Apraksja

Apraksja jest zaburzeniem neurologicznym polegającym na niezdolności do wykonywania złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ruchów czy gestów. Przy czym u chorego nie występują zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia.

Apraksja ideomotoryczna


Apraksja ideomotoryczna charakteryzuje się niemożnością wykonania ruchów (na polecenie słowne) sekwencyjnych pomimo znajomości przez chorego planu poszczególnych czynności. Chory potrafi wykonać pojedyncze składowe czynności. Powstaje w wyniku uszkodzenia płata ciemieniowego półkuli dominującej i spotykana jest dość często.

Apraksja wyobrażeniowa


Apraksja wyobrażeniowa obejmuje brak umiejętności wyobrażenia ruchu (jedzenie, ubieranie) oraz jego spontanicznego planowania. Przyczyną dolegliwości jest uszkodzenie w okolicy skroniowo-ciemieniowej półkuli dominującej.

Apraksja konstrukcyjna


Apraksja konstrukcyjna polega na niezdolności składania pojedynczych elementów w jedną konstrukcję przestrzenną. Do zaburzenia dochodzi w wyniku uszkodzenia okolicy czołowo-ciemieniowo-potylicznej.

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ