Leczenie SM

neurologiczne.pl & leczenie SMNarkolepsja .. Leczenie jest objawowe i trwa całe życie. Można stosować pochodne amfetaminy, selegilinę i modafinil. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . 2 ) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińs ... Parasomnie .. Leczenie parasomnii polega na zabezpieczeniu pacjenta oraz podawaniu pochodnych beznodiazepin np. klonazepamu. Somnambulizm, czyli lunatyzm ( sennowłóctwo ) jest zaburzeniem pojawiającym się podczas snu wolnofalowego NREM i polega ... Zespoły bezdechu sennego .. leczeniem jest oddychanie powietrzem podawanym pod stale dodatnim ciśnieniem ( CPAP ). Ośrodkowy bezdech śródsenny Ośrodkowy bezdech śródsenny jest znacznie rzadszy. Przerwy w oddychaniu spowodowane są przez ośrodkowe hamowanie bo ...

Zespół niespokojnych nóg .. leczeniem z wyboru były benzodiazepiny ( klonazepam, częściej temazepam ). Skuteczne jest też leczenie lewodopą w połączeniu z benserazydem lub karbidopą. Obecnie lekami z wyboru są leki wpływające na wydzielanie neuroprzekaźnika ... Leczenie bezsenności .. leczeniu bezsenności podstawą jest utrzymanie higieny snu: - przestrzeganie regularnych godzin zasypiania i budzenia; - odpowiedni czas snu ( aby czuć się wypoczętym ); - odpowiednie warunki snu ( unikanie hałasu, ciepłego pomiesz ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. leczenie przeciwkrzepliwe Powikłania po zabiegu punkcji lędźwiowej * bóle głowy i nudności ( tzw. zespół popunkcyjny ) * szum w uszach * objawy korzeniowe W przypadku, gdy ból głowy nie ustępuje mimo leczenia zachowawczego można z ...

Choroba Devica .. leczenia. Podaje się duże dawki kortykosteroidów, mitoksantron, azatioprynę, cyklofosfamid, plazmaferezę, czyli oczyszczanie osocza krwi np. z przeciwciał. Bardzo ważne jest odróżnienie choroby od SM, ponieważ w chorobie Devica ni ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. Leczenie stwardnienia rozsianego Leczenie stwardnienia rozsianego jest trudne z uwagi na nieznaną przyczynę choroby. Najczęściej stosowane są kortykosteroidy dożylne ( metyloprednizolon ) lub doustne ( prednizon ), które łagodzą n ... Jamistość rdzenia kręgowego .. Leczenie jamistości rdzenia kręgowego Leczenie jamistości rdzenia jest oparte głównie na drenażu jam i jeśli to możliwe usunięciu przyczyny ich powstawania ( np. guza ). Poza tym stosuje się rehabilitację. Podobne zmiany mogą wyst ...

Rdzeniowy zanik mięśni .. Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni Brak leczenia przyczynowego rdzeniowego zaniku mięśni. Postępowanie polega na rehabilitacji, która ma zapobiec powstawaniu przykurczy w stawach oraz deformacji szczególnie kręgosłupa. Ostanie bad ... Stwardnienie zanikowe boczne .. Leczenie stwardnienia zanikowego bocznego Brak jest skutecznej farmakoterapii w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. Jedynym lekiem, który spowalnia przebieg choroby o 3 do 6 miesięcy jest riluzol ( inhibitor glutaminianu ). ... Diagnostyka i leczenie miastenii .. Leczenie miastenii Leczenie miastenii jest procesem długotrwałym. Istnieje kilka metod leczenia. Zwykle jako pierwsze podaje się inhibitory esterazy cholinowej ( pirydostygmina ). W miastenii stosuje się również leczenie steroidam ...

Zespół Lamberta - Eatona .. leczenie polega na podawaniu leku ułatwiającego uwalnianie ACh. W przypadku obecności nowotworu leczy się współistniejącą chorobę nowotworową. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland ... Zespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm) .. Leczenie przyczynowe polega na podaniu antytoksyny, czyli surowicy przeciw toksynie. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Dystrofia miotoniczna .. Leczenie dystrofii miotonicznej Objawy miotoniczne leczy się objawowo za pomocą chininy, fenytoiny oraz innych leków przeciwdrgawkowych. Ważna dla chorego jest przede wszystkim rehabilitacja zapobiegająca osłabieniu mięśni i pomag ...

Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. leczenia przyczynowego. Stosuje się wyłącznie leczenie objawowe, czyli zabiegi operacyjne, które mają się przyczynić do poprawy sprawności chorego. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Ro ... Dystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. leczenia dystrofii mięśniowej Duchennea. Lekiem z wyboru są kortykosteroidy, czyli prednizon, enkorton lub deksametazon. Jednak podawać je można dopiero od 3 rż. Należy również stosować rehabilitację. Dorota Kozera Literatura: 1 ) ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. Leczenie choroby Huntingtona Leczenie choroby Huntingtona opiera się wyłącznie na niwelowaniu objawów. W farmakoterapii stosuje się neuroleptyki, czyli leki hamujące aktywność komórek nerwowych ( haloperidol, risperidon ) oraz lek ...

Choroba Wilsona .. Leczenie choroby Wilsona Farmakoterapia polega na stosowaniu penicylaminy ( pochodna penicyliny tworząca kompleksy z kationami m.in. miedzi, ołowiu, żelaza ) lub trietylenotetraminy. Leczenie choroby Wilsona powinno być prowadzone ... Drżenie samoistne .. Leczenie drżenia samoistnego Leczenie farmakologiczne drżenia samoistnego nie we wszystkich przypadkach jest stosowane. W początkowym okresie choroby stosuje się beta - bloker ( propranolol, metoprolol ), później zaś prymidon lub ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego jest wyłącznie objawowe. W farmakoterapii stosuje się lewodopę, amantadynę i antagonistów receptora dla dopaminy. Leczenie lewodopą jest z ...

Zanik wieloukładowy .. Leczenie zaniku wieloukładowego Leczenie zaniku wieloukładowego jest wyłącznie objawowe. Polega na stosowaniu leków przeciwparkinsonowskich, szczególnie lewodopy, która w większości przypadków przynosi niewielką poprawę. Nie można ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea jest wyłącznie objawowe, które zmniejsza nasilenie tików i polega na stosowaniu klonidyny, klonazepamu, neuroleptyki ( risperidon, olanzapina, halop ... Dystonie .. Leczenie dystonii W leczeniu dystonii uogólnionej stosuje się lewodopę, natomiast w przypadku dystonii ogniskowej najczęściej toksynę botulinową, której efekt działania utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Ponadto skuteczne ...

Leczenie choroby Parkinsona .. leczenia przyczynowego choroby Parkinsona. Obecne leczenie opiera się wyłącznie na łagodzeniu objawów. W farmakoterapii, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, stosuje się lewodopę ( prekursor dopaminy ) lub agonistów receptoró ... Mioklonie .. Leczenie mioklonii polega na stosowaniu kwasu walproinowego, klonazepamu, prymidonu, piracetamu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) M. Victor, A. H. Ropper: Neu ... Pourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. Leczenie obrzęku mózgu obejmuje utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a w przypadku obrzęku naczyniopochodnego podanie leków moczopędnych i osmotycznie czynnych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , ...

Złamania kości sklepienia czaszki .. Leczenie w niepowikłanych złamaniach kości czaszki ( najczęściej przy złamaniach linijnych ) nie jest konieczne. W przypadku złamań z wgłobieniem i rozkawałkowaniem wymagana jest interwencja neurochirurgiczna w celu odbarczenia tw ... Krwiak nadtwardówkowy .. Leczenie krwiaka nadtwardówkowego Leczenie krwiaka nadtwardówkowego jest w zasadzie neurochirurgiczne i ma na celu odbarczenie krwiaka. W przypadku ciężkiego stanu chorego, operacja jest wykonywana natychmiast z pominięciem tomogr ... Krwiak podtwardówkowy .. Leczenie krwiaka podtwardówkowego Leczenie krwiaka podtwardówkowego opiera się na interwencji neurochirurgicznej. Jeśli nie ma wskazań do operacji chory wymaga jedynie obserwacji i leczenia objawowego ( leki zmniejszające obrzęk, ...

Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. Leczenie stłuczenia i krwiaka śródmózgowego W leczeniu stłuczenia i krwiaka śródmózgowego obowiązuje bezwzględna hospitalizacja nawet do kilku tygodni. W stłuczeniu mózgu leczenie nie jest konieczne. Tkanki, które uległy uszkodzen ... Wstrząśnienie mózgu .. Leczenie wstrząśnienia mózgu Chory pozostaje przez kilka dni na obserwacji w szpitalu. Leczenie wstrząśnienia mózgu jest objawowe i obejmuje również wypoczynek, przebywanie w cichym otoczeniu, nie nadwyrężanie wzroku ( zakaz ogląd ... Złamania podstawy czaszki .. Leczenie złamania podstawy czaszki Leczenie złamania podstawy czaszki zależy głownie od lokalizacji złamania, rozległości i nasilenia objawów. Przy niewielkim wycieku płynu chorego obserwuje się przez 7 - 10 dni i leczy zachowawcz ...

Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. Leczenie nerwiakowłókniakowatości Nerwiakowłókniakowatość leczona jest objawowo. Duże zmiany skórne wywołujące ucisk lub ograniczające ruchy są usuwane chirurgicznie. Napady padaczkowe wymagają leczenia przeciwpadaczkowego. Skrzyw ... Stwardnienie guzowate .. Leczenie stwardnienia guzowatego Leczenie stwardnienia guzowatego jest trudne i polega na zwalczaniu objawów. Napady padaczkowe często są oporne na większość dostępnych leków przeciwpadaczkowych. Lekiem z wyboru jest wigabatryna. ... Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. Leczenie urazów kręgosłupa Podstawowe znacznie ma pomoc na miejscu wypadku i właściwy transport poszkodowanego w celu zapobiegania dalszym powikłaniom. Leczenie polega przede wszystkim na leczeniu zachowawczym, czyli unieruchomien ...

Otępienie czołowo - skroniowe .. Leczenie otępienia czołowo - skroniowego Leczenie otępienia czołowo - skroniowego jest wyłącznie objawowe. Choroba ta różni się od pozostałych zespołów otępiennych niepodatnością na leczenie inhibitorami acetylocholinesterazy, któ ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. Leczenie otępienia z ciałami Lewy Leczenie otępienia z ciałami Lewy polega na łagodzeniu objawów i obejmuje stosowanie inhibitorów acetylocholinesterazy ( szczególnie rywastygminy ), które powodują stymulację receptora dla acetylo ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. Leczenie otępienia naczyniopochodnego Leczenie otępienia naczyniopochodnego jest leczeniem objawowym. Chorym podaje się inhibitory acetylocholinesterazy ( donepezil, riwastygmina, galantamina ), które powodują stymulację receptoró ...

Leczenie choroby Alzheimera Leczenie choroby Alzheimera polega na łagodzeniu objawów. Początkowo ( stadium początkowe i średniozaawansowane ) chory przyjmuje inhibitory acetylocholinesterazy ( donepezyl, rywastygmina, galantamina ), które powodują stymulację ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. Leczenie TIA W przypadku zwężenia tętnicy szyjnej rozważa się endarterektomię ( usunięcie blaszek miażdżycowych z tętnic ), angioplastykę naczyń oraz stentowanie tętnicy szyjnej. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków ... Udar niedokrwienny mózgu .. Leczenie udaru niedokrwiennego Leczenie udaru niedokrwiennego polega na podaniu kwasu acetylosalicylowego, leków trombolitycznych ( rozpuszczają skrzepy wewnątrznaczyniowe ) np. tkankowego aktywatora plazminogenu ( alteplaza ) ora ...

Krwotok śródmózgowy .. Leczenie krwotoku śródmózgowego jest objawowe, a w przypadku dużych krwotoków wymagana jest interwencja neurochirurgiczna. Śmiertelność w przypadku krwotoku śródmózgowego jest większa w porównaniu z udarem niedokrwiennym. Dorota K ... Krwotok podpajęczynówkowy .. Leczenie krwotoku podpajęczynówkowego W przypadku tętniaka leczenie ma na celu zapobieganie ponownemu krwawieniu. Wykonuje się chirurgiczne klipsowanie lub wewnątrznaczyniowe zamykanie tętniaków przy użyciu tytanowych sprężynek wp ... Profilaktyka udaru mózgu .. leczenie przeciwzakrzepowe w przypadku migotania przedsionków, wypadania płatka zastawki dwudzielnej, obecności sztucznych zastawek oraz w upośledzonej kurczliwości mięśnia sercowego. Leki antyagregacyjne powinny być przyjmowane p ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. Leczenie śpiączki Leczenie śpiączki jest w zasadzie leczeniem objawowym i polega na zastosowaniu sztucznej wentylacji, leków wspomagających pracę układu krążenia, wyrównania zaburzeń metabolicznych i jonowych oraz leczeniu obrzęku ... Guzy nerwów czaszkowych .. Leczenie nerwiaków polega na mikrochirurgicznym usunięciu guza. Wyniki pooperacyjne są zadowalające i zależą od rozmiarów guza. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. Leczenie zachowawcze obejmuje stosowanie kortykosteroidów zmniejszających obrzęk mózgu. Inną metodą jest radioterapia i chemioterapia. Chłoniaki charakteryzują się chemiowrażliwością, szczególnie często stosowanym lekiem jest meto ...

Guzy czaszki .. Leczenie guzów czaszki Podstawą leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza, szczególnie dającego objawy kliniczne niekiedy wymagające rekonstrukcji kości. Najwięcej trudności sprawiają zmiany zlokalizowane w podstawie czaszki. W ni ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. Leczenie oponiaków Leczenie oponiaków polega na operacyjnym usunięciu guza i może prowadzić do całkowitego wyzdrowienia, szczególnie w przypadkach oponiaków zlokalizowanych na wypukłościach półkul. Duże znaczenie w rokowaniu ma um ... Glejaki .. Leczenie polega przede wszystkim na neurochirurgicznym usunięciu guza, zastosowaniu radioterapii zwykle, jako leczenia uzupełniającego, w niektórych przypadkach również chemioterapii. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P ...

Gwiaździaki .. Leczenie gwiaździaków Leczenie objawowe gwiaździaków polega na obniżaniu ciśnienia śródczaszkowego za pomocą kortykosteroidów, mannitolu i furosemidu. W przypadkach, gdy usunięcie guza nie wywoła utraty pewnych funkcji przez chore ... Skąpodrzewiaki .. Leczenie skąpodrzewiaków Leczenie skąpodrzewiaków zależy od stanu pacjenta. Przy niskiej złośliwości guza i odpowiednim leczeniu objawowym chory pozostaje jedynie pod stałą obserwacją. W przypadku postępu choroby nowotworowej, nas ... Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. Leczenie naczyniaka móżdżku polega na jego neurochirurgicznym usunięciu. W przypadku obecności naczyniaka siatkówki wymagany jest zabieg fotokoagulacji lub kriokoagulacji. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: ...

Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. leczenie przeciwpadaczkowe, opóźnienie rozwoju umysłowego, jaskra, zaburzenia widzenia, zaburzenia w budowie tęczówki i soczewki oka. Za pomocą metod neuroobrazowania stwierdzić można obecność naczyniaków opon miękkich, zanik mózg ... Obrzęk mózgu .. Leczenie obrzęku mózgu Leczenie obrzęku mózgu zależy przede wszystkim od jego przyczyny. Leczenie farmakologiczne opiera się na obniżeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego i polega na stosowaniu glikokortykosteroidów ( deksametazon ), ... Leczenie wodogłowia Leczenie wodogłowia zależy przede wszystkim od przyczyny wodogłowia. Farmakoterapia polega na stosowaniu leków obniżających ciśnienie wewnątrzczaszkowe tj. mannitol, furosemid, izosorbid czy acetazolamid. Przy zmianach w obrębie z ...

Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. leczenie nie przynosi żadnych rezultatów. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Leczenie wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych Leczenie wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych wymaga natychmiastowego zastosowania acyklowiru lub gancyklowiru. Dodatkowym leczeniem jest łagodzenie objawów i rehabilitacja poprawiająca sprawność chorego. Rokowanie zale ... Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych obejmuje przede wszystkim podawanie leków zmniejszających obrzęk mózgu, działających przeciwzapalnie oraz antybiotykoterapia początkowo dobrana na podstawie prawdopodobieństwa ...

Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych polega przede wszystkim na leczeniu objawowym, które zmniejsza ryzyko powikłań, a w przypadku gruźlicy na leczeniu przyczynowym, czyli stosowaniu leków przeciwprątkowych m.i ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego oparty jest m.in. na podstawie typu napadów padaczkowych, stanu ogólnego chorego, działań niepożądanych leków. Początkowo stosowany jest jeden lek ( monoterapia ) w mo ... Napięciowy ból głowy .. Leczenie bólu głowy typu napięciowego Leczenie polega na doraźnym stosowaniu głównie niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen ), paracetamolu. W przypadku częstych napadów bólu zaleca ...

Klasterowy ból głowy .. Leczenie klasterowego bólu głowy Leczenie doraźne w czasie napadu klasterowego bólu głowy polega na podskórnym podawaniu trypatnów będących agonistami receptorów dla serotoniny ( sumatriptan ) oraz wdychaniu czystego tlenu. Lekiem ... Neuralgia nerwu trójdzielnego .. Leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego W leczeniu nerwobólu nerwu trójdzielnego zastosowanie znalazła karbamazepina, rzadziej stosowane fenytoina, klonazepam, kwas walproinowy, leki przeciwpadaczkowe ( lamotrygina, gabapentyna ), ... Diagnostyka i leczenie migreny .. Leczenie migreny W doraźnym leczeniu migreny stosowane są tryptany będące agonistami receptorów dla serotoniny ( sumatriptan ), alkaloidy sporyszu tj. dihydroergotamina, opioidy ( tramadol ), niesterydowe leki przeciwzapalne ( kwa ...

Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. leczenie immunosupresyjnego. Wśród grzybów najczęściej chorobę wywołują: grzyby z rodzaju Candida ( szczególnie Candida albicans ), Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans. U osób z obniżoną odpornością wszystkie grzyby są ... Choroby wywołane przez priony .. Leczenie choroby Creutzfeldta - Jakoba Brak efektywnego leczenia CJD. Stosowane leczenie objawowe nie wpływa na czas trwania choroby. Dorota Kozera Literatura: 1 ) Z. Dziubek: Choroby zakaźne i pasożytnicze . 2 ) J. Cianciara, J. ... Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. leczeniu wykorzystywany jest albendazol i dietylkarbamazyna. Wągrzyca Wągrzyca jest schorzeniem spowodowanym przez larwalną postać tasiemca uzbrojonego. Do zarażenia dochodzi przez spożycie pokarmów zanieczyszczonych jajami tasiem ...

Toksoplazmoza .. leczenie toksoplazmozy W diagnostyce wykorzystuje się krew, płyn mózgowo - rdzeniowy ( PMR ), fragmenty tkanek pobrane od chorego. Główną rolę w rozpoznawaniu mają przede wszystkim badania serologiczne wykrywające swoiste przeciwc ... Guzy okolicy szyszynki .. Leczenie guzów okolicy szyszynki Leczenie guzów okolicy szyszynki jest zazwyczaj chirurgiczne. Około 30 proc. łagodnych zmian udaje się wyleczyć tylko operacyjnie. Leczeniem uzupełniającym są: radioterapia i chemioterapia ( cyspla ... Guzy przysadki .. Leczenie gruczolaka przysadki Podstawowym badanie w rozpoznawaniu guzów przysadki jest rezonans magnetyczny ( MR ), mniejsze znaczenie ma tomografia komputerowa ( CT ). Fundamentalnym leczeniem guzów przysadki jest zabieg chirurgi ...

Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. Leczenie guzów rdzenia kręgowego Leczenie guzów rdzenia kręgowego polega na chirurgicznym usunięciu guza, szczególnie przy gwałtownym narastaniu zaburzeń neurologicznych. Zabieg neurochirurgiczny daje szczególnie dobre efekty, gdy ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. Leczenie guzów mózgu u dzieci Podstawą leczenia guzów mózgu u dzieci jest operacja chirurgiczna, która dotyczy głównie zmian łagodnych, wrodzonych oraz złośliwych, gdy możliwy jest dostęp operacyjny do guza. Swoją rolę w leczeniu ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. Leczenie wtórnych guzów OUN Obecność przerzutów nowotworowych z ogniska pierwotnego do mózgu nie rokuje dobrze. U około 50 proc. pacjentów dochodzi z tego powodu do zgonu. W leczeniu znalazły zastosowanie radioterapia wykazująca n ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. Leczenie opiera się na radioterapii, chemioterapii. Średnia przeżywalność chorych wynosi pół roku. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A.J. Moore, D.W. Newell: N ... Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. Leczenie nowotworów rdzenia kręgowego Leczenie skupia się szczególnie na działaniu przeciwbólowym i zapobieganiu zaburzeniom neurologicznym upośledzających funkcjonowanie chorego. Do leków przeciwbólowych należą niesteroidowe leki ... Akatyzja .. leczenia neuroleptykami, również w przypadku stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny ( szczególnie fluoksetyny ). Odstawienie leku będącego przyczyną zaburzeń powoduje ustąpienie objawów. Akatyzja występu ...

Omdlenia .. Leczenie omdleń Omdlenia jednorazowe nie wymagają leczenia. Natomiast omdlenia nawracające zmuszają do ustalenia przyczyny i zastosowania odpowiedniej do niej farmakoterapii ( beta - blokery, leki antyarytmiczne ), specjalnych tec ... Zawroty głowy .. Leczenie zawrotów głowy Leczenie zawrotów głowy powinno być przyczynowe oraz objawowe. W leczeniu objawowym wykorzystywane są leki stosowane doraźnie łagodzące odczucie zawrotów głowy i objawów dodatkowych. Należą do nich: leki pr ... Zespół Guillaina-Barrego .. Leczenie zespołu Guillana - Barr Leczenie w przypadku zespołu Guillana - Barr obejmuje stosowanie plazmaferezy ( oczyszczanie osocza krwi z kompleksów immunologicznych ) lub częściej immunoglobuliny. Należy zapobiegać powikłaniom ...

Encefalopatia wątrobowa .. Leczenie encefalopatii wątrobowej Leczenie encefalopatii wątrobowej polega przede wszystkim na ograniczeniu poziomu amoniaku w organizmie przy pomocy diety pozbawionej bądź ubogiej w białko, zmiany metabolizmu amoniaku. Przez zast ... Encefalopatia mocznicowa .. Leczenie encefalopatii mocznicowej polega na ograniczeniu białka w diecie, zmniejszenie podaży płynów, sodu, potasu oraz usunięciu neurotoksycznych związków za pomocą hemodializy. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Li ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. leczenia hipotensyjnego, zmiany naczyniowe ( np. zwężenie tętnicy nerkowej ). Objawy encefalopatii nadciśnieniowej Objawy encefalopatii nadciśnieniowej występują w postaci bólu głowy, nudności, wymiotów, zaburzeń świadomości, zabu ...

Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. leczenia. Objawy występują w postaci utraty przytomności, do której dochodzi nagle. Jeśli w przeciągu 5 min nie zostanie przywrócony prawidłowy dostęp tlenu stan chorego gwałtownie pogarsza się prowadząc do śpiączki a nawet zgonu. ... Encefalopatia hipoglikemiczna .. leczenia. Występuje szczególnie często u chorych prowadzących niesystematyczny sposób odżywiania się, nieregularny wysiłek fizyczny, z chorobami towarzyszącymi lub u osób przyjmujących leki tj. beta - blokery. W wyniku spadku stęż ... Neurochirurgiczne leczenie dystonii .. Leczenie neurochirurgiczne dystonii stosowane jest jedynie w przypadkach dystonii ogniskowej niepodlegających leczeniu objawowemu, nieskuteczności leczenia toksyną botulinową oraz w postaci uogólnionej. Najczęstszym zabiegiem jest ...

Neurochirurgiczne leczenie drżenia samoistnego .. leczenie objawowe nie przynosi rezultatu. Do takiego zabiegu chory musi najpierw zostać odpowiednio zakwalifikowany. Operacji podlega przede wszystkim nasilone drżenie samoistne idiopatyczne bez obecności zaburzeń psychiatrycznych ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. leczenie operacyjne. Przed zabiegiem wykonywane są wszystkie niezbędne badania w celu określenia dokładnej lokalizacji struktur padaczkorodnych. Do badań tych należą EEG, rezonans magnetyczny głowy, pozytronowa tomografia emisyjna ... Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona .. leczeniu choroby Parkinsona Do zabiegu stereotaktycznego chory musi najpierw zostać zakwalifikowany. Operacji podlega idiopatyczna postać choroby Parkinsona oporna na leczenie po wykluczeniu innych przyczyn oraz nie stwierdzeniu o ...

Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. leczeniu m.in. choroby Parkinsona, dystonii, czy drżenia samoistnego. Przed każdym zabiegiem stereotaktycznym konieczne jest wykonanie u chorego badań neuroobrazowych tj. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Oba obrazy t ... Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. leczenia jest założenie zastawki komorowo - otrzewnowej, celem odprowadzenia płynu m - r do otrzewnej. ... Leczenie operacyjne dystonii .. leczenia jest operacja neurochirurgiczna, tzw. głęboka stymulacja śródmózgowa gałki bladej. Wcześniej stosowano też pallidotomię, czyli nieodwracalne uszkodzenie gałki bladej wysoką temperaturą, obecnie odchodzi się od tej metody. ...

Stwardnienie rozsiane a leczenie interferonem .. leczenie interferonem beta ze względu na liczne rzuty choroby. Takie leczenie trwa ponoć 2 lata i jest refundowane przez NFZ. Czy po tych dwóch latach mój stan się poprawi? Częstość rzutów się zmniejszy? Czy nadal będę musiała lec ... Rozszczep kręgosłupa u noworodka .. Leczenie noworodków z rozszczepem kręgosłupa i stan po operacji uzależniony jest od tego z jakim typem rozszczepienia mamy do czynienie. Rozszczepienia mogą występować z przepukliną rdzeniową, oponową, oponowo - rdzeniową. Częstym ... Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. leczenia zachowawczego i rehabilitacji. W przypadku braku poprawy warto zrobić rezonans magnetyczny, celem sprawdzenia przyczyny dolegliwości. ...

Wyrwany nerw udowo-goleniowy .. leczenia jest jego całkowite przecięcie. Innym sposobem leczenia jest farmakoterapia, czyli łączenie typowych leków przeciwbólowych z lekami przeciwpadaczkowymi i przeciwdepresyjnymi, dzięki czemu udaję się znacznie zmniejszyć dol ... Zapalenie nerwu trójdzielnego .. leczenia typu naświetlania jakimiś lampami czy też oddziaływanie jakimś polem elektromagnetycznym? W przypadku dolegliwości ze strony nerwu trójdzielnego, ważne jest aby prawidłowo postawić rozpoznanie. Czy mamy do czynienia z neu ... Jamistość rdzenia .. leczenia jest odbarczenie szczytowo - potyliczne, celem odbarczenia migdałków móżdżku i ułatwienie cyrkulacji płynu mózgowo - rdzeniowego. Natomiast duże jamy syryngomieliczne leczy się przez ich drenaż. ...

Neuropatia uda lewego .. Leczenie polega na zmniejszeniu masy ciała. Inną przyczyną może być dyskopatia i ucisk korzeni lędźwiowych L2, L3. ... Alkohol podczas leczenia padaczki .. leczenia padaczki ( kwasem walproinowym ) można pić alkohol? Czy to może jakoś szczególnie zaszkodzić? W jakich ilościach? W trakcie leczenia kwasem walproinowym nie zaleca się picia alkoholu. Wpływa on na metabolizm leku, więc st ... Torbiel oponowa .. leczenie zachowawcze - leki, czasem rehabilitacja. ...

Torbiel podpajęczynówkowy głowy .. leczenie? dokuczają mi przy tym bóle i zawroty głowy. Leczenie torbieli pajęczynówki uzależnione jest od lokalizacji i wielkości. Małe torbiele leczy się zachowawczo, wykonując kontrolne badanie obrazowe co roku, obserwując czy to ... Nieustanne bóle głowy .. Leczenie polega na farmakoterpaii. Leków jest dość duża grupa, zwykle dostosowuje się je indywidualnie. W przypadku Klasterowych bólów głowy przerwanie napadu odbywa się przez podanie czystego tlenu. Warto też profilaktycznie zrob ... Zaburzenia neurologiczne po przeszczepie nerki .. leczenia jest przeszczep nerki. W przypadku kontynuacji dializoterpii owe dolegliwości mogą się utrzymywać. ...

Nerwica, czy coś poważnego? .. leczenie farmakologiczne lekami przeciwdepresyjnymi w połączeniu lub bez leków uspokajających. Zwykle takie leczenie trwa parę miesięcy, objawy ustępują po ok. 4 tygodniach. Początkowo lęki mogą się nasilić, występuje szereg dział ... Śpiączka przy niedokrwiennym udarze mózgu .. leczenie udarów ma charakter zachowawczy. Zatem polega na leczeniu przeciwobrzękowym mózgu i kontroli ciśnienia krwi, a w cięższych przypadkach funkcji życiowych. W masywnych udarach niedokrwiennych z tętnicy środkowej mózgu z tzw ... Jak zdiagnozować padaczkę? .. leczenie - leki przeciwpadaczkowe. Warto jednocześnie wykonać badanie obrazowe mózgu ( tomografia komputerowa lub rezonans magnetczny ), gdyż często napad padaczkowy może być objawem guza mózgu, szczególnie u osób starszych. ...

Tiki nerwowe (mruganie oczami) .. leczenie farmakologiczne. Zaleciłbym przede wszystkim popracować nad technikami relaksacyjnymi, warto zajrzeć do fachowej literatury. Innym wsparciem mogą być leki ziołowe, jak melissa, kozłek lekarski. Gdyby okazało się, że doleg ... Nerwica? poddenerwowanie, wybuchy agresji .. leczeniem, farmakologicznym lub psychoterapeutycznym. Istnieje niebezpieczeństwo, że objawy mogą się nasilać bez odpowiedniej pomocy. Zatem warto umówić się na wizytę u psychiatry lub psychologa klinicznego. Należy również pamięta ... Pieczenie całej twarzy .. leczenie, nie są to leki psychotropowe. Ból może być spowodowany również przez próchnicę zębów, problemy z zatokami. Czasem oczywiście taki ból może być mieć podłoże lękowe ( nerwicowe ) jednak, aby postawić taką diagnozę należy n ...

Przewlekłe codzienne bóle głowy .. leczenia tymi lekami jak i przeciw padaczkowymi nie przyniosły rezultatów żadnych. Zapalenie nerwu twarzowego - też nie. Ból zlokalizowany jest w okolicy czoła, nad prawym okiem, rozsadza czaszkę, często boli tez w potylicy, pod c ... Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego .. leczenie radioterapią. W przypadku rozsianej choroby nowotworowej należy skupić się na ognisku pierwotnym, czyli raku piersi. Leczenie polega głównie na uzyskaniu remisji, trudno myśleć o całkowitym wyleczeniu. ... Zaczerwieniona twarz w stresie .. leczeniem. ...

Objawy niewielkiej dyskopatii zwyrodnieniowej .. leczeniu operacyjnym decydują w pierwszej kolejności objawy, potem wynik MRI. Zatem jeśli może Pani w miarę normalnie funkcjonować to proponuję przede wszystkim ćwiczenia wzmacniające mięśnie szyi. ... Zanik móżdżku i płatów czołowych .. leczenie nie jest proste, gdyby objawy się nasilały to możliwe jest podjęcie leczenia neurochirurgicznego. Zatem najpierw proszę się skontaktować z I Kliniką Neurologii IPiN w Warszawie. ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. leczenia tym preparatem odstawiałam go, ale problemy bólowe wróciły. Miałam robione badania krwi i moczu. Niby wszystko OK. Zmiany reumatyczne wykluczone, przeciwciała przeciwjądrowe tez są w normie. Teraz miałam wykonany rezonans ...

Astrocytoma I (łagodny gwiaździak) nie usunięty w całości .. leczenie za zakończone. W przypadku nie całkowitego usunięcia guza, oczywiste jest, że komórki nowotworowe ciągle są i bardzo prawdopodobne, że będzie odrost guza. Zatem warto upewnić się czy resekcja była całkowita, a jeśli, nie ... Bolesność węzłów chłonnych jako efekt uboczny leku z karbamazepiną na nerw trójdzielny .. leczenie pod kątem nerwu trójdzielnego ). Czy ten lek może powodować powiększenie i bolesność węzłów chłonnych szyi? Mój neurolog mówi że nie ma takich efektów ubocznych ( być może się z nimi nie spotkał ). Jednak w ulotce wyczyta ... Neuralgia nerwu trójdzielnego a gorąca lewa części głowy .. leczeniem operacyjnym. ...

Przepuklina jądra miażdżystego .. leczenie powinno być podjęte w takim przypadku i czego mogę się spodziewać? A dodam jeszcze, że jestem po wypadku samochodowym ( brak złamań, stłuczenia głowy, klatki piersiowej, krwiaki na biodrach, kolanach - ogólne poobijanie - ... Wysoki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym po drenażu zewnętrznym .. leczenie standardowymi antybiotykami. Ponadto w przypadku wodogłowia można rozważyć wentrikulostomię, czyli połączenie komory III ze zbiornikiem okołomostowym. ... Wypuklenie krążka modulującego .. leczenia jest najlepsza. Nie zalecam terapii manualnych, gdyż na tym poziomie jest rdzeń kręgowy, a nieumiejętne nastawianie może spowodować poważne objawy neurologiczne. Czasem opasający ból dookoła pleców może być spowodowany ne ...

Leki na kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych .. leczenia. Podaje się leki przeciwbólowe, w przypadku zapalenia mózgu, czasami dodatkowo leki przeciwobrzękowe. Jeśli chodzi o sam ból głowy to powinien być skutecznie leczony, istnieje szereg leków, które mogą być pomocne. ... Bóle głowy a zapalenie zatok u nastolatka .. leczeniu akupunkturą. Mniej prawdopodobne jest zapalenie zatok, ale jeśli wykonać badanie diagnostyczne to tomografia komputerowa zatok, a nie RTG. ... Przeżycie z zespołem Korsakowa .. leczenia prowadzi do zgonu. Po leczeniu śmiertelność występuje u 10% osób. Długość życia może być skrócona ze względu na uszkodzenie wątroby, infekcje i współistniejące nadużywanie alkoholu. ...

Drżenia wewnątrz ciała i zawroty głowy .. leczenie ), bo żyję w strasznych mękach. Opisane objawy mogą być spowodowane zaburzeniami psychicznymi, głównie o podłożu lękowym lub psychotycznym. Najlepszą diagnostyką jest konsultacja psychiatryczna. Chodzi o to, aby jak najsz ... Polineuropatia polekowa i skuteczne jej leczenie .. leczenie? Jak do tej pory nikt mi nic konkretnego nie powiedział jak ta choroba się rozwija i jak ją skutecznie leczyć. Do tej pory to tylko jakieś tabletki przeciw padaczkowe, które mi nie pomagają. Aby stwierdzić polineuropatię ... Dystonia szyjna .. leczenia neurologicznego i leczyć to tylko u psychiatry czy psychologa? Chwiałabym się wyleczyć z dystonii raz na zawsze, bo jest mi z tą chorobą bardzo ciężko, mimo tego,że staram się żyć normalnie, normalnie pracuję, ale choroba ...

Nudności i utrata przytomności u dziecka .. leczenie przypadkach. Osłabienie i utrata przytomności może wynikać z odwodnienia podczas wymiotów. Jeżeli objawy będą się przedłużać trzeba pojechać do szpitala. ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. leczenie stłuczenia mózgu i krwiaka to uzależnione jest to od objawów klinicznych i badań obrazowych jak tomografia. Dlatego nie zawsze potrzebne jest leczenie operacyjne. ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. leczenia farmakologicznego? Małe, stare zmiany naczyniopochodne świadczyć mogą o przebytym mikorudarze. Jeśli nie ma objawów klinicznych nie stosuje się leczenia. U niektórych osób z czynnikami ryzyka chorób naczyniowych wprowadza ...

Ataki skurczów mięśni po udarze mózgu .. leczenie przeciwpadaczkowe. ... Leczenie krwiaka w płacie czołowym .. leczenie zachowawcze. Operuje się gdy jest ostry krwiak, stan chorego się pogarsza, a w badaniu CT mózg jest przemieszczony i uciśnięty. Z Pani opisu wynika, że leczenie zachowawcze jest właściwe. ... Nawrót neuralgii nerwu trójdzielnego .. leczenia operacyjnego, to przyczyna ciągle istnieje. Jeśli ból ma charakter napadowy i się utrzymuje to trzeba skonsultować się z neurologiem i ponownie rozpocząć leczenie odpowiednimi lekami. ...

Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. leczenie? Należy znaleźć przyczynę objawów neurologicznych. Jeśli badania obrazowe są prawidłowe to nie ma przyczyn organicznych takiego stanu ( nie wiem czy był robiony MRI odcinka szyjnego kręgosłupa ). Można wykonać jeszcze nak ... Badania diagnozujące ból głowy po uderzeniu .. leczenia, niekiedy pomocne są leki przeciwdepresyjne. ... Nadmierna senność .. leczenie farmakologiczne, ale wcześniej warto wykonać podstawowe badania laboratoryjne, jak cukier elektrolity i morfologia. Jeśli nie będzie odchyleń to dalej badanie EEG. ...

Mała torbiel okołoprzysadkowa .. leczenia. Mała torbiel okołoprzysadkowa powinna być obserwowana, należy wykonać kontrolne badanie MRI za pół roku i ocenić czy zmiana się nie powiększa. Należy też skontrolować hormony przysadki. ... Leczenie zespołu rzekomoopuszkowego .. leczenie nie tylko nie poprawia jej stanu ( mowy, czy połykania pokarmów ) ale chyba szkodzi. Straciła na wadze, traci siły, postępuje bardzo szybko spadek formy. Ma zaburzenia pokarmowe, ze strony żołądka i wątroby, straciła apet ... Zaburzenia snu, brak koncentracji, drażliwość na światło .. leczenie farmakologiczne i/lub psychoterapeutyczne może Pani bardzo pomóc. ...

Leczenie jednostronnego kurczu twarzy .. leczenia tej choroby? Obecnie leki przepisane przez lekarza neurologa. Obawiam się że jest Pan na razie skazany na leczenie zachowawcze. W przypadku dystonii ogniskowej raczej nie stosuje się leczenia chirurgicznego stymulacją móz ... Krótkotrwałe bóle prawej strony twarzy a neuralgia nerwu trójdzielnego .. Leczenie należałoby rozpocząć jak najszybciej. ... Leczenie zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa .. leczenie zachowawcze nie przyniesie poprawy. ...

Wypadnięcie jądra miażdżystego .. leczenia operacyjnego. ... Epilepsja a boks amatorski .. leczenia. Nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Jednak należy pamiętać, że boks jest sportem urazowym i może powodować mikrourazy mózgu. Zatem należy używać odpowiednich kasków ochronnych głowy i być ostrożnym. ... Zapalenie mięśnia twarzy .. Leczenie powinno być włączone jak najszybciej i powinno potrwać parę tygodni. Jeśli nie będzie efektu to należy wykonać badanie obrazowe CT. ...

Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. leczenie gdyż objawy mogą się nasilać i bardzo utrudniać normalne funkcjonowanie. ... Torbiel szyszynki a zaburzenia lękowe .. Leczenie zaburzeń lękowych nie jest tylko farmakologiczne, ale przede wszystkim terapeutyczne. Jest to proces trwający bardzo indywidualne, ale minimum to ok 1 roku. Dobór leków nie jest prosty, zwykle na początku leczenia objawy ... Duża torbiel szyszynki .. leczenia operacyjnego. Jeśli torbiel nie będzie się powiększać przez parę lat to można przyjąć, ze tak już zostanie, jednak pewności całkowitej nie ma. ...

Krwiak i stłuczenie mózgu .. leczenie jest już głownie zachowawcze, o ile nie ma nowych ognisk krwotocznych w głowie. ... Krwiak mózgu i obrzęk .. leczenia polega na pielęgnacji i postępowaniu zachowawczym. Trzeba być czujnym aby nie wystąpiły inne powikłania internistyczne, które mogą pogarszać rokowanie. ... Podrażnienie nerwu po zastrzyku .. leczenia, ale iniekcje kompleksu witamin B mogą pomóc. Jednak z jakiego powodu przyjmowała Pani zastrzyki, bo takie dolegliwości może też dawać dyskopatia lędźwiowa, a nie powikłanie po zastrzyku. ...

Objawy choroby afektywnej .. Leczenie nie jest proste, to zawsze jest proces niezwykle złożony, samemu trzeba znaleźć złoty środek. Zatem można poszukać innego psychiatrę czy psychologa. Czasem potrzebne są leki aby lepiej się poczuć szczególnie na początku. ... Padaczka skroniowa .. leczenia p/padaczkowego. ... Nerwiak nerwu piszczelowego .. leczenie bólu to są sposoby operacyjne leczenia bólu, jak stymulator korowy lub rdzeniowy, które stosuje się w przypadkach lekoopornych. ...

Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. leczenia przeciwpadaczkowego, bo nikt nie stwierdził jeszcze padaczki. Badanie EEG nie musi koniecznie potwierdzić ogniska padaczkowego. Należy wykonać badanie 24h EEG z Videometrią i dopiero na tej podstawie stwierdzić napady rze ... Wypukliny zwężające otwór międzykręgowy .. Leczenie może być zachowawcze, jedna jeśli nie przyniesie poprawy to potrzebna będzie operacja. ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. leczenia. Oczywiście należy taka zmianę kontrolować czy się nie powiększa. Ważne też czy nie powoduje zaburzeń krążenia płynu mózgowo - rdzeniowego, czyli wodogłowia. ...

Wodogłowie i objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego .. leczeniem. ... Poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. leczenie jest uzależnione od objawów klinicznych, jeśli nic się nie dzieje to należy jedynie obserwować, jeśli są objawy to warto skontaktować się z neurochirurgiem. ... Poszerzenie półkul móżdżku i zbiornika wielkiego móżdżku .. leczenie jest wtedy farmakologiczne? Co się wtedy robi? Jakie są późniejsze problemy? Co to znaczy, że wymaga różnicowania torbieli? Czy to groźne? Czy wymagana jest operacja? To może być odmiana anatomiczna, należy ją obserwować. ...

Czy jest możliwe całkowite wyleczenie neuralgii nerwu trójdzielnego? .. leczenia farmakologicznego. Proszę jednak odpowiedzieć szczerze: czy są szanse na wyleczenie tą metodą, czy jest to tylko sposób uśmierzania bólu? Zdaje się, że to naczynia krwionośne uciskające nerw są najczęstszą przyczyną choro ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. leczenie zachowawcze, i kontrolę ciśnienia tętniczego krwi. ... Zaburzenia ruchowe i oddawania moczu .. Leczenie;odbarczanie korzeni L5 i S1,dyscektomia - droga fenestracji prawostronnej( L4/L5/S1 ) Druga to: zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego,stenoza kanału kręgowego,dyskopatiaL5/S1,L4/L5,rwa kulszowa prawostronna,zaburzenia zwie ...

Leczenie szpitalne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .. leczenie szpitalne zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych? Koniec leczenia jest wtedy kiedy nie ma objawów klinicznych i laboratoryjnych zapalenia opon. Średnio około dwóch tygodni, przy dobrze prowadzonej antybiotykoterapii ( przy ... Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. leczenia schorzeniem. Jeżeli po sterydach ból jest mniejszy i rzadszy to bardzo dobrze. Nie jest to objaw nowotworu, więc proszę o tym nie myśleć. Furczenia mogą być powodowane ruchami w stawach żebrowo - kręgowych i żebrowo - mos ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. leczenie rehabilitacyjne oraz zmiana pracy na mniej obciążającą. Proponuję wykonać kontrolne badanie MRI z 6 miesięcy zmiany w kręgu Th4. ...

Czy jedynym ratunkiem dla mojego kręgosłupa jest operacja DIAM? .. leczenia, mam 43lata. Obecnie mam dotkliwy ból w kościach pośladkowych, który promieniuje do nogi prawej, poprzez kolano ( podczas chodzenia jakby coś w nim strzelało ), budzę się z silnym takim opasującym, żywym bólem w pasie i p ... Operacja przy przepuklinie kręgosłupa uciskającej worek oponowy .. leczenie zachowawcze może nie przynieść poprawy. ... Torbiel okołokorzeniowa Tarlova .. leczeniu, w tym operacyjnym. Generalnie torbieli Tarlova standardowo się nie operuje. Jednak jeśli występuje w odcinku piersiowym i są objawy neurologiczne to trzeba się skonsultować z neurochirurgiem. Należy pamiętać że po operac ...

Bóle nadal po operacji kręgosłupa .. Leczenie: odbarczenie korzenia L5 lewego,dyscektomia drogą fenestracji lewostronnej. Druga operacja miesiąc temu, rozpoznanie: Dyskopatia nawrotowa lewostronna L4/L5 stan po dyskoidektomii lewostronnej L4/L5 ( 11.2009 )Redyskoidek ... Drętwienie rąk po wstrząsie .. leczenia tego typu dolegliwości. Zaburzenia czucia dłoni mogą być związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, tzw. polineuropatia obwodowa, czasem dyskopatia szyjna i uszkodzenie korzeni nerwowych. Trzeba wykonać odpowiednie badani ... Nieskuteczność leków przeciwpadaczkowych u dziecka z padaczką nierozpoznanego rodzaju .. leczenie jest nieskuteczne. Zwykle albo zwiększa się dawkę, albo zmienia leki. Warto jeszcze zbadać poziom leków w surowicy, czy jest terapeutyczny, i na tej podstawie dostosowywać leki. Maksymalna dawka kwasu walproinowego u mały ...

Następstwa urazów po wypadku samochodowym .. leczenie neurochirurgiczne i przeszczep nerwu. ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa nasilone w odcinku piersiowym .. leczenie rehabilitacyjne, jeśli nie będzie poprawy to można się skonsultować z neurochirurgiem pod kątem operacji w odcinku piersiowym. ... Torbiele w odcinku szyjnym kręgosłupa .. leczenie. ...

Usunięcie zeza przy wodogłowiu .. leczenie okulistyczne może być skuteczne. Trzeba zatem zdiagnozować przyczynę zeza. ... Leczenie zespołu Hornera Mam zdiagnozowany zespól Hornera lewego oka. Wszelkie objawy z brakiem pocenia się w lewej części głowy włącznie. Po wszelkich tomografiach, rezonansach USG tętnic, pełna okulistyka itd. Wszystko czysto. Okulistycznie zdiagnozowan ... Wykrzywienie twarzy .. leczenia takiego wykrzywienia, jakie mogą być dalsze skutki i co w ogóle mogło spowodować taki stan. Dodam ze babcia po pierwszym wykrzywieniu chodziła na rehabilitacje która jej zdaniem niewiele jej pomogła. Oprócz tego babcia ma ...

Bóle po operacji kręgosłupa L5-S1, odciążenia kanału kręgowego .. leczenie operacyjne zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii nie zawsze daję całkowitą poprawę, nie wynika to z błędu operacyjnego. Jeśli ból powrócił to warto wykonać badanie MRI celem skontrolowania wyników operacji. ... Uszkodzenie nerwu a wysoka wrażliwość emocjonalna .. leczenie jak farmakoterapia i czasem psychoterapia. ... Leczenie kręczu karku .. leczenie farmakologiczne przynosiło krótkotrwała ulgę ale obecnie jest nieskuteczne i jesteśmy w trakcie podawania botuliny ( po drugim oszczepieniu ) kręcz ma podłoże neurologiczne. Jakie jeszcze terapie włączyć do leczenie? Wiem ...

Metoda operacyjna leczenia kręczu karku .. leczeniu kręczu karku. Metoda to głęboka stymulacja mózgu gałki bladej, zbiegi takie wykonywane są w Klinice Neurochirurgii IPiN ul Sobieskiego w Warszawie, jednak należy spełniać odpowiednie kryteria do zabiegu, zwykle współpraca ... Struniak lub chrzęstniak stoku .. leczenie operacyjne. Proponuję jak najszybciej skonsultować się z neurochirurgiem, operacje tej lokalizacji są zawsze dużym wyzwaniem, dlatego powinien je wykonywać chirurg z dużym doświadczeniem. ... Wypuklina jądra miażdżystego w wymiarze strzałkowym przylegająca do worka oponowego .. leczenia zachowawczego, gdyż ta choroba nie zagraża życiu. Decyzja zwykle należy do chorego. Proponuję zacząć od rehabilitacji i jeśli nie bezie poprawy - operacja. ...

Epilepsja a praca i prowadzenie samochodu .. leczenie epilepsji w takim stopniu że mógł bym prowadzić np samochód. Na epilepsję choruje od około 5 roku życia, ale ostatni atak miałem w wieku 13 lat obecnie mam 25 lat czyli ataki nie zdarzają się od 12 lat, a chciał bym podją ... Rozległa i masywna przepuklina kręgosłupa szyjnego a mrowienia i drętwienia prawej ręki .. leczenia jak chirurgiczna. Czy jest możliwość leczenia innego niż operacja ? może jakaś rehabilitacja? Może się Pan rehabilitować jednak przy dużych dyskopatiach skuteczniejsze i wcześniejsze wyniki uzyskuje się po leczeniu operac ... Uczucie ciepła w dolnej części policzka jako objaw nawrotu neuralgii nerwu trójdzielnego u kobiety w ciąży .. leczenie, czy też należałoby poczekać do urodzenia. Czy takie nerwobóle zagrażają dzieciom? Nerwobóle nie zagrażają ciąży. Karbamezepina może być szkodliwy w ciąży szczególnie w pierwszym trymestrze. Warto zastanowić się nad modyf ...

Porażenie u noworodka .. leczenia tego oczka? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie gdyż nie wiemy co jest przyczyną tych objawów. Mogą one ustąpić samoistnie jeśli są spowodowane krwotokiem okołokomorowym, jednak jeśli przyczyną są zmiany organ ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. leczenia. ... Ból po operacji dyskopatii kręgosłupa .. Leczenie operacyjne niestabilności polega na wykonaniu stabilizacji z użyciem śrub co jest dużą operacją. Diagnoza powinna być wykonana po badaniach kontrolnych. ...

Leczenie migreny na tle nerwowym .. Leczenie napadów migrenowych nie jest proste, zwykle leki dopasowuje się indywidualnie. W przerywaniu napadów skuteczna jest aspiryna w dawce 1g, połączona z ergotaminą i kodeiną. W okresie międzynapadowym, w prewencji migreny sto ... Duże zwapnienie w sierpie mózgu .. leczenie jest zalecane? Zwapnienia sierpa mózgu nie jest wskazaniem do żadnego leczenia. Może to tego dochodzić wraz z wiekiem. ... Popunkcyjny ból głowy .. leczenia może utrzymywać się bardzo długo. Jakie formy leczenia można zastosować aby skrócić czas rekonwalescencji? Czy jest możliwe że punkcja została wykonana nieprawidłowo, ponieważ nasilenie bólu jest niepokojące? Nie ma swois ...

Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. leczenia, jednakże nie są to zmiany nadzwyczajne i groźne. Leki mogą poprawić funkcje poznawcze jednak trzeba się liczyć że niewielka stała progresja będzie. ... Leczenie neurochirurgiczne zaburzeń lękowych .. leczenia terapia i leki. Jednak tak naprawdę tą chorobę jest bardzo trudno wyleczyć. Ostatnio czytałem o Ciało ( jądro ) migdałowate i dowiedziałem się że jest ono odpowiedzialne za emocje takie jak strach, lęk. Zastanawiam się cz ... Bóle i zawroty głowy, szum w uszach i nudności przy krwiaku kręgosłupa szyjnego .. leczenie zachowawcze wykonując jedynie kontrolę radiologiczną. ...

Ucisk w głowie w okolicach lewej strony czoła i lewej skroni .. leczenie akupunkturą lub farmakoterapia przeciwdepresyjna. Warto się zapoznać też z technikami relaksacyjnymi. Ból te są bardzo męczące, jednak nie są spowodowane przyczynami organicznymi. ... Rehabilitacja po operacji kręgosłupa lędźwiowego .. Leczenie, które zastosowano podczas operacji to dwupoziomowa fenestracjaL4 - L5i L5 - S1 po lewej stronie, zostały usunięte zwyrodniałe jądra miażdżyste, korzenie zostały odbarczone oraz zastosowano stabilizację DIAM L4 - 5. Po ja ... Konieczność stałej kontroli lekarskiej przy ciąży u kobiety z epilepsją .. leczenie. Trzeba też kontrolować hormony - prolaktynę. Proponowałbym jednak współpracę z lekarzem przed podjęciem decyzji. ...

Czy oponiak mózgu się powiększa? .. leczenia operacyjnego. ... Zanik korowy móżdżku .. leczeniem i rokowaniem. Proponuję wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego pod kątem zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. ... Oponiak a przyjmowanie hormonów po usunięciu macicy .. leczenia? Oponiaki są wrażliwe na progesteron a nie na estrogeny, więc raczej problemu nie ma. ...

Tętniaki szerokopodstawne .. leczenie niesie za sobą poważne ryzyko. Wskazana jest konsultacja neurochirurgiczna. ... Porażenie lewej strony ciała, obrzęk mózgu z krwiakami po wypadku .. leczeniu zachowawczym to głównie unikanie powikłań kardiologicznych oraz płucnych oraz odpowiednie leczenie przeciwobrzękowe mózgu. Obrzęk może się utrzymywać tygodniami, ale nawet sprzyjający obraz radiologiczny nie musi oznaczać ... Ból o lewej stronie szyi a zaburzenia krążenia .. leczeniu z powodu napadowego migotania przedsionków oraz z występowaniu incydentów niedotlenia mózgu. Jestem po ablacji, ale przed następną. Od jakiegoś czasu pojawia się u mnie ból w okolicy szyi po lewej stronie, który promieniu ...

Bóle stawów, kręgosłupa i głowy .. leczeniu choroby nie było żadnej poprawy w samopoczuciu, moim zdaniem nawet się pogorszyło. Jakie badania można wykonać jeszcze i w jakim kierunku się kierować? odwiedziłam w ciągu tych 2 lat dziesiątki ortopedów i nic nadal nie u ... Masywne zwapnienie w sierpie mózgu i szyszynce .. leczenia? Zwapnienie nie wymaga leczenia, jednak zwykle obserwuje je się u osób w starczym wieku. Zwapnienia nie są uważane za problem kliniczny. ... Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. leczeniu ze względu zagrożeniem udarem. Wizytę u lekarza mam odległą. Zaburzenia słuchu mogą być spowodowane niedokrwieniem ucha wewnętrznego. Wieczorne bóle głowy mogą być spowodowane nadciśnieniem tętniczym. Warto wykonać badani ...

Stres, nerwobóle, problemy ze snem, ciągłe zmęczenie .. leczeniu ustąpią. Proponuję najpierw udać się do lekarza rodzinnego, warto wykonać podstawowe badania laboratoryjne i wykluczyć inne przyczyny bólów stawów i kończyn. Zacząć trzeba od mobilizacji i wizyty u lekarza. ... Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. leczenia szpitalnego zapisano leczenie: PLIF bilateralis L5/S1. Stabilisatio transpedicularis L5/S1 modo CD HORIZON LEGACY. Pierwszą kontrolę miałam przeprowadzoną po 6 tygodniach i zrobione prześwietlenie RTG, które wykazało że w ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. leczenie padaczki. ...

Drętwienie stóp i skurcze w stopach .. leczeniu operacyjnym. ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. leczenia. ... Leczenie osteofitów kręgosłupa .. Leczenie nie jest proste. Zachowawczo najlepsze są ćwiczenia, zabiegi fizyczne nie pomogą, trzeba regularnie ćwiczyć oraz chodzić na basen. Leczenie operacyjne może być zbyt ryzykowne więc na razie ćwiczenia. ...

Zaburzenia krążenia mózgowego .. leczenia. ... Torbiel pajęczynówki i przegrody przezroczystej .. leczeniu zachowawczym trzeba wykonywać badanie obrazowe kontrolne. ... Dyskopatie w odcinku lędźwiowym .. leczeniu operacyjnym. ...

Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze oraz lipidy. ... Nielogiczne zachowanie przy krwiaku śródmózgowym .. leczenia to trudno przewidywać wyniki. Krwiak ma to do siebie że się wchłania. Jednak kolejne urazy mogą nasilać zmiany i wielkość krwiaka. Zatem trzeb wykonać kontrolne badanie CT i ocenić zmianę. ... Częsta i bolesna migrena .. leczenie. Należy jednak pamiętać że takie bóle można leczyć. ...

Zanik czucia w nodze .. leczenie. Oczywiście czym szybciej tym lepiej. ... Częstotliwość ataków padaczki .. leczenia albo jego modyfikacja. Napady mogą występować bardzo często aż do stanu padaczkowego. ... Torbiel okołokorzeniowa .. leczenia. Operacja nie zawsze pomaga gdyż torbiel się odnawia. Są specjalne techniki operacyjne ale raczej niedostępne w Polsce. Zatem zostaje leczenie przeciwbólowe czyli jedynie objawowe. ...

Krwiak mózgu nad skronią .. leczenie zachowawcze, w innym przypadku operacja. ... Padaczka skroniowa a zaczerwienienia, drganie ręki i głowy .. leczenia dochodzą nowe objawy i ta choroba się nasila? Nie jest to normalne. Leczenie powinno zmniejszać liczbę napadów albo całkowicie je zastopować. Należy zmienić leki lub ich dawki. Występuje jednak padaczka lekooporna, wtedy ... Pojedynczy guzek Schmorla na trzonie kręgu .. leczenie od tego. ...

Padaczka a drżenia kończyn, silne i długotrwale bóle głowy .. leczenia doszła do dawki dziennej Orfirilu 750 mg i jest włączany stopniowo Lamirine - obecnie 35 mg. W okresie zażywania leków nie ma napadów, ale coraz częściej pojawiają się drżenia kończyn, raz z prawej, raz z lewej strony. Os ... Hypoplastyczne tętnice a padaczka .. leczenia farmakologicznego. Czy istnieje możliwość wyeliminowania napadów i normalnego dalszego rozwoju dziecka? Hypoplastyczne tt. łączące tylne to odmiana rozwojowa, jej się nie leczy. Leczenie napadów padaczkowych powinno być s ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. leczenia takich zmian. Są one jedynie sygnałem że występuję prawdopodobnie miażdżyca naczyń mózgowych oraz nadciśnienie tętnicze. ...

Zmiany o charakterze zwyrodnieniowym kręgosłupa szyjnego .. leczenie rehabilitacyjne. ... Długotrwały lekki ból głowy po uderzeniu .. leczenie farmakologiczne, jak leki przeciwdepresyjne, oprawiające plastyczność mózgu, czasem psychoterapia lub akupunktura. Niestety nie ma jednej metody, która pomaga w tego typu przypadkach. ... Śpiączka farmakologiczna przy nowotworze i terapii kardiologicznej .. leczenie jest jedynie objawowe - paliatywne. Śpiączka farmakologiczna ma za zadanie zminimalizować uszkodzenia mózgu, bo taka możliwość istnieje w przypadku poważnych zanurzeń kardiologicznych, jednak nie jest to postępowanie stan ...

Leczenie Zespołu ogona końskiego .. leczenia operacyjnego. W przypadku takich objawów leczenie trzeba zastosować jak najszybciej. ... Duża, pośrodkowo-prawoboczna krążka międzykręgowego .. leczenia operacyjnego. ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. leczenie jak w hiperlipidemii, gdyż prawdopodobnie opisywane zmiany są pochodzenia naczyniowego. ...

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. leczenie rehabilitacyjne, dopiero gdy wtedy dolegliwości nie ustąpią to warto udać się do neurochirurga. ... Stenozy kręgosłupa szyjnego .. Leczenie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa może być leczona zachowawczo ( rehabilitacja plus leki ) albo operacyjnie. Na podstawie opisu zalecałbym rehabilitację ( gimnastyka i basen ) i o sześciu miesiącach ćwiczeń w razie braku ... Stały ból kręgosłupa i nóg .. leczenie operacyjne powinno obejmować stabilizację ze śrubami. ...

Ból kręgosłupa i dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. leczeniu zastosowanemu przez neurologa nic się nie zmieniło. MR wykazał wypuklinę krążka w odcinku L4 - L5 z uciskiem na worek oponowy. Byłam przez 3 tyg. w szpitalu w DSK w Lublinie na oddziale neurologii. Pobyt nie przyniósł ocz ... Zmiany w kręgosłupie i torbiel pajęczynówki .. leczenie oraz jak długie ono może potrwać, - jakie mogą być następstwa takich uszkodzeń, - do jakiego lekarza powinnam się udać w pierwszej kolejności ? 1.Odcinek szyjny: *Spłycona fizjologiczna lordoza odcinka szyjnego. Krążki mi ... Objawy niestabilności mięśniowo więzadłowej kręgosłupa .. leczenie? Czemu służą zdjęcia czynnościowe? Cz to może być przyczyna drżenia kciuka lewej reki? Niestabilność oznacza że podczas ruchów szyi może dochodzić do ucisku na korzenie nerwowe co daje dolegliwości bólowe. Jeśli jest nies ...

Ból głowy w czasie stosunku .. leczenie farmakologiczne. ... Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. leczenie zapobiegawcze poza kontrolą ciśnienia? W opisie jest sugestia że mogą to być zmiany demielinizacyjne, nie ma jednak wyniku po podaniu kontrastu. Potrzebna jest konsultacja neurologiczna i rozszerzenie diagnostyki. ... Padaczka urazowa .. leczenia, ale jednak powinna być uleczalna. Trzeba monitorować stężenia leków we krwi oraz modyfikować ich dobór. ...

Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. leczenie rehabilitacyjne. ... Zmiany zwyrodieniowo-wytwórcze pod postacią sklerotyzacji i nierówności płytek granicznych trzonów .. leczenie rehabilitacyjne, jeśli dolegliwości nie ustąpią to konsultacja neurochirurgiczna. ... Bóle głowy i ucisk w skroniach .. leczenie farmakologiczne. Poleciłbym akupunkturę, która może być skuteczna. Inną przyczyną tego typu dolegliwości może być przewlekłe zapalenie zatok. ...

Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. leczenie. Warto też jednak aby neurolog dziecięcy ocenił stan dziecka. ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. leczeniem operacyjnym i dostępem do tętniaka. Najważniejszy jest stan kliniczny, badanie CT tylko dodatek. Warto się przyjrzeć torbieli. ... Krwiak między kręgami szyjnymi .. leczenia zawiodły ( próbowano zastrzyków, jakieś laserowe leczenie ). Jednak zdaniem lekarzy operacja jest ryzykowna i dają mi tylko 30 procent szans na to, że się uda. Coraz częściej zaczynam odczuwać jego obecność: drętwienie rę ...

IgM i IgG w badaniach na boreliozę .. leczenia. ... Gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych .. leczeniem operacyjnym. Trzeba jednak zobaczyć zdjęcia. Opisane przez Pana objawy nie są typowe dla ( jedynie bóle głowy ) wodogłowia ani aktywnego ani normotensyjnego. ... Guzki Schmorla z przepuklinami dotrzonowymi .. leczenia operacyjnego. ...

Torbiel pajęczynówki i ból głowy a naczyniaki na twarzy .. leczenia operacyjnego. Naczyniaki twarzy mogą być skorelowane z zaburzeniami OUN ale innymi. Warto wykonać badanie MRI głowy. ... Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. leczenia operacyjnego. ... Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. leczenie jest zachowawcze, obserwacja. ...

Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. leczenia takich schorzeń i jakie są przyczyny tego bólu? Czy ta choroba ma nazwę? Mam 46 lat i bardzo proszę o pomoc, gdyż ten ból jest nie do wytrzymania. Taki ból może być spowodowany dyskopatią szyjną, można wykonać badanie CT ... Leczenie torbieli Tarlowa .. leczenia, po operacjach często są nawroty, leczenie zachowawcze jest mało skuteczne. Warto jednak, zobaczyć zdjęcia i indywidualnie ocenić czy jest szansa leczenia operacyjnego. ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. leczenie farmakologicznego tylko w przypadku pewnego rozpoznania padaczki. ...

Zabieg neurochirurgiczny w leczeniu urazu głowy po pobiciu .. leczenia zachowawczego jeśli to tylko możliwe. ... Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. Leczenie torbieli pajęczynówki ( operacyjne ) wykonuje się głównie gdy są objawy kliniczne oraz torbiel się powiększa. Zatem proponuję konsultację neurochirurgiczną. ... Bóle kręgosłupa po fenestracji lewostronnej i usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. Leczenie zachowawcze może być nieskuteczne. ...

Zespół cieśni nerwu łokciowego lewej ręki .. leczenia operacyjnego. ... Badanie ceruloplazminy w moczu .. leczenia choroby Wilsona i pewnie tam jest możliwość wykonania wszystkich badań. ... Farmakologia w śpiączce .. leczenia chorego, a na prośbę rodziny musi to zrobić na pewno. W przypadku przedawkowania leków nasennych leczenie skuteczne jest w pierwszych godzinach ( zależy od dawki leków, które zostały przedawkowane ), niestety trzeba pamię ...

Operacja torbiela podpajęczynówkowego u dziecka .. leczenia operacyjnego. Jeśli tak się stało to jak każda operacja obarczona jest pewnym ryzykiem. Nie należy ona jednak do bardzo trudnych ani długich. ... Problemy z połykaniem pokarmów i płynów .. leczenie - psychoterapia i farmakoterapia ). ... Torbiel pajęczynówki w obrębie dołu tylnego czaszki .. leczenia operacyjnego. ...

Leczenie torbiela przegrody przezroczystej .. leczenia takiego torbiela i czy da się chirurgicznie usunąć go? jakie mogą być powikłania? Leczenie neurochirurgiczne tylko wtedy jeśli są objawy neurologiczne. Jeśli torbiel jest bezobjawowa to obserwacja. ... Leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa bez cech dyskopatii .. leczenie? Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, jednak bez cech dyskopatii, w razie bólu leczenie rehabilitacyjne. ... Pogrubienie nerwu błędnego a ciągłe odbijanie .. Leczenie samoistnej przewlekłej czkawki to: leki uspokajające, neuroleptyki, rozluźniające mięśnie; w ostateczności leczenie operacyjne, tj. stymulacja nerwu błędnego. ...

Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. leczenie? Opis badania sugeruje zmianę naczyniową ( pochodzenia niedokrwiennego ), a nie guzową. ... Wada rozwojowa jamy przegrody przeźroczystej .. leczenia operacyjnego. ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci obniżenia wysokości krążków międzykręgowych .. leczeniu bólu kręgosłupa. ...

Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. leczenie? Opisana zmiana jest pochodzenia niedokrwiennego mózgowia. ... Drobne zmiany naczyniopochodne w prawym płacie czołowym .. leczenia tego typu zmian. ... Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. leczenie zachowawcze powinien kontynuować neurolog. ...

Zespół częściowo pustego siodła .. leczenie operacyjnego o ile są objawy kliniczne jak zaburzenia widzenia lub hormonalne. Warto pokazać te zdjęcia neurochirurgowi. ... Torbiel pajęczynówki w obrębie szczeliny Sylwiusza .. leczenie stosuje się w takim przypadku? Jeśli objawy nie są zbyt uciążliwe to obserwacja, jednak jeśli torbiel jest bardzo duża i uciska sąsiednie struktury ( trzeba ocenić na zdjęciach ) to trzeba skonsultować się z neurochirurgi ... Leczenie skąpodrzewiaka anaplastycznego .. Leczenie chirurgiczne i radioterapia są metodami z wyboru, chemioterapia jest dodatkowym leczenie stosowanym w niektórych ośrodkach. Każdy guz anaplastyczny ( złośliwy ) kiedyś będzie odrastał, ważne tylko jak długi będzie czas re ...

Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. leczenia operacyjnego. ... Nawracające bóle głowy i zawroty po wypadku samochodowym .. leczenie farmakologiczne lekami przeciwdeperesyjnymi. ... Leczenie bólów po operacyjnych kręgosłupa Jestem po trzech operacjach kręgosłupa. Mam stabilizację i implant Diam kręgosłupa lędźwiowego l4/l5. Czy rehabilitacja metodą prądów ma zły wpływ na mój stan zdrowia? Czy ma skutki uboczne przy stabilizacji i implancie? Lekarz mi ...

Przepuklina i zmiany dehydratacyjne krążka z cechami szerokopodstawnej tylnej protuzji .. leczenie chirurgiczne, zależnie od dolegliwości. ... Zespół Hornera po wypadku .. leczenie. Tomografie płuc miałam robione regularnie - są już w niezłym stanie - nie mam w nich guza. Czy zespół Hornera w moim przypadku może być wynikiem urazu mózgu? Czy mogę próbować go leczyć? a jeśli tak to u lekarzy jakich s ... Codzienny ból głowy i bardzo słabe ciśnienie .. Leczenie bólu napięciowego jest trudne, dobre efekty daje akupunktura oraz psychoterapia połączona z odpowiednią farmakoterapią, migrenę leczy się głównie farmakologicznie. ...

Bóle kręgosłupa po wstawieniu implantu concorde .. leczenie wskazane przez lekarza który wykonywał operacje. ... Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. leczenia. Obecnie w domu przyjmuje leki. W razie pogorszenia lub bólów mamy zgłosić się do hospicjum. Czy można jeszcze coś zrobić? Na tym etapie leczenia możliwości są niewielkie. Jednak glejaka obecnie operuje się aby uzyskać ja ... Zawroty głowy i zaburzenia równowagi .. leczenie można zastosować w takiej sytuacji? ponieważ życie w takim stanie chwilami jest nie do zniesienia, każdy ruch głową, a przy tym moja równowaga jest zachwiana. Trzeba wykonać badanie Dopplera tt. domózgowych szyjnych i krę ...

Leczenie nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. leczenie należy stosować? Opis pokazuje nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku L - S. Leczenie zależy od objawów, wskazana konsultacja neurochirurgiczna pod kątem operacji. ... Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa .. leczenie to jedynie rehabilitacja. Czy jest już jakiś lek na tą chorobę? ma ona kłopoty w chodzeniu po schodach. Dystrofie są zaburzeniami o etiologii genetycznej. Niestety nie leczenia przyczynowego. Ale ważne jest odpowiednie le ... Dwupoziomowa dyskopatia .. leczenie rehabilitacyjne lub operacyjne po konsultacji neurochirurgicznej. ...

Prawoboczna szeroka przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego .. leczenie operacyjne? O kwalifikacji do operacji decyduje obraz radiologiczny lepiej MRI niż CT oraz objawy kliniczne. Na podstawie opisu jest dyskopatia L5 - S1, jednak trzeba pokazać zdjęcia neurochirurgowi, ważne też jakie są ob ... Przyczyny nadmiernej senności .. leczenia zaburzeń snu i wykonanie badania polisomnografii. ... Znaczenie większa źrenica .. leczenia. ...

Padaczka z napadami częściowo złożonymi a prawo jazdy kat. B .. leczenia. To leczenie trwa już 5 lat a ja nie miałem od tylu lat już ataku ( od początku choroby miałem podejrzenie tylko padaczki ). Ciągle biorę leki. Bez tego orzeczenia nie będę zdawał na prawo jazdy. Co mogę zrobić w tej sytu ... Nagły, bardzo silny ból prawej półkuli głowy .. leczenie nie tylko napadów ale profilaktyka międzynapadowa, jest wiele skutecznych leków, trzeba udać się do neurologa. ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. leczenia operacyjnego. Dobrze też rozpocząć leczenie rehabilitacyjne. ...

Codzienny silny ból głowy w okolicy czołowej .. leczenie akupunkturą. ... Przepuklina kręgowa a ból i drętwienie nogi .. leczeniu, jeżeli jest nietrzymanie moczu ( bez zaburzeń urologicznych ) to jest wskazanie obiektywne do operacji. Myślę, że trzeb się skonsultować z neurochirurgiem. ... Rwa kulszowa a lekkie skrzywienie kręgosłupa w lewo i rotacja trzonów w prawo .. leczenie operacyjne. ...

Przepuklina na odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. leczenia gastrologicznego. Wszystkie wyniki ok. Dwa tygodnie temu zrobiłam tomografię kręgosłupa odcinka lędźwiowego. Wynik: poziom l4 - l5 - tylna centralna przepuklina k/m wys. do 0.52 cm uciskająca worek oponowy, wypuklina bocz ... Bóle dolnego odcinka kręgosłupa i sztywnienie stawów biodra i kolana .. leczenia ( gimnastyka, basen ). ... Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. leczenia, jedynie zwiększa ryzyko udaru mózgu. ...

Wklęsłe sklerotyczne płytki nasadowe z drobnymi asteofitami krawędzi trzonów .. leczenie rehabilitacyjne. ... Przewężenie przestrzeni międzykręgowych z przekostnieniami blaszek nakrywkowych .. leczenie ( min. 4 tygodnie ) trzeba wykonać badanie MRI kręgosłupa i ocenić czy nie jest potrzebne leczenie operacyjne. ... Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. leczenia. Jednak zmiany naczyniowopochodne świadczące o lokalnym niedokrwieniu mózgowia zwiększają ryzyko udaru mózgu. ...

Drętwienie dwóch zewnętrznych palców rąk w bu dłoniach .. leczenie farmakologiczne przyniesie ulgę. ... Padaczka a torbiel pajęczynówki .. leczenia tego typu padaczki, synek ma w tej chwili podawane leki, ale nie widać efektów. Synek ma w tej chwili ok 15 napadów dziennie, z różnym nasileniem. Innych zaburzeń oprócz niskiej masy ciała i opóźnienia mowy nie stwierdzon ... Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. leczenie i diagnostyka nie będzie możliwe. ...

Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. leczenia operacyjnego ( drętwienia kończyn bóle głowy, zburzenia czucia kończyn górnych ). Opisywane jest również poszerzenie układu komorowego, jednak może to być indywidualna norma. ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. leczenie w poradni chorób demielinizacyjnych. W badaniu MR głowy stwierdzono mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkul mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mn ... Wielopoziomowe zmiany dehydratacyjno degeneracyjne tarcz międzykręgowych a dyskopatia w odcinku szyjnym .. leczenia operacyjnego. ...

Wielopoziomowa dehydratacja i wielopoziomowe obniżenie wysokości krążków a zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym .. leczenia operacyjnego. ... Niewielka wypuklina centralna przylegająca do przedniej części worka oponowego .. leczeniem rehabilitacyjnym ( gimnastyka i basen ). ... Zaniki pamięci, postępujące otępienie, upośledzenie mowy i niezdarność .. leczenia. Co mam robić dalej? Czy pozostaje mi szukać pomocy za granicą? Córka ma 30 lat. Na podstawie objawów córka powinna być pod kontrolą neurologa. Może warto się udać do ośrodka akademickiego aby definitywnie postawić diagno ...

Bóle głowy, zawroty i bardzo wysokie ciśnienie .. leczenie. ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. leczenia uzależnione jest od objawów klinicznych. Dlatego zdjęcia powinien obejrzeć neurochirurg. ... Nieprawidłowy zapis EEG a przeciwwskazania do wykonywania zawodu .. leczenia. Wiele zależy jaki charakter pracy Pan wykonuje, jednak sam wynik badania EEG nie powinien być przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu. ...

Leczenie pogarszającego się wzroku po udarze niedokrwiennym mózgu .. leczenie poprawiające ukrwienie mózgowia może pomóc, jednak nie wiem, czy istnieje specjalistyczna rehabilitacja wzrokowa, a jeżeli jest to w dużych ośrodkach akademickich. Warto też skontaktować się z okulistą. ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. leczenia i jakie są rokowania? Opisane zmiany są spowodowane lokalnym niedokrwieniem mózgowia. Zwiększają one ryzyko udaru mózgu. Warto rozpocząć profilaktykę chorób naczyniowych. ... Skuteczne metody leczenia nawracającego guza w przestrzeni nadtwardówkowej .. leczenia innego niż operacyjne. W związku z tym mam pytanie, czy nie ma metody leczenia, która by zapobiegła powstawaniu tej torbieli? Jak zatrzymać rozwój tej choroby? Syn ma 15 lat. Niestety nie ma dobrych metod leczenia tej cho ...

Podejrzenie diplomyelii, drobne zwapnienia układające się obrączkowo oraz masywne zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze stawu międzykręgowego .. leczenie operacyjne. ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. leczenia. W chwili obecnej podczas snu mam uczucie drżenia wewnątrz całego ciała oraz zimna. Rezonans zlecono na skutek dwukrotnego upadku bez przyczyny, bez utraty świadomości. Dodam, że mam 57 lat. Opisane zmiany mogą być typowe ... Wielopoziomowa dehydratacja i wielopoziomowe obniżenie wysokości krążków międzykręgowych .. leczeniem operacyjnym jeżeli dolegliwości są bardzo nasilone. ...

Postępujące problemy z pamięcią i izolowanie się od społeczeństwa a zespół otępienny, depresja, zmiany naczyniowe lub organiczne mózgowia .. leczenia? Gdzie udać się w Warszawie po fachową poradę? Ma 72 lata. Zaburzenia pamięci to objaw dość powszechny ale może być również swoisty. W Warszawie polecam Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Objawy te mogą wskazy ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. leczenia operacyjnego. ... Uczucie ucisku w głowie, kłucia i bóle głowy po upadku a depresja lękowa z somatyzacją objawów .. leczeniu akupunkturą. Warto też zastanowić się nad psychoterapią i/lub wsparciem farmakoterapii. Życzę powodzenia. ...

Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. Leczenie polega na przyjmowaniu leków. Obecnie wybór leków jest bardzo duży i trzeba udać się do neurologa który zajmuje się tą tematyką, odpowiedni dobór leków powinien pomóc. ... Bóle po lewej stronie głowy, drętwienia lewej ręki i części twarzy a torbiel pajęczynówki .. leczenie, czym może grozić taka torbiel, jaka jest przyczyna powstawania takiej torbieli. Staram się zajść w ciążę. Czy w takim przypadku powinnam przerwać starania? Torbiel pajęczynówki zwykle obserwuje się radiologicznie, wskaza ... Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego i możliwy stan zapalny .. leczenie zależne od objawów. Zalecana konsultacja neurochirurgiczna. ...

Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. leczenie nie pomaga. Leki depresyjne, padaczkowe, naczyniowe mają odwrotne działanie. Proszę o pomoc w leczeniu tej choroby. Mam 16 lat. Dobre wyniki w leczeniu napięciowych bólów głowy daje leczenie akupunkturą. ... Nasilony proces zwyrodnieniowy kręgosłupa ze zmianami osteoporotycznymi .. leczenie kręgosłupa. ... Powrót do zdrowia po obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. leczeniu trwa to w tygodniach. Oprócz odpowiedniej farmakoterapii ważna jest również rehabilitacja - gimnastyka mięśni mimicznych twarzy, czasami warto wspomóc się akupunkturą. ...

Ból pleców, korzonków promieniujący przez pośladek do uda i drętwienie palca dłoni .. leczenia tzw. korzonków stosuje się leki lub zastrzyki, jeżeli po 4 - 6 tygodniach nie ma poprawy, trzeba wykonać badania obrazowe kręgosłupa jak rezonans i zbadać, jaka jest przyczyna dolegliwości. ... Brak reakcji ruchowej na łaskotanie stóp .. leczenia. ... Zespoły fali ostrej z wolną, długoogniskową iglicą w wyniku EEG dziecka z padaczką .. leczenia, ok. 40 min. po napadzie. Przez cały czas trwania zapisu rejestruje się wysokonapięciową czynność wolną 2,5 - 4 Hz o amplitudzie do 250 uV, zespoły fali ostrej z wolną, długoogniskową iglicą i okresy zmniejszenia ampl. Za ...

Podwięzadłowe wypadnięcie jądra miażdżystego do światła kanału kręgowego a początki zmian zwyrodnieniowych .. leczenia operacyjnego. Jeżeli występują dolegliwości bólowe to trzeba zacząć rehabilitacje ( gimnastyka + basen ). ... Blizny w kanale kręgowym, drętwienie okolic krocza i stóp, problemy z mikcją a leczenie operacyjne Przebyłem operację na odcinku lędźwiowym. Rezonans po operacyjny stwierdza: Sygnał w obrębie krążków mk na tych poziomach obniżony w sekwencjach T2 zależnych, jak w przypadku zmian zwyrodnieniowych, dehydratacja. Niewielkie wypukl ... Zdrętwiałe dłonie po przebudzeniu, ból w okolicach krzyża i mostka, cierpnięcie łopatki .. leczenie? Badanie RTG jest jednak mało dokładne, lepszym badaniem jest MRI. Bóle mogą być pochodzenia kręgosłupowego. Bóle dłoni mogą być spowodowane tzw. zespół cieśni nadgarstka. ...

Drżenie żuchwy, drżenie ciała podczas wysiłku, brak płynności ruchów .. leczenie. ... Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. leczenia operacyjnego, lepszym rozwiązaniem jest radiochirurgia jak gamma knife. ... Tabletki antykoncepcyjne przy epilepsji .. leczenie sie na padaczke Według danych leki tj. kwas walproinowy oraz leki nowszej generacji ( np. lamotrygina, wigabatryna, zonisamid ) nie mają znacznego wpływu na przyjmowane tabletki antykoncepcyjne. Najlepiej skonsultować się ...

Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. leczenie musi być również kontynuowane. ... Postęp medycyny w leczeniu zaniku mięśni przy miopatii .. leczeniu zaniku mięśni. Cytuje: Grupa naukowców z INSERM, Universtite Paris 5, pod kierunkiem Mario Pende odkryła białko, które wpływa na przyrost tkanki mięśniowej nie poprzez zwiększanie ilości komórek mięśniowych, ale poprzez s ... Długotrwały ból głowy po przewianiu .. leczenia itp.Pozdrawiam. Ps. Odpowiem na ew. pytania dotyczące mojego stanu. Informacje, które Pani podaje są bardzo ogólne. Oczywiście kręcz szyi niekoniecznie musi być związany z obecnymi bólami głowy. Z opisu jest parę możliwoś ...

Rokowania i leczenie choroby Devica .. leczenie. patrzyłam na program o tej chorobie. Każdy przypadek jest inny a rozwój tej choroby i jej postępowanie uwarunkowane od danej jednostki.Jednakże to ciężka i nieuleczalna choroba dająca bardzo nasilone objawy neurologiczne ... Leczenie przeczulicy po wylewie krwi do mózgu .. Leczeniem takiego problemu powinien zająć się neurolog. Jest to problem zaburzenia czucia w mózgu. Leczenie nie jest łatwe i wymaga zastosowania kombinacji lekowych. Czasami ulgę przynoszą leki przeciwpadaczkowe, ale o ich zastoso ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. leczeniu kanałowym zeba ale były to poprawy 1 - 2 dniowe, nie wiem co Mi jest:( W zasadzie wynik MR jest dobry. Ze względu na objawy i dobry wynik badania zalecono konrole. Czy wykonał Panu ktoś badanie elektromiograficzne ( EMG ) ...

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale Be MR mózgowiadania wykonano w sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogów ... Skuteczność chemioterapii przy guzie oligodendroglioma .. leczeniu mąż będzie całkowicie wyleczony? Oligodendroglioma, czyli skąpodrzewiak jest złośłiwym guzem mózgu. Jednak cechuje się dosyć dobra odpowiedź na chemioterapię. Jednak istnieje ryzyko nawrotu choroby. Zatem trudno jednoznac ... Rehabilitacja przy encefalopatii niedotleniowej .. leczenia mial wysoki cukier ,podawano mu tabletki,a pozniej zaczeto podawac insuline,w tej chwili jego cukier jest w normie ale twierdza ze jest insulino - zalezyny.Czy mozna mu jakos pomoc? Czy istnieje jakas nadzieja zeby chocia ...

Thrombotic thrombocytopenic purpura hemolitic uremic syndrome .. Leczenie polega na podawaniu osocza, plazmaferezie, podawaniu immunoglobulin lub glikokortykosteroidów. Dziekuje za odpowiedz. W zwiazku z tym mam jeszcze kilka pytan. Jak grozna ta choroba jest dla zycia? Czy jest to unikalna cho ... Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. leczenie neurchirurgczne, drenaż jam płynowych. Natomiast ćwiczenia mogą okazać się nieskuteczne. Zaparcia i bóle w podbrzuszu mogą być następstwem zaburzeń zwieraczy, ale mogą mieć też inne przyczyny, przy jednoczesnej niedkokrwi ... Torbiel oponowa a torbiel Tarlova .. leczenie operacyjne, w przypadku bardzo silnego bólu. Technika polega na odsysaniu płynu z torbieli i podaniu kleju fibrynowego. Można latać samolotem. Wiele czynności może powodować nasilenie dolegliwości, jak długotrwałe stanie ...

Ciągły ucisk w okolicach skroni .. leczenia operacyjnego. Witam !!! Ostatnio też mam takie dziwne schorzenie. Cały sierpień uciskała mnie ( opaska ) głowa - skronie. Nie było to bolesne ale dokuczało. Około tygodnia temu opaska zniknęła i pozostał ucisk - lekki uci ... Leczenie pooperacyjne oponiaka .. leczenie chorego u ktorego usunieto oponiaka oprocz przyjmowania np.depakine...i przeprowadzaniu regularnie resonansu ?? Na pewno potrzebna jest jeszcze rahabilitacja. Dużą rolę w postępowaniu pooperacyjnym odgrywa wielkość i loka ... Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. leczenia, zapobiega po części powikłaniom, jakie przytomny pacjent mógłby wywołać. Dziekuje bardzo za odpowiedz :( rozmawiałam z mamą chłopaka i mówiła zeby lepiej nie przychodzić do niego ponieważ jak słyszy głos znajomy albo czu ...

Bóle i zawroty głowy oraz rwące bóle kręgosłupa przy jamistości rdzenia .. leczenie chirurgiczne. 2mm nie jest dużą zmianą lecz dacydujące znaczenie ma położenie zmiany i uzależnione od lokalizacji objawy. ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. leczenie skojarzone czasami daje efekty.Miałam rok spokoju.Teraz znowu wróciło drętwienie.Czekam na powtórny już 4. rezonans.Jednakże moi neurolodzy, konsultuję się z dwoma niezaleznymi, twierdzą to samo. Nerwica */ Witam Panie . ... Drobna torbielka cavum Vergae .. leczenia zabiegowego. ...

Drętwienia rąk i nóg, bóle pleców oraz zachwiania równowagi .. leczenie polega na łykaniu leków przeciwbólowych.Jest coraz gorzej a ja nie wiem co robić.Oto wyniki moich badań: MRI kręgosłupa lędźwiowego:na poziomie L3/L4 lewostronna przepuklina materiału tarczy międzykr w obręb otworu między ... Ból i zawroty głowy, drętwienie kończyn i części twarzy oraz wymioty .. Leczenie przyczynowe, czyli zlikwidowanie przepukliny. Przepukliny??? może Pan jaśniej pisać ponieważ rozmowa jest o kręgach szyjnych a tam jest możliwość wystąpienia przepukliny??? Trudno powiedzieć czy w tym wypadku występuje u ... Drętwienie ręki po wypadku .. leczenie dolegliwości ( neurochirurgiczne? rehabilitacja? ). ...

Uciążliwe bóle kręgosłupa przy wypuklinie lędźwiowej .. Leczeniem przyczynowym będzie zabieg odbardzający korzenie nerwowe. byłam u neurochirurga kazał zrobić rezonans i wrócić do niego ,ale żaden lekarz nie chce mi dać skierowania na to badanie, a prywatnie mnie nie stać ,po ostatnich ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. leczenie. Wynik badania MRI głowy nie pokazuje poważnych patologii. Zmiany naczyniopochodne mogą występować u osób w starszym wieku lub mających miażdżycę, mogą być konsekwencja mikroudarów niemych klinicznie. Tak więc opis MRI wz ... Leczenie bólu pleców przy jamistości rdzenia Od 5 lat walczę z bólem pleców, jestem po 3 operacjach, chodzę na gimnastykę, masaże, biorę leki gaba pentin i ibuprofen mascie i nic nie pomaga. Mieszkam w Niemczech, lekarze tez nie wiedza co z tym zrobić. Napisał Pan za mało in ...

Przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego szyjnego .. leczenie? Możliwe, że taki stan rozwijał się już wcześniej a wypadek tylko pogłębił zmiany zwyrodnieniowe i towarzyszące dolegliwości. O leczeniu decyduje lekarz neurolog. Nie można wykluczyć leczenia operacyjnego. Dziękuję za odp ... Leczenie u kręgarza przy wypuklinach lędźwiowych Panie Doktorze. Od trzech miesięcy mam uciążliwe bóle kręgosłupa które wyeliminowały mnie na długo z normalnego życia.Z tomografi wyszło że mam 2 wypukliny krążka międzykręgowego ,l4 - l5 8mm,l5 - s1 5mm .Od około 2 miesięcy regul ... Naczyniak żylny w obrębie prawej półkuli móżdżku .. leczenia a nawet konsultacji. Ma to miliony ludzi i nawet o tym nie wiedzą. Zazwyczaj bezobjawowy. ...

Problemy z pamięcią i koncentracją a depresja .. leczenia nerwic jest psychiatra.Można iść do niego bez skierowania. ... Obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych lędźwiowych .. leczenia, nie wykluczone, że operacyjnego. do jakiego lekarza mam się udać ,neurologa czy ten wynik rezonansu jest zły , czy 5 mm to dużo, czy można to jakoś wyleczyć,dlaczego leki i rehabilitacja nie pomaga ,Dziękuję PANU bardzo ... Ognisko patologiczne w rdzeniu kręgowym .. leczenie onkologiczne w związku z rakiem piersi. W listopadzie br z uwagi na silny ból kregosłupa w odcinku szyjnym, dysfunkcję kończyny górnej ( drętwienie, brak czucia, dysmetria, pogorszenie sprawności ) wykonałam MRI kręgosłup ...

Otępienie umysłowe, problemy z zapamiętywaniem i skupieniem uwagi .. Leczenie może byś farmakologiczne lub psychoterapia. Objawy są do pokonania jednak nie można tego bagatelizować. Prawdopodobnie masz niewyleczoną boreliozę.Ja na nią choruję od 3 lat i zanim zaczęłam ją leczyć miałam to samo i jes ... Obniżenie i dehydratacja krążków międzykręgowych piersiowych .. leczenia operacyjnego. Zmiany są wynkiem zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, czyli struktur zbudowanych głównie z tkanki włóknistej znajdujących się między sąsiednimi kręgami. Tkanka ta poza tym jest silnie uwodniona, ... Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. leczenia.Mam bardzo silne bóle głowy, ale nie jest to migrena( tak stwierdził neurolog ).Przepisał mi jedynie lek o nazwie Amitryptilina, którego nie biorę, ponieważ nie jest to lek, który leczy, a min. niweluje ból, a także jest ...

Diagnostyka zaburzeń osobowości .. leczenie takich osób, jest to proces długotrwały i uzależniony od chęci osoby chorej. ... Falujący obraz i widzenie połowiczne w prawym oku .. leczeniu Biosotalem 80 oraz Warfinem 7,5mg.Moje obecne samopoczucie jest bardzo rożne.Często odczuwam różne zaburzenia pracy serca .Obecnie nie wiem jaki jest stan mojego serca ponieważ badania będę miała dopiero w marcu. Miesiąc ... Bóle kręgosłupa lędźwiowego przy zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych .. leczeniem jest operacja, o ile nie jest na nią za późno. Ma Pani duża nadwagę i trzeba koniecznie schudnąć, Pani kręgosłup jest zniszczony. Leczenie zachowawcze, lekami nie pomoże, trzeba koniecznie codziennie ćwiczyć. Operacja - ...

Sport przy niestabilności kręgu szyjnego .. leczenie. Ze względu na uprawiany sport mogło dojść do kontuzji, a Pan poprostu tego nie pamięta. Należy wykonać dodatkowe zdjęcia, tak aby lekarz radiolog mógł je opisać i ponownie skosnultować się z lekarzem rodzinnym. ... Problemy z pamięcią i ból w okolicach zastawki przy wodogłowiu .. leczenie tam gdzie było zaczęte. Może warto skonsultować się w Warszawie, np. IPiN ul Sobieskiego lub Neurochirurgia na Bielanach w Warszawie tam zajmują się wodogłowiem. Może trzeba zrobić test infuzyjny i sprawdzić wodogłowie. ... Problemy z pamięcią i koncentracją przy wodogłowiu .. leczenie i naprawdę nie wiem co ja już mam w takiej sytaucji zrobić i czego to może być przyczyną bo ten ból mi nie ustępuje tylko wręcz się nasila cały czas i ja mam tego wszystkiego dosyć i nie wiem czy ja bym musiał iść do szpi ...

Nawrót dolegliwości po wyleczeniu boreliozy .. leczenie. Po pół roku od zakończenia leczenia - nawrót, te same objawy, w tym momencie wychodzi mi też PCR na Bartonellę dodatni. Leczę się 7 m - cy antybiotykami, odstawiam w końcu bo wszystkie objawy mi mijają ale ból stawów kol ... Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. leczenia w warunkach szpitalnych czy też może nie spełniam takich warunkach i co mam powiedzieć neurologowi w sprawie tego skierowania do szpitala bo nie wiem naprawdę jak mam z tym wszyskim postąpić.A ile tak się czeka na wizytę ... Poszerzona torbielowato przestrzeń podpajęczynówkowa .. leczenie... Bardzo proszę o wszelkie informacje, z góry DZIEKUJE Jest to torbiel pajęczynówki, czyli nagromadzenie płynu mózgowo - rdzeniowego pomiędzy blaszkami pajęczynówki, powstałych przez rozszczepienie lub zdwojenie opony pa ...

Zaburzenie czucia w lewej dłoni i ból lewej obręczy barkowej .. leczenie? zazywam leki, Dicloberl retard, Pramolan, Zaldiar oprocz tego jeszcze oslone na zoladek. to pomaga na kilka miesiecy, potem znow jest nawrot. MR kregoslupa mialam przeprowadzony, wynik wyszedl w granicach normy. ... Drętwienie tyłu głowy .. leczenie niedokrwistości. Lek nie powoduje działań niepożądanych w postaci wysokiego tętna. Jednak taką sytuację należy zgłosić jeśli nie neurologowi to rodzinnemu. odstawiłam te leki, piersią nie karmie, morfologie robiłam jest o ... Leczenie nerwiaka nerwu VIII .. Leczenie nerwiaka jest chirurgiczne. Także z wynikiem należy zgłosić się do lekarza prowadzącego a następnie do neurochirurga i ustalić szczegóły zabiegu. Jest to coprawda zmiana niezłośliwa ale powodująca objawy uciskowe i wtórne ...

Drętwienie i mrowienie ręki przy uszkodzeniu korzenia nerwu c7 .. leczenie będzie zależeć od przyczyny, początkowo pewnie reahbilitacja, a w przypadku braku efektu zabieg chirurgiczny. jestem już po rezonansie , wynik okropny! przepuklina rozległa i masywna między c6 - c7z objawami uciskowymi na ... Operacja metodą DIAM .. leczenie inwazyjne obarczone ryzykiem. Jeśli mam Pan wskazania ( wynik MRI ) i ból utrudnia funkcjonowanie to warto się poważnie zastanowić, wybierając wcześniej odpowiedni ośrodek. ... Niewielkie symetryczne zaniki korowe w okolicach czołowych po urazie .. leczenia, bo nie jest to choroba w istocie. Jeśli są jakieś problemy czynnościowe, psychiczne to należy leczyć tylko te objawy. ...

Bóle kręgosłupa promieniujące do nogi przy dyskopatii lędźwiowej .. leczenie przyczynowe, a jedynie objawowe. Dlatego radzę skonsultować się osobiście z neurochirurgiem, który po osobistym badaniu będzie mógł stwierdzić jakie leczenie w Pani przypadku zastosować ( np. operacyjne? ). ... Specjaliści od choroby CIDP .. leczeniem choroby CIDP ... Pachygyria a autyzm dziecięcy .. leczeniem tej choroby, ale czy próbowała Pani w CZD w Warszawie? Ja mam wnuczkę, u której zdiagnozowano zespół Westa jak miała 3 m - ce. Potem zdiagnozowano szerokozakrętowość a następnie określono to jako pachygyrię. Teraz malutk ...

Leczenie bólów i zawrotów głowy po wstrząśnieniu mózgu .. Leczenie polega na podawaniu leków przeciwbólowych oraz odpoczynku bez nadwyrężania wzroku i słuchu, czyli bez telewizora i książki. Tak należy wypoczywać przynajmniej około tygodnia. Po tym okresie objawy powinny same ustąpić. ... Obniżenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych .. leczeniu. Bylam u neurochirurga i potwierdził o konieczności operacji przepuchlin kręgów lędzwiowych. Ale mam jeszcze jeden problem. W ostatnim czasie zrobiłam sobie USG ZYŁ konczyń dolnych, z ktorego dowiedziałam sie iz jedna z z ... Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. leczenia.Czy naprawde nie da sie z tym nic zrobić???Stan zdrowia ojca powoli lecz widocznie sie pogarsza. Bardzo prosze o porade i z góry dziękuje oto wyniki tomografii: INFORMACJE KLINICZNEodstawa wykonania badania bylo skierowan ...

Długotrwałe bóle glowy w okolicach lewej skroni .. leczenie tego zespołu jest niezwykle trudne. Jeśli leczenie farmakologiczne nie przynosi rezultatu należy rozważyć leczenie chirurgiczne. W tym celu należy skonsultować się z laryngologiem lub neurochirurgiem. Bardzo goraco dzieku ... Nieustający ból głowym nasilający sie rano i wieczorem .. Leczenie takiego bólu to unikanie sytuacji stresowych, stosowanie metod relaksacyjnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych typu ibuprofen. Oczywiście warto skonsultować się z neurologiem. Dziękuję za odpowiedx , troche mni ... Konieczność operacji przy wypuklinach i torbieli lędźwiowej .. leczenia operacyjnego. Jednak opis MRI nie wskazuje jednoznacznie poziomu, który nadawałby się do operacji. Czasami usunięcie torbieli synowialnej, która jest na poziomie L4 - L5 może pomóc. ...

Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. leczenia np.klinicznego ,by ustalić leki lub inne leczenie np.neurochirurgiczne.Bo trzyletnie leczenie nie przynosi rezultatu,próby watrobowe /2.04.2009alat22,7u/l,aspat48,3u/ldzieckoponadto choruje na przewlekłe zapalenie oskrzel ... Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. leczenie. Zawsze lepiej zacząć od dobrej rehabilitacji + basen, niestety efekty mogą być dopiero po kilku miesiącach. Dalsze leczenie operacyjne to niestety może być stabilizacja ze śrubami co w tym wieku nie jest najlepsze. Dobrz ... Napady drgawek podczas menopauzy .. leczenie w tym unikniecie ataków? W jaki sposób można to leczyć? Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją. Proszę o pomoc, gdyż sytuacja bardzo źle wpływa na mamy stan psychiczny&#8230* Z góry dziękuje za odpowiedź. W zasadzie jes ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. leczeniu zastosowano Solu Medrol, plazmaferezy, Acyclovir, następnie 7 dawek Mitixantronu w odstepach 3 miesięcznych, ostatnie 2 dawki co pół roku. W czerwcu br podano ostatnią dawkę. Badania kontrolne MRI - kręgosłupa szyjnego - ... Drżenie rąk i nóg oraz nerwowość przy padaczce .. leczenia padaczki, możliwe że niezależnie. Proponuję rozpocząć leczenie farmakoterapią oraz psychoterapią, niestety nieleczone objawy mogą narastać i prowadzić do poważnych zaburzeń funkcjonowania. Dobrze przedstawić ten problem n ... Prawo jazdy przy miastenii gravis .. leczenie choroby i czy występują objawy, które wykluczają uzyskanie pozytywnego dla Pana orzeczenia. ...

Zmiany bliznowate otaczające worek oponowy po operacji .. leczeniu L4 - l5.Na poziomie operowanym obnizenie wysokosci przestrzeni miedzytrzonowej z nawrotowa centralna przepuklina typu ekstruzji uciskajaca worek oponowy,zwężajacą kanal kregowy w czesci centralnej i w zakresie obu zachylk ... Leczenie paraliżu sennego Jak wyleczyć paraliż senny? Jest to powszechnie występujące zjawisko, często przechodzące samoistnie. Prawdopodobnie związane ze stresem i zmęczeniem. Jeśli ma Pani wątpliwości co do takiego stanu, najlepiej skonsultować się z lek ... Krwiak śródmózgowy, paraliż prawostronny i afazja .. leczenie zachowawcze. Na oddział trafił po 3 godz. od tomografu. Drugi dzień napawał mnie optymizmem, mimo paraliżu prawostronnego i afazji. Trzeciego dnia stracił przytomność, nastapiło dalsze krwawienie. Zmarl 6 dnia. Ja nie mog ...

Ryzyko raka przy guzkach na kręgach widocznych w rezonansie .. leczenie. Proszę o radę i jakie szpitale zajmują się takimi przypadkami? Prosze o odpowiedź. Proszę dokładnie przepisać opis wyniku badania. Wydaje mi się, że chodzi o guzki zwyrodnieniowe, a nie nowotworowe. ... Bóle po prawej stronie głowy, łzawienie, ból oka i drętwienie twarzy .. leczenie. Dziękuje bardzo. Na pewno pójdę do lekarza ... Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. Leczenie ortopedyczne jest już zakończone, jednak lekarz skierował mnie na TK mózgowia, ponieważ mam czasami zawroty głowy. Oto wynik badania: TK mózgowia nie wykazuje uchwytnych zmian. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. W ...

Silne, nieregularne bóle głowy ze światło- i dźwiękowstrętem .. leczenie. Dobre efekty daje akupunktura albo leki przeciwdepresyjne jak amitryptylina. Warto też zrobić badanie CT zatok czy nie ma przewlekłej infekcji, Miałam podobne schorzenie, niestety nic nie uleglo zmianie ,biorąc pod uwagę ... Problemy z pamięcią i koncentracją, drżenia ciała oraz nadmierne pocenie .. leczenie tym szybciej i wcześniej objawy ustąpią. ... Ścierpnięcie stóp i dłoni przy zwyrodnieniach kręgosłupa lędźwiowego .. leczenie rehabilitacyjne oraz zmienić styl życia mniej obciążający dla kręgosłupa. Objawy mogą być spowodowane zmianami w kręgosłupie, dolegliwości kończyn górnych mogą być spowodowane zmianami w odcinku szyjnym. ...

Pulsujący ból głowy nad lewą skronią .. leczenia, tzn. po lekach przeciwbólowych ból ustępuje, ale jeżeli ich nie biore, nie ma zmian. Nie mam innych objawów typu: nadwrażliwość na światło, dźwięk, drżenie mięśni, zaburzenia widzenia. Prawdopodobnie jest to napięciowy b ... Drętwienie części wargi .. leczenie antybiotykiem. Czy Pan gorączkuje? Czy występują inne objawy? Czy jest Pan na coś uczulony? ... Kręgozmyk z cechami złamania przewlekłego łuku kręgu .. leczeniem powinien zająć się ortopeda. Leczenie polega na fizjoterapii, punkcji i wstrzyknięciu steroidów, a ostatecznie na operacyjnym usunięciu zmian. Przechodząc do opisu CT...posiada Pan liczne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa ...

Klinika zajmująca się leczeniem mielinozy mostu Szanowni Państwo.Mam w rodzinie chorą osobę lat 50 na mielinozę mostu.Lekarze nie dają żadnych pozytywnych w rokowaniach tej choroby.Chciałabym się dowiedzieć czy jest gdzieś na świecie klinika która zajmuje się tego typu schorzen ... Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. leczenie przyczynowe ( farmakologiczne ). ... Ucisk, drętwienie i ból z tyłu głowy .. leczenie farmakologiczne nie przynosi rezultatów. ...

Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. leczenie chirurgiczne. Występujące objawy są skutkiem najprawdopodobniej ucisku kostniaka na mózgowie, stąd konieczność wykonania badań obrazowych. Po wykonanych badaniach będzie można podjąć decyzję co do dalszego postępowania. D ... Nieskuteczność leków przeciwbólowych przy skoliozie przejscia piersiowo-ledźwiowego .. leczenia chirurgicznego zmian zwyrodnieniowych. W Pana przypadku są to liczne zmiany, zatem decyzja ta nie jest łatwa. Rehabilitacja może przynieść Panu wiele korzyści. Dziekuje za odpowiedz,P.Doktorze mam jeszcze jedno pytanie,u ... Wypadanie włosów po urazie głowy .. leczenie może okazać się z tym związane. ...

Rehabilitacja przy uszkodzeniu nerwu łokciowego .. leczenie zachowawcze nie przyniesie rezultatów należy rozważyć zabieg operacyjny. Do leczenia zachowawczego zalicza się leczenie przeciwbólowe, prawidłowe zachowanie tj. unikanie zginania łokcia, noszenie stabilizatora, unikanie u ... Padaczka lekooporna po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. leczenie nie daje efektów. Jesli ktoś zna jakieś ośrodki leczenia padaczki zagranicą to bardzo proszę o kontakt. ... Lewostronna skolioza przejścia piersiowo-lędźwiowego .. leczeniem operacyjnym. W innym wypadku pomocna może być rehabilitacja. Zgadzam się z przedmówcą. Zeby nie narazac sie na leczenie operacyjne warto isc na konsultacje do rehabilitanta, ja tez chodziłem z kręgosłupem do rehabilitant ...

Ryzyko rozrostu krwiaka w mózgu po pobiciu .. leczenie poszpitalne, do konca wrzesnia ma L4. Co jakis czas chodzi na kontrole do chirurga. Czy chirurg leczy krwiaka czy powinien isc z tym do lekarza ogólnego? z tego co wiem ma przepisane tylko jedne tabletki przeciwbólowe kto ... Bóle stawów podczas leczenia boreliozy .. leczenie boreliozy jest kilkutygodniowe lub nawet kilkumiesięczne. Objawy mogą jeszcze występować i będą występować. ... Centralno-lewoboczna podwięzadłowa przepuklina, uciskająca na worek oponowy .. leczenia... cokolwiek... co ma dalej robić... pozdrawiam Bartek Pływanie jest tylko leczeniem objawowym, wpływa na odpowiednie mięśnie kręgosłupa. Nie ma żadnej poprawy w wyniku badań. Poprawę może Pan odczuwać jako zmniejszenie s ...

Utrata pamięci długotrwałej przy padaczce .. leczenia. Stosunkowo niedawno zorientowałam się, że stan mojej pamięci długoterminowej jest zdecydowanie neinaturalny i szybko trafiłam na artykuł, który sugerował zależność między epilepsją, a utratą pamięci. W skrócie * ) : Pami ... Bóle kręgosłupa przy przepuklinie międzykręgowej .. leczenie zachowawcze albo operacja. Oczywiście należy również leczyć pozostałe choroby. Wiem coś na temat połączenie WZW z dolegliwościami kręgosłupa ponieważ jestem fizjoterapeutą w Instytucie Transplantologii. Proponuję udać się ... Operacyjne leczenie padaczki .. leczenia operacyjnego, szczególnie padaczki lekoopornej. W przypadkach kiedy ustalone jest ognisko padaczkorodne można usunąć fragment mózgu, przeciąć ciało modzelowate, stymulować nerw błędny lub zastosować nóż gamma. Operacje te ...

Nagły niedowład kończyn .. leczenie sterydami kilkudniowe i od dzisiaj immunoglobuline w kroplówce. I to wszystko w ciągu 3 trzech tygodni. Stan pacjętki bez poprawy. prosze o pomoc. Niestety nie jestem w stanie pomóc. Postawione diagnozy są różne, a ja nie ... Niesymetryczny uśmiech po paraliżu nerwu twarzowego .. Leczenie niestety nie zakończyło się 100% powodzeniem. Do dzisiaj mój uśmiech nie wygląda tak jak wyglądał kiedyś, jest nieco *skrzywiony*. Moje pytanie to - czy jest jakakolwiek szansa na to aby mimo upływu czasu powrócić do zdro ... Wypuklina szerokopodstawna krążka międzykręgowego, uciskająca worek oponowy .. leczeniem przyczynowym. W wyniku zwyrodnienia krążka międzykręgowego ( dysku ) uległ on przemieszczeniu, być może fragmentacji i powoduje ucisk na worek oponowy oraz ucisk na korzenie nerwowe. Rehabilitacja nie przyniesie ustąpien ...

Ataki silnych bólów w dolnym odcinku kręgosłupa .. leczenie przeciwbólowe, żele rozgrzewające oraz przeciwbólowe mogą przynieść ulgę. ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. leczenie padaczki. ... Pulsujący ból głowy przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym .. leczenie, tak aby mogła Pani normalnie funkcjonować a objawy nie były uciążliwe. Takie leczenie można osiągnąć dobraną indywidualnie farmakoterapią. ...

Decompressio mudullae spinalis et radici reg. eiusdem .. leczenia operacyjnego: Operatio m. Clovard. Extirpatio nuclei pulposi C5/C6 et C6/C7. Corpectomia C6. Decompressio mudullae spinalis et radici reg. eiusdem. Stabilisatio columanae vertebralis ( klatka węglowa BIOMET + płytka tytan ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. leczenia rehabilitacyjnego. W badaniu mózgowia zmiany niedokrwienne. Obraz nie jest typowy dla SM. ... Leczenie nadpobudliwość układu wegetatywnego Witam mam na imię Paweł mam 21 lat. Od 7 lat byłem osobą uzależnioną od masturbacji i pornografii teraz już jestem w stanie całkowicie ten nałóg odstawić. Niegdyś zdarzało mi się masturbować po 4 - 5 razy dziennie przez pewien cza ...

Rwący ból i odrętwienie ręki oraz bóle kręgosłupa .. leczenie i prognozy usłyszałem że: 1 ) O ile nadgarstki można operować to nie jest to konieczne ?!? 2 ) Operacja łokcia - Możliwa ale bardzo ryzykowna i bez gwarancji poprawy, wręcz z ryzykiem pogorszenia i TYLKO NA MOJĄ ODPOWIEDZ ... Konieczność rezonansu magnetycznego u niemowlęcia z podejrzeniem padaczki .. leczenia leki, które dostaje do dzisiaj. Gdy przebywał w szpitalu czuł się dużo lepiej po zastosowanym leczeniu i został wypisany do domu. Rezonansu mu niezrobiono. Powiedzieli proszę dzwonić by umówić się na badanie. Po miesiącu ... Skleroza w młodym wieku .. leczenie farmakologiczne. Zachęcam do podjęcie leczenia jak najszybciej. ...

Leczenie przy spina bifida na poziomie szyjnym .. leczenie enzymem Q10 roślinnym i matą masującą.Lub zaszczyki i tabletki przeciw bólowe,zapalne.Może dodatkowe badanie na osteoporozę mam lat 39 praca stojąca Witaj! Mam duże problemy z kręgosłupem i nie wierze że są jakieś super m ... Wstrzyknięcie blokad w kręgosłup po urazie przy Zespole Sudecka .. leczenie i rechabilitacje. Mam jednak pytanie odnośnie zastosowania leczenia w formie wstrzyknięcia blokad w kręgosłup. Bardzo proszę Was o poradę i jakieś sugestie na ten temat .Pozdrawiam Wanda Jeśli nie występuje ból to nie ma ... Uczucie ciążenia prawej części głowy .. leczeniu może Pan stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne tj. ibuprom, ketonal lub paracetamol. W razie potrzeby lekarz przepisze mocniejsze środki. ...

Zawroty głowy i drętwienie rąk przy przepuklinach kręgosłupa .. leczenia tego schorzenia ( np. fizjoterapia, farmakoterapia ), czy muszę się liczyć z tym,. że kiedyś konieczna będzie operacja? Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję. Na pewno na ten czas powinna Pani stosować leczenie przec ... Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu .. leczenie kanałowe ).Na jak długo przed wizytą u dentysty powinnam odstawić ten lek i czy mogę go odstawić w moim przypadku? Oto moje wyniki: MR głowy. W lewej półkuli mózgu widoczna strefa nieprawidłowych sygnałów z przewagą zmian ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. leczeniu farmakologicznym. Jeśli dolegliwości są bardzo nasilone to możliwe jest wykonanie stymulacji korowej mózgu jako leczenia przeciwbólowego. ...

Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. leczenia.Widzę jak córka cierpi i to jest dla mnie najgorsze że nie potrafię jej pomóc.Ile może jeść tabletek .Obecnie stosuje xefo rapid 8 mg 1 - 0 - 1 ,dicloberl retard 1 - 0 - 0 konsultacje okulistyczna,psychiatryczna,psycholog ... Zawroty głowy po odstawieniu antydepresantów .. leczeniem antydepresyjnym. Często nieprawidłowo dobrane leki lub przez pierwsze 3 tyg. ich stosowania występuje jadłowstręt, pogorszenie stanu ogólnego. Jeśli MR jest prawidłowy, nie ma odchyleń w badaniu neurologicznym to dalsza ... Silne migreny z wymiotami, mdłościami i światło- oraz dźwiękowstrętem .. leczenie gwoździami ), leczenie neurologiczne amizepinem&#8230* wszystko na nic&#8230*.. Ostatnio pojawiły się jeszcze inne objawy tzn. dzień lub dwa przed atakiem migreny odczuwam &#8222*nerwicę&#8221* obrazowując ...

Metody leczenia dyskopatii .. leczeniu operacyjnemu?? Przyczynowo tak, można jednak leczyć ją objawowo rehabilitacją, hamując postęp choroby, co w początkowych stadiach pozwala uniknąć operacji. Dziękuje za odpowiedż. Zdjęcie kręgosłupa lędzwiowego a - p i boc ... Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. leczeniem będzie rehabilitacja czy zabieg. Witam serdecznie,i oczywiście bardzo dziękuje za odpowiedz. Tz ze jeśli nie ma bóli to nie trzeba operacji?Jeśli są to trzeba? Mnie dyskomfort w plecach przeszkadza codziennie.Problem ze ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. leczenia nie zalecam, chyba, że przeciwbólowe. ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. leczenia. Reszta opisu prawidłowa. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Robiliśmy jeszcze rezonans głowy i opis jest następujący: W lewym płacie skroniowym uwidoczniono ognisko stłuczenia z niewielkim obrzękiem obwodowym ( w osi długiej ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. leczeniu. Na podstawie samego opisu, nie widząc samego zdjęcia trudno przybliżyć czym są te zmiany. ... Pomoc przy splastyczności centralnego i obwodowego układu nerwowego .. leczenia i o jego postępach. Na pewno pomocne będzie spędzanie czasu z chorym, jego rehabilitacja i motywacja może przynieść duży efekt terapeutyczny. ...

Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. Leczenie zachowawcze nie usunie przyczyny bólu. czy istnieje szansa wycięcia tego operacyjnie i jakie mze miec to skutki? jakie skutki mogą być nie leczenia takiej torbieli , czy moge przestac słyszec jezeli nadal bedzie sie ona p ... Leczenie guzków Schmorla na kręgosłupie Co To takiego Guzki Schmoria na kręgosłupie? Czy to się leczy? Jak narazie dokucza mi cały czas ból w plecach.Mam dyskopatię.Do Tego tez te gózki. Czym grozi ta choroba?Mam 40 lat.Z gory dziękuje za odpowiedż. Guzki Schmorla to uw ... Leczenie Zespołu de Vika .. leczenie powinno być agresywne. Może Pani zgłosić się do kliniki neurologicznej w większym mieście. Proszę napisać w jakim rejonie Polski Pani mieszka, może uda mi się podpowiedzieć jedną z nich. Mieszka w województwie pomorskim d ...

Ból w nodze i w lędźwiach przy dyskopatii wielopoziomowej .. leczenia neurochirurgicznego, jednak aby zdiagnozować bóle szyi i karku trzeba wykonać badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa. ... Nieustający, silny i napięciowy ból głowy pomimo dobrych wyników badań .. leczenia jest akupunktura. ... Leczenie dyskopatii odcinka szyjnego .. leczenia operacyjnego. Wszystko zależy jakie występują u Pani objawy, czy są adekwatne do opisanych zmian. W innym razie tymczasowo będzie to leczenie zachowawcze ( rehabilitacja, farmakoterapia ). ...

Embolizacja przy tętniaku tętnicy szyjnej .. leczenie. mam zrobicdokładna dniagnoze gdyz wynik nie pewny poprostu czytałem gdzie sze powoduje pekniecie ale wole sie spytac i jeszcze jedno normalne że głowa mnie czasem boli czy to może coś złego oznaczac? ... Mrowienie głowy, pieczenie w gardle i zasłabnięcia .. leczenia i pozdrawiam. p.s. proszę unikać raczej neurologii w sosnowcu. ... Bóle kręgosłupa przy przepuklinie tylnej dokanałowej .. leczenie operacyjne? Skutecznym leczeniem będzie leczenie przyczynowe, czyli zabieg operacyjny. W tym celu należy skonsultować się osobiście z neurochirurgiem. ...

Niewielkie powiększenie zbiornika wielkiego mózgu u dziecka .. leczenie operacyjne. Jeśli natomiast objawy nie występują, zbiornik nie ulega powiększeniu może to być taka odmiana anatomiczna. ... Skoki prolaktyny przy gruczolaku przysadki mózgowej .. leczenia to takie leczenie rozpocząć. Jeśli ostatnie badanie MR było wykonane dosyć dawno, należy je powtórzyć. ... Intensywny wysiłek fizyczny przy ucisku worka oponowego .. leczenie. Po ustąpieniu dolegliwości bólowych można stosować wysiłek fizyczny, oczywiście nie zalecane jest tzw. dźwiganie. ...

Nawrót ataków padaczkowym po rezygnacji z leków .. leczenie jest długotrwałe ( nawet wieloletnie ). Nie powinna Pani sama odstawiać leczenia. ... Życie z epileptykiem .. leczenia. Trzeba być jednak przygotowanym, że napad może wystąpić w każdej chwili. Skoro jesteście już na etapie planowania ślubu, to chyba świadczy o tym, że choroba Twojego chłopaka nie jest specjalnie uciążliwa... ... Leczenie epilepsji z napadami o charakterze fotogennym Na epilepsję leczę się od 7 roku życia. Teraz jestem na studiach i ataki wróciły. Mają charakter fotogenny ( np. dostaje ich podczas zajęć komputerowych ), a ja studiuję informatykę. Przez te napady nie mogę normalnie zaliczyć zaj ...

Rokowania przy śpiączce wskutek wirusowego zapalenia mózgu .. leczenie jest zachowawcze, a jeżeli znany jest drobnoustrój to czasami możliwe jest zastosowanie odpowiedniego leku. Niestety zapalenie mózgu może prowadzić do powstania trwałego uszkodzenia, ale szanse na wyleczenie oczywiście są ... Ograniczenie pola widzenia po wylewie .. leczenia ( farmakologicznego lub operacji ). ... Operacyjne leczenie guza Hamartoma przy padaczce .. leczenia zależy od lokalizacji zmiany i związanego z tym dostępu operacyjnego. Najlepiej zgłosić się do neurochirurga dziecięcego, np. do CZD w Warszawie i skonsultować możliwość leczenia w przypadku Pani siostry. ...

Nasilające się ataki padaczki .. leczenie przeciwpadaczkowe, dlatego powinien zgłosić się do neurologa. Warto wykonać również badania kontrolne tj. eeg i MR głowy. ... Leczenie zaników mięśni wskutek przepukliny odcinków lędźwiowo-szyjnych O dwóch lat mam stwierdzoną przepuklinę obustronną. Po zeszłorocznym ataku borykam się z porażeniem mięśnia piszczelowego lewej nogi. Od tamtej pory mam sztywna piętę, a lewa łydka jest znacznie szczuplejsza od drugiej. Byłem na r ... Ryzyko kalectwa przy powiększonych przestrzeniach mózgu u niemowlęcia .. leczenie, czy jest ono konieczne? Czy dziecku grozi trwałe kalectwo lub śmierć? Należy dokładnie określić stopień tego powiększenia, dokładne wymiary układu komorowego. To może być wodogłowie, które na początku będzie obserwowane ...

Szanse na przeżycie przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i zatorze płucnym .. leczenie to niebawem powinien zostać wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Z powyższego opisu wynika, że rokowanie jest raczej pomyślne. ... Torbiel pajęczynówki w środkowym dole czaszki i torbiel szyszynki .. leczenie ( zachowawcze i kontrole lub leczenie operacyjne ). Nie podano rozmiarów torbieli, ważne jest także jaka jest korelacja opisanych w wyniku zmian z objawami. ... Rola neurologa w leczeniu tików nerwowych Czy osoba cierpiąca na tiki nerwowe może udać się do neurologa czy jest to bardziej problem psychologiczny? Czy neurolog przepisze mi jakieś skuteczne leki, które zniwelują tiki? Psycholog nie potrafi mi pomóc, a tiki z czasem nas ...

Wieloletnie sztywnienie mięśni rąk i nóg .. leczeniem zaburzeń nerwowo - mięśniowych. Diagnostyka obejmuje badania elekromiograficzne, biopsję mięśnia, badania genetyczne. ... Zatrzymanie zaniku kory mózgowej .. leczenie zachowawcze niż przyczynowe. W tym celu należy zgłosić się do neurologa. ... Problemy z koncentracją, powracające natrętne myśli i napady złości .. leczenie. W przeciwnym razie skieruje do neurologa. ...

Słyszenie i świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. leczenie trwało ponad miesiąc... tok leczenia i postępowanie lekarzy ( tu wiele wątpliwości i pytań ) sprowadził się, że tatę złapała sepsa ( szok septyczny ). Wykonano operację brzucha i tata został w śpiączce farmakologicznej. w ... Drętwienie ręki, drgawki i szczękościsk po niewyspaniu .. leczenie. ... Specjalista od dyskopatii .. leczeniem zachowawczym zajmuje się neurolog. ...

Obniżenie przednich części trzonów piersiowych .. leczenia. dziekuje za odpowiedz. ... Ból od szyi przez bark do ręki po wyleczeniu urazu kręgosłupa szyjnego .. leczenie przyczynowe. A prawidłowa postawa i wzmacnianie odpowiednich partii mięśni ma łagodzić dolegliwości i zapobiegać pogłębianiu się zmian. Stąd problem nie został wyeliminowany. ... Czynność napadowa zespołu iglicy-fali .. leczeniu stosuje się leki przeciwpadaczkowe, które indywidualnie dobiera neurolog. ...

Zniesiona lordoza szyjna .. leczenie przeciwbólowe i rehabilitacja. ... Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. leczenia tej choroby? Synek ma 3 latka. witaj.Moj synek 3 lata takze ma ta chorobe, zdiagnozowali ja poł roku temu, procz objawów skornych na całym ciele nie ma innych objawów, lecz nasz lekarz neurolog mowi ze padaczka ktora jest ... ADHD u dorosłych .. leczeniem powinno się zmniejszać. Występuje też większa skłonność do uzależnienia ( alkohol, narkotyki ), depresji. Leczenie opiera się na farmakoterapii. ...

Bóle głowy i opuchlizna oczu oraz światłowstręt .. leczenia, a problem wrócił. Byłam z tym u laryngologa i alergologa, ale oni też nie pomogli. Co robić? Światłowstręt i bóle głowy mogą być wynikiem migreny czy klasterowego bólu głowy. Radzę skonsultować się jeszcze z neurologiem. ... Napady silnych bólów głowy w okolicach skroni i wymiotó .. leczenie ( farmakoterapię ). ... Depakine na bóle głowy .. leczeniu farmakologicznemu powinny być dalej diagnozowane. Warto wykonać EEG i MR głowy. Proszę skonsultować taką możliwość z neurologiem. Więcej: http://www.neurologiczne.pl/klasterowy_bol_glowy.htm http://www.neurologiczne.pl/di ...

Drętwienie ręki, ból barków i łopatek przy implancie szyjnym ruchomym .. leczenie, czy operacja w Pani przypadku jest konieczna. ... Silne bóle głowy podczas miesiączki i nadwrażliwość na światło .. leczenie. ... Skutki uboczne radioterapii po operacji makrogruczolaka .. leczenia. Słyszałam, że radioterapia może trwale uszkodzić organizm. Czy to prawda? Na czym polega leczenie za pomocą radioterapii? Radioterapia polega na napromienianiu samego guza i ewentualnie okolicy promieniami jonizującymi. ...

Dziedziczenie ataksji rdzeniowo-móżdżkowej .. leczenia przyczynowego. Jest to choroba dziedziczona autosomalnie dominująco, czyli szanse na zachorowanie ma 50% dzieci, jeśli jedno z rodziców jest chore. ... Związek posocznicy z zapaleniem opon mózgowych .. Leczenie oprócz przyczynowego jest także zachowawcze, czyli stabilizacja stanu ogólnego. Dziecko powinno znajdować się na intensywnej terapii pod stałą opieką. ... Zawroty głowy przy nadciśnieniu .. leczenie lub przyjmowanie leków na nadciśnienie. Należy mierzyć regularnie ciśnienie tętnicze krwi, przynajmniej 3 razy na dobę. Oczywiście należy wykluczyć przyczyny neurologiczne, zatem niezbędny jest wynik badania CT. ...

Ciąża przy epilepsji .. leczeniu miałam już 6 - letnią przerwę, ale od 5 lat ponownie się leczę. Chcę zajść w ciążę, ale boję się komplikacji. Czy takie mogą wystąpić? Co mogę w moim przypadku zrobić, aby wszystko przeszło dobrze? ... Ryzyko pogorszenia stanu zdrowia po kilku dniach po udarze mózgu .. leczenie i brak innych obciążeń ( chorób ) to stan powinien ulec już tylko poprawie. Najlepszą wiedzę uzyskać można od lekarza prowadzącego, który posiada informacje o dokładnym stanie zdrowia i zastosowanym leczaniu. ... Przebieg leczenia mielopatii .. leczenie? Mielopatia to choroba rdzenia kręgowego ( objawy: zaburzenia czucia, ruchu ). Przyczyną mogą być ciężkie infekcje, nowotwory, urazy. Leczenie zależy właściwie od przyczyny. Na pewno lekarz rozpoznający mielopatię wdroży ...

Pozaoperacyjne metody leczenia lordozy i przepukliny lędźwiowej .. leczenie tego schorzenia? Trochę obawiam się tej operacji. Mam 47 lat. W zasadzie operacja to jedyne leczenie przyczynowe. Sama farmakoterapia, łagodzi jedynie objawy, co także związane jest z działaniami niepożądanymi przy przewl ... Funkcjonowanie z torbielą pajęczynówki .. leczenie torbiela? Tak, można żyć normalnie, jest to zmiana łagodna. Jeśli ma niewielkie rozmiary lub nie jest przyczyną dolegliwości powinna pozostawać pod kontrolą ( kontrolne MR ). W razie pojawienia się niepokojących objawów, ... Neurochirurg z Lublina od operacyjnego leczenia przepukliny kręgosłupa Niedawno zdecydowałem się na operację przepukliny kręgosłupa. Poszukuję dobrego neurochirurga z Lublina i okolic, który podejmie się takiej operacji. Chciałbym, żeby zabieg był wykonany prawidłowo i dokładnie. Czy po operacji nie ...

Zatarcie tarczy nerwu wzrokowego .. leczenie? Zatarcie tarczy nerwu wzrokowego może oznaczać np. zapalenie nerwu wzrokowego, powikłane nadciśnienie tętnicze, wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe spowodowane obrzękiem mózgu, guzem mózgu. Leczenie uzależnione jest zat ... Ból w wyniku osteliozy wokół śrub po operacjach kręgosłupa .. leczenia, nie znając jakie leki i metody stosowali Państwo do tej pory. Jeśli ból mimo leczenia nadal występuje, można rozważyć konsultację z anestezjologiem. Generalnie anestezjolodzy zajmują się leczeniem bólu przewlekłego. Możn ... Drgawki i ból głowy po uderzeniu w głowę .. leczenie. ...

Możliwe konsekwencje nagłego odstawienia leków przeciwdepresyjnych .. leczenie. Zwykle efekt leczenia pojawia się po 2 - 3 tygodniach stosowania leku. Jeśli jednak występują uciążliwe działania uboczne, można ostawić lek lub zgłosić się do psychiatry o jego zmianę. Dzięki. ... Sztywnienie lewej części ciała przy wykonywaniu gwałtownych ruchów .. leczenie ... Sposoby radzenia sobie z tikami nerwowymi .. leczenie. ...

Uleczalnośc zgąbczenia mózgu .. leczenia przyczynowego. istnieje możliwość zahamowania tej choroby ? Trudno mówić tu o hamowaniu procesu chorobowego, w przypadku ChC - J postęp jest gwałtowny, zatem nie ma skutecznych metod zwalniających przebieg choroby. ... Przebieg leczenia choroby Creutzfeldta-Jacoba .. leczenie? Czy jest uleczalna? Przyczyną choroby CJ są priony, czyli niebiałkowe cząstki zakaźne niezwierające kwasów nukleinowych. Dochodzi do zwyrodnienia mózgu, dokładnie nie wiadomo dlaczego. To co można na dzień dzisiejszy rob ... Charakterystyka Zespołu Guillain-Barre .. leczenia i przyjął już kolejną dawkę leku. Czy ktoś może podzielić się informacjami na temat tej choroby? Bardzo proszę też o własne świadectwo. Choroba spowodowana jest najczęściej infekcją wirusową, rzadziej bakteryjną. Podstawą ...

Leczenie anizokorii u niemowlęcia .. leczenie jest skuteczne? Jak długo trwa? Czy występują dodatkowe objawy? Anizokoria to nierówność źrenic. Może być wynikiem urazu głowy, procesu nowotworowego, a nawet procesu zlokalizowanego w płucach gdzie dochodzi do ucisku pni ... Pozaoperacyjne leczenie porażenia nerwu twarzowego u dziecka Mój siostrzeniec ( 2 latka ) ma od urodzenia porażenie nerwu twarzowego. Codziennie ma robiony masaż twarzy i elektrostymulacje, ale poprawa jest prawie niezauważalna. Oko już zamyka, ale kącik ust nadal jest opadnięty. Czy to por ... Brak czucia w nodze przy wypuklinach na rdzeń kręgowy u kobiety w ciąży .. leczenie są zawężone ). Jednak utrata czucia powinna zostać niezwłocznie skonsultowana zarówno z neurologiem. ...

Leczenie i uleczalność AHC (Alternating Hemiplegia of Childhood) .. leczenie? Czy można ją całkowicie wyleczyć? Jest to zaburzenie charakteryzujące się epizodami porażenia połowiczego, od lekkiego osłabienia do całkowitego porażenia. W zasadzie etologia nie została ostatecznie ustalona. Jeśli taki ... Bóle kręgosłupa, sztywnienie karku i drżenia głowy .. leczenia ortopedycznego niż neurologicznego. Należy przede wszystkim wykonać rtg kręgosłupa w pozycji bocznej i przednio - tylnej. Prawdopodobnie praca w niefizjologicznej, nieprawidłowej pozycji przyczyniła się do skrzywienia krę ... Leczenie wzmożonego napięcia mięśniowego u niemowlęcia Mój pięciomiesięczny syn ma zaciśnięte piąstki, sztywne ruchy rączek. Neurolog poradził, aby go masować, przewracać z boku na bok. Czy to wystarczy? Co jeszcze mogę zrobić dla dziecka? Tak, wzmożone napięcie mięśniowe może być sku ...

Długość leczenia nerwicy za pomocą Tegretol .. leczeniu padaczki, choroby afektywnej i neuralgii. Myślę, że o odstawieniu leku w razie poprawy nie ma na razie mowy, a leczenie będzie kontynuowane z ewentualną modyfikacją dawki leku. O odstawieniu leku zadecyduje psychiatra. ... Dehydratacja krążka międzykręgowego szyjnego z wypukliną .. Leczenie zachowawcze, czyli rehabilitacja, leki przeciwbólowe nie będą skuteczne na dłuższą metę. Stąd radzę z powyższym wynikiem MR udać się na konsultację do neurochirurga i z nim skonsultować możliwość leczenia operacyjnego. ... Napadowe bóle głowy po zapaleniu opon mózgowych .. leczenia. ...

Zastosowanie i skutki uboczne leku Phenydantin .. leczeniu padaczki. Obecnie stosowany jest rzadko w praktyce lekarskiej. Oba leki mogą osłabiać swoje działanie nawzajem, dlatego nie łączy się ich w leczeniu padaczki. Działania uboczne to najczęściej nudności i bóle brzucha, zabu ... Utraty przytomności, szczękościsk i wykręcanie rąk przy prawidłowym EEG .. leczenia zęba po uczuciu mocnego bólu ( moim zdaniem, choć na pewno nie był to niewiadomo jak mocny ból ). Dentysta stwierdził że był to atak padaczkowy, gdyż miałem wykręcone ręce, szczękościsk oczy poszły mi w bok. Po wizycie wr ... Depresja po embolizacji tętniaka mózgu .. leczenia. Oczywiście warto także udać się do psychiatry. ...

Drżenie ciała u niemowlęcia z prawidłowym napięciem mięśniowym .. leczenie. W tym momencie na podstawie tych danych nie potrafię odpowiedzieć czy konieczna jest rehabilitacja. ... Nawracanie bólu wskutek nerwu trójdzielnego .. leczeniu stosuje się leczenie farmakologiczne lub operacyjne. Nawroty mogą występować. ... Ryzyko stwardnienia zanikowego bocznego przy kuleniu .. leczenia choroby. O ile to jest SLA... Proponuję zasięgnąć informacji od lekarzy, prowadzących Tatę. Jestem przekonany, że mogą o wiele więcej powiedzieć, ponieważ go badali. NIE WIDZĄC PACJENTA i mając te dane, które podałaś nie ...

Lek przeciwpadaczkowy Apydan na silną migrenę .. leczeniu migreny są stosowane leki przeciwpadaczkowe. Jeśli wcześniej nigdy nie rozpoznano padaczki, w rodzinie nikt nie chorował to ma Pani takie prawdopodobieństwo zachorowania na padaczkę jak reszta populacji. Skutki uboczne st ... Przyczyny tężyczki .. leczenie? Tężyczka to najprościej mówiąc napady skurczów mięśni. Przyczyną jest przede wszystkim niedobór wapnia, magnezu ( np. niedoczynność przytarczyc po operacji tarczycy, błędy dietetyczne, zaburzenia wchłaniania ), zasadowic ... Objawy i leczenie choroby Parkinsona .. leczenia przyczynowego to pozostaje leczenie objawowe ( farmakoterapia ). Opieka nad osobą chorą jest trudna i wymaga poświęcenia. Początkowo jest to pomoc w normalnym funkcjonowaniu, aż do całkowitej pomocy ze względu na brak sam ...

Czas pojawienia się kolejnego napadu po toniczno-klonicznym ataku padaczki .. leczenie. ... Ataki bezwładu, przewracania oczami, wymiotów i zapadania w sen .. leczenie. Lekarz poinstruuje także Państwa jak reagować w trakcie napadu. Mój syn pierwszy raz dostał takiego samego napadu. Stwierdzono napad padaczkowy po badaniu EEG. Tydzień potem zemdlal w przedszkolu. EEG mamy powtórzyć po 2 ... Leczenie zaniku korowego mózgowia .. leczeniu stosuje się leki poprawiające ukrwienie mózgu, witaminy, leki nootropowe. Mogłabyś zdradzić z jakiego powodu lekarz zlecił wykonanie rezonansu?? ...

Konsekwencje poszerzonych przestrzeni przymózgowych .. leczenia? Panie Benedykcie, jak rozumiem jest Pan bądź ktoś z Pana otoczenia w trakcie diagnostyki jakiśtam objawów ( niestety nie wiem jakich ), lekarz zlecił badanie obrazowe głowy, otrzymał Pan wynik i chce się dowiedzieć co z ... Zniesienie rezerwy płynowej w odcinku szyjnym z uciskiem na rdzeń .. Leczenie operacyjne jest w zasadzie leczeniem przyczynowym, proces może postępować a objawy nasilać. Oczywiście operacja wiąże się z powikłaniami, jednak zostanie Pani o nich poinformowana, zbada Panią neurochirurg/ortopeda oraz a ... Obniżenie wysokości szpary kręgowej na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. leczenie będzie jedynie objawowe. ...

Sposoby leczenia fotopsji Ostatnimi czasy odczuwam takie dziwne objawy, polegające na zauważaniu błysków światła, powstających w oczach. Wyczytałam w internecie, że to fotopsja i może powstawać układzie nerwowym oraz na skutek pobudzenia siatkówki lub nerw ... Szanse na powrót do zdrowia po pęknięciu krwiaka przy wodogłowiu .. leczenie? Czy odzyska poprzednią sprawność? ... Zwężenie tarczy międzykręgowej, wypukliny i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. leczeniu ( leczenie objawowe, czyli przeciwbólowe i rehabilitacja czy już są wskazania do zabiegu operacyjnego ). ...

Dobry neurolog od dyskopatii szyjnej z Wrocławia .. leczenia, jednak nie wiem, do którego specjalisty najlepiej się udać. Gdzie mogę znaleźć dobrego neurologa od takich przypadków we Wrocławiu? Można skonsultować się z neurochirurgiem np. dr Rafał Patrzyk, dr Rafał Załuski. ... Chiropraktyka w leczeniu schorzeń kręgosłupa Część, teneuje akrobatyke od 1,5 roku , ostatnio miałem kontuzję i nasiliły mi się bóle kręgosłupa znajomy powiedział mi, że sprawami kręgosłupa fachowo zajmuje się chiropraktyk. Wcześniej się nie słyszałem za dużo o tej dziedzini ... Postępowanie i czas leczenia przy złamaniu kości ogonowej Dziś rano bardzo boleśnie upadłam ze schodów ( upadek był długi i wyjątkowo bolesny. Obawiam się, że mogłam złamać sobie kość ogonową, bo nie mogę siedzieć wstawanie i leżenie na plecach też jest bardzo nieprzyjemne. Co mam robić? ...

Wpływ leków przeciwpadaczkowych na rozwój płodu .. leczenia. ... Leczenie lordozy szyjnej .. leczenie? Czy są jakieś zabiegi rehabilitacyjne? Lordozą szyjną nazywamy prawidłową krzywiznę odcinka szyjnego kręgosłupa do przodu. Nie jest to żadna choroba ani tym bardziej przyczyna bólów głowy. Jeśli lordozę szyjną określono ... Długość okresu leczenia po porażeniu nerwu strzałkowego Podczas ostatnich wakacji pracowałem na plantacji truskawek. Doszło wtedy u mnie do porażenie nerwu strzałkowego prawej nogi. Przeszedłem elektrostymulacje, miałem zastrzyki. Do tej pory biorę leki i widzę małą poprawę. Jak długo ...

Skuteczne leczenie drgania powieki Od długiego czasu ( kilka miesięcy ) dokucza mi drganie powieki. Trwa od kilku do kilkunastu minut. Pojawia się co kilka dni, czasem tygodni. Jaka może być tego przyczyna? Obiło mi się gdzieś o uszy, że to może być niedobór magnez ... Torbielowate poszerzenie końcowego odcinka worka oponowego .. leczenia ( operacyjne? ). ... Nawrót padaczki po urodzeniu dziecka .. leczenie. ...

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej Na czym polega choroba afektywna dwubiegunowa? Jak się ją leczy? Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie psychiczne związane z obecnością epizodów odmiennych zaburzeń nastroju, od manii do depresji. Czasami takie epizody zdar ... Bóle lędźwiowo-krzyżowe z chwilowym niedowładem kończyn podczas schylania się .. leczenie w zależności od wyniku. Nie wykluczone, że będzie to operacja. W razie bólu proszę stosować leki przeciwbólowe. ... Możliwe objawy i skutki krwiaka nadtwardówkowego .. leczenie takiego krwiaka? Krwiak nadtwardówkowy to ma najczęściej przebieg ostry lub podostry. Powstaje w wyniku urazu głowy ze złamaniem kości i krwotokiem tętniczym. Objawy to ból głowy, zawroty, nudności, wymioty, utrata przyto ...

Przyczyny powstawania i leczenie napięciowych bólów głowy .. leczeniu stosuje się ibuprofen, ketoprofen, paracetamol. Natomiast przy częstych napadach bólu antydepresanty czy leki przeciwlękowe. ... Bezsenność, zaburzenia koncentracji i ból głowy podczas wysiłku intelektualnego .. leczenie farmakologiczne. Ważna jest również higiena snu. ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. leczenie i do lekarza jakiej specjalności powinniśmy się udać ( prowadzącym jest otolaryngolog ) Hyperstosis frontalis oznacza nadmierny rozrost kości czołowych. ...

Sposoby leczenia dystrofii miotonicznej typu 1 .. leczenie tej choroby? Czy jest to w ogóle możliwe? Dystrofia miotoniczna jest chorobą, gdzie nie ma leczenia przyczynowego. Można leczyć jedynie objawy, w tym właśnie zaburzenia rytmu serca. Nie ma powodu do obaw, lek zostanie zas ... Zaburzenia równowagi i drżenia rąk przy zaniku korowym móżdżku u dziecka .. leczenia ? ... Zaburzenia równowagi, drętwienie stóp i krocza, problemy z mikcją i wypróżnianiem .. leczenie od półtora roku baclofen, neurontin, scopolan, Szanowny Panie Doktorze z uwagi iż do dnia dzisiejszego nie ma jednorodnej diagnozy, czy może ją Pan zasugerować ją, rezonans mózgu nie stwierdza stwardnienia rozsianego. ...

Leczenie magnesami zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. leczeniu stosuje metodę BSM. Naprawdę ta metoda jest skuteczna. Przy regularnym stosowaniu łagodzę ból na tyle, że mogę spać na plecach. Od miesiąca stosuje na głowę urządzenie, składające się z układu magnesów, jest ich kilkadzie ... Nieinwazyjne metody leczenia przepukliny na poziomie lędźwiowo-szyjnym Mam pytanie przed wizytą u neurologa. Mam wynik MR: Nieznaczne prawowypukłe skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego na poziomie L4/l5 widoczne jest znaczne uwypuklenia zarysu krążka międzykręgowego typu *bulging disc* uciskające worek ... Okresowe jąkanie się przy grzybach w limfie, atakujących układ nerwowy .. leczenie u neurologa { leczenie homeopatyczne }.W/w lekarz skierował nas na badanie rezonansu. W badaniu tym wykryto grzyby w limfie które mogą atakować układ nerwowy a to może się przekładać na mowe? Po tym badaniu lekarz zastoso ...

Porażenie nerwu przeponowego po radioterapii .. leczenia chłoniaka NMZL. Po 2 m - cach od zakończenia radioterapii trafiła do szpitala z powodu problemów z oddychaniem podczas wysiłku, chodzenia itp. Po badaniach TK, RTG, bronchofiberoskopii, skopii układu oddechowego stwierdzo ... Leczenie wielopoziomowej dyskopatii lędźwiowej .. leczenie tych urazów w inny sposób niż operacyjny. Czy wystarczy rehabilitacja? ... Zaostrzenie na przednich krawędziach powierzchni stawowych odcinka lędźwiowo-szyjnego .. leczenia: - krążek m - k L4/5 z cechami zmian zwyrodnieniowych w postaci obniżenia sygnału. - zaostrzenie na przednich krawędziach powierzchni stawowych odcinka L - S kręgosłupa, - drobna centralna wypuklina krążka L3/4 z dyskretn ...

Strefy gliozy w lewym płacie czołowym i skroniowym po urazie .. leczenia Czy to cos powaznego , mam sie czegos obawiac? mam 38 lat Pozdrawiam. ... Torbiel podpajęczynówkowa przy wzgórzu Sylwiusza .. leczenie w takim przypadku.wszyscy mówia ze torbiel jest bardzo duza Tak torbiel jest duża, przy mniejszych torbielach postępowanie to obserwacja. W tym wypadku należy rozważyć zabieg operacyjny. Czy Pani siostra ma objawy? Z jaki ... Wypuklina i zwyrodnienia stawów międzykręgowych na poziomie lędźwiowym .. leczeniu. Czy to coś poważnego? Pozdrawiam Marzena. ...

Zastrzyki botulinowe na niedowład przy mózgowym porażeniu dziecięcym .. leczenie? W mózgowym porażeniu dziecięcym głównym problem jest porażenie spastyczne wpływające na prawidłowy rozwój układu mięśniowego. Podawanie botuliny jest jedną z metod leczenia, działanie widoczne jest już po około 3 dobach, ... Stosowanie Tiscercin u dziecka z porażeniem mózgowym .. leczenie z Depakine na Tisercin i Relset. Czy leki te powinny być stosowane u dzieci? Czy nie są za silne? Relsedu nie należy stosować przewlekle, może powodować uzależnienie. Dlatego powinien być stosowany w niektórych sytuacjach ... Leczenie zespołu Westa po operacji serca u dziecka U mojej córki istnieje podejrzenie zespołu Westa, który jest spowodowany krwawieniem podpajęczynówkowym podczas operacji serca. Od tamtej pory przyjmuje leki Luminal. Niedawno odstawiliśmy ten lek, ale dostała takich ataków, że tr ...

Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. leczenie. a czy istnieje jakies prawdopodobieństwo, że jest to coś mniej poważnego? Może oznaczać to także proces nienowotworowy. Dlatego potrzebna dalsza konsultacja i badania. oby tak było. dziękuję bardzo ... Zanik widzenia w prawym oku .. leczenia, przyczyn nagłego zaniku wzroku i rokowań. Sądziłam że jest to znany medycznie przypadek, lecz miliłam się i dla tego szukam POMOCY. W skrócie przedstawiam historię choroby: 4 m - ce temu chory miał zrobiony zabieg chirur ... Leczenie krwawiących odleżyn u osoby po wylewie .. Leczenie odleżyn to bardzo trudny proces, należy także zapobiegać powstawaniu kolejnym. Powstają wskutek długotrwałego ucisku i niedokrwienia, stąd pojawiają się zmiany troficzne, zakażenie. Radzę zakupić bądź wypożyczyć specjalny ...

Łzawienie oka po porażeniu nerwu twarzowego .. leczenia indywidualnie. ... Zażywanie leków na padaczkę przez osobę zdrową .. leczeniu niektórych bólów głowy. Jeśli jednak nie ma wyraźnych wskazań do ich stosowania to nie powinno się ich stosować. Jak przy każdym leku możliwe jest wystąpienie działań ubocznych. ... Leczenie dystrofii mięśniowej u dziecka z nadwrażliwością na ucisk .. leczenie? ...

Neurolog dziecięcy z Krakowa od ostrej padaczki .. leczenia. Stan syna się pogarsza. Gdzie znajdę odpowiedniego specjalistę? My leczymy się u pani dr Barbary Seńkowskiej. Przyjmuje na Strzeleckiej, Pachońskiego. Jest neurologiem dziecięcym, nam pomogła, ale każdy przypadek tej cho ... Leczenie stwardnienia rozsianego .. leczeniem SM. Nie możliwe, że została Pani pozostawiona sama sobie. W karcie wypisowej ze szpitala znajdują się zalecenia, może tam znajdują się istotne informacje. Leczenie SM nie jest łatwe, nie jest też leczeniem przyczynowym a ... Zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. leczenie przeciwbólowe. ...

Ograniczenie ruchowości oraz bóle i cierpnięcia nóg przy dyskopatii .. leczenia, zachowawczą lub chirurgiczną. Należy także zgłosić zaburzenia wzroku i słuchu, zawroty głowy. Być może zajdzie konieczność wykonanie także badań obrazowych głowy. O tym jednak powinien zadecydować osobiście lekarz badają ... Leczenie zespołu Meige .. leczenie botuliną przynoszą zadowalającą poprawę. U innych natomiast należy rozważyć leczenie operacyjne np. głęboką stymulację mózgu. Najlepiej skonsultować się z ośrodkiem neurochirurgicznym zajmującym się głęboką stymulacją móz ... Brak objawów neurologicznych przy krwiaku w mózgu wskutek urazu .. leczenie? Prawdopodobnie chodzi o krwiaka podtwardówkowego przewlekłego. Jeśli jest niewielki można go jedynie obserwować i przyjąć postawę wyczekującą, krwiak powinien się wchłonąć. Natomiast jeśli występują niepokojące objawy tj ...

Początek zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. leczenia operacyjnego?i na czym to polega? ... Zagrożenie dla życia i zdrowia przy nerwobólach .. Leczenie uzależnione jest od przyczyny ( leczenie stanu zapalnego, ucisku, odstawienie leków, choroby metaboliczne ). Jeśli występuje nerwoból najlepiej skonsultować się z lekarzem, pomocne jest zwykle leczenie farmakologiczne. ... Kurcz pisarski u nauczyciela z wieloletnim stażem .. Leczenie to głównie farmakoterapia. ...

Przyczyny neuroinfekcji u dziecka .. leczenie? Duże znaczenie ma przyczyna neuroinfekcji ( najczęściej wirusowa, bakteryjna, grzyby ). Czy występują powikłania w postaci zapalenia mózgu. A także czy występuje odpowiedź na leczenie. Chorobę wykryto pół roku temu, czyl ... Operacja przy zespole Guyona .. leczenie po niej? Jakie środki będę potem zażywał? Czy operacja może być dla mnie poważnym zagrożeniem w przypadku jej niepowodzenia? Powikłania operacji to krwawienie, zakażenie rany, względy estetyczne blizny, nawrót choroby, us ... Skuteczność i skutki uboczne leku Cerebrolizyna po udarze .. leczenia lekiem Cerebrolizyna po udarze. Jakie mogą być skutki uboczne przyjmowania tego leku i czy leczenie zazwyczaj jest skuteczne? ...

Leczenie zespołu rzekomoopouszkowego .. Leczenie polega na rehabilitacji i nieswoistej poprawie funkcjonowania. W zespole rzekomoopuszkowym dochodzi do wielu zaburzeń w tym wahania emocjonalne i objawy pseudoemocjonalne. Dlatego włączenie leków przeciwdepresyjnych czase ... Dieta przy stosowaniu Topamax .. leczeniu Topamaxem nie ma potrzeby stosowania specjalnej diety. ... Leczenie farmakologiczne tików ruchowych .. Leczenie Iporelem. W razie braku poprawy do rozważenia leczenie Haloperidolem. Czy dziesięciolatkowi nie zaszkodzi Iporel? Pani dr zupełnie zlekceważyła wysypkę na klatce piersiowej u dziecka ( towarzyszy od wystąpienia tików ), t ...

Sudafed przy stosowaniu Memotropil i Dekapine Chrono .. leczenia kataru? Sudafed jest lekiem o działaniu stymulującym więc może obniżać próg drgawkowy, zatem nie zalecałbym długotrwałego stosowania tego leku u osób leczonych z powodu padaczki ani tez innych chorób w których stosuje się ... Ból nogi mimo rehabilitacji przy uszkodzeniu nerwu strzałkowego .. Leczenie opiera się głównie na leczeniu przeciwbólowym ( paracetamol, tramadol, kodeina ) oraz stosowaniu dodatkowo leków przeciwdepresyjnych, przeciwdrgawkowych. Należy zgłosić się do lekarza prowadzącego, aby zmodyfikował leczen ... Bóle głowy i oczopląs przy torbieli podpajęczynówkowej zamóżdżkowej .. leczenie zachowawcze. W przypadku, kiedy obserwuje się jej narastanie, objawy są uciążliwe należy rozważyć zabieg operacyjny. Tu jednak należy rozważyć przewagę korzyści nad ryzykiem ( znaczenie ma także lokalizacja, dostęp chirur ...

Ogniskowe poszerzenia przestrzeni podpajęczej .. leczenie? Nie wiąże się to z większymi chorobami, jeśli pozostały opis badania nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Może to być taki wariant normy lub torbielowate poszerzenie pajęczynówki. ... Przyczyny zachorowania i leczenie fibromialgii .. Leczenie opiera się na farmakoterapii, psychoterapii i ćwiczenia mające na celu usprawnienie organizmu. Rozpoznanie opiera się głównie na występujących objawach, wykluczeniu innych chorób. Najlepiej skonsultować się bezpośrednio z ... Ankieta - wpływ masażu klasycznego na leczenie zespołów korzeniowych kręgosłupa lędźwiowego .. leczenie - zespolow - korzeniowych - kregoslupa - ledzwiowego.html ...

Różnice między afazją i otępieniem naczyniowym .. leczenie? Afazja to zaburzenie mowy, w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy mózgu. Otępienie naczyniowe to ogólne obniżenie sprawności umysłowej tj. zaburzenia koncentracji, pamięci, funkcji poznawczych. Jedno zaburzenie nie wyklucza d ... Miejsca sprzedaży Lamilept .. leczenia ( bez żadnego ataku padaczki ). Lek, który przepisał mi 6 miesięcy temu neurolog, jest bardzo skuteczny. Nazywa się Lamilept. Okazało się niedawno, że nie jest już całkowicie refundowany, a co gorsza nie ma go w tym momen ... Konieczność usunięcia niedużego mikrogruczolaka przysadki .. leczenie? Początkowo leczenie polega na obserwacji i farmakoterapii. Wszystko zależy od tego czy mikrogruczolak jest czynny czy nieczynny hormonalnie. Ostatecznym leczeniem jest leczenie operacyjne ( główne wskazanie: ucisk na skr ...

Neurochirurg z okolic Kołobrzegu od schorzeń kręgosłupa .. leczeniu schorzeń kręgosłupa? Z tego co się orientuję w samym Kołobrzegu znajduje się tylko poradnia neurochirurgiczna ul. Wschodnia 3, 094 - 3542223, poza tym dr Leszek Herbowski - Szczecin, dr Leszek Sagan - także Szczecin. ... Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. leczenie operacyjne. ... Leczenie guzków Schmorla .. leczenie. Dziękuje. ...

Nocne napady płaczu i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. leczenie po uprzedniej konsultacji z neurologiem dziecięcym. ... Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi przy zespole móżdżkowym .. leczenie uzależnione jest od przyczyny. Najlepiej skonsultować się bezposrednio z lekarzem prowadzącym. ... Zmiany wysiękowe-zapalne w obrębie komórek powietrznych piramid kości skroniowych .. leczenie opisanych zmian. ...

Operacja przy padaczce lekoopornej .. leczenia brałam tylko Timonil może warto jeszcze zmienić leki zamiast od razu otwierać głowę ? 3 lata i stosowanie jednego leku nie są równoznaczne z rozpoznaniem padaczki lekoopornej. Należy zmodyfikować leczenie, zmienić lub doł ... Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. leczenia ewentualnie miejsc w Polsce gdzie można kompleksowo przebadać się w celach zdiagnozowania i podjęcia leczenia.Dziękuję ... Bezoperacyjne leczenie dyskopatii kręgów szyjnych Od dwóch miesięcy mam stwierdzoną dyskopatię kręgów szyjnych. Neurolog uznał, że operacja nie jest konieczna i skierował mnie na rehabilitację. Rezonans wykazał lordozę całkiem zniesioną i dwie przepukliny. Jedna z nich nieznaczni ...

Bóle nóg przy pracy stojącej mimo leczenia kardiologicznego Witam,mam 34 lata,mam prace stojaca ktora wykonuje 19 lat,od ok 1 roku cierpie na nogi, bola mnie lydki ,stopy czasem uda.Nie dretwieja ,nie puchną ale bolą.Jest to uciazliwy bol ktory daje mi sie coraz bardziej we znaki. kiedys o ... Opieka nad chorym z padaczką pourazową i niedowładem całego ciała .. Leczeniem padaczki pourazowej zajmują się neurolodzy. Na początek jest to farmakoterapia indywidualnie dostosowana. ... Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. leczenie operacyjne. Na razie z wynikiem należy udać się do neurologa, który skieruje na rehabilitację. ...

Nasilające się objawy padaczki spowodowanej guzem mózgu .. leczenie guza będzie tu najodpowiedniejszym leczeniem przyczynowym. Ze względu na brak dokładniejszych danych trudno mi doradzić coś więcej. Na pewno jest jakieś wytłumaczenie dlaczego nie podjęto leczenia operacyjnego. ... Nasilenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej po rehabilitacji .. leczenie przeciwbólowe. ... Działanie i skuteczność leku Keppra .. leczenie. Możliwe działania uboczne ( najczęściej ) to: osłabienie, senność, zaburzenia pamięci bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drażliwość, bezsenność. Lek jest bezpieczny, inaczej nie zostałby wprowadzony do leczenia. ...

Zaburzenia pamięci i nerwowość po wylewie tętniaka podpajęczynówkowego .. leczenie tego typu zaburzeń. Można np. skonsultować się z psychiatrą. ... Leczenie Zespołu Mortona .. Leczenie nie należy do najłatwiejszych. Ważne jest noszenie odpowiedniego obuwia, a także specjalnych wkładek do butów. Poza tym stosuje się miejscowo kortykosteroidy, a w ostateczności leczenie operacyjne. ... Operacyjne leczenie stenozy Niedawno miałem prześwietlenie kręgosłupa. Wykazało stenozę, odwrócenie osi kifotycznej zmiany zwyrodnieniowe, przepuklinę. Lekarz prowadzący zalecił operację. Jestem fizjoterapeutą. Słyszałem, ze po takiej operacji trudno wrócić ...

Konieczność operacji przy guzie śródrdzeniowym .. leczeniem guzów rdzenia kręgowego. I wówczas ostatecznie zdecydować o operacji. ... Zasady rekonwalescencji osoby w śpiączce w domu .. leczenie w specjalnym ośrodku. Opieka nad osobą w śpiączce wymaga w zasadzie całodobowej opieki, poczynając od czynności z zakresy higieny, podawania ewentualnie leków, kroplówek, rehabilitacji. ... Artogrypoza i przykurcz kolan u niemowlęcia .. leczeniu oprócz rehabilitacji, można wspomagać się specjalnymi pomocami ortopedycznymi, a w niektórych przypadkach rozważyć leczenie operacyjne. ...

Specjalista neurolog w woj. śląskim lub małopolskim od stwardnienia rozsianego .. leczeniu tej choroby. Droga Pani, SM wymaga częstych hospitalizacji. Także leczenie odbywa się najczęściej w szpitalu z racji podawanych leków. Radzę zlokalizować w Pani okolicy oddział kliniczny neurologiczny. Tam zwykle znajduje ... Długotrwałe bóle nogi przy dyskopatii .. leczenia operacyjnego. Prawodpodobnie występuje duży ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe, stąd bóle mogą występować nieustannie. Doraźnie proszę stosować niesteroidowe leki zapalne tj. ketonal, diklofenak, naproksen. ... Postępujące mrowienie i drętwienie lewej ręki .. Leczenie polega na usunięciu przyczyny, w przypadku ucisku na nerw łokciowy - operacyjne. ...

Postępowanie wobec osoby wybudzonej ze śpiączki po zawale serca .. leczenie farmakologiczne. Państwo mogą zapewnić mu wsparcie jako rodzina i stosować się do zaleceń lekarzy. ... Preparaty na odleżyny dla osoby w śpiączce .. leczenie to zleca je lekarz, kiedy odleżyny już wystąpią. Na razie proszę stosować się do wcześniejszych wskazówek. Wiele informacji uzyska Pani od pań pielęgniarek. ... Obniżenie skuteczności działania leków przeciwpadaczkowych u dziecka .. Leczenie należ kontynuować. Trudno mi powiedzieć czy wystarczy zmiana dawki leku czy należy w ogóle zmienić lek przeciwlękowy. Najbezpieczniej skonsultować się osobiście z lekarzem prowadzącym. ...

Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. leczenia i jakie są rokowania. Czy może to mieć coś wspólnego ze zdiagnozowaną u mnie polineuropatią czuciowo - ruchową? ... Dehydratacja i obniżenie krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. leczenia operacyjnego? Jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż jestem osobą młodą i wolałabym uniknąć operacji. Pozdrawiam Na podstawie samego opisu nie powiem Pani czy operacja jest w tej chwili konieczna. Musi zbadać Panią neurochir ... Sposoby leczenia neuropatii czuciowej typu V Witam. Od urodzenia choruję na neuropatie czuciową. Dowiedziałam się że jest ona dziedziczna, tylko nikt z mojej rodziny na to nie chorował. Moją chorobę dopiero rozpoznali w 1996 roku. Gdy byłam dzieckiem to nie wiedzieli na co c ...

Straterra w leczeniu dzieci chorych na ADHD .. Leczenie ustala indywidualnie lekarz, psychiatra dziecięcy. Lek jest stosowany w leczeniu ADHD u dzieci od lat 6. Myślę, że jeżeli ma Pani wątpliwości co do leku, to najlepiej bezpośrednio wyjaśnić je u lekarza. Być może Pani syn ... Leczenie tików u dziecka .. leczenia? Gdzie powinnam się udać z tym problemem? Najlepiej udać się do neurologa dziecięcego, który ustali podłoże zaburzeń. Nie można wykluczyć także podłoża nerwowego opisanego objawu. Więcej informacji uzyska Pani po przeprow ... Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. leczenia. Co mam na ten temat sądzić? Czy jestem skazana na tę chorobę? Kiedy może się ujawnić? Objawy mogą nie występować, aby objawić się niespodziewanie. Nikt nie jest w stanie określić czasu. Na początku tzw. rzuty choroby poj ...

Operacja torbieli pajęczynówki powodującej padaczkę .. leczenie będzie właśnie operacyjne. Decyzję podejmuje się indywidualnie na podstawie wszystkich dostępnych informacji o pacjencie. Operacje neurochirurgiczne obarczone są dużym ryzykiem stąd zawsze należy brać pod uwagę dobro pacj ... Problemy z zajściem w ciążę przy epilepsji .. leczenie. Niektóre leki mogą działać niekorzystnie na rozwój płodu, powodować wady. Dlatego należy stosować najbardziej bezpieczny lek. ... Spowolnione myślenie i niezgrabność po przebytym wodogłowiu .. leczenie będzie można zastosować. Czy zmiana postępuje. Zaburzenia myślenia, ruchu, depresja są wynikiem wykrytej nieprawidłowości. ...

Pogłębianie się padaczki mimo leczenia farmakologicznego .. leczenie operacyjne, jeśli oczywiście w Pana przypadku jest to w ogóle możliwe. ... Całkowite wyleczenie padaczki pourazowej po stłuczeniu pnia mzógu .. leczenie padaczki pourazowej? Należy rozważyć zmianę leczenia, ostatecznie wziąć pod uwagę leczenie operacyjne. Nie w każdym przypadku taka możliwość występuje. ... Leczenie opadającej stopy .. leczenia jej schorzenia? Czy będzie potrzebna jakaś operacja? ...

Niedowład nóg przy stanie zapalnym rdzenia .. leczenie powinno odbywać się w szpitalu. ... Zdrętwiała lewa strona twarzy i dłoń oraz problemy z językiem po udarze mózgu .. leczenie? ... Zaburzenia snu u niemowlęcia przy braku wrzecion snu .. leczenia? Jakie badania oprócz EEG wykonać? Oprócz powtórnego EEG można wykonać badanie obrazowe głowy. Nie napisała Pani jak długo problem występuje. Prawdopodobnie to przejściowe zaburzenie. ...

Czas trwania paraliżu i zaburzenia świadomości po udarze mózgu .. leczenie obecnych chorób przewlekłych. To wszystko na pewno wpłynie pozytywnie na rokowanie. ... Postępowanie przy nadpobudliwości kory mózgowej .. Leczenie to przyjmowanie leków wpływających na stabilizację komórek nerwowych. ... Zwalczenie bólu i drętwienia stóp przy dyskopatii lędźwiowej .. Leczenie nic jednak nie daje, pomimo że jestem już po różnego rodzaju zabiegach rehabilitacyjnych i stosowaniu różnych blokad. Czy jest jakiś sposób, aby zniwelować ból i drętwienie stóp? Czy będzie konieczna operacja? W przypadku ...

Świąd pośladków, pleców i rąk po zapaleniu mózgu .. leczenie tego schorzenia? Świąd może mieć wiele przyczyn. Może być w tym przypadku związany z przebytą infekcją wirusową lub stosowanymi lekami. Należy tą dolegliwość zgłosić neurologowi, który ustali prawdopodobną przyczynę oraz ... Leczenie napięciowo-migrenowych bólów głowy .. leczenie bólów głowy napięciowo - migrenowych? Najlepiej unikać czynników wywołujących bóle głowy. Doraźnie stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne tj.ibuprom, ketonal, paracetamol. W przypadku częstych napadów bólu zaleca s ... Osteofity i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. Leczenie to głównie leki przeciwbólowe stosowane doraźnie, odpowiednie ćwiczenia ruchowe wykonywane na co dzień, rehabilitacja. ...

Leczenie mimowolnego drżenia rąk .. leczeniu zadecyduje lekarz, zwykle jest to stosowanie beta - blokera, jeśli nie ma przeciwwskazań. ... Ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa a rwa kulszowa .. Leczenie przeciwbólowe jest tylko doraźnym leczeniem. W zależności od wyniku potrzeban będzie albo rehabilitacja albo operacja. ... Zaburzenia świadomości po długotrwałym stosowaniu leku Timonil .. leczenia i związane są z dawką leku i ustępują w ciągu kilku dni. Zaburzenia widzenia należą do działań niepożądanych dla Timonilu, jednak nie po takim czasie. Warto skonsultować się osobiście z lekarzem. ...

Stany lękowe i nerwowe przy tikach nerwowych .. leczenie. ... Powiększona jama Vergi w wyniku tomografii komputerowej .. leczenia tej choroby? Nie jest to nic groźnego, a jedynie wariant anatomiczny, tzw. dodatkowa komora mózgu. Częściej obserwuje się ją u dzieci, zwykle zanikają samoistnie. ... Częste ataki dziwnych ruchów rąk i wytrzeszczu oczu u niemowlęcia .. leczenie jest prawidłowe. Dziecko powinno znajdować się w oddziale szpitalnym i tam być diagnozowane i leczone. Prawdopodobnie to padaczka, ale ze względu na wiek dziecka nie można wykluczyć innych rzadkich chorób, np. o podłożu g ...

Problemy ze wzrokiem i puchnięcie powieki przy leczeniu psychiatrycznym .. leczeniu psychiatrycznym. Od chwili rozpoczęcia tego leczenia mam problemy ze wzrokiem, ponadto czasem puchnie mi powieka. Czy mogą to być skutki uboczne zażywania leków czy też powinienem szukać przyczyny gdzie indziej? Najprawdo ... Ryzyko wystąpienia krwiaka podtwardówkowego po urazie głowy .. leczenie? ... Leczenie połowicznego niedowładu mózgu Mojej siostrze postawiono diagnozę połowicznego niedowładu mózgu. Co to za schorzenie i czy jest uleczalne? Jakie kroki należy podjąć, aby to wyleczyć? ...

Bóle od połowy pleców przy dyskopatii szyjnej i piersiowej .. Leczenie przeciwbólowe jako tzw. blokady, zwykle przynosi oczekiwany rezultat. W Pani przypadku zmiany są liczne, także ewentualnie na jednej operacji może się nie skończyć. Oczywiście o tym decyduje neurochirurg po indywidualnej ... Leki przeciwpadaczkowe niepowodujące tycia .. leczenia. Zaznaczę, że zrobiłam to bez porozumienia z lekarzem. Samemu nie należy zmieniać leku. Można zmienić lek na inny, który nie powinien powodować takiego skutku ubocznego ( w postaci tycia ). Może to być także kwestia dawki ... Bóle głowy przy brzeżnym zgrubieniu błony śluzowej zatoki .. leczenie przeciwzapalnie. Jeżeli natomiast laryngolog ma zastrzeżenia do opisanej zmiany, należy rozważyć leczenie operacyjne. Jakie badanie obrazowe do tej pory wykonano? ...

Ciągła senność i bardzo długi sen a hipersomnia .. leczenia? Do jakiego specjalisty powinnam się udać, by sprawdzić co mi jest? Należy skonsultować się z neurologiem lub wpierw z lekarzem rodzinnym, który wyda skierowanie do neurologa. Zbyt długi sen także powodować może senność. ... Moczenie nocne u dziecka przy leczeniu z użyciem Timonil Mój syn ma od roku zażywa Timonil. W badaniu EEG głowy nastąpiła poprawa, bo nie ma fal napadowych. Syn sporadycznie moczy się w nocy ( ma 8 lat ). Czy takie długie zażywanie leku nie obciąża innych organów. Może udać się z nim do ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. leczenia, jedynie leczenia przeciwbólowego czy rehabilitacji. Co do zmiany mogącej odpowiadać naczyniakowi to trudno mi się wypowiedzieć nie widząc kliszy, trudno mi powiedzieć czy faktycznie jest ona powodem dolegliwości bólowych ...

Migrenowe bóle głowy oporne na leki przeciwbólowe .. leczeniu migrena. Nie wiem jakie leki do tej pory Pani stosowała. Warto jednak wykonać dokładniejsze badania tj. MR głowy, EEG. ... Efekty i ewentualne powikłania po operacji udrożnienia tętnicy szyjnej .. leczenie farmakologiczne by wystarczyło. W jakich sytuacjach operacja jest absolutnie konieczna? Jakie mogą być jej efekty i ewentualne powikłania? ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. leczenie. Jakie wartości ciśnienia tętniczego utrzymują się obecnie? ...

Ognisko naczyniopochodne i zanik korowo-podkorowy tkanki mózgowej .. leczenie. ... Leczenie powiększającego się guza śródrdzeniowego .. leczenia tego guza, niż operacja? Najskuteczniejszą metodą będzie usunięcie guza. Wszystko także zależy od tego jaki guz rozpoznano. Zwykle uzupełnieniem po zabiegu jest radioterapia, ale jako metoda pierwotnego leczenia nie jest ... Sposoby na uspokojenie mózgu po wstrząsie .. leczenie farmakologiczne. ...

Odstawienie Clonazepam przy silnym uzależnieniu .. leczeniu przewlekłym padaczki. Należy skonsultować się z lekarzem osobiście. Pomalutku odstawiać lek, stopniowo zmniejszając dawkę. Rozpocząć stosowanie leków przeciwpadaczkowych właściwych dla Pani. ... Zaokrąglenie rogów przednich komór bocznych mózgu u dziecka .. leczenie? Należy wykonać kontrolne badanie za 2 - 3 miesiące i porównać oba wyniki badań. Nie musi to oznaczać żadnej patologii, może być wynikiem porodu. Należy jednak obserwować zmiany w kierunku ewentualnie mogącego tworzyć się ... Leczenie i skutki wirusowego zapalenia mózgu .. leczenie? W przypadku wirusowego zapalenia mózgu leczenie jest o tyle trudne, że nie ma swoiście działających leków. W przypadku bakterii można zastosować antybiotyk, na ogół z powodzeniem. Tu często trudno ustalić rodzaj wirusa, ...

Stosowanie soku z noni przy padaczce .. leczeniu epilepsji? Czy jest dostępny w Polsce? Tak, taki preparat można kupić w aptece ( z najpewniejszego źródła ). Noni to owoc. Nie ma badań, które potwierdzałyby skuteczność noni w leczeniu padaczki, a także w innych chorobac ... Osłabiona pamięć i koncentracja przy epilepsji .. leczenie lub przepisze leki poprawiające krążenie naczyń mózgowych czy pamięć. ... Pas ortopedyczny przy wypuklinach lędźwiowych i osteofitozie .. leczeniem przeciwbólowym należy jeszcze udać się na rehabilitację. Należy wzmocnić odpowiednie partie mięśni grzbietu. Rehabilitacje może Pan uzyskać poprzez lekarza rodzinnego, lub z poradni ortopedycznej. ...

Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. leczenie farmakologiczne ( przeciwbólowe ). Chirurg musi ocenić opisaną zmianę w rdzeniu kręgowym, najprawdopodobniej nie jest to nic niepokojącego. Niestety będzie Pani musiała już podczas różnych prac do końca życia uważać, aby ... Torbiel pajęczynówki i poszerzenie przestrzeni płynowej .. leczenie. ... Leki na padaczkę pourazową .. leczenie nie jest skuteczne. ...

Konieczność operacji przy zniesionej lordozie, dehydratacji i przepuklinach lędźwiowych .. leczenia. ... Leczenie zespołu Guillan-Barre u dziecka .. Leczenie objawowe polega właśnie na rehabilitacji. Jej skuteczność zależy od stopnia nasilenia objawów, systematyczności i współpracy z rehabilitantem. Trudno powiedzieć ile zabiegów będzie w tym przypadku koniecznych. W niektóryc ... Metoda Kousmine przy leczeniu stwardnienia rozsianego .. leczeniu stwardnienia rozsianego. Na czym polega ta metoda? Gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej o niej? Nie ma badań, które potwierdzałyby skuteczność metody Kousmine. Brak dowodów na jej działanie u pacjentów z SM. Więcej mo ...

Leczenie braku czucia w rękach przy polineuropatii po operacji i rehabilitacji U mojej babci stwierdzono polineuropatię. Przeszła udaną operację, ale cierpi na dość znaczny brak czucia w rękach. Nie może wykonywać prostych czynności, takich jak zamknięcie słoika itp. Wszystko wypada jej z rąk. Przeszła rehab ... Leczenie rodzinnej paraparezy spastycznej Niedawno zdiagnozowano u mnie rodzinną paraparezę spastyczną. Co to za choroba? Czy jest dziedziczna? Co trzeba zrobić, aby wyleczyć się z niej? Czy jest to możliwe? ... Operacyjne leczenie epilepsji skroniowej .. leczenie operacyjne epilepsji skroniowej? Czy może bardziej skuteczne jest leczenie tej choroby tabletkami? Początkowo leczy się ją farmakologicznie. Leczenie chirurgiczne rozważa się w przypadkach opornych na leczenie i zawsze de ...

Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. leczenie, a w dalszej kolejności zająć się przerzutami. ... Podwójne widzenie wskutek uszkodzenia nerwu odwodzącego oka po wypadku .. Leczenie jest głównie przyczynowe. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, jakie możliwości istnieją w Pani przypadku. Najwięcej informacji uzyska Pani od lekarza prowadzącego. ... Nieskuteczność działania leku na depresję Rexetin .. leczenia, należy rozważyć zmianę leku na inny, np. z grupy SSRI ( Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny ). ...

Objawy i leczenie dystonii .. leczenie. ... Możliwość całkowitego wyleczenia padaczki .. leczenie, wiek i indywidualne predyspozycje pacjenta w większości przypadków wymagają oni stałego leczenia. ... Wieloogniskowe, naczyniowe uszkodzenia mózgu .. leczenia nadciśnienia ), zapobieganie miażdżycy, cukrzycy. Liczne zmiany mogą powodować bóle głowy, zaburzenia pamięci czy koncentracji. ...

Nieprawidłowe eeg u dziecka, mioklonie, karbamazepina i jej późniejsze skutki .. leczenie nie przyczyniło się do późniejszych problemów zdrowotnych. Już w wieku 3 - 4 lat pojawiły się pierwsze dolegliwości. Dziecięca bezsenność, lęki nocne oraz sporadyczne, niekontrolowane, regularne i szybkie skurcze mięśni p ... Leczenie Vertigo vasogens po wylewie .. Leczenie to unikanie czynników ryzyka tj. kontrola ciśnienia tętniczego, leczenie nadciśnienia, zapobieganie postępowi miażdżycy oraz postępowanie farmakologiczne dobierane indywidualnie. Tak, najpewniej mikroudar jest wynikiem na ... Dehydratacja, wypuklina i zwyrodnienia na poziomie lędźwiowym .. leczeniem farmakologicznym. Naczyniak do obserwacji. ...

Częste bóle głowy oraz nadwrażliwość na dźwięk i światło .. leczenie przeciwbólowe. ... Pieczenie nóg przy uszkodzeniu nerwu czuciowego .. leczenia tych objawów? Czy istnieją leki bardziej skuteczne w tym przypadku? Czy pieczenie nóg do połowy lydek może mieć jeszcze inne podłoże, dodatkowe, w przypadu uszkodzenia nerwu czuciowego? Bardzo proszę o radę. Takie objawy ... Zmniejszenie szpary ocznej, zapadnięcie gałki ocznej i bóle oczodołu .. leczenia. Mam nadzieję, że konsultacja okulistyczna miała miejsce? Jeśli występuje zapadnięcie gałki ocznej, opadnięcie powieki i zmiana wielkości źrenicy w porównaniu z drugim okiem, może to być zespół Hornera. Nie wykluczone, że ...

Częste odnawianie się guza craniopharyngioma .. leczenie to właśnie operacja, można rozważyć radioterapię. Chemioterapia nie jest w tych wypadkach na tyle skuteczna, aby można ją stosować. Badania kliniczne w tym kierunku nadal trwają. ... Bóle lewej strony głowy i drętwienie twarzy przy zapaleniu nerwu trójdzielnego .. leczenie nie pomaga, żaden lekarz do końca nie wie, co mi jest.. Spróbuj dr Furtak Bydgoszcz jest ordynatorem w Szpitalu wojskowym w Bydgoszczy lub dr Ładziński w Sosnowcu jest tam ordynatorem w Szpitalu św Barbary. Pozdrawiam i t ... Rokowania w przypadku wyściółczaka u młodej osoby .. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu guza, jeśli jest taka możliwość i/lub radioterapii. ...

Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. leczeniu, nie wykluczone, że będzie to leczenie operacyjne. ... Leczenia zaników pamięci po opryszczkowym zapaleniu mózgu Jakimi lekami można leczyć stan po opryszczkowym zapaleniu mózgu? Mam po przebytej chorobie zaniki pamięci, a dokładniej problemy z pamięcią krótkotrwałą. Jakie leki powinnam zażywać? Najlepiej skonsultować się z neurologiem, aby ... Leczenie leukodystrofii .. Leczenie jest głównie objawowe, obejmuje rehabilitację. Nie ma jak na razie sposobu, aby skutecznie wyleczyć z choroby. Główne objawy to zahamowanie w rozwoju psychoruchowym, nadpobudliwość, zaburzenia chodu związane z obniżeniem ...

Leczenie fasciomialgii .. leczenia tej choroby? Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? Fasciomialgia obejmuje swym zasięgiem pojedyncze mięśnie lub grupy mięśni. Przyczyną może być uraz lub stres, a często przyczyna jest trudna w ogóle do ustalenia. W lecz ... Rehabilitacja metodą ruchowego wymuszenia (CIMT) po udarze .. leczenia? Gdzie w Polsce są ośrodki zajmujące się rehabilitacją osób po udarze? Jak długo trwa taka rehabilitacja? czy jest uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjenta? Ile kosztuje? ... Choroby, przy których stosuje się Timonil .. leczeniu padaczki, nerwobólu, profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Działania uboczne, najczęstsze to: senność, uczucie zmęczenia, zaburzenia koordynacji ruchów, ból i zawroty głowy, stany splątania, niepokoju a nawet ...

Sposoby leczenia aleksji po wylewie Mój 70 - letni dziadek przeszedł kilka miesięcy temu wylew. Od tego czasu nie potrafi czytać ( z pisaniem problemów nie ma, potrafi świetnie odwzorowywać wygląd liter czy cyfr, ale bez rozumienia ich znaczenia ). Czy będzie tkwił ... Szanse na ustąpienie paraliżu nóg po zlepnym zapaleniu pajęczynówki .. leczeniem. Choroba ma prawdopodobnie podłoże autoimmunologiczne. ... Zapalenie opon mózgowych a posocznica .. leczenie. Zwykle podawane są antybiotyki. Ponieważ stan jest poważny i ciężki, ważna jest odpowiedź organizmu na zastosowane leczenie. ...

Objawy i leczenie torbieli szyszynki przy zawrotach i drętwieniu głowy Dzisiaj dowiedziałam się że mam torbiel szyszynki. Co dalej robić? Jakiś rok temu przez kilka dni miałam ogromne zawroty głowy, ale po lekach przeszły. Wcześniej też drętwiała mi albo tylna część głowy, albo to drętwienie przechod ... Leczenie zaników pamięci po wybudzeniu ze śpiączki Kilka miesięcy temu spadłem z platformy na beton. Byłem w śpiączce ponad 4 tygodnie. Jak się obudziłem, doznałem zaniku pamięci, z czasem przypominałem sobie pewne zdarzenia, jednak nadal mam problemy z pamięcią. Czy jest jakiś sp ... Wypukliny, zwyrodnienia, dehydratacja i osteofity na poziomie szyjno-lędźwiowym .. leczenia w przypadku w/w schorzeń. Ponadto odczuwam wiele dolegliwości, które utrudniają mi prawidłowe funkcjonowanie. A mianowicie: drętwienie kończyn dolnych, zanik mięśni w kończynie dolnej lewej, tzw. pocinanie nóg, ból i * ch ...

Wygładzona lordoza kręgosłupa szyjnego przy bólu i napiętych mięśniach karku .. leczenie będzie można zakończyć, czy jednak opis RTG to zmienia? Nadal czasem odczuwam ból i mam bardzo napięte mięśnie. Należy jeszcze nieco odczekać, wszystkie zmiany nie ulegną wycofaniu. Jeśli występują jeszcze dolegliwości na ... Pogorszenie objawów padaczki po odstawieniu Depakine .. leczenia? Lekarz teraz zmniejszył dawkę Lamitrin i przepisał Keppre. Co mam robić? Jeśli po 2 miesiącach zmodyfikowanego leczenia nie czuje się Pani dobrze, nastąpiło pogorszenie to tym bardziej należy rozważyć powrót do wcześniej ... Ryzyko epilepsji po urazie we wstrząsem mózgu .. Leczenie wstrząśnienia mózgu polega na leczeniu objawowym ( leżenie, odpoczynek, leki przeciwbólowe typu apap ). Przyczyną jest uraz, nie nierozpoznane od razu wstrząśnienie mózgu. ...

Objawy i leczenie padaczki skroniowej .. leczenie? Czy objawy mogą w pewnym momencie zniknąć? ... Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku Witam, właśnie odebrałam wyniki badania MR głowy. Wykazało ono: - w lewej półkuli móżdżku w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku przestrzeń płynowa o śr. ok. 6mm - najprawdopodobniej torbiel neurogleju. Poza tym s ... Postępowanie przy lumbalizacji i niespojeniu łuku zlumbalizowanego kręgu szyjnego .. leczeniu. Opisane zmiany nie wymagają raczej operacji. Być może będzie trzeba wykonać jeszcze dodatkowe badanie. Natomiast na pewno będzie to rehabilitacja. ...

Sposób leczenia i specjaliści od choroby neuronu ruchowego .. leczenia, lekarz , klinika czy lek ) Chodzi o stwardnienie zanikowe boczne ( SLA ). Choroba jest nieuleczalna i o postępującym charakterze. Leczenie jest głównie objawowe i hamujące postęp choroby. Najlepiej zgłosić się do Instytu ... Uczucie przyspieszania upływu czasu .. leczenie, zanim objawy staną się poważniejsze. ... Skutki uboczne stosowania leku Rispolept Consta na niekontrolowane ruchy mięśni twarzy .. leczenia psychoz schizofrenicznych i innych zaburzeń psychotycznych. Ja mam rytmiczne mimowolne ruchy całego ciała, w szczególności języka i mięśni twarzy. Jakie są skutki uboczne stosowania tego leku? Czy mogą prowadzić do jakiś ...

Operacyjne leczenie dehydratacji krążka lędźwiowego z przepukliną Od pewnego czasu mam bóle w odcinku lędźwiowym, drętwienie w lewej nodze, na które nie pomagają żadne leki przeciwbólowe. Badanie MR wykazało dehydratację krążka lędźwiowego z przepukliną zwężającą światło kanału i uciskającą wore ... Bóle szyi przy dyskopatii szyjnej .. leczenie operacyjne. ... Szanse na wyleczenie wieloletniej padaczki .. leczeniu? Wszystko zależy od tego czy leczenie jest skuteczne, czy występują napady padaczkowe, jaki jest to rodzaj padaczki. Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na Pani pytanie. W niektórych przypadkach udaje się wyleczyć pacjen ...

Pozaoperacyjne leczenie przepukliny tylnej kręgosłupa .. leczenie farmakologiczne - przeciwbólowe. Jeżeli brak poprawy po kilku miesiącach, należy rozważyć operację. Jeżeli zmiany są zaawansowane, występuje istotny ucisk na korzenie nerwowe i rdzeń to obawiam się, że nie ma możliwości u ... Powiększenie się krwiaka lewego płata skroniowego .. leczenie zachowawcze ), a w razie pogorszenia się stanu należy rozważyć leczenie operacyjne. ... Przepuklina i torbiel na poziomie szyjnym oraz naczyniak na poziomie piersiowym .. leczenie przeciwbólowe. ...

Odrętwienie palców u nóg i łydki po operacji kręgosłupa .. Leczenie zakończone w 2005 roku. W 2008 roku rozpoczęły się moje problemy z kręgosłupem, które zakończyły się microdiscetomią odcinka L5 - S1. Wynik MR sprzed operacji był następujący: Dehydratacja i obniżona wysokość krążków międ ... Ból całej ręki oraz drętwienie palców i przedramienia .. leczeniem. Prawdopodobnie doszło do ucisku na nerw łokciowy i stąd dolegliwości. Najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście, konieczna jest dokładniejsza diagnostyka. Co do leków przeciwbólowych to powinien zadecydować w taki ... Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. leczenie farmakologiczne, rehabilitację ( od lutego ) bez żadnych efektów. Chodzić już samodzielnie nie mogę, poruszam się tylko do toalety przy balkoniku inwalidzkim i osoby ubezpieczającej mnie. Nie mam siły w nogach, w kolanach ...

Leczenie silnego bólu przy dyskopatii lędźwiowo-szyjnej Mam dyskopatie L5S1. Bóle bardzo mi dokuczają dokładnie w odcinku lędżwiowym. Nie ma promieniowania na nge czy coś w tym rodzaju. Są również guzki schmoria,płytkie. Co ja mam dalej począć.???Jak sie ratować??? Bardzo często nie mo ... Ośrodki leczenia artrogrypozy Mój roczny syn jest chory na artrogrypozę. Nie rusza rączkami. Do tej pory był leczony w Krakowie, chciałabym zmienić placówkę. Gdzie w okolicach Krakowa lub nawet w całej Polsce, są miejsca gdzie leczy się dzieci z tą chorobą? Cz ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu a stwardnienie rozsiane .. Leczenie, jesli tak w którą stronę należy zmierzać. Zanik korowy i podkorowy jest na szczęście niewielkiego stopnia. Powodem może być wiek, zwykle z wiekiem pojawiają się takie zaniki związane z miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, ...

Leczenie miopatii miotub Co to jest miopatia miotub? Jak to się leczy? Czy jest to groźna choroba? Jak się to leczy? ... Szanse na powrót do zdrowia po udarze niedokrwiennym .. leczenie i rehabilitacja Pani mamy. ... Zmiany niedokrwienne w głowie na zasadzie migreny .. leczenie będzie skuteczne to już kwestia indywidualna. Jeżeli po około 6 tyg. stosowanego leczenia nie będzie poprawy należy zwrócić się ponownie do lekarza. ...

Renta z powodu epilepsji .. leczenia, czyli brak odpowiedzi na stosowane leki, co utrudnia normalne funkcjonowanie, szczególnie pracę, to można skonsultować się z lekarzem w tej sprawie. ... Całkowite wyleczenie padaczki .. leczenie objawowe? Jest to trudne pytanie. W niektórych przypadkach udaje się wyleczyć, dzięki farmakoterapii. W większości przypadków jednak objawy nawracają. ... Ognisko hiperintensywne o charakterze naczyniakowym na poziomie piersiowym .. Leczenie będzie pewnie polegać na rehabilitacji, a naczyniak obserwacji. ...

Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. leczenie nadal nie przynosi skutku.Moje badania : Wyniki badań EEG: zapis z zaznaczoną asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza ... Ból i drętwienie nogi mimo operacji przepukliny .. leczenia operacyjnego ból nie ustąpił to w zasadzie trudno mi powiedzieć czy problem dotyczy innego poziomu czy operowanej okolicy. Można jeszcze spróbować rehabilitacji w połączeniu z leczeniem przeciwbólowym. ... Sprawność po operacji przedłużenia ścięgien u dziecka .. leczenia przyczynowego, zatem takie działania mają na celu poprawę komfortu dziecka. ...

Nowoczesne leki na miotonię Thomsona .. leczenia? Czy można ją wyleczyć? Czy są w Polsce robione badania potwierdzające typ choroby i sposób jej dziedziczenia? Czy takie badania są drogie? ... Leczenie torbieli rdzenia kręgowego Po wykonaniu rezonansu magnetycznego okazało się, że mój tata ma torbiel w rdzeniu kręgowym. Gdzie mogę znaleźć najlepszych specjalistów w tej dziedzinie? Mieszkamy w województwie lubelskim, więc najlepiej, żeby lekarz był stąd, a ... Ból pleców i kolana, drętwienie ręki oraz szum w uchu przy przepuklinie szyjnej .. leczeniu, przede wszystkim osteoporozy. Co do dyskopatii to na początek będzie to na pewno rehabilitacja. ...

Leczenie i konieczność operacji torbieli pajęczynówki u dziecka Niedawno otrzymałam diagnozę dla mojego dziecka - torbiel pajęczynówki. Co to za choroba? Jak się ją leczy? Czy trzeba go wycinać? Czy istnieje szansa, że się wchłonie? Torbiel pajęczynówki jest zmianą niezłośliwą, polega na groma ... Metoda ozonowa w leczeniu bólów kręgosłupa Na poziomie l4/l5 jest centralne i nieco lewoboczne uwypuklenia tarczy na ok 5mm, modeluje worek oponowy i zweza wymiar strzalkowy kanalu kregowego do ok 9,5mm. Czy to oznacza, że czeka mnie zabieg? slyszalam o nowej metodzie ozon ... Leczenie kifozy z przemieszczeniami kręgów .. leczenia takich problemów? To najprawdopodobniej objawy także dyskopatii. Najlepiej wykonać MR kręgosłupa w odcinku szyjnym, prawdopodobnie występuje ucisk na korzenie nerwowe, stąd promieniowanie bólu. Po wykonanym badaniu będzie ...

Ból uda przy przepuklinie lędźwiowo-szyjnej, osteofitach i zmianach degeneracyjnych .. leczenie operacyjne. Występuje ewidentny ucisk na korzenie nerwowe stąd objawy bólowe z promieniowaniem do lewego pośladka i kończyny dolnej. Szczególnie, jeśli dotychczasowe rehabilitacje były nieskuteczne. ... Torbiel synowialna w szparze stawu międzykręgowego .. leczenie operacyjne. ... Leczenie naczyniaka w części przedniej trzonu piersiowego Niepokoi mnie naczyniak w części przedniej trzonu TH2 najpewniej naczyniak o przekroju 10 mm* na poziomach od C3 - C4 do C5 - C6 , tylne uwypuklenie krążków m/k zmniejszające przedrdzeniową rezerwę płynową* na poziomie C3 - C4 zmi ...

Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. leczeniem? przyznam ze funkcjonuję na 50% i potrzebuję pomocy. pozdrawiam Tak, należy skonsultować się z laryngologiem. Opisane zmiany wskazują na stan zapalny, objawy także to sugerują. Co do zmian w okolicy kąta mostowo - móżdźk ... Objawy zespołu De Morsiera .. leczenie? Inna nazwa choroby to dysplazja przegrodowo - oczna ( zespół wad wrodzonych ) i charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem nerwów wzrokowych ( zaburzenia widzenia, ślepota ), niedoczynnością przysadki ( zaburzenia hormon ... Sposób informowania dziecka o padaczce rodzica .. leczenia i reagowania w nagłej sytuacji. 10 - letnie dziecko jest w stanie dużo pojąć i zaakceptować. Jeśli ma Pani obawy, można to zrobić w obecności psychologa. ...

Palenie tytoniu przy epilepsji .. leczenia i czy może wywoływać ataki? Od jakiegoś czasu obserwuję nasilenie ataków i nie wiem, czy powinienem łączyć to z paleniem tytoniu. Palenie papierosów może także przyczyniać się do wystąpienia napadu padaczkowego. Najlepiej ... Leczenie polineuropatii czuciowo-ruchowej .. leczenie? Nie widzę znacznej poprawy odkąd biorę te leki. ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. leczenia taty. Bardzo proszę o pomoc i zgłębienię opisów tomografii w szczególności ostatniej wykonanej w lutym tego roku. Opis ostatniej tomografii komputerowej wykonany dziewiętnastego lutego 2011roku. badanie wykonano przed i p ...

Bóle i sinienie nóg po lekach na zawroty i bóle głowy .. leczeniu zapalenia ucha środkowego. Po zaleczeniu ucha, dostałam zawrotów i bólów głowy. Neurolog przepisał mi kilka leków. Od tamtego czasu miewam ostry ból nóg, są często sine. Czy to może być na skutek leków? Co powinnam zrobić ... Bóle kręgosłupa i drętwienie palców przy zwężeniu krążka lędźwiowo-szyjnego i osteofitach .. Leczenie przyczynowe to ostatecznie operacja, która prawdopodobnie w tym przypadku nie jest konieczna. ... Wieloletnie drżenie rąk przy nieskutecznym leczeniu Od paru lat prubuje sie leczyc z powodu drzenia rak ( lewa drzy bardziej ), ale bez efektu. Czy w badaniach tj. morfologia. Ob, glukoza, jony, TSH wyszły nieprawidłowości? Jakie lepi Pan stosuje i czy w badaniu neurologicznym wyst ...

Walka z asymetrycznym uśmiechem po porażeniu nerwu twarzowego .. leczenie farmakologiczne nie przynosi rezultatów. Można pokusić się o rehabilitację, czyli fizykoterapię ( np. elektrostymulacja, elektroforeza ). Należy także wciąż pod uwagę fakt, że niewielkie pozostałości przebytego porażenia ... Zawroty głowy i niedowład połowiczny lewostronny przy zmianach w płacie skroniowym .. leczenie? ... Napady złości i agresji z błahych powodów przy bólach w sercu i drgawkach .. leczenie farmakologiczne, co pomoże Panu mniej więcej normalnie funkcjonować. ...

Przebieg operacji przy dyskopatii kręgosłupa szyjnego .. leczenia operacyjnego. Proszę mi powiedzieć, jak przebiega taka operacja, ile wynosi okres rehabilitacji po niej i czy operacja może jakoś zagrażać mojemu życiu lub zdrowiu, jeśli się nie powiedzie? Ile jest procent szansy, że po ... Skuteczność i skutki uboczne Lamictrin .. leczenie. Działania uboczne to m.in. wysypka skórna, bóle i zawroty głowy, senność, drażliwość, zaburzenia żołądkowo - jelitowe. ... Zwapnienie splotów naczyniówkowych mózgu .. leczeniu. Nie są to zmiany patologiczne, a tworzące się z wiekiem i występujące u wielu osób bez przełożenia klinicznego. Także nie ma powodu do zmartwień. ...

Memotropin na przemęczenie i problemy z mową u osoby starszej .. leczeniu zaburzeń czynności poznawczych, następstw niedokrwienia mózgu. ... Sposoby leczenia bólów migrenowych .. leczenie lekami przeciwdepresyjnymi. ... Bóle głowy przy torbieli pajęczynówki i poszerzonych przestrzeniach Robina-Virchowa .. leczenia? Opisane w badaniu zmiany wymagają jedynie obserwacji. Zmiany naczyniopochodne są wynikiem nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub miażdżycy naczyń, powstają w miarę starzenia się organizmu. Poszerzenie przestrzeni okołonac ...

Przyszłe konsekwencje anizokorii u niemowlęcia .. leczenie? Czy w przyszłości dziecko może mieć jakieś problemy z nauką itp.? Nierówność źrenic, anizokoria, może być powodem wielu procesów np. powikłany uraz głowy, procesy zapalne, nowotworowe, leki, może to być taki urok dziecka ... Zimna głowa i nadmierna potliwość podczas snu .. leczenie. ... Cechy padaczki typu petit-mal .. leczenia. Oczywiście szanse są, więc proszę nie tracić wiary. ...

Zabieg termolezji w leczeniu przewlekłego bólu ręki Dostałam skierowanie na zabieg termolezji. Co to za metoda? Na czym polega? Czy jest niebezpieczna? Jest to metoda zwalczania bólu trwającego przewlekle. Polega ona na stosowaniu uszkadzaniu struktur nerwowych, dzięki odpowiedniej ... Leczenie ślepoty korowej u dziecka Mój 7 - letni syn ma porażenie mózgowe. Ma do tego stwierdzoną ślepotę korową. Chciałem zapytać, co to jest i czy w ogóle można wyleczyć tę chorobę? Jeśli tak, to w jaki sposób? Bardzo proszę o jakieś informacje, bo nie wiem, jak ... Przyczyny i leczenie hipoplazji krążka międzykręgowego .. leczenie zachowawcze. Można ostatecznie rozważyć leczenie operacyjne, w zalezności od występujacych objawów, stopnia hipoplazji. ...

Leczenie naczyniaka w mózgu Czy naczyniak w mózgu jest groźny? Jak to się leczy? Czy konieczna jest operacja? Wszystko zależy od rozmiarów naczyniaka, lokalizacji. W takich przypadkach decyzja podejmowana jest indywidualnie. ... Zalecenia przy Zespole Krabbego u dziecka .. leczenie objawowe w postaci rehabilitacji, farmakoterapii, zapewnienie dziecku odpowiednich warunków. ... Dobre wyniki EEG i tomografii głowy pomimo stwierdzonej padaczki .. leczenia występują nadal, co prawda rzadko, ale jednak. Uzyskanie prawa jazdy w takim przypadku nie jest nadal możliwe. EEG może być prawidłowe, mimo występowania napadów padaczkowych. ...

Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. leczenia ? co może być przyczyną tego schorzenia ? Wiek osoby 45lat, kobieta. Zwykle torbiel pajęczynówki wymaga jedynie obserwacji. W tym wypadku prawdopodobnie również. Ważna jest obserwacja, czy torbiel uciska na przysadkę. Jeś ... Zniesienie lordozy i powięzadłowe protuzje tarcz międzykręgowych na poziomie szyjnym .. leczenie takich dość przyznam dokuczliwych dolegliwości. Najlepiej ostatecznie skonsultować się z lekarzem, który zlecił badanie. Nie można na chwilę obecną wykluczyć operacji, ważne są występujące dolegliwości i ich nasilenie. Na ... Drżenie rąk i podwyższona temperatura przy stosowaniu Fluxoetin .. leczenia. ...

Specjalista od stwardnienia rozsianego z Wrocławia .. leczenia. Mam dopiero 33 lata. Gdzie mogę udać się do dobrego specjalisty od stwardnienia rozsianego? Najlepiej z Wrocławia. Zależy mi na zatrzymaniu postępu choroby. Proszę spróbować: - Bogusław Paradowski, Klinika Neurologii AM ... Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu Jakiś czas temu mąż obudził się z dziwnymi objawami. Zachowywał się tak jakby był pod wpływem alkoholu. Mówił niewyraźnie i miał zawroty głowy. Badania wykazały udar niedokrwienny. Badania krwi, echa serca nie wykazały żadnych zmi ... Objawy Carpale Tunnel Syndrom .. Leczenie polega na operacyjnym usunięciu ucisku, można w niektórych przypadkach stosować leczenie objawowe ( sterydy ). ...

Nieinwazyjne leczenie przepukliny krążka międzykręgowego .. leczenie tej dolegliwości? ... Utraty przytomności, wykręty rąk, szczękościsk i zwroty oczu .. leczenia nie zastosuje ( zapewne ma rację ), ale chciałabym wiedzieć co to może być. Obawiam się kolejnych tego typu napadów. Czekam teraz jeszcze na rezonans magnetyczny głowy, ale jakie badania mogę jeszcze wykonać? Jak stwierdz ... Paraliż prawostronny i agresja po udarze .. leczenia przyczynowego. Można rozważyć z lekarzem prowadzącym konieczność zastosowania leków, które trochę wyciszą agresję. Są sytuacje, kiedy nie zawsze da się uniknąć agresji ze strony Pani taty. Na pewno należy nauczyć się post ...

Zastrzyki witaminowe i sterydowe przy porażeniu nerwu twarzowego u dziecka .. leczenie? Brat ma 3 latka. Wszystko zależy też od rodzaju porażenia, przyczyny. Rehabilitacja jest dobrym rozwiązaniem. Preparaty witaminowe i sterydy nie zawsze są skuteczne, a wiążą się z bolesnymi zabiegami dla malucha. Jeśli b ... Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy .. Leczenie jest objawowe. Występujące objawy mogą ustąpić całkowicie lub ulec zmniejszeniu po kilku tygodniach, a nawet miesiącach. Istnieje jednak ryzyko, że mogą utrzymywać się do końca życia i być przyczyną występowania trwałych ... Skuteczność i czas leczenia za pomocą Depakine Kilka miesięcy temu dowiedziałem się, że mam padaczkę. Przepisano mi Depakine. Ataki pojawiają się kilka raz w miesiącu. Czy jest możliwe zatrzymanie choroby po tym leku? Jak długo należy go przyjmować, aby zauważyć zmiany? Nie ma ...

Objawy i diagnostyka Zespołu Melas u dziecka .. leczenie? Jest to choroba genetyczna, dziedziczona tylko od matki ( mutacje w DNA mitochodnrialnym u matki ). Pierwsze objawy pojawiają się w dzieciństwie także możliwe jest w tym czasie jego rozpoznanie. Należą do nich: miopatia ... Ustępowanie tików nerwowych z wiekiem .. leczenie objawowe. Najlepiej skonsultować się bezpośrednio z neurologiem dziecięcym. ... Hipodensyjna zmiana poniedokrwienna i niewielki zanik korowy mózgu .. Leczenie ma na celu zmniejszenie czynników ryzyka tj. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca powstawania kolejnych zmian niedokrwiennych. Szczegóły uzyska Pan od lekarza prowadzącego. ...

Skutki uboczne leczenia zapalenia opon mózgowych u noworodka .. leczenie tej choroby może powodować jakieś skutki uboczne u tak małego dziecka? W tym przypadku nieleczenie mogłoby doprowadzić do śmierci, zatem leczenie jest jedyną drogą. Każdy antybiotyk związany jest z nieco innymi działaniam ... Lucetam na zaburzenia pamięci przy padaczce .. leczeniu takich zaburzeń? Czy powoduje jakieś skutki uboczne? Działania uboczne mogą występować w postaci bólu głowy, senności, nerwowości. Proszę stosować lek według zaleceń lekarza i po około 2 tyg stosowania ocenić poprawę pami ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. leczenia. ...

Szanse na wyleczenie po pęknięciu tętniaka mózgu .. leczenie, braku powikłań i wdrożenia w odpowiednim czasie rehabilitacji. Proszę nie tracić nadziei. ... Ozonoterapia w leczeniu przepukliny kręgosłupa Niedawno dowiedziałam się, ze mam przepuklinę kręgosłupa. Słyszałam o ozonoterapii. Czy może ona pomóc w przepuklinie kręgosłupa? Na czym polega ta terapia? Czy jest kosztowna? ... Konieczność zabiegu przy zespole cieśni nadgarstka oraz rowka łokciowego .. leczenie do rehabilitacji. Prawdopodobnie neurochirurgowi chodziło o kręgosłup, a nie zespół cieśni nadgarstka. ...

Mocny ból kręgosłupa, promieniujący na lewy pośladek .. leczenie operacyjne najlepszą metodą dla Pana. Dziękuje za szybka odpowiedz i mam jeszce pytanie .mam prace stojaca przy pakopwaniu ,2 godziny dziennie dzwigam z ziemi 5 kg przedmioty i podaje na tasme potem lekka praca .zamierzam ... Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. leczenia. Więcej na temat SM, może Pani przeczytać na naszym portalu: http://www.neurologiczne.pl/stwardnienie_rozsiane.htm ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. leczenia ,powikłań .Czy jest możliwość całkowitego wyleczenia ? Jedyną możliwością terapeutyczną jest obserwacja i leczenie operacyjne, czyli wstawienie zastawki umożliwiającej odpływ płynu mózgowo - rdzeniowego. Powikłania oczywi ...

Śpiączka przy zespole neurodegeneracyjnym z otępieniem i padaczką skroniową .. leczenia, a wujek stałej opieki. ... Drętwienie rąk i ból odcinka szyjnego .. leczenie? ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. leczenia. Blizna korowa to miejsce po urazie, gdzie nie znajdują się prawidłowe komórki nerwowe, ale komórki neurogleju. mam zawroty głowy i boli mnie lewa strona głowy, od miesiąca biorę flunarizinum, nie mogę patrzeć na szybko p ...

Agresja po rozpoczęciu stosowania Tegretol na padaczkę .. leczenia. Jeśli zachowanie syna wiąże Pani z stosowanym lekiem należy skonsultować się z neurologiem. Nie można wykluczyć, że Pani syn ma taki przejściowy okres buntu związany z dojrzewaniem. ... Szybkość postępowania otępienia przy zaniku tkanki podkorowej mózgu .. leczenie. Proszę pamiętać, że stosowanie zbyt dużej ilości niepotrzebnych leków wpływa także negatywnie na Pani zdrowie. ... Sposoby leczenia leukoarajozy .. Leczenie uzależnione jest od zaawansowania zmian, stanu ogólnego, wieku, chorób towarzyszących, objawów. Myślę, że więcej na ten temat powie Panu neurolog, do którego należy się udać wraz z wynikiem badania. ...

Specjalista od zapalenia opon mózgowych .. leczenie jest możliwe. Niestety zbyt mało tu danych odnośnie etologii i leczenia, charakteru zmian w płynie mózgowo - rdzeniowych uniemożliwia mi udzielenie informacji. Powikłania oczywiście mogą występować, są one najczęściej pow ... Metoda endoskopowa w leczeniu dyskopatii .. leczenia i powrotu do zdrowia rzeczywiście będzie dużo krótszy, niż w przypadku zwykłej operacji? Tak, powrót do zdrowia jest nieco krótszy, jednak zależy do od powodzenia operacji. Dobór sposobu techniki operacji odbywa się indyw ... Skuteczność Depakine Chrono 300 i Lamitrin .. leczenie dobiera się indywidualnie. Jeśli mimo stosowanych leków nadal występują napady i brak poprawy należy rozważyć modyfikację leczenia. U niektórych osób występuje od razu wyraźna poprawa, u innych proces ten trwa nieco dłuże ...

Drętwienie lewej strony ciała przy przepuklinie i wyprostowanej lordozie szyjnej .. leczenie operacyjne, na początek może to być jednak rehabilitacja, która prawdopodobnie nie przyniesie zamierzonego efektu. Wynik należy skonsultować z neurochirurgiem. ... Lewostronne rotacyjne skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego .. leczenie? Obawiam się, że ze względu na wiek ( jak się domyślam ) skrzywienie kręgosłupa jest już nie do skorygowania. Można udać się na rehabilitację by zapobiegać postępowi zmian zwyrodnieniowych i powiększania się skrzywienia. ... Otępienie i pogorszenie pamięci jako zaniedbanie leczenia padaczki .. leczenia. Rodzina sugerowała, ze pewnie mi przejdzie. Od pewnego czasu mam coraz większe problemy z pamięcią, czuję się otępiała i głupsza. Czy te objawy mogą być spowodowane moim zaniedbaniem choroby? Jeśli napady padaczkowe wyst ...

Rehabilitacja osoby po kilku wylewach .. leczenia. Uzyska Pani niezbędne informacje. Niestety miejsc jest mniej niż chętnych, dlatego radzę nie zwlekać. Co do papierkowych wniosków musi Pani się tym zająć osobiście. ... Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. leczenia ( chirurgiczne? ). Należy także kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, leczyć ewentualne nadciśnienie tętnicze. ... Zabiegi laserowe przy dyskopatii .. leczenie, mimo, że rehabilitacja nie pomogła? Czy lepiej korzystać z zabiegów laserowych? Zabiegi hamują postęp choroby, nie działają przyczynowo. Należy samemu kontynuować ćwiczenia ruchowe, codziennie po 45 min. co ma na celu wz ...

Nerwowe mruganie, pociąganie nosem i chrząkanie u nastolatka .. leczenia ( Zespół Tourette*a? ). Prawdopodobnie już samo leczenie farmakologiczne przyniesie dobre rezultaty. ... Konieczność operacji kręgosłupa przy skoliozie II stopnia .. Leczeniem operacyjnym skoliozy zajmują się ortopedzi. Skal określających skoliozę jest kilka, zatem nie wiem wg której określono u Pana 2gi stopień. Także metod leczenia jest kilka. Najlepiej osobiście zasięgać opinii u ortopedy, ... Dobry neurolog z okolic Warszawy od bólów głowy .. leczenia ból głowy nadal występuje należy rozważyć dokładniejszą diagnostykę. Np. w szpitalu im. Orłowskiego lub w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Jeśli chodzi o neurologów można udać się np. do: - prof. Tadeusz Bacia - Rafał ...

Nowoczesne ośrodki leczenia migreny .. leczenia migreny. Czy w Polsce są ośrodki, gdzie leczy się migrenę? Takie ośrodki znajdują się w większych miastach np. Łódź, Warszawa, Kraków. Wszystko zależy także od tego jakie metody Pana interesują dokładnie. Rozumiem, że lec ... Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych Od jakiegoś czasu coraz częściej bolą mnie plecy, oczy, i szyja, mam uszkodzone nerwy obwodowe. Brałam już wiele leków, byłam na fizjoterapii. Coraz częściej drętwieją mi palce u rąk. Znacznie pogorszył mi się wzrok. Jakie badania ... Dieta ketogenna na kilkusekundowe zaniki świadomości przy padaczce .. leczenie padaczki. Nie ma dowodów na jej skuteczność. Jeśli objawy nasilają się mimo stosowanego leczenia, należy rozważyć modyfikację dawki leku lub zmianę leku na inny. ...

Bóle łopatki i karku, nasilające się podczas dźwigania .. leczenie. ... Osłabienie, niskie ciśnienie i mroczki przed oczami przy stosowaniu leków na padaczkę .. leczenia. Należy zgłosić je lekarzowi prowadzącemu. Niestety nie odpowiem Pani czy wyleczy się z padaczki, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektóre osoby chorują do końca życia, u innych pod wpływem właściwego leczenia objawy trw ... Sposoby leczenia przepukliny krążka .. leczeniu ( rehabilitacja czy operacja ) ostatecznie decyduje neurochirurg. Ważne są występujące objawy. Jeśli ucisk na worek ponowy nie jest znaczny, objawy nie są uciążliwe to można udać się na rehabilitację, oczywiście nie jest ...

Przyczyny i leczenie zwapnienia w sierpie mózgu .. leczenie? Czy to coś poważnego? Sierp mózgu to część opony twardej przebiegająca pionowo i oddzielająca półkule mózgu od siebie. Jej zwapnienie może występować np. po stanach zapalnych, także pojawia się wraz z wiekiem i nie wiąże ... Depakine na chwilowe zawieszenia świadomości u dziecka .. leczenie jest prawidłowe. ... Leczenie blokady stawu głowy Niedawno stwierdzono u mnie blokadę stawu głowy. Co to za choroba? Co powinnam zrobić? Czy można to całkowicie wyleczyć ? Chodzi Pani o staw szczytowo - potyliczny? Należy rozważyć rehabilitację, na którą skieruje Panią ortopeda l ...

Zwapnienie w sierpie mózgu u dziecka .. leczenia. Pojawiać się może wraz z wiekiem, bez klinicznych następstw. Inne przyczyny to proces zapalny, nadczynność przytarczyc. ... Leczenie fibromialgii .. leczeniu depresji. Jednak leki przeciwdepresyjne z powodzeniem stosowane są w leczeniu niektórych typów bólu, w tym w fibromialgii. Stosować go będzie trzeba przewlekle prawdopodobnie. Lek zaczyna działać po około 2 - 3 tygodniach ... Szanse na wyleczenie padaczki niemowlęcej .. leczenie będzie trwało stale, do końca życia. Niestety bez dokładniejszych informacji nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. ...

Leki opioidowe na bóle głowy przy padaczce .. leczenie bólu głowy powinno rozpocząć się od paracetamolu lub niesteroidowego leku przeciwbólowego. Dopiero kiedy te leki będą nieskuteczne rozważyć zastosowanie słabego opioidu. Najlepiej osobiście skonsultować się z neurologiem, ... Leczenie wieloogniskowych naczyniowych uszkodzeń mózgu .. leczenie? Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? Wielonaczyniowe uszkodzenie mózgu jest najpewniej wynikiem rozległej miażdżycy naczyń lub nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy. Wszystko zależy na co Pani choruje. Zmiany te są nies ... Rozbieżne wyniki EEG przy atakach padaczki .. leczenie. ...

Skutki i leczenie hipoplazji móżdżku .. leczenie? Hipoplazja to termin określający zbyt słabe wykształcenie się narządu. W tym wypadku móżdżek nie jest prawidłowo ( w pełni ) wykształcony. Jest to zmiana wrodzona. Objawia się jako zaburzenia równowagi, nieprawidłowe nap ... Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego Moja mama na początku choroby bolała głowa a pózniej zaczęła boleć noga.Choroba potoczyła się błyskawicznie.W ciągu roku przestała chodzić,lewą ręką poruszać a co najgorsze ma otępienia, mało mówi, ciągle płacze, krzyczy, nie chce ... Botoks przy leczeniu paraliżu po udarze .. leczenia jest skuteczna? Należy osobiście skonsultować się z neurologiem w tej sprawie. Efekt leczenia jest krótki, 2 - 3 miesiące, poza tym chyba nie refundowany przez NFZ. Niestety nie we wszystkich przypadkach niedowładu spasty ...

Renta przy padaczce i torbieli mózgu .. leczenie. Na obecną chwilę, z opisu wynika, że rokuje Pan na poprawę zdrowia, stąd renta raczej nie wchodzi w grę. ... Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej .. leczenie sterydami, po którym niestety nie widać poprawy ( pojawił się niedowład lewostronny i parestezje węchowe ). Czy można zrobić coś więcej? ... Rozszczep przegrody przezroczystej .. leczenia. ...

Objawy i leczenie encefalopatii .. leczenie? Czy osoba chora na tę osoba powinna w jakiś sposób zmienić swój tryb życia? Encefalopatia to zespół objawów neurologicznych wynikających z różnych przyczyn tj. zatruć, ciężkiej niewydolności wątroby czy nerek, nadciśnien ... Fundacje wspierające w rehabilitacji chorych z guzem rdzenia kręgowego .. leczeniu i rehabilitacji z takim schorzeniem jak moje ? Będę wdzięczna za każdą pomoc. Na rehabilitację może iść Pani w ramach NFZ. Skierowanie wypisze Pani neurolog. Co do toksyny botulinowej to obawiam się, że nie jest ona refun ... Wpływ na zdrowie kilku rezonansów magnetycznych z kontrastem .. leczenie. Badanie MR nie jest tak szkodliwe jak np. CT czy rtg. Można je wykonywać częściej bez szkody dla zdrowia. Jeśli chodzi o kontrast, to jeśli po poprzednich podaniach nie wystąpiły żadne działania uboczne to nie ma przeciw ...

Skutki uboczne przyjmowania Avonex na stwardnienie rozsiane .. leczeniu SM. Tak naprawdę pod uwagę bierze się przewagę korzyści nad ryzykiem. Musi Pani wiedzieć, że obecnie nie ma dużego wyboru w leczeniu tej choroby. Najpowszechniejszym działaniem ubocznym są objawy grypopodobne tj. gorączka ... Leki przeciwpadaczkowe i zastrzyki z botoksu na bóle głowy .. leczenia migrenowych bólów głowy lekami na epilepsję i zastrzykami z botoksu? Słyszałem, że w niektórych przypadkach takie leczenie może być skuteczne. Czy może to wywołać jakieś skutki uboczne? Wyeliminować migreny zupełnie się n ... Problemy z rozpoznawaniem otoczenia po śpiączce cukrzycowej .. leczenie, stan ogólny, wyniki badań. Także kontakt z rodziną. ...

Nieinwazyjne metody leczenia wad kręgosłupa .. leczenie zachowawcze i jak na razie bez poprawy.Dowiedziałem się o leczeniu nieinwazyjnym czyli leczenie laserem.Chciałbym uniknąć operacji dlatego zainteresowała mnie ta metoda. Czy takie leczenie jest refundowane przez NFZ.Gdzie ... Silne bóle kręgosłupa przy przepuklinie jądra miażdżystego i ucisku na worek oponowy .. leczeniu ( rehabilitacja czy operacja ). ... Operacyjne leczenie przepukliny tarczy międzykręgowej .. leczenia przyczynowego, rehabilitacja pomaga, ale niezbędna jest współpraca chorego. Zwykle są to ćwiczenia ruchowe, codziennie przez około 4 tygodnie. Po rehabilitacji, ćwiczenia należy wykonywać samemu w domu regularnie już w za ...

Leczenie depresji przy padaczce .. leczenie? Tak, można leczyć się także w kierunku depresji. Można udać się do neurologa lub psychiatry, który dobierze odpowiednie leki dla Pani, w zależności od nasilenia dolegliwości i rodzaju depresji, jej objawów. Co do leczeni ... Przebieg leczenia wodogłowia wewnętrznego .. leczenia operacyjnego, czy wystarczy zażywanie leków? Jaki jest przebieg leczenia? Nie, rozpoznanie wodogłowia wewnętrznego wskazuje na to, że jest przeszkoda w odpływaniu płynu mózgowo - rdzeniowego. Leczenie jest operacyjne ( us ... Skutki uboczne stosowania Valprolek u dziecka .. leczenia, stopniowo ustępują. Zalicza się do nich najczęściej: nudności, wymioty, bóle brzucha, senność, wysypka na skórze. Należy okresowo wykonywać kontrolne pomiary transaminaz ( diagnostyka czynności wątroby ). ...

Napadowe częstoskurcze serca a nerwica .. leczenie, ewentualnie włączy lek, który będzie likwidował drżenie. Częstoskurcz napadowy to przyspieszenie bicia serca, do około 150 - 200 uderzeń na minutę, wynika np. z chorób serca, nerwicy, nadczynności tarczycy. ... Depakine Chrono przy podejrzeniu padaczki .. leczeniu padaczki. Najczęstsze działania uboczne to: bóle brzucha, nudności i wymioty, zaburzenia ze strony wątroby, senność. Jednak najczęściej objawy te występują na początku leczenia. Okresowo należy wykonywać badania kontrolne ... Agresja i zaburzenia świadomości po urazie mózgu .. leczenie przyczynowe i objawowe. W sumie Państwo nie mają zbytnio możliwości pomocy, oprócz wsparcia, zapewnienia niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby w szpitalu dla chorego i uzbrojenie się w cierpliwość. Najwięcej informacji ...

Dobry neurochirurg z Krakowa od leczenia gruczolaka przysadki Czy mogłabym prosić o kontakt do jakiegoś dobrego neurochirurga z Krakowa? Zdiagnozowano u mnie gruczolaka przysadki i jak dotąd żaden lekarz mi nie pomógł. ... Bóle głowy podczas silnych emocji .. leczenia. Pozdrawiam i życzę zdrowia : ) ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. leczenia. * Po wykonaniu badania w sekwencjach SE( T1 ax. ), FSE( T2 ax.cor.sag. ), IRFSE( T2 ax. ) i po podaniu kontrastu iv. SE( T1 ax.cor. ) i wcześniejszych naświetlaniach stwierdzono obrzęk w płacie czołowym i przedniej częśc ...

Metody na leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego Moja kuzynka od dziesięciu lat choruje na neuralgię nerwu trójdzielnego. Miała już przecinany pień i wszczepianą elektrodę do stymulacji mózgu. Niestety nie widać efektów. Wcześniej była leczona na migrenę. Czy jest szansa, żeby j ... Leczenie ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia Mój brat ma podejrzenie ADEM ( Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia ). Potrzebuję wszelkich informacji na temat tej choroby. Skąd się bierze? Jak ją się leczy? Jak będzie przebiegał rozwój choroby? Czy jest szansa na jej całko ... Ból pleców i ograniczenie ruchowości szyi a miejscowe pęknięcie kręgosłupa .. leczeniem będzie operacja. ...

Bóle i zawroty głowy po pominięciu dawki Clonazepam .. leczenie. Czy maiła Pani takie wskazania? Lek powoduje uzależnienie psychofizyczne. Najlepiej zgłosić się do lekarza osobiście i omówić odstawienie leku, czego nie robi się nagle, ale stopniowo. W czasie ciąży najlepiej stosować L ... Równoczesne leczenie padaczki i depresji Od wielu lat jestem chora na padaczkę i jednocześnie od niedawna cierpię na depresję. Mój lekarz przepisał mi Trileptal. Boje się go przyjmować, żeby moja depresja się po nim nasiliła. Czy istnieje taki lek, który leczyłby jednocz ... Szanse na wyzdrowienie po nagłym zatrzymaniu krążenia .. leczenie objawowe. ...

Ból odcinka szyjnego przy pogłębionej lordozie i umiarkowanych zwyrodnieniach .. leczenie przeciwbólowe nie jest wystarczające. ... Rehabilitacja przy skoliozie z rotacją osiową .. Leczenie operacyjne stosowane jest w zaawansowanej skoliozie. Aby uzyskać skierowanie najlepiej z wynikami badań zgłosić się do poradni ortopedycznej lub do lekarza rodzinnego. ... Przyczyny powstania i leczenie ogniska hipodensyjnego w głowie .. leczenia tej choroby? Czy jest to coś poważnego? Jakie mogły być przyczyny powstania tego schorzenia? Ognisko hipodensyjne jest pojęciem radiologicznym, nie jest chorobą. Może wskazywać na niektóre choroby neurologiczne, zmiany ni ...

Objawy choroby Parkinsona .. Leczenie nie jest przyczynowe, łagodzi jedynie postęp i objawy choroby. Niestety choroba upośledza znacznie sprawność i samodzielność chorego. ... Płytka skolioza kręgosłupa lędźwiowego ze spłyceniem lordozy, osteofitozą i przepuklinami .. leczenie operacyjne z późniejszą rehabilitacją. Jutro mam komisje w Zus i nie wiem czego się spodziewac czy będę mógł pracowac dodam że jestem po operacji wymiany biodra,którą miałem rok temu czy w moim przypadku mogę wrócic do pr ... Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. leczenie zastosować, na razie bierze leki na chorobę Parkinsona, ale nie pomagają jej. Na co choruje moja siostra? Jak można jej pomóc? Pani opis najbardziej wskazuje na stwardnienie zanikowe boczne. Niestety nie znając dokładnych ...

Leczenie neuropatii czuciowo-ruchowej Dwa lata temu stwierdzono u mnie neuropatię czuciowo - ruchową, która pojawiła się po zdjęciu gipsu po skręceniu stawu skokowego prawej kostki. Stopy zaczęły wówczas opadać. Czy da się to jakoś wyleczyć. Lekarze zalecili ćwiczenie ... Leczenie torbieli pajęczynówki w tylnej dolnej części czaszki .. leczenie objawowe, obserwację. Nie jest to zmiana złośliwa, zatem jej usunięcie ograniczone jest do niektórych sytuacji. ... Rehabilitacja osoby po udarze pnia mózgu .. leczenie profilaktyczne. Rehabilitacją zajmują się rehabilitanci, który w zależności od stanu ogólnego dobierają odpowiednie ćwiczenia. ...

Zanik korowo-podkorowy w istocie białej okołokomorowej .. leczenie objawowe, zapobieganie infekcjom, rehabilitacja. ... Całkowite wyleczenie padaczki po wypadku samochodowym .. leczenie padaczki, która została nabyta po urazie głowy? Czy w badaniach obrazowych głowy stwierdzono nieprawidłowości, co to był za uraz głowy? Trudno odpowiedzieć na Pani pytanie. Na pewno konieczna jest farmakoterapia, czyli le ... Neurolog-onkolog w okolicach Kielc od glejaka wielopostaciowego .. leczenia specjalistycznego. ...

Operacyjne leczenie przepuklin w różnych partiach kręgosłupa .. leczenia operacyjnego kwalifikuje się zmiany te najbardziej nasilone, jeśli są to różne poziomu kręgosłupa to operacja nie będzie jednoczasowa. Reszta prawdopodobnie powinna leczona być objawowo i rehabilitacją. Dokładne instrukcj ... Leczenie operacyjne kręgosłupa szyjnego za granicą Od pewnego czasu cierpię na bóle kręgosłupa. Badania wykazały, że konieczna będzie operacją kręgosłupa szyjnego. Czy długo trwa rekonwalescencja po operacji? Czy ból kręgosłupa minie? Gdzie za granicą są najlepsze ośrodki specjali ... Nawracające bóle głowy po urazie głowy z omdleniem .. leczenia mogą się jedynie nasilać. ...

Nawrót padaczki w czasie ciąży .. leczenie przeciwpadaczkowe. ... Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. leczenie, na razie zachowawcze. ... Możliwe skutki uboczne leku na nerwicę Temazepamum Signopam .. leczeniu zaburzeń snu. Może prowadzić do uzależnienia, zatem nie należy go stosować przewlekle. Najczęstsze działania uboczne to: zmęczenie, bóle i zawroty głowy, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia koordynacji ruchów, oczopląs ...

Leczenie operacyjne dyskopatii szyjno-lędźwiowej Czy to można leczyć operacyjnie przy wynikach z tomografu komp.gzie* na poz.L3 - L4 modelowanie prawego otworu m - k przez zmiany wytwórcze w stawach m - k.na poziomie L4 - L5 wypuklina tylna krążka m - k o szer.3mm. Na pozL5 - S1 ... Leczenie zespołu opóźnionej fazy snu Od niedawna cierpię na zespół opóźnionej fazy snu. Czy można to wyleczyć? W jaki sposób? Czy są jakieś konsekwencje zaniedbania? Choroba jest przewlekła, najczęściej. Chodzi o to, iż występuje rozbieżność między wewnętrznym zegare ... Ataki padaczki wskutek bólu lub stresu u dziecka .. leczenie, skoro brak poprawy a napady padaczkowe występują często. ...

Leczenie Zespołu Guillaina-Barrégo .. leczenie? Jest to ostry stan zapalny, powodujący demielinizację obwodowych nerwów. Podstawą jest wzmożony proces autoimmunologiczny, czyli wytwarzanie przeciwciał przeciw strukturom nerwów obwodowych. Przyczyną są infekcje, np. pr ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. leczeniu wodogłowia. dziekuje za odpowiedź,mój neurolog stwierdził,ze trzeba za rok powtórzyć badanie,o leczeniu nie było żadnej rozmowy ... Zapalenie nerwu wzrokowego i bóle kończyn jako objawy SM .. leczeniem SM. ...

Dziedziczenie polineuropatii .. leczenie jest objawowe. ... Następstwa wynikające ze spłycenia lordozy, osteofitów i protruzji lędźwiowej .. leczenie przeciwbólowe nie przynosi ulgi można rozważyć rehabilitację. ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepuklina lędźwiowo-szyjna .. leczenie operacyjne. Występuje ucisk na nerw i uszkodzenie z przemieszczeniem krążka międzykręgowego. ...

Rokowania przy zapaleniu opon mózgowych, krwiaku śródmózgowym i sepsie .. leczenie tj. antybiotyk leki przeciwzakrzepowe. Tak naprawdę najbliższe dni będą decydujące. Rehabilitacja na pewno będzie niezbędna. Czy nastąpi poprawa trudni mi powiedzieć. ... Całkowite wyleczenie padaczki skroniowej .. leczenie? W jaki sposób? Jest to trudne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. U niektórych osób może dochodzić do całkowitego wyleczenia, takie przypadki jednak są rzadkie. Najlepiej porozmawiać o tym z lekarzem prowa ... Lęki, bóle głowy, otępienie i problemy z utrzymaniem równowagi .. leczenie przeciwdepresyjne, uczucie lęku także wówczas powinno ustąpić. Dobrze by było także zacząć uprawiać sport, przebywać dużo na świeżym powietrzu, aktywnie. Dziekuje za odpowiedz * ) Czyli nie mam zadnego krwiaka, niedotleni ...

Leczenie przeczulicy po wylewie do mózgu .. leczenie jej nie pomogły. Co powinna zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Nie jest to przeczulica, z tego co Pan pisze. Problemem może być słabe krążenie, zaburzenia hormonalne, a także może wiązać się z lokalizacją udaru w mózgu. Naj ... Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. leczenie? Jest to choroba wirusowa wywołana wirusem opryszczki HSV - 1. Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji, nawet śmierci. Powstałe ubytki neurologiczne mogą występować trwale. Leczenie polega na podawaniu ogólnie ... Zaniki korowo-podkorowe mózgu, problemy z mową i pamięcią po udarze .. leczenia. Naprawdę trudno wypowiadać się na ten temat nie znając obecnego stanu ogólnego chorego po drugim udarze. Jeśli jest to drugi udar, niestety ryzyko kolejnego istnieje. Ważna jest profilaktyka. ...

Rokowania przy śpiączce, krwotoku wewnętrznym i licznych złamaniach .. Leczenie będzie długie i wymagać wiele wysiłku. Na pewno najwięcej informacji uzyska Pani osobiście w szpitalu. ... Leczenie pourazowej apatii euforycznej .. leczenie? Czy można całkowicie wyleczyć to schorzenie? Apatia to zobojętnienie, euforia czyli nieadekwatne dobre samopoczucie z tendencją do śmiechu, radości. Czy prawidłowo przepisała Pani rozpoznanie? Nie jestem psychiatrą, zate ... Rehabilitacja po discektomii lędźwiowej kręgosłupa .. leczeniu ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne? Tak, na pewno zostanie Pan skierowany na rehabilitację. Należy nadal uważać na siebie, czyli nie dźwigać, nie przemęczać się, wzmacniać mięśnie grzbietu, unikać przyjmowania nieprawidł ...

Leczenie porażenia opuszkowego .. leczenia lub operacji tego rodzaju choroby i gdzie można się zwrócić w tej sprawie? Przyczyną jest uszkodzenie jąder nerwów leżących w opuszcze w rdzeniu przedłużonym. Charakterystyczne jest zaburzenie połykania i mowy. Może być w ... Nieskuteczność zastrzyków przy porażeniu nerwu twarzowego .. leczenie. Po zakończonej kuracji i badaniach kontrolnych będzie można powiedzieć coś więcej. ... Drżenie rąk i głowy podczas stresu .. Leczenie farmakologiczne ( objawowe ) jest skuteczne, w takiej sytuacji. Nie mniej należy zgłosić się do neurologa osobiście. ...

Niesymetryczny układ komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej .. leczenie? Wszystko zależy od przyczyny. Ważny jest wywiad okołoporodowy, jak przebiegał poród. Opisane zmiany mogą mieć z tym związek i wówczas powinny stopniowo same ustępować. Na pewno wymagana jest kontrola za 3 tyg., obserwacj ... Atak padaczki podczas odstawiania leków przeciwpadaczkowych .. leczenie przeciwpadaczkowe powinno być kontynuowane jednym lekiem w niskich dawkach, jeśli jest taka możliwość. Więcej dowie się Pani od neurologa. ... Zaburzenia koncentracji i pamięci, bóle głowy oraz urojenia .. leczenia farmakologicznego ( neuroleptyki ). ...

Ośrodki rehabilitacyjne dla osób w śpiączce .. leczenie stanowi tam podawania kroplówek i odsysanie tchawicy. Jak powinna wyglądać opieka w takim ośrodku? Czy można go przenieść gdzie indziej? W wymienionym ośrodku znajomy powinien mieć dostęp do rehabilitacji. Wszystko zależy ... Nerwica wskutek urazu głowy .. leczeniu nerwicy, badanie MR będzie kosztowne i za wiele nie wniesie do diagnostyki, prawdopodobnie wyjdzie bez zmian patologicznych. Nie zmieni się sposób leczenia. ... Bóle stawów skroniowo-żuchwowych a neuralgia .. Leczenia Bólu skierowano mnie na leczenie stawów skroniowo - żuchwowych. Jestem leczona na depresję i neuralgię. Czy to na pewno te choroby? lekarze nie mają pewności. W jaki sposób można to sprawdzić? Witaj: ) Powinnaś zgłosic si ...

Ból i drętwienie w pośladków po operacji usunięcia przepukliny .. leczenie jeszcze raz. Skąd te dolegliwości? Należy wykonać badania kontrolne. Ważne, że objawy ustąpiły. Pojawienie się nowych może być wynikiem, że zmiany są wieloogniskowe. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, który Panią oper ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. leczenie przeciwbólowe i rehabilitacja czy może już operacja. ... Leczenie mikrogruczolaka przysadki .. leczeniu farmakologicznym ( bromokryptyna ) i obserwacji ( badania obrazowe i hormonalne ). W razie konieczności operacji usunięcia gruczolaka. ...

Medycyna naturalna przy leczeniu ADHD .. leczenia rzeczywiści mogą być skuteczne w leczeniu ADHD? Jeżeli tak, to do kogo najlepiej się udać? Mieszkamy w województwie podkarpackim. ... Leczenie częstych zaburzeń pamięci krótkotrwałej Od pewnego czasu miewam częste utraty pamięci. Zapominam co, gdzie położyłem, czynności, które miałem wykonać itp. Czy to normalny objaw np. przemęczenia? Co powinienem zrobić? ... Szpital dla osoby w stanie czuwania przy uszkodzeniu ciała modzelowatego .. leczenia w innym mieście jest niemożliwe ze względu na brak miejsc. Jak mamy znaleźć inny szpital? Gdzie? ...

Uszkodzenie nerwów splotu barkowego po tracheotomii .. leczenie takiego uszkodzenia jest w ogóle możliwe? ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego z impresją worka oponowego .. leczenie tej choroby? ... Ryzyko paraliżu po operacji dyskopatii szyjnej .. leczenia takich dolegliwości. ...

Diagnostyka porażenia przysennego .. leczenia. Jednak w Pani przypadku ważną informacją jest przebyta operacja, zatem najlepiej poinformować o swoich objawach lekarza prowadzącego. ... Leczenie torbieli w zatoce klinowej Mam torbiel w zatoce klinowej po lewej stronie. Mam dopiero 28 lat. Jestem w szoku, że coś takiego mnie spotkało. Co mam robić? Czy z tym można normalnie żyć? Czego powinienem unikać? Czy czeka mnie operacja? Torbiele zatok oboczn ... Ból głowy po prawej stronie u dziecka po przeziębieniu .. leczenie ibuprofenem. ...

Leczenie dyskopatii szyjnej .. leczenia czy może nawet operacji? Jak się to leczy? Czego powinno się unikać przy takiej chorobie? Dyskopatia to uszkodzenie krążka międzykręgowego C4 - 5, C5 - 6. W zasadzie leczenie jest uzależnione od nasilenia zmian w wykonany ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. leczenie? Czy jest to choroba uleczalna? Czy są jakieś utrudnienia wynikające z chorowania na nią? Zespół Dyka - Davidoffa - Massona wiąże się z hemiatrofią mózgu z hipetrofią kości czaszki i zatok stwierdzanych w badaniach obrazo ... Wn. Kyphoscoliosis. Spondylosis deg. incip .. leczenie. ...

Ból kręgosłupa spowodowany przepukliną .. Leczenie to rehabilitacja i leki przeciwbólowe lub operacja. Dobrze przeprowadzona rehabilitacja przynosi dobre efekty, polega na nauce wzmacniania odpowiednich mięśni i przyjmowania prawidłowej postawy, a w związku z czym mniejsz ... Leczenie skutków karioostenozy u dorosłego Od dzieciństwa mam dużą głową. Prawdopodobnie przeszedłem w dzieciństwie kariostynozę typu metopic. Mam 20 lat. Czy jest szansa, aby skutki tej choroby zniwelować po tylu latach? Czy mam szansę na operację? ... Otępienie, uczucie ciążenia głowy oraz skurcze dłoni, nóg i szyi .. leczenie tych chorób. Można oczywiście skonsultować się z neurologiem, ale przede wszystkim z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym. ...

Odwodnienie tarczy międzykręgowej i grzbietowe wypuklenie krążka lędźwiowego .. leczeniu ( operacja czy rehabilitacja ) decyduje osobiście lekarz prowadzący. ... Bóle i dyskusje stopy po uszkodzeniu nerwów kulszowego i strzałkowego .. leczenia powinny być widoczne już znacznie wcześniej. ... Pierwsza pomoc podczas ataku padaczki .. leczenie, rodzaj padaczki, czas jej trwania. Przede wszystkim należy unikać czynników wywołujących napad, o ile jest to możliwe np. braku snu, głodu, stresów. Podczas napadu padaczkowego najważniejsza jest ochrona przed uszkodzeni ...

Poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. leczenie? Jeśli tak, jak ono będzie wyglądać? Jeśli zmiany są adekwatne do wieku to w zasadzie nie musi podlegać to leczeniu. Ewentualne leczenie objawowe zależy od stanu ogólnego i towarzyszących chorób, objawów. Najlepiej zgłosi ... Ośrodki leczenia epilepsji .. leczenia epilepsji i gdzie można znaleźć najlepszych specjalistów w tej dziedzinie? Na pewno CZD w Warszawie, http://www.czd.pl/index.php?id=834 ICZMP w łodzi http://www.iczmp.edu.pl/ Szpital im. T. Marciniaka we Wrocławiu http:// ... Możliwość całkowitego opanowania ataków epilepsji .. leczenie jest możliwe, jednak trudno przewidzieć to w każdym przypadku. Bardzo dobrym znakiem jest pozytywna odpowiedź na stosowane leczenie. Być może w Pani przypadku uda się całkowicie wyleczyć z padaczki. Należy jednak mieć świ ...

Leczenie przepukliny krążka międzykręgowego lędźwiowego .. leczenia rehabilitacyjnego. Najpewniej będzie to rehabilitacja. Trwa ona 4 tygodnie, codziennie ( pon - pt ). ... Podwójne widzenie i paraliż nerwu twarzowego po operacji guza mózgu .. leczenia podwójnego widzenia jakie nastąpiło w wyniku operacji? Należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem, który wykonywał operację na tzw. wizytę kontrolną, powtórną jeśli jedna już miała miejsce. Trudno wypowiadać mi s ... Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. leczeniu należy rozważyć operację. Ostatecznie decyduje lekarz prowadzący. Pierwszym badaniem był TM który wykazał jak wyżej, nastepnie po około miesiącu było wykonane badanie MRI które nie wykazało większego poszerzenia układu ko ...

Podwójne widzenie i zezowanie u dziecka .. leczenie. ... Operacyjne leczenie dehydratacji i obniżenia wysokości krążków międzykręgowych .. Leczenie do tej pory nie przyniosło efektów, więc zalecono mi operację. Czym może grozić taka operacja? Czy jest to poważny zabieg i jak wygląda po nim leczenie? W jakim czasie dochodzi się do zdrowia? O wszelkich powikłaniach zos ... Leczenie Zespołu Hakima .. leczenie zakończył. Dostaje tylko jeden rodzaj leków - NOOTROPIL 1200mg. Jej stan zdrowia nic nie polepsza jest, porusza się tylko po domu za pomocą balkonika... nie wiem gdzie szukać pomocy juz dla niej i co mogłoby Jej jeszcze p ...

Przejściowe ataki niedokrwienne TIA .. leczenie? TIA, czyli przemijający atak niedokrwienny wywołany jest przerwą w dopływie tlenu do mózgu. Czynników mogących powodować taki stan jest wiele: zakrzepy w naczyniach zaopatrujących mózg, miażdżyca, nadpłytkowość, migotani ... Codzienne bóle kręgosłupa podczas stania .. leczenie nie przyniosło znaczącej poprawy należy rozważyć operację. O jej zakresie i zasadach musi zadecydować neurochirurg. Proszę pamiętać, że zabiegi są tylko częścią leczenia. W Pani przypadku konieczne są ćwiczenia codzienne, ... Powikłania po operacyjnym leczeniu przepukliny Niedawno robiłem rezonans magnetyczny, który wykazał, że mam przepuklinę rdzenia kręgowego na odcinku c4 c5. Lekarz stwierdził, że jedyne wyjście to operacja. Jakie mogą być powikłania po tej operacji i w jakim czasie po zabiegu p ...

Niedorozwój ciała modzelowatego u dziecka .. leczenie tej choroby i jak ono będzie przebiegać? Jest to wada wrodzona, która w zasadzie może przebiegać o różnym nasileniu i manifestacji klinicznej, nawet bezobjawowo. Dlatego na temat dalszego rozwoju najlepiej aby wypowiedzia ... Obrzęk szpiku kostnego, wypuklina i dehydratacja tarczy po operacji kręgosłupa szyjnego .. leczeniem przyczynowym i w konsekwencji neurochirurg rozważy zapewne kolejną operację, jeśli jest to możliwe w Pana przypadku. ... Neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym kręgosłupa .. leczenie.pl Serdecznie dziękuję za podpowiedź, zechcę wysłać syna do dr Janickiego, lub dr Wielocha, ale jutro już ma umówiona wizytę u dr Kopaczewskiego. Dzwoniłam ,żeby go wstrzymać z ta wizytą, ale juz postanowił, że jutro pójd ...

Skutki uboczne przy zespole Romberga .. leczenie z tej choroby? Co należy robić? Zespół Parry*ego - Romberga, bo taka jest całościowa nazwa choroby, jest dolegliwością postępującą. Związana jest z zanikiem tkanek miękkich twarzy, ale przede wszystkim jej połowy. Jak na ... Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym .. leczenia Czy to cos powaznego , mam sie czegos obawiac? mam 38 lat Pozdrawiam. Dokładniejszym badaniem jest MR głowy, także koniecznie musi zostać przeprowadzone dla potwierdzenia skutków urazu głowy. Myślę, że nie ma jak na razie ... Różnicowanie padaczki i nerwicy u dziecka .. leczenie jak najbardziej powinno być stosowane. ...

Ból pomimo fizykoterapii przy dyskopatii kręgosłupa i przepuklinie międzykręgowej .. leczenia? Na początek radzę wykonać MR kręgosłupa. O leczeniu operacyjnym decyduje neurochirurg, także z wynikiem MR należy udać się do niego. ... Wypukliny lędźwiowe, objaw próżniowy i zwyrodnienia wyrostków stawowych .. leczenia sanatoryjnego z uwagi na ostry stan bólowy. Bardzo bym prosiła o interpretacje moich wyników Jakie są szanse na zmniejszenie bólu. Do jakiego lekarza najlepiej udać się, aby pokierował leczeniem. Jeśli jest to stan ostry ... Skuteczność Encorton w leczeniu paraliżu połowy twarzy .. leczenie objawowe. Najczęściej porażenie nerwu twarzowego obwodowe, ma trudną do ustalenia etiologię. Należy zastosować się do zaleceń lekarza, wybrać przepisane leki, wówczas będzie można ocenić skutek ich działania. ...

Zmiana naczyniopochodna i zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych .. leczeniu. W przypadku zgrubienia śluzówki w zatokach szczękowych wymagają one konsultacji laryngologa i leczenia. Prawdopodobnie to jest przyczyna dolegliwości. ... Torbiel szyszynki i pogrubienie zapalne śluzówki zatoki klinowej .. leczenia. Prawdopodobnie to przewlekły stan zapalny jest przyczyną dolegliwości. ... Ośrodek rehabilitacji neurologicznej w Warszawie dla osoby po udarze .. leczenie się w takim ośrodku po udarze mózgu daje dobre efekty? Czy mogłabym się dowiedzieć, które ośrodki tego typu w Warszawie i okolicach mają najlepsze opinie? ...

Drętwienie palca przy poszerzonej pochewce nerwu łokciowego .. leczenie przeciwzapalne, także warto udać się na kontrolę do neurologa. ... Leczenie kręczu karku .. leczenie uzależnione jest od przyczyny. Taki popularny kręcz karku, nazywany zawianiem, ustępuje samoistnie w ciągu tygodnia. Doraźnie należy smarować stronę chorą ketonal żelem, rozgrzewać. ... Osteofity i nierówności powierzchni granicznych kręgów piersiowych .. leczenie i rehabilitacja mojej choroby? Nie napisał Pan objawów, a w zasadzie jest to kluczowa informacja w podjęciu leczenia. Z wynikiem najlepiej osobiście skonsultować się z neurochirurgiem. Jeśli występuje ucisk na worek opono ...

Bóle głowy i sztywnienie karku po wyleczeniu padaczki .. leczenie. Przyjmowałam Depakine Chrono. Od momentu zakończenia leczenia dręczą mnie bóle głowy. Głowa boli mnie praktycznie przez 3/4 dnia. Sztywnieje mi też kark, jestem otępiała, mam problemy z koncentracją. Rezonans głowy sprze ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki wskutek obrzęku mózgu po operacji guza mózgu .. leczenia, także kardiologicznego. ... Osteofity na niektórych krawędziach trzonów kręgowych szyjnych .. leczenie ( operacja czy rehabilitacja ). ...

Mruganie oczami i chrząkanie u dziecka .. leczenie objawowe. Można rozważyć zakup nawilżacza powietrza. ... Spowolnione rozluźnianie napiętych mięśni .. leczenia dolegliwości. ... Drętwienie nogi przy zmniejszeniu lordozy lędźwiowej, dehydratacji i przepuklinie szyjno-lędźwiowej .. leczenie operację. Sama rehabilitacja w tym wypadku może nie być skuteczna, skoro występują już zaburzenia czucia i ból o takim nasileniu. ...

Leczenie wypuklin krążków międzykręgowych piersiowych Niedawno robiłem badania, które wykazały dokanałowe wypukliny włóknistych krążków międzykręgowych powodujące kompresje worka opony twardej. Czy jest możliwość usunięcia tego? Jaki byłby najlepszy sposób? Czy jest to niebezpieczne ... Przyjęcie przez szpital publiczny chorego po wybudzeniu ze śpiączki .. leczenia to raczej musi pozostać w placówce, w której obecnie przebywa. ... Bóle głowy po wypadku samochodowym .. leczenie lub dalszą diagnostykę. ...

Leczenie wirusowego zapalenia móżdżku .. leczenie? Czy długo dochodzi się do siebie po tej chorobie? Brat znajduje się w stanie ciężkim ( tak mówią lekarze ). Ma 35 lat. Będę wdzięczna za wszelkie informacje na temat zapalenia mózgu. ... Bóle nóg przy dyskopatii .. leczenia operacyjnego najlepiej poprosić o skierowanie na rehabilitacje, takie skierowanie wystawia także lekarz poz. Po rehabilitacji powinna nastąpić poprawa. Bóle są przyczyną najpewniej zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. ... Drżenie rąk i całego ciała w sytuacjach stresowych przy epilepsji .. leczenie. ...

Utraty świadomości po udarze krwotocznym mózgu .. leczenia. Co do rokowania to proszę pamiętać, że krwawienie śródmózgowe jest zagrożeniem życia. ... Wyleczenie z długotrwałych tików nerwowych u nastolatka .. Leczenie to w zasadzie podawanie neuroleptyków i psychoterapia. ... Specjalista od kręgozmyku z Warszawy .. leczenie nie przynosi żadnych rezultatów. Jego przypadek jest dosyć specyficzny. Gdzie powinniśmy się udać? Co Pan rozumie pod dotychczasowym leczeniem? Chodzi o rehabilitację ruchową? Polecam dr Jan Podbielkowskiego w Warszawie, ...

Niedosłuch obustronny przy poszerzonym zbiorniku górnym móżdżku .. leczenie w szpitalu nie przyniosło żadnej poprawy? Tak naprawdę zmiany opisane w MR głowy mogą nie mieć związku z Pana problemem. Niedosłuch może być wynikiem innej przyczyny, uszkodzenia aparatu odbiorczego, czyli ucha wewnętrzne ... Uwypuklenie krążków międzykręgowych szyjnych .. leczenie operacyjne. Jeśli jednak brak większych dolegliwości, będzie to najpewniej rehabilitacja ruchowa. ... Terapia grupowa przy nerwicy .. leczenia nerwic, odpowiednie dla rodzaju grupy. Na pewno ma pozytywny wpływ na większość uczestników. Co do najlepszego ośrodka w Polsce to nie mam rozeznania. W każdym większym mieście takie ośrodki się znajdują, najlepiej aby mi ...

Leczenie migrenowych bólów głowy, oczodołów, żuchwy i ucha .. leczenie tak silnych bólów migrenowych? Mam 43 lata. Leczeniem tego typu bólów głowy musi zająć się specjalista. Same leki przeciwbólowe na pewno nie wystarczą. Należy stosować leki dodatkowe, które mają zapobiegać napadom bólu np ... Leczenie zapalenia torebki stawowej w barku po urazie .. Leczeniem zajmuje się ortopeda. Trwa ono zwykle 2 - 4 miesiące. W zasadzie od głównych dolegliwości zależy sposób leczenia czy jest to rehabilitacja czy leczenie objawowe. Dolegliwość może ustępować także samoistnie. ... Lobektomia przy epilepsji lekoopornej .. leczenie operacyjne wykonuje się usunięcie płata skroniowego w obrębie półkuli niedominującej lub płata czołowego, rzadziej innych struktur. Co do szczegółów informacji to zostanie Pani poinformowana o wszystkich skutkach ubocznyc ...

Zwiększająca się częstotliwość napadów padaczki podczas snu .. leczenie, zmienić leki lub dawkowanie dotychczasowych leków. Można powtórzyć badanie eeg, w zależności jakie wyniki były poprzednich badań. Myślę, że warto skonsultować się z neurologiem, który Panią prowadzi. ... Przyczyny powstania i konsekwencje choroby Charcota-Mariego-Tootha .. leczenie? ... Objawy i leczenie chorób neurodegradacyjnych .. leczenie? Gdzie można szukać informacji na temat tych chorób? Choroby neurodegeneracyjne to takie, które niszczą komórki mózgowe, mogą być nabyte lub wrodzone. Należą do nich np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, SM, stwardn ...

Bóle pleców po bieganiu przy pjm uciskającej worek oponowy .. leczenie to rehabilitacja. Skierowanie uzyskać można od lekarza POZ. ... Trudności w głębokim oddychaniu przy nieskuteczności leków na nerwicę .. leczenie. Leki, które zapewne zostały Pani przepisane, nie działają od razu, na rezultat trzeba poczekać około 2 tygodni. ... Leczenie przepukliny kręgosłupa z uciskiem na worek oponowy i stenozą .. leczenie? Wszystko zależy od objawów i czasu trwania dolegliwości. Jeśli jest Pani młodą osobą to lepiej udać się na rehabilitację i zapobiegać postępowi zmian zwyrodnieniowych. W przypadkach zaawansowanych operacja jest nieunikni ...

Bóle głowy i przeskakiwanie kręgów szyjnych przy dyskopatii szyjnej .. leczenie operacyjne, w zależności od zaawansowania procesu. ... Drętwienia w lewej części głowy .. leczeniu i badaniach. ... Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. leczenie padaczki trwa, co najmniej 2 - 3 lat. Dziękuje: ) niby trwa 2 - 3 lata ale ja miałam padaczkę wywołaną tym że brałam tabletki antykoncepcyjne i bardzo bolała mnie głowa. w końcu chyba mój mózg nie wytrzymał i zaczął się b ...

Zabieg wstawiania plomby przy pustej przestrzeni w kręgosłupie .. leczeniu zespołu popunkcyjnego. ... Leczenie torbielek korzeniowych na kości krzyżowej .. Leczenie jest gównie zachowawcze ( głównie p/bólowe ). ... Torbiel pajęczynówki w biegunie przednim lewego płata skroniowego .. leczenie skłania się ku operacyjnemu usunięciu torbieli. Także skoro brak objawów, to na razie ustalić z neurologiem termin kontrolnego badania za 6 - 12 miesięcy. ...

Torbiel w lewym splocie naczyniówkowym u niemowlęcia .. leczenie tej torbieli? Takie torbiele same mogą się wchłonąć. Jeśli w zachowaniu dziecka nie ma większych odchyleń to nie ma konieczności przyspieszania wizyty. Zapewne wymagana będzie jedynie obserwacja córki i badanie kontrolne. ... Leczenie zaniku mózgu w młodym wieku .. leczenia ktora pozwala odbudowac tkanke nerwowa?czy zanik kory mozgowej moze byc odwracalny?od okolo 6 miesiecy mam coraz wiekszy problem z funkcjonowaniem,czuje ze przestaje myslec,nie jestem w stanie nauczyc sie czegos nowego,ma ... Zażywanie Depakine i Clonazepanum podczas ciąży .. leczenie, np. na lamotryginę, która jest lekiem bezpieczniejszym. Nie ma leku przeciwpadaczkowego, który nie jest obojętny wobec płodu, jednak najmniej szkodliwym jest właśnie lamotrygina. ...

Leczenie pourazowego braku afektu .. leczenie tzw. pourazowego braku afektu? W jaki sposób można pozbyć się tej dolegliwości? Jeśli jest to zmiana pourazowa leczenie może być trudne. Należy przede wszystkim skonsultować się z neurologiem i psychiatrą. Istotną rolę mo ... Leczenie anosmii .. Leczenie niestety nie przynosi skutku. Już nie wiem do kogo się udać z tym problemem. Rezonans magnetyczny głowy niczego nie wykazał. Badanie krwi pod względem hormonów wykryło wysoką prolaktynę. Jej zbijanie nie przynosi rezultat ... Zwyrodnienia kręgosłupa lędźwiowego i esowate skrzywienie kręgosłupa piersiowego .. leczenia przeciwbólowego, choć nie usunie to problemu i przyczyny dolegliwości. ...

Polipowate pogrubienie śluzówki w lewym przedziale zatoki klinowej .. leczenia w Pani przypadku. ... Leczenie chorego w śpiączce na własną rękę .. leczenia. Niestety taki stan wymaga karmienia przez sondę założoną do żołądka. Na temat takiej możliwości należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym. ... Leczenie dystonii psychogennej .. leczeniu? Farmakologię, rehabilitację czy zabiegi bądź operacje? Dystonia to mimowolne ruchy ruchów wywołujących skręcanie i wyginanie różnych partii ciała. Na tle psychogennym wymaga ona nieco innego leczenia, bardziej terapii u ...

Starania o dziecko przy stosowaniu Trileptal i Clonazepan .. leczenie, zatem wizyta u neurologa jest zalecana. ... Sposób leczenia gronkowca złocistego .. leczenie trwa długo? Ile może kosztować? Czy możemy się tym od niej zarazić, a jeśli tak, to co należy zrobić, żeby do tego nie doszło? Tak możliwe, że i u członków rodziny występuje również gronkowiec złocisty. Jeśli jest bezobja ... Nieustanne nerwobóle głowy przy neuralgii nerwu trójdzielnego .. leczenie w przypadku nerwobólu nerwu trójdzielnego trwać może dłużej. Oprócz przyjmowania leków należy rozważyć ustalenie przyczyn nerwobólu, czy jest to jedynie stan zapalny czy może wynik ucisku naczyń na nerw. W przypadku braku ...

Bóle głowy przy poszerzeniu komory czwartej .. leczenia ( operacyjnego ). Na ten czas zapewne jednak będzie to leczenie zachowawcze ( farmakologiczne ). ... Zwężenie aorty brzusznej .. leczenie. Na pewno duże znaczenie ma tu także odpowiednia dieta i leczenie przeciwkrzepliwe. Nadciśnienie może być wynikiem uogólnionej miażdżycy związanej także ze zwężeniem. Leczeniem zajmuje się chirurg naczyniowy. ... Ból szyi a brachialgia .. Leczenie uzależnione jest od przyczyny i okresu choroby. ...

Ból nogi przy osteofitozie, zwężeniu tarcz i anterospondylolistezie lędźwiowej .. leczenia operacyjnego. Zmiany są dość liczne. Oprócz zmian zwyrodnieniowych krążków kręgowych, samych trzonów to występuje także ześlizgnięcie się do przodu trzonu L5.Wykonano zapewne jedynie rtg, zatem należałoby zrobić jeszcze M ... Ból twarzy po odstawieniu leku Amizepin na zapalenie nerwu trójdzielnego .. leczenie będzie trzeba powtórzyć. ... Objawy choroby Stopy Mortona .. leczenie jest zachowawcze lub operacyjne. ...

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych u dziecka .. leczenia. Jeśli stan dziecka nie jest stabilny transport do innego ośrodka nie wchodzi w grę. ... Leczenie zespołu policystycznych jajników przy nadciśnieniu śródczaszkowym .. leczeni drugiej. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Na jakiej podstawie rozpoznano zespół policystycznych jajników? Wykonano badania hormonalne? Proszę pamiętać, że choroba ta może przebiegać z różnym nasileniem i jest dosyć ... Leczenie zaburzeń widzenia, smaku i czucia przy fibromialgii Od kilkunastu lat żyję z podejrzeniem choroby fibromialgii. Od kilku lat tracę przytomność, mam zaburzenia widzenia, smaku powonienia i czucia. Co powinnam zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Co to za choroba? Najlepiej udać się do n ...

Skuteczność diety ketogenicznej w leczeniu padaczki .. leczeniu padaczki? Jakie są jej skutki uboczne? Skuteczność diety ketogennej jest wątpliwa, na pewno nie wskazana w większości przypadków i bardzo rygorystyczna. Składa się ona z produktów bogatych w tłuszcze, unikaniu węglowodanó ... Leczenie tików nerwowych w postaci chrząkania i pocierania głową o ramię .. leczenie? Jeśli tak, czy mógłby mi ktoś polecić dobrego neurologa w Krakowie, który się tym zajmuje? Zwykle takie objawy nerwowe ustępują w wieku 18 lat. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście, który przepisze odpowied ... Leczenie ubytków w polu widzenia .. Leczeniem zajmują się okuliści, w zależności od choroby i stopnia zaawansowania. ...

Nadmierna potliwość a zaburzenia neurowegetatywne .. leczenie? ... Objawy neuralgii Arnolda .. leczenie? Neuralgia Arnolda to neuralgia nerwu podpotylicznego. Charakteryzuje się bólem na karku biegnącym przez okolicę ciemieniową aż do przodu i obejmując także czoło aż do brwi, zatem nie obejmuje twarzy. Jest to stały ból na ... Leczenie zespołu Gradiniego .. leczenie? Inaczej to zespół szczytu piramidy. Jest powikłaniem zapalenia ucha środkowego. Objawy to: wyciek z ucha, ból, porażenie nerwu odwodzącego. Leczenie to przede wszystkim opanowanie stanu zapalnego. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ