Diagnostyka i leczenie miastenii

Podstawowym badaniem w diagnostyce miastenii jest elektrostymulacyjna próba męczliwości, badanie elektromiograficzne pojedynczego włókna mięśniowego oraz reakcja na leki cholinergiczne (inhibitory esterazy ACh). Ponadto wykonuje się badanie na przeciwciała przeciwko receptorom dla acetylocholiny oraz tomografię komputerową śródpiersia, aby stwierdzić obecność grasiczaka.

Leczenie miastenii


Leczenie miastenii jest procesem długotrwałym. Istnieje kilka metod leczenia. Zwykle jako pierwsze podaje się inhibitory esterazy cholinowej (pirydostygmina). W miastenii stosuje się również leczenie steroidami (prednizon), leki immunomodulujące (azatiopryna, cyklofosfamid, metotreksat, immunoglobuliny) oraz plazmaferezę, która polega na oczyszczeniu osocza krwi z przeciwciał i jest zabiegiem bezpiecznym stosowanym zwłaszcza w zaostrzeniach choroby. Zaleca się także usunięcie grasicy szczególnie przy podejrzeniu grasiczaka.

Dorota Kozera

Literatura:
1) W. Kozubski, P.P. Liberski: "Neurologia".
2) L.P. Rowland: "Neurologia Merritta", red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ