Pytania neurologiczne » Choroby kręgosłupa » Nasilony proces zwyrodnieniowy kręgosłupa ze zmianami osteoporotycznymi

Nasilony proces zwyrodnieniowy kręgosłupa ze zmianami osteoporotycznymi

W odcinku Th niewielkie esowate skrzywienie w części dolnej w prawo, w górnej w lewo. W części górnej wyrównana kifoza. Obniżone ku przodowi trzony kręgów Th7, Th9 i Th12. Trzon Th12 z zatarciem zarysu blaszki granicznej górnej. Stan po kompresyjnych złamaniach. W rzucie Th9 widoczny słabo wysycony owalny cień wielkości 9mm, naczyniak? Ognisko osteosklerotyzacji? Wskazana dalsza diagnostyka.

W odcinku LS skrzywienie w lewo w części dolnej z rotacją kręgów wzdłuż osi długiej w tę stronę. Przestrzenie międzykręgowe L4-S1 niesymetryczne, zachowane. Zmiany proliferacyjne na lewobocznych krawędziach trzonów. Zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych. Zanik kostny z osteoporozą.

Mogłabym poprosić o interpretację tego wyniku badań?

Monika

Opis pokazuje nasilony proces zwyrodnieniowy kręgosłupa ze zmianami osteoporotycznymi. Opisane zmiany powinny być uwzględniane wraz obrazem klinicznym choroby, dopiero wtedy podejmowane ewentualne leczenie kręgosłupa.

lek. Tomasz Tykocki