Zaburzenia o u N

neurologiczne.pl & zaburzenia o u NParasomnie .. zaburzenia wzbudzania tzn. że osoba jest nie do końca obudzona i znajduje się w stanie pośrednim między snem a czuwaniem. Dodatkowo wykonuje najczęściej nieświadome czynności. Leczenie parasomnii polega na zabezpieczeniu pacjenta ... Zespoły bezdechu sennego .. Zaburzeniom oddychania towarzyszy zmniejszenie wysycenia hemoglobiny tlenem. Dlatego też najczęściej stosowanym leczeniem jest oddychanie powietrzem podawanym pod stale dodatnim ciśnieniem ( CPAP ). Ośrodkowy bezdech śródsenny Ośr ... Zespół niespokojnych nóg .. zaburzeniami snu, np. z bezdechem śródsennym czy narkolepsją. Dawniej leczeniem z wyboru były benzodiazepiny ( klonazepam, częściej temazepam ). Skuteczne jest też leczenie lewodopą w połączeniu z benserazydem lub karbidopą. Obecn ...

Bezsenność .. zaburzenia pamięci, upośledzenie uwagi i czynności poznawczych. W dodatku złe samopoczucie, senność, zmęczenie, zbyt wczesne zasypianie wieczorem i dolegliwości narządowe. Przyczyny bezsenności Podstawową przyczyną bezsenności jes ... Badanie zborności ruchów .. zaburzenia koordynacji tylko przy oczach zamkniętych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . ... Badanie nerwów czaszkowych .. Zaburzenia słuchu wykrywa w orientacyjnym badaniu słyszalności szeptu z odległości 6 m lub przez przyłożenie tykającego zegarka do małżowiny usznej. Nerwy dolne czaszkowe ( IX, X ) W czasie badania zwraca się szczególną uwagę na c ...

Badania obrazowe mózgu .. zaburzenia naczyniowe ( tzw. angio - MR ). Przy podejrzeniu uszkodzenia bariery krew - mózg można podać środek cieniujący - gadolin ( Gd ). Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa ( ... Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. zaburzenia snu, encefalopatii metabolicznych, stanów pourazowych, u pacjentów z zaburzeniami świadomości, chorych nieprzytomnych oraz przy bólach głowy ( głównie migrenowych ). Elektromiografia Elektromiografię ( EMG ) wykonuje si ... Środkowa mielinoza mostu .. zaburzenia mowy ( dyzartria ) lub jej zanik, zaburzenia zachowania, zaburzenia ruchów gałek ocznych, zaburzenia połykania, porażenie czterokończynowe, drgawki, śpiączka. Przebieg jest szybki a zgon występuje w ciągu kilku dniu bąd ...

Stwardnienie rozsiane .. zaburzenia mowy, zaburzenia oddawania moczu i stolca, zaburzenia seksualne. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Jamistość rdzenia kręgowego .. zaburzenia czucia bólu i temperatury. Z czasem może dołączyć się utrata czucia wibracji i położenia części ciała. Pojawia się osłabienie mięśni kończyn a odruchy własne mięśni wygasają. Mięśnie rąk mogą zanikać prowadząc do powsta ... Rdzeniowy zanik mięśni .. zaburzenia mowy, utrudnione jest połykanie a odruchy z mięśni własnych są zniesione ( np. kolanowy ). Ostatecznie dochodzi do niewydolności oddechowej i zapalenia płuc a w rezultacie śmierci. Typ 2 jest postacią pośrednią, poniewa ...

Stwardnienie zanikowe boczne .. Zaburzenia oddechowe najczęściej pojawiają się później i wynikają z osłabienia mięśni międzyżebrowych i przepony. Problemy z połykaniem mogą prowadzić w rezultacie do zachłystowego zapalenia płuc. Objawy szczególnie we wczesnym ok ... Mózgowie .. zaburzeniami osobowości. Płat ciemieniowy odbiera doznania czuciowe. W przebiegu uszkodzenia tego płata pojawia się przeciwstronna niedoczulica. W płacie potylicznym znajdują się ośrodki wzrokowe. Następstwem jego uszkodzenia będz ... Miastenia .. zaburzenie przekaźnictwa nerwowo - mięśniowego, a w rezultacie osłabienie i męczliwość mięśni powstające w wyniku wysiłku. Przyczyną miastenii jest pojawienie się przeciwciał klasy IgG przeciwko receptorom dla acetylocholiny ( ACh ...

Zespół Lamberta - Eatona .. zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego ) i jest chorobą autoimmunologiczną. Podobnie jak w miastenii dochodzi w niej do zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego. Jednak w zespole Laberta - Eatona pojawiają się przec ... Zespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm) .. zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego Jad kiełbasiany Jad kiełbasiany jest toksyną wytwarzaną przez bakterie Clostridium botulinum ( pałeczki jadu kiełbasianego ). Toksyna może się znajdować w skażonej żywności, najczęśc ... Dystrofia miotoniczna .. zaburzenia połykania i mowy, epizody bezdechu w czasie snu, osłabienie mięśni dystalnych ( odsiebnych ), co prowadzi do opadania stóp i zaburzenia chodu oraz osłabienie i zanik mięśni twarzy, skroniowych i mostkowo - obojczykowo - ...

Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. zaburzenia chodu, niezdolność do prawidłowej oceny odległości, zaburzenia połykania i mówienia, zaburzenia okoruchowe, postępujące zaburzenia pamięci, zaburzenia osobowości, otępienie, depresja i napady padaczkowe. Diagnostyka cho ... Choroba Wilsona .. zaburzenia mowy i połykania, niepewny chód, pogorszenie sprawności ruchowej, ślinienie, sztywność i kurcze mięśni, kręcz karku, napady padaczkowe, zaburzenia zachowania i osobowości. Diagnostyka choroby Wilsona W badaniach laborat ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. zaburzenia gałkoruchowe, które uniemożliwiają choremu dowolny ruch gałek ocznych ku górze lub w dół. Dodatkowo chory ma trudności z dłuższym wpatrywaniem się w jeden punkt, pojawia się podwójne widzenie, zamazanie obrazu i kurcz p ...

Zanik wieloukładowy .. zaburzenia chodu, zaburzenia mowy i połykania, porażenie strun głosowych, oczopląs. Diagnostyka zaniku wieloukładowego Diagnostyka zaniku wieloukładowego opiera się na występowaniu powyższych objawów klinicznych. W rozpoznaniu cho ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. zaburzeniom ruchowym towarzyszą zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, czyli natrętne i niechciane myśli lub wyobrażenia, które są na ogół przymusowe oraz zawierają irracjonalne treści. Przyczyna choroby jest nieznana, choć rozważa s ... Dystonie .. zaburzenia chodu. Następnie proces chorobowy obejmuje więcej części ciała, a objawy stopniowo nasilają się w ciągu dnia. Diagnostyka dystonii Diagnostyka dystonii oparta jest na występowaniu charakterystycznych objawów klinicznych ...

Choroba Parkinsona .. zaburzenia ze strony układu ruchu. Na chorobę Parkinsona częściej chorują mężczyźni niż kobiety, zwykle po 50 rż. Przyczyna choroby jest jednoznacznie nie ustalona, ponieważ w jej powstaniu współdziałają prawdopodobnie różne czynn ... Leczenie choroby Parkinsona .. zaburzenia psychiczne. Należą do nich: omamy, urojenia, pobudzenie, depresja i spowodowane są pobudzeniem receptorów dopaminergicznych znajdujących się w korze mózgu. Powikłaniem choroby Parkinsona, szczególnie niebezpiecznym dla ... Mioklonie .. zaburzeniami ruchu polegającymi na arytmicznych szarpnięciach ( skurczu ) pojedynczego mięśnia lub grupy mięśni. Skurcze są zwykle asymetryczne i pojawiają się jako pojedynczy epizod bądź w postaci serii. Mioklonie dzielą się na m ...

Pourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego. Oba zjawiska powstają w rezultacie urazów głowy, po którym dochodzi najczęściej do porażenia naczyń, a zatem ich poszerzenia i zwiększenia w nich objętości krwi. Obrzmienie może towarzy ... Krwiak nadtwardówkowy .. zaburzenia postawy lub osłabienie siły mięśniowej po stronie przeciwnej do urazu, zwolnione tętno. Rozpoznanie ustala się na podstawie tomografii komputerowej ( CT ), rzadziej śródoperacyjnie. Leczenie krwiaka nadtwardówkowego Lec ... Krwiak podtwardówkowy .. zaburzenia chodu, zaburzenia mowy, poszerzenie źrenicy i brak jej reaktywności po stronie krwiaka, spadek tętna, zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, śpiączka. Przy krwiakach podostrych występuje najczęściej ból głowy, nudno ...

Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. zaburzenia siły mięśniowej lub czucia, bóle głowy, wymioty, zaburzenia pamięci, zaburzenia widzenia czy mowy oraz drgawki. Małe stłuczenia mogą być bezobjawowe. Stłuczenie mózgu najczęściej stwierdzane jest w tomografii komputerow ... Wstrząśnienie mózgu .. zaburzenia równowagi, pamięci oraz funkcji poznawczych, nieobecny wyraz twarzy, dezorientacja, niewyraźna i nielogiczna mowa, rozdrażnienie, zaburzenia snu, lęk, nietolerancja jasnego światła i głośnych dźwięków. Dolegliwości ustę ... Złamania podstawy czaszki .. zaburzenia ostrości wzroku i ruchomości gałki ocznej ( wskutek ucisku, obrzęku, przemieszczenia lub uszkodzenia gałki ocznej, krwiaka, niedowładu nerwów czaszkowych unerwiających mięśnie gałki ocznej ), porażenie mięśni mimicznych ...

Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. zaburzenia uwagi i koncentracji, zaburzenia mowy będące przyczyną trudności w szkole. Nerwiakowłókniakowatość typu 2 Ten typ choroby spotykany jest znacznie rzadziej i nazywany postacią centralną. Objawia się około drugiej dekady ... Stwardnienie guzowate .. zaburzenia mowy i koordynacji ruchowej. W mózgu stwierdza się guzki, gwiaździaki prowadzące do wodogłowia. Dochodzi również do uszkodzenia siatkówki, nerwu wzrokowego, odbarwienia tęczówki, powstania zeza, zaburzenia widzenia i za ... Urazy rdzenia kręgowego .. zaburzeniem erekcji i ejakulacji włącznie. Wstrząśnienie rdzenia kręgowego powoduje wystąpienie przejściowych objawów ustępujących najpóźniej po kilku godzinach. Objawia się porażeniem i utratą czucia poniżej miejsca uszkodzenia. ...

Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. zaburzenia seksualne i uciążliwy ból. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Odwracalne zespoły otępienie .. zaburzeniami endokrynologicznymi ( np. hipoglikemia, niedoczynność tarczycy, niedoczynność przysadki, hiperkaclemia, zaburzenia stężenia sodu ), niedoborem witamin ( np. B12, B6, B1 ), obturacyjnym bezdechem sennym, przewlekłą obt ... Otępienie czołowo - skroniowe .. zaburzeniem mowy i osobowości, zachowaniem aspołecznym oraz brakiem dbałości o higienę. Występuje częściej przed 65 rż. i trwa przeważnie 2 - 17 lat. Wariant czołowy cechuje się zmianami osobowości, nastroju i zaburzeniami zachowa ...

Otępienie z ciałami Lewy-ego .. zaburzenia funkcji poznawczych. Otępienie z ciałami Lewy występuje u 10 - 20 proc. chorych z otępieniem. U pacjentów z chorobą Parkinsona prawdopodobieństwo zachorowania na otępienie z ciałami Lewy jest czterokrotnie większe niż u ... Otępienie naczyniopochodne .. zaburzenia rytmu serca ), krwotoki mózgowe, przebyty udar. Wyróżnia się otępienie pochodzenia niedokrwiennego, w wyniku krwotoku mózgowego oraz otępienia powstałego wskutek uszkodzenia ischemiczno - hipoksyjnego np. po nagłym zatr ... Choroba Alzheimera .. zaburzenie funkcji poznawczych jest proporcjonalne do spadku acetylocholiny. Dochodzi również do utraty komórek piramidowych ( część układu kontrolującego ruchy dowolne i postawę ciała ), a wskutek tego objawów pozapiramidowych sk ...

Udar mózgu .. zaburzenie czynności mózgu, trwające ponad dobę lub prowadzące do śmierci. Przyczyna udaru mózgu jest pochodzenia naczyniowego. Tkanka mózgowa jest narządem silnie ukrwionym i jest zależna od ciągłej dostawy tlenu i glukozy z prze ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. zaburzenia rytmu serca, chwilowy spadek ciśnienia, nadpłytkowość, czerwienica prawdziwa, choroba samych naczyń wewnątrzmózgowych, napady padaczkowe. Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku widzenia na jedno oko, ... Udar niedokrwienny mózgu .. zaburzenia czucia po stronie przeciwnej. Wystąpić mogą również nietrzymanie moczu, zaburzenia mowy, zaniedbywanie strony przeciwległej, zaburzenia zachowania, apatia. Zamknięcie tętnicy środkowej mózgu prowadzi do niedowładu, zabu ...

Krwotok śródmózgowy .. zaburzenia mowy, zaburzenia przytomności, w przypadku krwotoku do mózgu nawet śpiączka i niedowład czterokończynowy, a przy przebiciu do układu komorowego nawet śmierć. Rozpoznanie ustala się w oparciu o objawy neurologiczne, tomo ... Krwotok podpajęczynówkowy .. zaburzenia krzepnięcia krwi ( np. hemofilia, nieprawidłowe stosowanie leków ), angiopatia amyloidowa, czyli odkładanie się nierozpuszczalnego białka w naczyniach, tętniaki ( najczęściej workowate ), urazy, malformacje naczyniowe, ... Śpiączka .. zaburzenia krążenia. Do objawów należą m.in.: osłabienie siły mięśniowej, utrata czucia, zwężenie źrenic, brak ruchu gałek ocznych na boki. Także zaburzenia metaboliczne są przyczyną zapadania w śpiączkę, która jest w większości s ...

Śmierć mózgu .. zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi. 4. Z drgawkami i prężeniami. 5. Noworodki donoszone poniżej 7 dnia życia. Etap 2 1. Nieobecność odruchów pniowych. 2. Bezdech. Badanie odruchów pniowych wykazuje: 1. Brak reakcji ... Guzy nerwów czaszkowych .. zaburzenia chodu, zawroty głowy, utrata słuchu. Przy większych rozmiarach guza występują ponadto bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia w postaci podwójnego widzenia, zaburzenia koordynacji ruchowej, oczopląs, osłabien ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzeniami odporności ( np. w AIDS, po przeszczepie ) i charakteryzuje się wówczas większą złośliwością. Za czynnik indukujący transformację nowotworową limfocytów B uważa się wirus Epsteina - Barr ( EBV ), choć przyczyna nie zo ...

Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. zaburzenia wzrokowe, węchu, słuchu, niedowład połowiczy ( zmniejszenie siły i ograniczenie zakresu ruchów po jednej stronie ciała ), zaburzenia czucia, zaburzenia funkcji nerwów czaszkowych ( np. drętwienie twarzy ), wzrost ciśnie ... Glejaki .. zaburzenia koncentracji, osobowości. Rozpoznanie wyściółczaka obejmuje badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy jest badanie histopatologiczne. Leczenie p ... Gwiaździaki .. zaburzenia pamięci, zmiany osobowości. Gwiaździaki można podzielić na kilka typów: gwiaździak wielopostaciowy, anaplastyczny, rozlany z odmianą włókienkową, protoplazmatyczną i gemistocytarną będące guzami złośliwymi oraz gwiaździ ...

Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. zaburzenia mowy, zaburzenia chodu, rzadziej nieotrzymanie moczu i zaburzenia czucia. Objawy są skutkiem naczyniaka siatkówki i móżdżku. Rozpoznanie choroby oparte jest na stwierdzeniu obecności naczyniaka móżdżku i siatkówki oraz ... Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. zaburzenie rozwoju naczyń mózgowych podczas płodowego rozwoju mózgu. Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa cechuje się występowaniem płaskich znamion naczyniowych na skórze twarzy w postaci ciemnoczerwonych zmian mających wyraźny zw ... Obrzęk mózgu .. zaburzenia gałkoruchowe, nieprawidłowe objawy ogniskowe po przeciwnej stronie do ogniska uszkodzenia, drżenie, drgawki, zaburzenia świadomości, śpiączka. Badania obrazowe we wczesnym okresie obrzęku są zwykle prawidłowe. Obrzęk śr ...

Wodogłowie .. zaburzeniami rozwojowymi układu komorowego. Powstają wskutek defektu genetycznego, infekcji wewnątrzmacicznej, urazu okołoporodowego ( prowadzącego do krwawienia śródczaszkowego i wewnątrzkomorowego ), zapalenia opon mózgowo - rdz ... Objawy wodogłowia .. zaburzenia wzroku, poszerzenie powierzchniowych żył czaszki. Postępujące nieleczone wodogłowie przyczynia się do zaburzenia i opóźnienia rozwoju psychoruchowego dziecka. W niektórych przypadkach związanych z przewlekłym zapaleniem ... Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. zaburzenia świadomości, pamięci, drgawki, niemożność wykonania ruchu, oczopląs, zaburzenia mowy, chód na szerokiej postawie, nadmierna potliwość, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia oddychania. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szcz ...

Ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. zaburzenia przytomności, drgawki, pobudzenie psychoruchowe, niemożność wykonania ruchu kończynami, zaburzenia oddychania, zwolnienie rytmu serca, zmiany skórne w postaci wylewów skórnych i opryszczki wargowej. Powikłaniem takiego ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. zaburzenie świadomości. Ponadto mogą wystąpić ruchy mimowolne, niedowłady, czyli niemożność wykonania ruchu kończynami. Możliwe powikłania choroby to wodogłowie, porażenie nerwów czaszkowych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szcze ... Padaczka .. zaburzenia świadomości, zaburzenia ruchowe lub czuciowe. W Polsce na padaczkę choruje 300 - 400 tysięcy osób, częściej mężczyźni, dzieci i osoby po 65 rż. Przyczyną padaczki jest nieprawidłowe funkcjonowanie części lub całego mózg ...

Neuralgia nerwu trójdzielnego .. zaburzenie ukrwienia nerwu trójdzielnego. W niektórych przypadkach przyczyna bólu jest trudna do ustalenia. Objawy neuralgii nerwu trójdzielnego Nerwoból nerwu trójdzielnego występuje w postaci gwałtownego napadu kłującego lub pie ... Migrena .. Zaburzenia wzrokowe występują pod postacią ruchomej i migoczącej plamki w środku pola widzenia. Inne objawy zwiastunowe to zaburzenia mowy, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia ruchu. 3. Dziecięce zespoły okresowe - cykliczne ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia świadomości, udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie. Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN opiera się przede wszystkim na badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego przez ...

Choroby wywołane przez priony .. zaburzenia chodu, zaburzenie koordynacji, ruchy mimowolne, zrywne skurcze mięśniowe, bóle i zawroty głowy, podwójne widzenie, ślepota, zaburzenia w zachowaniu. Jatrogenna postać CJD Jatrogenna postać występuje po podaniu zainfekow ... Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia widzenia, zaburzenia ruchu, mowy, zmiany w zachowaniu chorego. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów może trwać nawet 30 lat. W diagnostyce wykorzystywane są badania serologiczne, PMR, obrazowe. Leczenie obejmuje pr ... Toksoplazmoza .. zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, równowagi, otępienie, objawy oponowe. Diagnostyka i leczenie toksoplazmozy W diagnostyce wykorzystuje się krew, płyn mózgowo - rdzeniowy ( PMR ), fragmenty tkanek pobrane od chorego. Główną rolę ...

Guzy okolicy szyszynki .. zaburzeniami snu u osób w wieku podeszłym. Nowotwory okolicy szyszynki Nowotwory okolicy szyszynki stanowią 0,5 - 1 proc. wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych. Dzieli się ja na trzy grupy: nowotwory miąższu szyszynki ( szyszy ... Guzy przysadki .. zaburzenia wzroku w postaci ograniczenia pola widzenia, zaburzenia ruchu gałek ocznych, zaniewidzenie, niewydolność hormonalna. Ponadto w zależności od wydzielanego w nadmiarze hormonu może wystąpić mlekotok, zanik miesiączkowania ... Guzy rdzenia kręgowego .. zaburzenia funkcji zwieraczy. Guzy wewnątrzrdzeniowe Guzy wewnątrzrdzeniowe zajmują zwykle wiele segmentów z możliwością zajęcia całego rdzenia kręgowego. Objawy mogą być podobne jak w przypadku guzów zewnątrzrdzeniowych lub manif ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. zaburzenia chodu, zaburzenia czucia, zahamowanie wzrostu, napady padaczkowe. Do objawów mało charakterystycznych należą: znaczna męczliwość, zaburzenia osobowości, pogorszenie wyników w nauce. Diagnostyka guzów mózgu u dzieci W di ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. zaburzenia widzenia ( ubytki pola widzenia, zaniewidzenie ), zaburzenia pamięci, wodogłowie. Oprócz badań obrazowych ( CT, MR ) powinny zostać wykonane badania hormonalne, które mogą ujawnić zaburzenia w funkcjonowaniu nadnerczy i ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. zaburzenia ruchu, bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia koordynacji ruchowej, napady padaczkowe. Zmiany mnogie mogą być przyczyną otępienia. Diagnostyka wtórnych guzów OUN Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie zm ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. zaburzenia psychiczne, zaburzenia chodzenia, wymioty, napady padaczkowe, podwójne widzenie, osłabienie mięśni twarzy, zaburzenia słuchu, wzroku i czucia w obrębie twarzy, osłabienie odruchów, kończyn, zaburzenia czucia ( mrowienia ... Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. zaburzenia czucia, a w zaawansowanym procesie nietrzymanie moczu i stolca. W diagnostyce przerzutów do rdzenia kręgowego wykorzystywane są badania radiologiczne, rezonans magnetyczny. Leczenie nowotworów rdzenia kręgowego Leczenie ... Afazja .. zaburzeniem mowy o charakterze nabytym wynikającym z uszkodzenia mózgu. Ośrodek mowy mieści się w półkuli dominującej w tylnej części zakrętu czołowego dolnego w płacie czołowym, gdzie znajduje się ruchowy ośrodek mowy ( Broki ). ...

Akatyzja .. zaburzeniem polegającym na występowaniu niespokojnych zachowań i ruchów, którym towarzyszyć może poczucie wewnętrznego niepokoju ruchowego ( szczególnie w kończynach dolnych ) i ciągłego przymusu poruszania się. Akatyzja pojawia s ... Apraksja .. zaburzeniem neurologicznym polegającym na niezdolności do wykonywania złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ruchów czy gestów. Przy czym u chorego nie występują zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie si ... Ataksja .. zaburzeniem ruchu polegającym na wykonywaniu nieskoordynowanych ruchów. Ruchy są nieprecyzyjne i niesprawne. U chorego brak obecności ruchów mimowolnych, niemożności wykonania ruchów przez osłabione mięśnie ( niedowładów ). Wyróżn ...

Otępienie .. zaburzeniem funkcji intelektualnych wywołany przewlekłą i postępującą chorobą mózgu. Otępienie utrudnia zatem prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i zawodzie. Zaburzeniu ulegają pamięć ( początkowo zapamiętywanie ), myślenie ... Skala Glasgow .. zaburzenia świadomości. Świadomość jest to stan obejmujący postrzeganie i możliwość komunikowania się z otoczeniem. Aby tak mogło się dziać muszą zostać w ten proces zaangażowane czuwanie, postrzeganie własnej osoby i otoczenia, u ... Aleksja, agrafia, amnezja .. zaburzeniem polegającym na utracie umiejętności czytania ( słowa pisanego ). Może być tylko częściowa ( aleksja bez agrafii ) lub całkowita. Częściowa aleksja charakteryzuje się niemożnością czytania wyrazów, jako całości przy zac ...

Balizm i hemibalizm .. zaburzeniem ruchowym polegającym na obecności gwałtownych, bezcelowych i zamaszystych ruchów ( wyrzucanie kończyn ) występujących po obu stronach ciała. Najbardziej dotknięte są części bliższe kończyn ( dosiebne ). Ruchy mimowolne ... Inne zaburzenia ruchowe .. zaburzeniem ruchowym, w postaci rytmicznych i oscylacyjnych mimowolnych ruchów wywołanych skurczami mięśni antagonistycznych różnych części ciała. Wyróżnia się drżenie zamiarowe, które występuje w ataksji móżdżkowej, chorobie Wils ... Zaburzenia czynności zwieraczy .. Zaburzenia czynności zwieracza pęcherza moczowego Mogą polegać na zaburzeniu magazynowania moczu lub upośledzonym opróżnianiu pęcherza moczowego. Wynikają one z nadreaktywności mięśnia wypieracza pęcherza lub niesprawnego zwieracz ...

Omdlenia .. zaburzenie przytomności ze współistniejącym zniesieniem napięcia mięśniowego spowodowanym odwracalnym spadkiem przepływu krwi w naczyniach mózgowych na 6 - 8 sekund lub zmniejszeniem ilości tlenu dostarczanego do mózgu. Objawy ust ... Zawroty głowy .. zaburzenia krążenia w obrębie tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej. Warto wspomnieć o czynnościowej przyczynie zawrotów głowy związanych z zaburzeniami psychiatrycznymi ( depresja, psychozy, lęk ), stwardnieniem rozsianym, nerwia ... Neuropatia .. zaburzenia czucia ( przeczulica, niedoczulica, brak czucia temperatury, położenia, dotyku ), osłabienie siły i napięcia mięśniowego, zanik mięśni, osłabienie lub brak odruchów ścięgnistych, rzadziej zaburzenia czynności serca, zab ...

Zespół Guillaina-Barrego .. zaburzeniami czucia w obrębie kończyn dolnych, są to drętwienia, mrowienia, bóle oraz osłabienie siły mięśniowej. Niedowład mięśni może przybrać postać uogólnioną. Odruchy ścięgniste ulegają osłabieniu lub zanikają. W rzadkich prz ... Zespół Millera-Fischera .. zaburzeniem koordynacji ruchowej, ale bez osłabienia mięśni kończyn. Ponadto zaobserwowano obecność charakterystycznych przeciwciał klasy IgG przeciwko swoistym gangliozydom ( gangliozydy to substancje lipidowe obecne głównie w ko ... Encefalopatia wątrobowa .. zaburzenia świadomości, które narastają powoli i są to dyskretne zaburzenia zachowania lub postępują gwałtownie ( w ciągu godzin, dni ) prowadząc do stanu śpiączki a nawet zgonu. Oceny zaburzeń dokonuje się przy pomocy pięciostopn ...

Encefalopatia mocznicowa .. zaburzeniem prowadzącym do upośledzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego w wyniku gromadzenia aromatycznych i rozgałęzionych aminokwasów, które w warunkach prawidłowych są usuwane do układu krwionośnego, a stąd przez fi ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego związanym z gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego, obecnie rzadko występującym. Do rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej dochodzi w wyniku utraty zdolności autoregulacji krążenia mózgowe ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. zaburzenia oddychania, zaburzenia rozwoju umysłowego. U niektórych dzieci może dojść do poprawy w zakresie napięcia mięśni i reakcji na bodźce. Na niedotlenienie płodu w czasie porodu wskazują zaburzenia rytmu serca. W przypadku p ...

Encefalopatia hipoglikemiczna .. zaburzenia czucia, przemijające zaburzenia ruchu, zaburzenia myślenia, orientacji, nastroju, pobudzenie ruchowe lub depresja, halucynacje. Przy dalszym postępie choroby może pojawić się śpiączka czy napady padaczkowe. Naurohipogli ... Zespoły nerwów czaszkowych .. zaburzeniami równowagi, uszkodzeniem nerwu trójdzielnego ( V ) i twarzowego ( VII ). Zespół połowiczy Zespół połowiczy jest niedowładem jednostronnym z zajęciem nerwu twarzowego ( VII ) i podjęzykowego ( XII ). Pojawia się przy lo ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu rdzenia kręgowego .. zaburzenia czucia głębokiego, osłabienie napięcia mięśniowego po stronie uszkodzenia, zaś po stronie przeciwnej zaburzenie czucia bólu i temperatury. Zespół stożka rdzeniowego Zespół stożka rdzeniowego powstaje w wyniku urazu, guz ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu nerwów obwodowych .. zaburzeniem czucia a nawet zmian troficznych w obrębie skóry. Zespół wielonerwowy Zespół wielonerwowy jest wynikiem symetrycznego uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, najczęściej w przebiegu zakażenia, zatrucia, zaburzenia metabol ... Zespoły naprzemienne .. zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, połykania, osłabienie odruchu podniebiennego, objaw Hornera, zaburzenia czucia bólu na twarzy, zniesienie odruchu rogówkowego po stronie uszkodzenia oraz zaburzenie czucia w obrębi ... Zespół Korsakowa .. zaburzeniem pamięci ( zespołem amnestycznym ) charakteryzującym się brakiem możliwości odtwarzania przeżytych zdarzeń czy informacji oraz nabywania i przechowywania nowych informacji. Osoba z zespołem Korsakowa jest zorientowana, ...

Zespół wklinowania .. zaburzenia świadomości, oddechu, zmiany ciśnienia tętniczego, objaw Babińskiego, a nawet zgon. Przy guzach zlokalizowanych podnamiotowo przemieszczeniu ulegają migdałki móżdżku do otworu wielkiego czaszki uciskając na rdzeń przedł ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. zaburzeniami wzroku wynikającymi z zaniku nerwu wzrokowego po jednej stronie i zaburzeniami psychicznymi. Przyczyną zespołu są zwykle guzy zlokalizowane na podstawie płata czołowego ( np. oponiaki ). ... Zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy .. zaburzenia mowy, połykania, brak odruchu podniebiennego i gardłowego, zanik mięśni unerwianych przez uszkodzone nerwy. Zaburzenia mogą wystąpić w przebiegu zmian naczyniowych ( udaru ), stwardnienia zanikowego bocznego, stwardnien ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. zaburzeniami świadomości, otępieniem, niedowładami, ruchami mimowolnymi, zaburzeniami mowy. Przyczyną są przebyte zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, urazy głowy, przewlekłe choroby metaboliczne, kiła czy choroba Alzheim ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. zaburzenia świadomości, wzmożenie napięcia mięśniowego w obrębie prostowników lub wręcz zgięciowe ułożenie kończyn górnych. Zespół móżdżkowy Zespół móżdżkowy polega na występowaniu charakterystycznych objawów tj. zaburzenia równow ... Neurochirurgiczne leczenie dystonii .. zaburzeniem ruchu, w którym występują mimowolne ruchy skręcające i przyjmowanie nieprawidłowej pozycji części ciała. Dokładna lokalizacja struktur mózgu odpowiedzialnych za schorzenie nie została jednoznacznie ustalona. Leczenie n ...

Neurochirurgiczne leczenie drżenia samoistnego .. zaburzeniem ruchowym objawiającym się drżeniem rąk, rzadziej głowy, głosu, kończyn dolnych. Jak dotąd nie udało się ustalić struktury mózgu odpowiedzialnej za powstawanie drżenia samoistnego. Zabieg neurochirurgiczny w przypadku d ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. zaburzenia mowy, pamięci, ubytki w polu widzenia, zakażenia. Dorota Kozera Literatura: 1 ) M. Harat: Neurochirurgia czynnościowa . ... Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona .. zaburzenia ruchowe w postaci sztywności i dyskinez. Zaś uszkodzenie jądra niskowzgórzowego wpływa na drżenie i sztywność oraz spowolnienie ruchowe. Obecnie rzadziej stosowane są techniki uszkadzające powyższe struktury, wszczepien ...

Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. zaburzeniem cyrkulacji płynu mózgowo - rdzeniowego, spowodowanego niedrożności tzw. pacionów odprowadzających płyn m - r do układu żylnego. Konsekwencją tego jest zespół Hakima, objawiający się zaburzeniami równowagi, oddawania mo ... Mioklonie związane z uszkodzeniem OUN .. zaburzeniami elektrolitowymi, np. niskim poziomem Magnezu, częstym piciem kawy. Dlatego w pierwszym etapie warto zadbać o odpowiednie nawadnianie i odżywianie, a w przypadku utrzymywania objawów udać na konsultację neurologiczną. ... Rozszczep kręgosłupa u noworodka .. zaburzenia intelektualne. Zatem stan kliniczny po operacji znacznie uzależniony jest od stopnia zaawansowania wady. ...

Jamistość rdzenia .. zaburzenia czucia, osłabienie kończyn górnych, bóle głowy, utraty przytomności. Gdy jamistość współistnieje z zespołem Arnolda - Chiari pierwszym etapem leczenia jest odbarczenie szczytowo - potyliczne, celem odbarczenia migdałków ... Nieustanne bóle głowy .. zaburzeniami płynu mózgowo - rdzeniowego, ponieważ mój narzeczony ma częste krwotoki z nosa. Opisany zespół objawów może odpowiadać zaburzeniom migrenowym lub też klasterowym bólom głowy. Tego typu bóle zwykle są wywoływane przez ... Zaburzenia neurologiczne po przeszczepie nerki .. zaburzeniami elektrolitowymi i raptownym wahaniem ich stężeń. Chodzi tutaj o tzw. zespół niewyrównania, gdzie podczas dializy dochodzi do nadmiernego wypłukania substancji osmotycznie czynnych i w konsekwencji hipoosmolarna krew p ...

Stwardnienie zanikowe boczne a badanie płynu rdzeniowo-mózgowego .. zaburzenia kliniczne i elektrofizjologiczne ( w badaniu neuroobrazowym: TK lub MRI ). Zatem badanie płynu mózgowo - rdzeniowego wydaje się być niepotrzebne. ... Nerwica, czy coś poważnego? .. zaburzenie lekowe napadowe lub depresję lękową. W tej sytuacji mogą być trzy drogi. Pierwsza, nie robić nic i zobaczyć co się będzie działo. Czasem takie objawy przechodzą samoistnie. Jednak może dojść do znacznego nasilenia doleg ... Zła atmosfera, stres a ataki padaczki .. zaburzeniami psychicznymi. Dlatego warto upewnić się czy padaczka została prawidłowo rozpoznana. ...

Drżenie kciuka a dyskopatia .. zaburzeniami elektrolitowymi. Warto jednak upewnić się czy właściwe jest rozpoznanie dyskopatii i nie ma uszkodzenia nerwu obwodowego innego pochodzenia, co mogłoby dawać taki objaw. ... Przyczyny udaru mózgu .. zaburzenia gospodarki lipidowej - miażdżyca, cukrzyca, otyłość. ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. zaburzeniach w funkcjonowaniu płatów czołowych. Może to bardziej świadczyć o zaburzeniach lękowych - depresyjnych. Oczywiście najważniejsze są objawy kliniczne i jeżeli występują jakieś zaburzenia neurologiczne proponowałbym wykon ...

Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. zaburzenia kliniczne i elektrofizjologiczne ( w badaniu neuroobrazowym: TK lub MRI ). Zatem w Pani przypadku stwierdzenie zmian demielinizacyjncyh może świadczyć o SM, ważne są również objawy kliniczne oraz badanie płynu mózgowo - ... Porażenie mięśni wokół ust .. zaburzenie funkcjonowania mięśni mimicznych może być związane z fluoksetyną, którą Pani przyjmuje. Powoduje ona zmianę jakości snu, zaburzenie jego ich faz oraz spłycenie. Zatem, proponowałbym na początku korekcję dawki leku, a w ... Padaczka? tąpnięcia głowy, zaburzenia pamięci w nocy .. zaburzenia lękowe lub maskowana depresja, co wynikałoby z napięciowego bólu głowy i zaburzeń pamięci krótkotrwałej. Padaczka może tak przebiegać, jednak nie występują w niej bóle głowy, bardziej prawdopodobne byłyby napady nieświa ...

Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. zaburzenia pamięci krótkotrwałej oraz problemy z koncentracją. EEG wykazało liczne wyładowania napadowe w okolicach czołowo - skroniowych lub uogólnione, na tle prawidłowej czynności podstawowej. Lekarz neurolog skierowała mnie na ... Neuralgia nerwu trójdzielnego a gorąca lewa części głowy .. zaburzeniami termoregulacji. Prawdopodobnie to może mieć związek z zastrzykami albo nieprawidłową diagnozą. Jeśli bóle są uporczywe to warto się zastanowić na leczeniem operacyjnym. ... Parestezje i bóle głowy .. zaburzenia widzenia - żółte świetliste mroczki ( trochę takie jak przy patrzeniu na słońce ), szczególnie dobrze widoczne przy zamkniętych oczach lub po wejściu do ciemnego pomieszczenia oraz niekiedy błyski świetlne i *zawirowani ...

Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. zaburzeniami rozwojowymi układu nerwowego. Dlatego należy wykonać badanie obrazowe mózgu, aby wykluczyć przyczynę organiczną, jak guz mózgu. ... Choroba Parkinsona a upośledzenie umysłowe .. zaburzenia świadomości, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji. Jednak przebieg choroby Parkinsona jest indywidualny. ... Drżenia wewnątrz ciała i zawroty głowy .. zaburzeniami psychicznymi, głównie o podłożu lękowym lub psychotycznym. Najlepszą diagnostyką jest konsultacja psychiatryczna. Chodzi o to, aby jak najszybciej dobrze rozpoznać problem, aby zredukować cierpienie. Nie zalecam samod ...

Skutki stłuczenia mózgu i powstałego krwiaka .. zaburzenia neurologiczne, które z czasem powinny częściowo lub całkowicie ustąpić. Ważnym elementem jest jak najszybsze rozpoczęcie neurorehabilitacji. ... Kłopot w fazie zasypiania .. Zaburzenia snu mogą mieć różną etiologię. Najczęstszą przyczyną jest niehigieniczny tryb życia, nadużywanie kofeiny i substancji pobudzających, jedzenie przed snem. Zwykle w pierwszym etapie należy uregulować tryb życia. W następn ... Dystonia szyjna .. zaburzenie psychiczne? Ponieważ cierpię też na depresję i mam inne problemy emocjonalne,które nasiliły się od zachorowania, przyjmuję dodatkowo leki antydepresyjne od 4 miesięcy - lek o nazwie lexapro oraz mydoclam forte na rozluź ...

Objawy zaburzenia pracy szyszynki Wiecznie jestem zmęczona i niewyspana, a w okresie zimowym wręcz nie daję sobie z tym rady ( kawa, tabletki z żen - szeniem, nic nie pomaga ), krótko po przebudzeniu czuję senność. Mam bardzo jasną karnację i nie potrafię się opal ... Otępienie, problemu z pamięcią, kojarzeniem i szumy w uszach .. zaburzeniach lękowych i je w pierwszej kolejności należy wykluczyć. Ze względu na Pana wiek otępienie jest mniej prawdopodobne. ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. Zaburzenia otępienne, w tym podejrzenie choroby Alzheimera wysuwa się na podstawie objawów klinicznych. Zatem zalecałbym konsultację u neurologa, choć psychiatrzy też zajmują się zaburzeniami otępiennymi. ...

Rokowania po krwotoku śródmózgowym z przebiciem do komór .. zaburzenia rytmu i pracy serca, które znacznie utrudnią powrót do zdrowia. Teraz trzeba czekać, aż krew się wchłonie co może potrwać parę tygodni. ... Nadmierna senność .. Zaburzenia snu mogą być izolowanym problemem, nie związanym z innymi chorobami lub też być objawem innych chorób takich jak depresja, bezdech senny zaburzenia lękowe, zespół przewlekłego zmęczenia, niedokrwistość. Zanim uda się Pa ... Upośledzenie umysłowe diagnozuje neurolog? .. zaburzeniami genetycznymi, metabolicznymi, chorobami układu nerwowego. Upośledzenie stwierdza się we wczesnym okresie dziecięcym. Zatem konsultacja neurologiczna może być istotna. ...

Zaburzenia rozwoju u dzieci U mojego syna ( 12 lat ) stwierdzono deficyt w rozwoju. Ma trudności z logicznym myśleniem, zapamiętywaniem informacji, czytaniem ze zrozumieniem. Z miesiąca na miesiąc jego rozwój tak jakby się cofał. Zauważyłam,że gorzej czyta i ... Leczenie zespołu rzekomoopuszkowego .. zaburzenia pokarmowe, ze strony żołądka i wątroby, straciła apetyt. Bardzo ciężko jej wychodzić z domu. To wszystko postępuje bardzo szybko jeszcze latem jeździła sama do lekarza teraz nie daje rady, często nie wychodzi w ogóle. C ... Zaburzenia snu, brak koncentracji, drażliwość na światło Zaburzenia snu, brak koncentracji, drażliwość na światło są przeze mnie zauważalne już od kilku lat z przerwami. Bardzo mnie to niepokoi, gdyż często sen dopada mnie niespodziewanie, a wtedy zdarza mi się spać nawet po 16 godzin. ...

Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. zaburzenia oddawania moczu, niedowład kończyn lub znaczne dolegliwości bólowe warto skonsultować się z neurochirurgiem. ... Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. zaburzenie lękowe. Pomocna jest psychoterapia, czasami połączona z lekami p/depresyjnymi. Należy udać się albo do psychiatry lub psychologa albo neurologa. Warto jak najszybciej rozpocząć leczenie gdyż objawy mogą się nasilać i ba ... Udar mózgu a padaczka .. zaburzenia mowy. Jak mnie zablokuje to nie mówię tylko bełkotam, a najgorsze są te bóle rąk, zmiany rentgenowskie nie wykazują żadnych zmian. Neurolog wysyła mnie do ortopedy a ten natomiast do neurologa i tak w kółko, a ja już ni ...

Torbiel szyszynki a zaburzenia lękowe .. zaburzenia lękowe są uleczalne. ... Duża torbiel szyszynki .. zaburzenia krążenia płynu mózgowo - rdzeniowego lub efekt masy. Jeśli takie objawy nie występują to nie ma powodów do leczenia operacyjnego. Jeśli torbiel nie będzie się powiększać przez parę lat to można przyjąć, ze tak już zosta ... Objawy choroby afektywnej .. zaburzenia uwagi i koncentracji, niemożność podjęcia decyzji. Chodziłem do psychologa i psychiatry ale mi nie pomogli. Większość czasu spędzam sam bo nie lubię przebywać wśród ludzi. Straciłem nadzieje ze jeszcze kiedyś będę norma ...

Zaburzenia łaknienia, ciągła senność oraz depresja po udarze niedokrwiennym mózgu Jak podejść do rehabilitacji mamy po udarze, który był powikłaniem operacji kardiochirurgicznej ( plastyki zastawki mitralnej ). Mama była w ciężkim stanie na OIOMie przez 5 dni ( niewydolność krążenia, spadek frakcji wyrzutowej s ... Kłopoty z pamięcią i kojarzeniem .. zaburzeniach. W pierwszym etapie warto się zastanowić czy nie są to objawy depresji, bo tak może się objawiać. Zaburzenia koncentracji pamięci to często właśnie maska depresji. Dobrze byłoby wykonać badanie CT, czy nie ma innych z ... Torbiel pajęczynówki wzdłuż przebiegu szczeliny Sylwiusza .. zaburzenia wzroku. Nagle przestaję widzieć na 2 sek. mam wtedy ciemno przed oczami i tracę równowagę. Czy jest to groźne? Powinnam przejść operację? W przypadku nasilenia się dolegliwości oraz powiększenia torbieli warto skonsulto ...

Poszerzenie półkul móżdżku i zbiornika wielkiego móżdżku .. zaburzenia równowagi, trudności w chodzeniu i wykonywania precyzyjnych ruchów. ... Bóle głowy w okolicy lewej skroni .. zaburzenia równowagi, łzawią mi oczy, niekiedy trzęsie mi się lewa ręka, i mam mrowienie w nogach i rękach. Byłam u lekarza, mam skierowanie na TK, ale nie wytrzymam do lutego. Czy wie Pan/Pani co mi może być? Trudno powiedzieć, c ... Zaburzenia ruchowe i oddawania moczu .. zaburzenia zwieracza pęcherza moczowego, niedowład stopy prawej, stan po dyscektomi L4/L5 i L5/S1 Leczenie hemilaminektomia L5 prawostronna. Po tych operacjach byłam na miesięcznej rehabilitacji na oddziale rehabilitacji neurologi ...

Drgania powieki oka .. zaburzeniami elektrolitowymi, należy zrobić jonogram. Czasami tak objawiają się tiki nerwowe. W pierwszej kolejności należy wykonać badania kontrolne u lekarza rodzinnego, potem ewentualna wizyta u neurologa. ... Coraz większe problemy z pamięcią krótkotrwałą .. zaburzeniach nerwicowych. Trudno się skoncentrować, występują kłopoty z pamięcią itd. Dlatego warto się najpierw zastanowić czy to nie jest głównym problemem. Rzadziej takie objawy występują w guzach mózgu, czy innych schorzeniach ... Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. zaburzenia czucia w nogach ( ból nóg, drętwienie, kłucie ) oraz w rękach ( drętwienie, ból mięśni, kłucie, ból łokci ), ostatnio doszły zawroty głowy ( rzadko ) wszystkie objawy ustępują. Byłem u dwóch neurologów i oni twierdzą, ż ...

Prąd przeszywający prawą półkulę głowy .. zaburzenie równowagi, ciemność przed oczami. Chciałabym uzyskać poradę do kogo powinnam się zgłosić, co taki ból może sugerować. Mam 22 lata, niskie ciśnienie. Nigdy nie leczyłam się neurologiczne. W za trzy miesiące mam wizytę u ... Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. zaburzenia dyfuzji. Obraz MR sugeruje ogniska naczyniopochodne. Innych zmian nie stwierdzono. czy to stwardnienie rozsiane ( SM )? W opisie MRI jest sugestia zmian naczyniopochodnych. SM ma inny obraz w badaniu MRI, plaki wzmacnia ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypukliny i naczyniak w trzonie .. zaburzenia czucia. ...

Diagnoza wodogłowia aktywnego .. Zaburzenia pamięci zwłaszcza jeśli się nasilają mogą świadczyć o aktywnym wodogłowiu. Trzeba wykonać badanie CT i zobaczyć układ komorowy. Najlepiej skontaktować się z neurochirurgiem , który zakładał zastawkę. ... Zaburzenia pamięci w młodym wieku .. zaburzenia pamięci. Objawia to się tym, że np. wychodząc z krótkiego prysznica, nie pamiętam czy umyłam głowę, lub wychodząc z domu, nie przypominam sobie momentu, kiedy zamykałam drzwi. Bardzo czę zdarza się tak, że myślę o czymś ... Cierpniecie twarzy w okolicy oczu .. zaburzenia czucia na twarzy, czucie rogówki, słabe ubytki obwodowo w polu widzenia, zmniejszenie wydzielania łez. Miałam robiony RM mózgowia i angio tętnic mózgowych. Badania wyszły prawidłowo. Mój neurolog zapisał mi magnez, bior ...

Drętwienie rąk po wstrząsie .. Zaburzenia czucia dłoni mogą być związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, tzw. polineuropatia obwodowa, czasem dyskopatia szyjna i uszkodzenie korzeni nerwowych. Trzeba wykonać odpowiednie badania. ... Migrena z aurą, której towarzyszą zaburzenia mowy .. zaburzenia mowy, wypowiadałam nie te słowa, które chciałam, po rozpoczęciu słowa nie mogłam go dokończyć, itd. Miało to miejsce po raz pierwszy. Poza tym raz miałam dziwne zaburzenia pamięci ( nie towarzyszyły migrenie ), myśli sa ... Opadająca powieka oka .. zaburzenia równowagi. Lekarze nie wiedzą co mu jest. Co to morze być? Przyczyn może być wiele. Taki objaw może być spowodowany uszkodzeniem nerwu okoruchowego np. z powodu tętniaka, guz mózgu, gruczolaka przysadki. Czasem przyczyn ...

Machanie głową u dziecka .. zaburzenia rozwojowe i powinien tym zająć się neurologi dziecięcy. ... Uporczywe bóle głowy od kilku lat .. zaburzenia przytomności ( okropna senność ) byłam strasznie osłabiona i silnie bolała mnie głowa żadne tabletki nie pomagały. Teraz te bóle są już codziennie. Miałam robione badania dopplerowskie tętnic, MRI głowy pod względem prz ... Uszkodzenie nerwu a wysoka wrażliwość emocjonalna .. zaburzenia emocjonalne, ale problem ten dotyczy również osoby bez uszkodzeń OUN, zetem należy włączyć odpowiednie leczenie jak farmakoterapia i czasem psychoterapia. ...

Chwilowa utrata świadomości .. zaburzenia internistyczne jak problemy z glikemią, jonami. Warto zrobić badanie EEG. ... Duży oczopląs .. zaburzenia równowagi, ale tłumacze to sobie z powodu mojej nadwagi. Czy te objawy są wystarczające aby iść do neurologa, czy powinnam sobie odpuścić i nie tracić bezcennego czasu. Decyzja należy do Pani, jeśli już to trzeba też uw ... Ciągłe zawroty głowy .. zaburzeniami lękowymi, które w Pani wieku mogą występować jako forma adaptacji do otoczenia. Jednak warto też zrobić badania laboratoryjne jak poziom hormonów tarczycy TSH FT3 i FT4, elektrolity, morfologia poziom glikemii. Dopier ...

Objaw Rossolimo .. zaburzeniom neurologicznym. ... Dziwne dolegliwości w nodze .. zaburzenia elektrolitowe, niedokrwienie kończyn ( miażdżyca ). ... Torbiel szyszynki a bóle głowy .. zaburzenia równowagi, omdlenia, mdłości, zawroty głowy. Przy tych objawach występują dreszcze, czuję się wtedy okropnie, nie wiem, co się ze mną dzieje. Ostatnio mam zaburzenia widzenia, drażni mnie światło, mam jakieś migania prz ...

Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. zaburzenia widzenia pod postacią błysków świetlnych i zawirowań powietrza, lekkie drżenie rąk, uczucie roztrzęsienia układu nerwowego, szybkie kurcze,szarpnięcia mięśni, lekkie mimowolne ruchy głową ręką itp.( niezbyt widoczne ), ... Pajęczynówka lub oponiak w płacie czołowo-ciemieniowym .. zaburzenia świadomości, wyłączenia, zdarza mi się powiedzieć coś nie na temat. Od 3 mc biorę lek przciwpadaczkowy. W płacie czołowo - ciemieniowym lewym stwierdzono torbiela, pajęczynówkę lub oponiaka ( badanie bez kontrastu ) 4 x ... Zaburzenia czucia po usunięciu dolnej ósemki Ponad 1,5 roku temu usuwaną miałam prawą dolną ósemkę. Początkowo ząb miał być usunięty u chirurga stomatologa, ale z uwagi na dość silne krwawienie zabieg dokończony był w szpitalu w znieczuleniu ogólnym. Jednak i ta próba nie za ...

Krwiak śródmózgowy a zaburzenia pamięci i nielogiczne myśli .. zaburzenia pamięci ( tzn. pamięta wiele, ale powtarza się co minutę ) dodatkowo mówi, a raczej myśli nielogicznie. Twierdzi, że jest w domu, że musi gdzieś pójść, że chodził rano po mieście, że mijał mnie w sklepie, itp. Dziś jest ... Niskie ciśnienie, drętwienie prawej ręki i twarzy .. zaburzeniami autonomicznymi, choć te występują szczególnie często podczas pionizacji. Warto zastanowić się czy nie ma również korelacji objawów z miesiączką. Warto wykonać podstawowe badania jak morfologia, elektrolity, ekg. Szcze ... Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej .. zaburzenia widzenia w jednym oku w postaci zaniewidzenia połowiczego ( ubytki w polu widzenia ) falowanie obrazu oraz incydent całkowitego zaniewidzenia. Badanie RM głowy miało być przeprowadzone z kontrastem ( tak było napisane n ...

Leczenie neurochirurgiczne zaburzeń lękowych .. zaburzeniach lękowych. Objawy są wyleczalne jednak trzeba włożyć w to bardzo dużo wysiłku, dobrze mieć wsparcie osób bliskich. Nie ma leczenia neurochirurgiczne w zaburzeniach lękowych, te które są opisywane w prasie to ciągle bar ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. zaburzenia krążenia mózgowego, stan po przebytych niedokrwieniach oraz tętniak t. środkowej mózgu. Istnieje spore ryzyko otępienia naczyniowopochodnego. Warto zadbać o ciśnienie tętnicze krwi, lipidogram, wagę ciała. ... Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. zaburzenia pamięć i koncentracji mogą występować po urazie głowy dość długo. Zapis EEG też może być nieprawidłowy. ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. zaburzeniem krążenia mózgowego, jednak nie jest to poważna patologia, jest spotykana dość często u osób powyżej 50 rż. ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. zaburzenia równowagi które trwają do dnia dzisiejszego codziennie i stale oraz uciskowy ból głowy i jakby zaburzenia ostrości widzenia. Z tego też powodu miałam robione CT Głowy jednofazowe, które nie wykazało żadnych zmian oraz M ... Zanik korowy móżdżku .. zaburzenia równowagi. W badaniu MRI głowy stwierdzono cechy zaznaczonego zaniku korowego móżdżku. Mam 47 lat, pracuję umysłowo, bardzo denerwuję się dalszym leczeniem i rokowaniem. Proponuję wykonać badanie płynu mózgowo - rdzenio ...

Ból o lewej stronie szyi a zaburzenia krążenia .. zaburzeniach krążenia mózgowego miałam również zaburzenia widzenia w jednym oku lekarz kardiolog określił, że zatorowość powodują zakrzepy. Czy ostre bóle jakich doznaje w/w okolicy powinien mnie niepokoić i czy o takich dolegliwo ... Nagłe ostre bóle w potylicy .. zaburzeniami widzenia? czy z zaburzeniami pracy serca gdzie oprócz problemów ze wzrokiem miałam również incydenty niedokrwienia mózgu. Czy wszystkie dolegliwości z głową mają jakieś wspólne podłoże? Miałam robione TK głowy które n ... Bóle po usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. zaburzenia czucia na nadze mogą się utrzymywać, choć wydaje się że w Pani przypadku powinny się wycofać. Warto zapytać chirurga czy nie było komplikacji w czasie operacji. Warto cierpliwie się rehabilitować. ...

Nagłe ćmienie w głowie .. zaburzenia internistyczne jak hipoglikemia, zaburzenia elektrolitowe. Zalecałbym też wykonanie badania obrazowego OUN jak CT lub MRI. ... Guz przysadki naciekający skrzyżowanie nerwów wzrokowych .. zaburzenia widzenia. ... Stałe wyczuwanie tętna serca w lewym uchu .. zaburzenia od przyspieszania, potykania oraz zatrzymywania. Często mam ciśnienie rozkurczowe wysokie od 100 - 108 przy skurczowym od 128 - 140. W lewym uchu ciągle nawet w czasie dnia wyczuwam bicie serca oraz często pobolewa mnie ...

Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. zaburzenia błędnika i może to jest prawidłowe rozpoznanie. ... Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. zaburzeniach krążenia mózgowego oraz miażdżycy naczyń. Opis nie jest typowy dla SM. ... Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. Zaburzenia słuchu mogą być spowodowane niedokrwieniem ucha wewnętrznego. Wieczorne bóle głowy mogą być spowodowane nadciśnieniem tętniczym. Warto wykonać badanie Dopplera tętnic kręgowych. ...

Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. zaburzenia czucia to czasem utrzymują się długo. W badaniu MRI ma Pani również torbiel korzenia S2, co niestety może dawać dolegliwości, a nie leczy się tego operacyjnie. ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. zaburzeniom krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia. ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. zaburzeniami krążenia mózgowego, jednak mało prawdopodobne, aby była to przyczyna bólów głowy oraz padaczki. SM też raczej jest wykluczony, gdyż wtedy zmiany wzmacniają się po kontraście. ...

Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. zaburzeniami krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze oraz lipidy. ... Torbiel pajęczynówki zatoki prostej a zawroty głowi i zaburzenia równowagi .. zaburzenia równowagi, cały czas czuje się jakbym była pijana, czy torbiel o takich wymiarach może dawać takie objawy? To nie jest duża torbiel pajęczynówki, jednak umiejscowienie blisko móżdżku może dawać bóle i zawroty głowy. Pro ... Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. zaburzenie całości widzenia. Na początku lekarze podejrzewali padaczkę. Po trzech latach została wykluczona. Wszystkie zapisy EEG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, dopplerowskie badanie żył i tętnic, całodobowe badani ...

Zaburzenia czynnościowe OUN po urazie .. zaburzenia czynnościowe OUN po urazie. Warto jednak może wykonać kontrolne badanie CT. Poza tym czasami włączenie leków przeciwdepresyjnych może być pomocne. ... Schizofrenia a padaczka skroniowa .. zaburzenia poznawcze ( oraz podobne objawy schizofreniczne i nerwicowe ) występują również w padaczce? Nie twierdzę jednak, że tak jest, ponieważ nie mam wiedzy na ten temat. Jednak lekarze nie mogą do końca mnie zdiagnozować. A l ... Torbiel Tarlova na odcinku lędźwiowym a znieczulenie zewnątrzoponowe .. zaburzeniem wrodzonym więc nie powstała jako powikłanie po punkcji lędźwiowej. ...

Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. zaburzeniami krążenia mózgowego. Złamanie kości potylicznej. ... Zaburzenia pamięci po stłuczeniu płatów czołowych .. zaburzenia zachowania. Należy być cierpliwym, najważniejsza jest rehabilitacja zarówno fizyczna jak i społeczna. Poprawa przychodzi po miesiącach więc trzeba czekać. Ważne aby takiego chorego otaczać ciepłą opieką i nie denerwować ... Problemy z erekcją a przyjmowanie sterydów .. zaburzenia wzwodu się mogą z tym wiązać? Prawdopodobnie zaburzony został układu hormonalny. Stosowanie syntetycznych steroidów wpływa również na hormony płciowe, mogąc szczególnie po ich odstawieniu powodować zaburzenia seksualne ...

Zaburzenia widzenia a problemy naczyniowe .. zaburzenia dezorientacji po przebudzeniu oraz objawy zaburzenia widzenia w jednym oku ( wielokrotnie ) zrobiłam dwa razy badanie RM głowy. Badanie okulistyczne wykluczyły przyczyny okulistyczne. Jestem po zabiegu kardiologicznym ( ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. zaburzenia mowy, maskowatość twarzy, postępujący niedowład prawej ręki. Diagnoza Zespół Parkinsona. Po lekach nie było żadnej poprawy. Dziś mam wyniki badania MR głowy w sekwencji SF,SFE w obrazach T1/ax/,T2/sag,ax,cor/,irFSE/ax/ ... Uczucie ciepła, pieczenia w głowie .. zaburzenia lękowe, warto udać się do psychologa lub psychiatry, wydaje się, że im wcześniej tym lepiej. ...

Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. zaburzenia hormonalne i niedoczynność tarczycy ). Na szczęście rezonans nie wykazał zmian w przysadce, jedynie o co można się przyczepić to ze ponoć jest w jednej części za mała. Wymiary 18x8x4 mm - jakie powinny być prawidłowe je ... Torbiel podpajęczynówki przy zaburzeniach hormonalnych .. zaburzeniami hormonalnymi córka 3 lata temu miała wykonane to samo badanie, które nic nie wykazało a wtedy diagnozowano u niej ewentualnego gruczolaka przysadki. Rozchwianie hormonalne występuje nadal, ale od 4 m - cy pojawiły się ... Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty Pacjent lat 60, szczupła budowa ciała, od dwóch miesięcy ma następujące, nasilające się objawy: zawroty głowy ( odczuwane jako wirowanie otoczenia ), uczucie ucisku w okolicach odźwiernika żołądka, a następnie wymioty trwające z p ...

Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. zaburzenia w mowie i silne bóle głowy. Dlatego wykonałam KT głowy, które brzmi: Badanie KT przeglądowe głowy wykazuje w płacie skroniowym prawym ognisko nieregularnego owalnego( bardziej wysyconego na obwodzie ) o wymiarach 6x8 mm ... Zabieg implantacji zastawki Codman Hakim .. zaburzeniami pamięci koncentracji, bólami głowy. Czasami pomagają leki przeciwdepresyjne. ... Drżenie całego ciała .. zaburzenia równowagi, a moje szumy uszne stały się dużo głośniejsze. Jestem bardzo senna. Nie potrafię zapamiętać bardzo wielu rzeczy, mylę kolejność liter w wyrazie, albo po napisaniu jakiegoś słowa np. w smsie, nagle nie wiem co ...

Opadająca powieka .. zaburzeniem psychiatrycznym a neurologicznym. Może warto wykonać badanie MRI odcina szyjnego i piersiowego kręgosłupa ( zespół Hornera ) oraz badania chorób układowych i autoimmunologicznych. ... Zwapnienie w jądrach podsoczewkowych a zespól Fahra .. zaburzeniem genetycznym, gdzie dochodzi do zwapnienia jąder podstawy, jednak trzeba zrobić badania genetyczna aby potwierdzić rozpoznanie. Leki nie mają wpływu na zwapnienia. Choroba może powodować np. depresję oraz z czasem zabur ... Brak czucia w nogach w nocy .. zaburzeniami czynnościowymi. Gwałtowne pionizacja może powodować chwilowe niedokrwienie mózgowia i objawy. Proponuję się przyjrzeć dokładnie dolegliwościom. ...

Przyczyny kłopotów z chodzeniem .. Zaburzenia błędnika wykluczono. Proszę mi poradzić gdzie siostra ma się udać żeby wreszcie postawiono diagnozę bo na razie bierze leki na zasadzie prób. Skąpy opis. Warto aby diagnozę koniecznie postawił neurolog. Powinny być wyko ... Zaburzenia czucia w palcach u stóp Wszystko zaczęło się od tego gdy parę miesięcy temu poczułam że mam bardzo osłabione czucie w dużych palcach u rąk i stóp. Po paru godzinach palce u rąk doszły do normy ale drętwienie paluchów pozostało do dziś. Ponadto czuję się ... Bóle jąder i pachwin, problemy z kręgosłupem? .. zaburzenie lękowe z komponentą bólową. ...

Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. zaburzenia rozwoju to potrzebne jest leczenie. Warto też jednak aby neurolog dziecięcy ocenił stan dziecka. ... Kostniak kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej .. zaburzenia równowagi miałam robiony TK wynik: nie stwierdza się uchwytnych zmian ogniskowych w strukturze mózgowia ani cech krwawienia śródczaszkowego, układ komorowy nieposzerzony, niewielki kostniak blaszki wewnętrznej prawej ko ... Umiarkowane zaniki płatów czołowych, skroniowych i robaka móżdżku .. zaburzenia psychiczne, brak woli życia, natrętne myśli pod postacią długo utrzymujących się obsesji i kompulsji, a także bardzo często się słownie *nakręcam*, że nie mogę nie raz tego znieść. Mam także i tak że euforia potrafi się ...

Torbiel pajęczynówki i ból głowy a naczyniaki na twarzy .. zaburzeniami OUN ale innymi. Warto wykonać badanie MRI głowy. ... Wystąpienie tętniaczków w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy .. zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. W wyniku wyczytałam niepokojące informacje: wystąpienie tętniaczków w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy. W wyniku nie podano ile tych tętniaczków jest oraz jakiej są wielkości ... Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. zaburzenia widzenia ( jakbym patrzyła w słońce ), natychmiast robię się senna. Miałam robione TK głowy i wynik jest bardzo dobry, RTG kręgosłupa szyjnego wykazało niewielkie zmiany ( rezonansu magnetycznego niestety nie mogę mieć ...

Malacja z glikozą .. zaburzenia równowagi, zawroty głowy oraz brak koordynacji ruchów a także trudność w liczeniu. Czy badania wskazują na aktywny proces neurodeneregacyjny? Opis badania CT sugeruje przebyte zmiany niedokrwienne, mózgowia, jednak jeśl ... Nieustanny ból głowy, drętwienie rąk i twarzy .. zaburzenia widzenia ) jednak bez przerwy czy biorę tabletki przeciw bólowe czy nie ten stan nie ustępuję a towarzyszy mu drętwienie rąk, twarzy. Ostatnio doszedł ból oka i drgania powiek. Czuję się osłabiona i bezsilna. Proszę uda ... Zespół częściowo pustego siodła .. zaburzenia widzenia lub hormonalne. Warto pokazać te zdjęcia neurochirurgowi. ...

Przepuklina z uciskiem worka oponowego .. zaburzenia oddawania moczu. Ból jest objawem subiektywnym i o operacji decyduje sam chory o ile spełnia kryteria kwalifikacji. ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. zaburzenia zachowania i emocji. Zmiany mogą występować od urodzenia, jednak jeśli stan dziecka się zmienił, pogorszył to trzeba aby zdjęcia zobaczył neurochirurg czy nie ma wskazań do leczenia operacyjnego. ... Brak przegrody komór bocznych .. zaburzenia to trzeba skontaktować się z neurochirurgiem dziecięcym. ...

Zaburzenia hiperkinetyczne Zaburzenia hiperkinetyczne, czynność podstawowa nieregularna, słabo zróżnicowana przestrzennie złożona jest z fal alfa 8 - 9Hz oraz fal theta 6 - 7Hz o ampl. do 80uV. Reakcja zatrzymania nieuwidoczniona. Okresowo w tylnych okolica ... Zwapnienie na sklepistości mózgu w okolicy sierpa a zaburzenia pamięci świeżej .. zaburzenia pamięci świeżej. Byłam na TK głowy i w wyniku napisane jest: Poza zwapnieniami na sklepistości mózgu w okolicy sierpa tomografia komputerowa głowy w granicach normy. Co oznacza owo zwapnienie? Co mogło być tego przyczyn ... Zawroty głowy i zaburzenia równowagi .. zaburzenia równowagi. Ostatnio miałam wykonane badania laryngologiczne, które wykazały: audiogram niewielki niedosłuch odbiorczyucha lewego, ucho lewe - krzywa typu Ad, brak odruchów z mięśnia strzemiączkowego. Badanie VNG - nie s ...

Nierówne źrenice u dziecka .. zaburzenia to trzeba się skontaktować z neurologiem dziecięcym. ... Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa .. zaburzeniami o etiologii genetycznej. Niestety nie leczenia przyczynowego. Ale ważne jest odpowiednie leczenia rehabilitacyjne, są specjalne ośrodki i turnusy rehabilitacyjne więc trzeba się tylko zorientować gdzie najbliżej miejs ... Opadający kącik ust .. zaburzenia po stronie lewej, ale ze względu na to, że nie pasowały do facialisa zostały opisane w granicach normy. Poza tym od roku prześladują mnie bóle głowy w obrębie potylicy o charakterze kłucia wzdłuż potylicy i palenia na c ...

Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. zaburzenia neurologiczne. ... Torbiel przegrody przezroczystej .. zaburzeniem rozwojowym, jednak nie jest poważnym problemem klinicznym o ile nie powoduje zaburzeń krążenia płynu mózgowo - rdzeniowego i nie prowadzi do wodogłowia. ... Uciskowe bóle głowy u dziecka .. zaburzeniach neurologicznych, guzie mózgu itp? Czy konieczna jest wcześniejsza konsultacja u specjalisty? Zmiany kawowe na skórze mogą być związane z nerwiakowłóknikowatością, a ta zwiększa ryzyko pewnych nowotworów mózgu. Zatem d ...

Porażenie przysenne, sztywnienie karku i ból głowy .. zaburzenia snu. Warto wykonać badanie polisomnograficzne. ... Układanie do boku prawego .. zaburzeniem neurologicznym. ... Drętwienie lewej ręki i części twarzy u dziecka .. zaburzenia które przechodzą wraz z wiekiem. Warto też zbadać glikemię, hormony i elektrolit czy przyczyna nie jest internistyczna. ...

Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. zaburzenia przepływu w odcinku obwodowym tętnicy - duże zwężenie. Proszę o wyjaśnienie moich badań. Mam bóle głowy po przebytym udarze. Badanie CT - opis przedstawia zmiany poudarowe typowe mózgowia, w badaniu tt. szyjnych zwężeni ... Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw .. zaburzenie objawia się w praktyce, w życiu? Czy można skutki tego niwelować i jak? Zapis jest nieprawidłowy, dalsza diagnostyka zależy od objawów, warto też wykonać badanie obrazowe mózgowia. ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. zaburzeniem widzenia, powiązanymi z bólem prawej półkuli głowy. Od kilku miesięcy pojawiło się też drętwienie prawej ręki. Co wskazuje moje badanie MR? Opis pokazuje ognisko niedokrwienne mózgowia. Jednak jeżeli są zaburzenia widz ...

Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. zaburzenie akomodacji. Dno oka Opz ukł. o granicach wyrazistych, ale tkanka nerwowa na nich uniesiona, mogą to być złogi na tarczy. Skierowanie na USG gałek ocznych. Naczynia żylne trochę powiększone. Do obserwacji. Kontrola za ty ... Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. zaburzeniem krążenia płynu mózgowo rdzeniowego lub wadami rozwojowymi. Warto wykonać też badanie MRI odcinka szyjnego oraz pokazać zdjęcia neurochirurgowi. ... Stany lękowe, lekkie zaburzenia świadomości, mroczki przed oczami, otępienie .. zaburzenia świadomości. Zdarza mi się zapominać o czym przed chwilą myślałem lub robiłem. Wcześniej nie miałem takich problemów. Nie wiem, co się stało, ale trochę mnie to przeraża. Czytałem też o objawach depresji. Większość z ni ...

Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. zaburzeniami pochodzenia sercowego. ... Postępujące problemy z pamięcią i izolowanie się od społeczeństwa a zespół otępienny, depresja, zmiany naczyniowe lub organiczne mózgowia .. zaburzenia pamięci. Jaka jest właściwa diagnostyka? Jakie badania należy zrobić, aby właściwie zdiagnozować rodzaj problemu czy choroby mojej mamy i co za tym idzie, rodzaj leczenia? Gdzie udać się w Warszawie po fachową poradę? M ... Miejscowy ból głowy przy dotyku a przeczulica związana z podrażnianiem unerwienia w danym miejscu .. zaburzenia lękowe. ...

Zespół depresyjno paranoidalny a zaburzenia pamięci krótkotrwałej .. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej mogą być spowodowane zaburzeniami psychicznymi i długotrwałą psychofarmakoterapią. W tak młodym wieku są duże szanse na powrót do normalnego funkcjonowania, jednak warunkiem jest odpowiednia terapi ... Zaburzenia czucia w okolicy krętacza większego kości udowej a dyskopatia lub inne zmiany zwyrodnieniowe .. zaburzenia występują u osób otyłych, a ja na pewno do takich nie należę. Warto wykonać badanie MRI odcinka lędźwiowo krzyżowego, aby ocenić czy nie ma dyskopatii lub zmian zwyrodnieniowych, inaczej trudno postawić diagnozę. ... Zaburzenia równowagi a choroby móżdżku lub odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa .. Zaburzenia równowagi mogą być spowodowane chorobami móżdżku, czasem rdzenia czyli odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa. ...

Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. zaburzenia mowy. Rozpoznanie: zanik kory móżdżku. Opis badania TK brzmi: Badanie dwufazowe. Zmiany zanikowe w obu półkulach móżdżku oraz w strukturach głębokich obu półkul mózgu. Zaniki korowe w płatach czołowych i skroniowych. Ni ... Poszerzenie przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych u dziecka .. zaburzeniem. ... Ucisk na nerw mimo discektomii a ciąża .. zaburzenia lękowe itp. ...

Przyczyny zachorowania na neuromyotonię .. zaburzenia ruchowe ( ataksja, miokimie ). ... Zawroty głowy jak po alkoholu .. zaburzenia krążenia w obrębie tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej, leki np. salicylany, antybiotyki aminoglikozydowe, leki przeciwdrgawkowe, przeciwdepresyjne, diazepam, furosemid oraz alkohol. Ważne jest również wykluczenie prz ... Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. zaburzeniom, w tym chorobom rdzenia kręgowego. Warto zrobić badanie obrazowe mózgu i rdzenia kręgowego. Jednak postawienie diagnozy w oparciu tylko o ww objawy jest niemożliwe. Proponuję konsultację neurologiczną. ...

Badania hormonów przy mikrogruczolaku przysadki i wysokiej prolaktynie .. zaburzenia ich poziomu ( poprzez uscisk na pozostałą część gruczołu ). ... Leczenie przeczulicy po wylewie krwi do mózgu .. zaburzenia czucia w mózgu. Leczenie nie jest łatwe i wymaga zastosowania kombinacji lekowych. Czasami ulgę przynoszą leki przeciwpadaczkowe, ale o ich zastosowaniu decyduje neurolog. ... Bóle i zawroty głowy połączone z wymiotami .. zaburzenia ze strony układu moczowego. Ostetecznie wykluczyć klasterowy ból głowy, migrene oraz zmiany w mózgu powodujące wzrost ciśnienia śródczaszkowego np. guza mózgu. ...

Bóle głowy przy zespole pustego siodła .. zaburzenia znajdującej się normalnie tam przysadki. Głównie chodzi o niedoczynność. Występować mogą objawy tj. ból głowy, zaburzenia widzenia. ... Ucisk w mostku, zawroty głowy, zaburzenia apetytu i lęki .. zaburzenia somatyczne, jak choroby tarczycy, zaburzenia glikemii i jonów, niedokrwistość oraz inne występujące rzadziej. W drugiej kolejności myślimy o zaburzeniach psychicznych. Wymienione w pytaniu objawy mogą świadczyć o napada ... Bóle głowy, mroczki przed oczami, skurcze mięśni, rozkojarzenie a depresja .. zaburzenia psychotyczne. Ogólnie psychotropy biorę od 5 lat. Ostatnio prozac i solian, które trochę pomagają, jednak nie całkowicie. Dalej mam problemy z pamięcią, uczeniem się, logicznym myśleniem i jakąkolwiek aktywnością. Właśn ...

Thrombotic thrombocytopenic purpura hemolitic uremic syndrome .. zaburzenie mikrokrążenia, niedokrwistość hemolityczną i zaburzenia w funkcjonowaniu różnych narządów ważnych dla życia tj. nerki, mózg, serce. Przyczyną jest podłoże genetyczne, autoimmunologiczne, zakażenie, a nwet leki. Więcej s ... Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. zaburzeniami zwieraczy i spowodowała zaburzenia oddawania stolca i moczu. Po 10 dniach dolegliwości ustąpiły same. teraz pojawiły sie silne bóle w leej części podbrzusza i dołu biodrowego. Doszło do zatrzymania gazów i stolca. Trw ... Ryzyko powikłań po bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. zaburzenia zachowania, trudności w szkole. Im cięższy przebieg infekcji, tym powikłania są większe. ...

Torbiel pajęczynówki i dwa obszary hypodenzyjne w móżdżku .. Zaburzenia wzroku powinien skonsultować okulista. Bardzo dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. zaburzen widzenia w lewym kąciku oka, nastepnie pojawia sie drętwienie lewej ręki, języka , dziąseł, a kiedy te objawy ustąpią pojawia sie ból głowy po prawej stronie. Co może byc powodem takich objawów i jaka diagnostykę zastosow ... Drgania mięśni, szum w uszach i osłabienie .. zaburzenia czucia na skórze głowy. Zwyrodnienie kręgosłupa może być wynikiem drętwienia w obrębie kończyn. A jakie schorzenia mogą wywoływać takie objawy? Ja mam podobnie tez czuje jakby drganie miesni w stopie i u obu rak . To zn ...

Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. zaburzenia pamięci ale nie dotyczące liczb, matematyki a jedynie kojarzenia nazwisk. ( może nie tylko nazwisk, ale nie umiem sobie wymyślić testu ). W trakcie trwania tych zaburzeń - 20 - 30 minut wszystko rozumiem co się wokół dz ... Lękliwość i nerwowość po udarze mózgu .. zaburzenia zachowania. Dlatego radzę skonsultować się w tej sprawie z neurologiem, być może odpowiednia farmakoterapia przyniesie rezultat. ... Bóle głowy, błyski i śnieżenie przed oczami .. zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne, musze czegos dotykac, liczyc, myslec o tym o czym nie chce, wypowiadac slowa, ktorych nie chce mowic, ustawiac wszytslo symetrycznie, nie moge wylkonac jakiejs czynnosci doppki czegos nie dotkne ...

Bóle, puchnięcie i bezwładność nóg .. zaburzenia krążenia krwi w obebie kończyn dolnych, niewydolności serca. Także po krótkim badaniu będzie wiedział gdzie Panią dalej pokierować. ... Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. zaburzenia koncentracji. Przez jakis czas miałem dziwne uczucie oderwania od rzeczywistości...fachowo to nazywa sie derealizacja czy coś takiego...teraz to delikatnie ustapiło ale nie do konca. Teraz pozostał ból głowy...codzienny ... Zagrożenie dla życia przy obecności jamy vergis .. zaburzenie rozwojowe w tylnej części przegrody przeźroczystej, które może predysponować do występowania padaczki, zaburzeń psychowo - ruchowych, intelektualnych. Nie jest bezpośrednią przyczyną śmierci. ...

Otępienie umysłowe, problemy z zapamiętywaniem i skupieniem uwagi .. zaburzenia. Dlatego też trzeba się udać do lekarza, może najpierw neurologa, ale bardziej wskazany byłby psychiatra. Leczenie może byś farmakologiczne lub psychoterapia. Objawy są do pokonania jednak nie można tego bagatelizować. ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. zaburzenia równowagi. No dobrz to jest wynik badaniaMR głowy sekwencj SE, FSE I FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych ... Kłucia w klatce piersiowej i zaburzenia czucia .. zaburzenia czucia można ukierunkować przyczynę. ...

Problemy z utrzymaniem równowagi po zamknięciu oczu .. zaburzenie, poza tym wszytko jest ok. Obydwie jednak od zawsze mają gorszą niż inni koordynację ruchów i chociaz są bardzo zdolne, mają słabą koncentrację uwagi i stwierdzoną dysleksję. ... Zaburzenia czucia i emocji przy nadciśnieniu tętniczym o podłożu nerwowym .. zaburzenia depresyjne. Taki stan, jaki Pan opisuje, należy leczyć. ... Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. Zaburzenia pamięci, osobowości? Niestety taki opis nie wystarcza do przedstawienia tego tak jak powinno to naprawde wyglądać. Mam nadzięję, że chociaz to pomoże. Tylko taki opis pacjenta dostałam od prowadzącego zajęcia z neuropsy ...

Falujący obraz i widzenie połowiczne w prawym oku .. zaburzenia pracy serca .Obecnie nie wiem jaki jest stan mojego serca ponieważ badania będę miała dopiero w marcu. Miesiąc temu byłam u okulisty z powodu problemów z lewym okiem /początek zaćmy centralnej/ . Przy okazji wizyty wspo ... Ból i drętwienie stóp oraz łydek .. zaburzenia w unerwieniu kończyn dolnych. Przyczyną mogą być zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lub choroby rdzenia kręgowego. Najlepiej skonsultować się bezpośrednio z neurologiem. ... Zaburzenia wymowy wskutek przylegania dalszej części języka do podniebienia Od pewnego czasu miewam bardzo kłopotliwy problem z...językiem. Gdy przyjrzałam się bliżej temu problemowi,to zauważyłam,że podczas mówienia *dalsza* jego część przylega mocno do podniebienia. Gdy próbuje coś powiedzieć to zamiast ...

Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. Zaburzenia koncentracji i pamięci mogą wynikać ze zmian wtórnych, powstałych na podłożu naczyniowym. Na podstawie bólu głowy nie można mówić jakie to wodogłowie jest ( aktywne, nieaktywne ). Czy dodatkowo, oprócz bólu głowy występ ... Zaburzenie czucia w lewej dłoni i ból lewej obręczy barkowej 4lata temu mialam wypadek, byl nie grozny jak stwierdzil lekarz. teraz odczuwam co kilka miesiecy silny napad bolu lewej obreczy barkowej, lewej strony ciala od szyi az do przepony i mrowienie w 3 palcach takze lewej dloni. bol po ... Kłucie w pępku i ciągnący ból w prawym podbrzuszu .. zaburzenia czynnościowe a nie organiczne. ...

Zaniki mięśniowe całego ciała przy torbieli na jądrze .. zaburzenia hormonalne ( szczególnie problemy z tarczycą ), choroby pasożytnicze, czy autoimmunologiczne. Dobrze jest zbadać markery stanu zapalnego CRP czy OB oraz zasięgnąć konsultacji internistycznej. ... Migreny powiązane z napięciem mięśni .. zaburzenia genetyczne - jak dystonia, choroby autoimmunologczne - zapalenie naczyń, zapalenie skórno - mięśniowe. Jednak są to tylko wskazówki. ... Charakterystyka ostrej schizofrenii .. zaburzenia neuroprzekaźnictwa są związane z którym szlakiem za objawy psychotyczne w ostrej fazie schizofrenii? Czy wiąże się to z: 1. Wzrostem przekaźnictwa w szlaku mezolimbicznym 2.zmniejszeniem przekaźnictwa w szlaku mezokorty ...

Skupisko zwapnień w móżdżku .. zaburzenia metabolizmu wpania. Ważne, że nie obserwuje się patologicznego wzmocnienia, które mogłoby wskazywać na zmianę rozrostową. Opisana malformacja naczyniowa powinna być dalej diagnozowana. Pod tym pojęciem rozumie się zmian ... Zaburzenia wzroku, zawroty głowy, bóle głowy i bezsenność .. zaburzeniem wzroku ( widział słabo lub w np. tylko w kolorze niebieskim ) i zawrotami głowy, wcześniej przez kilka dni skarżył się na ból głowy i brak snu. Tata nigdy wcześniej nie chorował. W szpitalu badania nic nie wykazały, ws ... Szumy w uszach, plamki przed oczami i ogólne rozbicie .. zaburzenia organiczne u neurologa i następnie skonultować się z psychiatrą. Najpewniej to zaburzenie wywołane jest stresem. ...

Zaburzenie równowagi oraz niedowład stopy i ręki po podróży samolotem .. zaburzenia równowagi. nigdy wczesniej czegoś takiego nie miałem. oczy mnie nie bolą, serce też, żadnych skurczów, drętwienia, brak czucia nie występuje.jedyne co, to ból głowy wieczorami i chyba temperatura. nie mam pojecia co to ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. zaburzenia zachowania i emocji z głęboką nerwicą lękową.Opinia pedagogiczna : od począdku dziecko wykazuje zmienność nastrojów i emocji.bardzo wyrażnie zaznaczona postawa lękowa.Objawiało się to brakiem chęci wejścia do klasy,chow ... Bbóle i zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku .. zaburzenia wzroku przez migającą *pustą plamę* po czym następował potworny ból, którego po prostu nie dało się wytrzymać. Bóle te występowały w różnych odstępach czasu, a od ponad roku nie było ich w ogóle. Jednak teraz pojawiły s ...

Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku Witam, Jestem mężczyzną, mam 33 lata. Od jakiegoś czasu obserwowałem u siebie wrażenie lekkich zaburzeń równowagi, ale były one na tyle minimalne, że obwiniałem za nie wysiłek fizyczny który w danym czasie wykonywałem. Do tego, z ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. zaburzenia, ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI - EPI, zwłaszcza w prawej półkuli mózgu co wskazuje na ich aktywny charakter. Obraz MR nie jest jednoznaczny, może odpowiadać zmianom zapalnym aktywnym i przebytym okołonaczyniowym. ... Rozpoznanie kliniczne synopce .. Zaburzenie czynności podstawowej Syncope oznacza omdlenie. Na podstawie samego wyniku trudno jest ocenić to zaburzenie bez dalszych badań. Jeśli będzie taka możliwość najlepiej zamieścić wyniki równiez innych badań, szczególnie ob ...

Wypukliny, zmiany degeneracyjne i guzki Schmorla na poziomie lędźwiowym .. zaburzenia w odczuwaniu bólu . Oczywiście reszta kręgosłupa tez nie najlepsza.Pytanie czy to wynik jakiejś choroby?,bo wg mnie nie było powodów do aż tak dużych zmian tylko z tzw.zużycia.Jestem po 50 - tce,prawie całe życie praca ... Zaburzenia widzenia po urazie głowy Jakieś 3 tygodnie temu mocno uderzyłam się w głowę, w okolice skroni, wsiadając do samochodu. Bolało mnie dość mocno przez kilka dni, miałam mdłości, ale to nie było nic poważniejszego. Ból jednak nie mijał, więc dla pewności posz ... Migrena wskutek zbyt wklęsłego kręgosłupa lędźwiowego .. Zaburzenia na poziomie odcinka lędzwiowego objawiają się bólem tej okolicy. ...

Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. zaburzenia równowagi oraz syn potrafi wrzeszczeć przez dłuszy czas a nastepnie robi sie cały mokry i nic nie pamięta. W wieku 2.5 roku miał zrobone TK głowy i było ok. Po wizycie kontrolnej stwierdzili że wszystko ok i nie wymaga ... Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. zaburzenie widzenia /zaniewidzenie raz całkowite oraz powtarzające się zaburzenia widzenia w jednym oku w postaci ubytków w polu widzenia oraz falowania obrazu./Od zabiegu tj.2.06.10 zaburzenia widzenia mam co dziennie szczególnie ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. zaburzenia czucia głębokiego z objawami ataksji tylnosznurowej. W MRI na poziomoie C1 i C2 zmiana o wysokim sygnale MR w czasieT2 zależnym i STIR o wym. 23 x 7. Po podaniu kontrastu widoczne wzmocnienie opon na poziomie zmiany od ...

Podwójne widzenie, zaburzenia czucia w nodze i ręce oraz spadek odporności .. zaburzenie widzenia ) - wynik OK. Ciągłe infekcje, naciek na migdałach i usunięcie. Infekcje nie ustępują, antybiotyki, antybiotyki, antybiotyki... powiększone węzły chłonne, zapalenie oskrzeli i znów problem z widzeniem ( krótkie ... Wrażenie nie swojej głowy po urazie .. zaburzen rownowagi, podst. badanie neurologiczne w normie, tylko lekki oczoplas ( jesli ma to jakiekolwiek znaczenie ) strasznie ciezko mi jest to opisac, i bardzo tego zaluje..... bardzo przepraszam za wulgaryzmy, ale jestem zmia ... Brak czucia w nodze powyżej kolana .. zaburzenia czucia, a to jest jak najbardziej powód do wizyty u neurologa. Należy w tym wypadku wykonać badania obrazowe. Zaburzenia czucia mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. ...

Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. zaburzenia koordynacji - czasem jakbym się przewracała. Niekiedy *pulsująca krew w lewym oku*. Mdłości, jak i brak tlenu w powietrzu. Czekam na wizytę u neurologa, nie wiem czy nie lepiej byłoby wybrać się prywatnie, może ktoś dor ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. Zaburzenia nastroju, nerwowość, zaburzenia psychiczne mogą wynikać ze zmian zanikowych w płatach czołowych. Co do zmiany naczyniopochodnej to trudno powiedzieć, po podaniu kontrastu powinna się bardziej uwidocznić. To co mogę pora ... Problemy z pamięcią i koncentracją, drżenia ciała oraz nadmierne pocenie .. zaburzenia układu nerwowego, czy jeszcze coś innego, do jakiego specjalisty się z tym udać. Prawdopodobnie objawy są spowodowane zaburzeniem lękowo - depresyjnym. Jednak warto zasięgnąć porady neurologa albo psychiatry. Trzeba pam ...

Pulsujący ból głowy nad lewą skronią .. zaburzenia widzenia. Prawdopodobnie jest to napięciowy ból głowy. Najlepiej skonsultować się jeszcze z neurologiem, który z większym prawdopodobienstwem będzie mógł ustalić przyczynę bólu, na podstawie badań. ... Skurcze i drżenia po chloranie sodu .. zaburzenia oddychania, przy rozciąganiu się czuję nerwy np jak rękę biorę do góry to czuję jak mnie nery boli. Byłem juz u kilku nerologów i nic. przepisali wit B, magnez. Dodam jeszcze ze to jest środek utleniający. Da się wylecz ... Osłabione czucie opuszki palca u nogi .. Zaburzenie czucia w tej okolicy może pochodzić z uszkodzenia korzenia nerwowego L5, jednak wówczas zaburzenia czucia występowałyby również w innych okolicach kończyny dolnej. Można skonsultować się z neurologiem pod kątem dyskopat ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. zaburzenia funkcji poznawczych, zespoły depresyjne, otępienne, pychozy. Opisane zmiany mogą również występować w chorobach układowych tkanki łącznej, demielinizacyjnych, podczas stosowania niektórych leków. a czy te zmiany mogą by ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. Jestem bardziej nerwowa i *wybuchowa* nad czym nie mogę zapanować. Ciągłe zmęczenie, osłabienie i ogólne złe samopoczucie. Czy ta niewielka zmiana opisana na początku może mieć jakieś ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. zaburzenia zachowania i emocji Dziękuję za wyczerpujący opis. Liczne rozsiane zmiany demielinizacyjnej mogą być powiązane z zaburzeniami zachowania i emocjami. Wykluczono przyczyny nowotworowe, więc są to najprawdopodobniej zmiany ...

Wypadanie włosów po urazie głowy .. zaburzenia równowagi hormonalnej i w związku z tym leczenie może okazać się z tym związane. ... Zniesiona lordoza i wielopoziomowa dehydratacja krążków szyjnych .. Zaburzenia czucia po lewej stronie na pewno są wynikiem ucisku na nerwy korzeniowe, stąd niewykluczone, że oprócz rehabilitacji zabieg będzie również potrzebny. ... Tętniaczki w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy .. zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. W wyniku wyczytałam niepokojące infrormacje: *wystapienie tętniaczków w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy*. W wyniku nie podano ile tych tętniaczków jest oraz jakiej są wielko ...

Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. zaburzenia widzenia i nieostre widzenie, trudność w zapamiętywaniu, przestawianie liter podczas pisania, bóle głowy połączone z bólem twarzy lub jej drętwieniem, zaburzenia koordynacji ruchowej ( większość objawów stwierdził lekar ... Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. zaburzenia węchu,smaku,temperatury - nie czułam czy woda jest zimna czy ciepła.Miałam objawy grypowe tj.ból gardła,kaszel,katar,temp. podgorączkową,której nie czułam bo cały czas było mi zimno.,bolały mnie plecy ,kark,szyja,czułam ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. zaburzenia widzenia, równowagi i nudności. Kiedy boli mnie głowa, to ból odczuwam w części prawej czołowej, tak, że boli mnie cała prawa strona, włączając oko i kość policzkową. Brałam pod uwagę, że może to od zęba, byłam u dentys ...

Utrata pamięci długotrwałej przy padaczce .. zaburzenia...? A pytanie dla mnie najważniejsze - czy odzyskam moje wspomnienia? Czy ten zapis zosał ... *zlikwidowany* przez te napady? Czy tylko *zamknięty* * ) za drzwiami ... ? Proszę o pomoc! *( Dotąd brak zgodności co do ust ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. zaburzenie ukrwienia doprowadziło do zaniku osłonek. Witam. Mam 25 lat. Ponad dwa lata temu zaatakowała mnie nagła głuchota lewego ucha. Z czasem doszły mocne zawroty głowy. Następnie problemy z pamięcią, i mową oraz ataki z niedo ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. zaburzenia mowy, ktore polegaly na tym,ze zamiast normalnych slow z moich ust wydobywal sie bełkot. Nie moglam nad tym zapanowac, bylam swiadoma tego co sie dzieje, to tak jakbym zapomniala jak sie mowi. Trwalo to do 3 minut. Usta ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej. Bardzo proszę o pomoc... W zasadzie obraz CT nie wykazuje większych nieprawidłowości. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej wskazuje na stan zapalny. Warto skonsultow ... Chwilowe niedowłady ręki po urazie głowy .. zaburzeniami czucia kończyny towarzyszą zmiany w obrębie twarzy przyczyny nie należy szukać w samej kończynie tylko wyżej. Warto skontrolować układ krzepnięcia. ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. zaburzenia ostrości wzroku - prawe oko ) Zrobiłam następujące badania i proszę o interpretację wyników: 1 ) RM odcinka szyjnego kręgosłupa - badanie dwufazowe Wykonano dwufazowe badanie RM odcinka szyjnego kręgosłupa w obrazach T1 ...

Leczenie nadpobudliwość układu wegetatywnego .. Zaburzenia lękowe i natręctwa są jedynie objawem i powodują zmiany czynnościowe OUN a nie strukturalne. Przy odpowiedniej psychoterapii stan zdrowia powinien powrócić do równowagi, Stosowanie Nitrazepamu długotrwale prowadzi do uz ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. zaburzenia naczynioruchowe? badanie wykonane u 6 letniego chłopca po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych Wynik po punkcji 7? Mogą to być zmiany pozapalne, jednak trzeba obejrzeć badanie aby je zinterpretować prawidłowo ... Skleroza w młodym wieku .. zaburzeniami koncentracji i skupieniem uwagi. Dodatkowo jest zapewne komponenta lękowa może i depresyjna. Zaleciłbym konsultację u psychologa, może też u psychiatry aby włączyć leczenie farmakologiczne. Zachęcam do podjęcie leczen ...

Zawroty głowy, bóle oczu i nosa, drętwienie czoła oraz utrata węchu i smaku .. zaburzenia węchu i smaku były chwilowe? Jeśli tak to prawdopodobnie właśnie migrena. zaburzenia węchu i smaku utrzymują się ciągle od kilku dni, a leki wcale nie pomogły. ... Brak odczuwania przyjemności fizycznej i zaniżony próg bólu .. zaburzenia czucia. Jednak trudno jednoznacznie wskazać przyczynę. ... Obraz dyskopatii z wtórnymi zwyrodnieniowymi krawędzi trzonów kręgów .. zaburzenia rotacji kręgów.Obraz dyskopatii C5 - C6,z wtórnymi zwyrodnieniowymi krawędzi trzonów kręgów.Cechy wczesnych zmian dyskopatycznych C4 - C5. Zmiany zwyrodnieniowe w stawach unkowertebralnych. Poza tym kręgosłup szyjny bez ...

Zawroty głowy po odstawieniu antydepresantów .. Zaburzenia lekowe wylaczaja mnie z normalnej aktywnosci, wybudzam sie rano, mam gonitwe mysli, rotacyjnie problemy z laknieniem. Bardzo sie boje, ze to organiczne przyczyny ... Dodam, ze mam wykonany RTG odcinka szyjnego i ledzwio ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. zaburzenia czucia związane ze zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie kręgosłupa, zaburzeniem krążenia. Pewnie to jest związane z kręgosłupem szyjnym , bo to on przy urazie też może zaszwańkować. Nawet odczuwam w szyi takie lekkie ból ... Bóle głowy po wysiłku fizycznym .. zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej. Radzę spróbować następnym razem uzupełnić te niedobory specjalnymi płynami izotonicznymi dla sportowców. Zadbać o prawidłową dietę i suplementację witaminową. ...

Silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie .. zaburzenia mowy i dał skierowanie do szpitala na oddział neurologiczny i powiedział,że nie chce mnie martwic ale to prawdopodobnie coś poważnego może miał ktoś z was podobne objawy Faktycznie zaburzenia mowy mogą świadczyć o zmian ... Ciągłe bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. zaburzenia. Na pewno diagnostykę należy poszerzyć bo na podstawie samego eeg trudno w tym wypadku coś więcej powiedzieć. Bardzo dziekuję za odp., pozdrawiam. ... Przyczyny kręczu szyi .. zaburzenia słychu, wzroku, po urazie ), nieprawidłowego ułożenia podczas snu, w przebiegu dystonii. ...

Obustronny zespół piramidowy z ataksją czterokonczynową o nieznanej etiologii .. zaburzenie ruchu polegające na wykonywaniu nieskoordynowanych ruchów. Nie znam przyczyny więc trudno mi powiedzieć czy i ile taki stan może się jeszcze utrzymywać. przedea wszystkim wystepuje oslabienie i ciezkosc nog i zaburzenia ... Leczenie guzków Schmorla na kręgosłupie .. zaburzenia wieku rozwojowego. Dolegliwości bólowe są jednym z objawów. Można leczyć zachowawczo lub operacyjnie. Bardzo dziękuje za odpowiedż.. Witam.Byłam u neurologa.Powiedział że tymi guzkami to nie powinnam sie martwić.Jak tu ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. zaburzeniami mowy - temp ciała od miesiąca 34,9 35,4 - zawroty głowy - omdlenia - zaburzenia pamięci - zaburzenia w chodzeniu - bardzo silne bóle z tyłu po lewej stronie głowy - drętwienie szyi przy odchylaniu i odchylaniu( objawy ...

Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się patologią. Trudno wyjaśnić mi owe zaburzenia skroniowe nie znając więcej informacji. Jakie występują objawy? Ile ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. zaburzeniami mowy - temp ciała od miesiąca 34,9 35,4 - zawroty głowy - omdlenia - zaburzenia pamięci - zaburzenia w chodzeniu - bardzo silne bóle z tyłu po lewej stronie głowy - drętwienie szyi przy odchylaniu i odchylaniu( objawy ... Zaburzenia mowy po psychozie paranoidalno-katatonicznej Jestem po ostrej psychozie paranoidalno - katatonicznej z objawami manii i depresji. Od tamtego czasu seplenię, niewyraźnie mówię, czasem nie mogę się wysłowić. Czy leki neurologiczne pomogą na moje dolegliwości? Jeśli tak, to jak ...

Niewielkie powiększenie zbiornika wielkiego mózgu u dziecka .. zaburzenia równowagi, zawroty głowy należy rozważyć leczenie operacyjne. Jeśli natomiast objawy nie występują, zbiornik nie ulega powiększeniu może to być taka odmiana anatomiczna. ... Specjalista od zespołu niespokojnych nóg z Poznania .. zaburzeniami snu, a w szczególności zespołem niespokojnych nóg ( RLS ). Lepiej, żeby to była wizyta w ramach NFZ, ale prywatnie także mogę pójść. Nie znam dokładnie takich możliwości akurat w Poznaniu, ale proszę sprawdzić: - Oddz ... Atak zaburzenia równowagi, zawroty i bólów głowy oraz drętwienia kończyn Niedawno miałem wypadek, a przy tym wstrząśnienie mózgu. Tomografia niczego nie wykazała. Po 2 tygodniach dźwigałem ciężkie rzeczy, następnego dnia miałem dziwny atak. Były to problemy z równowagą, zawroty głowy, bóle głowy, drętw ...

Drgawki rąk i nóg .. zaburzenia elektrolitowe, objawy padaczki, czy inne zaburzenia neurologiczne. Najlepiej udać się do neurologa. ... Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. zaburzenia widzenia. Zaczęło się od od bólu oka, teraz mam problemy ze wzrokiem. Mam też problemy z utrzymaniem moczu. Początkowo badania niczego nie wykazywały. Rezonans wykazał dwa ogniska w mózgu nietypowo położne dla SM i dla ... Spadek wagi, omdlenia i zaburzenia mowy u osoby starszej Moja babcia od dłuższego czasu leży w szpitalu, ponieważ bardzo chudła i codziennie gorączkuje. W szpitalu zrobiono jej wszystkie badania, które jednak nic nie wykazały. Kilka razy zemdlała. Dziś jej stan się pogorszył, babcia ma ...

Dobry ośrodek rehabilitacyjny przy zaburzeniach równowagi po wypadku .. zaburzenia równowagi. Wiem, że nie we wszystkich tego typu ośrodkach rehabilitacja przebiega prawidłowo i chory nie zawsze wraca do zdrowia. Bardzo proszę o jakiś kontakt. A jaki rejon Polski Panią interesuje? Czy nie ma to znacze ... Zaburzenia mowy, mroczki przed oczami, drętwienie ust i języka przy ataku padaczki .. zaburzenia mowy, drętwienie ust i języka oraz drętwienie lewej ręki. Badania przeprowadzone w szpitalu niczego nie wskazały. Mama często się denerwuje z błahych powodów. Lekarz podejrzewa schizofrenię. Co mama powinna zrobić? Chci ... Zatrzymanie zaniku kory mózgowej .. zaburzenia zachowania, niż pamięci. Można spróbować nieco zahamować proces lub załagodzić niektóre objawy poprzez farmakoterapię, ale będzie to raczej leczenie zachowawcze niż przyczynowe. W tym celu należy zgłosić się do neurolog ...

Powiększone źrenice, zaburzenia utrzymania równowagi i chodu .. zaburzenia utrzymania równowagi, chodu, ból głowy, sztywnienie karku. Czuje się jakbym była pod wpływem alkoholu. Czy rozszerzone źrenice to objaw nerwicy? A może zaczyna zaczyna mi się choroba psychiczna? Jak to sprawdzić? Na poc ... Zmiana leków przeciwpadaczkowych na gorsze .. zaburzenia pamięci mogą się pojawiać. Jeśli natomiast obecnie stosowane leki są mało skuteczne, należy ponownie skonsultować się z neurologiem i rozważyć zmianę laków na inne. ... Bóle i zawroty głowy, napady gorąca i zimna po dawnym wstrząsie mózgu .. zaburzenia endokrynologiczne i niekoniecznie wiązać się z przebytym urazem. ...

Podejrzenie zwapnienia mózgu przy niezrastającym się ciemiączku u dziecka .. zaburzenie gospodarki wapniowo - fosforanowej związaną z niedoborem witaminy D ( krzywica ). Tu faktycznie występuje opóźnione zarastanie ciemiączka. Warto udać się z tym problemem do pediatry, gdzie zostaną przeprowadzone badania ... Zaburzenia widzenia po kopnięciu w oko .. zaburzenia widzenia mogą sugerować odkwarstwienie się siatkówki w oku. Możliwe, że zmiany zwyrodnieniowe w siatkówce powstały już wcześniej lub przyczynił się do tego uraz. ... ADHD u dorosłych .. zaburzenia tj. pochopne podejmowanie decyzji, pobieżność, trudność w planowaniu, męczliwość przy pracy intelektualnej, ekspresja uczuć. Co z wiekiem i leczeniem powinno się zmniejszać. Występuje też większa skłonność do uzależnien ...

Skróty Hv i Rz w opisie EEG .. zaburzenia wskazują. ... Zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u dziecka .. zaburzenia w krzepnięciu krwi. Warto kontrolnie wykonywać profil lipidowy, morfologię, układ krzepnięcia i skonsultować możliwość dalszej diagnostyki. ... Brak czucia na twarzy w okolicach policzka .. Zaburzenia czucia na twarzy mogą być spowodowane uszkodzeniem nerwu trójdzielnego. ...

Znieczulenie stomatologiczne u pacjentów z padaczką .. zaburzenia w układzie dopaminergicznym?... Bardzo prosze rzetelnych ludzi o pomoc. Z wyrazami szacunku. ... Ból głowy, zaburzenia widzenia i wymioty Od kilku lat mam silne bóle głowy. Od pewnego czasu ból się nasila, przy tym nic nie widzę. Czasami wymiotuję z bólu. Co mi jest? Jaki specjalista zajmuje się takimi objawami? Czy powinnam wykonać jakieś badania? Najlepiej udać si ... Rehabilitacja przy zaburzeniach mowy po udarze krwotocznym .. zaburzeniami mowy. Przez miesiąc byłam w sanatorium. Dziś już normalnie chodzę i mówię. Czasem tylko pojawiają się krótkotrwałe problemy z mową, czy nadal mam się rehabilitować, czy teraz już samo wszystko wróci do normy? Jeśli uw ...

Bóle oczodołu i zaburzenia świadomości .. zaburzenia świadomości. Czy przyczyną jest lek? ... Przebieg leczenia mielopatii .. zaburzenia czucia, ruchu ). Przyczyną mogą być ciężkie infekcje, nowotwory, urazy. Leczenie zależy właściwie od przyczyny. Na pewno lekarz rozpoznający mielopatię wdroży dalszą diagnostykę ustalającą przyczynę. ... Kołatania serca przy zażywaniu narkotyków a nerwica .. zaburzenia związane z lękiem i stresem. Jeśli w badaniu u lekarza nie było żadnych nieprawidłowości ( wykluczono nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca ), można ostatecznie udać się do psychiatry. ...

Ból dołu pleców i drętwienie nóg przy skrzywieniu kręgosłupa lędźwiowego .. zaburzenia czucia sugerują przepuklinę lędźwiową. Czego nie wykaże rtg. Następnie wynik MR lekarz neurochirurg skoreluje z objawami neurologicznymi i zadecyduje o operacji. Rehabilitacja i farmakoterapia nie likwidują przyczyny st ... Zaburzenia orgazmu przy stosowaniu Lamitrin Ok kilku lat mam padaczkę. Stosowałam już wiele leków, a teraz przyjmuję Lamitrin. Chciałam się dowiedzieć, czy ten lek ( a także inne leki przeciwpadaczkowe ) może obniżyć odczuwanie orgazmu? Wydaje mi się, że w moim przypadku wł ... Zanik robaka móżdżku .. zaburzenia koordynacji, spadek napięcia mięśni, drżenie, zaburzenia mowy. Najlepiej wynik skonsultować osobiście z lekarzem, który badanie zlecił. ...

Zaburzenia miesiączkowania przy stosowaniu antydepresantów .. zaburzenia miesiączkowania? Leki przeciwdepresyjne mogą zaburzać miesiączkowanie, także stres, infekcje mają na to wpływ. Najlepiej, w razie wątpliwości, skonsultować to z ginekologiem. Bardzo dziękuje za odpowiedż. ... Charakterystyka Zespołu Guillain-Barre .. zaburzenia czucia, niedowład ). Prawidłowe leczenie powoduje poprawę stanu i wyzdrowienie. Mogą występować nawroty. Mój synek zachorował nagle gdy miał 11 miesięcy. W ciągu 5 dni nastąpiła wiotkość całego ciała, zniesienie wszystk ... Leczenie i uleczalność AHC (Alternating Hemiplegia of Childhood) .. zaburzenie charakteryzujące się epizodami porażenia połowiczego, od lekkiego osłabienia do całkowitego porażenia. W zasadzie etologia nie została ostatecznie ustalona. Jeśli takie objawy mają miejsce przed 18 miesiącem życia nie p ...

Postępowanie w przypadku porażenia nerwu twarzowego .. zaburzenia smaku. Przyczyną jest najczęściej infekcja wirusowa, rzadziej niedokrwienie nerwu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, uraz. Diagnostyka w dużej mierze opiera się na wywiadzie, metodzie wykluczania poszczególnych przyczyn ... Zastosowanie i skutki uboczne leku Phenydantin .. zaburzenia widzenia. ... Drżenie ciała u niemowlęcia z prawidłowym napięciem mięśniowym .. zaburzenia napięcia mogą mieć z tym związek. W przeciwnym razie należy rozpocząć diagnostykę i ustalić przyczynę oraz odpowiednie leczenie. W tym momencie na podstawie tych danych nie potrafię odpowiedzieć czy konieczna jest rehab ...

Nawracanie bólu wskutek nerwu trójdzielnego .. zaburzenia prawidłowego funkcjonowania nerwu trójdzielnego. Przyczyną może być infekcja wirusowa, uraz, ucisk, czasami nie udaje się uchwycić przyczyny. W leczeniu stosuje się leczenie farmakologiczne lub operacyjne. Nawroty mogą ... Lek przeciwpadaczkowy Apydan na silną migrenę .. zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie, zaburzenia snu, zaburzenia widzenia, mrowienia, wahania nastroju, szumy uszne, depresja, lęk, zaburzenia żołądkowo - jelitowe ( nudności, wymioty, biegun ... Przyczyny tężyczki .. zaburzenia wchłaniania ), zasadowica metaboliczna lub oddechowa ( hiperwentylacja - napady lęku ). Leczenie to przede wszystkim suplementacja magnezu z wit. B6, preparatów zawierających wapń, ewentualnie pomoc psychologiczna. ...

Zawroty i kłucia głowy oraz zaburzenia pamięci i koncentracji przy zanikach mózgu .. zaburzenia pamięci i koncentracji. Miewam stany lękowe, czuję się często osłabiony. Badania wykazały, że mam zaniki mózgu w płatach czołowych i ciemieniowych, a ja mam dopiero 18 lat. Nie mam żadnych nałogów. Czy muszę się leczyć ... Objawy i leczenie choroby Parkinsona .. zaburzenia mowy, maskowata twarz, zaburzenia połykania, zaburzenia węchu, bóle i kurcze mięśni, mikrografia, zaburzenia sfery psychicznej, depresja, osłabienie, zaburzenia pamięci i koncentracji. Choroba postępuje, ponieważ brak l ... Bóle kończyn, problemy z wysławianiem się, równowagą, błyski w oku, drżenia rąk .. zaburzenia widzenia,błyski w oku,duże zaburzenia równowagi,szum w uszach,drętwienia w koło ust,im gorsza była mowa tym wolniejszy proces myślowy i gorsza równowaga,do tego doszły problemy z połykaniem i utrzymaniem moczu,trzymanie ...

Ognisko malacji w strukturach głębokich mózgu po urazie głowy .. zaburzenia koncentracji i pamięci są charakterystyczne i występować mogą do 7 - 14 dni po urazie. Pomocny jest wypoczynek, sen, nie nadwyrężanie wzroku, leki przeciwbólowe. Ognisko malacji to zmiana pourazowa najpewniej, gdzie tka ... Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. zaburzenia koncentracji wynikają z przemęczenia i stresu. ... Późne rozpoczęcie nauki chodzenia i zaburzenia równowagi u dziecka .. zaburzenia neurologiczne? W jaki sposób można to zbadać? Najlepiej skonsultować to z pediatrą. W tym wieku dziecko powinno już chodzić, jednak niektóre dzieci zaczynają wcześniej inne później. Myślę, że nie ma większych powodów do ...

Silne mrowienie z tyłu głowy podczas wysiłku fizycznego .. zaburzeniami elektorlitowymi, uciskiem nerwu, a może chorobą dermatologiczną ( szczególnie jeśli występują zmiany skórne w tym miejscu ). ... Napad zbliżony do ataku padaczki po spożyciu alkoholu .. zaburzenia wodno - elektrolitowe, które z kolei mogą wywołać napad padaczki. Czy wykonano badania w kierunku padaczki EEG, MR? Jeden napad padaczkowy nie musi oznaczać od razu padaczki. ... Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej .. zaburzenie psychiczne związane z obecnością epizodów odmiennych zaburzeń nastroju, od manii do depresji. Czasami takie epizody zdarzają się 4 razy na rok, czasami częściej. Chorobę leczy się głównie farmakologicznie, podając leki ...

Ból i zawroty oraz problemy z równowagą przy torbieli szyszynki .. zaburzenia równowagi mogą wynikać z obecności torbieli szyszynki. Należy jednak ustalić przyczynę zaburzeń słuchu, takie objawy mogą towarzyszyć migrenie, guzowi kąta mostowo - móżdżkowego, uszkodzeniem ucha wewnętrznego. Warto po ... Zaburzenia pamięci po wypadku .. Zaburzenia pamięci mogą być chwilowe, najczęściej tak jest. I zwykle po dłuższym odpoczynku ustępują. Może jednak się zdarzyć, że siostra sobie nie przypomni całego zdarzenia. Należy cierpliwie czekać. ... Bezsenność, zaburzenia koncentracji i ból głowy podczas wysiłku intelektualnego .. zaburzenia koncentracji. Zacząłem brać magnez i środki ziołowe na koncentrację, ale nie pomagają. Cały czas jestem zmęczony, głowa zaczyna mnie boleć gdy tylko zaczynam się uczyć. Lekarz rodzinny twierdzi, że przesadzam. Czy moje ...

Sposoby leczenia dystrofii miotonicznej typu 1 .. zaburzenia rytmu serca. Nie ma powodu do obaw, lek zostanie zastąpiony innym. Radzę w tej sprawie skonsultować się z lekarzem prowadzącym. ... Przebudzenia podczas snu z zaburzeniami świadomości u dziecka .. zaburzenia snu. Objawia się to następująco: kilka - kilkanaście razy w nocy siadana i kręci głową najczęściej bez wybudzenia się, ale niekiedy reaguje na słowa proszące go o położenie się, nie panuje jednak w tym czasie nad tym ja ... Bóle głowy, zaburzenia mowy, widzenia i równowagi przy torbieli podpajęczynówki .. zaburzeniami mowy, widzenia , drętwieniem kkd i kg lewej ,zaburzenia równowagi. dwukrotnie straciłem na krótko przytomność i raz sparaliżowało mi ręce i nogi. lekarze nie umieją postawić diagnozy a bóle są częstsze i dłuższe. ćmią ...

Zaburzenia równowagi i drżenia rąk przy zaniku korowym móżdżku u dziecka .. zaburzenia rownowagi .zlecono nam rehabilitacje i przyjmowanie syropu nootropil.mam pytanie czy sa jakies inne sposoby leczenia ? ... Zaburzenia równowagi, drętwienie stóp i krocza, problemy z mikcją i wypróżnianiem Zachwiana stabilizacja, drętwienie stóp, podczas siedzenia do kostek, bolesne mrowienie stóp, skurcze stóp, drętwienie nóg od tyłu, podczas snu uczucie obrzmienia nóg, drętwienie krocza problemy z mikcją i wypróżnianiem, szczególn ... Bóle odcinka szyjnego i zawroty głowy przy zniesieniu lordozy szyjnej .. zaburzenia świadomości - uczucie jakbym za chwilę miał zemdleć - i wtedy natychmiast muszę dostać dawkę zimnego powietrza i przestaje.Przy kręceniu głową czuję ból i opór .Wspomną także o tym że cały czas w gałce ocznej czuję jaki ...

Zaburzenia czucia i bóle żuchwy po uszkodzeniu nerwu żuchwowego 4 tygodnie temu przeszłam nieudaną próbę wszczepienie implantów w dolnej siódemce. Dentysta uszkodził mi nerw żuchwowy oraz kanał, w którym on bignie - przebił na wylot. Odczuwam silny ból, zdrerętwienie i brak czucia w połowie wa ... Bóle palców ręki przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. zaburzeniach jej uwodnienia. obniżenia wysokości tarcz międzykręgowych C4 - C6 wypukliny tarcz międzykręgowej C5 - C6 centralnej tylnej bocznej modelującej worek oponowy i zmniejszającej rezerwę objętościową kanału kręgowego bez c ... Niekontrolowane odruchy głowy, tułowia lub kończyn .. zaburzenia widzenie( np.widzialam 1/2 obrazu tv ) mroczki, pożniej zaczynała mi drętwiecz ręka( prawa ), stopniowo od palców wzwyż,po chwili twarz i język.Gdy to ustępowało po kilkunastu minutach zaczynałam mówić *od rzeczy* mylił ...

Stopniowe sztywnienie i ból łokci, barków oraz nóg .. zaburzenia pamięci, brak koncentracji. Podejrzewano boleriozą, SM a nawet Parkinsinizm lecz nie potwierdzone.Lekarka rehabilitacji powiedziała, że takie zapalenia wilonerwowe i sztywnienia może powodować dyskopatia szyjna.Proszę m ... Szybkie skurcze mięśni łydek przy dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. zaburzenia czucia. niekiedy nie daje mi to spać - co marwi mnie. Czy ten stan rzeczy może mieć związek z dyskopatią czy raczej szukac mam innego podłoża? Przyczyną mogą być zaburzenia elektrolitowe ( niedobór potasu i magnezu ), z ... Ciągły katar i spluwanie jako objawy udaru .. zaburzeniami naczyniowymi. Więcej może Pani przeczytać w zakładce: http://www.neurologiczne.pl/udar_mozgu.htm ...

Zastrzyki botulinowe na niedowład przy mózgowym porażeniu dziecięcym .. zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego. ... Momenty zawieszenia u dziecka a padaczka .. zaburzeniem słuchu. Dla pewności warto wykluczyć także padaczkę. ... Przyczyny częstych, chwilowych utrat przytomności .. zaburzenia rytmu serca, choroby serca, spadek ciśnienia tętniczego ( polekowe ), choroby metaboliczne tj. cukrzyca, napady padaczkowe, hipoglikemia, hiperwentylacja. Najlepiej, aby kolega udał się do lekarza rodzinnego i wykonał p ...

Ból głowy i zaburzenia równowagi po zaklipsowaniu tętniaka i kraniotomii Jestem po zaklipsowaniu tętniaka i kraniotomii. Operowana byłam dwukrotnie, bo miałam wodogłowie mózgu. Odczuwam teraz bóle głowy ( czasem lekkie, a czasem bardzo silne ). Mam też problemy z równowagą. Czy jest jakiś sposób ich wy ... Zawroty głowy przy torbieli podpajęczynówkowej i uszkodzeniu kręgosłupa szyjnego .. zaburzenia z opisem wyniku badania, lokalizacją torbieli. Zawroty głowy mogą mieć także związek z uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego. ... Zaraźliwość wirusowego zapalenia mózgu .. zaburzenia świadomości, miał gorączkę, bóle głowy, nudności i wymioty, cały czas był senny. Zdiagnozowano u niego zapalenie mózgu. Czy jeśli będę go odwiedzać w szpitalu, mogę się zarazić? Jest to podobno infekcja wirusowa, ale cz ...

Atak zaniewidzenia w jednym oku i zaburzenia świadomości .. zaburzenie widzenia prawego oka. Nie mogłam powiedzieć co się ze mną dzieje, jedynie powtarzać to co inni mówili. Co oznaczają te objawy? Czy to coś poważnego? Co powinnam zrobić? ... Bóle i zawroty głowy przy dolnych biegunach móżdżku poniżej otworu potylicznego .. zaburzenia równowagi, światłowstręt i problemy z pamięcią. Oprócz tego mam zaniki czucia w rękach. MR wykazało, ze dolne bieguny móżdżku znajdują się poniżej otworu potylicznego. Co to dla mnie oznacza? Czy badanie i dolegliwości ... Utrata widzenia w jednym oku po zastrzyku z botoxu .. zaburzenia równowagi i wzroku. Okulista doradził wstrzykiwanie botoxu. Początkowo była poprawa, ale po ostatnim zastrzyku, ojciec stracił wzrok. Badania nie wykazują niczego niepokojącego. Co jest przyczyną takiego stanu? Co powin ...

Niekontrolowane odruchy uśmiechania się i brak kontroli nad śmiechem .. zaburzenia afektywne. Najlepiej skonsultować się z psychiatrą, który będzie w stanie dokładniej ustalić przyczynę. ... Problemy w nauce jako skutek częstych narkoz w okresie niemowlęcym .. zaburzenia wynikają z choroby podstawowej niż z przebytych znieczuleń. Warto skonsultować się z neurologiem dziecięcym lub ewentualnie także z psychiatrą. Należy ustalić przyczynę zaburzeń pamięci ( wykonując badania obrazowe głow ... Ograniczenie ruchowości oraz bóle i cierpnięcia nóg przy dyskopatii .. zaburzenia wzroku i słuchu, zawroty głowy. Być może zajdzie konieczność wykonanie także badań obrazowych głowy. O tym jednak powinien zadecydować osobiście lekarz badający. ...

Leczenie zespołu Meige .. zaburzenie ruchowe polegające na powtarzającym się skurczu mięśnia, czyli chodzi o dystonię. U większości osób farmakoterapia i leczenie botuliną przynoszą zadowalającą poprawę. U innych natomiast należy rozważyć leczenie operacyj ... Drętwienia ręki i zaburzenia wzroku przy antykoncepcji hormonalnej .. zaburzenia wzroku i kłopoty w wysłowieniu się. Pani nerolog stwierdziła, że to były takie małe udary. Czy da się to jakoś wyleczyć? Najlepiej odstawić doustne leki antykoncepcyjne, rozważyć inną metodę antykoncepcji. Należ także z ... Zaburzenia widzenia, szum w głowie i nierówne źrenice po dawnym wypadku Kilka lat temu spadłem z roweru, uderzając skronią w chodnik. Zacząłem utykać na prawą stronę, czułem też ból, niewyraźnie widziałem i szumiało mi w głowie. Od tamtej pory mam jedną źrenicę większe od drugiej. Od niedawna obserwuj ...

Sport po udarze mózgu u dziecka .. zaburzenia widzenia i mowy, zawroty głowy. Lekarze szukają przyczyny wylewu i boją się nawrotu. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to się powtórzy? W przypadku wystąpienia udaru w tak wczesnym wieku należy dopatrywać się przyczyny ... Ryzyko słabego napięcia mięśniowego przy odchylaniu głowy podczas snu przez niemowlę .. zaburzeniach napięcia mięśniowego. W pozycji na boku większość maluchów odgina nieco do tyłu główkę. Zaburzenia napięcia można zauważyć podczas trzymania dziecka ( dziecko staje się wiotkie ), czy śledzenia jego ruchów. Skoro dzie ... Neurologiczne podłoże alergii .. Zaburzenia immunologiczne podlegają kontroli układu nerwowego. Dlatego stres może nasilać dolegliwości, a Hydroxyzyna jest lekiem przeciwlękowym. Proponuję literaturę z zakresu zaburzeń psychosomatycznych, bo wiele chorób ma ścisł ...

Przyczyny zachorowania i leczenie fibromialgii .. zaburzenia snu, zmęczenie i uczucie sztywności ciała. Leczenie opiera się na farmakoterapii, psychoterapii i ćwiczenia mające na celu usprawnienie organizmu. Rozpoznanie opiera się głównie na występujących objawach, wykluczeniu in ... Krótki, przerywany sen i nadpobudliwość u wcześniaka .. zaburzenia snu oznaczają coś złego? ... Zaburzenia pamięci po przeziębieniu i antybiotykach Moja ciocia niedawno się przeziębiła, zawiało ja gdy wyszła na balkon z mokrą głową. Bolały ją zatoki i ucho. Lekarz zapisał jej antybiotyk. Po tym czasie zaczęła zapominać, często nie pamięta co robiła przed chwilą, a teraz nawet ...

Różnice między nerwobólami a reumatyzmem .. zaburzenie reumatologiczne, które faktycznie może być związane także ze stresem. Także w drugiej kolejności radzę skonsultować się z reumatologiem. ... Różnice między afazją i otępieniem naczyniowym .. zaburzenie mowy, w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy mózgu. Otępienie naczyniowe to ogólne obniżenie sprawności umysłowej tj. zaburzenia koncentracji, pamięci, funkcji poznawczych. Jedno zaburzenie nie wyklucza drugiego. Otępienie n ... Stany przedomdleniowe z przywoływaniem obrazów i zapachów z przeszłości .. zaburzenie na tle nerwowym, depresyjnym lub choroba neurologiczna. Warto o swoich obawach poinformować lekarza rodzinnego, który po wykonaniu podstawowych badań skieruje Państwa do odpowiedniego specjalisty. ...

Powtarzające się wymioty u chorego na epilepsję .. zaburzenia elektrolitowe, działanie uboczne leków. ... Brak siły i zapału w sytuacjach stresujących .. zaburzenia na tle nerwowym. Warto przede wszystkim udać się do lekarza rodzinnego, wykona podstawowe badania krwi, wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia hormonalne. ... Częste upadki z bezwładem i drżeniem nóg bez utraty świadomości .. zaburzenia krążenia w obrębie tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej, choroby w obrębie móżdżku, odcinka szyjnego kręgosłupa, niedobór witaminy B12. ...

Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. zaburzenia czucia oznacza to prawdopodobnie, że zwyrodniałe krążki międzykręgowe wywołują ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe. Warto ten wynik badania skonsultować z lekarzem osobiście ( neurolog/neurochirurg ) i rozważyć le ... Nieprawidłowe ułożenie języka i bełkotanie a nerwica .. zaburzeniami mowy. Podejrzewam tło także nerwowe. Najlepiej skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub psychiatrą. ... Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi przy zespole móżdżkowym .. zaburzenia równowagi. Pewnego dnie nie mogłam zrobić kroku z powodu tak silnych zawrotów głowy. Poprawia mi się samoistnie. Czy można całkowicie wyleczyć objawy? Czy są jakieś specjalne metody, leki? Zespół móżdżkowy to tylko okre ...

Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. zaburzenia chodzenia i równowagi co może być z tym związane ( SM ). ... Zmiana osobowości u osoby po silnych przeżyciach emocjonalnych .. zaburzenia ma mój kolega? Jak można mu pomóc? Trudno rozpoznać konkretny rodzaj zaburzenia. Mogą to być zaburzenia osobowości, choroba afektywna lub schizofrenia. Aby uzyskać dokładniejsze rozpoznanie niezbędnych jest więcej danyc ... Zawroty i bóle głowy przy chodzeniu .. zaburzenia błędnika? A może jest to objaw jakiejś choroby? Jakie badania powinnam zrobić? Bóle i zawroty głowy moga być związane z chorobą infekcyjną, niedociśnieniem ( najlepiej dokonać pomiaru ciśnienia krwi ). Przede wszystkim ...

Drętwienie rąk i twarzy po kawie, bezsenność oraz bóle i zawroty głowy .. zaburzenia elektrolitowe ). Być może przyczyną jest zła dieta, niedobór elektrolitów, co powoduje drętwienia. ... Kilkudniowy ból migrenowy i ból oraz ograniczona ruchowości szyi .. zaburzenia w postaci braku ruchomości w odcinku szyjnym spowodowane były migreną. Może to po prostu kręcz karku. Doraźnie proszę stosować ketonal żel lub maści rozgrzewające i doustnie ibuprom i paracetamol. ... Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. zaburzenia elektrolitowe, niedokrwistość wykonując podstawowe badania krwi. ...

Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu .. zaburzeniami elektrolitowymi, nieprawidłowym poziomem glukozy we krwi. Jeśli lekarz stwierdzi konieczność diagnostyki to skieruje do odpowiedniego specjalisty. ... Nagminne chrząkanie u dziecka .. zaburzenie na tle nerwowych, może suchość w gardle ( proszę podawać więcej płynów ), nie można też wykluczyć alergii. Przy najbliższej okazji najlepiej poradzić się pediatry. ... Otrzepywanie i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. zaburzenia są wynikiem rozwoju dziecka, czy faktycznie mogą wskazywać na padaczkę. Najlepiej skonsultować się z neurologiem dziecięcym, który zbada dziecko, ewentualnie zaleci wykonanie EEG. ...

Podwyższony poziom hormonu tyreotropowego a gruczolak przysadki mózgowej .. zaburzenia wzroku, objawy związane z zaburzeniami hormonalnymi. Jeśli występuje sam wzrost TSH może to wskazywać na pierwotną niedoczynność tarczycy, jeśli jednak występuje także wzrost hormonu wzrostu to faktycznie może to wskazy ... Operacje korygujące kształt głowy .. zaburzenie kształtu głowy to raczej operacji nie ma sensu takiej operacji przeprowadzać. Najlepiej skonsultować się osobiście z chirurgiem plastykiem, który decyzję podejmuje indywidualnie w każdym przypadku i zawsze po uprzednim ... Anizokoria i nagłe ujawnienie się uczulenia na sierść .. zaburzenia Pani ani rodzina nie zaobserwowała. Należy wykluczyć zmiany nowotworowe. Sam stres i alergia nie powoduje nierówności źrenic. ...

Działanie i skuteczność leku Keppra .. zaburzenia pamięci bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drażliwość, bezsenność. Lek jest bezpieczny, inaczej nie zostałby wprowadzony do leczenia. ... Zaburzenia pamięci i nerwowość po wylewie tętniaka podpajęczynówkowego Mój tata miał wylew tętniaka podpajęczynówkowego. Tętniak został zaklipsowany. Po przebudzeniu okazało się, że ma niewładną prawą część ciała. Po rehabilitacji szybko doszedł do siebie. Obecnie chodzi bez problemów, je samodzielni ... Artogrypoza i przykurcz kolan u niemowlęcia .. zaburzenia dotyczą tylko stawów kończyn, nie wpływa ona w większym stopniu na rozwój dziecka, głównie umysłowy. Ważne jest, aby umożliwiać dziecku rehabilitację już od pierwszych chwil, potem naukę chodzenia wraz z wiekiem, jeśli ...

Postępujące mrowienie i drętwienie lewej ręki .. zaburzenia elektrolitowe, niedokrwienne. Leczenie polega na usunięciu przyczyny, w przypadku ucisku na nerw łokciowy - operacyjne. ... Możliwe skutki uboczne stosowania leku Neurotin .. zaburzenia chodu, oczopląs, mrowienie w kończynach, utrata łaknienia, zapalenie trzustki. Inne objawy występują rzadko. ... Drżenia ręki a choroba Alzheimera .. zaburzenie funkcji poznawczych. Drżenie samej kończyny górnej może być powiązane z nerwicą, chorobą Parkinsona, chorobach móżdżku, drżeniem samoistnym i starczym. ...

Długotrwałość zaburzeń czucia po udarze mózgu .. zaburzenia czucia: bóle, ręka jest zdrętwiała, cały czas mrowi. Jak mam się z tym uporać? Czy to minie? Lekarze mnie zbywają... Czy naprawdę nie ma żadnej metody rehabilitacji zaburzeń czucia??? ... Zaburzenia czucia w palcach i części dłoni .. zaburzenia czucia w palcach i częsci dłoni badanie MR nbie wykazalo odchylen od normy wiec to nie nerwy obwodowe, nie odczuwam tez zadnego działania alkoholu niezaleznie od ilości i rodzaju rezonans głowy nie wykazał nic nieprawid ... Drętwienie dłoni, stopy i górnej wargi oraz bóle pleców .. zaburzenia elektrolitowe. W następnej kolejności ( po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego lub prywatnie ) należy udać się do neurologa ( diagnostyka w kierunku polineuropatii, dyskopatii ). ...

Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych - inne zaburzenia korzeni nerw. i splotów rdzeniowych* Opis badania: Osłabienie sygnału RF w obrazach T2 - zależnych i obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej L5 - S1 - zmiany d ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia W mojej rodzinie pojawił się poważny problem natury neurologicznej. Moja babcia ( lat 78 ) ma coraz większe problemy z pamięcią udaliśmy się do lekarza neurologa niestety nie otrzymałam wszystkich informacji i za bardzo nie wiem c ... Bóle w tylnej części głowy przy nerwicy .. zaburzenia widzenia. ...

Utarty przytomności ze szczękościskiem przy prawidłowych wynikach EEG .. zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami elektrolitowymi. Czy ktoś diagnozował u Pani zaburzenia rytmu serca? Oczywiście w napadzie padaczkowym drgawki nie zawsze muszą występować. ... Spowolnione myślenie i niezgrabność po przebytym wodogłowiu .. Zaburzenia myślenia, ruchu, depresja są wynikiem wykrytej nieprawidłowości. ... Konieczność stałego przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. zaburzenia pamięci. Najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie napadom, unikanie sytuacji wywołujących napady. Co do stosowanych suplementów diety, wpływających na pamięć to powinna to Pani osobiście skonsultować z neurologiem, ale ...

Zawroty i bóle głowy, drętwienie nóg oraz problemy z równowagą .. zaburzeniem równowagi. Dobrze by było, gdyby osobiście zbadał Panią neurolog. ... Zaburzenia snu u niemowlęcia przy braku wrzecion snu .. zaburzenie. ... Czas trwania paraliżu i zaburzenia świadomości po udarze mózgu Tydzień temu mój tata miał udar mózgu, ma paraliż prawej strony. Nie rusza się, nie mówi, otwiera oczy, wodzi wzrokiem za kimś jak idzie. Nie reaguje na głos ani na polecenia. Ma kłopoty z połykaniem. Czasami ściska rękę kogoś z n ...

Postępowanie przy nadpobudliwości kory mózgowej .. zaburzenie równowagi w postaci przewagi procesów pobudzenia nad procesami hamowania w korze mózgowej. Przez co komórki nerwowe łatwiej się pobudzają pod wpływem impulsu nerwowego. Leczenie to przyjmowanie leków wpływających na sta ... Wykręty i rwania w okolicach barku, szyi oraz szczęki po odstawieniu Clozepam .. zaburzenia elektrolitowe, dystonię inne zaburzenia ruchowe. ... Bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami po wysiłku fizycznym .. zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe, naczyniowe ). Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania. ...

Zażywanie leku Tegretol w ciąży .. zaburzenia płodności. W Pani przypadku, przy padaczce, należy zmienić Tegretol na lamotryginę. I już zacząć starać się o dziecko. Proszę także pamiętać o profilaktyce wad cewy nerwowej. Przed planowaną koncepcją należy przynajmnie ... Zaburzenia świadomości po długotrwałym stosowaniu leku Timonil .. zaburzenia widzenia. Czy to możliwe, aby skutki uboczne leku ujawniły się dopiero po kilku latach jego zażywania? Czy może są to objawy jakiejś choroby psychicznej? Działania uboczne pojawiają się zwykle na początku leczenia i zwi ... Zwiększające się ciśnienie krwi przy nerwicy .. zaburzenia na tle nerwowym prowadzą do okresowego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego pomiar powinien odbywać się przynajmniej po 15 min. odpoczynku, w warunkach komfortowych, po wykluczeniu przyczyn stresogennych. Jeśli bę ...

Zaburzenia pamięci i niedowład jednej strony ciała po wypadku Wskutek wypadku mój przyjaciel trafił do szpitala z licznymi obrażeniami wewnętrznymi i krwiakami. Przez dwa tygodnie był w śpiączce farmakologicznej. Teraz oddycha już samodzielnie, ale nie je sam, ma niedowład jednej strony ciał ... Rehabilitacja przy zaburzeniach równowagi po zapaleniu mózgu .. zaburzenia równowagi. Czy jest możliwa jakaś rehabilitacja? Rehabilitacja, jeśli lekarz tak zadecyduje, zapewne w Pani przypadku może być niezbędna. Jednak trudno mi powiedzieć czy przyniesie ona satysfakcjonujący Panią skutek. Ws ... Zaniki pamięci przy stosowaniu Keppra .. zaburzenia pamięci, bóle i zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, drżenie, nerwowość, drażliwość. Warto takie objawy zgłosić lekarzowi prowadzącemu, który rozważy zmianę dawki lub leku. ...

Problemy ze wzrokiem i puchnięcie powieki przy leczeniu psychiatrycznym .. Zaburzenia wzroku warto zgłosić lekarzowi prowadzącemu, być może niezbędna okaże się konsultacja okulisty. ... Ból, pieczenie i mrowienie stóp .. zaburzenia krążenia w kończynie dolnej lub podłoże neurologiczne. W przypadku dyskopatii prawidłowo powinno nosić się niewielki dosłownie obcas ( około 2 cm ), co pomaga z rozpoczęciem chodu, mniej obciążając kręgosłup. Być może w ... Bóle od połowy pleców przy dyskopatii szyjnej i piersiowej .. zaburzenia uwodnienia.Na poziomie C5 - C6 znajduje sie tylna, centralna, podwiezadlowa przepuklina, ktora prowadzi do modelowania worka oponowego.Na poziomie C6 - C7 znajduje sie tylna, szerokopodstawna protruzja tarczy miedzykreg ...

Uniesiona ręka po przebudzeniu się .. zaburzenia napięcia mięśni typu spastycznego. Jednak nie potrafię odpowiedzieć dlaczego objawia się to tylko w nocy, podczas snu. ... Bóle gałek ocznych po udarze niedokrwiennym .. zaburzenia widzenia lub inne objawy czy tylko ból?? Dobrze, aby Pani tatę skonsultował jeszcze okulista. Trudno mi bez większych danych podpowiedzieć jaki co może być problemem. ... Ciągła senność i bardzo długi sen a hipersomnia .. zaburzenia endokrynologiczne. ...

Utrata pamięci i zaburzenia świadomości u starszej osoby po wylewie moja mama,alkocholiczka od 20 lat,o bardzo wysokim cisnieniu,okolo180/110/100 ( nie leczonym przez lata ,dostala wylew,stracila czesciowo paniec ktora przychodzi i odchodzi,czy jest szansa czy z tego wyjdzie? np,gotuje na gazie w ... Wymioty, senność, problemy z koncentracją po urazie głowy .. zaburzenia koncentracji, senność mogą występować 7 - 14 dni od urazu. Doraźnie można przyjmować apap. ... Zmiany wielkości źrenic po punkcji .. Zaburzenia ze strony uszu i oczu nie są charakterystyczne dla zespołu popunkcyjnego. Najlepiej udać się na kontrolę do neurologa, który przepisze Panu stosowane leki przeciwbólowe. Doraźnie może Pan stosować paracetamol. ...

Zanik czucia od pasa w dół po operacji przepukliny kręgosłupa lędźwiowego .. zaburzenie czucia występowało przed operacją i dotyczyło tego samego obszaru ciała to może to być wynik przewlekłego ucisku. W przeciwnym razie mogło dojść do uszkodzenia korzeni nerwowych podczas operacji. Niestety trudno się wyp ... Zaburzenia widzenia po operacji wycięcia krwiaka śródmózgowego Jakiś czas temu wycięto mi krwiaka. Po pewnym czasie zacząłem mieć problemy z widzeniem. Czy jest normalny objaw po takiej operacji? Czy mogą występować jakieś inne skutki uboczne? Jakie? Wszystko zależy w jakiej okolicy znajdował ... Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. Zaburzenia słuchu mogą mieć inną przyczynę. ...

Zaburzenia pamięci i koncentracji po przebyciu choroby sierocej .. zaburzenia koncentracji i nieznacznie wpływa na pamięć. Jednak należy wykluczyć przyczyny organiczne ( należy rozważyć wykonanie MR głowy ). Jeśli ma Pani taką możliwość warto udać się do specjalisty, skierowanie uzyska Pani od le ... Sposoby na uspokojenie mózgu po wstrząsie .. zaburzenia będą występować nadal, należy rozważyć leczenie farmakologiczne. ... Zawroty głowy, złe samopoczucie oraz drżenie łydek i przedramion .. zaburzenia lękowe, nerwowe. ...

Okresowe drżenia nóg .. zaburzenia elektrolitowe? Warto udać się do lekarza POZ i wykonać podstawowe badania krwi. Ponadto czy stosuje Pan jakieś leki, które mogłyby powodować tego typu działania uboczne? Mogą to być także tzw. miklonie: http://www.neuro ... Mrowienie opuszków palców oraz drżenie powieki i mięśni .. zaburzenia elektrolitowe. W zasadzie takie objawy nie są charakterystyczne dla konkretnej jednostki chorobowej. Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz Pozdrawiam ... Problemy z pamięcią przy chorobie Huntingtona .. zaburzenia pamięci i koncentracji, myślenia są związane z chorobą. Jednak jest Pani młoda, więc tym bardziej wymagana jest osobista konsultacja lekarska czy tak faktycznie jest. ...

Uczucie otępienia, izolacji i zaburzenia wzroku Miesiąc temu przez kilka dni czułam się otępiała i odizolowana od otoczenia, miałam migotanie przed oczami. Badania, które robiłam niczego nie wykazały. Po zniknięciu objawów, pogorszył mi się wzrok, pojawiła nieporadność kończyn. ... Wytrzeszcz oczu, zaburzenia mówienia, czytania i chodzenia po wypadku Witam. Mój chłopak miał wypadek motocyklowy. Doznał licznych obrażeń. Był utrzymywany w śpiączce przez 5 miesięcy. Na obecną chwilę nie może chodzić, siedzieć wstawać, wszytskiego się uczy. Mówienia, czytania. Ma też wytrzeszcz oc ... Cierpnięcie ręki w nocy po urazie palca .. zaburzenie ukrwienia kończyny. ...

Zaburzenia pamięci i koncentracji po odniesieniu obrażeń mózgu w płacie ciemieniowym .. zaburzenia pamięci i koncentracji pojawiły się w ostatnim czasie czy wystepują od 11 lat powoli się nasilając. Ważne jest ćwiczenie pamięci, można stosować preparaty wspomagające pamięć. Duże znaczenie ma prawidłowy sen, brak stre ... Drżenie nóg u dziecka podczas snu a porażenie mózgowe .. zaburzeniem neurologicznym. Mózgowe porażenie dziecięce objawia się najczęściej porażeniem lub niedowładem, zaburzeniem mowy, opóźnieniem umysłowym. W Pani przypadku nie można wykluczyć padaczki. Warto skonsultować się z pediatrą. ... Wieloogniskowe, naczyniowe uszkodzenia mózgu .. zaburzenia pamięci czy koncentracji. ...

Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. zaburzenia świadomości, bóle głowy, nudności i wymioty, senność, bóle mięśni, niedowład lub porażenie połowiczy, zaburzenia koordynacji ruchowej, padaczka oraz nieprawidłowe objawy ogniskowe. Jest to poważny stan zagrożenia życia. ... Nasilenie dolegliwości związanych z lordozą po wypadku .. zaburzenia wzroku, ból między łopatkami i nudności. Czy kolejne objawy pojawiły się przez wypadek? Co powinienem zrobić? Nie można wykluczyć, że doszło do pogłębienia się zmian w odcinku szyjnym, szczególnie podczas wypadku. Radzę ... Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. zaburzenia nastroju. Nie można jednak wykluczyć, że na te objawy nałożyła się inna przyczyna. To co mogę doradzić do wizyta u neurologa, wykonanie kontrolnego badania MR głowy, czyli dokładniejsza diagnostyka. ...

Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. zaburzenia równowagi, chodzę jak pijana, chwieję się na nogach gdy stoję, szumi ni w uszach gdy leżę. co można z tymi objawami zrobić jak to leczyć. Dostaje leki od zawrotów głowy ale to mało pomaga. Jak byłam z poprzednim wynikie ... Leczenie leukodystrofii .. zaburzenia chodu związane z obniżeniem napięcia mięśniowego, a następnie zespół spastyczny. ... Ośrodki pomagające osobom z zaburzeniami równowagi po wypadku Kilka lat temu miałem wypadek. Lekarze postawili diagnozę, że nie będę chodził. Udało mi się z tego wyjść, jednak od pewnego czasu nie mogę utrzymać równowagi. Czy są jakieś ośrodki, w których odbywa się rehabilitacja osób takich ...

Choroby, przy których stosuje się Timonil .. zaburzenia koordynacji ruchów, ból i zawroty głowy, stany splątania, niepokoju a nawet pobudzenia. ... Wpływ Depakine na jakość plemników .. zaburzenia hormonalne mogące wpływać na koncepcję. ... Zaniki pamięci i bóle głowy u nastolatka .. zaburzenia pamięci krótkotrwałej. Nie jest to stan prawidłowy, zatem należy zgłosić się do neurologa, wykonać badania diagnostyczne. ...

Problemy z pamięcią, koncentracją, nerwowość i płaczliwość po zapaleniu mózgu .. Zaburzenia koncentracji i pamięci są wynikiem prawdopodobnie przebytego zapalenia mózgu. Co do zaburzeń nastroju to są one wynikiem najpewniej stresu i całej sytuacji. Może Pani poprosić o pomoc psychologa, np. wraz z mężem. Pomoc ... Leczenie zaników pamięci po wybudzeniu ze śpiączki .. Zaburzenia pamięci mogą występować. Stopniowo powinny zanikać, ale niekoniecznie. Dobrze wpływa ćwiczenie pamięci. Nie ma niestety złotego środka. ... Drętwienie policzka i palców stopy oraz drżenie środkowego palca ręki .. zaburzenia jonowe, rozważyć konsultację neurologa. Bez tego wstępnie nie umiem Pani powiedzieć jaka jest wstępna diagnoza. ...

Kłopoty z poruszaniem się, zaburzenia równowagi i otępienie intelektualne .. zaburzenia równowagi, otępienie intelektualne, kłopoty z pamięcią i złe samopoczucie. Jaką chorobę mogą oznaczać te objawy i do jakiego specjalisty powinnam się zgłosić? Należy zgłosić się przede wszystkim do neurologa. Oprócz bad ... Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie .. zaburzenia napadowe o czasie trwania wyładowań do około 5 - 6 sk i amplitudzie zespołów napadowych do 205 uV. RZ - słabo wyrażona , szybko sie wyczerpuje i nie hamuje do końca czynności napadowej. Adnotacja Domiszka artefaktw powi ... Bóle głowy, zaburzenia równowagi i pocenie się przy zmianach na kręgach szyjnych .. zaburzenia równowagi, pocę się i mam wysoką temperaturę. Co to za choroba? W jaki sposób można ją leczyć? Co powinienem zrobić? Czy wykonano podstawowe badania krwi tj. morfologia, OB, glukoza, jonogram? Czy wykonano tylko rtg gło ...

Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy Witam, mam 20 lat od około 6 lat mam dolegliwości których nikt nie może znaleźć podłoża. Wszystko zaczyna się od drętwienia ręki czasami prawej, a czasmi lewej, następnie drętwieją usta, dziąseł przy czym towarzyszy ból, język czę ... Ból łopatki a zniesienie lordozy z zaburzeniami rotacji kręgów i dyskopatii na poziomie szyjnym .. zaburzenia rotacji kręgów. Obraz dyskopatii C5 - C6,z wtórnymi zmianami zwyrodnieniowymi krawędzi trzonów kręgów.Cechy wczesnych zmian dyskopatycznych C4 - C5. Zmiany zwyrodnieniowe w stawach unkowertebralnych. Poza tym kręgosłup ... Coraz gorszy stan chorego na neurosarkoidozę .. zaburzenia równowagi. Jak można pomóc tacie? Czy tata wyjdzie z tego? ...

Zaburzenia wzroku przy patrzeniu na kontrastowe kolory Od jakiegoś czasu mam poważny problem ze wzrokiem. Widzę na ciemnym tle podwojone napisy, a czasem jakieś jasne punkty. Problem występuje podczas patrzenia na kontrastowe kolory. Proszę mi powiedzieć, co to może być i gdzie się z ... Ryzyko wstrząsu mózgu po uderzeniu w wyniku wypadku samochodowego .. zaburzenia koncentracji, nudności czy wymioty. ... Możliwe skutki uboczne leku Orfiril Long .. zaburzenia żołądkowo - jelitowe ( bóle brzucha, nudności, biegunka ), senność. Inne występują rzadziej, częściej u osób z chorobami przewlekłymi. ...

Stała pozycja dziecka podczas snu .. zaburzenia neurologiczne. Czy zawsze takie zasypianie wiąże się z tymi zaburzeniami? W jaki sposób można to sprawdzić? Jakie badania należy wykonać? Nie jest to prawdą. Jeśli częściej dziecko śpi na jednym boku, a w ciągu dnia akt ... Szanse na powrót do zdrowia po udarze niedokrwiennym .. zaburzenia mowy. Ma też wciąż bardzo wysokie ciśnienie. Jakie badania powinna jeszcze zrobić i na co w nich powinnam zwrócić uwagę? Czy ma szansę wrócić do zdrowia? W szpitalu badania wykonywane są prawie codziennie ( badania krwi ... Bóle głowy przy pochylaniu, zaburzenia równowagi i drżenie rąk Od tygodnie miewam silne bóle głowy, często nie mogę utrzymać równowagi, drżą mi naprzemiennie ręce. Nie mogę niczego podnieść. Ból nasila się przy schylaniu. Co powinnam zrobić? czy to coś poważnego? Czy może mi się pogorszyć? Ni ...

Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. zaburzenia pamięci i czasami tak dziwnie mi się w środku głowie kręciło to nie były zaburzenia równowagi i zwykłe kręcenie głowy.Objawów poważnych niemam wogóle tylke ten uciskowy i silny ból głowy.Jak mocno głowa boli to bolął te ... Ryzyko zaburzeń mowy po udarze krwotocznym .. zaburzenia mowy? Czy można to rehabilitować? W jaki sposób? Tak, mogą występować zaburzenia mowy, po stronie przeciwnej do udaru obserwuje się obniżenie kącika ust, a także w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy. Rehabilitacja ogólna, ... Problemy z nauką przy torbieli pajęczynówki .. zaburzenia koncentracji. Warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym jeśli sprawia to Panu problemy. Częściej zaburzenia koncentracji powoduje zmęczenie, stres. ...

Utrata pamięci po zapaleniu mózgu .. zaburzenia pamięci i koncentracji mogą być też powikłaniem przebytego zapalenia mózgu i występować trwale. Proszę podać rejon Polski, w którym poszukuje Pan neurologa. ... Drżenia mięśni całego ciała i drętwienia twarzy przy dyskopatii .. zaburzenia elektrolitowe. Nie wygląda na to, aby przyczyną była dyskopatia. Ważną informacją jest czy drżenie występuje w spoczynku czy też podczas wykonywania ruchu. Mogą to być np. drżenie samoistne, dystonie. Drżenia te wystepu ... Tiki nerwowe pod postacią napięć mięśni kończyn i głowy .. zaburzenia elektrolitowe, wysiłek fizyczny, tiki na tle psychogennym. Warto skonsultować się z lekarzem, jeśli ma Pan wątpliwości. ...

Bóle głowy, bezsenność, zaburzenia koncentracji a depresja Miesiąc temu miałam wypadek samochodowy. Od tamtej pory mam silne bóle głowy, problemy z koncentracją i bezsennością. Lekarz uważa, że mam depresję. Poza tym często mam szumy w uszach, a przy najmniejszym ucisku robią mi się sinia ... Objawy zespołu De Morsiera .. zaburzenia widzenia, ślepota ), niedoczynnością przysadki ( zaburzenia hormonalne ), nieprawidłową budową przegrody przeźroczystej. Leczenie obejmuje w zasadzie leczenie objawowe, ponieważ jest to choroba o podłożu genetycznym. Mo ... Drętwienie twarzy i ręki, zaburzenia widzenia, ból kręgosłupa i niedowład nóg .. zaburzenia widzenia, boli mnie kręgosłup, ramię i drętwieją mi ręce oraz nogi. Raz miałam nawet chwilowy brak czucia w oby nogach, przez co nie mogłam wstać. Co to jest? Do którego lekarza iść? Na pewno należy udać się do neurolog ...

Długość trwania obrzęku mózgu po wypadku .. zaburzenia świadomości. ... Negatywne skutki Lamilept dla psychiki .. zaburzenia koordynacji ruchowej. Jeśli jednak ma Pan wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. ... Problemy z pamięcią krótkotrwałą i zaburzenia smaku Witam mam problem dzisiaj poniedzialek a ja utracilem pamiec w sobote rano po przebudzeniu w niedziele to samo i dzisiaj tez nic nie pamietam co robilem przez weekend i ledwo ledwo pamietam co dzialo sie wczesniej i do tego wszyst ...

Cierpnięcie dłoni, nadgarstków, stóp i łydek po przemęczeniu .. zaburzenia jonowe, w innym przypadku należy wykluczyć zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lub skonsultować się z neurologiem lub okulistą. ... Bóle głowy, senność, pogorszenie widzenia i powiększenie jednej źrenicy .. zaburzenia widzenia nie są stanem prawidłowym. Przyczyną mogą być choroby oka ( dlatego należy skonsultować się z okulistą ) lub neurologiczne tj. migrena, ucisk na nerw okoruchowy, a także niektóre leki. Bardzo dobrze, że zostani ... Poranne przykurcze mięśni nóg .. zaburzenia gospodarki elektrolitowej. ...

Skuteczność i skutki uboczne Lamictrin .. zaburzenia żołądkowo - jelitowe. ... Zawroty głowy, ciągłe osłabienie i stany przedomdleniowe u nastolatka .. zaburzenia rytmu serca ), wykonać morfologię krwi ( wykluczyć niedokrwistość ), pamiętać o zaburzeniach endokrynologicznych i w ostateczności rozważyć konieczność diagnostyki w tym kierunku. ... Ataki bólów głowy, zaburzeń wzroku w centrum pola widzenia i mdłości .. zaburzenia wzroku w środkowym punkcie pola widzenia. Obraz przypomina stłuczoną szybę, do tego mam ogromny ból głowy, mdli mnie i wymiotuję. Po ataku przez kilka dni rano boli mnie głowa, mam też nawroty widzenia plamki. Co mi jes ...

Zaburzenie ruchowości stopy po dużym wysiłku fizycznym i spożyciu alkoholu Kilka dni temu byłem na dyskotece, cały czas tańczyłem i piłem alkohol. Wszystko było w porządku, poszedłem spać, ale gdy się następnego dnia obudziłem, nie mogłem ruszać stopą i ten stan trwa już kilka dni. Co mi dolega? Co mogło ... Migrenowe bóle głowy, ból oka, ucisk głowy i wymioty przy cukrzycy .. zaburzenia hormonalne. Warto zatem wykonać diagnostykę wyjaśniającą przyczynę dolegliwości. ... Zawroty głowy, osłabienie, wymioty i dezorientacja po zatruciu lekami .. zaburzenia blednika dal jej lekarstwa. Prosze powiedziec czy te objawy moga byc zatruciem lekarst ktory bierze czy polaczenie lekow z Avastinem?? Pani mama stosuje sporo leków. Jednak objawy są najpewniej wynikiem immunoterapii. N ...

Przyczyny i leczenie hipoplazji krążka międzykręgowego .. zaburzenia jego funkcjonowania. Jest to zmiana wrodzona, a leczenie zachowawcze. Można ostatecznie rozważyć leczenie operacyjne, w zalezności od występujacych objawów, stopnia hipoplazji. ... Uczucie zimna w nogach, bóle i napięcia mięśni, mrowienie szyi oraz szumy w uszach .. zaburzenia rytmu serca ), nadciśnienie tętnicze, wykonać podstawowe badania krwi, rozważyć możliwość zaburzeń psychogennych, które mogą wywoływać objawy, a także ostatecznie zastanowić się nad koniecznością konsultacji neurologicz ... Niestabilność kręgosłupa szyjnego, wstrząśnienie rdzenia i stłuczenie kręgów szyjnych .. zaburzenia elektrolitowe. witam.ostatnie badania miałam tuż po wypadku czyli 9 miesięcy temu.miałam robione CT głowy MNR i RTG nic nie wykazało.Mój lekarz skierował mnie na badania rtg i dopiero wykazało niestabilność kręgosłupa.w ...

Drętwienie rąk z wykluczeniem chorób kręgosłupa .. zaburzenia elektrolitowe lub ucisk zwyrodniałych krążków międzykręgowych na korzenie nerwowe. W Pani sytuacji po wykluczeniu tych przyczyn należy rozważyć nerwicę, lęk, które mogą powodować tego typu objawy, polineuropatie np. cuk ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. zaburzeniem wydzielania hormonów przysadki. ... Zaburzenia czucia i ciągłe uczucie zimna po udarze .. zaburzenia czucia i dziwne uczucie zimna. Jak długo mogą się utrzymywać takie objawy? Gdzie powinienem się zgłosić, aby dowiedzieć się o przyczynach? Obawiam się, że dolegliwości zupełnie nie znikną. Można rozważyć rehabilitację ( ...

Bóle głowy, zaburzenia pamięci i niedowład ręki po udarze Jakiś czas temu zachorowałem na niedokrwienny lewostronny udar mózgu. Po 6 miesiącach już prawie wyzdrowiałem. Pozostał mi jedynie silny ból głowy, problemy z pamięcią oraz niedowład prawej ręki. Co powinienem zrobić? Czy to są tr ... Zaburzenia okoruchowe i opadanie powieki po wypadku .. zaburzenia ruchomości lewego oka i enoftalmię, co skłoniło chirurgów do podjęcia kolejnej 5 godzinnej operacji poprawy ułożenia oka i rewizji mięśni 2 tygodnie później. Oko zostało ładnie wyciągnięte do przodu, jednak diplopia nie ... Upośledzenie smaku po udarze mózgu .. zaburzenie może być trwałe o większym lub mniejszym nasileniu. ...

Objawy i diagnostyka Zespołu Melas u dziecka .. zaburzenia metaboliczne np. cukrzyca, niski wzrost, choroby serca, nerek, przytarczyc. W związku z tym, że choroba jest genetyczna, leczenie jest objawowe. ... Nerwowość i zaburzenia koncentracji przy czynności napadowej w EEG Mam pytanie martwie sie o moją mamę wynik z EEG wyszedł bardzo źle. Na wyniku pisze czynność napadowa ze zmianami ogniskowymi. Co to oznacza? dodatkowo dodam moja mam od dłuższego czasu bardzo jest nerwowa nie dociera do niej co s ... Lucetam na zaburzenia pamięci przy padaczce .. zaburzenia pamięci. Lekarz przepisał mi Lucetam. Czy jest to skuteczny lek w leczeniu takich zaburzeń? Czy powoduje jakieś skutki uboczne? Działania uboczne mogą występować w postaci bólu głowy, senności, nerwowości. Proszę stosow ...

Zmiana trybu życia w redukcji ataków padaczki .. zaburzenia jonowe, stany gorączkowe. Dlatego musi Pani unikać takich czynników ryzyka, prowadzić zdrowy spokojny tryb życia, unikać stresu, wysypiać się. ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia widzenia .. zaburzenia widzenia ( obraz staje bardzo jaskrawy ) gdy to po malu ustepuje to zaczyna sie ból z tylu glowy nie wiem czym to moze byc spowodowane jak narazie lekarze tez nie wiedza... Nie mialam nigdy zadnego urazu wiec nie mam po ... Ból głowy, zaburzenia widzenia, równowagi i apetytu po zanurkowaniu .. zaburzenia równowagi i apetytu. Zaburzenia wzroku trwały jakieś 40 minut. Czy to jeszcze skutki tamtego wstrząśnienia mózgu? Na pewno nie jest to wynik wstrząśnienia mózgu. Radzę skonsultować się z neurologiem osobiście, który naj ...

Problemy z pamięcią i wzrokiem oraz wąski chód u dojrzałej osoby a Alzheimer .. zaburzenia pamięci, nastroju, zachowania, osobowości, funkcji poznawczych, mogą pojawić się objawy zespołu parkinsonowskiego tj. spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia mimiki twarzy i sztywność mięśni, czyli właśnie chód drobnymi ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. zaburzeniem równowagi. Ostanio tzn w listopadzie tamtgo roku miałam potworne zawroty głowy, trwające kilka dobrych godzin, takich ze unimożliwiały mi normalne chodzenie, musiałam leżeć i czekac aż miną, no i minęły, myślałam ze od ... Otępienie, zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, punktowy ból głowy i drżenie mięśni .. zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, lekkie otępienie, sztywność karku, zaburzenie połykania, punktowy ból głowy, drżenie mięśni. Zdarza się to w dość długich odstępach czasu i trwa przez 3, 4 miesiące, po czym znowu lepiej się ...

Śpiączka przy zespole neurodegeneracyjnym z otępieniem i padaczką skroniową .. zaburzenia neurologiczne będą wymagały leczenia, a wujek stałej opieki. ... Skuteczność leków przeciwdepresyjnych Sertralin Neuraxpharm i Sertralon .. zaburzenia czynności seksualnych ( opóźniony wytrysk u mężczyzn ). ... Drżenie rąk, mrowienie twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i osłabienie witam ,piszę bo może ktoś z was ma takie same problemy jak ja.zaczęło się 1,5 roku temu od bólu rąk w nadgarstkach - ortopeda i podejrzenie o zespół cieśni - niepotwierdzone.póżniej neurolog ,rezonans - 2 ogniska demielinizacyjne ...

Ból kręgosłupa po uderzeniu w głowę .. zaburzenia równowagi, wymioty, które raczej nie są związane z kręgosłupem. Mogą sugerować wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego w wyniku np. krwiaka, choroby rozrostowej. Natomiast drętwienie, ból szyi, głowy, kręgosłupa już tak. ... Wzmożona agresja u młodej osoby .. zaburzenia psychiczne? Co powinniśmy zrobić? W zasadzie trudno wywnioskować z opisu. Pod uwagę należy brać zaburzenia psychiczne, alkoholizm, stosowanie narkotyków, choroby neurologiczne. Wszystko zależy w jakim towarzystwie przeb ... Krótkie, podskórne szczypanie na nogach, rękach i tułowiu .. zaburzenia jonowe, niedobór witamin z grupy B. Warto wykonać badania tj. morfologia, OB, glukoza, jonogram. ...

Kłucia w nodze, wokół pępka, drętwienie ręki, pisk w uszach i zimne poty .. zaburzenia świadomości( mini depresja ) i drętwienia zelzał, miłem zatkane ucho prawe i dość mocny pisk w głowie oraz mam strzelanie w uszach po połknieciu czegoś. Na następny dzień ucho sie odetkało, pisk został i kolejne trzy no ... Drętwienie części twarzy wskutek przewiania nerwu twarzowego .. zaburzeniem gospodarki elektrolitowej, a także zmian w obrębie mózgu tj. niedokrwienie, zmiany ogniskowe czy demielinizacja. Radzę skonsultować się jeszcze osobiście z neurologiem. ... Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. zaburzenia mielinizacji. Wynik ( a także kliszę badania ) powinien zinterpretować jeszcze lekarz, który zlecił badanie. Należy wynik badania porównać z obrażeniami, miejscem urazu. Najpewniej jest to wynik urazu. Sam opis nie jest ...

Depakine na chwilowe zawieszenia świadomości u dziecka .. zaburzenia świadomości bez utraty przytomności ). Badanie eeg także jest nieprawidłowe. Zatem leczenie jest prawidłowe. ... Problemy z pamięcią i agresja u starszej osoby .. zaburzenia osobowości czy schizofrenia. Wszystko zależy od czynników ryzyka, chorób towarzyszących i tych przebytych. Najlepiej udać się do neurologa osobiście. ... Konieczność operacji przy makrogruczolaku przysadki .. zaburzenia wzroku wynikają z ucisku guza na skrzyżowanie nerwów wzrokowych, które znajduje się w taj okolicy. W takiej sytuacji operacja jest konieczna. Skutecznej alternatywy tak naprawdę nie ma. ...

Najczęstsze objawy padaczki .. zaburzenia świadomości, z lub bez utraty przytomności, drgawki, najczęściej uogólnione. Różne rodzaje padaczki, różne ataki. U jednych są to napady drgawkowe z utratą przytomności, a u innych wyłączenia. ... Bóle głowy, mylenie pojęć i zaburzenia koncentracji Od pewnego czasu trudno mi się skupić. Mylę pojęcia. Widzę coś innego niż jest w rzeczywistości. Zdarzają mi się bóle głowy. Nie mogę patrzeć na dużą ilość pasków. Co mi jest? Na jakie badania powinienem pójść? Należy udać się do ... Zaburzenia odczuwania emocji a uszkodzenie płata czołowego .. zaburzenia osobowości. Najlepiej skonsultować się z psychiatrą. Nie opisał Pan, aby występowały odchylenia neurologiczne, zatem wizyta u neurologa w pierwszej kolejności nie jest niezbędna. ...

Chwilowe paraliże, zaburzenia pamięci i nielogiczne zachowania Witam. Moja koleżanka dziwnie się zachowuje, ma coś w rodzaju zaburzeń ruchu, np. idąc ulicą nagle staje i nie może się ruszyć, dopiero kiedy ktoś ją pociągnie bądź popcha to idzie dalej, w jednej chwili zapomina co miała zrobić, ... Ból głowy, mdłości, zmęczenie i utrata równowagi .. Zaburzenia równowagi, bóle głowy i nudności nie mogą być tłumaczone tylko stresem, należy wykluczyć przede wszystkim przyczyny organiczne. ... Bóle pleców oraz drętwienie i zaniki czucia na całym ciele .. zaburzenia czucia i drżenie mięśni przyczyn może być wiele. Najlepiej wykluczyć te najczęstsze, czyli wykonać badania laboratoryjne tj. morfologia, glukoza, jonogram, OB, TSH, transaminazy, mocznik, kreatynina. Dopiero w następnej ...

Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. zaburzenia równowagi, zaburzenia czucia, szczególnie w obrębie twarzy, karku i ramionach. Należy jeszcze wykluczyć Borelioze, która może objawiać się podobnie. Warto jeszcze rozważyć badanie obrazowe odcinka szyjnego kręgosłupa. W ... Problemy z chodzeniem przy wyprostowaniu lordozy szyjnej .. zaburzeniami równowagi. W przypadku jednak zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa obserwuje się głównie dolegliwości w obrębie kończyn górnych. ... Skutki i leczenie hipoplazji móżdżku .. zaburzenia równowagi, nieprawidłowe napięcie mięśni, zaburzenia koordynacji, oczopląs, opóźnienie rozwoju psychofizycznego. Brak leczenia przyczynowego. Hipoplazję móżdżku leczy się objawowo, główne znaczenie ma tu rehabilitacja. ...

Trudności w odczuwaniu emocji .. zaburzenia osobowości. Warto skonsultować się z neurologiem ( wykonać ewentualnie EEG i MR głowy ), a następnie z psychiatrą ( wykluczenie depresji ). ... Neurolog w Warszawie lub na Śląsku od zmian demienilizacyjnych w rdzeniu kręgowym .. zaburzenia czucia w kończynach, bóle pleców oraz korzonków. Okazało się, że mam zmianę demienilizacyjną w rdzeniu kręgowym. Szukam dobrego neurologa w Warszawie lub na Śląsku, czy mogę prosić o jakiś kontakt do takiego specjalisty ... Bóle pleców w okolicy łopatek, osłabienie, zawroty głowy i drętwienie ręki .. zaburzenia nerwicowe. co robić. błędne koło. dzisiaj np podczas jazdy rowerem, żaczeło mnie boleć w odcinku lędźwiowym, zakuło. prosze mi doradzić. a do tego boli mnie też w klatce piersiowej Takie objawy mogą mieć związek ze stre ...

Objawy i leczenie encefalopatii .. zaburzenia świadomości, które stopniowo narastają powoli w postaci zaburzenia zachowania, następnie mogą postępować gwałtownie prowadząc do śpiączki. Należy leczyć chorobę podstawową. ... Kilkugodzinny ból z tyłu głowy, światłowstręt i mdłości .. zaburzenia równowagi, nudności i wymioty to należy udać się na Izbę Przyjęć. Ból głowy budzący w nocy powinien być diagnozowany. Najlepiej zgłosić się do lekarza POZ, który wykona podstawowe badania krwi i skieruje Panią do neurol ... Fale dodatnie i ciągi rzekomomiotoniczne w EMG .. zaburzenia mają charakter odwracalny czy też są to uszkodzenia nieodwracalne? ...

Zaburzenia mowy po nagłym skoku ciśnienia .. zaburzenia mowy. Niestety Pani tata ma 2 czynniki ryzyka, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę, a nie wykluczone, że także nasiloną miażdżycę naczyń. Najlepiej osobiście skonsultować się z neurologiem, który w razie wątpliwości zleci ... Diagnostyka opóźnienia emocjonalnego u dziecka z niedotlenieniem .. zaburzenia motoryczne. Późno zaczęła siadać i chodzić. Dziś ma 3 latka i nadal nie wspina się na drabinki, nie chodzi sama po schodach. Jest za to bardzo rozwinięta intelektualnie. Ostatnio opiekunka stwierdziła, że mała może być ... Luki w pamięci przy skoliozie, niedosłuchu i po pobiciu .. zaburzenia pamięci. Należy mieć to na uwadze. Nie mniej jednak należy wykluczyć inne przyczyny, szczególnie jeśli w Pani rodzinie występowały choroby neurologiczne lub choruje Pani na coś przewlekle. Najlepiej zgłosić się do porad ...

Zwapniały oponiak przy kości czołowej i zwapnienia w sierpie móżgu .. zaburzenie to jest niewielkie nie powinno powodować dolegliwości, nie mniej jednak zmiany musi ocenić neurolog. ... Zaburzenia pamięci po urazie głowy .. zaburzenia pamięci mogą być wynikiem urazu głowy, który miał miejsce prawie 8 lat temu? Czy takie zaniki pamięci mogą być niebezpieczne i prowadzić do całkowitej utraty pamięci? Znajomy ma w tej chwili 46 lat, od wypadku ma częste ... Depakine Chrono przy podejrzeniu padaczki .. zaburzenia ze strony wątroby, senność. Jednak najczęściej objawy te występują na początku leczenia. Okresowo należy wykonywać badania kontrolne oceniające funkcję wątroby, czyli transaminazy. ...

Agresja i zaburzenia świadomości po urazie mózgu Niedawno mój kuzyn miał bardzo ciężki wypadek samochodowy. Wykryto u niego obrzęk i krwiaki w mózgu. Od pewnego czasu jest agresywny lub nie ma z nim całkowicie kontaktu. Co powinniśmy zrobić? Opisane zachowanie jest najpewniej wy ... Ból potylicy po wstrzymaniu kichnięcia .. zaburzenia równowagi to prawdopodobnie nie jest to nic groźnego i wiąże się z infekcją górnych dróg oddechowych, szczególnie jeśli skuteczne są leki przeciwbólowe. ... Problemy z pamięcią długotrwałą przy niezdrowym stylu życia .. zaburzenia pamięci utrudniające prawidłowe funkcjonowanie należy zgłosić się osobiście do neurologa. ...

Objawy choroby Parkinsona .. zaburzenia pamięci, trudności w połykaniu pokarmów, ślinotok i łojotok, pocenie się. Leczenie nie jest przyczynowe, łagodzi jedynie postęp i objawy choroby. Niestety choroba upośledza znacznie sprawność i samodzielność chorego. ... Krew w ślinie, zmęczenie, ból głowy i brak apetytu po urazie głowy .. zaburzenia koncentracji mogą występować 7 - 10 dni. Można stosować apap. Najlepiej unikać telewizji, czytania w tym czasie ( bóle głowy nasilają się wówczas ). ... Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. zaburzenia równowagi, bóle głowy, siostra nie może mówić. Lekarze nie wiedzą jakie leczenie zastosować, na razie bierze leki na chorobę Parkinsona, ale nie pomagają jej. Na co choruje moja siostra? Jak można jej pomóc? Pani opis n ...

Zaburzenia widzenia po operacji guza przysadki mózgowej Niedawno moja babcia miała guza przysadki mózgowej. Przeszła pomyślnie operację. Niedawno babcia zaczęła mieć problemy ze wzrokiem. Nie widzi na jedno oko, przez drugie widzi jak przez mgłę. Co można zrobić? Jak jej pomóc? Czy to ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. Zaburzenia równowagi są wynikiem poszerzenia komory IV oraz przestrzeni płynowej. Co do zmian w gałce bladej i okolicy czołowej są one niewielkie i prawdopodobnie nie mają znaczenia klinicznego. Warto jeszcze osobiście skonsultowa ... Drżenie rąk wskutek leków Orfiril i Lamotrix .. zaburzenia czucia, wzrost apetytu, wypadanie włosów, bóle brzucha, nudności. Drżenie mięśniowe w przypadku Lamotrixu występują rzadziej. Mniej szkodliwy jest Lamotrix. Także najbezpieczniej pozostać przy nim. Metoda jest najtańsza ...

Możliwe skutki uboczne leku na nerwicę Temazepamum Signopam .. zaburzenia koordynacji ruchów, oczopląs, drżenie, suchość błon śluzowych jamy ustnej, uczuleniowe zmiany skórne, nudności. ... Noce zawroty głowy i zachwiania równowagi .. zaburzenia błędnika. Warto skonsultować się najpierw z laryngologiem. Należy wykluczyć możliwość działania ubocznego ewentualnie przyjmowanych leków, infekcji. W razie braku uchwytnej przyczyny laryngologicznej należy zgłosić się ... Czas pojawienia się pierwszych efektów przy leku Trileptal .. zaburzenia koncentracji, splątanie, chwiejność emocjonalna, oczopląs, drżenie. ...

Rokowania przy zaburzeniu świadomości i mowy po groźnym upadku Dwa tygodnie temu mój szwagier spadł z rusztowania. Tego samego dnia usunięto mu śledzionę i krwiaka z mózgu. Ma liczne złamania i zapalenie płuc. Pomimo, że wybudził się ze śpiączki, nie ma z nim kontaktu. Nic nie mówi, ma rozbie ... Ataki padaczki wskutek bólu lub stresu u dziecka .. zaburzenia koncentracji. Radzę skonsultować się z neurologiem dziecięcym, zmodyfikować leczenie, skoro brak poprawy a napady padaczkowe występują często. ... Wpływ porażenia prądem na funkcjonowanie mózgu .. zaburzenia? Jak mogę pozbyć się tych dolegliwości? Myślę, że przy tak krótkim kontakcie brak długotrwałego wpływu. Po 7 - 10 dniach wszystko powinno wrócić do normy. Jeśli nie czuje się Pan najlepiej to warto zgłosić się do lekarz ...

Zaburzenia pracy błędnika i oczopląs w kilka miesięcy po niegroźnym wypadku Pół roku temu mój chłopak brał udział w kolizji samochodowej. Doszło do silnego uderzenia w tył jego samochodu. Miał stwierdzone wstrząśnienie mózgu. Od tamtej pory chłopak ma problemy z utrzymaniem równowagi, czasami dostaje oczo ... Lęki, bóle głowy, otępienie i problemy z utrzymaniem równowagi .. zaburzenia neurologiczne mam takie ze cierpnie mi reka lewa nieraz mialem tak ze nawet caly miesiac szczegolnie rano byla scierpnieta pozatym jak odchodze od komputera czy telewizora widze jakby przez mgle no i mam slabsze czucie ... Leczenie przeczulicy po wylewie do mózgu .. zaburzenia hormonalne, a także może wiązać się z lokalizacją udaru w mózgu. Najlepiej udać się do neurologa, jeśli problem jest istotny dla Państwa. Proszę jednak pamiętać, że u ludzi w starszym wieku, zaburzona jest nieco termore ...

Zniesienie lordozy i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. zaburzeniach kostnienia. Wymiar strzałkowy ograniczeń kostnych kanału kręgowego wynosi 14 - 15mm. Na poziomie L3/L4 szerokołukowa tylno - pośrodkowa protruzja jądra miażdżystego do kanału kręgowego na głębokość ok. 5mm, z uciskiem ... Lek Notropil przy zaniku kory mózgowej .. zaburzenia pamięci. Lekarz zapisał mi Notropil. Mam 34 lata. Co to za lek? Jakie są jego skutki uboczne? Nootropil to piracetam, lek poprawiający metabolizm komórek nerwowych, nie u wszystkich osób występuje poprawa po jego stosow ... Problemy z pamięcią przy chorobie serca .. zaburzenia pamięci związane z ważnymi datami może świadczyć o chorobie ośrodkowego układu nerwowego np. otępieniu. Warto skonsultować się z neurologiem osobiście, przepisze leki wpływające na pamięć. ...

Ból, skurcze i drętwienie kończyn .. zaburzenia jonowe, niedoczynność tarczycy, cukrzyca. Dlatego warto wykonać morfologię krwi, glukozę, jonogram, TSH, ewentualnie transaminazy i kreatyninę. Dopiero w następnej kolejności myśleć o podłożu neurologicznym. ... Dziury w mózgu od marihuany .. zaburzenia pamięci, koncentracji, a także prowadząc do poaranoi. Nudności nie są wynikiem marihuany. ... Drętwienie małego palca u dłoni .. zaburzenia czucia, osłabienie ruchów palcem. W razie wątpliwości należy udać się do neurologa osobiście. Nie wykluczone, że jest to związane z wykonywaniem pewnych czynności, szczególnie przy komputerze, sprzątaniu. Także najlepie ...

Apatia, senność i mroczki przez oczami .. zaburzenia jonowe ), TSH ( niedoczynność tarczycy ), glukoza ( cukrzyca ), Ob, transaminazy, kreatynina. Można także skonsultować się z okulistą. W ostatniej kolejności z neurologiem. ... Zaburzenia czucia w kończynach i bóle oraz zawroty głowy a zwyrodnienia kręgów szyjnych .. zaburzenia czucia w obrębie kończyn górnych i dolnych, mam problemy z sercem. Często też boli mnie głowa i mam zawroty głowy. Czy to może być zwyrodnienie kręgów szyjnych? Do jakich powikłań może prowadzić ta choroba i jak ją lecz ... Leczenie porażenia opuszkowego .. zaburzenie połykania i mowy. Może być wynikiem stwardnienia zanikowego bocznego, jamistości opuszki, zespołu Guillaina - Barrégo czy chorób naczyniowych. Jeśli doszło do uszkodzenia jąder nerwów to całkowite wyzdrowienie jest w za ...

Długotrwałe bóle głowy i zaburzenia koncentracji po wstrząsie mózgu Miałam wstrząs mózgu jakieś pięć lat temu. Cały czas dręczą mnie wątpliwości, czy nie występują u mnie jakieś długotrwałe skutki wstrząsu. Od tamtej pory mam częste bóle głowy i problemy z koncentracją. Czy to może mieć jakiś zwią ... Możliwe przyczyny drętwienia dłoni .. zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin. ... Zaburzenia koncentracji i pamięci, bóle głowy oraz urojenia Od pewnego czasu nie mogę się na niczym skoncentrować, mam częste bóle głowy, urojenia itp. Co mi jest? Jakie badania powinnam wykonać? Jeśli faktycznie występują urojenia to należy skonsultować się z psychiatrą, potrzebna też będ ...

Zaburzenia równowagi po zapaleniu mózgu .. zaburzenia równowagi. Co powinnam zrobić, aby poprawić swój stan zdrowia? Czy są jakieś rehabilitacje dla takich osób jak ja? Upłynęło sporo czasu. Jeśli zaburzenia równowagi nie ustąpiły i utrzymują się to raczej trudno będzie si ... Otępiający ból głowy i pieczenie wewnętrznej strony dłoni .. zaburzeniami jonowymi, migreną. ... Zaburzenia czynnościowe podwzgórza .. zaburzenia czynnościowe podwzgórza? Jak to się leczy? Jest wynikiem wielu procesów patologicznych, związanych m.in z urazem, porodem, chorobami naczyniowymi. Zatem objawy mogą być różne związane z miesiączkowanie ( zaburzenia horm ...

Liczne ruchy gałek ocznych, częste mruganie i brak apetytu .. zaburzenia apetytu, trudności w relacjach oraz problemy z koncentracją. Ma 17 lat. Co oznacza wynik badania EEG? Czy córka z tego wyjdzie? Co powinniśmy zrobić? ... Ból i pieczenie pleców, rąk oraz nóg .. zaburzenia czucia. ... Przytykanie uszu, zawroty i bóle głowy oraz nudności po wstrząśnieniu mózgu .. zaburzenia wzroku, przytykanie uszu, zaburzenia równowagi, zawroty i bóle głowy, nudności, brak koncentracji. Przez pewien czas ustąpiły, potem znów powróciły. Czy to normalne objawy po wstrząśnieniu mózgu? Jak długo mogą się utrz ...

Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. zaburzenia mowy czy upośledzenie umysłowe. Leczenie jest zatem objawowe. ... Bóle głowy, mdłości i sztywnienie karku .. zaburzenia jonowe, hormonalne, niedokrwistość, choroby neurologiczne. Radzę wpierw skonsultować się z lekarzem POZ, który przy braku nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych skieruje do neurologa. ... Zmiany w jądrach podkorowych po zatruciu tlenkiem węgla .. zaburzenia migracji kory, cechy dysplazji korowej. Czuję się dodrze, czy mogę spodziewać się jakiś komplikacji w przyszłości ze strony mojego układu nerwowego? Trochę boli mnie głowa i mam zmiany w EEG. Neuronie, Bardzo proszę nap ...

Bóle i opuchlizna nadgarstka .. zaburzenia czucia. Jednak objawy zwykle szybko ustępują. Jeśli objawy utrzymują się już parę tygodni to radzę zgłosić się do chirurga. ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. zaburzenia widzenia ( ograniczenia pola widzenia, rozmycie widzianych obiektów, twarzy ). Zaburzenia trwały maksymalnie do 5 minut, nie towarzyszył im ból głowy. Raz wśród tych przypadków żona miała problem także z napisaniem czeg ... Bóle głowy i zburzenia widzenia przy poszerzonej przestrzeni płynowej podpajęczej .. zaburzenia w widzeniu i kłucie w klatce piersiowej. Co oznacza ten wynik rezonansu? Czy moje dolegliwości mają jakiś związek z tą poszerzoną przestrzenią płynową? Raczej nie są to objawy związane ze zmianą opisaną w MR głowy. Nie ...

Konieczność badań po uderzeniu w głowę bez żadnych dolegliwości .. zaburzenia równowagi, nudności i wymioty to najpewniej nic złego się nie dzieje. Jednak w razie pogorszenia stanu ogólnego najlepiej zgłosić się na Izbę Przyjęć. ... Rehabilitacja przy paraliżu ręki i zaburzeniach świadomości po udarze niedokrwiennym Niedawno moja mama miała niedokrwienny udar. ma bezwładną lewą stronę, cały czas zamknięte oczy. Jest z nią kontakt, ale mama nie wie co się z nią dzieje i gdzie jest. Mama wymaga całodobowej opieki. Jestem z innego miasta i nie j ... Ryzyko nawrotu porażenia nerwu strzałkowego .. zaburzenia chodu. ...

Chwilowe minimalizowanie widzianego obrazu .. Zaburzenia mają miejsce sporadycznie i trwają bardzo krótko.Najczęściej przy oglądaniu telewizji( widziane postacie są malutkie ) czasami mówi że widzi wysoką podłogę.Nie zauważyłam innych niepokoj acych objawów w funkcjonowaniu w ... Zaburzenia świadomości, prężenie się i drgawki po wirusowym zapaleniu mózgu Moja córka miała wirusowe zapalenie mózgu. Wcześniej narzekała na silne bóle głowy, omdlenia. Któregoś razu straciła przytomność, dostała drgawek, wprowadzono ją w stan śpiączki. Po wybudzeniu z córką nie ma kontaktu. Od paru dni ... Mrowienia twarzy i całego ciała, nasilające się po napojach energetycznych .. zaburzenia elektrolitowe ( potas, magnez, wapń ), lekarz rozważy także czy konieczna jest dalsza diagnostyka specjalistyczna. ...

Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane Rezonans stwierdził : w obrębie substancji białej okołokomorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów ko ... Drętwienie nogi przy zmniejszeniu lordozy lędźwiowej, dehydratacji i przepuklinie szyjno-lędźwiowej .. zaburzenia czucia i ból o takim nasileniu. ... Skutki uboczne i ryzyko uzależnienia od leku Afobam .. zaburzenia koordynacji, wpływ na pamięć i koncentrację, zawroty głowy, nudności i bóle brzucha, obniżenie ciśnienia tętniczego. ...

Ciągłe zaciskanie pięści u osoby dorosłej .. zaburzenia neurologiczne. A jeśli taki odruch pojawia się u osoby dorosłej? Od jakiegoś czasu borykam się z tym problemem i chciałabym zapytać, czy mogę udać się z tym do neurologa, nie chcę się ośmieszyć. Kiedyś wykryto u mnie Ob ... Zaburzenia mowy, otumanienie oraz paraliż prawej części ciała po udarze Moja mama miała niedawno udar i od tego czasu ma sparaliżowaną prawą część. Nie straciła co prawda przytomności, ale jest trochę otumaniona i nic nie mówi. Jakie są szanse na to, że paraliż minie? Czy to możliwe, aby zaczęła mówić ... Zaburzenia psychiczne po pęknięciu tętniaka w mózgu Mój tata miał tętniaka, niedawno miał zabieg przez sondę, założyli mu spiralę. Do tej pory było wszystko w porządku, od pewnego czasu zauważyłam, że tata strasznie upiera się przy niektórych sprawach, które są wręcz absurdalne jak ...

Powrót z zagranicy osoby z paraliżem i zaburzeniem świadomości po wylewie Mój teść podczas pobytu w Anglii miał duży ciemieniowy wylew krwi z lewej strony. Ma sparaliżowaną prawą stronę ciała, nie mówi, nie rozpoznaje osób. Nie wie co oznaczają podstawowe przedmioty. Chcielibyśmy go przewieźć do Polski. ... Pobudzenie przy chorobie Alzheimera .. zaburzenia snu. Trudno zatem powiedzieć czy jest to wynik głównie leku. ... Brak rozwoju gruczołów piersiowych przy porażeniu mózgowym .. zaburzenia hormonalne u córki dodatkowo. ...

Zaburzenia pamięci po operacji guza mózgu Kilka miesięcy temu cierpiałam na częste, silne bóle głowy. Towarzyszył temu zawroty głowy. Lekarz stwierdził guza mózgu, konieczna była operacja. od tamtego czasu miewam zaniki pamięci, mylę niektóre fakty. Czy to normalne po tak ... Rozmazywanie obrazu, mroczki przed oczami, zaburzenia równowagi i ucisk w głowie Około dwóch lat temu zauważyłam pogarszanie się wzroku, co jakiś czas pojawiał się ucisk w głowie i rozmazywanie obrazu. Poza tym częste mroczki przed oczami. Okulista stwierdził, że wszystko jest w porządku. Od paru miesięcy poja ... Skurcze dłoni całych rąk i nóg .. zaburzenia gospodarki elektrolitowej. ...

Lobektomia przy epilepsji lekoopornej .. zaburzenia koncentracji, pamięci. ... Mrowienia, sztywnienia i skurcze po lewej stronie ciała przy wypuklinie szyjnej .. zaburzenia czucia lewej strony ciała ( mrowienie, sztywnienie, skurcze, drętwienie w okolicy biodra, łydki, duży palec u nogi, kciuk, udo, lewy pośladek, dłoń ). Co jakis czas cierpię na zawroty głowy, chodzę jakby pijana, ale nie ... Bóle głowy i zaburzenia równowagi przy wyprostowanym kręgosłupie szyjnym Od kilku miesięcy mam silne bóle głowy zawsze tłumaczyłam sobie to ciśnieniem ,od kilku tygodni drętwieje mi prawa i lewa ręka ,ból i drętwienie rąk budzi mnie w nocy, mam problemy z wysłowieniem się ,często mam zachwiania równowa ...

Poranne mrowienie dłoni .. zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia krążenia, ucisk nerwów zaopatrujących dłoń. Warto skonsultować się w pierw z lekarzem POZ. ... Zaburzenia zmysłów, poczucie przyspieszenia czasu i uczucie lęku .. zaburzeniu zmysłów. W tym czasie odczuwam wszystko jakby z przyspieszeniem. Towarzyszy temu uczucie lęku. Czy to możne być coś poważnego? Czy powinnam zgłosić się do lekarza? Mogą to być zaburzenia na tle nerwowym. Można poradzić ... Ból lewej połowy twarzy .. zaburzenia czucia ( wówczas najlepiej udać się do neurologa ). W zasadzie wystarczy samo badanie neurologiczne. ...

Atak drgawek podczas stresu, bóle głowy i problemy z nauką .. zaburzenia koncentracji mogą wynikać również ze stresu i zmęczenia. ... Uporczywy świąd palców stóp i dziąseł .. zaburzenia czucia. ... Zawroty głowy, wymioty i mdłości .. zaburzenia w pracy błędnika. Czy to rzeczywiście tylko błędnik, czy może jestem na coś chory? Nie występuje ból głowy, a wykonane badania są prawidłowe, zatem diagnoza laryngologa wydaje się właściwa. ...

Badania przy długotrwałych problemach z pamięcią .. Zaburzenia pamięci mogą mieć tło psychogenne, stąd nie można w tym przypadku takiej możliwości wykluczyć. ... Zaniki korowe płatów czołowych i ścieńczenie kości czołowej czaszki .. zaburzenia gospodarki wapniowo - fosforanowej, predyspozycje rodzinne. Warto rozpocząć diagnostykę od podstawowych badań tj. morfologia, glukoza, jonogram, OB, kreatynina, aminotransferazy. Czy występują u Pani niepokojące objawy? ... Uczucie gorąca w głowie podczas wysiłku intelektualnego .. zaburzenia hormonalne. Na pewno warto udać się do lekarza rodzinnego, który wykona podstawowe badania krwi, zróżnicuje przyczynę dolegliwości. ...

Zaburzenia mowy, równowagi, pamięci i świadomości Od roku mój tata cierpi na dziwną chorobę, której nikt nie może zdiagnozować. Bardzo szybko postępuje proces starzenia. Nie mówi, z trudem się porusza, traci równowagę, przewraca się. Pamięć i świadomość są w porządku. Ma 50 lat. ... Leczenie zaburzeń widzenia, smaku i czucia przy fibromialgii .. zaburzenia widzenia, smaku powonienia i czucia. Co powinnam zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Co to za choroba? Najlepiej udać się do neurologa. Nie jest to na pewno wynik fibromialgii. Należy przeprowadzić diagnostykę tych objawów ... Drętwienie twarzy po urazie .. zaburzenie czucia czy zaburzenia w ruchomości mięśni mimicznych. Obrzęk już prawie ustąpił, ale z drętwienie pozostało, a minął jakiś tydzień od urazu. To jest takie wrażenie jakbym w tych miejscach zdrętwienia nie miał czucia. Ch ...

Zaburzenia widzenia i utrata przytomności przy syndromie Dandy-Walkera .. zaburzenia. ... Nadmierna potliwość a zaburzenia neurowegetatywne .. zaburzenia neurowegetatywne. Co to za choroba? Czy jest uleczalna? W jaki sposób przebiega leczenie? ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ