Tt kręgowe

neurologiczne.pl & tt kręgoweBadanie zborności ruchów .. kręgowego oraz układu przedsionkowego. Dlatego lekarz zaczyna badanie w zasadzie już od chwili wejścia pacjenta do gabinetu zwracając szczególną uwagę na koordynację w czasie chodzenia i rozbierania. Do podstawowych badań należą: ... Objawy oponowe .. kręgosłupa. Objaw Brudzińskiego karkowy polega na odruchowym zgięciu kolan przy biernym pochyleniu głowy ku przodowi. Jest on stwierdzany przy okazji badania sztywności karku. Objaw Brudzińskiego łonowy to odruchowe zgięcie kończy ... Odruchy patologiczne .. kręgowego i biegnącego do mięśni ) drogi piramidowej, czyli drogi biorącej udział w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, wykonywaniu ruchów dowolnych i ich koordynacji. Do najważniejszych odruchów patologicznych zaliczamy: Objaw ...

Badanie odruchów fizjologicznych .. kręgowy do efektora, którym jest mięsień. Badanie przeprowadza się za pomocą młoteczka neurologicznego, którym dość silnie i energicznie uderza się w ścięgno badanego mięśnia ( rzadko w kość ). W rezultacie dochodzi do jego skurcz ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. kręgowy. Procesy chorobowe będą powodować pojawianie się nieprawidłowości w jego składzie. Punkcja lędźwiowa Płyn mózgowo rdzeniowy ( PMR ) jest pobierany przez nakłucie lędźwiowe. Wykonuje się je w pozycji leżącej na prawym boku ... Badania obrazowe mózgu .. kręgowego i jest w zasadzie uzupełnieniem badania CT. Metoda ta pozwala na odróżnienie substancji szarej od białej oraz krwi od płynu mózgowo - rdzeniowego. Wskazaniem do badania są m.in. niektóre guzy mózgu, stwardnienie rozsiane ...

Choroba Devica .. kręgowego i nerwów wzrokowych, przy czym zajęcie tych struktur może nastąpić jednocześnie lub pojawiać w krótkich odstępach po sobie. Odróżnienie choroby od stwardnienia rozsianego ( SM ) w początkowym okresie może sprawiać znaczn ... Jamistość rdzenia kręgowego .. kręgowego. Choroba jest rzadka i występuje częściej u kobiet. Jej początek przypada na 2 - 3 dekadę życia a rozwój choroby może trwać przez wiele lat. Przyczyna jamistości rdzenia jest jeszcze nie poznana. Tworzące się jamy w rdze ... Rdzeniowy zanik mięśni .. kręgosłupa. Ostanie badania sugerują, iż łagodzący wpływ na przebieg choroby może wywierać kwas foliowy i witamina B12. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , ...

Anatomia układu nerwowego .. kręgowy. Natomiast do układu nerwowego obwodowego zalicza się 12 par nerwów czaszkowych oraz nerwy rdzeniowe i stanowi on, tak jakby zespolenie pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a narządami zmysłowymi ( receptory ) i wykonawczy ... Ośrodkowy układ nerwowy .. kręgowego należy mózgowie. Mózgowie człowieka jest skomplikowaną strukturą i można je podzielić na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy Rdzeń kręgowy jest częścią dolną ośrod ... Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. kręgosłupa i nadmierne wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną ( lordoza ). Postęp choroby jest powolny, choroba nie wpływa na okres przeżycia. W diagnostyce FSHD wykonuje się badanie aktywności CK ( kinaza kreatyny ) w surowicy, EM ...

Dystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. kręgosłupa w stronę brzuszną ( lordoza ). Dochodzi do znacznego osłabienie mięśni, szczególnie w okolicy obręczy barkowej i miedniczej. Dziecko ma problemy z wstawaniem z podłogi czy krzesełka ( wspina się po sobie ) oraz z wchodz ... Dystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. kręgosłupa. W celu rozpoznania choroby wykonuje się badanie aktywności CK, EMG oraz biopsję mięśnia ( niska zawartość merozyny ). Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. kręgosłupa, duża głowa, deformacje kości ( kość strzałkowa i piszczelowa ), patologiczne złamania, rzadziej glejaki w obrębie nerwów wzrokowych, gwiaździaki, padaczka. Dużym problemem są również nadpobudliwość, zaburzenia uwagi i ...

Urazy rdzenia kręgowego .. kręgowego powstają wskutek ciężkich urazów i prowadzą przeważnie do nieodwracalnych konsekwencji, w połowie przypadków nawet do śmierci. Przyczyną takiego uszkodzenia są przeważnie wypadki drogowe, upadki ( szczególnie osoby stars ... Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. kręgowego opiera się na badaniu neurologicznym, zdjęciach rentgenowskich kręgosłupa, neuroobrazowaniu tj. tomografii komputerowej ( CT ), szczególnie HRCT ( tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości ), rezonansie magnetyczn ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. kręgowo - podstawnego, zaburzenia rytmu serca, chwilowy spadek ciśnienia, nadpłytkowość, czerwienica prawdziwa, choroba samych naczyń wewnątrzmózgowych, napady padaczkowe. Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku ...

Guzy czaszki .. kręgosłupa, rzadziej w kościach pokrywy czaszki. Przy dużych rozmiarach może powodować ból głowy. Do łagodnych guzów czaszki należą również torbiele, włókniak kostniejący lub niekostniejący czy niektóre przypadki guza olbrzymiokom ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. kręgowego. Są to zmiany łagodne i powstają z komórek opony pajęczej. Oponiaki lokalizują się głównie w okolicy sierpa mózgu ( wypustka opony twardej przebiegająca w płaszczyźnie pionowej ), okolicy kości klinowej i siodła tureckie ... Glejaki .. kręgowego rozpoznawanym głównie u młodych dorosłych i dzieci. Do objawów guza należą: bóle głowy, nudności, wymioty, wodogłowie, zaburzenia koncentracji, osobowości. Rozpoznanie wyściółczaka obejmuje badania obrazowe tj. tomografi ...

Guzy rdzenia kręgowego .. kręgowego pochodzą z komórek samego rdzenia, korzeni nerwowych, opon, czy naczyń krwionośnych. Znacznie częściej spotykane są nerwiakowłókniaki, oponiaki i wyściółczaki, rzadziej guzy przerzutowe i gwiaździaki. Można je podzielić ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. kręgowego, a także kwalifikacji chorego do operacji mają badania obrazowe, do których należy tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to angiografia ( badanie radiologiczne z podaniem środka kontras ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. kręgowym. Możliwe umiejscowienie się rdzeniaków to móżdżek, a wyściółczaków w obrębie układu komorowego mózgu. Objawy kliniczne guzów mózgu u dzieci Szczególną czujność u rodzica powinny wzbudzić przewlekłe bóle głowy, wymioty, za ...

Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. kręgowym. Do innych guzów wrodzonych zaliczają się torbiele naskórkowe, struniaki, guzy splotu naczyniówkowego, torbiele koloidowe komory trzeciej. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwiecińs ... Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. kręgowego dają rak piersi, rak prostaty, rak drobnokomórkowy płuc. Zmiany wtórne powodują ucisk rdzenia lub kręgowego splotu żylnego, przeważnie w odcinku piersiowym. Zmiany wtórne mogą być bezobjawowe lub występować w postaci ból ... Ataksja .. kręgowego w rezultacie urazu, zwyrodnienia, polineuropatii, poprzecznego zapalenia rdzenia, stwardnienia rozsianego, ucisku rdzenia, guza rdzenia, zmian naczyniowych, wiądu rdzenia, niedoboru witaminy B12. ...

Zaburzenia czynności zwieraczy .. kręgowym na poziomie kości krzyżowej i podlega nadzorowi mózgu. W różnych chorobach ośrodki te mogą ulec uszkodzeniu. Zaburzenia czynności zwieracza pęcherza moczowego Mogą polegać na zaburzeniu magazynowania moczu lub upośledzony ... Zawroty głowy .. kręgowych i tętnicy podstawnej. Warto wspomnieć o czynnościowej przyczynie zawrotów głowy związanych z zaburzeniami psychiatrycznymi ( depresja, psychozy, lęk ), stwardnieniem rozsianym, nerwiakiem nerwu słuchowego, udaru pnia móz ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu rdzenia kręgowego .. kręgowego należy zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia, zespół Browna - Sequarda, zespół stożka rdzeniowego, zespół sznurów tylnych. Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia powstaje w wyni ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu nerwów obwodowych .. kręgowego, guz ) charakteryzujące się promieniowaniem bólu, zaburzeniem czucia w obrębie unerwienia korzenia rdzeniowego, osłabieniem siły mięśniowej. Zespół ogona końskiego Zespół ogona końskiego jest wyrazem uszkodzenia dolnych ... Rozszczep kręgosłupa u noworodka .. kręgosłupa. Czeka nas operacja. Czy po niej mój synek będzie chodził? Leczenie noworodków z rozszczepem kręgosłupa i stan po operacji uzależniony jest od tego z jakim typem rozszczepienia mamy do czynienie. Rozszczepienia mogą wys ... Powrót do sportu po operacji przepukliny lędźwiowej .. kręgosłupowych. przypadku sportowców dużą rolę odgrywa rodzaj dyscypliny. Treningi oparte na wysiłku statycznym, tj ponoszenie ciężarów, sporty siłowe powodują bardzo duże obciążenie kręgosłupa i powrót do wyczynowego sportu powin ...

Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa Od dłuższego czasu odczuwam ból w plecach na wysokości lędźwi oraz drętwienie i promieniowanie bólu w prawej nodze. Czy to coś poważnego? Do jakiego lekarza się udać? Bardzo prawdopodobne, że są to objawy dyskopatii w odcinku lędź ... Torbiel oponowa .. kręgowego typu bulging disc nieznacznie uciskające worek oponowy i zwężający oba otwory międzykręgowe. Na poziomie L5/S1 widoczna jest nieznaczna pośrodkowa wypuklina krążka międzykręgowego, bez cech ucisku na struktury nerwowe. N ... Ból w dolnej części pleców .. kręgosłupa, aby ocenić czy nie ma skrzywienia. Należy również ograniczyć siedzenie przed komputerem, pozycja siedząca jest najbardziej obciążająca dla kręgosłupa oraz spróbować odpowiedniej gimnastyki. ...

Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. kręgowego ) może świadczyć o stwardnieniu zanikowym bocznym? W badaniu obrazowym w przypadku SM występują ogniska demielinizacyjne w istocie białej głównie okołokomorowo oraz w rdzeniu kręgowym. W przypadku Stwardnienia Zanikowego ... Objawy wstrząśnienia mózgu .. kręgosłupa szyjnego i CT głowy. Drganie powieki nie jest objawem urazu głowy. ... Objawy niewielkiej dyskopatii zwyrodnieniowej .. kręgowych i wypukliną krążka międzykręgowego powodującym modelowanie worka oponowego bez ucisku struktur nerwowych. Ponadto z odchyleń uwidocznione są mnogie wielopoziomowe drobne torbiele korzeniowe obustronne o średnicy max 1 cm ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. kręgosłupa, gdyż problemy z bólami dłoni mogą być spowodowane dyskopatią w tym odcinku. Problemy z chodzeniem z kolei mogą być spowodowane chromaniem neurogennym, czyli uciskiem korzeni nerwowych w odcinku lędźwiowo - krzyżowym. P ... Ciarki na skórze .. kręgowego, awitaminozie B12, dyskopatii szyjnej. Zatem diagnoza choroby neurologicznej może się potwierdzić, jednak nie jest to pewne. Trudno wykonać cały panel badań obrazowych: jednak zalecałbym badanie obrazowe głowy, jak CT cz ... Hipoplazja tętnicy mózgu .. kręgowych tworząc krąg, który kompensuje zmniejszony przepływ krwi z jednej strony. ...

Przepuklina jądra miażdżystego .. kręgowego L4 - L5 - dehydratacja. na tej wysokości widoczna pośrednia lewa przepuklina jądra miażdżystego wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość 7 mm a szer. 20 mm uciskająca na worek oponowy i lewe korzenie nerwowe, wype ... Rezonans czy tomografia przy dyskopatii kręgosłupa w części lędźwiowej i szyjnej .. kręgosłupa w części lędźwiowej i szyjnej jakie badanie powinnam wykonać: rezonans magnetyczny czy tomografię. Z kontrastem czy bez? Należy wykonać badanie MRI bez kontrastu. Kontrast zaleca się jeśli była już wykonywana operacja c ... Wypuklenie krążka modulującego .. kręgosłup i wszystkie kręgi oraz zadawał ćwiczenia. Mam do niego przyjść za 1 miesiąc. Wyjaśnia mi on iż jest tak: był nacisk na nerw i teraz jest on obolały i dlatego ten ból. Musi się zregenerować. Nie gram już od 2 miesięcy w p ...

Torbiel oponowa Tarlova a uprawianie sportu .. kręgosłupa przy skoku do wody na basenie, miałam robiony MRI, w którym to wyszło, że mam Torbiel Tarlova. Nie mam zbyt dużych dolegliwości. Chodzę na basen i ćwiczę mięśnie kręgosłupa. Nie biorę żadnych leków przeciwbólowych, gdyż ... Padaczka a masaż kręgosłupa .. kręgosłupa i całego ciała? Nie ma żadnych przeciwwskazań do masażu, nie zwiększa to ryzyka napadów padaczkowych. Jeśli nie ma Pan napadów już 15 lat, to można odstawić powoli leki przeciwpadaczkowe. ... Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. kręgosłupa ). Można wykonać jeszcze nakłucie lędźwiowe i zbadać płyn mózgowo - rdzeniowy. Jednak lekarz wypisujący Pana ze szpitala powinien postawić rozpoznanie. Nie bardzo wiem, czy jest to miastenia. W grę wchodzą jeszcze choro ...

Blokada nóg przy chodzeniu po schodach u osoby z padaczką .. kręgowego trudno powiedzieć w jakim odcinku to zależy od dodatkowych objawów, o tym powinien zdecydować neurolog. ... Zwyrodnienie kręgosłupa a praca fizyczna .. kręgosłupa lędźwiowego wykonane w sekwencjach SE,FR FSE, obrazy T1, T2 zależne, przekroje poprzeczne, strzałkowe. W wyniku badania znajduję: W badaniu MR krążek międzykręgowy L5 - S1 o obniżonej wysokości i z obecnością pośrodkowo ... Objawy po urazie rdzeniowo-korzeniowym .. kręgosłupa może dojść do urazu rdzenia kręgowego, zwykle w wyniku niestabilnego złamania. Czasami dochodzi jedynie do szoku rdzeniowego, który ustępuje po kilku dniach. Jednak w cięższych przypadkach, może dojść do nieodwracalnych ...

Chwilowy bezwład palców nóg i rąk .. kręgosłupa, aby wykluczyć inną przyczynę tych dolegliwości. ... Dyskopatia lędźwiowa a ataki drgawkowe z utratą mowy .. kręgosłupa lędźwiowego ( mam 32 lata ). Obecnie czekam na kolejną operację kręgosłupa lędźwiowego, lecz nigdy wcześniej nie miałem takich objawów jak teraz a mianowicie, ataki drgawkowe całego ciała poprzedzone uczuciem przechodze ... Leczenie zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa .. kręgowe C3 - C4,C4 - C5 i C5 - C6 są miernie obniżone i wykazują cechy dehydratacji wyrażone obniżeniem sygnału w sekw FSE T2. Na poziomie C3 - C4 przepuklina podwięzadłowa centralnodwuboczna ograniczająca przednią rezerwę płynową ...

Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. kręgosłupa L. Stożek końcowy rdzenia prawidłowy. Na poziomach L1 - L2, L2 - L3 i L3 - L4 obraz krążków mk prawidłowy. Na poziomie L4 - L5 zmiany degeneracyjne w krążku mk, płaskopodstawna wypuklina , spłaszczenie worka oponowego b ... Zawroty głowy spowodowane schorzeniem kręgosłupa .. kręgosłupa. Czy zawroty głowy mogą być od kręgosłupa? czy szukać jakiejś innej przyczyny? Bóle głowy mogą być spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku szyjnym kręgosłupa. W takim przypadku warto wykonać badanie MRI kręgosłu ... Zawroty głowy i migrena przy zespole kolagenoz z przewodzącym toczniem układowym .. kręgowej prawej. Wizytę mam dopiero za 3 miesiące. O czym może świadczyć taki zapis EEG? Zapis EEG jest nieprawidłowy. Może świadczyć o zmianach padaczkowych, jeśli miała Pani napady. Proponuję wykonanie badania MRI głowy, CT może ...

Wypukliny zwężające otwór międzykręgowy .. kręgosłupa lędzwiowego ). Chciałam bym więcej wiedzieć zanim dostane się do specjalisty. W trzonie kręgu L2 drobne 5 mm ognisko hyperintensywne w obrazach T1 - i T2 - zależnych do różnicowania pomiędzy drobnym naczyniakiem, a ogni ... Uczucie przechodzenia prądu przez głowę .. kręgosłupa, żeby zobaczyć czy nic się nie dzieje po operacji. Potem zleciłbym jeszcze badanie MRI głowy. ... Bolesne skurcze ręki .. kręgosłupie szyjnym uciskająca rdzeń kręgowy, niestety po operacji skurcze są dalej. Obejmują one część od nadgarstka i kończą się przed łokciem. Proszę o poradę gdzie szukać przyczyn? Na początek proponuje wykonanie badań laborat ...

Wstrząsy oraz notoryczne bóle i szumy w głowie .. kręgosłupa. Oto opis: Badanie wykonano w sekwencjach SE/ TSE w obrazach T1,T2 - zależnych w płaszczyżnie strzałkowej i poprzecznej. Stan po discoidectomii C4 - 7, widoczny blok kostny pomiędzy trzonami kręgów C4 - 7. Zniesiona lor ... Ból części lędźwiowej kręgosłupa .. kręgosłupem. Bylem u neurologa i kazał zrobić poszczególne prześwietlenia. Okazało się, że mam prawostronne skrzywienie kręgosłupa piersiowego. Boli mnie także w części lędźwiowej ale na zdjęciu jest OK i lekarz powiedział, że moż ... Ból z tyłu głowy po lewej stronie .. kręgowych. ...

Ból kręgosłupa odcinka szyjnego .. kręgosłupa. Czuję dziwny szum w uszach podczas schylanie się oraz często pulsujący ból w nosie - wrażenie jakby krew miała mi polecieć z nosa. Usztywniam szyje poprzez noszenie zawiązanej ciepłej chusty, smaruję odcinek szyjny maś ... Miejscowy ból głowy u wezgłowia .. kręgosłupa. ... Choroba Scheuermanna i ból podczas chodzenia .. kręgosłupa lędźwiowego oraz spłycona lordoza węższe na wielu poziomach krążki m - k od L - 2 do S - 1 najbardziej zwężony krążek L - 4 - 5 zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe w kręgach w górnych trzonach guzki Schmorlna co suge ...

Zaburzenia ruchowe i oddawania moczu .. kręgosłupa lędźwiowego. Pierwsza to stenoza kanału kręgowego,dyskopatia L5/S1 i L4/L5,rwa kulszowa prawostronna. Leczenie;odbarczanie korzeni L5 i S1,dyscektomia - droga fenestracji prawostronnej( L4/L5/S1 ) Druga to: zespół bólow ... Bóle w klatce piersiowej .. kręgosłupie. Lekarz powiedział,że mogłyby to być nerwobóle, ale jestem na to za młoda ( 18 lat ) i że to na pewno od stresu. Problem w tym, że ja mam takie coś nawet w nocy, kiedy nie ma mowy o stresie czy zdenerwowaniu. Ból jest ... Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. kręgosłupa i niewielka osteofitoza ), USG jamy brzusznej - wszystko super. Moje ogólne samopoczucie jest dobre z wyjątkiem psychiki. Nie śpię od miesiąca bo boję się napadu i duszności ( wdech i wydech nasila ból ). Kłuje mnie i b ...

Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. kręgosłupa w okolicy łopatek, które objawiają się kłuciem i pieczeniem w tym miejscu, do tego dochodzi jeszcze sztywnienie szyi i drętwienie palców rąk. Dzisiaj odebrałem wynik rezonansu magnetycznego i proszę o jego interpretację ... Czy jedynym ratunkiem dla mojego kręgosłupa jest operacja DIAM? .. kręgosłup lędźwiowy, przeszłam chyba wszystkie metody leczenia, mam 43lata. Obecnie mam dotkliwy ból w kościach pośladkowych, który promieniuje do nogi prawej, poprzez kolano ( podczas chodzenia jakby coś w nim strzelało ), budzę ... Operacja przy przepuklinie kręgosłupa uciskającej worek oponowy .. kręgowego l4 l5 uciska worek oponowy i modeluje oba korzenie nerwowe w kanale kręgowym. Centralno lewostronna przepuklina k.m.l5s1 na 8mm wnika do kanału kręgowego i uciska worek oponowy i lewy korzeń nerwowy. Po str.lewej w formi ...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypukliny i naczyniak w trzonie .. kręgosłup o spłyconej lordozie. Niewielkiego stopnia zwyrodniowe obniżenie intensywności sygnału krążków międzykręgowych L3/L4 oraz L5/S1, na poziomie krążka L3/L4. Wypuklina centralna uciskająca pośrodkowo worek oponowy, bez obja ... Skurcze ręki mimo operacji wypukliny w kręgosłupie szyjnym .. kręgosłupie szyjnym uciskająca rdzeń kręgowy, niestety po operacji skurcze są dalej. Obejmują one część od nadgarstka i kończą się przed łokciem. Gdzie szukać przyczyn? Takie objawy mogą występować przy dyskopatii szyjnej z uciski ... Nierówne, asymetryczne źrenice .. kręgosłupa szyjnego, w trakcie wywiadu z anestezjologiem, zauważył że mam nierówne źrenice, jedna większa od drugiej. Czego objawem może być ten fakt? Przyczyn asymetrii źrenic może być wiele, trudno jednoznacznie odpowiedzieć ana ...

Guzki Schmorla na dolnych krawędziach trzonów kręgów .. kręgosłupa nieco wygięty i skręcony w lewo. Lordoza lędźwiowa w części górnej i kyfoza piersiowa w części dolnej zniesione. Nieco węższa przestrzeń międzykręgowa l5 - s1 sugeruje dyskopatie. Drobne zaostrzenia zwyrodnieniowe na za ... Zwapnienie tętnicy kręgowej .. kręgowej w badaniu KT głowy? Badanie to było wykonane z powodu bólów głowy. W przypadku zwapnienia w tętnicy w badaniu CT trzeba wykonać badanie angio CT aby wykluczyć tętniaka t. kręgowej. ... Szerokopodstawna przepuklina jądra miażdżystego .. kręgosłupa lędźwiowego pokazały tyłoześlizg L5 na 5 - 7mm w pochyleniu. Jaki zabieg operacyjny jest w moim przypadku lepszy? klasyczny czy endoskopowy? Czy przy tak dużej przepuklinie możliwe są jeszcze zabiegi laserowe? Mam 28 la ...

Bóle nadal po operacji kręgosłupa .. kręgowego, dyskopatia L4/L5.rwa kulszowa lewostronna. Leczenie: odbarczenie korzenia L5 lewego,dyscektomia drogą fenestracji lewostronnej. Druga operacja miesiąc temu, rozpoznanie: Dyskopatia nawrotowa lewostronna L4/L5 stan po dy ... Naczyniak kręgosłupa w obrębie trzonu kręgów Nam naczyniaka w obrębie trzonu kręgów L3 o średnicy 8 mm. Co to jest ten naczyniak? czy może się on powiększać? czy powinien on być leczony? w tym miejscu co on jest to czasami odczuwam takie gorąco, pieczenie, pyzatym cały czas ... Zbaczanie języka a pęknięcie kręgosłupa .. kręgosłup po stronie lędźwiowej. Od kilku dni zbacza mi język w stronę lewą po odstawieniu sterydów. Czy to coś poważnego? Pęknięcie kręgosłupa nie ma nic wspólnego ze zbaczanie języka. Problem ze zbaczaniem jest związany z patolo ...

Cechy choroby zwyrodnieniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa .. kręgowych w normie. C5/C6 niewielkie tylne uwypuklenie krążka m/kręgowego z dyskrtnym modelowaniem worka oponowego. Zwężenie wymiaru strzałkowego kanału kręgowego do 12mm C6/C7 zaznaczona dehydratacja krążka m/kręgowego. Centralna ... Diagnoza bólów pleców w okolicy lędźwiowej .. kręgosłupa lędźwiowego: - zachowana fizjologiczna lordoza lędźwiowa, wysokość trzonów zachowana, nieznacznie nierówny zarys blaszek granicznych jak w zaznaczonych guzkach Schmorla, - zmiany zwyrodnieniowe w materiale krążków m - k ... Dyskopatia wielopoziomowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. kręgosłupa lędźwiowego celowane na obszar L4 - S1 w warstwach 2,5 mm. Widoczna jest wydzielona szczątkowa tarcza na poziomie S1/S2. Na poziomie L4/L5 centralno - dwuboczna wypuklina na 2mm dokanałowo bez cech zwężenia, bez cech zw ...

Wyrośla dziobiaste trzonów kręgów .. kręgosłupie, nie da się tego leczyć przyczynowo, jedynie objawowo, lekami p/bólowymi. Mogą pojawić się dodatkowo objawy neurologiczne i wtedy można rozważyć operację ale nie zawsze jest to skuteczne. Bóle nóg można zdiagnozować MR ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa nasilone w odcinku piersiowym .. kręgowego L5 - S1 z tendencją do wysuwania się pierścienia włóknistego ku tyłowi. Naczyniak trzonu L5 - 5mm. Pozostałe krążki międzykręgowe badanego odcinka o zachowanej wysokości bez cech przemieszczeń. Stożek końcowy bez cech pa ... Torbiele w odcinku szyjnym kręgosłupa .. kręgosłupa wykazało, iż narosły mi torbiele w odcinku szyjnym, które podchodzą pod rdzeń przedłużony. Nogi stawały się coraz słabsze. Chirurgicznie zdrenowali mi je rok temu. Od tamtego czasu poruszam się na wózku. Potrafię ruszać ...

Najlepsze badanie obrazowe do określenia zmian neurochirurgicznych .. kręgosłupa, do badania mózgowia dobre są aparaty 1,5 T. ... Leczenie zespołu Hornera .. kręgosłupa było wykonane. Trudno skutecznie leczyć zespół Hornera, tylko objawowo. ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. kręgosłupa. wyniki: - wyrównanie fizjologiczne lordozy lędźwiowej z lewostronna skoliozą rotacyjną - zmiany zwyrodnieniowe w stawach m - kręgowych odcinka kr - L - osteofity na krawędziach trzonów kręgowych - obniżenie tarczy międ ...

Wyprostowanie lordozy szyjnej .. kręgosłupem? Proponowałbym wykonanie badania MRI odcinka szyjnego kręgosłupa. Jest taka możliwość, że zmiany w kręgosłupie szyjnym dają wymienione objawy. Możliwe że zmiany nie są bardzo nasilone i wystarczająca może być rehabilit ... Bóle po operacji kręgosłupa L5-S1, odciążenia kanału kręgowego .. kręgowego i discektomia L5 - S1 prawostronna. 24 godziny po zabiegu zostałem z pionizowany w pasie lędźwiowym i odbyłem krótki spacer, ale lekarz zalecił 6 tygodni leżenia. Poruszanie ograniczone do minimum w szczególności unikani ... Stabilizacja wewnętrzna kości .. kręgosłupa, jednak to tylko ogólne pojęcie. Ważne jest to jaka operacja została wykonana a tego z opisu nie wiemy. ...

Zalecenia przy wielopoziomowej dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa .. kręgowego, znosząc rezerwę objętościową. Obecna szerokołukowa wypuklina tylna spłycająca oba zachyłki boczne - w większym stopniu, po stronie lewej. Cechy zwężenia otworów m/kręgowych i lewego kanału m/kręgowego. 3 ) na poz. L4 - ... Nawracające stany zapalne nerwów obwodowych .. kręgosłupa ( zapalenie korzonków ), a obecnie odcinek szyjny i piersiowy. Nie jest to ból wywołany zwyrodnieniem kręgosłupa lecz stany zapalne. Pragnę nadmienić, że pracuję w służbie mundurowej. Duży stres, kawa, nocne służby, bra ... Wielopoziomowa dyskopatia kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa. Nie mógł się ruszyć. Po serii zastrzyków i innych leków ból pozostał ale jest lekki. Po prześwietleniu w opisie jest, dyskopatie na poziomach L1 - L2, L2 - L - 3, początkowa faza dyskopatii na L3 - L4 i L4 - L5. Cechy ...

Basen przy dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym .. kręgosłup. Jakie style są niewskazane?? I czy można skakać do wody przy tym schorzeniu czy raczej nie?? Oto mój wynik rezonansu Na poziomie L5 - S1 zmiany degeneracyjne w krążku mk, medialno lewoboczne wypadnięcie jądra miażdżyste ... Rozległa i masywna przepuklina kręgosłupa szyjnego a mrowienia i drętwienia prawej ręki .. kręgosłupa szyjnego stwierdzono przepuklinę rozległą i masywną na poziomie c6 - c7 Neurolog wysyła mnie do neurochirurga twierdząc że nie ma innej metody leczenia jak chirurgiczna. Czy jest możliwość leczenia innego niż operacja ? ... Mroczki przed oczami, podwójne widzenie .. kręgosłupa w odcinku szyjnym. Głowa boli mnie ale bardzo rzadko. Dodam, że jestem osobą bardzo nieśmiałą, lękliwa, wrażliwą i od kilku lat żyję w świecie stresów i lęków. Mam 16 lat. Problem może być związany z kręgosłupem szyjnym ...

Przepuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy .. kręgosłupa wykonane w sekwencjach SE, FR FSE, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych i poprzecznych. W badaniu MR lędźwiowego odcinka kręgosłupa na poziomie L5 - S1 widoczna pośrodkowa lekko zbaczająca w lewo prze ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. kręgosłupa - jest bardzo skrzywiony - lekarz stwierdził, że drętwienie rąk i nóg jest spowodowane skrzywieniem kręgosłupa, dwa lata temu miałam też porażenie nerwu twarzowego ( wywołane przewianiem? ). Czy jestem na coś poważnego ... Uraz kręgu szyjnego .. kręgosłupa szyjnego stwierdza się zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej oraz dyskretne cechy niestabilności na poziomie vc4/vc5, innych zmian pourazowych nie stwierdza się. Lekarz zalecił noszenie kołnierza ortopedycznego na p ...

Niezdiagnozowane bóle okolic szyi, karku, oka, twarzy .. kręgosłupa szyjnego OK, badanie wzroku OK, morfologia krwi OK, zęby są aktualnie leczone ale dentysta twierdzi, że to nie jest ból od zębów. Mam stwierdzona nerwice, biorę leki ale nic nie pomagają. Już dłużej nie mogę znieść tego ... Uczucie zimna i przechodzące w pieczenie w całym odcinku kręgosłupa przy stwardnieniu rozsianym .. kręgosłupa w postaci strasznego uczucia zimna w całym odcinku kręgosłupa bez względu na to jak jestem ubrana, które przechodzi w potworne pieczenie uniemożliwiając mi i tak ograniczone funkcje ruchowe. Co może być tego przyczyną i ... Ból po operacji dyskopatii kręgosłupa .. kręgowe na tym poziomie zwężone. Na poziomie l5 - s1 tylno - lewoboczna uwypuklina dyskowa uciskająca worek oponowy i zwężająca otwory międzykręgowe, bardziej lewy. Ból promieniował najpierw do prawej, później do obydwu a na konie ...

Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów .. kręgosłupa, ale niepokoją mnie *ogniska hiperintensywne, mogące odpowiadać naczyniakom* . Proszę więc, jeśli to możliwe o interpretację wyniku. Pozdrawiam. Opis badania: Badanie MR kregosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE ( ob ... Popunkcyjny ból głowy .. kręgosłupa. ... Bóle i zawroty głowy, szum w uszach i nudności przy krwiaku kręgosłupa szyjnego Trzy miesiące temu miałem wypadek przewróciłem się i uderzyłem się w kark na skutek tego uderzenia mam bóle głowy, zawroty, szum w uszach i nudności. Zrobiłem sobie prześwietlenie odcinka szyjnego i tomografie głowy w tomografii n ...

Dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa .. kręgosłupa szyjnego, oto jego wynik: Wyprostowanie fizjologicznej lordozy szyjnej. Dyskretne zmiany dehydratacyjno - degeneracyjne i obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej C4 - C5. Na tym poziomie stwierdza się niewielką ( na 1 ... Rehabilitacja po operacji kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa lędźwiowego. Jako rozpoznanie choroby było wypadnięcie jąder miażdżystych L4 - L5 i L5 - S1. Leczenie, które zastosowano podczas operacji to dwupoziomowa fenestracjaL4 - L5i L5 - S1 po lewej stronie, zostały usunięte zw ... Powracające silne bóle głowy .. kręgosłupa gdyż tego typu dolegliwości mogą być spowodowaną dyskopatią szyjną. Mniej prawdopodobne jest występowanie patologii naczyniowej, co można stwierdzić badaniem angio MRI z kontrastem. ...

Ból o lewej stronie szyi a zaburzenia krążenia .. kręgowych. ... Ból głowy po wypadku .. kręgosłupa szyjnego. Może się zdarzyć że nawet po niewielkim urazie powstanie krwiak przymózgowy. ... Nagłe ostre bóle w potylicy .. kręgosłupa, gdyż ból może być spowodowany dyskopatią. ...

Bóle stawów, kręgosłupa i głowy .. kręgosłupa lędźwiowego, a także klatki promieniujące na plecy. Badania na czynnik reumatoidalny w normie, kręgosłup bez zmian zwyrodnieniowych. Często boli mnie też głowa. W tamtym roku przeszłam boreliozę, udało się ją zaleczyć, ... Bóle po usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. kręgosłupa L5 S1 - usunięcie przepukliny jądra miażdżystego. Operacja była 4 miesiące temu. Nadal odczuwam duże dolegliwości, prawie cały czas. Jedynie co to nie ma promieniowania do nogi, a tak to cały czas bóle w środku ls mrowi ... Zmiany zwyrodnienia w postaci dehydratacji krążka międzykręgowego .. kręgowego na poziomie L4 - L5 - szeroko okrężna wypuklina tego krążka przewęża kanał kręgowy wraz z zachyłkami bocznymi uciskając worek oponowy oraz otwory międzykręgowe bez cech lateralizacji. - na granicy sklepienia pochwy i szy ...

Stałe wyczuwanie tętna serca w lewym uchu .. kręgowych i sprawdzić czy nie ma krytycznych zwężeń. Warto też sprawdzić czy nie ma cech dyskopatii szyjnej. ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. kręgosłupa szyjnego, które wykonałam w Warszawie prywatnie. Wyniki MR głowy nie spostrzega się zmian ogniskowych w obrębie struktur mózgowia, układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, poszerzona przestrzeń nad robakiem i pó ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. kręgosłupa szyjnego wykryto: W korze płata czołowego i ciemieniowego po stronie lewej widoczne są hiperintensywne ogniska o wielkości 8mm i 5mm w obrazach T1 zależnych nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. Podobne ognisko w rog ...

Bóle kręgosłupa a skrzywienie odcinka lędźwiowego .. kręgosłupa widoczne wielopoziomowe zmiany degeneracyjne krążków z dotrzonowymi przepuklinami i nierównością blaszek granicznych. Niewielkie skrzywienie prawoboczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zmiany degeneracyjne krążka L4 - L ... Ból głowy z lewej strony w odcinku szyjnym, zatkanie uszu, zawroty głowy .. kręgosłupa też OK. Co może być przyczyną bólu i zawrotów głowy? Chodziłam też na masaże i przyniosło mi to dużą ulgę, ale niestety mam pracę przy której się garbię. Trzeba wykonać badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa, gdyż są t ... Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. kręgowych. ...

Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. kręgosłupa w odcinku TH12 - S3 wykonana sekwencjami TSE oraz CISS w obrazach T1 - i T2 - zależnych, wykazuje zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych L3/4 i L5/S1 w postaci ich dehydratacji oraz centralnej przepukliny krążka ... Wielopoziomowa dyskopatia szyjna .. kręgosłupa na poziomie od C1 do Th 4. Badanie MR wykazało na poziomie C5/C6 i C6/C7 przepukliny krążków międzykręgowych z towarzyszącą im brzeżną osteofitozą. Zmiany te uciskają na worek oponowy. Rdzeń kręgowy modelowany jest po s ... Drętwienie stóp i skurcze w stopach .. kręgowego prawidłowy. Jak należy odczytać ten wynik? Uzupełniająco dodaje iż w odcinku th8 - 9 mam krąg który mi zwęża rdzeń o połowę, nie stwierdzono jednakże ucisku na korzenie nerwowe. Obecny mój stan to drętwienie obu stóp, na ...

Leczenie osteofitów kręgosłupa .. kręgosłupa wywołanego osteofitami. Jak to schorzenie leczyć żeby przynieść mu ulgę? Dotychczasowa terapia ( masaże, elektrozabiegi, lekarstwa ) nic mu właściwie nie pomogła. Wiem że istnieje możliwość operacyjnego usunięcia osteof ... Bóle nóg i kręgosłupa lędźwiowego po usunięciu jądra miażdżystego .. kręgosłupa to operacja może nie pomóc. ... Wgłębienia w czaszce .. kręgosłupa z powodu lekkich zawrotów głowy. Poza stwierdzonym spłyceniem lordozy wyniki badań były pozytywne. Zawroty głowy minęły ale pozostało dziwne uczucie pojawiające się przy kładzeniu się bądź obracaniu głowy. Trudno to opi ...

Dyskopatie w odcinku lędźwiowym .. kręgowego prawidłowy, oprócz tego w odcinku Th8 - 9 mam krąg który zwęża mi rdzeń o połowę, lecz nie stwierdzono ucisku na korzenie nerwowe. Jeśli jest to dobrze i nie wymaga operacji, to dlaczego strasznie cierpię, mocz i stolec ... Tętnica szyjna ze zmianami miażdżycowymi .. kręgowe: prawa 4mm, lewa 4mm bez uchwytnego przepływu ze słabo widocznymi w ujściu zmianami miażdżycowymi - zapewne zamknięta. Spektra przepływów w drożnych naczyniach w normie. Prędkości w tt szyjnych porównywalne, prawidłowe. Cz ... Naczyniak na kręgosłupie .. kręgosłupa, dokładnie między dyskami na wysokości łopatek. Podobno ma 6mm i rośnie. Lekarz wspominał o operacji. Inny zaś odradzał ( zajmuje się głownie medycyną chińską ). Czy jest inna możliwość, np. laseroterapia? Gdzie wykonuj ...

Zanik czucia w nodze .. kręgosłupa odcinek lędźwiowo - krzyżowy i bok. oraz badanie krwi w związku z zanikiem czucia w lewej nodze przy dłuższym np. chodzeniu. Badania krwi wyszły dobrze. Na zdjęcie jeszcze czekamy. Ale lekarz nie oglądając zdjęcia powie ... Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE ( obrazy T1 - zal. ) FRFSE ( obrazy T2 - zal. i T2 - zal.Fat - Sat ) w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Kręgosłup ustawiony w prawidłowej lordozie lędźwiowej na poziomie L4 ... Torbiel okołokorzeniowa .. kręgosłupem ( mam 27 lat ) ból od połowy pleców i drętwienie w odcinku lędźwiowym, chodziłam już na wszystkie możliwe rehabilitacje i nic mi nie pomaga. Rok temu zrobiłam rezonans magnetyczny i wyszło że mam torbiel okołokorzeniow ...

Duże wypukliny dysków i wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. kręgosłupa L1 - S1 Lordoza odcinka L/S kręgosłupa wypłycona. Oś długa bocznie nieznacznie odchylona w prawo. Zmiany degeneracyjne krążka m/kręgowego na poziomie L3L$ i L4L5. Zaznaczone zaostrzenia kostne trzonów kręgów odcinka lęd ... Ból nogi połączony z odrętwieniem .. kręgosłupa ale odczuwam go również na pośladku. Powodów takiego bólu może być bardzo dużo. Najczęściej jest to rwa kulszowa. Dlatego warto wykonać badanie MRI odcinka L - S. inną przyczyną może być miażdżyca kończyn dolnych czasam ... Bóle podbrzusza, w okolicach odbytu po operacji przepukliny przy niepełnym ogonie końskim .. kręgosłup w okolicach rany po operacyjnej, bolą mnie już i tak zdrętwiałe stopy, zwiększyły się mi skurcze w stopach oraz w kroczu, już nie wiem co mi jest, proszę bardzo o radę. Neurolog wydał skierowanie na rezonans, ale będzie ...

Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. kręgowego na ok. 4mm, schodzi daleko ku dołowi ( na ok. 21 mm ), uciska przedni zarys worka oponowego. Na poziomieL3/l4 centralne uwypuklenie krążków m - k. Na poziomieL5/S1 centralne uwypuklenie krążka m - k wpukla się do kanału ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. kręgosłup. Jakie zaleca mi Pan jeszcze inne badania oraz czy można brać pod uwagę inna chorobę czy tylko stwardnienie rozsiane? Obraz kliniczny może odpowiadać SM, jednak nie jest potwierdzony w badaniach obiektywnych. Częstsza po ... Pojedynczy guzek Schmorla na trzonie kręgu .. kręgowe na tych odcinkach bez zwężeń. Ma Pan chory kręgosłup w odcinku L - S. Na podstawie opisu można się zastanowić nad operacją. Objawy rwy kulszowej są spowodowane wielopoziomową dyskopatią. Jeśli Pan się jeszcze nie rehabilit ...

Uczucie ciepła, pieczenia w głowie .. kręgosłupa idące do głowy i nagle pieczenie głowy. Poszłam do neurologa, stwierdził, że nie widział od 20 lat takiej osoby znerwicowanej. Powiedział, że te uczucie ciepła mogą być od tabletek antykoncepcyjnych, które brałam w tym ... Wielopoziomowa dyskopatia i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. kręgosłupa w odcinku szyjnym są następujące: - umiarkowane cechy dehydratacji zwyrodnieniowej krążków m - k na poziomach C5/C6 i C6/C7 - poziom C5/C6 tylna centralna przepuklina krążka międzykręgowego powoduje znaczne modelowanie ... Zespół Hornera a ćmienie w głowie i ból w klatce piersiowej .. kręgowego. Trzeba wykonać badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa. ...

Zmiany rozwojowe kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym .. kręgosłupa lędźwiowego. Obniżona przestrzeń międzykręgowa L4/L5 z obecnym szczątkowym krążkiem międzykręgowym oraz nietypowo wykształconymi łukami kręgów L4 - L5 oraz niespojeniem łuku L4. Trzony kręgów L4 i L5 mniejsze od pozosta ... Początki choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa. Oś długa odchylona bocznie w prawo. Zmienna wysokość trzonów kręgów szyjnych. Przestrzenie m/kręgowe asymetryczne. Wymiar AP kanału kręgowego wynosi 12mm, w odcinku C5 - C6C7 węższe 9 ok. 10mm ). Krawędzie w/w trzonów ... Zmiany o charakterze zwyrodnieniowym kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego, nie uwidoczniło przebudowy kostnej w obrębie uwidocznionych kręgów poza zmianami o charakterze zwyrodnieniowym. Na poziomie C7Th1 osteofityna tylnych krawędziach przylegających trzonów tworzą most kostny. Czy ...

Dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. kręgosłupa L - S: Wczesne zmiany zwyrodnieniowe na poziomie pogranicza lędźwiowo - krzyżowego - jądro miażdżyste L5 - S1 wykazuje cechy zaawansowanych zmian degeneracyjnych. Na poziomie L5 - S1 umiarkowanego stopnia centralne, pod ... Duża, pośrodkowo-prawoboczna krążka międzykręgowego .. kręgosłupa lędźwiowego. Opis: Na poziomie L5/S1 widoczna jest duża, pośrodkowo - prawoboczna przepuklina( ekstruzja ) krążka międzykręgowego uciskająca znacznie worek oponowy, prawy korzeń nerwowy i zwężająca otwór m/k po stronie ... Przepuklina kręgosłupa a aktywność fizyczna .. kręgowa o obniżkowej wysokości z cechami odwodnienia, jej materiał tworzy masywną, prawie całkowicie wypełniającą światło kanału kręgowego centralno - lewoboczną przepuklinę uciskająca oba korzenie nerwowe s1. Konieczna pilna kons ...

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. kręgosłupa w odcinku szyjnym z tędencją do kyfotycznego ustawienia w odcinku C6 - Th1. Dehydratacja krążków m/k z obniżeniem wysokości tarcz m/k C6/C7, C7/Th1. Na poziomie C3/C4 niewielka wypuklina krążka m/k modeluje worek oponow ... Stenozy kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego: Zaznaczona spondyloza kręgosłupa szyjnego w odcinku C3 - C6 z brzeżnymi wyroślami kostnymi wysterczającymi z krawędzi trzonów kręgowych, także dokanałowo i dootworowo. Degeneracje krążków międzykręgowych C3/C4 ... Drżenie całego ciała .. kręgosłupa - na początku w odcinku lędźwiowym, teraz też wyżej ok 10cm. Od jakiegoś czasu pojawiły mi się również nie wielkie ilości mleka w sutkach. Trochę to przypomina krostki, takie malutkie. Mam problemy z koncentracją, nie m ...

Opadająca powieka .. kręgosłupa ( zespół Hornera ) oraz badania chorób układowych i autoimmunologicznych. ... Stały ból kręgosłupa i nóg .. kręgozmyk 1 stopnia kręgu L4 wzgledemL5 ku przodowi z cechami złamania przewlekłego łuku kręgu L4 w okolicach bezprzyrostkowych, zwężenie kostnego kanału kręgowego na tym poziomie do 9mm, na tym poziomie widoczna także wypuklina k ... Ból kręgosłupa i dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. kręgosłupa. Początkowo byłam leczona na *korzonki* różnymi zastrzykami. Doszło nawet do tego, iż nie mogłam wysiedzieć w szkole już pierwszej lekcji ( ból promieniował i nadal promieniuje na prawej nogi - zawsze jest to według mni ...

Zmiany w kręgosłupie i torbiel pajęczynówki .. kręgosłupa i chciałabym się dowiedzieć: - co oznaczają opisane nieprawidłowości, na ile są groźne i które najbardziej, - jakie powinno być leczenie oraz jak długie ono może potrwać, - jakie mogą być następstwa takich uszkodzeń, - ... Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. kręgosłupa objąć tym badaniem. Problem to drętwienie niezwykle bolesne mięśni dolnej miednicy, odczuwam również wśród mięśni dolnej miednicy parzenie, i uczucie skamienienia oraz skurcze które najprawdopodobniej biorą się z chęci ... Objawy niestabilności mięśniowo więzadłowej kręgosłupa Wynik badania RTG: zniesienie szyjnej lordozy. Objawy niestabilności mięśniowo więzadłowej na poziomie c3,4,5. Wskazanie wykonania zdjęć czynnościowych. Czy to coś poważnego? Jak wygląda leczenie? Czemu służą zdjęcia czynnościowe? ...

Bóle głowy po upadku na twarz .. kręgosłupa( odcinek szyjny ). Ból jest tak silny, że nie jestem w stanie nic zrobić, tzn. zawroty głowy, nic nie słyszę. Trwa on od 10 sekund - 4 minut, kilka razy dziennie. Ból nasila się przy większym wysiłku i gdy się śmieję. C ... Bóle głowy i kręgów szyjnych .. kręgosłupie szyjnym, proponuje wykonanie MRI odcinka szyjnego. ... Przyczyny kłopotów z chodzeniem .. kręgosłupa zależnie od deficytów neurologicznych. Dokładne badanie neurologiczne powinno ułatwić diagnostykę i ostatecznie postawienie diagnozy ale powinien tego dokonać specjalista. ...

Zmiany zwyrodnieniowe okolicy piersiowo-lędźwiowej .. kręgowych od Th11 do L2 pod postacią nierówności powierzchni granicznych z guzkami Schmorla, osteofitów na krawędziach trzonów i ognisk zwyrodnienia tłuszczowego. Obniżenie wysokości krążków międzykręgowych na tych poziomach z nis ... Zmiany zwyrodieniowo-wytwórcze pod postacią sklerotyzacji i nierówności płytek granicznych trzonów .. Kręgosłup C - zmiany zwyrodieniowo - wytwórcze pod postacią sklerotyzacji i nierówności płytek granicznych trzonów, osteofitów przy ich krawędziach przednich. Umiarkowana redukcja wysokości przestrzeni międzykręgowych ( tarczek mi ... Bóle jąder i pachwin, problemy z kręgosłupem? .. kręgosłupa. Również od mniej więcej 3 lat mam gorsze samopoczucie. Dostałem lęku wysokości ( wcześniej go nie miałem skąd wiem ? Ponieważ kiedyś bez problemowo wchodziłem na latarnie morskie dziś wygląda to gorzej ). Ostatnio spor ...

Czy konieczna ponowna operacja discektomii? .. kręgowego występuje sekwestr jądra miażdżystego krążka o wym. ok.8x5 mm w płasz. poprzecznej wywierający ucisk na lewy korzeń rdzeniowy L5. Drugi operowany krążek L4/L5 tworzy wypuklinę uciskającą równomiernie worek oponowy. Obecn ... Dyskretne zmiany zwyrodnieniowe trzonu kręgów .. kręgosłupa szyjnego wykonano w opcji spiralnej z wtórna rekonstrukcją. Badanie odcinka od c1 do TH3. Odprostowanie fizycznej lordozy lędźwiowej. Symetryczne uwypuklenie krążka międzykręgowego c2/c3 i ( w większym stopniu ) c3/c4, ... IgM i IgG w badaniach na boreliozę .. kręgosłup. A może to jakieś inne schorzenie? Podwyższone IgG świadczy o dawnej infekcji, niestety w przypadku boreliozy może występować tzw. zespół po boreliozie i utrzymujące się dolegliwości bólowe, mimo braku aktywnej infekcji ...

Guzki Schmorla z przepuklinami dotrzonowymi .. kręgowe są nierównej wysokości. W środkowej i dolnej cześć odcinka, w blaszkach granicznych trzonów występują liczne guzki Schmorla z przepuklinami dotrzonowymi - stan po przebytej chorobie Scheurmanna. Krążek międzykręgowy th12/l ... Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. kręgosłupa piersiowego: na poziomie Th8 - Th9 duża centralna przepuklina krążka mk wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość ok 6 mm, przepuklina uciska rdzeń kręgowy. W obrębie końcowego odcinka rdzenia kręgowego podwyższon ... Bóle lewej stopy oraz bóle prawej nogi .. kręgosłupa, gdyż objawy mogą być spowodowane przez dyskopatię lędźwiowa. ...

Dyskopatia kręgów szyjnych .. kręgosłupa szyjnego. ... Mrowienie w tylko w lewej nodze i ręce .. kręgosłupa, uczucie niepokoju może występować w zespole niespokojnych nóg. Zatem proponuję udać się do neurologa. ... Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz zawroty głowy. Ból jest ciągły o różnym natężeniu uzależnionym od pory dnia ( rano jest bardzo silny, wręcz nie do wytrzymania/ popołudniu się zmniejsza i znów zwiększa wieczorem ). Często ból wys ...

Leczenie torbieli Tarlowa .. kręgosłupa. Badanie było podyktowane ciągłymi bólami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, do tego stopnia, że syn nie mógł poprawnie chodzić, dźwigać czy też schylać się. Wynik rezonansu wykazał obecność po stronie lewej kręgosłupa to ... Osteofity na tylnych krawędziach trzonów kręgosłupa szyjnego .. kręgowe, od strony stawów Lushki ( c4 - 5,c5 - 6,c6 - 7 ). Pogłębiona kifoza piersiowa, esowata skolioza kręgosłupa w cz. piersiowej lukiem w lewo, w odcinku lędźwiowym w prawo. Zmiany zwyrodnieniowe na krawędzi trzonów th i w sta ... Drętwienie palców u prawej ręki choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa .. kręgosłupa L - S ( wypuklina z uciskiem na korzenie nerwowe ) i choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, oprócz bardzo dotkliwego bólu ( prądu wzdłuż prawej nogi,bolących kości pośladkowych ,mam dni, że nie mogę siedzieć ) codziennie ćw ...

Nawrotowa dyskopatia albo blizna pooperacyjna kręgosłupa .. kręgosłup i noga, na zlecenie lekarza zrobiłem jej rezonans na którym pisze: Spłycenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Osłabienie sygnału w obrazach T2 - zależnych krążka międzykręgowego L5 - S1 w przebiegu zmian dehydratacyjny ... Bóle kręgosłupa po fenestracji lewostronnej i usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. kręgozmyk tylny na ok. 3mm oraz obuboczną przepuklinę tarczy międzykręgowej z uciskiem na worek oponowy i oba korzenie nerwowe. Na L4 - L5 obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej oraz centralno - obuboczna przepuklina tarczy mię ... Drżenie rąk, nóg przy minimalnym wysiłku, sztywnienie kciuków .. kręgosłupa szyjnego - nie wykazał większych zmian. Mam cukrzycę typu II, ale to drżenie nie ma związku z hipoglikemią. Za każdy razem, gdy nasilą mi się objawy, kontroluję cukier, a ten jest w normie. TSH też mam w normie. Dostała ...

Przewlekłe, tępe bóle głowy .. kręgosłupa szyjnego. Cierpię na przewlekłe, tępe bóle głowy. Czy jest to niebezpieczne? Na podstawie MRI, zmiany niedokrwienne mózgowia oraz torbiel szyszynki wymagająca okresowej kontroli radiologicznej. ... Leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa bez cech dyskopatii .. kręgowych zachowana, intensywność sygnału prawidłowa. Przestrzenie m - kręgowe na poziomie od Th6 do Th10 obniżone, tarcze m - kręgowe z cechami odwodnienia. W przyległych blaszkach granicznych guzki Schmorla. Na poziomach objętyc ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci obniżenia wysokości krążków międzykręgowych .. kręgowych L5/S1 i L4/L5 zaostrzenie tylnych krawędzi przyległych trzonów kręgów. Nie wiem co to oznacza i co powinnam teraz robić, czy jakieś ćwiczenia, basen? Badanie RTG jest mało dokładne, jeżeli są wskazania to powinno się wyk ...

Osteolityczne zmiany metastatyczne w kręgach .. kręgowego ) i patologicznymi złamaniami z pogłebieniem kifozy. Patologiczne złamanie blaszek granicznych th9, th10. Zmiany metastatyczne widoczne są również w przykręgosłupowych odcinka żeber, głownie po stronie prawej. Co to wszy ... Blizna w tylnej części kanału kręgowego .. kręgowego. Blizna widoczna jest również na poziomie L4 - L5 po stronie lewej, w tej okolicy blizna obejmuje korzeń rdzeniowy ( wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego w obrębie blizny ). Na poziomie L5 - S1 blizna jedynie w ty ... Ból stopy po upadku i urazie głowy .. kręgosłupa? Może być uraz kręgosłupa, tego nie da się wykluczyć bez badań obrazowych. ...

Zespół częściowo pustego siodła .. kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Cechy hyperostosis frontalis. Proszę o interpretację badania MR mózgu. Badanie było wykonane z powodu uporczywych bólów głowy. Jestem kobietą i mam ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego .. kręgosłupa. Badanie MR pokazało pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Wysokość trzonów kręgowych zachowana, nierówności i załamania blaszek granicznych. Pojedyncze guzki Schmorla w trzonach kręgowych z wyjątkiem L4 i L5. ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. kręgowego nie zawiera ognisk patologicznego sygnału. Opis nie jest jednoznaczny, gdyż taki obraz to jedynie podejrzenie demielinizacji, ale nie jest rozpoznaniem. Ważne jaki jest obraz kliniczny oraz badania płynu mózgowo - rdzeni ...

Zmiany w kręgosłupie szyjnym i ich wpływ na szumy uszne .. kręgosłupa szyjnego. Byłam u laryngologa i stwierdził, że nie są pochodzenia usznego. Wykazało, że mam niedosłuch nerwowo - czuciowy symetryczny - obustronnie. Według neurologa, trudno powiedzieć, ale dostałam leki poprawiające uk ... Leczenie bólów po operacyjnych kręgosłupa .. kręgosłupa. Mam stabilizację i implant Diam kręgosłupa lędźwiowego l4/l5. Czy rehabilitacja metodą prądów ma zły wpływ na mój stan zdrowia? Czy ma skutki uboczne przy stabilizacji i implancie? Lekarz mi wstrzymał tą rehabilitacje. ... Drętwienie, sztywnienie, ból mięśni Kegla .. kręgowego okolicy stożka rdzeniowego oraz choroby nerwów obwodowych. ...

Drętwienie mięśni Kegla, stóp, łydek, i silnych bolesne mrowienia stóp kończące się skurczem w pachwinach .. kręgowego okolicy stożka rdzeniowego oraz choroby nerwów obwodowych, wiążę się z drętwieniem mięśni kegla, stóp, łydek, i silnych bolesnych mrowień stóp kończących się skurczem w pachwinach, oczywiście problemy z mikcją i wydalani ... Zmiany naciekowo-bliznowate na kręgosłupie .. kręgosłupie? Zmiany naciekowo - bliznowate na kręgosłupie mogą pojawiać się po operacjach, mogą być przyczyną infekcji albo nacieku nowotworowego. ... Ból głowy w płacie czołowym prawej półkuli .. kręgosłup i stwierdzeniem że mam boczki, które należałoby zgubić. Nie dostałam skierowania na tomografię ani rezonans. Czy powinnam się niepokoić, i czym prędzej odwiedzić innego neurologa? Może warto wykonać badanie EEG. Jednak d ...

Nacieki bliznowate kręgosłupa .. kręgosłupa zrobić? boje się ze to rak. Jestem młoda osoba jakie dodatkowe badania muszę wykonać? Badanie MRi, a jeśli było wykonane to można wykonać badanie scyntygrafii kości albo PET. ... Torbiel pajęczynówki a silne bóle kręgosłupa i drętwienie nóg .. kręgosłupa i drętwienie nóg. Czy może to być powodem torbiela? Mam czasami taki ból kręgosłupa, że nie mogę wstać z łóżka. Czy powinnam się szybko skontaktować z lekarzem neurologiem? Zleży jak duża jest ta torbiel, ale zwykle nie ... Bóle kręgosłupa po wstawieniu implantu concorde .. kręgosłupa z niewielką poprawą. Mam od pół roku wstawiony implant concorde na poziomie l5/s1 i do tej pory boli mnie kręgosłup. Co mam dalej robić? W tym roku już pewnie nie dostane się na scyntygrafie ani na pet. Kontrolne badani ...

Wyostrzenia kostne na przednich i bocznych krawędziach trzonów kręgów .. kręgowych. Co to oznacza? Opis mało precyzyjny, jeśli jest podejrzenie dyskopatii L - S to trzeba wykonać badanie MRI. ... Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego .. kręgosłupa. Ciągły ból występuje w okolicach lewej nerki. Są okresy ,że natężenie bólu powoduje problemy z chodzeniem. Ponadto zdarzają się bolesne skurcze prawej łydki. TK kręgosłupa lędźwiowego: Zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze ... Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. kręgosłupa, badanie segmentów L3 - S1, bez podania kontrastu. Zmniejszenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Zwężenie badanych tarcz międzykręgowych. Ga zw obrębie tarczy L5 - S1 jako wyraz zmian degeneracyjnych krążka międzykręg ...

Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie rowka nerwu .. kręgosłupa, entezopatia przyczepów prostowników przedramienia lewego i prawego. Mam 41 lat, chwilami brakuje mi chęci do dalszej walki. Bóle, drętwienia , mrowienia wybudzają ze snu ( dot. kończyn górnych i dolnych ). Od pół roku ... Dyskopatia lędźwiowa a poród i znieczulenie zewnątrzoponowe .. kręgosłupa lędźwiowego ( A - P i boczne ) uzyskałam wynik: Zwężenie przestrzeni międzykręgowej L5 - S1 z wtórnymi zmianami zwyrodnieniowymi. Skrzywienie prawoboczne kręgosłupa lędźwiowego z rotacją trzonów kręgów. Wniosek: Discopa ... Ból po operacji wstawienia implantów dysków szyjnych .. kręgosłupa ). Ból przed operacją okolic barków, łopatek, potylicy był spory, a momentami nie do wytrzymania, zwłaszcza przy siedzącej pracy po 8 godzinach spędzonych przy komputerze. Neurochirurg, który mnie operował uprzedził mni ...

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi .. kręgowych, gdyż zaburzenia równowagi mogą być spowodowane niedokrwieniem mózgowia. ... Leczenie nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. kręgowego po lewej stronie - ucisk korzenia rdzeniowego L5. W warstwach podchrzęstnych przylegających do tego krążka trzonów występują ogniska zwyrodnienia tłuszczowego. Krążki międzykręgowe L4/ i L1/2 tworzą mniejsze przepukliny ... Prawoboczna szeroka przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego .. kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego poziom L5 - S1 - lordoza zachowana. Kręg przejściowy - dorsalizacja L1. Krążek międzykręgowy l5 - S1 obniżony z objawem próżniowym. Na tym poziomie stwierdza się obecność prawobocznej, szerokiej p ...

Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. kręgowej. Lekarze powiedzieli mi, że nie trzeba z tym nic robić. Przez dwa lata się męczę. Miewam mocne bóle głowy po lewej stronie. Ostatnio mój stan się na tyle pogorszył , że przez jakiś czas nie wiedziałam jak żyję i co się ze ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. kręgowych w odcinku L kręgosłupa - tylne wypukliny krążków międzykręgowych L1 - L5 z modelacja worka oponowego - stenoza kanału kręgowego na wysokościL1 - L5 - tylno - boczna prawa wypuklina krążka międzykręgowego L4 - L5 ze zwęże ... Przepuklina kręgowa a ból i drętwienie nogi .. kręgową, mój rezonans brzmi tak: Osłabienie sygnału MR w T2 zl. obr z obszaru krążków międzykręgowych na poziomie L4/L5i L5/S1 z obniżeniem krążka miedzykręgowego L5/S1 - zmiany dehydratacjyjne. Wyciągnięcia wałowate i dziobiaste ...

Rwa kulszowa a lekkie skrzywienie kręgosłupa w lewo i rotacja trzonów w prawo .. kręgosłupa w lewo. Rotacja trzonów w prawo. Szpara L5/S1 węższa od pozostałych. Najpierw dostałam w zastrzykach leki przeciwbólowe ale nic nie pomógł poszłam do neurologa i dostałam kolejne zastrzyki oraz maść. Nadal żadnej popraw ... Przepuklina na odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. kręgosłupa, odczuwam także bóle kręgosłupa lędźwiowego. Wykonałam szereg badań: krew, usg jamy brzusznej, badania wątrobowe, krew w kale, byłam również u gastrologa który po wywiadzie i ogólnym badaniu nie stwierdził podstaw do le ... Bóle dolnego odcinka kręgosłupa i sztywnienie stawów biodra i kolana .. kręgosłupa lędźwiowego w sekwencji SE ( T1, T2 ) wykazało na poziomie L5/S1 dehydratacje i obniżenie wysokości krążka międzykręgowego oraz jego niewielką pośrodkową wypuklinę - bez cech ucisku korzenie nerwowych. Badanie RTG wykaz ...

Wklęsłe sklerotyczne płytki nasadowe z drobnymi asteofitami krawędzi trzonów .. kręgosłupa. Dostałam zastrzyki, później czopki przeciwbólowe, zakończyłam już kuracje tabletkami ale niestety ból jest cały czas odczuwalny, co prawda znaczniej mniejszy ale cały czas odczuwalny. Czy poinformować o tym lekarza pro ... Przewężenie przestrzeni międzykręgowych z przekostnieniami blaszek nakrywkowych .. kręgosłupa przez pośladek do stopy. Lekarz stwierdził rwę, zastrzyki nie pomogły, w tej chwili zacząłem rehabilitację L - S. Biorę środki przeciwbólowe. RTG kręgosłupa lędźwiowego - wynik: Przewężenie przestrzeni m - k L4 - L5, L5 ... Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. kręgowych prawa dominująca wydłużona w końcowym odcinku modeluje w niewielkim stopniu powierzchnie przednia pnia mózgu. Poza tym naczynia tętnicze mózgowia o prawidłowym przebiegu o zachowanym przepływie bez przewężeń. Nie uwidocz ...

Drętwienie dwóch zewnętrznych palców rąk w bu dłoniach .. kręgosłupa, długie siedzenie. Może być to dyskopatia szyjna, warto udać się do lekarza, może leczenie farmakologiczne przyniesie ulgę. ... Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. kręgowa szerokość 4,5 mm przepływem prawidłowym nisko oporowym z max v sk 42cm/s lewa tętnica kręgowa węższa szerokość2,5mm spektrum przepływu nieprawidłowe o podwyższonym oporze - w chwili obecnie w trakcie badania nie zarejestro ... Przepuklina krążka międzikręgowego L5-S1, rehabilitacja czy operacja? .. kręgowego uciskającą worek oponowy i początkowy odcinek korzeni prawego nerwu S1. Przepuklina ma głębokość ok. 7 - 8 mm, obraz kształt przepukliny wskazuje na fazę ekstruzji. Wysokość krążka obniżona, w krążku objaw próżniowy. Otw ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. kręgowego na poziomie C1. Nie stwierdzono cech wzmocnienie kontrastowego ognisk ani innych cech patologicznego wzmocnienia w obrębie struktur mózgowia. Układ komorowy w normie. Stwierdzono, że obraz może odpowiadać zmianom o chara ... Przepuklina jądra miażdżycowego uciskająca korzeń .. kręgosłupa szyjnego i L - S. Wynik badania: niewielkiego stopnia boczne skrzywienie w odcinku szyjnym, płytkie wypukliny centralne krążków C5 C6 C7. Drugi wynik: boczne skrzywienie kręgosłupa w odcinku L - S, dehydratacja krążka L ... Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu .. kręgosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne projekcje strzałkowe, czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje znaczne pogłębienie lordozy szyjnej. Lewoboczne uwypuklenie krążka C2 - 3 z uc ...

Drętwienie lewej dłoni oraz lewej nogi aż do podbrzusza a delikatne skrzywienie lewostronne kręgosłupa .. kręgosłupa na wysokości lędźwi, ale nigdy nie miałam tego typu problemów. Mam 21 lat. Powinna się Pani udać do neurologa, rozpiętość diagnozy przy takich objawach jest bardzo duża, jednak dla bezpieczeństwa warto wykonać badanie M ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. kręgowego. Blizna widoczna jest również na poziomie L4 - L5 po stronie lewej, w tej okolicy blizna obejmuje korzeń rdzeniowy ( wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego w obrębie blizny ). Na poziomie L5 - S1 blizna jedynie w ty ... Wielopoziomowe zmiany dehydratacyjno degeneracyjne tarcz międzykręgowych a dyskopatia w odcinku szyjnym .. kręgowych w całym badanym odcinku kręgosłupa. Na poziomach C3 - C4, C4 - C5 w przedniej części kanału kręgowego - pośrodkowo i paramedialnie od strony prawej, podwięzadłowo widoczne niewielkie wypukliny pierścienia włóknistych tar ...

Wielopoziomowa dehydratacja i wielopoziomowe obniżenie wysokości krążków a zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym .. kręgowych z wyjątkiem krążka L4 - 5. Przeciążeniowa przebudowa trzonów L3 - 4, na tym poziomie najbardziej obniżony krążek m - kręgowy oraz wypuklina tylna centralna. Stożek rdzenia o prawidłowym sygnale w MR na poziomie Tjh 12 - ... Zawroty głowy, drętwienie przedramion i ramion, uczucie zmęczenia i sztywnienia mięśni .. kręgosłupem szyjnym. Co o tym sądzić, co robić? Czasem takie objawy mają charakter nerwicowy. Jednak warto aby zbadał Panią lekarz, gdyż czasem zwykłe badanie lekarskie i wywiad mogą mogą być decydujące. Objawy takie mogą występow ... Podejrzenie diplomyelii, drobne zwapnienia układające się obrączkowo oraz masywne zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze stawu międzykręgowego .. kręgowego lewego zwężające kanał dla korzenia nerwowego. Byłam na badaniu kręgosłupa, ale niestety nic z niego nie rozumiem. Oto wynik badania, co z niego wynika? Nasilone zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym, na poziomie L5 ...

Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. kręgowych, dominująca prawa. Poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych w obszarze nadnamiotowym, zwłaszcza w okolicach czołowo ciemieniowych. Patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu nie uwidoczniono. Bardzo proszę o ... Wielopoziomowa dehydratacja i wielopoziomowe obniżenie wysokości krążków międzykręgowych .. kręgosłup. Niedawno robiłam rezonans magnetyczny. Prosiłabym o przybliżenie wyników, ponieważ dla mnie jest to niezrozumiałe. Do lekarza niestety długie kolejki. Mam 32 lata. Spłycona lordoza lędźwiowa. Naczyniak lewej części trzo ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. kręgosłupa piersiowego stwierdza: na poziomie Th8 - Th9 duża centralna przepuklina krążka mk wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość ok 6 mm, przepuklina uciska rdzeń kręgowy. W obrębie końcowego odcinka rdzenia kręgowego ...

Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. kręgowe w normie. Wzmożona sklerotyzacja pow. stawowych międzywyrostkowych jako wyraz zmian przeciążeniowych kręgosłupa. Zastosowano u mnie leki. Gdy po pewnym czasie nie zaobserwowałem praktycznie żadnej poprawy lekarz skierował ... Dyskretne lewoboczne skrzywienie kręgosłupa, guzek Schmorlla i przepuklina jądra miażdżystego .. kręgosłupa oraz mrowienia palców u ręki oraz prawej nogi. Wizyta u lekarza zakończyła się 32 zastrzykami różnego typu. Po skończonej serii udałem się ponownie do lekarza, by powiedzieć, że jest poprawa, lecz dalej odczuwam bóle, k ... Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego i możliwy stan zapalny .. kręgowego tylno - boczna lewostronna z towarzyszącą osteofitozą, w obrazach STIR wysoki sygnał szpiku kostnego trzonów L5i S1 wokół krążka L5 - S1 przemawiający za osteodistis, zwyrodnienie krążków międzykręgowych L4 - L5 i L5 - S ...

Bóle prawej strony kręgosłupa i nogi podczas chodzenia a zmiany zwyrodnieniowe .. kręgosłupa i całej nogi w czasie chodzenia oraz nadmierne marznięcie prawej stopy. Wygląda to tak, że trudności zaczynają się po przejściu już kilku kroków, a ból mija w czasie odpoczynku. Odczuwam go cały czas, ale o wiele mniej. ... Nasilony proces zwyrodnieniowy kręgosłupa ze zmianami osteoporotycznymi .. kręgowe L4 - S1 niesymetryczne, zachowane. Zmiany proliferacyjne na lewobocznych krawędziach trzonów. Zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych. Zanik kostny z osteoporozą. Mogłabym poprosić o interpretację tego wyniku badań ... Szerokopodstawna wypuklina krążka C5-C6 wraz z osteofitami na tylno-bocznych krawędziach trzonów .. kręgowych szyjnych prawidłowa. Dehydradacja i obniżenie wysokości krążka C5/C6. Szerokopodstawna wypuklina tego krążka wraz z osteofitami na tylno - bocznych krawędziach trzonów uciskają worek oponowy oraz modelują brzuszną powier ...

Ból pleców, korzonków promieniujący przez pośladek do uda i drętwienie palca dłoni .. kręgosłupa jak rezonans i zbadać, jaka jest przyczyna dolegliwości. ... Podwięzadłowe wypadnięcie jądra miażdżystego do światła kanału kręgowego a początki zmian zwyrodnieniowych .. kręgosłupa L - S. Męczą mnie bóle w odcinku lędźwiowym, z okresami bardzo dużego nasilenia, uniemożliwiające funkcjonowanie. Na wizytę u ortopedy muszę poczekać. Bardzo proszę o krótki komentarz do opisu: Miernego stopnia skolioty ... Blizny w kanale kręgowym, drętwienie okolic krocza i stóp, problemy z mikcją a leczenie operacyjne .. kręgowego. Blizna widoczna jest również na poziomie L4 - L5 po stronie lewej, w tej okolicy blizna obejmuje korzeń rdzeniowy, wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego w obrębie blizny. Na poziomie L5 - S1 blizna jedynie w tylne ...

Zaburzenia równowagi a choroby móżdżku lub odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa .. kręgosłupa odpowiada za przewracanie się do tyłu, i problemy ze stawaniem na palcach? Stać na palcach mogę, na stopach z trudem, jednakże czuję że mnie porywa do tyłu. Zaburzenia równowagi mogą być spowodowane chorobami móżdżku, c ... Zdrętwiałe dłonie po przebudzeniu, ból w okolicach krzyża i mostka, cierpnięcie łopatki .. kręgosłupowego. Bóle dłoni mogą być spowodowane tzw. zespół cieśni nadgarstka. ... Wyczuwalny guzek przy skroni, łzawienie oka a podejrzenie kostniaka .. kręgosłupa szyjnego. Wykazało, że mam nieznaczne zwężenie przestrzeni międzykręgowej miedzy C5 i C6 oraz spłycenie lordozy. Czy może to być przyczyną krótkotrwałej utraty świadomości? Zdarzyło mi się parę razy np. miałam coś zrobi ...

Ucisk na nerw mimo discektomii a ciąża .. kręgosłupa l - s ( fenestracja, discektomia ). Po 4 miesiącach od zabiegu ból nogi nie ustawał, więc ubłagałam lekarza o kontrolny rezonans. Jego wynik nie jest jednak zadowalający. Ucisk na nerw nadal jest. Nie chcę się poddać ko ... Nierówne źrenice i opadająca powieka .. kręgosłupa. Objawy mogą sugerować zespół Hornera. ... Zawroty głowy jak po alkoholu .. kręgowych i tętnicy podstawnej, leki np. salicylany, antybiotyki aminoglikozydowe, leki przeciwdrgawkowe, przeciwdepresyjne, diazepam, furosemid oraz alkohol. Ważne jest również wykluczenie przyczyn kardiologicznych tj. niskie ciś ...

Sztywnienie karku i bóle głowy .. kręgosłupa szyjnego, dyskopatię, zmiany zapalne. Ważna jest konsultacja z lekarzem ( nawet rodzinnym ), ponieważ w ustaleniu przyczyny potrzebnych jest więcej informacji, przede wszystkim badanie lekarskie oraz zdjęcie rtg odcinka ... Napady utraty przytomności po wypadku samochodowym sprzed lat .. kręgosłup - kręgi szyjne i to może powodować ucisk na nerw co powoduje atak, czy mam zmienić neurologa? z góry dziękuję za odpowiedz Czy wykonano u Pani badanie EEG? Warto poprosić lekarza o skierowanie na takie badanie. Lepszym b ... Gorączka po operacji kręgosłupa .. kręgosłupa jest tydzień po operacji i ma cały czas gorączkę od 37 rano do 38,6 nieraz w nocy ,ma podawany antybiotyk. Powoli zaczyna chodzić lecz niepokoi nas ta temperatura, co maże być powodem tego stanu. Gorączka tydzień od ope ...

Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. kręgowego? Zdarzyło się dwa razy w przeciągu ostatniego miesiąca mimo zdrowych oczu, przy tym ból lewej części twarzy a następnego dnia uczucie odrętwienia tej części jak po uderzeniu czasami drętwienie lewej ręki oraz jednorazowe ... Kucie w kręgosłupie podczas stresu .. kręgosłupie porównywalne jak by mi ktoś wbijał kilkaset igieł naraz..ból ten ostatnio robi sie coraz wiekszy i najczesciej na wysokosci klatki piersiowej ( myślałem ze to boli mnie serce ale robiłem badania i to od kregosłupa ) i ... Drętwienie i opadanie stopy .. kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Warto udać się do neurologa, który po badaniu lekarskim i ewnetualnie zleconym rezonansie magnetycznym kręgosłupa będzie w stanie powiedzieć więcej na temat dolegliwości. ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. kręgosłupa mógłby coś wykazać? Rezonans kręgosłupa może wykluczyć zmiany w obrębie rdzenia kręgowego. Czy ciśnienie mierzone obustronnie ( na prawej i lewej ręce ) ma wartości 130/90? To mogło by sugerować zmiany naczyniowe po jed ... Drętwienie ręki po złamaniu kości przedramienia .. kręgosłupa szyjnego wywołująca ucisk na nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego. Trzeba wykonać rtg kręgosłupa i ewentualnie rezonans magnetyczny. ... Bóle głowy i kręgosłupa oraz drętwienie ręki podczas snu przy nerwicy .. kręgosłupa. Zdjęcia radzę obejrzeć wraz z lekarzem, być może to kwestia programu komputerowego. Dokładniejszym badaniem może okazać się właśnie MR głowy. ...

Ścieńczony płyn rdzeniowy i poszerzony kanał rdzeniowy .. kręgosłupa. Dziś odebrała wynik i lekarz szpitala stwierdził, że nie umie jej odpowiedzieć co to oznacza. W zasadzie trudo opierać się o sam wynik. Poszerzony kanał może być rzeczą wrodzoną. Objawy sugerują jakąś nieprawidłowość. ... Wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca prawy korzeń S1 .. kręgowego uciskająca prawy korzeń S1. Na poziomach L3/L4 i L4/L5 widoczne jest symetryczne uwypuklenie zarysu krązkow miedzykregowych typu *bulding disc * uciskajace worek oponowy i zwężające dolne odcinki otworów miedzykregowych, ... Bóle przy poruszaniu głową .. kręgowego przy czaszce gwożdzie albo jakby za chwilę miałby mi się przerwac lub zablokowac.Boję się tego bólu i nie wiem czy mam się udac do lekarza czy to może przejściowe, proszę mi napisac czy mam sięczym niepokoic? Najlepiej u ...

Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. kręgosłupa. dlatego też w takim przypadku warto ograniczyć podnoszenie ciężkich rzeczy. ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. kręgosłup. Zastanów się czy to co się z Tobą dzieje ma napewno podłoże fizyczne, bardzo możliwe, że w ostatnim czasie poczyniłeś znaczące kroki w swoim rozwoju duchowym i otworzyłeś się tym samym na wyższe energie, przez co Twoje ... Drętwienie ręki i brak czucia w części palców dłoni .. kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości mogą być właśnie zmiany w tym odcinku uciskające na nerwy rdzeniowe, a przez to drętwienie w obrębie ręki. witam ja tez mam takie objawy tylko u mnie od około 4 lat w nocy drętwieją mi ręce w noc ...

Bóle w dole kręgosłupa u sportowca .. kręgosłupa, w okolicach ostatniego kręgu, w miejscach gdzie znajdują się kanaliki nerwowe. Zdaniem mojego fizjoterapeuty może byc to problem neurologiczny. Proszę o pomoc. Warto w takiej sytuacji udać się do neurologa. Być może ni ... Ból kręgosłupa przy wypuklinach lędźwiowych i spłyceniu lordozy .. kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE,fat sat w obrazach T1 - i T2 - zależnych, w projekcjach strzałkowych i osiowych. Spłycenie lordozy lędźwiowej. Na poziomie L4/L5 widoczna jest pośrodkowo - dwuboczna wypuklina ( protr ... Osteoliza po patologicznym złamaniu kręgu lędźwiowego .. kręgosłupa w CZD w Warszawie.Córka miała patologiczne złamaniełuku kręgu L5,stenoze kanału kręgowego na poziomie L3 L5,wstrząs rdzenia kręgowego,wypuklina jądra miażdzycowego zrobiono jej stabilizacje tytanowa i skręcono na 8 śrub ...

Drętwienie palców po wyleczeniu zespołu nerwu łokciowego .. kręgosłupa. W badaniu neurologicznym bez objawów oporowych. Stwierdzono osłabienie czucia w zakresie nerwu łokciowego prawego w zakresie palca 4 i 5 oraz bocznej strony dłoni nieznacznego stopnia. Siła mięśniowa zachowana. Odruchy ... Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. kręgowego, co również wyjaśnia problemy z samodzielnym oddychaniem. Nie ma innej rady jak leczenie zachowawcze, czyli należy uzbroić się w cierpliwość. to co sie wydaztlo to jest cod lekaze dzien wczesniej powiedzieli ze stan kryt ... Bóle i zawroty głowy oraz rwące bóle kręgosłupa przy jamistości rdzenia Moja choroba zaczela sie w maju tego roku, zesztywnialam cala i zabrano mnie na oddzial neurologiczny do brzezin bo tam wlasnie mieszkam, jest to miejscowosc polozona 20km od łodzi. Najpierw podejzewano u mnie zapalenie opon mozgo ...

Rokowania przy krwotoku wewnątrzczaszkowym i krwotoku w kanale kręgowym Mam pytanie moj syn ulegl wypadkowi odniosl obrarzenia krwotok wewnatrz czaszkowy i w kanale kregowym pogranicz czaszkowo kreguslupowego oraz krwotok dokomorowy stluczenie glowy z krwiakim podskornym chce zapytac o rokowani po tak ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. kręgosłupa czy wiesz co ci dolega ja dodatkowo nie moge skupić myśli podczas trwania ataku wypowiadać się brakuje mi słów jakbym niemogła wypowiedzieć słów ale wiem co chcę powiedzieć lecz nie moge wtedy jakoś skupić sie na wypowi ... Drętwienia rąk i nóg, bóle pleców oraz zachwiania równowagi .. kręgosłupa lędźwiowego:na poziomie L3/L4 lewostronna przepuklina materiału tarczy międzykr w obręb otworu międzykręg lewego z impresją na lewy korzeń nerwowy.Zwężenie otworu międzykr na tym poziomie.Kanał kręg bez cech zwężenia.Na ...

Ból i zawroty głowy, drętwienie kończyn i części twarzy oraz wymioty .. kręgosłupa, które uciskają na korzenie nerwowe i powodują dolegliwości. a czy to może być powód moiego bólu głowy i można to jakoś leczyć? Tak to może być przyczyną bólu głowy. Leczenie przyczynowe, czyli zlikwidowanie przepukliny ... Drętwienie ręki po wypadku .. kręgosłupa z uszkodzeniem aparatu wiązadłowego szyi, kołnierz szyjny na 3 tyg* Neurolog skierował mnie na badanie EMG, a w diagnozie napisał coś w stylu: Rediculopat... cervi... st past disto... col.vert po... cervicelis s.cavelis ... Drażliwy łokieć, ciągłe łaskotanie i skurcze ręki w łokciu .. kręgowego. Najlepiej skosnutlować się z lekarzem. ...

Drgania mięśni, szum w uszach i osłabienie .. kręgosłupa wykazało skolioze i zwyrodnienia kręgosłupa ledzwiowego i piersiowego. Badania krwi mam dobre. W Pana wypadku radzę jeszcze wykonać badania obrazowe głowy. Diagnostyki wymaga szum w uszach i zaburzenia czucia na skórze ... Bóle kręgosłupa w odcinku krzyżowym, nasilające się rano i podczas siedzenia Witam od 2tygodni mam bóle kregosłupa w odcinku krzyżowym.najgorzej jest rano i po dłuższym przebywaniu w pozycji siedzącej.bólom towarzyszy bezsenność i złe samopoczucie. sam ból powstał kilka dni przed okresem i zawsze mijał sam ... Uciążliwe bóle kręgosłupa przy wypuklinie lędźwiowej .. kręgosłupa wizyta u neurologa skończyła się na stercie leków przeciwbólowych *movalis,no aciol ,randutil,coxtral,helicid,nirvalin,zaldiar, zastrzyki 10 diclac,od 6 tygodni depa medriol i nic boli dalej ,miałam robiony tomograf **b ...

Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. kręgosłupa piersiowego, aby wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania ćwiczen kręgosłupa piersiowego. Do wysłania mnie na MR kręgosłupa piersiowego skłonił lekarza dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego. Czuję drg ... Drętwienie ręki po urazie głowy i kręgosłupa .. kręgosłupa. Dlatego radzę skonsultować się bezpośrednio z neurologiem. ... Leczenie bólu pleców przy jamistości rdzenia .. kręgosłupa? Bez dokładaniejszych informacji nie potrafię nic poradzić. ...

Drętwienie ręki po uszkodzeniu kręgosłupa w odcinku szyjnym .. kręgosłup w odcinku szyjnym. Po jakimś czasie od tego wypadku drętwieje i cierpnie mi prawa ręka. Czy to ma coś współnego? Tak, jak najbardziej dolegliwość może być powiązana z urazem. Radzę skonsultować się z neurologiem osobiści ... Silne bóle głowy z mdłościami i zawrotami głowy .. kręgowego, jednak to by się wiązało z chorobą rdzenia kręgowego, urazowym uszkodzeniem lub obecnością innych objawów dodatkowych. Dlatego najlepiej udać się do neurologa, jeśli ma Pani wątpliwości co do swojego stanu zadrowia, a p ... Leczenie u kręgarza przy wypuklinach lędźwiowych .. kręgosłupa które wyeliminowały mnie na długo z normalnego życia.Z tomografi wyszło że mam 2 wypukliny krążka międzykręgowego ,l4 - l5 8mm,l5 - s1 5mm .Od około 2 miesięcy regularnie zażywam Tramal aby móc choć na chwilę zapomnieć ...

Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. kręgosłupa szyjnego. witam wlasnie przed chwila stalo mi sie to samo, dokladnie te same objawy. mam 24 lata i pierwszy raz mi sie to zdarzylo. boli mnie glowa , zdretwiala mi prawa reka i*prawa czesc twarzy bylam wlasnie z moim ch ... Dyskopatia i rozszczep kręgosłupa Mam 35 lat w chwili obecnej mój kregosłup wyglada tak*kregosłop szyjny rtg*spłycona lrodoza odcinka szyjnego,obrysy krawedzi powierzchni stawowych gładkie.Przewęzenie przestrzeni miedzytrzonowejC5/C6 sugeruje dyskopatię krązka m/k ... Ognisko patologiczne w rdzeniu kręgowym .. kręgosłupa szyjnego. Wynik badania: &#8222*W rdzeniu kręgowym na poziomie segmentu C3 w tylnej części rdzenia, centralnie i lewobocznie widoczne jest patologiczne ognisko o wysokim sygnale w obrazach T2, Pd - zależnych oraz ST ...

Drętwienie biodra przy zmianach degeneracyjnych krążków lędźwiowych .. kręgowego, uciskająca worek oponowy. Na poziomie zabiegu widoczna jest pośrodkowo= - dwuboczna wypuklina krążka międzykręgowego, w większym stopniu skierowana na stronę prawą, uciskajaca worek oponowy i prawy korzeń nerwowy. Krążk ... Dziwne mrowienia, kłucia i uciski w kończynach .. kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego lub zmiany demielinizacyjne. Na pewno konieczna jest dalsza diagnostyka w tym kierunku. witam ,mam 28 lat od roku mam drętwienia,mrowienia rąk,zawroty głowy,trudności w przełykaniu ale niewielkie. ... Silne bóle brzucha z zawrotami głowy .. kręgosłupa szyjnego raczej nie są przyczyną dolegliwości. Co do zwężenia trudno powiedzieć. może warto by wykluczyć porfirię? ...

Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. kręgosupa zawroty głowy i utrate równowagi a lekarze od kilku lat nie mogom mi powiedzieci co to jest i dlaczego widzie podwójnie Podwójne widzenie może być skutkiem, oprócz mikrowylewów, np. miastenii, stwardnienia rozsianego. Na ... Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. kręgosłupa. W struktórze móżgu nie wykryto żadnych zmian. Neurolog, do którego chodzę prywatnie twierdzi ze przyczyna mojej niesprawności moze byc umiejscowniona nie w mózgu, ale rdzieniu kręgowym czy w pojedyńczym nerwie czy tez ... Problemy z utrzymaniem równowagi po zamknięciu oczu .. kręgowego. Na pewno należy ustalić przyczynę dolegliwości. Dziękuję za szybką odpowiedź. Nadmienię, że druga córka bliźniaczka ma dokładnie takie samo zaburzenie, poza tym wszytko jest ok. Obydwie jednak od zawsze mają gorszą niż ...

Bóle lewej strony krocza przy skoliozie i zniesieniu lordozy .. kręgosłupa i zrobilem sobie rezonans. Mam niewielką skoliozę i znieseinie fizjologicznej lordozy na wysokości bodajże t - 12,t - 11,t - 10 i l - 1. Ćwiczę boks i siłownię. Nie mam bóli kręgosłupa. Czy to może być sprawa neurologic ... Obniżenie i dehydratacja krążków międzykręgowych piersiowych .. kręgowych na poziomach Th9/Th10, Th11/Th12,niewielkich wyciągnięć na krawędziach trzonów kręgów wielopoziomowo oraz podchrzęstnej sklerotyzacji w stawach międzykręgowych wielopoziomowo. Wysokość trzonów kręgów piresiowych zachowan ... Falujący obraz i widzenie połowiczne w prawym oku .. kręgowych. mam 44lata i od kilku lat miewam problemy ,bardzo podobne ,do pani Katarzyny ,tj.polowiczne widzenie ,a po nim zazwyczaj,mam niewielkie zaniki pamieci,to znaczy nie pamietam imion nazwisk znajomych mi osob ,nie moge sob ...

Bóle kręgosłupa lędźwiowego przy zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych .. kręgosłup lędzwiowy.Z badania RTG wynika że mam przodopochylenie miednicy,krzesunięcieku osi statecznego kręgosłupa.Zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze w odcinku lędzwiowo - krzyżowym w postaci osteofitów w stawach międzywyrostkowyc ... Sport przy niestabilności kręgu szyjnego .. kręgosłupa i powiedział, że jest przypuszczenie niestabilności kręgosłupa Kazał przywieźć skierowanie od lekarza rodzinnego na badanie czynnościowe. Jednak mój szanowny doktor nie wystawił mi nic twierdząc, że mam przyjechać z tym ... Ból i drętwienie stóp oraz łydek .. kręgosłupa lub choroby rdzenia kręgowego. Najlepiej skonsultować się bezpośrednio z neurologiem. ...

Problemy z koncentracją i pulsowanie całego ciała po urazie .. kręgosłup szyjny został uszkodzony na odcinku C1 - C4. Ząb obrotnika się przesunął. Więcej na razie nie pamiętam. Co by Państwo doradzili? Ja nie chcę *zerwać* ze swoimi marzeniami... Pojedyncze epizody spadku lub wzrostu tętna ni ... Bóle głowy i oczodołów oraz zmiany zachowania po uderzeniu .. kręgosłupa szyjnego wykazał lekkie uszkodzenie kręgu szyjnego C - 4. Pani neurolog oraz chirurg stwierdzili , że to nic powaznego. Bóle głowy jednak nie mineły i z dnia na dzien jest coraz gorzej , opisze po krótce jakie są objawy ... Nawrót dolegliwości po wyleczeniu boreliozy .. kręgosłup lędźwiowy, cały sztywnieje i ból rozszerza się na środek kręgosłupa ku górze do łopatek, szczególnie gdy siedzę. Prześwietlam więc kręgosłup: - odcinek szyjny - lordoza szyjna zniesiona, trzony kręgów o zachowanej wysoko ...

Ból lewej strony głowy, szyi oraz kończyn .. kręgosłupem,jednak nie mialam robionych zadnych badan. prosze o odpowiedz,gdyz jestem za granicą i bardzo mnie to niepokoi. Jeśli ma Pani dolegliwości z kręgosłupem należy udać się do lekarza rodzinnego, poprosić o skierowanie na ... Drętwienie i mrowienie ręki przy uszkodzeniu korzenia nerwu c7 .. kręgosłupa, ucisk spowodowany zmianą w sąsiedztwie przebiegu nerwu. Sąd leczenie będzie zależeć od przyczyny, początkowo pewnie reahbilitacja, a w przypadku braku efektu zabieg chirurgiczny. jestem już po rezonansie , wynik okropn ... Kłucie w pępku i ciągnący ból w prawym podbrzuszu .. kręgowej L3 - L4 oraz L4 - L5 Proponuję wykonać MRI odcinka lędźwiowego oraz może nawet piersiowego. Możliwe jednak, że bóle mogą być wywoływane przez zaburzenia czynnościowe a nie organiczne. ...

Bóle kręgosłupa promieniujące do nogi przy dyskopatii lędźwiowej .. kręgosłupa zachowane. Obniżenie wysokości krążka międzykręgowego na poziomie L.4 - L.5. Krążki międzykręgowe na poziomie L.2 - L.3, L.3 - ł.4,L.4 - ł.5,i L.5 - S.1 wykazują cechy dehydratacji wyrażone obniżeniem sygnału w obrazach ... Zaniki mięśniowe całego ciała przy torbieli na jądrze .. kręgosłup na wierzchu. Wygląda to fatalnie, ubrania wiszą na mnie jak na wieszaku. Zaczęło się od zgrubienia na jądrze, ale lekarze zapewniają że to torbiel i nie jest problemem, ponieważ zauważyłem zmiany w wyglądzie ciała robiłe ... Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa. Opis badania: Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1 zal przed i po podaniu kontrastu oraz w sekwencji FSE w obrazach T2 zal W porównaniu do badania poprzedniego ( 01.11.2008 ) stwierdz ...

Ostry, rozpierający ból w nodze i w pachwinie .. kręgosłupem związane ze zmianami zwyrodnieniowymi w jego obrębie. Dochodzić wówczas może do ucisku korzeni nerwowych i objawów w postaci drętwienia i bólu. W celu wykluczenia tego podejrzenia najlepiej skonsultować się z neurologi ... Częściowe zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej na łuku kręgu szczytowego .. kręgosłupa odc. szyjnego i skierował mnie do neurologa, wizyta dopiero pod koniec czerwca. Wszystko OK, oprócz RTG, otóż badanie odcinka szyjnego wykazało, cytuję: *Wysokość trzonów kręgowych i przestrzeni m.kręgowych odc. szyjneg ... Obniżenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych .. kręgosłup, nie funkcjonuje normalnie. neurolog skierował mnie na rezonans magnetyczny, oto mój winik : Obnizenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych L4/L5 i L5/S1. zaznaczone zmiany zwyrodnieniowe trzonów kregowych L4 i L5 t ...

Skolioza i zmiany zwyrodnieniowe w stawa międzykręgowych lędźwiowych .. kręgowej L5 - S1,ze sklerotyzacją sąsiednich płytek granicznych trzonów kręgów oraz brzeżną osteofitozą na ich krawędziach. Wyostrzenia kostne również na przednich i bocznych krawędziach pozostałych trzonów kręgów. Zaznaczone zmia ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. kręgosłupie szyjnym zniesienie krzywizny oraz problem z krzywym zgryzem i ósemkami zatrzymanymi czy to może mieć jakiś związek ? Z góry dziękuję za odpowiedz Opis MRI nie budzi niepokoju, bardziej prawdopodobne że bóle głowy mogą ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. kręgosłupa może dolegliwości są spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi w tym odcinku ...

Bóle głowy, omdlenia oraz drętwienie ręki i bóle kręgosłupa .. kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym oraz w czasie silniejszych bóli problemów ze wzrokiem. Byłam już kilkakrotnie u neurologa, ale niestety nie doprosiłam się o skierownaie na tomografię. błagam o pomoc. Juz nie wiem co mi jes ... Uogólnione uwypuklenie tarczy międzykręgowej lędźwiowej .. kręgosłupa, promieniujący do nogi przez biodro włącznie. Dzisiaj odebrałem wynik, jednak mój lekarz jest na urlopie - jeszcze 2 tygodnie. Strasznie się nie cierpliwe, prosił bym o wytłumaczenie mi co sugerują wyniki oraz w jaki sp ... Ryzyko powikłań przy operacji przepukliny odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. kręgowe ( dyski ) zbudowane z jądra miażdżystego i pierścienia włóknistego, które ulegają zmianom zwyrodnieniowym. Przy dyskopatii, kiedy występuje ucisk na worek oponowy taki dysk się usuwa. Po usunięciu stabilizuje się odpowiedn ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. kręgowego( na poziomie trzonu C2 ).Obraz MR przemawia za zmianami demielinizacyjnymi.Cechy niewielkiego zaniku korowego i bardziej nasilonego podkorowego mózgu.Poza tym obraz mózgu i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w gra ... Zdrętwienie krocza i problemy z oddawaniem moczu i wypróznianiem się po operacji kręgosłupa .. kręgowego prawidłowy. Wykonano również rezonans odcinka piersiowego : tarcza Th8 - 9 o obniżonej intensywności sygnałów i wysokości, jak w przypadku zaburzeń o typie dehydratacji, na poziomie Th8 - 9 centralna ekstruzja tarczy mię ... Ból nogi po złamaniu kompresyjnym trzonu kręgu piersiowego .. kręgosłupem( czy to nie dyskopatia ) i z ktorym odcinkiem oraz co z tym zrobic i dodam czy ma to zwiazek z bolem calej lewej nogi. od razu dodam ze 2 lata temu mialem złamanie kompresyjne trzonu kregu Th12 i wszystko po tym bylo d ...

Lumbalizacja kręgu szyjnego i wypuklina lędźwiowo-szyjna .. kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego. Kręg przejściowy na pograniczu lędźwiowo - krzyżowym, najprawdopodobniej częściowa lumbalizacja kręgu S1 z silniej rozwiniętą masą boczą po stronie lewej. Trzony kręgów w odcinku lędźwiowym mają ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. kręgosłupem,a mianowicie w pracy w ktorej obecnie pracuje juz prawie 5 lat ( jestem pracownikiem fizycznym ) doznałem urazu kręgosłupa.W pracy dźwigam dosyc ciężkie przedmioty i w wyniku czego doznałem urazu kręgosłupa.Dostałem sk ... Ból nogi po uszkodzeniu łękotki przy łagodnych zwyrodnieniach kręgosłupa .. kręgosłupa lędźwiowego dostosowany, choć jest łagodna utrata normalnej lordozy lędźwiowej. żadnych istotnych wybrzuszen dysku lub występow świadczy ze nie ma zwężenia kanału lub kompromisu ogona końskiego. Stożek zwraca normalny s ...

Ucisk na nerwy w zachyłkach bocznych .. kręgowego i tworzą je struktury kręgów kręgosłupa. Dziękuje za odpowiedź proszę o kontynuacje w opisie rezonansu stwierdzono : Rezonans po zabiegu wykazał szerokopodstawne przepuklinę krążka l3/l4 uciska worek oponowy, szerokopods ... Drętwienie stóp po operacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym .. kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, i drętwieją mi stopy jak sobie z tym radzić Proszę napisać więcej informacji na temat operacji i wskazania z jakiego ją wykonano. Być może nie zostały zoperowane wszyskie miejsca, w których występo ... Dehydratacjakrążków i wypukliny na 3 poziomach .. kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Od paru miesięcy jest to ból ciągły z drętwieniem lewej nogi. Jestem pod opieką ortopedy, który po obejrzeniu zdjęć rtg stwierdził kręgoszczelinę i skierował na rezonans magn. Wizytę mam dopiero za ...

Wypukliny, zmiany degeneracyjne i guzki Schmorla na poziomie lędźwiowym .. kręgowe + dodatkowo otwory zwężane przez osteofity.Zmiany degeneracyjne L4/L5 i L5/S1 z nagromadzeniem w ich obrębie gazu.Zmiany zwyrodn.trzonów ( osteofity przednich i tylnych krawędzi od L3 dp L5 dodatkowo uciskają worek oponowy ... Konieczność operacji przy wypuklinach i torbieli lędźwiowej .. kręgosłupa Thi L - S, obecnie od ponad 5 tyg typowa rwa kulszowa, niemożność chodzenia, dretwienie pr.nogi,mrowienie,rwące napadowe bóle,lecz,nlpz,rozlużniającymi,akupresura,masaże - dolegliwości obecnie większe niz na początku.wy ... Przykurcze nóg uniemożliwiające chodzenie na wyprostowanych nogach .. kręgowego, rtg różnych odcinków kręgosłupa, dwukotne badania krwii i niczego się nie doszukano. enzym CK w normie, wyniki rezonansów czyste. Miała pewne objawy neurologiczne - clonus po odgięciu stopy w górę ale po czasie objawy t ...

Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. kręgowe na tym poziomie zwężone. Na poziomie l5 - s1 tylno - lewoboczna uwypuklina dyskowa uciskająca worek oponowy i zwężająca otwory międzykręgowe, bardziej lewy.* Wynik tomografii komputerowej: *Przestrzeń m - kręgowa L3 - L4 b ... Zmiany osteochondropatyczne w kręgach w postaci nierówności zarysów .. kręgosłupa i taki opis otrzymałam: *lordoza zniesiona. w kregach przebyte zmiany osteochondropatyczne w postaci nierownosci zarysow ich powierzchni nosnych i dotrzonowych przepuklin jader miazdzystych. drobne/poczatkowe zmiany zwy ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w postaci zwężenia tarczy m-komorowej .. kręgowe a nie międzykomorowe. W Pana przypadku są to zmiany zwyrodnieniowe, które tworzą się wraz z wiekiem i nieprawidłowym obciązaniem kręgosłupa. dziekuje za odpowiedz Zgadza sie chodzi o zmiany miedzykregowe L - S ale co to je ...

Migrena wskutek zbyt wklęsłego kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa, czy z tego powodu mam migreny? i czy takie schorzenie da się jakoś *naprawić*? Raczej jest to przypadek niż przyczyna migreny. Jeśli jednak ma Pani wątpliwości co do stanu kręgosłupa, należy wykonać zdjęcie rtg. Zaburz ... Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. kręgosłupa szyjnego( mam lordozę ) dała tabletki i nawet pomogły. Ale pojawiły się równiez bóle w innych miejscach. Zazwyczaj są to boki głowy i sąto bóle pulsujące. Od niedawna również mam wrażenie jakbym chodził cały czas po kil ... Poranne bóle lędźwi .. kręgosłupa ( skierowanie można uzyskać od lekarza rodzinnego ), a w dalszej kolejności udać się do ortopedy/neurologa. Przeciwbólowo można stosować ketonal. Unikaj siedzenia dłuższego niż 30 min. Chodź jak najwięcej. Prawdopodobni ...

Punktoowe bóle całego ciała po skręceniu kręgosłupa szyjnego i potłuczeniu tułowia Witam jestem 3 miesiace po wypadku samochodowym, na podstawie RTG odcinka szyjnego i ledzwiowego stwierdzono u mnie skrecenie kregoslupa szyjnego i potluczenia tulowia. CHodzimial prawie 2 miesiace w kolnierzy i tyle samo mialam r ... Cechy pęknięcia pierścienia włóknistego krążka lędźwiowo-szyjnego .. kręgowego, który spełnia funkcję poduszki amortyzującej kręgosłup, co powoduje, że przestrzeń między sąsiednimi kręgami kręgosłupa się zwęża i powstają dolegliwości bólowe. Cechy pęknięcia pierscienia włoknistego krazka m - k L5 - ... Bóle głowy i kręgosłupa oraz drgania mięśni .. kręgosłupa. Poza tym częste skurcze w klatce piersiowej, pod pachami, czasami silne, ale równomierne, bicie serca. Napady gorąca bardzo częste. Wyniki krwi dobre, potas, magnez, glukoza, żelaza również w normie. Proszę Was o jakie ...

Bóle kręgosłupa po basenie .. kręgosłupem. Po badaniu rezonansem otrzymałem informację o rehabilitacji, lekarz nie wspominał że nie mogę pływać. Opis badania rezonansem magnetycznym ( robiłem go dwa lata temu ): Na poziomie L5 - S1 centralno - prawoboczne uwyp ... Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. kręgowych i ocenić czy nie ma zwężenia. Trzeba wykluczyć zaburzenia perfuzji mózgu - ocena rytmu - Holter oraz badanie ECHO serca i ocena frakcji wyrzutowej. ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. kręgosłupa szyjnego - wynik taki sam, ale bez wzmocnienia po kontraście. Natomiast proszę o wyjaśnienie opisu rezonansu magnetycznego głowy. Cytuję dokładnie: Rezonans magnetyczny głowy ( mózgowie ): Badanie wykonano w 3 płaszczyz ...

Zmiany bliznowate otaczające worek oponowy po operacji .. kręgosłupa a skoro występują dolegliwości to narazie radzę rozwiązać ten problem. Jeśli nie jest zadowolona Pani z dotychczasowych metod leczenia najlepiej wybrać inny ośrodek i neurochirurga, a przynajmniej mieć 2 niezależne opin ... Brak czucia w nodze powyżej kolana .. kręgosłupa. ... Ryzyko przerwania rdzenia przy przepuklinie na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgowego centralno - lewoboczną przepuklinę uciskająca oba korzenie nerwowe s1. Konieczna pilna konsultacja neurochirurgiczna. Na rezonansie rzeczywiście wygląda jakby dysk zalał cały przestrzeń gdzie jest rdzeń. I teraz moje pyt ...

Zawroty głowy przy dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa .. kręgosłupem ). Po tym zajściu te *napady* nasiliły sie, występują częściej ( przynajmniej ja to do tego przypisuje ). Po dwóch tygodniach powtórzyła sie sytuacja z grudnia, dwa dni nie była w stanie nic zrobić. Tylko lezała, spała ... Problemy z pamięcią i koncentracją, drżenia ciała oraz nadmierne pocenie .. kręgosłupa w okolicy pasa, boli mnie tak jakby kręg i w jego okolicy mięśnie - zwłaszcza gdy podniosę coś cięższego - boli około 2 dni, - problemy z koncentracją - np. jak prowadzę samochód nie może mnie nic rozpraszać nawet rozmo ... Ścierpnięcie stóp i dłoni przy zwyrodnieniach kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego Wynik badania Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych w warstwach o grubości 4 mm. Kręgosłup lędźwiowy zniesionej fizjologicznej ...

Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu .. kręgosłup. Dzięki za jakąkolwiek pomoc. pozdrawiam Przy okazji, czy Pan/Pani jest lekarzem, czy moze z własnego doswiadczenia czerpie wiedze? przypadkiem dziś spotkalem twój post i widze że masz takie same problemy z trzepotaniem ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego, modelująca worek oponowy .. kręgosłupa lędźwiowego Zniesienie lordzy lędzwiowej. Na poziomnie L1/L2 tylna centralna szerokopodstawna wypuklina krążka międzykręgowego modelująca worek oponowy z niemal całkowitą redukcją rezerwy płynowej na tym poziomie.Tylne ... Bóle szyi przy lumbalizacji kręgu szyjnego .. kręgosłupa lędźwiowego i stawów biodrowych wyszło mi że: *minimalne prawoboczne skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego. Lumbalizacja kręgu S1, przemieszczonego do przodu o 2mm w stosunku do L5 NIE mająca charakteru kręgozmyku. Stawy k ...

Uczucie ucisku w karku i z tyłu głowy i uczucie prądu w skroniach .. kręgosłupa szyjnego, ponieważ mogące mieścić się tu zmiany zwyrodnieniowe mogą powodować tego typu dolegliwości. Warto na pewno skonsultować się z neurologiem osobiście. ... Kręgozmyk z cechami złamania przewlekłego łuku kręgu .. kręgosłupa. Ucisk na worek oponowy, w zależności od obecnych objawów skłania ku rozważeniu zabiegu operacyjnego. Na pewno wymaga Pan dalszej diagnostyki, gdyż występuje złamanie łuku kręgowego ( należałoby ustalić przyczynę ). wit ... Osłabione czucie opuszki palca u nogi .. kręgosłupa oraz hemilumbalizacja w odcinku lędźwiowym. 2 neurologów nie potrafiło mi odpowiedzieć na pytanie od czego to może być, a lekarz który robił usg stwierdził, że być może to jest coś do czego będę się musiał przyzwyczaić. ...

Mrowienie nogi od kolana do stopy .. kręgosłupa. Radzę skonsultować się z ortopedą, warto powtórzyć rtg kręgosłupa, a najlepiej wykonać rezonans magnetyczny, wówczas będzie można stwierdzić czy zmiany zwyrodnieniowe powodują opisane objawy czy występuje ucisk na wore ... Ograniczona lordoza kręgosłupa szyjnego z tendencją do kyfotycznego ustawienia .. kręgosłupem, ale bardziej niepokoją mnie zmiany w kręgosłupie szyjnym. OPIS BADANIA MR: Obniżony sygnał w obrazach T1 trzonu kręgu C7, pdwyższony w sekwencji STIR, bez wzmocnienia kontrastowego.Nie stwierdza się zniekształcenia tr ... Kłucia w stopach i rękach .. kręgosłupa. Jeśli stwierdzono dyskopatię radzę skonsultować się z ortopedą i wykonać badania kontrolne, być może nastąpiła progresja zmian. Można też wykonać badania ogólne krwi ( morfologia, OB, glukoza, jonogram ) i moczu. ...

Zniesiona lordoza i wielopoziomowa dehydratacja krążków szyjnych .. kręgosłup w okolicach szyi. Prowadzę aktywny tryb życia. Dużo ćwiczę - jestem nauczycielem tańca. Zrobiłam badanie MR i wynik jest następujący: Lordoza szyjna zniesiona z kyfotycznym ustawieniem kręgosłupa. Wielopoziomowa różnego ... Ból kręgosłupa szyjnego wskutek źle wykonywanych ćwiczeń fizycznych .. kręgosłupa lub jeśli ortopeda zaleci to od razu rezonans magnetyczny ( MR ). Objawy mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, nadwyrężenia lub uszkodzenia mięśni grzbietu. Doraźnie można przyjmować leki przeciwbólowe. Bad ... Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. kręgosłupa objąć tym badaniem. Problem to drętwienie niezwykle bolesne mięśni dolnej miednicy, odczuwam również wśród mięśni dolnej miednicy parzenie, i uczucie skamienienia oraz skurcze które najprawdopodobniej biorą się z chęci ...

Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. kręgosłupa szyjnego wyszło niewielkiego stopnia okrężne uwypuklenia krążków kręgowych C3/C4,C4/C5 i C5/C6 bez objawów wtórnej ciasnoty kanału kręgowego. W następnym RMI barku prawego wyszły zmiany zwyrodnieniowe w stawie barkowo - ... Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. kręgosłupa( usunięcie przepukliny poziomL5 - S1 ).Na drugi dzień po jakiś 7 dodzinach obudziłam się zupełnie*znieczulona*,nie czułam normalnie dotyku,skóra była jakby obca na całym ciele.Miałam zaburzenia węchu,smaku,temperatury - ... Bóle i drętwienie nóg, kolan, kręgosłupa oraz rąk .. kręgosłup w odcinku lędźwiowym.Czuje mrowienie w nogach.Jak dłużej chodzę to zaczynaja boleć mnie nogi. Lekarz stwierdził,ze to korzonki. Jednak mialam badana krew i zrobilam sobie badanie czynnika reumatycznego i wyszlo wszystko ...

Rehabilitacja przy uszkodzeniu nerwu łokciowego .. kręgosłupa, usg ręki. Jeśli leczenie zachowawcze nie przyniesie rezultatów należy rozważyć zabieg operacyjny. Do leczenia zachowawczego zalicza się leczenie przeciwbólowe, prawidłowe zachowanie tj. unikanie zginania łokcia, noszen ... Lewostronna skolioza przejścia piersiowo-lędźwiowego .. kręgosłupem do rehabilitanta nie tylko na rehabilitacje ale tez na konsultacje związane z moim schorzeniem, bardzo mi to pomogło nie tylko fizycznie, w Gdańsku jest przyjemne Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej, nie przypisują od ... Duża przepuklina międzykręgowa szyjna, uciskająca rdzeń kręgowy .. kręgową szyjną c 5/6/7 ,która uciska rdzeń kręgowy ,korzeń nerwowy prawy oraz są cechy zmniejszenia rezerwy płynowej. Jak bardzo jest to grożne i czy grozi kalectwem. Zaznaczę,że jestem po wypadku komunikacyjnym i mam stan po prze ...

Sposoby na ból kręgosłupa promieniujący na nogę przy dyskopatii Wynik badania Rtg z 2008r. wykazał dyskopatię L5 - S1, od tego momentu minęło już trochę i przyznam, że dopiero teraz odczuwam ogromny ból, który promieniuje na prawą nogę, bywa że nie mogę się podnieść a o siedzeniu już nie wspom ... Objawy zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym .. kręgosłupem lędźwiowym, bóle schodzące na prawy pośladek, udo, kolano, stopę, mrowienie nogi i w palcach stopy, ostre bóle w dole pachwinowym przechodzące do kolana - to strona prawa. Po stronie lewej ból nie schodzi na kończynę a ... Centralno-lewoboczna podwięzadłowa przepuklina, uciskająca na worek oponowy .. kręgowe bez zmian.* Badanie z 17 - 04 - 2010 *W przestrzeni L5/S1 centralna przepuklina z uciskiem worka oponowego. Pozostałe przestrzenie bez cech dyskopatii. Podejrzenie szczeliny łuku L5 po stronie lewej.* Czy jest jakaś popraw ...

Bóle kręgosłupa przy przepuklinie międzykręgowej .. kręgosłupa a lekarze rozkładają ręce .badanie rezonansu magnetycznego na poziomie L4i L5niewielka wypuklina krążka między kręgowego .Cechy dyskoptji na tym poziomieDrobne ubytki płytki granicznej trzonu kręgu L4 ze strefą obrzęku ... Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo-krzyżowej .. Kręgoszczelina kręgu L5. Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo - krzyżowej. Na poziomie L5 - S1 widoczne osłabienie intensywności sygnału w obrazach T2 zal z krążka międzykręgowego i obniżenie jego wysokości - zmiany degeneracyjn ... Skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego i lubalizacja kręgu szyjnego .. kręgosłupa L w dolnym odcinku. Lubalizacja S1 z łopatowtymi wyrostkami poprzecznymi przy L6 i S2 z widocznym izolowanym wyrostkiem kolczystym. Tarcza m/k L5/L6 węższa z widocznym niewielkim przesunięciem L5 ku tyłowi. Opis zawiera ...

Masywna, tylna, centralna, szerokopodstawna przepuklina jądra miażdżystego .. kręgowych L4 - S1. Wczoraj odebrałem wyniki z TK i są one już bardziej szczegółowe ( choć dla mnie to nadal czarna magia ): L3 - L4: cech dyskopatii nie stwierdza się L4 - L5: masywna, tylna, centralna, szerokopodstawna przepuklin ... Ból w szyi po prawej stronie .. kręgosłupa czy jest to problem nerwowo - mięśniowy. Warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który wstępnie Panią przebada, zleci także wykonanie rtg kręgosłupa szyjnego, potem można konsultować się z neurologiem. ... Wypuklina modelująca worek oponowy i spłycająca przestrzenie płynowe przed rdzeniem .. kręgowych, które modelują worek oponowy ale nie powodują ucisku na rdzeń kręgowy czy korzenie nerwowe. ...

Nagły niedowład kończyn .. kręgowego w okolicy kręgów szyjnych, póżniej, że to wirus ale niewiadomo jaki a ostatnia diagnoza to zapalenie rdzenia kręgowego w okolicy kręgów szyjnych. Wdrożono leczenie sterydami kilkudniowe i od dzisiaj immunoglobuline w kro ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. kręgosłupa L - S b/z. Rezonans magnetyczny wykonano u mnie ze względu na bóle głowy, mimo że do lekarza udałam się z powodu niewielkiego bólu w biodrze i drętwienia zewnętrznej części lewej nogi ( przy kontakcie stopy z zimną powi ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. kręgowej. Lekarze powiedzieli mi, że nie trzeba z tym nic robic. Przez dwa lata się męczę. Miewam mocne bóle głowy po lewej stronie. Ostatnio mój stan się na tyle pogorszył , że przez jakiś czas nie wiedziałam jak żyję i co sie ze ...

Wypuklina szerokopodstawna krążka międzykręgowego, uciskająca worek oponowy .. kręgosłupa szyjnego: - zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej - na poziomie C4 - C5 wypuklina szerokopodstawna krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy z istotnym zmniejszeniem rezerwy przestrzeni podpajęczynówkowej prze ... Ataki silnych bólów w dolnym odcinku kręgosłupa .. kręgosłupie w okolicach dolnych. Zaczęło się ok. 2 lat temu dopadł mnie straszny ból przy skłonie tak mocno że nie mogłem się ruszyć ból miną po ok. 3 dniach i było ok. do teraz, w miedzy czasie jednak odczuwałem lekkie bóle lub b ... Decompressio mudullae spinalis et radici reg. eiusdem .. kręgowego, krążek pod wpływem zwyrodnienia ulega rozkawałkowaniu ) C5/C6 i C6/C7. Usunięcie trzonu C6 kręgu. Dekompresja rdzenia kręgowego i korzeni. Stabilizacja kręgosłupa. ...

Operacja i sport przy dyskopatii pourazowej .. kręgowego wykonano warstwami grubości 3mm w płaszczyznach równoleglych do płytek granicznych na poziomach L1 - S1. Dane ze skierowania: LUMBALGIA CHRONICA Trzony kręgów mają prawidłową wysokość. Na poziomach L1 - L2 oraz L2 - L3 k ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. kręgosłupa - badanie dwufazowe Wykonano dwufazowe badanie RM odcinka szyjnego kręgosłupa w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych. Zmniejszona lordoza kręgosłupa szyjnego. Zwężenie przestrzeni międz ... Rwący ból i odrętwienie ręki oraz bóle kręgosłupa .. kręgosłupie, poczułem dosyć silny ból w dolnej części kręgosłupa, powyżej poziomu nerek. Po 15 minutach i 2 tabletkach przeciwbólowych ból minął. Następnego ranka poczułem mrowienie w 4 i 5 palcu które z upływem czasu przerodziło ...

Brak stabilizacji po operacji poszerzenia kanału kręgowego lędźwiowego .. kręgowego L4 - L5,L5 - S1. Poszerzono zachyłki boczne stwierdzając medializację wyrostków stawowych przerost torby stawowej i więzadła żółtego i usunięto uciskające elementy. Po pół godzinie stwierdzono niedowład kończyn dolnych z ... Centralna tylna przepuklina, modelująca worek oponowy .. kręgosłupa piersiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1, T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych W kręgosłupie piersiowym uwidoczniono: 1. Centralna tylna przepuklina ( protruzja ) na wys. Th5 - Th6 powoduj ... Leczenie przy spina bifida na poziomie szyjnym .. kręgowa L5/S1 nieco węższa. Spina bifida S1.Profilaktyk jaka?Czy leczenie enzymem Q10 roślinnym i matą masującą.Lub zaszczyki i tabletki przeciw bólowe,zapalne.Może dodatkowe badanie na osteoporozę mam lat 39 praca stojąca Witaj! ...

Przepuklina wnikająca do zachyłka bocznego i do otworu międzykręgowego .. kręgowy uległ zwyrodnieniu, a jego fragment przemieścił się w obręb kanału kręgowego. Tu powoduje najprawdopodobniej ucisk na korzenie nerwowe. Dodatkowo występuje na tym poziomie zmiana w postaci osteofitów. Wynik powinien zostać ... Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. kręgosłupa lędźwiowego ze zniesieniem lordozy. Dehydratacja krążka m - k L4 L%. Bulging krążków m - k L4 - L5 i L4 - S1 z obustronnym, niewielkim zwężeniem otworów międzykręgowych. Stożek rdzenia b/zmian. Po podaniu CM ognisk niep ... Obraz dyskopatii z wtórnymi zwyrodnieniowymi krawędzi trzonów kręgów .. kręgosłup szyjny bez zmian radiologicznych. Czy mogą byc to przyczyny bólu po prawej stronie przy lopatce ciągnące się od szyji.Dziękuję za odpowiedz. Teraz należałoby wykonać MR. Opis rtg wskazuje na zmiany zwyrodnieniowe krążka ...

Silne bóle głowy, senność i wymioty .. kręgosłupa szyjnego, który nie wykazał jakiś nieprawidłowości. Jak na razie nie miałem badań MR i CT. Co do innych objawów to przypomniało mi się, że czasem *chodziłem jak pijany* choć nie piłem alkoholu oraz dostawałem jakby *ude ... Wstrzyknięcie blokad w kręgosłup po urazie przy Zespole Sudecka .. kręgosłup. Bardzo proszę Was o poradę i jakieś sugestie na ten temat .Pozdrawiam Wanda Jeśli nie występuje ból to nie ma sensu w zastosowaniu blokad. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania procesu. Rehabilitacja jest na pewno po ... Ból łydek i ud oraz trudności w chodzeniu przy dyskopatii .. kręgosłupa L4 - S1 warstwami 3mm W obrębie tarcz miedzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1 widoczne są rozległe wypukliny dyskowe z obustronną kompresją korzeni nerwowych i worka oponowego oraz wyczerpaniem rezerwy objętościowej kanału kr ...

Zawroty głowy i drętwienie rąk przy przepuklinach kręgosłupa .. kręgosłupa szyjnego. Do lekarza jestem zapisana dopiero na styczeń przyszłego roku, a wynik badania jest dla mnie bardzo niepokojący. : * Na poziomie c3 - c4 lewoboczna przepuklina jądra miażdżystego uwypuklająca się w obręb leweg ... Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. kręgosłupa. Czy występują nieprawidłowości w badaniu neurologicznym? Padaczka jest wynikiem opisanych zmian? W badaniu neurologicznym lekarz stwierdza lekki lewostrony niedowład. Padaczke mam 30 lat, nigdy nie robilam rezonansu. N ... Rezonans kręgosłupa przy implancie Prodisc C w kręgosłupie szyjnym .. kręgosłupa szyjnego, wstawiono mi implant Prodisc C. Teraz drętwieje mi ręka i lekarz zlecił zrobienie rezonansu kręgosłupa. Ale w ośrodku gdzie robią powiedzieli mi że przy tym implancie zrobić badanie jest ryzykiem chyba że na m ...

Mrowienie kończyn przy tętniaku tętnicy szyjnej .. kręgosłupa ( zwyrodnienie? ). Dzikuję za odpowiedź. Tętniak znajduje się w *odcinku jamistym tętnicy szyjnej wewnętrznej*. Mrowienie występuje najczęściej po silnym bólu głowy z wymiotami. ... Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. kręgowe C5 - C6,C6 - C7 wąskie,podejrzenie hipoplazji krążków międzykręgowych.Oś kręgosłupa zachowana.Ząb obrotnika poniżej linii Mc Gregora i Chamberlayna. EEG badanie wykonano w czuwaniu.Czynność podstawowa złożona jest z rytmu ... Środki na potencję po operacji naczyniaka jamistego na rdzeniu kręgowym Czy po takiej operacji, gdzie wysteuja lekkie problemy z utrzymaniem erekcji mozna stosowac srodki typu PERMEN itp W zasadzie preparat Permen jest suplementem diety, nie ma przeciwwskazań do stosowania w tym wypadku. Proszę jednak ...

Centralne wypukliny krążków międzykręgowych z uciskiem na worek oponowy .. kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych. Krążki międzykręgowe na poziomach L4/L5 i L5/S1 mają zwyrodnieniowo obnizony sygnał w obrazach T2. Na dwóch poziomach L4/L5 i L5/S1 widoczne są centralne ... Esowate prawostronne wyboczenie osi kręgosłupa piersiowego .. kręgosłupa nieco w prawą stronę ( w Pana przypadku ). Nie jest to jeszcze skolioza. Nie ma istotnych zaburzeń sugerujących zmiany zwyrodnieniowe. Jeśli występują niepokojące objawy mimo tego wyniku badania to warto wykonać jeszcze ... Zgrubienie na udzie przy problemach z kręgosłupem lędźwiowym Mam problemy z kregosłupem ledzwiowym ,z uciskiem na prawa noge. Rok temu zauwazylam na prawym udzie przy pachwinie zgrubienie nie jest ono twarde ale widoczne. Teraz gdy usiade z noga podkulona cos mi przeszkadza. Pytalam neurolo ...

Metody leczenia dyskopatii .. kręgosłupa lędzwiowego a - p i boczne: Stwierdza się objawy dyskopatii na poziomie VL5/VS1. Zmiany przeciążeniowo - zwyrodnieniowe w postaci wyrośli kostnych na krawędziach trzonów.... jestem zalamana,mam silne bóle i nić mi nie p ... Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. kręgosłupowe, rozluźni także te pracujące nieprawidłowo, związane ze złą postawą ciała. Masaż powinien być dostosowany do Pani choroby. Dziękuje za odpis. Tak masaż powinien być dostosowany ,tak myśle - zarazem boje się by wstać p ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. kręgosłupa, zaburzeniem krążenia. Pewnie to jest związane z kręgosłupem szyjnym , bo to on przy urazie też może zaszwańkować. Nawet odczuwam w szyi takie lekkie bóle i czasem ta szyja taka sztywna. A czy te zaburzenia przechodzą p ...

Silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie .. kręgosłupa szyjnego i miałam robione rtg i wyszło mi takie coś zwężenie szpar miedzy - trzonowych C2 - C5 oraz C5 - C6 bez odczyny kostno - wytwórczego zniesienie fizjologiczne,lordozy w odcinku ruchowym kręgosłupa bólu nie wytrzy ... Nawracające mrowienie całego ciała .. kręgosłupa. Może należy także powtórzyć badanie EEG. Z doświadczenia z przeszłości wiem , że lekarze nie są skorzy do wydawania skierowań na badania obrazowe głowy, EEG, kręgosłupa. Wizytę będę miał jednak już jutro, więc napiszę ... Przyczyny kręczu szyi .. kręgowego. Na poziomie C4 - C5 centralna przepuklina krążka m - k znacznie ogranicza rezerwę płynową rdzenia. Na poziomach C5 - C6 osteofity na tylnych krawędziach trzonów wpuklają się do kanału kręgowego ograniczają rezerwę płyno ...

Pomoc przy splastyczności centralnego i obwodowego układu nerwowego .. kręgowego. Niestety, aby powiedzieć coś więcej, proszę napisać wyniki badań, przebieg leczenia i o jego postępach. Na pewno pomocne będzie spędzanie czasu z chorym, jego rehabilitacja i motywacja może przynieść duży efekt terapeut ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. kręgosłupa, mam skrzywienie prawostronny odcinka lędźwiowego, może coś w nim się dzieje, też to powiem neurologowi. mam dokładny opis na wypisie z pierwszego szpitala zaraaz po wypadku i opis TK głowy szczegółowy, opis ten jest w ... Leczenie guzków Schmorla na kręgosłupie .. kręgosłupie? Czy to się leczy? Jak narazie dokucza mi cały czas ból w plecach.Mam dyskopatię.Do Tego tez te gózki. Czym grozi ta choroba?Mam 40 lat.Z gory dziękuje za odpowiedż. Guzki Schmorla to uwypuklenie się zawartoś­ci krążkó ...

Poród przy dużej przepuklinie lędźwiowej .. kręgowy z uciśnięciem worka oponowego i spłyceniem lewego zachyłka bocznego kanału kręgowego* na poziomie L5 - S1 szerokopodstawną z przewagą na lewą stronę wypuklinę pierścienia włóknistego - plus szereg innych mniejszych zmian. ... Ból w nodze i w lędźwiach przy dyskopatii wielopoziomowej .. kręgosłupem, jestem po rehabilitacji, która trwała bardzo krótko, bo tylko 2 tygodnie, po niej niestety nie ma poprawy zdrowia. Mam ból w lewej nodze oraz w dolnym odcinku lędźwi z lewej strony. Zaraz przed świętami byłem u neurol ... Leczenie dyskopatii odcinka szyjnego .. kręgowego, zajmującą częściowoprawy zachyłek boczny kanału kręgowego, prowadzącą do wyraźnego ucisku struktur nerwowych. Podobna pośrodkowo - lewoocza przepuklia krążka międzykręgoqweg uwidoczniła się również na poziomie c5/c6 pow ...

Mrowienie głowy, pieczenie w gardle i zasłabnięcia .. kręgosłupa. Aby potwierdzić/wykluczyć dyskopatię można wykonać rtg odcinka szyjnego lub badanie dokładniejsze - rezonans magnetyczny. dziękuję za podpowiedź - okazało się że to przepuklina c6 - c7 powodująca ucisk na worek oponowy ... Bóle kręgosłupa przy przepuklinie tylnej dokanałowej .. kręgosłupa i wykazał przepuklinę tylną dokanałową, centralno - lewoboczną, która uciska worek opony twardej i zwęża światło zachyłka bocznego. Czy w moim przypadku wystarczy sama rehabilitacja, czy będzie potrzebne leczenie operac ... Przewężenie przestrzeni międzykręgowej i rotoskolioza lewostronna .. kręgosłupa: nieznaczne przewężenie przestrzeni międzykręgowej, rotoskolioza lewostronna. Czym różni się rotoskolioza od zwykłej skoliozy? Czy sama rehabilitacja pomoże zlikwidować bóle pleców? Z wiekiem, a także przy nieprawidłowe ...

Intensywny wysiłek fizyczny przy ucisku worka oponowego .. kręgosłupa. Rezonans wykazał na poziomie lędźwiowym protruzję dysku międzykręgowego z uciskiem worka oponowego; rozluźnienie pierścienie włóknistych. Co to dla mnie oznacza? Czy mogą uprawiać sport? Na pewno zalecana jest rehabili ... Implanty zwane inteligentnymi dyskami .. kręgosłupa. Zamiast łożyska znajduje się specjalna plastyczna masa, która odkształca się w zależności od pozycji ciała. Są one dostępne w Polsce w większości ośrodków. Koszt jednego implantu to około 9 - 10 tys. zł. Prawie tyle sa ... Ból w lędźwiach, w okolicach piszczela i stopy .. kręgosłup w okolicach lędźwiowych. Dostałem leki od rodzinnego na korzonki, ale nie pomagają. Ból za to rozprzestrzenił się na piszczel i stopę lewej nogi. Czy to może oznaczać raczej jakieś skrzywienie kręgosłupa, a nie tylko kor ...

Atak zaburzenia równowagi, zawroty i bólów głowy oraz drętwienia kończyn .. kręgosłupa. Niemniej jednak takie objawy po urazie i wstrząśnieniu mózgu mogą występować, ale należy udać się do neurologa, gdzie zostanie Pan ponownie zbadany, nie lekceważyć problemu. ... Kilkugodzinne bóle głowy z tyłu głowy .. kręgosłupa szyjnego. ... Zanik czucia w kciuku przy dyskopatii szyjnej .. kręgosłupa lędźwiowego. Czy zanik czucia w kciuku u prawej ręki, który mi doskwiera, może być spowodowany dyskopatią kręgosłupa szyjnego? Nie mam w chwili obecnej możliwości iść do lekarza, ponieważ przebywa poza Warszawą, a tylko ...

Wysoka temperatura po operacji kręgosłupa .. kręgosłupa ( ze względu na wpadnięcie dysku w rdzeń kręgowy ). Jest już tydzień po operacji, a cały czas ma gorączkę od 37 rano do 38. Czasami w nocy, ma podawany antybiotyk. Powoli zaczyna chodzić, ale niepokoi nas ta temperatura ... Bóle karku promieniujący na połowę ciała .. kręgosłupa szyjnego. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego ( otrzyma Pani skierowanie ) lub wprost do neurologa, który skieruje Panią na odpowiednie badania obrazowe. ... Drętwienie i bezwład całego ciała .. kręgosłupa. ...

Różnice między skoliozą a dyskopatią .. kręgosłupa bardzo trudno mi się czasem poruszać. RTG wykazało, że mam skoliozę lędźwiową z rotacją trzonów wokół osi długiej. Przed prześwietleniem lekarz mówił o tym, że podejrzewa dyskopatię. Czy jedno drugie wyklucza? Czy przyc ... Zahamowanie zaniku mięśni wskutek uszkodzenia nerwu splotu barkowego .. kręgosłupa czy zespołu bolesnego barku. W tym celu najlepiej skonsultować się osobiście z neurologiem lub ortopedą. ... Drętwiejąca noga jako objaw dyskopatii .. kręgosłupa. Najlepiej udać się do neurologa, który zbada Pana neurologicznie, skieruje na MR kręgosłupa w celu ostatecznego potwierdzenia/wykluczenia zmian w odcinku lędźwiowym. ...

Najlepszy ośrodek krajowy lub zagraniczny od operacji przepukliny kręgosłupa .. kręgosłupa? Takie operacje z powodzeniem można wykonywać w Polsce, gdzie można to wykonać w ramach NFZ. Ma Pan do wyboru wiele ośrodków w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy czy Krakowie. Najlepiej wybrać taki, gdzie dogodny będzie do ... Kręgozmyk z przemieszczeniem trzonu kręgowego .. kręgowych ma obniżoną wysokość, oprócz tego widoczny jest kręgozmyk z przemieszczeniem trzonu kręgowego do przodu. W kanale kręgowym na poziomie kości krzyżowej widać torbiele poszerzające zachyłki boczne po stronie lewej. Co możn ... Silne napięcia mięśni oraz drętwienie rąk, nóg i szyi .. kręgosłupa ja na to mówię łaskotki były silne i rozchodziły się do rąk i nóg. byłam tak słaba, że nie mogłam przez 2 dni chodzić. niestety dołączyły do tego drętwienia prawej ręki i prawej nogi oraz okropny ścisk w klatce piersiow ...

Ćwiczenia na usprawnienie kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego, które można wykonywać w domu? Chodzę na rehabilitację do przychodni, ale ćwiczenia, które tam wykonuję, zupełnie mi nie pomagają. Po jakim czasie powinna nastąpić poprawa stanu zdrowia? Wszystko zależy od scho ... Obniżenie przednich części trzonów piersiowych .. kręgosłupa ( trzony uległy nieco spłaszczeniu ). Jeżeli jest taka możliwość należy ustalić przyczynę tego złamania. Odzwierciedleniem tych zmian jest uszkodzenie krążków międzykręgowych, które uciskają na worek oponowy. W odcinku ... Ból od szyi przez bark do ręki po wyleczeniu urazu kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego. Wynik mówił coś o wypuklinie krążka do kanału międzykręgowego, która uciska korzeń nerwu rdzeniowego. Dolegliwości to ból sięgający od szyi przez bark do prawej ręki. Od roku chodzę na rehabilitację Ból trochę ...

Zniesiona lordoza szyjna .. kręgosłupa wygięty jest łukowato ku przodowi. W Pani przypadku nie ma prawidłowego wygięcia, prawdopodobnie jest nieco zbyt prosty. Przyczyną są nieprawidłowa postawa podczas pracy, zmiany zwyrodnieniowe, choroby kręgosłupa. Lekar ... Sport po wypadnięciu dysków .. kręgosłupa. Czy potem będę mógł grać w piłkę bez żadnych przeszkód? Jakie jest prawdopodobieństwo, że dyski wypadną po raz kolejny? Witaj. Napisz jak już będziesz po wszystkim na czym polegało to rozciąganie kręgosłupa.?Mnie to in ... Bóle głowy przy ruchu ręką w dół lub w górę .. kręgosłupa. ...

Ryzyko powikłań po operacji kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego, czy jest się po tym zabiegu długo unieruchomionym? Czy jest to operacja bolesna? Boję się, że może być niebezpieczna. Czy jest na przykład prawdopodobne, aby umrzeć podczas tej operacji albo zostać sparaliżowa ... Spłycenie lordozy lędźwiowej i dehydratacja krążków międzykręgowych .. kręgosłupa wykazał u mnie spłycenie lordozy lędźwiowej, dehydracje krążków lędźwiowych i zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze krążków międzykręgowych. Do neurologa jestem zapisana na za trzy tygodnie, a strasznie niepokoi mnie ten wy ... Swędzenie nóg podczas chodzenia .. kręgosłupa z uciskiem na korzenie nerwowe. ...

Drętwienie karku i szyi, sztywnienie pleców i kołatanie serca .. kręgosłupa. ... Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. kręgosłupa, cierpną mi ręce, czuję ból w nogach. Często słabnę. Po odzyskaniu świadomości zalewa mnie fala gorąca. Co mi jest? Czy te objawy są ze sobą powiązane? Co powinnam zrobić? Najlepiej udać się do neurologa. Radzę także wy ... Konieczność powtórnej operacji przy odrośnięciu przepuklin kręgosłupa .. kręgowego. Nadal nie mam odruchów neurologicznych w nogach. Teraz przepukliny odrosły i znowu podwodują ból. Czy kolejna operacja też da rezultaty tylko na kilka lat? Najlepiej udać się osobiście do neurochirurga. Nie posiadam dan ...

Drętwienie, uczucie ciepła i ćmiący ból tyłu głowy .. kręgosłupa. Warto wykonać rtg, a w razie nieprawidłowości mr odcinka szyjnego. Na początek także radzę skonsultować się z neurologiem. ... Ogniska rozrzedzenia struktury kostnej i osteofitoza lędźwiowa .. kręgosłupa lędźwiowego. Wyniki tomografii komputerowej wykazały kątowe zagięcie osi długiej kręgosłupa piersiowego, a w obrębie trzonu lędźwiowego widoczne są ogniska rozrzedzenia struktury kostnej i osteofitoza. Co oznacza ten wy ... Bóle w klatce piersiowej przy dyskopatii, skoliozie i spondylozie .. kręgosłup ? Oto wynik badania KRĘGOSŁUP C i Th Zwężenie krążka m - kręgowego C6/7 i zaostrzenia krawędzi trzonów przyległych. Zniesienie lordozy szyjnej. Struktura kręgów w normie. Kompresja trzonu Th9 i klinowate zniekształcenie ...

Centralna wypuklina krążka z uciskiem na worek oponowy .. kręgosłupa szyjnego znajduje się niewielka centralna wypuklina krążka, która powoduje niewielki ucisk worka oponowego, bez ucisku korzeni rdzeniowych. Co znaczy taki zapis? Neurochirurg nic mi nie wytłumaczył, a tylko dał skierowa ... Przebieg leczenia mielopatii .. kręgowego ( objawy: zaburzenia czucia, ruchu ). Przyczyną mogą być ciężkie infekcje, nowotwory, urazy. Leczenie zależy właściwie od przyczyny. Na pewno lekarz rozpoznający mielopatię wdroży dalszą diagnostykę ustalającą przyczynę. ... Neurochirurg z Lublina od operacyjnego leczenia przepukliny kręgosłupa .. kręgosłupa. Poszukuję dobrego neurochirurga z Lublina i okolic, który podejmie się takiej operacji. Chciałbym, żeby zabieg był wykonany prawidłowo i dokładnie. Czy po operacji nie będę już odczuwać bólu? Proszę spróbować: Dariusz ...

Ból dołu pleców i drętwienie nóg przy skrzywieniu kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupem. Nie pomagają mi ćwiczenia, ani tabletki przeciwbólowe. Badanie RTG, które robiłam rok temu wykazało skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego i guzki Schmorla. Od tamtej ból jest coraz silniejszy, drętwieją mi nogi. Co mi je ... Niewielka skolioza kręgosłupa lędźwiowego i zwężenie szczeliny kręgowej .. kręgosłupa lędźwiowego, zwężenie szczeliny kręgowej L5 - S1. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam dopiero za miesiąc i bardzo się martwię, że jest mi coś poważnego. Skolioza to boczne skrzywienie kręgosłupa, w tym wypadku w lewą st ... Ból w wyniku osteliozy wokół śrub po operacjach kręgosłupa Moja córka parę lat temu była operowana z powodu kyfozy i pęknięcia łuku kręgu. Zrobiono jej stabilizację na 3 odcinkach.Niedawno stwierdzono osteliozę wokół śrub bez objawów zapalenia kości. Córka bardzo cierpi, nieustannie odczu ...

Rehabilitacja przy wypadaniu dysków, bólu karku i tylnej części głowy .. kręgosłupem. Często wyskakują mi dyski, głównie w odcinku szyjnym. Do tego odczuwam ból przeważnie karku, szyi i tylnej części głowy. Dwa lata temu musiałam zrezygnować z tańca. Mam 20 lat. Co powinnam zrobić? Czy jest specjalna r ... Brak czucia w nodze przy wypuklinach na rdzeń kręgowy u kobiety w ciąży .. kręgowy w odcinku lędźwiowym i pogłębioną lordozę oraz dehydratację krążków międzykręgowych. Przez ostatnie kilka dni mój stan znacznie się pogorszył do tego stopnia, że straciłam czucie w lewej nodze. Czy to może oznaczać coś pow ... Ból głowy i karku przy prawidłowym zapisie EEG .. kręgosłupa. Warto wykonać jeszcze rt kręgosłupa w pozycji bocznej i przednio - tylnej. ...

Bóle kręgosłupa, sztywnienie karku i drżenia głowy .. kręgosłupem. Robię tatuaże, po kilku godzinach pracy trudno mi wytrzymać z bólem. Następnie trzęsie mi się głowa, aż po biodra, po czym sztywnieje kark. Mam 40 lat. Co mi jest? Co powinienem zrobić? Warto skonsultować się z ortope ... Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. kręgosłupie szyjnym.Muszą badania zrobic na własną rękę.Ten stan trwa już 1,5 roku.Bardzo jestem zmęczona. ... Dehydratacja krążka międzykręgowego szyjnego z wypukliną .. kręgosłupa szyjnego, który wykazał cechy dehydratacji krążka międzykręgowego z niewielką tylną wypukliną, modelującą nieznacznie worek oponowy. RTG kręgosłupa wykazało nieco pogłębioną kifozę kręgosłupa piersiowego i niewielką sko ...

Konieczność operacji przy naczyniaku kręgu lędźwiowego .. kręgosłupa. Okazało się, że mam kostny naczyniak trzonu kręgu lędźwiowego. Czy będę musiała być operowana? W zasadzie na podstawie powyższych danych trudno ocenić mi czy faktycznie występuje wskazanie do operacji. Jeśli naczyniak ... Ból nóg, stóp i pięt u tancerza .. kręgosłupa. Radzę udać się wpierw do lekarza rodzinnego, który skieruje Pana do ortopedy lub neurologa i badania diagnostyczne. W razie bólu proszę stosować ibuprom lub mocniejsze: diklofenak czy ketonal. ... Skierowanie na rezonans magnetyczny przy przepuklinie kręgosłupa .. kręgosłupa? Czy jest to badanie, które pacjent musi wykonać na własny koszt? Jeżeli był Pan u lekarza prywatnie to i skierowanie na badanie będzie również odpłatne. W ramach lekarza z NFZ można wystawić skierowanie na badanie bezp ...

Nagłe pojawianie się bólu na brzuchu i pod pachwiną przy dyskopatii .. Kręgosłup boli mnie podczas stania, siedzenia, chodzenia, ale nie leżenia. Do tego ból ustępuje, kiedy go rozchodzę. Maści przeciwbólowe nie pomagają. Bólu jest większy na brzuchu, nad pachwiną, czasem promieniuje w stronę nerek. ... Ból z tyłu głowy, nasilający się przy poruszaniu .. kręgosłupa. Radzę wykonać kontrolnie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa oraz skonsultować się z lekarzem. ... Pieczenie w okolicy kręgosłupa lędźwiowego Od jakiegoś czasu odczuwam ból między kością ogonową, a krzyżem przypominający pieczenie. Czasem pieczenie rozchodzi się nawet na pośladki. Nie skutkują żadne tabletki przeciwbólowe, ani maści, olejki eteryczne itp. Czego mogą dot ...

Ból w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa oraz mrowienie palca i nogi .. kręgosłupa nasila się również podczas długotrwałego siedzenia, stania, chodzenia. Bardzo mnie to wszystko niepokoi, czym może to być spowodowane? W wyniku nieprawidłowej postawy podczas pracy w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa ... Zniesienie rezerwy płynowej w odcinku szyjnym z uciskiem na rdzeń .. kręgosłupa. Towarzyszą temu bóle głowy, ramion, problemy ze słuchem. Badanie MRI wykazało zniesienie rezerwy płynowej z uciskiem na rdzeń. Lekarz radzi mi operację. Czy powinnam się zgodzić? Czy bóle miną? Dobrze by było, gdyby pr ... Ból kręgosłupa w części lędźwiowej i krzyżowej, ból karku oraz drętwienie nogi Witam prosze o diagnoze co z tym robic pracuje fizycznie mam 40 lat i jestem caly dzien na nogach wraz z dojazdami po 12 godz i nie mam mozliwosci zmienic pracy . objawy od 2 lat bol kregoslupa w czesci ledzwiowej od 2 miesiecy te ...

Obniżenie wysokości szpary kręgowej na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgowej L5/S1 z cechami dehydratacji krążka międzykręgowego oraz wypukliną tego krążka. Wymar strzałkowy kanału kręgowego na tym poziomie wynosi 14,7 mm. prosze o konsultacje Z wynikiem powinna Pani osobiście udać się do neurolog ... Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej .. kręgosłupa promieniujące do bioder i tylnej części ud. Badanie RTG: Rotacja kręgów lędźwiowych, zwężenie przestrzeni międzykręgowej L - 3,4 po stronie prawej, zwapnienie w częściach miękkich przedkręgosłupowych na wys.dolnej krawę ... Zwężenie tarczy międzykręgowej, wypukliny i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. kręgowej, wypuklenia krążków i przepuklinę zawężającą kanał kręgowy na poziomie lędźwiowym. Co oznacza ten wynik? Oznacza to przepuklinę lędźwiową. Należy z wynikiem udać się do neurologa, aby zweryfikował wynik z objawami i zadec ...

Nieskutkujące leki przy bólu głowy .. kręgosłupa szyjnego stwierdzono lekkie zwyrodnienie. Neurolog przepisał mi leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, po których mam spuchnięte nogi, a głowa dalej mnie boli. Do tego stałam się nerwowa, jestem ciągle zmęczona, boję się ... Chiropraktyka w leczeniu schorzeń kręgosłupa .. kręgosłupa znajomy powiedział mi, że sprawami kręgosłupa fachowo zajmuje się chiropraktyk. Wcześniej się nie słyszałem za dużo o tej dziedzinie medycyny, może ktoś z was korzystał z usług jakiegoś chiropraktyka? ... Zawroty głowy podczas odchylania głowy do tyłu .. kręgosłupa które powodują ucisk na tętnice kręgowe. Warto wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Memotropil usprawnia działanie komórek nerwowych, nie jest lekiem przeciw zawrotom głowy. ...

Przebieg rehabilitacji po operacji przepukliny kręgosłupa .. kręgosłupa? Jak powinna wyglądać rehabilitacja chorego po takim zabiegu i jakie czynności są w tym czasie zabronione? Ryzyko jest takie jak w przypadku innych operacji. Duże znaczenie ma tu także poziom przepukliny i lokalizacja. ... Chudnięcie po uszkodzeniu kręgosłupa wskutek wypadku .. kręgosłup. Od tamtego czasu schudłam 6 kg. Mam 163 cm i ważę 59 kg. Po wypadku musiałam zrezygnować z uprawiania judo. Czy ma to jakiś wpływ na mój stan zdrowia? Jakie badania powinnam przeprowadzić? Być może spadek masy ciała zwi ... Ból w okolicach czubka głowy przy poruszaniu głową .. kręgosłupa szyjnego ( szczególnie to może mieć związek z ruchem ) i dlatego warto wykonać zdjęcie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Dlatego ostatecznie można skonsultować się z neurologiem. ...

Bóle kości u młodej osoby ze skoliozą .. kręgosłupa jako tako nie mam. Czasem tylko boli mnie noga, ale lekarz powiedział, że to przez kręgosłup, bo kręgi uciskają na nerwy. Kazał się tym nie przejmować, ja jednak mam dopiero 25 lat i nie uważam, że to normalne. Czy rzec ... Ból i ograniczona ruchowość barku oraz ból głowy po upadku z wysokości .. kręgosłupa i w rezultacie do ucisku korzeni nerwowych odpowiedzialnych za unerwienie obręczy barkowej i kończyny górnej. Radzę skonsultować się z ortopedą osobiście. ... Leczenie lordozy szyjnej .. kręgosłupa do przodu. Nie jest to żadna choroba ani tym bardziej przyczyna bólów głowy. Jeśli lordozę szyjną określono jako prawidłową to nie ma powodów do obaw. Jeśli natomiast w badaniu określono lordozę jako nadmierną, wówczas ...

Torbielowate poszerzenie końcowego odcinka worka oponowego .. kręgowego a oponami otaczającymi rdzeń kręgowy na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Ponadto zespół zakotwiczenia rdzenia to patologia układu nerwowego, która częściej występuje u osób z wrodzonymi anomaliami kręgosłupa w od ... Bóle w dole kręgosłupa przy skoliozie pogranicza lędźwiowo-piersiowego .. kręgosłupa. RTG wykazało skoliozę pogranicza lędźwiowo - piersiowego. Oprócz tego obecne są cechy sakralizacji kręgu lędźwiowego. Co to może oznaczać i co w przyszłości może się z tego wywiązać? ... Drżenie ciała przy lordozie kręgosłupa .. kręgosłupa. Drżenia są według lekarza na tle nerwowym. Zacząłem brać leki na nerwicę, ale nie pomagają. Może to jednak coś innego? Lordoza szyjna to prawidłowe wygięcie kręgosłupa szyjnego ku przodowi. Czy w opisie napisano coś je ...

Bóle lędźwiowo-krzyżowe z chwilowym niedowładem kończyn podczas schylania się .. kręgosłupa i rozpocząć leczenie w zależności od wyniku. Nie wykluczone, że będzie to operacja. W razie bólu proszę stosować leki przeciwbólowe. ... Bóle naczyniowe mózgu przy zniesionej lordozie kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego? Jak trzeba leczyć te przypadłość? ... Bóle po lewej stronie karku i w klatce piersiowej .. kręgosłupa, warto na początek wykonać rtg przednio - tylne i boczne. Skierowanie uzyskać może Pan od lekarza pierwszego kontaktu, w przychodni. Przy okazji, zostanie wykonane badanie lekarskie i ustalona prawdopodobna przyczyna. ...

Sport przy przepuklinie na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgowego na poziomie L4/L5 na gł. 3 mm bez kolizji z korzeniami. Na pozostałych poziomach L1 - L4 zwężenia przestrzeni międzytrzonowych oraz uwypuklenie tarcz międzykręgowych do 2 mm. Wizytę u neurologa mam dopiero za miesiąc, a ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. kręgosłupowe w normie. Zatoki przynosowe zasadniczo prawidłowo powietrzne. Hyperstosis frontalis. Bardzo proszę o wyjaśnienie co oznacza opis, na czym może polegać leczenie i do lekarza jakiej specjalności powinniśmy się udać ( pr ... Zaburzenia równowagi, drętwienie stóp i krocza, problemy z mikcją i wypróżnianiem .. kręgosłupa lędźwiowego, kolanskopia nie wykazuje problemów z jelitem grubym, leczenie od półtora roku baclofen, neurontin, scopolan, Szanowny Panie Doktorze z uwagi iż do dnia dzisiejszego nie ma jednorodnej diagnozy, czy może ją ...

Wyrównana lordoza, przepuklina i osteofity na poziomie szyjnym .. kręgosłupa szyjnego - tzw kręcz, bóle stawów barkowych i drętwienie całych kończyn górnych. Wynik wykonanego MRI kręgosłupa szyjnego:wyrównana loroza szyjna z tendencją do odwrócenia, nieznaczna centralna przepuklina na poziomie C ... Ból dolnej części kręgosłupa, nogi i drętwienie uda po upadku .. kręgosłupie ,a po chwili w nogach.W szpitalu Limerick ( Irleand ) zrobili przeswietlenie - ich diagnoza - niema złamania ,pęknięcia to tylko naderwane mięśnie ,3 dni leżec potem robić skłony.dali mi Anxicalm 5 mg. Ból był okropny, ... Leczenie magnesami zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. kręgosłupa. Od czasu do czasu ćwiczę, choć wiem że powinienem to robić systematycznie. Mam przepisany pas ale jeszcze go nie używałem. W leczeniu stosuje metodę BSM. Naprawdę ta metoda jest skuteczna. Przy regularnym stosowaniu ła ...

Bóle bioder przy ucisku krążków lędźwiowych na worek oponowy .. kręgosłupa lędźwiowego. Sekwencje echa spinowego, obrazy T1 i T2 zależne. Na poziomach L4/L5 i w mniejszym stopniu L5/S1 widoczne są zmiany krążków o charakterze „bulging disc” z niewielkim uciskiem worka opono ... Bóle kręgosłupa, stawu biodrowego, parcie na pęcherz moczowy i bóle głowy .. kręgosłupa. Dolegliwości nie opuszczają mnie już nawet na moment.Promieniują bardzo na lewa nogę ,powodując bardzo silny ból w stawie biodrowym,co powoduje coraz większy problem z chodzeniem.Problemem jest ubieranie buta czy wytar ... Nieinwazyjne metody leczenia przepukliny na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgosłupa lędźwiowego na poziomie L4/l5 widoczne jest znaczne uwypuklenia zarysu krążka międzykręgowego typu *bulging disc* uciskające worek oponowy i przylegające do korzeni nerwowych L5 obustronnie. Na poziomie L5/S1 widoczna j ...

Bóle odcinka szyjnego i zawroty głowy przy zniesieniu lordozy szyjnej .. kręgosłupa szyjnego ( diagnoza w wieku ok 20 lat ) .Miewałem bóle ale po jakimś czasie i ćwiczeniach ustawały .Od jakiegoś czasu czuję że jest coś nie tak i nie wiem czy ma to związek z tym schorzeniem .Mianowicie:bardzo częste bó ... Leczenie wielopoziomowej dyskopatii lędźwiowej .. kręgosłupa lędzwiowego: Objawy rwa kulszow lewostronna ubytkowa. ( osłabienie zgięcia grzbietowego stopy lewej bez objawów oponowych ) Na poziomei L3/L4 szerokopodstawne uwypuklenie materiału tarczy międzykręgowej nie przekraczają ... Zaostrzenie na przednich krawędziach powierzchni stawowych odcinka lędźwiowo-szyjnego .. kręgosłupa, - drobna centralna wypuklina krążka L3/4 z dyskretną modelacją worka oponowego, - centralna, lateralizująca na prawo przepuklina krążka L4/5 z modelacją worka oponowego i przewężeniem otworów m - k, - niewielka central ...

Bóle palców ręki przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego wykonano w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych w sekwencjach T1 i T2 zależnych oraz TIRM W badaniu stwierdza się zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego pod postacią obniżonego sygnału z tarczy międzykr ... Ból kręgosłupa i drętwienie nogi przy przepuklinach lędźwiowych Mam od kilku tygodni silny ból kregosłupa wraz z drętwieniem prawej nogi, Korzystałam z rehabilitacjim ale ulga była niewielka Co dalej robić? Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne niewiele pomagają. Moj wynik rezonansu: Obniżnie po ... Przepuklina lędźwiowo-szyjna z kompresją worka oponowego .. kręgowa nieznacznie wpukla się do kanału kręgowego nieznacznie modelując worek oponowy. Na poz.L5 - S1 przepuklina tylna środkowa na 7mm z kompresją worka oponowego i zwężeniem otworów międzykręgowych. Mam takie pytanie :co to ozn ...

Niespecyficzna zmiana demielinizacyjna na poziomie szyjnym .. kręgowego w tylnym, prawym kwadracie znajduje sie ognisko hiperintensywne w sekwencji T2 zależnych nie widoczne w T1, nie ulegajace istotnemu zabarwieniu pokontrastowemu, ognisko o wym 6x6 mm, góra dół 9,5 mm, poza tym wypuklina m ... Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych .. kręgowych na poziomach L2 - L3,L4 - L5,L5 - S1,jak w przypadku niewielkich zaburzeń uwodnienia. Na poziomie L4 - L5 oraz L5 - S1 widoczna jest obwodowe uwypuklenie krążka międzykręgowego typu bulging,bardziej nasilone na poziomie ... Wypuklina i zwyrodnienia stawów międzykręgowych na poziomie lędźwiowym .. kręgosłupa. Oto wynik: - wielopoziomowo mierne zmiany degeneracyjne krążków międzykręgowych, wyrażone zmienijszeniem ich udowodnienia - na poziomie L3 - L4 niewielka wypuklina otworowa lewostronna: ryzyko modelowania zwoju lewego ...

Bóle stawów, żeber i pieczenie w kręgosłupie Mam 32 lat jestem matka trojki dzieci. Od 2 lat podjelam prace w sklepie ktora wiaze sie z dzwiganiem rowniez 20kg skrzynek. I tak od tej pory zaczely sie u mnie problemy z bolami w kregoslupie bole zeber i stawow. Dwa lata temu b ... Zwężone przestrzenie międzykręgowe lędźwiowe z objawem próżni .. kręgosłupa lędźwiowego wykazał u mnie zwężone przestrzenie międzykręgowe z objawem próżni, uwypuklenie krążka międzykręgowego z uciskiem na worek oponowy i obustronnym częściowym zajęciem zachyłków bocznych. Co to oznacza? Czy pow ... Torbiele oponowe w kanale krzyżowym na poziomie szyjnym .. kręgosłupa lędzwiowego otrzymałam opis z którego wynika, że w kanale krzyżowym na poziomie S1 i S2 znajdują się torbiele oponowe. Z opisu wynika również, że stożek końcowy rdzenia znajduje się na wysokości L1. Poza tym wszystko je ...

Bóle w okolicy kości ogonowej przy torbielach na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. Kręgosłupa krzyżowo - lędzwiowego. Badanie wykonano w sekwencjach FSE T1, FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, osiowych, koronalnych w warstwach grubości 4mm i po kontraście. Spłycenie lordozy lędzwiowej, ze skol ... Zawroty głowy przy torbieli podpajęczynówkowej i uszkodzeniu kręgosłupa szyjnego .. kręgosłup szyjny. Krótko potem zacząłem mieć zawroty głowy. Podczas badania MRI stwierdzono u mnie torbiel podpajęczynówkową. Czy ma to jakiś związek z zawrotami głowy? Co powinienem zrobić? Jeśli torbiel znajduje się w okolicy ty ... Operacja wstawienia implantów i śrub przy przepuklinie kręgosłupa .. kręgosłupie, a towarzyszy temu ból związany z rwą kulszową, drętwienie kończyn, bóle promieniujące do brzucha. W tym roku mam mieć operację i lekarz powiedział, że założą mi dwa implanty i kilka śrub. Co to dokładnie jest? Jak wyg ...

Łóżko wodne przy bólach pleców i karku .. kręgosłupem warto stosować twarde podłoże i odpowiednio wyprofilowaną poduszkę pod głowę. Łóżko wodne nie jest dobrym rozwiązaniem w tego typu schorzeniach. ... Bóle kręgosłupa, głowy i oczu oraz drętwienie twarzy .. kręgosłupa. Często czuję drętwienie twarzy, nosa, ból oczu. Towarzyszą temu zawroty głowy. Czasami ból przemieszcza się po całej głowie przy zmianach pozycji lub bólach głowy. Czasami czuję pulsowanie w skroniach. Co to może być? ... Przyczyny drętwienia lewej nogi i ręki w wykluczeniem schorzeń kręgosłupa .. kręgosłupa może być powodem drętwienia? ...

Bóle nerki przy wyboczeniu kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa lędźwiowego. Co w takim razie może być przyczyną bólów? Jakie badanie jeszcze powinnam zrobić? ... Drętwienie kończyn przy wielopoziomowej dyskopatii szyjnej .. kręgosłupa. To co mnie niepokoi to drgający czasami nerw pod okiem i lekkie bóle w głębi oczodołów. Czy powinnam to zignorować? ... Bóle kręgosłupa, bóle w klatce piersiowej, duszności i bóle serca .. kręgosłupem, najbardziej czuję ból w klatce piersiowej. Często jest mi duszno. Ból jest największy rano, towarzyszy temu ból serca. Co powinienem zrobić? Do jakiego specjalisty należałoby się zgłosić? Na początek najlepiej udać si ...

Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. kręgowego zmian nie stwierdzono. Przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zatokach szczękowych z przewagą w zatoce szczękowej prawej Bardzo proszę o interpretację Zacznę od końca. Zgrubienie w zatokach szczękowych może być związane ... Obustronny rak tętnic łączących tylnych przy bólach z tyłu głowy .. kręgowa, lewa w poziomie otworu wielkiego średnicy ok. 2mm. Co to oznacza? Nie ma czegoś takiego jak rak tętnic mózgowych. Proszę dokładanie przeczytać opis zweryfikować go z osoba opisującą. ... Ból kręgosłupa przechodzący po oddaniu moczu .. kręgosłupa. Przechodzi po oddaniu moczu. Przeszłam badania neurologiczne i ginekologiczne - niczego nie stwierdziły. Co to za choroba? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? ...

Bóle barku po operacji przepukliny kręgosłupa .. kręgosłupa szyjnego 31 - 08 - 2010 przeszłam operację przepukliny w kręgosłupie od tamtej pory boli mnie prawy bark a o to wynik badania. Zniesienie lordozy szyjnej. Stan po mikrodiscektomii na poziomach c4/c5 i c5/c6 z następczą ... Wypuklina krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. kręgosłupa rezonansem pokazało dehydratację krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowo - szyjnego; wypuklina krążka międzykręgowego do kanału kręgowego, na poziomie lędźwiowym. Co oznaczają te wyniki? Czy to coś poważnego? Czy te z ... Bóle w stawach barkowych i lewym biodrze oraz drętwienie rąk .. kręgosłupa. Prawdopodobnie przyczyną jest dyskopatia odcinka szyjnego. Jeśli wynik badania będzie nieprawidłowy, należy wówczas wykonać jeszcze MR. ...

Zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgowego L5 - S1 z obniżeniem wysokości i intensywności sygnału; widoczna szeroka pośrodkowa protruzja krążka z niewielkim uciskiem wewnątrzkanałowym odcinków korzeni rdzeniowych. Co oznacza dla mnie wynik badania? Zmiany degener ... Wypadnięcie dysku po operacji usunięcia dysków na poziomie szyjnym .. kręgosłupa szyjnego ( wypadek samochodowy ) zostałam poddana zabiegowi usunięcia dysków z przestrzeni C4C5 ,C5C6 ,C6C7 metodą Clowarda. Spondylodezy w/w przestrzeni dokonano kołkami kostnymi pobranymi z talerza biodrowego. Po 20 l ... Ograniczenie ruchowości oraz bóle i cierpnięcia nóg przy dyskopatii .. kręgosłupa, które stwierdziło dyskopatię ze zmianami zwyrodnieniowymi, przy odgięciu do tyłu całkowite ograniczenie ruchowości. O czym to świadczy? Co mi jest? Należy wykonać MR kręgosłupa, ustalić poziom dyskopatii oraz czy wystę ...

Początek zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgosłupa z promieniowaniem do prawej nogi.Nakazano mi wykonac badanie tomografi komputerowej wynik jest następujący:Umiarkowanego stopnia,tylne uwypuklenie krążków m/k na poziomie L3/L4 oraz L4/l5 modelujące worek oponowy*nie st ... Renta przy bólu kręgosłupa uniemożliwiającym pracę fizyczną Od pięciu lat mam bóle pleców podczas pracy fizycznej. Muszę zażywać leki przeciwbólowe, żeby przeszedł. Coraz częściej drętwieją mi nogi, ramiona i pośladki. Czy powinienem pójść na jakąś rehabilitację? Czy mogę kontynuować pracę ... Różnice między rwą kulszową a dyskopatią .. kręgowej. Moja lekarka rehabilitantka powiedziała, że to tylko rwa kulszowa. Sama nie wiem, co o tym myśleć. A może to dyskopatia? Czy powinnam udać się do neurologa? Rwa kulszowa jest objawem, najczęściej dyskopatii, ale także za ...

Dyskopatia wielopoziomowa na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgowe z cechami zaburzeń uwodnienia głównie na poziomach L1 - L3 oraz L5 - S1 Na poziomach Th12 &#8211* L2 widoczne są dyskretne uwypuklenia tarcz międzykręgowych Na poziomie L2 - L3 podwięzadłowa wypuklina tylna lateralizuj ... Poziome kątowe ustawienie kości krzyżowej i pogłębienie lordozy .. kręgowych. częściowa dehydratacja tarcz międzykręgowych l2/l3, l4/l5 i l/5/s1. zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych. stożek końcowy rdzenia widoczny jest na poziomie th12. nić końcowa ufiksowana prawidłowo. na poziomie ... Bóle nóg na wysokości bioder i ud przy wypuklinie lędźwiowej .. kręgosłupa , a od roku silne bóle przechodzące raz w jedną raz w drugą nogę . W gorszych momentach ból uniemożliwia mi chodzić , wstawać , siadać, a w nocy nie pozwala spać . Na prześwietleniach kręgosłupa nic nie widać . Tomograf ...

Ciąża i poród u kobiet z uszkodzeniami rdzenia kręgowego .. kręgowego? Czym będzie się różnić od ciąży i porodu kobiety zdrowej? Wszystko zależy od rodzaju, poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego. Od tego w ogóle zależy czy możliwe będzie zajście i donoszenie ciąży. Nie da się ukryć, że wys ... Ból kręgosłupa, problemy ze schylaniem i drętwienie ręki po znieczuleniu .. kręgosłup. Niestety nie udało się i w końcowym rezultacie podano mi narkozę. Po 12 próbach lekarz się poddał i zdecydował o narkozie. Od tamtej pory mam ogromne problemy z kręgosłupem, nie mogę się schylać i stale odczuwam silny b ... Ankieta - wpływ masażu klasycznego na leczenie zespołów korzeniowych kręgosłupa lędźwiowego Witam : ) Jestem studentką III roku fizjoterapii. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety ponieważ jest mi ona bardzo potrzebna do pracy licencjackiej. Proszę o szczere odpowiedzi. Pozdrawiam Oto Adres strony z ankietą http://www.anki ...

Bóle z tyłu głowy po prawej stronie z drętwieniem skóry głowy .. kręgosłupa szyjnego z opisem: - wyprostowanie lordozy szyjnej. Poza tym kr. c w normie. Widoczny otwór dla tętnicy kręgowej w łuku C1. ( na to badanie raczej nikt nie zwraca jednak uwagi ). Praca siedząca - biurowa Co jeszcze moge ... Ból krzyża przy schylaniu się i napinaniu mięśni po treningu .. kręgowego w kręgosłupie. Warto udać się do lekarza rodzinnego, da Panu skierowanie na rtg. Po tym badaniu najlepiej skonsultować się z ortopedą. ... Sport przy skrzywieniu kręgosłupa piersiowego z pogłębieniem kyfozy .. kręgosłupa piersiowego z pogłębieniem kyfozy i dyskretnym klinowym zniekształceniem trzonu Th 8. Niewielkie prawostronne skrzywienie z pogłębieniem lordozy kręgosłupa lędźwiowego .Niespojenie łuku S1. Mam pytanie czy mogę nadal ta ...

Neurochirurg z okolic Kołobrzegu od schorzeń kręgosłupa .. kręgosłupa, obecnie przebywam w Kołobrzegu. Czy może mi ktoś polecić dobrego lekarza neurochirurga w okolicy, który specjalizuje się w leczeniu schorzeń kręgosłupa? Z tego co się orientuję w samym Kołobrzegu znajduje się tylko por ... Częste upadki z bezwładem i drżeniem nóg bez utraty świadomości .. kręgowych i tętnicy podstawnej, choroby w obrębie móżdżku, odcinka szyjnego kręgosłupa, niedobór witaminy B12. ... Ucisk w otworach międzykręgowych oraz wypukliny lędźwiowe .. kręgosłupa lędzwiowo - krzżowego po operacji w 2010 r. hemilaminektomia lewostronna L5,usuniecie przepukliny jądra miażdzystego L4/L5.odbarczenie korzenia L5.Po operacji jest gorzej. Nie moge chodzić odczuwam silny ból. Wynik oben ...

Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. kręgowej. Czy to coś poważnego? Co oznacza ten wynik? Jeśli występują zaburzenia czucia oznacza to prawdopodobnie, że zwyrodniałe krążki międzykręgowe wywołują ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe. Warto ten wynik badania sko ... Operacja a rehabilitacja przy porażeniu lewej strony ciała po wypadku .. kręgowych lędźwiowych; tylne przepukliny z uciskiem na worek oponowy i korzenie nerwowe z ciasnotą wewntrzkanałową. Lekarze mówią, że wystarczy rehabilitacja. Czy rzeczywiście w moim przypadku tak jest? W przypadku takich zmian re ... Fizjoterapeuta z Wrocławia od bólów kręgosłupa .. kręgosłupem, odczuwam straszny, nieprzemijający ból. Zabiegi i rehabilitacja nie pomogły. Kręgosłup boli coraz bardziej. Szukam dobrego fizjoterapeuty z Wrocławia. Proszę spróbować np. w Centrum Medyczne *Dobrzyńska* - Wojciech Mi ...

Skolioza z pogłębieniem kyfozy i guzki Schmorla na poziomie piersiowym .. kręgowych oraz zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych w postaci nierówności blaszek nasadowych dodatkowo z ubytkami o charakterze guzków Schmorla po przebytej chorobie Scheuermanna,osteofitów na przednio - bocznych krawędziach tr ... Bóle kręgosłupa wskutek nadwagi .. kręgosłup, drżeć nogi, nie mogłam się ruszać, podnoszenie nóg przy chodzeniu wywoływało ból nóg. Po badaniach skierowano mnie na masaże, które niczego nie zmieniły, ból powrócił. Dodatkowo zrobiły mi się haluksy na stopach. Co pow ... Nowe ogniska przy guzie rdzenia kręgowego po kilku operacjach .. kręgowego, wyściółczak anaplasticum. Jestem już po trzech operacjach. Poruszam się na wózku inwalidzkim, a po kolejnym rezonansie okazało się, że mam nowe ogniska. Co mam robić? Do kogo powinienem się z tym udać? Jest to guz o duż ...

Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. kręgowych zmianę przepływu prędkości - wzrost lub spadek - w niektórych odcinkach międzykręgowych podczas skrętu głowy. Obecnie biorę drugi miesiąc Piracetamum.Proszę o pomoc w podaniu diagnozy i dalszego leczenia ewentualnie miej ... Bóle głowy przy obracaniu jej przy pracy przed komputerem .. kręgosłup odczuwam ulgę. Ból ustępuje na jakieś 5 min,. jednak potem znowu powraca. Jaka może być przyczyna tego bólu? Przyczyną bólu mogą być zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa, a także dyskopatia. Warto, aby zbad ... Bezoperacyjne leczenie dyskopatii kręgów szyjnych .. kręgowy. Czy lepszym rozwiązaniem jest operacja, czy rzeczywiście pomoże sama długotrwała rehabilitacja? Jeśli zmiany nie są zaawansowane to nie ma sensu jeszcze operować ( należy rozważyć korzyść względem ryzyka ). Rehabilitacja ...

Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. kręgosłupa z uciskiem rdzenia kręgowego; zwężenie kanałów korzeniowych. Od pół roku mam bóle i zawroty głowy, zachwiania równowagi i drgawki głowy. O czym świadczą moje objawy i wyniki badania? Co powinnam zrobić? Najwyraźniej nak ... Zawroty głowy i drętwienie rąk podczas leżenia .. kręgosłupa. Takie badanie można też wykonać prywatnie. W zależności od wykrytych w rtg zmian należy rozważyć konieczność wykonania MR. Objawy mogą sugerować dyskopatię bądź zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa. ... Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. kręgosłupa z promieniowaniem do prawej nogi.Nakazano mi wykonac badanie tomografi komputerowej wynik jest następujący:Umiarkowanego stopnia,tylne uwypuklenie krążków m/k na poziomie L3/L4 oraz L4/l5 modelujące worek oponowy*nie st ...

Długotrwałe, nasilające się drętwienie rąk i stóp .. kręgosłupem? Na jakie badania mama powinna pójść? Czy grozi jej coś poważnego? Takie drętwienie istotnie może wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, jednak należy wykluczyć także przyczyny naczyniowe, choroby reumatologiczn ... Nasilenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej po rehabilitacji .. kręgosłupa. Na poziomie lędżwiowo - szyjnym centralna wypuklina do kanału kręgowego, nie powoduje kolizji z nerwami. Co oznacza to badanie? Czy dyskopatia postępuje? Trudno mówić o postępie, ponieważ należałoby porównać dwa wyniki ... Bóle i drętwienie lewej strony głowy przy uszkodzeniu układów nerwowych .. kręgosłup, łopatki i nogi. Badanie TK wykazało uszkodzenie układów nerwowych. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? Najlepiej jak przepisze Pani wynik CT głowy. Samo stwierdzenie uszkodzenia układu nerwowego nie jest rozpoznan ...

Skolioza i tendencja do poziomego ustawienia kości krzyżowej .. kręgosłupa lędżwiowego z nieznaczną rotacją osiową trzonów kręgowych. Spłycenie fizjologicznej lordozy lędżwiowej. Tendencja do poziomego ustawienia kości krzyżowej. Zwężenie przestrzeni międzykręgowej L5/S1 ze zmianami przeciążen ... Operacyjne leczenie stenozy .. kręgosłupa. Wykazało stenozę, odwrócenie osi kifotycznej zmiany zwyrodnieniowe, przepuklinę. Lekarz prowadzący zalecił operację. Jestem fizjoterapeutą. Słyszałem, ze po takiej operacji trudno wrócić do wcześniejszej sprawności, re ... Konieczność operacji przy guzie śródrdzeniowym .. kręgosłupa i taki mam wynik. Lekarze namawiają mnie na operację ,ale ja się bardzo boję. Chodzę z bólem ale jestem jeszcze fizycznie sprawna a po operacji nie wiem w jakim stanie będę. Śródrdzeniowa zmiana lita na poziomie Th10/Th ...

Refundacja rehabilitacji kręgosłupa przy osteofitozie .. kręgosłup, od 4 lat mam zmiany wytwórczo - zwyrodnieniowe w postaci osteofitozy na bocznych krawędziach panewek stawów biodrowych. Pracuję fizycznie. Czy mogę liczyć na rehabilitację kręgosłupa? Czy są refundowane takie zabiegi? C ... Ból karku promieniujący w kierunku głowy .. kręgosłupa z uciskiem na korzenie nerwowe. Radzę udać się do lekarza. Oprócz stosowania leków miejscowo tj. ketonal żel, należy dodatkowo przyjmować doustnie leki przeciwbólowe o działaniu przeciwzapalnym. Prosze starać się rozgrz ... Dokanałowa protruzja krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. kręgosupa lędzwiowo - krzyżowego wykonane w sekwencjach T1iT2 - zależnych.. Stan po stabilizacji miedzywyrostkowej na poziomie zwężonej niregularnej szpary m - k L3 - L4. Zniekształcenie blaszek granicznych trzonow kregowych przez ...

Anomalia Kimmerlego na poziomie szyjnym .. kręgosłupa szyjnego jest napisane - anomalia kimmerlego w odcinku c1. coto oznacza? czy dlatego tak strasznie boli mnie głowa? ... Dehydratacja i obniżenie krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. kręgosłupa. Wyniki wyglądają następująco: Zmiany degeneracyjne w postaci dehydratacji i obniżenie krążka międzykręgowego na poziomie L4 - 5. Przepuklina tylna krążka na tym poziomie uciska worek opony twardej z modelowaniem lewego ... Sposoby leczenia neuropatii czuciowej typu V .. kręgosłupa. Praktycznie to trudności z chodzeniem nigdy nie miałam. Męczę się szybko ale to ponoć wynika z tego że mam astmę. Od małego mam problemy ze stanami zapalnymi przez to mam amputowaną nogę. Przez brak czucia często nie ś ...

Zaburzenia czucia w palcach i części dłoni .. kręgosłupa i głowy nie wykaże. Jeśli doszłoby do zmian w mózgu, zostałyby opisane w MR. ... Ucisk szyi podczas długiego stania lub siedzenia .. kręgosłupa. Radzę wykonać diagnostykę ( zdjęcie rtg ) w tym kierunku. Skierowanie na badanie uzyska Pan od lekarza rodzinnego. ... Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. kręgosłup w odcinku lędźwiowym, chwilami ten ból jest niesamowicie silny. Udałem się na rezonans magnetyczny na którym wyszło takie rozpoznanie: *Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych - inne zaburzenia korzeni nerw. i ...

Parestezje, zawroty głowy i osłabienie u nastolatki .. kręgosłupem. Miałam przebadane zatoki, podobno wszystko jest z nimi w porządku. Dodam, że obecnie wspomagam organizm : - aloesem ( 5 łyżek dziennie ) - colostrum - ekstratem z czarnego bzu - spiruliną Proszę o pomoc - czy mogę być ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. kręgowego zmian nie stwierdzono. ... Niedowład nóg przy stanie zapalnym rdzenia .. kręgowego są wirusy. Stąd antybiotyk może nie być skuteczny. Czasami trudno jest ustalić, który wirus jest odpowiedzialny za stan zapalny. Trudno powiedzieć jakie jest rokowanie, u większości osób objawy ustępują, a choroba wycofu ...

Zdrętwiała lewa strona twarzy i dłoń oraz problemy z językiem po udarze mózgu .. kręgosłupa, po której doszło do udaru niedokrwiennego mózgu. Skutkiem tego zdrętwiała mi lewa strona twarzy i dłoni. Później czułam nieprzyjemne szarpanie pod wargami. Od pewnego czasu drętwieje mi język, czuję jego palenie. O czy ... Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i ataki duszności .. kręgosłupa. Przyczyna najprawdopodobniej jest inna i związana z układem oddechowym. Warto wykonać diagnostykę bólu kręgosłupa ( rtg, mr ) oraz jeśli duszność ponownie się pojawi skontaktować się z lekarzem POZ. ... Rozmazywanie się obrazu, pieczenie oczu i ucisk w skroniach .. kręgosłupa i czekam na wyniki Co może być przyczyną moich objawów, może ktoś ma lub miał podobne objawy ? ...

Ból kości ogonowej po zapaleniu opon mózgowych .. kręgosłupa lędźwiowego, rtg kości ogonowej. Jeżeli chodzi o nowotwory, to możliwe, że chodzi Pani o przerzuty do kręgosłupa spowodowane nowotworami jamy brzusznej, miednicy. Jeśli ma Pani niepokojące objawy, które mogły by na to w ... Obniżenie trzonu kompresyjnego w odcinku piersiowym .. kręgosłup 1 odcinek W takiej sytuacji powinna Pani konsultować się bezpośrednio z lekarzem. Ważne jest jak doszło do złamania i czy choruje Pani na coś przewlekle. Złamania kompresyjne trzonów kręgowych to prosto mówiąc ich zapadn ... Bóle po lewej stronie głowy przy dyskopatii piersiowo-szyjnej i otyłości .. kręgosłupa, należy także wykluczyć zapalenie zatok ( zwłaszcza, jeśli występują wskazujące na to objawy ), warto skonsultować się z okulistą, wykluczyć wadę wzroku lub ewentualnie ją skorygować. Ostatecznie mogą to być tzw. klaste ...

Skurcze w głowie po zapaleniu nerwów obwodowych .. kręgosłupa szyjnego. Po przyjmowaniu witamin przez jakiś czas dolegliwości minęły, ale mam podrażniony cały układ nerwowy. Przy najmniejszym zdenerwowaniu odczuwam skurcze w głowie. Nie mogę pić kawy, ani alkoholu. Czy mogą to być ... Osteofity i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa lędźwiowego w postaci oseofitów na krawędziach trzonów kręgowych. Jak się to leczy? Czy to jest coś groźnego? Osteofity to narośla kostne na bocznych powierzchniach kręgów. Są objawem choroby zwyrodnieniowej stawów. Lec ... Ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa a rwa kulszowa .. kręgosłupa. Pojawia sie on bez powodu i ciągle nawraca. Podczas ataku bólu nie mogę wyprostować się. Czasami pomaga mi leżenie na płaskiej powierzchni na plecach, ale jest to chwilowe. Ból powraca. Byłem u lekarza on powiedział, ż ...

Bóle głowy w okolicach szyi i ucha oraz senność po urazie kręgosłupa .. kręgosłupa szyjnego, potem pojawiły się problemy z korzonkami szyi i odcinka lędźwiowego. Od kilku miesięcy bolą mnie okolice szyi i uszu, a także głowa. Jestem senny, mam mdłości, często wydaje mi się jakbym miał zemdleć. Czy ura ... Skuteczność metody trakcji ruchowej przy ucisku na rdzeń kręgowy .. kręgowy, przez co lewa ręka obumiera. Słyszałem o metodzie trakcji ruchowej. Podobno może pomóc. Czy i na ile jest skuteczna? Czy całkowicie powrócę do zdrowia? ... Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i mrowienie nogi przy prawidłowym RTG .. kręgosłupie odczuwam już od kilku lat ale jakoś dało się wytrzymać, niestety 3 tygodnie temu podnosząc w pracy paletę poczułam tak silny ból że nie mogłam się wyprostować. Byłam u lekarza stwierdził rwę kulszową , przepisał witami ...

Kujący ból nisko z tyłu głowy i napięcie mięśni karku .. kręgosłupa, zapalenia korzonków nerwowych. W tych przypadkach często dochodzi do wzmożonego napięcia mięśni karku, szyi. Opis nie wskazuje na napięciowy czy klasterowy ból głowy. ... Ból, pieczenie i mrowienie stóp .. kręgosłup. Być może w Pani przypadku również przyczyną jest dyskopatia ( po wykluczeniu przyczyn naczyniowych ). Najlepiej udać się do lekarza POZ, który skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty. ... Bóle od połowy pleców przy dyskopatii szyjnej i piersiowej .. kręgosłupa. ...

Skrzywienie kręgosłupa piersiowego i zwężenie przestrzeni międzykręgowej na poziomie szyjnym .. kręgosłupa piersiowego, niewielkie kątowe zgięcie na poziomie klinowato zniekształconego kręgu Th11. Niewykluczona przebyta ch. Scheuermanna. Szyjny: Nieznaczne zwężenie przestrzeni międzykręgowej C4 - C5, drobne osteofity na kraw ... Konieczność operacji guza w kanale kręgowym odcinka piersiowego kręgosłupa .. kręgowym odcinka piersiowego kręgosłupa. Opinie, czy należy operować guza, są wśród lekarzy podzielone, więc na razie syn wstrzymał się z operacją. W jakich przypadkach powinno się operować guza kręgosłupa i jakie mogą być przeciw ... Torbiel oponowa dająca objawy wyżłobienia w kości krzyżowej .. kręgosłupa lędżwiowego wykryto centralno - obustronną torbiel oponową o wymiarach 4,5*1.8cm dojąca objawy wyżłobienia w kości krzyżowej. Proszę o odpowiedż czym zagraża tego typu schorzenie i czy się je leczy?Dziękuję. Ponieważ je ...

Diagnostyka ucisku na splot barkowy .. kręgosłupa. Bywa, ze nie mogę przekręcić głowy w lewo,a także podnieść prawej ręki. Zdarza się że wypadają mi przedmioty i ciężko mi wykonywać precyzyjne czynności np. odwijanie cukierka, wybieranie drobnych z portfela. Byłam u ne ... Ból głowy, drętwienie dłoni, duszności i napady lęku po urazie głowy .. kręgosłupa lub uszkodzenie nerwu kończyny górnej. ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. kręgosłupa. Byłam już o neurochirurga i miałam rezonans magnetyczny. dostałam opis badania, ale nikt mi nie wytłumaczył o co chodzi, a terminy na wizytę są bardo długie. Na wizyty wydałam już b. dużo pieniędzy. Jeśli ktoś z Państw ...

Zmniejszenie lordozy lędźwiowej i zwyrodnieniowa przebudowa blaszek granicznych .. kręgowego zachowana,przebieg korzeni prawidłowy. Na poziomie L5/S1 uwypuklenie tylnej krawędzi tarczy międzykręgowej bez cech ewidentnego ucisku worka oponowego i korzeni nerwowych.Niewielki odczyn zwyrodnieniowy w stawach międzyk ... Problemy z chodzeniem, bóle oraz sztywność kręgosłupa i kończyn .. kręgosłupa i kończyn dolnych. Mimo robionych badań - MR, punkcji z rdzenia kręgowego - nie wiadomo co mi dolega. Co mi jest? Czy to może być stwardnienie rozsiane? Nie wygląda to na SM. Powinna Pani skonsultować się z reumatologie ... Zmiany dehydratacyjne krążka na poziomie lędźwiowym .. kręgowe prawidłowe. ...

Biegunki przy ukrytym rozszczepie kręgosłupa u dziecka .. kręgosłupa. Nie wykonano żadnego zdjęcia RTG ani rezonansu magnetycznego. Wizyty kontrolne są co roku, do tej pory córka nie była leczona w tym kierunku. Córka ma w tej chwili dwa latka i od jakiegoś czasu cały czas ma biegunkę. C ... Ryzyko uszkodzenia błędnika przy zawrotach głowy po wypadku .. kręgosłupa i naderwaniem więzadeł. Na drugi dzień dostałam bardzo silnych zawrotów głowy. Przez cały dzień nie mogłam wstać z łóżka bo wszystko mi wirowało, musiałam się podtrzymywać żeby przejść do łazienki. Ciągle usypiałam. Tra ... Zanik czucia od pasa w dół po operacji przepukliny kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa ( odcinek lędźwiowy ). Odbyły się pół roku temu. Po drugiej operacji straciłam czucie od pasa w dół. Lekarz twierdzi, że jest to wynik długotrwałej choroby, a konkretnie ucisku na nerwy. Czy ten proces jest odwracalny? ...

Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. kręgosłupie szyjnym. Byłam u pani audiolog ,ona mi to badanie zleciła ze względu na te szumy, raczej nie są pochodzenia usznego. Opisane zmiany w badaniu mr nie powinny być przyczyną szumu. Opisane ogniska podkorowe są wynikiem na ... Bóle barku, rozprzestrzeniające się na całą rękę .. kręgosłupa. Warto wykonać rtg tej części kręgosłupa. ... Mimowolne ruchy rąk i utraty przytomności przy reumatoidalnym zapaleniu stawów .. kręgosłupa. Ostatecznie, radzę skonsultować się z neurologiem. ...

Sklerotyzacja płytek granicznych i esowate wygięcie kręgosłupa piersiowego .. Kręgosłupa piersiowego ( a - p i boczne ) - w badaniu stwierdza się cechy *esowatego* wygięcia tego odcinka kręgosłupa - wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe trzonów pod postacią sklerotyzacji płytek granicznych,osteofitozy - wpuk ... Drętwienie szyi i barku .. kręgosłupa. Jeśli występują zawroty głowy to możliwe, że dochodzi do ucisku na naczynia kręgowe np. wskutek zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. ... Renta przy zwyrodnieniach kręgosłupa i bliznowcu po implancie kolcowym .. kręgosłupa 1 w 2009 usunięcie przepokliny 2 w 2010 wszczepienie inplantu kolcowego gdyż utworzył się bliznowiec czy te bóle mogą być spowdowane tymi poprzednimi dolegliwściami informue iż czekam a wezwanie do zus akomisje i bardzo ...

Zmiany zwyrodnieniowe w postaci osteofitów na krawędziach trzonów .. kręgowych; zmiany zwyrodnieniowe w stawach kręgosłupa. Co mi jest? Czy te zmiany świadczą o czymś poważnym? Oznacza to, że Pani krążki międzykręgowe uległy zwyrodnieniu i nie spełniają swojej funkcji. To one są odpowiedzialne za z ... Re-operacja kręgosłupa szyjnego przy przesunięciu implantów i zmianach zwyrodnieniowych .. kręgosłupa szyjnego. Proszę mi powiedzieć, co wiąże się z tym zabiegiem? Jakie jest ryzyko? Czy taka powtórna operacja jest bardziej groźna od pierwszej? ... Renta przy dyskopatii i torbieli Tarlova .. kręgosłupa. czy w tym stanie mogę starać się o rentę? Czy mam szansę, żeby ją otrzymać? Torbiel Tarlova nie jest istotną zmianą, jeśli nie osiąga większych rozmiarów. Dodatkowe stwierdzenie zmian zwyrodnieniowych, bez istotnych ob ...

Rozluźnienie pierścienia włóknistego typu bulging na poziomie lędźwiowym .. kręgowy uległ przesunięciu do kanału kręgowego modelując worek oponowy. Nie opisano, aby wywoływał ucisk. Lekarz przepisze Panu odpowiednie leki przeciwbólowe tj. ketonal, diklofenak oraz zapewne zleci rehabilitację. ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. kręgowy bez zmian ogniskowych. Wn. Zmian rozrostowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Naczyniopochodne ognisko w prawym płacie czołowym. Podejrzenie ognisk naczyniopochodnych w lewym płacie czołowym - do obserwacji. Tj. cały opis bad ... Bóle łopatki, zawroty głowy i utraty świadomości przy skoliozie .. kręgowych ) na poziomie odcinka szyjnego kręgosłupa. Ból w prawej łopatce może mieć wiele wytłumaczeń. Warto wykluczyć ucisk na splot barkowy, zwykłe przeciążenie mięśni lub po prostu wynik skoliozy. ...

Bóle w okolicach łopatki oraz bóle uszu i głowy a nerwobóle .. kręgosłupa, choroby jamy brzusznej. Bóle głowy i uszu mogą być związane z infekcją, zapaleniem zatok, ucha. Warto zatem udać się do lekarza pierwszego kontaktu. ... Omdlenia i bóle głowy u dziecka z Zespołem Hornera .. kręgowego? ... Wytrzeszcz oczu, zaburzenia mówienia, czytania i chodzenia po wypadku .. kręgosłupa. Jakie są szanse na wyzdrowienie? Czy wytrzeszcz oczu sam zniknie?... Jest dwa miesiące po wybudzeniu. Na pewno, należy uzbroić się w cierpliwość. Większość funkcji sprzed wypadku na pewno powróci. Duże znaczenie mają p ...

Pas ortopedyczny przy wypuklinach lędźwiowych i osteofitozie .. kręgowych modelujące worek oponowy,zwężając częściowo zachyłki boczne i płynową rezerwę objętościową kanału kręgowego do szerokości względnej stenozy . zmianom towarzyszy osteofitoza na krawędziach trzonów wymienionych kręgów oraz ... Masywna, szerokopodstawna przepuklina krążka lędźwiowego .. kręgowego, gdzie znajduje się rdzeń kręgowy z oponami i /lub korzenie nerwowe. Krążek traci swoją funkcję *amortyzatora* między sąsiednimi trzonami kręgów. O operacji decyduje lekarz osobiście, uwzględniając występujące objawy. ... Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. kręgosłupa lędźwiowego: - spondyliolisteza L5 ok. 1,1 cm ( II stopień ), - krążek międzykręgowy L5 /S1 wykazuje zaawansowaną degenerację w postaci obniżenia wysokosci oraz uwypuklenia pierścienia włóknistego typu *bulging*, - zmia ...

Wstrząśnienie rdzenia w odcinku szyjnym i stłuczenie kręgów szyjnych po urazie .. kręgoslup szyjny wchodził mi w głowe razem z młodkiem,a oko prawe sie wykręcało natomiast na lewym jest mgła.przez pewien czas żle słyszałem na prawe ucho.najgorsze jest to że mam drżenie mięśni z prawej strony z reki nieraz wszys ... Reoperacja szyjnego kręgosłupa z usunięciem implantu i usztywnieniem Właśnie przeczytałam notatkie o reoperacji szyjnego kregosłupa, mnie też to czeka. Usuniecie implantu i usztywnienie - i też niewiem jak to zniose jak bedzie. Prosze o odpowiedz Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, sta ... Poród po operacji wypukliny mas dyskowych .. kręgosłupa wypukliny mas dyskowych i osteofitozy L5 - S1, po stronie lewej. Czy mogę rodzić siłami natury? Czy mogę w tej sytuacji otrzymać znieczulenie zewnątrzoponowe? Znieczulenie podaje się najczęściej na poziomie L4 - L5. Zmi ...

Bóle po lewej części ciała .. kręgosłupa, które powodują ucisk na korzenie nerwowe, co tłumaczyłoby ból i drętwienie. Najlepiej wykonać badania obrazowe kręgosłupa. Ostatecznie należy wykonać badanie obrazowe głowy. Skierowanie do lekarza neurologa uzyskają Pa ... Przechodzenie ciarek po urazie głowy .. kręgosłupa w odcinku szyjnym, wykluczyć infekcje, zapalenie zatok. ... Zwyrodnienia kręgosłupa, fenestracja, przepukliny i wypukliny lędźwiowe a zdolność do pracy .. kręgosłupem od ładnych paru lat. Jestem na lekach przeciwbólowych ( narkotycznych ) podawanych najczęściej w ostatnich stadiach raka. jestem po dwóch operacjach jednej odcinaka szyjnego i odcinka lendzwiowego. Miałem przez kilka m ...

Choroba Baastrupa w badaniu RTG kręgosłpua .. kręgosłupa części lędźwiowej. Badanie wykazało dodatkowy kręg lędźwiowy, jako efekt lumbalizacji odcinka szyjnego; skolioza z rotacją w odcinku lędźwiowym kręgosłupa; kręgozmyk tylny w odcinku lędźwiowo - szyjnym; początek choroby ... Dehydratacja, wypuklina i zwyrodnienia na poziomie lędźwiowym .. kręgowego oraz jego pośrodkowa wypuklina która modeluje worek oponowy - bez cech ucisku korzeni nerwowych. Na poziomie L5/S1 częściowa dehydratacja krążka międzykręgowego, kręgozmyk przedni ( ześlizg o 5mm ) i zmiany zwyrodnieniow ... Uczucie prądu przebiegającego przez nogi i część lędźwiową kręgosłupa Witam. Od ponad miesiaca dokucza mi *staly prad* przebiegajacy przez nogi, nie zawsze rownomiernie sie rozklada, czesto bardziej nasila sie w odcinku ledzwiowym , czasem kumuluje sie glownie w stopach zamienaijac sie w takie*strze ...

Bóle kręgosłupa, kolan, biodra i pięt .. kręgosłup, ból przechodzi do kolan, bioder i pięt. Zdiagnozowano u mnie zapalenie powięzi biodrowej, dostałam zastrzyk, ale mi nie pomógł. Badanie TK wykazało kość krzyżową w przestrzeniach międzykręgowych. RM wykazało bezuciskową ... Dokanałowa wypuklina krążka międzykręgowego .. kręgowego, która modeluje worek opony. Czy to jest norma, czy też coś złego dzieje się z moim kręgosłupem? W nocy odczuwam silne bóle kręgosłupa. Czy to coś poważnego? Nie jest to norma, ale zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosł ... Zmiany zwyrodnieniowe i cechy niestabilności na poziomie szyjnym .. kręgowym z objawem próżniowym; zmiany zwyrodnieniowe na trzonach C4 - 5, wypuklające się do światła kanału kręgowego, modelujące worek oponowy; niestabilność na tej wysokości. Co oznacza to badanie? Z powodu zwyrodnienia krążka mi ...

Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. kręgosłupie szyjnym dość duże.Byłam u neurologa,który w zasadzie nie uciszył moich wątpliwości. Opis wyniku nie wyjaśnia przyczyny szumu. Wymienione zmiany są zapewne pochodzenia naczyniowego, związane z nadciśnieniem, miażdżycą n ... Zawroty głowy przy demielinizacji w obrębie płata czołowego .. kręgosłupa w poszukiwaniu zmian mogących powodować ucisk na tętnice kręgowe, co też może powodować zawroty głowy. Ostatecznie będzie trzeba konsultować się z laryngologiem. ... Stały ból jąder i klatki piersiowej po przedźwignięciu .. kręgosłupa, jeśli neurolog tak zadecyduje. To mogą być zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. ...

Atak drgawek, ślinienia się i omdleń .. kręgosłupa, chorób obwodowego układu nerwowego. Najlepiej udać się wpierw do lekarza rodzinnego, gdzie zostaną wykonane podstawowe badania krwi, zostanie Pani następnie skierowana do neurologa. ... Szumy w uchu, bóle w tylnej części szyi i zawroty głowy .. kręgosłupa ( ucisk na tętnice kręgowe ) i będzie trzeba wykonać także rtg. ... Opóźnione rozpoczęcie rehabilitacji chorego ze zwężeniem międzykręgowym .. kręgosłup i drętwieć noga. RTG wykazało zwężenie międzykręgowe i skrzywienie. Rehabilitacje zacznę dopiero w przyszłym roku, wcześniej nie ma miejsc. Czy te zwężenia mogą być czymś poważnym, jeśli się to zaniedba? Boję się, że reh ...

Bóle głowy i kłucia w klatce piersiowej przy zapaleniu korzonków .. kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Lekarz zdiagnozował u mnie zapalenie korzonków, nie mogę się ruszać. Co mi jest? Co powinienem zrobić? Bóle w klatce piersiowej powinien wyjaśnić internista/ kardiolog. Bóle głowy mogą mieć z tym z ... Ból kości ogonowej i dolnej części kręgosłupa po podnoszeniu ciężkich rzeczy .. kręgosłupa, w tym kość ogonowa, przez którą potem nie mogę spać na plecach, ani siedzieć. Pani doktor z ośrodka powiedziała mi, że mój kręgosłup jest po prostu wyeksploatowany. Do jakiego lekarza powinienem się udać i jakie badani ... Możliwe przyczyny mrowienia i drętwienia ręki .. kręgosłupa szyjnego. ...

Ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i szyjnym i mrowienie ręki .. kręgosłup w odcinku szyjnym i krzyżowym. RTG wykazało brak lordozy w tej części. Co oznaczają te dolegliwości? Co powinienem zrobić? W rtg mogły nie zostać uwidocznione wszystkie zmiany. Niewykluczone, że występuje ucisk na nerwy ... Wypukliny, zwyrodnienia, dehydratacja i osteofity na poziomie szyjno-lędźwiowym .. Kręgosłup czyjny: w części przedniej trzonu TH2 najpewniej naczyniak o przekroju 10 mm* na poziomach od C3 - C4 do C5 - C6 tylne uwypuklenie krążków m/k zmniejszające przedrdzeniową rezerwę płynową* na poziomie C3 - C4 zmiany zwyr ... Wygładzona lordoza kręgosłupa szyjnego przy bólu i napiętych mięśniach karku .. kręgosłupa szyjnego po złym dźwignięciu ciężaru. Z opisu RTG wynika, że mam wygładzoną lordozę kręgosłupa szyjnego. Wcześniej pani doktor dała do zrozumienia, że leczenie będzie można zakończyć, czy jednak opis RTG to zmienia? Nad ...

Rehabilitacja przy zwężeniu przestrzeni miedzy kręgowej i degeneracji dysku .. kręgowej, osteofity na przednich krawędziach trzonów i degeneracja dysku. Jak mogę jej pomóc? Co mam robić? Czy mogę wykonywać z nią jakieś zabiegi rehabilitacyjne? Samemu radzę nie wykonywać żadnych ćwiczeń, może to tylko zaszkod ... Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. kręgosłupa, MR głowy. Większość z wymienionych badań już mialam. - Moje wyniki: WBC - 5,8 RBC - 5,00 HGB - 14,5g/dL HCT - 42,0% MCV - 84,0fL MCH - 29,0pg MCHC - 34,5 PLT AG - 204 LYM% - 34,8% MXD% - 10,9% NEUT% - 54,3 LYM - 2,0 MX ... Postępowanie przy lumbalizacji i niespojeniu łuku zlumbalizowanego kręgu szyjnego .. kręgosłupa napisano: *Nieiwelkie lewowypukłe skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego na poziomach L3 - L5. Częściowa lumbalizacja kręgu S1 z przejściową tarczą międzykręgową S1/S2. Obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej L4/L5 oraz L ...

Ostry ból z tyłu prawej półkuli głowy .. kręgosłupa szyjnego, chorobą zatok, nadciśnieniem tętniczym. Ostatecznie należy wykonać badanie obrazowe głowy, wykluczyć zmiany wewnątrzczaszkowe. Warto skonsultować się ze specjalistą. ... Ból łopatki a zniesienie lordozy z zaburzeniami rotacji kręgów i dyskopatii na poziomie szyjnym .. kręgosłup szyjny bez zmian radiologicznych. Czy moje bóle mogą pochodzic od takich zmian w kręgosłupie szyjnym,zaznaczę że ból nie jest mocny ale za to męczący.I nie raz mam odczucie jak by mnie bolala cała prawa strona ciała. Dzi ... Utrata czucia w nodze po operacji kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego. Pięć miesięcy temu wymieniono mi implant na stabilizator. Od tamtej pory nie mam czucia w nodze od pasa w dół. Noga jest sina, zimna. Na ciepło i zimno reaguje odwrotnie. Kilka dni temu zobaczyłam, że żyły na ...

Ból łokcia i drętwienie rąk przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa,napisane jest: zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenie wysokości krążka międzykręgowegoC4 - C5,duża tylno boczna prawa wypuklina krążka międzykręgowego z modelacją worka oponowego,pogrubienie więzadła ż ... Pozaoperacyjne leczenie przepukliny tylnej kręgosłupa .. kręgosłupa. Na czym polega ta choroba? Czy można ją wyleczyć w inny sposób, niż za pomocą operacji? Jest to choroba nabyta, ponieważ kilka tygodni temu brat dźwignął ciężar i od tego czasu odczuwa bóle. Masaże nie pomagają. Czy mo ... Przepuklina i torbiel na poziomie szyjnym oraz naczyniak na poziomie piersiowym .. kręgosłupa: spłycona lordoza lędźwiowa, dehydratacja i obniżenie wysokości krążka międzykręgowego i torbiel okołokorzeniowa na poziomie szyjnym. W obrębie trzonu piersiowego obecny jest naczyniak. Czy ten wynik powinien niepokoić? ...

Tryb życia po operacji przepukliny krążka międzykręgowego .. kręgosłupa. Badania wykazały ucisk przepuklin na krążki międzykręgowe. Czy to coś poważnego? Czy jest konieczna operacja? Czy po operacji będę mógł wrócić do dawnej sprawności, uprawiać sporty? Czy będę musiał przejść rehabilitacj ... Odrętwienie palców u nóg i łydki po operacji kręgosłupa .. kręgosłupem, które zakończyły się microdiscetomią odcinka L5 - S1. Wynik MR sprzed operacji był następujący: Dehydratacja i obniżona wysokość krążków międzykręgowych L4/L5 i L5/S1. Zmiany o tym charakterze obecne, lecz mniej wyraż ... Rehabilitacje przy protruzji krążka międzykręgowego .. kręgosłupie szyjnym oraz protruzje krążka międzykręgowego. Co te zmiany oznaczają dla taty? Czy są specjalne rehabilitacje dla osób z takimi problemami? Przede wszystkim wynik badania powinien zostać zweryfikowany przez specjalist ...

Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, płynu mózgowo - rdzeniowego ( białko 0,53 ), EKG,USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, RTG stawów biodrowych, SSPW, szybkość przewodzenia we włóknach ruchowych, badanie radiologiczne, bada ... Drętwienie nóg, rąk i twarzy podczas siedzenia .. kręgosłupa jako powodu dolegliwości. ... Neurochirurg z Warszawy od jamistości rdzenia .. kręgowego: - Katedra i Klinika Neurochirurgii, ul. Banacha 1a, tel.( 22 ) 599 - 25 - 75 - WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY, Klinika Neurochirurgii, tel. ( 022 ) 810 47 91 ...

Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. kręgosłupa. Wiąże się to również z zawrotami głowy i dwojeniem w oczach. Miałem robiony rezonans magnetyczny głowy, który wykazał OBS zespołu rozsianego. EEG wyszło poprawnie. Czy badanie rezonansem może wykazać zmiany jedynie w m ... Bóle głowy przy pochylaniu, zaburzenia równowagi i drżenie rąk .. kręgosłupa, choroby wywołujące zespół móżdżkowy. ... Ognisko hiperintensywne o charakterze naczyniakowym na poziomie piersiowym .. kręgosłupa szyjnego. Okazało się, że na poziomie C3 - 4 znajduje się wypuklina jądra miażdżystego, ale nie uciska na rdzeń kręgowy. Trzon kręgu Th2 jest wypełniony przez ognisko hiperintensywne, o charakterze naczyniakowym. Co ozn ...

Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. kręgowym na poziomie C2 - C3 - zmiana demielinizacyjna? - inna? Opis wyniku nie daje jednoznacznej odpowiedzi jaka jest to jednostka chorobowa. Ważną informacją są występujące objawy, całokształt stanu ogólnego. Na podstawie sameg ... Odwracalność zmian w postaci zniesionej lordozy lędźwiowej .. kręgosłupem lędźwiowo - krzyżowym z powodu długoletniego treningu baletu. Niedawno robiłem badanie RTG, które wykazało zniesioną lordozę kręgosłupa lędźwiowego; zmiany przeciążeniowe stawów międzywyrostkowych z przebudową wyrostkó ... Ból i drętwienie nogi mimo operacji przepukliny .. kręgosłupa 1 usuniuęcie przepukliny druga po wstawiwniu inplantu nadal nie ma poprawy ból i drętwienie nogi nadal występuje pozycja ciała jest wysunięta na prawą strone gdyż ból promieniuje od lewej ostatnia diagnoza lekarza to pr ...

Bóle rąk, pieczenie w nocy i uczucie chłodu w dzień .. kręgosłupa nic nie wykazało. Nie miałam robionego nakłucia mięśni. Czy jest ono konieczne? Czy to możliwe, że cierpię na jakąś chorobę neurologiczną, jeśli wyniki badań są w porządku? Czy wykluczono wpierw choroby naczyń krwionośn ... Ból pleców, pośladków i ud po operacji kręgosłupa .. kręgosłupa. Przed drugą operacją straciłam czucie w prawej nodze od kolana w dół. Od dwóch miesięcy znowu zaczęły mnie bardzo boleć plecy, pośladki i uda, tym razem po obu stronach. Byłam u neurochirurga, który stwierdził, że wszy ... Leczenie torbieli rdzenia kręgowego .. kręgowym. Gdzie mogę znaleźć najlepszych specjalistów w tej dziedzinie? Mieszkamy w województwie lubelskim, więc najlepiej, żeby lekarz był stąd, ale jeśli nie ma innego wyjścia, może być z dowolnego miasta w Polsce. W Lublinie ni ...

Drżenia mięśni całego ciała i drętwienia twarzy przy dyskopatii .. kręgosłupa. Nadmienie iż mam już kilka nieprzespanych nocy z uwagi na te drżenia, testowo zazyłem leki uspokajające kilka razy tj, oxazepam,oprócz wiadomoego działania tego leku drżenia nie ustawały więc teorie o nerwicy jaką wysn ... Spłycenie lordozy i zwyrodnienia na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgowego odcinka lędźwiowo - szyjnego; uwypuklenie krążka międzykręgowego z modelacją worka oponowego. Co oznacza ten wynik? Prawidłowo kręgosłup w odcinku lędźwiowym jest wygięty łukowato do przodu, u Pani łuk ten jest nieco mni ... Bóle lędźwiowo-krzyżowe, promieniujące na lewą nogę i skurcze w łopatkach .. kręgowych z nieznacznym uciskiem na worek oponowy. Niewielkie dystogenne przewężenie otworów m - kręgowych L3/L4. L5/S1* Obniżenie przestrzeni m - kręgowej .Zmiany zwyrodnieniowe krążka m - kręgowego z obecnością niewielkich pęche ...

Zawroty i bóle głowy oraz drętwienie lewej strony głowy .. kręgosłupa. Dobrze by było gdyby skonsultował Panią neurolog osobiście. ... Rozpoczęcie pracy fizycznej po operacji kręgosłupa Dzien dobry, z MR - kreg.L/S wynika, ze musze miec przeprowadzona operacje na tym odcinku. całe zycie pracowalem fizycznie, czy to na budowie czy tez w budowaniu konstr. stalowych. mam pytanie czy po operacji met. tradycyjna ( nie ... Metoda ozonowa w leczeniu bólów kręgosłupa Na poziomie l4/l5 jest centralne i nieco lewoboczne uwypuklenia tarczy na ok 5mm, modeluje worek oponowy i zweza wymiar strzalkowy kanalu kregowego do ok 9,5mm. Czy to oznacza, że czeka mnie zabieg? slyszalam o nowej metodzie ozon ...

Leczenie kifozy z przemieszczeniami kręgów .. kręgosłupa w odcinku szyjnym, prawdopodobnie występuje ucisk na korzenie nerwowe, stąd promieniowanie bólu. Po wykonanym badaniu będzie można ocenić czy kwalifikuje się Pan do operacji, co należy rozważyć zważywszy na brak poprawy ... Ból uda przy przepuklinie lędźwiowo-szyjnej, osteofitach i zmianach degeneracyjnych .. kręgowe, stożek końcowy rdzenia kręgowego i korzenie ogona końskiego w normie. Tak, w Pana przypadku, choć jest Pan bardzo młody należy rozważyć leczenie operacyjne. Występuje ewidentny ucisk na korzenie nerwowe stąd objawy bólowe ... Skolioza lędźwiowa i guzki Schmorla na odcinku piersiowym .. kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego a - p i boczne: prawostronna skolioza odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Rezonans magn. kręgosłupa L - S: ustawienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym zachowane. W widocznym dolnym odcinku kręgosłupa p ...

Długotrwałe zawroty i bóle głowy, nasilające się wieczorami .. kręgosłupa z uciskiem na tętnice kręgowe, zmianami wewnątrzczaszkowymi. Warto skonsultować się z neurologiem osobiście, rozważyć wykonanie MR głowy. ... Ból i drętwienie lewej strony głowy i problemy z koncentracją .. kręgosłupa, choć bardziej pasuje na incydent zakrzepowo - zatorowy. ... Metoda Vertetrak przy problemach z kręgosłupem szyjnym .. kręgosłupem szyjnym. Słyszałam o metodzie Vertertrak. Co to za metoda? Czy jest skuteczna? Na czym polega? Jest to system trakcji ruchowej powodujący poszerzenie przestrzeni międzykręgowej, co zmniejsza ciśnienie wewnątrzdyskowe o ...

Specjalista od drętwienia i mrowienia rąk .. kręgosłupa szyjnego. Dolegliwości mogą powodować zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym. ... Drętwienie twarzy i ręki, zaburzenia widzenia, ból kręgosłupa i niedowład nóg .. kręgosłup, ramię i drętwieją mi ręce oraz nogi. Raz miałam nawet chwilowy brak czucia w oby nogach, przez co nie mogłam wstać. Co to jest? Do którego lekarza iść? Na pewno należy udać się do neurologa. Przyczyn może być wiele, dla ... Długotrwałe bóle głowy, drętwienie ręki .. kręgosłupa, lekarz po przejrzeniu ich stwierdził, że przyczyną bólów głowy jest kręgosłup. Leki, które mi przepisał pomagały na początku, potem już nie. Ból głowy umiejscawia się po bokach, nie mam innych objawów. Czy z badania sp ...

Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. kręgosłupa.Innych zmian nie uwidoczniono. Mam bardzo silne bóle głowy z zawrotami i omdleniami.Prosze o radę, bo nie wiem co robić:( Dziękuję. ... Kłujący ból w potylicy przy ucisku .. kręgosłupa w odcinku szyjnym, wzmożonym napięciem mięśni karku, powiększonym węzłem chłonnym, zmiana skórna. ... Ciąża przy dyskopatii z przepukliną jądra miażdżystego .. kręgosłupem. Badanie MR wykazało dyskopatię odcinka lędźwiowego z przepukliną jądra miażdżystego i zwężeniem kanału kręgowego. Co oznacza to badanie? Chciałabym zajść w ciążę. Czy powinnam się wyleczyć? W ciąży i po porodzie może ...

Wyczerpana rezerwa płynowa worka oponowego .. kręgowego i zwężenie na jednym z poziomów w przekroju strzałkowym. Rezerwa płynowa worka oponowego jest całkowicie wyczerpana. CO oznacza dla mnie to wyczerpanie rezerwy? Co się wówczas stanie? Oznacza to dyskopatię, czyli uszkodz ... Zawroty głowy, osłabienie siły kończyn, skurcze karku i bóle oczu oraz skroni .. kręgosłupa. ... Bóle kręgosłupa szyjnego, drętwienie rąk i zawroty głowy mimo rehabilitacji .. kręgosłupa szyjnego drętwienie kończyn górnych,kręcenie się w głowie i lekarz mi mówi że muszę zmienić pracę bo nie mogę dżwigać. ale co dalej? robiłam badanie MR kręgosłupa szyjnego i oto wynik:zmiany dehydratacyjne krążków międz ...

Pogłębienie lordozy lędźwiowej, dyskopatia i zmiany zwyrodnieniowe na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. kręgosłupa na odcinku lędźwiowym prosze o interpretację opsu rtg co oba oznacza: Pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej, Nadmiernie poziome ustawienie kości krzyżowej. Dyskopatia L5/S1 z terminalnym zwężeniem przestrzeni mi ... Ból i drętwienie części głowy a dawny wypadek .. kręgosłupa, zmęczenia, niewyspania, braku wapnia, potasu czy magnezu, nie można wykluczyć nieprawidłowego ciśnienia tętniczego jako przyczyny. ... Bóle kręgosłupa i drętwienie palców przy zwężeniu krążka lędźwiowo-szyjnego i osteofitach .. kręgosłupa, drętwieją mi palce u stóp, czasem nie mogę się wyprostować. Badanie Rtg kręgosłupa lędźwiowego wykazało zwężenie krążka międzykręgowego i ześlizg do przodu na odcinku szyjnym. Osteofity na przednich i bocznych krawędzi ...

Cierpnięcie dłoni, nadgarstków, stóp i łydek po przemęczeniu .. kręgosłupa lub skonsultować się z neurologiem lub okulistą. ... Przebieg operacji przepukliny kręgosłupa .. kręgosłupa. Ciepię na bóle pleców, uniemożliwiające mi normalną egzystencję. Lekarz neurochirurg skierował mnie na operację. Jak przebiega taka operacja? Czy jest groźna dla życia? Jak długo wybudza się chory po znieczuleniu? W ja ... Ból po lewej stronie klatki piersiowej przy wyrównaniu lordozy szyjnej .. kręgosłupa i szyjnego gdzie na opisie było napisane wyrównanie lordozy szyjnej skierowano mnie na dział rehabilitacji na którą właśnie czekam jakieś prądy plus gimnastyka.Hmm przyjmowałam leki przeciwzapalne które niestety nie prz ...

Przebieg operacji przy dyskopatii kręgosłupa szyjnego Stwierdzono u mnie dyskopatię kręgu szyjnego. Mój stan wymaga leczenia operacyjnego. Proszę mi powiedzieć, jak przebiega taka operacja, ile wynosi okres rehabilitacji po niej i czy operacja może jakoś zagrażać mojemu życiu lub zdr ... Ból i drętwienie nóg oraz pośladków po laserowej dekompresji krążka lędźwiowego .. kręgosłupa w odcinku lędźwiowo - krzyżowym? Należy takie badanie wykonać. Drętwienie pośladków świadczy o tym, że występuje ucisk na korzenie nerwowe. Nie znam szczegółów zabiegu, ale warto zgłosić dolegliwości lekarzowi prowadząc ... Bóle głowy po mastektomii .. kręgosłupem. Czy te objawy są ze sobą powiązane? Co powinna zrobić mama? Czy to coś poważnego? Ból głowy może być wynikiem hormonoterapii, ale także zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Objawy należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu, ...

Stabilizator międzytrzonowy po operacji kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego, podczas której usunięto krążek międzykręgowy i wstawiono stabilizator międzytrzonowy. Jak zamocowany jest stabilizator? Pytam o to, bo boję się ruszać szyją, żeby niczego nie uszkodzić. Czy mogę jeździć samoch ... Bóle i zawroty głowy przy odchylaniu głowy do tyłu .. kręgosłupa w odcinku szyjnym, ale należy wykluczyć inne możliwe przyczyny. Można jednak rozważyć wykonanie rtg kręgosłupa. ... Rozluźnienie pierścienia włóknistego i tylna wypuklina jądra miażdżystego .. kręgowego, którego część uwypukla się w kierunku kanału kręgowego, gdzie znajduje się rdzeń kręgowy otoczony workiem oponowym. ...

Ból kręgosłupa przy podejrzeniu wysp kostnych na poziomie lędźwiowym .. kręgowego ok4mm z modelowaniem worka oponowego.W kościach skanowanych ogniska tkanki kostnej zbitej wielkości 10mm podejrzenie wysp kostnych do obserwacji. Wynik nie najgorszy a ból bardzo silny ,dla czego ,co to są te wyspy kostn ... Ból głowy rozciągający się od tyłu czaszki do skroni .. kręgosłupa. ... Sport przy wysuniętym trzonie lędźwiowym .. kręgosłupa za względu na częste bóle. Wizytę u neurologa mam w dośćodległym terminie a z racji mojego trybu życia, codziennych zajęć nie wiem czy mogę wrócić chociażby do ćwiczeń takich jak pilates czy joga a o tym, że chciałabym ...

Drętwienie i mrowienie ręki oraz wrażliwość na zmiany pogody .. kręgosłupa. Pani problemy wynikają najpewniej ze zmian zwyrodnieniowych w tym miejscu, ucisku na korzenie nerwowe lub nerwy na drodze ich przebiegu. Choroba lokomocyjna, należy ratować się Aviomarinem, ewentualnie skonsultować z l ... Kilkudniowe drętwienie lewej ręki .. kręgosłupa i w rezultacie ucisk na korzenie nerwowe odpowiedzialne za unerwienie kończyny górnej. Warto udać się do lekarza rodzinnego i uzyskać skierowanie na rtg lub takie badanie wykonać we własnym zakresie. Ucisk może występow ... Przeszywające bóle pośladków, ud i łydek .. kręgosłupa. ...

Silne bóle głowy, uciskanie w skroni i napinanie karku .. kręgosłupa, rtg zatok. ... Niestabilność kręgosłupa szyjnego, wstrząśnienie rdzenia i stłuczenie kręgów szyjnych .. kręgosłupa szyjnego, jednak nie mogę wykluczyć przyczynę pochodzącą z centralnego układu nerwowego. Powinna Pani wykonać morfologię krwi i jonogram, należy także wykluczyć zaburzenia elektrolitowe. witam.ostatnie badania miałam tu ... Drętwienie rąk z wykluczeniem chorób kręgosłupa .. kręgowych na korzenie nerwowe. W Pani sytuacji po wykluczeniu tych przyczyn należy rozważyć nerwicę, lęk, które mogą powodować tego typu objawy, polineuropatie np. cukrzycową, choroby centralnego układu nerwowego tj. SM. ...

Sklerotyzacja blaszek granicznych na poziomie lędźwiowym .. kręgosłupa lędźwiowego: Prawostronna rotoskolioza znacznego stopnia. Sklerotyzacja blaszek granicznych. Zwężenie przestrzeni międzykręgowych. Co to może być? Czy powinnam poddać się rehabilitacji? Sklerotyzacja to inaczej stwardni ... Zniesienie lordozy i powięzadłowe protuzje tarcz międzykręgowych na poziomie szyjnym .. kręgowych poweodujące wspólnie z kyfotycznym ustawieniem kręgosłupa zmniejszenie przestrzeni płynowei przedrdzeniowej , szerokość kanału kręgowego w wym. ok.9 mm. Jakie sposoby są na leczenie takich dość przyznam dokuczliwych dole ... Bóle głowy, utraty przytomności, drętwienie ręki i karku po urazie .. kręgosłupa. Pani dolegliwości są najpewniej wynikiem zmian pourazowych kręgosłupa, które są częste przy tego typu wypadkach. ...

Drętwienie krocza i ból w okolicach sklepienia łonowego .. kręgosłupa w odcinku krzyżowym. ... Konieczność operacji przy licznych przepuklinach piersiowo-lędźwiowych .. kręgowego oraz jego prawego bocznego zachyłka wpukla się fragment krążkao wym. 7/16/12mm.{AP *T*H} Bezwzględna stenoza kanału kręgowego na tym poziomie w wymiarze AP do 11mm. Centralna pkm. Th11 - Th12 na szerokiej podstawie z pęk ... Bóle pleców po ćwiczeniach fizycznych .. kręgosłupa. Źle dobrane dla Pani ćwiczenia mogły spowodować pojawienie się dolegliwości. Jeśli ma Pani wątpliwości najlepiej skonsultować się z ortopedą. ...

Guzki Schmorla, protruzja krążka międzykręgowego i przodozmyk na poziomie lędźwiowym .. kręgosupa lędzwiowo - krzyżowego wykonane w sekwencjach T1iT2 - zależnych.. Stan po stabilizacji miedzywyrostkowej na poziomie zwężonej niregularnej szpary m - k L3 - L4. Zniekształcenie blaszek granicznych trzonow kregowych przez ... Zawroty i bóle w tylnej części głowy po wstaniu .. kręgosłupa. Warto udać się do lekarza, wykonać rtg. Nie można jednak na obecną chwilę wykluczyć inny przyczyn np. nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, zapalenie zatok obocznych nosa. ... Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. kręgosłupa. Wynik badania nie tłumaczy występujących dolegliwości. ...

Skolioza odcinka lędźwiowego i zwężenie krążka międzykręgowego lędźwiowo-szyjnego .. kręgosłupa w części lędźwiowej. RTG wykazało skoliozę lewostronną w odcinku lędźwiowym + zwężony ku tyłowi krążek m - k L5 - S1. Jak bardzo jest to poważna sprawa. Czy ewentualna rehabilitacja może poczekać 2 m - ce ( wyjazd za gr ... Ataki osłabienia, drżenia rąk, bezsenność i bóle głowy a nerwica .. kręgosłupa, ucisk na nerw. Szum w uszach może wynikać np. z nadciśnienia tętniczego, stresu, a także przyczyn laryngologicznych, które wykluczono ( zapalenie ucha, uszkodzenie ślimaka ). ... Ból i drętwienie nogi oraz pośladków po wypadku .. kręgosłupa. Najlepiej skonsultować się z lekarzem POZ, gdzie zostanie wydane skierowanie na rtg. ...

Wyczerpana rezerwa płynowa worka oponowego na poziomie szyjnym .. kręgosłupa. W odcinku szyjnym uwidocznione są cechy stenozy kanału kręgowego, zwężenie odcinków szyjnych w przekroju strzałkowym. Rezerwa płynowa worka oponowego została prawie całkowicie wyczerpana. Czy stadium mojej choroby jest ... Drżenie ręki podczas hiperwentylacji przy wykluczonej tężyczce .. kręgosłupem szyjnym.Igłe aparatury miałem umiesząną na prawej dłoni. Bardzo zastanawia mnie to iż w ostatniej fazie badania,tzn hiperwentylacji,po kilkunastu mocnych oddechach zaczęła drżeć i skakać mi ręka lewa - ta niepodłączona ... Ozonoterapia w leczeniu przepukliny kręgosłupa .. kręgosłupa. Słyszałam o ozonoterapii. Czy może ona pomóc w przepuklinie kręgosłupa? Na czym polega ta terapia? Czy jest kosztowna? ...

Zgrubienie na odcinku szyjnym kręgosłupa .. kręgosłupa? Pewnie chodzi o zmiany zwyrodnieniowe. ... Brak efektów rehabilitacji przy kręgozmyku na poziomie szyjno-lędźwiowym Czy jak mam kregozmyt 10mm L5/S1 co to znaczy czy to jest cos poważnego*Czy bym musiał miec zabieg .Boli mnie lędzwiowy na samym dole i noga mi dretwieje.Miałem kilka rehabilitacji i żadnej poprawy nieodczuwam. Co moż N z tym zrob ... Wypukliny tarczy międzykręgowej szyjnej i wyrównanie lordozy .. kręgosłupa szyjnego. Dwuboczna wypuklina tarczy m/k C5/6, prawoboczna wypuklina tarczy m/k C4/5 i lewoboczna wypuklina tarczy m/k C3/4. Wszystkie naciskają na worek oponowy. Prosiłabym o pomoc bo kompletnie nie wiem jakie mogą być ...

Bóle pleców w czasie bezruchu .. kręgosłupa. Zaczyna się zwykle po chwili bezczynności. W ciągu dnia spędzam około 9 godzin w samochodzie. Mam 28 lat. Czy to możliwe, że to jest przyczyna bólu pleców? W jaki sposób mogę to stwierdzić? Najlepiej wykonać rtg kręgos ... Konieczność zabiegu przy zespole cieśni nadgarstka oraz rowka łokciowego .. kręgosłupa szyjnego. Od tego momentu drętwieją mi kończyny górne. Badanie EMG wykazało, że w prawej ręce nastąpił zespół cieśni nadgarstka oraz rowka łokciowego. Przy wykonywaniu najprostszych czynności strasznie boli mnie kciuk. ... Sztywnienie i ból szyi po spacerze .. kręgosłupa szyjnego. Często po spacerze sztywnieje mi szyja. Ból jest bardzo silny, a leki i ćwiczenia nie pomagają. Ból promieniuje na łopatki, głowę, ucho i część lędźwiową kręgosłupa. Rtg niczego nie wykazało. Co mi dolega? Co ...

Mocny ból kręgosłupa, promieniujący na lewy pośladek .. kręgowej na tym poziomie powoduje obustronne modelowanie nerwów rdzeniowych z poziomu L5 Lekarz zaleca wymiane dysku.prosze mi powiedziec czy to konieczne i czy moge jezdzic samochodem cięzarowym bo sa tam tuze wibracje.z góry dzi ... Ból głowy i kręgosłupa szyjnego przy zniesieniu lordozy i zwyrodnieniach .. kręgosłupa szyjnego i zwężenie tarcz międzykręgowych o zmianach zwyrodnieniowych. Co oznacza to badanie? Co jest mojej babci? Opisane zmiany zwyrodnieniowe mogą powodować bóle głowy. Zwężenie tarcz międzykręgowych są wynikiem zwyr ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. kręgosłupa. bo fakt ze w tamtym okresie dosc dużo chodziłam mimo iż mam siedzącą pracę, ale jakies sklepy , piętra itp. Teraz w tamtym tygodniu znow powtórka rano się budze, mimo ze w nocy coś czułam ze cos jakby mi sie kreci w gł ...

Bóle szyi przy zniesionej lordozie .. kręgosłupa, uderzyłem głową w ścianę. Spowodowało to zniesioną lordozę, do tej pory utrzymują się straszne bóle w odcinku szyjnym promieniujące na barki. Rtg wykazało zmiany w odcinku szyjnym, natomiast rezonans magnetyczny, że ws ... Powrót do zdrowia po zerwaniu sznurów tylnych rdzenia kręgowego .. kręgowego, a dokładnie zerwanie sznurów tylnych. Cierpię na niedowład połowiczy lewostronny. Martwi mnie fakt, że coraz częściej sztywnieją mi palce dłoni i stopa. Jak długo będę dochodzić do siebie? Czy jest dla mnie szansa na ca ... Ciągnący ból po prawej stronie szyi nad obojczykiem .. kręgosłupa. Prawdopodobnie to zmiany zwyrodnieniowe powodują dolegliwości. Nie można także wykluczyć przyczyn laryngologicznych, także bardzo dobrze, że zaplanowana jest wizyta. wykonałam rtg odcinka szyjnego!wynik:spłycenie lordo ...

Drętwienie rąk i ból odcinka szyjnego .. kręgosłupa? Jeśli takowego zdjęcia nie było, warto je wykonać. Zmiany zwyrodnieniowe, w przypadku niepowodzenia rehabilitacji mogą, wymagać interwencji neurochirurga. Z rehabilitacją można nieco poczekać ze względu na stan. Czy fa ... Nawracające bóle pod łopatkami .. kręgosłupa, usg jamy brzusznej, badania krwi i moczu. ... Pulsujące bóle głowy w okolicy potylicznej .. kręgosłupa. ...

Spłycenie lordozy oraz obniżenie tarcz międzykręgowych na poziomach szyjnym i piersiowym .. kręgowego. wymiar strzałkowy kanału kręgowego 12mm. na poziomie Th3/Th4 widoczna centralna i nieco lewoboczna protuzja tarczy na 3 mm, uciska worek oponowy i przylega do przedniej powierzchni rdzenia kręgowego. W opisie: zmiany zw ... Drętwienie lewej strony ciała przy przepuklinie i wyprostowanej lordozie szyjnej .. kręgowej lędźwiowej z uwypuklaniem się jej w obręb kanału kręgowego i modelowaniem opony twardej mogą odpowiadać za odrętwienie i osłabienie lewej części ciała ( głównie ręki )? Tak opisane w badaniu MR zmiany mogą powodować wymie ... Lewostronne rotacyjne skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa, które wykazało lewostronne rotacyjne skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego. Co to dla mnie oznacza? Czy to skrzywienie jest stałe czy można je w jakiś sposób zniwelować? Jak powinno wyglądać leczenie? Obawiam się, że ze w ...

Umiarkowane bóle głowy i twarzy przy niestabilności kręgów szyjnych .. kręgosłupa wykazało niestabilność kręgów szyjnych. Lekarz przepisał mi leki, ale nie działają. Co mogę zrobić, by ból się zmniejszył? Czy powinnam pójść na jakąś rehabilitację? Należy rozważyć rehabilitację. Musi Pani wzmocnić mię ... Sport przy kręczach szyi i bólu poniżej lewej łopatki .. kręgosłupie tylko na samej łopatce względnie poniżej...obniża to moją ruchomość w obrębie szyi... czy wynikiem tego ( kręczu ) może być przetrenowanie na siłowni? czy jest możliwe trenowanie sportów takich jak judo,boks zapasy? na ... Operacja przy dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego .. kręgozmyk. Proszę mi coś więcej o tym powiedzieć. Lekarz zalecił operację, ale oboje bardzo się boimy. Nigdy wcześniej żadne z nas nie było operowane i wolelibyśmy, żeby nadal tak pozostało. Czy można jakoś inaczej leczyć ten kręg ...

Drętwienie nóg od kolan w dół po zabiegu spinania kręgów .. kręgosłupa. Czy mój problem ma związek z tym zabiegiem? Jaka może być przyczyna takiego stanu i jak można temu przeciwdziałać? Tak najlepiej skonsultować się jeszcze z neurologiem osobiście, wykonać badania kontrolne ustalające pr ... Ból kręgosłupa po uderzeniu w głowę .. kręgosłupa, drętwienie lewej ręki, zawroty i bóle głowy, omdlenia. Badania wykazały uszkodzenie dwóch dysków, a na jednym z nich narośl. Zlecono mi rehabilitację, na pewien czas pomogła, jednak od niedawna czuję nawrót objawów. Co ... Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. kręgową. Proszę o pomoc i wyjaśnienie co mi może dolegać? Opisana zmiana ( kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości prawej oliwki przez prawą t. kręgową ) może przedstawiać się pod postacią opisanych dolegliwości. Należy z wyn ...

Problemy z prostowaniem nogi po wstawieniu implantu w kręgosłup szyjny .. kręgosłup szyjny. Po operacji z trudnością wstawałam i czułam odrętwienie całego ciała. Do tej pory bardzo ciężko przychodzi mi prostowanie nogi. Lekarz powiedział, że przyczyną tego stanu może być obsunięcie kręgu lędźwiowego. Cz ... Konieczność operacji kręgosłupa przy skoliozie II stopnia Niedawno stwierdzono u mnie skoliozę drugiego stopnia. Konieczna jest operacja. Mam 15 lat. Czy można uniknąć tej operacji? Na czym ona polega? Czy jest groźny dla mojego zdrowia? Leczeniem operacyjnym skoliozy zajmują się ortoped ... Nieustanny ból głowy a tętniak mózgu .. kręgosłupa szyjnego, nadciśnienie tętnicze. ...

Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych .. kręgosłupa, co tłumaczyłoby objawy, ale także choroby ośrodkowego układu nerwowego np. procesy demielinizacyjne, choć tu raczej typowy ból kręgosłupa nie występuje. ... Specjalista od porażenia nerwu twarzowego u dziecka .. kręgowego niczego nie wykazało. Lekarze nie wiedzą jak jej pomóc. Gdzie znajdę dobrego specjalistę w tym zakresie? Dziecko ma 8 lat. Najlepiej zgłosić się do otolaryngologa dziecięcego. http://www.otolaryngology.pl/index.php?optio ... Zaczerwienienie oczu i ból karku przy podwyższonym ASO .. kręgosłupa, zmęczeniem. Zwężone tętnice szyjne to najpewniej wynik miażdżycy naczyń. ...

Bóle łopatki i karku, nasilające się podczas dźwigania .. kręgowego, pogłębienia się zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, przeciążenia mięśni. Warto skonsultować się z ortopedą, wykonać rtg i ustalić przyczynę dolegliwości, a zatem prawidłowe leczenie. ... Wypukliny, dehydratacje i portuzje krążków na poziomie lędźwiowym .. kręgosłupem a od roku duże nie mogę dużo chodzic ,stac w miejscu, siedziec. Jak leże to sie obracac ,udaje mi sie schylic ale bez okropnego bólu i czjeśc pomocy już nie wstane . Przeszłam parę rehabilitacji bez powodzenia .mam rów ... Zniesiona lordoza, wypuklina i dehydratacja krążków w odcinku szyjnym .. kręgosłupa szyjnego prosze o ich interpretację.Badanie wykonano w sekwencjach TSE - T2,STIR, w dwóch płaszczyznach. Zniesiona lordoza szyjna.Obniżona intensywność sygnału krążków m - kręgowych w odcinku szyjnym, świadczy o ich deh ...

Ból kręgosłupa szyjnego promieniujący do łopatki i dłoni .. kręgosłupa i nic nie wykazało w odcinku szyjnym. Prawdopodobnie to problemy z układem naczyniowym lub chłonnym. Warto to wykluczyć. Pod uwagę należy brać zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, jeśli mimo prawidłowego MR, zosta ... Bóle kręgosłupa po operacji przepukliny i stabilizacji kręgosłupa .. kręgosłupa oraz przy wysiłku np. chodzenie po schodach bole nogi( szybsze męczenie ) takie jakie przed operacją. Zauważyłem że jestem &#8222*skrzywiony&#8221* Po drugim rezonansie magnetycznym udałem się do pana doktora, p ... Bóle stawów nóg i rąk oraz przeskakiwanie kości w rękach i kręgosłupie .. kręgosłupa cierpię od dziecka - ostatnio stają się one nie do wytrzymania. Dodatkowo odczuwam bóle w stawach nóg i rąk oraz charakterystyczne przeskakiwanie kości w rękach i kręgosłupie. Co to może być? Jakie badania powinnam zrob ...

Zaostrzenia krawędzi trzonów, profuzja krążka i stenoza otworów międzykręgowych lędźwiowych .. kręgowych i obniżonego w obrazach T2 - zależnych sygnałów z krążka międzykręgowego na poziomie L4 - L% cechy dehydratacji. Na poziomie L 4 - L 5 centralno - dwuboczna profuzja krążka do światła kanału kręgowego i obu otworów międz ... Bóle pleców oraz drętwienie i zaniki czucia na całym ciele .. kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego. Jeśli chodzi o zaburzenia czucia i drżenie mięśni przyczyn może być wiele. Najlepiej wykluczyć te najczęstsze, czyli wykonać badania laboratoryjne tj. morfologia, glukoza, jonogram, OB, TSH, tran ... Dobry kręgarz z Lublina .. kręgosłupem. Czy w Lublinie jest jakiś dobry kręgarz, który temu zaradzi? Myślę, że lepiej udać się do ortopedy. Wykonać zdjęcie rtg kręgosłupa i wyjaśnić przyczynę problemu. Rehabilitacja pod okiem fachowca może pomóc. ...

Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. kręgosłupa. W RTg kręgoslupa zmian nie stwierdzono. :( Czy ten fragment wyniku MR powinien mnie niepokoić? *Przepuklina przepony siodła z przypartą przysadką mózgową. Wpuklanie się migdałków móżdżku na ok. 6 mm ponizej płaszczyzny ... Drętwienie kręgosłupa przy pochylaniu się do przodu .. kręgosłup, a ostatnio nawet kończyny. Czuję takie napięcie, które idzie od karku wzdłuż kręgosłupa aż do palców stóp. Trwa to tylko moment. To nie przeszkadza w codziennym życiu, ale jest dziwne i zaniepokoiło mnie. Co to jest za ... Problemy z chodzeniem przy wyprostowaniu lordozy szyjnej .. kręgowych, które uciskają na przednią część worka oponowego. Czy z tego powodu mogę mieć problemy z chodzeniem? Od jakiegoś czasu potykam się na prostej drodze, nie mogę długo stać. Nie wykluczone, że wpływa to na chód. Może docho ...

Sztywnienie karku oraz zawroty i uczucie ciężkości głowy .. kręgosłupa, stres owszem. Ponadto należy wykluczyć neuroinfekcje, choroby rozrostowe. Dlatego najlepiej udać się do neurologa osobiście, który po badaniu neurologicznym będzie mógł powiedzieć więcej, zapewne także zleci wykonanie ... Bóle kręgosłupa po artroskopii kolana .. kręgosłup, niedawno zaczęły się ataki rwy kulszowej. Mam problemy z chodzeniem, muszę chodzić o kulach, co również sprawia mi ból. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? Radzę udać się do ortopedy, wykonać rtg kręgosłupa, a w d ... Sztywnienie mięśni tylnego szyjnego odcinka kręgosłupa .. kręgosłupa. Często czuję spinanie mięśni, nie mogę wtedy swobodnie ruszać głową. Mam 15 lat. Co powinnam zrobić? Czy jest coś poważnego? Co mi grozi? Przyczyną mogą być: stres, przemęczenie, zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego ...

Neurolog w Warszawie lub na Śląsku od zmian demienilizacyjnych w rdzeniu kręgowym .. kręgowym. Szukam dobrego neurologa w Warszawie lub na Śląsku, czy mogę prosić o jakiś kontakt do takiego specjalisty? Przypuszczam, że powinien być Pan dalej diagnozowany i leczony na oddziale neurologicznym. Proszę kontaktować si ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. kręgowych - wykona ta sama Pani dr. Dodam, iz zaobserwowano u mnie wzrost poziomu trójglicerydów oraz ALT. Nephrectomia z powodu ren policysticus sin. zaś polis dexter migrans. Dodac jeszcze muszę, że od około 2 lat obserwuje stan ... Bóle pleców w okolicy łopatek, osłabienie, zawroty głowy i drętwienie ręki .. kręgosłupa. ...

Fundacje wspierające w rehabilitacji chorych z guzem rdzenia kręgowego .. kręgowego wieściułczak ependymoma, jestem po operacji, guz usunięty w całości, nie daje przeżutów, ale potrzebuje rehabilitacji. Mam 37 lat, neurolog zalecil zastrzyk botulinowy, ktory może mi pomóc, na razie jeszcze chodze przy p ... Przeszywające, kłujące bóle ciała podczas snu .. kręgosłupa ( rtg kręgosłupa ). Ze względu np. na dyskopatię, może powstały zmiany wtórnie tj. kręgozmyk, a mięśnie przykręgosłupowe nie pracują prawidłowo, są częściowo napięte, a częściowo osłabione. Co może powodować ból, przyjm ... Przechylanie ciała w jedną stronę przy niewielkiej przepuklinie odcinka szyjnego .. kręgosłupa wykazało przepuklinę. Lekarze twierdzą, że taka przepuklina nie powinna powodować takich objawów. Co mi jest? Co powinnam zrobić? Bóle oczu mogą się wiązać z postępującą wadą wzroku, alergią zatem najlepiej udać się do ...

Wypukliny krążków lędźwiowych, modelujące worek oponowy .. kręgosłupa lędźwiowego z promieniowaniem do lewej nogi , mam problem z chłodzeniem( kuleje ), z siedzeniem a ostatnio nawet z leżeniem . Noga cały czas cierpnie i czuje w niej mrowienie nie mogę się przechylić w bok ani zrobić prz ... Drętwienie ręki i ucisk pod pachą a nerwica .. kręgosłupa. Co to może być? Mam częste bóle nerwowe żołądka i kilka lat temu leczyłam się na depresję. Czy powinnam wiązać ze sobą te choroby? Drętwienie ręki może być wynikiem zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa, ... Nieinwazyjne metody leczenia wad kręgosłupa .. kręgosłupa.Przeszedłem już leczenie zachowawcze i jak na razie bez poprawy.Dowiedziałem się o leczeniu nieinwazyjnym czyli leczenie laserem.Chciałbym uniknąć operacji dlatego zainteresowała mnie ta metoda. Czy takie leczenie jest ...

Silne bóle kręgosłupa przy przepuklinie jądra miażdżystego i ucisku na worek oponowy .. kręgosłupa, przez które nie mogę się schylić. Badanie wykazało zmiany degeneracyjne krążków międzykręgowych na poziomie kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego; przemieszczającą się przepuklinę jadra miażdżystego i ucisk na worek oponow ... Specjalista z okolic Opola lub Katowic od polineuropatii czuciowo-ruchowej .. kręgosłupa. Chciałabym więcej dowiedzieć się o tej chorobie, zacząć ją lepiej leczyć niż do tej pory. Szukam dobrego lekarza z okolic Opola, Katowic. Jeśli chodzi o zespół cieśni nadgarstka to należy udać się do specjalisty w zakr ... Dehydratacja, ekstruzja i protruzja kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa wykonano w sekwencjach FRFSE, FSE, w obrazach T1, T2 - zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Dehydratacja i obniżona wysokość krążków międzykręgowych L3/L4 i L4/L5. Na poziomie L3/L4 centralna, tylna eks ...

Operacyjne leczenie przepukliny tarczy międzykręgowej .. kręgowej na poziomie C6 - C7 z uciskiem rdzenia kręgowego z prawej strony. Czy powinnam udać się na operację? Czy to jest przypadłość, którą można wyleczyć tylko i wyłącznie operacyjnie czy też są na to jakieś inne sposoby? Jak wy ... Przepuklina rdzeniowa kręgosłupa lędźwiowego z sekwestrem .. kręgosłupem, to jeśli brak objawów operacja w tym wypadku nie jest konieczna. Należy rozważyć rehabilitację. Wszystko zależy od stanu ogólnego, dolegliwości. Raczej do całkowitego rozkawałkowania krążka dochodzi rzadko, poza tym f ... Drętwienie ręki jako przy przyjmowaniu Atrox 20 .. kręgosłupa. ...

Zapalenie trzonu kręgowego i krążka na poziomie lędźwiowym .. kręgowego oraz krążka L2 i L3 oraz ropień na kręgosłupie. Lekarze rozkładają ręce Nikt nie chce nic mówić. nikt nie może pomóc. Proszę o pomoc ! jeżeli ktoś słyszał lub miał z takim czymś do czynienia proszę o pomoc! telefony lub ... Bóle głowy, mrowienie ręki i szumy w uszach przy problemach z kręgosłupem szyjnym .. kręgosłupa, każde z nich wykazało inne nieprawidłowości: najpierw zniesienie fizjologicznej lordozy, potem lordozę wyrównaną, a następnie zniesienie fizjologicznej krzywizny i obniżenie wysokości międzykręgowych w tylnych odcinkac ... Guzek Shmorla w trzonie lędźwiowym i torbiele oponowe na poziomie szyjnym .. kręgowego na poziomie segm. S2i S3 kości krzyżowej. ...

Uwypuklenie tylnej krawędzi tarczy międzykręgowej na poziomie szyjnym .. kręgosłupa mówi iż wysokośc tarcz m.kregowych prawidłowa. *na poziomie C3/C4 t uwypuklenie tylnej krawędzi tarczy międzykręgowej modelujące worek oponowy* Sygnały z trzonów kręgów szyjnych prwidłowe, obraz korzeni nerwowcyh prawid ... Ropień śródkanałowy z naciekiem zapalnym przykręgosłupowym .. kręgoslupa piersiowego Na wysokosci kręgów Th7 do Th9 sródkanalowo, zewnątrzoponowo widoczna struktura 0 niejednorodnej intensywnosci sygnalów wykazująca częsciowo plynowy sygnal, częsciowo zmiany 0 charakterze naciekowym ulegając ... Ból pleców i ograniczenie ruchowości szyi a miejscowe pęknięcie kręgosłupa .. kręgosłupa i wyciek płynu. Czy faktycznie jest coś takiego i czy to się przydarzyło mojemu koledze? Nie, w przypadku Pana kolegi chodzi o zmiany zwyrodnieniowe i dyskopatię. Uszkodzony zwyrodnieniowo krążek międzykręgowy uciska na ...

Rozróżnienie objawów porażenia nerwu strzałkowego od stwardnienia rozsianego .. kręgowego, a EMG zmniejszenie ilości przewodzących aksonów w nerwie strzałkowym do mięśnia piszczelowego. Czytałam o tym trochę i wiem, że to może sugerować SM. Co mam robić? ... Lumbalizacja kręgu szyjnego i przepuklina lędźwiowa .. kręgowej z lewostronną lateralizacją skierowana ku dołowi z częściowym pęknięciem pierścienia włóknistego z uciskiem worka oponowego i lewych korzeni w zachyłku bocznym kanału kręgowego oraz niewielkim uciskiem lewych korzeni w ot ... Bóle głowy i karku, szybki puls oraz szmery nad karkiem podczas zwrotów głową .. kręgosłupa, poza tym usg doppler naczyń szyjnych, możliwe że przyczyną jest ucisk na naczynia kręgowe lub zwężenie tętnic szyjnych. rtg zrobione całkowiteodprostowanie kręgów szyjnych.kręgosłup szyjny mnie nie boli jestem na recha ...

Ekstruzja, protruzja i dehydratacja krążków lędźwiowych .. kręgosłupa wykonano w sekwencjach FRFSE, FSE, w obrazach T1, T2 - zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Dehydratacja i obniżona wysokość krążków międzykręgowych L3/L4 i L4/L5. Na poziomie L3/L4 centralna, tylna eks ... Ból odcinka szyjnego przy pogłębionej lordozie i umiarkowanych zwyrodnieniach .. kręgosłupa w odcinku szyjnym. nawiększy ból jest rano, gdy wstaję. nim rozpocznę dzień musze wykonać gimnastykę, by móc w ogóle ruszać szyją - ból częściowo wtedy ustępuje. zgłosiłam się do lekarza, który zalecił wykonanie prześwi ... Zanik czucia nad kolanem i drętwienie palców przy przepuklinie piersiowej .. kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędzwiowego? Jeśli wykluczono w badaniu MR nieprawidłowości to należy rozważyć wykonanie MR głowy, być może przyczyną są zmiany demielinizacyjne w ośrodkowym układzie nerwowym. ...

Rehabilitacja przy skoliozie z rotacją osiową .. kręgosłupem. Ostatnie badania wykazały lewowypukłą skoliozę z rotacją osiową. Mam dopiero 28 lat. Proszę mi powiedzieć, jak mam to wyleczyć? Czy powinienem chodzić na jakąś rehabilitację? Lekarz powinien określić stopień skoliozy. ... Neurochirurg od bólów kręgosłupa w Mińsku Mazowieckim lub w Warszawie .. kręgosłupem i potrzebuję kontaktu do bardzo dobrego neurochirurga w Mińsku Mazowieckim lub w Warszawie i okolicach. Jak takie wizyty u lekarza przedstawiają się cenowo? ... Zniesienie lordozy i kyfotyczne ustawienie kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa. Badanie wykazało zniesienie lordozy szyjnej, kyfotyczne ustawienie kręgosłupa szyjnego; fragment krążka międzykręgowego uciskający na worek oponowy i rdzeń kręgowy; masywne, płytkie grzbietowe uwypuklenia pozostałych t ...

Płytka skolioza kręgosłupa lędźwiowego ze spłyceniem lordozy, osteofitozą i przepuklinami .. kręgosłup. TK odcinka lędżwiowo - krzyżowego. Płytka lewostronna skolioza kręgosłupa lędżwowego ze spłyceniem lordozy. Cechy wąskiego kanału kręgowego. Obniżenie krążków L1/L2,L2/L3iL4/L5. W obu wymienionych krążkach widoczne jest ... Częste bóle głowy przy niestabilności kręgów szyjnych .. kręgowych.W odcinkach przednich od c4 - c7:w tyłopochyleniu niestabilność wyrównuje się. Po drugim przeswietleniu po około 6 miesiącach opis jest następujący:Zniesienie fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa z obniżeni ... Osłabienie kończyn dolnych po operacji spinania górnych kręgów szyjnych .. kręgowy, najlepiej wykonać badania kontrolne. Dobrze by było zgłosić się do lekarza, który wykonywał wcześniejszą operację. ...

Niewielka tylno-boczna przepuklina krążka na poziomie piersiowym .. kręgosłup piersiowy i lędźwiowy, leki już na mnie nie działają. Badanie kręgosłupa piersiowego wykazało niewielką tylnoboczną lewostronną przepuklinę krążka uciskającą worek oponowy bez ucisku na rdzeń. Co to jest i co to dla mnie ... Operacyjne leczenie przepuklin w różnych partiach kręgosłupa .. kręgosłupa w różnych jego partiach. Czy takie uszkodzenie kręgosłupa się operuje? I czy możliwe jest właśnie operacyjne usunięcie takiego schorzenia? Jak wygląda rehabilitacja w przypadku takiej choroby? Do leczenia operacyjnego k ... Rwący ból z tyłu głowy przy lekach przeciwzapalnych na cysty .. kręgosłupa i ucisku na korzenie nerwowe splotu ramiennego. Warto zatem wykonać rtg. Niskie ciśnienie może wiązać się np. z małą podażą płynów, małym spożyciem soli, zbyt dużą dawką leków na nadciśnienie tętnicze lub problemami kar ...

Leczenie operacyjne kręgosłupa szyjnego za granicą .. kręgosłupa. Badania wykazały, że konieczna będzie operacją kręgosłupa szyjnego. Czy długo trwa rekonwalescencja po operacji? Czy ból kręgosłupa minie? Gdzie za granicą są najlepsze ośrodki specjalizujące się w takich operacjach? J ... Ucisk pomiędzy czołem a środkiem głowy i pieczenie nosa .. kręgosłupa. Ostatnio miałem dosyć niskie ciśnienie, innych dolegliwości nie mam. Co mi jest? Co powinienem zrobić? Prawdopodobnie to zapalenie zatok obocznych nosa, jeśli chodzi o ból głowy. Objawy są charakterystyczne, nalezy sko ... Ból szyi i obojczyka oraz powiększone węzły chłonne .. kręgosłupa. Warto wykonać rtg. Najlepiej poczekać, aż wyleczy się Pani mama z infekcji. ...

Silny ból w okolicy lędźwiowej i trudności w chodzeniu .. kręgowych L4 - L5 i L5 - S1, które uciskają worek opony twardej i zwężają otwory międzykręgowe - obniżenie sygnału w obrazach - zależnych z obu w/w krążków, co przemawia za ich zwyrodnieniem ( odwodnienie krążków ) - pozostałe krą ... Bóle głowy, szyi i odcinka piersiowego kręgosłupa po wypadku .. kręgosłupa. Ostatnio ból był tak silny, że nie mogłam poruszać się w ogóle, straciłam przytomność dwa razy. Prześwietlenie karku wykazało zniesienie lordozy szyjnej w odcinku C4 - C7 z kyfotycznym ugięciem na odcinku C5 - C6. Co t ... Podwięzadłowe wypadnięcie jądra miażdżystego .. kręgosłupa. Wszystko zależy od zaawansowania zmiany i objawów. Tak naprawdę wynik badania ( kliszę ) musi ocenić lekarz osobiście i porównać z występującymi dolegliwościami. ...

Drętwienie krocza i stów, problemy z mikcją i skurcze stóp .. kręgosłupa charakterystycznymi objawami są problemy z mikcją, drętwienie wręcz sztywnienie krocza, drętwienie stóp, skurcze w kroczu i stopach w okolicach pięt ? ... Ryzyko powtórnych operacji kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego. Jakie jest prawdopodobieństwo, że operacji nie trzeba będzie powtarzać? Moja znajoma miała przeprowadzany ten zabieg trzy razy, bo występowały jakieś nieprawidłowości. Od czego zależy, czy operacja będzie miał ... Zapalenie nerwu wzrokowego i bóle kończyn jako objawy SM .. kręgosłupa. Czy rzeczywiście jestem zdrowa? Czy powinnam zrobić jeszcze jakieś badania? Objawy wskazują na SM. Warto wykonać dokładniejszą diagnostykę i powtórzyć niektóre badania raz jeszcze. Najlepiej zgłosić się do neurologa za ...

Ból i trudności w skrętach szyi po urazie .. kręgowego, kręgozmyku. ... Masaże przy padaczce .. kręgosłupa? Czy może mi coś grozić? Jeśli ma Pan wskazania do rehabilitacji to tak, można udać się na masaże. Należy jednak poinformować osobę wykonującą masaż o chorobie. Jeśli od tylu lat napady padaczkowe nie występują to nie p ... Korzystanie z kul przy dyskopatii .. kręgowe bez wyraźnych cech ucisku na korzenie nerwowe. Jakiś czas było ok ale ostatnio przewróciłam sie w pracy i ból wrócił ze zdwojoną siłą lekarz kazał mi używać kuli żeby odciążyć kręgosłup . W związku z tym mam pytanie czy to ...

Następstwa wynikające ze spłycenia lordozy, osteofitów i protruzji lędźwiowej .. kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji TSE w obrazach T1,T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, koronalnych i strzałkowych. Badaniem objęto odcinek L1/S5 kręgosłupa. Spłycenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Wysokość ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepuklina lędźwiowo-szyjna .. kręgowej z zaznaczoną redukcją przestrzeni buforowej oraz niewielkim ograniczeniem obu otworow międzykręgowych. Na poziomie L5/S1 centralno - lewoboczna przepuklina tarczy miedzykręgowej z uciskiem na lewy nerw rdzeniowy, z bardzo ... Zaburzenia pracy błędnika i oczopląs w kilka miesięcy po niegroźnym wypadku .. kręgosłupa powodującymi ucisk na tętnice kręgowe. Najczęściej po tego typu wypadkach dochodzi do urazu czy późniejszych zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Stąd warto wykonać jeszcze rtg. Dziękuję za odpowiedź. Ale ...

Bóle głowy i tylnej części szyi .. kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości są zmiany zwyrodnieniowe. Można na początek zgłosić się do lekarza POZ, który wystawi skierowanie na takie badanie. Doraźnie można stosować ketonal żel miejscowo, a także doustne leki przeciwbólo ... Ryzyko operacji przepuklin kręgów szyjnych .. kręgosłupem. Badania wykazały pojawienie się dwóch przepuklin między kręgami szyjnymi z uciskiem na rdzeń kręgowy. Zlecono mi operację. Jak często występują powikłania przy operacji takiego schorzenia? Czy mogę zostać kaleką? Czy ... Zniesienie lordozy i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. kręgowych L3/L4, L4/L5 i L5/S1 oraz sklerotyzacji podchrzęstnej powierzchni stawowych w stawach międzykręgowych. Guzki Schmorla w zakresie płytek granicznych trzonów dolnych kręgów piersiowych i kręgów lędźwiowych świadczące o prz ...

Zmiany wytwórcze, wypuklina i przewężenie kanału kręgowego kręgosłupa szyjnego .. kręgowego i na zewnętrznych krawędzich trzonów kręgowych w odcinku C5 - 7. Zmiany te powodują zniekształcenie i przewężenie kanału kręgowego. Na poziomie C5 - 6 widoczna jest centralna wypuklina krążka międzukręgowego do kanału wi ... Ból lewej strony ciała po laparoskopii .. kręgosłupa i barku. Ginekolog wykluczył przyczyny ginekologiczne moich bólów. Skierował mnie do neurologa. Czy podczas zabiegu mogło dojść do uszkodzenia nerwu? Co jeszcze może być tego przyczyną? Nie sądzę, aby przyczyną była prz ... Bóle z tyłu głowy podczas pracy na komputerze .. kręgosłupa w odcinku szyjnym, także ewentualnie można rozważyć wykonanie rtg. Przedtem dobrze by było, aby przyczynę bólu zlokalizował lekarz. ...

Operacja przy wyrównaniu lordozy kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa lędźwiowego. Przytoczę wyniki rezonansu: wyrównanie lordozy lędźwiowej, duże przepukliny jąder miażdżystych, uciskające worek oponowy, cechy ciasnoty wewnątrzkanałowej, cechy zwyrodnienia tarcz międzykręgowych. Czy będz ... Ból pleców przy skrzywieniu bocznym kręgosłupa lędźwiowego .. kręgosłupa wykazało skrzywienie boczne lędźwiowego odcinka kręgosłupa z rotacją oraz pogłębienie lordozy lędźwiowej. Co to tak dokładnie jest? W jaki sposób leczy się taką chorobę? Czy wynik badania tłumaczy ból, który odczuwam cz ... Rehabilitacja po discektomii lędźwiowej kręgosłupa .. kręgosłupa? Czy są jakieś zalecane po tym leczeniu ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne? Tak, na pewno zostanie Pan skierowany na rehabilitację. Należy nadal uważać na siebie, czyli nie dźwigać, nie przemęczać się, wzmacniać mięśni ...

Silne bóle głowy i nudności podczas leżenia .. kręgosłupa. Warto ustalić najpewniejszą przyczynę i wykonać badania tj. rtg odcinka szyjnego. Inną przyczyną mogą być problemy z błędnikiem, choroby neurologiczne. ... Zaburzenia czucia w kończynach i bóle oraz zawroty głowy a zwyrodnienia kręgów szyjnych .. kręgosłupa. Zaburzenia czucia mogą wynikać z ucisku na korzenie nerwowe, ale także być związane z cukrzycą, chorobami endokrynologicznymi. Radzę udać się przede wszystkim do lekarza POZ, który skieruje Pana na odpowiednie badania. ... Możliwe przyczyny drętwienia dłoni .. kręgosłupa z uciskiem na nerwy splotu ramiennego, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin. ...

Przetrwała tętnica płodowa ciała modzelowatego .. kręgowych i szeroką tętnicę odchodzącą od tętnicy łączącej przedniej. Tętnica płodowa i gałąź tętnicy przedniej mózgu są bez zmian. Czy operacja może pomóc? Czy zaszkodzi? Jest to trudna sytuacja, raczej operacja nie będzie tu moż ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne oraz sekwencje saturacją tłuszczu, projekcie strzałkowe czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje na poziomie C6 i C7 obecność dużej pośrodkow ... Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i drętwienie nóg .. kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Często drętwieją mi nogi. Kilka razy miałam korzonki. Badanie RTG wykazało zwężenie tarczy międzykręgowej i wtórne zmiany zwyrodnieniowe kręgów na poziomie L5 - S1. Co oznacza to badanie? czy to co ...

Specjalista neurolog z Warszawy od torbieli w rdzeniu kręgowym .. kręgowym. Gdzie mogę znaleźć dobrego specjalistę neurologa w Warszawie, który mógłby zająć się tym przypadkiem? Ewentualnie możemy też leczyć ją w innym mieście. Ważne, żeby u dobrego specjalisty. ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego z impresją worka oponowego .. kręgosłupa lędźwiowego. Mam spłyconą lordozę i wypuklinę krążka międzykręgowego z uciskiem na worek oponowy i modelowaniem korzeni nerwowych. Co to oznacza? Jak teraz będzie przebiegać leczenie tej choroby? ... Wypuklina i zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne oraz sekwencje saturacją tłuszczu, projekcie strzałkowe czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje na poziomie C6 i C7 obecność dużej pośrodkow ...

Zniesiona lordoza szyjna z wytworzeniem kyfozy, osteofitoza i wypukliny szyjne .. kręgowego z przewężeniem głównie prawego otworu m - kręgowego. Towarzysząca osteofitozie okrężna wypuklina krążka C5/6 z modelacją worka oponowego i zniesieniem rezerwy płynowej kk z obustronnym przewężeniem otworów m - k z możliw ... Ból i pieczenie pleców, rąk oraz nóg .. kręgosłupa lub inne badania obrazowe np. głowy? W zasadzie skoro większość lekarzy rozkłada ręce, mi także za pośrednictwem Internetu coś więcej powiedzieć na podstawie tych informacji, jest ich zdecydowanie za mało. Zawsze najlep ... Leczenie dyskopatii szyjnej .. kręgowego C4 - 5, C5 - 6. W zasadzie leczenie jest uzależnione od nasilenia zmian w wykonanych badaniach obrazowych oraz nasilenia dolegliwości. Zatem jest to leczenie objawowe i rehabilitacja, a ostatecznie przy ucisku na korzeni ...

Bóle głowy, mdłości i sztywnienie karku .. kręgosłupem? A może to choroba neurologiczna? Do jakiego lekarza powinnam się udać? Przyczyną mogą być problemy z kręgosłupem, zaburzenia jonowe, hormonalne, niedokrwistość, choroby neurologiczne. Radzę wpierw skonsultować się z l ... Wn. Kyphoscoliosis. Spondylosis deg. incip .. kręgosłupa piersiowego? Czy z moim kręgosłupem jest wszystko w porządku? Oznacz to skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi i w bok ( kyfoskolioza ) oraz zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych. Wynik należy skonsultować z ortopedą, ... Bóle kręgosłupa po znieczuleniu zewnątrzoponowym .. kręgosłupem. Zaczęły się po porodzie. Podczas porodu podano mi znieczulenie zewnątrzoponowe. Po powrocie do domu zaczęłam odczuwać silne bóle w dolnym odcinku kręgosłupa. Największy ból sprawa mi położenie się. Czasami zdarza mi s ...

Ból kręgosłupa w części krzyżowej .. kręgosłupa. Większym jednak dla mnie problemem jest część krzyżowa kręgosłupa. Siedem lat temu kiedy byłam w 4 m - cu ciąży zaczął mnie boleć krzyż, lekarz twierdził że tak dzieje się w trakcie ciąży, ale mi *odjęło* nogi, nie mog ... Zmiany w odcinkach kręgosłupa szyjnego po operacji .. kręgosłupa szyjnego. Ostatnie badania wykazały zmiany zarówno na operowanych poziomach jak i na sąsiednich. Skąd mogły się pojawić? Co może być przyczyną? Co powinnam zrobić? Czy konieczna jest kolejna operacja? Czy te zmiany mogą ... Ból kręgosłupa spowodowany przepukliną .. kręgosłup. Robiłam rezonans magnetyczny, który wykazał dwie przepukliny. Lekarz prowadzący stwierdził, że nie ma na to żadnych leków, a rehabilitacja nic nie pomoże. Czy naprawdę nie ma na to żadnej rady? Ból jest coraz silniejszy ...

Dobry neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym .. kręgowym odcinka piersiowego, poza tym uszkodzone dyski... Narazie nie operowaliśmy tego guza, ale potrzebujemy dobrego neurochirurga od kręgosłupa w Poznaniu, bo syn tam obecnie mieszka i musi gdzieś wybrać przychodnię i lekarza ... Odwodnienie tarczy międzykręgowej i grzbietowe wypuklenie krążka lędźwiowego .. kręgosłupa, w którym okazało się, ze mam objawy zwyrodnienia tarczy międzykręgowej. Tarcza jest odwodniona, a krążek międzykręgowy grzbietowo uwypuklony. Krążek przemieszcza się ku tyłowi korzenia lędźwiowego. Co oznacza dla mnie ... Skuteczność zabiegu discectomii przy dyskopatii kręgów szyjnych .. kręgowego ( dysku ), który powoduje ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe ( czego skutkiem są wymienione objawy ). Zatem efekt operacji powinien być odczuwalny. Jeśli chodzi o przyspieszenie to niestety nie wiele mogę pomóc. M ...

Przesunięcie obciążenia kręgosłupa L-S do przodu i rozszczep łuku kręgu szyjnego .. kręgosłup, ostatnio jak mnie *poszczyknęło* w krzyżu to 2 tyg. się zbierałem. Zrobiłem rtg opis wygląda tak: *pogłębienie lordozy lędźwiowej, przesunięcie linii statycznego obciążenia kręgosłupa L - S do przodu.Rozszczep łuku kręg ... Bóle mięśni i kości całego ciała przy wyrównanej lordozie lędźwiowej .. kręgosłupa wynikają ze skoliozy, nieprawidłowej lordozy oraz zwyrodnienia krążków międzykręgowych lędźwiowych. Najlepiej udać się na rehabilitację. ... Umiarkowany stopień niepełnosprawności przy schorzeniach kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego .. kręgosłup szyjny i lędźwiowy. Zawsze przyznawano mi lekki stopień niepełnosprawności. Cały czas bolą mnie ramiona, kark, nieraz mam niedowłady rąk i drętwienia. Od roku nie pracuję, ale ból nie przechodzi. Mam w orzeczeniu napisan ...

Hiperwaskularyzacja i obrzęk kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa. Niedawno robiłem badania. Wykazały hiperwaskularyzację i obrzęk kręgosłupa szyjnego w odcinku C3. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Czy trzeba przeprowadzić dodatkowe badania? Hiperwaskularyzacja oznacza wzmożone un ... Bóle głowy i oka, łzawienie oraz drżenia mięśni .. kręgosłupa? Czy to ono jest przyczyną? Niestety nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Szkoda, że nie przepisała Pani wyników dotychczasowych badań, np. rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. W Pani przypadku mogło nałożyć się ki ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. kręgosłupowe niezmienione. Opisane w wyniku MR głowy zmiany wskazują na pochodzenie naczyniowe, są to najpewniej ogniskowe zmiany niedokrwienne w przebiegu miażdżycy, cukrzycy lub zmiany powstałe na podłożu nadciśnienia tętniczego ...

Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. kręgowych. - opis. badania* tętnice szyjne wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne obustronnie są drożne z prawidłowymi, symetrycznymi przepływami. Naczynia bez zmian miażdżycowych, ICE i ECA bez zwężeń. Tętnice kręgowe są drożne, o praw ... Diagnostyka przepuklin międzykręgowych, dyskopatii i zwyrodnień .. kręgowej, dyskopatii i zwyrodnień. Które badanie okaże się lepsze i pozwoli stwierdzić bądź wykluczyć te choroby? Rezonans magnetyczny czy topografia komputerowa? Najlepiej wykonać MR kręgosłupa, które uwidoczni ewentualny ucisk n ... Operacyjne leczenie dehydratacji i obniżenia wysokości krążków międzykręgowych .. kręgosłupa, w którym okazało się, że mam zniesioną fizjologiczną lordozę oraz dehydratację i obniżenie wysokości krążków międzykręgowych. Leczenie do tej pory nie przyniosło efektów, więc zalecono mi operację. Czym może grozić tak ...

Bóle szyi przy skrętach w lewo i kłujące bóle głowy .. kręgosłupem? Tak, przyczyną dolegliwości mogą być zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, szczególnie kiedy ulgę przynosi nocny odpoczynek. Jeśli chodzi o ból zębów to pewnie to problem stomatologiczny. ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. kręgosłupa w odcinku szyjnym - zwęzenie przestrzeni międzytrzonowej C5/C6 oraz mniejsze C6/C7. Czy to może być SM?? Dziękuję za opis i wymienione objawy. W zasadzie zmiany demielinizacyjne oraz objawy mogą sugerować SM. Należy wyk ... Codzienne bóle kręgosłupa podczas stania Witam Pana bardzo serdecznie! Prosilabym o interpretacje wynikow tomografi komputerowej odcinka ledzwiowego od poziomu L3/L4 do L5/S1 Poziom L3/L4 Cechy wrodzonego waskiego kanalu kregowego. Rozluznienie pierscienia wloknistego kr ...

Powikłania po operacyjnym leczeniu przepukliny .. kręgowego na odcinku c4 c5. Lekarz stwierdził, że jedyne wyjście to operacja. Jakie mogą być powikłania po tej operacji i w jakim czasie po zabiegu powraca się do zdrowia? Szkoda, że nie przepisał Pan wyników badań. Jeśli faktyczn ... Bóle głowy i drętwienie rąk .. kręgosłupa. Warto zgłosić się do lekarza POZ, ewentualnie wykonać rtg kręgosłupa. Ja mam podobne objawy przy migrenie, tzn dretwieje mi czasem reka, neurolog mowil ze jest to dosc czesto spotykany objaw migreny. Moze sprobuj sie p ... Zmiany dehydratacyjno-degeneracyjne, wypukliny, osteofitoza i artoza kręgosłupa lędźwiowego Witam Pana.Bardzo prosze o zopinowanie wynikow MR. MR kregoslupa LS Oslabienie sygnalu w obrazach T2 zaleznych z tarcz miedzykregowych L3 - L4, L4 - L5, i L5 - S1 oraz obnizenie wysokosci tych tarcz - zmiany dehydratacyjno - degen ...

Obrzęk szpiku kostnego, wypuklina i dehydratacja tarczy po operacji kręgosłupa szyjnego .. kręgosłupa. W ciągu 3 lat na pewno doszło do postępu zmian zwyrodnieniowych. Nie napisał Pan jakie występują obecnie objawy. Można rozważyć rehabilitację, choć ona nie jest leczeniem przyczynowym i w konsekwencji neurochirurg rozw ... Neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym kręgosłupa .. kręgowym odcinka piersiowego kręgosłupa, a do tego uszkodzone dyski. Jest to poważny problem, jeździłam na konsultacje do paru neurochirurgów w Polsce. Ponieważ syn przebywa w Poznaniu, prosze o podanie mi nazwiska, lub , jeśli mo ... Ucisk na nerw przy przepuklinie kręgosłupa .. kręgosłupa szyjnego i prawdopodobnie następuje ucisk na nerw, który wywołuje te skurcze. Po operacji skurcze już nie są tak częste, ale w dalszym ciągu występują i bolą. Co w tej sytuacji robić? Lekarze, u których byłem nie wiedzą ...

Przechodzący prąd wzdłuż kręgosłupa przy schylaniu po uderzeniu w tył głowy .. kręgosłupa prąd i mam uczucie drętwienia nóg. Wiem, że to objaw stwardnienia rozsianego. Czy mogę je mieć? Rok temu neurolog powiedział, że wszystko jest w porządku, miałam wykonane podstawowe badania. Co to może być? Należy wykon ... Ból pomimo fizykoterapii przy dyskopatii kręgosłupa i przepuklinie międzykręgowej .. kręgosłupa i przepuklinę międzykręgową. Miałam robioną fizykoterapię, która trochę mi pomogła, ale teraz ból jest znowu nie do zniesienia. Nie mogę chodzić, wstać, nie mogę się obrócić z jednego boku na drugi w nocy. Czy w moim pr ... Wypukliny lędźwiowe, objaw próżniowy i zwyrodnienia wyrostków stawowych .. kręgowy wypuklony centralnie z prawoboczną lateralizacją w rejon otworu m.kręgowego. Na poziomie L4 - L5 krązek m.kręgowy wypuklony centralno lewobocznie. Krążki m.kręgowe L1 L2 L3 L3 - L4 obnizone od strony wklęsłej oraz L5 - S1 ...

Bóle w okolicy stawu krzyżowego .. kręgoszczelina, raz ucisk, kiedy indziej staw krzyżowy itp. ). Żaden ze specjalistów nie potrafił stwierdzić, co mi dolega. Bóle w okolicy stawu krzyżowego tym czasem nie pozwalają mi żyć normalnie. Do kogo mogę się jeszcze udać? ... Bóle rąk i mrowienia palców przy zniesieniu lordozy i przepuklinie szyjnej .. kręgosłupa. Lekarz neurolog. który oglądał wyniki stwierdził, że nie ma ucisku na nerwy. Chyba zastanowię się nad kolejną wizytą u niego. Dziękuję za odpowiedź. ... Bóle w klatce piersiowej wskutek zwyrodnień kręgosłupa .. kręgosłupa odczuwać bóle zamostkowe i bóle w lewej części klatki piersiowej? Dodam, że czasem mam też problemy ze złapaniem oddechu? Ten tępy ból nie opuszcza mnie od blisko dwóch miesięcy. W międzyczasie zrobiłem różne badania ( ...

Ból kręgosłupa przy wstawaniu lub wyproście .. kręgosłup. Zazwyczaj pojawiał się przy wstawaniu lub gdy chciałem się wyprostować. Ból przechodzi już do pośladków, jest bardzo mocny, gdy się prostuję i gdy wstaję. Na zdjęciu RTG nie ma nic niepokojącego. Co mi może być/ Czy to ... Osteofity na niektórych krawędziach trzonów kręgowych szyjnych .. kręgosłupa szyjnego ujawniło niewielką tylną wypuklinę krążka międzykręgowego oraz zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze w postaci osteofitow na krawędziach niektórych trzonów kręgowych, zwłaszcza w odcinku dolnym. Co mi jest? Opisane ... Ból w części lędźwiowej kręgosłupa po przedźwignięciu .. kręgosłupa. Przyczyną było przedźwignięcie. Lekarz przepisał mi leki. Czuję się dużo lepiej, jednak nie mam takiej sprawności jak kiedyś. Czy wrócę do poprzedniego stanu? Od czego to zależy? Co powinienem zrobić? Czy zostało w ogó ...

Zniesienie lordozy, zwyrodnienia i niewydolność więzadłowa odcinka szyjnego .. kręgosłupa prawdopodobnie z niestabilnością ze względu na niewydolność więzadłową. Wymaga to rehabilitacji, stąd powinna Pani zostać na nią skierowana. ... Przepuklina na odcinkach szyjnych z uciskiem na worek oponowy i rdzeń kręgowy .. kręgosłupa szyjnego. Wykazał przepukliny na kręgach szyjnych, które uciskają na worek oponowy i rdzeń kręgowy. Czy jest konieczna operacja? Jakie są zagrożenia podczas tej operacji? Wszystko zależy jeszcze od występujących u Pani ... Przepuklina i dehydratacja krążków lędźwiowych oraz pogrubienie korzeni nerwów rdzeniowych .. kręgowe i nieznacznie modelująca worek oponowy.na poziomie L5/S1 widoczne pogrubione korzenie nerwów rdzeniowych bez zmian patologicznych krążka Objawy: - ból odc.lędźwiowego - drętwienie obu kończyn dolnych Dziękuję za wymienione ...

Bóle głowy po wypadku samochodowym .. kręgosłupa. Podczas wypadku samochodowego/stłuczki, najczęściej dochodzi do uszkodzenia właśnie tej części kręgosłupa, czego skutkiem są bóle głowy. Oczywiście jeśli MR głowy wykazało nieprawidłowości albo należy rozpocząć leczeni ... Zwężenie szczeliny międzykręgowej po wypadku .. kręgosłupa szyjnego, które jednak nic nie wykazało. Dolegliwości nasilały się, więc lekarz zlecił powtórzenie badania. Wykazało niepełny mostek tylny, zwężenie szczeliny międzykręgowej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam dopiero ... Prąd przechodzący od twarzy do ręki i bóle w dolnej części kręgosłupa .. kręgosłup. Ostatnio pojawił się też u mnie, oprócz wymienionych objawów, ból ( prąd ) przechodzący od twarzy do ręki i ból w dolnej części kręgosłupa. Pojawiła się też bezsenność i czasami mam bóle oka i nóg. Co to może być? Objaw ...

Punktowy ból głowy lewej półkuli mózgu .. kręgosłupa uciskające na korzenie nerwowe zaopatrujące kończynę lewą, uciskające na tętnice kręgowe z zawrotami i bólem głowy. ... Bóle nóg przy dyskopatii .. kręgosłupa L4 - S1 Zwężenie tarcz miedzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1. Cechy vacuum phenomenom tarczy m - k L5/S1. Zmiany zwyrodnieniowe w postaci osteofitozy krawędzi trzonów, w tym tylnych wysterczających dokanałowo oraz zmiany zw ... Bóle szyi, zawroty i bóle głowy oraz drżenie rąk przy skoliozie .. kręgosłupa, zatem należy wykonać rtg tego odcinka i rozważyć rehabilitację. Co do ewentualnej boreliozy to zadecyduje o tym lekarz. ...

Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. kręgosłupa zwłaszcza w odcinku piersiowym, nocne drętwienie rąk, ciężko przychodzi mi nauka, np. obsługi komputera, bezsenność. Mam zespół WPW i jestem po zabiegu ablacji serca, po którym nie usunięto mi tego zespołu, a dodatkowo ... Bóle i osłabienie siły mięśni ud .. kręgosłupa też nic,w badaniu przewodzenia nerwów też nic,badanie przeciwciał ANA też nic,badania krwi z wyj.vit.D3 niskiej bardzo wszystko dobrze ,a dolegliwości są dalej Najpewniej to problem ortopedyczny lub wynikający z chorób ... Ból głowy przy gwałtownych ruchach po zapaleniu opon mózgowych .. kręgosłupa odczuwałem bardzo długo bule głowy , od lipca minęło prawie 10 miesięcy . Czy jest możliwe abym odczuwał nadal ból głowy , czy ból głowy przy gwałtownych ruchach, skokach był spowodowany poprzednią chorobą ? Nie można w ...

Specjalista od kręgozmyku z Warszawy .. kręgozmyku. Na wymienioną przypadłość choruje mój tato ( ma 54 lata ). Dotychczasowe leczenie nie przynosi żadnych rezultatów. Jego przypadek jest dosyć specyficzny. Gdzie powinniśmy się udać? Co Pan rozumie pod dotychczasowym lec ... Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. kręgowa prawa hypoplastyczna. poza tym nie stwierdza się odmian rozwojowych i malformacji naczyniowych na przebiegu tętnic mózgowia. ... Uwypuklenie krążków międzykręgowych szyjnych .. kręgowych z niewielką impresją worka oponowego oraz zwężenie kanału kręgowego. Co oznacza to badanie? Czy można to w jakiś sposób wyleczyć? Co powinnam zrobić? Mam 24 lata. Wszystko zależy od dolegliwości. Można udać się na rehabi ...

Ból pleców na wysokości żeber podczas dźwigania .. kręgosłupem czy może z mięśniem. Jak dotykam kręgosłupa, to nic mnie nie boli. Nawet przy wyginaniu się do tyłu albo na boki, ale kiedy czasem wykonuję ruch ręką, odczuwam ból w okolicy żeber. Czy to powinienem udać się do kręgarz ... Ból z tyłu po prawej stronie głowy promieniujący na kark .. kręgosłupa. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego i wykonać rtg szyi. ... Drżenia mięśni, wędrujące bóle całego ciała i zanik mięśnia czworogłowego uda .. kręgowym. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście. ...

Praca przy wyprostowaniu lordozy i dyskopatii szyjnej .. kręgosłupem szyjnym, a rtg wykazało dyskopatię szyjną. Niedawno kolejne badanie wykazało wyprostowanie lordozy oraz niewielkie prawostronne skrzywienie kręgosłupa szyjnego. Co mam z tym robić? Jak to leczyć? Czy mogę nadal pracowa ... Rozmazywanie obrazu, mroczki przed oczami, zaburzenia równowagi i ucisk w głowie .. kręgosłupie. Objawy ustąpiły, ale od tego czasu mam podwyższoną temperaturę. Do jakiego specjalisty się udać i jakie badania zrobić? Co to może być? ... Pęknięte pierścienie włókniste i wypukliny na poziomie lędźwiowym .. kręgosłupa wykonano w sekwencji TSE w projekcjach strzałkowej i poprzecznych. Obniżenie intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji SPAIR krążków m - k L4/5 i L5/S1 co przemawia za procesem ich dehydratacji. W tyln ...

Mrowienia, sztywnienia i skurcze po lewej stronie ciała przy wypuklinie szyjnej .. kręgosłupa, proszę bardzo o interpretację i czy taki opis może mieć związek z powyższymi dolegliwościami: Odprostowanie lordozy szyjnej, Na poziomie C5/C6 widoczna jest nieduża pośrodkowo - lewoboczna wypuklina krążka m - k, zwęża ... Ból i obrzęk po operacji wszczepienia dysku na poziomie szyjnym .. kręgosłupa szyjnego. Od kilku dni odczuwam chwilowe bóle w tej okolicy. Pojawiają się kilka razy dziennie. Do niedawna miałem też obrzęk z tyłu szyi ale już się zmniejszył. Czy to może być wynik jakichś komplikacji po zabiegu? W z ... Bóle pleców po bieganiu przy pjm uciskającej worek oponowy .. kręgowy L5 - S1 z cechami dehydratacji. Na poziomie L5 - S1 tylna centralna pjm uciskająca worek oponowy. Pozostała część krążka międzykręgowego okrężnie uwypuklona zwęża oba otwory międzykręgowe znamienniej prawy. Na pozostałych ...

Bóle głowy i zaburzenia równowagi przy wyprostowanym kręgosłupie szyjnym .. kręgosłup c nadmiernie wyprostowany ,zwężenie tarcz jak niestabilności nie wykazano pracuję w handlu więc cały czas na nogach,i dużo dzwigam ,ostatnio nawet nogi mi drętwieją co robić PRzyczyną mogą być zmiany kręgosłupa, lepszym ... Leczenie przepukliny kręgosłupa z uciskiem na worek oponowy i stenozą .. kręgowego z uciskiem na worek oponowy oraz stenozę zachyłka bocznego i otworu nerwowego. Co to dla mnie oznacza? Czy to coś poważnego? Jak przebiega leczenie? Wszystko zależy od objawów i czasu trwania dolegliwości. Jeśli jest Pan ... Bóle i zawroty głowy oraz drętwienia połowy ciała po urazie .. kręgosłupa, a także zmiany pourazowe w mózgu. ...

Bóle głowy i przeskakiwanie kręgów szyjnych przy dyskopatii szyjnej .. kręgosłupa szyjnego. Co to za schorzenie? Co oznacza dla mnie to badanie? Są to zmiany zwyrodnieniowe. Nie da się tego całkowicie wyleczyć. Należy rozważyć rehabilitację, która zahamuje postęp zmian zwyrodnieniowych i złagodzi obj ... Lekkie skurcze gardła .. kręgosłupa szyjnego. ... Zawroty głowy przy problemach z kręgosłupem szyjnym .. kręgosłupem szyjnym. Postanowiłam zacząc chodzic na basen, ale czy to juz nie za późno? :( boje sie że sobie zmarnowałam życie i teraz juz nie mam co robic bo juz sie nic nie da zrobic... w nast. tygodniu mam wizyte u neurologa. w ...

Zabieg wstawiania plomby przy pustej przestrzeni w kręgosłupie .. kręgosłupie wytworzyła się pusta przestrzeń którą trzeba wypełnić. Trzeba wykonać tzw. plombę. Co to za zabieg? Czy mu pomoże? Chodzi o wykonanie tzw. plastra z krwi. Polega to na wstrzyknięciu ( nadtwardówkowo ), obok wcześniejsz ... Leczenie torbielek korzeniowych na kości krzyżowej .. kręgosłupa lędźwiowego wykazało u mnie obecność drobnych torbielek korzeniowych na poziomie segmentu S2 kości krzyżowej. Miałem już dwa zastrzyki w kręgosłup i cały czas chodzę na basen. Czym jednak są te torbielki? Czy są to zmia ... Bóle głowy, szyi i piekący ból u nasady nosa przy skrzywionej przegrodzie nosowej .. kręgosłupa, być może powodem części dolegliwości są zmiany zwyrodnieniowe. ...

Zniesienie lordozy z niewielką kyfozą w kręgosłupie szyjnym .. kręgosłupa szyjnego wykazało zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej z niewielką kyfozą w odcinku środkowym kręgosłupa szyjnego. Od jakiegoś czasu mam bóle głowy, sztywnieje mi kark promieniując na boki. Miewam mroczki przed ocz ... Wyleczenie stwardnienia rozsianego w początkowym stadium choroby .. kręgosłupa lędźwiowego. ... Zwyrodnienia kręgosłupa lędźwiowego i esowate skrzywienie kręgosłupa piersiowego .. kręgowych L3 - L4, L4 - L5 , L5 - S1 z towarzyszącym obniżeniem ich wysokości. Uwypuklenie krążka L3 - L4 typu bulging modelujące worek oponowy. Protuzja krążka międzykręgowego L4 - L5, L5 - S1 pośrodkowa powodująca kompresję work ...

Uporczywy świąd palców stóp i dziąseł .. kręgosłupem mojego taty? Co powinniśmy zrobić? Do jakiego specjalisty należałoby się udać? Czy możliwe, że jest to grzybica? Na zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie mogłyby wskazywać drętwienia, zaburzenia czucia. ... Zmiany degeneracyjno-dehydratacyjne i osteofity na odcinku szyjnym .. kręgosłupa odcinka szyjnego, ponieważ nie mam żadnego pojęcia w tym zakresie wiedzy: Osłabienie sygnału T2 zależnych z krążków międzykręgowych C3 - C4, C4 - C5, C5 - C6 - zmiany degeneracyjno - dehydratacyjne. Osteofity tylno - bo ... Ból głowy za lewym uchem .. kręgosłupa czy problemem laryngologicznym. Bardzo dobrze, że umówił się Pan do lekarza POZ, który zweryfikuje te możliwości i skieruje do odpowiedniego specjalisty. ...

Mrowienie stopy i dużego palca stopy .. kręgosłupie na odcinku krzyżowym. Nie wykluczone także, że jest to objaw niedoborów elektrolitowych, zaburzeń ukrwienia. Dlatego jeśli ma Pan wątpliwości najlepiej udać się do lekarza POZ. ... Szanse na wyleczenie pacjenta w śpiączce z urazem mózgu .. kręgosłupa i narządów miąższowych co może istotnie wpływać na stan ogólny. Niestety nie jestem w stanie na podstawie tych informacji powiedzieć nic więcej. ... Kłucie w okolicach serca i prądy w dłoniach przy skoliozie .. kręgosłupie, czyli wykrytej skoliozy. Co do bólu w okolicy serca warto wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia w kierunku niedokrwistości, która może się tak objawiać, ponadto osłabieniem i sennością. Oczywiście taki ból ró ...

Drętwienie rąk podczas skłonów .. kręgosłupa. Jutro będzie 3 miesiące jak miałam samochodowy wypadek. Uderzyłam głową o w zgięcie dachu. Stwierdzono u mnie tylko wstrząśnienie mózgu. Proszę o rade... Należy wykluczyć zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłu ... Ból szyi a brachialgia .. kręgosłupa z uciskiem na nerwy splotu ramiennego, przykurcz. Leczenie uzależnione jest od przyczyny i okresu choroby. ... Ból nogi przy osteofitozie, zwężeniu tarcz i anterospondylolistezie lędźwiowej .. kręgowych, samych trzonów to występuje także ześlizgnięcie się do przodu trzonu L5.Wykonano zapewne jedynie rtg, zatem należałoby zrobić jeszcze MR. ...

Ospałość i brak koncentracji wskutek przesiadywania przed komputerem .. kręgosłup. Radzę więcej wysiłku fizycznego, szczególnie na świeżym powietrzu, a przebywanie przed komputerem ograniczyc do minimum. ... Dziwny odgłos ocierania się o siebie kręgów odcinka szyjnego .. kręgosłupa. Zdarzyło się tak pierwszy raz, kiedy byłam wyprostowana, może lekko odchylona do tyłu i poruszam ramionami ( głowę mam wtedy prosto ). Słychać wtedy było, jak kręgi odcinka szyjnego się o siebie ocierają. Czy to normal ... Gra w koszykówkę przy rozszczepie tylnego łuku szyjnego .. kręgosłupa? Na pewno należy trenować rozsądnie. O tym czy w ogóle trzeba zaprzestać koszykówki zadecydować powinien lekarz rehabilitacji. Można udać się na rehabilitację, gdzie wzmocni Pan odpowiednie partie mięśni, nauczy się rad ...

Silne pocenie się w nocy i tępe bóle pod łopatkami .. kręgosłupa piersiowego. Jeśli oprócz wymienionych wyżej objawów występują bóle w klatce piersiowej to wówczas lepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ... Niejednorodny sygnał szpiku kośćca wskutek zwyrodnienia tłuszczowego .. kręgosłupa w odcinku Th12 - S4 wykonane sekwencjami FSE w obrazach T1 - i T2 - zależnych wykazuje na poziomie L5/S1 prawoboczną przepuklinę jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, która uciska worek oponowy oraz korzenie praweg ... Krótkie, ostre bóle w nodze, przypominające rażenie prądem .. kręgosłupa oraz USG nogi, który wykluczył zator. Mam 56lat i jestem zawodowym kierowcą. Proszę o opinię. Pozdrawiam. W zasadzie wykonano już wiele badań i wykluczono podstawowe przyczyny. Jeśli jest to tylko ból dotyczący jednej k ...

Bóle w dole pleców przy skoliozie lędźwiowej .. kręgosłupa. Kątowe ustawienie kości krzyżowej, pogłębiona lordoza lędzwiowa tarcza między kręgowa na poziomie L1 - L2 asymetrycznie przewężona* Co to oznacza gdzie się dalej udać . pozdrawiam Przy takim opisie rtg warto skonsultow ... Bóle pleców i drętwienie kończyn .. kręgosłupa. Od kilu miesięcy cierpną mi ręce i nogi, bolą mnie plecy. Co powinnam zrobić? Co jest przyczyna takich bólów? Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego i poprosić o zbadanie i skierowanie na rtg kręgosłupa. Prawdopodobn ...