Choroby

neurologiczne.pl & chorobyNarkolepsja .. chorobowym, który charakteryzuje się nadmierną sennością w ciągu dnia, katapleksją, porażeniem przysennym i innymi objawami. Na narkolepsję chorują mężczyźni i kobiety. Choroba ujawnia się już w młodym wieku ( 15 - 20 lat ) lub mi ... Zespoły bezdechu sennego .. chorobą, w której bezdechy są spowodowane upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych. W rezultacie chorzy są senni w ciągu dnia i zasypiają często w niewłaściwym momencie. Występuje częściej u mężczyzn oraz między 40 a 60 rż ... Zespół niespokojnych nóg .. Choroba ta może wystąpić w każdym wieku, częściej u kobiet. Ruchy kończyn pojawiają się głownie podczas snu wolnofalowego NREM i polegają na grzbietowym zgięciu stopy, wyprostowaniu palucha oraz zgięciu nogi w stawie kolanowych i ...

Bezsenność .. choroby psychicznej, chorób somatycznych ( np. choroba Parkinsona, zespoły otępienie ) lub odstawienia środków psychoaktywnych. Obecnie około 30 proc. populacji cierpi z powodu bezsenności. Liczba ta wciąż wzrasta i związana jest ... Badanie układu ruchu .. choroby stawów, urazy lub przykurcze powstałe wskutek długo występującego niedowładu. W przypadku wzmożonego napięcia mięśniowego przyczyna może wynikać z uszkodzenia układu piramidowego lub pozapiramidowego ( układy ruchu, przeka ... Badanie nerwów czaszkowych .. chorobowego. Człowiek posiada 12 nerwów czaszkowych: Nerw węchowy ( I ) Do badania nerwu węchowego stosuje się specjalne substancje zapachowe ( np. olejek miętowy ). Jeżeli chory ma całkowicie drożny nos to przyczyna zaburzonego p ...

Badanie odruchów fizjologicznych .. choroba obejmujące wiele nerwów jednocześnie ), schorzenia rogów przednich rdzenia ( miejsce wyjścia nerwów ruchowych z rdzenia kręgowego ), miopatię. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) J. T ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. chorobowe będą powodować pojawianie się nieprawidłowości w jego składzie. Punkcja lędźwiowa Płyn mózgowo rdzeniowy ( PMR ) jest pobierany przez nakłucie lędźwiowe. Wykonuje się je w pozycji leżącej na prawym boku z silnie podciągn ... Badania obrazowe mózgu .. choroby. Badanie radiologiczne Badanie radiologiczne nie jest obecnie wykonywane rutynowo. Stosuje się je w celu ujawnienia zmian w kościach ( nowotworowych, złamań przy urazach, zwapnień ). Tomografia komputerowa Tomografia kompu ...

Choroba Devica .. choroby od stwardnienia rozsianego ( SM ) w początkowym okresie może sprawiać znaczne trudności. Przyczyną choroby Devica jest powstały proces zapalny prowadzący do demielinizacji i martwicy. Charakterystyczne dla tej jednostki ch ... Środkowa mielinoza mostu .. choroby zdiagnozowano pośmiertnie. U chorych, którzy przeżyli zwykle występują powikłania. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Stwardnienie rozsiane .. chorobą charakteryzującą się występowaniem licznych ognisk zapalno - demielinizacyjnych oraz blizn glejowych ( stwardnień ) w istocie białej ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia. Stwardnienie rozsiane najczęściej ro ...

Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. choroby, pełne i szybkie ustąpienie objawów początkowych, początek choroby przed 35 rż., wystąpienie tylko jednego objawu patologicznego w pierwszym roku trwania choroby oraz ostry początek. Leczenie stwardnienia rozsianego Leczen ... Jamistość rdzenia kręgowego .. choroby może trwać przez wiele lat. Przyczyna jamistości rdzenia jest jeszcze nie poznana. Tworzące się jamy w rdzeniu kręgowym najczęściej nie komunikują się z kanałem centralnym rdzenia. Do czynników predysponujących powstawanie ... Rdzeniowy zanik mięśni .. choroby są zwykle zaburzenia chodu. Następnie rozwija się osłabienie mięśni i ich zanik w częściach proksymalnych ( dosiebnych ), drżenie oraz zniesienie odruchów własnych mięśni. Rzadko pojawiają się trudności w połykaniu czy zab ...

Stwardnienie zanikowe boczne .. choroby wynosi zwykle od 2 do 4 lat. Diagnostyka stwardnienia zanikowego bocznego W diagnostyce SLA największe znaczenie ma badanie EMG ( elektromiografia mięśni ) oraz ENG ( elektroneurografia, czyli badanie przewodzenia we włókn ... Miastenia .. choroby może dojść do zaostrzenia objawów, czyli tzw. przełomu miastenicznego. Pojawia się wówczas osłabienie mięśni oddechowych, a zachłyśnięcie się może doprowadzić do nagłego zaburzenia oddychania. Objawy mogą być wyzwalane bąd ... Diagnostyka i leczenie miastenii .. choroby. Zaleca się także usunięcie grasicy szczególnie przy podejrzeniu grasiczaka. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ...

Zespół Lamberta - Eatona .. choroby LEMS to osłabienie dosiebnych mięśni kończyn ( szczególnie kończyn dolnych ) i tułowia, rzadko objawy oczne oraz zaburzenia mowy i połykania. Ponadto może wystąpić ból mięśni, suchość w jamie ustnej, zaparcia, zmniejszona ... Zespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm) .. chorobą, w której dochodzi do całkowitego zahamowania uwalniania acetylocholiny do synapsy w odpowiedzi na stymulację nerwu. Należy do zespołu miastenicznego, czyli chorób przebiegających z zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięś ... Dystrofia miotoniczna .. choroby jest miotonia, czyli opóźniony rozkurcz mięśnia po uprzednim jego skurczu, która jest najbardziej widoczna w mięśniach rąk ( stąd nazwa dystrofia miotoniczna ). Inne objawy to: opadanie powiek, upośledzenie ruchów gałek oc ...

Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. choroby FSHD występuje zwykle w wieku młodzieńczym, między pierwszą a drugą dekadą życia. Początkowo choroba objawia się osłabieniem mięśni twarzy: ograniczone ruchy warg ( niemożność gwizdania ), trudności z nadymaniem policzków ... Dystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. chorobą dziedziczoną w sposób recesywny sprzężony z płcią ( chromosomem X ). Oznacza to, że choroba ujawni się u wszystkich mężczyzn ( mają jeden chromosom X ), którzy otrzymali zmutowany gen w chromosomie X od matki. Natomiast ko ... Dystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. choroby dziedziczone zarówno autosomalnie recesywnie, jak i dominująco. Ponadto różnica dotyczy również miejsca mutacji i produktu białkowego genu. Początek objawów i stopień ich nasilenia również będzie zróżnicowany. We wszystkic ...

Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. choroby Huntingtona jest defekt genetyczny. Nieprawidłowy gen zawiera zbyt dużo powtórzeń trójnukleotydów CAG ( prawidłowo 11 - 34 ). W rezultacie białko genu - huntingtyna nie jest prawidłowo metabolizowane i odkłada się w cytopl ... Choroba Wilsona .. choroby Wilsona Objawy choroby Wilsona zaczynają się zwykle miedzy 5 a 40 rż. i należą do nich: objawy niewydolności wątroby, wodobrzusze, żółtaczka, objawy neurologiczne tj. drżenie spoczynkowe lub zamiarowe, drżenie ramion, zabu ... Drżenie samoistne .. choroby postępują powoli. W drugim okresie następuje stabilizacja przebiegu choroby trwająca kilkanaście lat. Natomiast w trzecim okresie dochodzi do ponownego nasilenia objawów. Diagnostyka drżenia samoistnego Badania neuroobrazo ...

Postępujące porażenie nadjądrowe .. choroby jest występowanie zespołu parkinsonowskiego ( wzrost napięcia mięśni i spowolnienie ruchowe ). Przyczyna jest jak dotąd nieznana. Objawy postępującego porażenia nadjądrowego Do objawów postępującego porażenia nadjądrowego ... Zanik wieloukładowy .. choroby to: niedociśnienie ortostatyczne, impotencja, zaburzenia zwieraczy pęcherza moczowego i odbytu, spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, zanik mięśni, drżenie, niestabilna postawa ciała, zaburzenia koordynacji ruchowej, zab ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. choroby jest nieznana, choć rozważa się przyczyny genetyczne. Zespół Gillesa de la Tourettea częściej występuje u chłopców niż dziewcząt. Początek objawów następuje zwykle około 7 rż. Choroba trwa przeważnie całe życie. Występują ...

Dystonie .. Choroby wewnętrzne , Tom 2. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ... Choroba Parkinsona .. choroby jest jednoznacznie nie ustalona, ponieważ w jej powstaniu współdziałają prawdopodobnie różne czynniki środowiskowe i genetyczne. Objawy choroby Parkinsona Do objawów choroby Parkinsona należą: wzmożone napięcie mięśniowe, ... Leczenie choroby Parkinsona .. choroby Parkinsona. Obecne leczenie opiera się wyłącznie na łagodzeniu objawów. W farmakoterapii, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, stosuje się lewodopę ( prekursor dopaminy ) lub agonistów receptorów dla dopaminy przed 70 ...

Mioklonie .. chorobowe. Leczenie mioklonii polega na stosowaniu kwasu walproinowego, klonazepamu, prymidonu, piracetamu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) M. Victor, A. H. ... Złamania kości sklepienia czaszki .. Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Krwiak nadtwardówkowy .. Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 3 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 4 ) Medycyna Praktyczna Pediatria 2000/02: Przypadkowe urazy głowy u dzieci . ...

Krwiak podtwardówkowy .. Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 3 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 3 ) Medycyna Praktyczna Pediatria 2000/02: Przypadkowe urazy głowy u dzieci . ... Wstrząśnienie mózgu .. Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 3 ) Medycyna Praktyczna Pediatria 2000/02: Przypadkowe urazy głowy u dzieci . ...

Złamania podstawy czaszki .. Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. choroby spotykany jest znacznie rzadziej i nazywany postacią centralną. Objawia się około drugiej dekady życia. Charakteryzuje się występowaniem obustronnych nerwiaków nerwów słuchowych z postępującą utratą słuchu, szumem w uszach ... Stwardnienie guzowate .. choroba Bourneville - Pringle, jest schorzeniem dziedziczonym autosomalnie dominująco. Dotyczy defektu w obrębie genów dla hamartyny i tuberyny. Nieprawidłowości dotyczą oprócz układu nerwowego i skóry również kości, nerek, płuc i ...

Odwracalne zespoły otępienie .. chorobą płuc, depresją, działaniem leków ( np. neuroleptyków, leków uspokajających, nasennych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, anycholinergicznych, przeciw nadciśnieniu, antyhistaminowych, steroidów ), zatruciem, przewle ... Otępienie czołowo - skroniowe .. Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. choroby dostarczają dane histopatologiczne badanych wycinków mózgu. Leczenie otępienia z ciałami Lewy Leczenie otępienia z ciałami Lewy polega na łagodzeniu objawów i obejmuje stosowanie inhibitorów acetylocholinesterazy ( szczegó ...

Otępienie naczyniopochodne .. Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 3 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 3 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Choroba Alzheimera .. choroby wzrasta wraz z wiekiem i u osób pomiędzy 65 a 85 rż. podwaja się mniej więcej co pięć lat. Przyczyna choroby Alzheimera jak dotąd nie została jeszcze do końca wyjaśniona. Wpływa bowiem na nią wiele czynników tj. wiek chore ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. choroby Alzheimera nie jest łatwe i dość często nadużywane. W diagnostyce poza wywiadem, badaniem neurologicznym i psychologicznym ( np. test rysowania zegara, MMSE ), dużą rolę odgrywają badania neuroobrazowe tj. tomografia kompu ... Leczenie choroby Alzheimera .. choroby Alzheimera polega na łagodzeniu objawów. Początkowo ( stadium początkowe i średniozaawansowane ) chory przyjmuje inhibitory acetylocholinesterazy ( donepezyl, rywastygmina, galantamina ), które powodują stymulację receptor ... Udar mózgu .. choroby wynosi 70 lat. W Polsce obserwuje się prawie 60 tys. nowych zachorowań rocznie. Podział udarów mózgu: - niedokrwienny ( 80 proc. ) - krwotoczny ( krwotok śródmózgowy, krwawienie podpajęczynówkowe ) - żylny Czynnikami ryzyk ...

Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Udar niedokrwienny mózgu .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Krwotok śródmózgowy .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ...

Krwotok podpajęczynówkowy .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Profilaktyka udaru mózgu .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Śpiączka .. choroby przytarczyc i nadnerczy, posocznica, leki sedatywne, narkotyki, leki psychotropowe, zatrucia, zaburzenia gospodarki jonowej i kwasowo - zasadowej, termoregulacji, zmiany zapalne mózgu, krwotok podpajęczynówkowy. Po 2 do 4 ...

Guzy nerwów czaszkowych .. Choroba dotyczy najczęściej nerwu słuchowego, trójdzielnego, rzadziej twarzowego, językowo - gadłowego, błędnego i podjęzykowego. Nerwiak nerwu słuchowego to zmiana łagodna powstająca z osłonki nerwu, głównie jego gałęzi przedsion ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. choroby, często w odległych miejscach od zmian pierwotnych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Skąpodrzewiaki .. choroby nowotworowej, nasilania się objawów i niebezpiecznej lokalizacji procesu zalecanym leczeniem jest chirurgiczne usunięcie guza, chemioterapia i radioterapia. Skąpodrzewiaki cechują się dobrą odpowiedzią szczególnie na chemi ...

Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. choroby należą zaburzenia widzenia, odwarstwienie siatkówki, zaćma, jaskra, nawet utrata wzroku, bóle i zawroty głowy, oczopląs, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu, rzadziej nieotrzymanie moczu i za ... Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. chorobą nerwowo - skórną. Przyczyną schorzenia jest wrodzone zaburzenie rozwoju naczyń mózgowych podczas płodowego rozwoju mózgu. Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa cechuje się występowaniem płaskich znamion naczyniowych na skórz ... Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ...

Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Leczenie wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ...

Ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. choroby jest dwoinka zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych ( Neisseria meningitidis ), paciorkowiec zapalenia płuc ( Strptococcus pneumoniae ), pałeczka Gram - ujemna Haemophilus influenzae. Inne drobnoustroje to np. Escherichia co ... Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. choroby to wodogłowie, porażenie nerwów czaszkowych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ...

Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Padaczka .. choroby zwyrodnieniowe mózgu, nowotwory, zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej, predyspozycja genetyczna. Podział i objawy kliniczne napadu padaczkowego ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ...

Napięciowy ból głowy .. Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ... Klasterowy ból głowy .. choroby obejmuje badanie ogólne i neurologiczne chorego, które nie wykazuje nieprawidłowości. W czasie napadów bólu występować może osłabienie odruchu rogówkowego. Duże znaczenie w diagnostyce mają objawy towarzyszące napadom bólo ... Neuralgia nerwu trójdzielnego .. Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ...

Migrena .. Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ... Diagnostyka i leczenie migreny .. Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. Choroby zakaźne i pasożytnicze . 2 ) J. Cianciara, J. Juszczyk: Choroby zakaźne i pasożytnicze . ...

Choroby wywołane przez priony .. choroby neurozwyrodnieniowe mózgu ( encefalopatie gąbczaste ), w których dochodzi do odkładania się nieprawidłowego białka PrPSc w formie blaszek amyloidowych. Białko PrPSc powstaje w rezultacie zmiany prawidłowego białka komórkow ... Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. choroby jest zwykle bezobjawowy. Lokalizacja larwy w postaci cysty w mózgu przedstawia przede wszystkim objawy uciskowe. Cysty rosną powoli odkształcając tkanki a w ich wnętrzu powstają torbiele potomne. Rozpoznanie ustalane jest ... Toksoplazmoza .. choroby dochodzi przede wszystkim u osób z obniżoną odpornością ( chorych z AIDS ). Objawy to: splątanie, śpiączka, bóle głowy, drgawki, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, równowagi, otępienie, objawy oponowe. Diagnostyka i lecze ...

Guzy przysadki .. choroba Cushinga. Gruczolak przysadki może powiększać się w czasie ciąży. Leczenie gruczolaka przysadki Podstawowym badanie w rozpoznawaniu guzów przysadki jest rezonans magnetyczny ( MR ), mniejsze znaczenie ma tomografia kompute ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. choroby zależy od rodzaju guza i jego lokalizacji. Łagodne zmiany postępują powoli, zaś złośliwe charakteryzują się nagłym początkiem objawów. Leczenie guzów rdzenia kręgowego Leczenie guzów rdzenia kręgowego polega na chirurgiczn ... Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. chorobowego. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A.J. Moore, D.W. Newell: Neurosurgery Principles and Practice . ...

Agnozja .. chorobowych ) - apercepcyjna ( chory nie posiada zdolności odróżniania ) ... Akatyzja .. choroby Parkinsona, zespołów otępiennych. Występowanie niektórych objawów jest jednak uznawane za fizjologiczne w sytuacjach stresowych. W leczeniu objawowym akatyzji stosowany jest przede wszystkim propranolol ( lek blokujący rec ... Otępienie .. choroby naczyń mózgu, choroba Parkinsona, choroba Wilsona, urazy mózgu, guzy mózgu, padaczka, infekcje ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, choroba Creutzfeldta - Jakoba, porażenie nadjądrowe i choroba Huntingtona, ...

Demielinizacja .. chorobach przebiegających z demielinizacją dochodzi do zaburzeń w przewodzeniu bodźców np. czuciowych, ruchowych. Do chorób demielinizacyjnych należą: - stwardnienie rozsiane ( SM ); - poprzeczne zapalenie rdzenia; - choroba Devic ... Inne zaburzenia ruchowe .. chorobie Wilsona i stwardnieniu rozsianym oraz pojawia się i nasila pod koniec wykonywania ruchu. Do oceny drżenia zamiarowego służy próba palec - nos, palec - palec, pięta - kolano. Natomiast drugi rodzaj drżenia, drżenie spoczyn ... Zaburzenia czynności zwieraczy .. choroby mózgu ( udar, guz, uraz ) czy polineuropatie. Przewlekłe dolegliwości, czyli oczekiwanie na mikcję, jej wymuszanie występują najczęściej u mężczyzn przy przeroście gruczołu krokowego. Natomiast nietrzymanie moczu polegając ...

Omdlenia .. Choroby wewnętrzne , Tom I. ... Zawroty głowy .. chorobowych. Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego są przejawem schorzeń tj. migrena, padaczka, zaburzenia krążenia w obrębie tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej. Warto wspomnieć o czynności ... Neuropatia .. choroba nerwów obwodowych to jedna z najczęstszych chorób występujących w neurologii. Neuropatia częściej spotykana jest w starszym wieku. Może przebiegać, jako choroba jednego lub wielu nerwów. Jeżeli zajmuje również korzenie ner ...

Zespół Guillaina-Barrego .. choroby zakrzepowo - zatorowej. Zdarzają się nawroty choroby. Śmiertelność wynosi około 2 proc. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) Kenneth W. Lindsay, I. Bone: Neurology and Neurosurgery . ... Zespół Millera-Fischera .. chorobach nowotworowych, w chorobach narządowych oraz uwarunkowane genetycznie. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) Kenneth W. Lindsay, I. Bone: Neurology and Neurosurgery . ... Encefalopatia hipoglikemiczna .. choroby może pojawić się śpiączka czy napady padaczkowe. Naurohipoglikemia może przypominać u niektórych stan po spożyciu alkoholu. Chorzy powinni przede wszystkim nosić przy sobie coś słodkiego lub roztwór z 40 proc. glukozą. W r ...

Zespoły nerwów czaszkowych .. chorobowego w półkuli mózgu po przeciwnej stronie do występujących objawów ( udar, guz ). Zespół skrzydła kości skalistej Zespół skrzydła kości skalistej to zespół objawów wyrażających się, jako bóle okolicy skroniowej, oczodołu, ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. choroby metaboliczne, kiła czy choroba Alzheimera. Zespół wieńcowo - mózgowy to stan, w którym zmiany w mózgu są wynikiem choroby niedokrwiennej serca ( zawał mięśnia sercowego, ciężkie wady zastawkowe ). Zespół psychoorganiczny j ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. chorobie Parkinsona, po przedawkowaniu neuroleptyków, rzadziej zapalenia mózgu. ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. choroby otępiennej. Powikłaniami operacji w zależności od metody i obszaru mózgu są: niedowład, zaburzenia mowy, pamięci, ubytki w polu widzenia, zakażenia. Dorota Kozera Literatura: 1 ) M. Harat: Neurochirurgia czynnościowa . ... Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona .. choroby Parkinsona Do zabiegu stereotaktycznego chory musi najpierw zostać zakwalifikowany. Operacji podlega idiopatyczna postać choroby Parkinsona oporna na leczenie po wykluczeniu innych przyczyn oraz nie stwierdzeniu otępienia ... Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. choroby Parkinsona, dystonii, czy drżenia samoistnego. Przed każdym zabiegiem stereotaktycznym konieczne jest wykonanie u chorego badań neuroobrazowych tj. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Oba obrazy tych badań zosta ...

Podwójne widzenie .. chorobowe w których występuje ten objaw. W pierwszym etapie warto jest zasięgnąć rady okulisty i dopiero potem ewentualnie myśleć o chorobach układu nerwowego. ... Czy to może być choroba Parkinsona? .. choroby Parkinsona, tak więc na podstawie tak krótkiego wywiadu nie jest możliwe postawienie diagnozy. Początek choroby przypada zwykle na 5,6 dekadę życia i zwykle zaczyna się drżeniem jednej z kończyn. Jednak symptomatologia cho ... Stwardnienie rozsiane a leczenie interferonem .. choroby. Takie leczenie trwa ponoć 2 lata i jest refundowane przez NFZ. Czy po tych dwóch latach mój stan się poprawi? Częstość rzutów się zmniejszy? Czy nadal będę musiała leczyć się interferonem beta? Czy wtedy nadal będzie to r ...

Jamistość rdzenia .. choroba wrodzona??? Jakie są przyczyny jamistości rdzenia? Czy choroba jest uleczalna lub do czego prowadzi? Mam jamę syringomieliczną 49x6x6 mm w odc. piersiowym , czym to grozi? A teraz boli mnie mocno szyja , głowa, barki, przy ... Stwardnienie zanikowe boczne a badanie płynu rdzeniowo-mózgowego .. chorobę stwardnienie zanikowe boczne. Badania robiłam we Wrocławskiej Poliklinice Wojskowej. Czytałam ,że do pełnej diagnozy powinno się zrobić badanie płynu rdzeniowo - mózgowego, ale żaden z lekarzy neurologów którego odwiedziła ... Jak zdiagnozować padaczkę? .. chorował na padaczkę ale ostatnio miał atak podobny do padaczki, tj. bezwładny i sztywny upadł na ziemie, zaciskał zęby, dusił się i zrobił się siny. Jak można rozpoznać, czy to faktycznie jest padaczka, czy też inna choroba? Aby ...

Silny ból rąk .. chorobach reumatycznych, co wdaje się bardziej prawdopodobne. ... Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. choroby można określić czy to SM czy Stward. Zanikowe Boczne? Jakie badania trzeba zrobić aby przekonać się czy to SM czy Stward. Zanik Boczne. Czy samo mrowienie rąk ( przy stwierdzonych zmianach demielinizacyjnych w mózgu i odci ... Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego .. choroby nowotworowej należy skupić się na ognisku pierwotnym, czyli raku piersi. Leczenie polega głównie na uzyskaniu remisji, trudno myśleć o całkowitym wyleczeniu. ...

Zanik móżdżku i płatów czołowych .. choroba to ataksja kończyn górnych i dolnych oraz zanik móżdżku i płatów czołowych. Badania, które miały miejsce to: EEG, EKG, RTG klp, RTG kręg oraz badanie KT mózgu. Czy ma choroba jest uleczalna i jeśli tak to gdzie mogłabym si ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. chorobowy warto rozszerzyć diagnostykę w tym kierunku np. zespołu antyfosfolipidowego. ... Ciarki na skórze .. choroby neurologicznej może się potwierdzić, jednak nie jest to pewne. Trudno wykonać cały panel badań obrazowych: jednak zalecałbym badanie obrazowe głowy, jak CT czy MRI oraz MRI odcinka szyjnego. ...

Jak jednoznacznie zdiagnozować chorobę Parkinsona? .. choroby Parkinsona. Objawy mogą być spowodowane ogniskiem udarowym, jeśli było zlokalizowane np. w ciemieniu. Z drugiej strony rzadko się zdarza, aby początek choroby Parkinsona był w 70 rż. Przedstawione objawy nie są typowe dla ... Przeżycie z zespołem Korsakowa .. choroby Korsakowa, brak leczenia prowadzi do zgonu. Po leczeniu śmiertelność występuje u 10% osób. Długość życia może być skrócona ze względu na uszkodzenie wątroby, infekcje i współistniejące nadużywanie alkoholu. ... Choroba Parkinsona a upośledzenie umysłowe .. choroby Parkinsona jest indywidualny. ...

Polineuropatia polekowa i skuteczne jej leczenie .. chorobę jakieś skuteczne leczenie? Jak do tej pory nikt mi nic konkretnego nie powiedział jak ta choroba się rozwija i jak ją skutecznie leczyć. Do tej pory to tylko jakieś tabletki przeciw padaczkowe, które mi nie pomagają. Aby s ... Dystonia szyjna .. choroby. Czy jest szansa,że to nie jest dystonia szyjna, ale jakieś zaburzenie psychiczne? Ponieważ cierpię też na depresję i mam inne problemy emocjonalne,które nasiliły się od zachorowania, przyjmuję dodatkowo leki antydepresyjn ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. choroby, może ją skserować na swój koszt, ma prawo do swoich badań, ma prawo do konsultacji z innym specjalistą. Jeśli chodzi o leczenie stłuczenia mózgu i krwiaka to uzależnione jest to od objawów klinicznych i badań obrazowych j ...

Nawrót neuralgii nerwu trójdzielnego .. choroby? Pierwotną przyczyną neuralgii trójdzielnej jest konflikt naczyniowo - nerwowy. Zatem, jeśli postawiono takie rozpoznanie i nie było leczenia operacyjnego, to przyczyna ciągle istnieje. Jeśli ból ma charakter napadowy i si ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. choroby Alzheimera wysuwa się na podstawie objawów klinicznych. Zatem zalecałbym konsultację u neurologa, choć psychiatrzy też zajmują się zaburzeniami otępiennymi. ... Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. choroby demielinizacyjne. Można wykonać jeszcze potencjały wywoływane. ...

Nadmierna senność .. chorobami lub też być objawem innych chorób takich jak depresja, bezdech senny zaburzenia lękowe, zespół przewlekłego zmęczenia, niedokrwistość. Zanim uda się Pani do specjalisty to najpierw najlepiej zmienić trochę styl życia. Ni ... Upośledzenie umysłowe diagnozuje neurolog? .. chorobami układu nerwowego. Upośledzenie stwierdza się we wczesnym okresie dziecięcym. Zatem konsultacja neurologiczna może być istotna. ... Chwilowy bezwład palców nóg i rąk .. choroby Leśniowskiego. Mam lekką anemię. Często czuję migotanie serca, jestem bardzo nerwowa. Do usunięcia mam mięśniak macicy o wielkości 14 cm. Czy moje dolegliwości mogą wynikać z nerwowego usposobienia, czy to coś bardziej pow ...

Zaburzenia snu, brak koncentracji, drażliwość na światło .. choroby? Co do mojego trybu życia to studia dzienne, leki jedynie tzw. uzupełniacze czyli witaminy i mikroelementy ale nie codziennie. Dieta: węglowodany, białka takie jak jajka prawie surowe, chleb ciemny i jasny, warzywa, unikam ... Padaczka u nastolatka .. choroby neurologiczne. 5 dni temu zemdlał. Lekarz z R - ki która przyjechała powiedział że wygląda to na atak padaczki. Syn miał nienaturalnie sztywne kończyny ale tylko prawą stronę, drgawki i nie kontaktował dobre 2 min. co się ... Dyskopatia lędźwiowa a ataki drgawkowe z utratą mowy .. choroby? o jakie badania mam poprosić lekarza aby mi wykonano? lekarze twierdza iż te ataki są powodowane dyskopatią lędźwiową Wymienione objawy nie są charakterystyczne dla dyskopatii lędźwiowej. Warto wykonać badanie MRI odcinka ...

Leczenie jednostronnego kurczu twarzy .. choroby? Obecnie leki przepisane przez lekarza neurologa. Obawiam się że jest Pan na razie skazany na leczenie zachowawcze. W przypadku dystonii ogniskowej raczej nie stosuje się leczenia chirurgicznego stymulacją mózgu. Można ocz ... Zapalenie mięśnia twarzy .. choroby. Dostałam jedynie skierowanie do poradni neurologicznej i czekam gdyż Pani neurolog jest na urlopie. Opis jest mało precyzyjny. Prawdopodobnie chodzi o zapalenie nerwu twarzowego, w konsekwencji osłabienie mięśni mimicznyc ... Rozpoznanie migreny .. chorowanie na ta chorobę genetycznie? Migrenę rozpoznaje się na podstawie objawów, nie ma specyficznych badań. Jest bardzo prawdopodobne, że są to objawy reaktywne w stosunku do skrywanych emocji. Jest to tzw. albo depresja maskow ...

Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. choroby czy ugryzienie przez owada w Hiszpanii czy szczepionka do nosa. Po 6 miesiącach całkowicie doszedłem do siebie pod kątem fizycznym. W psychice pozostał mi jednak lęk i utrata wiary w siebie. Ponieważ lekarze podejrzewali p ... Ryzyko urodzenia dziecka z wodogłowiem .. chorobą genetyczną? Jakie jest ryzyko urodzenia dziecka z wodogłowiem? Częstą przyczyną wodogłowia wrodzonego jest infekcja w ciąży matki, w takim przypadku nie ma zwiększonego ryzyka dziedziczenia takiej skłonności. Jednak wodogł ... Objawy choroby afektywnej .. choroby afektywnej, ja mam takie: obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, brak zdolności odczuwania przyjemności, uczucie zmęczenia i nie wyspania, obniżenie poczucia własnej wartości, obniżenie sprawności myślenia, zaburzenia u ...

Kłopoty z pamięcią i kojarzeniem .. choroby, jednak od jakiegoś czasu - może roku, czuję się dość dziwnie. Zapominam, mylę słowa. Ubierając spodnie dziecku mówię daj drugą rączkę, lub, gdy moja córeczka stała mokrymi nogami na drewnianej podłodze i chciałam jej zwró ... Dziedziczenie pląsawicy Huntingtona .. chorobę Huntingtona to żadne z dzieci nie będzie jej miało pomimo tych 50%? Istnieje taka możliwość, ale szanse wynoszą 50%, podobnie jak przy zachorowaniu. ... Czy jest możliwe całkowite wyleczenie neuralgii nerwu trójdzielnego? .. choroby - w moim przypadku jeszcze tego nie wiem, ale zauważyłem nasilenie bólu wraz z pochylaniem głowy ( podczas skłonu ), także po zbyt dużej ilości wypitej kawy - czyli wtedy, gdy wyższe ciśnienie. Czy lecząc się farmakologicz ...

Miejscowy ból głowy u wezgłowia .. choroba zwyrodnieniowa odcinka szyjnego kręgosłupa. ... Choroba Scheuermanna i ból podczas chodzenia .. chorobę Scheuermanna Jak odzyskać sprawność poruszania się bez bólu? czy grozi mi kolejna operacja? Choroba Scheurmanna, skolioza może dawać ból oraz zmniejszać jakość życia. Pana kręgosłupa jest zniszczony w odcinku lędźwiowym, z ... Zaburzenia ruchowe i oddawania moczu .. chorobowych. Do tego grzybica pochwy i ból brzucha od leków. Byłam u urologa,a on powiedział ,że za bardzo mi nie pomoże,bo trzeba zrobić specjalistyczne badania. Dostałam lek po którym się źle czułam. Każdy lekarz daje swoje leki ...

Bóle w klatce piersiowej .. choroby serca. Lekarz doskonale o tym wie, ale nie mogę na niego liczyć w przypadku bólów bo jak powiedziałam jestem na taką chorobę za młoda ( podobno ). Od roku staram się nie denerwować ( a przynajmniej robić to jak najrzadziej ... Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. chorobę nowotworową? Neuralgia międzyżebrowa jest trudnym do leczenia schorzeniem. Jeżeli po sterydach ból jest mniejszy i rzadszy to bardzo dobrze. Nie jest to objaw nowotworu, więc proszę o tym nie myśleć. Furczenia mogą być pow ... Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. choroba neurologiczna ( myślę o SM )? Mam 33 lata. Ważne jest sekwencja T1 po kontraście w badaniu MRI, w SM ogniska się wzmacniają. Jednak skoro neurolodzy stwierdzili , że nie ma podejrzenia SM może warto im zaufać. Ogniska mogą ...

Wodogłowie a prawo jazdy .. chorobę czy też może są jakieś przeciw wskazania żebym mógł iść na prawo jazdy? Jeśli zastawka funkcjonuje dobrze, nie ma cech wodogłowia aktywnego to może Pan jeździć samochodem. Oczywiści powinien być Pan pod kontrolą neurochiru ... Guzki Schmorla na dolnych krawędziach trzonów kręgów .. chorobę kręgosłupa, nie jest to opis bardzo poważnych zmian, jednak może dawać dolegliwości bólowe. Występuje kilkuodcinkowe skrzywienie kręgosłupa, co predysponuje do progresji zmian zwyrodnieniowych. Warto rozpocząć odpowiednią ... Sztywnienie mięśni .. choroby mięśni czy stawów lub neurologiczne. Jednak intensywne uprawianie sportu daje nadzieje że to nic poważnego, gdyż trudno byłoby sprostać takiemu wysiłkowi. Proponuję wykonać najprostsze badania laboratoryjne: morfologia, el ...

Postępująca padaczka miokloniczna lekooporna .. choroby? Wszystkie lekarstwa dostępne w Polsce nie pomagają. Czy jest gdzieś klinika która mogła by mi pomóc? Leków zarejestrowanych w Polsce jest bardzo dużo i dlatego odpowiednia kombinacja leków powinna przynieść poprawę. Oczyw ... Krwotok podpajęczynówkowy .. choroba rozpoznana u mojej żony. W krwotoku podpajęczynówkowym ważne jest aby ustalić przyczynę tego krwawienia. Może być ono spowodowane tętniakiem, malformacją naczyniową naczyń mózgu. Dlatego trzeba dokładnie zdiagnozować przyc ... Torbiel okołokorzeniowa Tarlova .. choroby. Jeśli pojawia się niedowład to trzeba pomyśleć o skutecznym leczeniu, w tym operacyjnym. Generalnie torbieli Tarlova standardowo się nie operuje. Jednak jeśli występuje w odcinku piersiowym i są objawy neurologiczne to tr ...

Cechy choroby zwyrodnieniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa .. choroby zwyrodnieniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa, które mogą dawać przewlekłe bóle głowy. Warto rozpocząć rehabilitację. ... Szumy uszne i drętwienie kończyn .. choroby. Może Pani mieć chorobę Meniera. Warto jeszcze zbadać ciśnienie tętnicze, cukier, tętnice szyjne - USG Doppler. Drętwienie palca u nogi może być związane z dyskopatią lędźwiową. ... Zanik kory mózgowej .. chorobie. W tym wieku zanik kory mózgowej raczej nie występuje, więc albo jest to stan który jest od urodzenia albo badanie zostało źle zinterpretowane. Ważne jakie badania obrazowe zostały wykonane. Jeśli są wątpliwości to dobrze ...

Diagnoza stwardnienia rozsianego .. chorobie SM. Mój neurolog powiedział, że trzeba czekać na typowe objawy SM, tj. rzut. Biorę od 2 miesięcy nilogrin, a głowa ciągle boli. Nie wiem co mam dalej robić proszę o poradę,a także o interpretację wyników badań. Warto wyko ... Zawroty głowy i nagły wzrost INR .. chorobami wątroby. ... Nawracające stany zapalne nerwów obwodowych .. chorobowe są coraz bardziej uciążliwe. Lekarz rodzinny leczy mnie jakimiś archaicznymi lekami. Warto wykonać badanie MRI odcinka w którym objawy są najbardziej uciążliwe. Ból może być spowodowany przewlekłym napięciem i skurczem p ...

Krwotok podpajęczynówkowy a udar mózgu .. chorobową. ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. choroba Devic - a, trzeba zrobić badanie prążków oligoklonalnych z płynu mózgowo - rdzeniowego oraz MRI rdzenia. ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. chorobę Parkinsona choć opinie dwóch neurologów były różne. Bierze madopar, dopiero teraz zrobiliśmy prywatnie - nikt wcześniej Taty nie kierował na to badanie rezonans - ma postępujący niedowład lewostronny dłoń, noga teraz, lekk ...

Leczenie kręczu karku .. choroba będzie postępować to doprowadzi do kalectwa. Jak jeszcze usprawniać ten kark i czy operacja w skrajnym przypadku byłaby możliwa? Wiem że u dzieci we wczesnym stadium jest wykonywana. Poza leczeniem farmakologicznym możliwe ... Omdlenie z zesztywnieniem i drgawkami po pobraniu krwi .. choroby przewlekłe. Potraktowałbym to raczej jako reakcje na silny stres. Dopiero gdyby się sytuacja powtórzyła warto pość do neurologa. ... Wypuklina jądra miażdżystego w wymiarze strzałkowym przylegająca do worka oponowego .. choroba nie zagraża życiu. Decyzja zwykle należy do chorego. Proponuję zacząć od rehabilitacji i jeśli nie bezie poprawy - operacja. ...

Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. choroba, zmiana naczyniowopochodna może być spowodowana nadciśnieniem tętniczym lub też małym udarem mózgu. Nie jest to nic poważnego. ... Uwarunkowania dystrofii mięśni .. choroba uwarunkowana genetycznie, tak jak np dystrofia miotoniczna, może dotknąć osobę której przodkowie na nią nie cierpieli? czy zawsze jest skutkiem dziedziczenia czy może wystąpić także bez uwarunkowań genetycznych? Może pojaw ... Podejrzenie choroby Creutzfeldta-Jakoba .. chorobę Creutzfeldta - Jakoba, został wysłany płyn do badań. Czy są jakiekolwiek leki na tą chorobę? Czy Tata ma szanse przeżyć? Niestety nie ma leków na tę chorobę. Jest ona śmiertelna. ...

Ból głowy przy dotyku .. choroby z tym bólem. Proponuję wykonać badanie CT i sprawdzić czy nie jest to zmiana kostna. Rzadziej taki ból może wynikać z przewlekłego napięcie ale zmian skórnych tej okolicy. ... EMG w dystonii szyjnej .. choroby? Czy jeśli jest dobre to można wykluczyć tą chorobę Czy jest zawsze konieczność podawania toksyny pod kontrolą EMG? nawet jeśli zmiany są zakłócone pod wpływem toksyny i czasu trwania choroby? W badaniu EMG mogą występować ... Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej Moje pytanie dotyczy badania RM głowy. Przyczyną dla której zostałam skierowana na takie badanie były epizody niedokrwienia mózgu oraz zaburzenia widzenia w jednym oku w postaci zaniewidzenia połowiczego ( ubytki w polu widzenia ) ...

Leczenie neurochirurgiczne zaburzeń lękowych .. chorobę jest bardzo trudno wyleczyć. Ostatnio czytałem o Ciało ( jądro ) migdałowate i dowiedziałem się że jest ono odpowiedzialne za emocje takie jak strach, lęk. Zastanawiam się czy są robione operacje na wycinanie pewnej części ... Ucisk w głowie w okolicach lewej strony czoła i lewej skroni .. choroba. Nie wykonywałem żadnych badań ani nie brałem żadnych leków. Nie zaobserwowałem dodatkowych objawów. Mam 19 lat. Najprawdopodobniej to napięciowy ból głowy. Dobre wyniki daje leczenie akupunkturą lub farmakoterapia przeciw ... Rehabilitacja po operacji kręgosłupa lędźwiowego .. choroby było wypadnięcie jąder miażdżystych L4 - L5 i L5 - S1. Leczenie, które zastosowano podczas operacji to dwupoziomowa fenestracjaL4 - L5i L5 - S1 po lewej stronie, zostały usunięte zwyrodniałe jądra miażdżyste, korzenie zost ...

Tętniaki szerokopodstawne .. choroba, a również samo leczenie niesie za sobą poważne ryzyko. Wskazana jest konsultacja neurochirurgiczna. ... Nierozwinięcie jednej strony twarzy .. choroby : ) Jednak może to wynikać z uszkodzenia nerwu twarzowego albo zmian genetycznych, albo nie jest to żaden problem, decyzja należy do Pani. ... Polineuropatia ruchowo-czuciowa u dziecka .. chorobę co moja mama i brat? Trudno jednoznacznie to stwierdzić, proponuję udać się do poradni genetycznej. Niestety istnieje możliwości występowania rodzinnej polineuropatii. ...

Nagłe ostre bóle w potylicy .. chorobą są arytmie serca ( napadowe migotanie przedsionków ). Nie wiem czy pojawiające się bóle w potylicy mają zawiązek z zaburzeniami widzenia? czy z zaburzeniami pracy serca gdzie oprócz problemów ze wzrokiem miałam również inc ... Bóle stawów, kręgosłupa i głowy .. choroby nie było żadnej poprawy w samopoczuciu, moim zdaniem nawet się pogorszyło. Jakie badania można wykonać jeszcze i w jakim kierunku się kierować? odwiedziłam w ciągu tych 2 lat dziesiątki ortopedów i nic nadal nie udało się ... Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym .. chorobą podłamany dlatego trudniej mu jest ćwiczyć ale bardzo się stara. Powiedziano mi dobitnie, że jedynym wyjściem jest dom opieki. Z tatą od początku był kontakt, wykonywał wszystkie polecenia nawet gazetę czyta i orientuje si ...

Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. choroba Maniera z kilkoma znakami zapytania. Skierowano mnie na MR głowy i kręgosłupa szyjnego, które wykonałam w Warszawie prywatnie. Wyniki MR głowy nie spostrzega się zmian ogniskowych w obrębie struktur mózgowia, układ komorow ... Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. choroby małych naczyń? Do dalszej diagnostyki. Układ komorowy nie poszerzony, symetryczny, ustawiony pośrodkowo. Czy to może być SM lub kolagenoza? Zmiany są raczej naczyniowe i mogą świadczyć o zaburzeniach krążenia mózgowego ora ... Ból głowy przy dotyku w okolicy ciemieniowej .. choroby ( infekcja ). Neurolog przepisał mi leki, jednak to nie pomaga. Stan neurologiczny bez zmian. Czym może być spowodowany ten ból? Ból mało specyficzny. Może być to neuralgia po urazie albo zmiana kostna. Proponuję wykonać b ...

Częstotliwość ataków padaczki .. choroby? Trzeba udać się do lekarza gdyż albo konieczne jest rozpoczęcie leczenia albo jego modyfikacja. Napady mogą występować bardzo często aż do stanu padaczkowego. ... Otępienie po zapaleniu opon mózgowych .. choroby jaką jest zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych. Teraz ważna jest rehabilitacja: trening koncentracji najlepiej z odpowiednim psychologiem, neurobiofeedback, leki stymulujące oraz neuroplastyczne. ... Problemy z erekcją a przyjmowanie sterydów .. chorobami związanymi z działaniem penisa. Czy sterydy, które stosuję w celu zwiększenia masy mięśniowej, mogą być przyczyną problemów z erekcją? Czy zaburzenia wzwodu się mogą z tym wiązać? Prawdopodobnie zaburzony został układu h ...

Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. choroby Parkinsona stawia się w oparciu o objawy. Badanie obrazowe mogą jedynie wykluczyć chorobę Parkinsona a nie potwierdzić. Możliwe, że występuje u Pana zespół parkinsonowski, a zaniki korowe mogą być skorelowane z objawami pa ... Epilepsja a prawo jazdy .. choroby epilepsji. Epilepsję mam od urodzenia, leczona już przez ponad 20 lat, nie mając w tym czasie żadnych ataków ani utraty świadomości, mdleń czy podobnych tego typu symptomów. Uprawiam aktywnie sporty bieganie, pływanie jazd ... Padaczka skroniowa a zaczerwienienia, drganie ręki i głowy .. choroba się nasila? Nie jest to normalne. Leczenie powinno zmniejszać liczbę napadów albo całkowicie je zastopować. Należy zmienić leki lub ich dawki. Występuje jednak padaczka lekooporna, wtedy można zastanowić się nad leczeniem ...

Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. chorobę czy tylko stwardnienie rozsiane? Obraz kliniczny może odpowiadać SM, jednak nie jest potwierdzony w badaniach obiektywnych. Częstsza postać SM przebiega w rzutach, więc jeśli to SM to powinien wystąpić rzut. Poza tym, może ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. choroby współistniejące się przyczyniły do tych zmian w mózgu? Opis badania MRI może sugerować SM ale nie nie można postawić takiej diagnozy. Trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego. Zmiany lipidowe mogą być związane z ... Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty .. choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy. Możliwa, niepotwierdzona nerwica. Jakie ewentualnie jeszcze wykonać badania i czyjej porady zasięgnąć, by zdiagnozować przyczynę w/w objawów? Mogę jedynie napisać kilka wskazówek: warto ...

Początki choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego .. choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego, ale bez poważnych zmian. Warto zastanowić się nad zmianą stylu życia i zadbać o kręgosłup. Jeśli występują silne dolegliwości bólowe to zalecam rehabilitację. ... Śpiączka farmakologiczna przy nowotworze i terapii kardiologicznej .. chorobie nowotworowej leczenie jest jedynie objawowe - paliatywne. Śpiączka farmakologiczna ma za zadanie zminimalizować uszkodzenia mózgu, bo taka możliwość istnieje w przypadku poważnych zanurzeń kardiologicznych, jednak nie jes ... Leczenie Zespołu ogona końskiego .. choroby niż neurologiczna, byłem u proktologa i urologa, nie stwierdzają oni schorzeń, a zatem jak pomóc sobie? Neurolog podaje mi leki, które moim zdaniem nie pomagają mi, czekam na rezonanse, neurochirurg uzależnia operację od r ...

Stenozy kręgosłupa szyjnego .. choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa może być leczona zachowawczo ( rehabilitacja plus leki ) albo operacyjnie. Na podstawie opisu zalecałbym rehabilitację ( gimnastyka i basen ) i o sześciu miesiącach ćwiczeń w razie braku poprawy ... Drżenie całego ciała .. choroba fizyczna. Na wizytę jestem już umówiona, jednak jeśli Pani lekarz przez ponad 20 lat nie wykryła niedorozwiniętej tarczycy, to trochę jej nie ufam. A miałam wszystkie objawy. Sytuacja się poprawiła od kiedy zaczęłam brać d ... Zwapnienie w jądrach podsoczewkowych a zespól Fahra .. choroba, czym ona mi grozi? Czy leki przeciwdepresyjne mogą powodować zwapnienia w jądrach podsoczewkowych? Mam 54 lat. Zespół Fahra jest zaburzeniem genetycznym, gdzie dochodzi do zwapnienia jąder podstawy, jednak trzeba zrobić b ...

Przyczyny kłopotów z chodzeniem .. chorobę Parkinsona ale po 2 m - cach brania leku nie nastąpiła żadna poprawa. Choruje na cukrzycę lekarz diabetolog wykluczył polineuropatię jak również chorobę Parkinsona. Tomografia głowy nic nie wykazała. Ma również problemy z ... Zmiany zwyrodieniowo-wytwórcze pod postacią sklerotyzacji i nierówności płytek granicznych trzonów .. chorobę zwyrodnieniową kr. szyjnego, proszę rozpocząć leczenie rehabilitacyjne, jeśli dolegliwości nie ustąpią to konsultacja neurochirurgiczna. ... Anti voltage gated potassium channel antibodies .. choroba: anti voltage gated potassium channel antibodies? Jakie jest tłumaczenie po polsku, jakie rokowania? Jest to neuromiotonia po raz pierwszy opisana przez Isaacsa w 1961 roku charakteryzuje się sztywności mięśni w wyniku spo ...

Bóle jąder i pachwin, problemy z kręgosłupem? .. chorowałem i lekarze nie mogli dojść co mi jest. Zaczęło się od tego, że przez dłuższy czas pobolewały mnie jądra i pachwiny. Podczas długotrwałego leżenia w łóżku łapały mnie duszności. Nie wiem czy nie była to reakcja alergiczna ... Guzki Schmorla z przepuklinami dotrzonowymi .. choroby Scheurmanna. Obecnie widoczne dwie wypukliny w odcinku piersiowym, zależnie od dolegliwości można spróbować rehabilitacji lub przy nasilonych objawach leczenia operacyjnego. ... Mrowienie w tylko w lewej nodze i ręce .. chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, uczucie niepokoju może występować w zespole niespokojnych nóg. Zatem proponuję udać się do neurologa. ...

Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. choroba ma nazwę? Mam 46 lat i bardzo proszę o pomoc, gdyż ten ból jest nie do wytrzymania. Taki ból może być spowodowany dyskopatią szyjną, można wykonać badanie CT kręgosłupa szyjnego, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. chorobowych. Jednak w dzieciństwie ( od 6 miesiąca życia do ok 5 lat ) miewał ataki jak sądziłam bezdechu afekrywnego. Kiedy ataki te zaczęły się powtarzać, a syn miał wówczas około 1,5 roku ( wywrócenie gałek ocznych, bladość, za ... Drętwienie palców u prawej ręki choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa .. chorobę zwyrodnieniowo dyskopatyczną kręgosłupa L - S ( wypuklina z uciskiem na korzenie nerwowe ) i choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, oprócz bardzo dotkliwego bólu ( prądu wzdłuż prawej nogi,bolących kości pośladkowych ,mam dni, ...

Bóle kręgosłupa po fenestracji lewostronnej i usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. Choroba kręgosłupa jest na kilku poziomach, obecnie można wykonać operację stabilizacji kręgosłupa z użyciem śrub, gdyż prawdopodobnie jest niestabilność kręgosłupa. Leczenie zachowawcze może być nieskuteczne. ... Badanie ceruloplazminy w moczu .. choroby Wilsona chciałam zapytać gdzie w okolicach Warszawy można wykonać badanie ceruloplazminy w moczu. W mojej miejscowości takie badanie nie jest możliwe do wykonania. Będę wdzięczna za podanie kontaktu do placówki, gdzie będę ... Różnica wielkości oczu .. choroby np.grypa bądź po dużym wysiłku fizycznym lub zmęczeniu. Od czego to zależy? To bardzo ogólny opis, mniejsze oko może świadczyć o opadaniu powieki, co jest dość znaczącym objawem neurologicznym,. Jednak postawienie diagnozy ...

Objawy choroba Parkinsona .. choroby Parkinsona? Mąż jet z bliźniąt i to 7 miesięcznych brat zmarł zaraz po porodzie, mąż zawsze się skarżył na bóle i kręcenie w stawach szczególnie na zmianę pogody. Mama jego zmarła mając 57 lat i miała SM. Tata zmarł w wiek ... Lekki niedowład lewej nogi po punkcji lędźwiowej .. choroby. ... Pogrubienie nerwu błędnego a ciągłe odbijanie .. choroby. Dlatego diagnostyka chorób szyi klatki piersiowej ( serca ) oraz brzucha powinna być uwzględniona, poziom elektrolitów. Leczenie samoistnej przewlekłej czkawki to: leki uspokajające, neuroleptyki, rozluźniające mięśnie; w ...

Osłabienie organizmu, szum w uchu, inne widzenie .. choroby i objawy wróciły po 3 dniach, a jak znowu poszedłem na chorobowe to ustały po jednym dniu. Jestem człowiekiem bardzo energicznym, można by było powiedzieć pracoholikiem i ta choroba mnie dobija. Mam 29 lat. Prawdopodobnie ... Opadanie powieki .. chorobie zaczynającej się od oczu u młodych osób. Jaka to choroba? Osłabienie powiek może być charakterystyczne dla wielu chorób, często tak objawia się miastenia. ... Zmiany niedokrwienne mózgowia .. Choroba niedokrwienna mózgowia jest dość częsta w populacji pow. 50 r.z. Małe zmiany niedokrwienne nie są groźne ale zwiększają ryzyko wystąpienia dużego udaru mózgu. ...

Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. choroba. Badanie MR głowy ( FSE, obrazy T1 i T2 zależne, FLAIR, skan w trzech podstawowych płaszczyznach, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego ) W obrębie istoty białej obu półkul mózgowych widoczne są mnogie, umiejsco ... Ból twarzy a porażenie nerwu twarzowego w dzieciństwie .. choroby z dzieciństwa? Czy może jakiś nerwoból po prostu? Byłam badana przez laryngologa i neurologa którzy nic nie stwierdzili i nic mi nie powiedzieli. Badana byłam w momencie kiedy ból nie występował. Mam 19 lat. Tak może się o ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. choroby ( np. SM ) Nie wykazano wzmocnienia zmian po kontraście. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Rezerwa płynowa zachowana. Trzeba poszerzyć diagnostykę, gdyż opis MRI sugeruje podejrzenie SM, C trzeba wykonać badanie p ...

Leczenie bólów po operacyjnych kręgosłupa .. chorobie są gimnastyka oraz basen. Prądy nie są bardzo pomoce, ale o przeciwwskazania trzeba pytać lekarza rehabilitacji, ... Drętwienie, sztywnienie, ból mięśni Kegla .. choroby mogą powodować drętwienie, sztywnienie, ból mięśni Kegla? Najczęstsze przyczyny to nowotwory miedniczy mniejszej - układu moczowo - płciowego oraz odbytnicy. Inne przyczyny to choroby rdzenia kręgowego okolicy stożka rdzen ... Drętwienie mięśni Kegla, stóp, łydek, i silnych bolesne mrowienia stóp kończące się skurczem w pachwinach .. choroby rdzenia kręgowego okolicy stożka rdzeniowego oraz choroby nerwów obwodowych, wiążę się z drętwieniem mięśni kegla, stóp, łydek, i silnych bolesnych mrowień stóp kończących się skurczem w pachwinach, oczywiście problemy z m ...

Angiopatia amuloidowa .. choroby mają coś wspólnego z odkładaniem się białka? czy powinnam zrobić sobie jakieś badania? Nie poinformowałam lekarzy o chorobie mojej siostry jak zmarła mi mama. Angiopatia amyloidowa może być dziedziczna, powoduje odkładanie ... Dyskopatia lędźwiowa a poród i znieczulenie zewnątrzoponowe .. choroba może być wskazaniem do cesarskiego cięcia, ponieważ jestem w dziewiątym miesiącu ciąży i czy będę mogła skorzystać w czasie porodu ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Wszystko zależy od stanu klinicznego, dyskopatia lędźwio ... Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa .. chorobę? ma ona kłopoty w chodzeniu po schodach. Dystrofie są zaburzeniami o etiologii genetycznej. Niestety nie leczenia przyczynowego. Ale ważne jest odpowiednie leczenia rehabilitacyjne, są specjalne ośrodki i turnusy rehabilit ...

Rozszczep tylnego łuku S1 .. chorobę Scheuermanna zacząłem wykonywać ćwiczenie przeciw tej chorobie i codziennie rozciągałem plecy ( koci grzbiet itp. ). Wziąłem leki na rozluźnienie mięśni i nasmarowałem miejsce bólu, lecz niewiele to pomogło. Opinia jest zb ... Padaczka z napadami częściowo złożonymi a prawo jazdy kat. B .. choroby miałem podejrzenie tylko padaczki ). Ciągle biorę leki. Bez tego orzeczenia nie będę zdawał na prawo jazdy. Co mogę zrobić w tej sytuacji. Może neurolog ma obowiązek mi dać takie orzeczenie skoro wszystko jest zemną dobrze ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. choroby? Ognisko może oznaczać SM, brak badania po kontraście, jednak do rozpoznania tej choroby potrzebne są odchylenia w innych badaniach jak potencjały wzrokowe, badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz obraz kliniczny. ...

Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. chorobę Meniera. Miałam być leczona w kierunku OUN. Byłam za słaba by gdziekolwiek się ruszyć z domu. Jestem zdana sama na siebie i nie mieszkam blisko rodziny. Proszę o jakiekolwiek informacje. Mam 25 lat. Czy mój stan jest niepo ... Torbiel przegrody przezroczystej .. choroby. Torbiel przegrody przezroczystej jest zaburzeniem rozwojowym, jednak nie jest poważnym problemem klinicznym o ile nie powoduje zaburzeń krążenia płynu mózgowo - rdzeniowego i nie prowadzi do wodogłowia. ... Dziedziczenie wodogłowia .. choroba jest dziedziczna. Wszystko zleży od tego jaka była przyczyna wodogłowia, gdyż przyczyna może być dziedziczna, a wodogłowie jest tylko objawem, zatem trzeba dowiedzieć się o przyczyny. ...

Ryzyko dziedziczenie wodogłowia syna na jego dzieci .. chorobę. W naszym przypadku lekarze mówili że nastąpiła niezgodność genetyczna. Jakie badania przeprowadzić? Wodogłowie jest tylko objawem, zawsze jest przyczyna, jak guz mózgu, niedrożność układu komorowego czy anomalie rozwojowe ... Zapis nieprawidłowy z uogólnioną czynnością zespołów fali ostrej z wolną oraz zwiększoną ilością fal theta .. chorobę? Zaczęłam się zastanawiać czy doktor nie powiedział mi czegoś bo nie chciał przestraszyć. Zapis EEG jest nieprawidłowy. Warto wykonać badanie CT głowy. ... Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. choroby Fahra, jednak trzeba zrobić badania genetyczne aby wykluczyć to rozpoznanie. Zwężona źrenica może mieć wiele przyczyn jak: zmiany w mózgowiu czy rdzeniu albo choroby gałki ocznej. Jednak bez wizyty u lekarza leczenie i dia ...

Początki choroby Alzheimera .. chorobę Alzheimera. Boję się, że zachoruję jeszcze wcześniej. Co oznacza podany przeze mnie wynik badania? Co powinnam zrobić? Wynik TK sprzed półtora roku nie wykazał żadnych zmian. Po prostu norma. Ponadto cierpię na hipotermię ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. choroby, oprócz zapalenia nerwu wzrokowego. Kolejny rezonans mam mieć za kilka miesięcy, dlatego też bardzo proszę o wcześniejszą interpretacje wyniku. Czy można po jednorazowym badaniu określić, jak duże jest ryzyko SM? Ryzyko SM ... Częste mruganie oczami u nastolatki jako tik nerwowy lub dystonia .. chorobami pozapiramidowymi. ...

Zaniki pamięci, postępujące otępienie, upośledzenie mowy i niezdarność .. chorobę. ... Zawroty głowy, drętwienie przedramion i ramion, uczucie zmęczenia i sztywnienia mięśni .. chorobach. ... Skuteczne metody leczenia nawracającego guza w przestrzeni nadtwardówkowej .. choroby? Syn ma 15 lat. Niestety nie ma dobrych metod leczenia tej choroby. W niektórych ośrodkach stosuje się embolizację albo radioterapię, ale wyniki pokazują, że wznowy są powszechne. ...

Postępujące problemy z pamięcią i izolowanie się od społeczeństwa a zespół otępienny, depresja, zmiany naczyniowe lub organiczne mózgowia .. choroby mojej mamy i co za tym idzie, rodzaj leczenia? Gdzie udać się w Warszawie po fachową poradę? Ma 72 lata. Zaburzenia pamięci to objaw dość powszechny ale może być również swoisty. W Warszawie polecam Instytut Psychiatrii i ... Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. chorobą, której tak naprawdę nie znamy? Syn ma 26 lat. Padaczkę trzeba najpierw zdiagnozować, czyli napady padaczkowe i nieprawidłowy zapis w EEG. Leczenie polega na przyjmowaniu leków. Obecnie wybór leków jest bardzo duży i trzeb ... Dyskretne lewoboczne skrzywienie kręgosłupa, guzek Schmorlla i przepuklina jądra miażdżystego .. chorobie Schouermanna. Obs quo ad spondylosis def req lumb. Spina bifida. Co to jest i co powinno się z tym robić? Gdzie się udać po pomoc? Trzeba wykonać badanie MRI kręgosłupa lędźwiowego, aby dokładniej ocenić dolegliwości. ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. choroby, dostałem skierowanie na rezonans. Bóle głowy w części górnej i po bokach. Neurolog podczas badania nic nie wykrył, morfologię krwi mam w porządku, hormony tarczycy, mocz, kał, itp także. Dodam że na przełomie lipca i sier ... Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. choroby. Mam 16 lat. Dobre wyniki w leczeniu napięciowych bólów głowy daje leczenie akupunkturą. ... Nasilony proces zwyrodnieniowy kręgosłupa ze zmianami osteoporotycznymi .. choroby, dopiero wtedy podejmowane ewentualne leczenie kręgosłupa. ...

Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. chorobie, na przykład o raku? Ojciec dziecka zmarł na raka, ja może mam SM. Dziecko ma 14 lat. Opis MRI pokazuje zmiany, możliwe że rozwojowe mózgowia, jednak warto aby neurolog a szczególnie neurochirurg obejrzał zdjęcia, gdyż za ... Szerokopodstawna wypuklina krążka C5-C6 wraz z osteofitami na tylno-bocznych krawędziach trzonów .. choroby ratowałem się intensywną fizykoterapią, masażami i ćwiczeniami, co mi pomogło. Teraz, po 6 latach jest nawrót stanu pierwotnego. Co robić? Ratować się dalej tymi metodami, czy decydować się na ryzykowną operację? A może je ... Zaburzenia równowagi a choroby móżdżku lub odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa .. chorobami móżdżku, czasem rdzenia czyli odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa. ...

Możliwe przyczyny nocnego pocenia się .. choroby układowe, przewlekłe infekcje bakteryjne czy drożdże. Jednak to tylko możliwe przyczyny. Czasami objawy same odchodzą nie muszą koniecznie świadczyć o chorobie. ... Możliwe choroby objawiające się nierównością źrenic .. choroby, może to być to być zespół Holmsa - Adiego który jest izolowanym obrazem. Jednak dobrze aby zobaczył Panią neurolog i okulista. ... Charakterystyka otępienia z ciałami Lewy-ego .. chorobej jest to dla mnie wazne bardzo.prosze o pomoc Proszę zobaczyć ten artykuł: http://www.neurologiczne.pl/otepienie_z_cialami_lewy_ego.htm Jeśli to za mało oczywiście napiszę więcej informacji. ...

Przyczyny zachorowania na neuromyotonię .. chorobie nazywanej Neuromyotonia, szczególnie co jest jej przyczyną. Dziękuję. Polska nazwa to Zespół Isaacsa - Mertensa. To choroba genetyczna, przyczyną są mutacje w genie KCNA1. Objawy to zaburzenia ruchowe ( ataksja, miokimie ... Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. choroby, jedyną podstawą do diagnozy są niewielkie zmiany w badaniu EEG i występowanie drobnych ataków, chciałabym wiedzieć czy w takiej sytuacji można mieć absolutną pewność, że choruję właśnie na epilepsję. Wiem, że istnieje spo ... Trudności z denerwowaniu się .. chorobą siostry. ...

Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. chorobom rdzenia kręgowego. Warto zrobić badanie obrazowe mózgu i rdzenia kręgowego. Jednak postawienie diagnozy w oparciu tylko o ww objawy jest niemożliwe. Proponuję konsultację neurologiczną. ... Rokowania i leczenie choroby Devica .. choroby jest różny i trudny do przewidzenia. Najlepiej skonsultować się z neurologiem, który będzie w stanie ustalić stopień zaawansowania choroby i dalsze leczenie. patrzyłam na program o tej chorobie. Każdy przypadek jest inny a ... Drętwienie i opadanie stopy .. chorobowych ( zwyrodnienie, przepuklina ) kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Warto udać się do neurologa, który po badaniu lekarskim i ewnetualnie zleconym rezonansie magnetycznym kręgosłupa będzie w stanie powiedzieć więcej na tema ...

Drętwienie ręki po złamaniu kości przedramienia .. chorobowa w obrębie kręgosłupa szyjnego wywołująca ucisk na nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego. Trzeba wykonać rtg kręgosłupa i ewentualnie rezonans magnetyczny. ... Problemy z pamięcią i koncentracją przy padaczce .. choroby ). Samemu można stosować np. Bilomax. ... Nawrót przepukliny lędźwiowej .. choroby? W takiej sytuacji koniecznie trzeba udać się do lekarza i wykonać ponowny rezonans magnetyczny. Może to być nawrót przepukliny wynikający z przemieszczenia się protezy dysku wszepionej w miejsce usuniętego dysku. ...

Skuteczność chemioterapii przy guzie oligodendroglioma .. choroby. Zatem trudno jednoznacznie powiedzieć w takiej sytuacji czy mąż będzie całkowicie zdrowy. ... Ucisk w mostku, zawroty głowy, zaburzenia apetytu i lęki .. choroby : ból w klatce piersiowe, jakiś taki ucisk czuje w mostku , lekkie zawroty głowy, miewam odruchy wymiotne,brak łaknienia , albo wzmożony apetyt, przeraża mnie nieuchronność śmierci,kłopoty z zasypianiem.Czasem pocą mi się ... Rehabilitacja przy encefalopatii niedotleniowej .. choroby Encefalopatia niedotleniowa.Stalo to sie nagle ,pewnego dnia momentalnie spadlo mu cisnienie 100/50 i stracil przytomnosc,karetka oczywiscie przyjechala po 30 minutach,gdzie oddaleni jestesmy od pogotowia maxymalnie 10 min ...

Paraparesis spastica inferior vasogenes .. choroba i czym jest spowodowana?PARAPARESIS SPASTICA INFERIOR VASOGENES?wiem tyle ze jest to paraliz od pasa w dol....bede wdzieczna za informacje Oznacza to niedowład spastyczny kończyn dolnych pochodzenia naczyniowego. dziekuje ... Thrombotic thrombocytopenic purpura hemolitic uremic syndrome .. choroba jest dla zycia? Czy jest to unikalna choroba? Czym spowodowana? Czy jest szansa na calkowite wyleczenie? Jakie dalsze leczenie oprocz typowo medycznego ( plazma ) jest konieczne? Pacjent jest 25 letnia osoba. Czy halucynac ... Choroby prowadzące do asymetrii twarzy u nastolatków .. choroba prowadzi do asymetrii twarzy u młodzieży? ( jeśli nie jest to choroba Perego Romberga ) jak można przeciwdziałać postępującej asymetrii? Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc nie czuję się kompetentny aby odpowiedzie ...

Ciągły ucisk w okolicach skroni .. choroba? I jak ją leczyć? Jak się pozbyć tego ucisku w głowie? Może jeszcze jakieś badania wykonać? Proponuję udać się na konsultację neurochirurgiczną. Warto zastanowić się czy są wskazania do leczenia operacyjnego. Witam !!! Ost ... Obustronne zwapnienie jąder soczewkowatych przy bólach głowy .. choroba, jaka może być tego przyczyna i co dalej. Z góry dziękuję za pomoc. Takie zmiany mogą wynikać z przebytych wcześniej stanów zapalnych lub zmian zwyrodnieniowych. Na pewno z tym wynikiem należy zgłosić się do lekarza prowad ... Ryzyko nawrotu gwiaździaka włoskowatokomórkowego .. choroby. dziękuje za odpowiedź.Lekarze powiedzieli że jest usunięty w całości! Jesteśmy po badaniach i wynik jest dobry!Chciałabym podziękować za zainteresowanie problemem ,byłam spokojniejsza!!!Pozdrawiam! witam. mojej 9 letniej ...

Niedowład prawej reki po wylewie .. choroby ? Niestety może dojść do kolejnego udaru. Więcej na ten tamat: http://www.neurologiczne.pl/udar_mozgu.htm http://www.neurologiczne.pl/krwotok_srodmozgowy.htm http://www.neurologiczne.pl/udar_niedokrwienny_mozgu.htm ... Osteoliza po patologicznym złamaniu kręgu lędźwiowego .. choroby nowotworowej, ale również stanu zapalnego czy torbieli kostnej. Wszystko zależy od cech radiologicznych zmiany. Czy lekarze zdiagnozowali nowotwór? bardzo dziękuje za odpowiedz to troche mnie uspakaja ale mimo wszystko mar ... Zakażenie pasożytnicze przyczyną Zespołu Touretta .. chorobą wrodzoną, jednak nie udowodniono jej genetycznego pochodzenia. Na pewno przyczyną nie jest zakażenie pasożytnicze. Chorobę leczy się zatem objawowo. ...

Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. chorobę wrzodowa dwunastnicy i zapalenie zoladka i opryszczkowe zap. skóry. Prosze o poradę. ... Bóle i zawroty głowy oraz rwące bóle kręgosłupa przy jamistości rdzenia .. choroba zaczela sie w maju tego roku, zesztywnialam cala i zabrano mnie na oddzial neurologiczny do brzezin bo tam wlasnie mieszkam, jest to miejscowosc polozona 20km od łodzi. Najpierw podejzewano u mnie zapalenie opon mozgowych, ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. choroby , jakie ewentualnie wykonać jeszcze badania , czy ten ,,niedorozwój* pogłębia się z wiekiem? Dziękuję i pozdrawiam. Tess Proszę o odpowiedź Może Pani wykonać jeszcze EEG w kierunku diagnostyki padaczki. Generalnie poza tą ...

Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. choroba daje takie symptomy, to dajcie znać, będę bardzo wdzięczna, a i ja oczywiście podzielę sie jak w końcu ustalę co to takiego. dzięki. mój mail pat1979@o2.pl bół po jednej stronie poprzedzony mroczkami itd może sugerować mig ... Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. choroby. Proszę napisać jakie było rozpoznanie histopatologiczne może na podstawie tego uda mi się powiedzieć więcej. Jeśli chodzi o histo - jest to glejak IV. To co dziwne i na co zwracają uwagę neurochirurcy brak efektu masy. Ni ... Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. choroby przewlekłe. ...

Bóle głowy, błyski i śnieżenie przed oczami .. chorobie. nie wyrabiam z tym wszytskim po prostu.. ... Silne bóle głowy z mdłościami i zawrotami głowy .. chorobą rdzenia kręgowego, urazowym uszkodzeniem lub obecnością innych objawów dodatkowych. Dlatego najlepiej udać się do neurologa, jeśli ma Pani wątpliwości co do swojego stanu zadrowia, a poza tym lekarz poprawnie zbada obecnoś ... Bóle w okolicy lewej skroni u nastolatka .. choroby neurologiczne??? W przpadku chorób nowotworowych w rodzinie zawsze istnieje większe ryzyko zachorowania, co wiąże się z podłożem genetycznym. Ból głowy jeśli trwa długo oczywiście wymaga diagnostyki. Na podstawie tych info ...

Drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności .. choroby, niestety jeszcze nie zdiagnozowanej, ponieważ czekam na badanie MRI głowy. A więc: drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności np: trzymanie szklanki, łyżeczki, widelca...( jestem leworęczna, więc o pisaniu już nie m ... Otępienie umysłowe, problemy z zapamiętywaniem i skupieniem uwagi .. choroby psychiczne ,ale nie dałam się w to wrobić.Zrobiłam badania i wyszła ... borelioza z worka.Radzę ci się tym właśnie zająć - wyleczyć boreliozę u porządnego lekarza. ... Silne bóle brzucha z zawrotami głowy .. choroby. Na pewno wykluczono u Pana większość popularnych przyczyn bólu brzucha, zostają jeszcze choroby autoimmunolgiczne np. celiakia. Z innych chorób to choroby naczyniowe np. zakrzepica naczyń trzewnych, zator tętnicy krezowej ...

Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. choroby a badanie na stwardnienie rozsiane nikt nie chce mi zrobici chociasz syn mój jest mosicielem gemu zaniku mięsi werdichhofnama i wnóczka jest chora na tą chorobe a ma dopiero 6 lat .Dziękuje za odpowiedzi ... Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. choroby to MPD - mózgowe porażenie dziecięce. Jednak wiele osób nie zgadza się z tą diagnozą, uważając mój przypadek za dość nietypowy. *Choraobą* są objęte nogi, rece mam zupełnie sprawne,w kwiesti intelektualnej także nie stwier ... Punktowy ból głowy przy dotyku .. chorobach. Ja miałam identyczny problem. Bolało tak przez rok, w dwóch miejscach. Chirurg zbytnio nie dowierzał,że coś tak może boleć, ale jak zaczął ciąć w najbardziej bolesnym punkcie, to znalazł takie małe kawałeczki. Badanie w ...

Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. choroby a badanie na stwardnienie rozsiane nikt nie chce mi zrobici chociasz syn mój jest mosicielem gemu zaniku mięsi werdichhofnama i wnóczka jest chora na tą chorobe a ma dopiero 6 lat .Dziękuje za odpowiedzi Mam wrażenie, że l ... Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. chorobami móżdżku. Stąd pewnie Pani objawy. Proszę napisać coś więcej o objawach, dodatkowych schorzeniach. Od ok.9 lat choruję na zapalenie nerwu trójdzielnego, biorę stale leki i w sumie nie ma żadnego efektu leczenia.Mam bardzo ... Wędrujące bóle stawowe przy myasthenii gravis .. choroby reumatyczne. Nie mam więcej pomysłów, co to może być. Czy takie bóle mogą mieć związek z przebytą miastenią gravis? Nie jest to wynik samej miastenii. Natomiast miastenia może współistnieć z innymi chorobami autoimmunologi ...

Ból i drętwienie stóp oraz łydek .. choroby rdzenia kręgowego. Najlepiej skonsultować się bezpośrednio z neurologiem. ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. choroby. ... Bóle głowy przy wodogłowiu .. chorobami a ja odrazu chcę iść do szpitala a czy ja mogę powiedzieć neurologowi o tym że mnie boli zastawka i sam drenaż czy raczej mam o tym nie mówić lekarzowi prowadzącemu bo ja się boję że mnie będzie wyzywał znowu że mu zawra ...

Nawrót dolegliwości po wyleczeniu boreliozy .. choroby reumatologicznej. Od zawsze często siusiałam, w dodatku w nocy standardem jest raz ale czasem są to wręcz wędrówki ludów do łazienki, nawet i kilka razy. Robię więc znowu wynik na antygeny krętkowe w moczu w kierunku Borel ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. chorobą np.SR? Czy to SR może być powodem NP - P?? Co powinnam zrobić, gdzie mogłabym się zgłosić po pomoc? Aktualnie leczę się tylko u ginekologa i endokrynologa, raz na rok odwiedzam także hematologa i onkologa ( profilaktycznie ... Niewielkie symetryczne zaniki korowe w okolicach czołowych po urazie .. choroba w istocie. Jeśli są jakieś problemy czynnościowe, psychiczne to należy leczyć tylko te objawy. ...

Prawo jazdy przy wodogłowiu .. chorobę bardzo bym prosił o wyjaśnienie z medycznego punktu widzenia a w szczególności neurochirurgicznego będę bardzo wdzięczny za pomoc bo bardzo by mi zależało żeby zapisać się na kurs prawa jazdy. Już się o to pytałeś: http:// ... Skrzywienie na plecach w okolicy lędźwiowej .. choroba dopadla mnie ponad rok temu .pewnego dnia obudzilem sie z bolem lewej konczyny dolnej.Bol ten paralizowal mnie przez posladek az do stopy.I tak bylo przez dluzszy czas .Zaczalem brac wszelakie masaze po okresie ok pol roku ... Zaniki mięśniowe całego ciała przy torbieli na jądrze .. choroby pasożytnicze, czy autoimmunologiczne. Dobrze jest zbadać markery stanu zapalnego CRP czy OB oraz zasięgnąć konsultacji internistycznej. ...

Migreny powiązane z napięciem mięśni .. choroby autoimmunologczne - zapalenie naczyń, zapalenie skórno - mięśniowe. Jednak są to tylko wskazówki. ... Specjaliści od choroby CIDP .. choroby CIDP ... Zaburzenia wzroku, zawroty głowy, bóle głowy i bezsenność .. chorował. W szpitalu badania nic nie wykazały, wszystko w normie ( KT, EEG, ciśnienie, krew, mocz ). Stan taty co dzień był gorszy, tracił pamięć, ciągle coś szukał, miał omamy wzrokowe, momentami był w swoim świecie, nie kontakto ...

Pachygyria a autyzm dziecięcy .. choroby, ale czy próbowała Pani w CZD w Warszawie? Ja mam wnuczkę, u której zdiagnozowano zespół Westa jak miała 3 m - ce. Potem zdiagnozowano szerokozakrętowość a następnie określono to jako pachygyrię. Teraz malutka ma 10 latek. ... Częściowe zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej na łuku kręgu szczytowego .. Choroba przyszła z dnia na dzień obudziłem się osłabiony z dusznościami i zdrętwiałymi dłońmi, nie chce opowiadać całej historii bo trochę by to zajęło, dlatego się streszczę. Otóż co mi dolega. Najczęściej jest to ucisk po lewej ... Zdolność do pracy przy chorobie Picka i otępieniu czołowo-skroniowym .. choroby o której chory nawet nie zdaje sobie sprawy. Jeśli potrzebujesz nadal informacji, pisz. ...

Ryzyko powikłań przy operacji przepukliny odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. choroby,jakie mogą pojawić w kręgosłupie,3 przepukliny.lordoza,skolioza,oseofity,mnóstwo dziobów i wklęśnięć,rece drętwieją,że nie można ludzkich czynności wykonać,a prawa noga,to boli bez przerwy,że nie mogę *za chiny*wsiąść do s ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. Choroba ma charakter postępujący. Nie wiem jakie objawy występują u Pani, dlatego proszę napisać coś więcej na ich temat. Poza tym ile ma Pani lat i na co choruje. Czy w rodzinie ktoś miał podobne problemy? To wyniki badań moje ta ... Zaburzenie równowagi oraz niedowład stopy i ręki po podróży samolotem .. choroby zakaźnej, neurologicznej lub laryngologicznej ( zaburzenia równowagi ). Stąd lekarz rodzinny po wstępnym badaniu skieruje Pana do odpowiedniego specjalisty. ...

Problem z oceną odległości .. choroby, jeśli np. był to zez wynikający z porażenia mięśni okoruchowych. A w drugiej kolejności do neurologa. Na pewno wymaga Pani dalszej diagnostyki. ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. choroby, zalecenia .Co zrobic w takim wypadku, jakie podjąc kroki, rehabilitacja, lekarstwa. Czy mogę w obecnej sytuacji i stadium choroby pracowac fizycznie ( podnosic ciężkie rzeczy w pracy ) czy przez jakiś okres podjąc rehabil ... Ból nogi po uszkodzeniu łękotki przy łagodnych zwyrodnieniach kręgosłupa .. chorobe wielopoziomowego zwyrodnienia z jakimis punktami z depresja płyty montażowej i łagodne odwodnienie płyty. obraz kręgosłupa lędźwiowego dostosowany, choć jest łagodna utrata normalnej lordozy lędźwiowej. żadnych istotnych w ...

Długotrwałe bóle glowy w okolicach lewej skroni .. choroba jest wogule uleczalna czy po takim zabiegu chirurgicznym sa jakies powiklania jesli tak to jakie? przejdż jeszcze na inne forum neurologiczne, tam piszą ludzie, którzy są po operacjach i jej nie polecają ( a niektórzy pole ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. choroba i perspektywy na przyszłość ? też mam zaniki móżdzku , byłam u neurologa i dowiedziałam sie ,iż to jest proces w zasadzie naturalny i postępuje po prostu wraz z wiekiem.Jeśli nie ma innych dolegliwości, to nie ma problemu ... Symptomatologia choroby Parkinsona .. choroby Parkinsona Takie informacje może Pani przeczytać na tej stronie: http://www.neurologiczne.pl/choroba_parkinsona.htm ...

Wypukliny, zmiany degeneracyjne i guzki Schmorla na poziomie lędźwiowym .. choroby?,bo wg mnie nie było powodów do aż tak dużych zmian tylko z tzw.zużycia.Jestem po 50 - tce,prawie całe życie praca w biurze a także nauczycielstwo ok.10 lat.Czy takie coś da się z operować? Mam kłopoty z chodzeniem,2kg to ... Zaburzenia widzenia po urazie głowy .. chorobę okulistyczną. mam 19 lat, jaskra jest możliwa w tym wieku? ... Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. chorobową ale odnosi się ona głównie do bólów głowy. Do niedawna bólów głowy. Najczęściej bolało mnei w jednym mijescu i pani neurolog powiedziała że to od kręgosłupa szyjnego( mam lordozę ) dała tabletki i nawet pomogły. Ale poja ...

Stały niedobór sodu po wylewie krwi do mózgu .. choroba spowodowana wypłukiwaniem się sodu. Jest to bardzo rzadki przypadek dlatego proszę o pomoc lub konsultacje? Czy zna ktoś taki przypadek? i co może być jego przyczyną?? Prawdopodobnie jest to pozorna utrata sodu związana z ... Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. choroby nowotworowej ośrodkowego układu nerwowego. Dobrym rozwiązaniem jest jednak wykluczenie wszelkich potencjalnych zmian ogniskowych w mózgu, które mogą powodować taki ból. ... Krwiak mózgu po wypadku .. choroba serca, być może to przyczyna urazu. drogi *NEURONIE* - poniewaz tylko ty byles tak mily i zechciales mi odpowiadac,i mniemam,ze jestes lekarzem,osmielam sie wiec miec wielka prosbe do CIEBIE...czy moglbys mi przetlumaczyc ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica W kwietniu 2008r. trafiłam do szpitala z postepujacym drętwieniem lewej polowy ciała, osłabieniem siły mięśniowej. W trakcie hospitalizacji obserwowano narastanie niedowładu połowiczego lewostronnego a nastepnie prawostronnego, za ... Drżenie rąk i nóg oraz nerwowość przy padaczce .. choroby, ale nie zwracałem na niego uwagi. Mianowicie do momentu pojawienia się choroby bardzo lubiłem udzielać się publicznie, występować przed ludźmi im ich więceej tym lepiej. A od momentu choroby stałem się strasznie podennero ... Prawo jazdy przy miastenii gravis .. Choroby układu nerwowego są przeciwwskazaniem do uzyskania prawo jazdy, szczególnie padaczka. Co do miastenii to lekarz musi wydać orzeczenie. Nie wiem, jak w Pana przypadku przebiega leczenie choroby i czy występują objawy, które ...

Zmiany bliznowate otaczające worek oponowy po operacji .. choroba Scheuermanna w odcinku Th - L.L1 - L2,L4 - L5,L5 - S1 o obnizonych wysokosciachi obniżonym sygnale,jak w przypadku zmian degeneracyjnych.Na poziomie L1 - L2 widoczna jest niewielka centralna przepuklina typu protruzji niez ... Wrażenie prześwietlonego wzroku .. choroby ), za 3 miesiące mam znowu wrócić do szpitala na ponowny rezonans i jak bedzie ok to mnie szybko wypiszą. Cieszę się ze nic mi nie wyszło w głowie, ale ja nadal źle widze. Biore minerały i witaminy przepisane przez szpital ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego, modelująca worek oponowy .. choroby jelit czy gruczołu krokowego. Warto skonsultować się z ortopedą. ...

Kręgozmyk z cechami złamania przewlekłego łuku kręgu .. chorobe przewlekla to prosze mi wierzyc ale juz mnie przerasta.Pozdrawiam i dziekuje. Dexaven jest lekiem sterydowym, przeznaczonym do leczenia objawowego, czyli likwiduje objawy stanu zapalnego. Leki te stosowane w odpowiednich d ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. chorobach układowych tkanki łącznej, demielinizacyjnych, podczas stosowania niektórych leków. a czy te zmiany mogą być spowodowane np miastenią? ... Klinika zajmująca się leczeniem mielinozy mostu .. choroby.Chciałabym się dowiedzieć czy jest gdzieś na świecie klinika która zajmuje się tego typu schorzeniami ...

Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. choroby. Czasami tak też objawia się nerwica. mam podobne - katastrofa jak to cztyasz mateusz to skontaktuj sie ze mna ... Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. choroba zaczęła się w zeszłym roku sierpniu otóż przy pracy fizycznej dostałem urazu wewnętrznego coś po prostu mi w barku się stało i zaczęło boleć .Na początku myślałem że posmaruje maścią rozgrzewającą i to przejdzie niestety b ... Bóle i drętwienie nóg, kolan, kręgosłupa oraz rąk .. choroby, ale dziwi mnie obecny stan mojego organizmu, bowiem od kilku dniu odczuwam ból w kolanie tzn kolanach, drętwieją mi ręki i nogi,palce u rąk boli kręgosłup w odcinku lędźwiowym.Czuje mrowienie w nogach.Jak dłużej chodzę to ...

Sposoby na ból kręgosłupa promieniujący na nogę przy dyskopatii .. chorobowym. co oznacza ten wynik? ... Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. chorobowej?podstawowe badania krzepniecia krwi takze w normie, dodatkowo ANA - ujemny, nie pale, nie spozywam w nadmiernych ilosciach alkoholu ... Chwilowe zaniki świadomości przy padaczce .. choroba - z naszych obserwacji nasilają się w momentach stresowych albo może my źle widzimy może te zaniki powodują u niej jeszcze większy stres? Trudno jednoznacznie stwierdzić czy to wynik padaczki czy depresji. Nie mogę się wyp ...

Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. chorobę układową. Powinna Pani skonsultować się wpierw z lekarzem pierwszego kontaktu. Można wykonać jeszcze Ct głowy, ponieważ ból głowy jest najprawdopodobniej związany z opisaną zmianą albo wręcz osobną ( dodatkową ) jednostką ... Bóle kręgosłupa przy przepuklinie międzykręgowej .. choroby. Wiem coś na temat połączenie WZW z dolegliwościami kręgosłupa ponieważ jestem fizjoterapeutą w Instytucie Transplantologii. Proponuję udać się do dobrego fizjoterapeuty, najlepiej pracującego metodami neuromobilizacji, te ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. choroby. Obstawia boreliozę ponieważ zdarza mi się, że mam problem z widzeniem na oko, drętwienie ust i ręki, wszytko jednostronnie i w jednym czasie oraz w czasie trwania tych objawów mam problemy z rozumienie czytanego tekstu ( ...

Zanik korowo-podkorowego mózgowia .. chorob sie charakteryzuje i jakie są jej objawy . Mam chorobę niedokrwienną serca i mam nadciśnienie tętnicze. Prosiła bym o uzyskanie odpowiedzie. Dziękuję i Pozdrawiam Zanik komórek nerwowych mózgu jest naturalną koleją starzeni ... Nagły niedowład kończyn .. chorobowej nagle w ciągu 15 - stu minut straciłą władze w rękach i w nogach. Czuje dotyk i ból ale nie czuje ciepła i zimna. Wykonane TK głowy nie wykazało zmian. W pierwszym szpitalu stwietrdzono na podstawie badań MRI rdzenia sz ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. chorobe meniera..Proszę o jakiekolwiek informacje. Czy mój stan jest nie pokojący? Pozdrawiam. A. ...

Leczenie nadpobudliwość układu wegetatywnego .. chorobliwego napięcia co wcześniej ciągnęło mnie do masturbacji i pornografii już kompletnie nie ciągnie mnie do onanizmu ani pornografii mam całkowicie zdrowy i normalny pociag seksualny. Jednak nie znikneły mi wszystkie objawy s ... Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. choroba lokomocyjna z dzieciństwa. Lekarz zalecił rezonans. W załączniku scan z mojego badania MR. Czy ten opis oznacza, że miałem małe udary mózgu? Czy oznacza to, że jestem dużo bardziej podatny na wylewy i udary niż inni ludzie ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. chorobę mitochondrialną, stan mojego zdrowia nie jest najlepszy, mam uszkodzony błędnik a co nagjorsze pogarszają się problemy z cewką moczową( mega nadwrażliwość ). nie mam już sił na tą całą chorobę, może Pani doktor mi pomoże w ...

Miękkie ciało i elastyczne stawy u dziecka .. chorobowych. ... Centralna tylna przepuklina, modelująca worek oponowy .. choroby zwyrodnieniowej. ... Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. choroba może występować podejrzewany nerwiak. Niestety bez badania trudno powiedzieć czy na pewno. To co ja mogę doradzić to podzwonić po różnych ośrodkach i zapytać o możliwość wykonania MR bezpłatnego w ramach NFZ, nawet w sąsie ...

Brak odczuwania przyjemności fizycznej i zaniżony próg bólu .. choroby genetycznej zwiazanej z nieodczuwaniem przyjemnosci fizycznej( nie mówie o seksie ) jednoczesnie majac zanizona granice bólu??? Przeszukiwałam siec i niestety... Pozdrawiam serdecznie Nie wiem czy dobrze rozumiem to, co Pa ... Silne bóle głowy, senność i wymioty .. choroby. Proszę poprosić lekarza prowadzącego o skierowanie na badania obrazowe głowy. Tomek napisz do mnie na gadu. Mam podobne bóle jestem po operacji zastawki serca i chciałem z kimś bardziej szczegółowo porozmawiać. Pozdrawiam ... Poronny zespół Dandy-Walkera .. chorobową, noworodki mają małe szanse na prawidłowy rozwój. Słowo poronny oznacza, że ma ono mniejsze nasilenie niż normalna choroba. Trudno mi zatem powiedzieć czy faktycznie nie wpłynie ona na rozwój dziecka. Bardzo dziekuję za ...

Uczucie ciepła u podstawy czaszki wskutek stresu .. chorobami układu pozapiramidowego, trzeba poszukać w rejonie gdzie Pani mieszka. ... Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. choroby neurologiczne ale parkinson raczej dotyczy osób starszych ode mnie więc lekarze tego pod uwagę nie brali. Badania na pierwiastki nie wykazały by drastycznie czegoś brakowało, jony też ok, miałam lekką anemię ale później so ... Metody leczenia dyskopatii .. choroby, co w początkowych stadiach pozwala uniknąć operacji. Dziękuje za odpowiedż. Zdjęcie kręgosłupa lędzwiowego a - p i boczne: Stwierdza się objawy dyskopatii na poziomie VL5/VS1. Zmiany przeciążeniowo - zwyrodnieniowe w post ...

Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. choroby. Dziękuje za odpis. Tak masaż powinien być dostosowany ,tak myśle - zarazem boje się by wstać po tym masażu z leżanki.W ledżwiach cały czas odczuwam ból.Pozatym te guzki Schmoria .Czy to jakaś choroba.?? Pozdrawiam przerab ... Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. chorobę? W zasadzie trudno mi powiedzieć. Jakie rozpoznanie postawiono ( znajduje się na początku kraty informacyjnej )? Wykluczono w MR zmiany ogniskowe, które mogą odpowiadać za Pani dolegliwości. Na pewno niedowidzenie i Babińs ... Silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie .. chorobowe. Proszę niezwłocznie udać się do szpitala na dalszą diagnostykę. drętwienie lewej strony głowy i lewej strony ciała ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. choroby. Objawy są najprawdopodobniej wynikiem zmian pourazowych. Nie wiem ile lat ma chory i kiedy miał miejsce uraz. Generalnie objawy mogą występować nawet do kilkunastu dni po urazie. Proszę pozostawać pod kontrolą neurologa, ... Nawracające mrowienie całego ciała .. choroba ustąpiła, by pojawić się tydzień temu. Tym razem do objawów dochodzą zawroty w głowie i ogólne zmęczenie. Ciężko wstać mi z łóżka. Jestem praktycznie wrakiem człowieka. Oprócz zawrotów mam także ból - co w moim przypadku j ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. choroby dostałem skierowanie na rezonans ). Bóle głowy w części górnej i po bokach ( trochę z tyłu... ). Neurolog podczas badania nic nie wykrył ( opukiwanie młoteczkiem, itp ), morfologię krwi mam w porządku, hormony tarczycy, mo ...

Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. chorobę otępienną,czy SM Sam opis nie pozwala w 100% rozpoznać ani SM, ani otępienia. Nie znam dokładnego wywiadu i objawów. Choć to, co zostało opisane wskazuje bardziej na zespół otępienny. Przestrzeniami Virchowa nie należy się ... Leczenie guzków Schmorla na kręgosłupie .. choroby Scheuermanna, zaburzenia wieku rozwojowego. Dolegliwości bólowe są jednym z objawów. Można leczyć zachowawczo lub operacyjnie. Bardzo dziękuje za odpowiedż.. Witam.Byłam u neurologa.Powiedział że tymi guzkami to nie powinn ... Leczenie Zespołu de Vika .. choroby ( bo ta choroba nasila się skokowo , paraliżuje ciało po kawałku ) Akademia w Gdańsku nie przyjęła siostry twierdząc że zakończyła leczenie. Pojechałam z siostrą do szpitala wojskowego w Bydgoszczy po wcześniejszej rozmowi ...

Symptomy padaczki po operacji wycięcia ogniska padaczkowego .. choroby ponieważ czasem zdarza mi się w czasie snu delikatnie przygryźć sobie wargę lub czuję drżenie kącika ust czego wcześniej w ogóle nie miałem. Czy tego typu objawy po operacji są czymś niepokojącym czy trzeba po prostu czasu ... Dziedziczenie epilepsji .. chorobą? Czy można to w jakiś sposób sprawdzić? ... Lek Zyprexa na padaczkę .. choroby oraz jakie leki stosowano wcześniej i jaka była na nie odpowiedź. Faktycznie lek ten jest wskazany głównie w przypadku zaburzeń afektywnych. Nie mniej jednak ma też inny wpływ na neurony. Powoduje redukcję pobudzenia neuro ...

Drgający nerw w okolicy kciuka .. choroby czy może brak witamin? Przede wszystkim należy udać się do lekarza, wpierw rodzinnego, który wykona podstawowe badania krwi ( m.in. jonogram ), jeśli wszystkie wyniki będą w normie skieruje do neurologa, który po badaniu n ... Dobry stan chorego po rozległym wylewie przy złych rokowaniach lekarzy .. choroby i przyjrzenia się wynikom badań. Jeśli miałby wystąpić paraliż, miałby miejsce od razu. ... Życie z epileptykiem .. choroba, której nie da się ukryć przed innymi. Czy z epileptykiem można spokojnie, normalnie żyć, nie martwiąc się ciągle o to, że w każdej chwili, w dowolnym miejscu może dostać ataku? Oczywiście z epileptykiem można żyć. Im więc ...

Drętwienie kończyn, kłucia w okolicy serca i skurcze łydki .. choroby układu nerwowego, zatem w następnej kolejności proszę udać się do neurologa. ... Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. choroby. Ponieważ podstawą rozpoznania choroby są dolegliwości skorelowane ze zmianami MR, u Pani można wykonać jeszcze badanie płynu mózgowo - rdzeniowego. Radzę zatem skonsultować się ponownie z neurologiem, myślę, że sam wyjdzi ... Omdlenia i drgawki w dojrzałym wieku .. chorować dopiero w tym wieku? Tak, możliwe, że choroba ujawnia się w tym wieku. Często EEG jest prawidłowe. Najważniejsze dla Pani to wykonać jeszcze MR. Ponieważ zmiany organiczne np. nowotworowe, naczyniowe powodujące objawy uci ...

Objawy i zagrożenie dla życia przy chorobie Marciusa-Guya .. choroba Marciusa Guya? Jakie są jej objawy i czy może być niebezpieczna dla życia? ... Spadek wagi, omdlenia i zaburzenia mowy u osoby starszej .. choroby nowotworowe ( szczególnie układu krwionośnego ). ... Bóle i zawroty głowy oraz zimne, cierpnące ręce .. choroby, ogólnoustrojowej np. niedoczynności tarczycy. Dlatego wpierw radzę skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który po wykonaniu podstawowych badań skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty. ...

Problemy z pamięcią wskutek długotrwałego bólu głowy .. choroby tarczycy, wątroby, nerek ). W razie potrzeby uzyska Pani skierowanie do neurologa, gdzie dalej ból głowy zostanie diagnozowany. ... Szanse na przeżycie przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i zatorze płucnym .. chorobę płuc i przeszedł prawdopodobnie zator płucny. Obecnie znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Z sercem, ciśnieniem i mózgiem wszystko jest w porządku. Proszę mi powiedzieć, czy ma szanse na przeżycie i wyzdrowienie? Jeże ... Powiększone źrenice, zaburzenia utrzymania równowagi i chodu .. choroba psychiczna? Jak to sprawdzić? Na początek radzę udać się do neurologa i wyjaśnić przyczynę nieprawidłowych źrenic. Trudno mi w tej chwili powiedzieć jaka jest przyczyna, sama nerwica nie powoduje takich objawów. Ostateczni ...

Problemy z koncentracją, powracające natrętne myśli i napady złości .. choroby afektywnej związane ze stresem. Dobrze by było skonsultować się z psychiatrą, który po dokładnym wywiadzie będzie w stanie powiedzieć więcej i zastosować odpowiednie leczenie. W przeciwnym razie skieruje do neurologa. ... Przeszywający ból po prawej stronie głowy .. chorobę? Taki ból może być klasterowym bólem głowy, nie można wykluczyć innych przyczyn, które należy wykluczyć wykonując dokładniejszą diagnostykę. Najlepiej zgłosić się do neurologa, a w razie pojawienia bólu stosować apap, para ... Najlepszy ośrodek krajowy lub zagraniczny od operacji przepukliny kręgosłupa .. choroby ,jednak kazda choroba ,jak i kazdy człowiek jest inny. Jednak dokad zyje zawsze bede mowic ze nie ma lepszego lekarza w Polsce. ...

Psycholog z Warszawy zajmujący się osobami po udarze mózgu .. choroby i podstawowe informacje dotyczące opieki nad takim pacjentem. ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy Dostałam skierowanie na badanie TK głowy. Na czym polega to badanie? Jak wygląda? Jakie nieprawidłowości mózgu wykazuje? Tomografię komputerową głowy wykonuje się najczęściej celem diagnostyki: guza mózgu, chorób kości czaszki, wa ... Zespół Aspergera przy zaniku kory w lewym płacie czołowym .. choroba zawsze wrodzona, czy też w niektórych przypadkach może być nabyta? Czy zanik kory w lewym płacie czołowym może wywołać tę chorobę i czy jest ona uleczalna? Za czynniki prowadzące do zespołu Aspergera należą czynniki: genet ...

Ucisk głowy narastający w ciągu dnia i rozkojarzenie .. choroby naczyniowe. W tym celu najlepiej osobiście skontaktować się z neurologiem, który na podstawie badania będzie mógł przybliżyć rozpoznanie, skierować ewentualnie na właściwe badania. ... Zniesiona lordoza szyjna .. choroby kręgosłupa. Lekarz prowadzący powinien zadecydować o dalszym postępowaniu, prawdopodobnie leczenie przeciwbólowe i rehabilitacja. ... Prawo jazdy przy atakach tężyczki .. choroba ma się do prowadzenia samochodu, i czy taki atak grozi utratą prawa jazdy? Dodam, że taki wystąpił po imprezie. Wcześniej sporadycznie zdarzały się lekkie drętwienia palców lub szybsze bicie serca. Czy tężyczka to choroba, ...

Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. choroby? Synek ma 3 latka. witaj.Moj synek 3 lata takze ma ta chorobe, zdiagnozowali ja poł roku temu, procz objawów skornych na całym ciele nie ma innych objawów, lecz nasz lekarz neurolog mowi ze padaczka ktora jest w 50% tej ch ... ADHD u dorosłych .. choroby. Objawy to nadpobudliwość ruchowa, trudności w koncentracji, zaburzenia tj. pochopne podejmowanie decyzji, pobieżność, trudność w planowaniu, męczliwość przy pracy intelektualnej, ekspresja uczuć. Co z wiekiem i leczeniem ... Bóle głowy przy ruchu ręką w dół lub w górę .. chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Bóle głowy przy poruszaniu kończyną górną ( wszystko zależy także którą ) może być związany ze zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku szyjnym kręgosłupa. ...

Swędzenie nóg podczas chodzenia .. choroby naczyniowe kończyn dolnych, zmian w obrębie odcinka lędzwiowego kręgosłupa z uciskiem na korzenie nerwowe. ... Drętwienie karku i szyi, sztywnienie pleców i kołatanie serca .. choroby odcinka szyjnego kręgosłupa. ... Zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u dziecka .. chorobę małych naczyń ( vasculitis ), zaburzenia w krzepnięciu krwi. Warto kontrolnie wykonywać profil lipidowy, morfologię, układ krzepnięcia i skonsultować możliwość dalszej diagnostyki. ...

Niedowład spastyczny kończyn dolnych .. choroby brata. Czy jest możliwa rehabilitacja? Jaka? Jakie są szanse, że brat dojdzie do pełnej sprawności? Tak, rehabilitacja jest bardzo ważną częścią spastyczności. Najlepiej skonsultować z lekarzem skierowanie na taką rehabili ... Dziedziczenie ataksji rdzeniowo-móżdżkowej .. Chorowała na ataksję rdzeniowo - móżdżkową. Kilka lat wcześniej zmarł jej ojciec z tych samych przyczyn. Czy ataksja jest dziedziczna? Czy jej dzieci też mogą być chore? Jak dotąd nie ma skutecznego leczenia przyczynowego. Jest to ... Ból głowy, zaburzenia widzenia i wymioty .. choroby rozrostowe ośrodkowego układu nerwowego, stąd należy rozważyć wykonanie badań obrazowych. ...

Pomoc chorym na stwardnienie boczne zanikowe .. choroby jak i porady prawne, medyczne, forum czy też dyskusje filozoficzne na temat sensu cierpienia. - Prowadzimy telefon zaufania dodając otuchy i nadziei potrzebującymi rozmowy oraz urządzamy w ramach jego działalności bezpłatn ... Przebieg leczenia mielopatii .. choroba? Czy jest groźna? Jak przebiega leczenie? Mielopatia to choroba rdzenia kręgowego ( objawy: zaburzenia czucia, ruchu ). Przyczyną mogą być ciężkie infekcje, nowotwory, urazy. Leczenie zależy właściwie od przyczyny. Na pewn ... Wpływ gorączki na zmiany w zapisie EEG przy omdleniach .. chorobowe. Badanie to zostało wykonane podczas gorączki i w czasie zapalenia dróg moczowych. Czy zapis badania jest wiarygodny? ...

Drgawki i ból głowy po uderzeniu w głowę .. chorować na padaczkę pourazową? Czym różni się ta choroba od wrodzonej epilepsji? Urazowa to właśnie taka, która po raz pierwszy występuje po urazie, a przynajmniej da się zaobserwować związek. Jeśli ma Pani wątpliwości co do wyst ... Ból w tylnej części głowy przy zmianach w okolicach skroniowo-ciemieniowych .. chorobę? Niestety trudno mi ocenić czym są owe zmiany. Najlepiej przepisać wynik badania lub zgłosić się z nim osobiście do neurologa. Najprawdopodobniej ból jest powiązany z tymi zmianami. ... Bóle głowy i omdlenia przy kumulowaniu się impulsów nerwowych w jednej części mózgu .. choroba? Prawdopodobnie chodzi o padaczkę, ale z tego opisu nie mam 100% pewności. Rozumiem, że Pani kolega wie, na co choruje? Najlepiej spokojnie porozmawiać z nim o Pani obawach. Jeśli poda Pani więcej danych klinicznych postar ...

Opóźnione pojawienie się skutków udaru mózgu .. choroby znacznie mniej kompensuje niedowład? Warto także udać się do lekarza i wykonać kontrolne badania. Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy przypadkiem nie doszło do kolejnych zmian niedokrwiennych. ... Uleczalnośc zgąbczenia mózgu .. choroby ? Trudno mówić tu o hamowaniu procesu chorobowego, w przypadku ChC - J postęp jest gwałtowny, zatem nie ma skutecznych metod zwalniających przebieg choroby. ... Przebieg leczenia choroby Creutzfeldta-Jacoba .. choroby CJ są priony, czyli niebiałkowe cząstki zakaźne niezwierające kwasów nukleinowych. Dochodzi do zwyrodnienia mózgu, dokładnie nie wiadomo dlaczego. To co można na dzień dzisiejszy robić to leczyć objawowo. Skoro nie znana j ...

Contusio captis i excoratio cutis dorsi .. choroby: contusio captis i excoratio cutis dorsi. Co oznaczają te łacińskie nazwy? Co jest mojemu mężowi? Czy to coś poważnego? Oznacza to: uraz głowy i przeczos skóry na grzbiecie. Aby stwierdzić dokładniej czy konsekwencją urazu ... Charakterystyka Zespołu Guillain-Barre .. choroby? Bardzo proszę też o własne świadectwo. Choroba spowodowana jest najczęściej infekcją wirusową, rzadziej bakteryjną. Podstawą są tu powstające przeciwciała niszczące nerwy, co wywołuje objawy choroby ( najczęściej zaburzen ... Leczenie anizokorii u niemowlęcia .. choroba? Jak się ją leczy? Czy leczenie jest skuteczne? Jak długo trwa? Czy występują dodatkowe objawy? Anizokoria to nierówność źrenic. Może być wynikiem urazu głowy, procesu nowotworowego, a nawet procesu zlokalizowanego w płuca ...

Zawroty głowy i bóle karku przy zapaleniu gardła, krtani i uszu .. choroba neurologiczna. W razie braku poprawy i po wyleczeniu stanu zapalnego można skonsultować się z neurologiem ( na podstawie zaburzeń czucia ). ... Leczenie i uleczalność AHC (Alternating Hemiplegia of Childhood) .. choroby. Tlumaczenia dokonal pan Prof. dr med. hab. Antoni Prusinski z Kliniki Neurologii AM w Lodzi. Pozwole sobie dodac kilka dalszych informacji o chorobie. Zaliczana jest do tzw. chorob rzadko wystepujacych. Po raz pierwszy op ... Długość leczenia nerwicy za pomocą Tegretol .. choroby afektywnej i neuralgii. Myślę, że o odstawieniu leku w razie poprawy nie ma na razie mowy, a leczenie będzie kontynuowane z ewentualną modyfikacją dawki leku. O odstawieniu leku zadecyduje psychiatra. ...

Postępowanie w przypadku porażenia nerwu twarzowego .. chorobowych za pomocą badań dodatkowych. ... Punktowe bóle w różnych częściach głowy, nasilające się wskutek stresu .. choroba? Czy to mogą być tzw. gwoździe histeryczne? Co powinienem zrobić? Może to być ból typu napięciowego, który powodowany jest sytuacją stresową, paleniem papierosów, alkoholem lub dietą. Można go leczyć stosując apap, ibuprom ... Utraty przytomności, szczękościsk i wykręcanie rąk przy prawidłowym EEG .. chorowalem ostatnio mialem troche stresow zwiazanych z moja emigracja.mialem od czasu zazywania leku moze z trzy bardzo lekkie napiecia miesnia nogi a raczej posladka.czy to napewno padaczka?czy mam sie martwic z powodu tych napie ...

Depresja po embolizacji tętniaka mózgu .. chorobie, ale siostra nie chce się leczyć. Co powinnam zrobić, aby jej pomóc? W depresji duże znaczenie ma wsparcie rodziny. Najlepiej porozmawiać z siostrą, okazać wsparcie i chęć pomocy. Jeżeli jest taka możliwość to wybrać się ... Poszerzenie IV komory po zapaleniu mięśnia twarzowego .. chorobie zapalenia mięśnia twarzowego lekarz zalecił mi zrobienie tomografii komputerowej głowy. Z opisu badania wynika, że IV komora jest poszerzona. Co to może oznaczać? Czy jestem poważnie chory? Nie ma jako takiego mięśnia twa ... Nawracanie bólu wskutek nerwu trójdzielnego .. choroba wraca. Czy to prawda? Jak często się to dzieje? Wszystko zależy od przyczyny zaburzenia prawidłowego funkcjonowania nerwu trójdzielnego. Przyczyną może być infekcja wirusowa, uraz, ucisk, czasami nie udaje się uchwycić prz ...

Ryzyko stwardnienia zanikowego bocznego przy kuleniu .. choroby. O ile to jest SLA... Proponuję zasięgnąć informacji od lekarzy, prowadzących Tatę. Jestem przekonany, że mogą o wiele więcej powiedzieć, ponieważ go badali. NIE WIDZĄC PACJENTA i mając te dane, które podałaś nie można pow ... Neurolog z Poznania od neuralgii trójdzielnej .. chorobą z Poznania. Proszę spróbować tu: - 111 Szpital Wojskowy, ul. Grunwaldzka 16/18 dr Ewa Jowsa - prof. Wojeiech Służewski ... Lek przeciwpadaczkowy Apydan na silną migrenę .. chorowania przeze mnie na epilepsję? W leczeniu migreny są stosowane leki przeciwpadaczkowe. Jeśli wcześniej nigdy nie rozpoznano padaczki, w rodzinie nikt nie chorował to ma Pani takie prawdopodobieństwo zachorowania na padaczkę ...

Wstydliwość i samotniczy tryb życia przy przebytym zapaleniu mózgu .. choroba w okresie niemowlęcym daje jakieś skutki w przyszłym życiu.,tz w dorosłym życiu.??Nadmieniam że dziecko jest już dorosłe ,dobrze się uczy.Ale np prowadzi życie taki bardziej samotniczy.Jest skryte ,wstydliwe. ... Silne bóle w okolicach serca przy prawidłowym EKG i echu serca .. choroby są to objawy? Jakie dodatkowe badania powinienem wykonać? Proszę wykonać dodatkowo rtg klatki piersiowej. Przyczyną mogą być choroby układu oddechowego lub nerwoból międzyżebrowy związany z nadmiernym wysiłkiem, który mija ... Możliwe konsekwencje niewielkiego zaniku korowego mózgu .. choroby Alzheimera? Wizytę u neurologa mama ma dopiero za miesiąc, ale nie wiem, czy może nie powinna tego przyspieszyć z powodu tego wyniku. Czy to coś poważnego? Niewielki zanik kory mózgowej może być związany z wiekiem i wcale ...

Objawy i leczenie choroby Parkinsona .. choroby Parkinsona? Jak się ją leczy? Czy można zahamować rozwój? Jak należy opiekować się osobą chorą? Do objawów należą: wzmożone napięcie mięśniowe, zmniejszona aktywność ruchowa/jej brak, chód drobnymi kroczkami, drżenie spocz ... Konsekwencje poszerzonych przestrzeni przymózgowych .. choroba *poszerzenie przestrzeni przymózgowych* jest to wyłącznie wygląd struktur wewnątrzczaszkowych opisany przez radiologa, interpretowany następnie przez lekarza prowadzącego w oparciu o wywiad chorobowy, charakter objawów, a ... Bóle kończyn, problemy z wysławianiem się, równowagą, błyski w oku, drżenia rąk .. choroby SM. Mimo, że z opisu brak charakterystycznych zmian w MR, które jednak nie są podstawą do rozpoznania MR. SM nie ma jednoznacznie ustalonej przyczyny, także przebieg choroby może być nieco różny. Powinna Pani pozostawać po ...

Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej .. chorobę Scheuermanna. Byłam dziś u ortopedy i dowiedziałam się że te schorzenia nie powinny dawać takich dolegliwości j.w. Stwierdził że to może być SM bo jestem KOBIETĄ i mam 36 lat. Czy miał rację? Ból nasila się z miesiąca na m ... Odchudzanie się jako przyczyna neuralgii .. choroby może być odchudzanie i głodzenie się? Ja zapadłam na tę chorobę właśnie wtedy, kiedy obsesyjnie się odchudzałam. Wnioskuję, że musiałam uszkodzić przez to osłonki mielinowe, bo teraz, gdy jestem głodna, dostaję potwornych ... Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. chorobą? Czy można to wyleczyć lub usunąć operacyjnie? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną. Zwykle nie zwiększa swoich rozmiarów. Jeśli jednak dochodzi do jej powiększenia i uciska na sąsiednie okolice mózgu należy rozważyć j ...

Specjalista od choroby Recklinghausena .. chorobie Recklinghausena? Stan chorego jest zły. Występuje wiele objawów neurologicznych, których lekarze nie chcą leczyć z uwagi na wyżej wymienioną chorobę. U chorego nastąpiła już znaczna utrata wzroku, nie możne chodzić samodz ... Rozróżnienie objawów autyzmu i choroby psychicznej u dziecka .. choroba psychiczna. Jak stwierdzić co to za choroba? Czy u tak małych dzieci może w ogóle wystąpić choroba psychiczna? Objawy autyzmu mogą być podobne z tymi, które występują w schizofrenii. W zasadzie w przypadku autyzmu objawy w ... Nawrót zapalenia nerwu trójdzielnego pomimo przyjmowania leków .. choroby? Dlaczego leki przestały działać? Prawdopodobnie należy zmienić dawkę leku lub sam lek. Może tak być, że to nawrót nerwobólu. ...

Dobry neurolog od polineuropatii u dziecka .. chorobie . ... Problemy z utrzymaniem długopisu a kurcz pisarski .. chorobę i czy możliwe jest całkowite jej wyleczenie? ... Najdokładniejsze badanie mózgu .. chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ranking badań. Warto pokazać się lekarzowi i opowiedzieć o swoich dolegliwościach. Wówczas zaplanuje on stosowną diagnostykę. ...

Podwójne widzenie przy migrenie i problemach z tarczycą .. chorobę podejrzewa? Widzenie podwójne nie jest typowym objawem migreny. Generalnie przy migrenie nie powinno się stosować doustnej antykoncepcji. Na jakie badania zostały wydane skierowania. W przypadku nadczynności tarczycy spowo ... Ból w okolicach czubka głowy przy poruszaniu głową .. choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego ( szczególnie to może mieć związek z ruchem ) i dlatego warto wykonać zdjęcie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Dlatego ostatecznie można skonsultować się z neurologiem. ... Ucisk z tyłu głowy przy nerwicy lękowej .. choroba? Radzę ponownie skonsultować się z lekarzem, który przepisał Pani lek. Być może opisane dolegliwości są działaniem ubocznym leku. Bóle głowy mogą także wynikać ze zbyt niskiego ciśnienia krwi. ...

Silne mrowienie z tyłu głowy podczas wysiłku fizycznego .. chorobą dermatologiczną ( szczególnie jeśli występują zmiany skórne w tym miejscu ). ... Otrzepywanie się i zapatrywanie u niemowlęcia .. choroba neurologiczna czy może jest to jakby charakter dziecka. Proszę skonsultować się z pediatrą. W razie wątpliwości skieruje do neurologa. Bardzo ważną informacją jest to, czy dziecko prawidłowo osiąga etapy rozwoju, czy jest ... Leczenie lordozy szyjnej .. choroba ani tym bardziej przyczyna bólów głowy. Jeśli lordozę szyjną określono jako prawidłową to nie ma powodów do obaw. Jeśli natomiast w badaniu określono lordozę jako nadmierną, wówczas może to być powód bólu głowy. Radzę z wy ...

Różnice w wielkości źrenic .. choroby. Skoro jednak Cię to zaniepokoiło ( jak zrozumiałem duża różnica w wielkości źrenic ) warto zasięgnąć porady lekarza. Jak zwykle zacząłbym od POZ. ... Problemy w nauce chodzenia u dziecka przy złych wynikach CK i ASPAT .. choroby mięśni ( dystrofie mięśniowe, miotonie, miopatie ). Należy kontynuować diagnostykę w celu ustalenia ostatecznej przyczyny wzrostu CK i ASPAT np. EMG, ewentualnie biopsję mięśnia. Prawdopodobnie córka zacznie później chodzi ... Uciskający ból po prawej stronie czubka głowy .. choroby rozrostowe. Radzę zacząć od prostych rzeczy, czyli wykluczyć nieprawidłowe ciśnienie i ból związany z zatokami. ...

Dziedziczenie epilepsji w przypadku bardzo słabych i rzadkich ataków u matki .. chorobą dziedziczną, można przekazać dzieciom tylko pewne predyspozycje genetyczne. Występuje wiele rodzajów padaczki, niekoniecznie napad musi przebiegać z drgawkami. Jeśli wystąpiły 2 napady i potwierdziło to EEG to na pewno jes ... Nawrót padaczki po urodzeniu dziecka .. choroba już nie wróci. Czy mój synek może odziedziczyć po mnie tę chorobę? W zasadzie padaczka nie jest chorobą dziedziczną, można jedynie odziedziczyć pewne predyspozycje. W ciąży powinna Pani kontynuować terapię, nie odstawia si ... Ryzyko nawrotu objawów padaczki pourazowej i nerwicy .. choroby tj.nerwica.Obecnie jestem jeszcz e alkocholikiem po terapi ...

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej .. choroba afektywna dwubiegunowa? Jak się ją leczy? Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie psychiczne związane z obecnością epizodów odmiennych zaburzeń nastroju, od manii do depresji. Czasami takie epizody zdarzają się 4 razy ... Mimowolne drżenie rąk i głowy u nastolatka .. choroby układu pozapiramidowego lub zespołem Tourette*a. Najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ... Bóle stawu biodrowego przy dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej .. choroby? Najlepszym badaniem będzie właśnie rezonans magnetyczny. Prawdopodobnie przyczyną dolegliwości jest ucisk dysku na korzenie nerwowe. A najlepszym badaniem aby to wykazać jest MR. ...

Kłucie i ból w kończynach przy długotrwałym stresie a neuropatia .. choroby neurologiczne, ale najczęściej są to choroby naczyń ( zakrzepica, niedokrwienie kończyn ). Dlatego warto najpierw skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który w zależności od przyczyny skieruje do odpowiedniego specjalisty ... Bezsenność, zaburzenia koncentracji i ból głowy podczas wysiłku intelektualnego .. choroby? Należy z tym problemem zgłosić się do psychiatry. To właśnie psychiatrzy zajmują się głównie zaburzeniami snu. Prawdopodobnie niepełnowartościowy sen wpływa na Pana koncentrację i w tym cała przyczyna. Należy przeprowadzi ... Sposoby leczenia dystrofii miotonicznej typu 1 .. choroby? Czy jest to w ogóle możliwe? Dystrofia miotoniczna jest chorobą, gdzie nie ma leczenia przyczynowego. Można leczyć jedynie objawy, w tym właśnie zaburzenia rytmu serca. Nie ma powodu do obaw, lek zostanie zastąpiony innym ...

Przebudzenia podczas snu z zaburzeniami świadomości u dziecka .. chorobę neurologiczną i jakie ewentualnie jeszcze inne badania trzeba wykonać? W badaniu nie wykryto cech nieprawidłowych. W zasadzie nie daje odpowiedzi skąd biorą się opisane przez Panią objawy. Warto z tym wynikiem osobiście ud ... Okresowe jąkanie się przy grzybach w limfie, atakujących układ nerwowy .. choroby. Należy ponownie skonsultować się z lekarzem, wykonać punkcję lędźwiową i MR głowy. Bez tego trudno mi coś więcej powiedzieć. mam dokładnie ten sam problem ze swoim dzieckiem. Zaczął się jąkać jak miał trzy lata. Potem ten ... Nadmierna nocna potliwość po leku na lekki udar .. choroby układu oddechowego, choroby zakaźne? Inna możliwa przyczyna to objawy wypadowe związane z menopauzą, nowotwory złośliwe, stres. ...

Późne pojawienie się objawów SLA po diagnozie uszkodzenia nerwów obwodowych .. choroby neuropatii obwodowej.Czyżby lekarz sie pomylił a może mam podziękowac ze zataił ,że to śmiertelna choroba i oszczędził mi depresji.Mam pytanie czy możliwa jest SLa gdy pierwsze objawy występuja dopiero po 7 latach od diagn ... Obustronny niedosłuch odbiorczy, bóle głowy i choroba mitochondrialna .. choroba mitochondrialna. W istocie białej okołokomorowej obu okolic czołowo ciemieniowych oraz okolicy skroniowej lewej widoczne są dość liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR.Największe ognisko zlokalizo ... Niekontrolowane odruchy głowy, tułowia lub kończyn .. chorobe huntingtona i boję się,że właśnie to jest przyczyną. Zaznaczyć muszę, że w mojej rodzinie ona nie występowała( bynajmniej nigdy nie była stwierdzona, babcia( 77 l ) tylko ma jakiś rodzaj,niegrożnej padaczki, ale podczas po ...

Bóle stawów, żeber i pieczenie w kręgosłupie .. choroba zwyrodnieniowa stawów. Nie wykluczone także, że pod wpływem wysiłku fizycznego powstała dyskopatia i ucisk na korzenie nerwowe. Warto wykonać kolejne rtg a nawet MR. Może Pani spróbować udać się do innego ortopedy. ... Interakcje między lekami przeciwpadaczkowymi i lekami na zapalenie oskrzeli .. chorowalam na zapalenie oskrzeli ,poinformowałam lekarza o chorobie, dostała leki Unidox, Euphyllin czy syrop Tussipect .Na ulotkach sa przeciwskazania do stosowania tych leków w epilepsji.Czy stosowanie tych leków z przeciwpadacz ... Zastrzyki botulinowe na niedowład przy mózgowym porażeniu dziecięcym .. choroby skóry, zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego. ...

Różnice między neurotonią mięśnia gałki ocznej a porażeniem nerwu bloczkowego .. choroby? Czy rzeczywiście mogę je mieć? Jak to sprawdzić? ... Forum lub czat dla chorych na padaczkę .. chorobą, nie mam nawet z kim o tym porozmawiać. Czy mogłabym prosić o link do takiego forum? ... Przyczyny częstych, chwilowych utrat przytomności .. choroby serca, spadek ciśnienia tętniczego ( polekowe ), choroby metaboliczne tj. cukrzyca, napady padaczkowe, hipoglikemia, hiperwentylacja. Najlepiej, aby kolega udał się do lekarza rodzinnego i wykonał podstawowe badania krwi, ...

Pogorszenie wzroku, torbiel szyszynki i wysięk w stawie po wirusowym zapaleniu mózgu .. chorobą? ... Obszar o wysokim sygnale w obrazach T2 i Flair a borelioza i stwardnienie rozsiane .. choroby często sprawiają trudności w różnicowaniu. ... Wypis ze szpitala na własną rękę osoby psychicznie chorej .. chorobę rozpoznano, jakie leki stosuje, czy jest pełnoletnia lub ma opiekuna. Generalnie na oddziale zamkniętym o wypisie decyduje lekarz prowadzący, osoba chora może wyrazić chęć wypisu, składając odpowiednie podanie. ...

Zanik widzenia w prawym oku .. choroby - przynajmniej w tym wypadku. Najlepiej Pani zrobi, zasięgając porady lekarza. Drogi &#8220*Gościu&#8221*, bardzo dziękuję za zainteresowanie się moim problemem i odpowiedź. Umieszczając opis MR miałam nadzieję że ... Bóle nerki przy wyboczeniu kręgosłupa lędźwiowego .. chorobowa w nerce nie może być przyczyną tak poważnych bólów. W prześwietleniu wyszło także wyboczenie kręgosłupa lędźwiowego. Co w takim razie może być przyczyną bólów? Jakie badanie jeszcze powinnam zrobić? ... Łzawienie oka po porażeniu nerwu twarzowego .. chorobie? Najlepiej osobiście skonsultować się z okulistą, który rozważy możliwość leczenia indywidualnie. ...

Bóle kręgosłupa, bóle w klatce piersiowej, duszności i bóle serca .. chorobą kręgosłupa, serca, układu oddechowego, pokarmowego. Dlatego niezbędne jest wstępne badanie lekarskie i dalsza diagnostyka. Miałam *ataki* bólu serca od roku, przynajmniej tak mi się wydawało. Ucisk w klatce piersiowej, bra ... Błyski przed oczami podczas czytania .. choroby siatkówki. Jeśli natomiast okulista wykluczy podłoże okulistyczne, należy w drugiej kolejności udać się do neurologa. ... Ataki silnego napięcia mięśni nóg .. choroba . Badanie siły mięśni nóg wykazało uszkodzenie włókien czuciowych kolo kostkowych. Leczę się thiogamma, ale nic mi to nie pomaga. Zauważyłm jedną rzecz jeśli mi zmarzną to bardzej drżą. Jestem załamana nie wiem jak jeszcze ...

Ryzyko dystrofii miotonicznej przy włóknach nuclear clumps jako objawy .. choroba? Czy to na pewno ta choroba? Czy są jakieś badania, które można przeprowadzić, by sprawdzić te diagnozę? ... Leczenie dystrofii mięśniowej u dziecka z nadwrażliwością na ucisk .. choroby jest niewiele. Co to za choroba? Czy jest uleczalna? Jak przebiega leczenie? ... Ból kręgosłupa przechodzący po oddaniu moczu .. choroba? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? ...

Neurolog dziecięcy z Krakowa od ostrej padaczki .. choroby jest inny. Mam o niej bardzo dobre zdanie. ... Leczenie stwardnienia rozsianego .. choroby, ale w ciągu czterech dni zaczęłam tracić wzrok. Prawa część ciała mnie bardzo boli, tak, jakbym była poparzona. Zanikło mi czucie w prawej nodze i stopie ( nie odczuwam dotyku i zmian temperatury ). Lekarze nie powiedziel ... Dziedziczność tętniaka mózgu .. chorobie? Brak jasnych danych na temat dziedziczności. Takie ryzyko jednak istnieje. Jeśli ma Pani obawy, można zgłosić to swojemu pediatrze, który rozważy konieczność diagnostyki w tym kierunku. Myślę jednak, że dziecko jest jesz ...

Niekontrolowane odruchy uśmiechania się i brak kontroli nad śmiechem .. choroba? Bardzo chciałbym się tego pozbyć. Nie wykluczone, że podłożem są zaburzenia afektywne. Najlepiej skonsultować się z psychiatrą, który będzie w stanie dokładniej ustalić przyczynę. ... Problemy w nauce jako skutek częstych narkoz w okresie niemowlęcym .. choroby podstawowej niż z przebytych znieczuleń. Warto skonsultować się z neurologiem dziecięcym lub ewentualnie także z psychiatrą. Należy ustalić przyczynę zaburzeń pamięci ( wykonując badania obrazowe głowy, eeg ). ... Wypadnięcie dysku po operacji usunięcia dysków na poziomie szyjnym .. chorobotwórczego zwyrodnienia miały wpływ na fakt ,ze ponownie musiałam się poddać operacji? Niestety trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie. Duże znaczenie ma postęp zwyrodnienia. Jednak nie bez znaczenia jest przebyty ...

Leczenie zespołu Meige .. chorobę Meige. Od pewnego czasu wykręca mi również twarz w różne strony. Czy rzeczywiście jestem na nią chora? Co powinnam zrobić? Choroba Meige*a to zaburzenie ruchowe polegające na powtarzającym się skurczu mięśnia, czyli chodzi ... Rezerwa objętościowa migdałków móżdżku .. choroby mogą być w przyszłości? Migdałki móżdżku to struktury móżdżku znajdujące się w okolicy otworu wielkiego. Przy ciężkich urazach głowy lub przyczyn prowadzących do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego może dojść do przemies ... Podwójne widzenie, nerwowość i płaczliwość u dziecka .. choroby o podłożu naczyniowym i neurologicznym. ...

Zagrożenie dla życia i zdrowia przy nerwobólach .. choroby metaboliczne ). Jeśli występuje nerwoból najlepiej skonsultować się z lekarzem, pomocne jest zwykle leczenie farmakologiczne. ... Sport po udarze mózgu u dziecka .. chorobach naczyń ( na podłożu autoimmunologicznym ), układzie krzepnięcia. Możliwość nawrotu oczywiście istnieje. Ważna jest zatem profilaktyka i dalsza diagnostyka. Powrót do normalnej aktywności jest możliwy, jednak po około 3 - ... Renta przy bólu kręgosłupa uniemożliwiającym pracę fizyczną .. chorobę rozpoznał lekarz. Po przeprowadzeniu fizykoterapii należy zgłosić się ponownie do lekarza, który powinien orzec o przyznaniu renty ( niezdolności do pracy ) lub zdolności do pracy. ...

Uczucie gorąca i parzenia w stopy .. choroby? ... Przyczyny neuroinfekcji u dziecka .. choroby? Jak przebiega leczenie? Duże znaczenie ma przyczyna neuroinfekcji ( najczęściej wirusowa, bakteryjna, grzyby ). Czy występują powikłania w postaci zapalenia mózgu. A także czy występuje odpowiedź na leczenie. Chorobę wykr ... Operacja przy zespole Guyona .. choroby, uszkodzenie nerwu. Powikłania takie raczej zdarzają się rzadko. Leczenie po operacji obejmuje rehabilitację. Może trwać około 2 - 3 miesięcy. Po operacji stosowne leki to głownie leki przeciwbólowe. ...

Upośledzenie odczuwania temperatury w obrębie obu dłoni .. chorobę? ... Leczenie zespołu rzekomoopouszkowego .. choroby bardzo pogorszyła się jej mowa, niewyraźna, ma też kłopoty z połykaniem pokarmów i śliny. Mimo przyjmowanie leków nic się nie poprawia a nawet pogarsza się jej stan. Po lekach nie ma apetytu i bardzo schudła,do tego traci ... Neurologiczne podłoże alergii .. choroba nie ma podłoża neurologicznego? Hydroxizina jest lekiem podobnym do Zyrtex działającym bardziej ośrodkowo. Zaburzenia immunologiczne podlegają kontroli układu nerwowego. Dlatego stres może nasilać dolegliwości, a Hydroxyzy ...

Refundacja Lamotrigine .. choroba przestała być chorobą przewlekłą? Czy dotyczy to tylko lamotriginy? Odpowiedź nie jest prosta. Nie ma jednoznacznej definicji lekooporności. Są różne kryteria ale nie ma odgórnej. Zatem jeśli jest to kolejny lek na padaczk ... Ogniskowe poszerzenia przestrzeni podpajęczej .. chorobami, jeśli pozostały opis badania nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Może to być taki wariant normy lub torbielowate poszerzenie pajęczynówki. ... Przyczyny zachorowania i leczenie fibromialgii .. choroby? Fibromialgia to choroba o nieznanej przyczynie, gdzie bóle związane są głównie z sytuacjami stresowymi. Występują bóle mięśniowo - stawowe uogólnione, zaburzenia snu, zmęczenie i uczucie sztywności ciała. Leczenie opiera ...

Ciąża i poród u kobiet z uszkodzeniami rdzenia kręgowego .. choroby zakrzepowo - zatorowej związanej z unieruchomieniem. ... Znaczenie diagnostyczne odczynu globuinowego Nonne-Apelta .. choroby neurologicznej? Odczyn globulinowy Nonne - Apeltaw stosowany jest w diagnostyce białka w płynie mózgowo - rdzeniowym. Jego wzrost występuje w chorobach zapalnych, guzach mózgu, stwardnieniu rozsianym. Zatem wynik testu jed ... Agresja u dziecka z padaczką .. chorobą? Czy powinnam mu podawać leki uspokajające i czy można je łączyć z lekami na epilepsję? ...

Różnice między afazją i otępieniem naczyniowym .. choroby? Na czym polegają? Jak przebiega leczenie? Afazja to zaburzenie mowy, w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy mózgu. Otępienie naczyniowe to ogólne obniżenie sprawności umysłowej tj. zaburzenia koncentracji, pamięci, funkcji poz ... Stany przedomdleniowe z przywoływaniem obrazów i zapachów z przeszłości .. choroba neurologiczna. Warto o swoich obawach poinformować lekarza rodzinnego, który po wykonaniu podstawowych badań skieruje Państwa do odpowiedniego specjalisty. ... Powtarzające się wymioty u chorego na epilepsję .. chorobach to normalne? Wymioty nie koniecznie muszą być związane z epilepsją. Należy wykluczyć przede wszystkim przyczyny związane z przewodem pokarmowym, zaburzenia elektrolitowe, działanie uboczne leków. ...

Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. chorobami przewlekłymi. ... Częste upadki z bezwładem i drżeniem nóg bez utraty świadomości .. choroby w obrębie móżdżku, odcinka szyjnego kręgosłupa, niedobór witaminy B12. ... Drgania swobodnie opuszczonych nóg .. choroba? A ogólnie to minie? tak zeby wszystko bylo normalnie? ...

Drętwienie i napadowe bóle lewej strony twarzy oraz drętwienie języka i ręki .. choroby są to objawy? Co należałoby zrobić? ... Skolioza z pogłębieniem kyfozy i guzki Schmorla na poziomie piersiowym .. chorobie Scheuermanna,osteofitów na przednio - bocznych krawędziach trzonów i zaosrtzeń tylnich krawędzi. Objawów wypadnięcia jądra miażdżystego ani protuzji tarczki m - k w odc. piersiowym kręgosłupa nie stwierdza się.Rdzeń piers ... Mały guz na czole a nawrót choroby nowotworowej .. chorobie nowotworowej, a teraz zrobił jej się mały guz na czole i zaczynam się obawiać co to może być? Czy to jest związane z nowotworem? Jakie badania powinna zrobić, żeby się o tym przekonać? Czy możliwe jest przeniesienie się w ...

Operacja przy padaczce lekoopornej .. choroba objawia się uciążliwymi zanikami pamięci oraz chwilową utratą świadomości, bywa że kilka razy dziennie. Lekarze chcą otwierać mi głowę. Szczerze nauczyłam się z tym żyć. Prowadzę normalne życie te lekkie ataki jestem w sta ... Powierzchniowy sen i opóźniony rozwój mowy u dziecka .. chorobę? Przede wszystkim należy zgłosić się do neurologa. Wykonać EEG, czasami 2 - krotnie. Co do badań obrazowych głowy to decyduje lekarz. ... Drętwienie kończyn i poszerzone tętnice szyjne u osoby z nerwicą .. choroba typu SM I tu moje pytanie czy powinnam sie tego obawiac ? Dodam ze nie oprocz tych objawow nie mam innych Widze dobrze Nie jestem zmeczona itd Poza tym gdy jedna pani neurolog widziala moj rezonans rdzenia kregowego powied ...

Zmiana osobowości u osoby po silnych przeżyciach emocjonalnych .. choroba afektywna lub schizofrenia. Aby uzyskać dokładniejsze rozpoznanie niezbędnych jest więcej danych, badanie pacjenta. Na pewno należy zgłosić się do psychiatry po pomoc. ... Antykoncepcja hormonalna przy glejaku skąpodrzewiaku .. choroby zakrzepowo - zatorowej. Ważną informacją jest to czy obecnie stosuje Pani jakieś leki przeciwkrzepliwe po przebytych zabiegach i radioterapii. ... Bezoperacyjne leczenie dyskopatii kręgów szyjnych .. choroby, nauczyć przyjmowania prawidłowej postawy ciała, zmusić do systematycznej aktywności wzmacniającej mięśnie grzbietu. ...

Zawroty i bóle głowy przy chodzeniu .. choroby? Jakie badania powinnam zrobić? Bóle i zawroty głowy moga być związane z chorobą infekcyjną, niedociśnieniem ( najlepiej dokonać pomiaru ciśnienia krwi ). Przede wszystkim powinien zbadać Panią lekarz, dzięki badaniu lekar ... Kilkudniowy ból migrenowy i ból oraz ograniczona ruchowości szyi .. choroba? Czym ona grozi? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? Najlepiej zgłosić się do lekarza osobiście. Nie wydaje mi się, aby zaburzenia w postaci braku ruchomości w odcinku szyjnym spowodowane były migreną. Może to po pro ... Diagnostyka nerwobólów międzyżebrowych .. choroby układu oddechowego. ...

Bóle nóg przy pracy stojącej mimo leczenia kardiologicznego .. choroby żylakowej co jest spowodowane trybem pracy.bralem leki na rozrzedzenie krwi,i na porawe pracy naczyn krwionosnych ale leki nie przyniosly zadnych efektow. czy to przyczyna naczyn czy moze neurologi ??? pozdrawiam To najpra ... Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. chorobowe, zwyrodnienie kręgosłupa z uciskiem na worek oponowy, nerwy rdzeniowe, być może także na naczynia kręgowe. Poza tym zmiany naczyniopochodne w mózgu mogą powodować drganie głowy. Należy także wykluczyć zaburzenia elektrol ... Długotrwałe, nasilające się drętwienie rąk i stóp .. choroby reumatologiczne tj. twardzina czy zapalenie skórno i wielomięśniowe. Najlepiej udać się wpierw do lekarze rodzinnego. ...

Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. chorobą? Co oznaczają? Czy mam padaczkę? Opis nie wskazuje na padaczkę. Jednak zmiany powiązane są z nerwicą. Należy z wynikiem zgłosić się do lekarza prowadzącego, który powinien zadecydować o możliwości wykonania badań obrazowyc ... Leki na łuszczycę przy Zespole Tourette .. choroby jakoś nawzajem na siebie oddziałują? Jak je obie skutecznie leczyć? Czy leki na łuszczycę nie spowodują zwielokrotnienia występowania tików? Obie choroby mają podłoże genetyczne. W czasie zaostrzenia jednej może dojść do n ... Leczenie Zespołu Mortona .. choroby i pomóc w bólu , dzis ide do ortopedy i będę prośic o wizyte do neurologa może on mi pomoże ,naczytalam sie na forum i wszyscy mają ten sam problem z tymi stopami z chorobą mortona , już nie wierze sama czy ,kiedykolwiek t ...

Wypowiadanie niewłaściwych słów i problemy z pamięcią .. chorobowego. Warto skonsultować się z neurologiem osobiście, który po wykonaniu badań na pewno powie Pani coś więcej. Warto rozważyć wykonanie badań obrazowych głowy. ... Powtarzanie ruchów rąk i nóg u dziecka .. choroby o podłożu neurologicznym czy psychiatrycznym. ... Możliwe skutki zmiany naczyniopochodnej w mózgu .. chorobę otępienną czy też naczyniową malformację. Wszystko zależy od charakterystycznych cech zmiany niedokrwiennej. ...

Artogrypoza i przykurcz kolan u niemowlęcia .. choroba. Ważne jest zachowanie sprawności ruchowej, co będzie wpływać na prawidłowy rozwój dziecka. Oczywiście stopień ćwiczeń musi być odpowiednio dobrany do wieku i stanu dziecka. W leczeniu oprócz rehabilitacji, można wspomagać ... Specjalista neurolog w woj. śląskim lub małopolskim od stwardnienia rozsianego .. choroby. Droga Pani, SM wymaga częstych hospitalizacji. Także leczenie odbywa się najczęściej w szpitalu z racji podawanych leków. Radzę zlokalizować w Pani okolicy oddział kliniczny neurologiczny. Tam zwykle znajduje się 1 - 2 sp ... Ryzyko nawrotu zapalenia nerwu kulszowego i uszkodzenia nerwu strzałkowego .. choroby? Jeśli chodzi o uszkodzenie nerwu strzałkowego to trudno się jednoznacznie wypowiedzieć na ten temat. Prawdopodobnie problem nie zniknie. Co do zapalenia nerwu kulszowego to proces może nawracać. Należy na każdym kroku sto ...

Prośba o nagrania rozmów osób z chorobami neurodegeneracyjnymi .. chorobami neurodegeneracyjnymi. Analizuję nagrania rozmów z chorymi. Zależy mi głównie na tym by były to spontaniczne rozmowy przeprowadzone z bliskimi chorego, rodziną znajomymi, klekarzami itd. W związku z tym zwracam się z proś ... Drżenia ręki a choroba Alzheimera .. choroby Alzheimera, która jest chorobą otępienną, a do jej głównych objawów należy zaburzenie funkcji poznawczych. Drżenie samej kończyny górnej może być powiązane z nerwicą, chorobą Parkinsona, chorobach móżdżku, drżeniem samoist ... Końska stopa jako objaw mózgowego porażenia dziecięcego .. chorobie? Jakie badania powinni wykonać? Czy objaw ten może świadczyć o czym innym? ...

Sposoby leczenia neuropatii czuciowej typu V .. choroby to u mnie objawia się inaczej. Mam zniesienie czucia powierzchownego, brak węchu i osłabiony smaku. Jak pamiętam to jedną nogę w dzieciństwie miałam zniekształconą. Od dziecka mam też skoliozę kręgosłupa. Praktycznie to tr ... Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. choroby pojawiają się rzadko, potem z różną częstotliwością. Należy pozostawać pod opieką kliniki neurologicznej, gdzie w razie pojawienia się dolegliwości będzie mogła się Pani zgłosić i rozpocząć leczenie. Jak dotąd brak skutecz ... Zawroty głowy i oczopląs pionowy .. choroby pnia mózgu, chorób demielinizacyjnych, występować w zatruciach lub objawem glejaka nerwu wzrokowego. Także możliwości jest wiele. Na pewno zostanie wykonany MR głowy, co pozwoli przybliżyć rozpoznanie. ...

Pogłębianie się padaczki mimo leczenia farmakologicznego .. choroby ). W takich przypadkach należy rozważyć leczenie operacyjne, jeśli oczywiście w Pana przypadku jest to w ogóle możliwe. ... Niedowład nóg przy stanie zapalnym rdzenia .. choroba wycofuje się. Początkowe leczenie powinno odbywać się w szpitalu. ... Zaniki pamięci i problemy z podejmowaniem decyzji .. choroba otępienną. ...

Odruchy głębokie przy podejrzeniu stwardnienia rozsianego .. chorobie? Ciekawi mnie też, jakie są charakterystyczne objawy stwardnienia rozsianego, gdyż czuję się ogólnie dość dobrze. ... Ból kości ogonowej po zapaleniu opon mózgowych .. chorowałam na zapalenie opon mózgowych. Co mi jest? O czym świadczą te objawy? Co powinnam zrobić? Taki objawy mogą wskazywać prędzej na dyskopatię niż mieć związek z kością ogonową. Warto wykonać MR kręgosłupa lędźwiowego, rtg ko ... Bóle i ograniczona ruchowość przedramienia .. choroby neurologiczne ( uszkodzenie nerwów zaopatrujących kończynę ). Lekarz na podstawie objawów zleci odpowiednie badania diagnostyczne. ...

Postępowanie przy nadpobudliwości kory mózgowej .. chorobę? Oznacza to mniej więcej, że występuje zaburzenie równowagi w postaci przewagi procesów pobudzenia nad procesami hamowania w korze mózgowej. Przez co komórki nerwowe łatwiej się pobudzają pod wpływem impulsu nerwowego. Lec ... Świąd pośladków, pleców i rąk po zapaleniu mózgu .. choroby towarzyszy jej świąd pośladków, pleców i rąk. Żona ma dopiero 37 lat i bardzo jej to przeszkadza. Oprócz tego ma też niedowład kończyn. Świąd pojawił się od razu w dniu zachorowania i utrzymuje się do dziś. Z czego może to ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. choroby czy też trwającej a może początek? ja tez tak pomyslalam na poczatku, ale NIKT MI NIC TAKIEGO NIE POWIEDZIAŁ byłas u neurologa, co to za kobieta, ktora to podejrzewa ? Do neurologa tym razem mam nadzieje dobrego ide w poni ...

Osteofity i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie to głównie leki przeciwbólowe stosowane doraźnie, odpowiednie ćwiczenia ruchowe wykonywane na co dzień, rehabilitacja. ... Papilledema i Cephalea .. choroby? Czy są groźne? Jak się je leczy? Czy można je całkowicie wyleczyć? Chodzi o obrzęk tarczy nerwu wzrokowego spowodowany wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Co jest powodem bólu głowy. Należy ustalić przyczynę wzrostu c ... Leczenie mimowolnego drżenia rąk .. choroba dziedziczna, drżenie samoistne. Jak to sprawdzić? Czy można w jakiś sposób wyleczyć się z tego? Najlepiej zdiagnozuje to neurolog. Przyczyn drżenia może być wiele, ważny jest jego charakter. Może to być drżenie samoistne. ...

Zaburzenia świadomości po długotrwałym stosowaniu leku Timonil .. choroby psychicznej? Działania uboczne pojawiają się zwykle na początku leczenia i związane są z dawką leku i ustępują w ciągu kilku dni. Zaburzenia widzenia należą do działań niepożądanych dla Timonilu, jednak nie po takim czasie ... Specjalista od stwardnienia rozsianego z Warszawy .. chorobę, a niedawno w tym samym szpitalu wykluczono ją. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Gdzie mogę znaleźć dobrego specjalistę lub szpital z dobrymi neurologami w Warszawie, którzy mogliby nam pomóc w tej sprawie? Można udać się do ... Skuteczność metody trakcji ruchowej przy ucisku na rdzeń kręgowy .. choroby, ale zaznaczę, że czeka mnie operacja. Spowodowane jest to uciskiem na rdzeń kręgowy, przez co lewa ręka obumiera. Słyszałem o metodzie trakcji ruchowej. Podobno może pomóc. Czy i na ile jest skuteczna? Czy całkowicie powr ...

Bóle głowy, drgawki i uczucie gorąca po dawnym urazie .. choroby podstawowe wykonując morfologię krwi, OB, CRP, jonogram ( potas, sód, wapń ), glukozę, TSH. ... Wzmożone napięcie mięśni i liczne torbiele w mózgu u niemowlęcia .. choroby? Czy są jakieś rehabilitacje dla takich dzieci? Czy dziecko wyzdrowieje? Ma 4 miesiące. Wzmożone napięcie mięśniowe jest prawdopodobnie związane ze zmianami w mózgu. Szkoda, że nie przepisała Pani wyniku CT głowy. Należy r ... Powiększona jama Vergi w wyniku tomografii komputerowej .. choroby? Nie jest to nic groźnego, a jedynie wariant anatomiczny, tzw. dodatkowa komora mózgu. Częściej obserwuje się ją u dzieci, zwykle zanikają samoistnie. ...

Bóle od połowy pleców przy dyskopatii szyjnej i piersiowej .. choroba to juz na cale moje zycie?? Bardzo dziekuje za odpowiedz. Niestety wymienione przez Panią możliwości pozostają jak na razie jedyną opcją. Leczenie przeciwbólowe jako tzw. blokady, zwykle przynosi oczekiwany rezultat. W Pan ... Uniesiona ręka po przebudzeniu się .. choroby przewlekłe, ani w rodzinie nic podobnego nie zaobserwowano to należy wykonać diagnostykę w celu ustalenia rozpoznania. Prawdopodobnie przyczyną są zaburzenia napięcia mięśni typu spastycznego. Jednak nie potrafię odpowiedz ... Światło w lewej komorze mózgu a padaczka .. choroby? Nie bardzo wiem, co rozumie Pani pod pojęciem światło, ponieważ nie jest to określenie medyczne. W związku z tym trudno mi coś podpowiedzieć. Nie mniej jednak to, o czym Pani wspomina może być przyczyną padaczki. ...

Konieczność operacji guza w kanale kręgowym odcinka piersiowego kręgosłupa .. choroby zwiększające ryzyko niepowodzenia operacji. Zespół chirurgów rozważa przewagę korzyści nad ryzykiem. Może dojść do porażenia ciała poniżej poziomu, na którym znajduje się guz. ... Ból głowy i karku a choroba odzwierzęca .. choroby? Można wykonać badania w tym kierunku ( choroba kociego pazura ),duże jednak znaczenie ma obraz kliniczny i wywiad. Jednak wydaje mi się, że w tym wypadku przyczyną jest infekcja ( zapalenie zatok, górnych dróg oddechowych ... Torbiel w lewej części głowy a padaczka .. chorobę główną padaczkę, mimo iż nigdy nie leczyłem się na tę chorobę. Czy torbiel może wywołać ataki padaczki? Jaki ma związek z tą chorobą? Nigdy nie miałem ataki epilepsji. Powinienem się go spodziewać w najbliższym czasie? Na ...

Ciągła senność i bardzo długi sen a hipersomnia .. choroby układowe tj. zaburzenia endokrynologiczne. ... Długość życia przy malformacji naczyniowej .. choroby dziedzicznej, to reszta rodzeństwa powinna zostać przebadana w tym kierunku. ... Zanik czucia od pasa w dół po operacji przepukliny kręgosłupa lędźwiowego .. choroby, a konkretnie ucisku na nerwy. Czy ten proces jest odwracalny? I, przede wszystkim, czy to na pewno to? Jeśli zaburzenie czucia występowało przed operacją i dotyczyło tego samego obszaru ciała to może to być wynik przewlek ...

Stany otępienia przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych istoty białej obu półkul .. choroba Alzheimera oraz Parkinsona. Czy mój wynik ma jakiś związek z tymi chorobami? Poszerzone przestrzenie naczyniowe istoty białej nie powinny powodować istotnych zaburzeń neurologicznych. Nie są podstawą do obaw, a jedynie wyn ... Zaburzenia pamięci i koncentracji po przebyciu choroby sierocej .. chorobe sieroca nie wiem czy to ma cos wspolnego Tak prawdopodobnie ma to wpływ na zaburzenia koncentracji i nieznacznie wpływa na pamięć. Jednak należy wykluczyć przyczyny organiczne ( należy rozważyć wykonanie MR głowy ). Jeśli ... Mimowolne ruchy rąk i utraty przytomności przy reumatoidalnym zapaleniu stawów .. chorobą? Czy to coś poważnego? RZS nie powinno powodować takich objawów, możliwe jednak, że jest to działanie uboczne stosowanych leków. Należy jednak udać się do lekarza, wykonać podstawowe badania krwi, rtg odcinka szyjnego kręg ...

Bóle i zawroty głowy, częste utrata przytomności i pogorszanie się wzroku .. choroby mogą to być objawy? Co powinnam zrobić? Czy konsultowała się Pani u okulisty? Często powodem bólu głowy, zawrotów są znaczne wady wzroku, przez co oczy się szybciej męczą. Czy ma Pani na myśli omdlenia czy utratę przytomno ... Epilepsja wywołana niedotlenieniem mózgu podczas narkozy .. choroba w związku, z którą była Pani operowana mogła wpłynąć na objawienie się objawów padaczki. ... Mrowienie opuszków palców oraz drżenie powieki i mięśni .. choroby somatyczne Wyniki w normie Po trzecie i zwiazane z moim pyatniem niektore z licznych moich objawow powrocilo a mianowice : - mrowia mnie opuszki palcow ( jeden dzien opuszek jednego palca, drugi dzien kolejny, potem kilka ...

Leczenie i skutki wirusowego zapalenia mózgu .. choroba sama się ograniczy lub podane leki okażą się skuteczne. Jednak trudno to przewidzieć, należy obserwować odpowiedź na podane leki, czy występuje poprawa, dlatego najpewniejsze informacje uzyska Pani od lekarzy prowadzących. ... Przeciwciała IgG w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego .. choroba )? ... Podwójne widzenie, ból głowy i drżenie rąk .. choroby sygnalizują te objawy? Gdzie powinienem się udać by to sprawdzić? Na początek należy udać się do okulisty i wykluczyć choroby układu wzrokowego ( np. choroby rogówki ). W następnej kolejności będzie trzeba wykluczyć chorob ...

Diagnostyka ataksji móżdżkowo-rdzeniowej .. choroba się rozwija. Ostatnio zauważyłam jej początkowe objawy u męża. Na jakie badania powinien pójść, by się przekonać o tym? W jaki sposób mogę mu jeszcze pomóc? Można wykonać badania genetyczne, które powinno zostać poprzedzon ... Ośrodek dla chorego na demencję starczą .. chorobę. Nie chcę się go pozbyć, ale nie umiem się nim zająć w sposób należyty. Czy jest jakiś ośrodek, w którym tato otrzyma fachową opiekę? ... Bóle w okolicach łopatki oraz bóle uszu i głowy a nerwobóle .. choroby jamy brzusznej. Bóle głowy i uszu mogą być związane z infekcją, zapaleniem zatok, ucha. Warto zatem udać się do lekarza pierwszego kontaktu. ...

Problemy z pamięcią przy chorobie Huntingtona .. choroby Huntingtona. Od kilku lat mam wielkie problemy z myśleniem. Mianowicie mam zupełną pustkę w głowie. Zupełnie nic. Nie umiem sobie wyobrazić ani kolorów ani kształtów. Nie wiem, czy jest to związane z tą chorobą, czy z nerw ... Zapominanie prostych słów a schizofrenia .. chorował na schizofrenię. Czy to może mieć jakiś związek? Co może być przyczyną problemów z mówieniem? Opisany objaw nie jest charakterystyczny dla schizofrenii. Możliwe, że to objaw jedynie przemęczenia. Na Pani miejscu jednak wa ... Stosowanie soku z noni przy padaczce .. chorobach organizmu. Także skuteczność działania suplementu zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu i to raczej na zasadzie suplementacji niż efektu leczniczego. Nie zgodzę się z powyższą odpowiedzią, że bezpieczny sok No ...

Omdlenia i bóle głowy u dziecka z Zespołem Hornera .. choroby rdzenia kręgowego? ... Leczenie zespołu Guillan-Barre u dziecka .. choroba zaatakowała mięśnie nóg. Ma podawaną immunoglobulinę. Zalecono rehabilitację. Czy to wystarczy? Jak choroba rozwija się u dzieci? Ma 5 lat. Leczenie objawowe polega właśnie na rehabilitacji. Jej skuteczność zależy od stopn ... Silne bóle głowy i brzucha wraz z wymiotami i sennością .. choroba? Objawy mogą wskazywać na migrenę lub klasterowe bóle głowy. Można jeszcze wykonać EEG i/lub Mr głowy. ...

Leczenie braku czucia w rękach przy polineuropatii po operacji i rehabilitacji .. choroby zakaźne, choroby autoimmunologiczne ). Także przede wszystkim należy ustalić przyczynę. Większość zaburzeń związanych z polineuropatią raczej nie uda się odwrócić. ... Leczenie rodzinnej paraparezy spastycznej .. choroba? Czy jest dziedziczna? Co trzeba zrobić, aby wyleczyć się z niej? Czy jest to możliwe? ... Halucynacje zapachowe i wzrokowe oraz urojenia przy padaczce .. chorobą? Mogą to być objawy poprzedzające napad padaczkowy ( szczególnie jeśli następuje po nich zawsze napad padaczkowy ), nie można jednak wykluczyć zaburzeń o podłożu psychicznym. Dlatego warto opisane objawy zgłosić lekarzowi ...

Wpływ Depakine na problemy z poczęciem dziecka .. chorowania na epilepsję? Czy w ogóle padaczka jest chorobą dziedziczną? Czy przyjmowanie przeze mnie leków będzie utrudniało zapłodnienie? Występowanie padaczki może się wiązać z predyspozycją genetyczną, ale nie jest to kluczowa ... Operacyjne leczenie epilepsji skroniowej .. choroby tabletkami? Początkowo leczy się ją farmakologicznie. Leczenie chirurgiczne rozważa się w przypadkach opornych na leczenie i zawsze decyzja podejmowana jest indywidualnie. Operacja jest możliwa wówczas, kiedy istnieje możl ... Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. chorowała i była leczona z powodu raka. To bardzo ważna informacja. Jeśli tak to należy leczyć zmiany przerzutowe, w przeciwnym razie należy ustalić ognisko pierwotne, rozpocząć tu początkowe leczenie, a w dalszej kolejności zająć ...

Objawy i leczenie dystonii .. choroba? Czy jest uleczalna? Jaki tryb życia należy prowadzić przy tej chorobie? Czego unikać? Dokładne informacje może Pani przeczytać poniżej: http://www.neurologiczne.pl/dystonie.htm Wszystko zależy od rodzaju dystonii oraz prz ... Choroba Baastrupa w badaniu RTG kręgosłpua .. choroby Baastrupa. Co oznacza wynik tego badania? Co to jest choroba Baastrupa? ... Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. chorował na zapalenie płuc, stwierdzono przy tym zapalenie opon mózgowych. Często traci przytomność, mówi od rzeczy. Słyszałam, że podobne objawy występują przy zapaleniu mózgu. Czy to możliwe, żeby mój syn na to chorował? Jakie i ...

Leczenie Vertigo vasogens po wylewie .. choroba? W jaki sposób się ją leczy? Czy jest powiązana z mikrowylewem? Oznacza to nic innego jak zawroty głowy pochodzenia naczyniowego. Leczenie to unikanie czynników ryzyka tj. kontrola ciśnienia tętniczego, leczenie nadciśnien ... Częste bóle głowy oraz nadwrażliwość na dźwięk i światło .. choroby? Pani opis wskazuje na migrenę lub klasterowe bóle głowy. Stres może być czynnikiem wywołującym ból. Najlepiej skonsultować się osobiście z neurologiem i rozpocząć właściwe dla Pani leczenie przeciwbólowe. ... Bóle u dziecka podczas dotyku .. choroby o podłożu neurologicznym. Możliwości jest wiele. ...

Pieczenie nóg przy uszkodzeniu nerwu czuciowego .. chorobami naczyniowymi kończyny dolnej. Jeśli stosowane leczenie nie przynosi rezultatów, specjalista powinien rozważyć dołączenie drugiego leku. ... Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. choroby. Może to po prostu inne schorzenie. Objawy, które u mnie występują to: zaniki pamięci, drętwienia, trzęsące się ręce, zawroty głowy, bóle głowy, kłopoty z koncentracją, z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, szybkie męcze ... Przenoszenie się choroby Creutzfeldta-Jacoba .. chorobę Creutzfeldta - Jacoba. Czy ta choroba może być dziedziczona? jakie badania mogą określić czy ktoś na nią choruję? czy mając kontakt fizyczny z osobą, która zmarła chorobę Creutzfeldta - Jacoba samemu można być zarażonym? M ...

Leczenia zaników pamięci po opryszczkowym zapaleniu mózgu .. chorobie zaniki pamięci, a dokładniej problemy z pamięcią krótkotrwałą. Jakie leki powinnam zażywać? Najlepiej skonsultować się z neurologiem, aby przepisał Pani leki poprawiające metabolizm komórek nerwowych tj. piracetam ( lna r ... Leczenie leukodystrofii .. choroby. Główne objawy to zahamowanie w rozwoju psychoruchowym, nadpobudliwość, zaburzenia chodu związane z obniżeniem napięcia mięśniowego, a następnie zespół spastyczny. ... Leczenie fasciomialgii .. choroby? Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? Fasciomialgia obejmuje swym zasięgiem pojedyncze mięśnie lub grupy mięśni. Przyczyną może być uraz lub stres, a często przyczyna jest trudna w ogóle do ustalenia. W leczeniu stosowan ...

Bóle głowy, wymioty, drgawki i krwotoki z nosa .. choroba? Co powinnam zrobić? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? Najlepiej udać się niezwłocznie do lekarza rodzinnego, który skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty, najpewniej neurologa. Bez dokładniejszego wywiadu i b ... Choroby, przy których stosuje się Timonil .. choroby jest skuteczny lek Timonil? Czy ma jakieś skutki uboczne? Timonil stosowany jest w leczeniu padaczki, nerwobólu, profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Działania uboczne, najczęstsze to: senność, uczucie zmęczen ... Neurolog z Warszawy od udaru mózgu .. chorobą i który poprowadziłby mojego męża. Do tej pory lekarzom nie udało się go zdiagnozować, są tylko podejrzenia. Czy próbowała Pani w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego w Warszawie? http://www.ipin.edu.pl/wordp ...

Atak padaczkowy podczas porodu przy wykluczeniu epilepsji .. choroby. Jakie jest ryzyko powtórzenia się takiej sytuacji przy drugim porodzie? Trudno powiedzieć. Ryzyko to 50%. Jeden epizod nie świadczy o padaczce, szczególnie podczas znieczulenia. ... Problemy z pamięcią, koncentracją, nerwowość i płaczliwość po zapaleniu mózgu .. chorobą która miałam dodam jeszcze ze na przeswietleniach nie ma zadnych uszczerbków.Ja bardzo przezywam ta sytuacjie i cały czas sie stresuje mam juz tego powoli dosyc moz powiedział ze nigdy sie z nimi nie pogodzi bo go obrazili ... Szanse na ustąpienie paraliżu nóg po zlepnym zapaleniu pajęczynówki .. choroby leczeniem. Choroba ma prawdopodobnie podłoże autoimmunologiczne. ...

Kłopoty z poruszaniem się, zaburzenia równowagi i otępienie intelektualne .. choroby. Niestety bez dokładniejszych danych trudno mi powiedzieć coś więcej. Na pewno występuje otępienie, które jest przyczyną zaburzeń pamięci, gorszego samopoczucia. ... Codzienne bóle z tyłu głowy po lewej stronie oraz zawroty głowy .. choroby zatok. W tym calu najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście, wykonać odpowiednie badania diagnostyczne. ... Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie .. choroby np. migrenę. ...

Bóle głowy, zaburzenia równowagi i pocenie się przy zmianach na kręgach szyjnych .. choroba? W jaki sposób można ją leczyć? Co powinienem zrobić? Czy wykonano podstawowe badania krwi tj. morfologia, OB, glukoza, jonogram? Czy wykonano tylko rtg głowy czy może CT lub MR? Warto, aby było to jednak MR. Niestety te d ... Zawroty głowy i wrażenie tkwienia w półśnie .. choroby o podłożu neurologicznym. Warto wpierw udać się do lekarza rodzinnego. ... Utrata wzroku przy stwardnieniu zanikowym bocznym .. choroba może uszkodzić nerw wzroku? Czy da się to jakoś wyleczyć? SLA nie powoduje utraty wzroku. Nie uszkadza nerwu wzrokowego. Przyczyna musi być inna. Czy konsultacja okulistyczna się odbyła? Warto wykonać jeszcze MR głowy. ...

Ataki uczucia ociężałości głowy .. choroby przewlekłe występujące u wujka np. nadciśnienie tętnicze. Najlepiej udać się do lekarza pierwszego kontaktu. ... Przyczyny zapadania w śpiączkę u dzieci .. choroby zakaźne, zatrucie. Nie da się dokładnie powiedzieć ile ona może trwać. Im dłużej tym szanse na wybudzenie nieco są mniejsze. ... Ryzyko zachorowania na padaczkę u wnuka epileptyka .. chorowało na padaczkę? Sama padaczka nie jest chorobą dziedziczną, można dziedziczyć pewne predyspozycje, co nie oznacza że na pewno musi ona występować u danej osoby. Ryzyko w Pani przypadku jest takie jak dla całej zdrowej popul ...

Wykrycie początków padaczki podczas badania EEG .. choroby, ale badanie wyszło w porządku. Jak mam to rozumieć? W jakim czasie powinnam powtórzyć badanie? Badanie można powtórzyć za 6 - 12 miesięcy. Opisane zmiany w EEG nie muszą równać się z rozwojem padaczki, szczególnie jeśli n ... Sposób leczenia i specjaliści od choroby neuronu ruchowego .. choroby neuronu ruchowego. Choroba zaczęła się około pół roku temu ale postępuje bardzo szybko, teraz poruszam się na wózku. Jeżeli ktoś miał jakieś doświadczenia związanie z tą chorobą proszę doradzić mi co mam robić. ( sposób le ... Uczucie przyspieszania upływu czasu .. choroby np. tj. schizofrenia. Stąd konieczna jest diagnostyka i wczesne leczenie, zanim objawy staną się poważniejsze. ...

Ostry ból z tyłu prawej półkuli głowy .. chorobą zatok, nadciśnieniem tętniczym. Ostatecznie należy wykonać badanie obrazowe głowy, wykluczyć zmiany wewnątrzczaszkowe. Warto skonsultować się ze specjalistą. ... Utrata czucia w nodze po operacji kręgosłupa szyjnego .. choroba naczyniowa kończyny dolnej ( zakrzepowe zapalnie żył? ), ból może oznaczać stan zapalny. Warto niezwłocznie udać się do lekarza rodzinnego lub najlepiej chirurga. ... Maksymalny czas podróży lotniczej przy torbieli .. choroby przewlekłe. ...

Szanse na wyzdrowienie po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej po zapaleniu płuc .. choroba płuc i dróg oddechowych. Należy ten problem rozwiązać. Jeśli chodzi o problemy neurologiczne to jeśli nie doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, wszystko powinno powrócić do normy. Witam, ja bylam w śpiączce f ... Zawroty i bóle głowy, problemy z koncentracją oraz drętwienie ust po urazie .. choroby oka. Trudno mi powiedzieć czy na pewno istnieje tu związek między urazem. Wszystko zależy kiedy miał miejsce wypadek i czy te objawy występowały od razu. wypadek miałam 8 miesięcy temu wszystkie objawy zaczęły się po wypad ... Obniżenie progu drgawkowego w zapisie EEG .. chorobę neurologiczną. U niektórych osób występuje nieprawidłowy zapis EEG, tak samo jak niektóre osoby z padaczką mają prawidłowe EEG. Problemy z koncentracją mogą być związane ze zmęczeniem i stresem. Warto jednak wynik badania ...

Pozaoperacyjne leczenie przepukliny tylnej kręgosłupa .. choroba? Czy można ją wyleczyć w inny sposób, niż za pomocą operacji? Jest to choroba nabyta, ponieważ kilka tygodni temu brat dźwignął ciężar i od tego czasu odczuwa bóle. Masaże nie pomagają. Czy może w jakiś sposób uniknąć oper ... Rehabilitacje przy protruzji krążka międzykręgowego .. choroby nowotworowej ( przerzut? ), stąd ważna jest informacja czy Pani tata choruje na coś przewlekle, był leczony itp. Jeśli chodzi o uwypuklanie się krążka międzykręgowego to ważne są występujące objawy, od tego w dużej mierze ... Sposoby na spowolnienie postępu Choroby Parkinsona .. choroby Parkinsona. Drżą jej ręce, ma bóle głowy. Jest leczona różnymi lekami, jednak nie widać znaczącej poprawy. Czy jest jakiś sposób, żeby zatrzymać postępowanie tej choroby lub chociaż zwolnić jej tempo? Co mama powinna zrobi ...

Choroby z objawami podobnymi chorobie Creutzfeldta-Jacoba .. chorobe Creutzfeldta - Jacoba ale ja w to nie wierze ma 45 lat w poniedzialek maja byc wyniki plynu muzgowo - rdzeniowego,Tk glowy, czy jest mozliwosc zeby to bylo co innego wyleczalnego bardzo prosze o odpowiedz ... Wpływ kwasu foliowego na płód przy padaczce .. chorobę. Jest on natomiast niezbędny w okresie ciąży. Zapobiega wadom cewy nerwowej. Zaleca się stosowanie kwasu foliowego już przynajmniej miesiąc przed planowaną koncepcją. ... Możliwe skutki uboczne leku Orfiril Long .. chorobami przewlekłymi. ...

Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. chorowałam. Od lutego zaczęła mi się osłabiać kończyna lewa, w kolanie klapała jak proteza, od kwietnia prawa. Od pasa w dół zaczęły drżeć mi mięśnie nóg, skurcze w łydkach, mięśniach czworogłowych, dwugłowych, które są do chwili ... Ośrodki leczenia artrogrypozy .. chorobą? Czy ta choroba jest uleczalna? Artrogrypoza nie jest chorobą uleczalną, można jedynie poprzez rehabilitację wpływać na sprawność ruchową dziecka. Można spróbować jeszcze w CZD: http://www.czd.pl/index.php?id=17 polecam te ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu a stwardnienie rozsiane .. chorobą. Nie ma większych powodów do zmartwień, jeśli nie występują niepokojące objawy. ...

Leczenie miopatii miotub .. choroba? Jak się to leczy? ... Apatia, pogorszenie pamięci i koncentracji, kołatania serca oraz ucisk w głowie .. choroby odrazu przepisuje Citalopram.Lek na Depreche. Chyba musze przyjechac do Polski i porobic sobie te badania u polskich specjalistów. To chyba bedzie najrozsadniejsze! Pozdrawiam wszystkich ... Nieadekwatny do wieku zanik kory mózgowej .. choroby przewlekłe tj. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca. Jeżeli leczy się Pani w tym kierunku należy wykonać badania kontrolne lub diagnostyczne w tym kierunku. Warto zmodyfikować styl życia. Co do faktycznej przyczyny m ...

Mrowienia i skurcze nóg przy stosowaniu Keppra .. choroby. Dlatego o zmianie dawki leki powinien zadecydować lekarz prowadzący. Przyjmuje regularnie ten lek roznica moze byc 30 min.dretwienia nie mam tylko same te kurcze przy silnym kurczu mam ciagłym dodatkowe kurcze impulsywne ... Bóle głowy przy pochylaniu, zaburzenia równowagi i drżenie rąk .. choroby wywołujące zespół móżdżkowy. ... Nieregularny rytm alfa w odprowadzeniach ciemieniowo-potylicznych .. chorobę, w zależności jakie objawy występują i co skłoniło do wykonania EEG. Nieprawidłowy zapis EEG może równie dobrze występować u osób zdrowych. ...

Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. choroby i objawy.Leczony już byłem lekami depresyjnymi nawet psychotropowymi ale też bez skutku ból sie z dnia na dzien nasilał.Czuje uczucie cały czas jakby mi te wszystkie naczynka( żyły ) na czole głowy puchły i mam taka spuchn ... Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. chorobowa. Ważną informacją są występujące objawy, całokształt stanu ogólnego. Na podstawie samego opisu nie mogę wykluczyć SM. Zaczęło się od drętwienia rąk,brzucha,uczucia gęsiej skórki na ciele.Trwa to ponad dwa tygodnie. Od ok ... Sprawność po operacji przedłużenia ścięgien u dziecka .. choroba i że nie ma skutecznego leczenia przyczynowego, zatem takie działania mają na celu poprawę komfortu dziecka. ...

Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. chorobami przewlekłymi. ... Drgawki podczas snu i przed snem .. chorobę? Najpewniej to objaw niedoborów odpowiednich jonów tj. potas, magnez, czy wapń. Najlepiej stosować suplementy diety, starać się wypijać więcej wody mineralnej w ciągu dnia. Stres, brak snu i kawa zapewne mają tu swój udzia ... Bóle rąk, pieczenie w nocy i uczucie chłodu w dzień .. choroby naczyń krwionośnych kończyny górnej? Ostatecznie można wykonać EMG. ...

Ryzyko wystąpienia pląsawicy Huntingtona mimo braku zmutowanego genu .. chorować. Obecnie mój znajomy ma 25 lat. Chciałabym zapytać jaki jest procent szans, ze zachoruje. Choroba jest dziedziczona autosomalnie dominująco, co oznacza, że nie wszyscy potomkowie zachorują. Najlepiej obrazuje to odnośnik: ... Brak kontaktu z chorym z obrzękiem mózgu .. choroby? Leki anestetyczne mogą jeszcze byc dostępne w organizmie lub śpiączka jest teraz wynikiem urazu. Na chwilę obecną pewnie za wcześnie, aby mówić o rokowaniu. Należy przyjąć postawę wyczekującą. ... Nowoczesne leki na miotonię Thomsona .. choroby i sposób jej dziedziczenia? Czy takie badania są drogie? ...

Problemy z pamięcią i koncentracją po zapaleniu opon mózgowych .. choroba sprzed lat? Co powinnam zrobić? Możliwe, że występują u Pani takie powikłania, szczególnie jeśli występują już od wczesnych lat dziecięcych. Najlepiej skonsultować się osobiście z neurologiem, można rozważyć stosowanie lek ... Leczenie i konieczność operacji torbieli pajęczynówki u dziecka .. choroba? Jak się ją leczy? Czy trzeba go wycinać? Czy istnieje szansa, że się wchłonie? Torbiel pajęczynówki jest zmianą niezłośliwą, polega na gromadzeniu się płynu między blaszkami pajęczynówki. Często są bezobjawowe, a rozpozna ... Nasilające się drżenie rąk u nastolatki .. choroba? Czy może doprowadzić do całkowitej niezdolności do wykonywania jakichkolwiek ruchów? Ważną informacją z punktu widzenia neurologa, jest to czy drżenie występuje w spoczynku czy podczas wykonywania ruchów. Należy wykonać b ...

Problem ze wzwodem przy uwypukleniu krążka międzykręgowego .. choroby przewlekłe tj. cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca. Dodatkowo, jeśli ma Pan problemy z chorobą wieńcową o stosowaniu leków na potencję decyduje lekarz, zresztą leki tego typu sprzedawane są wyłącznie na receptę. ... Drżenie rąk i twarzy oraz powolne chodzenie u dziecka .. choroby? Córka ma 13 lat. Powodów jest wiele, poczynając od braku witamin, odpowiednich jonów, podłoża psychogennego i oczywiście chorób neurologicznych. Konieczna jest diagnostyka tych zaburzeń, ważny jest przede wszystkim wywiad ... Depresja jako skutek leków na epilepsję .. Choroba jest nabyta i są to napady ogniskowo - uogólnione nocne z utratą przytomności. Od jakiegoś czasu mam stany depresyjne. Czy może to być skutek zażywania leków na epilepsję? Może powinnam zmienić leki? Nie napisała Pani jaki ...

Ból całej głowy podczas stania lub siedzenia .. choroby infekcyjnej. Najlepiej skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Jakie leki antywirusowe ma Pani na myśli konkretnie? ... Przerażenie, zawroty i bóle głowy jako objawy padaczki .. Choroba nie jest dziedziczna, ale oczywiście pewne predyspozycje można dziedziczyć. ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. chorobie zacząłem odczuwać charakterystyczny ból w okolicach potylicy i nieznaczne drętwienie prawej części twarzy. po kilku kolejnych dniach, wystąpił lekki niedowład kącika ust i delikatne opadanie powieki. do dzisiaj czuję się ...

Objawy zespołu De Morsiera .. choroby? Czy jest ona uleczalna? Czy można zastopować jej rozwój? Jak wygląda leczenie? Inna nazwa choroby to dysplazja przegrodowo - oczna ( zespół wad wrodzonych ) i charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem nerwów wzrokowych ( ... Długotrwałe bóle głowy, drętwienie ręki .. choroby? Czy to może być guz mózgu? W Pani przypadku mogły nałożyć się dwie jednostki chorobowe. Czy MR i rt dotyczyły odcinka szyjnego kręgosłupa? Myślę, że nie ma potrzeby ich powtarzania. Można rozważyć jeszcze wykonanie badani ... Sposób informowania dziecka o padaczce rodzica .. chorobę. Jak wytłumaczyć dziecku co to jest padaczka, tak aby się nie przestraszyło? Najlepiej powiedzieć prawdę, wytłumaczyć stopniowo przyczyny, objawy odnośnie napadu padaczkowego, a także leczenia i reagowania w nagłej sytuacj ...

Operacyjne wyleczenie przepukliny na odcinku piersiowym .. choroby? Czy jest jeszcze szansa, że będę całkowicie sprawny? Mam 23 lata. Wszystko zależy od zaawansowania przepukliny, występujących objawów. Jest Pan młodą osobą, może wystarczy rehabilitacja, oczywiście działa ona objawowo i h ... Leczenie polineuropatii czuciowo-ruchowej .. chorobą? Jak powinno wyglądać leczenie? Nie widzę znacznej poprawy odkąd biorę te leki. ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. choroby wystepowala padaczka i drgawki, bole glowy, niedowlad prawej reki.na początku choroby drgawki występowały codziennie. Trwały nawet dwie godziny. W miarę upływu czasu występowały dużo rzadziej rzadziej i trwały o wiele króc ...

Ryzyko powtórzenia jednorazowego ataku padaczki .. chorowała na tę chorobę. W jej rodzinie nie występowały przypadki chorych na padaczkę. Czy jest możliwe, że to był jednorazowy atak i więcej się nie powtórzy? Czy powinna zgłosić się na badania? W przypadku wystąpienia jednego nap ... Ból po wewnętrznej stronie oka .. choroba oczu, nie można wykluczyć stan zapalny w sąsiedztwie, np. zapalenie zatok obocznych nosa. ... Zawroty głowy i niedowład połowiczny lewostronny przy zmianach w płacie skroniowym .. choroby? Jak wygląda leczenie? ...

Cierpnięcie dłoni, nadgarstków, stóp i łydek po przemęczeniu .. choroby? Jeśli pracuje Pan fizycznie może to być wynik zmęczenia. Warto wpierw udać się do lekarza rodzinnego, który wykona podstawowe badania tj. morfologię, jonogram, glukozę. Jeśli są to bardziej kurcze to przyczyną mogą być za ... Chwilowe utraty przytomności a padaczka .. chorobowego. Jeśli w eeg brak cech wskazujących na padaczkę, brak typowych objawów to należy wykluczyć inne przyczyny utraty przytomności, szczególnie kardiologiczne. ... Ból po lewej stronie klatki piersiowej przy wyrównaniu lordozy szyjnej .. choroba minęła ,ale ból niestety nie.Potem zaczął się rozprzestrzeniać i nasilać przechodzić na prawą stronę.Postanowiłam zbadać serce ,wszystko wyszło ok to było echo serca,zbadałam też piersi tez wszystko ok.Zrobiono mi zdjęcie ...

Uczucie napięcia, bóle i zawroty głowy .. choroba czy trzeba przeprowadzić dokładniejsze badania by się przekonać co to jest? Objawy mogą wskazywać na napięciowe bóle głowy. Nie można jednak wykluczyć innej przyczyny. Warto zatem wykonać podstawowe badania krwi, ostateczn ... Bóle głowy, senność, pogorszenie widzenia i powiększenie jednej źrenicy .. choroby oka ( dlatego należy skonsultować się z okulistą ) lub neurologiczne tj. migrena, ucisk na nerw okoruchowy, a także niektóre leki. Bardzo dobrze, że zostanie wykonane CT, wykluczy to zmianą mogące powodować ucisk na nerw ( ... Stowarzyszenie grupujące ludzi z zespołem niespokojnych nóg .. choroby choroby na liście leków refundowanych? ...

Metoda na wzmocnienie mięśni przy chorobie Heinego-Medina .. chorobę Heinego - Medina. Obecnie jestem po operacji biodra, a zanik mięśni powoduje, że noga z endoprotezą jest bardzo słaba. Obawiam się zwichnięcia, ponieważ nie mam mięśnia pośladkowego, który trzymałby protezę. Czy istnieje j ... Nudności i brak apetytu po uderzeniu w głowę .. choroby infekcyjnej. ... Zwapnienie splotów naczyniówkowych mózgu .. choroby, ale i o jej skutkach oraz leczeniu. Nie są to zmiany patologiczne, a tworzące się z wiekiem i występujące u wielu osób bez przełożenia klinicznego. Także nie ma powodu do zmartwień. ...

Przewlekły ból głowy u nasady nosa .. chorobowy. Przede wszystkim należy wykluczyć przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa ( konsultacja laryngologiczna ). ... Migrenowe bóle głowy, ból oka, ucisk głowy i wymioty przy cukrzycy .. choroby rozrostowe, zaburzenia hormonalne. Warto zatem wykonać diagnostykę wyjaśniającą przyczynę dolegliwości. ... Hipoplazja dolnego robaka móżdżku .. choroby? Hipoplazja to niecałkowity rozwój danego narządu. Jest to zmiana wrodzona, zatem można jedynie leczyć ją objawowo np. rehabilitacją czy farmakologicznie. Wada może być izolowana lub wiązać się z występowaniem dodatkowych ...

Przyszłe konsekwencje anizokorii u niemowlęcia .. choroba? Czy jest niebezpieczna dla dziecka? Jak przebiega leczenie? Czy w przyszłości dziecko może mieć jakieś problemy z nauką itp.? Nierówność źrenic, anizokoria, może być powodem wielu procesów np. powikłany uraz głowy, proces ... Ból głowy rozciągający się od tyłu czaszki do skroni .. choroby? Do jakiego specjalisty powinienem się zgłosić? Na początek radzę udać się do lekarze POZ. Po wstępnym badaniu zostanie Pan odpowiednio skierowany do neurologa lub laryngologa. Przyczyną bólu może być przewlekłe zapalenie ... Częste budzenie się niemowlęcia podczas snu .. chorobą. Można jeszcze rozważyć wykonanie EEG. ...

Ćwiczenia logopedyczne przy otępieniu po udarze .. choroby? Profesjonalnej pomocy może Pani szukać na http://uslugi.tipy.pl/logopeda - rehabilitacja - mowy - po - udarze - mozgu - zabrze - chorzow - swietochlowice - slaskie,oferta,34517.html Samemu należy zachęcać do mowy, wprowad ... Drętwienie i mrowienie ręki oraz wrażliwość na zmiany pogody .. chorobę lokomocyjną, często jest mi słabo. Jestem wrażliwa na zmiany pogody. Mam 19 lat. Co mi jest? Co mogę zrobić? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? Należy wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Pani problemy wynikają ... Różnice między miotonią Beckera a dystrofią miotoniczną Beckera .. choroby? Chciałam się też dowiedzieć, czy przy miotonii zabiegi rehabilitacyjne pomagają? Jeśli tak, to czy można wyleczyć się całkowicie dzięki samym zabiegom? Czy wiek, w którym nasiliły się objawy ma znaczenie dla przebiegu cho ...

Rokowania przy bakteryjnym ropnym zapalenie mózgu .. chorował w domu po stwierdzeniu przez internistę, że to przeziębienie ). Bo badaniach diagnoza - bakteryjne ropne zapalenie mózgu. Jak go dotykano otwierał na chwilę oczy, reagował. W piątek rano nie reagował, leżał i czasem miał ... Leczenie ślepoty korowej u dziecka .. chorobę? Jeśli tak, to w jaki sposób? Bardzo proszę o jakieś informacje, bo nie wiem, jak pomóc mojemu dziecku. ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. chorobie : rak piersi Nieliczne, drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo ...

Częste upadnie i potykanie się .. choroby. W tym momencie córka niedługo kończyć będzie 21 lat. Nie skarżyła się na żadne inne dolegliwości , które wzbudziłyby nasz niepokój. Chciałabym dowiedzieć się do jakiego lekarza powinniśmy się zgłosić i o skierowanie na ja ... Drętwienie rąk z wykluczeniem chorób kręgosłupa .. choroby centralnego układu nerwowego tj. SM. ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. choroby demielinizacyjnej jest stwardnienie rozsiane. właśnie dzisiaj otrzymałam kolejny wynik badania , i nie wiem o co chodzi ? wcześniej opisałam poprzednie badanie . W tym badaniu miałam wykonane wszystkie sekwencje jak w popr ...

Zalecenia przy Zespole Krabbego u dziecka .. chorobie? Czego unikać? Choroba Krabbego to choroba genetyczna, neurozwyrodnieniowa. Występuje jako postać wczesnodziecięca oraz późnodziecięcą, obie o złym rokowaniu. To, co może Pani zrobić to leczenie objawowe w postaci rehabil ... Padaczka przyczyną stwardnienia rozsianego .. chorobą najpewniej autoimmunologiczną. Zatem padaczka nie jest przyczyną. ... Specjalista z woj. śląskiego od choroby Alzheimera .. choroby Alzheimera. Szukam dobrego neurologa z terenu województwa śląskiego. Proszę spróbować: - Marek Przytarski, Pszczyna 43 - 200, ul. Antesa 1 tel. 601 - 471 - 375 - Izabela Prażmowska, Sosnowiec 41 - 200, ul. Wawel - Izabela ...

Bóle głowy, zaburzenia pamięci i niedowład ręki po udarze .. choroby? Czy wrócę do normalności? Najlepiej kontynuować rehabilitację, ćwiczyć w domu samemu, ćwiczyć pamięć. Z upływem czasu dolegliwości powinny ustępować. Trudno mi powiedzieć czy całkowicie. W razie bólu należy stosować np. a ... Specjalista od stwardnienia rozsianego z Wrocławia .. choroby. Proszę spróbować: - Bogusław Paradowski, Klinika Neurologii AM Wrocław ul. Borowska tel. 0 601 551 205 - Edyta Kowalczyk, Szpital im.Marciniaka ul. Traugutta - Profesorskie Centrum Medyczne OPTIMUM &#183* Pokaż na map ... Luki w pamięci, problemy z mówieniem i mylenie znaczeń słów .. choroby neurologiczne? ...

Zła jakość widzenia w pochmurny dzień u krótkowidza .. choroby ciała szklistego? Takie badanie można przeprowadzić w lampie szczelinowej i dzięki specjalnej soczewce. Nie są to dolegliwości którymi powinien zająć się neurolog, prędzej laryngolog. ... Dziedziczenie padaczki przy chorobie obojga rodziców .. chorobę z rodziny padaczek. Staramy się z mężem o drugie dziecko, czy pewność, że dziecko będzie chore jest stuprocentowa? Czy badania genetyczne są w stanie to stwierdzić? Kto powinien się przebadać? Pewność nie jest 100%. Padacz ... Utraty przytomności, wykręty rąk, szczękościsk i zwroty oczu .. chorował.stosuje leki keppra jest najmniej szkodliwy moja dziewczyna jest farmacełtą mieszkam w usa .lecze skudki a nie przyczyny .najgorsze jest to ze nikt na 100% nie wie co nam jest.Nie chce sie niepotrzebnie truc lekami. ...

Codzienne bóle głowy, brak apetytu i wymioty .. chorobami neurologicznymi lub przewodu pokarmowego. Wstępne badania np. krwi a także badanie brzucha, ewentualnie usg, powinny dostarczyć wstępnych informacji. W razie wystapienia zawrotów głowy, wymiotów należy zgłosić się na izb ... Skuteczność i czas leczenia za pomocą Depakine .. choroby po tym leku? Jak długo należy go przyjmować, aby zauważyć zmiany? Nie ma jednego schematu. Każdy pacjent reaguje inaczej na leki. Dlatego dobiera się je indywidualnie. Jeśli po kilku miesiącach stosowania leku brak poprawy ... Objawy i diagnostyka Zespołu Melas u dziecka .. choroby serca, nerek, przytarczyc. W związku z tym, że choroba jest genetyczna, leczenie jest objawowe. ...

Fazy chorobowe po nagłym zatrzymaniu krążenia .. choroby? Czy da się jakoś przyspieszyć przejście do następnego etapu? Myślę, że powinna Pani konsultować się bezpośrednio z lekarzem prowadzącym. Nie napisała Pani jakie są powikłania po NZK, z czym jest tak naprawdę problem ze st ... Ataki osłabienia, drżenia rąk, bezsenność i bóle głowy a nerwica .. choroba? Mąż nawet robił 2 razy w roku badanie ogólne krwi i moczu i też wszystko okazało się w porządku. Bardzo prosimy o pomoc i poradę w tej sprawie. Nie wykluczone, że nałożyły się na nerwicę inne jednostki chorobowe. Powodem ... Skutki uboczne leczenia zapalenia opon mózgowych u noworodka .. choroby może powodować jakieś skutki uboczne u tak małego dziecka? W tym przypadku nieleczenie mogłoby doprowadzić do śmierci, zatem leczenie jest jedyną drogą. Każdy antybiotyk związany jest z nieco innymi działaniami ubocznymi. ...

Wyczerpana rezerwa płynowa worka oponowego na poziomie szyjnym .. choroby jest zaawansowane? Rezerwa płynowa jest wyczerpana, jednak nie opisano, aby występował ucisk na worek oponowy. Na tym etapie, w zależności od objawów należy wziąć pod uwagę rehabilitację. ... Silne zawroty głowy przy wysokim poziomie cukru .. choroby trzustki. Konieczna jest dalsza diagnostyka, ponieważ na podstawie tych danych nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi co do etiologii. ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. chorobą demielinizacyjną np. SM lub są naczyniopochodne luz pozapalne, jak napisał radiolog. Duże znaczenie maja tu badanie neurologiczne i wywiad w kierunku przebytych chorób, chorób towarzyszących, leczenia. ...

Nutraceutyki z kolostryniną na chorobę Alzheimera .. chorobę Alzheimera. Nie ma z nim kontaktu. Słyszałem, że rozpoczeto niedawno produkcję nutracełtyku z kolostryniną. Czy to może pomóc mojemu ojcu? Czy jest dostępny w Polsce? Obecnie trwają badania kliniczne dotyczące kolostryniny ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia widzenia .. choroby oczu, czyli udać się do okulisty. Dopiero w drugiej kolejności do neurologa. Niestety na podstawie tych dwóch objawów ja także nie jestem w stanie ustalić przyczynę. Należałoby wykonać dokładniejszą diagnostykę tj. badanie ... Wykrzywianie głowy, dziwne ruchy oczu i sztywnienie u dziecka .. chorobę. ...

Mocny ból kręgosłupa, promieniujący na lewy pośladek .. chorobom kręgosłupa. Wibracja znacząco nie wpływa na opisane zmiany. Najlepiej wraz z neurochirurgiem rozważyć leczenie operacyjne najlepszą metodą dla Pana. Dziękuje za szybka odpowiedz i mam jeszce pytanie .mam prace stojaca prz ... Problemy z pamięcią i wzrokiem oraz wąski chód u dojrzałej osoby a Alzheimer .. choroby? Tak mogą to być objawy choroby Alzheimera. Objawy to: zaburzenia pamięci, nastroju, zachowania, osobowości, funkcji poznawczych, mogą pojawić się objawy zespołu parkinsonowskiego tj. spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia ... Dziedziczność neurogennego zaniku mięśni .. choroba jest dziedziczna, a jej objawy mogą wystąpić dopiero w dwudziestym roku życia. Czy to prawda? Jeśli tak, to czy moja młodsza córka też może być na to chora? Jakie powinnam zrobić badania, aby się o tym przekonać? Choroba j ...

Otępienie, zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, punktowy ból głowy i drżenie mięśni .. chorobę. Co jakiś czas mam zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, lekkie otępienie, sztywność karku, zaburzenie połykania, punktowy ból głowy, drżenie mięśni. Zdarza się to w dość długich odstępach czasu i trwa przez 3, 4 miesiąc ... Nawracające bóle pod łopatkami .. choroby? Do jakiego lekarza powinienem się zgłosić? Na początek radzę udać się do lekarza POZ. Należy różnicować choroby układu moczowego, przewodu pokarmowego, układu kostnego, a także dyskopatię z uciskiem na korzenie nerwowe. S ... Antykoncepcja przy lekach na epilepsję .. choroba zakrzepowa ). Warto przed zastosowaniem doustnej antykoncepcji wykonać badania kontrolne ( morfologia, glukoza, układ krzepnięcia, lipidogram ). ...

Agenezja ciała modzelowatego u niemowlęcia .. choroby objawy są różne, mogą nawet nie występować. Warto skonsultować się z neurologiem dziecięcym osobiście, przeprowadzić dokładniejszą diagnostykę w celu wykluczenia towarzyszących wad i objawów. ... Sposoby leczenia leukoarajozy .. choroba? To pojęcie radiologiczne. Oznacza ono rozlane zmiany w istocie białej mózgu ( najpewniej niedokrwienne ), które lokalizują się głównie wokół komór mózgu. Leczenie uzależnione jest od zaawansowania zmian, stanu ogólnego, w ... Drżenie rąk, mrowienie twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i osłabienie .. choroby neurologiczne. Wykonać diagnostykę w kierunku SM. Po wizycie i konsultacji u neurologa, prosze jeszcze poczytac o dysfunkcji stawu skroniowo - zuchwowego. Specjalista jest tutaj chirurg szczekowo - twarzowy. Pozdrawiam ...

Wodogłowie i torbiel przy zespole Dandy-Walkera .. choroby. ... Sztywnienie nóg u dziecka z padaczką .. choroby lub przejściową dolegliwością. ... Bezsenność przy guzie przysadki mózgowej .. chorobę jest taki słaby i zmęczony, nie może spać w nocy. Czy można w jakiś sposób zaradzić temu? Czy przyczyną osłabienia i bezsenności jest guz? Czy można go wyciąć? Czy mogą być jakieś powikłania po operacji? Guzy przysadki móz ...

Blizna glejowa naczyniopochodna .. choroby towarzyszące. Więcej powie Pani lekarz, który zlecił badanie. ... Atak padaczki wskutek wibrowania gamepada komputerowego .. choroby? Ostatnio miałem taki właśnie atak i zastanawiam się, co może być tego przyczyną. Czy da się w ogóle na 100% stwierdzić, jaka była przyczyna napadu? Jeśli faktycznie ma Pan wrażenie, że wibracja jest czynnikiem wywołującym ... Przyczyny nierównej wielkości źrenic .. choroby rozrostowe. Jeśli oprócz nierówności źrenic brak innych objawów, nie ma większych powodów do obaw. ...

Drętwienie nóg od kolan w dół po zabiegu spinania kręgów .. chorobę żylną ). ... Otępienie i pogorszenie pamięci jako zaniedbanie leczenia padaczki .. choroby? Jeśli napady padaczkowe występują nadal to tak może to być przyczyna pogorszenia pamięci i innych objawów. Najlepiej ponownie skonsultować się osobiście z neurologiem, podjąć kontynuację leczenia. Lekarz przepisze Pani ta ... Drętwienie kończyn, plątanie się języka i agresja .. choroby przebył mąż. Dlatego najlepiej już osobiście konsultować się z lekarzem prowadzącym. ...

Ból kręgosłupa po uderzeniu w głowę .. choroby rozrostowej. Natomiast drętwienie, ból szyi, głowy, kręgosłupa już tak. ... Wzmożona agresja u młodej osoby .. choroby neurologiczne. Wszystko zależy w jakim towarzystwie przebywa czy faktycznie takie zachowanie może wynikać z charakteru? Trudno rodzicom interweniować przy 25 - latku, jednak muszą rozważyć jakieś działanie. ... Bóle, skurcze i drżenie nogi .. choroba naczyniowa kończyny dolnej. Najlepiej udać się do lekarza POZ. W razie wystąpienia dodatkowych objawów, nasilenia się tych opisanych można udać się na Izbę Przyjęć do szpitala. ...

Zabiegi laserowe przy dyskopatii .. choroby, nie działają przyczynowo. Należy samemu kontynuować ćwiczenia ruchowe, codziennie po 45 min. co ma na celu wzmocnienie mięśni grzbietu i zapobieganiu postępowi dyskopatii. Myślę, że jeżeli chodzi o fizykoterapię to można ... Problemy z prostowaniem nogi po wstawieniu implantu w kręgosłup szyjny .. choroby naczyniowe. Dlatego należy wykonać diagnostykę w celu wyjaśnienia wątpliwości. ... Kłucia w nodze, wokół pępka, drętwienie ręki, pisk w uszach i zimne poty .. chorobową. Może to być kilka problemów, a przynajmniej dwa: gastroenterologiczny i neurologiczny. Dobrze, aby wykonał Pan również podstawowe badania tj. morfologia krwi, OB, glukoza, jonogram, kreatynina, lipidogram. Skierowanie u ...

Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych .. choroby ośrodkowego układu nerwowego np. procesy demielinizacyjne, choć tu raczej typowy ból kręgosłupa nie występuje. ... Prawdopodobieństwo wyleczenia się z wodogłowia .. choroby to jednak odpływ musi być. Z drugiej jednak strony jeśli pojawiły się wymienione objawy może to wskazywać, że jednak tej drogi odpływu nie ma. Należy skontaktować się jeszcze raz z lekarzem, z którym Pan rozmawiał. Jeśli j ... Całodobowe skurcze mięśni całego ciała .. choroby. Co mi jest? Na początek wystarczy wizyta u lekarza POZ. Należy wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia, jonogram, glukoza. Dopiero po wstępnej diagnostyce rozważyć konieczność konsultacji neurologicznej. ...

Zaczerwienienie oczu i ból karku przy podwyższonym ASO .. choroby oczu, zmęczenia. Ból karku może się wiązać ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, zmęczeniem. Zwężone tętnice szyjne to najpewniej wynik miażdżycy naczyń. ... Stany podgorączkowe i zmęczenie przy zaniku korowym i przeciwciałach ANA1 oraz ANA2 .. choroby autoimmunologiczne. Mogą one objawiać się także pod postacią nieprawidłowości neurologicznych. Gorączka oczywiście jest istotnym elementem choroby. Dlatego wymaga Pani dalszej diagnostyki. ... Bóle kręgosłupa po operacji przepukliny i stabilizacji kręgosłupa .. choroba przebiegać może nieco odmiennie. Pana kolega mógł mieć mniej zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe. Neurochirurg powiedział Panu dobrze. Prawdopodobnie będzie trzeba zastosować jeszcze dodatkową stabilizację. Rozumiem, w jaki ...

Diagnostyka syndromu Shapiro .. chorobowej ( wg. GARD: link poniżej ), poprosiła minie o pomoc w znalezieniu kogoś, kto potwierdzi lub wykluczy tą chorobę. Jak do tej pory neurolog dziecięcy ani endokrynolog tego nie zrobili i nikt nie jest w stanie jej powiedzi ... Problemy z pamięcią i agresja u starszej osoby .. choroby to objawy? Czy to coś poważnego? Na jakie badania powinna pójść mama? Może to być choroba otępienna ( najpewniej ), także zaburzenia osobowości czy schizofrenia. Wszystko zależy od czynników ryzyka, chorób towarzyszących i ... Leczenie blokady stawu głowy .. choroba? Co powinnam zrobić? Czy można to całkowicie wyleczyć ? Chodzi Pani o staw szczytowo - potyliczny? Należy rozważyć rehabilitację, na którą skieruje Panią ortopeda lub lekarz rodzinny. ...

Bóle stawów nóg i rąk oraz przeskakiwanie kości w rękach i kręgosłupie .. chorobą układową, która wymaga szerszej diagnostyki. ... Bóle głowy, mylenie pojęć i zaburzenia koncentracji .. choroby oczu w pierwszej kolejności. Potem do neurologa. To mogą być objawy choroby otępiennej. Należy zacząć od badań podstawowych tj. neurologiczne, badania laboratoryjne, potem MR głowy. ... Chwilowe paraliże, zaburzenia pamięci i nielogiczne zachowania .. choroba o podłożu neurologicznym, nie wykluczone, że także na tle psychogennym. ...

Mała obwód głowy u dziecka .. choroby neurologicznej. Czy to możliwe? Jakie mogą być przyczyny małego obwodu główki u dziecka? Jeśli u rodziców także występuje mniejszy niż normalnie obwód głowy, przy braku nieprawidłowości klinicznych to nie ma powodu do obaw ... Zwapnienie w sierpie mózgu u dziecka .. choroba dla jego życia? Czy trzeba go gdzieś leczyć? Syn ma osiem lat. Sierp mózgu to wypustka opony twardej oddzielająca półkule mózgu. Jej zwapnienie nie wymaga leczenia. Pojawiać się może wraz z wiekiem, bez klinicznych następs ... Leczenie fibromialgii .. choroba, ale chciałbym się dowiedzieć czegoś o leku, który został mi przepisany. Nazywa się Cymbalta. Czy to lek bezpieczny? Jakie może mieć skutki uboczne? Kiedy powinien zacząć działać ( po jakim czasie zacznie być już widoczna ...

Poszerzenie przestrzeni płynowych i zanik korowo-podkorowy .. choroby towarzyszące, przebyte urazy. Wynik należy pokazać lekarzowi, który je zlecił. Niewielki zanik pojawia się wraz z wiekiem, toteż nie widząc kliszy trudno mi zinterpretować jego nasilenie. Niepokojące jest poszerzenie przes ... Przyszłe skutki zapalenia opon mózgowych .. chorował na zapalenie opon mózgowych. Czy jako dorosły człowiek będzie odczuwał jakieś skutki po tej chorobie? Czy zostaną po niej jakieś ślady? Czy będzie mógł normalnie żyć? W większości niepowikłanych zapaleń opon mózgowo - rdz ... Rozbieżne wyniki EEG przy atakach padaczki .. choroby? W padaczce eeg może być całkowicie prawidłowe. Zatem prawidłowy wynik jej nie wyklucza, szczególnie jeśli występują typowe objawy. CT nie jest najlepszym badaniem w diagnostyce padaczki. Można wykonać jeszcze MR, choć i o ...

Drętwienie kręgosłupa przy pochylaniu się do przodu .. choroba? Czy to coś poważnego? Co powinnam zrobić? Może to być wynik zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa. Radzę udać się do neurologa osobiście. Należy wykonać diagnostykę w celu ostatecznego ustalenia przyczyny. Na tą chw ... Silne bóle głowy, utraty przytomności i spadek masy ciała .. choroby nowotworowe ośrodkowego układu nerwowego. Najlepiej zgłosić się niezwłocznie do lekarza POZ, który po dokładnym badaniu jeszcze zadecyduje do jakiego specjalisty najlepiej się udać, wyda skierowanie, do poradni lub bezpośr ... Sztywnienie karku oraz zawroty i uczucie ciężkości głowy .. choroby rozrostowe. Dlatego najlepiej udać się do neurologa osobiście, który po badaniu neurologicznym będzie mógł powiedzieć więcej, zapewne także zleci wykonanie badań obrazowych. ...

Interakcje Tegretol i tabletek antykoncepcyjnych .. choroby serca można leki stosować łącznie. Lek nie powinien wpływać na wzrost masy ciała. ... Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego .. choroby bolała głowa a pózniej zaczęła boleć noga.Choroba potoczyła się błyskawicznie.W ciągu roku przestała chodzić,lewą ręką poruszać a co najgorsze ma otępienia, mało mówi, ciągle płacze, krzyczy, nie chce spać.Miała badania na ... Specjalista od pachygyrii u dzieci z autyzmem .. choroby są powiązane? ...

Drętwienie połowy twarzy i stopy .. choroby neurologiczne. Najlepiej wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia, glukoza, jonogram, TSH. Dopiero po wykonaniu powyższych badań, rozważyć konieczność konsultacji neurologicznej. ... Objawy i leczenie encefalopatii .. chorobę podstawową. ... Sztywność nóg i ręki, drażliwość, płaczliwość oraz problemy w mówieniu .. choroba? Mama przestała chodzić, ruszać lewą ręką, całymi dniami tylko krzyczy,płacze, ledwo mówi.Proszę mi pomóc tak bardzo bym chciała wiedzieć czy mama powróci do zdrowia? ...

Szumy i bóle głowy w części skroniowej oraz czołowej .. choroba Meniere*a. Należy konsultować się z laryngologiem. ... Skutki uboczne przyjmowania Avonex na stwardnienie rozsiane .. choroby. Najpowszechniejszym działaniem ubocznym są objawy grypopodobne tj. gorączka, bóle mięśni, osłabienie, dreszcze, które stopniowo powinny ustępować. Na początku leczenia niektóre objawy neurologiczne mogą także ulec nasilen ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. choroby demielinizacyjne, jeśli jest takie podejrzenie na podstawie objawów, należy wykonać dokładniejszą diagnostykę ( w kierunku SM ). Zanik korowy wynika najpewniej z opisanych zmian, a także po części związany jest z wiekiem. ...

Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. choroba błyskawicznie postąpiła , że na dzień dzisiejszy nie chodzi, nie porusza ręką i ze zdrowiem psychicznym jest kiepsko.Niech pani poszuka sobie dobrego neurologa i ponownie zrobi badania i rezonans.WAŻNE ... Mówienie po wyjęciu rurki tracheo .. chorobowego. ... Epilepsja a założenie rodziny .. chorobą genetyczną. Możliwe jest jedynie dziedziczenie pewnych czynników predysponujących. Pani dzieci będą miały takie szanse na zachorowanie na padaczkę jak reszta dzieci osób zdrowych. ...

Problemy z rozpoznawaniem otoczenia po śpiączce cukrzycowej .. choroby doszło do powstania wielu toksycznych metabolitów, które wpłynęły negatywnie na mózg, uszkadzając pewne struktury. Obawiam się, że w pełni zdrów Pani mąż już nie będzie. Jeśli nastąpi poprawa to powikłania w postaci ubytkó ... Drętwienie ręki i ucisk pod pachą a nerwica .. choroby? Drętwienie ręki może być wynikiem zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa, ucisk pod pachą natomiast wynikiem zmian zwyrodnieniowych w odcinku piersiowym ( nerwoból ) lub wiązać się z powiększeniem węzłów chło ... Specjalista z okolic Opola lub Katowic od polineuropatii czuciowo-ruchowej .. choroby na kręgosłupa. Chciałabym więcej dowiedzieć się o tej chorobie, zacząć ją lepiej leczyć niż do tej pory. Szukam dobrego lekarza z okolic Opola, Katowic. Jeśli chodzi o zespół cieśni nadgarstka to należy udać się do specjal ...

Wyraźnie powiększona źrenica i bóle głowy .. choroby? Tuż przed rozpoczęciem się u mnie tego problemu, przeżyłam silny stres i nie spałam przez tydzień. Dodatkowo cierpię od tamtego czasu na częste bóle głowy. Przyczyną nierównych źrenic mogą być: urazy głowy, zapalenie lub ... Leczenie depresji przy padaczce .. choroby równocześnie? Czy jest jakiś sposób na moje całkowite wyleczenie? Tak, można leczyć się także w kierunku depresji. Można udać się do neurologa lub psychiatry, który dobierze odpowiednie leki dla Pani, w zależności od nasil ... Skurcze stóp, mięśni łydek i przedramion .. choroby? Należy rozpocząć od wykluczenia podstawowych chorób, czyli zaburzeń elektrolitowych ( potas, wapń, magnez, sód ), nieprawidłowego poziomu cukru we krwi, a także zaburzeń hormonalnych. W dalszej kolejności podejrzewać chor ...

Luki w pamięci przy skoliozie, niedosłuchu i po pobiciu .. choroby neurologiczne lub choruje Pani na coś przewlekle. Najlepiej zgłosić się do poradni neurologicznej, po wstępnej diagnostyce będzie wiadomo jak nasilone są zaburzenia pamięci, z czym mogą się wiązać i jak i czy w ogóle da si ... Bóle uszu, zawroty głowy, mdłości i pogorszony słuch oraz wzrok .. Choroby błędnika rozpoznaje laryngolog za pomocą badania lekarskiego głównie, czyli próba mechaniczna ( zmiana ciśnienia ), termiczna ( płukanie ciepłą i zimną wodą ) a także za pomocą prób badających koordynację ruchową. Niepokoj ... Skutki uboczne stosowania Valprolek u dziecka .. chorobę? Lek może być stosowany u dzieci. Jeśli chodzi o działania uboczne to najczęściej występują one na początku leczenia, stopniowo ustępują. Zalicza się do nich najczęściej: nudności, wymioty, bóle brzucha, senność, wysypka n ...

Zespół Adiego przy powiększonej źrenicy .. choroba? Nigdzie nie mogę znaleźć o niej informacji. ... Zaburzenia pamięci po urazie głowy .. chorobą neurologiczną. ... Leczenie ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia .. choroby. Skąd się bierze? Jak ją się leczy? Jak będzie przebiegał rozwój choroby? Czy jest szansa na jej całkowite wyeliminowanie? Do kogo najlepiej się udać? Brat ma dopiero 24 lata. ...

Równoczesne leczenie padaczki i depresji .. choroby. Czyli od dawna stosuje Pani Trileptal, a od niedawna Coaxil? Można oba leki łączyć. W przypadku coaxilu na efekt trzeba poczekać 2 - 3 tygodnie. Początkowo może występować przejściowo pogorszenie nastroju. ... Bóle głowy, oczu i mdłości przy zaniku płata czołowego .. choroby neurozwyrodnieniowe czy otępienie naczyniopochodne ( w przebiegu miażdżycy, nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy ). Należy wykluczyć także przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa. ... Bóle i zawroty głowy po wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego .. choroby neurologiczne. ...

Przyczyny powstania i leczenie ogniska hipodensyjnego w głowie .. choroby? Czy jest to coś poważnego? Jakie mogły być przyczyny powstania tego schorzenia? Ognisko hipodensyjne jest pojęciem radiologicznym, nie jest chorobą. Może wskazywać na niektóre choroby neurologiczne, zmiany niedokrwienne, ... Objawy choroby Parkinsona .. choroby Parkinsona? Jak się ją leczy? Czy istnieją sposoby, żeby ją zatrzymać lub spowolnić jej postępowanie? Choroba Parkinsona jest chorobą neurozwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego. W dodatku postępującą. Główne objawy t ... Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. chorobę układu nerwowego z zanikaniem komórek nerwowych w mózgu. Siostra ma niedowład lewej strony ciała, zaburzenia równowagi, bóle głowy, siostra nie może mówić. Lekarze nie wiedzą jakie leczenie zastosować, na razie bierze leki ...

Częste bóle głowy przy niestabilności kręgów szyjnych .. chorobowym. Moje dolegliwości są następujące:częste bóle głowy - zrobiłem sobie nawet tomografię,niesamowite zmęczenie,nie wysypiam się,podkrążone oczy,bóle pleców.Dodam,że przed tym całym nieszczęsnym wypadkiem byłem wulkanem ene ... Silny ból oczu i głowy przy chorobie zatok Moja siostra choruje przewlekle na zatoki. Od pewnego czasu cierpi na nieustanne bóle nad nosem między oczami, bóle policzków, nosa. Towarzyszą temu zawroty głowy, podwójne widzenie, ciepłota oczodołów, drżenie rąk, niedomaganie k ... Rehabilitacja osoby po udarze pnia mózgu .. chorobą. Rehabilitacja może trwać długo, a objawy w całości nie znikną. Należy się z tym liczyć. Dodatkowe infekcje mogą dekompensować stan chorego. Dlatego ważna jest prawidłowa higiena, zmiana cewników, odpowiednie leczenie prof ...

Zanik korowo-podkorowy w istocie białej okołokomorowej .. chorobach neurodegeneracyjnych. Niestety stan Pani mamy raczej nie ulegnie poprawie. Ważne jest natomiast leczenie objawowe, zapobieganie infekcjom, rehabilitacja. ... Blizna naczyniopochodna i zaniki korowe tkanki mózgowej .. choroby towarzyszące, czynniki ryzyka. Wynik i tak należy skonsultować z neurologiem. ... Operacyjne leczenie przepuklin w różnych partiach kręgosłupa .. choroby? Do leczenia operacyjnego kwalifikuje się zmiany te najbardziej nasilone, jeśli są to różne poziomu kręgosłupa to operacja nie będzie jednoczasowa. Reszta prawdopodobnie powinna leczona być objawowo i rehabilitacją. Dokład ...

Leczenie operacyjne kręgosłupa szyjnego za granicą .. chorobowych, powodzenia operacji i braku lub występowaniu powikłań pooperacyjnych. Średnio jest to 2 - 4 miesiące. Za granicą są ośrodki np. Niemcy, Francja. Także w Polsce można wykonać taką operację w ramach NFZ i prywatnie, w z ... Częste, silne bóle głowy z katarem, kaszlem, drętwieniem nóg i bólami gardła .. choroby? Silne bóle głowy i drętwienie nóg wskazywałyby na migrenę jednak zastanawiają mnie Twoje inne objawy.... może masz jakiegoś niewyleczonego wirusa? Idź do internisty, a on Ci da dalsze skierowania. ... Nawrót padaczki w czasie ciąży .. choroby? Zwykle pod wpływem hormonów występują zmiany nasilenia choroby, napady mogą występować częściej lub rzadziej. W ciąży także powinna Pani stosować leczenie przeciwpadaczkowe. ...

Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. choroby towarzyszące. ... Leczenie zespołu opóźnionej fazy snu .. Choroba jest przewlekła, najczęściej. Chodzi o to, iż występuje rozbieżność między wewnętrznym zegarem biologicznym a przyjętymi normami czasu snu i pracy. Można stosować wspomagająco leki nasenne, najlepiej jednak stosować higien ... Wpływ szczepionki przeciw WZW na stwardnienie rozsiane .. choroby tj. infekcja. Z każdym zaostrzeniem należy zgłosić się do lekarza prowadzącego. ...

Przeciwwskazania co do tatuaży u epileptyków .. chorobie, należy przyjść z osobą towarzyszącą, która wie jak się zachować podczas napadu. Przede wszystkim należy o zamiarach poinformować lekarza prowadzącego, ponieważ ważne jest czy w Pani przypadku w ogóle to możliwe, czy np. ... Leczenie Zespołu Guillaina-Barrégo .. choroby i jak przebiega jej leczenie? Jest to ostry stan zapalny, powodujący demielinizację obwodowych nerwów. Podstawą jest wzmożony proces autoimmunologiczny, czyli wytwarzanie przeciwciał przeciw strukturom nerwów obwodowych. P ... Dziedziczenie polineuropatii .. chorobę. Często jestem osłabiona, marzną mi ręce i stopy. Według lekarza nie mam odruchów w stopach. Czy polineuropatia jest dziedziczna? Czy moje dzieci też mogą na to chorować? Jaką profilaktykę powinnam stosować? Polineuropatia ...

Drżenie rąk i problemy z mową a nerwica .. chorobę? Jeśli tak, to jaką? Niedawno miałam robione badania izotopowe kości. Czy to może mieć jakiś związek? Oczywiscie objawy mogą wiązać się z chorobą neurologiczną. Stąd jeśli nie wiążą się one ze stresem i są nasilone, do teg ... Masaże przy padaczce .. chorobie. Jeśli od tylu lat napady padaczkowe nie występują to nie powinny wystąpić podczas masażu. ... Niestabilność widzianego obrazu przy anizokorii .. chorobie. Mam 15 lat. Jeśli występuje ona od zawsze to może być to dla Pana taka uroda i nie wiązać się z żadną patologią. Tym bardziej, że nie wspomniał Pan o urazie głowy, czy innej chorobie lub stosowanych ewentualnie lekach. M ...

Alkohol przy padaczce pourazowej po trepanacji czaszki .. chorobie. Wiem, że alkohol , był między innymi powodem ataków. ... Problemy z pamięcią przy chorobie serca .. chorobą serca? Wraz z wiekiem pamięć ulega nico pogorszeniu. Wszystko zależy ile ma Pani lat. Jednak zaburzenia pamięci związane z ważnymi datami może świadczyć o chorobie ośrodkowego układu nerwowego np. otępieniu. Warto skonsult ... Ból, skurcze i drętwienie kończyn .. choroby? Jakie badania powinnam wykonać by się przekonać? Najlepiej udać się do lekarza POZ. Przyczyn może być wiele i należy zacząć od tych podstawowych tj. niedokrwistość, zaburzenia jonowe, niedoczynność tarczycy, cukrzyca. Dla ...

Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. choroba? Czy objawy jej znikną? Jak przebiega leczenie? Jest to choroba wirusowa wywołana wirusem opryszczki HSV - 1. Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji, nawet śmierci. Powstałe ubytki neurologiczne mogą występowa ... Bóle głowy w okolicach lewej skroni .. choroby? Jakiej? Co powinnam zrobić? Może to być objaw zapalenia zatok, infekcji, także migreny. Jeśli mimo stosowania leku ibuprofen lub paracetamol przez około 3 - 5 dni ( 3 razy dziennie 1 - 2 tabl. ) nie będzie poprawy najlepi ... Ból pleców przy skrzywieniu bocznym kręgosłupa lędźwiowego .. chorobę? Czy wynik badania tłumaczy ból, który odczuwam czy też może być jakaś inna jego przyczyna? Lordoza jest fizjologicznym wygięciem kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym łukowato ku przodowi, w tym przypadku jest ona nad ...

Ból żeber i brzucha pod żebrami .. choroby układu pokarmowego. Najlepiej konsultować się z lekarzem rodzinnym. ... Leki na padaczkę w czasie ciąży .. chorobę zażywać w czasie ciąży? Większość leków jest szkodliwa. Lek dla Pani powinien dobrać neurolog, ze względu na wcześniej stosowane leki, musi dobrać ten właściwy, skuteczny w Pani przypadku. Zwykle u kobiet planujących i w c ... Leczenie pourazowej apatii euforycznej .. choroba? Co oznacza dla mnie? Czy będę musiała zmienić dotychczasowy tryb życia? Jak przebiega leczenie? Czy można całkowicie wyleczyć to schorzenie? Apatia to zobojętnienie, euforia czyli nieadekwatne dobre samopoczucie z tendenc ...

Silne bóle głowy i nudności podczas leżenia .. choroby neurologiczne. ... Zaburzenia czucia w kończynach i bóle oraz zawroty głowy a zwyrodnienia kręgów szyjnych .. choroba i jak ją leczyć? Oczywiście taka możliwość istnieje. Bóle głowy i zawroty mogą być związane z chorobą kardiologiczną. Także należy wykluczyć taką możliwość. Można wykonać rtg odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Zabu ... Leczenie porażenia opuszkowego .. choroby: Obecnie nie można się z nią porozumieć bo jej mowa jest bełkocząca. Ma kłopoty z połykaniem. Ma 64 lata,leczona była bez efektu na neurologi . Napisała do mnie błagalny list a ja nie wiem jak jej pomóc. Czy istnieje możli ...

Długotrwałe bóle głowy i zaburzenia koncentracji po wstrząsie mózgu .. chorobą przewlekłą lub stosowanymi lekami. ... Drżenie rąk i głowy podczas stresu .. choroby neurologicznej. Leczenie farmakologiczne ( objawowe ) jest skuteczne, w takiej sytuacji. Nie mniej należy zgłosić się do neurologa osobiście. ... Niesymetryczny układ komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej .. choroba? Co ona oznacza dla dziecka? jak długo trwa leczenie? Wszystko zależy od przyczyny. Ważny jest wywiad okołoporodowy, jak przebiegał poród. Opisane zmiany mogą mieć z tym związek i wówczas powinny stopniowo same ustępować. ...

Bóle stawów skroniowo-żuchwowych a neuralgia .. choroby? lekarze nie mają pewności. W jaki sposób można to sprawdzić? Witaj: ) Powinnaś zgłosic sie do chirurga szczękowo - twarzowego. Chirurg rozwieje twoje wątpliwości. Polecam Klinikę Chirurgii Szczekowo - twarzowej w Warszawi ... Bóle w prawym boku przy wdechu .. chorobowa w wątrobie? Jakie badania powinnam zrobić? Ból podczas wdechu może być związany z nerwobólem lub chorobami układu oddechowego. Ważny jest charakter bólu. Proszę dokładnie obejrzeć skórę w tej okolicy, czy znajdują się ta ... Przyśpieszony i turbulentny przepływ krwi w tętnicach mózgowych .. chorobę? Wiąże się to zapewne z miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym. Należy kontrolować i leczyć nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, kontrolować lipidogram, stosować dietę i ewentualnie leki na obniżenie cholesterolu. U niektó ...

Medycyna naturalna przy leczeniu ADHD .. choroba jest dosyć uciążliwa. Ostatnio lekarz polecił nam skorzystanie z pomocy medycyny naturalnej. Czy naturalne metody leczenia rzeczywiści mogą być skuteczne w leczeniu ADHD? Jeżeli tak, to do kogo najlepiej się udać? Mieszkam ... Zaburzenia czynnościowe podwzgórza .. chorobami naczyniowymi. Zatem objawy mogą być różne związane z miesiączkowanie ( zaburzenia hormonalne ), snem, jedzeniem, termoregulacją. ... Różnice między miopatią i zespołem miastenicznym .. choroby mają podobne objawy. Czy jest jakieś badanie, które może jednoznacznie stwierdzić, na co choruję? ...

Przyczyny drżenia powieki .. choroby? Jest to niezbyt miłe uczucie i trwa zazwyczaj około pół godziny. Czy mogę jakoś się tego pozbyć? ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego z impresją worka oponowego .. choroby? ... Nocne bezdechy i problemy w wybudzaniu się ze snu .. choroby metaboliczne np. cukrzycę, a także spożywanie alkoholu lub niektórych leków. Dosyć istotną informacją jest zatem współwystępowanie chorób przewlekłych, wyniki ostatnich badań lub tych wykonanych w szpitalu. ...

Diagnostyka porażenia przysennego .. chorobie z internetu i objawy pasują. A może to ma jakiś związek z operacją skroni, którą miałam rok temu z powodu padaczki? Moje problemy zaczęły się zaraz po niej. Najprawdopodobniej jest to jednak porażenie przysenne, które ust ... Drżenie ręki i dolnej wargi .. choroba lekarz powiedział że to nie Parkinson. Nie, nie wskazuje to na chorobę Parkinsona. Wszystko zależy od okoliczności i charakteru drżenia. Czy jest ono ciągłe? Czy występują objawy dodatkowe. Tak naprawdę powinna zostać wyko ... Leczenie dyskopatii szyjnej .. chorobie? Dyskopatia to uszkodzenie krążka międzykręgowego C4 - 5, C5 - 6. W zasadzie leczenie jest uzależnione od nasilenia zmian w wykonanych badaniach obrazowych oraz nasilenia dolegliwości. Zatem jest to leczenie objawowe i re ...

Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. choroba uleczalna? Czy są jakieś utrudnienia wynikające z chorowania na nią? Zespół Dyka - Davidoffa - Massona wiąże się z hemiatrofią mózgu z hipetrofią kości czaszki i zatok stwierdzanych w badaniach obrazowych głowy. Uwagę zwra ... Bóle głowy, mdłości i sztywnienie karku .. choroby neurologiczne. Radzę wpierw skonsultować się z lekarzem POZ, który przy braku nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych skieruje do neurologa. ... Śpiączka wskutek choroby nerek Mój chłopak choruje na nerki. Niedawno zapadł w śpiączkę. Lekarze nie dają mu już żadnej nadziei. Co mogę dla niego zrobić? Może Pani dostarczyć odpowiedniej opieki, zapobieganie odleżynom, higiena osobista. W zasadzie pozostaje w ...

Związek padaczki skroniowej z przewlekłą chorobą autoimmunologiczną stawów .. choroby są jakoś ze sobą powiązane? Czy jedna wywołała drugą? Padaczkę mam od dziecka. Chorobę stawów od 19. roku życia ( poprzedzona była częstymi anginami ). W przebiegu niektórych chorób autoimmunologicznych może występować pad ... Częste i silne zawroty i bóle głowy przy pracy fizycznej .. choroby kardiologiczne. Bóle głowy mogą być wynikiem migreny, tu czasami występują także omdlenia. Po wykonaniu badań laboratoryjnych i przy prawidłowych wynikach radzę udać się do neurologa. ... Gwałtowny spadek sprawności fizycznej i nadciśnienie po wcześniejszym udarze .. chorobowy ( przebyty udar, nadciśnienie tętnicze ), być może przebyta zimą infekcja wpłynęły na pogorszenie stanu, szczególnie zbyt wysokie ciśnienie tętnicze. Trudno uchwycić tu konkretną przyczynę. ...

Leczenie skutków karioostenozy u dorosłego .. choroby zniwelować po tylu latach? Czy mam szansę na operację? ... Otępienie, uczucie ciążenia głowy oraz skurcze dłoni, nóg i szyi .. choroby płuc. Najważniejsze jest prawidłowe leczenie tych chorób. Można oczywiście skonsultować się z neurologiem, ale przede wszystkim z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym. ... Ataki nagłych wymiotów i bólów głowy .. choroby mogą to być objawy? Jakie badania powinnam wykonać? Przyczyną dolegliwości mogą być choroby układu pokarmowego czy też nerwowego. Warto udać się wpierw do lekarza POZ, który zweryfikuje podane informacje i skieruje Panią d ...

Przesunięcie obciążenia kręgosłupa L-S do przodu i rozszczep łuku kręgu szyjnego .. chorobę Scheuermanna, dziś często mnie boli kręgosłup, ostatnio jak mnie *poszczyknęło* w krzyżu to 2 tyg. się zbierałem. Zrobiłem rtg opis wygląda tak: *pogłębienie lordozy lędźwiowej, przesunięcie linii statycznego obciążenia kr ... Szanse na wyleczenie osoby w śpiączce z obrzękiem mózgu .. choroba przewlekła, która przyczyniła się do utraty przytomności w wannie. ... Pierwsza pomoc podczas ataku padaczki .. choroby ma właściwie zastosowane leczenie, rodzaj padaczki, czas jej trwania. Przede wszystkim należy unikać czynników wywołujących napad, o ile jest to możliwe np. braku snu, głodu, stresów. Podczas napadu padaczkowego najważniej ...

Zmiany napadowe w prawej okolicy skroniowej w EEG .. chorobą. Dlatego pomocne są przytoczone niepokojące Panią objawy, które skłoniły do dalszej diagnostyki. Może to być padaczka, jeśli mimo eeg występują także wskazujące na to objawy. ... Częste infekcje oskrzeli przy lekach na padaczkę Westa .. chorobę? Nie, raczej infekcje nie są spowodowane przyjmowaniem wymienionych leków. W przypadku padaczki Westa rokowanie co do wyzdrowienia nie jest pomyślne. ... Hiperwaskularyzacja i obrzęk kręgosłupa szyjnego .. choroby uogólnionej. Zatem jest to bardziej problem ortopedyczny i najlepiej konsultować się bezpośrednio z ortopedą. ...

Bóle głowy i oka, łzawienie oraz drżenia mięśni .. choroby stawów i kręgosłupa. Czy wykonane zostały badania laboratoryjne tj. morfologia, jonogram, glukoza, TSH, OB? W zasadzie na podstawie samych objawów nie jestem w stanie także udzielić satysfakcjonującej informacji. ... Diagnostyka przepuklin międzykręgowych, dyskopatii i zwyrodnień .. choroby? Rezonans magnetyczny czy topografia komputerowa? Najlepiej wykonać MR kręgosłupa, które uwidoczni ewentualny ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe. Rozumiem, że rtg zostało już wykonane. ... Zawroty głowy i uderzenia krwi do głowy .. choroba? jakie badania powinienem zrobić? Należy przede wszystkim sprawdzić ciśnienie tętnicze, najlepiej kontrolować je 3 razy dziennie oraz w takiej sytuacji, kiedy odczuwa Pan niepokojące objawy. Warto także zgłosić się do leka ...

Przejściowe ataki niedokrwienne TIA .. choroby podstawowej, czyli nadpłytkowości lub zaburzeń krzepnięcia, migotania przedsionków. Oczywiście przy zaniedbanym lub zlekceważonym TIA ryzyko udaru mózgu jest znaczne. ... Ryzyko demencji w młodym wieku .. chorować na demencje w wieku 24 lat?czy są jakieś znane przypadki kliniczne? Tak, jest to możliwe choć są to bardzo rzadkie przypadki, zwykle związane z poważniejszą chorobą przewlekłą. ... Niedorozwój ciała modzelowatego u dziecka .. choroby i jak ono będzie przebiegać? Jest to wada wrodzona, która w zasadzie może przebiegać o różnym nasileniu i manifestacji klinicznej, nawet bezobjawowo. Dlatego na temat dalszego rozwoju najlepiej aby wypowiedział się lekarz ...

Rehabilitacja przy chorobie Charcota-Mariego-Tootha .. chorobę Charcota - Mariego - Tootha. Jeden neurolog dał mu w szpitalu zwolnienie z lekcji w - f od razu na dwa lata i zalecił delikatną rehabilitację, a drugi twierdzi, że syn powinien ćwiczyć na w - f nawet bardzo intensywnie, a ... Wyobcowanie i wrogość do ludzi po przejściu na emeryturę .. choroby, na przykład psychozy? Ich reakcje są naprawdę niewytłumaczalne. Czy powinnam zabrać ich na jakieś badania? W zasadzie trudno powiedzieć czy to wynik przejścia na emeryturę i tak jakby próby przystosowania się czy faktyczn ... Hypersynchronia zasypiania o charakterze napadowym .. choroby nie stwierdzono. Zatem sam wynik badania EEG nie jest wystarczający w postępowaniu diagnostycznym. Ważny jest wywiad chorobowy, występujące objawy. ...

Skutki uboczne przy zespole Romberga .. choroby? Co należy robić? Zespół Parry*ego - Romberga, bo taka jest całościowa nazwa choroby, jest dolegliwością postępującą. Związana jest z zanikiem tkanek miękkich twarzy, ale przede wszystkim jej połowy. Jak na razie nie znane ... Stwierdzenie stwardnienia zanikowego bocznego na podstawie odruchu nogi .. choroby demielinizacyjne stąd można wykonać MR głowy. ... Silne bóle głowy i żołądka, kłucia w klatce piersiowej i duszności podczas stresu .. choroby są to objawy? Są to objawy stresu. Należy z dystansem podejść do problemu domowego i z rozsądkiem. Można skonsultować się z lekarzem rodzinnym, jeśli masz wątpliwości co do przyczyny dolegliwości. ...

Ciąża przy stosowaniu Depakine i Lamitrin .. chorobie. Dodam jeszcze że pracowałam! PADACZKA NIE JEST DZIEDZICZNA!!!! ... Wypukliny lędźwiowe, objaw próżniowy i zwyrodnienia wyrostków stawowych .. chorobowy, to wymaga leczenia objawowego np. przez neurologa. W dalszej kolejności należy konsultować się z neurochirurgiem w sprawie leczenia operacyjnego. Ma Pani liczne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uciskiem najpewniej na ... Zawroty głowy i problemy z chodzeniem po zatruciu środkiem chemicznym .. choroba przyspieszyła ujawnienie się objawów. ...

Osteofity i nierówności powierzchni granicznych kręgów piersiowych .. choroby? Nie napisał Pan objawów, a w zasadzie jest to kluczowa informacja w podjęciu leczenia. Z wynikiem najlepiej osobiście skonsultować się z neurochirurgiem. Jeśli występuje ucisk na worek oponowy, możliwe także, że na korzen ... Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym .. chorobę? ... Wyładowania o charakterze tripletów i multipletów w wyniku próby ischemicznej .. chorobę zapadłam? Co dla mnie oznacza taki wynik? ...

Pogarszający się wzrok po udarze mózgu .. choroby oczu. A dopiero w następnej kolejności przyczyn neurologicznych. ... Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. choroby nowotworowej, może to być ognisko pierwotne lub przerzut. Watro z wynikiem niezwłocznie udać się do lekarza. Zostanie Pan przyjęty na oddział w celu dalszej diagnostyki. ... Rekonwalescencja po zapaleniu nerwu twarzowego .. chorobą. Myślę, że najlepiej pozostać w domu, o ile wizyta nie jest za 2 - 4 tyg. Odpoczynek i spokój na pewno pozytywnie wpłyną na poprawę stanu zdrowia. ...

Leczenie wirusowego zapalenia móżdżku .. chorobie. Jak wyglądało leczenie? Czy długo dochodzi się do siebie po tej chorobie? Brat znajduje się w stanie ciężkim ( tak mówią lekarze ). Ma 35 lat. Będę wdzięczna za wszelkie informacje na temat zapalenia mózgu. ... Drętwienie głowy w okolicach lewej skroni .. choroba ucha czy próchnica i jej powikłania. ... Genetyczne uwarunkowania Zespołu Dandy-Walkera .. choroba ta jest uwarunkowana genetycznie, czy nie. W jaki sposób można to sprawdzić? Czy jest to możliwe do sprawdzenia? Planujemy z mężem drugie dziecko. Jakie jest prawdopodobieństwo, że też będzie chore? W zasadzie nie ma jedno ...

Ból głowy przy gwałtownych ruchach po zapaleniu opon mózgowych .. chorobą ? Nie można wykluczyć takiej możliwości. Większym prawdopodobieństwem są jednak zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego. Także w tym kierunku radzę wykonać diagnostykę. ... Chód na szerokich nogach, bełkotanie, oczopląs poziomy i rozstrojenie nerwowe .. choroby. Badania wykluczyły 3 najczęściej występujące rodzaje tej choroby. Wiem, że nie tylko ataksja powoduje tego typu objawy neurologiczne. Co to może być? Objawy wymienione przez Panią nazywa się mianem zespołu móżdzkowego, wy ... Pobudzenie przy chorobie Alzheimera .. choroby Alzheimera? Co powinniśmy zrobić? Jako działanie uboczne leku może występować podniecenie, depresja, splątanie czy zaburzenia snu. Trudno zatem powiedzieć czy jest to wynik głównie leku. ...

Silne, wieczorne bóle głowy pomiędzy lewym okiem a lewym uchem .. choroby jamy ustnej, zatok obocznych nosa, czy tętnicy skroniowej ). Drętwienie nóg po założeniu nogę na nogę jest normalnym zjawiskiem i wynika z ucisku na tętnice kończyn dolnych. Zawroty głowy i mroczki mogą wynikać z nieprawid ... Brak rozwoju gruczołów piersiowych przy porażeniu mózgowym .. chorobę. Czy powinnam się tym martwić? Raczej nie powinno mieć to przełożenia na rozwój gruczołów piersiowych. Najlepiej aby rozwój dziecka oceniał pediatra na podstawie osobistego badania. Rozwój dziecka może być nieco opóźniony, ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. choroby demielinizacyjnej. W zasadzie konieczna jest dalsza diagnostyka np. wykonanie badania płynu mózgowo - rdzeniowego, ewentualnie powtórzenie MR za jakiś czas. Na diagnostykę mają wpływ występujące dolegliwości. ...

Szanse na cofnięcie otępienia po zawale serca z niedotlenieniem mózgu .. chorował , nie brał rzadnych lekarstw )Obudził sie po dwóch dniach, ale ma problemy z pamiecią.Wszystkich poznaje ,wie jak się kto nazywa za chwile coś mówi od rzeczy, wszystkie podstawowe czynności umie zrobić tylko nie wie jak s ... Ból z tyłu po prawej stronie głowy promieniujący na kark .. choroby? Bez badania trudno zróżnicować czy są to napięciowe bóle głowy czy np. zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego i wykonać rtg szyi. ... Drżenia mięśni, wędrujące bóle całego ciała i zanik mięśnia czworogłowego uda .. choroby niedokrwiennej serca. Mam 46 lat i prowadzę aktywny tryb życia. Zastanawiam się co może być powodem pojawiających się drżeń, bólów i zaniku mięśnia. Czy powinnam udać się do neurologa? Należy wykonać dokładną diagnostykę. ...

Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. choroby nie łatwo zdiagnozować a wyniki nie pokazują wszystkiego wiem z własnego doświadczenia u mnie zdiagnozowano EPI 10 lat temu a tak naprawde objawy miałam juz od jakiś 15 lat i pamiętaj jeśli okaże sie ze córka jest chora ni ... Uleczalność nieładu rdzeniowo-móżdżkowego i zespołu móżdżkowego .. choroba jest wyleczalna i skąd się wzięła? Mama ma 55 lat i zawsze była zdrowa. ... Przyczyny drętwienia palców u ręki i bólu nadgarstków .. choroby? Prawdopodobnie dochodzi do ucisku na naczynia lub nerwy kończyny górnej. Powinna Pani udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje Panią do neurologa lub chirurga naczyniowego. Możliwe, że będzie trzeba wykonać ...

Zwiększająca się częstotliwość napadów padaczki podczas snu .. choroba powróciła? Jakie badania powinnam wykonać? czy konieczna jest zmiana leków? Jeśli objawy się nasiliły to tym bardziej należy zweryfikować leczenie, zmienić leki lub dawkowanie dotychczasowych leków. Można powtórzyć badanie ... Przyczyny powstania i konsekwencje choroby Charcota-Mariego-Tootha .. choroby, ale niestety są dostępne tylko dla lekarzy i pracowników służby zdrowia. Na czym dokładnie polega ta choroba? Jakie są jej przyczyny i czy może być niebezpieczna? Jak teraz wyglądać będzie leczenie? ... Objawy i leczenie chorób neurodegradacyjnych .. choroby neurodegradacyjne? Jakie są objawy tych chorób? W jaki sposób przebiega leczenie? Gdzie można szukać informacji na temat tych chorób? Choroby neurodegeneracyjne to takie, które niszczą komórki mózgowe, mogą być nabyte lub ...

Zmiany demielinizacyjne przy epilepsjj .. chorobą, nie związaną z padaczką. Wszystko zależy jaki jest wywiad w kierunku objawów. Na pewno nie są one wynikiem padaczki. ... Ucisk i bóle głowy, złe samopoczucie oraz mdłości .. chorobę? Wszystko zależy o jakie badania krwi chodzi. Warto, aby zbadał Pana neurolog. Przyczyną może być choroba neurologiczna lub po prostu infekcja górnych dróg oddechowych czy przewodu pokarmowego. ... Bóle głowy i zaburzenia równowagi przy wyprostowanym kręgosłupie szyjnym .. choroby demielinizacyjne. Oczywiście dźwigania należy przede wszystkim unikać. ...

Bóle i zawroty głowy oraz drętwienia połowy ciała po urazie .. choroby są to objawy? Nie koniecznie musi to być wynik przebytego wcześniej urazu. Warto udać się do neurologa, wykonać także MR głowy. Należy wykluczyć choroby demielinizacyjne, choroby kręgosłupa, a także zmiany pourazowe w mózg ... Wiarygodność badania EEG i tomografii mózgu przy autyzmie inteligentnym .. chorobie? Czy są jakieś badania, które zaleca się chorym na autyzm w przypadku podejrzenia uszkodzenia mózgu? Możliwe, że wykonane badania są prawidłowe. Lepszym badaniem będzie MR głowy, zamiast CT. Jednak wszystko zależy od stan ... Lekkie skurcze gardła .. choroby? Niestety bez badania laryngologicznego się nie obejdzie. Radzę zapisać się do poradni lub prywatnie. Warto wykluczyć chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego. ...

Stany napadowe u niemowląt .. chorobowych, stąd najlepiej sprecyzować o co dokładnie chodzi. ... Rokowania przy uszkodzeniu móżdżka po operacji krwiaka .. chorowała na serce. Czy ma szansę wrócić do zdrowia? Niestety na podstawie tych informacji nie można się wypowiedzieć. Myślę, że lekarze prowadzący znają dokładnie stan Pani babci, a zatem także mogą nieco więcej powiedzieć o roko ... Podwójne widzenie przy pozytywnych wynikach badań okulistycznych .. choroby? Czy mogę stracić wzrok albo znacznie pogorszyć? Podwójne widzenie, po wykluczeniu chorób okulistycznych, może wynikać z uszkodzenia mięśni czy nerwów okoruchowych, miastenii czy chorób demielinizacyjnych np. SM. Dlatego n ...

Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. choroby. kiedy robiłam prawo jazdy nie chorowałam jeszcze. miałam wtedy 18 lat. dopiero w tamtym roku miałam dwa ataki. od tamtej pory nie mam żadnych i leki słabe przyjmuję. jeśli chodzi o hamowanie za samochodem to zdarza mi się ... Mrowienie, kłucia i uczucie prądu w nogach .. chorobe,mysle o SM.OBjawy sa podobne do tych co mam.Jestem pod kontrola neurologa. ... Możliwość nagłego odstawienia Depakine Chrono na depresję .. chorowała Pani na padaczkę to raczej napad nie wystąpi po odstawieniu leku. ...

Leczenie zaniku mózgu w młodym wieku .. choroba ( oprócz tarczycy,cukrzycy i braku witamin ) może jakieś zmiany hormonalne?Codziennie trace nadzieje ze to minie bo juz tak dlugo trwa,a świat jest dla mnie coraz bardziej *za mgłą*coraz bardziej *odplywam*.A bardzo chce w ... Kilkudniowe bóle z prawej strony głowy .. choroby? Ważna jest dokładna okolica pojawienia się zmian, jeśli zmiany zlokalizowane są w okolicy szyi, podżuchwowej, potylicznej mogą oznaczać powiększone węzły chłonne. Najlepiej skontaktować się jutro z lekarzem osobiście. ... Senność i zmęczenie przy stosowaniu Trileptal i Clonazepan .. chorobą? To przez lek, Clonazepan jest pochodnym benzodiazepiny. Jest to lek uznany jako podobnie działający do alkoholu, nie wolno po nim prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn w ruchu. Wykrywają go również testy narkotykowe. ...

Bóle po lewej stronie głowy i wymioty przy nadciśnieniu .. choroby? Jakie badania powinnam wykonać, żeby to sprawdzić? Jak leczyć nadciśnienie? Wystarczy wykonać co najmniej 3 kontrolne pomiary w ciągu dnia i tak przez tydzień, o różnych porach. Oczywiście najlepiej wyniki zapisać. Wymiot ... Przebieg USG przezciemieniowego u niemowlęcia .. choroby takie badanie wykrywa? U wcześniaków badanie usg wykonuje się rutynowo. Związane jest to z większym prawdopodobieństwem krwawienia dokomorowego okołoporodowego. Także proszę nie martwić się na zapas, szczególnie jeśli u dz ... Wyleczenie stwardnienia rozsianego w początkowym stadium choroby Od pewnego czasu mam lekki niedowład nóg. Badanie RM wykazało obszary hyperintensywne, obrazy T2 zależne w istocie białej. Czy wynik tego badania i mój objaw mogą świadczyć o stwardnieniu rozsianym? W zasadzie trudno się wypowiedz ...

Ból lewej połowy twarzy .. choroby? Do jakiego lekarza powinnam się zgłosić, jakie zrobić badania? Jakie leki przeciwbólowe mogą mi pomóc. Ból jest nie do zniesienia. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Można skonsultować się z neurologiem lub laryngologiem ... Pahygyria i poszerzenie zakrętów istoty szarej .. choroba? Jak się ją leczy? Czy jej skutkiem może być autyzm? ... Leczenie dystonii psychogennej .. choroba? Jak się objawia i jak się ją leczy? Co stosuje się w leczeniu? Farmakologię, rehabilitację czy zabiegi bądź operacje? Dystonia to mimowolne ruchy ruchów wywołujących skręcanie i wyginanie różnych partii ciała. Na tle psyc ...

Badania przy długotrwałych problemach z pamięcią .. choroby to skutek, a nie przyczyna moich problemów. Czy powinienem wykonać jakieś dodatkowe badania? Jakie badania dotąd wykonano? Czy były to badania obrazowe głowy? Można rozważyć wykonanie eeg i np. CT/MR głowy. Zaburzenia pami ... Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane .. choroby objawy ulegają nasileniu, wówczas chory jest uzależniony od pomocy osób bliskich, często wymaga rehabilitacji. Dużo istotnych informacji znajduje się na stronach tj. http://www.ptsr.org.pl/pl/ http://www.sm.slask.pl/ ... Ryzyko odebrania prawa jazdy epileptykowi .. chorobę. Czy to prawda? Powinienem sam gdzieś to zgłosić? A jeśli tak, to czy grozi mi coś, jeśli nigdzie tego nie zgłoszę i nadal będę jeździć za kierownicą samochodu? W zależności jak dawno miałeś ostatni atak padaczki. Jak mnie ...

Zaniki korowe płatów czołowych i ścieńczenie kości czołowej czaszki .. choroby przewlekłe związane np. z układem krążenia, cukrzyca i inne choroby metaboliczne, choroby nerek, zaburzenia gospodarki wapniowo - fosforanowej, predyspozycje rodzinne. Warto rozpocząć diagnostykę od podstawowych badań tj. ... Ból szyi a brachialgia .. choroby. ... Nieskuteczność Depakine przy padaczce pourazowej .. choroba? Powinien iść do lekarza i opowiedzieć mu, co się dzieje. Lekarz może zwiększyć dawkę obecnie przyjmowanego leku lub włączyć nowy lek albo zmienić na inny. Teraz jest dużo leków p/padaczkowych i zapewne lekarz dobierze odp ...

Specjalista od cyst Tarlova w Polsce .. chorobie. Bardzo proszę o jakieś informacje. ... Śpiączka po zakrztuszeniu .. chorował na raka krtani. Podczas ostatniej wizyty w szpitalu, tata zakrztusił się i zapadł w śpiączkę. Ma uszkodzoną dużą część mózgu, nie oddycha samodzielnie. Czy tata ma szansę wrócić do zdrowia? Niestety nie potrafię odpowiedz ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. choroby, stwierdzono u mnie nerwicę:( mam 24 lata. ...

Zaburzenia mowy, równowagi, pamięci i świadomości .. choroby otępienne, udar? Bardzo trudno powiedzieć jaka jest przyczyna bez możliwości zweryfikowania badań osobiście. Proszę skonsultować się z dobrym neurologiem, najlepiej w poradni przyszpitalnej lub lekarzem pracującym na oddzi ... Ból twarzy po odstawieniu leku Amizepin na zapalenie nerwu trójdzielnego .. choroby, ale teraz( jakiś tydzień temu )wszystko wróciło. Okropny ból twarzy, nie mogę się uczesać z bólu. Co powinnam zrobić? Do jakiego lekarza powinnam się udać? Należy udać się do neurologa. Z dużym prawdopodobieństwem to nawr ... Objawy choroby Stopy Mortona .. chorobie stopy Mortona. Czy ja też na to choruję? Jak mogę to sprawdzić? Przede wszystkim radzę skonsultować się z ortopedą, który wykona rtg śródstopia i ewentualnie dokładniejsze badanie obrazowe. Możliwe, że jest to zespół Mort ...

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych u dziecka .. chorowała na pneumokokowe zapalenie opon mózgowych z ropnym zapaleniem mózgu. Od tamtej pory ma padaczkę, jest karmiona sondą. Nie rozwija się. Czy jest w Polsce jakaś klinika zajmująca się takimi problemami? Czy to, że nie ma pop ... Leczenie zespołu policystycznych jajników przy nadciśnieniu śródczaszkowym .. choroba wyklucza leczeni drugiej. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Na jakiej podstawie rozpoznano zespół policystycznych jajników? Wykonano badania hormonalne? Proszę pamiętać, że choroba ta może przebiegać z różnym nasilen ... Leczenie zaburzeń widzenia, smaku i czucia przy fibromialgii .. choroby fibromialgii. Od kilku lat tracę przytomność, mam zaburzenia widzenia, smaku powonienia i czucia. Co powinnam zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Co to za choroba? Najlepiej udać się do neurologa. Nie jest to na pewno wynik f ...

Pulsujący nerw pod prawym okiem .. choroba jest groźna? Co powinnam zrobić? Do jakiego specjalisty się udać? Najpewniej drga Pani dolna powieka, co może być wynikiem stresu, zmęczenia, zaburzeń jonowych. Proponuję suplementować magnez, wapń oraz potas. Dużo potasu ... Imprezy klubowe przy padaczce .. chorobie ważne jest systematyczne przyjmowanie leków ( z dokładnością do 1/2 godz. ), odpoczynek, życie bez stresu. Tylko żeby dało się wykonać jest mało prawdopodobne, szczególnie chodzi o stres. A, co do samochodu, to przepisuję ... Zaburzenia widzenia i utrata przytomności przy syndromie Dandy-Walkera .. chorobę? Czy będę mogła zajść w ciążę po raz kolejny? Zespół Dandy - Walkera to zespół wad wrodzonych, bardzo rzadko może występować postać rodzinna, ale najczęściej wynika z zaburzeń rozwoju płodu. Stąd małe jest prawdopodobieńst ...

Leczenie ubytków w polu widzenia .. choroby to objawy? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób zniwelować objawy? Tak, oznacza to ubytek w polu widzenia. Przyczyną mogą być choroby siatkówki czy jaskra. Leczeniem zajmują się okuliści, w zależności od choroby ... Nadmierna potliwość a zaburzenia neurowegetatywne .. choroba? Czy jest uleczalna? W jaki sposób przebiega leczenie? ... Konsekwencje pojawienia się epilepsji przy cukrzycy .. choroby razem stanowią duże zagrożenia dla brata? Czy jest to niebezpieczne? Co powinniśmy zrobić? Na pewno należy leczyć i cukrzycę i padaczkę. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, stanu ...

Objawy neuralgii Arnolda .. choroba? Czym się objawia? Czy da się ją wyleczyć? Jak wygląda leczenie? Neuralgia Arnolda to neuralgia nerwu podpotylicznego. Charakteryzuje się bólem na karku biegnącym przez okolicę ciemieniową aż do przodu i obejmując także cz ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. choroby? Dodam tylko, że moja koleżanka miała także jedno ognisko, później zrobiło się ich coraz wię cej i choruje na stwardnienie rozsiane. ... Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. chorobe może to oznaczać dla mojej mamy i jak szybko powinnyśmy zglosić się do lekarza neurologa? Wszystko zależy jakie występują objawy. Dość duży zanik korowy może wynikać z chorób przewlekłych, miażdzycy naczyń, nadciśnienia tę ...

Leczenie zespołu Gradiniego .. choroba? Czym się objawia? Czy można ja całkowicie wyleczyć? Jak powinno przebiegać leczenie? Inaczej to zespół szczytu piramidy. Jest powikłaniem zapalenia ucha środkowego. Objawy to: wyciek z ucha, ból, porażenie nerwu odwodzące ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ