

Bóle z tyłu głowy .. bóle z tylu głowy, jest to ból jakby drętwiejący, czasami czyje go też w okolicy szyi. Jestem cały czas senna, nie mogę się skoncentrować. Chodzę do lekarza ,przepisywali mi rożne tabletki przeciwbólowe, antystresowe i nic nie pom ... Osłabienie organizmu, szum w uchu, inne widzenie .. ból głowy pozostał na dłużej. Boje się tego choć nie wiem co to jest. Wyniki krwi mam prawidłowe. Zapomniałem jeszcze dodać dokładnie rok temu miałem zawroty głowy przy zmianach pozycji lecz nic nikt mi nic nie stwierdził - nawet ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci obniżenia wysokości krążków międzykręgowych .. bólu kręgosłupa. ...

Nieustanny ból głowy, drętwienie rąk i twarzy .. bólowe czy nie ten stan nie ustępuję a towarzyszy mu drętwienie rąk, twarzy. Ostatnio doszedł ból oka i drgania powiek. Czuję się osłabiona i bezsilna. Proszę udać się na wizytę do neurologa i wykonać badanie CT lub MRI głowy. ... Blizna w tylnej części kanału kręgowego .. bólowe, którymi jednak nie chcę zniekształcać obrazu rezonansu. Moje pytanie czy powinien poddać się kolejnej operacji? Widoczna jest blizna po operacji na podstawie opisu. Kwalifikacja do reoperacji zależy do stanu klinicznego or ... Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. bóle głowy. Wróciłam z rezonansu magnetycznego z którego wyczytałam w opisie takie zdanie: Przykomorowo po stronie lewej widoczne pojedyncze dwumilimetrowe ognisko podwyższonej intensywności sygnału o charakterze naczyniopochodnym ...

Ból stopy po upadku i urazie głowy .. ból głowy minął i wrócił do pracy. Jednak nadal boli go szyja, a ostatnio pojawił się u niego także ból stopy ( okolice pięty ) przy prostowaniu nogi, który określa jako przeszywający, kłujący. Bardzo się martwię bo nie mogę zacią ... Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. bóle głowy, ból jest wędrujący po całej głowie, jednakże skupia się na czubku głowy, potylicy i stronie prawej. Wystąpiły nieznaczne nudności, wymioty. Nie ma wrażliwości na światło. Skoki ciśnienia tj. 140/85, przy mojej normie 1 ... Zespół częściowo pustego siodła .. bólów głowy. Jestem kobietą i mam 65 lat. Zespół pustego siodła może stanowić wskazanie do leczenie operacyjnego o ile są objawy kliniczne jak zaburzenia widzenia lub hormonalne. Warto pokazać te zdjęcia neurochirurgowi. ...

Ból z tyłu głowy przy dotyku po upadku .. ból już trwa tydzień, miejsce bólu jest gorące, co robić? Rozumiem, że nie było urazu głowy. Ważne też aby zastanowić się jaka była przyczyna upadku. W przypadku bólu warto zacząć od leków przeciwbólowych o silniejszym działaniu, ... Przepuklina z uciskiem worka oponowego .. bólu, leżeć, siedzieć. W końcu jak doczekałem się rezonansu i wyników wyszło z opisu tak: W przestrzeni L5/S1 lewostronna przepuklina z uciskiem lewego korzenia nerwowego. W przestrzeni L4/L5 prawostronna i centralna przepuklina z ... Silny rwący ból całej nogi .. bólowe pomagają. Występuje silny rwący ból całej lewej nogi. Najlepsze w takich sytuacjach są ćwiczenia i gimnastyka. Zabiegi fizyczne są mało skuteczne. ...

Torbiel pajęczynówki w obrębie szczeliny Sylwiusza .. bóle głowy. Czy i jakie leczenie stosuje się w takim przypadku? Jeśli objawy nie są zbyt uciążliwe to obserwacja, jednak jeśli torbiel jest bardzo duża i uciska sąsiednie struktury ( trzeba ocenić na zdjęciach ) to trzeba skonsult ... Silny ból w odcinku lędźwiowym oraz ból i drętwienie prawej nogi po operacji usunięcia przepukliny .. ból w odcinku lędźwiowym oraz ból i drętwienie prawej nogi ( silniejszy ból jest w nodze ). Obecnie czekam na wizytę i prawdopodobnie czeka mnie kolejna operacja. Proszę o przełożenie na bardziej zrozumiały język wyniku MR, czy op ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. bóle głowy które ustąpiły jednak po obniżeniu ciśnienia, tomografia wyszła dobrze. Proszę o poradę co mogę zrobić dalej ze swoim problemem? czym może być on spowodowany? jakie jeszcze badania mogę wykonać? Neurologicznie jest Pan ...

Ból twarzy a porażenie nerwu twarzowego w dzieciństwie .. bóle w prawej skroni, które promieniują przez policzek aż do szczeki. Gdy zaczyna się ból tak naprawdę czuje go w całej prawej części twarzy, zwłaszcza w skroni i czuje straszny ból zębów. Występuje on nagle i utrzymuje się przez ... Nawracające bóle głowy i zawroty po wypadku samochodowym .. bóle głowy i zawroty. Zrobiłam sobie nie dawno prywatnie badanie EEG bo na NFZ trzeba czekać kilka miesięcy. Teraz czekam na wizytę u neurologa jeszcze ponad miesiąc i chciałam prosić o opis mojego wyniku jeśli to możliwe. zapis z ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. Ból jednak ustąpił samoistnie, teraz odczuwam jedynie pobolewania głowy. Opis badani przedstawia jedno ognisko prawdopodobnie niedokrwienne mózgowia, poza tym wynik prawidłowy. ...

Napadowe bóle głowy z prawej strony .. bóle głowy. Dotyczy to szczególnie prawej strony. Napady bólu występują średni raz w miesiącu. Zrobiłam ostatnio badanie MR. Bardzo proszę o interpretację wyników: OPIS: Badanie mózgowe wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, ... Leczenie bólów po operacyjnych kręgosłupa Jestem po trzech operacjach kręgosłupa. Mam stabilizację i implant Diam kręgosłupa lędźwiowego l4/l5. Czy rehabilitacja metodą prądów ma zły wpływ na mój stan zdrowia? Czy ma skutki uboczne przy stabilizacji i implancie? Lekarz mi ... Drętwienie, sztywnienie, ból mięśni Kegla .. ból mięśni Kegla? Najczęstsze przyczyny to nowotwory miedniczy mniejszej - układu moczowo - płciowego oraz odbytnicy. Inne przyczyny to choroby rdzenia kręgowego okolicy stożka rdzeniowego oraz choroby nerwów obwodowych. ...

Przepuklina jądra miażdżystego z lekkim uciskiem na struktury worka oponowego .. bólowe to warto skonsultować się z neurochirurgiem aby zobaczył zdjęcia. Wskazana jest rehabilitacja ( gimnastyka i basen ). ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. bólami głowy, pogorszeniem wzroku i inne. Badanie MRI bardziej dokładnie obrazuje mózgowie, mała zmiana niedokrwienna nie powinna mieć wpływu na objawy narkolepsji. ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. bóle głowy, otrzymałam następujący wynik badania MR: tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, z obecnością pojedynczej zmiany o podwyższonej IS w obrazach t2 - zależnych i sekwencji tirm o śr. 1,2 cm zlokal ...

Ból głowy w płacie czołowym prawej półkuli .. ból uciskania prawej półkoli, tak jakby za chwilę moja głowa miałaby eksplodować. Ale ból ten jest tylko w prawej półkuli. Czasami towarzyszą temu bólowi niekontrolowane odruchy lewej strony ciała, drgnięcie ręki, czy nogi. Byłam ... Codzienny ból głowy i bardzo słabe ciśnienie .. bóle głowy. Co to może być? Mam 15 lat. Najbardziej typowe bóle głowy w tym wieku mają charakter napięciowy, a u kobiet również migrenowy. Leczenie bólu napięciowego jest trudne, dobre efekty daje akupunktura oraz psychoterapia po ... Torbiel pajęczynówki a silne bóle kręgosłupa i drętwienie nóg .. bóle kręgosłupa i drętwienie nóg. Czy może to być powodem torbiela? Mam czasami taki ból kręgosłupa, że nie mogę wstać z łóżka. Czy powinnam się szybko skontaktować z lekarzem neurologiem? Zleży jak duża jest ta torbiel, ale zwykl ...

Bóle kręgosłupa po wstawieniu implantu concorde Miałam wykonany miesiąc temu TK i jestem po 6 operacjach kręgosłupa z niewielką poprawą. Mam od pół roku wstawiony implant concorde na poziomie l5/s1 i do tej pory boli mnie kręgosłup. Co mam dalej robić? W tym roku już pewnie nie ... Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. bólów mamy zgłosić się do hospicjum. Czy można jeszcze coś zrobić? Na tym etapie leczenia możliwości są niewielkie. Jednak glejaka obecnie operuje się aby uzyskać jak największy zakres resekcji, oczywiście zależy od lokalizacji. D ... Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego .. bóle w dolnym odcinku kręgosłupa. Ciągły ból występuje w okolicach lewej nerki. Są okresy ,że natężenie bólu powoduje problemy z chodzeniem. Ponadto zdarzają się bolesne skurcze prawej łydki. TK kręgosłupa lędźwiowego: Zmiany zwyr ...

Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. ból jest bardzo nasilony, osłabienie kończyn to trzeba się udać na konsultację neurochirurgiczną. ... Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie rowka nerwu .. Bóle, drętwienia , mrowienia wybudzają ze snu ( dot. kończyn górnych i dolnych ). Od pół roku doszły bóle kolan. Od pewnego czasu mam też okresowe drętwienie prawego policzka. Jestem pod opieką Poradni Rehabilitacyjnej( zalecenie ... Dyskopatia lędźwiowa a poród i znieczulenie zewnątrzoponowe .. bólowe. ...

Ból po operacji wstawienia implantów dysków szyjnych .. Ból przed operacją okolic barków, łopatek, potylicy był spory, a momentami nie do wytrzymania, zwłaszcza przy siedzącej pracy po 8 godzinach spędzonych przy komputerze. Neurochirurg, który mnie operował uprzedził mnie, że po opera ... Rozszczep tylnego łuku S1 .. ból jest do zniesienia ale żeby zrobić cokolwiek muszę uklęknąć gdyż nie mogę się schylić. Problem w tym, że moja mama wyczytała w internecie, że nie mogę grać w siatkówkę ponieważ to od tego. Trenuję siatkówkę od 10 roku życia bi ... Stan i powikłania po dwóch udarach mózgu .. ból. Lekarz rodzinny zbytnio nie interesuje się jego stanem. Wyniki badania krwi i moczy wychodzą prawidłowo. Co robić? Po dwóch dużych udarach mózgowie jest poważnie uszkodzone, jednak w takich przypadkach potrzebna jest codzienn ...

Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. bóle głowy po lewej stronie. Ostatnio mój stan się na tyle pogorszył , że przez jakiś czas nie wiedziałam jak żyję i co się ze mną dzieje. Schudłam około 10 kg. Z 56 na 46 więc jest to, duża różnica. Kiedy wychodzę z domu czuję si ... Opadający kącik ust .. bóle głowy w obrębie potylicy o charakterze kłucia wzdłuż potylicy i palenia na całym obszarze po lewej stronie. Chciałbym się dowiedzieć jaka może być ewentualna przyczyna nagłych problemów z opadaniem kącika ust. Lekarze stwierd ... Nagły, bardzo silny ból prawej półkuli głowy .. bólu prawej półkuli głowy. Zdarzyło się to podczas zabawy, przy nieznacznym wysiłku fizycznym. Ból był bardzo silny, utrzymuje się do teraz ( czyli około 4h ), jednak nie jest już tak intensywny. Czuję ucisk w tej części głowy, ja ...

Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. bóle głowy. Dostał skierowanie na rezonans a oto wynik: Badanie MR CUN wsekwencjach TSE, FLASH oraz FLAIR W OBRAZACH T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach - osiowej, czołowej i strzałkowej. STWIERDZONO: hiperintensywne ognisko w obr ... Zastawka komorowo-otrzewnowa z powodu wodogłowia a poród .. ból głowy wiec porodu sobie nie wyobrażam. Mój neurochirurg polski wyraźnie powiedział ze w razie ciąży wchodzi w grę tylko poród cesarski. Co w takim przypadku mam zrobić? Mam 22 lata. Nie znana jest przyczyna wodogłowia a od teg ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. bóle głowy silne i stałe o charakterze ciągłej ciężkości głowy ( bardzo uciążliwe ) lekarz neurolog wykluczył migrenę i skierowała na badanie MR. Odebrałam wynik i proszę o interpretację bo limit u tego lekarza już wyczerpany na t ...

Codzienny silny ból głowy w okolicy czołowej .. ból odchodzi ale wystarczy że się przebudzić i dalej odczuwam ten ból. To jest ból jak by coś siedziało w głowie i cały czas bolało i ten ból jest czasami bardzo silny i tj kujący. Jednak cały czas czuję taki uciski w głowie. Byłe ... Uciskowe bóle głowy u dziecka .. bóle głowy u jej nasady, bądź z przodu - raz prawa strona raz lewa. Od kilku dni bóle są coraz częstsze i dłużej trwają. Nie zaburza to jednak jej normalnej aktywności. Dziecko jest pogodne, bawi się, nie pokłada - nawet w czasie ... Przepuklina kręgowa a ból i drętwienie nogi .. Ból zna tylko chory i to on decyduje o leczeniu, jeżeli jest nietrzymanie moczu ( bez zaburzeń urologicznych ) to jest wskazanie obiektywne do operacji. Myślę, że trzeb się skonsultować z neurochirurgiem. ...

Rwa kulszowa a lekkie skrzywienie kręgosłupa w lewo i rotacja trzonów w prawo .. bólowe ale nic nie pomógł poszłam do neurologa i dostałam kolejne zastrzyki oraz maść. Nadal żadnej poprawy. Noga nadal mnie boli nawet gorzej. Na leżąco na wznak jak podniosę wyprostowana nogę to mnie boli, ciągle mnie rwie noga, ... Przepuklina na odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. bóle w prawym boku zaraz pod żebrami ( boli również przy dotyku jakby zaraz pod skórą ). Boli mnie również w prawym boku głównie przy ucisku i promieniuje do kręgosłupa, odczuwam także bóle kręgosłupa lędźwiowego. Wykonałam szereg ... Bóle dolnego odcinka kręgosłupa i sztywnienie stawów biodra i kolana .. Ból dolnego odcinka kręgosłupa pojawia się nie tylko w ciągu dnia w trakcie pracy ale także w nocy. Jest uciążliwy, promieniuje na biodro ( drętwieje od niego noga ) i pojawia się też sztywność w kolanach. Ortopedzi zalecają masaż ...

Porażenie przysenne, sztywnienie karku i ból głowy .. bóle głowy, po kilka godzin dziennie, dlatego też udałem się do lekarza neurologa. Lekarz zlecił mi zrobienie CT głowy, które nie wykazało niczego niepokojącego i przepisał mi leki przeciwmigrenowe. Leki rzeczywiście pomogły, jedn ... Zmniejszenie pneumatyzacji prawego wyrostka sutkowatego a bóle głowy .. bólów głowy, tak co 2 - 3 miesiące. Nawet do pól roku, po czym boli codziennie albo co drugi dzień, ostatnio doszły zawroty i sztywność karku, siedziałam jak kij. Ból był ciężki, metalowy taki wielki nacisk na całą głowę z góry. M ... Wklęsłe sklerotyczne płytki nasadowe z drobnymi asteofitami krawędzi trzonów .. ból był tak mocny, że nie mogłam się poruszać. Poszłam do lekarza, okazało się, że mam niespojenie łuku S1, skoliozę lędźwiowa, wklęsłe sklerotyczne płytki nasadowe z drobnymi asteofitami krawędzi trzonów, podchrzęstna sklerotyzac ...

Przewężenie przestrzeni międzykręgowych z przekostnieniami blaszek nakrywkowych .. bóle lewej nogi od kręgosłupa przez pośladek do stopy. Lekarz stwierdził rwę, zastrzyki nie pomogły, w tej chwili zacząłem rehabilitację L - S. Biorę środki przeciwbólowe. RTG kręgosłupa lędźwiowego - wynik: Przewężenie przestrzen ... Drętwienie dwóch zewnętrznych palców rąk w bu dłoniach .. bóle promieniujące stawów, oraz poniżej łopatek odczuwam silny ból dotykając dwóch kręgów ( ból nie jest odczuwany podczas poruszania się tylko dotyku ). Nie wiem czy to wynik zmęczenia czy raczej powinnam się udać do lekarza i zd ... Zapis nieprawidłowy z uogólnioną czynnością zespołów fali ostrej z wolną oraz zwiększoną ilością fal theta .. bóle głowy leczę się już od 8 lat ( mam 20 lat ), miesiąc temu miałam robione EEG głowy i neurolog powiedział że jest niedobre i zapisał jakieś leki. Nie powiedział jednak co dokładnie oznacza. Dodam że od jakiegoś czasu na ból gł ...

Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. bóle głowy po przebytym udarze. Badanie CT - opis przedstawia zmiany poudarowe typowe mózgowia, w badaniu tt. szyjnych zwężenie t. szyjnej lewej, należy skonsultować się z neurologiem czy nie ma wskazań do chirurgicznego udrożnien ... Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. ból głowy, uczucie tompania w głowie, zawroty głowy głównie po zmianie pozycji ( najbardziej podczas leżenia i przy próbach wstania ), bywa ból serca. Opisane przeze mnie objawy ma 46 letni mężczyzna. Pali papierosy, pije dziennie ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. bóle głowy, zburzenia czucia kończyn górnych ). Opisywane jest również poszerzenie układu komorowego, jednak może to być indywidualna norma. ...

Zgrubienie na głowie a ból głowy i nerwica lękowa Mam zgrubienie na głowie w kształcie guza, jest on nieruchomy i mnie nie boli tylko że bardzo często boli mnie głowa. Chwilami tak jak zebrało by się tam coś i miało mi ją rozsadzić. Często też niewyraźnie widzę i czuję się zmęczo ... Straszne bóle i zawroty w głowie po wypadku samochodowym .. bóle i zawroty w głowie. Nie wiem co się dzieje. Czy te wyniki coś oznaczają? Niestety po urazach głowy mogą się utrzymywać bóle głowy, czasem nawet długo, bez wyraźnych przyczyn w badaniach obrazowych. Pomocne mogą być leki przec ... Przepuklina krążka międzikręgowego L5-S1, rehabilitacja czy operacja? .. ból dużego palca u prawej nogi ). Czy jest szansa, że ćwiczenia mi pomogą, czy raczej powinienem poddać się operacji? Długotrwała rehabilitacja ( gimnastyka, basen ) powinny przynieść ulgę, jednak jeśli nie będzie poprawy po dwóch ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. bólów głowy, drętwienia kończyn, drżenia lewej połowy twarzy. Wiek 40 lat. Brat był hospitalizowany w szpitalu zakaźnym, gdzie wykluczono boreliozę. Dwukrotnie hospitalizowany w klinice neurologii, gdzie wykonano diagnostykę różni ... Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu .. bólowe, wskazana rehabilitacja albo konsultacja neurochirurgiczna. ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. bóle prawego oka, z zaburzeniem widzenia, powiązanymi z bólem prawej półkuli głowy. Od kilku miesięcy pojawiło się też drętwienie prawej ręki. Co wskazuje moje badanie MR? Opis pokazuje ognisko niedokrwienne mózgowia. Jednak jeżel ...

Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. bólem lub mikcja, a więc poruszenie tą częścią krocza. Przeszedłem skomplikowaną operację laminektomia w obrębie lędźwiowym i problemy pozostały, wykonałem rezonansy. Oto ich wyniki: Sygnał w obrębie krążków mk na tych poziomach o ... Uciążliwe bóle głowy w ciągu dnia a dyskopatia szyjna lub nadciśnienie tętnicze .. Ból zaczyna się ok. godziny 10 - 11 i nie ustępuje do wieczora. Jest to ból tępy, nasilający się przy schylaniu. Występuje raczej z tyłu głowy i przenosi się stopniowo na całą głowę. Do tego mam uczucie, jakby moja głowa była stra ... Ból kości ogonowej, szyi, problemy z poruszaniem głową, zawroty głowy i mdłości podczas jedzenia po upadku .. bólem weszłam do domu, po czym straciłam przytomność. Dzięki Bogu mąż obudził się gdy tylko krzyknęłam i więcej już nic nie pamiętam. Ocknęłam się w łazience polewana zimną wodą i tak powoli dochodziłam do normy. Bezpośrednio po o ...

Mały guzek z tyłu głowy, ból głowy i problemy z okiem .. bóle głowy, ale tylko z tej strony i jak go dotykam, czuje ból. Guzek nie urósł. Jestem po operacji tarczycy już 10 lat, miałam wielkiego wola na zewnątrz. Miewam tez problem z lewym okiem, jak czytam wydaje mi się, jakbym miała b ... Bóle głowy, zawroty i bardzo wysokie ciśnienie .. bóle głowy, zawroty i mam bardzo wysokie ciśnienie. Jakiś czas temu wybrałam się do lekarza. Wysłał mnie na bardzo dużo badań, jednakże nic nie wyszło. Następnie udałam się do kardiologa, który tak jak reszta lekarzy nie wiedział, ... Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka Moja córka miała robione badania dna oka i konsultację okulistyczną. Oto opis: Niewielkie zaburzenie akomodacji. Dno oka Opz ukł. o granicach wyrazistych, ale tkanka nerwowa na nich uniesiona, mogą to być złogi na tarczy. Skierowa ...

Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe Kilka lat temu nie stwierdzono wn. w mięśniach grupy tylnej uda prawego i lewego w spoczynku cisza elektryczna PJR7 - 9 zapis wysiłkowy złożony. Przewodnictwo w nerwach obwodowych kończyn dolnych w granicach normy fizjologicznej. ... Uczucie ucisku w głowie, kłucia i bóle głowy po upadku a depresja lękowa z somatyzacją objawów .. bóle głowy oraz uczucie niestabilności. Niekiedy jest łagodniej, ale praktycznie ten ucisk trwa cały czas. Tylko jak śpię to nic nie czuje. Miałam robione TC, rezonans, VNG i EEG, które nie wykazały niczego. Nie ukrywam, że mam cz ... Napięciowy charakter nieustającego bólu głowy u nastolatki .. ból jest straszny. Gdzie mam się zgłosić? Co to może być? Mam 15 lat. Ból głowy to mało precyzyjny objaw. Warto skontaktować się z neurologiem. Jednak w tym wieku najczęstsza przyczyna ciągłego bólu głowy może mieć charakter napię ...

Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. bóle, a zarazem zwiększa się lęk. Co robić? Pomimo tego podziwiam jego dzielność, bo ma przy tym uczulenia a zatem i astmę. Chciałby pracować w zawodzie, ale coraz bardziej martwi się, że nie podoła stresowi. Odkłada także sprawy ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. bóle głowy w okolicy czoła, skroni i z prawej strony w potylicy, pogorszenie się wzroku, jakbym nie mógł skupić się na przedmiocie na który patrzę, mam szumy uszne. Lekarz polecił mi wykonać badanie RTG. Wynik badania był następuj ... Miejscowy ból głowy przy dotyku a przeczulica związana z podrażnianiem unerwienia w danym miejscu .. bólem głowy tylko w jednym punkcie przy dotyku, nawet gdy pocieram włosy. Towarzyszy mi ten ból od około pół roku i nie mam pojęcia, czym może być spowodowany. Jednego dnia boli bardziej jak dotknę, a drugiego tylko trochę. Punkt, ...

Dyskretne lewoboczne skrzywienie kręgosłupa, guzek Schmorlla i przepuklina jądra miażdżystego .. bóle kręgosłupa oraz mrowienia palców u ręki oraz prawej nogi. Wizyta u lekarza zakończyła się 32 zastrzykami różnego typu. Po skończonej serii udałem się ponownie do lekarza, by powiedzieć, że jest poprawa, lecz dalej odczuwam bó ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni. Chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze względu na to, że chciałem wykluczyć inne choroby, dostałem skierowanie na rezonans. Bóle głowy w części górnej i po bokach. Neurolog ... Bóle po lewej stronie głowy, drętwienia lewej ręki i części twarzy a torbiel pajęczynówki .. bólami głowy po lewej stronie, trwającymi nieprzerwanie ponad 8 dni. W tym czasie występują również drętwienia lewej ręki i lewej części twarzy, szczególnie lewej połowy ust. Wcześniej takie objawy występowały sporadycznie przez k ...

Zaburzenia czucia w okolicy krętacza większego kości udowej a dyskopatia lub inne zmiany zwyrodnieniowe .. bóle podskórne mijające po chwili. Czasem wchodząc po schodach lewa noga ugina się i upadam. Byłam u lekarza, ale pani doktor powiedziała, że to powinno minąć po około dwóch tygodniach. Właśnie minął czwarty, a mój stan się pogars ... Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. ból odchodzi, ale wystarczy, że się przebudzę i dalej odczuwam ten ból. To jest ból jakby coś siedziało w głowie i cały czas bolało i ten ból jest czasami bardzo silny i kłujący. Jednak cały czas czuję taki ucisk w głowie. Byłem k ... Bóle prawej strony kręgosłupa i nogi podczas chodzenia a zmiany zwyrodnieniowe .. bóle prawej strony kręgosłupa i całej nogi w czasie chodzenia oraz nadmierne marznięcie prawej stopy. Wygląda to tak, że trudności zaczynają się po przejściu już kilku kroków, a ból mija w czasie odpoczynku. Odczuwam go cały czas, ...

Szerokopodstawna wypuklina krążka C5-C6 wraz z osteofitami na tylno-bocznych krawędziach trzonów .. bólowe szyi, potylicy, głowy, mrowienie twarzy, lewej reki, złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie. Dodaję, że na początku tej choroby ratowałem się intensywną fizykoterapią, masażami i ćwiczeniami, co mi pomogło. Teraz, po 6 lat ... Agresja i silne napady złości po krwotoku podpajęczynówkowym .. bóle głowy, jednak nie one są przyczyna mojego maila. Rok po operacji zauważyłam u siebie silne zmiany osobowości, stałam się agresywna, miewam silne napady złości. Teoretycznie funkcjonuje normalnie pracuję zawodowo,zajmuje się d ... Ból pleców, korzonków promieniujący przez pośladek do uda i drętwienie palca dłoni .. ból korzonków, który po wybraniu leków w miarę ustąpił. Pozostało mi trochę bolesne promieniowanie przez lewy pośladek do uda, gdy gwałtownie się schylę. Na dodatek mały palec lewej dłoni po nocy mam zdrętwiały, w dzień jakby mnie ...

Podwięzadłowe wypadnięcie jądra miażdżystego do światła kanału kręgowego a początki zmian zwyrodnieniowych .. bóle w odcinku lędźwiowym, z okresami bardzo dużego nasilenia, uniemożliwiające funkcjonowanie. Na wizytę u ortopedy muszę poczekać. Bardzo proszę o krótki komentarz do opisu: Miernego stopnia skoliotyczne, lewostronne ustawienie ... Blizny w kanale kręgowym, drętwienie okolic krocza i stóp, problemy z mikcją a leczenie operacyjne .. bóle w okolicy lędźwiowej. Niestety kwalifikacja operacyjna odbywa się po obejrzeniu zdjęć. Jednak opisana blizna może dawać dolegliwości, ale nie jest to wskazanie bezwzględne do operacji, dobrze aby decyzje takie podejmował chir ... Zdrętwiałe dłonie po przebudzeniu, ból w okolicach krzyża i mostka, cierpnięcie łopatki .. ból w okolicach krzyża i ból w mostku. Jeśli stoję lub siedzę w bezruchu dłużej niż 30 minut, cierpnie mi prawa łopatka. Postanowiłem prześwietlić odcinki TH i L - S, AP i bok. Poniżej przedstawiam opisy wyników. Odcinek L - S: Os ...

Całodzienna sztywność i drętwienie dłoni .. ból, sztywność i drętwienie palców w dłoniach, po krótkim czasie sztywność ustępuje, a ból palców ( jakby było po urazie - zostaje ) oraz drętwienie oraz ból dłoni przy zginaniu utrzymuje się przez cały dzień. Do tego bolą mnie ra ... Bóle głowy w części potylicznej rozpoczynające się nad ranem, mdłości, sporadyczne krwawienia z nosa i wymioty .. bólu mam mdłości, bywają wymioty, pojawia się krew z nosa. Ból zawsze zaczyna się rano, tuż po przebudzeniu. Źle się czuję. Miałam wykonaną tomografię i rezonans magnetyczny głowy - nic nie stwierdzono. Miewam zawroty głowy. Mam 4 ... Częste bóle głowy po operacji oponiaka .. bóle głowy i trwają do dziś. Pomagają mi tylko silne leki przeciwzapalne, przeciwbólowe. Jestem oporna na leki z serii migrenowych. Bóle pojawiają się prawie codzienne. Powoduje je m.in. każdorazowy wysiłek fizyczny. Obraz MR w po ...

Ucisk na nerw mimo discektomii a ciąża .. ból nogi nie ustawał, więc ubłagałam lekarza o kontrolny rezonans. Jego wynik nie jest jednak zadowalający. Ucisk na nerw nadal jest. Nie chcę się poddać kolejnej operacji, ale nie wiem, co dalej robić. Poza tym chcę zajść w ciążę ... Możliwe choroby objawiające się nierównością źrenic .. bólu tego prawego oka promieniującego do skroni, raczej o umiarkowanych nasileniu i trwającego może kilkadziesiąt minut. Mogło mieć to jakiś związek? Od tego czasu jednak podobnych bólów już nie miałem. Czy nierówność źrenic może ... Sztywnienie karku i bóle głowy .. bólami głowy? Takie objawy mogą wskazywać m.in. na zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa szyjnego, dyskopatię, zmiany zapalne. Ważna jest konsultacja z lekarzem ( nawet rodzinnym ), ponieważ w ustaleniu przyczyny potrzebnych ...

Objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .. bóle głowy, nudności/wymioty, mogą pojawić się na skórze wybroczyny. Lekarz rozpoznaje ZOMR przede wszystkim na podstawie obecności objawów oponowych ( sztywność karku, Kerniga ). Często ZOMR poprzedzone jest infekcją górnych dróg ... Miesięczny ból głowy .. bólu? Mam 27 lat. Nie palę. Przyczyn bólu jest wiele. Mogą to być przyczyny pierwotne tj. migrena, napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy, neuralgia nerwu trójdzielnego oraz przyczyny wtórne wynikające z procesów rozrostowych ... Ból w bliźnie po urazie głowy .. ból. Czy to coś niepokojącego? Być może doszło do zakażenia lub to tylko wynik procesu gojenia. Jeśli skóra wokół blizny jest zaczerwieniona i ucieplona to warto udać się do lekarza. ...

Ryzyko guza mózgu przy bólach głowy, nadmiernej potliwości i niepewnym chodzie .. bólowe pomagają? Czy rzeczywiście pod wpływem stresu objawy się nasilają? Być może to właśnie efekt stresu. leków nie biore bo nie kupuje.to jest tak ze jednego dnia jest ok a drugiego sie poprostu dziwnie czuje tak jakos niepewni ... Wyczuwanie żyłki przy potylicy .. ból, coś na wzór jak przy łokciu naciśniemy to czujemy w palcach ) pytanie takie czy jako że jest to powierzchownie pod skórą ( te jakby żyłeczki ) można zrobić usg żeby sprawdzić czy wszystko jest ok? czy trzeb TK głowy? Raczej b ... Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. ból lewej części twarzy a następnego dnia uczucie odrętwienia tej części jak po uderzeniu czasami drętwienie lewej ręki oraz jednorazowe niekontrolowane oddanie stolca wraz z bliską chwilową utratą świadomości - ciemno przed oczam ...

Wyczuwanie tętna w okolicach potylicy .. ból głowy może świadczyć o nadciśnieniu tętnicznym. Objawy tętniaka, czy to pękniętego czy tzw. zimnego zwykle prezentują się inaczej. Dlatego też proponuje najpierw zbadać ciśnienie. Nie chodzi mi o tętniący ból głowy ja nie miew ... Długotrwały ból głowy po przewianiu .. bólem głowy. Przypisano mi silne leki przeciwzapalane - kręcz ( ? ) szyi zniknął, ból głowy ( odczuwany praktycznie codzennie ) pozostał do dziś. Nasila się on przy zimnie ( różnego pochodzenia, nawet, gdy otworzę lodówkę ), wietr ... Wzmożone bóle głowy i wzrost ciśnienia w głowie przy torbieli pajęczynówki .. bóle głowy i odczuwam tak jakby napięcie w głowie, wzrost ciśnienia w głowie, bóle karku. Czy to może mieć związek z torbielą i może czymś grozić? Tak, dolegliwości mogą wynikać z obecności torbieli. Najlepiej zgłosić się ponownie ...

Utrata wzroku po wstrząśnieniu mózgu .. bólu głowy. Czasami takie objawy mogą trwać kilka dni lub kilka tygodni. Raczej rzadko dochodzi do utraty wzroku. ... Ból skroni po uderzeniu Witam, wczoraj uderzyłam się o kant stołu w prawa skroń. Boli mnie to miejsce - nie bardzo mocno ale odczuwam narywanie. Poza tym wczoraj po uderzeniu bolało mnie nawet wtedy gdy ruszałam powiekami. Czy powinnam skierować się z ty ... Kucie w kręgosłupie podczas stresu .. ból ten ostatnio robi sie coraz wiekszy i najczesciej na wysokosci klatki piersiowej ( myślałem ze to boli mnie serce ale robiłem badania i to od kregosłupa ) i w okolicach bioder - miednicy, oraz mam zaniki pamieci ( w postaci za ...

Nawrót przepukliny lędźwiowej .. ból taki jak przez zabiegiem. Czy to nawrót choroby? W takiej sytuacji koniecznie trzeba udać się do lekarza i wykonać ponowny rezonans magnetyczny. Może to być nawrót przepukliny wynikający z przemieszczenia się protezy dysku wsz ... Powrót do pracy po operacji przepukliny lędźwiowo-szyjnej .. ból promieniuje do pachwiny. Nie ma jednak promieniowania do nogi, jak kiedyś. Ostatnio zacząłem chodzić na basen. Sam już nie wiem co mam robić. Może ktoś ma jakieś sugestie? Pozdrawiam ... Bóle i zawroty głowy połączone z wymiotami .. bóle głowy, pojawiają się w ciągu dnia 2 - 3 razy i trwają około godziny. Czasami kręci mi się jeszcze w głowie. Dziś podczas takiego bólu zwymiotowałem. Co robić? Przede wszystkim należy zgłosić się do lekarza rodzinnego i wykona ...

Bóle głowy przy zespole pustego siodła .. ból głowy, zaburzenia widzenia. ... Ucisk w mostku, zawroty głowy, zaburzenia apetytu i lęki .. ból w klatce piersiowe, jakiś taki ucisk czuje w mostku , lekkie zawroty głowy, miewam odruchy wymiotne,brak łaknienia , albo wzmożony apetyt, przeraża mnie nieuchronność śmierci,kłopoty z zasypianiem.Czasem pocą mi się dłonie.Czu ... Bóle głowy i kręgosłupa oraz drętwienie ręki podczas snu przy nerwicy .. bóle.do tego rano jak wstaje to mam lekko zamglone jedno albo 2 oko ale jak przetre to przechodzi.ale niepokoji mnie to ze w czasie dnia jak mrugne to spowrotem tak samo ale to albo jest albo niema.do tego wczesniej bolały oczy ja ...

Ścieńczony płyn rdzeniowy i poszerzony kanał rdzeniowy .. bóle kręgosłupa. Dziś odebrała wynik i lekarz szpitala stwierdził, że nie umie jej odpowiedzieć co to oznacza. W zasadzie trudo opierać się o sam wynik. Poszerzony kanał może być rzeczą wrodzoną. Objawy sugerują jakąś nieprawidłow ... Bóle głowy, mroczki przed oczami, skurcze mięśni, rozkojarzenie a depresja .. ból głowy. Miałem wrażenie, że coś strasznego dzieje się w moim mózgu. Jakby pękał na pół. Następnie bardzo osłabiły mi się wszystkie mięśnie, zsunąłem się z krzesła na ziemię. Czułem jakieś dziwne mrowienie. Bardzo dobrze pamięta ... Wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca prawy korzeń S1 .. ból nogi - na ktorej nie moze stanąc. W koncu poszedłerm z nia na tomografie . Oto wynik : *Badanie TK kregoslupa ledzwiowo - krzyzowego wykonano od połowy wysokości trzonu L3 do górnej części segmentu kosci krzyzowej. Na poziomie ...

Seronil na potencję przy padaczce .. bóle lub zawroty głowy, drżenie mięśni, jadłowstręt, wzmożona potliwość, drgawki, wymioty, omdlenia, ból w klatce piersiowej. Fluoksetyna jest lekiem obniżającym próg drgawkowy, w związku z tym zwiększa ryzyko kolejnych napadów pa ... Bóle przy poruszaniu głową .. ból , jest on ciężki do określenia, ale może uda mi się go opisac chociaż troszeczkę,wiec gdy przekręcam głowe lub nią ruszę to tak jakby ktoś mi wbijał z obydwu stron rdzenia kręgowego przy czaszce gwożdzie albo jakby za chwilę m ... Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. bóle w leej części podbrzusza i dołu biodrowego. Doszło do zatrzymania gazów i stolca. Trwa to juz dwa tygodnie jestem po kilku lewatywach i badaniach . Stwierdzono niski poziom hemoglobiny . Chciałabym wiedziec czy moge w jakis s ...

Torbiel oponowa a torbiel Tarlova .. bólowe rożnego nasilenia. Możliwe jest leczenie operacyjne, w przypadku bardzo silnego bólu. Technika polega na odsysaniu płynu z torbieli i podaniu kleju fibrynowego. Można latać samolotem. Wiele czynności może powodować nasileni ... Pulsujący guzek na głowie .. ból, wszystko zależy od samego urazu. W piątek byłam znowu u doktora tylko że innego i jednak okazało się że to krwiak i chyba nawet niejeden dostałam na to maść Aescin oraz tabletki proprazol na obniżenie ciśnienia, a także skier ... Drętwienie ręki i brak czucia w części palców dłoni .. ból mnie wybudzi co to jest? moze to byc zespół ciesni nadgarstka mam to samo . teraz ma zabieg na prawą ręke ...

Obustronne zwapnienie jąder soczewkowatych przy bólach głowy .. bóle głowy i mam wyniki tomografii głowy. Jest tam opis: obustronne zwapnienie jąder soczewkowatych. Bardzo proszę o pomoc w objaśnieniu powyższego opisu. Co to oznacza, czy to poważna choroba, jaka może być tego przyczyna i co da ... Bóle w dole kręgosłupa u sportowca .. bólu pleców ( całe plecy ) . Zasięgałem opinii trzech ortopedów, każdy miał inne zdanie na temat moich dolegliwości. Ostatecznie stanęło na tym, że w wyniku bardzo intensywnych treningów wystąpiło u mnie zwiększone napięcie mięśni ... Ból kręgosłupa przy wypuklinach lędźwiowych i spłyceniu lordozy Proszę bardzo o informację jak leczyć, czy wymagana jest operacja?, jurekela2@op.pl Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE,fat sat w obrazach T1 - i T2 - zależnych, w projekcjach strzałkowych i osiowych. Spłycen ...

Osteoliza po patologicznym złamaniu kręgu lędźwiowego .. bólu i cierpoinia po 2 latach była poprawka bo popękały dolne śruby więc je wymienili i zrobiono dodatkowo gorset ortopedyczny gdyz stwierdzono że jest zbytnia ruchliwość jakiegoś trzonu bo mogli założyć koszyczek tytanowy ale nie ... Drętwienie palców po wyleczeniu zespołu nerwu łokciowego .. ból i stan zapalny. Dzięki za odpowiedź, też tak myślałem, ale zastrzyki spowodowały likwidację stanu zapalnego na 2 i pół roku, wydaje sie że to trochę długo. Chociaz ostatnio stan mojego kręgosłupa się pogorszył, trzeba wrócić d ... Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. ból, wiec czemu sie nie budzi?? Czy ktos wie jaka moze byc przyczyna oraz jak dlugo to moze trwac? Lekarze kazą czekac, ale ja bym chciala sie dowiedziec ile to moze trwac i czy to bardzo źle rokuje? Prosze o odpowiedz obudzi sie ...

Bóle i zawroty głowy oraz rwące bóle kręgosłupa przy jamistości rdzenia Moja choroba zaczela sie w maju tego roku, zesztywnialam cala i zabrano mnie na oddzial neurologiczny do brzezin bo tam wlasnie mieszkam, jest to miejscowosc polozona 20km od łodzi. Najpierw podejzewano u mnie zapalenie opon mozgo ... Rokowania przy krwotoku wewnątrzczaszkowym i krwotoku w kanale kręgowym .. Bóle głowy i szyji są wynikiem urazu lub obecności krwi zwiększającej ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Jeśli występuje gorączka, syn powinien otrzymać leki ją obniżające oraz leki przeciwbólowe. Czasami o tym fakcie trzeba dodatkowo p ... Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. bólem głowy z tył( tak pokazuje ). wymioty te trwają cały dzień, czasami dwa. była w szpitalu lecz lekarze nic nie poradzili i ją odesłali. co to może byc?? podczas wymiotów jest bardzo osłabiona, i np gdy tylko się ruszy to wymio ...

Zmiana malacyjna w mózgu przy migrenowych bólach głowy .. bóle głowy , praktyczni od okresu dojrzewania. zrobiłam z ciekawości mr głowy. jest ok. lecz jest zdanie następujace. w okolicy odnogi przednie torebki wewnętrznej w lewej półkuli mózgu widiczna jama malacyjna wielkości 5 mm. czy ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. ból głowy po prawej stronie. Co może byc powodem takich objawów i jaka diagnostykę zastosować, ady rozpoznac przyczynę? Powinna Pani na początek udać się do neurologa. Skierowanie może Pani otrzymać od lekarza rodzinnego lub udać ... Drętwienia rąk i nóg, bóle pleców oraz zachwiania równowagi .. bólem. Mam 36 lat. Ok dwóch lat temu zaczęły się pojawiać drętwienia rąk i nóg, bóle pleców, zachwiania równowagi. W tym czasie( z powodu drętwienia lewej nogi - brak czucia ) uszkodziłam staw szopera. Do lekarza nie poszłam,dowie ...

Nasilająca się nerwowość przy zaniku ciemienia .. bóle brzucha ( częste ) i głowy ( sporadyczne ); spanie po 3 - 4 godziny. W wieku 18.lat miała 2. trepanacje czaszki wykonane pomyślnie. Aktualnie ma 63.lata, jest energiczną osobą, lecz zachowania te narastają. Od dwóch lat są *w ... Ucisk z tyłu głowy, ból oka i szyi po urazie głowy .. ból głowy ale to kazdy czasem ma.Zauważyłem ze przeważnie w okolicach października,listopada co rok pojawiały się rózne dziwne bóle które z czasem ustępowały.Teraz natomiast od ponad tygodnia w tym miejscu z tyłu po lewej stronie ... Ból i zawroty głowy, drętwienie kończyn i części twarzy oraz wymioty .. ból głowy jest coraz częstszy i silniejszy. Od lekarza rodzinnego musi Pani uzyskać skierowanie do poradni neurologicznej: http://szukaj.sluzbazdrowia.pl/Poradnia - neurologiczna/Katowice/Ul - panewnicka - 5/k106303.html http://sz ...

Drętwienie ręki po wypadku .. bóle pourazowe głowy, skręcenie części szyjnej kręgosłupa z uszkodzeniem aparatu wiązadłowego szyi, kołnierz szyjny na 3 tyg* Neurolog skierował mnie na badanie EMG, a w diagnozie napisał coś w stylu: Rediculopat... cervi... st pa ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. ból głowy,zawroty,podwójne widzenie,mroczki przed oczami. Drętwieją mi nogi i ręce. Ostatnio doszło nawet do tego że nie mogę napisać kilku zdań długoopisem,bo tak drętwieje mi ręka,że nie jestem w stanie. Do tego od paru dni pod ... Czas odczuwania zawrotów i bólu głowy po wstrząśnieniu mózgu .. ból głowy oraz zawroty po wstrząsnieniu mózgu Objawy mogą utrzymywać się 3 - 6 tygodni. ...

Bóle kręgosłupa w odcinku krzyżowym, nasilające się rano i podczas siedzenia .. bóle kregosłupa w odcinku krzyżowym.najgorzej jest rano i po dłuższym przebywaniu w pozycji siedzącej.bólom towarzyszy bezsenność i złe samopoczucie. sam ból powstał kilka dni przed okresem i zawsze mijał sam ale tym razem nie zni ... Uciążliwe bóle kręgosłupa przy wypuklinie lędźwiowej .. bóle kręgosłupa wizyta u neurologa skończyła się na stercie leków przeciwbólowych *movalis,no aciol ,randutil,coxtral,helicid,nirvalin,zaldiar, zastrzyki 10 diclac,od 6 tygodni depa medriol i nic boli dalej ,miałam robiony tomogra ... Mocne bóle głowy i guzek z tyłu głowy .. bóle głowy i klatki piersiowej ale byłem u swojego lekarza neurologa który jest moim lekarzem prowadzącym i on po wykonaniu badania TK głowy oraz badania EEG nie stwierdził nic że zastawka nie działa i że jest wszystko OK. Ale jes ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. bóle głowy zwłaszcza przednia część. Rezonans magnetyczny: Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że ... Bóle głowy, błyski i śnieżenie przed oczami .. bóle głowy promieniujące na jedno oko,. szczególnie gdy się zdenerwuję albo po jakimś dłuższym stresie..Leczę się od 2 lat na nerwicę lękową i depresję u psychiatry,odczuwam lekką ulgę psychiczną ale powyższe objawy nie zminimaliz ... Leczenie bólu pleców przy jamistości rdzenia .. bólem pleców, jestem po 3 operacjach, chodzę na gimnastykę, masaże, biorę leki gaba pentin i ibuprofen mascie i nic nie pomaga. Mieszkam w Niemczech, lekarze tez nie wiedza co z tym zrobić. Napisał Pan za mało informacji, Co to by ...

Silne bóle głowy z mdłościami i zawrotami głowy .. bóle głowy.Lekarz pierwszego kontaktu powiedział , że to migrena.Ból jest czasem tak silny , że jakikolwiek ruch głową powoduje uczucie iż głowa zaraz się rozpadnie.Do tego często występujące mdłości .Parę dni temu towarzyszyły te ... Przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego szyjnego .. ból szyi i dlatego dostałem skierowanie na TK.Czy możliwe jest żeby ten uraz spowodowany był tym wapadkiem, czy też może *rozwijało* się to już wcześniej? I jakie jest zalecane leczenie? Możliwe, że taki stan rozwijał się już wcze ... Leczenie u kręgarza przy wypuklinach lędźwiowych .. bóle kręgosłupa które wyeliminowały mnie na długo z normalnego życia.Z tomografi wyszło że mam 2 wypukliny krążka międzykręgowego ,l4 - l5 8mm,l5 - s1 5mm .Od około 2 miesięcy regularnie zażywam Tramal aby móc choć na chwilę zapom ...

Bóle w okolicy lewej skroni u nastolatka .. Ból głowy jeśli trwa długo oczywiście wymaga diagnostyki. Na podstawie tych informacji nie można określić przyczyny, dlatego radzę udać się do neurologa. Czyli jeśli moja mama miała raka i moja babcia ( mama mojej mamy ) niestety ... Obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych lędźwiowych .. bólem .... ... Bóle, puchnięcie i bezwładność nóg .. bólu,nogi robią się tak jakby bezwładne że trudno iść.Proszę o pomoc ,z czym to jest związane i do jakiego lekarza się zwrócic? Najlepiej udać się najpierw do lekarza rodzinnego. Obrzęk może wynikać m.in. z zaburzenia krążenia krw ...

Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. ból głolwy. Od tamtego czasu reka i twarz mi nie dretwieja ale mam inne niepokojace objawy...chroniczne zmeczenie, kłopoty z zołdkiem, rozmyte widzenie, zaburzenia koncentracji. Przez jakis czas miałem dziwne uczucie oderwania od ... Drętwienie pachwiny prawej i drżenie kończyn dolnych .. ból prawej dolnej kończyny i z czasem zacząłem odczuwać ciężar w kroczu ( uczucie zawieszenia czegoś obcego ), kolejną dysfunkcją to słaba erekcja oraz problemy z sikaniem, i impulsowe znowu bóle w prawej stopie i w kroczu. Poniew ... Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. bóle głowy wręcz migreny, nie mogłam robić tzw fikołków na w - fie a do dziśiaj nie mogę mieć głowy moniżej poziomu ciała bądz być długo pochylona ku ziemi. Po tym zapaleniu miałam robioną tomografię komp. jednak nie podano mi kon ...

Ognisko patologiczne w rdzeniu kręgowym .. ból kregosłupa w odcinku szyjnym, dysfunkcję kończyny górnej ( drętwienie, brak czucia, dysmetria, pogorszenie sprawności ) wykonałam MRI kręgosłupa szyjnego. Wynik badania: &#8222*W rdzeniu kręgowym na poziomie segmentu C3 w ... Nawracające kłucia głowy po uderzeniu .. bóle znikały i znów wracały ale nie były juz takie silne.Teraz bóle głowy występują inaczej nie boli mnie mocno,tylko zakuje mnie co jakis czas w ciągu dnia.Slyszałam,że takie bóle mogą trwać do końca życia.Uraz był we wrześniu a ... Drętwienie biodra przy zmianach degeneracyjnych krążków lędźwiowych .. bóle kręgosłupa nie ustępują i bez leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych nie mogę długo siedzieć, chodzić i podczas snu odczuwam ból . W badaniu wykazano ucisk na prawą stronę a ja bardziej odczuwam drętwienie lewego biodra do ...

Pulsujące bóle głowy w okolicach czoła i oka oraz zawroty głowy przy wstawaniu .. bólu prawej strony głowy ( czoło, oko i migdał ) i zawroty przy wstawaniu. Ból głowy jest lekki i pulsujący. Taki ból może być spowodowany np. zapaleniem zatok przynosowych. ... Silne bóle brzucha z zawrotami głowy .. bóle brzucha z zawrotami głowy. Próbowałem się diagnozować w trybie przychodnianym. Niestety w kwietniu nastapiło zaniewidzenie częściowe ( połówkowe )prawego oka kilku minutowe i jego ból a po kilku dniach lekkie opadnidęcie kąci ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. bóle głowy zawroty i jakiegos czasu nie moge nic zrobici nie mam sił mam bóle mięsi kręgosupa zawroty głowy i utrate równowagi a lekarze od kilku lat nie mogom mi powiedzieci co to jest i dlaczego widzie podwójnie Podwójne widzeni ...

Zawroty głowy, wymioty, ból głowy i oczu oraz niesmak w ustach po upadku .. bólem glowy , ale takim iz mialam wrazenie ze cos mi sciska czaszke i bol w okolicy oczodolów. Mam wrazenie jakby bolaly mnie oczy i jest tak nadal , towarzyszy temu ciagly niesmak w ustach. Czy powinnam iśc na oddział na obserwac ... Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. bóle głowy w okolicy zatok. Szukamy pomocy u okulisty, neurologów, laryngologów ,,, długo by pisać. Obecnie przechodzi zabiegi płukania zatok. Badanie popłuczyn wykazało między innymi obecność bakterii coli. Wynik RM : Badanie MR ... Bóle lewej strony krocza przy skoliozie i zniesieniu lordozy .. bóle lewej strony penisa, jądra,krocza, lewego pośladka. Byłem u urologa. wszystkie badania moczu, posiewów, usg w normie. Pomyslalem ze moze to być od kręgosłupa i zrobilem sobie rezonans. Mam niewielką skoliozę i znieseinie fizj ...

Punktowy ból głowy przy dotyku .. ból juz z dwa lata.... i nie mam pojęcia czym moze byc spowodowany.... jednego dnia boli bardzo jak dotknę a drugiego tylko troche.... punkt ktory boli zajmuje moze powierzchnie 1.5 cm kwadratowego .... ..... czym to moze byc spow ... Obniżenie i dehydratacja krążków międzykręgowych piersiowych .. bólami pleców , miedzy łopatkami. Będę wdzięczna za interpretację, do terminu w poradni neuro daleeeko... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci obniżenia i dehydratacji krążków międzykręgowych na poziomach Th9/Th10, Th11/Th12,niewielkic ... Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. bóle głowy, ale nie jest to migrena( tak stwierdził neurolog ).Przepisał mi jedynie lek o nazwie Amitryptilina, którego nie biorę, ponieważ nie jest to lek, który leczy, a min. niweluje ból, a także jest lekiem przeciwdepresyjnym. ...

Bóle kręgosłupa lędźwiowego przy zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych .. bóle na kręgosłup lędzwiowy.Z badania RTG wynika że mam przodopochylenie miednicy,krzesunięcieku osi statecznego kręgosłupa.Zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze w odcinku lędzwiowo - krzyżowym w postaci osteofitów w stawach międzywyr ... Sport przy niestabilności kręgu szyjnego .. ból rąk nie dawał mi spokojnie przespać nocy. Odczuwałem też lekki ból w dolnej części pleców, jednak myślałem, że jest to może spowodowane jakimś wysiłkiem. Dzisiaj udałem się z tym do lekarza rodzinnego, który skierował mnie na ... Wędrujące bóle stawowe przy myasthenii gravis .. bóle stawowe nieregularnie pojawiające się, trwające 1 - 2 dni.Wykluczono boreliozę toksoplazmozę, WZW , choroby reumatyczne. Nie mam więcej pomysłów, co to może być. Czy takie bóle mogą mieć związek z przebytą miastenią gravis? N ...

Problemy z pamięcią i ból w okolicach zastawki przy wodogłowiu .. ból w okolicach zastawki. Co mam zrobić i gdzie się udać? Proponuje konsultację w dobrym ośrodku neurochirurgicznym, oczywiście zwykle jest zasada, aby kontynuować leczenie tam gdzie było zaczęte. Może warto skonsultować się w War ... Drętwienie dłoni bez mrowienia .. ból już 6 miesiąc. Śladów wizualnych nie ma. Samoistnych objawów drętwienia kończyn nie miewam. Dłonie wyglądają normalnie. Są lekko zaczerwienione, ale tylko ja mogę to stwierdzić, bo wiem jakie były kiedyś. To zaczerwienienie ma ... Ból i drętwienie stóp oraz łydek .. bóle nóg leczyłem sie u naczyniowca.Wczoraj jednak stwierdził ze takie objawy sa spowodowane przyczyną neurologiczna a nie naczyniową. Mam coraz większe problemy z chodzenie z powodu drętwienia stóp i łydek.Stopy sa obolałe,zdretw ...

Problemy z pamięcią i koncentracją przy wodogłowiu .. bóle w okolicach klatki piersiowej i też nie wiem czy mogą być spowodowane te mocne bóle.Dosyć często budzę się w nocy z bardzo mocnym bólem głowy który naprawdę staje się nie do zniesienia i już mi nawet nie pomagają te leki prze ... Bóle głowy przy wodogłowiu .. bólów głowy i chciałbym iść do szpitala chociaż na kontrole badania.Ale mój neurolog prowadzący nie chcę mnie skierować do szpitala ponieważ mówi że bóle głowy i zastawki oraz drenażu to nie odrazu powód do zmartwień i wiele osób ... Bóle głowy i oczodołów oraz zmiany zachowania po uderzeniu .. Bóle głowy jednak nie mineły i z dnia na dzien jest coraz gorzej , opisze po krótce jakie są objawy. Bóle głowy i oczodołów , zmiany charaktru , zachowania, zmiany zachowania są bardzo duże i mam takie odbicia nagle , mam problemy ...

Nawrót dolegliwości po wyleczeniu boreliozy .. bóle stawów kolan, puchnięcie dołów podkolanowych, mrowienia, pieczenie, dreszcze ciała, czasem drętwienia, bóle mostka i duszności, krótkie oddechy, wypadanie włosów, zmęczenie, bezsenność, od lat objawy jelita drażliwego też - n ... Czas oczekiwania na badania rezonansu magnetycznego i CT głowy .. bóle głowy i drenu od zastawki( Drenaż Komorowo - Przedsionkowy ).I chciałem się dowiedzieć które badanie jest lepsze i czy ja mogę mieć wykonanę badanie Rezonansem Magnetycznym mam zastawkę Pudenza ale niestety nie wiem jaki typ ... Odrętwiały tył głowy, ucha, nogi i ręki .. bólów migrenowych. Zrobiłam sobie badanie elektroencefalograficzne, wiek 22lata. opis badania: w okolicach ciemieniowo - potylicznych rejestruje się rytm alfa 10Hz o amp do 30 uV. W okolicach skroniowych widoczne fale wolne 5 - 7 ...

Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. bóle głowy i budzę się w nocy z mocnym bólem głowy i drenem od zastawki to czy są to cechy aktywnego czy nieaktywnego wodogłowia i jeszcze chciałem się dowiedzieć czy jak mnie boli ten dren od zastawki na samym początku drenu czuj ... Ból lewej strony głowy, szyi oraz kończyn .. ból lewej strony ciała. dodam że ponad pól roku temu miałam wycinany z lewej piersi guzek spowodowany zastojem mlecznym. ból odczuwam codziennie. boli mnie szyja ( mam równiez w tym miejscu dwie gólki,jakby wezły chłonne ), ból pr ... Zapis EEG o zmianach patologicznych miernego stopnia uogólnionych .. bóle glowy w okolicy czoła z przechodzeniem nad oczy oraz bardzo słaba pamięć. Opis badania: W zapisie dominuje nieregularna czynność fal alfa o amplitudzie 30 - 35 uV. Ponadto rejestruje się uogulnione serie fal theta 5 - 7 Hz o ...

Poszerzona torbielowato przestrzeń podpajęczynówkowa .. bóle głowy, zawroty,zachwiania równowagi, uczucie jakby głowa rozsadzana była od środka.. W sierpniu byłam u neurologa i dostałam skierowanie na MR głowy. Na początku marca 2010 miałam badanie, gdzie w wyniku jest opis * w prawej ... Zaburzenie czucia w lewej dłoni i ból lewej obręczy barkowej 4lata temu mialam wypadek, byl nie grozny jak stwierdzil lekarz. teraz odczuwam co kilka miesiecy silny napad bolu lewej obreczy barkowej, lewej strony ciala od szyi az do przepony i mrowienie w 3 palcach takze lewej dloni. bol po ... Bóle z tyłu głowy przy pracy zmianowej i krótkim śnie .. bólem głowy z tyłu. Pracuje od 4 rano do 13 popołudniu,jak przychodze do domu to klade sie spac na ok 2 godziny jak wstaje to boli mnie strasznie glowa z tylu. Noca sypiam ok 4 godz ale jak wstaje bolu nie ma,dodam ze tydzien temu ...

Napięcie mięśni ramion, szyi i głowy oraz migrenowe bóle głowy .. ból głowy typu napięciowego. Co do przyczyny to jest to głónie stres i napięcie psychiczne, lęk. Jeśli doraźnie przyjmowany paracetamol nie daje poprawy należy rozważyć możliwość stosowania leków przeciwdepresyjnych czy przeciwlęk ... Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. bóle głowy związane są z zakażeniem lub nieprawidłowym ciśnieniem płynu mózgowo - rdzeniowego, szczególnie podczas siedzenia czy w pozycji stojącej ( bóle głowy, nudności i wymioty ). Stąd pewnie pomysł lekarza aby zbadać ciśnieni ... Operacja metodą DIAM .. ból tak się nasilał,nie mogłam się schylić,że zrezygnowała z tych prób - robię przeprosty, które jedynie mnie jakoś odprężają, przy silnym ataku na nogę nie jestem w stanie ćwiczyć, napiąć mięśni, atak bólu trwa kilka dni, nie mog ...

Kłucie w pępku i ciągnący ból w prawym podbrzuszu .. bóle mogą być wywoływane przez zaburzenia czynnościowe a nie organiczne. ... Czas zrastania się kości jarzmowej bez przesunięcia po złamaniu .. bólu. ... Bóle kręgosłupa promieniujące do nogi przy dyskopatii lędźwiowej .. bóle promieniujące do lewej nogi. Lordoza lędźwiowa zachowana. Wysokości trzonów kręgów w odcinku lędźwiowym kręgosłupa zachowane. Obniżenie wysokości krążka międzykręgowego na poziomie L.4 - L.5. Krążki międzykręgowe na poziomie ...

Migreny powiązane z napięciem mięśni .. bóle głowy? Trudno jednoznacznie coś stwierdzić, mogę jedynie napisać co przyszło mi do głowy: wykluczyłbym zaburzenia genetyczne - jak dystonia, choroby autoimmunologczne - zapalenie naczyń, zapalenie skórno - mięśniowe. Jednak s ... Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. bóle w kręgosłupie lędźwiowym. Czy może to być spowodowane jeszcze stanem zapalnym, czy może on się tak długo utrzymywać? Czy prawdopodobnie już zszedł? Dziękuję z góry z info Pozdrawiam Takie pogrubienie może być zejściem stanu z ... Wyczuwalne, bolesne zagłębienie na czubku głowy .. bóle czubka głowy, szczególnie przy dotyku tego miejsca. Proszę wykonać badanie CT głowy, dopiero potem można będzie próbować postawić diagnozę. ...

Zaburzenia wzroku, zawroty głowy, bóle głowy i bezsenność .. ból głowy i brak snu. Tata nigdy wcześniej nie chorował. W szpitalu badania nic nie wykazały, wszystko w normie ( KT, EEG, ciśnienie, krew, mocz ). Stan taty co dzień był gorszy, tracił pamięć, ciągle coś szukał, miał omamy wzroko ... Ostry, rozpierający ból w nodze i w pachwinie .. ból w pośladku . Dodatkowo bardzo często odczuwam silny ból ostry i rozpierający w pachwinie . Miejsce w tym miejscu szczególnie w czasie ostrego bólu jest bardzo tkliwe i bolesne na dotyk. Wszystkie te dolegliwości dotyczą lewej ... Częściowe zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej na łuku kręgu szczytowego .. bóle *sercowe*, chociaż myślę że to mięśnie międzyżebrowe, to tyle z tych najmniej dokuczliwych. Naprawdę niepokojące objawy koncentrują się chyba w głowie i tak: - ból głowy wędrujący ( jest wszędzie z lewej z prawej z przodu z t ...

Leczenie bólów i zawrotów głowy po wstrząśnieniu mózgu .. ból ( środki przeciwbólowe nie pomagają ) i zniwelować zawroty? Opisane objawy są charakterystyczne dla wstrząśnienia mózgu. Leczenie polega na podawaniu leków przeciwbólowych oraz odpoczynku bez nadwyrężania wzroku i słuchu, czyl ... Diagnostyka zespołu neurastenicznego przy bólach głowy .. bólem głowy w lewej skroni, miałam problemy z widzeniem szczególnie na prawe oko - chwilami *falował mi obraz*, chwilami widziałam podwójnie, bądź niedowidziałam. Do tych objawów wkrótce doszły nudności, wymioty, drętwienie rąk i ... Obniżenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych .. bóle ? Bola mnie obie nogi, lewa stopa - dretwieja 2 małe palce, boli kregoslup w częsci lędzwiowej, pozatym bardzo tez bola mnie kolana, często siedze i masuję je sobie. Dziekue za odpowiedz. Takie zmiany ostatecznie i tak będą w ...

Skolioza i zmiany zwyrodnieniowe w stawa międzykręgowych lędźwiowych .. ból ,trudny do wytrzymania przy staniu a najbardziej przy siedzieniu ,gdzie ból występuje na wysokości łuku żebrowego z prawej strony, ból obudzi mnie również w nocy. W jakim stanie jest mój kręgosłup? ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. bóle głowy mogą być spowodowane zmianami w odcinku szyjnym, kręgosłupa, które można zdiagnozować. Czasami bóle głowy mogą wynikać z wady wzroku, dlatego trzeba skonsultować się z okulistą. ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. bóle głowy i sztywnośc karku ; wyszło ze mam zniesiona lordoze odcinka szyjnego i badania CT wąski układ. badanie doplerowskie niewielkie zmiany tętnic w obrebie szyi, oraz anemia, dośc spora Lekarze mają sto róznych pomysłów.A ja ...

Czynność bioelektryczna z podwyższonym udziałem czynności wolnej theta .. bóle głowy to zapewne tzw. klasterowe bóle głowy, które w słabszej formie mogą występować teraz. Warto powtórzyć badanie EEG, jednak wywiad i zapis raczej przemawiają za bólami klasterowymi. ... Bóle głowy, omdlenia oraz drętwienie ręki i bóle kręgosłupa .. bóle głowy zaczęły się nasilac. W obecnej chwili dochodzi już do krótkotrwałych omdleń, drętwienia prawej ręki, nie wyobrażalnego bólu kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym oraz w czasie silniejszych bóli problemów ze wzrokiem. ... Ból głowy, promieniujący w okolice żuchwy, po urazie głowy .. ból zaczął promiieniować w okolice żuchwy. Leki przeciwbólowe są mało skuteczne. Dodam, że w międzyczasie miał zrobione prześwietlenie oraz 2 x tomografię, ani jedno, ani drugie nie wykazało żadnych zmian. Skąd ten ból ? Można jes ...

Uogólnione uwypuklenie tarczy międzykręgowej lędźwiowej .. ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, promieniujący do nogi przez biodro włącznie. Dzisiaj odebrałem wynik, jednak mój lekarz jest na urlopie - jeszcze 2 tygodnie. Strasznie się nie cierpliwe, prosił bym o wytłumaczenie mi co suger ... Ryzyko powikłań przy operacji przepukliny odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. ból był tak mocny.... Na dzień obecny jestem 4 miesiące po zabiegu i bóle ustąpiły... Lecz to jedyny plus tej operacji...Bo do ciężkiej pracy raczej już się nie nadam..:( :( Witam , mam pytanie czy bóle po operacji ustąpił natychm ... Ból nogi po złamaniu kompresyjnym trzonu kręgu piersiowego Witam prosze o wytłumaczenie co jest zle z moim kręgosłupem( czy to nie dyskopatia ) i z ktorym odcinkiem oraz co z tym zrobic i dodam czy ma to zwiazek z bolem calej lewej nogi. od razu dodam ze 2 lata temu mialem złamanie kompre ...

Ataki bólu głowy z zanikiem widzenia, drętwieniem twarzy i kończyn .. bólu głowy. Dodam że najpierw pojawia się zanik pola widzenia, drętwienie twarzy i kończyn, po czym pojawia sie bol glowy. Nie do wytrzymania. Wycie z bólu, mdłości ..po prostu HORROR! Przeważnie trwa to cały dzień. Nie byłam z ty ... Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. ból prawej gałki ocznej nasilający się gdy chce spojrzeć w prawo - chociaż nie jest to czesty objaw. Nadmienie, że mam wykrytego gruczolaka przysadki mózgowej i ponadto jestem osoba nie dowidzącą na prawe oko. Miałąm robione badan ... Zaburzenie równowagi oraz niedowład stopy i ręki po podróży samolotem .. ból głowy wieczorami i chyba temperatura. nie mam pojecia co to może być, jak leże to jest okey, ale jak wstaje to trochę ściąga mnie na lewo.w ciągu ostatniego miesiąca leciałem samolotem 5 razy - wiadomo zmiana ciśnienia, zmiana ...

Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. bóle w postaci mrowień, nerwobóle w górnej części kręgosłupa ( w dolnej części kręgosłupa występują bóle w dwóch punktach )i mam ograniczone ruchy. Często budzę się w nocy gdyż odczuwam duży ból w kręgosłupie. Bóle również występu ... Ból nogi po uszkodzeniu łękotki przy łagodnych zwyrodnieniach kręgosłupa .. bólem kolana. Inne objawy mogą świadczyć jednak o zapaleniu stanów, dlatego warto zrobić odpowiednie badania krwi oraz zdjęcia stawów : krzyżowo - biodrowych, dłoni stóp. ... Długotrwałe bóle glowy w okolicach lewej skroni .. bólu potwierdzają, że jest to neuralgia nerwu trójdzielnego. Niestety leczenie tego zespołu jest niezwykle trudne. Jeśli leczenie farmakologiczne nie przynosi rezultatu należy rozważyć leczenie chirurgiczne. W tym celu należy skon ...

Bbóle i zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku .. bólem głowy następowały zaburzenia wzroku przez migającą *pustą plamę* po czym następował potworny ból, którego po prostu nie dało się wytrzymać. Bóle te występowały w różnych odstępach czasu, a od ponad roku nie było ich w ogóle. ... Nieustający ból głowym nasilający sie rano i wieczorem .. bóle raz na jakis czas ale dosyc silne, teraz od około roku głowa mnie boli praktycznie codziennie a szczególnie rano ( do tego rano dochadza mdłosci i zawroty głowy ) oraz pod wieczór ( tu dochodza juz tylko mdłości ) Myslałam ze ... Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych podpajęczynówkowych .. bólu, jeżeli już to krótkotrwałego. Zgrubienie śluzówki zatoki szczękowej może wymagać konsultacji laryngologa ( wszystko zależy od charakteru bólu ) prawdopodobnie związanego z zapaleniem zatok. ...

Dehydratacjakrążków i wypukliny na 3 poziomach .. ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Od paru miesięcy jest to ból ciągły z drętwieniem lewej nogi. Jestem pod opieką ortopedy, który po obejrzeniu zdjęć rtg stwierdził kręgoszczelinę i skierował na rezonans magn. Wizytę mam dopier ... Wypukliny, zmiany degeneracyjne i guzki Schmorla na poziomie lędźwiowym .. bóle wtedy gdy wydaje się ,że nie powinno ich być i nie tam gdzie powinny wg mnie być.Chyba mam zaburzenia w odczuwaniu bólu . Oczywiście reszta kręgosłupa tez nie najlepsza.Pytanie czy to wynik jakiejś choroby?,bo wg mnie nie był ... Konieczność operacji przy wypuklinach i torbieli lędźwiowej .. bóle kręgosłupa Thi L - S, obecnie od ponad 5 tyg typowa rwa kulszowa, niemożność chodzenia, dretwienie pr.nogi,mrowienie,rwące napadowe bóle,lecz,nlpz,rozlużniającymi,akupresura,masaże - dolegliwości obecnie większe niz na począt ...

Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. ból odcinka lędźwiowego z promieniowaniem najpierw do prawej nogi, później do obydwu, w końcowym okresie do lewej nogi. Żadne rehabilitacje nie pomagały. Nie było opadającej stopy, zaburzeń czucia itp. tylko bardzo silny ból uniem ... Zaburzenia widzenia po urazie głowy .. Ból jednak nie mijał, więc dla pewności poszłam do lekarza internisty, który przepadał mnie na wstrząśnienie mózgu. Wysłał do domu. Po 3 tygodniach ból nie mijał, a do tego doszło lekkie drętwienie lewej ręki. Znowu udałam się do ... Migrena wskutek zbyt wklęsłego kręgosłupa lędźwiowego .. bólem tej okolicy. ...

Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. bólów głowy. Do niedawna bólów głowy. Najczęściej bolało mnei w jednym mijescu i pani neurolog powiedziała że to od kręgosłupa szyjnego( mam lordozę ) dała tabletki i nawet pomogły. Ale pojawiły się równiez bóle w innych miejscach ... Poranne bóle lędźwi .. ból okolicy lędźwiowej. przy pochyleniu do przodu jest nagłe ukłucie. gdy wstaję rano z łóżka to lędźwie mam jakby zesztywniałe, nie mogę się nawet zgiąć. dopiero po kilkuminutowych rannych ćwiczeniach, skłonach, obrotach *paraliż ... Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej i pajęczynówki .. bólu głowy i nudności połączonych z wymiotami.Poza tym bóle głowy u syna były od ok.1,5 roku bardzo czeste. Proszę o wyjasnienie co to takiego? Czy to jest niebezpieczne? Co robić dalej? Błagam o odpowiedź, bo bardzo sie martwię!! ...

Osłabienie, szum w uszach i ból głowy po wypadku .. bólu czy innych dolegliwości. Po prostu nie jestem sobą. ... Punktoowe bóle całego ciała po skręceniu kręgosłupa szyjnego i potłuczeniu tułowia Witam jestem 3 miesiace po wypadku samochodowym, na podstawie RTG odcinka szyjnego i ledzwiowego stwierdzono u mnie skrecenie kregoslupa szyjnego i potluczenia tulowia. CHodzimial prawie 2 miesiace w kolnierzy i tyle samo mialam r ... Ból głowy po udarze .. bóle i drętwienie lewej strony głowy. Nigdzie nie mogę znaleść informacji na ten temat. Również proszę o pomoc. Boję się, że te bóle mogą świadczyć o czymś złym. Bardzo dziękuje za jaką kolwiek pomoc Ważną informacją jest rodzaj u ...

Cechy pęknięcia pierścienia włóknistego krążka lędźwiowo-szyjnego .. bólowe. Cechy pęknięcia pierscienia włoknistego krazka m - k L5 - S1 - tylko - dwuboczna przepuklina krazka m - k L4 - L5 uciskajaca przednia powierzchnie worka oponowego i zwezajcego oba zachylki boczne - Odwodnoiny krążek między ... Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. bóle głowy zaburzenia równowagi oraz syn potrafi wrzeszczeć przez dłuszy czas a nastepnie robi sie cały mokry i nic nie pamięta. W wieku 2.5 roku miał zrobone TK głowy i było ok. Po wizycie kontrolnej stwierdzili że wszystko ok i ... Bóle głowy i kręgosłupa oraz drgania mięśni .. bólami głowy, które pojawiają się średnio 2 razy w tygodniu, natomiast przez resztę dni jest do ból do zniesienia. Całe szczęście są dni, gdy bólu nie ma. Do tego odczuwam czasami bóle w środkowej części kręgosłupa. Poza tym częst ...

Pulsujący ból w miejscu guzka z tyłu głowy .. ból staje się nie do zniesienia i naprawdę nie wiem co mam w takiej sytuacji zrobić i co to wogóle jest za guzek bo ja przecież nigdy się nie uderzyłem nigdy niczym twardym nie wiem jakie badania mam wykonać i do jakiego specialis ... Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. ból z tyłu, z lewej strony głowy, lęk niemalże przed wszystkim ). Minął rok i praktycznie pozbyłam się wszystkiego poza bólem głowy, który ostatnimi czasy nasilił się jeszcze bardziej. Biorę leki przeciwbólowe ( Dexac, Catafalm ) ... Drażliwość stóp i bóle nóg .. bóle łydek - przez dwa dni bolały mnie mocno uda - wewnętrzne pieczenie, ból - środkowa część oraz boczna - ból kończył się przy kolanach - badania krwi nie wskazują żadnych odchyłek Czy może mnie ktoś na coś nakierować - podobne ...

Bóle kręgosłupa po basenie Witam. Od pewnego czasu po basenie boli mnie moja dolegliwość związana z kręgosłupem. Po badaniu rezonansem otrzymałem informację o rehabilitacji, lekarz nie wspominał że nie mogę pływać. Opis badania rezonansem magnetycznym ( rob ... Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. ból głowy u umiarkowanym nasileniu. Trzeba wykonać badanie Doppler tt. szyjnych i kręgowych i ocenić czy nie ma zwężenia. Trzeba wykluczyć zaburzenia perfuzji mózgu - ocena rytmu - Holter oraz badanie ECHO serca i ocena frakcji wy ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. bóle głowy i bóle mięsni i stawów oraz zwroty głowy no i bardzo czesto robi mi sie słabo na pare minut .Czuje sie kiepsko uciązliwe tez są te lęki ze moge umrzeć skoro tak kiepsko sie czuje i tak czesto zapomniałem dodać ze te wsz ...

Zmiany bliznowate otaczające worek oponowy po operacji .. Bóle mam ciągle,silne ataki rwy kulszowej,bóle kregosłupa,,problemy z siedzeniem,jak odkurze to mam garba i potworny bol.Po operacji robilam MR,lekarz powiedzial,ze wszystko jest pięknie,wystarczy ćwiczyć.Właśnie wrociłam z sanato ... Ból z lewej strony głowy podczas zasypiania .. ból z lewej strony głowy w okolicach skroni, trwa parę sekund po czym przechodzi na chwile i znów zaczyna boleć. jest to uczucie jakby ktoś wbijał mi szpilki w te okolice. podejrzewałem zatoki ale to chyba jednak nie to. byłem u l ... Wrażenie prześwietlonego wzroku .. bóle głowy, fotofobia )? Rozumiem, że wykluczono zapalenie spojówek czy tęczówki? ...

Pulsujący ból w potylicy .. ból z tyłu głowy, ból jest pulsujący a czasami stały niekiedy zachodzi za lewe ucho zdarza mi sie ze nie wiem czy boli mnie kark czy głowa, zaczyna sie to od rana praktycznie do wieczora z małymi przerwami dodam jeszcze ze rok tem ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi Witam. Mam 21 lat, MRI głowy wykazało: Badanie MR głowy wykonano w sekwencji FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ), FLAIR oraz DWI w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. Badanie MR głowy wykazuje w lokalizacji szyszy ... Bóle po prawej stronie głowy, łzawienie, ból oka i drętwienie twarzy .. ból po prawej stronie głowy przy czym czasami towarzyszy mi tym łzawienie lub ból prawego oka a czasami odrętwienie prawej strony twarzy . Ból ten odczuwam jakoś godzinę i przestaje. Nie wiem czym to jest spowodowane . Boje się ze ...

Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. bóle głowy. Decyzja ostateczna należy do neurochirurga. Objawy kliniczne narastają a zwężenie wydaje się być tego uzasadnioną przyczyną. W takiej sytuacji nie można niestety wykluczyć operacji. Jak długo się może czekać na taką op ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. bóle głowy ( głównie płata czołowego lub *w samym środku* mózgu ), niezbyt silne, ale zdaje się występujące coraz częściej... poza tym parę dosyć poważnych zaburzeń psychicznych, może wynikających z tego, co mam w głowie? No właśn ... Ryzyko przerwania rdzenia przy przepuklinie na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. bólowe praktycznie minęły. Ale zgodnie z zaleceniem lekarza zrobiłem rezonans i tu zaczął się dramat. Opis jest taki : Na poziomie l5/s1 tarcza m - kregowa o obniżkowej wysokości z cechami odwodnienia, jej materiał tworzy masywną, ...

Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy Mam 33 lata a od ponad 20 cierpię na bolę głowy. Wykonane badanie EEG dało następujący wynik: W okolicy skroniowo - czołowej lewej rejestruje się zmiany o charakterze ogniska fal theta 6 - 7c/sek i 5 - 7c/sek oraz fal ostrych. Jed ... Silne, nieregularne bóle głowy ze światło- i dźwiękowstrętem .. bóle głowy, które są dość oporne na leczenie. Dobre efekty daje akupunktura albo leki przeciwdepresyjne jak amitryptylina. Warto też zrobić badanie CT zatok czy nie ma przewlekłej infekcji, Miałam podobne schorzenie, niestety nic ... Problemy z pamięcią i koncentracją, drżenia ciała oraz nadmierne pocenie .. bóle kręgosłupa w okolicy pasa, boli mnie tak jakby kręg i w jego okolicy mięśnie - zwłaszcza gdy podniosę coś cięższego - boli około 2 dni, - problemy z koncentracją - np. jak prowadzę samochód nie może mnie nic rozpraszać nawet ...

Pulsujący ból głowy nad lewą skronią .. ból umiejscowiony nad skronią po lewej stronie. Początkowo ból pojawiał się co kilka dni, czasem raz dziennie, czasem kilka razy. Obecnie od około tygodnia występuje codziennie, prawie cały czas. Lekarz rodzinny, u którego byłam, ... Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu Witam, nie wiem co dokladnie ze mną jest, ale mam problemy z nerwami i mam lęki, ale nie pisze tu po to by dowiedziec się tego. Po mega stresach jakie wyhodowala moja głowa mam chyba dośc specyficzne problemy. - telepotanie szczęk ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego, modelująca worek oponowy .. ból w plecach w odcinku lędźwiowym i nodze.Poszedł do lekaża i kazał mu lekaż chodzić na rechabilitacje.Pomogło ból w kręgosłupie ustąpił ale nadal mojego tatę boli noga.Co to może być? Czy będzie konieczna operacja? Jest to niebe ...

Bóle w potylicy przy potrząsaniu głową .. ból w okolicy potylicznej głowy. Najlepiej udać się do laryngologa na konsultację osobiście. ... Bóle szyi przy lumbalizacji kręgu szyjnego .. ból w okolicach lędźwiowych ( gł. z prawej strony ) - wzdęcia - bóle w okolicach jąder ( tak jakby nerwobóle ) - bóle w nodze, *przeszywające* na całą długość - większy ucisk na okrężnicę ( nie wiem czy tego sobie nie wydumałem, a ... Uczucie ucisku w karku i z tyłu głowy i uczucie prądu w skroniach .. bóle w roznych okolicach głowy( codziennie ) ale te bóle nie sa długo trwałe tylko zaboli( zaszczypie ) np z lewej strony i znika tak sie dzieje wiele razy na dzien w roznych czesciach głowy w wiekszosci lewa i prawa strona ale te ...

Kręgozmyk z cechami złamania przewlekłego łuku kręgu .. bólu czy zespołach korzeniowych. Jest to jedynie leczenie objawowe, które nie likwiduje przyczyny, stąd dolegliwości będą nawracać. Bardzo dziekuje za odpowiedz.Pozdrawiam ... Bóle skroni po pobiciu .. Ból skroni jest kłujący i powtarza mi się z dwa trzy razy dziennie. Czy mam pójść do neurologa?? Proszę o odpowiedź. Od razu po urazie należy w takich przypadkach udać się na izbę przyjęć. Radzę jak najszybciej skonsultować się z ... Mrowienie nogi od kolana do stopy .. ból w lewej okolicy krzyżowej. Ostatni raz RTG miałam robione 3 lata temu i nic złego nie było. Na początku lipca miałam robioną morfologię, elektrolity , glukozę i wszystko było wzorcowe. Czasem miewam migreny ale nie biorę żadny ...

Bóle głowy u góry czoła i senność .. bóle głowy, prawie codziennie mnie boli w jednym miejscu u góry czoła, do tego uczucie senności , mimo że wstałam wyspana oraz uczucie wysokiej temperatury jakbym miała gorączkę, a jest 36,6. Gdy biegnę lub wstaję z łóżka to mam z ... Ucisk, drętwienie i ból z tyłu głowy .. ból ale zaczynam już mieć tego serdecznie dość. Kiedy stwierdzono u mnie zatoki pogorszył mi się też wzrok. Udałem się do okulisty który stwierdził,że jest to znikoma wada i nie powinienem nawet tego odczuwać... i tu jest problem. ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. bóli głowy ( trwają nawet do 12 dni ). Często towarzyszą temu zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. Jestem bardziej nerwowa i *wybuchowa* nad czym nie mogę zapanować. Ciągłe zmęczenie, osłabienie i ogólne złe samopoczucie ...

Ból kręgosłupa szyjnego wskutek źle wykonywanych ćwiczeń fizycznych .. bólowe. Badanie RTG odcinka szyjnego robilem i nic szczegolnego na nim nie widac , opis : Odcinkowe zniesienie lordozy szyjnej od C1 do C4 .Przestrzen miedzykregowa C6/C7 nieco zwezona w odcinku tylnym Wysokosc trzonow szyjnych za ... Tętniaczki w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy .. bóli głowy, którym często towarzyszą zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. W wyniku wyczytałam niepokojące infrormacje: *wystapienie tętniaczków w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy*. W wyniku nie podano ile tych t ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. bóle głowy, zaburzenia widzenia i nieostre widzenie, trudność w zapamiętywaniu, przestawianie liter podczas pisania, bóle głowy połączone z bólem twarzy lub jej drętwieniem, zaburzenia koordynacji ruchowej ( większość objawów stwi ...

Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. ból w kroczu narasta, inne problemy też, kolejny urolog sugeruje problemy neurologiczne i zaleca rezonans, lekarz pierwszego kontaktu kieruje na zwykły rtg, zmiana lekarza pierwszego kontaktu, uzyskuje rezonans, neurolog podaje ba ... Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. ból barku i szyi, Cała choroba zaczęła się w zeszłym roku sierpniu otóż przy pracy fizycznej dostałem urazu wewnętrznego coś po prostu mi w barku się stało i zaczęło boleć .Na początku myślałem że posmaruje maścią rozgrzewającą i ... Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. ból gardła,kaszel,katar,temp. podgorączkową,której nie czułam bo cały czas było mi zimno.,bolały mnie plecy ,kark,szyja,czułam jakby*przebiegnięcia prądu* w ciele.Przestraszona pojechałam na ostry dyżur.W szpitalu zrobiono mi bada ...

Bóle i drętwienie nóg, kolan, kręgosłupa oraz rąk .. ból w kolanie tzn kolanach, drętwieją mi ręki i nogi,palce u rąk boli kręgosłup w odcinku lędźwiowym.Czuje mrowienie w nogach.Jak dłużej chodzę to zaczynaja boleć mnie nogi. Lekarz stwierdził,ze to korzonki. Jednak mialam badana k ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. bóli głowy ( trwają nawet do 12 dni ). Często towarzyszą temu zaburzenia widzenia, równowagi i nudności. Kiedy boli mnie głowa, to ból odczuwam w części prawej czołowej, tak, że boli mnie cała prawa strona, włączając oko i kość po ... Rehabilitacja przy uszkodzeniu nerwu łokciowego .. bólowe, prawidłowe zachowanie tj. unikanie zginania łokcia, noszenie stabilizatora, unikanie ucisku, leczenie glikokortykosteroidami, rehabilitacja, którą osobiście powinien zlecić lekarz. Badanie RTG odcinka szyjnego było wykonan ...

Lewostronna skolioza przejścia piersiowo-lędźwiowego .. bólowy to warto zastanowić się na leczeniem operacyjnym. W innym wypadku pomocna może być rehabilitacja. Zgadzam się z przedmówcą. Zeby nie narazac sie na leczenie operacyjne warto isc na konsultacje do rehabilitanta, ja tez chodz ... Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn Witam Wyniki MR w okołokomorowej istocie białej w okolicy trójkątów komór bocznych widoczne nieregularne obszary hyperintensywne w obr. T2 zal. i sekw. Flair, hypointensywne w obr. T1 zal.; dość liczne, rozsiane ogniska o śr. 9 mm ... Ryzyko rozrostu krwiaka w mózgu po pobiciu .. bólowe ktore bierze rano i wieczorem. a co z leczeniem krwiaka? czy on sie moze rozrastac? czy taki krwiak 1 cm moze wywolac powazne szkody? czy od tego mozna umrzec...? Krwiak ma niewielkie rozmiary, dodatkowo pewnie nie wykazuje ...

Bóle stawów podczas leczenia boreliozy .. bóle np bolą mnie znowu nogi, kolana, drętwieją czasem ręce i nogi. Nie wiem czy to normalne. Proszę o odpowiedź. Niestety leczenie boreliozy jest kilkutygodniowe lub nawet kilkumiesięczne. Objawy mogą jeszcze występować i będą wy ... Bóle rąk, zmęczenie i mroczki przed oczami przy demienilizacji naczyniowej .. bóle rąk.wykluczono zespółciesni nadgarstka.doszło ciągłe zmęczenie,mroczki przed oczami.w wykonanym rezonansie dwa drobne ogniska hiperintensywne niespecyficzne świadczące o demienilizacji naczyniowej .dostałam skierowanie na rez ... Sposoby na ból kręgosłupa promieniujący na nogę przy dyskopatii .. ból, który promieniuje na prawą nogę, bywa że nie mogę się podnieść a o siedzeniu już nie wspomnę. Kilka dni temu źle stanęłam prawą nogą i od tego momentu ból jest nie do wytrzymania. Mam 32 lata a czuję się jakbym miała minimum ...

Objawy zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym .. bóle schodzące na prawy pośladek, udo, kolano, stopę, mrowienie nogi i w palcach stopy, ostre bóle w dole pachwinowym przechodzące do kolana - to strona prawa. Po stronie lewej ból nie schodzi na kończynę ale ból jest na wysokości ... Rozpierające bóle głowy i kłucia nad skronią .. ból głowy. Nie można wykluczyć, że bóle głowy są powiązane z urazem. Warto skonsultować się z lekarzem, wykonać badania kontrolne. Trudno na podstawie tylko tych danych wywnioskować więcej. ... Lekkie mrowienie po prawej stronie ciała .. ból który umiejscawia sie w boku póżniej w nodze lub ręce wędruje poprostu. Czy jest to sygnał aby iśc do lekarza???? pozdrawiam Tak, najlepiej udać się lekarza, wykonać badania tj. morfologia krwi, elektroloty. Być może to tylko ...

Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu .. bóle i drętwienie rąk i nóg,nie mogę chodzić po schodach,zanik mięśni w dłoniach.czy mam dać sobie spokój i leczyć się na zmiany naczyniowe czy powinnam zrobić coś jeszcze.bardzo proszę o pomoc bo te dolegliwości napadają mne znie ... Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. ból powrócił. Bardziej dokuczliwy i promieniujący. Też w tym samym miejscu. Dziwne uczucie. Nie był zbyt dokuczliwy, ale powodował drętwienie w tamtej części głowy, był kłujący i powtarzał sie co chwile. Na drugi dzień znowu to sa ... Bóle kręgosłupa przy przepuklinie międzykręgowej Witam ,od stycznia cierpię z powodu bul kręgosłupa a lekarze rozkładają ręce .badanie rezonansu magnetycznego na poziomie L4i L5niewielka wypuklina krążka między kręgowego .Cechy dyskoptji na tym poziomieDrobne ubytki płytki grani ...

Ból z tyłu głowy i w okolicach czoła oraz silny ból szyi Witam, moja historia jest dość długa,ale postaram się skrócić, zaczeło się 3 lata temu kiedy moja praca zmuszala mnie do trzymania glowy pochylonej w dol( w pozycji stojacej,nachylalam sie nad stolikiem ),po 2 miesiacach mialam st ... Ból w szyi po prawej stronie .. ból w szyi po prawej stronie. Jest to o tyle dziwne ze przez ból ciężko mi z powrotem odwrócić głowę.Mam wrażenie skurczu. Oprócz tego ( już od dłuższego czasu, około roku ) mam bóle nadgarstka, łokcia, kolana ( wszystko po prawej ... Nagły niedowład kończyn .. ból ale nie czuje ciepła i zimna. Wykonane TK głowy nie wykazało zmian. W pierwszym szpitalu stwietrdzono na podstawie badań MRI rdzenia szyjnego, że to udar niedokrwienny w odcinku C3/C4 do C6/C7. Zastosowano Actilyse, bez powodz ...

Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. bóle głowy( z silnym bólem oka, oczodołu ), palę papierosy ( ponad paczkę dziennie ). Prześwietlenie odcinka szyjnego wykazało zniesienie lordozy i niedużą kryfoza kręgu szyjnego, zdj. kręgosłupa L - S b/z. Rezonans magnetyczny wy ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. bóle głowy po lewej stronie. Ostatnio mój stan się na tyle pogorszył , że przez jakiś czas nie wiedziałam jak żyję i co sie ze mną dzieje. Schudłam około 10 kg. Z 56 na 46 więc jest to, duża różnica. Kiedy wychodzę z domu czuję si ... Wypuklina szerokopodstawna krążka międzykręgowego, uciskająca worek oponowy .. ból nasila się od ok.2 lat, jest coraz gorzej.Nie pomaga rehabilitacja ani leki przeciwbólowe.Czy jedyne wyjście to operacja? Z góry dziękuję.. Jedynie operacja jest leczeniem przyczynowym. W wyniku zwyrodnienia krążka międzykręgo ...

Ataki silnych bólów w dolnym odcinku kręgosłupa .. bólem w kręgosłupie w okolicach dolnych. Zaczęło się ok. 2 lat temu dopadł mnie straszny ból przy skłonie tak mocno że nie mogłem się ruszyć ból miną po ok. 3 dniach i było ok. do teraz, w miedzy czasie jednak odczuwałem lekkie bó ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG Dzien dobry. Chcialam zadac pare pytan. Otoz 1,5 roku ugryzl mnie kleszcz. Po tym incydencie bardzo zle sie czulam - wstanie z lozka bylo dla mnie problemem, ciagle zawroty i potworne bole glowy..do tego dochodzilo bardzooo niskie ... Pulsujący ból głowy przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym .. bóle głowy tak jak na przykład przy zmianie pogody. Od paru miesięcy bóle zmieniły swój charakter. Częściej pojawiały się bóle jakby migrenowe. Po wizycie u lek. rodzinnego wyszłam ze skierowaniem do neurologa, poleceniem pójścia ...

Mrowienie nad górną wargą .. ból samej głowy, tylko tak jakby skóra na głowie na czubku po prawej stronie, obszar wielkości dłoni. mówił ze tak go boli jakby miał tam siniaka albo sie uderzył. Potem to przeszło, ale moze to jest jakoś powiązane. Bardzo sie bo ... Operacja i sport przy dyskopatii pourazowej .. Ból odcinka szyjnego, ból głowy. Zrobiono mi prześwietlenie tych częsci ciała. Nic nie wykazaly.Zaznaczam, iz zaraz po wypadku nie uskarzałam sie na bole dolnej częsci pleców, byc moze bol szyi i glowy zagłuszal go.. Miesiąc po wy ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. bóle, zawroty głowy, drżenie lewej ręki, zaburzenia ostrości wzroku - prawe oko ) Zrobiłam następujące badania i proszę o interpretację wyników: 1 ) RM odcinka szyjnego kręgosłupa - badanie dwufazowe Wykonano dwufazowe badanie RM ...

Leczenie nadpobudliwość układu wegetatywnego .. ból w okolicy czubka głowy który podczas czynnego nałogu był bardzo silny z każdym tygodniem słabnie. Bezsenność która mnie męczyła w ciągu tych 4 tyg abstynecji stopniowo ustępuje. Moje pytanie jest takie czy jeżeli będę nadal tr ... Rwący ból i odrętwienie ręki oraz bóle kręgosłupa .. ból w dolnej części kręgosłupa, powyżej poziomu nerek. Po 15 minutach i 2 tabletkach przeciwbólowych ból minął. Następnego ranka poczułem mrowienie w 4 i 5 palcu które z upływem czasu przerodziło się w odrętwienie połowy dłoni. Po ... Bóle głowy, krwotoki z nosa i pogorszenie pamięci .. ból głowy, sprawia on wręcz , że jestem otępiała.. do tego często puszcza mi sie bez powodu krew z nosa, mam bardzo słabą pamięć. Oto wynik mojego EEG głowy: Zapis nieprawidłowy z okresowo występującymi seriami ostrych fal alfa 8 ...

Centralna tylna przepuklina, modelująca worek oponowy .. bóle w klatce piersiowej szczególnie w okolicy mostka, które ustały częściowo po wizycie u kręgarza - masażysty wykonującego masaż i nastawiającego kręgosłup. Bóle pleców w postaci bólów kręgosłupa szczególnie pod i między łopatka ... Leczenie przy spina bifida na poziomie szyjnym .. bólowe,zapalne.Może dodatkowe badanie na osteoporozę mam lat 39 praca stojąca Witaj! Mam duże problemy z kręgosłupem i nie wierze że są jakieś super materace które leczą. Profilaktyka polega na tym że będziesz ćwiczył odpowiednio ... Ucisk nad lewym okiem po nurkowaniu .. bólem głowy. Dziś rano podczas pływania w basenie, zanurkowałem na głębokość około 3 metrów i poczułem ucisk nad lewym okiem na czole. Zdarzyło mi się to samo tydzień temu ale po kilku minutach przeszło. Dziś ból nie ustąpił do wi ...

Zawroty głowy, bóle oczu i nosa, drętwienie czoła oraz utrata węchu i smaku .. ból oczu, nadwrażliwość na światło. wydawało mi się że to nic takiego więc robiłem wszystko normalnie, ale zamiast się polepszyć do poprzednich objawów doszło zdrętwienie czoła i ból nosa. Po wizytach u neurologa i laryngologa zro ... Ból głowy przy dotykaniu stopy .. ból w tylnej częsci głowy przy dotknięciu prawej stopy z boku. Wystarczy delikatnie przesunąć palcem po prawej częsci stopy aby wywołać ten ból. Wizyty u dwóch neurologów nie przyniosły efektów. Panowie wykazali brak wiedzy w tym ... Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. ból jest właśnie umiejscowiony na wysokości nerki. Jestem bardzo szczupły 182 wzrost 73 kg waga. Nie mam już sił chodzić po lekarzach, bo od dwóch lat odsyłają mnie jeden do drugiego. Ortopeda, neurolog, urolog, radiolog, onkolog ...

Brak odczuwania przyjemności fizycznej i zaniżony próg bólu .. bólu??? Przeszukiwałam siec i niestety... Pozdrawiam serdecznie Nie wiem czy dobrze rozumiem to, co Pani ma na myśli. Opisany problem może być możliwy, może wynikać z zaburzenia czucia. Jednak trudno jednoznacznie wskazać przyczyn ... Obraz dyskopatii z wtórnymi zwyrodnieniowymi krawędzi trzonów kręgów .. bólu po prawej stronie przy lopatce ciągnące się od szyji.Dziękuję za odpowiedz. Teraz należałoby wykonać MR. Opis rtg wskazuje na zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego C5 - C6. Trudno jednak bez MR powiedzieć czy występuje ... Silne bóle głowy, senność i wymioty .. bólami głowy zaczął się w roku 2006. Początkowy były to silne bóle głowy w okresie porannym tzn. trudno było mi się przebudzić rano i miałem uczucie &#8222*ciężkiej głowy&#8221*, które przechodziło mi w ciągu dnia. Ból móg ...

Wstrzyknięcie blokad w kręgosłup po urazie przy Zespole Sudecka .. ból to nie ma sensu w zastosowaniu blokad. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania procesu. Rehabilitacja jest na pewno potrzebna i warto ją kontynuować. dziękuję za odpowiedz. Próba zastosowanie blokad jest podjęta właśnie w cel ... Ból łydek i ud oraz trudności w chodzeniu przy dyskopatii .. ból doszedl do polowy ud. Lekarze przypuszczaja że ma to związek z dyskopatia. Mam trudności w chodzniu. Najwiekszy ból jest rano po obudzeniu i w sytacjach stresowych. Mam 47 lat, lekarze maja trudności ze stwierdzeniem przyczyny ... Uczucie ciążenia prawej części głowy .. bóle głowy. Dokłądniejszą i pewniejszą diagnozę uzyska Pan udając się do neurologa. Wówczas można stwierdzić czy występują odchylenia w badaniu neurologicznym, które mogłyby zostać powiązane z bólem głowy. W leczeniu może Pan stos ...

Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. bóle głowy, aż rozsadza mi uszy, jakby mnie ćmiło w tej głowie.. Mam nerwice, depresje, stany lękowe oraz słabszą pamięć. w wyniku tomografii wyszło mi że mam zaznaczone zaniki korowe mózgu oraz niewielkie zaniki korowe móżdżku. n ... Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. ból lewej strony klatki persiowej i ramienia ). Lekarze nie wiedza co mi jest.Robiłam spektroskopię dyskretny wzrost CHo wyrazny spadek NAA, niewielki zwrost mI Powolna utrata pamięci związana jest ze zmianą znajdującą się w hipok ... Mrowienie kończyn przy tętniaku tętnicy szyjnej .. bólu głowy z wymiotami. ...

Bóle głowy i uczucie nabrzmienia prawej stronie głowy Witam Wiem ze to gupie ale ostatnio czesto zylam w posmiepchu jak zreszta kazdyi nie raz zdazylo sie tak ze zapomnialam czapki lub wyszlam z niedosuszona glowa. 3 dni temu poczulam jakby mi cos lupalo w glowe z lewej strony z tylu ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. ból twarzy. Ból rozpoczyna się w okolicach nosa( zatoka szczękowa ) i przemieszcza stopniowo w ciągu dnia pod oko i skroń. Ból towarzyszy mamie codziennie, często bywa rwący i połączony jest z pieczeniem twarzy. Dodatkowo w okolic ... Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. bólami głowy które najczęściej nasilają nocy.Ból trwa ok.5 - 20 min a w ciągu doby zdarza się ich 5 - 10 .Ostatnio mieliśmy trochę spokoju może 1roku ale teraz powróciły że tak powiem z podwojoną siłą.Bólowi temu towarzyszy strasz ...

Codzienne poranne i wieczorne bóle głowy .. ból nie samowity, ze nie dam rady isć do pracy do 13y i pod wieczur ok 20 na krutko ok 3 godziny co możno robić co jest powody proszę o pomocy iza mam 51 lat Pytanie jest bardzo ogólne, przyczyn bólu kończyn dolnych jest mnóstwo z ... Silne migreny z wymiotami, mdłościami i światło- oraz dźwiękowstrętem .. bólów głowy, bo już naprawdę nie wiem co dalej robić&#8230* Migreny mam już od 10 lat, poczatkowo były to sporadyczne ataki pojawiające się 1 raz na miesiąc może rzadziej , jednak od około 6 lat częstotliwość ich wzrosła w pew ... Przewlekły pulsujący ból głowy .. ból głowy, jest tak ostry że ciężko wskazać miejsce w którym boli najbardziej. Tym bólom towarzyszą zawroty głowy, zazwyczaj kiedy zmieniam pozycje z leżącej w pionową. Miałam problemy z zatokami. Dostałam na to leki itd. Pomogły, ...

Metody leczenia dyskopatii .. bóle i nić mi nie pomaga.. proszę mi napisać co mam robić? na terapie i tak ponad pół roku trzeba czekać... Mimo uczulenia na tramal, biorę go chociaż na noc,biore sporo innych przeciwbólowych,ale mało co pomaga.. Danuta Powinna P ... Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. bóli to nie trzeba operacji?Jeśli są to trzeba? Mnie dyskomfort w plecach przeszkadza codziennie.Problem ze wstaniem z łożka itd.Lecz jeśli się :rozchodzę:to jest możliwie.Najgorzej jest gdy przychodzi ze tak powiem ten ogromny at ... Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. bólowych głowy, omdleń z utratami przytomnosci od kilku lat ( dodatni Tilt Test ), obecnie zgłasza ogólne osłabienie, senność, zawroty głowy, drżenie mięśni, wypadanie włosów. Czterokrotnie wykonane badanie EEG wykazało fale delta ...

Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. Ból głowy, zawroty jak najbardziej mogą występować. Nic nie szkodzi, że nie badał Pana neurolog, badanie neurologiczne może wykonać również chirurg czy internista. Naprawdę dziękuję za odpowiedź, a jeszcze jedno czy może też wystę ... Bóle głowy po wysiłku fizycznym Witam, mam pewien problem, mianowicie po wysilku fizycznym ( np. wf ) boli mnie glowa. Bol nie nastepuje bezposrednio po zakonczeniu wysilku, lecz po 5 - 6 godzinach ! Nasila sie przy np. wbieganiu po schodach. Zauwazylem takze ci ... Silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie .. bóle z tyłu głowy po lewej stronie do tego objawy takie jak:mogę odchylać głowy do przodu ani do tyłu bo mi zaraz szyja sztywnieje i mam straszny ból a oprócz tego mam silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie paraliż lewej strony ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. ból szczęki, nosa i ból między brwiami, a przy tym totalny zanik węchu, czy są to powikłania po urazie głowy? Napiszę dodatkowo, że robiliśmy jeszcze jedno Tk głowy i wyszło,że zatoki wyglądają prawie dobrze, jest jeszcze lekkie o ... Nawracające mrowienie całego ciała .. bólu przy poruszaniu. Zwykle zaczynały się od twarzy, stopniowo przechodziły na ręce, nogi, klatkę piersiową, gardło, język - utrudniając przy tym normalne czynności takie jak chodzenie, ruszanie się, oddychanie. W skrajnych przyp ... Ciągłe bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. bóle głowy z zawrotami, zlecono mi wykonanie EEG głowy, oto opis badania: W zarysie widoczna jest liczyna, niezbyt regularna czynność 9 - 13Hz do 40 - 60 - 65 uV, najlepiej wyrazona w tylnych odprowadzeniach mózgu, przetykana czyn ...

Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni ( chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze względu na to, że chciałem wykluczyć inne choroby dostałem skierowanie na rezonans ). Bóle głowy w części górnej i po bokach ( troch ... Wieloletnie migreny i częste napięcia mięśni karku i szyi .. ból nie znika całkowicie. Doliwości zony trwaja juz od wieli lat, próbowała sie leczyć u różnych lekarzy neurologów jednak bez wiekszego sukcesu. Diagnoza był powtarzalna - *Migrana z tym trzeba żyć*. Podczas ciąży bóle byłe zdecy ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. ból w skroniach i w czole, głownie gdy coś mnie rano obudzi i się mocno zestresuje, wtedy cały dzień mam taki ból, czuję się osłabiony. Ja sam podejrzewać zaczynam ,ze problem z tym drętwieniem nogi gdy chodzę na dalszy dystans je ...

Chwilowa utrata pamięci po urazie szczęki .. bóle głowy, zawroty, nudności radzę udać się na Izbę Przyjęć, gdzie syna zbada neurolog, chirurg i zostanie wykonane CT głowy. Nie należy lekceważyć urazów głowy, szczególnie jeśli doszło do utraty przytomności. Mogło dojść do wst ... Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. bóle głowy , które powoduja wymioty a czasem nawet utrate przytomności , od tego czasu mam tez problemy z uszami i słychem , wiekszośc lekarzy mnie zbywa twierdzac ze nie mam prawa czuc bólu , a ja poprostu nie daje rady z nagłymi ... Leczenie guzków Schmorla na kręgosłupie .. ból w plecach.Mam dyskopatię.Do Tego tez te gózki. Czym grozi ta choroba?Mam 40 lat.Z gory dziękuje za odpowiedż. Guzki Schmorla to uwypuklenie się zawartoś­ci krążków międzykręgowych ( dysków ) w obręb trzonów kręgów kręgosłupa. ...

Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. bóle głowy. Oczywiście podejrzeniem jest u mnie migrena. Zostałam skierowana na rezonans magnetyczny ponieważ bóle głowy się nasiliły, czuję pulsujący ból w skroniach, nudności czasami suchy kaszel a przy nim wymioty. Dolegliwości ... Poród przy dużej przepuklinie lędźwiowej .. bóle krzyżowe podczas porodu. Dziękuję. Taką opinie musi wydać lekarz neurolog po osobistym badaniu. Myślę, że duże szanse są na wydanie takiego zaświadczenia, biorąc pod uwagę zmiany opisane w MR. Bardzo dziękuję za informację. P ... Ból w nodze i w lędźwiach przy dyskopatii wielopoziomowej .. ból w lewej nodze oraz w dolnym odcinku lędźwi z lewej strony. Zaraz przed świętami byłem u neurologa, żeby mi coś poradził i pomógł, ale stwierdził, że skoro rehabilitacja nic nie dała, to wypisał mi skierowanie do neurochirurga. ...

Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. bóle z tyłu po lewej stronie głowy - drętwienie szyi przy odchylaniu i odchylaniu( objawy na dzień dzisiejszy przeszły ) W szpitalu podawali mi takie leki: dihydroegothaminum cinnarizinum Po pierwszej dobie stosowania tych leków b ... Nieustający, silny i napięciowy ból głowy pomimo dobrych wyników badań .. ból odchodzi, ale wystarczy, że się przebudzę i dalej odczuwam ten ból. To jest ból jakby coś siedziało w głowie i cały czas bolało. Ból jest czasami bardzo silny i kłujący. Jednak cały czas czuję uciski w głowie. Byłem konsultowa ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. bóle z tyłu po lewej stronie głowy - drętwienie szyi przy odchylaniu i odchylaniu( objawy na dzień dzisiejszy przeszły ) W szpitalu podawali mi takie leki: dihydroegothaminum cinnarizinum Po pierwszej dobie stosowania tych leków b ...

Bóle kręgosłupa przy przepuklinie tylnej dokanałowej .. bóle kręgosłupa i wykazał przepuklinę tylną dokanałową, centralno - lewoboczną, która uciska worek opony twardej i zwęża światło zachyłka bocznego. Czy w moim przypadku wystarczy sama rehabilitacja, czy będzie potrzebne leczenie o ... Zniesienie lordozy i zwężenie krążków międzykręgowych szyjnych .. ból pleców. W końcu zrobiłam prześwietlenie i okazało się, że mam zniesienie lordozy szyjnej, zwężenie krążka międzykręgowego szyjnego. Czy to coś poważnego? Jak można to leczyć? Należy rozważyć wraz z neurologiem konieczność wyko ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. bóle głowy, ostatnio nasilone, neurolog skierowała mnie na rezonans główy. wynik: W obrębie istoty białej płatów czołowych i ciemieniowych widoczne podkorowo pojedyncze ogniska hyperintensywne w T2 zal.obr. i sekwencji Flair, izoi ...

Przewężenie przestrzeni międzykręgowej i rotoskolioza lewostronna .. bóle pleców? Z wiekiem, a także przy nieprawidłowej postawie kręgosłupa dochodzi do zmian zwyrodnieniowych m.in. uszkodzenia krążków międzykręgowych, które stanowią tak jakby poduszkę powietrzną między sąsiednimi kręgami. Przy usz ... Intensywny wysiłek fizyczny przy ucisku worka oponowego .. bóle kręgosłupa. Rezonans wykazał na poziomie lędźwiowym protruzję dysku międzykręgowego z uciskiem worka oponowego; rozluźnienie pierścienie włóknistych. Co to dla mnie oznacza? Czy mogą uprawiać sport? Na pewno zalecana jest reh ... Osłabienie po zastrzykach na ból głowy Movalis .. bóle głowy brałam zastrzyki Movalis. Bóle ustąpiły, ale po po jakimś czasie zaczęłam czuć się strasznie osłabiona. W ulotce przeczytałam, że można wziąć tylko 3 zastrzyki, a ja miałam ich aż 9! Lekarz powiedział, że to osłabienie ...

Ból w lędźwiach, w okolicach piszczela i stopy .. Ból za to rozprzestrzenił się na piszczel i stopę lewej nogi. Czy to może oznaczać raczej jakieś skrzywienie kręgosłupa, a nie tylko korzonki? Objawy wskazują raczej na dyskopatię. Radzę zamiast Ct wykonać MR, któe jest badaniem d ... Atak zaburzenia równowagi, zawroty i bólów głowy oraz drętwienia kończyn .. bóle głowy, drętwienie kończyn dolnych i górnych. Co mi jest? Co powinienem zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Warto wykonać jeszcze badania w kierunku zmian w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa. Niemniej jednak takie objawy po ura ... Kilkugodzinne bóle głowy z tyłu głowy .. bólem głowy ( z tyłu po lewej ). Nie jest to jakiś mocny ból, ale mimo tego mi dokucza. Nie uderzyłem się, ani nie miałem żadnego wypadku. Na nic nie choruję. Lekki przeciwbólowe nie pomagają. Mam 26 lat. Co to może być? Powiniene ...

Uciążliwe bóle głowy przy padaczce .. ból głowy, który mi ciągle towarzyszy. Biorę Orfiril Long, który całkowicie wyeliminował ataki omdleń, ale bóle głowy są jeszcze silniejsze. Co robić? Jednym z działań ubocznych stosowanego leku mogą być bóle głowy. Najlepiej pono ... Bóle lewej strony głowy i zaczerwienienie skóry .. bóle lewej strony głowy i mam w tym miejscu zaczerwienioną skórę. Jakie badania powinnam zrobić? Jest to problem neurologiczny czy dermatologiczny? Tak, najlepiej zgłosić się do neurologa. Takie objawy mogą wskazywać na klasterowe ... Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. bólu oka, teraz mam problemy ze wzrokiem. Mam też problemy z utrzymaniem moczu. Początkowo badania niczego nie wykazywały. Rezonans wykazał dwa ogniska w mózgu nietypowo położne dla SM i dla nowotworów. Mam 30 lat. Co powinnam zro ...

Bóle karku promieniujący na połowę ciała .. ból z prawej strony szyi, promieniujący na całą prawą połowę ciała, szczególnie jest on odczuwalny rano. Ostatnio czuję mrowienie w dłoniach, występuje to coraz częściej. Co oznaczają te objawy? Co powinnam robić? Czy można w jaki ... Ból głowy za uchem jako wynik dawnego urazu głowy .. bóle z tylu głowy ( zaraz nad uchem z lewej strony ). Trwają od samego sana do wieczora. Kilka lat temu miałem wstrząśnienie mózgu, ale nie zauważono u mnie żadnych problemów.Czy to możliwe, że po tym wypadku mógł powstać u mnie j ... Przepuklina krążka międzykręgowego z uciskiem na worek oponowy i korzenie nerwowe .. bólowych. Dlatego z wynikiem MR najlepiej udać się bezpośrednio do neurochirurga. ...

Mimowolne napinanie mięśni głowy .. bólem głowy. Powodem może być zmęczenie stres, palenie papierosów, zła dieta. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania krwi oraz do okulisty dokonać korekcji wady wzroku. Na ból głowy najlepiej stosować ... Różnice między skoliozą a dyskopatią .. bóle w dole kręgosłupa bardzo trudno mi się czasem poruszać. RTG wykazało, że mam skoliozę lędźwiową z rotacją trzonów wokół osi długiej. Przed prześwietleniem lekarz mówił o tym, że podejrzewa dyskopatię. Czy jedno drugie wyklucz ... Bóle i zawroty głowy oraz zimne, cierpnące ręce .. Ból jest falowy, czasami przeszywający, jakby z prądem. Jestem senna, mam zimne ręce, często mi cierpną. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? Wymagasz dalszej diagnostyki. Opis bólu głowy może wskazywać na klasterowy ból głow ...

Problemy z pamięcią wskutek długotrwałego bólu głowy .. bólu głowy, który trwa już miesiąc bez przerwy i nasila się wieczorem i nad ranem można mieć problemy z pamięcią? Jakie mogą być przyczyny takiego ciągłego bólu głowy? Ból głowy wiąże się z obniżoną koncentracją, odbiorem bodźców, ... Bóle po lewej stronie głowy przy poruszaniu .. Ból mnie nie odstępuje, a pojawia się, gdy poruszam głową, biegam, chodzę czy wykonuję jakieś czynności wymagające ruchu. Czuję do tego po lewej stronie ciągle mrowienie, jestem senna, mam zawroty głowy. Co to może być? Boję się, ... Ból w okolicach kciuka oraz mrowienie i swędzenie przy paznokciu .. ból w palcach dłoni, przede wszystkim w okolicach kciuka. Ból sprawia wrażenie jakby palec był obity. Czuję przy tym mrowienie i swędzenie przy paznokciu. Co może być przyczyną takich dolegliwości? Czy mogę w jakiś sposób temu zap ...

Wpływ Depakine na nastrój .. bóle głowy. Jeśli objawy te będą utrudniać prawidłowe funkcjonowanie należy skonsultować z neurologiem możliwość zmiany leku. ... Powiększone źrenice, zaburzenia utrzymania równowagi i chodu .. ból głowy, sztywnienie karku. Czuje się jakbym była pod wpływem alkoholu. Czy rozszerzone źrenice to objaw nerwicy? A może zaczyna zaczyna mi się choroba psychiczna? Jak to sprawdzić? Na początek radzę udać się do neurologa i wyja ... Przeszywający ból po prawej stronie głowy .. Ból jest przeszywający i obejmuje prawą stronę głowy, jakby przebijanie gwoździem od kości klinowej aż do szwa węgłowego. Co to może być? Czy może to oznaczać jakąś poważną chorobę? Taki ból może być klasterowym bólem głowy, nie m ...

Kręgozmyk z przemieszczeniem trzonu kręgowego .. ból, zwłaszcza, jeśli fragmenty krążka uciskają na worek oponowy lub korzenie nerwowe. Kręgozmyk to nieprawidłowe przemieszczenie trzonu krążka w stosunku do osi kręgosłupa. Torbiele mogą powodować ucisk na korzenie nerwowe. Z wyn ... Drętwienie ręki, drgawki i szczękościsk po niewyspaniu .. bóle i zawroty głowy. Objawy te zdarzają się tylko, gdy mam nieprzespane noce. Co powinnam zrobić? Czy to padaczka? Opisane objawy mogą właśnie wskazywać na napady padaczkowe. Niewyspanie i zmęczenie jak najbardziej mogą wywoływać ... Silne napięcia mięśni oraz drętwienie rąk, nóg i szyi .. bólu z lewej strony pleców w okolicy łopatki ból był uporczywy i powodował wymioty. następnie coś z tego miejsca zaczęło się rozchodzić w z dłuż kręgosłupa ja na to mówię łaskotki były silne i rozchodziły się do rąk i nóg. byłam t ...

Zmiana leków przeciwpadaczkowych na gorsze .. bóle głowy i problemy z pamięcią. Czy powinna wrócić do poprzednich leków? Ona nie wywoływały takich skutków ubocznych. Niestety przy padaczce z częstymi napadami zaburzenia pamięci mogą się pojawiać. Jeśli natomiast obecnie stoso ... Tętniące bóle głowy po wysiłku fizycznym .. ból głowy. Ma postać takiego tętnienia. Chciałem się dowiedzieć, czy to może być tętniak? Należy przede wszystkim wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, wykluczyć nadciśnienie. Potem wykluczyć zmiany naczyniowe w mózgu poprzez ... Bóle i zawroty głowy oraz mdłości po uderzeniu w głowę Tydzień temu uderzono mnie bardzo mocno piłką w przednią część głowy, po którym o mało nie zemdlałem. Na drugi dzień źle się czułem, pobolewała mnie głowa, chciało mi się spać, potem zaczęły się wymioty, i silne zawroty głowy. Po ...

Silne bóle głowy, zawroty i częste wymioty po mocnym uderzeniu w głowę .. bóle głowy, zawroty, częste wymioty. Czytałam, ze podobne objawy po urazach są przy krwiaku podtwardówkowym. Co to za schorzenie? Czy jest uleczalne? Jakie zmiany powoduje? Czy jest zagrożenie paraliżem lub zanikiem jakichś funkcj ... Drętwiejące czoło, worki pod oczami i zmęczenie .. bóle głowy w jednym miejscu ( po prawej stronie ), do których dochodzi uczucie sztywnienia czy raczej drętwienia czoła. Czasem ciężko mu poruszać brwiami. Ciągle ma ciemne worki pod oczami, które raczej rzadko występują u mężczyzn ... Bóle i zawroty głowy, napady gorąca i zimna po dawnym wstrząsie mózgu .. bóle głowy, ostatnio zauważyłam małego guza. Często mam naprzemienne uczucie gorąca i zimna. Mam 16 lat. Czy to może być coś poważnego? Jak to sprawdzić? Jakie badania powinnam wykonać? Na początek radzę wykonać badania podstawowe ...

Senność, rozkojarzenie i bóle głowy po urazie głowy .. ból głowy. Przeczytałam na innej stronie, że to mogą być objawy krwiaka mózgu. Czy to prawda? Takie objawy, jakie Pan opisał, mogą występować nawet do 3 tygodni od urazu. Powrót do stanu prawidłowego przyspieszy odpoczynek, unikan ... Ból od szyi przez bark do ręki po wyleczeniu urazu kręgosłupa szyjnego .. ból sięgający od szyi przez bark do prawej ręki. Od roku chodzę na rehabilitację Ból trochę się zmniejszył. Po ponownych badaniach okazało się, że wszystko jest już w porządku ( są tylko niewielkie zmiany ). Skąd więc bierze się t ... Ucisk głowy narastający w ciągu dnia i rozkojarzenie .. ból jest znikomy, pojawia się po kilku godzinach i nasila się z czasem. Trudno mi z tym funkcjonować. Co powinienem zrobić? Skąd ten dziwny ucisk? Należy wziąć pod uwagę napięciowy ból głowy, związany ze stresem, zmęczeniem oraz c ...

Ból głowy z napadami kaszlu i sztywniejącym karkiem .. ból z tyłu głowy, przy tym mam napady silnego, duszącego kaszlu i sztywnieje mi w dodatku kark. Jest to bardzo dokuczliwe. Co to może być? Czy powinienem się tym martwić? ... Zawroty głowy i bóle serca .. bóle serca, często kręci mi się w głowie po posiłkach. Często palę papierosy. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? ... Malformacja naczyniowa w mózgu o typie naczyniaka żylnego .. bóle głowy od miesiąca. Badanie wykazało malformację naczyniową o typie naczyniaka ze spływem do żyły wewnętrznej mózgu i ognisko o cechach niespecyficznej demielinizacji w centrum semiovale. Co to znaczy? ...

Chwilowy ból przy skrętach głową Czasami, gdy nagle odwrócę głowę w prawo lub w lewo odczuwam coś takiego, jakby mi coś strzeliło w głowie. Jakaś żyłka lub coś podobnego. Pojawia się wówczas też gorąco ( jakby krew mi szybciej zaczęła napływać do mózgu ) i nie mo ... Bóle głowy i opuchlizna oczu oraz światłowstręt .. bóle głowy. Lekarz stwierdził zapalenie zatok, a po antybiotyku objawy ustąpiły. Nie minął nawet tydzień od zakończenia leczenia, a problem wrócił. Byłam z tym u laryngologa i alergologa, ale oni też nie pomogli. Co robić? Światło ... Bóle głowy przy ruchu ręką w dół lub w górę .. bóle głowy, odczuwalne tylko przy poruszeniu dłonią w górę lub w dół. Ból jest umiejscowiony po lewej stronie głowy. Towarzyszą temu bóle żołądka, ssanie jakby z głodu. Co mi jest? Co powinnam zrobić? Objawy gastryczne powinien sk ...

Ryzyko powikłań po operacji kręgosłupa szyjnego .. ból może wystąpić po operacji, jednak będą stosowane leki przeciwbólowe, także proszę się nie obawiać. Unieruchomienie nie trwa długo, wszystko zależy od rodzaju operacji. Wszelkie pytania proszę kierować do chirurga i anestezjolo ... Spłycenie lordozy lędźwiowej i dehydratacja krążków międzykręgowych .. bólowe, lekarz zaleci leki przeciwbólowe i ewentualnie rehabilitację. lordoza lędźwiowa jest to naturalna krzywizna kręgosłupa, spłycenie oznacza to, że Pani kręgosłup jest troszkę bardziej wyprostowany niż powinien. Dehydracja to ... Ryzyko guza lub zakrzepu przy wieloletnich bólach głowy .. bóle głowy, czasami utrzymujące się nawet do 30 godzin. W ostatnich latach bóle są coraz rzadsze, jednak nadal się utrzymują. Kolega, który skończył medycynę, powiedział mi, że to może być guz lub zakrzep. Czy to prawda? Czy powin ...

Napady silnych bólów głowy w okolicach skroni i wymiotó .. bólów głowy, po bokach nad oczami. Towarzyszą temu wymioty. Gdy nie ruszam głową jest lepiej. Co powinnam zrobić? Co mi jest? To mogą być objawy migreny. Najlepiej skonsultować się z neurologiem, który po osobistej wizycie będzie ... Uszkodzenie nerwu żuchwowego po wszczepieniu implantów zębów .. bóle porównymwalne do porażania prądem, które ani na moment nie ustępują. Mam pytanie, jakie są rokowania i czy istnieje szansa na odbudowę nerwu. Obdukcja wykazała, iż uszkodzony jest też kanał, w którym biegnie nerw. Proszę o po ... Depakine na bóle głowy .. bóle głowy. Czy powinnam zrobić jakieś badania na własną rękę? Pani objawy mogą wskazywać na klasterowe bóle głowy lub migrenę. Bóle głowy, szczególnie nie poddające się leczeniu farmakologicznemu powinny być dalej diagnozowane. W ...

Drętwienie ręki, ból barków i łopatek przy implancie szyjnym ruchomym .. ból okolicy barków, łopatek, ograniczona ruchomość ruchów głowy. Czy to wina przepuklin? Czy można temu jakoś zaradzić? Czy konieczna jest operacja? Tak, opisane objawy mogą wynikać z ucisku zwyrodniałych krążków międzykręgowych n ... Samoistne zniknięcie krwiaka głowy .. ból głowy, ale przytomności nie stracił. Tomograf wykazał pojawienie się krwiaka w mózgu w miejscu nieoperacyjnym. Lekarz powiedział, że być może krwiak zniknie sam i że ma się to okazać po dzisiejszej nocy. Tak, krwiak może sam s ... Silne bóle głowy podczas miesiączki i nadwrażliwość na światło .. bóle głowy. Są bardzo silne, utrzymują się około 3. dni. Znajdują się zazwyczaj w jednej części głowy. Pojawiają się podczas miesiączki. Hałas, światło, czasem zapach nasilają bóle. Często mam ćmienia. Co to oznacza? Czy mam coś p ...

Bóle migrenowe głowy po wstrząsie mózgu .. bóle głowy, a niedawno powróciły także nudności i zawroty. Czy może to mieć związek z przeżytym wstrząsem, czy też można to potraktować jako silne bóle migrenowe? Jakie badania powinnam wykonać, aby to potwierdzić? Należy wpierw u ... Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. bóle kręgosłupa, cierpną mi ręce, czuję ból w nogach. Często słabnę. Po odzyskaniu świadomości zalewa mnie fala gorąca. Co mi jest? Czy te objawy są ze sobą powiązane? Co powinnam zrobić? Najlepiej udać się do neurologa. Radzę tak ... Bóle głowy i opuchnięta połowa twarzy wraz z okiem .. bóle głowy ( uciski z prawej strony ) i ma opuchniętą prawą część twarzy, ,a oko jest opuchnięte. Wytyczałam, że to może być krwiak? Czy to prawda? Tylko jeśli jest to wynik urazu. W przeciwnym razie może być wynikiem migreny, kla ...

Konieczność powtórnej operacji przy odrośnięciu przepuklin kręgosłupa .. ból. Czy kolejna operacja też da rezultaty tylko na kilka lat? Najlepiej udać się osobiście do neurochirurga. Nie posiadam danych na temat przeprowadzonego wcześniej zabiegu, zatem nie wiem co dokładnie wówczas wykonano. Na pewno ... Drętwienie, uczucie ciepła i ćmiący ból tyłu głowy .. ból, odczuwa w tym miejscu ciepło. Często jest osłabiona. Co jej jest? Czy to skutki ciąży? Jakie badania trzeba przeprowadzić? Są to najprawdopodobniej objawy zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Warto wykonać rtg, ... Ból głowy, zaburzenia widzenia i wymioty .. bóle głowy. Od pewnego czasu ból się nasila, przy tym nic nie widzę. Czasami wymiotuję z bólu. Co mi jest? Jaki specjalista zajmuje się takimi objawami? Czy powinnam wykonać jakieś badania? Najlepiej udać się do neurologa, który e ...

Skutki uboczne Karbagen .. bóle i zawroty głowy, senność, nudności i wymioty, osłabienie koncentracji, nieostre widzenie, bóle brzucha. Warto kontrolnie wykonywać morfologię, badań transaminazy. Inne objawy występują bardzo rzadko. ... Bóle w klatce piersiowej przy dyskopatii, skoliozie i spondylozie .. bólami w klatce piersiowej dodam że serce mam zdrowe ( echo serca , próba wysiłkowa , scyntygrafia serca wszystko w normie ) . Czy powodem owych bóli może byc kręgosłup ? Oto wynik badania KRĘGOSŁUP C i Th Zwężenie krążka m - kręg ... Pogorszenie słuchu, węchu i smaku, zawroty głowy oraz uderzenia ciepła .. ból oczu, nadwrażliwość na światło. wydawało mi się że to nic takiego więc robiłem wszystko normalnie, ale zamiast się polepszyć do poprzednich objawów doszło zdrętwienie czoła i ból nosa, oraz zaczeły zdarzać się niespodziewane b ...

Sekundowe bóle w różnych częściach głowy .. ból głowy. Jest jednosekundowy ból w różnych częściach głowy ( jeden dziennie ). Czasem pojawia się dłuższy, czasem krótszy. Co powinnam zrobić? Co oznaczają te objawy? W zasadzie opisane objawy nie pasują do żadnych możliwych do ... Ból głowy, dreszcze, uczucie gorąca i ból oczodołów po upadku .. bólowe, które nie pomogły. Jeszcze 2 godziny po uderzeniu miałam dreszcze i było mi strasznie gorąco. Doszedł tez ból w okolicy oczodołów. Powinnam iść do lekarza czy powinnam poczekać do jutra i zobaczyć czy ból przejdzie? Zawsze ... Bóle i drżenie ręki podczas pisania Mocno boli mnie ręka podczas pisania długopisem. Raz boli mnie w nadgarstku, innym razem w przedramieniu lub w okolicach bicepsa. Mam czasami wrażenie, jakby moja ręka cały czas drżała. Najgorzej jest w sytuacji, gdy wiem, że ktoś ...

Bóle i zawroty głowy, mrowienie ręki oraz problemy z pamięcią i koncentracją .. bóle głowy, często kręci mi się w głowie, występuje też mrowienie jednej ręki, niemożność wypowiadania prostych wyrazów lub ich opisu. Nie mogę też skupić dłuższej uwagi na czymś, nieostro widzę. Objawy tak jak szybko przyszły, ta ... Bóle oczodołu i zaburzenia świadomości .. bóle w oczodole. MRI, USG oczodołu i badanie dna oka wyszły dobrze. Lekarz zdiagnozował migrenę i przepisał mi leki, ale nie pomogły. Inny lekarz podejrzewa neuralgię i przepisał mi lek Tegretol, po którym objawy się zmniejszyły. ... Pozaoperacyjne metody leczenia lordozy i przepukliny lędźwiowej .. bóle promieniujące. Drętwieją mi też pośladki. Przyjmuję leki i mam zaleconą operację ze względu na lordozę lędźwiową i przepuklinę, którą u mnie wykryli. Czy nie ma innego sposobu na wyleczenie tego schorzenia? Trochę obawiam się ...

Funkcjonowanie z torbielą pajęczynówki .. bóle oczu i głowy i nadal czuję dziwne pieczenie z tyłu czaszki, po badaniach okazało się, że mam torbiela pajęczynówki. Czy da się z tym żyć i normalnie funkcjonować? Jak wygląda leczenie torbiela? Tak, można żyć normalnie, jest ... Neurochirurg z Lublina od operacyjnego leczenia przepukliny kręgosłupa .. bólu? Proszę spróbować: Dariusz Szczepanek, Klinika Neurochirurgii, ul. Jaczewskiego 8, tel. 081 - 742 - 59 - 81 oczywiście w Lublinie. ... Ból dołu pleców i drętwienie nóg przy skrzywieniu kręgosłupa lędźwiowego .. bólowe. Badanie RTG, które robiłam rok temu wykazało skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego i guzki Schmorla. Od tamtej ból jest coraz silniejszy, drętwieją mi nogi. Co mi jest? Czy powinnam poddać się operacji? Przede wszystkim, zani ...

Bóle szyi podczas szybkiego skrętu głowy .. ból po prawej stronie szyi, przez ten ból nie mogę poruszyć głową. Oprócz tego boli mnie nadgarstek, łokieć i kolano, zawsze z prawej strony. Co mi dolega? Czy to może być coś poważnego? ... Kilkusekundowe bóle w różnych miejscach głowy po urodzeniu dziecka .. ból wyglada tak że trzyma mnie przez kilka sekund i puszcza, za jakis czas czuje ten ból w innym miejscu. właściwie to zaczęłam chodzić do lekarza ze zwykłym bólem który po pewnym czasie zaczął mi przeszkadzać, głowa bali mnie odk ... Ból w wyniku osteliozy wokół śrub po operacjach kręgosłupa .. ból. W jaki sposób można jej pomóc? Jak zaradzić bólowi? Trudno mi powiedzieć jakie są możliwości leczenia, nie znając jakie leki i metody stosowali Państwo do tej pory. Jeśli ból mimo leczenia nadal występuje, można rozważyć kons ...

Drgawki i ból głowy po uderzeniu w głowę Miesiąc temu uderzyłam głową w beton. Nie byłam po tym zdarzeniu w szpitalu, ale mogłam mieć wstrząs mózgu. Trzęsłam się i bardzo bolała mnie głowa. Ostatnio uderzyłam się w to samo miejsce i od tego czasu mam objawy podobne do pa ... Ból w tylnej części głowy przy zmianach w okolicach skroniowo-ciemieniowych .. ból jest powiązany z tymi zmianami. ... Bóle głowy i omdlenia przy kumulowaniu się impulsów nerwowych w jednej części mózgu .. bóle głowy i nawet dwa razy przy mnie zemdlał. Czasem miał też problemy z poruszaniem się. Jego rodzice powiedzieli mi, że nie może się denerwować, bo impulsy nerwowe kumulują się w jednej części mózgu. Wiem, że do końca życia będ ...

Rehabilitacja przy wypadaniu dysków, bólu karku i tylnej części głowy .. ból przeważnie karku, szyi i tylnej części głowy. Dwa lata temu musiałam zrezygnować z tańca. Mam 20 lat. Co powinnam zrobić? Czy jest specjalna rehabilitacja dla osób z takimi problemami? Czy będę mogła wrócić do tańca? Należy pr ... Zawroty głowy i bóle karku przy zapaleniu gardła, krtani i uszu .. Ból nasilał się przy siadaniu lub kucaniu. Po wizycie u lekarza okazało się, ze mam zapalenie krtani, gardła i uszu. Od tygodnia boli mnie kark i węzły chłonne, mam nadwrażliwe ręce. Co mi jest? Do jakiego specjalisty powinienem s ... Ból głowy i karku przy prawidłowym zapisie EEG .. bóle głowy. Regularna, obfita czynność alfa, fale beta w okolicy czołowej. Zapis prawidłowy. Czy to oznacza, że jestem zdrowy? Jeżeli tak, to skąd w takim razie ciągły ból głowy i karku? Wynik EEG jest prawidłowy. Przyczyna bólu g ...

Bóle kręgosłupa, sztywnienie karku i drżenia głowy .. bólem. Następnie trzęsie mi się głowa, aż po biodra, po czym sztywnieje kark. Mam 40 lat. Co mi jest? Co powinienem zrobić? Warto skonsultować się z ortopedą. Bardziej widzę wskazania do leczenia ortopedycznego niż neurologicznego ... Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. bóle głowy. Od pewnego czasu odczuwam pulsujący ból zwykle w okolicach skroni i twarzy. Lekarz stwierdził, że to z przemęczenia i dlatego, że nie jem śniadań przed wyjściem do pracy. Zaczęłam jeść śniadania i wcześniej kłaść się s ... Pulsowanie w skroniach przed zaśnięciem .. bóle głowy, zawroty głowy to raczej nie jest to problem neurologiczny. ...

Bóle z tyłu głowy i zawroty głowy po dawnym stłuczeniu mózgu .. bóle z tyłu głowy i czasem mam takie wrazenie jak bym mial tam puste miejsce i zdazaja mi sie zawroty glowy a przed tym mialem wypadek i roscietą glowe i wydaje mi sie ze jest tam kawalek szkla ale pewny nie jestem. Tez około 2 la ... Punktowe bóle w różnych częściach głowy, nasilające się wskutek stresu .. ból głowy po lewej stronie w płacie skroniowym. Czasami ból się nasila, to znów całkowicie znika, a potem znów pojawia. Czasem odczuwam taki ból również w innych miejscach. Bóle nasilają się w sytuacjach stresowych. Jaka to chorob ... Napadowe bóle głowy po zapaleniu opon mózgowych .. bóle głowy, ogólne złe samopoczucie i problemy z koncentracją. Dzisiaj ma już 34 lata, a bóle nie ustępują, wręcz nasilają się. Czy to może być wynik zapalenia opon mózgowych? Owe bóle głowy mogą mieć związek z przebytym zapalenie ...

Zastosowanie i skutki uboczne leku Phenydantin .. bóle brzucha, zaburzenia widzenia. ... Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. bóle głowy i ból gałek ocznych. Dodatkowo jest nadciśnienie tętnicze i dużo snu w dzień, ale nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie w tej sprawie. Serdecznie dziękuję za odpowiedź : ) ... Ból nóg, stóp i pięt u tancerza .. bólu, czy jest on stały, okresowy, nasila się wieczorem, ma charakter nerwobólu, promieniuje? Nie można wykluczyć, że przy tak długim okresie wzmożonego wysiłku mogło dojść do zmian w obrębie stawów lub zwyrodnienia w odcinku lędź ...

Utraty przytomności, szczękościsk i wykręcanie rąk przy prawidłowym EEG .. bólu ( moim zdaniem, choć na pewno nie był to niewiadomo jak mocny ból ). Dentysta stwierdził że był to atak padaczkowy, gdyż miałem wykręcone ręce, szczękościsk oczy poszły mi w bok. Po wizycie wracałem do domu autem ( jako pasaż ... Nagłe pojawianie się bólu na brzuchu i pod pachwiną przy dyskopatii .. ból ustępuje, kiedy go rozchodzę. Maści przeciwbólowe nie pomagają. Bólu jest większy na brzuchu, nad pachwiną, czasem promieniuje w stronę nerek. Lekarze mówią, że to niemożliwe, żeby ból przechodził po rozchodzeniu. Może to w ta ... Nawracanie bólu wskutek nerwu trójdzielnego Mój mąż choruje na nerw trójdzielny. Wczoraj dostał skierowanie do poradni neurologicznej. Wizytę ma za kilka dni. Co lekarz może powiedzieć? Czytałam,że mimo usunięcia problemu, choroba wraca. Czy to prawda? Jak często się to dzi ...

Ból z tyłu głowy, nasilający się przy poruszaniu .. ból, który nasila się przy poruszaniu i potrafi trzymać nawet 2 dni. Ból pojawia się zawsze rano, tuż po obudzeniu. Dużo ćwiczenia siłowni, a przy tym palę papierosy. Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Czy może mi to unie ... Pieczenie w okolicy kręgosłupa lędźwiowego .. ból między kością ogonową, a krzyżem przypominający pieczenie. Czasem pieczenie rozchodzi się nawet na pośladki. Nie skutkują żadne tabletki przeciwbólowe, ani maści, olejki eteryczne itp. Czego mogą dotyczyć te objawy? ... Ból w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa oraz mrowienie palca i nogi .. ból w okolicy lędźwiowej. Czasami pojawia się też mrowienie w palcu dłoni. Ból kręgosłupa nasila się również podczas długotrwałego siedzenia, stania, chodzenia. Bardzo mnie to wszystko niepokoi, czym może to być spowodowane? W wyn ...

Ból głowy uderzeniu w głowę z utratą przytomności Jakiś czas temu mój mąż upadł i uderzył się w głowę. Chwilowo stracił przytomność. Od tego czasu boli go głowa. Niedawno, gdy byliśmy w sklepie mąż musiał wyjść, bo zrobiło mu się słabo. Czy powinien zgłosić się do lekarza? Co mu ... Silne bóle w okolicach serca przy prawidłowym EKG i echu serca .. bóle w okolicach serca, ostatnio również między żebrami. Badanie EKG i echo serca niczego nie wykazały. Jakiej choroby są to objawy? Jakie dodatkowe badania powinienem wykonać? Proszę wykonać dodatkowo rtg klatki piersiowej. Przyc ... Objawy i leczenie choroby Parkinsona .. bóle i kurcze mięśni, mikrografia, zaburzenia sfery psychicznej, depresja, osłabienie, zaburzenia pamięci i koncentracji. Choroba postępuje, ponieważ brak leczenia przyczynowego to pozostaje leczenie objawowe ( farmakoterapia ). O ...

Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. bóle głowy w okolicach płata czołowego i skroni. Ból pojawia się kilka, kilkanaście razy dziennie w czasie od 20, 30 minut do kilku godzin. Czasami zaczyna mnie boleć tylko jedna strona głowy, a po czasie ból przemieszcza się na d ... Zniesienie rezerwy płynowej w odcinku szyjnym z uciskiem na rdzeń .. bóle głowy, ramion, problemy ze słuchem. Badanie MRI wykazało zniesienie rezerwy płynowej z uciskiem na rdzeń. Lekarz radzi mi operację. Czy powinnam się zgodzić? Czy bóle miną? Dobrze by było, gdyby przepisała Pani cały wynik MR. ... Ból kręgosłupa w części lędźwiowej i krzyżowej, ból karku oraz drętwienie nogi Witam prosze o diagnoze co z tym robic pracuje fizycznie mam 40 lat i jestem caly dzien na nogach wraz z dojazdami po 12 godz i nie mam mozliwosci zmienic pracy . objawy od 2 lat bol kregoslupa w czesci ledzwiowej od 2 miesiecy te ...

Bóle kończyn, problemy z wysławianiem się, równowagą, błyski w oku, drżenia rąk .. ból szedł z biodra po zewn.części uda a od kolana ból był na zasadzie piekącego zimna pod stopą kłucie.podano mi amizepin i tramal.ból przez 2 tyg nie pozwalał chodzić po 4 tyg kuśtykałam.w tym czasie wykonano wszystkie rezonanse ... Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej .. bóle w lędźwiowej części kręgosłupa promieniujące do bioder i tylnej części ud. Badanie RTG: Rotacja kręgów lędźwiowych, zwężenie przestrzeni międzykręgowej L - 3,4 po stronie prawej, zwapnienie w częściach miękkich przedkręgosłup ... Bóle głowy przy lekkich uderzeniach po poważnym urazie .. ból, poza tym ból powraca co kilka dni. Co mi jest? Czy to coś poważnego? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? Najlepiej udać się do neurologa. Po urazie głowy należy wykonać badanie obrazowe tj. CT. W Panie przypadku mogło d ...

Ognisko malacji w strukturach głębokich mózgu po urazie głowy .. bóle głowy, mdłości i mam problemy z koncentracją. Tomografia wykazała, że w strukturach głębokich mózgu po stronie lewej mam ognisko malacji. Co to znaczy? Z tego co Pan opisuje doszło do wstrząśnienia mózgu. Objawy tj. ból głowy ... Sposoby leczenia fotopsji .. bóle głowy, złe samopoczucie skłania raczej w kierunku problemów okulistycznych np. chorób siatkówki ( odwarstwienie? ) lub ciała szklistego. Przyczyny neurologiczne to np. migrena z aurą. ... Odchudzanie się jako przyczyna neuralgii .. bólu. Czy odchudzanie jest przyczyną mojej choroby? Niedobór pewnych elementów diety, szczególnie cukrów i lipidów np. lecytyny ( żółtka jaj, soja ) może negatywnie wpływać na układ nerwowy, szczególnie w trakcie jego rozwoju. Jed ...

Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. bóle głowy, trudności z nauką. Czy to ma coś wspólnego z moją chorobą? Czy można to wyleczyć lub usunąć operacyjnie? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną. Zwykle nie zwiększa swoich rozmiarów. Jeśli jednak dochodzi do jej powi ... Ból w tylnej części głowy po wyjściu na dwórr z mokrą głową .. ból w tylnej części głowy. Nie jest on tak silny ze jem tabletki przeciw bólowe,lecz jest on dokuczliwy. Parę dni temu wyszedłem na dwór na dosyć długo od razu po umyciu głowy. Czy ten ból moze być spowodowany tym ze przeziębiłem ... Bóle prawej skroni po przemęczeniu przy nadwzroczności i astygmatyzmie .. bóle głowy w okolicach prawej skroni. Wszystko nasila się podczas zmęczenia. Mam też stwierdzoną nadwzroczność. Czy bóle głowy mogą być spowodowane zmęczeniem, stresem lub wadą wzroku? Jak można walczyć z takimi bólami? Tak, to mo ...

Nawrót zapalenia nerwu trójdzielnego pomimo przyjmowania leków .. bólu. ... Kłujący ból mięśni ręki .. bólu z ćwiczeniami. Skąd mogą brać się takie jakby kłucia mięśni? czy to mogą być nerwobóle? Robiłem podstawowe badania krwi i są w porządku. Do jakiego lekarza należałoby się z tym udać? ... Nieskutkujące leki przy bólu głowy .. bóle głowy. Morfologia wyszła ok, po prześwietleniu kręgosłupa szyjnego stwierdzono lekkie zwyrodnienie. Neurolog przepisał mi leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, po których mam spuchnięte nogi, a głowa dalej mnie boli. Do tego s ...

Długotrwałe zawroty głowy oraz mdłości, bóle głowy i drętwienia ręki Od kilku miesięcy pojawiają się u mnie zawroty głowy. Lekarz rodzinny powiedział, że to przez niskie ciśnienie i mnie zbył. Kilka dni temu po zawrotach głowy strasznie mnie zemdliło, a potem miałam atak lęku. Od czterech dni boli ... Chiropraktyka w leczeniu schorzeń kręgosłupa .. bóle kręgosłupa znajomy powiedział mi, że sprawami kręgosłupa fachowo zajmuje się chiropraktyk. Wcześniej się nie słyszałem za dużo o tej dziedzinie medycyny, może ktoś z was korzystał z usług jakiegoś chiropraktyka? ... Przekrzywianie głowy, pisk w uszach, osłabienie oraz bóle i zawroty głowy .. bóle i zawroty głowy, czasami wymiotuje. Co jest mojej cioci? Jak można temu zaradzić? Co trzeba zrobić? Czy to coś poważnego? Najlepiej udać się do neurologa. Należy wykonać badania obrazowe głowy. Opisane objawy mogą sugerować n ...

Postępowanie i czas leczenia przy złamaniu kości ogonowej .. bólowe tj. ( apap, iuprom lub ketonal, diklofenak, smarować miejsce urazu ketonal żel lub altacetem ). Trudno mi powiedzieć ile objawy mogą potrwać, wszystko zależy czy to tylko stłuczenie czy jednak złamanie ( średnio 5 - 14 dni ... Podwójne widzenie przy migrenie i problemach z tarczycą .. bóle głowy, ale niedawno czasem widzi podwójnie. Odstawiła tabletki antykoncepcyjne ( ból głowy zaczynał się ze zmianą opakowań pigułek ), ale problem nie minął. Lekarz wspomniał, że problem może powodować tarczyca. Jaką chorobę p ... Ból w okolicach czubka głowy przy poruszaniu głową .. ból głowy. Pojawia się przy poruszaniu głową w okolicach czubka głowy. Co to za objawy? jakie badania trzeba wykonać? Przyczyną bólu może być nadciśnienie tętnicze lub zbyt niskie ciśnienie, stąd warto udać się do lekarza rodzinne ...

Ucisk z tyłu głowy przy nerwicy lękowej .. Bóle głowy mogą także wynikać ze zbyt niskiego ciśnienia krwi. ... Bóle kości u młodej osoby ze skoliozą .. bóle kości. Zabiegi zamrażające nie pomagają. Mam niewielką skoliozę, ale bólów kręgosłupa jako tako nie mam. Czasem tylko boli mnie noga, ale lekarz powiedział, że to przez kręgosłup, bo kręgi uciskają na nerwy. Kazał się tym nie ... Ból i ograniczona ruchowość barku oraz ból głowy po upadku z wysokości 6 lat temu spadłam z konia na głowę. Początkowo bolała mnie, ale później przestała, jednak pozostała trudność z podniesieniem prawej ręki, potem zaczęłam mieć problemy z barkiem. Od pewnego czasu boli mnie bark i prawa strona głow ...

Silne mrowienie z tyłu głowy podczas wysiłku fizycznego .. Ból trwa bardzo krótko, potem wszystko wraca do normy. Co mi grozi? Czy to coś poważnego? Co powinienem zrobić? Na jakie badania najlepiej się zgłosić? Radzę skonsultować się wpierw z lekarzem rodzinnym, po osobistym zbadaniu Pana ... Leczenie lordozy szyjnej .. bólów głowy. Jeśli lordozę szyjną określono jako prawidłową to nie ma powodów do obaw. Jeśli natomiast w badaniu określono lordozę jako nadmierną, wówczas może to być powód bólu głowy. Radzę z wynikiem badań zgłosić się do lekarza ... Uciskający ból po prawej stronie czubka głowy .. ból, ale ucisk, czy nawet szczypanie. Poza tym czuję się bardzo dobrze ( poza problemami z zatokami ). Mam 30 lat. Ból głowy może być bólem związanym z chorobą zatok. Warto także wykonać kontrolny pomiar ciśnienia tętniczego. Bóle ...

Bóle w dole kręgosłupa przy skoliozie pogranicza lędźwiowo-piersiowego .. ból najniższych okolic kręgosłupa. RTG wykazało skoliozę pogranicza lędźwiowo - piersiowego. Oprócz tego obecne są cechy sakralizacji kręgu lędźwiowego. Co to może oznaczać i co w przyszłości może się z tego wywiązać? ... Bóle głowy, mrowienie i gorąco na twarzy Jakiś czas temu podczas pracy przy komputerze zaczęła mnie boleć głowa, czułam dziwne promieniowanie gorąca i mrowienie na twarzy. Takie objawy powtórzyły się też podczas czytania gazety i oglądania telewizji. Neurolog zbadał mnie ... Ból i zawroty oraz problemy z równowagą przy torbieli szyszynki .. bóle w tylnej części głowy, czasami tracę równowagę. Strasznie drażnią mnie również głośniejsze dźwięki. Ciągle słyszę tez szum i dudnienie. Jakie mogą być przyczyny takich bólów? Ból głowy, zawroty czy zaburzenia równowagi mogą w ...

Bóle lędźwiowo-krzyżowe z chwilowym niedowładem kończyn podczas schylania się .. ból przy schylaniu się i próbie podniesienia czegoś z ziemi. Wiąże się to z chwilowym niedowładem kończyn. Po chwili to mija, jednak ból pleców pozostaje. Jakiś czas temu wypadły mi dwa dyski. Co jest przyczyną takiego stanu? Co p ... Możliwe objawy i skutki krwiaka nadtwardówkowego .. ból głowy, zawroty, nudności, wymioty, utrata przytomności, poszerzenie źrenicy po stronie krwiaka, niedowład połowiczny po stronie przeciwnej do krwiaka. Leczenie to najczęściej odbarczenie chirurgiczne. ... Bóle stawu biodrowego przy dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej Cierpię na dyskopatię lędźwiowo - krzyżową. Przy chodzeniu po schodach lub z ciężarem boli mnie staw biodrowy, ale rentgen biodra niczego nie wykazał. Mam klaustrofobię, więc nie mogę zrobić MR. Czy jest jeszcze jakieś inne badani ...

Przyczyny powstawania i leczenie napięciowych bólów głowy .. bólem głowy. Jak mogę sobie z tym poradzić? Czy są jakieś sposoby, żeby całkowicie pozbyć się tego bólu? Skąd on się bierze? Nie poznano dokładnej przyczyny napięciowego bólu głowy. Wiadomo natomiast jakie sytuacje mogą go wywoływ ... Bóle naczyniowe mózgu przy zniesionej lordozie kręgosłupa szyjnego .. bóle naczyniowe mózgu maja związek ze zniesioną lordozą kręgosłupa szyjnego? Jak trzeba leczyć te przypadłość? ... Kłucie i ból w kończynach przy długotrwałym stresie a neuropatia .. bóle i kłucia w kończynach. Czy może to być związane z długotrwałym stresem. Z jaką chorobą wiążą się te objawy? Czy może to być neuropatia? Do jakiego specjalisty powinienem się udać? Przyczyną mogą być zarówno choroby neurologic ...

Bóle po lewej stronie karku i w klatce piersiowej .. bóle w karku, dokładniej w lewej stronie. Czasami promieniuje do ucha. Ból ten jest dość tępy, trochę przeszywający. Podobna dolegliwość towarzyszy mi w klatce piersiowej w lewej stronie mostka. Pojawia się przy wzmożonym wysiłku ... Sport przy przepuklinie na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. ból stąd badanie TK ( wynik mnie zszokował! ) Czy ćwiczeniem moge sobie zaszkodzić? ... Bezsenność, zaburzenia koncentracji i ból głowy podczas wysiłku intelektualnego Od dwóch lat cierpię na bezsenność i zaburzenia koncentracji. Zacząłem brać magnez i środki ziołowe na koncentrację, ale nie pomagają. Cały czas jestem zmęczony, głowa zaczyna mnie boleć gdy tylko zaczynam się uczyć. Lekarz rodzin ...

Ból głowy i osłabienie po silnym uderzeniu w głowę .. ból głowy. Nie mogę wchodzić do pomieszczeń, bo robi mi się słabo. Co to za objawy? Czy powinnam pójść na prześwietlenie głowy? Czy mogę stosować jakieś leki przeciwbólowe? ... Bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym wyniku EEG .. bóle i zawroty głowy, które powodują u niej brak koncentracji. Niedawno mama odebrała wyniki badania EEG, które wykazało liczne zaostrzone fale theta w okolicy czołowej. Zmiany te występują w sposób synchroniczny. Co oznacza wynik ... Bóle głowy, zaburzenia mowy, widzenia i równowagi przy torbieli podpajęczynówki .. bóle głowy z zaburzeniami mowy, widzenia , drętwieniem kkd i kg lewej ,zaburzenia równowagi. dwukrotnie straciłem na krótko przytomność i raz sparaliżowało mi ręce i nogi. lekarze nie umieją postawić diagnozy a bóle są częstsze i ...

Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. bóle stawów, kości, sztywność, problemy z poruszaniem się, podniesione CRP ( 14,3 ), chroniczne zmęczenie silny ból oka ( okulistka podejrzewała jaskrę, ale badanie komputerowe tego nie potwierdziło ) wiek 36 lat ... Wyrównana lordoza, przepuklina i osteofity na poziomie szyjnym .. bóle głowy ( jak dotąd nie zdiagnozowana przyczyna ), w ostatnim czasie zaczęły się bóle kręgosłupa szyjnego - tzw kręcz, bóle stawów barkowych i drętwienie całych kończyn górnych. Wynik wykonanego MRI kręgosłupa szyjnego:wyrównan ... Ból dolnej części kręgosłupa, nogi i drętwienie uda po upadku .. ból w kręgosłupie ,a po chwili w nogach.W szpitalu Limerick ( Irleand ) zrobili przeswietlenie - ich diagnoza - niema złamania ,pęknięcia to tylko naderwane mięśnie ,3 dni leżec potem robić skłony.dali mi Anxicalm 5 mg. Ból był ok ...

Leczenie magnesami zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. bóle zwyrodnieniowe kręgosłupa. Od czasu do czasu ćwiczę, choć wiem że powinienem to robić systematycznie. Mam przepisany pas ale jeszcze go nie używałem. W leczeniu stosuje metodę BSM. Naprawdę ta metoda jest skuteczna. Przy regu ... Bóle bioder przy ucisku krążków lędźwiowych na worek oponowy .. bóle bioder i słabsza prawa noga, która czasami na zewnetrznej czesci uda piecze w jednym miejscu. Bóle bioder są bardzo dokuczliwe podczas siedzenia i po nim. Bóle bioder mogę zmniejszyć jak bardzo wygnę ciało pod kątem 90 stopni ... Bóle kręgosłupa, stawu biodrowego, parcie na pęcherz moczowy i bóle głowy .. bóle kręgosłupa. Dolegliwości nie opuszczają mnie już nawet na moment.Promieniują bardzo na lewa nogę ,powodując bardzo silny ból w stawie biodrowym,co powoduje coraz większy problem z chodzeniem.Problemem jest ubieranie buta czy ...

Zwapnienie przystrzałkowe na sklepistości mózgu po urazie głowy .. ból głowy, z prawej strony na czubku głowy. Lekarz powiązał ten fakt z przykurczem mięśni karku i pleców jakiego nabawiłam się od siedzenia przed komputerem i stresu, tym niemniej dostałam skierowanie na badanie neurologiczne, nas ... Silne bóle głowy oraz drętwienie i bóle rąk .. bóle głowy. początkowo były rzadsze i słabsze. bolała mnie sama głowa ok 3 dni, po tabletkach przeciwbólowych przechodziło. potem zaczela boleć mnie mocniej dochodziły do tego wymioty, ale dalej po trzech dniach przechodziło. tera ... Długotrwały ból przy przedawkowaniu maści rozgrzewającej na rwę kulszową Na początku grudnia miałem atak rwy kulszowej ( ostatnio 2.5 roku temu} wiadomo zastrzyki leki itp.ale teraz mnie dziwnie długo trzyma i mam pytanie czy nadmierne wcieranie maści mocno rozgrzewającej w okolice L - 5/S - 1 bo tam m ...

Bóle odcinka szyjnego i zawroty głowy przy zniesieniu lordozy szyjnej .. bóle ale po jakimś czasie i ćwiczeniach ustawały .Od jakiegoś czasu czuję że jest coś nie tak i nie wiem czy ma to związek z tym schorzeniem .Mianowicie:bardzo częste bóle głowy ,zawroty głowy ,rano budzę się już z bólem szyi oraz ... Codzienne bóle głowy w okolicach lewego ucha i bolesny guz z tyłu głowy Witam, od ok 2 lat cierpie na straszne bole glowy niemalze codziennie, nie pamietam kiedy ostatni raz przezylam dzien bez bolu. Zadne leki przeciwbolowe za bardzo nie dzialaja. Ostatnio bole glowy nasilily sie jeszcze bardziej, ni ... Zaburzenia czucia i bóle żuchwy po uszkodzeniu nerwu żuchwowego .. ból, zdrerętwienie i brak czucia w połowie wargi dolnej, brodzie oraz połowie zębów dolnych. Czy jest jakaś szansa, że odzyskam czucie? Zalecił mi tylko witaminę B1 i czekanie, aż wróci czucie. Co robić i jakie mam szansę powrotu ...

Zaostrzenie na przednich krawędziach powierzchni stawowych odcinka lędźwiowo-szyjnego .. bólowy kręgosłupa lędźwiowego promieniujący do bioder i lewej nogi. W ostatnim czasie przeszłam zapalenia korzeni nerwowych, które było dużo silniejsze od wcześniejszych. Przez dwa tygodnie nie byłam w stanie chodzić i bólu nie uś ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. bóle głowy ( niezbyt uciazliwe i krótkie ), obraz dna oka ( lekko uniesiona tarcza, naczynia żylne lekko poszerzone ) oraz ten MRI. *Badanie uwidoczniło pojedyńcze, drobne ( ok 5mm ) ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależny ... Bóle palców ręki przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. ból kciuka ( mięśnia ) teraz juz jest to rownież ból palca wskazującego. Trochę czasu spędzilam na szukaniu informacji w internecie i szczerze mówiąc jestem przerażona, boję się że moze to być Reumatoidalne zapalenie stawów dlateg ...

Ból kręgosłupa i drętwienie nogi przy przepuklinach lędźwiowych .. ból kregosłupa wraz z drętwieniem prawej nogi, Korzystałam z rehabilitacjim ale ulga była niewielka Co dalej robić? Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne niewiele pomagają. Moj wynik rezonansu: Obniżnie poziomu sygnału w obrazach T2 ... Obustronny niedosłuch odbiorczy, bóle głowy i choroba mitochondrialna .. bóle głowy,choroba mitochondrialna. W istocie białej okołokomorowej obu okolic czołowo ciemieniowych oraz okolicy skroniowej lewej widoczne są dość liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR.Największe ognisk ... Niekontrolowane odruchy głowy, tułowia lub kończyn .. ból głowy( nie do uśmierzenia ),który mijał dopiero po kilku,kilkunastu godzinach. Gdy zaczęłam leczyć tarczycę ataki przeszły( od roku nie było ani jednego, a ostatnio występowały średnio 1,2 w miesiącu, kiedyś co kilka lat ) Nie ...

Stopniowe sztywnienie i ból łokci, barków oraz nóg .. bólu lewego łokcia 7 mies. temu przy podnoszeniu laptopa, później drugiego / raczej przyczepów mięsni i więzadeł/ a następnie obu barków. Diagnoza - Łokieć tenisisty.Skierowano mnie do szpitala sanatoryjnego.Zabiegi i ćwieczenia n ... Szybkie skurcze mięśni łydek przy dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. bóle w pośladku rok temu.. Objawy bólowe ustaspiły lub wystepuja sporadycznie. Od miesiąca odczuwam jednak bardzo szybkie skurcze mięśni łydki w dolnej jej części biegnące mniej więcej po drodze nerwu kulszowego,raz w jendej raz w ... Przepuklina lędźwiowo-szyjna z kompresją worka oponowego .. ból promieniujący do nogi .chodziłam zgięta w pół , nie mogłam ustać na nogach ,miałam uczucie że mięśnie łopatki i biodra ściągają mnie do tej pozycji.Pozdrawiam! ...

Niespecyficzna zmiana demielinizacyjna na poziomie szyjnym .. bóle kręgosłupa lędźwiowego praca biurowa :( dziękuję za odpowiedź ... Codzienne zawroty i bóle głowy oraz spadek masy ciała u nastolatki .. bólami i zawrotami głowy? Jeźeli to ma znaczenie to mogę powiedzieć że ostatnio bardzo schudłam, i nie wiem od czego ponieważ żadnych diet nie stosowałam. Co to może być? ... Bóle stawów, żeber i pieczenie w kręgosłupie Mam 32 lat jestem matka trojki dzieci. Od 2 lat podjelam prace w sklepie ktora wiaze sie z dzwiganiem rowniez 20kg skrzynek. I tak od tej pory zaczely sie u mnie problemy z bolami w kregoslupie bole zeber i stawow. Dwa lata temu b ...

Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. bóle głowy. podejrzenie padło na migrenę, oprócz mnie dwie osoby w rodzinie również cierpią na bóle głowy - migrenowe. od niedawna uczęszczam do poradni neurologicznej - rezonans magnetyczny głowy wykazał zmiany. pani dr do której ... Ból głowy po lekkim urazie bez utraty przytomności Dwa dni temu zostałam uderzona piłką w głowę, a konkretnie w policzek. Od tej pory trochę pobolewa mnie głowa. Po uderzeniu nie straciłam przytomności, nie miałam nudności ani zaników pamięci. Nie wiem, czy moje objawy oznaczają w ... Torbielowato poszerzony worek oponowy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym .. bólowe? ...

Uderzenie w tył głowy bez utraty przytomności i bez bólu głowy Mój kolega upadł i uderzył się w tył głowy, przez kilka sekund nie mógł wstać, mimo że był przytomny. Czy powinien pójść do lekarza? Nie miał żadnych objawów potem. Po jakim czasie mogą pojawić się jakieś dolegliwości? ... Konieczność operacji przy odczuwaniu bólu w miejscu torbieli pajęczynówki .. ból w miejscu, w którym torbiel się znajduje, mam odrętwienie głowy, czasem nie mogę otworzyć oczu. Martwię się. Co mam robić? Wskazaniem do usunięcia torbieli pajęczynówki są jej duże rozmiary, torbiel objawowa oraz szybkie jej p ... Bóle w okolicy kości ogonowej przy torbielach na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. bóle w okolicy kości ogonowej, dwu trzy godzinne siedzenie skutkuje bardzo mocnym bólem ograniczającym funkcje ruchowe.Po wielu wizytach u specjalistów skierowano mnie na rezonans.Prosze o wyjaśnienie jego wyniku Wynik badania MRI ...

Ból głowy i zaburzenia równowagi po zaklipsowaniu tętniaka i kraniotomii .. bóle głowy ( czasem lekkie, a czasem bardzo silne ). Mam też problemy z równowagą. Czy jest jakiś sposób ich wyleczenia? Czy może będą mi już towarzyszyć do końca życia? Mam zaledwie 28 lat. Przede wszystkim należy ustalić dokładn ... Zawroty i bóle głowy, zmiany nastrojów i pobudzenie seksualne Od jakiegoś czasu boli mnie głowa, mam mroczki przed oczami, często mdleję. Ostatnio pojawiły się nudności, wymioty, czuję się osłabiona. Poza tym jestem pobudzona seksualnie i mam zmiany nastrojów. O czym to świadczy? Co mi jest? ... Bóle głowy przy wypuklinie krążka międzykręgowego na poziomie szyjnym .. bóle głowy. Badanie MRI pokazało wypuklenie krążka międzykręgowego ze spłyceniem rezerwy płynowej rdzenia. Krążek z osteofitami zwęża otwór międzykręgowy. Na odcinku szyjnym obecne wypukliny krążków ze spłyceniem rezerwy płynowej ...

Bóle w tylnej części głowy i osłabienie rąk .. bóle głowy w tylnej części głowy, czuję osłabienie w rękach. Objawy te pojawiają się, gdy mam gorsze dni. Chodzę na ćwiczenia, ale nie widzę żadnej poprawy? Jaki sposób rehabilitacji powinienem zastosować? Czy można poprawi wytrzy ... Operacja wstawienia implantów i śrub przy przepuklinie kręgosłupa .. ból związany z rwą kulszową, drętwienie kończyn, bóle promieniujące do brzucha. W tym roku mam mieć operację i lekarz powiedział, że założą mi dwa implanty i kilka śrub. Co to dokładnie jest? Jak wyglądają te implanty i śruby i gd ... Łóżko wodne przy bólach pleców i karku .. bóle pleców i karku. Mojemu znajomemu podobno pomogło przy takich samych dolegliwościach łóżko wodne. Jak to możliwe? Czy łóżko wodne faktycznie może pomóc w przypadku takich bólów? Przy problemach z kręgosłupem warto stosować twa ...

Ucisk w okolicach skroni i pośrodku głowy przy zasypianiu .. bóle napięciowe głowy. Warto, aby ewentualnie zbadał Pana neurolog w tym kierunku. Dziękuje za odpowiedz, ciśnienie mierze praktycznie codziennie i oscyluje w granicach 120/72 - 130 /80, czytalem troche o takich przypadkachjak moj ... Zaraźliwość wirusowego zapalenia mózgu .. bóle głowy, nudności i wymioty, cały czas był senny. Zdiagnozowano u niego zapalenie mózgu. Czy jeśli będę go odwiedzać w szpitalu, mogę się zarazić? Jest to podobno infekcja wirusowa, ale czy jest zaraźliwa? ... Wypuklina krążka, uciskająca śladowo przednią powierzchnię worka oponowego .. bóle pleców.Badanie MRI wykazało niewielką wypuklinę krążka uciskającą przednią powierzchnię worka oponowego. Co to znaczy? Co powinnam zrobić? Czy powinnam przeprowadzić jakieś dodatkowe badania? czy powinnam pójść na jakąś rehab ...

Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. bóle głowy ( aktualnie od miesiąca już nie są tak dokuczliwe ) - uczucie odrętwienia - trudności z koncentracją ( są to trudności okresowe nie występujące w ciągu całego dnia, ale tylko w niektórych momentach ) Przeprowadzałem bad ... Bóle głowy przy ethmoiditis i wpuklaniu się przestrzeni płynowych w obręb siodła tureckiego .. bóle głowy . Zlecono mi rezonans magnetyczny głowy.Stwierdzono u mnie : Ethmoiditis. Wpuklanie się przestrzeni płynowych w obręb siodła tureckiego z niewielkim modelowaniem przysadki. proszę o wyjaśnienie co mi właściwie jest. dzi ... Bóle kręgosłupa, głowy i oczu oraz drętwienie twarzy .. bóle głowy i kręgosłupa. Często czuję drętwienie twarzy, nosa, ból oczu. Towarzyszą temu zawroty głowy. Czasami ból przemieszcza się po całej głowie przy zmianach pozycji lub bólach głowy. Czasami czuję pulsowanie w skroniach. Co ...

Neurolog z Krakowa od niezdiagnozowanych bólów głowy .. bóle głowy. Proszę o namiary na dobrego neurologa z Krakowa. ... Bóle nerki przy wyboczeniu kręgosłupa lędźwiowego .. bóle w miejscu prawej nerki. Lekarze twierdzili, że to mogą być nerwobóle i łykałam tabletki przeciwbólowe. Dwa lata temu zrobiłam urografię nerek. Okazało się,że w prawej nerce jest małe utrudnienie w odpływie moczu. Boli mnie pr ... Drętwienie kończyn przy wielopoziomowej dyskopatii szyjnej .. ból kręgosłupa. To co mnie niepokoi to drgający czasami nerw pod okiem i lekkie bóle w głębi oczodołów. Czy powinnam to zignorować? ...

Bóle i zawroty głowy przy dolnych biegunach móżdżku poniżej otworu potylicznego Od kilku miesięcy boli mnie głowa, mam mdłości, zaburzenia równowagi, światłowstręt i problemy z pamięcią. Oprócz tego mam zaniki czucia w rękach. MR wykazało, ze dolne bieguny móżdżku znajdują się poniżej otworu potylicznego. Co ... Bóle kręgosłupa, bóle w klatce piersiowej, duszności i bóle serca .. ból w klatce piersiowej. Często jest mi duszno. Ból jest największy rano, towarzyszy temu ból serca. Co powinienem zrobić? Do jakiego specjalisty należałoby się zgłosić? Na początek najlepiej udać się do lekarza rodzinnego. Bóle w ... Częściowy ucisk, ból i mrowienie głowy po embolizacji naczyniaka .. ból? Czy możliwy jest ucisk nerwu? ...

Obustronny rak tętnic łączących tylnych przy bólach z tyłu głowy Mojego męża od kilku dni bardzo boli głowa z tyłu. Poszliśmy do lekarza i lekarz dał skierowanie na tomografię, nic nie wyszło. Więc lekarz zalecił rezonans magnetyczny z kontrastem i wyszło m.in. takie coś: obustronny rak tętnic ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. bóle głowy, delikatne zawroty głowy, nie potrafię się skupić, co przeszkadza mi w pracy, mam przypływy gorąca i wtedy boli mnie ta jedna lewa strona lub tył głowy. Proszę o odpowiedź, bo zastanawiam się nad zabiegiem i nie wiem, c ... Zażywanie leków na padaczkę przez osobę zdrową .. bólów głowy. Jeśli jednak nie ma wyraźnych wskazań do ich stosowania to nie powinno się ich stosować. Jak przy każdym leku możliwe jest wystąpienie działań ubocznych. ...

Bóle głowy i całego ciała po znieczuleniu przy operacji .. bóle głowy, źle się czuje. Po wypuszczeniu ze szpitala, następnego dnia poczuł się bardzo źle, czuje ból w całym ciele. Nie może siedzieć ani stać. Co powinien zrobić? Co mu jest? Są to bóle popunkcyjne. Należy więcej wypoczywać, ... Nawracające bóle głowy przy zgrubieniu na poziomie pogranicza tętnicy szyjnej .. bóle głowy , które pojawiają sie codziennie trwaja napady ok 1 - 3 minut ale powtarzają sie parenaście razy na dobę ból nie jest silny ale jest już męczący niekiedy ataki sa dłuższe ból jest raz po prawej stronie nad czołem przech ... Skutki uboczne stosowania Ginkofar Forte przy problemach z pamięcią .. ból głowy ). ...

Ból głowy, wymioty i problemy z równowagą a niedotlenienie mózgu .. ból głowy i wymioty. Ma trudności z utrzymaniem równowagi. Neurolog podejrzewa niedotlenienie mózgu, które może skończyć się udarem mózgu. Mamę boli głowa, ma mdłości. Co może wpłynąć na pojawienie się udaru? Jaka jest przyczyna t ... Lekki ból w okolicy ciemieniowej przy dotyku .. ból. Nie jest to ból *od środka*, taki jaki ma miejsce gdy normalnie boli głowa, lecz jakby konkretnie na czaszcze bądź skórze. Odkryłem to stosunkowo nie dawno. Nie miałem żadnych urazów głowy, chorób, głowa boli mnie bardzo rzad ... Ból kręgosłupa przechodzący po oddaniu moczu .. ból w okolicach kręgosłupa. Przechodzi po oddaniu moczu. Przeszłam badania neurologiczne i ginekologiczne - niczego nie stwierdziły. Co to za choroba? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? ...

Bóle barku po operacji przepukliny kręgosłupa Witam dziś odebrałam wyniki z RM kręgosłupa szyjnego 31 - 08 - 2010 przeszłam operację przepukliny w kręgosłupie od tamtej pory boli mnie prawy bark a o to wynik badania. Zniesienie lordozy szyjnej. Stan po mikrodiscektomii na poz ... Wypuklina krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. bóle? ... Sposoby na łagodzenie ataków przy padaczce lekoopornej .. bóle głowy, lekarze zdiagnozowali stan zapalny. Oprócz tego mam zbliznowacenie w części skroniowej, co jest następstwem padaczki. Gdy rok temu urodziłam dziecko, objawy znacznie się nasiliły. Co powinnam zrobić, żeby złagodzić te ...

Bóle w stawach barkowych i lewym biodrze oraz drętwienie rąk .. bóle stawów barkowych i palców. Ostatnio przez cały czas boli mnie lewy bark. W najgorszym momencie budziłam się w nocy z bólu, a potem nie mogłam zasnąć. Ręce często mi drętwieją. Chciałabym wiedzieć, o ile to możliwe, co może mi ... Leczenie stwardnienia rozsianego .. bólowe ). ... Ograniczenie ruchowości oraz bóle i cierpnięcia nóg przy dyskopatii Od pewnego czasu cierpną mi nogi, mam zawroty głowy i problemy ze słuchem i wzrokiem. Niedawno robiłem badanie kręgosłupa, które stwierdziło dyskopatię ze zmianami zwyrodnieniowymi, przy odgięciu do tyłu całkowite ograniczenie ruc ...

Bóle głowy z zanikiem pamięci oraz drętwieniem ręki i twarzy w ciąży .. bóle głowy, które poprzedzała mgła przed oczami. Przez wiele lat nie miałam tego bólu, ale ostatnio znów się pojawił. Mam silne mdłości, ostatnio nie mogłam przypomnieć sobie imienia koleżanki, zdrętwiała mi ręka i połowa twarzy. ... Brak objawów neurologicznych przy krwiaku w mózgu wskutek urazu .. bóle głowy, wymioty, zawroty głowy należy rozważyć leczenie inwazyjne. ... Negatywne sutki stosowania leku Timonil u dziecka .. bóle i zawroty głowy, senność, ból brzucha, suchość w jamie ustnej, występują jednak rzadko. ...

Ból głowy, uczucie zimna i mdłości .. bóle głowy. Ponadto ciągle jest mi zimno i co jakiś czas mam mdłości. Ból pojawia się zawsze w tym samym miejscu. Boję się, że to może być coś poważnego, a lekarz bagatelizuje mój problem. Powinienem zrobić jakieś badania? Najlepi ... Początek zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa z promieniowaniem do prawej nogi.Nakazano mi wykonac badanie tomografi komputerowej wynik jest następujący:Umiarkowanego stopnia,tylne uwypuklenie krążków m/k na poziomie L3/L4 oraz L4/l5 modelu ... Niedowład prawej stopy, mrowienie w lewej nodze, wymioty i bóle głowy .. ból w lewym pośladku. Prawie cały czas leżę, bo nie mogę stać ani chodzić. Towarzyszą mi przy tych objawach częste bóle głowy,a także wymioty. Co mi jest? W jaki sposób mogę zniwelować objawy? Biegiem do neurologa! Albo nawet od r ...

Zaburzenia widzenia, szum w głowie i nierówne źrenice po dawnym wypadku .. ból, niewyraźnie widziałem i szumiało mi w głowie. Od tamtej pory mam jedną źrenicę większe od drugiej. Od niedawna obserwuję również opuchliznę prawej skroni, pogarsza mi się wzrok. Co powinienem zrobić? O czym świadczą te proble ... Bóle głowy nasilające się rano i po południu oraz bóle oczu .. Bóle te nasilają się rano i popołudniu. Co mi jest? Do jakiego specjalisty powinnam pójść? Na początek najlepiej udać się do okulisty, wykluczyć wadę wzroku lub ewentualnie ją skorygować. W następnej kolejności do lekarza rodzinne ... Kurcz pisarski u nauczyciela z wieloletnim stażem .. bólem ręki podczas pisania. Dodatkowo chory mocniej ściska długopis lub tak prostuje palce, że utrudnia sobie utrzymanie długopisu. Poza tym może wystąpić nieprawidłowe ustawienie nadgarstka, przedramienia i barku. Rozpoznanie ust ...

Renta przy bólu kręgosłupa uniemożliwiającym pracę fizyczną .. bóle pleców podczas pracy fizycznej. Muszę zażywać leki przeciwbólowe, żeby przeszedł. Coraz częściej drętwieją mi nogi, ramiona i pośladki. Czy powinienem pójść na jakąś rehabilitację? Czy mogę kontynuować pracę? Czy mogę dostać ... Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. bóle oraz zawroty głowy, szczególnie z prawej strony oraz w części czołowej. Mam też nadciśnienie. Jestem mężczyzną, lat 45. Wykonano u mnie TK głowy z kontrastem. Zacytuję wynik: - cechy dość wyraźnego korowego zaniku mózgowia or ... Drętwienie palców u ręki i bóle głowy .. ból głowy trwający 3 godziny. Co mogą oznaczać takie objawy? ...

Nawrót bólu w lewej pachwinie i tylnej części uda po rehabilitacji .. bóle o wiele się zmniejszyły i wreszcie widziałem światełko w tunelu. Dostałem skierowanie na rehabilitację w celu wyleczenia do końca z bólu. Dostałem diadynamikę i pola magnetyczne. Po 3 dniu zabiegów moje bóle powróciły ze zdwo ... Upośledzenie odczuwania temperatury w obrębie obu dłoni .. bólu, a jedynie dyskomfort * ściągniętej skóry**. Czy to może oznaczać jakąś chorobę? ... Bóle nóg na wysokości bioder i ud przy wypuklinie lędźwiowej .. bólami na początku tylko kręgosłupa , a od roku silne bóle przechodzące raz w jedną raz w drugą nogę . W gorszych momentach ból uniemożliwia mi chodzić , wstawać , siadać, a w nocy nie pozwala spać . Na prześwietleniach kręgosłupa ...

Ból nogi mimo rehabilitacji przy uszkodzeniu nerwu strzałkowego .. ból w nodze przede wszystkim na ból stopy. Pomimo hospitalizacji, ból jest dalej. Stwierdzono u niego uszkodzenie nerwu strzałkowego, bierze leki przeciwbólowe, ale to już mu nie pomaga. Co powinien zrobić? Czy może starać się o p ... Bóle głowy i oczopląs przy torbieli podpajęczynówkowej zamóżdżkowej .. bólem głowy do końca życia. Oprócz codziennego bólu głowy mam także oczopląs.. Czy tego rodzaju torbiel się leczy? W jaki sposób? Jeśli torbiel jest bezobjawowa stosuje się jedynie leczenie zachowawcze. W przypadku, kiedy obserwuj ... Ciągły ból i zawroty głowy, złe samopoczucie wskutek braku ataków epileptycznych Choruję na padaczkę. Od pewnego czasu nie pojawiają się u mnie ataki. Powinien to być powód do radości, jednak od tego momentu zacząłem źle się czuć. Boli mnie głowa, mam zawroty głowy. Kiedyś już przeżyłem coś takiego. Po ataku p ...

Przyczyny zachorowania i leczenie fibromialgii .. bóle związane są głównie z sytuacjami stresowymi. Występują bóle mięśniowo - stawowe uogólnione, zaburzenia snu, zmęczenie i uczucie sztywności ciała. Leczenie opiera się na farmakoterapii, psychoterapii i ćwiczenia mające na celu ... Ból i zawroty głowy oraz ból szyi po urazie 2 dni temu bylam na lyzwach i upadlam do tylu i uderzylam sie w glowe. Nie stracilam przytomnosci ani nie bylo mymiotow,tylko glowa mnie bolala. Po 2 dniach jednak czuje sie gorzej kreci mi sie w glowie jak sie schyle oraz szyja n ... Ból kręgosłupa, problemy ze schylaniem i drętwienie ręki po znieczuleniu .. ból. Niestety do tego doszły problemy z prawą rękę. Cały czas mam ją zdrętwiałą i nie mogę wykonywać pewnych czynności. Chciałabym dowiedzieć się czy ustąpi to po paru dniach czy mam zgłosić się do lekarza? ...

Podwyższony poziom mleczanów i amoniaku przy polineuropatii .. bólami, skurczami i osłabieniem przede wszystkim mięśni nóg i stopami. K i Mg mam w normie natomiast mam podwyższony poziom mleczanów w osoczu* kwas mlekowy 2,13mmol/l ( N *1,40 ), a amoniak w osoczu obniżony *8,7umol/l ( N 15,0 - ... Różnice między nerwobólami a reumatyzmem .. bóle w nogach i rękach powstające od kolan w dół i w okolicy łokci. Boli nie przy wysiłku, ale kiedy przez dłuższy czas odpoczywam. W mojej rodzinie były dość poważne reumatyczne przypadki. Mój lekarz zasugerował natomiast, że mog ... Bóle z tyłu głowy po prawej stronie z drętwieniem skóry głowy .. bóle głowy ( w różnych miejscach o różnym natężeniu ), jednak od jakichś 3 tygodni czuję silny ból z tyłu głowy po prawej stronie. Do tego mam odczucie zdrętwienia skóry w tym miejscu. Ból jest slny i bardzo wyraźny ( nazwałabym t ...

Ból krzyża przy schylaniu się i napinaniu mięśni po treningu .. ból pleców. Po dwóch dniach minął, jednak gdy przenosiłem z bratem stół, ból powrócił. Nie mogę się przez to normalnie ruszać. Objawy nasilają się po długim bezruchu lub śnie. Czy to coś poważnego? Czy powinienem przerwać ćwiczeni ... Operacja torbieli lewego płata skroniowego przy atakach epilepsji i bólach głowy .. bólami głowy. Gdzie mogę się udać, żeby mnie zoperowali? Operacje neurochirurgiczne wiążą się z dużym ryzykiem, stąd konieczność rozważenia korzyści nad ryzykiem. Jeśli torbiel pajęczynówki jest niewielka to nie ma sensu jej opero ... Bóle głowy i oczodołów, zaniki pamięci i brak chęci do życia po wypadku .. ból głowy, ale badania niczego nie wykazały. Bóle trwają nadal, mam zaniki pamięci i złe samopoczucie. W rezonansie było pokazane uszkodzenie odcinka szyjnego, ale lekarz to zbagatelizował. Czy mogę mieć otępienie powypadkowe? Co ...

Ból i mrowienie głowy przy zakrzepicy zatoki poprzecznej Witam, wyszedlem wlasnie ze szpitala po 2 miesiacach na neurologii, oto rozpoznanie: thrombosis sinus tranverus dex cerebri susp. ja nie wiem co to ale ok, ordynator stwierdzil ze to zakrzepica zatoki poprzecznej, wypisal do domu ... Sport przy skrzywieniu kręgosłupa piersiowego z pogłębieniem kyfozy .. Bóle są wynikiem skrzywienie kręgosłupa. Kyfoza to łukowate wygięcie kręgosłupa ku tyłowi, u Pani jest ona pogłębiona, ze zniekształceniem trzonu kręgu piersiowego Th8. Lordoza to fizjologiczne łukowate wygięcie kręgosłupa do przo ... Ucisk w otworach międzykręgowych oraz wypukliny lędźwiowe .. ból. Wynik obenego rezonansu to:ucisk w otworach międzykręgowych. Obniżenie i okólne wypukliny tarcz L4 - L5 i L5 S1 z uciskiem worka oponowego, otworów międzykręgowych L5 - S1. Podchrzęstne zmiany przeciążeniowe trzonów, klinowat ...

Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. ból w odcinku lędźwiowym. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało zmiany dehydracyjno - zwyrodnieniowe w odcinkach lędźwiowych, uwypuklenie tarczy międzykręgowej. Czy to coś poważnego? Co oznacza ten wynik? Jeśli występują zaburz ... Fizjoterapeuta z Wrocławia od bólów kręgosłupa .. ból. Zabiegi i rehabilitacja nie pomogły. Kręgosłup boli coraz bardziej. Szukam dobrego fizjoterapeuty z Wrocławia. Proszę spróbować np. w Centrum Medyczne *Dobrzyńska* - Wojciech Mieszkowski, Daniel Papliński - tel. 604 28 29 58. ... Drętwienie i napadowe bóle lewej strony twarzy oraz drętwienie języka i ręki .. bóle lewej strony twarzy, mroczki w oku, drętwienie twarzy, języka, ręki i ucisk w głowie. Często sztywnieją i pieką mnie uszy. Objawy pojawiają się średnio kilkanaście razy dziennie. Badania wyszły pomyślnie. Nie wiadomo co mi je ...

Bóle kręgosłupa wskutek nadwagi .. ból nóg. Po badaniach skierowano mnie na masaże, które niczego nie zmieniły, ból powrócił. Dodatkowo zrobiły mi się haluksy na stopach. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? W jaki sposób najlepiej powinnam zacząć się odchudza ... Bóle głowy przy obracaniu jej przy pracy przed komputerem .. ból głowy. Pojawia się on przy obracaniu głowy, bolą głównie tylne partie głowy, najbardziej lewa strona. Zauważyłem, że gdy naciągnę kręgosłup odczuwam ulgę. Ból ustępuje na jakieś 5 min,. jednak potem znowu powraca. Jaka może by ... Leki przy bólu ramienia wskutek zapalenia nerwu lub uciskania nerwu przez kręg .. ból w ręku i przedramieniu. Lekarz stwierdził zapalenie nerwu lub uciskanie nerwu przez jakiś kręg, zapisał leki przeciwzapalne. Niestety nie są skuteczne. Ból jest nie do wytrzymania. Czy leki przeciwzapalne wystarczą, aby zniwel ...

Bóle głowy, skroni, oczu i pulsowanie z tyłu głowy .. bóle głowy, skroni, bolą mnie oczy. Mam wrażenie, ze psuje mi się wzrok. Czasami czuję pulsowanie głowy z tyłu, tak jakbym się mocno uderzyła. Co to może być? Czy powinnam wykonać jakieś badania? Takie objawy moga być związane z z ... Zawroty i bóle głowy przy chodzeniu .. bóle i zawroty głowy, które nasilają się przy chodzeniu. Prowadzę zdrowy tryb życia, dobrze się odżywiam. Czy mogą to być zaburzenia błędnika? A może jest to objaw jakiejś choroby? Jakie badania powinnam zrobić? Bóle i zawroty gło ... Drętwienie rąk i twarzy po kawie, bezsenność oraz bóle i zawroty głowy .. bóle i zawroty głowy, często mam mroczki przed oczami. Czuję się osłabiona. Co mi jest? Co powinnam zrobić? Jakie są przyczyny takich reakcji? Na początek radzę udać się do lekarza rodzinnego. Po pierwsze należy wykonać podstawowe ...

Kilkudniowy ból migrenowy i ból oraz ograniczona ruchowości szyi .. bóle migrenowe, dziś rano pojawił się silny ból lewej części szyi. Nie mogę ruszać głową w lewą stronę ani do góry lub do dołu. Smarowanie lekiem Amol nie pomaga. Co mam zrobić? Jaka to choroba? Czym ona grozi? Do jakiego specjali ... Diagnostyka nerwobólów międzyżebrowych .. bóle wzdłuż mostka i żeber po prawej stronie. Tomografia komputerowa żeber wykazała uszkodzenie drugiego żebra przy przyczepie mostkowym z lewej strony. Ból odczuwam nieustannie. Czy to mogą być nerwobóle międzyżebrowe? Co powinie ... Bóle nóg przy pracy stojącej mimo leczenia kardiologicznego Witam,mam 34 lata,mam prace stojaca ktora wykonuje 19 lat,od ok 1 roku cierpie na nogi, bola mnie lydki ,stopy czasem uda.Nie dretwieja ,nie puchną ale bolą.Jest to uciazliwy bol ktory daje mi sie coraz bardziej we znaki. kiedys o ...

Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. bóle i zawroty głowy, zachwiania równowagi i drgawki głowy. O czym świadczą moje objawy i wyniki badania? Co powinnam zrobić? Najwyraźniej nakładają się u Pani dwie jednostki chorobowe, zwyrodnienie kręgosłupa z uciskiem na worek ... Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu .. bóle głowy, jestem osłabiona, kręci mi się w głowie. Czy to może być skutek urazu sprzed roku? Czy powinienem wykonać jakieś badania? Raczej nie jest to skutek przebytego urazu. Najlepiej udać sie do lekarza rodzinnego i wykonać p ... Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa z promieniowaniem do prawej nogi.Nakazano mi wykonac badanie tomografi komputerowej wynik jest następujący:Umiarkowanego stopnia,tylne uwypuklenie krążków m/k na poziomie L3/L4 oraz L4/l5 modelu ...

Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. bóle i zawroty głowy. Badanie EEG wykazało niewielkie obustronne zmiany w okolicach ciemieniowo - skroniowych tylnych z cechami napadowymi. Leczę się u psychiatry, mam nerwicę. Czy te złe wyniki są powiązane z moją chorobą? Co ozn ... Podwyższony poziom hormonu tyreotropowego a gruczolak przysadki mózgowej .. bóle głowy, zaburzenia wzroku, objawy związane z zaburzeniami hormonalnymi. Jeśli występuje sam wzrost TSH może to wskazywać na pierwotną niedoczynność tarczycy, jeśli jednak występuje także wzrost hormonu wzrostu to faktycznie mo ... Bóle i drętwienie lewej strony głowy przy uszkodzeniu układów nerwowych .. ból głowy. Mam również bardzo podrażnioną głowę. Ból ten pojawił się trzeci raz w życiu. Zdrętwiała mi przy tym lewa strona ciała, mam mrowienia, bolą mnie nadgarstki, kręgosłup, łopatki i nogi. Badanie TK wykazało uszkodzenie ukł ...

Skolioza i tendencja do poziomego ustawienia kości krzyżowej .. bólowych. Stan zapalny korzeni nerwowych może występować i nie wynikać z opisanych zmian w badaniu obrazowym. ... Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym Mam 18 lat i od dłuższego czasu narzekam na bole glowy. Bole najsilniejsze sa po wysiłku fizycznym. Neurolog twierdzi ze to migrena. W czasie snu w głowie czuć coś pulsującego w głowie. Oto opis badania TK : Dwufazowe badanie TK g ... Działanie i skuteczność leku Keppra .. bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drażliwość, bezsenność. Lek jest bezpieczny, inaczej nie zostałby wprowadzony do leczenia. ...

Leczenie Zespołu Mortona .. ból nie ustępuje dzień i noc , sama nie wiem gdzie by się udac o dokladną diagnoze tej choroby i pomóc w bólu , dzis ide do ortopedy i będę prośic o wizyte do neurologa może on mi pomoże ,naczytalam sie na forum i wszyscy mają ten ... Konieczność operacji przy guzie śródrdzeniowym .. bólem ale jestem jeszcze fizycznie sprawna a po operacji nie wiem w jakim stanie będę. Śródrdzeniowa zmiana lita na poziomie Th10/Th11 ok. 8mm średnicy z otaczającyn obrzękiem , z odcinkowym poszerzeniem rdzenia, wzmacniająca się ... Nawrót bólów głowy po odstawieniu Cipralex Dziendobry, mam wazne pytanie, od 13listpoda 2010r, zazywalam CIPRALEX, 10mg, rano o9 oraz wieczor krople LAROXYL40MG,kuracje znosilam dobrze po 5mies odzucilam krople, ale bralam tabl, poniewaz nadal mialam silne bole glowy niest ...

Długotrwałe bóle nogi przy dyskopatii .. bóle nogi, które, jak mówi, trwają cały czas. Czy to w ogóle możliwe, żeby ból trwał tak długo? Bez żadnych przerw? Czy inni też tak mają? Co można w tej sytuacji zrobić? Należy wykonać badanie MR, ocenić zaawansowanie zmian. Po u ... Ból karku promieniujący w kierunku głowy .. ból w okolicy karku i prawego górnego ramienia, który promieniuje w kierunku głowy. Ból wzmaga się przy wstawaniu, obracaniu się na lewą stronę itp. Maści nie skutkują, a ból jest nie do wytrzymania. Co mi dolega? Może to być tzw. ... Ból głowy i osłabienie po rozpoczęciu stosowania tabletek antykoncepcyjnych Od pewnego czasu boli mnie głowa, często czuję osłabienie i straszną senność. Ostatnio kilka razy nieświadomie uderzyłam się w głowę. Od kilku lat przyjmuję tabletki antykoncepcyjne. Czy to może mieć jakiś związek? Co mi jest? Co ...

Możliwe skutki uboczne stosowania leku Neurotin .. bóle głowy, nudności, wymioty, zwiększenie masy ciała, drażliwość, bezsenność, zaburzenia chodu, oczopląs, mrowienie w kończynach, utrata łaknienia, zapalenie trzustki. Inne objawy występują rzadko. ... Dokanałowa protruzja krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. ból minąl chciałem również zaznaczyć że mi lewa delikatnie noga drętwieje. Jestem od zabiegu 3 miesiące i nadal czuje ból.Proszę o radę co można z tym zrobić.Od zabiegu byłem już na kilkach rehabilitacji i czuje że zadnej poprawy ... Długotrwałość zaburzeń czucia po udarze mózgu .. bóle, ręka jest zdrętwiała, cały czas mrowi. Jak mam się z tym uporać? Czy to minie? Lekarze mnie zbywają... Czy naprawdę nie ma żadnej metody rehabilitacji zaburzeń czucia??? ...

Kłujące bóle głowy nad prawym uchem .. ból, ale i tak nieprzyjemny. Wcześniej jeszcze czułem, jakbym prawe oko miał zawiane ale dzisiaj to przeszło. Te dolegliwości pojawiają się u mnie regularnie. Co to może być? To mogą być objawy zapalenia zatok, zapalenia ucha. Naj ... Sposoby leczenia neuropatii czuciowej typu V .. bóle oraz zaczęły mnie ręce trząść się. Lekarz neurolog stwierdził że to przez tą neuropatie. Boję się bo nie wiem co mnie jeszcze może spotkać. Chciałabym poznać ludzi z tą chorobą, może ktoś poradzi mi co robić i do kogo się uda ... Bezsenność, złe samopoczucie i roztargnienie po uderzeniu w potylicę .. bóle głowy są niepokojące warto udać się do neurologa lub na Izbę Przyjęć, gdzie zbada Pana chirurg/neurolog. Do tego czasu proszę stosować apap i odpoczywać. ...

Drętwienie dłoni, stopy i górnej wargi oraz bóle pleców .. bólem pleców w części szyjnej i drętwieniem górnej wargi. Lekarz przepisał mi witaminę B12. Niestety od tego czasu nie ma poprawy. Co powinienem zrobić? Jaki specjalista zajmuje się takimi dolegliwościami? Najlepiej zgłosić się do ... Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. ból jest niesamowicie silny. Udałem się na rezonans magnetyczny na którym wyszło takie rozpoznanie: *Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych - inne zaburzenia korzeni nerw. i splotów rdzeniowych* Opis badania: Osłabieni ... Bóle w tylnej części głowy przy nerwicy .. ból głowy, który mnie sparaliżował. Poczułem panikę i lęk. Przepisano mi leki antydepresyjne. Gdy bóle nie przeszły, zdiagnozowano u mnie nerwicę lękową. Od niedawna mam gorszy wzrok i stan zapalny w organizmie. Co mi jest? Jak po ...

Bóle w klatce piersiowej i drętwienie rąk przy naczyniaku na poziomie piersiowym .. bólami w klatce piersiowe i drętwieniem rąk Wynik wygląda tak wizytę u lekarza mam za przeszło tydzień mam się zacząć martwic czy nie http://img267.imageshack.us/i/mr001.jpg/ W zasadzie opisana w badaniu zmiana nie jest przyczyną ... Ból głowy z prawej strony, ucisk oka i ból węzłów chłonnych .. bóle głowy z prawej strony. Jest to uczucie jakby wypychało mi płat czołowy, mam przy tym ucisk na oko, boli mnie węzeł chłonny. Czasami puchną mi wewnętrzne strony dłoni. Czy ma to jakiś związek ze sobą? Czy można temu jakoś zara ... Konieczność stałego przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. ból głowy, jestem tez bardziej emocjonalna i senna. Zdarzyło mi się takie prawdziwe ataki, ze wyladowałam 2 lub 3 razy w szpitalu. Zauwazyłam tez pogorszenie pamieci. Miałam robione badania, przeswietlenie głowy nic nie wykazało, ...

Pogłębianie się padaczki mimo leczenia farmakologicznego .. bóle głowy. Zapisy EEG są coraz gorsze. Jak mogę wyzdrowieć? Czy jest jakiś skuteczny sposób? Dlaczego choroba nie ustępuje? Prawdopodobnie to padaczka lekooporna ( trudno ustalić przyczynę postępowania choroby ). W takich przypad ... Zawroty i bóle głowy, drętwienie nóg oraz problemy z równowagą .. bólu głowy, zaburzeniem równowagi. Dobrze by było, gdyby osobiście zbadał Panią neurolog. ... Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i ataki duszności .. bóle pleców na odcinku piersiowym i klatki piersiowej. Niedawno miałam ataki duszności. Czy te objawy mają ze sobą jakiś związek? Co powinnam zrobić? Raczej duszność nie miała związku z bólem kręgosłupa. Przyczyna najprawdopodobni ...

Ból kości ogonowej po zapaleniu opon mózgowych .. ból kości ogonowej, nasilający się podczas chodzenia, stania i siedzenia. Kilka lat temu chorowałam na zapalenie opon mózgowych. Co mi jest? O czym świadczą te objawy? Co powinnam zrobić? Taki objawy mogą wskazywać prędzej na dysk ... Bóle i ograniczona ruchowość przedramienia .. bóle prawego przedramienia, nie może wykonywać żadnych ruchów. Co jej grozi? Jakie badania powinna wykonać? Najlepiej zgłosić się wpierw do lekarza POZ. Na początek należy wykluczyć złamania, szczególnie jeśli możliwy był uraz. W ... Wykręty i rwania w okolicach barku, szyi oraz szczęki po odstawieniu Clozepam .. Bóle nie są stałe, pojawiają się z różną częstotliwością. Co mam zrobić, żeby objawy ustały? Po odstawieniu leku takie objawy nie powinny występować. Przyczyna dolegliwości musi być inna. Radzę skonsultować się osobiście z neurolo ...

Zwalczenie bólu i drętwienia stóp przy dyskopatii lędźwiowej .. ból i drętwienie stóp? Czy będzie konieczna operacja? W przypadku bólu nie poddającemu się leczeniu farmakologicznemu i uczucia drętwienia należy rozważyć leczenie operacyjne. ... Bóle głowy i drętwienia lewej połowy ciała Od kilku miesięcy boli mnie głowa i drętwieje lewa część ciała. Objawy nasilają się w sytuacjach stresowych. Badanie EEG, które robiłam, wykazało prawidłową czynność alfa i rozsianie fal ostrych, bez czynności napadowej. Co oznacz ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. bóle głowy i drętwienie nóg ,zrobiono mi jeszcze test na boreliozę i MR kręgów szyjnych( wyszło ok ) mi tez wyszedł taki sam wynik, tylko ze ja mam pojedyncze drobne ognisko a ty masz nieliczne, ale reszte mam tak jak ty. mi rowni ...

Bóle po lewej stronie głowy przy dyskopatii piersiowo-szyjnej i otyłości .. ból lewej strony głowy, zwłaszcza w odcinku szyjnym. Mam opuchniętą szyję i okolice ucha. Oprócz tego pogorszył mi się znacznie wzrok. Badanie RTG zdiagnozowało u mnie dyskopatię odcinka piersiowo - szyjnego. Jestem otyły, biorę l ... Leczenie napięciowo-migrenowych bólów głowy .. bólów głowy napięciowo - migrenowych? Najlepiej unikać czynników wywołujących bóle głowy. Doraźnie stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne tj.ibuprom, ketonal, paracetamol. W przypadku częstych napadów bólu zaleca się przyjm ... Skurcze w głowie po zapaleniu nerwów obwodowych .. bóle kręgosłupa szyjnego. Po przyjmowaniu witamin przez jakiś czas dolegliwości minęły, ale mam podrażniony cały układ nerwowy. Przy najmniejszym zdenerwowaniu odczuwam skurcze w głowie. Nie mogę pić kawy, ani alkoholu. Czy mogą t ...

Bóle głowy przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv w zapisie EEG .. bóle głowy, które z każdym tygodniem nasilają się. Zrobiono mi EEG głowy, a zapis tego badania wykazuje zmiany zlokalizowane podczas Hv. Wizytę u lekarza mam dopiero za miesiąc. Co to może być? Na czym mogą polegać te zmiany? Pros ... Bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami po wysiłku fizycznym .. bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami, które występują zawsze po wysiłku fizycznym np. po szybkim wejściu po schodach. Co to może być? Takie objawy mogą wynikać z zaburzonego dopływu krwi do mózgu. Przyczyny są najczęście ... Papilledema i Cephalea .. bólu głowy. Należy ustalić przyczynę wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, np. wykonując MR głowy. Należy wykluczyć przede wszystkim etiologię nowotworową. ...

Ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa a rwa kulszowa .. ból dolnego odcinka kręgosłupa. Pojawia sie on bez powodu i ciągle nawraca. Podczas ataku bólu nie mogę wyprostować się. Czasami pomaga mi leżenie na płaskiej powierzchni na plecach, ale jest to chwilowe. Ból powraca. Byłem u leka ... Upadek i kulenie przy podniesieniu ciężaru po operacji głowy .. ból. Co to może być? Czy to coś poważnego? Co powinienem zrobić? czy te zmiany są na stałe? Nie należy dźwigać po tego typu operacjach. Wszystkie czynności powodujące wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, które prowadzi do wzrostu c ... Bóle głowy w okolicach szyi i ucha oraz senność po urazie kręgosłupa Pięć lat temu miałem mały uraz kręgosłupa szyjnego, potem pojawiły się problemy z korzonkami szyi i odcinka lędźwiowego. Od kilku miesięcy bolą mnie okolice szyi i uszu, a także głowa. Jestem senny, mam mdłości, często wydaje mi s ...

Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. bóle głowy oraz drętwienie rąk otrzymała skierowanie na badanie MR i mamy jego wynik : * W badaniu uwidoczniono w okołokomorowej istocie białej mózgu, w okolicy rogu potylicznego komory bocznej lewej, pojedyncze, hyperintensywne w ... Bóle miednicy przy lekkim ucisku a fibromialgia .. ból miednicy podczas ucisku jej np. przez spodnie. Im niższa temperatura, tym ból się nasila. Badanie MR, RTG i USG niczego nie wykazały. Chodziłem na rehabilitację, ale nie pomogła mi. O czym świadczą te objawy? Jakie badania pow ... Bóle głowy, drgawki i uczucie gorąca po dawnym urazie Od pewnego czasu odczuwam gorąco, gdy noszę ubranie, nawet gdy jest mi zimno. Często boli mnie głowa, mam temperaturę, chudnę. Mam również drgawki, trzęsą mi się ręce, nogi. 2 lata temu miałem wypadek. Czy to możliwe, aby skutki p ...

Możliwe objawy uszkodzenia mózgu po uderzeniu w głowę .. bóle głowy, zawroty, nudności lub wymioty to warto udać się do neurologa. Ważną informacją jest utrata przytomności w czasie urazu, zaniki pamięci. Jeśli brak powyższych objawów to prawdopodobnie wszystko jest w porządku. ... Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i mrowienie nogi przy prawidłowym RTG Ból w kręgosłupie odczuwam już od kilku lat ale jakoś dało się wytrzymać, niestety 3 tygodnie temu podnosząc w pracy paletę poczułam tak silny ból że nie mogłam się wyprostować. Byłam u lekarza stwierdził rwę kulszową , przepisał ... Bóle głowy przy zgrubieniu śluzówki komórek sitowych Obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy,w obu fazach badanie nie uwidoczniono zmian ogniskowych,struktury kostne mózgoczaszki bez zmian tomograficznych,ciało obce w prawym kanale słuchowym zewn ...

Kujący ból nisko z tyłu głowy i napięcie mięśni karku .. bólem nisko, z tyłu głowy. Zwykle pojawiał się sporadycznie( kilka razy w roku ) a od tygodnia głowa boli mnie cały czas. Bólowi towarzyszy napięcie mięśni karku. Podczas bólu ciężko mi jest dotknąć brodą klatki piersiowej. Po wzi ... Zaniki pamięci przy stosowaniu Keppra .. bóle i zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, drżenie, nerwowość, drażliwość. Warto takie objawy zgłosić lekarzowi prowadzącemu, który rozważy zmianę dawki lub leku. ... Bóle głowy i zmęczenie przy długotrwałym stresie .. bólów głowy. Na razie radzę się wyspać, odpocząć, zrelaksować. Jeśli wtedy ból nie ustąpi, najlepiej skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który Panią zbada i wykona podstawowe badania krwi. Szanowni Państwo W przeciwieństwie do ...

Ból po prawej stronie głowy za uchem u nastolatka .. ból głowy z prawej strony za uchem. Co jakiś czas odczuwam bolesne ukłucia w tym miejscu. Co to może być? Proszę o poradę. Mam 15 lat. Przyczyn może być kilka. Np. zapalenie zatok lub ucha środkowego, w którym ból promieniuje do t ... Ból, pieczenie i mrowienie stóp .. ból pojawiał się sporadycznie, zwłaszcza przy zmianie z butów na obcasach, na buty na płaskiej podeszwie. Często mam mrowienie, pieczenie, czuję sztywność w stopach. Rtg stóp niczego nie wykazało. Co powinnam zrobić? Czy to coś po ... Problemy z pamięcią, huśtawki nastroju, ospałość i bóle głowy .. bóle głowy. Wszystkie wyniki badań, jakie zlecił lekarz, są w normie. Polecił skonsultowanie się z neurologiem. Czy to tętniak lubguz? A może raczej powinienem udać się do psychiatry? ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia przy torbieli .. bóle głowy,dziwne wrażenie jakbym miała coś w głowie.W ostatnim badaniu rezonansu magnetycznego wyszło mi dodatkowo coś takiego, cytuję *przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia poszerzone*.Czy to coś oznacza?? ... Przewlekłe bóle głowy, nasilające się podczas uprawiania sportu .. bólami głowy moja matka cierpi na migreny i ja chyba mam to trochę po niej. Od około 9 dni codziennie boli mnie głowa ,nie zawsze w dużym stopniu ( daje się wytrzymać ,a nawet nie jest to bardzo uciążliwe ) ,ale samo to wydaje mi ... Bóle od połowy pleców przy dyskopatii szyjnej i piersiowej .. bólowe jako tzw. blokady, zwykle przynosi oczekiwany rezultat. W Pani przypadku zmiany są liczne, także ewentualnie na jednej operacji może się nie skończyć. Oczywiście o tym decyduje neurochirurg po indywidualnej ocenie nasilenia ...

Ból głowy i zaniewidzenie w jednym oku Prosze o pomoc, a mianowicie dostalam wyniki z rezonansu magnetycznego glowy i ich nie rozumiem, termin u lekarza mam dopiero za 2 dni i bardzo sie nipokoje. Dostaje napady bolu glowy i od 2 tygodni stracilam wzrok na jedno oko. W ... Małe guzki na głowie przy łuszczycy .. bóle głowy, czy coś podobnego. Ma 30 lat. Co powinien zrobić? Czy guzki mogą być powiązane z łuszczycą? Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? W łuszczycy zajęcie skóry głowy jest typowe, jednak nie występują tu zmiany skórne w posta ... Ból głowy i karku a choroba odzwierzęca .. bólem głowy, głównie w okolicach skroni i kości policzkowych, boli mnie też kark. Powiększyły mi się węzły podżuchwowe z prawej strony. Czy może to oznaczać jakąś chorobę odzwierzęcą? Mam kota, który często mnie gryzie i drapie. C ...

Bóle gałek ocznych po udarze niedokrwiennym .. bóle gałek ocznych. Skąd bierze się u niego ten ból? Jak mogę pomóc tacie? Czy występują zaburzenia widzenia lub inne objawy czy tylko ból?? Dobrze, aby Pani tatę skonsultował jeszcze okulista. Trudno mi bez większych danych podpo ... Diagnostyka ucisku na splot barkowy .. Ból odczuwam także w łopatce, szczególnie od strony kręgosłupa. Bywa, ze nie mogę przekręcić głowy w lewo,a także podnieść prawej ręki. Zdarza się że wypadają mi przedmioty i ciężko mi wykonywać precyzyjne czynności np. odwijanie ... Bóle głowy przy brzeżnym zgrubieniu błony śluzowej zatoki .. bóle głowy, które zaczęły się pojawiać podczas wysiłku. Towarzyszy mu ucisk w okolicy oczu i zatok. Mam przy tym problemy z widzeniem świst i pisk w uszach. RTG zatok wykazało brzeżne zgrubienie śluzowej lewej zatoki. Co mi jest? ...

Bóle skroni, zawroty głowy oraz mrowienie w krtani i kąciku ust .. bóle głowy, zwłaszcza w skroniach. Towarzyszy temu mrowienie w krtani, od dwóch miesięcy mam również mrowienie w kąciku ust. Czy są to objawy zatok? W jaki sposób mogę to sprawdzić? Opisane objawy nie wskazują na zapalenie zatok. ... Ból głowy, drętwienie dłoni, duszności i napady lęku po urazie głowy .. ból głowy, który z czasem narastał. Doszło do tego drętwienie dłoni, duszności, napady lęku, zawroty głowy. Czy to może być nerwica, czy też świadczy to o tym, że krwiak mózgu nie został do końca wyleczony? Taki krwiak powinien si ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. bólowego czy rehabilitacji. Co do zmiany mogącej odpowiadać naczyniakowi to trudno mi się wypowiedzieć nie widząc kliszy, trudno mi powiedzieć czy faktycznie jest ona powodem dolegliwości bólowych. ...

Drętwienie krocza, ból w okolicach odbytnicy i sklepienia łonowego .. ból w okolicach odbytnicy, sklepienia łonowego, problemy z wypróżnianiem, zdarza się również uczucie rozpierania pomiędzy moszna i spojeniem łonowym ( szczególnie po śnie )ból w okolicach spojenia łonowego, proszę o podanie ewentu ... Bóle skroni i guz w miejscu dawnego pęknięcia czaszki .. bóle głowy w okolicach skroni, zauważyłem, że pojawił się guz w miejscu pęknięcia czaszki. Mam problemy z koncentracją, nie mogę się na niczym skupić. Mam 20 lat. Co powinienem zrobić? Czy to guz mózgu? Bóle skroni moga mieć wiele ... Zmniejszenie lordozy lędźwiowej i zwyrodnieniowa przebudowa blaszek granicznych .. ból nadal mi towarzyszy nie mogę dobrze się wyprostowac jestem pochylona i lekko skrzywiona na prawa strone,prosze o pomoc w odczytaniu wyniku nim udam się do lekarza W badaniu cech istotnej dyskopatii nie stwierdza się, poza niew ...

Podróże lotnicze po wstrząśnieniu mózgu .. bólu głowy proszę zaopatrzyć się w apap. ... Problemy z chodzeniem, bóle oraz sztywność kręgosłupa i kończyn .. ból kręgosłupa i kończyn dolnych. Mimo robionych badań - MR, punkcji z rdzenia kręgowego - nie wiadomo co mi dolega. Co mi jest? Czy to może być stwardnienie rozsiane? Nie wygląda to na SM. Powinna Pani skonsultować się z reumatol ... Wymioty, senność, problemy z koncentracją po urazie głowy .. bóle głowy, zaburzenia koncentracji, senność mogą występować 7 - 14 dni od urazu. Doraźnie można przyjmować apap. ...

Migrenowe bóle głowy oporne na leki przeciwbólowe .. bólowe tylko popsuły mi żołądek. Często trafiam z tym do szpitala, a po paru minutach wypuszczają mnie do domu i każą skonsultować się z lekarzem rodzinnym. Ich kroplówka i leki nei pomagają. Co to może być? Faktycznie może to być ... Ryzyko uszkodzenia błędnika przy zawrotach głowy po wypadku .. bóle kręgosłupa sirdalud. Ból w szyi minął. Problem w tym, że nadal odczuwam ból i zawroty głowy z tym, iz są o mniejszym nasileniu - mogę normalnie utrzymać równowagę. Dodam, że ból jest ciągły, zaczyna się rano i z nim zasypiam. ... Ból przy dotykaniu skroni w miejscach uderzenia Jakiś czas temu uderzyłam się w głowę, w okolicach skroni. Do tej pory, gdy dotykam to miejsce, cały czas mnie boli. Czy mam iść do lekarza, czy poczekać, aż samo przejdzie? Oprócz tego nie mam żadnych innych objawów. Prawdopodobn ...

Krótkotrwały, przeszywający ból całej głowy .. ból. Czułem jakby przechodził przez całą głowę ( od samej góry, mniej więcej na środku czaszki do szyi ). Trwało to mniej więcej pół sekundy, po tym wszystkim zrobiło mi się strasznie słabo, czułem jednocześnie, że dalej mnie to b ... Szczękościsk, ból i swędzenie kości po złamaniu kości jarzmowej .. ból i swędzenie kości. Czasami pojawia się lekki paraliż lewej strony. Co mi grozi? Do jakiego specjalisty powinienem się udać? Czy grozi mi paraliż całej twarzy? Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia nerwu twarzowego lub/ i gałązk ... Bóle barku, rozprzestrzeniające się na całą rękę .. ból barku. Potem bolało mnie coraz bardziej i ból zaczął się rozprzestrzeniać. Obecnie ból obejmuje łopatkę, bark i lewą rękę aż do palców. Nie pomagają leki przeciwbólowe i przeciwzapalne ani żadne maści zapisane przez lekarza. B ...

Typowe objawy wstrząsu pourazowego .. bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty. Może także wystąpić utrata przytomności. Po pobiciu najlepiej udać się zawsze na izbę przyjęć, do szpitala, gdzie zbada Pana lekarz. ... Sklerotyzacja płytek granicznych i esowate wygięcie kręgosłupa piersiowego .. bólu? Należy unikać tzw. dźwigania, prawidłowo podnosić przedmioty z podłogi, dbać o prawidłową postawę ciała, odpowiedni materac i poduszkę do spania. Najlepiej poprosić lekarza o skierowanie na rehabilitację, część ćwiczeń potem ... Bóle i zawroty głowy, częste utrata przytomności i pogorszanie się wzroku .. bóle głowy. Lekarze tłumaczyli to okresem dojrzewania. Mam 18 lat. W ostatnim czasie bóle nasiliły się, popsuł mi się wzrok, codziennie mam zawroty głowy, zdarza mi się tracić przytomność. Jakiej choroby mogą to być objawy? Co pow ...

Życie z kostniakiem potylicy .. bóle głowy, wtedy doraźnie można zastosować dostępne leki przeciwbólowe ( apap, ibuprom ). Należy rozważyć usunięcie zmiany, jeśli są do tego wskazania. ... Drętwienie szyi i barku .. bóle i drętwienie szyi oraz barku. Zdarza mi się także ciemnienie przed oczami. Neurolog, do którego się zgłosiłem, nie wykrył nic niepokojącego po wykonaniu prześwietlenia zatok. Mam 20 lat. Jakie inne badania powinienem wykonać? ... Drętwienie i bóle w lewej części głowy podczas skupiania się .. Ból promieniuje od lewej skroni. Dolegliwość pojawia się kiedy próbuję się skupić. Podczas czytania mam z powodu tego bólu problemy ze zrozumieniem tekstu. Do bólu dochodzi też uczucie zmęczenia, otępienia. Czy moje dolegliwości s ...

Renta przy zwyrodnieniach kręgosłupa i bliznowcu po implancie kolcowym .. bóle mogą być spowdowane tymi poprzednimi dolegliwściami informue iż czekam a wezwanie do zus akomisje i bardzo się denerwuje czy otrzyman świadczenie Szczerze mówiąc, zależy to od Pani stanu zdrowia. Czego nie jestem w stanie stw ... Piekący ból głowy, nudności i wymioty .. ból głowy, nie mogę przez to normalnie funkcjonować. Neurolog podaje przyczynę w spięciu mięśni karku. Przepisał mi leki, przez jakiś czas, pomogły teraz powróciły znów. Często ból głowy jest tak silny, że mam nudności i wymioty. ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci osteofitów na krawędziach trzonów .. bóle i zawroty głowy, szum w uszach i zanik czucia w ręce. RM, które robiłam jakiś czas temu, wykazał zniesienie lordozy szyjnej i zmniejszenie rezerwy płynowej w odcinkach szyjnych; osteofity na krawędziach trzonów, dehydratacja ...

Działanie leku Memotropil przy krwiakach w płacie czołowym .. ból głowy ( najczęściej ). ... Nadmierna potliwość, ból głowy, drżenie rąk i pulsowanie w skroniach po wypadku .. ból głowy, drżenie rąk, czułam pulsowanie w skroniach. Co mi jest? Skąd się wzięły te objawy? Czy możliwe, że objawy są psychogenne? Warto udać się do lekarza, aby zbadał Pana osobiście. Należy wykonać badania kontrolne, ewentualn ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. bóle nóg i rąk, kłucie, skurcze, stopy raz zimne, raz aż parzące, osłabienie mięśni, męczliwość, rok później zbadano mi płyn mózgowo rdzeniowy. Wynik powyżej. Ani raz nie padły słowa *zespół Guillaina - Barre. Niedawno miałam bada ...

Ból w potylicy przy zwyrodnieniu kręgów szyjnych .. bóle głowy z powodu dyskopatii i zwyrodnienia kręgów szyjnych. Odczuwam również krótkotrwały ból w potylicy przy schylaniu głowy, jak również przy unoszeniu ramion do góry. Neurolog stwierdził, że nie jest to powód do zmartwień, b ... Bóle głowy przy skokach do wody .. bóle głowy. Pojawiają się podczas skoku do wody. Był to pulsujący, silny ból, uniemożliwiał mi kontynuację lekcji. Niedawno wywołało to u mnie uczucie zimna i mdłości. Co jest przyczyną takiego zachowania? Co powinienem zrobić? Cz ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych Badanie RM mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w o ...

Bóle łopatki, zawroty głowy i utraty świadomości przy skoliozie .. Ból w prawej łopatce może mieć wiele wytłumaczeń. Warto wykluczyć ucisk na splot barkowy, zwykłe przeciążenie mięśni lub po prostu wynik skoliozy. ... Podwójne widzenie, ból głowy i drżenie rąk .. bólem głowy i drżeniem rąk. Jakie choroby sygnalizują te objawy? Gdzie powinienem się udać by to sprawdzić? Na początek należy udać się do okulisty i wykluczyć choroby układu wzrokowego ( np. choroby rogówki ). W następnej kolejno ... Ból lewej części głowy przy potrząsaniu .. bólu głowy. Jeśli ma Pan wątpliwości najlepiej, aby zbadał Pana neurolog i rozważył konieczność dalszej diagnostyki np. wykonania badania obrazowego głowy. ...

Bóle w okolicach łopatki oraz bóle uszu i głowy a nerwobóle .. ból w jednym miejscu koło łopatki na plecach, ból pod pachą, w piersi. To takie uczucie, jakby mi coś przeszkadzało pod pachą. DO tego mam bóle uszu i głowy. Czy to wszystko mogą być nerwobóle? Bóle nie są silne, ale wolałabym się ... Omdlenia i bóle głowy u dziecka z Zespołem Hornera .. bóle głowy. Dziecko w wieku 6 lat zemdlało w przedszkolu i zostało przewiezione do sz[pitala na oddział neurologii. Ale po tygodniowej diagnostyce nadal nikt mi nie odpowiedział na pytanie skąd TO się wzięło i czy omdlenia można ł ... Pas ortopedyczny przy wypuklinach lędźwiowych i osteofitozie .. bólu. jego wynik jest następujący: na poziomach l4 - s1 obecne są tylne centralne wypukliny materiału tarcz międzykręgowych modelujące worek oponowy,zwężając częściowo zachyłki boczne i płynową rezerwę objętościową kanału kręgoweg ...

Silny ból głowy bez dodatkowych objawów .. bóle głowy. Badanie RTG nic nie wykazało. Bólowi głowy nie towarzyszą żadne inne objawy. Co jeszcze powinienem zrobić? Czy to może być coś poważnego? Przyczyn bólu głowy jest wiele. Szkoda, że nie napisała Pani więcej szczegółów, ... Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. bólowe po serii zastrzyków przeszły ) , ale mój kręgosłup chyba nie jest w stanie euforii . Wizytę u neurochirurga mam dopiero w połowie marca ( ach te terminy ) , dostałam gorset ortopedyczny do noszenia ( którego nie kocham ) no ... Wstrząśnienie rdzenia w odcinku szyjnym i stłuczenie kręgów szyjnych po urazie .. ból głowy i uczucie jak by kręgoslup szyjny wchodził mi w głowe razem z młodkiem,a oko prawe sie wykręcało natomiast na lewym jest mgła.przez pewien czas żle słyszałem na prawe ucho.najgorsze jest to że mam drżenie mięśni z prawej ...

Torbiel pajęczynówki i poszerzenie przestrzeni płynowej .. bólu. Warto, aby wynik badania ( kliszę ) obejrzał lekarz i potwierdził związek bólu z opisaną zmianą, a w związku z tym leczenie. ... Bóle głowy a poszerzona bruzda w okolicy szczeliny Sylwiusza .. bóle głowy. Przyczyną może być stan zapalny zatok, na co wskazuje wynik badania. Najlepiej skonsultować się z laryngologiem. ... Zawroty głowy przy długotrwałej grze na komputerze .. Bóle głowy jak najbardziej, zawroty głowy raczej nie, choć nie można tego wykluczyć, jeśli pojawiają się one tylko wtedy. Należy na jakiś czas zaprzestać grania, długotrwałego przebywania przed komputerem i sprawdzić czy takie obj ...

Bóle głowy za uchem, pogarszający się wzrok i częste oddawanie moczu .. bóle głowy na wysokości górnej krawędzi lewego ucha. Czuję jakby rosła mi głowa ( mogę to stwierdzić po ucisku okularów ). Ponadto często oddaję mocz i mam problemy ze wzrokiem. Niedawno urodziłam dziecko. Czy może mieć to jakiś z ... Silne bóle głowy i brzucha wraz z wymiotami i sennością .. bóle głowy i brzucha, często towarzyszyły im wymioty i senność. Badania neurologiczne, okulistyczne niczego nie wykazały. Co powinnam zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Co to może być za choroba? Objawy mogą wskazywać na migrenę lub ... Ból podczas snu powodowany przez zwyrodnienie kręgów w okolicy piersiowej .. bóle w klatce piersiowej, które promieniują na zebra, utrudniając mi czasami oddychanie. Taki stan uniemożliwia mi spanie. Bóle mijają dopiero po wstaniu z łóżka. Badanie wykazało dwa kręgi w okolicy piersiowej. Jak sobie radzić z ...

Wstrząs mózgu z utratą pamięci z ostaniach tygodni .. bóle głowy i wymioty. Czuł się dobrze. Jedynym niepokojącym sygnałem była utrata pamięci i to z ostatnich aż 2 - 3 tygodni. Jedynie szczątkowo pamiętał ostanie wydarzenia. Minęły trzy dni, a on nadal ma luki w pamięci. Teraz znajd ... Częste omdlenia i bóle głowy przy niewielkich zmianach w płatach skroniowych .. bóle głowy. Badanie EEG wykazało niewielkie zmiany w płatach skroniowych i pojedyncze fale, nasilające się w czasie Hv. Co oznacza wynik badania i moje objawy? Co mi jest? ... Bóle po lewej części ciała .. bóle pleców w okolicach łopatki oraz bóle głowy. Co jej jest? Jaka jest przyczyna tych bólów? Przyczyną mogą być zmiany w obrębie kręgosłupa, które powodują ucisk na korzenie nerwowe, co tłumaczyłoby ból i drętwienie. Najlepiej wy ...

Miękki guz, ból głowy i powieki, zawroty głowy po upadku ze schodów .. ból od ramion w dół pleców. Co to może być? Czy to skutki tego guza? Najlepiej wykonać CT głowy, mogło dojść do uszkodzenia w obrębie mózgowia a nie samych struktur kostnych. Objawy wskazują na wstrząśnienie mózgu, jednak należy w ... Wieloogniskowe, naczyniowe uszkodzenia mózgu .. bóle głowy, zaburzenia pamięci czy koncentracji. ... Nieprawidłowe eeg u dziecka, mioklonie, karbamazepina i jej późniejsze skutki .. bóle głowy. ( Przetoka sercowa o niegroźnym charakterze - ale to chyba nieistotne ) Zostały wykonane badania EEG. W wieku czterech lat - wynik prawidłowy. W wieku sześciu lat : Zapis wykonany w czuwaniu. Zapis nieprawidłowy. We ws ...

Malformacja naczyniowo-żylna w prawym płacie czołowym .. bóle głowy, napady dusznosci i klaustrofobia ale to były raczej oznaki nerwicy ......mimo tego bardzo cięzko zyje mi sie z tym....boję sie o siebie chociaz wiem że raczej wszystko będzie ok!!! Pozdrawiam Cię serdecznie ... Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. bóle głowy, nudności i wymioty, senność, bóle mięśni, niedowład lub porażenie połowiczy, zaburzenia koordynacji ruchowej, padaczka oraz nieprawidłowe objawy ogniskowe. Jest to poważny stan zagrożenia życia. ... Nasilenie dolegliwości związanych z lordozą po wypadku .. ból między łopatkami i nudności. Czy kolejne objawy pojawiły się przez wypadek? Co powinienem zrobić? Nie można wykluczyć, że doszło do pogłębienia się zmian w odcinku szyjnym, szczególnie podczas wypadku. Radzę wykonać badania ko ...

Częste bóle głowy oraz nadwrażliwość na dźwięk i światło .. bólu głowy. Zdarza się to kilka razy w tygodniu. Czasami jest 1, 2 tygodnie spokoju i ból pojawia się znowu. Do tego dochodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk, delikatne mdłości. Chwilową ulgę sprawia mi ściśnięcie głowy rękami. ... Bóle u dziecka podczas dotyku .. bólem mięśni, ale mogą także choroby o podłożu neurologicznym. Możliwości jest wiele. ... Pieczenie nóg przy uszkodzeniu nerwu czuciowego .. ból, pieczenie, chromanie przestankowe ) mogą być spowodowane także chorobami naczyniowymi kończyny dolnej. Jeśli stosowane leczenie nie przynosi rezultatów, specjalista powinien rozważyć dołączenie drugiego leku. ...

Zmniejszenie szpary ocznej, zapadnięcie gałki ocznej i bóle oczodołu .. bóle głowy i oczodołu w tym oku. Przyjmuję Tegretol, ale objawy ustały tylko w nieznacznym stopniu. Do tego jeszcze mam ostatnio zawroty głowy. Czy powinnam powtórzyć rezonans? Czy jest możliwe, żeby w krótkim czasie zaszły zmiany ... Bóle kręgosłupa, kolan, biodra i pięt .. ból przechodzi do kolan, bioder i pięt. Zdiagnozowano u mnie zapalenie powięzi biodrowej, dostałam zastrzyk, ale mi nie pomógł. Badanie TK wykazało kość krzyżową w przestrzeniach międzykręgowych. RM wykazało bezuciskową przepuklin ... Bóle lewej strony głowy i drętwienie twarzy przy zapaleniu nerwu trójdzielnego .. bóle w obrębie całej lewej strony głowy, twarzy, łącznie z policzkiem, kością skroniową i okiem ( mam też dziwny dyskomfort oka i uczucie mroczków tylko w lewym oku ). Czasem czuję, że ból sięga przez szyję aż do ramienia, najbard ...

Dokanałowa wypuklina krążka międzykręgowego .. bóle kręgosłupa. Czy to coś poważnego? Nie jest to norma, ale zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa. Najpewniej powinna Pani udać się na rehabilitację, a w razie bólu stosować doraźnie zapisane przez lekarza leki przeciwbólow ... Bóle głowy, pękanie żyłek w oku i zaczerwienienie gałek ocznych .. ból głowy, a następstwem tego bólu jest pękanie żyłek w oku i zaczerwienienie gałek ocznych, a także ból przy każdym ruchu oka promieniujący do skroni. Ten stan utrzymuje się dość długo. Badania dna oka nie wykazują żadnych niepra ... Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. bóle głowy, kłopoty z koncentracją, z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, szybkie męczenie się, nerwica, pogarszający się wzrok, nadpobudliwość i wiele innych. Czy da się z tym coś zrobić? Witam, W Pani przypadku wywiad chorobow ...

Stały ból jąder i klatki piersiowej po przedźwignięciu .. ból( przeszedł przez udo i przez jądro ). Od tego momentu codziennie odczuwam ból w okolicach jąder i klatki piersiowej. Urolog nie stwierdził nieprawidłowości. Byłem u różnych lekarzy, ale wszyscy byli zdania, że rehabilitacja je ... Wymioty oraz bóle i zawroty głowy po pobiciu .. bóle i zawroty głowy. Towarzyszyły temu wymioty. Bóle się nasilają. Czy powinienem wykonać jakieś badania specjalistyczne? Jakie? Czy grozi mi guz lub krwiak mózgu? Jak najszybciej należy zgłosić się do Izby Przyjęć do szpitala. T ... Ostre bóle brzucha po udarze niedokrwiennym .. bóle brzucha przez które w ogóle nie może jeść. Po każdym posiłku bóle brzucha zaostrzają się. Lekarze nie wiedzą, skąd się biorą. Co można zrobić w tej sytuacji? ...

Szumy w uchu, bóle w tylnej części szyi i zawroty głowy .. ból w tylnej części szyi i ostatnio miewam lekkie zawroty głowy. Czy powinienem zwrócić się po pomoc do lekarza? Jakie badania powinienem zrobić? Tak najlepiej udać się do neurologa. Należy wykonać badanie mr głowy, jeśli po badan ... Opóźnione rozpoczęcie rehabilitacji chorego ze zwężeniem międzykręgowym .. bólu stosowanie leków przeciwbólowych. ... Bóle głowy i kłucia w klatce piersiowej przy zapaleniu korzonków .. bóle głowy i kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Lekarz zdiagnozował u mnie zapalenie korzonków, nie mogę się ruszać. Co mi jest? Co powinienem zrobić? Bóle w klatce piersiowej powinien wyjaśnić internista/ kardiolog. Bóle głowy mogą ...

Ból kości ogonowej i dolnej części kręgosłupa po podnoszeniu ciężkich rzeczy Po podnoszeniu ciężkich rzeczy bardzo boli mnie dolna część kręgosłupa, w tym kość ogonowa, przez którą potem nie mogę spać na plecach, ani siedzieć. Pani doktor z ośrodka powiedziała mi, że mój kręgosłup jest po prostu wyeksploat ... Poszerzone rogi potyliczne komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny .. bólów głowy? Może to być tzw. wariant normy. Jednak jeśli występują bóle głowy, które w dodatku nasilają się to nie można wykluczyć utrudnionego odpływu płynu mózgowo - rdzeniowego z układu komorowego ( tworzenia się wodogłowia ). ... Bóle głowy, wymioty, drgawki i krwotoki z nosa .. bólem głowy. Towarzyszyły temu wymioty i drgawki, a także krwotoki z nosa, bóle kończyn. Co to może być za choroba? Co powinnam zrobić? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? Najlepiej udać się niezwłocznie do lekarza rodzinneg ...

Nudności, ból i zawroty głowy po uderzeniu .. bóle głowy. W karetce podawano mi tlen, bo strasznie ciężko mi się oddychało. Badanie rtg wykazało małego krwiaka, który rano zniknął. Po wypisaniu ze szpitala znów zaczęły się te okropne nudności, lekkie zawroty głowy i niewielki ... Choroby, przy których stosuje się Timonil .. bólu, profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Działania uboczne, najczęstsze to: senność, uczucie zmęczenia, zaburzenia koordynacji ruchów, ból i zawroty głowy, stany splątania, niepokoju a nawet pobudzenia. ... Ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i szyjnym i mrowienie ręki Jakiś czas temu byłem z kolegami na wycieczce rowerowej. Od tamtej pory czułem strzelanie w kolanach, często mnie bolały, nie mogłem chodzić. Często mam mrowienia i drętwienia w rękach i barku.Od kilku tygodni boli mnie kręgosłup ...

Odczuwanie bólu w śpiączce .. ból. Może to wina powikłań ( uszkodzenie serca, zapalenie osierdzia, uszkodzenie mózgu ). Należy rozważyć podanie leków przeciwbólowych i dokładniejsza diagnostyka. ... Specjalista w okolicach Szczecina i Poznania od bólów głowy przy padaczce .. bólów głowy. Od kilku miesięcy nie mogę znaleźć przyczyny okropnego bólu głowy, a choruję na padaczkę. Proszę spróbować: - Ewa Jowsa, 111 Szpital Wojskowy, Poznań. - Jerzy Bajko, Szczecin ul. Monte Cassino, tel. ( 91 ) 4891896 ... Zaniki pamięci i bóle głowy u nastolatka Od pewnego czasu mam zaniki pamięci. Np. kiedy odłożę coś na chwilę, nie pamiętam gdzie to jest. Planuję coś i zaraz nie pamiętam co. Oprócz tych niepokojących mnie dolegliwości często boli mnie głowa. Mam dopiero 16 lat i chyba t ...

Przyczyny powstawania i zapobieganie neuroinfekcjom .. Ból głowy potem pojawiły się zawroty głowy i sparaliżowane pół twarzy. W szpitalu pobrano mi płyn rdzeniowy i wyszła neuroinfekcja. Podtrzymuje pytanie - skąd się to bierze, jak zapobiegać? ... Bóle głowy przy zmianach pogodowych i po alkoholu .. bóle głowy przy zmianach pogodowych, spożywaniu alkoholu, pracy przy komputerze. Przed operacją uprawiałem intensywnie sport, grałem w piłkę nożną, pływałem. Mam 23 lata. Czy mogę wrócić do uprawy tego sportu? Czy mi coś grozi pod ... Bóle głowy przy nieskutkujących tabletkach przeciwbólowych .. ból głowy. Leki przeciwbólowe nie działają. Rezonans magnetyczny i tomografia niczego nie wykazują. Lekarz sugeruje, ze to bóle psychogenne. Co mi jest? Czy da się to w jakiś sposób wyleczyć? Co powinnam zrobić? Bóle głowy mogą mi ...

Ucisk za prawym uchem w miejscu wcześniejszego urazu .. ból w miejscu w którym uderzyłam głową, dzisiaj ból sie powtarza. W ogóle czuje sie zmeczona, chce mi sie spać. Zastanawiam sie czy ten uciskajacy ból moze miec jakis zwiazek z tamtym uderzeniem? Nie mogę wykluczyć, że nie ma to z ... Wypukliny, zwyrodnienia, dehydratacja i osteofity na poziomie szyjno-lędźwiowym .. ból i * chrupanie* odcinka szyjnego kręgosłupa, ból głowy. Opisano liczne zmiany zwyrodnieniowe, ale nadające się do rehabilitacji. Na pewno duży wpływ na ich powstanie ma praca fizyczna. Jeśli dolegliwości uniemożliwiają pracę to ... Codzienne bóle z tyłu głowy po lewej stronie oraz zawroty głowy .. ból z tyłu głowy po lewej stronie. Czuję się tak, jakby ktoś uderzył mnie młotkiem. Kręci mi się przy tym w głowie i na prawym, a czasami na lewym oku mam taką mgłę, obraz jest rozmazany. Z czego to może wynikać? To mogą być klast ...

Wygładzona lordoza kręgosłupa szyjnego przy bólu i napiętych mięśniach karku .. ból i mam bardzo napięte mięśnie. Należy jeszcze nieco odczekać, wszystkie zmiany nie ulegną wycofaniu. Jeśli występują jeszcze dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. ... Zawroty głowy, słabnięcie podczas stresu i częste zamroczenia .. bóle głowy ,popukał pozagladał i niczego sie nie dowidział - dodam że tych zawrotow głowy nie miałem przed wizytą i 2 miesiące po wizycie u neurologa..( stwierdził napieciowe bóle głowy ktore już dawno znikneły ) Czy to ma jakies ... Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie .. bóle głowy, które trwają kilka dni, zmienia sie mimika twarzy, czuję w głowie kłócia typu prądowego, które trwaja kilka sekund, dodatkowo mam drętwienie twarzy w szczególności strony lewej i ust. Proszę o pomoc w interpretacji pow ...

Bóle głowy, zaburzenia równowagi i pocenie się przy zmianach na kręgach szyjnych .. bólem głowy. Prześwietlenie głowy i kręgów szyjnych wykazało zmiany na kręgach szyjnych. Mam 50 lat. Czasem mam zaburzenia równowagi, pocę się i mam wysoką temperaturę. Co to za choroba? W jaki sposób można ją leczyć? Co powiniene ... Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku .. bóle głowy poprzedzone aurą ( ok 2 miesiące ). Lekarz skojarzył to ze skutkami ubocznymi po orgametrilu ale na wszelki wypadek zlecił badanie MR. Lek odstawiłam i faktycznie bóle głowy ustąpiły niemal natychmiast,jednak badanie wy ... Pisk w uszach oraz bóle głowy i uszu od hałasu Pół roku temu byłem na koncercie, stałem bardzo blisko głośnika. Dzień później miałem pisk i szumy w uszach. Badania niczego nie wykazały. Od kilku miesięcy coraz częściej bolą mnie uszy, głowa, często pulsuje mi w nogach i zębach ...

Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. ból, język częściowo ( spowolniona mowa ) i podniebienie. Przed drętwieniami czasami są także mroczki przed oczami. Całość trwa ok. 15 - 20 min. Po wszystkim prawie zawsze dokucza mi ból głowy ( skroni ). Leczyłam się już u różnyc ... Postępowanie przy lumbalizacji i niespojeniu łuku zlumbalizowanego kręgu szyjnego .. bóli w plecach, drętwieją mi nogi. Czy czeka mnie operacja? Wynik badania należy porównać z badaniem neurologicznym i wówczas zadecydować o leczeniu. Opisane zmiany nie wymagają raczej operacji. Być może będzie trzeba wykonać jesz ... Ostry ból z tyłu prawej półkuli głowy .. ból? Czy to coś poważnego? Ból jest ostry i nie pozwala mi normalnie funkcjonować. Takie objawy mogą być związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego, chorobą zatok, nadciśnieniem tętniczym. Ostatecznie należy wykonać ...

Ból z prawej strony głowy wskutek stresu .. ból z prawej strony głowy. Jest on bardzo mocny. Zanika i za jakiś czas znowu się nasila. Zauważyłam też, że zapominam nazw podstawowych rzeczy. Lekarz powiedział, że mogą to być bóle z powodu stresu i przepisał środek przeciwbólo ... Ból łopatki a zniesienie lordozy z zaburzeniami rotacji kręgów i dyskopatii na poziomie szyjnym .. ból w okolicach łopatki prawej.Jest to ból stwarzający odczucie jak by mi łopatka chciała rozciąc skórę .Zdarza się też pieczenie w okolicach łopatki ale rzadko.Od czasu do czasu czuję też lekki ból( gniecenie )w okolicach piersi. ... Ból w okolicach międzyżebrza i nasilenie ich podczas infekcji .. ból w międzyżebrzu. nasilający się przy stanach depresyjnych. RTG odcinka szyjnego wykazało dyskopatię, która została wyleczona po fizykoterapii. Niestety, ból powraca podczas najmniejszej infekcji, jest wtedy bardzo silny, nic na ...

Operacyjne leczenie dehydratacji krążka lędźwiowego z przepukliną .. bóle w odcinku lędźwiowym, drętwienie w lewej nodze, na które nie pomagają żadne leki przeciwbólowe. Badanie MR wykazało dehydratację krążka lędźwiowego z przepukliną zwężającą światło kanału i uciskającą worek oponowy. Czy powinn ... Utrata czucia w nodze po operacji kręgosłupa szyjnego .. ból może oznaczać stan zapalny. Warto niezwłocznie udać się do lekarza rodzinnego lub najlepiej chirurga. ... Bóle szyi przy dyskopatii szyjnej .. bóle szyi, zdarzało się, że nie mogłam nią poruszyć. Po badaniach stwierdzono u mnie dyskopatię szyjną. Co to za schorzenie? Co powinnam zrobić? Czy są jakieś specjalne rehabilitacje? Czy można się całkowicie wyleczyć? Tak z wynik ...

Długotrwałe bóle i zawroty głowy mimo stosowania Depakine .. bóle głowy nie do wytrzymania, mdłości, wymioty. Miałam problemy z pamięcią i koncentracją. W EEG wyszedł nieprawidłowy zapis. Tomograf nic nie wykazał. Lekarz przepiał mi Depakine Chromo 500. Po roku wszystkie objawy miały mi prz ... Ból łokcia i drętwienie rąk przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. ból łokcia i drętwienie rąk niedawno odebrałam wynik badania RM odcinka szyjnego kręgosłupa,napisane jest: zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenie wysokości krążka międzykręgowegoC4 - C5,duża tylno boczna prawa wy ... Zawroty i bóle głowy, problemy z koncentracją oraz drętwienie ust po urazie .. bóle głoy zawroty glowy i czesto drętwienie ust zaraz robie się śpiąca dosłownie pare minut snu i po mału wracam do siebie.okulista stwierdził ,ze sa zmiany neurologiczne a w badaniu VNG wyszło testy okulomotoryczne i sakadowy nie ...

Pozaoperacyjne leczenie przepukliny tylnej kręgosłupa .. bóle. Masaże nie pomagają. Czy może w jakiś sposób uniknąć operacji? Początkowo stosowana jest rehabilitacja i leczenie farmakologiczne - przeciwbólowe. Jeżeli brak poprawy po kilku miesiącach, należy rozważyć operację. Jeżeli zmi ... Częsty spostrzeganie wibrującego, gorącego powietrze i późniejsze bóle głowy .. bóle głowy, w okolicach oczu. Taki atak trwa kilkanaście minut, pojawia się kilka razy w tygodniu. Co jest przyczyną takich ataków? Co mam robić? ... Ból w okolicach skroni podczas pochylania się, kichania i kaszlu .. bóle w tym miejscu, gdy pochylam się i podnoszę głowę, a także podczas kichania i kaszlu. Czy moje bóle są związane z urazem sprzed kilku miesięcy? Co mi jest? Nie jest to najpewniej wynik przebytego urazu. Objawy sugerują raczej ...

Tryb życia po operacji przepukliny krążka międzykręgowego .. bóle kręgosłupa. Badania wykazały ucisk przepuklin na krążki międzykręgowe. Czy to coś poważnego? Czy jest konieczna operacja? Czy po operacji będę mógł wrócić do dawnej sprawności, uprawiać sporty? Czy będę musiał przejść rehabil ... Codzienne, wieloletnie bóle głowy, niereagujące na środki przeciwbólowe .. bóle głowy.Co 6 miesięcy robię sobie badania krwi i wszystko jest w normie.5 lat temu miałem robioną tomografię głowy i było wszystko ok.Chodziłem do wielu neurologów i diagnozy były różne ale leki przepisywane nie pomagały.Kiedy ... Odrętwienie palców u nóg i łydki po operacji kręgosłupa .. ból promieniujący do lewej nogi trwał ponad 6 miesięcy i właściwie gdyby nie masaże i rehabilitacja nie mogabym funkcjonować, leki nie pomagały. Po operacji szybko wróciłam do formy, spacery, siłownia, aerobik w wodzie, ćwiczenia ...

Ryzyko wstrząsu mózgu po uderzeniu w wyniku wypadku samochodowego .. ból i zawroty głowy, utrata przytomności, zaburzenia koncentracji, nudności czy wymioty. ... Sposoby na spowolnienie postępu Choroby Parkinsona .. bóle głowy. Jest leczona różnymi lekami, jednak nie widać znaczącej poprawy. Czy jest jakiś sposób, żeby zatrzymać postępowanie tej choroby lub chociaż zwolnić jej tempo? Co mama powinna zrobić? Duże znaczenie ma farmakoterapia. L ... Bóle głowy i oka przy nieskuteczności środków przeciwbólowych Od pewnego czasu bardzo boli mnie oko i głowa. Badania neurologiczne nic nie wykazały. Biorę leki na migrenę, jednak nic nie dają. Co to może być? Jaka może być przyczyna tych dolegliwości, jeśli badania nic nie wykazują? Czy kons ...

Ból całej ręki oraz drętwienie palców i przedramienia .. ból promieniuje do ramienia, łokcia i przechodzi do dłoni. Czuję drętwienie palców i przedramienia, często cierpnie mi ręka. Nadal karmię dziecko, czy mogę zażywać leki przeciwbólowe? Co mi jest? Nie wydaje mi się, aby lek przeciw ... Możliwe skutki uboczne leku Orfiril Long .. bóle brzucha, nudności, biegunka ), senność. Inne występują rzadziej, częściej u osób z chorobami przewlekłymi. ... Leczenie silnego bólu przy dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. Bóle bardzo mi dokuczają dokładnie w odcinku lędżwiowym. Nie ma promieniowania na nge czy coś w tym rodzaju. Są również guzki schmoria,płytkie. Co ja mam dalej począć.???Jak sie ratować??? Bardzo często nie mogę wstać z łóżka bo n ...

Przyczyny powstania niewielkiego guzka na głowie .. bólu, gdy go dotykam, ale mimo wszystko, niepokoi mnie to. Czy powinienem udać się do lekarza? Mam 24 lata i do tej pory nie miałem żadnych problemów zdrowotnych. To może być np. włókniaczek lub znamię skórne. Przy najbliższej wiz ... Drętwienie nóg, rąk i twarzy podczas siedzenia .. ból głowy. Jeżeli wyjdę pobiegać ( biegam regularnie ), to mi przechodzi. Czy to drętwienie to coś poważnego? Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście. Wymaga Pan badania neurologicznego, po którym będzie można przybliży ... Częste omdlenia przy dusznościach, zimnych rękach i bólach głowy Moja koleżanka częste mdleje. Dzieje się to mniej więcej co 3 tygodnie. Miała już wiele badań, ale nikt jej nie pomógł. Zaczyna mieć zimne ręce lub boli ją głowa, mało mówi, powoli zaczyna zamykać oczy, ma niskie ciśnienie, traci ...

Apatia, pogorszenie pamięci i koncentracji, kołatania serca oraz ucisk w głowie .. ból na glowie z tylu w okolicy potylicy ! Tylko kiedy dotykam. Wystarczy lekko dotknac wlosów w tym miejscu i czuje taki jakby nerwowy ból. Nie jest on silny ale jest! Czy mozliwe jest ze cos tam mi sie moglo zrobic i po dluzszym ... Bóle i zawroty głowy przy nadkomorowym ognisku w płacie ciemieniowym .. bóle i zawroty głowy. Niedawno miałam robiony Rezonans Magnetyczny głowy, który wykazał nadkomorowe pojedyncze ognisko nieprawidłowego sygnału w prawym płacie ciemieniowym. Czy jest to coś poważnego? Co należy zrobić w takiej sytu ... Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. bóle głowy i kręgosłupa. Wiąże się to również z zawrotami głowy i dwojeniem w oczach. Miałem robiony rezonans magnetyczny głowy, który wykazał OBS zespołu rozsianego. EEG wyszło poprawnie. Czy badanie rezonansem może wykazać zmian ...

Bóle głowy i u nasady nosa oraz podwyższona temperatura .. ból u nasady nosa, często mam przy tym podwyższoną temperaturę. Badania krwi i moczu nie wykazały niczego. Co powinnam zrobić? Do jakiego specjalisty powinnam się udać po pomoc? Prawdopodobnie to zapalenie zatok obocznych nosa. Wa ... Ból nad lewym uchem podczas wysiłku fizycznego .. ból głowy nad lewym uchem, który utrzymuje się jeszcze jakiś czas po treningu. Co oznacza ten ból? Jak go zlikwidować? Zaznaczę, że nie mam zamiaru zaprzestać trenowania. Taki ból może być związany z przeciążeniem mięśni obręczy b ... Lekki ból i wrażliwość miejsca po szyciu głowy .. ból, który szybko mija. Pojawia się jednak coraz częściej. Zauważyłem też, że rana zrobiła się trochę bardziej wrażliwa. Nawet lekki dotyk sprawia ból. Czy powinnam z tym pójść do lekarza? Jeśli rana zagoiła się prawidłowo, brak o ...

Bóle głowy przy pochylaniu, zaburzenia równowagi i drżenie rąk .. bóle głowy, często nie mogę utrzymać równowagi, drżą mi naprzemiennie ręce. Nie mogę niczego podnieść. Ból nasila się przy schylaniu. Co powinnam zrobić? czy to coś poważnego? Czy może mi się pogorszyć? Niestety powinna Pani zgłos ... Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. bóle głowy.Leżałem już w 4szpitalach ale leczenie nadal nie przynosi skutku.Moje badania : Wyniki badań EEG: zapis z zaznaczoną asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy ... Ból i drętwienie nogi mimo operacji przepukliny .. ból i drętwienie nogi nadal występuje pozycja ciała jest wysunięta na prawą strone gdyż ból promieniuje od lewej ostatnia diagnoza lekarza to przewlekła radiokleupatia czy coś takiego nie mogę się doczytać co dalej.... Chodzi o ra ...

Częste bóle głowy z uczuciem nagłego zawilgocenia głowy .. bólowe zalecam osobistą konsultację z lekarzem. ... Bóle rąk, pieczenie w nocy i uczucie chłodu w dzień .. ból rąk. Zaczęło się od wystąpienia nagłych bólów nadgarstków, po pewnym czasie całych dłoni, w nocy odczuwam pieczenie, a w dzień straszny chłód, który przebiega od dłoni po łokieć. Badania neurologiczne, MR głowy, odcinka szyjne ... Problemy z nauką przy torbieli pajęczynówki .. bóle głowy, bardzo rzadko zaburzenia koncentracji. Warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym jeśli sprawia to Panu problemy. Częściej zaburzenia koncentracji powoduje zmęczenie, stres. ...

Bóle głowy z utratą przytomności .. ból głowy po którym następuje krótkotrwała lekka utrata przytomności. Co to może być? rak mózgu? Przyczyn może być wiele, poczynając od nieprawidłowego ciśnienia tętniczego krwi, chorób metabolicznych, endokrynologicznych i oczywi ... Ból pleców, pośladków i ud po operacji kręgosłupa Jestem po dwóch operacjach kręgosłupa. Przed drugą operacją straciłam czucie w prawej nodze od kolana w dół. Od dwóch miesięcy znowu zaczęły mnie bardzo boleć plecy, pośladki i uda, tym razem po obu stronach. Byłam u neurochirurga ... Konieczność operacji przy dyskopatii i bólu kości ogonowej, miednicy oraz ud .. Ból odczuwam w okolicy kości ogonowej, miednicy i ud. Z reguły po lewej stronie. Wynik badania powinien ocenić jeszcze osobiście neurochirurg i skorelować go z badaniem neurologicznym. Nie wykluczone, że operacja w tym wypadku będ ...

Drżenia mięśni całego ciała i drętwienia twarzy przy dyskopatii .. bólowych. Nie mam objawów dyskopatii z innych rejonów kręgosłupa. Nadmienie iż mam już kilka nieprzespanych nocy z uwagi na te drżenia, testowo zazyłem leki uspokajające kilka razy tj, oxazepam,oprócz wiadomoego działania tego lek ... Ból pleców i kolana, drętwienie ręki oraz szum w uchu przy przepuklinie szyjnej Robilam tk kregoslupa ,poniewaz czesto mnie bola plecy dretwieje mi lewa reka i boli lewe kolano i stale szumi mi w uchu lewym ,wynik wyszedl ze na poziomie C5/C6 widoczna jest posrodkowa przepuklina krazka m - k uciskajaca na wor ... Stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych .. bólu głowy i wymaga dalszej diagnostyki, może warto rozważyć wykonanie badania MR głowy. ...

Bóle lędźwiowo-krzyżowe, promieniujące na lewą nogę i skurcze w łopatkach .. bóle lędźwiowo - krzyżowe ból promieniuje na lewą nogę oraz skurcze w łopatkach mam wynik TK Zniesienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej, z wytworzeniem niewielkiego kifotycznego przeprostu. Pól poziome ustawienie kości krzyżowej ... Zawroty i bóle głowy oraz drętwienie lewej strony głowy .. bóle i zawroty głowy, ostatnio zdrętwiała mi lewa strona głowy. Uczucie podobne jest do przecięcia głowy na pół. Badania u różnych specjalistów niczego nie wykazały. Co mi jest? Co powinnam zrobić? To mogą być klasterowe bóle głow ... Bóle i zawroty głowy, osłabienie, oczopląs oraz bóle stóp i rąk .. bóle głowy - czasem trwają tydzień, dwa tygodnie - leki przeciwbólowe nie pomagają, wręcz nasilają ból. Dochodzą do tego zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, duszności, nudności, problemy z pamięcią i koncentracją, bóle oczu, nie ...

Bóle i zawroty głowy wskutek obniżonych migdałków móżdżku .. bóle głowy i zawroty. neurolog mówi że to może być tego przyczyną i byćmoże trzeba będzie dać jakieś wstawki. O co w tym chodzi? ... Metoda ozonowa w leczeniu bólów kręgosłupa Na poziomie l4/l5 jest centralne i nieco lewoboczne uwypuklenia tarczy na ok 5mm, modeluje worek oponowy i zweza wymiar strzalkowy kanalu kregowego do ok 9,5mm. Czy to oznacza, że czeka mnie zabieg? slyszalam o nowej metodzie ozon ... Bóle głowy w płacie czołowym, nasilające się rano .. bóle w płacie czołowym Pojawiają się zwłaszcza rano. Ból zaczął się od czubka głowy z lewej strony, nie mogłam przez to dotknąć głowy. Ból przychodził nagle, przechodził przez całą głowę aż do oka. Powoduje to wstrząs, niekontrolo ...

Leczenie kifozy z przemieszczeniami kręgów .. bóle szyi, które promieniują do ramienia i prawej ręki. Lekarz mówi, że to z powodu naciągnięcia mięśni. Miałem kilka rehabilitacji, ale żadna mi nie pomogła. Czy są inne sposoby leczenia takich problemów? To najprawdopodobniej ob ... Ból uda przy przepuklinie lędźwiowo-szyjnej, osteofitach i zmianach degeneracyjnych .. ból minął i pragnę wrócić do sportu. Czy operacja? Szczerze, jeżeli to najlepszy sposób na normalne chodzenie - bez bólu - to jestem na tak. Dlatego proszę o radę. Moja dolegliwość. Mam 20 lat Odprostowanie lordozy lędźwiowej. Na ... Ból całej głowy podczas stania lub siedzenia .. bóle głowy pojawiające się po krótkiej chwili, gdy usiądzie lub stanie. W pozycji leżącej ból natomiast zanika. Taki stan utrzymuje się od kilku dni. Syn bierze leki antywirusowe, ale nic nie pomagają. W pierwszym dniu bolała go g ...

Skolioza lędźwiowa i guzki Schmorla na odcinku piersiowym .. ból prawie całkowicie minął. Ćwiczenia mam wykonywać co 2 godziny, po tygodniu stopniowo ograniczając częstotliwość do dwóch razy dziennie. Mam jednak pytanie. Rtg wykazało że mam skoliozę odcinka lędźwiowego natomiast w opisie re ... Uciski w głowie, otępienie i problemy z koncentracją .. ból. Bólom tym towarzyszy coraz częsciej jakby otepienie. Jestem słaba, nie moge sie skoncentrowac, coraz częściej czuję sie mocno ograniczona, mam problemy w rozmowie tzn czesto się zastanawiam czy np.uzyłam odpowiednich słow. Sa ... Długotrwałe zawroty i bóle głowy, nasilające się wieczorami .. bóle głowy, pojawiają się zwłaszcza wieczorem. Jakiś czas temu zauważyłem kołysanie się podłoża. Zdarza się to zawłaszcza, gdy jestem na szerokich korytarzach, chodnikach itp. Mam wrażenie jakby chodnik lekko pochylał się w różne ...

Bóle głowy u małego dziecka przy wyrzynających się zębach .. bólu głowy? Od urodzenia dziecko jest pod stałą opieką neurologa, jedną stronę ma sprawniejszą niż drugą. Prawdopodobnie, gdy była jeszcze w brzuchu, leżała tylko na jednej stronie, dlatego drugą ma słabiej wykształconą. Co jest p ... Ból i drętwienie lewej strony głowy i problemy z koncentracją Ostatnio odczuwam bol dretwienie na twarzy po lewej stronie kolo ust i lewej reki,mialam chwilowy niedowlad lewej reki 3tygodnie temu .. nadal czuje bol i dretwienie po stronie lewej glowy..prosze o pomoc Pani Patrycjo, powinna Pa ... Przerażenie, zawroty i bóle głowy jako objawy padaczki .. bóle i zawroty w głowie. Czy dziecko mogło odziedziczyć padaczkę? Czy to na pewno padaczka? Co powinnam zrobić? Należy wykonać pełną diagnostykę w tym kierunku - padaczki, bóle głowy i zawroty nie świadczą już o padaczce. Choroba ...

Bóle głowy, nudności i ból oczu przy powiększonej przysadce mózgowej .. bóle głowy i nudności, bolą mnie oczy. Czy to jest guz? Czy może mieć to jakiś związek z wynikiem badania sprzed lat? Warto udać się na kontrolne MR głowy, wykonać badania hormonalne w kierunku zaburzeń wydzielniczych przysadki np ... Bóle głowy przy lekach na depresję .. bóle głowy ( takie uczucie jak bym miała coś na głowie i przy tym zawroty głowy )Nie wiem jak mam sobie pomóc a do tego nie moge pomóc moim dzieciom .Dodam że z domu sama nie wychodze bo czuje ze zaraz się przewruce i że trace gru ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. ból w okolicach potylicy i nieznaczne drętwienie prawej części twarzy. po kilku kolejnych dniach, wystąpił lekki niedowład kącika ust i delikatne opadanie powieki. do dzisiaj czuję się fatalnie, nie mogę się skoncentrować, lekki b ...

Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych .. Bóle głowy i zawroty mają najprawdopodobniej jednak inną przyczynę. ... Bóle głowy, bezsenność, zaburzenia koncentracji a depresja .. bóle głowy, problemy z koncentracją i bezsennością. Lekarz uważa, że mam depresję. Poza tym często mam szumy w uszach, a przy najmniejszym ucisku robią mi się siniaki. Czy te wszystkie objawy rzeczywiście świadczą o depresji? Co p ... Ostry, narastający ból głowy .. ból głowy, który ciągle narasta. Trwa już prawie trzy tygodnie. Na ból głowy cierpiała wcześniej, ale aż tak silny. Kilka lat temu była na tomografii, ale ta niczego nie wykazała. Lekarz w przychodni zalecił wizytę u neurologa, na ...

Ból i uczucie poparzenia w przedramieniu po postrzeleniu śrutem w bark .. ból w przedramieniu, nadgarstku oraz palcach. Wydaje mi się, że śrut wciąż uciska mi nerw lub mógł zostać uszkodzony splot barkowy podczas postrzału. Mam dziwne uczucie poparzenia. Ból jest silny i trudny do wytrzymania. Co mi jes ... Drętwienie twarzy i ręki, zaburzenia widzenia, ból kręgosłupa i niedowład nóg Ostatnio drętwieje mi twarz. Bardzo mnie to niepokoi. Mam przejściowe zaburzenia widzenia, boli mnie kręgosłup, ramię i drętwieją mi ręce oraz nogi. Raz miałam nawet chwilowy brak czucia w oby nogach, przez co nie mogłam wstać. Co ... Długotrwałe bóle głowy, drętwienie ręki .. bóle głowy i drętwienia lewej ręki. Rok temu robiłam RM kręgosłupa, lekarz po przejrzeniu ich stwierdził, że przyczyną bólów głowy jest kręgosłup. Leki, które mi przepisał pomagały na początku, potem już nie. Ból głowy umiejscawia ...

Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. bóle głowy z zawrotami i omdleniami.Prosze o radę, bo nie wiem co robić:( Dziękuję. ... Ból głowy nad lewym okiem podczas lądowania samolotem .. ból nad lewym okiem ( kłucie, silny ból ). Ustaje, gdy wysiądę z samolotu. Co to może być? Czy powinienem zrezygnować z lotów samolotem? Jaka może być przyczyna takiego stanu? Prawdopodobnie to stan zapalny w zatokach obocznych no ... Bóle tyłu i lewej strony głowy, reminiscencje z dzieciństwa i nerwowość .. bóle głowy, z czasem się zmniejszają. Często zapominam różnych rzeczy, za to przypominają mi się wydarzenia z dzieciństwa. Jestem podenerwowana i nie mogę na niczym skupić uwagi. Boli mnie tył głowy, często także lewa strona głowy ...

Kłujący ból w potylicy przy ucisku .. ból głowy. Nie jest to ciągły ból, występuje on przy nacisku palcami na potyliczną część głowy. Występuje tylko w jednym miejscu, jest to takie ukłucie, nie miałem żadnych urazów, uderzeń itp. Boję się, że to może być jakiś guz w ... Bóle głowy, dziwne ciśnienie pod czaszką i problemy w nauce 10 lat temu uległam wypadkowi samochodowemu. Uderzyłam bardzo mocno w głowę. Badania nic nie wykazały. Ostatnio coraz częściej boli mnie głowa, czuję silne ciśnienie pod czaszką. Nie mogę normalnie funkcjonować - uczyć się, czytać ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. bóle głowy były bardzo częste i silne. Jednak potem zdarzały się już tylko sporadycznie, co więcej były okresy kilku miesięcy gdy ból nie występował w ogóle. Jednak od stycznia tego roku zmieniła się specyfika bólu. Znowu zaczął p ...

Zawroty głowy, osłabienie siły kończyn, skurcze karku i bóle oczu oraz skroni Od pewnego czasu mam zawroty głowy. Czuję też ogólne osłabienie kończyn, w karku czasem pojawiają się czuję skurcze, często bolą mnie oczy, skronie, czoło. Co mi jest? Jakie badania powinnam wykonać? Należy wykonać badania krwi tj ... Bóle, zawroty głowy oraz mdłości po urazie głowy .. bóle głowy. Czasami dochodzą do tego zawroty głowy, takie zawirowania. Byłem u lekarza i zrobiono mi RTG czaszki, ale niczego nie wykazało. Chciałbym się dowiedzieć jak długo po takim urazie mogą występować te dolegliwości? W taki ... Ból po wewnętrznej stronie oka .. ból oka po wewnętrznej stronie? Dodam że ból pojawia się gdy patrzę w lewo lub w prawo,albo do góry lub na dół. Co to może być.Noszę okulary 2,50 na jedno oko na drugie 3.0.Są to okulary plusowe. Najlepiej udać się do okulisty. Po ...

Bóle i sinienie nóg po lekach na zawroty i bóle głowy .. bólów głowy. Neurolog przepisał mi kilka leków. Od tamtego czasu miewam ostry ból nóg, są często sine. Czy to może być na skutek leków? Co powinnam zrobić? To najpewniej objawy niewydolności żylnej kończyn dolnych ( zakrzepica, ni ... Bóle kręgosłupa szyjnego, drętwienie rąk i zawroty głowy mimo rehabilitacji .. bólowych,tabletkach blokadzie,i wiele rehabilitacjach nadl mam silne bóle kręgosłupa szyjnego drętwienie kończyn górnych,kręcenie się w głowie i lekarz mi mówi że muszę zmienić pracę bo nie mogę dżwigać. ale co dalej? robiłam bada ... Pogłębienie lordozy lędźwiowej, dyskopatia i zmiany zwyrodnieniowe na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. ból kręgosłupa na odcinku lędźwiowym prosze o interpretację opsu rtg co oba oznacza: Pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej, Nadmiernie poziome ustawienie kości krzyżowej. Dyskopatia L5/S1 z terminalnym zwężeniem przestrzen ...

Ból i drętwienie części głowy a dawny wypadek .. ból głowy, po prawej stronie. 22 lata temu miałam stłuczoną głowę. Czy skutki tego wypadku mogą mieć wpływ na moje samopoczucie teraz? Co powinnam zrobić, aby bóle ustały? Nie wydaje mi się, aby przyczyną dolegliwości był przebyty ... Bóle kręgosłupa i drętwienie palców przy zwężeniu krążka lędźwiowo-szyjnego i osteofitach .. bóle kręgosłupa, drętwieją mi palce u stóp, czasem nie mogę się wyprostować. Badanie Rtg kręgosłupa lędźwiowego wykazało zwężenie krążka międzykręgowego i ześlizg do przodu na odcinku szyjnym. Osteofity na przednich i bocznych kra ... Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej .. bóle głowy,zrobiłam mu badania TK - oto opis: Badanie TK mózgu jednofazowe.Bóle głowy.Struktury mózgu i móżdżku bez uchwytnych w obrazie TK zmian ogniskowych.Wariant anatomiczny w postaci torbieli przegrody przezroczystej.Układ ko ...

Cierpnięcie dłoni, nadgarstków, stóp i łydek po przemęczeniu .. ból oczu. Do jakiego lekarza się udać? Czy to może być skutkiem tylko i wyłącznie przemęczenia czy też jest to objaw jakiejś choroby? Jeśli pracuje Pan fizycznie może to być wynik zmęczenia. Warto wpierw udać się do lekarza rodzin ... Napady złości i agresji z błahych powodów przy bólach w sercu i drgawkach .. ból w sercu, mam drgawki. Co to może być? Czy powinienem udać się do lekarza? Najlepiej rozważyć wizytę u psychiatry, nie można wykluczyć podłoża psychogennego objawów. Na pewno konieczne jest leczenie farmakologiczne, co pomoże P ... Przebieg operacji przepukliny kręgosłupa .. bóle pleców, uniemożliwiające mi normalną egzystencję. Lekarz neurochirurg skierował mnie na operację. Jak przebiega taka operacja? Czy jest groźna dla życia? Jak długo wybudza się chory po znieczuleniu? W jaki sposób trzeba się p ...

Ból po lewej stronie klatki piersiowej przy wyrównaniu lordozy szyjnej .. ból niestety nie.Potem zaczął się rozprzestrzeniać i nasilać przechodzić na prawą stronę.Postanowiłam zbadać serce ,wszystko wyszło ok to było echo serca,zbadałam też piersi tez wszystko ok.Zrobiono mi zdjęcie klatki piersiowej po ... Uczucie napięcia, bóle i zawroty głowy .. bóle głowy. Nie można jednak wykluczyć innej przyczyny. Warto zatem wykonać podstawowe badania krwi, ostatecznie skonsultować się z neurologiem. ... Zawroty głowy i nudności po urazie głowy .. bóle głowy i nudności. Ostatnio powróciły zawroty głowy i nudności. Długo pracuję przed komputerem. Czy to może być przyczyna moich dolegliwości? Na jakie badania powinienem się zgłosić? Prawdopodobnie to zmęczenie, przepracowanie ...

Ból i drętwienie nóg oraz pośladków po laserowej dekompresji krążka lędźwiowego .. ból, drętwienie nóg, ale na dodatek jak siedzę ok 5 minut w jednej pozycjii, np na lekcji, zaczyna się drętwienie i ból pośladków oraz odcinka krzyżowo lędżwiowego, co to może oznaczać? Czy wykonano po zabiegu kontrolne MR kręgosł ... Ból w palcu po akupunkturze .. ból w palcu prawej nogi ( tym największym ). Bardzo mnie boli, jak go zginam. Czuje tez jakby bolał mnie cały nerw, który odchodzi w gorę stopy. Igłę miałem wkuwaną między dwa największe palce u nóg. Czy taki ból minie po jakimś c ... Bóle głowy, senność, pogorszenie widzenia i powiększenie jednej źrenicy .. ból, wiec chciałam się dowiedzieć, co to może być? Ból głowy i zmęczenie jest objawem wielu chorób, w tym infekcyjnych. Natomiast nierówność źrenic, zaburzenia widzenia nie są stanem prawidłowym. Przyczyną mogą być choroby oka ( d ...

Poranne przykurcze mięśni nóg .. Ból czasami trwa około dwóch miesięcy. Ból zmniejsza się przy dłuższym chodzeniu. Co mi jest? Jakie badania powinnam wykonać? Najlepiej wykonać badania tj. morfologię krwi, glukoza, jonogram, TSH, ewentualnie transaminazy. Myślę, ... Bóle głowy po mastektomii .. bóle głowy. Ból jest nagły, silny, po leku Ketonal przechodzi. Ma też migrenę i problemy z kręgosłupem. Czy te objawy są ze sobą powiązane? Co powinna zrobić mama? Czy to coś poważnego? Ból głowy może być wynikiem hormonoterapii, ... Skuteczność i skutki uboczne Lamictrin .. bóle i zawroty głowy, senność, drażliwość, zaburzenia żołądkowo - jelitowe. ...

Bóle i zawroty głowy przy odchylaniu głowy do tyłu .. bóle i zawroty głowy przy odchylaniu głowy do tyłu. Co to oznacza? Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? Powodem mogą być zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku szyjnym, ale należy wykluczyć inne możliwe przyczyny. Można j ... Senność, mocne bóle głowy i zaniki widzenia .. bóle głowy, zaniki widzenia. Co to może być? Powinnam zrobić jakieś badania? ... Ataki bólów głowy, zaburzeń wzroku w centrum pola widzenia i mdłości .. ból głowy, mdli mnie i wymiotuję. Po ataku przez kilka dni rano boli mnie głowa, mam też nawroty widzenia plamki. Co mi jest? Co oznaczają te objawy? Opisane objawy wskazują na migrenę. Należy zatem stosować w razie bólu leki prze ...

Nudności i brak apetytu po uderzeniu w głowę .. bólu głowy najlepiej stosować apap. Przy nasileniu dolegliwości, wystąpieniu objawów dodatkowych zgłosić się do lekarza. Nie wykluczone także, że jest to objaw nieżytu żołądkowo - jelitowego, czy choroby infekcyjnej. ... Przewlekły ból głowy u nasady nosa .. ból głowy u nasady nosa. Najgorzej jest podczas czytania. Czasem pojawia się też krótkotrwały oczopląs i takie uczucie napływu ciśnienia do głowy. Jakie badania muszę wykonać, żeby stwierdzić przyczynę tych dolegliwości? Mogło nał ... Wymioty, silne bóle głowy i częste ataki padaczki przy wodogłowiu .. bóle głowy i padaczkę.Urodziła się z wodogłowiem.które w wieku niemowlęcym się zatrzymało.Obecnie ma 18 lat. W badaniu TG ma obydwie komory boczne poszerzone, komora trzecia nie poszerzona, w części środkowej zaciśnięta przez styk ...

Migrenowe bóle głowy, ból oka, ucisk głowy i wymioty przy cukrzycy .. bóle głowy, ból oka, ucisk z tyłu głowy, wymioty, a także napady gorąca. Dodam jeszcze, że od urodzenia cierpi na cukrzycę. Co jej może dolegać? Czy te dolegliwości mogą być w jakiś sposób związane z cukrzycą? Dolegliwości nie są ... Ból kręgosłupa przy podejrzeniu wysp kostnych na poziomie lędźwiowym .. ból bardzo silny ,dla czego ,co to są te wyspy kostne?Dla czego do obserwacji.Jeżeli ktoś może odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania będę rzeczywiście szczęśliwa,pozdrawiam serdecznie. Zmiany w obrębie L5 mogą powodować dolegliwo ... Sposoby leczenia bólów migrenowych .. bólowych, można w jakiś spoób zaradzić tym bólom? Duże znaczenie ma unikanie czynników prowokujących bóle np. stres, czekolada, wino i inne alkohole, ser żółty, doustna antykoncepcja, kawa, hałas. Można rozważyć leczenie lekami pr ...

Bóle głowy przy torbieli pajęczynówki i poszerzonych przestrzeniach Robina-Virchowa Przystrzałkowo,na wysokości prawej półkuli móżdżku torbiel pajęczynówki ,ok16x12x9 mm.Na sklepistości lewego płata ciemieniowego,podkorowo ognisko,ok9x5 mm,podaniu i.v.sr.cieniującego bez cech patologicznego wzmocnienia - demielin ... Ból żołądka po zażyciu Coaxil na depresję .. Ból jest tak okropny, że muszę chodzić zgięta w pół, do tego dochodzą wymioty. Niedawno usunięto mi woreczek z kamieniami. Czy to jest przyczyna moich bólów? A może wina leży po stronie leku? Co powinnam zrobić, żeby to sprawdzić? ... Ból głowy rozciągający się od tyłu czaszki do skroni .. bóle głowy. Do skroni promieniuje ból od tyłu czaszki. Nie uległem żadnemu wypadkowi ani urazowi głowy. Czy to może być oznaka jakiejś poważnej choroby? Do jakiego specjalisty powinienem się zgłosić? Na początek radzę udać się do ...

Nieustanne bóle głowy od dzieciństwa .. ból głowy. Lekarze przepisywali mi różne leki i do tej pory nie wiedzą, co mi jest. Usłyszałem już diagnoz: nowotwór, nadciśnienie płynu oponowo mózgowego, krwiak. Ból głowy trwa cały czas, z różnym nasileniem. Często powoduje blo ... Częste budzenie się niemowlęcia podczas snu .. bólu brzucha lub innych niepokojących dolegliwości nie powinno to wiązać się z żadną chorobą. Można jeszcze rozważyć wykonanie EEG. ... Sport przy wysuniętym trzonie lędźwiowym .. bóle. Wizytę u neurologa mam w dośćodległym terminie a z racji mojego trybu życia, codziennych zajęć nie wiem czy mogę wrócić chociażby do ćwiczeń takich jak pilates czy joga a o tym, że chciałabym pojechać w góry już nie wspomnę. ...

Bóle głowy po operacji ucha .. bólem głowy. Czy ktoś zna dobrego neurologa z Warszawy? Ból jest wynikiem przebytej operacji, najpewniej. Dlatego należy zgłosić dolegliwości lekarzowi prowadzącemu, laryngologowi. Oczywiście jeśli laryngolog uzna konieczność kons ... Jednorazowy ból głowy po uderzeniu w głowę .. ból przeszedł. Czy mógł być spowodowany jakimś urazem mózgu? Czy powinienem pójść na jakieś badania? Wszystko zależy od typu urazu. Po niewielkim urazie bóle głowy mogą występować. Jeśli brak zawrotów głowy, nudności i wymiotów, z ... Zabieg termolezji w leczeniu przewlekłego bólu ręki .. bólu trwającego przewlekle. Polega ona na stosowaniu uszkadzaniu struktur nerwowych, dzięki odpowiedniej, ale bezpiecznej temperaturze, uzyskiwanej z fal radiowych. W miejsce nerwu, który ma zostać uszkodzony, wprowadzana jest spe ...

Przeszywające bóle pośladków, ud i łydek .. ból pośladków, ud i łydek. Co mi jest? Jakie badania powinienem wykonać? Prawdopodobnie to rwa kulszowa. Należy skonsultować się z neurologiem, wykonać rtg lub mr odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa. ... Uczucie zimna w nogach, bóle i napięcia mięśni, mrowienie szyi oraz szumy w uszach .. bóle mięśni, podwójne widzenie, problemy z przełknięciem, i lekki ból serca. Do jakiego specjalisty powinienem się udać i jakie badania zrobić? Na początek radzę udać się do lekarza POZ. Należy wykluczyć problemy kardiologiczne ( ... Silne bóle głowy, uciskanie w skroni i napinanie karku .. bóle głowy, naprawdę silne i czasem nie do wytrzymania. Czuję takie uciskanie w skroni, a okolice karku bardzo mnie bolą i napinają się. Czy mam iść z tym do lekarza? Mam 14 lat. To mogą być napięciowe bóle głowy. Ich najczęstszą ...

Bóle powierzchni głowy i kołatanie serca .. bólem głowy. Miałem sztywny kark, ból ciągnął się od karku przechodząc za uszami. Czułem silny ucisk w skroniach i z tyłu głowy. Badania niczego nie wykazały. Przede wszystkim czuję ból skóry na głowie, a nie w środku. Co to może ... Sklerotyzacja blaszek granicznych na poziomie lędźwiowym .. bólowe to jak najbardziej należy skonsultować się z lekarzem w sprawie rehabilitacji. ... Bóle głowy, zaburzenia pamięci i niedowład ręki po udarze .. ból głowy, problemy z pamięcią oraz niedowład prawej ręki. Co powinienem zrobić? Czy to są trwałe skutki mojej choroby? Czy wrócę do normalności? Najlepiej kontynuować rehabilitację, ćwiczyć w domu samemu, ćwiczyć pamięć. Z upływe ...

Zniesienie lordozy i powięzadłowe protuzje tarcz międzykręgowych na poziomie szyjnym .. Ból jest niemiłosierny.Promieniuje do prawej ręki aż do nadgarstka. Nie wiem jak to nazwać, ale ręka robi się tak bardzo ciężka,aż trudno ją podnieść sądzę,że długo tak nie wytrzymam. Rehabilitację przeszłam rok temu oraz leczenie ... Bóle głowy, utraty przytomności, drętwienie ręki i karku po urazie Kilka lat temu miałam wypadek, uderzyłam głową w przednią szybę w samochodzie, ale nie miałam żadnych obrażeń zewnętrznych. Po tym zdarzeniu cały czas boli mnie głowa i czasem tracę przytomność. EEG i tomografia nic nie wykazały. ... Drętwienie krocza i ból w okolicach sklepienia łonowego .. ból w okolicach sklepienia łonowego, a ze strachu dochodzi do ogromnego naprężenia mięśni. Należy wykonać usg prostaty, badanie palcem przez odbyt przez doświadczonego urologa, rektoskopię. Dobrze wykonać także badanie moczu, PSA. ...

Bóle pleców po ćwiczeniach fizycznych .. bólami do tej pory. Nie sądzę, aby to było z jakiegoś szczególnego przeciążenia. Prawdopodobnie już wcześniej powstały zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Źle dobrane dla Pani ćwiczenia mogły spowodować pojawienie się dolegliwości. ... Bóle po prawej stronie czubka głowy od czasu urazu .. ból w głowie. Czuję, jakby w tym miejscu coś było. Dotyczy to miejsca na prawo od czubka głowy. Wydaje mi się, że to uczucie pojawia się, jak zapalę papierosa. Dodam , że rok temu miałem wypadek i uderzyłem się mocno w głowę. Czy ... Migrena i krótkie zaniki świadomości po przebudzeniu .. bóle głowy, na migrene przyjmuje lek imigran.Co powinnam z tym zrobić, do kogo sie udac?Czy jest to niebezpieczne? Może Pani wykonać kontrolne MR głowy. Warto skonsultować objawy, być może to wynik przyjmowanych leków i tak naprwd ...

Guzki Schmorla, protruzja krążka międzykręgowego i przodozmyk na poziomie lędźwiowym .. ból minąl chciałem również zaznaczyć że mi lewa delikatnie noga drętwieje. Jestem od zabiegu 6 miesiące i nadal czuje ból.Proszę o radę co można z tym zrobić.Od zabiegu byłem już na kilkach rehabilitacji i czuje że zadnej poprawy ... Zawroty i bóle w tylnej części głowy po wstaniu .. ból tylnej części głowy. Rok temu miałam wypadek na nartach, w wyniku którego skręciłam szyję, później jednak wszystko było w porządku. Czy moje dolegliwości mogą mieć jakiś związek z kontuzją? Może to być wynik urazu, szczególnie ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. bólem głowy. Występuje on jedynie podczas mówienia i przełykania. Co ciekawe samo otwieranie, nawet szerokie, buzi nie wywołuje bólu. Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne nie pomagają. Wykonane badania morfologii, OB, białka CRP, d ...

Codzienne bóle głowy, brak apetytu i wymioty .. Bóle głowy mają wiele przyczyn. Jeśli towarzyszą im nudności, brak apetytu mogą wiązać się z chorobami neurologicznymi lub przewodu pokarmowego. Wstępne badania np. krwi a także badanie brzucha, ewentualnie usg, powinny dostarczyć ... Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. bólem brzucha zlecono wykonanie mi rezonansu magnetycznego. Nie wspominam o tym co wskazalo na prawidlowości *bez zmian* natomiast nie jasne dla mnie jest zdanie: * pojedyncze, drobne jamki malacyjne widoczne po stronie prawej w g ... Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki Moje dolegliwosci to bardzo silne bule napieciowe glowy,omdlenia,mrowienie prawej dloni.Prosze o interpretacje mojego badania rzm Struktury mozgu i mozdzku bez zmian ogniskowych o prawidlowej o prawidlowej intensywnosci sygnalu tk ...

Objawy i diagnostyka Zespołu Melas u dziecka .. bóle głowy, drgawki, głuchota, zaburzenia metaboliczne np. cukrzyca, niski wzrost, choroby serca, nerek, przytarczyc. W związku z tym, że choroba jest genetyczna, leczenie jest objawowe. ... Skolioza odcinka lędźwiowego i zwężenie krążka międzykręgowego lędźwiowo-szyjnego .. bóle kręgosłupa w części lędźwiowej. RTG wykazało skoliozę lewostronną w odcinku lędźwiowym + zwężony ku tyłowi krążek m - k L5 - S1. Jak bardzo jest to poważna sprawa. Czy ewentualna rehabilitacja może poczekać 2 m - ce ( wyjazd ... Ataki osłabienia, drżenia rąk, bezsenność i bóle głowy a nerwica .. ból głowy. Udaliśmy się więc do innego neurologa, który również stwierdził nerwicę, ale inaczej podszedł do męża. Przepisał mu tylko jakiś lek na spokojne zasypianie i nakazał wysiłek fizyczny aby wyrzucić z siebie wszystkie emocj ...

Ból i drętwienie nogi oraz pośladków po wypadku Uległem wpadkowi i od tamtej chwili mam dolegliwości związane z prawą nogą, która bardzo mnie boli i często mi drętwieje. Drętwieją mi również pośladki. Co to może być? Jakie badania powinnam zrobić? Mam 47 lat. To, co Pan opisuje ... Częste uciskowe bóle głowy, utrudniające widzenie .. bóle głowy od skroni do oczu, utrudniające widzenie. Ból zaczyna się rano, a przechodzi wieczorem. Towarzyszy mu dziwne otępienie, spóźniona reakcja, lekkie problemy z kojarzeniem. Jestem osobą znerwicowaną, mam skrzywioną przegro ... Badania neurologiczne przy bólach głowy po pobiciu .. bóle głowy. Co powinnam zrobić? Na jakie badania powinnam się zgłosić? Od razu po pobiciu powinna Pani zgłosić się na Izbę przyjęć, gdzie zostałaby Pani zbadana z wykonaniem CT. Jeśli uraz miał miejsce w ciągu kilku ostatnich dni ...

Zabieg wstawienia protezy ruchomej dysku przy przepuklinie .. bóle lędźwi i krzyża, promieniujące do bioder i nóg. Niedawno robiłam rezonans, który wykazał centralną przepuklinę odcinka szyjnego z kompresją na worek oponowy. Przestałam uprawiać już sporty. Lekarz zaproponował mi usunięcie dy ... Rehabilitacja a operacja przy dehydratacji krążków, przepuklinie i wypuklinie lędźwiowej .. bólu w lędzwiach ( ból nie promieniuje do nogi ani pośladku ale nie dam rady się zgiąć w pół ) nie gram ani trenuje. W tej chwili kończę dwutygodniowy cykl terapii manualnej i jest lepiej mogę się pochylać ale nie do końca ale kom ... Lucetam na zaburzenia pamięci przy padaczce .. bólu głowy, senności, nerwowości. Proszę stosować lek według zaleceń lekarza i po około 2 tyg stosowania ocenić poprawę pamięci. Lek wpływa bowiem na metabolizm komórek nerwowych, oddziaływując zatem na pamięć. ...

Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. bóle głowy i niedowidzenie. Wynik tak czy inaczej musi osobiście ocenić neurolog, chodzi głównie o kliszę i rozmieszczenie zmian. Zmiany są demielinizacyjne, czyli albo wiążą się z chorobą demielinizacyjną np. SM lub są naczyniopo ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia widzenia .. ból z tylu glowy nie wiem czym to moze byc spowodowane jak narazie lekarze tez nie wiedza... Nie mialam nigdy zadnego urazu wiec nie mam pojecia czym to moze byc spowodowane bardzo prosze o pomoc w prawdopodobienstwu ustalenia dia ... Ból głowy, problemy z koncentracją, osłabienie i brak apetytu po urazie głowy .. ból był nie do zniesienia. Następnego dnia obudziłem się z silnym bólem w miejscu uderzenia. Od tego czasu mam problemy z koncentracją, nie mam siły i apetytu. Od pewnego czasu odczuwam jakby coś napierało na moją czaszkę. Czuję s ...

Neurolog z Poznania od bólu pleców i głowy .. bóle w okolicach pleców. Bólowi często towarzyszy ból głowy. Proszę o namiary na dobrego neurologa z okolic Poznania. Proszę spróbować: - Sławomir Michalak - Ewa Jowsa ul. Grunwaldzka 16/18 - Magdalena Zielińska - Kuzemko ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym Badanie mozgowia wykonano w sekwencjach tse w obszarach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego . Skany wykonano w płaszczynach osadowych , strzałkowych i czołowych . Uwidoczniono pojedyncza , mała ( o srednicuy 2,1 mm ... Ból głowy, zaburzenia widzenia, równowagi i apetytu po zanurkowaniu Cztery miesiące temu doznałem wstrząśnienia mózgu. Ostatnio po zanurkowaniu na basenie strasznie rozbolała mnie głowa. Na drugi dzień zacząłem gorzej widzieć na prawe oko, pojawiły się zaburzenia równowagi i apetytu. Zaburzenia wz ...

Rodzaj rezonansu magnetycznego przy bólach i zwrotach głowy .. bóle i zawroty głowy, które zaczęły się po uderzeniu w głowę. Brałem różne leki przeciwbólowe, ale nie pomogły. Chciałbym się dowiedzieć, czym różni się rezonans magnetyczny MRI od rezonansu magnetycznego MR? Czy MRI jest rozszerz ... Bóle pleców w czasie bezruchu .. ból na całej długości kręgosłupa. Zaczyna się zwykle po chwili bezczynności. W ciągu dnia spędzam około 9 godzin w samochodzie. Mam 28 lat. Czy to możliwe, że to jest przyczyna bólu pleców? W jaki sposób mogę to stwierdzić? Najlep ... Ostre nerwobóle głowy, promieniujące do ucha, oka i gardła .. bóle głowy. Ból promieniuje do ucha, oka i gardła. Nie mogę przełykać. Jeden taki atak trwa od 2 dni do tygodnia. Bóle są cykliczne, trwają kilka sekund. Przy każdym takim ataku dostaję szczękościsku. Ostatnio miałem wiele problem ...

Sztywnienie i ból szyi po spacerze .. bóle kręgosłupa szyjnego. Często po spacerze sztywnieje mi szyja. Ból jest bardzo silny, a leki i ćwiczenia nie pomagają. Ból promieniuje na łopatki, głowę, ucho i część lędźwiową kręgosłupa. Rtg niczego nie wykazało. Co mi dolega ... Mocny ból kręgosłupa, promieniujący na lewy pośladek Miałem badanie tk i wynik jest następujący zaostrzenia na krawędziach trzonów kręgów o charakterze zwyrodnieniowym - zmiany bardziej zaawansowane na poziomie L4 - S1 Na poziomie L5 - S1 tylna,centralno - lewoboczna przepuklina jąd ... Ból głowy i kręgosłupa szyjnego przy zniesieniu lordozy i zwyrodnieniach .. ból głowy powodujący zawroty. Moja mama tez miała kiedyś takie bóle i skończyły się pęknięciem tętniaka. Babcia miała robione badanie, które wykazało: zniesienie krzywizny kręgosłupa szyjnego i zwężenie tarcz międzykręgowych o zmi ...

Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. bóle głowy. jestem po stłuczeniu głowy. Większych nieprawidłowości, szczególnie pourazowych nie stwierdzono. Ogniska naczyniopochodne tworzą się w raz z wiekiem, nasilają przy cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy naczyń. St ... Bóle głowy przy hipoplazji tętnicy przedniej mózgowej .. bólami głowy. W wyniku napisano o wariancie rozwojowym w postaci hipoplastycznego odcinka tętnicy przedniej mózgowej prawej. Chciałam się dowiedzieć, czy hipoplastyczna tętnica może być przyczyną bólów głowy? Hipoplazja tętnicy pr ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. bólu głowy, nudności i wymiotów mogą wiązać się ze zbyt niskim ciśnieniem tętniczym. ...

Otępienie, zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, punktowy ból głowy i drżenie mięśni .. ból głowy, drżenie mięśni. Zdarza się to w dość długich odstępach czasu i trwa przez 3, 4 miesiące, po czym znowu lepiej się czuję. Badania takie jak EEG, rezonans, tomografia i badania krwi bez zarzutu. Pod jakim kątem mogę jeszc ... Bóle szyi przy zniesionej lordozie .. bóle w odcinku szyjnym promieniujące na barki. Rtg wykazało zmiany w odcinku szyjnym, natomiast rezonans magnetyczny, że wszystko w porządku. Czy powinienem przeprowadzić jakieś badanie, by się upewnić co mi jest? Nie, badania kol ... Ciągnący ból po prawej stronie szyi nad obojczykiem .. bóle szyi po prawej stronie w okolicy nadobojczykowej. Ból jest ciągnący, duszący. Ustępuje na długie okresy i powraca jeszcze gorszy.Nasila się w pozycji siedzącej przy komputerze. Szyja po tej stronie jest napięta, mięśnie stwar ...

Drętwienie rąk i ból odcinka szyjnego .. ból. Lekarz podejrzewa u mnie zwyrodnienie. Miałam serię zastrzyków, po których ból minął, ale po pewnym czasie znów powrócił. Lekarz zlecił mi rehabilitację, nie mogę jej przeprowadzić, ponieważ miałam wyciętego czerniaka na plec ... Tomografia komputerowa w Kaliszu lub Poznaniu w celu diagnostyki bólów głowy Od jakiegoś czasu boli mnie głowa. Gdzie można zrobić odpłatnie tomografię lub rezonans głowy w Poznaniu i Kaliszu? Poznań: http://www.diagnostic - med.pl/?gclid=CMWpyJ - T_KcCFZgA3godMjs - rw około 300zł http://www.szpital - szwa ... Bóle głowy przy obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. bóle głowy. Poza tym innych patologicznych zmian w badaniu nie stwierdzono. Proszę nadal stosować przepisane leki. Dziękuję bardzo za odpowiedż.Wizytę kontrolną do neurologa mam dopiero 26 kwietnia więc do tej pory mam już wiadomo ...

Nawracające bóle pod łopatkami .. ból raz pod lewą, raz pod prawą łopatką. Czy to objaw jakiejś choroby? Do jakiego lekarza powinienem się zgłosić? Na początek radzę udać się do lekarza POZ. Należy różnicować choroby układu moczowego, przewodu pokarmowego, układu ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. bólami głowy. Opis badania: Zapis o czynności podstawowej alfa o częstotl. 9 - 11Hz i ampl. 60uV,wymieszanej z czynnością beta. Na tym tle rejestrują się nieliczne rozsiane fale wolne o częstotl. 5 - 7Hz i ampl. tLa oraz fale o za ... Pulsujące bóle głowy w okolicy potylicznej .. ból głowy w okolicy potylicy. Początkowo był to ból pulsujący. Teraz już nie mam codziennych bólów, ale sporadyczne. Jednak coraz częściej zauważam, że mam problemy z układem pokarmowym. Czy te problemy mogą być związane z ciśnien ...

Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. bólowych, niestety od jakiegoś roku każdy lek powoduje u mnie okropne bóle brzuch czy też jelit bo dzieje się tak w 6 h po zazyciu leku. Potem ląduje z okropnym bólem w toalecie. Jednak o głowie chciałam: ból tępy mocny rwący dręt ... Szybkość postępowania otępienia przy zaniku tkanki podkorowej mózgu .. bóló głowy i nieregularnego gorszego wzroku zrobiono mi tomograf komput. głowy. Wynik - ognisko hipotensyjne 1*2*1*2 oraz zanik tkanki podkorowej. W rozmowie z lekarzem usłyszałam,że należy spodziewać się zmian w zachowaniu społec ... Pieczenie pod lopatkami przy osteofitach i niewielkiej sklerotyzacji odcinka piersiowego .. bóle.Jakie powinnienem robić ćwiczenia na ten odcinek .Prosze o rade.Utrzymuje sie ten ból dobry miesiąc. Jeszcz raz proszę o pomoc. Zdjęcie rtg powinien ocenić osobiście ortopeda i skierować Pana na rehabilitację, gdzie pod okiem ...

Drżenie rąk, mrowienie twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i osłabienie .. bólu rąk w nadgarstkach - ortopeda i podejrzenie o zespół cieśni - niepotwierdzone.póżniej neurolog ,rezonans - 2 ogniska demielinizacyjne prawdopodobnie zmiany naczyniowe.dostałam skierowanie do reumatologa ,a po mojej opowieści ... Bóle i zawroty głowy a ryzyko nawrotu krwiaka w mózgu .. bóle głowy w miejscu krwiaka mimo, że nie miał żadnego urazu. Czasami ma zawroty głowy. Lekarz stwierdził, że to ból oczu. Czy krwiak mógł się odrodzić? Jak to sprawdzić? Czy to rzeczywiście mogą być tylko problemy z oczami? Oczyw ... Blizna glejowa naczyniopochodna .. bóle głowy. MR wykazało, że w lewym płacie czołowym znajduje się pojedyncze ognisko hiperintensywne. We wnioskach napisano, że obraz odpowiada bliźnie glejowej naczyniopochodnej. W różnicowaniu uwzględnić należy proces demieliniza ...

Umiarkowane bóle głowy i twarzy przy niestabilności kręgów szyjnych .. bóle głowy. Pojawiły się nagle, nie są bolesne ale bardzo dokuczliwe. Największy ból jest z tyłu głowy, głęboko w oczach oraz na twarzy. Często przy tym mam sztywny kark. RTG kręgosłupa wykazało niestabilność kręgów szyjnych. Leka ... Ból reki prawej przy opuszczaniu jej .. bólu prawej ręki, który zaczyna się po długotrwałym trzymaniu ręki w dole ( np. podczas trzymania plecaka, ale nawet wtedy gdy ręka po prostu jest opuszczona i nie trzyma niczego ). Czy to coś znaczy? Czy to drętwienie ręki jest p ... Sport przy kręczach szyi i bólu poniżej lewej łopatki .. ból poniżej lewej łopatki ale nie na kręgosłupie tylko na samej łopatce względnie poniżej...obniża to moją ruchomość w obrębie szyi... czy wynikiem tego ( kręczu ) może być przetrenowanie na siłowni? czy jest możliwe trenowanie sp ...

Czas wystąpienia potencjalnych skutków urazu głowy .. bólu głowy, nudności, zawrotów głowy nie ma większych powodów do obaw. W razie jednak pojawienia się któregoś z wymienionych wyżej objawów należy zgłosić się do szpitala. ... Pieczenie, palenie, kłucie i swędzenie skóry na całym ciele .. bóle i kłucie w stopach i dłoniach, czasem nie odczuwam temperatury. Miałam robione badania i wszystko jest w porządku, ale objawy nie znikają, wręcz stają się bardziej przewlekłe. ... Drętwienie nóg od kolan w dół po zabiegu spinania kręgów .. bóle, drętwienie, mrowienie. Parę miesięcy temu przechodziłam zabieg spinania kręgów w związku z poważnym zwyrodnieniem kręgosłupa. Czy mój problem ma związek z tym zabiegiem? Jaka może być przyczyna takiego stanu i jak można temu ...

Ból kręgosłupa po uderzeniu w głowę .. ból szyi, kręgosłupa, drętwienie lewej ręki, zawroty i bóle głowy, omdlenia. Badania wykazały uszkodzenie dwóch dysków, a na jednym z nich narośl. Zlecono mi rehabilitację, na pewien czas pomogła, jednak od niedawna czuję nawrót o ... Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. bóle głowy w części tylnej z prawej strony. Zrobiłem sobie Rezonans Magnetyczny głowy. Opis: odmiana rozwojowa w postaci obecności dodatkowej komory mózgowia - tzw. jamy Vergi. Wyraźna kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości ... Bóle, skurcze i drżenie nogi .. bóle prawej nogi. Najbardziej boli łydka. Doszło do tego pieczenie uda i kostki. Mam uczucie jakbym miała bardzo bolesny skurcz. Czytałam, że to może być zator żylny. Mam częste mrowienie, nie mogę spać w nocy. Co mi jest? Co to j ...

Nieustanny ból głowy a tętniak mózgu .. Ból czuję przez całą dobę. Czy to możliwe, że mam tętniaka? Jakie badania zrobić, aby to sprawdzić? Aby wykluczyć tętniaka należy wykonać angio - CT lub angio - MR. Ból głowy, nawet trwający 3 miesiące może mieć wiele przyczyn. Ra ... Dobry neurolog z okolic Warszawy od bólów głowy .. bóle głowy, odczuwa ciągłe zmęczenie i ma trudności ze snem. Neurolog przepisywał mu tabletki, które pomagają tylko doraźnie. Szukam dobrego specjalisty neurologa z Warszawy i okolic, który byłby w stanie pomóc mężowi. Jeśli mimo ... Kłucia w nodze, wokół pępka, drętwienie ręki, pisk w uszach i zimne poty .. bóle wokół pępka, czyli sensacje jelitowo/zoladkowe dzien drugi - drętwienie kończyn, dziwne fale mrowienie i powstające pleśniwki w jamie ustnej. dzień trzeci i czwarty - oslabienie, ledwo dycham :P ....to mi wygląda na grzyba na ...

Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych .. Ból oczu może mieć związek z pogorszeniem wzroku. Warto udać się do neurologa osobiście, który po badaniu będzie mógł ustalić prawdopodobną przyczynę dolegliwości. Pod uwagę należy brać zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, co tłumacz ... Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. bóle głowy. Był badany w szpitalu pod kątem wstrząśnienia mózgu. Nie doznał urazu czaszki. Wyniki EEG i TK wyglądają następująco: EEG Zapis w czuwaniu, prawidłowo zorganizowany przestrzennie, z dominującą czynnością alfa 9,8 Hz o ... Prawdopodobieństwo wyleczenia się z wodogłowia .. bólów głowy z bólem w klatce piersiowej. Po zbadaniu mnie lekarz powiedział, że dren jest za krótki i trzeba go usunąć. Na skierowaniu jest napisane, że mam mieć usuniętą zastawkę i układ drenujący, a nie ma mowy o wodogłowiu. Czy ...

Zaczerwienienie oczu i ból karku przy podwyższonym ASO .. ból karku, podwyższone ASO. Badanie tomografem wykazało zwężone tętnice szyjne. Czy to coś oznacza? Czy powinnam się martwić? Jakie badania powinnam wykonać? Czy te objawy są ze sobą powiązane? Niestety bez dokładniejszych informa ... Bóle łopatki i karku, nasilające się podczas dźwigania .. ból w środkowej części prawej łopatki, a gdy dźwigam, także w karku. Nakleiłem plaster rozgrzewający, który jednak zupełnie mi ie pomógł. Czuję też ból, gdy poruszam głową na boki. Co to może być? Mogło dojść do uszkodzenia krążka ... Wypukliny, dehydratacje i portuzje krążków na poziomie lędźwiowym .. bólu i czjeśc pomocy już nie wstane . Przeszłam parę rehabilitacji bez powodzenia .mam również problem z utrzymaniem moczu,jak kicham lub kaszle to mnie ścina z nóg i ląduję na podłodze,dwa lata temu po cwiczeniach na wyciągu lędz ...

Ból kręgosłupa szyjnego promieniujący do łopatki i dłoni .. ból w odcinku szyjnym który przechodzi przez łopatki aż po dłoń. Dłoń przy tym jest opuchnięta w nocy nie mogę spać. Jestem po 1,5 mc rehabilitacji która pomogła tylko na 2 tyg po czym ból powrócił. zrobiłam rezonans kręgosłupa i ... Bóle kręgosłupa po operacji przepukliny i stabilizacji kręgosłupa .. bóle kręgosłupa oraz przy wysiłku np. chodzenie po schodach bole nogi( szybsze męczenie ) takie jakie przed operacją. Zauważyłem że jestem &#8222*skrzywiony&#8221* Po drugim rezonansie magnetycznym udałem się do pana dokto ... Diagnostyka porażenia nerwu strzałkowego .. bólu. Skoro wykluczono zwichnięcie stawu biodrowego to konieczna jest diagnostyka neurologiczna. ...

Bóle stawów nóg i rąk oraz przeskakiwanie kości w rękach i kręgosłupie .. bóle kręgosłupa cierpię od dziecka - ostatnio stają się one nie do wytrzymania. Dodatkowo odczuwam bóle w stawach nóg i rąk oraz charakterystyczne przeskakiwanie kości w rękach i kręgosłupie. Co to może być? Jakie badania powinnam ... Bóle głowy, mylenie pojęć i zaburzenia koncentracji .. bóle głowy. Nie mogę patrzeć na dużą ilość pasków. Co mi jest? Na jakie badania powinienem pójść? Należy udać się do okulisty, wykluczyć choroby oczu w pierwszej kolejności. Potem do neurologa. To mogą być objawy choroby otępienne ... Przyczyny dużego obwodu głowy u dziecka .. ból głowy, zawroty, nudności czy wymioty. Na najbliższej wizycie można poprosić pediatrię o zmierzenie obwodu głowy i sprawdzeniu jej na siatkach centylowych, dzięki czemu będzie można sprawdzić czy faktycznie obwód głowy dla tego ...

Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. bóle głowy a choruje na nadciśnienie zrobiłem sobie tomografie głowy bez kontrastu i bardzo prosze o interpretacje wyniku. W badaniu TK stwierdza się w skorupie jądra soczewkowatego lewego lakunę naczyniową 8x6mm. Ponadto nie stwi ... Bóle przy zaniku nerwu promieniowego ręki Od jakiegoś czasu mam częściowy zanik nerwu promieniowego prawej ręki. Jest to bardzo bolesne. Co mam zrobić? Do jakiego specjalisty się zgłosić? Kto zdiagnozował zanik? Jakie ma Pani objawy i jakie badania do tej pory wykonano? N ... Ból głowy, mdłości, zmęczenie i utrata równowagi .. bóle głowy. Zazwyczaj pojawiały się nagle i trwały ok. 15 sekund. Po pewnym czasie stawały się silniejsze. Lekarz powiedział, ze przyczyną jest stres. Od jakiegoś czasu zauważam, że często mam zimne ręce i nogi, pojawiło się też m ...

Leczenie fibromialgii .. bólu, w tym w fibromialgii. Stosować go będzie trzeba przewlekle prawdopodobnie. Lek zaczyna działać po około 2 - 3 tygodniach systematycznego stosowania. Dodatkowo proszę stosować muzykoterapię, masaże np. kostkami lodu, które w ... Bóle pleców oraz drętwienie i zaniki czucia na całym ciele Witam od ponad roku boli mnie kregoslup a dokladniej bol promieniuje od lewego posladka przez lewa noge. boli najbardziej jak stoje na lewej nodze a poprawdzie tonie moge na niej ustac. w nocy bolu nie ma i rano jak wstaje tez nie ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. ból po lewej stronie z tyłu z omdleniem i krótkotrwałą utratą przytomności. Po zażyciu tabletek przeciwbólowych, ból ustąpił. dwa dni później stwierdziłam, że lewa strona mojej twarzy ( a także skóra na glowie ) jest jakby zdrętwi ...

Bolesne guzki na głowie .. ból ustaje. Mam 29 lat. Co to może być? Czy same znikną? Co powinienem zrobić? Niestety nie napisał Pan gdzie dokładnie lokalizują się zmiany. Mogą to być węzły chłonne potyliczne, tłuszczaki lub włókniaki. Najlepiej zgłosić się o ... Leki opioidowe na bóle głowy przy padaczce .. bóle głowy. Czy lekarz może przepisać mi słabe leki opioidowe? Czy grożą temu jakieś konsekwencje? Niestety leczenie bólu głowy powinno rozpocząć się od paracetamolu lub niesteroidowego leku przeciwbólowego. Dopiero kiedy te leki ... Silne bóle głowy, utraty przytomności i spadek masy ciała .. bólami głowy. Od tamtego czasu traci tez często przytomność i mocno chudnie. Co mu może dolegać? ? Dodam, że jest alergikiem. Co może wywoływać u niego te objawy? Gdzie powinien się udać? Czy jest to problem neurologiczny? Brat ma ...

Problemy z chodzeniem przy wyprostowaniu lordozy szyjnej .. bólem głowy i zaburzeniami równowagi. W przypadku jednak zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa obserwuje się głównie dolegliwości w obrębie kończyn górnych. ... Trudności w odczuwaniu emocji .. ból. Czy to może być jakiś uraz mózgu? Słyszałem, że przyczyną może być płat czołowy. Czy takie zmiany są odwracalne? Jeśli w ostatnich 4 latach miał miejsce uraz głowy to możliwe, że ma on wpływ na taki stan. Jednak dodatkowo wys ... Zawroty i bóle głowy oraz osłabienie po przewianiu Prosze o pomoc kilka dni spałam tylko po 4 godziny byłam zmeczona ktoregos dnia dostałam przewiania głowy tego samego dnia zaczął się katar kaszel i zawroty głowy które trwaja juz miesiąc, zaczynaja przechodzić ale teraz mam uczuc ...

Bóle kręgosłupa po artroskopii kolana .. ból. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? Radzę udać się do ortopedy, wykonać rtg kręgosłupa, a w drugiej kolejności ewentualnie MR. Bardzo często w przypadku problemów z kolanem w następnej kolejności pojawiają się dolegliwo ... Neurolog w Warszawie lub na Śląsku od zmian demienilizacyjnych w rdzeniu kręgowym .. bóle pleców oraz korzonków. Okazało się, że mam zmianę demienilizacyjną w rdzeniu kręgowym. Szukam dobrego neurologa w Warszawie lub na Śląsku, czy mogę prosić o jakiś kontakt do takiego specjalisty? Przypuszczam, że powinien być ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. bóle głowy powtarzające się co około pół roku od kilku lat i leczone skutecznie: Vinpocetinum, Tolperis, Dihydroergotoxinum aethanosulfonicum, a obecnie amitryptylinum z momentami nieskuteczności. Status post nephrectomiam sin. to ...

Bóle głowy po urazie bez wstrząśnienia mózgu Tydzień temu zostałam pobita, nie stwierdzono wstrząsu mózgu. Od wczoraj boli mnie głowa, nie mogę się skupić. Lekarz przepisał mi Ketanol, jednak on nic nie pomaga. Co powinnam zrobić? Na jakie badania powinnam się udać? Takie ob ... Bóle pleców w okolicy łopatek, osłabienie, zawroty głowy i drętwienie ręki .. bóle pleców, czasami koło łopatek. Jestem osłabiona, mam zawroty głowy. a w dodatku zdarzyło mi się, podczas jazdy samochodem, że zaczęła mi drętwięć bardzo prawa ręka. chodze od lekarza do lekarza, i oni twierdzą, że to zaburzeni ... Kilkugodzinny ból z tyłu głowy, światłowstręt i mdłości .. bólu głowy. Położyłam się spać ok godziny. 23:00, już wtedy zaczynała boleć mnie głowa. Obudziłam się ok. godziny 2:00 w nocy i do 6:00 rano nie mogłam zasnąć. Cały czas bolał mnie tył głowy, a później też w okolicach skroni i czo ...

Przeszywające, kłujące bóle ciała podczas snu .. ból, przyjmowanie wymuszonej pozycji podczas snu czy chodu. ... Szumy i bóle głowy w części skroniowej oraz czołowej Od kilku miesiecy mam szumy w głowie sa cały dzien dotego prawie codziennie boli mnie głowa w skroniach i czole szum jest mocno słyszalny kiedy ide spac jaka jest przyczyna takich szumów Przyczyn może być wiele, zaczynając od nadc ... Nocne bóle krzyża i kości ogonowej .. bólu wzdłuż pośladka i uda. Dodatkowo pojawia się wzmożone napięcie mięśniowe, co zaburza chodzenie i dogodną pozycje podczas spania. Należy stosować ketonal żel, gorący prysznic a także doustnie diklofenak przeciwbólowo lub keton ...

Skutki uboczne przyjmowania Avonex na stwardnienie rozsiane .. bóle mięśni, osłabienie, dreszcze, które stopniowo powinny ustępować. Na początku leczenia niektóre objawy neurologiczne mogą także ulec nasileniu tj. wzmożenie napięcia mięśniowego. Mogą pojawić się także zmiany w układzie krwion ... Bóle głowy i senność a tętniak mózgu u nastolatka .. bóle głowy, czuję się senny. Jakie badania mogą wykazać czy mam tętniaka? Słyszałem, że wielu młodych ludzi umarło z powodu niewykrytego tętniaka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że też go mam? Mam 15 lat. U wielu osób występują tę ... Leki przeciwpadaczkowe i zastrzyki z botoksu na bóle głowy .. bólów głowy lekami na epilepsję i zastrzykami z botoksu? Słyszałem, że w niektórych przypadkach takie leczenie może być skuteczne. Czy może to wywołać jakieś skutki uboczne? Wyeliminować migreny zupełnie się nie da. Można poprzez ...

Przechylanie ciała w jedną stronę przy niewielkiej przepuklinie odcinka szyjnego .. Bóle oczu mogą się wiązać z postępującą wadą wzroku, alergią zatem najlepiej udać się do okulisty. Co do Pani objawów, to wynikać one mogą z ucisku na korzenie nerwowe, podrażnienia nerwu i stąd wzmożonego napięcia mięśni jednej s ... Wypukliny krążków lędźwiowych, modelujące worek oponowy .. bólami kręgosłupa lędźwiowego z promieniowaniem do lewej nogi , mam problem z chłodzeniem( kuleje ), z siedzeniem a ostatnio nawet z leżeniem . Noga cały czas cierpnie i czuje w niej mrowienie nie mogę się przechylić w bok ani zro ... Skutki uboczne leku Lamitrin .. bóle i zawroty głowy, podwójne widzenie, drażliwość, senność, bezsenność, drżenia, zmęczenie, nudności i wymioty. Występują one głównie na początku stosowania leku i stopniowo mogą ustępować. Jeśli jednak znacząco wpłyną na normal ...

Bóle i zawroty głowy oraz wydobywająca się wydzielina z zatok .. bólami głowy. Często towarzyszą mu zawroty głowy. Dodam również, że jestem osłabiony. Czuję się, jakby przechodziła mi fala wewnątrz czaszki, robi mi się ciemno przed oczami i na chwilkę słabiej widzę. Objawy nie ustępują. Nie wie ... Drętwienie ręki i ucisk pod pachą a nerwica .. bóle nerwowe żołądka i kilka lat temu leczyłam się na depresję. Czy powinnam wiązać ze sobą te choroby? Drętwienie ręki może być wynikiem zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa, ucisk pod pachą natomiast wynikiem zmia ... Silne bóle kręgosłupa przy przepuklinie jądra miażdżystego i ucisku na worek oponowy .. bóle kręgosłupa, przez które nie mogę się schylić. Badanie wykazało zmiany degeneracyjne krążków międzykręgowych na poziomie kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego; przemieszczającą się przepuklinę jadra miażdżystego i ucisk na worek o ...

Specjalista z okolic Opola lub Katowic od polineuropatii czuciowo-ruchowej .. bóle. Lekarze postawili diagnozę polineuropatii czuciowej z zespołem cieśni nadgarstka. Dotąd leczono mnie na choroby na kręgosłupa. Chciałabym więcej dowiedzieć się o tej chorobie, zacząć ją lepiej leczyć niż do tej pory. Szukam ... Dehydratacja, ekstruzja i protruzja kręgosłupa lędźwiowego .. bóle w tej okolicy w młodości ciężko pracowałem teraz mam 27 lat. A i na te miejsce nie raz się przewróciłem. Dziękuję za odpowiedzi. Najprościej mówiąc to dyskopatia. W wyniku dźwignięcia, oczywiście nieprawidłowego, doszło do us ... Wyraźnie powiększona źrenica i bóle głowy .. bóle głowy. Przyczyną nierównych źrenic mogą być: urazy głowy, zapalenie lub uszkodzenie tęczówki, ucisk nerwu okoruchowego, jaskra, niektóre leki. Najlepiej zgłosić się do okulisty i wykluczyć wpierw choroby oczu np. jaskrę, zapa ...

Skurcze stóp, mięśni łydek i przedramion .. ból, kończyny same się wyginają. Rano ból jest niewielki, utrzymuje się przy dotyku kończyn, chodzeniu i operowaniu nadgarstkami. Podczas silnego ściśnięcia jakiejś rzeczy czuję ogromny ból. Mam 25 lat. Co mi jest? Czy są to objaw ... Bóle uszu, zawroty głowy, mdłości i pogorszony słuch oraz wzrok .. bóle uszu z zawrotami głowy, ostatnio doszły mdłości i niemalże omdlenia. Poza tym obserwuję u siebie gorszy słuch i wzrok. Byłam już u laryngologa i neurologa i powiedzieli, że nic mi nie jest. Audiolog powiedział natomiast, że a ... Skutki uboczne stosowania Valprolek u dziecka .. bóle brzucha, senność, wysypka na skórze. Należy okresowo wykonywać kontrolne pomiary transaminaz ( diagnostyka czynności wątroby ). ...

Zaburzenia pamięci po urazie głowy .. bóle głowy, czasami zawroty, problemy ze snem, koncentracją. Objawy mogą mieć związek z przebytym urazem głowy. Istotną informacją jest opis badania obrazowego głowy, które zostało wówczas wykonane czy stwierdzono nieprawidłowości ... Depakine Chrono przy podejrzeniu padaczki .. bóle głowy, na które cierpię od kilku lat mój lekarz zlecił mi badania tomografu i EEG. Wyniki z EEG były niepokojące i lekarz powiedział, że nie wie dokładnie, co to jest, ale podejrzewa jakiś rodzaj padaczki. Przepisał mi lek De ... Bóle głowy, mrowienie ręki i szumy w uszach przy problemach z kręgosłupem szyjnym Do tej pory robiłam trzy Rtg kręgosłupa, każde z nich wykazało inne nieprawidłowości: najpierw zniesienie fizjologicznej lordozy, potem lordozę wyrównaną, a następnie zniesienie fizjologicznej krzywizny i obniżenie wysokości międz ...

Uczucie przebiegającego przez twarz prądu .. bólem. Zaczynają mi też wtedy łzawić oczy. Ruch gałek ocznych potęguje te uczucia. Zażywam Effectin. Wiem, że jest to lek na depresję, której ja nigdy nie miałem, ale po zażyciu tego leku objawy ustępują. Z czego wynika ta dziwna ... Bóle i zawroty głowy po upadku z dużej wysokości .. bóle i zawroty głowy, trwające cały czas. Lekarz nie skierował go na badania, ani nie przepisał mocniejszych leków. Kazał mu tylko leżeć. Czy lekarz prawidłowo zareagował? Czy mój przyjaciel może mieć jakieś zmiany w mózgu? Co pow ... Bóle, mrowienie i ucisk głowy po urazie .. bóle pulsujące przedniej części głowy, mrowienie, ucisk. Neurolog po wykonaniu tomografii komputerowej głowy stwierdził, że wszystko jest w porządku, ja jednak nie czuję się zbyt dobrze. Czy powinienem powtórzyć badanie? A może ud ...

Bóle głowy podczas silnych emocji .. ból jest nieraz nie do zniesienia. Czy to może być coś poważnego? Czy powinnam zrobić jakieś badania? Wstydzę się jednak o tym powiedzieć lekarzowi. Pamiętaj, że lekarz podchodzi do Ciebie jak do pacjenta i nie ma się czego wstydz ... Ból głowy po upadku Niedawno pośliznęłam się na ulicy, po czym straciłam przytomność. Teraz boli mnie często głowa. Obawiam się, że mogłam doznać wstrząsu mózgu. Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Udać się do lekarza? Czy mogę pracować, czy powinnam ... Bóle głowy a torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. bóle głowy. W tylnym dole czaszki mam torbiel pajęczynówki o wymiarach 36*16mm. Jak się to leczy? ...

Ból pleców i ograniczenie ruchowości szyi a miejscowe pęknięcie kręgosłupa Mój znajomy ma skrzywione kręgi szyjne i nie może ruszyć szyją, ponadto bolą go plecy. Ostatnio czytałam jego wyniki i tam pojawiło się coś na temat ucisku worka oponowego, zwyrodnienia. Podobno jest coś takiego jak miejscowe pękn ... Ból potylicy po wstrzymaniu kichnięcia .. ból w okolicach potylicy. Ból nie ustąpił i trwa już czwarty dzień. Uważam, że to niepokojące. Co to może oznaczać? Do jakiego lekarza powinienem się zgłosić? Jeśli brak innych objawów tj. nudności, wymioty, zaburzenia równowagi t ... Bóle i zawroty głowy po pominięciu dawki Clonazepam .. bóle i zawroty głowy itp. Czy to normalna reakcja na brak leków? Dlaczego odczuwam brak tylko jednego leku ? Czy mogę zażywać te leki podczas ciąży? Tak, ma Pani rację. Klonazepam jest benzodiazepiną, którą powinno stosować się ni ...

Bóle głowy i karku, szybki puls oraz szmery nad karkiem podczas zwrotów głową .. bóle karku głowy 10 dni brałam FORCID nie przeszło trafiłam do szpitala tam zapalenie gardła ZINACEF neurolog mnie wyśmiał że nic mi nie jest to nerwica.dziśjest kwiecień ciągle boli mnie głowa i kark żaden lek nie pomaga ani na t ... Bóle lewej strony ciała u nastolatka .. ból w lewej ręce. Ból ten występuje jedynie podczas dłuższego wysiłku np. prowadzenia samochodu. Zauważyłem również, że przy podnoszeniu ręki w tej okolicy pojawia się mały guzek. Często bolą mnie mięśnie między zebrami, od nich d ... Ekstruzja, protruzja i dehydratacja krążków lędźwiowych .. bóle w tej okolicy w młodości ciężko pracowałem teraz mam 27 lat. A i na te miejsce nie raz się przewróciłem. Dziękuję za odpowiedzi. ...

Ból odcinka szyjnego przy pogłębionej lordozie i umiarkowanych zwyrodnieniach .. ból kręgosłupa w odcinku szyjnym. nawiększy ból jest rano, gdy wstaję. nim rozpocznę dzień musze wykonać gimnastykę, by móc w ogóle ruszać szyją - ból częściowo wtedy ustępuje. zgłosiłam się do lekarza, który zalecił wykonanie prz ... Samoistne zrośnięcie czaszki po pęknięciu .. bóle głowy i zawroty. Czy rzeczywiście czaszka się zrośnie sama? Co zrobić z bólami głowy? Tak, w opisie jest pęknięcie czaszki, nie złamanie także w takim przypadku mogła zostać Pani wypisana ze szpitala. Bóle głowy i zawroty mog ... Zanik czucia nad kolanem i drętwienie palców przy przepuklinie piersiowej .. bólu: niedoczulica nad kolanem prawej nogi, drętwiejące palce, prądy w stopach i dłoniach. Co powinienem zrobić? W jaki sposób można pozbyć się tej przepukliny? Czy wykonano MR kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędzwiowego? Jeśli ...

Bóle głowy, oczu i mdłości przy zaniku płata czołowego .. bóle głowy, który zaczyna się w płacie czołowym, nachodzi na oczy. Występują przy nim mdłości. Badanie głowy wykazało zanik płatów czołowych. Przepisano mi lek Divasan, ale nic nie pomagał. Lekarz podejrzewa, że są to bóle naczyni ... Schorzenia w obrębie naczyń mózgu przy skłonności do zakrzepicy .. bóle głowy. W ostatnim czasie bóle się nasiliły i dołączyły do tego bólu mdłości. Kilka miesięcy temu zachorowałam na zakrzepicę żył głębokich. Co oznacza niesymetryczny układ komorowy z nieznacznie poszerzoną prawą komorą? Czy je ... Neurochirurg od bólów kręgosłupa w Mińsku Mazowieckim lub w Warszawie Mam problemy z kręgosłupem i potrzebuję kontaktu do bardzo dobrego neurochirurga w Mińsku Mazowieckim lub w Warszawie i okolicach. Jak takie wizyty u lekarza przedstawiają się cenowo? ...

Bóle i zawroty głowy po wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego .. bóle głowy i zawroty, nasilające się podczas wysiłku. Lekarz przepisywał mi tylko lek przeciwbólowy. Czy moje dolegliwości są jakoś związane z wyciekiem płynu mózgowego? Wyciek płynu mózgowo - rdzeniowego był chwilowy. Nie sądzę, ... Krew w ślinie, zmęczenie, ból głowy i brak apetytu po urazie głowy .. bóle głowy i zaburzenia koncentracji mogą występować 7 - 10 dni. Można stosować apap. Najlepiej unikać telewizji, czytania w tym czasie ( bóle głowy nasilają się wówczas ). ... Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. bóle głowy, siostra nie może mówić. Lekarze nie wiedzą jakie leczenie zastosować, na razie bierze leki na chorobę Parkinsona, ale nie pomagają jej. Na co choruje moja siostra? Jak można jej pomóc? Pani opis najbardziej wskazuje na ...

Częste bóle głowy przy niestabilności kręgów szyjnych .. bóle głowy - zrobiłem sobie nawet tomografię,niesamowite zmęczenie,nie wysypiam się,podkrążone oczy,bóle pleców.Dodam,że przed tym całym nieszczęsnym wypadkiem byłem wulkanem energii - mogłem pracować od rana do nocy,potem iść na ... Silny ból oczu i głowy przy chorobie zatok .. bóle nad nosem między oczami, bóle policzków, nosa. Towarzyszą temu zawroty głowy, podwójne widzenie, ciepłota oczodołów, drżenie rąk, niedomaganie kończyn, dolegliwości żołądkowe. Leki nie przynoszą ulgi. Czy można w jakiś sposób ... Osłabienie kończyn dolnych po operacji spinania górnych kręgów szyjnych .. ból trudny do sprecyzowania. To wszystko połączone jest z atakami w postaci drgawek, zawrotami głowy itp. Co to może być? Gdzie powinienem udać się po pomoc? Jeśli zdecydowanie wiąże Pan objawy z przebytym zabiegiem to może dochod ...

Niewielka tylno-boczna przepuklina krążka na poziomie piersiowym .. bólowe i zahamuje postęp zmian zwyrodnieniowych. ... Ból po usunięciu tłuszczaka .. ból,najbardziej boli mnie nadgarstek i górna część dłoni jest to piekący ból,nie mogę też wyciągnąć ręki,,martwię się czy minie mi ten dziwny ból,żadne tabletki i żele nie pomagają,i nie wiem co o tym myśleć,boję się czy będę mogł ... Rwący ból z tyłu głowy przy lekach przeciwzapalnych na cysty .. bóle głowy, czuje wtedy jakby ucisk. Oprócz tego mam częste problemy z karkiem. Jednak od trzech dni obserwuję u siebie inny ból, bardziej rwący z tyłu głowy. Mam niskie ciśnienie i od kilku dni biorę lek przeciwbólowy i przeciwza ...

Leczenie operacyjne kręgosłupa szyjnego za granicą .. bóle kręgosłupa. Badania wykazały, że konieczna będzie operacją kręgosłupa szyjnego. Czy długo trwa rekonwalescencja po operacji? Czy ból kręgosłupa minie? Gdzie za granicą są najlepsze ośrodki specjalizujące się w takich operacja ... Ucisk pomiędzy czołem a środkiem głowy i pieczenie nosa .. bóle głowy, ucisk w części pomiędzy czołem, a środkiem głowy. W czasie snu ból przechodzi do potylicy. Czasem piecze mnie w nosie. Czy to mogą być problemy z ciśnieniem? Oprócz tego często czuję jak między łopatkami przechodzi prą ... Uciskowe bóle głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej .. bóle galowy. Najmocniejsze są w sytuacji, gdy dość długo leżę na brzuchu z głową na boku. Ból odczuwam tak, jakby coś zgniatało mi głowę. Z czego to wynika? Proszę o podpowiedź, jak mogłabym to wyleczyć. Powodem bólu głowy może by ...

Mechanizm przeciwuderzenia przy urazie głowy .. Bóle głowy mogą występować 7 - 14 dni. Warto aby bezpośrednio po urazie zbadał chirurg i neurolog. Należy stosować leki przeciwbólowe i dużo wypoczywać w łóżku, oszczędzać wzrok. ... Ból szyi i obojczyka oraz powiększone węzły chłonne .. Ból szyi i ręki może być związany ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Warto wykonać rtg. Najlepiej poczekać, aż wyleczy się Pani mama z infekcji. ... Częste, silne bóle głowy z katarem, kaszlem, drętwieniem nóg i bólami gardła .. bóle głowy. Towarzyszą mu kaszel, katar, gardło, drętwienie nóg. Taka sytuacja pojawia się co miesiąc. Co powinienem zrobić? To chyba nie jest zwykłe przeziębienie? Jakie badania wskazałyby mi przyczyny tej choroby? Silne bóle gło ...

Nawracające bóle głowy po urazie głowy z omdleniem .. bóle głowy. Co powinnam zrobić? Do jakiego specjalisty najlepiej się udać? Ból głowy może być skutkiem wielu chorób, poczynając od niedokrwistości, infekcji. Na Izbie Przyjęć zostały wykonane badania tj. morfologia krwi, jony, OB, ... Silny ból w okolicy lędźwiowej i trudności w chodzeniu Wynik badania MR: wykonane w sekwencji SE, obrazy T1 i T2 zależne: - podwięzadłowe przepukliny tylne centralne krążków międzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1, które uciskają worek opony twardej i zwężają otwory międzykręgowe - obniżeni ... Bóle głowy, szyi i odcinka piersiowego kręgosłupa po wypadku .. bóle głowy, karku i odcinka piersiowego kręgosłupa. Ostatnio ból był tak silny, że nie mogłam poruszać się w ogóle, straciłam przytomność dwa razy. Prześwietlenie karku wykazało zniesienie lordozy szyjnej w odcinku C4 - C7 z kyfot ...

Drżenie rąk wskutek leków Orfiril i Lamotrix .. bóle brzucha, nudności. Drżenie mięśniowe w przypadku Lamotrixu występują rzadziej. Mniej szkodliwy jest Lamotrix. Także najbezpieczniej pozostać przy nim. Metoda jest najtańsza i szybka, a działanie leku należy wykluczyć. ... Silne bóle głowy bez dodatkowych objawów .. bóle głowy, ostatnio zdarzają się nawet codziennie. Nie mam żadnych objawów towarzyszących. Okulista nie znalazł niczego niepokojącego w moich oczach. Nie jest to także ból zatok. Morfologia i ciśnienie są w normie. Biorę tabletki ... Możliwe skutki uboczne leku na nerwicę Temazepamum Signopam .. bóle i zawroty głowy, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia koordynacji ruchów, oczopląs, drżenie, suchość błon śluzowych jamy ustnej, uczuleniowe zmiany skórne, nudności. ...

Czas pojawienia się pierwszych efektów przy leku Trileptal .. ból i zawroty głowy, senność, bóle brzucha, nudności, wymioty, zaburzenia koncentracji, splątanie, chwiejność emocjonalna, oczopląs, drżenie. ... Cieknąca piana z ust, ból głowy i wymioty po urazie głowy z utratą przytomności .. ból głowy i wymioty. Po zabraniu do lekarza nikt nie skierował mamy na prześwietlenie głowy. Czy mam powinna zrobić to prześwietlenie? Co oznaczają te objawy? Co powinniśmy zrobić? Jeśli był uraz głowy to CT powinno zostać wykonan ... Bóle głowy po dawnym uderzeniu w tył głowy .. bólu głowy jest uraz. Miał Pan kask, minęły już 2 miesiące. Przyczyna może być zatem inna, np. przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa, nadciśnienie tętnicze, zbyt niskie ciśnienie tętnicze, napięciowy ból głowy, niedokrwistość, ...

Ból szyi mimo pozytywnych wyników RTG .. ból, który utrzymuje się do dzisiaj. Robiłam kilka razy prześwietlenie, ale nic nie wykazało. Lekarze zapisali mi leki przeciwbólowe. Dlaczego nie ma poprawy? Co mogło się stać? Czy powinnam pójść na jakieś inne badania? Niestety ... Ataki padaczki wskutek bólu lub stresu u dziecka .. bólu lub kiedy się denerwuje. Oprócz tego ma problemy z koncentracją i pamięcią, nie potrafi zapamiętać kształtu literek i cyferek. Boję się, że kiedy syn pójdzie do szkoły, ataki jeszcze bardziej się nasilą. Jak temu zaradzić? Sy ... Zapalenie nerwu wzrokowego i bóle kończyn jako objawy SM .. bóle rąk i nóg i drętwienie kręgosłupa. Czy rzeczywiście jestem zdrowa? Czy powinnam zrobić jeszcze jakieś badania? Objawy wskazują na SM. Warto wykonać dokładniejszą diagnostykę i powtórzyć niektóre badania raz jeszcze. Najlepiej ...

Ból i trudności w skrętach szyi po urazie .. ból. Nie mogę obracać głowy w prawo. Co z tym zrobić? Jakie maści mogę wypróbować? A może powinienem się udać do lekarza? Czy to może być coś poważnego? Można udać się do lekarza POZ. Zleci badanie rtg i leki przeciwbólowe. Doraźn ... Niestabilność widzianego obrazu przy anizokorii .. bólów, wymiotów, zawrotów głowy itp. Odruchy również są prawidłowe. Została u mnie stwierdzona minimalna anizokoria, którą ( jak mi się wydaje ) mam już od bardzo dawna. Obecnie czekam na specjalistyczne badania diagnostyczne. Czy ... Korzystanie z kul przy dyskopatii .. ból wrócił ze zdwojoną siłą lekarz kazał mi używać kuli żeby odciążyć kręgosłup . W związku z tym mam pytanie czy to dobry pomysł i jak jej prawidłowo używać żeby spełniła swoje zadanie. Z góry dziękuje za odpowiedź. Najlepiej uda ...

Migrena z aurą, podwójne widzenie, mroczki przed oczami i drętwienie kończyn .. bóle głowy z aurą ( do bólów głowy dołącza podwójne widzenie i drętwienie kończyn ). Często też bolą mnie gałki oczne. MR wykrył ogniska hyperintensywne podkorowo w obu płatach czołowych i polipowate zgrubienie śluzówki w zatokach ... Nawracające bóle po zapaleniu węzłów chłonnych .. ból jest zapewne procesem wtórnym do zaburzeń. ... Bóle głowy i tylnej części szyi .. ból głowy i tylnej części szyi. Zaznaczę, że nie skutkują żadne środki przeciwbólowe. Nawet jeśli po kilku dniach ból ustąpi, to podnosząc głowę do góry, doskwiera mi ból w tylnej części szyi. Co mam robić? Najlepiej wykonać badan ...

Lęki, bóle głowy, otępienie i problemy z utrzymaniem równowagi Moje objawy to lęk przed wszystkim kazda czynnoscia ale on nie jest taki uciazliwy.... Moja glowa nie wiem co z nia jest nie boli wogole ale czuje sie jakbym nie mial mozgu.... snuje sie jak jakas zmora nie czuje ze zyje czuje ze ... Zniesienie lordozy i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. bólu od pleców do lewej nogi. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, frFSE T2 i STIR przeglądowe, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 4mm. Dane ze skierowania: wykluczenie konfliktu dyskowo - korzeni ... Lek Notropil przy zaniku kory mózgowej .. bóle głowy, mam stany lękowe i zaburzenia pamięci. Lekarz zapisał mi Notropil. Mam 34 lata. Co to za lek? Jakie są jego skutki uboczne? Nootropil to piracetam, lek poprawiający metabolizm komórek nerwowych, nie u wszystkich osób w ...

Bóle głowy po silnym zdenerwowaniu .. bóle głowy w okolicy potylicy. Tata od jakiegoś czasu bierze leki na nadciśnienie. Czy jest możliwe, aby skutek zdenerwowania utrzymywał się tak długo? Co powinnam zrobić? Czy objawy przejdą tacie same? Jeśli bóle głowy są bardzo ... Ból, skurcze i drętwienie kończyn Od niedawna bolą mnie ręce i nogi, czasem mam skurcze i drętwienie. Jestem przy tym zmęczona i ospała. Czy to tylko niedobór składników mineralnych czy początek jakiejś choroby? Jakie badania powinnam wykonać by się przekonać? Naj ... Ból lewej strony ciała po laparoskopii .. ból po przeciwnej stronie ciała. Ból znajduje się w podbrzuszu, pośladku, nodze, a także po tej stronie kręgosłupa i barku. Ginekolog wykluczył przyczyny ginekologiczne moich bólów. Skierował mnie do neurologa. Czy podczas zabiegu ...

Ból skroni, żuchwy, tyłu głowy oraz odrętwiały nos i podniebienie .. ból skroni, żuchwy, tyłu głowy, odrętwiały nos, odrętwiałe podniebienie, opuchnięty delikatnie policzek. Neurolog wykluczył neuralgię nerwu trójdzielnego. Później okazało się, że nie jest to także żaden problem neurologiczny. Co m ... Bóle głowy w okolicach lewej skroni .. bóle głowy w okolicach skroni na lewej półkuli głowy. Mam wrażenie, że to migrena, jednak nie jestem pewna. Czy mogą to być objawy innej choroby? Jakiej? Co powinnam zrobić? Może to być objaw zapalenia zatok, infekcji, także migre ... Bóle z tyłu głowy podczas pracy na komputerze .. ból. Starając się go odnaleźć, zawsze znajduję dwa miejsca, równoległe do siebie. Czy tam znajdują się jakieś ujścia nerwów? Czy właśnie to może boleć? Najlepiej udać się do lekarza poz. Możliwie, że przyczyną są zmiany zwyrodnien ...

Operacja przy wyrównaniu lordozy kręgosłupa lędźwiowego .. bóle kręgosłupa lędźwiowego. Przytoczę wyniki rezonansu: wyrównanie lordozy lędźwiowej, duże przepukliny jąder miażdżystych, uciskające worek oponowy, cechy ciasnoty wewnątrzkanałowej, cechy zwyrodnienia tarcz międzykręgowych. Czy ... Ból pleców przy skrzywieniu bocznym kręgosłupa lędźwiowego .. bólowych. Chodziłem już na zabiegi, masaże, ale to pomaga na krótką metę. RTG kręgosłupa wykazało skrzywienie boczne lędźwiowego odcinka kręgosłupa z rotacją oraz pogłębienie lordozy lędźwiowej. Co to tak dokładnie jest? W jaki sp ... Ból żeber i brzucha pod żebrami .. ból brzucha ( jakby pod tymi żebrami ). Ból żeber występuje cały czas podczas głębokiego wdechu i przy delikatnych obrotach. Z kim powinnam się skonsultować? Może to być nerwoból lub nadwyrężenie mięśni po wysiłku. Należy także wy ...

Tępy, punktowy ból głowy .. ból głowy. Odczuwam go tylko w jednym miejscu, nie dotyczy całej głowy. Czym może być spowodowany? Czy może być oznaką jakiegoś problemu neurologicznego? Taki ból głowy może mieć wiele przyczyn, np. kardiologicznych, neurologiczny ... Silne bóle głowy i nudności podczas leżenia .. bóle głowy, mam wtedy nudności. Ból pojawia się, gdy kładę głowę na czymś twardym lub miękkim, czasem gdy wykonuję jakieś czynności. Ustępuję po leku Etopiryna. 9 lat temu miałam wstrząs mózgu. Co powinnam zrobić? Czy to może być ... Zaburzenia czucia w kończynach i bóle oraz zawroty głowy a zwyrodnienia kręgów szyjnych .. Bóle głowy i zawroty mogą być związane z chorobą kardiologiczną. Także należy wykluczyć taką możliwość. Można wykonać rtg odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Zaburzenia czucia mogą wynikać z ucisku na korzenie nerwowe, ale ...

Długotrwałe bóle głowy i zaburzenia koncentracji po wstrząsie mózgu .. bóle głowy i problemy z koncentracją. Czy to może mieć jakiś związek? Mało prawdopodobne, aby taki związek istniał, szczególnie jeśli w badaniu obrazowym głowy nie stwierdzono nieprawidłowości. Możliwe, że przyczyna objawów jest i ... Zaburzenia koncentracji i pamięci, bóle głowy oraz urojenia .. bóle głowy, urojenia itp. Co mi jest? Jakie badania powinnam wykonać? Jeśli faktycznie występują urojenia to należy skonsultować się z psychiatrą, potrzebna też będzie konsultacja neurologiczna. Urojenia wymagają diagnostyki i lec ... Bóle stawów skroniowo-żuchwowych a neuralgia .. bóle w jamie ustnej. Zaczęło się to od usunięcia 7 i 8 górnych, mimo to ból nie ustał. W Poradni Leczenia Bólu skierowano mnie na leczenie stawów skroniowo - żuchwowych. Jestem leczona na depresję i neuralgię. Czy to na pewno te c ...

Bóle w prawym boku przy wdechu .. bóle zbliżone do kolki w okolicy prawego boku. Czy może to być jakaś zmiana chorobowa w wątrobie? Jakie badania powinnam zrobić? Ból podczas wdechu może być związany z nerwobólem lub chorobami układu oddechowego. Ważny jest charak ... Ból i drętwienie w pośladków po operacji usunięcia przepukliny .. ból i drętwienie po drugiej stronie, w okolicy pośladków i nogi. Bardzo się boję, że wszystko wróci i będę musiała przechodzić przez operację i leczenie jeszcze raz. Skąd te dolegliwości? Należy wykonać badania kontrolne. Ważne, ż ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. bóle kręgosłupa, drętwienie nóg i zawroty głowy. Dziękuję za opis badania i wymienienie objawów. Bóle kręgosłupa i zawroty głowy są związane z opisanymi zmianami zwyrodnieniowymi które powodują ucisk na worek oponowy i zapewne kor ...

Uciskający ból i zawroty głowy przy wstawaniu .. ból głowy w części czołowej, zwłaszcza przy wstawaniu. Jest to taki ucisk i zawrót głowy, przy powtórnym siedzeniu ucisk jest lżejszy. Nasila się przy wstawaniu. Mam siedzący tryb życia, czy to może być przyczyną? Nie wykluczone, ... Otępiający ból głowy i pieczenie wewnętrznej strony dłoni .. ból, szczególnie po prawej stronie głowy. Jest przez to nadwrażliwa na hałas. Do tego dochodzi pieczenie wewnętrznych stron obu dłoni, coś jak mrowienie, kłucie. Dodam, iż jest niskociśnieniowcem. Podejrzewaliśmy niedobór magnezu, ... Skierowanie do neurologa przy bólach głowy .. bólów głowy, które bardzo mnie niepokoją. Nie wiem, czy wcześniej iść po skierowanie do przychodni, czy nie. Jeśli chce Pan iść prywatnie i płacić za wizytę i badania to skierowanie jest niepotrzebne, w przeciwnym razie należy uda ...

Rokowania osoby w śpiączce, otwierającej oczy i reagującej na ból, dźwięki i dotyk .. ból, dźwięki, dotyk, otwiera oczy. Ma tracheotomię, respirator, dializy w tygodniu. Co mnie czeka moją żonę? Lekarze mówią że zakład opiekuńczo - leczniczy nie wchodzi w rachubę. Jakie są jej rokowania? ... Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i drętwienie nóg .. bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Często drętwieją mi nogi. Kilka razy miałam korzonki. Badanie RTG wykazało zwężenie tarczy międzykręgowej i wtórne zmiany zwyrodnieniowe kręgów na poziomie L5 - S1. Co oznacza to badanie? czy ... Ból głowy nad okiem, mdłości i wymioty .. ból po jednej stronie twarzy, tuż nad okiem. Towarzyszą temu mdłości, wymioty. Z czym to może być związane? W jaki sposób można to sprawdzić? ...

Ryzyko paraliżu po operacji dyskopatii szyjnej .. ból jest tak silny, ze muszę sobie pomóc ręką, by podnieść głowę z poduszki. Miałam wyznaczoną operację, jednak zrezygnowałam z niej. Słyszałam o licznych powikłaniach po niej. Czy możliwy jest paraliż po tej operacji? Gdzie w Pol ... Wypuklina i zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa szyjnego .. bóle kręgosłupa, drętwienie nóg i zawroty głowy. czy konieczna jest operacja ???? proszę o radę ..... ... Bolący guz za uchem .. ból promieniuje na lewą część głowy. Czy to może być nowotwór? Jaki specjalista powinien mnie zbadać? Najpierw radzę udać się do lekarza rodzinnego, który wykluczy powiększenie węzłów chłonnych, skieruje w zależności od potrzeby n ...

Ból i pieczenie pleców, rąk oraz nóg .. ból jest ciagły, nic nie pomaga, wszystkie wyniki loborat. są w normie. Proszę o pomoc. Czy wykonał Pan np. rtg kręgosłupa lub inne badania obrazowe np. głowy? W zasadzie skoro większość lekarzy rozkłada ręce, mi także za pośredni ... Przytykanie uszu, zawroty i bóle głowy oraz nudności po wstrząśnieniu mózgu .. bóle głowy, nudności, brak koncentracji. Przez pewien czas ustąpiły, potem znów powróciły. Czy to normalne objawy po wstrząśnieniu mózgu? Jak długo mogą się utrzymywać? Czy po wstrząśnieniu mózgu mogą być dodatkowe powikłania? Po ... Ból głowy po prawej stronie u dziecka po przeziębieniu .. bóle głowy w okolicy prawej strony. Jaka może być przyczyna? Czy ma to związek z przeziębieniem? Co powinnam zrobić? Może to być wynik przeziębienia, infekcji. Czy występuje gorączka. Warto udać się do pediatry, jeśli bóle głowy u ...

Ucisk prawej części głowy i dołku podsercowym, wymioty i gorączka .. bóle klujace promieniujace do czola i skroni do tego dochodzi ucisk w dołku podsercowym iwymioty i temperatura38 stopni idreszcze co może być przyczyna tomografia prawidłowa Należy wykluczyć przede wszystkim przyczyny gastroentero ... Bóle głowy, mdłości i sztywnienie karku .. ból głowy, zrobiło mi się słabo i miałam mdłości. Później pojawiło się jeszcze drętwienie karku. Ciśnienie mam dobre. Czy takie objawy mogą być spowodowane jakimiś problemami z kręgosłupem? A może to choroba neurologiczna? Do jaki ... Bóle kręgosłupa po znieczuleniu zewnątrzoponowym .. bóle w dolnym odcinku kręgosłupa. Największy ból sprawa mi położenie się. Czasami zdarza mi się, że podczas snu drętwiały mi nogi i budziłam się z bólu. Czy moje dolegliwości wiążą się ze znieczuleniem? Co powinnam zrobić? Pani ob ...

Ból kręgosłupa w części krzyżowej .. ból minął. Niestety od 6 lat wracają wszystkie objawy razem z niemożnością chodzenia, a do tego doszedł ból bioder i zmniejszone czucie w lewej stronie ciała. Wczoraj znów wszystko wróciło, a do tego drętwienie lewej nogi aż do ko ... Częste i silne zawroty i bóle głowy przy pracy fizycznej .. ból głowy, a niekiedy ciągły, trwający cały dzień. Bóle te występują szczególnie przy zmianie nastroju, przy hałasie lub zmęczeniu oraz przy zmianie pogody. W dzieciństwie miałam wstrząs mózgu. Pracuję bardzo ciężko fizycznie, a m ... Ból kręgosłupa spowodowany przepukliną .. Ból jest coraz silniejszy i utrzymuje się dłużej. Wszystko zależy co dokładnie zawiera opis i jakie są objawy. Leczenie to rehabilitacja i leki przeciwbólowe lub operacja. Dobrze przeprowadzona rehabilitacja przynosi dobre efekty, ...

Silne bóle oka .. ból oka. Najpierw pojawiał się jeden atak na tydzień, teraz częstotliwość wzrosłą. Badania neurologiczne niczego nie wykazały. Co powinniśmy zrobić? Czym mogą być spowodowane takie dolegliwości? Należy udać się do okulisty. Prawdo ... Skuteczność zabiegu discectomii przy dyskopatii kręgów szyjnych .. bóle pleców i rąk. Rezonans wykazał dyskopatię i przepuklinę na odcinku szyjnym. Neurochirurg powiedział, że czeka mnie operacja. ( discectomia ). Termin operacji mam wyznaczony dopiero za pół roku. Czy są jakieś sposoby, aby to p ... Bóle i dyskusje stopy po uszkodzeniu nerwów kulszowego i strzałkowego .. ból w nodze. Czy mam szanse na wyzdrowienie? Nie znając szczegółów przeprowadzonych dość licznych operacji, raczej skłaniam się ku temu, że szanse na wyzdrowienie są marne. Efekty leczenia powinny być widoczne już znacznie wcześni ...

Neurochirurg ze Śląska od torbiel pajęczynówki .. bóle głowy. Niedawno te bóle się nasiliły, pojawiły sie zawroty gowy i nudności oraz światłowstręt. Badania wykazały, że mam torbiel pajęczynówki. Lekarz zlecił operację. Szukam dobrego neurochirurga na Śląsku. Proszę spróbować: - ... Ataki nagłych wymiotów i bólów głowy .. bóle głowy, nie mogłam porozumieć się z najbliższymi. Jakiej choroby mogą to być objawy? Jakie badania powinnam wykonać? Przyczyną dolegliwości mogą być choroby układu pokarmowego czy też nerwowego. Warto udać się wpierw do lekarz ... Chwilowe zaniki świadomości, silne bóle głowy i mrowienie ciała .. bóle głowy oraz mrowienia całego ciała. Zrobiłam EEG, które wykazało artefakty mięśniowe i dominację niskonapięciowej czynności beta. Poza tym MR wykazał niedokrwienie w mózgu. Choruję też na nadciśnienie płucne. Czy ma to zwiazek ...

Bóle mięśni i kości całego ciała przy wyrównanej lordozie lędźwiowej .. bóle ciała, mięśni i kości. Badania wykazały skoliozę w odcinku piersiowym i wyrównaną lordozę lędźwiową z zaostrzeniem krawędzi trzonów kręgów. Czy to tłumaczy bóle całego ciała? Bóle kręgosłupa wynikają ze skoliozy, nieprawidłow ... Bóle i opuchlizna nadgarstka .. bólem nadgarstka. Zaczęło się od momentu, kiedy zasnąłem z podpartą ręką. Po obudzeniu nie czułem wcale dłoni. Nadgarstek mam cały czas obolały i podpuchnięty. Trudno wykonywać mi ruchy obrotowe. Co to oznacza? W wyniku utrudnione ... Bóle głowy po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych .. bóle głowy. Najpewniej nie jest to objaw związany z padaczką, może z migreną lub wynik odstawienia leku. W razie wątpliwości można zawsze zgłosić się do lekarza prowadzącego. Jeśli to tylko ból głowy ( niemigrenowy ), bez dolegliw ...

Bóle i zawroty głowy, mroczki przed oczami oraz drętwienie ciała .. bóle głowy. Od kilkunastu miesięcy doszły do tego: mroczki przed oczami, drętwienie ciała, neurolog stwierdził jeszcze nierówność źrenic. Badania krwi mam w normie, a nawet powiedziałabym idealne, neurolog wysłał mnie na tomografi ... Umiarkowany stopień niepełnosprawności przy schorzeniach kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego .. ból nie przechodzi. Mam w orzeczeniu napisane lekki stopień niepełnosprawności. Czy przy tego typu schorzeniach można uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu? O zmianie stopnia niepełnosprawności osobiście decyduje lekarz orzecz ... Hiperwaskularyzacja i obrzęk kręgosłupa szyjnego .. ból kręgosłupa. Niedawno robiłem badania. Wykazały hiperwaskularyzację i obrzęk kręgosłupa szyjnego w odcinku C3. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Czy trzeba przeprowadzić dodatkowe badania? Hiperwaskularyzacja oznacza wzmożon ...

Bóle głowy i oka, łzawienie oraz drżenia mięśni .. bóle głowy promieniujące do oka i do karku. Oprócz tego dwa palce mojej ręki w widoczny sposób zachodzą na siebie, a podczas zginania łokcia, czuję drżenie mięśni. Poza tym często boli mnie kolano, kciuk i bark po lewej stronie. C ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. ból głowy. Raz wśród tych przypadków żona miała problem także z napisaniem czegoś.. takie jakby chwilowe otępienie umysłu. Po trzeciej takiej sytuacji pojechaliśmy do szpitala położniczego, w celu sprawdzenia, że z ciążą, dzieckie ... Bóle z prawej strony głowy .. bóle głowy z prawej strony. Co to oznacza? Czy powinnam się martwić? Przyczyn bólu głowy jest w mnóstwo. Poczynając od spadku lub wzrostu ciśnienia tętniczego, niedokrwistości, zaburzeń gospodarki wodno - elektrolitowej, złej diet ...

Bóle głowy i zburzenia widzenia przy poszerzonej przestrzeni płynowej podpajęczej .. bóle głowy szczególnie przy zmianach pogody, do tego zaburzenia w widzeniu i kłucie w klatce piersiowej. Co oznacza ten wynik rezonansu? Czy moje dolegliwości mają jakiś związek z tą poszerzoną przestrzenią płynową? Raczej nie są ... Krótkotrwałe, szarpiące bóle głowy .. bóle głowy, które jednak nie trwają długo. Pojawiają się co kilka miesięcy. Centrum bólu znajduje się po prawej stronie głowy. Byłem u lekarza i powiedział, że to migrena, ale ja nie jestem pewien. Moje bóle są bardziej szarpiące, ... Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. bólu i zawrotów głowy nie mam zadnych innych objawów. Badanie MRI wykazało: znaczne symetryczne poszerzenie układu komorowego bez cech gwałtownego narastania ciśnienia śródczaszkowego, szerokość trzonu komory bocznej prawej 31mm, ...

Leczenie Zespołu Hakima .. bóle w okolicach założonego drenażu, bóle brzucha,okolic nerek... okazało się, że doszło do zapalenia wewnątrz i mama musiała przejść kolejną operację,wtenczas wycięto Jej wyrostek,zrosty jakie wytworzyły się itd. Bóle głowy, otęp ... Bóle szyi przy skrętach w lewo i kłujące bóle głowy .. ból odczuwam jako takie momentowe ukucia. Dodam, że prowadzę siedzący tryb życia. Poza pracy przy biurku wszędzie jeżdżę samochodem. Zauważyłam też ból szczęki czy raczej zębów. Co to może być? Czy to może być związane z kręgosłup ... Codzienne bóle kręgosłupa podczas stania Witam Pana bardzo serdecznie! Prosilabym o interpretacje wynikow tomografi komputerowej odcinka ledzwiowego od poziomu L3/L4 do L5/S1 Poziom L3/L4 Cechy wrodzonego waskiego kanalu kregowego. Rozluznienie pierscienia wloknistego kr ...

Konieczność badań po uderzeniu w głowę bez żadnych dolegliwości .. ból głowy, zaburzenia równowagi, nudności i wymioty to najpewniej nic złego się nie dzieje. Jednak w razie pogorszenia stanu ogólnego najlepiej zgłosić się na Izbę Przyjęć. ... Bóle głowy i drętwienie rąk Od pewnego czasu mam problem z zatokami. Początkowo bolała mnie tylko głowa, ale od niedawna coraz częściej pojawia się również drętwienie rąk. Nie jestem już pewny czy to tylko zatoki. To drętwienie rąk temu nie odpowiada. Co to ... Neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym kręgosłupa .. ból w odcinku piersiowym i należy jak najszybciej powtórzyć rezonans kontrolny.Będę wdzięczna za namiar na DOBREGO i MĄDREGO neurochirurga w Poznaniu. Do konsultacji mam zamiar wybrać sie tym razem do Łodzi, a byłam już w Opolu, W ...

Ból głowy oraz ból i ucisk nosa .. ból nosa i ucisk na niego. Lekarz stwierdził, że z zatokami wszystko dobrze, tylko jest coś tam niewyleczone do końca. Mam chodzić na naświetlanie. Przepisał mi tez leki na alergię. Niestety, nie pomagają. Czy lekarz wiedział, co ... Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym Dzien dobry ! Mam pytanie * 10 lat temu miałem uraz głowy Po roku zrobiłem KT neurolog stwierdził ze wszystko jest dobrze Niestety zawroty i bole nie ustepoway Poszedłem raz jeszcze na KT i mam wynik taki*W płacie skronowym lezy o ... Stwierdzenie stwardnienia zanikowego bocznego na podstawie odruchu nogi .. ból łokcia, a przy tym drżała mu ręka. Na podstawie opukania młotkiem, lekarz u którego był kuzyn, stwierdził że jest to stwardnienie zanikowe boczne. Czy takie badanie wystarczyło do postawienia diagnozy? Czy kuzyn powinien wykon ...

Stały ból głowy po rzuceniu palenia .. bóle głowy. Zaczęło się to po rzuceniu przez nią palenia i gdy przestała się garbić. Od tego czasu trochę przytyła, ma wysokie ciśnienie. Co jest przyczyną tych dolegliwości? W jaki sposób można temu zaradzić? Wzrost macy ciała je ... Objawy migreny z aurą .. bólu głowy. Czy mogą to być objawy migreny z aurą? Migrena może manifestować się w ten sposób, jednak należy wykluczyć inne przyczyny np. naczyniowe ( przemijające niedokrwienie ). Najlepiej osobiście skonsultować się z neurologie ... Silne bóle głowy i żołądka, kłucia w klatce piersiowej i duszności podczas stresu .. ból żołądka i głowy. Ostatnio obserwuję również lekkie skurcze głowy, kłucie w klatce piersiowej, często mdleję, duszę się. Mam 15 lat. Co powinnam zrobić? Jakiej choroby są to objawy? Są to objawy stresu. Należy z dystansem podej ...

Ból pomimo fizykoterapii przy dyskopatii kręgosłupa i przepuklinie międzykręgowej .. ból jest znowu nie do zniesienia. Nie mogę chodzić, wstać, nie mogę się obrócić z jednego boku na drugi w nocy. Czy w moim przypadku wskazana jest operacja? Czy operacja przepukliny jest skuteczną metodą leczenia? Na początek radz ... Wypukliny lędźwiowe, objaw próżniowy i zwyrodnienia wyrostków stawowych .. bóle się tak nasiliły, że utrudniają poruszanie się NFZ odmówił mi leczenia sanatoryjnego z uwagi na ostry stan bólowy. Bardzo bym prosiła o interpretacje moich wyników Jakie są szanse na zmniejszenie bólu. Do jakiego lekarza najl ... Bóle w okolicy stawu krzyżowego .. Bóle w okolicy stawu krzyżowego tym czasem nie pozwalają mi żyć normalnie. Do kogo mogę się jeszcze udać? Radzę udać się do ortopedy. Przede wszystkim należy zrobić rtg lub MR odcinka kręgosłupa w tej okolicy, w której występuje b ...

Bóle rąk i mrowienia palców przy zniesieniu lordozy i przepuklinie szyjnej .. bóle rąk imrowienie palców. Mam też problemy z częścią lędzwiową Musi zbadać Panią neurochirurg. Przy takich objawach należy rozważyć operację. Występuje wyraźny ucisk na korzenie nerwowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Lekarz neurol ... Bóle w klatce piersiowej wskutek zwyrodnień kręgosłupa .. bóle zamostkowe i bóle w lewej części klatki piersiowej? Dodam, że czasem mam też problemy ze złapaniem oddechu? Ten tępy ból nie opuszcza mnie od blisko dwóch miesięcy. W międzyczasie zrobiłem różne badania ( morfologia, USG serc ... Bóle głowy przy rozroście przysadki w ciąży .. bóle głowy. Wyłaczają mnie z życia codziennego. Ból obejmuje także gałki oczne. Nie mogę jeść, chodzić, schylać się - najlepiej jest gdy leżę. 2 lata temu wykryto u mnie mikrogruczolaka przysadki stycznie przylegającego do nerwu w ...

Zaburzenia świadomości, prężenie się i drgawki po wirusowym zapaleniu mózgu .. bóle głowy, omdlenia. Któregoś razu straciła przytomność, dostała drgawek, wprowadzono ją w stan śpiączki. Po wybudzeniu z córką nie ma kontaktu. Od paru dni ma wywalony język, często się pręży i ma drgawki. Co jej jest? Jak można ... Ból kręgosłupa przy wstawaniu lub wyproście .. Ból przechodzi już do pośladków, jest bardzo mocny, gdy się prostuję i gdy wstaję. Na zdjęciu RTG nie ma nic niepokojącego. Co mi może być/ Czy to coś poważnego? Prawdopodobnie ucisk na korzenie nerwowe występuje, jeśli dolegliwoś ... Nawracające bóle głowy, mdłości, zawroty głowy i osłabienie .. bóle głowy. Raz boli mnie cała głowa, jakby za chwilę miała pęknąć i mam straszne mdłości. Wtedy biorę sirdalud i idę spać, ale nie zawsze pomaga. Innym razem to kłucie. Ciągle czuje się osłabiona, mam ciągłe zawroty głowy. Nigdy ...

Bóle głowy i sztywnienie karku po wyleczeniu padaczki .. bóle głowy. Głowa boli mnie praktycznie przez 3/4 dnia. Sztywnieje mi też kark, jestem otępiała, mam problemy z koncentracją. Rezonans głowy sprzed roku wykazał poszerzenie przestrzenie przymózgowej na poziomie płatów czołowych. L ... Osteofity na niektórych krawędziach trzonów kręgowych szyjnych .. ból nasila się. Badanie MR kręgosłupa szyjnego ujawniło niewielką tylną wypuklinę krążka międzykręgowego oraz zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze w postaci osteofitow na krawędziach niektórych trzonów kręgowych, zwłaszcza w odcinku ... Ból w części lędźwiowej kręgosłupa po przedźwignięciu .. bóle lędźwiowej części kręgosłupa. Przyczyną było przedźwignięcie. Lekarz przepisał mi leki. Czuję się dużo lepiej, jednak nie mam takiej sprawności jak kiedyś. Czy wrócę do poprzedniego stanu? Od czego to zależy? Co powinienem zr ...

Ból w potylicy i ból oczu po wyjściu na dwór z mokrymi włosami Witam Mam 20 lat Mam problem dotyczacy bolu glowy W grudniu jak dobrze pamieatm mialam niedosuszone wlosy i tak wyszlam a bylo zimno i mozliwe ze mnie przewialo bo nie raz byla taka sytuacja ze wychodzilam z niedosuszona glowa lub ... Bóle głowy i powiększona półkula Od dawna za opserwowalam u siebie powiekszanie lewej polkuli glowy jest wieksza od prawej stronyi co raz czestrze bule glowy Radzę skonsultować się z lekarzem rodzinnym. W zasadzie na podstawie samego opisu trudno ustalić przyczyn ... Drętwienie nogi przy zmniejszeniu lordozy lędźwiowej, dehydratacji i przepuklinie szyjno-lędźwiowej .. ból o takim nasileniu. ...

Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. bólów głowy w okolicy czoła. Wynik w zasadzie jest prawidłowy. Ewentualnym ogniskiem w istocie białej jest pogłębiona bruzda, na co radiolog zwrócił uwagę, aby badanie nie zostało źle zinterpretowane. Wynik tak czy inaczej należy ... Skutki uboczne i ryzyko uzależnienia od leku Afobam .. bóle głowy. Jak działa ten lek i jakie są skutki uboczne jego stosowania? Czy można się od niego uzależnić? Tak, od leku można się uzależnić przy dłuższym jego stosowaniu niż 4 tygodnie. Lek działa nasennie, przeciwlękowo i uspoka ... Przepuklina i dehydratacja krążków lędźwiowych oraz pogrubienie korzeni nerwów rdzeniowych .. ból odc.lędźwiowego - drętwienie obu kończyn dolnych Dziękuję za wymienione objawy i opis badania. Występują liczne zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych ( dysków ) co powoduje utratę ich funkcji i *rozpłaszczanie się* i p ...

Leki na padaczkę na silne bóle głowy .. bóle głowy. Tomografia niczego nie wykazała. Przepisano mi leki na padaczkę. Mam 23 lata. Czy to padaczka? Skąd te bóle głowy? Nie jest to zapewne padaczka. Jednak leki przeciwpadaczkowe podawane są w niektórych rodzajach bólu gło ... Bóle głowy po wypadku samochodowym .. bóle. Zgłosiła się na badanie rezonansem. Tam lekarze nie potrafili powiedzieć co mamie jest, każdy mówił co innego. Co można dalej z tym zrobić? Należy także wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Podczas wypadku samochodowego/ ... Rozpoznanie cephaleale pomimo braku bólów głowy .. bólów głowy, jednak ja ich nie odczuwam. Co w takim wypadku oznacza wynik? Aby powiedzieć coś więcej musiałaby Pani przepisać dokładny wynik, jakie było wskazanie do wykonania badania, czyli jakie objawy występują u Pani. ...

Prąd przechodzący od twarzy do ręki i bóle w dolnej części kręgosłupa .. ból, tak jakby przeszedł mnie prąd. Bolało mnie też przy tym ucho. Od tamtej pory ból pojawia się co jakiś czas. Lekarz rodzinny stwierdził, że to nerwobóle. Bóle tymczasem nasilały się, pojawiło się też sztywnienie karku. Neurolo ... Punktowy ból głowy lewej półkuli mózgu .. ból głowy, w jednym miejscy w lewej półkuli. Czuję jakby z tego miejsca wychodziły zawroty głowy, mam przy tym rozmyty obraz. Od kilku miesięcy drętwieją mi trzy palce lewej ręki. W nocy nie mogę spać na lewej stronie, ponieważ ma ... Bóle nóg przy dyskopatii .. ból doszedl do polowy ud. Lekarze przypuszczaja że ma to związek z dyskopatia. Mam trudności w chodzniu. Najwiekszy ból jest rano po obudzeniu i w sytacjach stresowych. Mam 47 lat, lekarze maja trudności ze stwierdzeniem przyczyny ...

Bóle głowy przy napadowych zanikach pracy mózgu .. ból głowy? ... Bóle szyi, zawroty i bóle głowy oraz drżenie rąk przy skoliozie .. ból promieniuje na bark oraz na głowę. Często swędzą mnie te okolice. Często kręci mi się w głowie i trzęsą mi się ręce. Zdarza mi się wypuścić mimowolnie łyżkę z ręki podczas jedzenia. Mam skoliozę i lordozę. 9 lat temu miałam kl ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. ból kręgosłupa zwłaszcza w odcinku piersiowym, nocne drętwienie rąk, ciężko przychodzi mi nauka, np. obsługi komputera, bezsenność. Mam zespół WPW i jestem po zabiegu ablacji serca, po którym nie usunięto mi tego zespołu, a dodatk ...

Bóle i osłabienie siły mięśni ud .. bóle ud długo trwające.W badaniu neurologicznym nic nie stwierdza się,w RM kręgosłupa też nic,w badaniu przewodzenia nerwów też nic,badanie przeciwciał ANA też nic,badania krwi z wyj.vit.D3 niskiej bardzo wszystko dobrze ,a dolegl ... Ból głowy przy gwałtownych ruchach po zapaleniu opon mózgowych .. ból głowy , czy ból głowy przy gwałtownych ruchach, skokach był spowodowany poprzednią chorobą ? Nie można wykluczyć takiej możliwości. Większym prawdopodobieństwem są jednak zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego. Także w tym ... Długotrwałe ból głowy i mały guz na głowie po wypadku .. bóle głowy i mam małego guza. Czy to może mieć jakiś związek z wypadkiem? Czy powinnam zrobić jakieś badania? ...

Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. bóle głowy, połączone z wymiotami. Trwają aż po kilka godzin. Zrobiliśmy badanie dna oka, EEG i rezonans magnetyczny głowy, ale żadne z badań nie wykazało zmian patologicznych czy innych nieprawidłowości. Czy takie bóle mogą mieć ... Silny ból i głośny szum w głowie podczas snu .. ból oraz głośny szum w głowie. Byłem częściowo świadomy, ciężko mi było się odezwać, mamrotałem. Po pewnym czasie stan ten minął. Mam 20 lat. Co oznaczają te objawy? Co powinienem zrobić? czy to coś poważnego? Bóle głowy budzące s ... Ból i opuchlizna stóp i kłucie w sercu po znieczuleniu zewnątrzoponowym .. bólem stawów i ścięgien, bolą mnie kolana, stopy w kostkach, nawet gdy nie poruszam nogami. Poza tym od paru tygodni mam bardzo wysokie ciśnienie i niepokoi mnie niskie tętno. Ostatnio pojawiło się też kłucie w sercu i opuchlizna ...

Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu Rezonans magnetyczny angio uwidocznił w prawej półkuli nieduże pojedyncze ognisko o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, najpewniej naczyniopochodne, poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w bada ... Silne, wieczorne bóle głowy pomiędzy lewym okiem a lewym uchem .. bóle głowy. Pojawiają się wyłącznie w porze wieczorowej. Nasilały się podczas układania się do snu. Zazwyczaj odczuwałem je w lewej części głowy, pomiędzy lewym okiem a lewym uchem. W ostatnim czasie kilkakrotnie zdarzało mi się, ... Ból pleców na wysokości żeber podczas dźwigania .. ból w plecach. Zastanawiam się, czy to coś z kręgosłupem czy może z mięśniem. Jak dotykam kręgosłupa, to nic mnie nie boli. Nawet przy wyginaniu się do tyłu albo na boki, ale kiedy czasem wykonuję ruch ręką, odczuwam ból w okolicy ...

Ból z tyłu po prawej stronie głowy promieniujący na kark .. ból tylnej części głowy. Ból promieniuje na prawą stronę karku, która jest napięta. Najczęściej pojawia się przy ruchach głowy. Od kilku lat pracuję w pozycji siedzącej. Czy może to być oznaka jakiejś choroby? Bez badania trudno z ... Drżenia mięśni, wędrujące bóle całego ciała i zanik mięśnia czworogłowego uda .. bóle wędrujące bez konkretnej przyczyny i zanik poprzeczny mięśnia czworogłowego uda ( obszerny boczny ). W 2009 dwukrotne pobyty w szpitalu z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca. Mam 46 lat i prowadzę aktywny tryb życia. Za ... Zaburzenia pamięci po operacji guza mózgu .. bóle głowy. Towarzyszył temu zawroty głowy. Lekarz stwierdził guza mózgu, konieczna była operacja. od tamtego czasu miewam zaniki pamięci, mylę niektóre fakty. Czy to normalne po takim zabiegu? Co powinnam zrobić? Czy lekarz powin ...

Leczenie migrenowych bólów głowy, oczodołów, żuchwy i ucha .. bólowe, ale z wiekiem jest coraz gorzej. Te potworne bóle powtarzają się mniej więcej raz na tydzień i trwają nawet kilka dni. Ostatnio do bólu głowy i w oczodole dołączył ból w okolicach ucha promieniujący z żuchwy. Bardzo mnie t ... Leczenie zapalenia torebki stawowej w barku po urazie .. ból w odcinku szyjnym karku lewej strony, ból się roznosił w dół karku i głowy, podobny był do przewiania. Lekarz zdiagnozował zespół bolącego barku i przykurcze mięśni. Przepisane leki niewiele pomogły. Wysłano mnie na rehabilita ... Rozmazywanie obrazu, mroczki przed oczami, zaburzenia równowagi i ucisk w głowie .. bólem głowy, pojawiły się też mdłości i wymioty i ból w kręgosłupie. Objawy ustąpiły, ale od tego czasu mam podwyższoną temperaturę. Do jakiego specjalisty się udać i jakie badania zrobić? Co to może być? ...

Nerwowość u niemowlęcia .. bóle brzucha związane z jedzeniem, oddawaniem stolca. Warto poradzić się pediatry. ... Mrowienia, sztywnienia i skurcze po lewej stronie ciała przy wypuklinie szyjnej .. bóle głowy ). Mam też przy tym problem z oddawaniem moczu,mam wrażenie, ze do końca nie opróżniam pęcherza, sprawia mi to problem,mimo iż przyjmuję dużą ilość płynów. W tym czasie czuję się cała opuchnięta. Dziś odebrałam wynik re ... Przyczyny drętwienia palców u ręki i bólu nadgarstków .. ból nadgarstków. Teraz przez cały czas mam uczucie spuchnięcia czy zdrętwienia palców. Nie pomagają maści rozgrzewające, chłodzące ani przeciwbólowe. Co powinnam zrobić? Czy to oznaka jakiejś choroby? Prawdopodobnie dochodzi do uc ...

Ból i obrzęk po operacji wszczepienia dysku na poziomie szyjnym .. bóle w tej okolicy. Pojawiają się kilka razy dziennie. Do niedawna miałem też obrzęk z tyłu szyi ale już się zmniejszył. Czy to może być wynik jakichś komplikacji po zabiegu? W zasadzie bez badania trudno powiedzieć. Może warto wy ... Bóle pleców po bieganiu przy pjm uciskającej worek oponowy Witam, od ponad roku bolały mnie plecy po każdym bieganiu na bieżni, dwa miesiące temu coś mi strzyknelo na piłce po czym spędziłem 3 dni w łóżku bez ruchu. badanie RTG nic nie wykazało. wczoraj udałem się na MR i prosiłbym o wytł ... Ucisk i bóle głowy, złe samopoczucie oraz mdłości .. bóle głowy razem z uciskaniem w części ciemieniowej ( górnej ). Od niedawna pojawiły się mdłości i słabe samopoczucie. Miałam robione badania krwi - wyniki bardzo dobre. Co to może być? Jakie badania powinnam zrobić, żeby zdiagnoz ...

Bóle głowy i zaburzenia równowagi przy wyprostowanym kręgosłupie szyjnym .. bóle głowy zawsze tłumaczyłam sobie to ciśnieniem ,od kilku tygodni drętwieje mi prawa i lewa ręka ,ból i drętwienie rąk budzi mnie w nocy, mam problemy z wysłowieniem się ,często mam zachwiania równowagi ,jak się nachylę nie mogę ... Bóle i zawroty głowy oraz drętwienia połowy ciała po urazie .. bóle i zawroty głowy, zdarza mi się utrata świadomości. Czasami drętwieje mi jedna strona ciała, mam też problem z mówieniem. Co powinnam zrobić? Jakiej choroby są to objawy? Nie koniecznie musi to być wynik przebytego wcześniej u ... Przyczyny powstawania kilkusekundowych nerwobólów głowy .. bóle głowy. Poza tym czuję się świetnie. Nie stosuję żadnych tabletek przeciwbólowych. Bóle trwają jakieś dwie sekundy i potem przechodzą. Z czego się biorą? Czy zależą od stresu? Jak je wyleczyć? Mogą to być klasterowe bóle głowy ...

Bóle głowy i przeskakiwanie kręgów szyjnych przy dyskopatii szyjnej .. ból głowy z tyłu, a w kręgach szyjnych dziwne trzaskanie. Rano z powodu bólu nie mogę ruszać głową. Badanie wykazało obniżenie wysokości przestrzeni międzytrzonowej odcinka szyjnego, przy dyskopatii szyjnej i wyrośle na trzonach k ... Bóle i zawroty głowy oraz podwójne widzenie po upadku .. ból głowy i zawroty i dziwnie widziałem jak bym miał zeza . wszystko wróciło do normy oprócz bólu głowy . Bul nie jest aż taki mocny ale boje się że później nic mi sie nie bedzie działo. nie wiem czy isc z tym do lekaza. Powinien ... Drętwienia w lewej części głowy .. ból po lewej stronie w czole nad prawy m okiem. Co to może być? Powinienem pójść do lekarza? A może to tylko problemy nerwowe? Najpewniej to zapalenie zatok obocznych nosa. Drętwienia mogą wynikać z zaburzeń elektrolitowych, niepr ...

Nadpobudliwość, ciągłe krzyczenie i zanoszenie się u niemowlaka .. bólem fizjologicznym. Bardzo prosze o podsunięcie pomysłu na ewentualne podjęcie kroków w celu wyeliminowania chorób ukł nerwowego. I jeszcze zapytam, czy wizyta u neurologa dziec wymaga skierowania? Dziekuję, pozdrawiam Tak, najl ... Zdrętwiała noga po laparoskopii .. bólu w tym miejscu. Czy to minie czy powinnam udać się do lekarza? A może to normalne po zabiegu i z czasem minie? Może to być powikłanie po znieczuleniu. Należy przy wizycie kontrolnej u chirurga zgłosić problem. Trudno powiedzie ... Zawroty głowy przy problemach z kręgosłupem szyjnym .. Ból i dyskomfort sporo się zmniejszył. Mi pomogła jeszcze poduszka rehabilitacyjna - zachowuje anatomiczny kształt kręgosłupa szyjnego i w nocy kręgosłup odpoczywa. Trzeba też o siebie dbać wysypiać się, szamać warzywa i owoce. BT ...

Zabieg wstawiania plomby przy pustej przestrzeni w kręgosłupie .. bólach, trafił do szpitala z powodu kamicy nerkowej. We środę przy znieczuleniu zewnątrzoponowym miał przeprowadzony zabieg usunięcia kamienia przez cewkę moczową. Następnego dnia miał zawroty i ból głowy oraz mdłości. Lekarze stw ... Ból nadgarstka i mrowienie w palcu po uderzeniu a Zespół kanału Guyona .. Ból nie ustępuje, a oprócz tego czuję lekkie mrowienie w małym palcu. Co powinienem zrobić? Czy jest to uleczalne? Jeśli występuje do tej pory mrowienie to faktycznie musi dochodzić do ucisku na ner łokciowy. Warto skonsultować si ... Bóle głowy i szczęki przy zmianach w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowo-potylicznych .. ból głowy i szczęki po stronie prawej. Orzeczenie brzmi następująco: zapis ze zmianami miernego stopnia w odprowadzeniach skroniowo - ciemieniowo - potylicznych po stronie prawej. Co to oznacza? Niestety nie potrafię odpowiedzieć ...

Bóle głowy, szyi i piekący ból u nasady nosa przy skrzywionej przegrodzie nosowej .. bóle głowy ( najbardziej z tyłu ), ból szyi i piekący ból u nasady nosa. Czy to wszystko może wywoływać lekkie skrzywienie nosa, które wcześniej u mnie wykryto? Lekarze twierdzą, że to nerwica, ale sam już nie wiem. Może to jednak ... Zniesienie lordozy z niewielką kyfozą w kręgosłupie szyjnym .. bóle głowy, sztywnieje mi kark promieniując na boki. Miewam mroczki przed oczami, nieraz muszę się przytrzymać, żeby nie upaść. Co mi jest? Co oznacza wynik badania? Jak zniwelować objawy? Tak, przyczyną moga być zmiany zwyrodnien ... Drętwienie uda i pośladka przy wysunięciu dysku .. ból minął? Oprócz dyskopatii, występuje stan ostry ( 1 - 3 tyg. ), zatem należy stosować leki przeciwbólowe i skonsultować się z lekarzem rehabilitacji i rozpocząć rehabilitację ruchową. Oczywiście po wykluczeniu stanu, w którym n ...

Kilkudniowe bóle z prawej strony głowy .. ból głowy. Boli go zwłaszcza prawa strona. Wieczorem wyskoczyły mu guzki na całej głowie. Dodatkowo wystąpił ból za uszami. Co oznaczają te objawy? Jakie badania należy przeprowadzić? Czy to objawy jakiejś poważnej choroby? Ważna ... Bóle po lewej stronie głowy i wymioty przy nadciśnieniu .. bóle głowy po lewej stronie, czasem towarzyszą temu wymioty, a do tego bardzo często mam problemy z koncentracją. Lekarz podejrzewa nadciśnienie. czy faktycznie mogą to być objawy tej choroby? Jakie badania powinnam wykonać, żeby ... Ból lewej połowy twarzy .. ból lewej połowy twarzy, który oceniam jako nerwowy skurcz. Mam wrażenie, że bolą mnie górne i dolne dziąsła, część policzka przy uchu oraz wewnątrz ucha. Leki przeciwbólowe: ibuprom, ketonal, solpadine, nieznacznie i na krótko zm ...

Atak drgawek podczas stresu, bóle głowy i problemy z nauką .. bóle głowy i problemy z nauką. Czy to może oznaczać padaczkę? Możliwe, że jest to padaczka. Warto skonsultować się z neurologiem, wykonać EEG i ewentualnie MR głowy. Bóle głowy i zaburzenia koncentracji mogą wynikać również ze str ... Zwyrodnienia kręgosłupa lędźwiowego i esowate skrzywienie kręgosłupa piersiowego .. ból kości biodrowej promieniujacy do łydki oraz uczucie ogromnego ciężaru na odcinku lędźwiowym kręgosłupa. W opisie przedstawiono wiele zmian zwyrodnieniowych. W zasadzie należy skonsultować się z neurochirurgiem odnośnie dalszeg ... Zawroty głowy, wymioty i mdłości .. ból głowy, a wykonane badania są prawidłowe, zatem diagnoza laryngologa wydaje się właściwa. ...

Zmiany degeneracyjno-dehydratacyjne i osteofity na odcinku szyjnym .. bóle głowy od części potylicznej, zawroty głowy, drętwienie lewej ręki i lewej nogi, uczucie duszności, najgorzej jest w nocy jak śpię oraz w dzień jak siedzę. Ponadto chwilami robi mi się ciemno przed oczami i czuję się tak, jak ... Ból głowy za lewym uchem .. ból jakby pulsacyjny czasem promieniujący aż do karku. Nie uderzyłem się, nie mam pojęcia co mogłoby być przyczyną tego bólu. Mniej więcej w tym samym czasie straciłem czucie smaku na języku po lewej stronie. Jedynie prawą stroną ... Kłucie w okolicach serca i prądy w dłoniach przy skoliozie .. ból klujący w okolicach serca. Trwa po kilka minut. Czasem tek przechodzą mnie takie prądy w dłoniach. Mam też sińce pod oczami. Co to może być? Lekarz stwierdził, że to nic takiego, ale ja nie jestem pewna. Odczuwane przez Panią ...

Nieustanne nerwobóle głowy przy neuralgii nerwu trójdzielnego .. bóle głowy. Neurolog stwierdził u niego nerwoból nerwu trójdzielnego. Bierze leki, ale bóle nie ustają. Jaka jest szansa, że bóle miną i syn wróci do normalnego życia? Czy jest to możliwe? Zwykle leczenie w przypadku nerwobólu ner ... Zabieg v-plastyki lub u-plastyki kręgu lędźwiowego .. bólu. Słyszałem o operacji, której nazwy nie jestem pewien, albo v - plastyka, albo u - plastyka. Na czym polega ten zabieg? Czy zmniejszy ból? Czy będę mógł normalnie chodzić? ... Bóle głowy przy torbieli szyszynki i ogniskach podwyższonego sygnału .. Bóle głowy mogą wynikać z opisanych zmian, ale należy wykluczyć także inne przyczyny. ...

Utrata przytomności, drgawki i ból krzyża .. bóle krzyża. Badania neurologiczne niczego nie wykazały. Co powinnam zrobić? Czy są to objawy padaczki? Jak najbardziej może to być objaw( atak padaczki ). Ten ból krzyża to może być tzw. aura występująca przed atakiem. ... Bóle głowy przy poszerzeniu komory czwartej .. bóle głowy, boli mnie serce. Niedawno miałem przeprowadzone badanie MRI. Wykazało nieco szerszą komorę czwartą. Co to oznacza dla mnie? Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Jeśli jest to jedynie nieznaczne poszerzenie, wyma ... Ból szyi a brachialgia Od roku boli mnie szyja, istnieje podejrzenie brachialgii. Co to za schorzenie? Czy jest uleczalne? Co trzeba zrobić? Jest to rwa barkowa, powstała w wyniku stanu zapalnego stawu, zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa ...

Ból w bliźnie po cesarskim cięciu .. bóle w bliźnie ( tylko z prawej strony ). Blizna zagoiła się bardzo ładnie. Lekarz powiedział, że mogę mieć, jak to określił, wciągnięty nerw i powinnam leczyć to jako problem neurologiczny. Ból nasila się przy np. kichaniu. Czym ... Działania uboczne Dostinex .. ból i zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle brzucha, zaparcia. Mają raczej charakter przejściowy. ... Ból nogi przy osteofitozie, zwężeniu tarcz i anterospondylolistezie lędźwiowej Ból prawej nogi i w odcinku lędżwiowym podczas chodzenia i siedzenia.Badanie wykazało:osteofitoza krawędzi trzonów,zwężenie tarcz m - k na poziomie L3/L4,L4/L5,L5/S1,Th9/Th10 z cechami dehydratacji,anterospondylolisteza trzonuL5 n ...

Ból twarzy po odstawieniu leku Amizepin na zapalenie nerwu trójdzielnego .. ból twarzy, nie mogę się uczesać z bólu. Co powinnam zrobić? Do jakiego lekarza powinnam się udać? Należy udać się do neurologa. Z dużym prawdopodobieństwem to nawrót choroby i leczenie będzie trzeba powtórzyć. ... Dziwny odgłos ocierania się o siebie kręgów odcinka szyjnego .. bólu. Mam 20 lat. Tak taki odgłos może występować, nie wykluczone jednak, że jest to wynik także zmian zwyrodnieniowych lub upośledzenia chrząstki stawowej. Póki brak objawów bólowych radzę suplementować preparaty wpływające na ch ... Objawy choroby Stopy Mortona .. ból pojawia się nagle i przypomina wybicie palca. Po pewnym czasie pojawiają się siniaki. Gdy robię ćwiczenia rozciągające, objawy się nie pojawiają. Czytałam, że takie objawy występują też w chorobie stopy Mortona. Czy ja też na ...

Gra w koszykówkę przy rozszczepie tylnego łuku szyjnego .. ból. Podobno przy tym schorzeniu nie można grać w koszykówkę, a ja trenuję ten sport. Czy to prawda? I czy są jakieś skuteczne maści lub tabletki na ból kręgosłupa? Na pewno należy trenować rozsądnie. O tym czy w ogóle trzeba zapr ... Silne pocenie się w nocy i tępe bóle pod łopatkami .. ból pod łopatkami. Czy może mi ktoś powiedzieć, co to może być? Czy te bóle mogą wynikać ze stresu, bo ostatnio trochę ich mam. Może to jakieś nerwobóle? Mogą to być nerwobóle powiązane ze stresem, zmianami zwyrodnieniowymi kręgos ... Silny ból przy obrzęku mózgu .. bólom? Ból jest wynikiem obrzęku mózgu. Należy leczyć przyczynowo. W takiej sytuacji typowe leki przeciwbólowe mogą nie być skuteczne. ...

Niejednorodny sygnał szpiku kośćca wskutek zwyrodnienia tłuszczowego .. ból w prawym stawie biodrowym oraz usztywnienie w tymże stawie.praktycznie brak możliwości wykonania podstawowych czynności koło siebie, np; założenie skarpetki, wejście po schodach bez *ciągnięcia* prawej nogi. Proszę o wyjaśnien ... Przewlekły ból nóg od pasa do pięt przy torbieli Tarlova .. ból od pasa przez posladki , nogi az do pięt , ból ostatnio bardzo się nasilil , wynik MRI - Torbiel tarlova na poziomie S1 w osi dlugiej 16mm , neurolog do którego poszedlem leczy mnie na ból neuropatyczny lekami które nic nie po ... Stany napięcia nerwowego, leku, bóle głowy i drętwienie rąk .. bóle w klatce piersiowej o charakterze ucisku najlepiej udać się do lekarza POZ. W przeciwnym razie są to objawy stresu, przemęczenia. Dobrze byłoby odpocząć, wyjechać i zmienić otoczenie, wysiłek fizyczny dobrze wpływa na stres. ...

Krótkie, ostre bóle w nodze, przypominające rażenie prądem .. bóle w prawej nodze, ale ostatnio one bardzo się nasiliły. Bóle są krótkie, ale niesłychanie ostre, jak rażenie prądem. Nie zauważyłem żadnej prawidłowości, czy ból pojawia się kiedy dłużej stoję, siedzę czy leżę. Najgorsze jest t ... Tętniące bóle w skroniach, napady gorąca i drętwienie języka .. bóle w skroniach. Towarzyszy temu pogorszenie się wzroku, drętwienie języka oraz uczucie gorąca. Leki przeciwbólowe już mi nie pomagają. Co mi jest? Na jakie badania powinnam pójść? To może być migrena, nie można jednak wykluczyć ... Długotrwałe szumy w uszach i w głowie oraz bóle głowy i przekrwienie oczu .. bóle głowy, nierówne źrenice i przekrwione oczy. Nie wysypiam się mimo dłuższej ilości snu. O czym świadczą te objawy? Co mi jest? jak można im zaradzić? Problemem mogą być choroby uszu, w wyniku infekcji górnych dróg oddechowych, ...

Wrażliwe miejsce na głowie po prawej stronie od potylicy .. ból. czasami się to nasila i nieprzyjemny ucisk czuję przy nawet najdelikatniejszym dotyku, a czasami w ogóle tego nie czuję. przy naciśnieciu ból promieniuje w stronę ucha i skroni. zaznaczam, że nigdy się mocno nie uderzyłam ani ... Bóle w dole pleców przy skoliozie lędźwiowej Witam proszę o poradę mam 35 lat od 16 pracuje fizycznie . Zrobiłem prześwietlenie po wizycie u lekarza opis zdjęcia: * lewoboczna skolioza z rotacją osi dłużnej w lędzwiowym odcinku kręgosłupa. Kątowe ustawienie kości krzyżowej, ... Objawy neuralgii Arnolda .. bóle głowy, podobne do ukłucia szpilki. W ostatnim czasie przeszły na lewą stronę twarzy. Czytałam, że podobne objawy występują w neuralgii Arnolda. Na czym polega ta choroba? Czym się objawia? Czy da się ją wyleczyć? Jak wygląda ...

Bóle pleców i drętwienie kończyn .. ból w górnej części kręgosłupa. Od kilu miesięcy cierpną mi ręce i nogi, bolą mnie plecy. Co powinnam zrobić? Co jest przyczyna takich bólów? Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego i poprosić o zbadanie i skierowanie na rtg kręg ... Ucisk w głowie nad uszami i zawroty głowy .. Ból zwiększa się podczas ruszania głową. Uniemożliwia mi to skupianie się i spanie. Co mi jest? Jakie badania powinienem wykonać? Czy mam ograniczyć korzystanie z komputera? Mogą to być objawy napięciowego bólu głowy. Nie można je ... Bóle barku, rąk i szyi przy skoliozie .. Bóle karku i szyi spowodowane są zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku szyjnym. Dobrze, aby konsultować się już bezpośrednio z ortopedą. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ