Pytania neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa nasilone w odcinku piersiowym

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa nasilone w odcinku piersiowym

Badanie uwidoczniło obniżenie wysokości krążka międzykręgowego L5-S1 z tendencją do wysuwania się pierścienia włóknistego ku tyłowi. Naczyniak trzonu L5-5mm. Pozostałe krążki międzykręgowe badanego odcinka o zachowanej wysokości bez cech przemieszczeń. Stożek końcowy bez cech patologii. Prawidłowa szerokość kanału kręgowego badanego odcinka, bez cech stenozy, otwory międzykręgowe wolne. Wysokość trzonów kręgów zachowana prawidłowo, zachowana lordoza lędźwiowa. W badaniu zwracają uwagę krążki międzykręgowe Th11-Th12 i Th12-L1 które mają obniżoną wysokość z cechami dehydratacji z tylną podwięzadłową wypukliną jądra miażdżystego. Nierówny zarys płytek granicznych na tej wysokości-g schmoorla, bez zmian reaktywnych szpiku dokola.

Proszę o wyjaśnienie wyniku MR kręgoslupa lędżwiowego.

elżbieta

MRI - zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, nasilone w odcinku piersiowym, proponuje leczenie rehabilitacyjne, jeśli nie będzie poprawy to można się skonsultować z neurochirurgiem pod kątem operacji w odcinku piersiowym.

lek. Tomasz Tykocki