Układ

neurologiczne.pl & układBadanie zborności ruchów .. układu przedsionkowego. Dlatego lekarz zaczyna badanie w zasadzie już od chwili wejścia pacjenta do gabinetu zwracając szczególną uwagę na koordynację w czasie chodzenia i rozbierania. Do podstawowych badań należą: Próba palec - n ... Badanie układu ruchu .. układu ruchu składa się z kilku części. Na początku badający dobrze przygląda się pacjentowi zwracając szczególną uwagę na postawę ciała, ustawienie kończyn, występowanie zaników mięśniowych czy też ruchów mimowolnych ( np. drżeni ... Badanie nerwów czaszkowych .. układu nerwowego. Nerw wzrokowy ( II ) Lekarz bada pacjenta pod kątem ostrości wzroku przy pomocy specjalnej tablicy z cyframi, ocenia orientacyjne pole widzenia i dno oka. Nerwy okoruchowe ( III, IV, VI ) Nerwy te bada się razem, ...

Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. układu nerwowego. Są one raczej uzupełnieniem badania klinicznego. Elektroencefalografia Elektroencefalografia ( EEG ) jest badaniem czynności bioelektrycznej mózgu. Na głowie badanego umieszcza się specjalny czepek elastyczny z r ... Stwardnienie rozsiane .. układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia. Stwardnienie rozsiane najczęściej rozpoczyna się między 20 a 30 rż. Pierwsze objawy rzadko występują przed 10 i po 60 rż. U kobiet SM występuje prawie dwa razy częściej i zwykle średni wiek ... Anatomia układu nerwowego Układ nerwowy składa się z ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Umożliwia on odbieranie i przetwarzanie bodźców z otoczenia oraz komunikowanie się z nim. Do ośrodkowego układu nerwowego należą mózgowie i rdzeń kręgowy. Natom ...

Ośrodkowy układ nerwowy .. układu nerwowego oprócz rdzenia kręgowego należy mózgowie. Mózgowie człowieka jest skomplikowaną strukturą i można je podzielić na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy Rdzeń ... Mózgowie .. układzie nerwowym nazywa się istotą szarą. Natomiast skupienie ich wypustek - istotą białą. Istota szara znajduje się zewnętrznie w stosunku do istoty białej. We wnętrzu półkul mózgowych znajdują się skupiska komórek nerwowych two ... Obwodowy układ nerwowy .. układ nerwowy stanowi 31 par nerwów rdzeniowych unerwiających skórę i mięśnie szyi, kończyny górnej i dolnej oraz mięśnie tułowia. Natomiast 12 nerwów czaszkowych zaopatruje okolicę głowy i szyi. W przeciwieństwie do nerwów rdzeni ...

Miastenia .. układowej. Miastenia postępuje powoli a pacjenci rzadko umierają z jej powodu. Miastenia przejściowa noworodków U noworodków matek chorych na miastenię w ciągu pierwszych dwóch dni życia mogą pojawić się przejściowe objawy miasten ... Dystrofia miotoniczna .. układu nerwowego, wzroku, układu hormonalnego i kości. Choroba jest obecnie najczęściej ( 1 na 25 000 ) występującą dystrofią mięśniową. Objawy dystrofii miotonicznej Objawy kliniczne dystrofii miotonicznej pojawiają się typowo ok ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. układu nerwowego i dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Częstość jej występowania szacuje się na 4 - 8 przypadków na około 100 000 mieszkańców. Choroba Huntingtona ujawnia się zwykle około 40 rż. W przypadku postaci mło ...

Drżenie samoistne .. układu nerwowego, którego jedynym objawem jest drżenie rąk i głowy. Pod pojęciem drżenia rozumiemy rytmiczne i synchroniczne skurcze przeciwstawnych mięśni różnych części ciała. Drżenia należą do najczęściej występujących zaburzeń ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. układ przywspółczulny ( cholinolityki ), a przy objawach dystonii szyi i kończyn toksynę botulinową. Ponadto stosuje się rehabilitację ruchową, która pomaga choremu przedłużyć utrzymanie sprawności fizycznej oraz leki przeciwdepre ... Zanik wieloukładowy .. układowy ( MSA, mulitiple system atrophy ) jest rzadko rozpoznawaną chorobą, w której występują zaburzenia układu autonomicznego, czyli układu odpowiedzialnego za reakcje niezależne od naszej woli ( np. wydzielanie soku żołądkoweg ...

Choroba Parkinsona .. układu cholinergicznego ( zespół neuronów przekazujących między sobą sygnały przy pomocy neuroprzekaźnika acetylocholiny ). Skutkiem powstających zmian są zaburzenia ze strony układu ruchu. Na chorobę Parkinsona częściej chorują m ... Mioklonie .. układu nerwowego tj. zespół otępienny, hipoksja, chorób metabolicznych, urazu czy encefalopatii. Polimioklonie to z kolei rozległe skurcze mięśni w wielu miejscach ciała, które występują po ciężkich stanach niedotlenienia, w zabur ... Stwardnienie guzowate .. układu nerwowego i skóry również kości, nerek, płuc i innych narządów. Objawy stwardnienia guzowatego Stwardnienie guzowate objawia się zmianami skórnymi w postaci odbarwionych plam czy piegów pojawiających się już w pierwszych mi ...

Odwracalne zespoły otępienie .. układu nerwowego. Większość potencjalnie odwracalnych zespołów otępiennych prawdopodobnie rozpoznawana jest zbyt późno. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . 2 ) T. Sobów: Otępienia odwracalne - histo ... Otępienie czołowo - skroniowe .. układu piramidowego ( układ kontrolujący ruchy dowolne i postawę ciała ), objawy zespołu parkinsonowskiego i móżdżkowego. Choroba trwa około 10 lat. Wariant skroniowy obejmuje zaburzenia mowy, zachowania, występowanie objawów prym ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. układzie limbicznym. Tworzenie złogów prowadzi do obumierania komórek mózgu ( neuronów ) a w rezultacie niedoboru acetylocholiny i zaburzenia funkcji poznawczych. Otępienie z ciałami Lewy występuje u 10 - 20 proc. chorych z otępie ...

Otępienie naczyniopochodne .. układu naczyniowego wynikają najczęściej ze zmian miażdżycowych. Czynniki ryzyka otępienia naczyniopochodnego to wiek, cukrzyca, hipercholesterolemia, zmiany miażdżycowe tętnic domózgowych i mózgowych, zatorowość pochodzenia serco ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. układu nerwowego wykazuje działanie neuroprotekcyjnie. Ważna jest również skuteczna kontrola i leczenie nadciśnienia tętniczego, stosowanie leków antyagregacyjnych ( kwas acetylosalicylowy ) oraz leków przeciwzakrzepowych. Dorota ... Choroba Alzheimera .. układu limbicznego, płata czołowego i skroniowego, a w rezultacie niedoboru acetylocholiny ( spadek aktywności enzymu syntetyzującego acetylocholinę o 50 - 90 proc. aktywności ), serotoniny i noradrenaliny. Przy czym zaburzenie fu ...

Udar mózgu .. układu oddechowego i moczowego, zespół bolesnego barku. Udar żylny Udar żylny stanowi przyczynę 0,5 - 1 proc. udarów mózgu. Zmiany zakrzepowe powstają w żyłach mózgu lub zatokach żylnych opony twardej. Dorota Kozera Literatura: 1 ... Krwotok śródmózgowy .. układ nerwowy, przedawkowanie leków przeciwzakrzepowych i trombolitycznych, urazy. Objawy krwotoku śródmózgowego Do objawów krwotoku śródmózgowego należą: ból głowy, wymioty, zaburzenia ruchowe i czuciowe, zaburzenia mowy, zaburze ... Śpiączka .. układu krążeniowo - oddechowego. Jest to stan wegetatywny i jeśli utrzymuje się powyżej miesiąca nazywany jest przetrwałym stanem wegetatywnym, w którym prawdopodobieństwo na odzyskanie świadomości jest małe. Po 6 miesiącach trwan ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. układu krążenia, wyrównania zaburzeń metabolicznych i jonowych oraz leczeniu obrzęku mózgu, wodogłowia, infekcji czy zatrucia toksynami. W przypadku przetrwałego stanu wegetatywnego należy rozważyć umieszczenie chorego w hospicjum ... Śmierć mózgu .. układu krążenia przy niesprawnym układzie oddechowym. Rozpoznanie śmierci mózgowej obejmuje postępowanie dwuetapowe. W pierwszym etapie wysuwa się podejrzenie śmierci pnia mózgu, w drugim zaś wykonuje badania potwierdzające śmierć ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. układ nerwowy i lokalizuje się w obrębie opon miękkich, opony twardej, tkanki śródmiąższowej mózgu, korzeni nerwowych. Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego o charakterze pierwotnym ...

Obrzęk mózgu .. układu nerwowego, zaburzenia równowagi osmotycznej osocza. Jest szczególnie niebezpieczny ze względu na ograniczoną pojemność przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Wyróżnia się obrzęk naczyniopochodny, cytotoksyczny i śródmiąższowy. Obr ... Wodogłowie .. układu komorowego mózgu. Wodogłowie dzieli się na wodogłowie zamknięte, komunikujące i normotensyjne. Wodogłowie zamknięte Wodogłowie zamknięte to najczęściej występujący rodzaj wodogłowia. Spowodowane jest zablokowaniem odpływu p ... Objawy wodogłowia .. układ komorowy, uciska i spycha, a nawet prowadzi do zaniku tkanki mózgowej powodując objawy bólowe, senność, złe samopoczucie i zaburzenie koordynacji ruchowej. Ponadto mogą wystąpić drgawki, zaburzenia świadomości, otępienie, za ...

Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. układu nerwowego bądź ich przenikania do płynu mózgowo - rdzeniowego z krwi w rezultacie uogólnionego zakażenia wirusowego. Do najczęstszych wirusów należą: enterowirusy, adenowirusy, wirus opryszczki ( HSV ), cytomegalowirus ( CM ... Ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. układu nerwowego są przyczyną około połowy przypadków zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych w tym 90 proc. stanowią ropne zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. Najczęstszą przyczyną choroby jest dwoinka zapalenia opon mózgowo - rdz ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. układzie oddechowym. Proces zapalny obejmuje swym zasięgiem oprócz opon mózgowo - rdzeniowych również tkankę nerwową oraz układ naczyniowy mózgu. Do objawów klinicznych nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych należą: stan ...

Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. układu nerwowego obejmuje swym procesem opony mózgowo - rdzeniowe oraz mózg. Obecnie rzadko dochodzi do zakażenia o etiologii grzybiczej wśród ogólnej populacji. Częściej natomiast zakażenie występuje u osób z obniżoną odpornością ... Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu wywołane przez pasożyty występuje bardzo rzadko i są to zwykle zarażenia wtórne. W Polsce najczęściej dochodzi do zarażenia toksoplazmozą ( Toxoplasma gondii ), która wykazuje szczególn ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. układu nerwowego należą gwiaździaki ( łac. astrocytoma ). W dalszej kolejności spotykane są rdzeniaki ( łac. medulloblastoma ), czaszkogardlaki ( łac. craniopharyngioma ), wyściółczaki ( łac. ependymoma ), guzy splotu naczyniówkow ...

Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego Czaszkodarglak Czaszkodarglak jest wrodzonym łagodnym nowotworem nabłonkowym powstającym z pozostałości tkanki zarodkowej zlokalizowanym w okolicach komory trzeciej mózgu. W połowie przypadków występuje u dzieci pomiędzy 5. a 15. ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. układzie nerwowym ( OUN ) przeszło dwa razy częściej stwierdzane są zmiany przerzutowe, tzw. guzy wtórne niż pierwotne guzy mózgu. Szacuje się, iż występują one u około 35 proc. chorych z nowotworami narządowymi. Ryzyko wystąpieni ... Otępienie .. układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, choroba Creutzfeldta - Jakoba, porażenie nadjądrowe i choroba Huntingtona, zaburzenia metaboliczne ( choroby tarczycy, choroba Cushinga, niewydolność nerek i wątroby ), niedobory witamin. I ...

Demielinizacja .. układzie nerwowym, przy czym budowa aksonu jest zachowana. W chorobach przebiegających z demielinizacją dochodzi do zaburzeń w przewodzeniu bodźców np. czuciowych, ruchowych. Do chorób demielinizacyjnych należą: - stwardnienie roz ... Zespół Guillaina-Barrego .. układu oddechowego, częściej do porażenia nerwu twarzowego. Leczenie zespołu Guillana - Barr Leczenie w przypadku zespołu Guillana - Barr obejmuje stosowanie plazmaferezy ( oczyszczanie osocza krwi z kompleksów immunologicznych ) ... Encefalopatia wątrobowa .. układu nerwowego przedostają się niewielkie ilości amoniaku. W przypadku uszkodzenia bariery krew - mózg wartości te rosną upośledzają funkcjonowanie komórek nerwowych, metabolizm glukozy oraz sprzyjają tworzeniu się obrzęku mózgu ...

Encefalopatia mocznicowa .. układu nerwowego w wyniku gromadzenia aromatycznych i rozgałęzionych aminokwasów, które w warunkach prawidłowych są usuwane do układu krwionośnego, a stąd przez filtrację kłębuszkową w nerkach wydalane poza organizm wraz z moczem. ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. układu nerwowego związanym z gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego, obecnie rzadko występującym. Do rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej dochodzi w wyniku utraty zdolności autoregulacji krążenia mózgowego przez nagły wzrost ci ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. układu nerwowego wynikającego z zmniejszenia zawartości tlenu w wdychanym powietrzu lub krwi, spadku przepływu krwi w krążeniu mózgowym oraz transportu samego tlenu ( np. niedokrwistość ). Tak może się dziać w przypadku nagłego za ...

Encefalopatia hipoglikemiczna .. układu współczulnego i wydzielanie katecholamin. Objawy neurohipoglikemii Objawy kliniczne manifestują się w przy stężeniu glukozy poniżej 40 - 50 mg/dl. Mogą poprzedzać je objawy zwiastunowe. Wskutek neuropatii większość chorych ... Objawy źreniczne .. układu nerwowego, a także cukrzycy, jednak w tym wypadku zwykle po jednej stronie. Objaw Adiego Objaw Adiego występuje zwykle jednostronnie. Wyjściowo źrenica jest szeroka i reaguje na bodziec świetlny dopiero po dłuższym oświetle ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu nerwów obwodowych .. układu mięśniowego, które powstaje w wyniku zapalenia wielomięśniowego, miopatii, dystrofii mięśniowej. Do charakterystycznych cech zespołu zaliczają się: zaniki mięśni obręczy barkowej i miedniczej, osłabienie siły mięśniowej. Ze ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. układu pozapiramidowego, szczególnie istoty czarnej. Charakteryzuje się obecnością wzmożonego napięcia mięśniowego, spowolnieniem bądź bezruchem, drżeniem spoczynkowym, pochyloną postawą ciała, monotonnej i przerywanej mowy. Zespó ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. układ limbiczny, twór siatkowaty. W rezultacie podniesiony zostaje próg drgawkowy. Żywotność baterii stymulatora wynosi przeciętnie 10 lat. Co raz więcej mówi się o stosowaniu metod radiochirurgicznych przy użyciu noża gamma. Wska ... Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona .. układzie odniesienia. Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu choroby Parkinsona Do zabiegu stereotaktycznego chory musi najpierw zostać zakwalifikowany. Operacji podlega idiopatyczna postać choroby Parkinsona oporna na leczenie po wyk ...

Podwójne widzenie .. układu nerwowego. ... Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. układu żylnego. Konsekwencją tego jest zespół Hakima, objawiający się zaburzeniami równowagi, oddawania moczu i otępieniem. W przypadku wystąpienia ww objawów i wodogłowia sposobem leczenia jest założenie zastawki komorowo - otrze ... Głęboka sedecja .. układu oddechowego? Określenie głęboka sedacja jest bardzo nieprecyzyjne. Nie wiem czy chodzi o śpiączkę farmakologiczną, czy sedację innego typu. Jeśli chodzi o śpiączkę farmakologiczną to pacjent musi być wtedy zaintubowany, gdy ...

Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Powyższy opis MRI sugeruje ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu. Najprawdopodobniej przebyła Pani mał ... Drżenie rączek u niemowlaka po szczepionce .. układu nerwowego. Takie działanie w szczególności ma szczepionka przeciw krztuścowi, zatem można podać ją w formie łagodniejszej, aceluralnej lub całkowicie zrezygnować z jej podawania. W przypadku podobnych reakcji warto upewnić ... Torbiel koloidowa .. układ komorowy jest nieposzerzony, nieprzemieszczony. Co to oznacza? Torbiele koloidowe zwykle są umieszczone w układzie komorowym, często komora III. Nie jest to zmiana złośliwa. Jednak jeśli się powiększy może doprowadzić do wod ...

Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego Moja mama od roku choruje na raka piersi. Jest po chemii i radioterapii. Jednak w czasie lamp dostała silnych bóli głowy potem wymiotów. Pojechała do szpitala i okazało się ze ma przerzuty. Jaka jest szansa ze mama wyjdzie z tych ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. Układ komorowy symetryczny wąski oraz spłycenie rowków mózgowych może przemawiać za niewielkim obrzękiem mózgu. Dodam że od 15 lat przyjmuję regularnie lek przeciwpadaczkowy. Mój lekarz prowadzący, który jest neurologiem trochę zl ... Poszerzone komory boczne i przestrzeń przymózgowa u dziecka .. układu komorowego, tzn. czy jest to wodogłowie obturacyjne. ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przestrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie piję, cholesterol poniżej normy. Pr ... Parestezje i bóle głowy .. układu nerwowego. Mam bóle głowy o zmiennej lokalizacji, mające najczęściej charakter napięciowy, rzadziej pulsujący ( głównie w okolicy potylicy ) lub uciskowy, oraz bóle górnej części szyi( przy połączeniu z tylną częścią czaszk ... Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. układu nerwowego. Dlatego należy wykonać badanie obrazowe mózgu, aby wykluczyć przyczynę organiczną, jak guz mózgu. ...

Silne bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące .. układzie nerwowym. Jeśli chodzi o badanie EEG to nie ma tam poważnych odchyleń od normy. ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Kości pokrywy czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Czy to poważne uszkodzenia? Opis badania CT nie pokaz ... Upośledzenie umysłowe diagnozuje neurolog? .. układem nerwowym? czy potrzebny jest neurolog? Upośledzenie umysłowe może być spowodowane różnym zaburzeniami genetycznymi, metabolicznymi, chorobami układu nerwowego. Upośledzenie stwierdza się we wczesnym okresie dziecięcym. Zat ...

Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. układu komorowego i wewnątrz czaszkowych przestrzenii płynowych przymózgowych. W sitowiu obecne jest okrężne pogrubienie błony śluzowej. W uzupełnieniu chciałbym dodać, że żona została skierowana na to badanie w wyniku codziennych ... Zawroty głowy i migrena przy zespole kolagenoz z przewodzącym toczniem układowym .. układowym. Z powodu zawrotów głowy i powtarzających się migren, trudnością ze skupieniem się przeprowadzono u mnie badanie EEG: Czynność podstawową stanowi rytm o częstotliwości alfa 8 - 9 Hz. R.Z. obecna. FS i H nasilają zmiany. ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. układ komorowy położony ośrodkowo, mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są bardzo poważnym problemem. W raz ...

Wodogłowie i objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego .. układ komorowy i lokalizację drenu zrobić badanie USG j. brzusznej ocenić koniec otrzewnowy. Proszę nie zwlekać z leczeniem. ... Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, bez uchwytnych cech patologicznego wzmocnienia po dożylnym dodaniu kontrastu.W części komórek powietrznych wyrostka sutkowatego prawej kości skroniowej widoczna niewielka ilość płynu. Gen ... Operacja przy przepuklinie kręgosłupa uciskającej worek oponowy .. układa się na tylnej powierzchni s1. Towarzysząca osteofitoza krawędziowa zwęża oba otwory m - kręgowe. Czy taki opis z badania tomografu kwalifikuje się do operacji? Bóle trwają 7 tyg. Bardzo boli przy wypróżnianiu i jest mrowien ...

Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo, symetryczny, bez cech ucisku Proszę o analizę wyników badan MR. Opisane są małe zmiany, jednak nie są specyficzne. Mogą być naczyniopochodne, po małym epizodzie niedokrwiennym, jed ... Asymetria układu komorowego .. układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. poza tym obraz ukladu komorowego i przestrzeni plynowych okołomózgowych prawidłowy Wyczytałam, że takie asymetrie dotyczą dzieci a ja mam 26 lat. Co prawda jestem ... Diagnoza wodogłowia aktywnego .. układ komorowy. Najlepiej skontaktować się z neurochirurgiem , który zakładał zastawkę. ...

Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostałej części opisu wszystkie wymieniane obiekty były w normie - prawidłowe. Opis mało precyzyjny. Nie wydaje się aby było to coś poważnego, czasem może tak objawiać się przestrzeń pł ... Wymiana układu drenującego przy wodogłowiu .. układ zastawkowy i nie wiem co to w ogóle oznacza bardzo proszę o wyjaśnienie co mam dalej w takiej sytuacji zrobić. Oto diagnoza: Wydaje mi się że trzeba usunąć cały układ drenujący, ponieważ jest niedrożny a odpływ płynu mózgowo ... Niezdiagnozowane omdlenia .. układu współczulnego ale to trzeba i można zdiagnozować. Jeśli chodzi badania neurologiczne obrazowe to jeśli były robione wcześniej to nic nowego nie wniosą, a badania SPECT czy PET raczej nie wiele wniosą. Można jeszcze wykonać ...

Leczenie zespołu Hornera .. układu współczulnego. Ponadto zatoka szczękowa prawa - znaczne pogrubienie śluzówki. Brałem leki, ale nie pomogły. Na regenerację nerwu nic nie brałem. Nie znam neurologa, który podjąłby się mnie wyleczyć, bo jak mówią, przyczyn m ... Bóle po operacji kręgosłupa L5-S1, odciążenia kanału kręgowego .. układ nerwowy, który dał mi się tak we znaki przed zabiegiem musi się jakoś zregenerować i wrócić do swojego normalnego działania. Niestety leczenie operacyjne zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii nie zawsze daję całkowitą poprawę, ... Uszkodzenie nerwu a wysoka wrażliwość emocjonalna .. układu nerwowego. Badanie wykazało, że jeden z nerwów jest nieznacznie uszkodzony i może mieć wpływ na moją osobę. Urodziłem się poprzez poród pośladkowy. Jestem osobą dość nerwową. Czy lekarz miał rację? Chciałbym się upewnić. Za ...

Diagnoza stwardnienia rozsianego .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Następnie miałam robiony rezonans magnetyczny, a jego wynik to: Badanie wykazało cechy ogniskowych poszerzeń podpajęcznej w ok. sklepistości. Komory mózgowe oraz zbiorniki podstawy symetr ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej .. Układ komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźnik Hakmana 8,5 cm. Torbiel pajęczynówki tylnej jamy czaszki 33x15mm, torbiel przegrody przezroczystej 3x60mm. Nigdy nie miałem i nie mam problemów z nauką, pamięcią ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki baz zmian. Po podaniu kontrastu bez patologicznego wzmocnienia. Obraz odpowiada zmianom demielinizacyjny ...

Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. układu nerwowego, szybkie kurcze,szarpnięcia mięśni, lekkie mimowolne ruchy głową ręką itp.( niezbyt widoczne ), problemy z koncentracją, zmiana rytmu snu i czuwania, uporczywe zmiany nastroju, upośledzenie zdolności uczenia się i ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Migdałki móżdżku osadzone poniżej otworu wielkiego, ich dokładniejsza ocena możliwa w badaniu MRI głowy. Bardzo bardzo proszę o wyjaśnienie w przyswajalny sposób wyniku badania. Opisano m ... Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony bez przemieszczenia struktur środkowych w linii dwubocznej. Niewielkie przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zakresie prawej zatoki szczękowej. Jestem 32 letnią, nie palącą i nie nadużyw ...

Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe w normie. W opisie jest podejrzenie zmiany naczyniowopochodnej jednak nie ma powiedziane czy był podawany kontrast, gdyż na tej podstawie róż ... Dodatni objaw pyszczkowy .. układu nerwowego, jednak jest on mało precyzyjny. Nie jest dziedziczny. ... Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, poszerzony wtórnie do zaników. Jak bardzo poważne są te wyniki? Zmiany są pochodzenia naczyniowego i narastają wraz z wiekiem, nie ma swoistego leczenia, jednakże nie są to zmiany nadzwyczajne ...

Torbiel w mózgu na potylicy u dziecka .. układu nerwowego ). Zrobiono tomografie i wyszło ze nic się nie stało, ale poproszono o konsultacje profesora neurochirurgii bo wykryto torbiel na potylicy w mózgu i profesor chce ja zbadać za pomocą tomografii z kontrastem. Stwie ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. Układ komorowy poszerzony w zakresie komór bocznych nieprzemieszczony. Asymetryczne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkej na tylnych sklepistościach lewego płata potylicznego w następstwie odcinkowego zaniku kory mózgowej z prz ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Należy wykonać badanie MRI głowy celem dokładniejszej oceny zmiany. Taka zmiana może prowadzi ...

Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, poszerzona przestrzeń nad robakiem i półkulami móżdżku, nerwy słuchowe bez zmian ogniskowych. MR szyi: zniesiona fizjologiczna lordoza z tendencją do tworzenia kifozy w odcinku szyj ... Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. układ immunologiczny. Istotną informacją może być również fakt, że moja mama cierpiała na stwardnienie rozsiane. Jednorazowe wykonanie badania CT nie stanowi zagrożenia, problem może wystąpić gdy wykona się kilka badań w krótkim o ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia. W kręgosłupie szyjnym: na poziomie od C4 do C5/C ...

Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. Układ komorowy nie poszerzony, symetryczny, ustawiony pośrodkowo. Czy to może być SM lub kolagenoza? Zmiany są raczej naczyniowe i mogą świadczyć o zaburzeniach krążenia mózgowego oraz miażdżycy naczyń. Opis nie jest typowy dla SM ... Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. Układ komorowy symetryczny, prawidłowej szerokości.Po dożylnym podaniu środka cieniującego nie uzyskano nieprawidłowego wzmocnienia ze strony struktur mózgowia. Od tej chwili minęło już 5 lat. Byłam dwa razy na konsultacji neurolo ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. W głębokich partiach lewego płata skroniowego leży drobne ognisko jamiste o śr 6 mm.W istocie białej lewego pogranicza ciemieniowo - potylicznego wykazano pojedyncze og ...

Leczenie osteofitów kręgosłupa .. układem krążenia ( jest już po dwóch operacjach ). Jak mu pomóc? Jest bardzo zrezygnowany i prawie nie wychodzi z domu. Leczenie nie jest proste. Zachowawczo najlepsze są ćwiczenia, zabiegi fizyczne nie pomogą, trzeba regularnie ć ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Rowki sklepistości, przestrzennie plynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia. Struktury tylno jamowy, w tym pęczki słuchowo - twarzowe bez zmian. Piramidy kości skr ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. Układ komorowy symetryczny, bez przemieszczeń. W obrębie skory głowy widoczne dwie owalne zmiany o niskim sygnale we wszystkich czasach ok 15mm - najprawdopodobniej włókniaki. Obraz MRI odpowiada zaburzeniom krążenia mózgowego. Ni ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. Układ komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 ro ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. Układ komorowy prawidłowy. Czy to może świadczyć o SM? Jest to podejrzenie SM. Trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego na prążki oligoklonalne. ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Zmiana spowodowana zaburzeniami krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze oraz lipidy. ...

Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Czy to coś skomplikowanego? Co oznacza ten opis medyczny hypodensyjne ognisko? Nadmienię, że mimo brania leków nadal mam zawroty głowy a bóle występują czasami o różnym nasileniu. D ... Objawy infekcji przy założonej zastawce komorowo-otrzewnowej .. układu zastawkowego. Można wykonać badanie USG mózgowia i ocenić układ komorowy. Dalej można zbadać też płyn mózgowo - rdzeniowy. Jednak w pierwszej kolejności trzeba wykluczyć zwykłą infekcję. ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. Układ komorowy ustawiony po środkowo, nieposzerzony, dyskretnie asymetryczny - nieco szerszy po stronie lewej. Okienko trepanacyjne w łusce kości skroniowej lewej, słabo widoczna szczelina złamania w łusce kości potylicznej po str ...

Tiki twarzy i szyi u dziecka .. układu nerwowego. Pomocna bywa psychoterapia, czasem trzeba dołączyć leki. Zależy co jest przyczyną tików, czasami może być to forma adaptacji i dużego stresu czasami objawy bardziej złożonych zespołów neurologicznych. ... Problemy z erekcją a przyjmowanie sterydów .. układu hormonalny. Stosowanie syntetycznych steroidów wpływa również na hormony płciowe, mogąc szczególnie po ich odstawieniu powodować zaburzenia seksualne w tym erekcji. Możliwe że problemy znikną za jakiś czas. Jeśli tak się ni ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym .. Układ komorowy symetryczny, prawidłowej szerokości. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Bardzo proszę o wyjaśnienie opisu. Badanie pokazuje nieprawidłowości w płacie czołowy, jednak nie wiadomo czym jest ta zmiana. Propon ...

Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony, nie uciśnięty. Struktury tylnej jamy czaszki, komora III i IV bez widocznych patologii. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie było bez kontrastu. Mam 52 lata, o ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii pośrodkowej. Komora IV prawidłowa Czy to badanie potwierdza Zespół Parkinsona? Czy aby to nie jest coś innego? Mam 54 lata. Diagnozę choroby Parkinson ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Dożylna iniekcja paramagnetyku nie ujawniła wewnątrz czaszkowych ognisk nieprawidłoweo wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono objawów MR wzmożonego ciśnienia śródcz ...

Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. układu komorowego prawidłowa. Prawidłowy obraz MR pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach obu półkul mózgu prawidłowej szerokości. Pół roku temu trafiłam do innego szpitala na kontrolę, po podaniu kontrastu n ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojamowe bez zmian. Po podaniu środka kontrastowego nie stwierdzono obszarów jego patologicznego gromadzenia. Proszę o interpretację. Dodam, że nie ma jeszcze wy ... Lity guz zatoki szczękowej .. Układ komorowy w normie szerokości bez przemieszczeń. szerokość przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Na granicy dolnej zakresu badania uwidoczniono lity guz tkanki podskórnej przynosowo - po stronie prawej na poziomie zatoki s ...

Ogniska w płacie skroniowym .. Układ komorowy nieprzemieszczony. Szerokości układu komorowego i zbiorników przestrzeni podpajeczynówkowej w normie. Wskazana kontrola. W opisie brak informacji na temat podania kontrastu. Wydaje się że należy wykonać badanie kont ... Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. Układ komorowy nieposzerzony. Zewnątrzmózgowe przestrzenie w normie. W oknie kostnym zmian nie stwierdza się. Nie wiem co sądzić o tym wyniku? Mam 40 lat. Ważne aby obejrzeć zdjęcia CT osobiście, opisano nieprawidłową zmianę może ... Glioza w płacie czołowym .. Układ komorowy jest ustawiony pośrodkowo, symetryczny. W obrębie dużych pni tętniczych nie wykazano zmian. Proszę o wyjaśnienie wyniku z badania rezonansu magnetycznego. Zmiana w lewym płacie czołowym może odpowiadać przebytym nie ...

Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. Układ komorowy w normie szerokości, bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Lekarz przepisał mi lek, który ogólnie zmniejsza stężenie lipidów, szczególnie cholesterolu. Mój wynik cholesterolu całkowit ... Opadająca powieka .. układowych i autoimmunologicznych. ... Nieprawidłowe EEG, objawy niedotlenienia u dziecka .. układu nerwowego niektóre dolegliwości ustępują. ...

Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, symetryczny, nieposzerzony. Proszę o interpretację tego wyniku. Mózgowie bez zmian organicznych opisywane są zmiany pochodzenia naczyniowego, jednak nie jest to problem kliniczny i się tego nie ... Drobnoplamiste strefy hipotensji w istocie białej obu półkul .. układ komorowy w normie bez przemieszczeń. Opisywane są zmiany pochodzenia naczyniowego, jednak tego typu zmian się nie leczy. ... Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. układ komorowy nieposzerzony. Grubość płaszcza mózgowego po str. lewej 17mm w okol. potylicznej 19,8 Lewy splot naczyniówkowy o nieregularnych zarysach. Przymózgowe przestrzenie nieposzerzone. Szczelin pośrodkowa 2,5mm. Dodam że b ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Chciałabym dodać, że w ciągu roku pogorszył mi się wzrok, mam również osłabione mięśnie lewej ręki i bóle głowy. Czy mam po ... Kostniak kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej .. układ komorowy nieposzerzony, niewielki kostniak blaszki wewnętrznej prawej kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej... jestem po 2 zawalach z 2 stentami des i czy mam się bać? gdzie to to się leczy i czy wyleczy? Kostniak i ... Zmiany na tle naczyniowym .. układ komorowy nieposzerzony położony pośrodkowo. obustronnie w płatach czołowych widoczne są drobne rozsiane ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty ...

Bóle lewej stopy oraz bóle prawej nogi .. układ kostno - stawowy bez zmian. O co w tym chodzi, bo wydaje mi się, że rtg nie wykrył nic groźnego, a mnie nadal stopa i udo jak bolały, tak bolą. Trzeba wykonać badanie MRI odcinka lędźwiowego kręgosłupa, gdyż objawy mogą być ... Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To Usg przezciemiączkowe 8 miesięcznego dziecka, czy owe zmiany są groźne? Ognisko malacji w ciele modzelowatym należy obser ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. układu nerwowego. Obecne dolegliwości mogą być spowodowane padaczką, jednak warto wykonać badanie CT. Oczywiście włączenie leczenie farmakologicznego tylko w przypadku pewnego rozpoznania padaczki. ...

Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymozgowe w normie. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów VII i VIII - ych nieposzerzone. Śladowe zmiany zapa ... Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Przymózgowie przestrzennie płynowe w okolicach czołowych do 5 mm, w górnej granicy normy. Po podaniu środka kontrastującego nie uwidoczniły się obszary patologicznego wzmocnienia. Proszę ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. Układ komorowy pod i nad namiotowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. W warstwie korowej prawego płata ciemieniowego trójkatny obszar hipointensywny w czasie T1, a hiperintensywny w czasie T2 z wytłumieniem sygnału sekwencji FLAIR, ...

Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. układ komorowy prawidłowej szerokości. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa ( poza niewielkim modelowaniem przysadki przez niewielką torbiel pajęczynówki wpuklająca się w obręb siodła toreckiego - cechy zespołu częściowo pust ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe w normie. Na podstawie opisu jest to zmiana niedokrwienna. Jednak opisujący ma pewne wątpliwości co do tego rozpoznania. Dobrze aby ktoś obej ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio - MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza się cech tętniaka niedrożności ani innej malformacji ...

Drobne zmiany naczyniopochodne w prawym płacie czołowym .. Układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo. Zmiany naczyniowopochodne wynikają zaburzeń ukrwienia mózgowia, głównie z powodu miażdżycy naczyń mózgowych. Klinicznie nie ma możliwości leczenia tego typu zmian. ... Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu. ... Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. układ nadnamiotowy prawidłowej wielkości, asymetryczny - szersza komora boczna po lewej stronie. Poszerzony zbiornik wielki. Od 6 dni mam bardzo silne bóle głowy, ból jest wędrujący po całej głowie, jednakże skupia się na czubku g ...

Zespół częściowo pustego siodła .. Układ komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Cechy hyperostosis frontalis. Proszę o interpretację badania MR mózgu. Badanie było wykonane z powo ... Torbiel pajęczynówki w obrębie szczeliny Sylwiusza .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, z cechami impresji na trzon komory bocznej prawej. Widoczne cechy impresji na płat czołowy prawostronnie. Występują u mnie częste zawroty i bóle głowy. Czy i jakie leczenie stosuje się w takim ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. Układ komorowy nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowej szerokości. Gałki oczne i przestrzenie pozagałkowe niezmienione. Przysadka mózgowa prawidłowej wielkości. Skrzyżowanie wzrokowe nieuciś ...

Ognisko niedokrwienne mózgowia .. Układ komorowy nie poszerzony, w osi. Dodam że badanie zostało wykonane ponieważ po porodzie ( podane znieczulenie zewnątrzoponowe ) bardzo bolała mnie głowa. Ból jednak ustąpił samoistnie, teraz odczuwam jedynie pobolewania głowy ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony. Niewielkie zmiany śluzówkowe w sitowiu przednim oraz lewej zatoce czołowej. Celem diagnostyki SM trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W roz ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Rezerwa płynowa zachowana. Trzeba poszerzyć diagnostykę, gdyż opis MRI sugeruje podejrzenie SM, C trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W rozpoznani ...

Drętwienie, sztywnienie, ból mięśni Kegla .. układu moczowo - płciowego oraz odbytnicy. Inne przyczyny to choroby rdzenia kręgowego okolicy stożka rdzeniowego oraz choroby nerwów obwodowych. ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo, symetryczny, nieuciśniety. Zbiorniki podstawy mózgu w normie. Wydaje mi się ze wyniki są dobre. Zmiana może być pochodzenia niedokrwiennego mózgowia, zależy też jakie są objawy kliniczne. ... Drętwienie mięśni Kegla, stóp, łydek, i silnych bolesne mrowienia stóp kończące się skurczem w pachwinach .. układu moczowo - płciowego oraz odbytnicy. Inne przyczyny to choroby rdzenia kręgowego okolicy stożka rdzeniowego oraz choroby nerwów obwodowych, wiążę się z drętwieniem mięśni kegla, stóp, łydek, i silnych bolesnych mrowień stóp ...

Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okolica katów m - móżdżkowych niezmieniona. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środ ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, nieprzemieszczony w linii srodkowej. Komora III i IV prawidłowe. Czy to jest coś poważnego? Czy da się to wyleczyć? Jaka może być przyczyna tych zmian? Na podstawie opisu moż ... Nierówne źrenice u dziecka .. układu nerwowego, jeżeli jednak są inne zaburzenia to trzeba się skontaktować z neurologiem dziecięcym. ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Co oznacza taki opis badania RM? Na podstawie opisu, lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia w lewej półkuli mó ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. układ komorowy ustawiony pośrodkowo, prawidłowej wielkości - pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli, poza tym istota biała bez zmian, bez cech obrzęku - struktury tylnego dołu czaszki prawid ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, bez wyraźnej asymetrii. 5. Torbiel przegrody przezroczystej szer.5 mm. 6. Ciało modzelowate widoczne w całości. 7. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości ...

Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. Układ komorowy nie poszerzony z pogłębionymi rogami potylicznymi komór bocznych. Struktury środkowe nie przemieszczone. Do neurologa mamy dopiero za miesiąc i zaczynam się denerwować czy nic złego mu nie jest. Syn ma 15 lat. Na po ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Zaznaczone zmiany śluzówkowe w sitowiu lewym. Wnioski: Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR,DW w istocie białej obu półkul mózgu. Mam 34 lata. Na podstawie op ... Układanie do boku prawego .. układa się na prawy bok gdy leży na brzuszku z prawej strony. W cięciu tali ma niewielkie zgrubienie, jest widoczne, nie chce leżeć na lewym boku. Pani neurolog powiedziała, że jest to układanie do boku prawego. Co to jest, na czy ...

Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. Układ komorowy szerszy w zakresie komór bocznych i komory III /szer.do 12mm/ ustawiony pośrodkowo. Co się z tym robi i co to znaczy? czym to się leczy i jakie są rokowania? Zmiany naczyniowopochodne są wynikiem lokalnego niedokrwi ... Ryzyko dziedziczenie wodogłowia syna na jego dzieci .. układu komorowego czy anomalie rozwojowe mózgowia. To te przyczyny mogą decydować o dziedziczności. ... Zmienność anatomiczna przegrody przezroczystej .. układ komorowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, wariant postaci wąskiej jamy przegrody przezroczystej i vergi przestrzeń podpajęczynówkowa nieco szersza w okolicy czołowej i skroniowej. Co to znaczy? Opis CT przedstawia zmienność ...

Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyścienne zgrubienia tkanek miękikch w zatokach szczękowych i sitowych. następne badanie tętnic szyjnych prawa tętnica kręgowa szerokość 4 ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. Układ komorowy położony pośrodkowo, poszerzony o cechach umiarkowanego wodogłowia wewnętrznego ( wsk Ewansa ok.0.38 ), bez znamiennych cech przenikania płynu m - r. W okołokomorowej lokalizacji istoty białej przy rogu przednim kom ... Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. Układ komorowy nie przemieszczony, nie poszerzony, z odsznurowaniem rogu czołowego lewej komory bocznej - wariant. Przestrzeń podpajęczynówkowa umiarkowanie poszerzona w tylnej jamie - cechy zaniku korowego móżdżku. Opis sugeruje ...

Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. układu komorowego nadnamiotowego o ok 6 mm. Komora boczna prawa wyraźnie modelowana. Komora III szer.3mm. W pozostałym zakresie mózgowia zmian patologicznych nie uwidoczniono. Mam operację wyznaczoną za miesiąc, czy poddać się ope ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. układowych, zapalnych, vasculitis. Obecnie ma się zgłosić na dalsze leczenie w poradni chorób demielinizacyjnych. W badaniu MR głowy stwierdzono mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie bia ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. Układ komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. Badanie zostało wskazane ze względu na częste bóle prawego oka, z zaburzeniem widze ...

Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Kości pokrywy czaszki bez zmian strukturalnych i pourazo ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu angio MR w obrębie dużych tętnic koła Willisa nie stwierdza się tętniaka, ani innej malformacji naczyniowej. Co ozn ... Podejrzenie diplomyelii, drobne zwapnienia układające się obrączkowo oraz masywne zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze stawu międzykręgowego .. układające się obrączkowo ( a poniżej głównie centralnie ) mogące odpowiadać zwapnieniom w oponach twardych otaczających odnogi rdzenia. W przestrzeni L5/SI niewielka centralno lewoboczna pjm modelująca worek oponowy oraz masywne ...

Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu, komora IV prawidłowe. Szczeliny móżdżku pogłębione. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowych części półkul móżdżku po stronie prawej średni ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. Układ komorowy szeroki, komory boczne szerokości około 25mm bez cech ucisku i przemieszczeń. Rok temu miałam 13mm. Rezerwa Młynowa podpajęczynówkowa zachowana. Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu tego opisu, ponieważ nie mam możli ... Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawdopodobnie pochodzenia naczyniowego, związan ...

Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, nieuciśnięty. Mam 50 lat i czternaście lat temu miałem lekki paraliż lewostronny, osiem lat temu przeszedłem podwójne widzenie. W obu przypadkach objawy praktycznie ustąpiły po dwóc ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo, struktury tylnego dołu czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu. Objawy są tyle dokuczliwe,że nie potrafię n ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni. Chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze względu na to, że chciałem wyk ...

Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. Układ komory nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń w linii środkowej. Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe. Przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów nieposzerzone. Obraz zmiany niecharakteryst ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. Układ komorowy poszerzony z asymetrią szerokości komór bocznych, lewa szersza komora III - 12mm, wsk. Huckmanna - 69 mm. W prawej półkuli mózgu i strukturach podnamiotowych zmian nie wykazano. Stan po kraniektromii lewostronnej. M ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Lekarz kierujący neurolog powiedziała, że nie ma dla mnie lekarstwa. Mam 68 lat. Niestety jeżeli doszło do zaawansowanych zaników kory mózgu i móżdżku to jest to stan nieodwracalny ...

Możliwe przyczyny nocnego pocenia się .. układowe, przewlekłe infekcje bakteryjne czy drożdże. Jednak to tylko możliwe przyczyny. Czasami objawy same odchodzą nie muszą koniecznie świadczyć o chorobie. ... Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. Układ komorowy bez zniekształceń i przemieszczeń, prawidłowej szerokości. Rezonans magnetyczny nie został opisany, jednak lekarka stwierdziła, że nie ma nic niepokojącego, a zmiany naczyniopochodne mogły być spowodowane nadciśnien ... Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okołokomorowo cechy glikozy niedokrwiennej. Bardzo proszę o przetłumaczenie, co to oznacza. Czy moja mama ma jeszcze jakieś szanse? Na podstawie opisu MRI widoczne rozs ...

Drżenie rąk w sytuacjach stresowych .. układu nerwowego, szczególnie układu współczulnego. Przede wszystkim ważne są objawy dodatkowe i wykluczenie innych przyczyn tj. depresja, stres w pracy. W zależności od nasilenia dolegliwości można poprosić lekarza ( nawet rodzin ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. układają się prostopadle do układu komorowego.Całość obrazu MR odpowiada licznym szerokim przestrzeniom okołonaczyniowym Virchow - Robin.Mniejszą ilość zmian tego typu widać również w podkorowej istocie białej na sklepistości,prze ... Bóle i zawroty głowy połączone z wymiotami .. układu moczowego. Ostetecznie wykluczyć klasterowy ból głowy, migrene oraz zmiany w mózgu powodujące wzrost ciśnienia śródczaszkowego np. guza mózgu. ...

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. układają się prostopadle do układu komorowego.Całość obrazu MR odpowiada licznym szerokim przestrzeniom okołonaczyniowym Virchow - Robin.Mniejszą ilość zmian tego typu widać również w podkorowej istocie białej na sklepistości,prze ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przerost migdałka gardłowego. W EEG wyszło: Zapis nieprawidłowy z niewielkimi zmianami o charakterze nienapadowym, zlokalizowanymi w okolicach skroniowo - ciemieniowych obustronnie. Co to ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. Układ komorowy symetryczny, prawidłowej szerokości. Po dożylnym podaniu środka cieniującego nie uzyskano nieprawidłowego wamocnienia ze strony struktur mózgowia. Wypisano do domu z zaleceniami opieki w poradni neurologicznej i nie ...

Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. układu pokarmowego lekarze wykluczyli. a czy mogą wystąpić działania niepożadane leków jeśli bierze je od kilku lat, i nie uległy zmianie?? W takim razie działania niepożądane pojawiły by się wcześniej, a nie po tak długim czasie. ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. Układ komorowy prawidłowej szerokości,symetryczny. Niest stierdz się ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie struktur wewnątrzczaszkowych. Czy naprawdę nikt nic nie wie? Czekam na odp. Pozdrawiam. W zasadzie w wy ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy. dodam, że miałam robione badanie prolaktyny. Nie byłam jeszce u lekarza - czek ...

Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. układał z nich całych słów. Nieco spanikowany w tym momencie, rozumieją że nie jest to normalne i coś dziwnego się ze mną dzieje, zrobiłem sobie test pamięci. Numery telefonów, ważniejsze daty - to było OK. Ale spostrzegłem, że pa ... Wzmożona czynność beta w EEG .. układającą się wrzecionowato wyraźniejszą w okolicach tylnoskroniowo - ciemieniowo - potylicznych przemieszaną z falami beta, 10 do 20 uV,15 do 20 Hz zaznaczonymi zwłaszcza w okolicach czołowo - skroniowych. Naprzemienna w okolica ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Płyn w prawej zatoce szczękowej. MR Odcinka piersiowego: Cech dyskopatii stenozy ani zwężenia otworów międzykręgowych nie uwidoczniono. Zmian śródrdzeniowych nie stwierdzam. Ostatnio w od ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiono pośrodkowo, symetryczny, bez cech ucisku. Zbiorniki podstawy mózgu bez zmian. Nie stwierdza się zmian w przebiegu uwidocznionych w badaniu nerwów czaszkowych. Z związku z wyżej opisanym wyniki ... Poszerzona szczelina międzypółkulowa i przestrzeń płynowa w okolicy płatów czołowych .. Układ komorowy symetryczny o szerokości w granicach normy rozstaw rogów czołowych bocznych 31mm. Struktury linii nieprzemieszczone. Zmian ogniskowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa w okolicy ... Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. układu komorowego na stronę lewą 10mm,komora czwarta w normie, w okolicach czołowych widoczne pęcherzyki powietrza.Bez ewidentnych cech uszkodzeniaOUN, CZY PACJENT ROKUJE POPRAWĘ I JAK TO TEORETYCZNIE MOŻE PRZEBIEGAC( 2tyg. po poj ...

Kłucia w klatce piersiowej i zaburzenia czucia .. układu oddechowego, nerwobólu czy chorób serca. Na pewno w sprawie zaburzeń czucia powinien zbadać Pana neurolog. Dzięki określeniu miejsc, w których występują zaburzenia czucia można ukierunkować przyczynę. ... Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Nieznaczne pogrubienie sluzówki w prawej zatoce szczękowej. Ciało modzelowate i struktury hipokampa budowy prawidłowej, jednorodne. Wskazana okresowa kontrola MR pod kątem opisanej przest ... Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. układu zastawkowego bo panie doktorze no niestety ja czuje się coraz gorzej i bole naprawdę mi nie pomagają czy ja mógł bym iść do szpitala i na jaki oddział bym musiał iść czy w mojej sytuacji musiał bym być hospitalozowany w szp ...

Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. Układ komorowy nieprzemieszczony. Szerokości układu komorowego i zbiorników przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Szczególnie zaniepokoiła mnie informacja o demielinizacji. Co to właściwie oznacza w moim przypadku? Czy może to ... Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetle prawej komory bocznej.Rogi czołowe zaokrąglone.Szerokośc obu komór bocznych do 55 mm.Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości.Kom ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. układ komorowy nie poszerzony z zaznaczoną asymetrią komór bocznych względem linii pośrodkowej - prawidłowe przestrzenie płynowe przymózgowe. Byłam z wynikiem u neurologa powiedział ze to nic takiego sie nie dzieje ze moge miec sł ...

Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. układ komorowy, wąski* drugi wynik *układ komorowy bardzo waski* 3 wynik *ukad komorowy bardzo wąski i dośc waskie zbiorniki podstawy. nie widzimy ognisk patologicznych. Wnioski; Obraz CT mózgu moze odpowiadac pseudotumor cerebri. ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. układające się wzdłuż zakrętów korowych - mogą odpowiadać krawieniu podkorowemu w fazie ewolucji lub bardzo drobnym zwapnieniom. Głębokie zaniki korowe. Poszerzenie asymetryczne światła prawej komory boczne - wyniki zmian malacyjn ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. Układ komorowy nieprzemieszczony. Miernie nasilone zaniki móżdżku. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowej szerokości. Gałki oczne i przestrzenie pozagałkowe niezmienione. Przysadka mózgowa prawidłowej wielkoś ...

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. układu komorowego oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych W opisie MRI nie stwierdzono poważnych patologii, opisano zmiany naczyniowe, które nie stanowią problemu klinicznego. ... Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych podpajęczynówkowych .. Układ komorowy nadnamiotowy prawidłowy do wieku, symetryczny, nieprzemieszczony. Struktury tylnojamowe i komora 4 bez zmian. Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych podpajęczynówkowych. W obrębie części kostnych ewidentnych z ... Stały niedobór sodu po wylewie krwi do mózgu .. układu nerwowego. Takiej przyczyny należy szukać, gdy podstawowe przyczyny zostały przez lekarzy wykluczone. ...

Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. układu nerwowego. Dobrym rozwiązaniem jest jednak wykluczenie wszelkich potencjalnych zmian ogniskowych w mózgu, które mogą powodować taki ból. ... Krwiak mózgu po wypadku .. układu krążenia.Wciąż nie mogę w to uwierzyć!Byłam u niego w ten dzień,miał ćwiczenia chociaż za bardzo nie chciał,był zły,przeklinał pomimo,że miał problemy z mową,karmiłam go,mowiłam do niego...tato nie odzyskał w pełni świadomo ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Przeprowadzono badanie rezonansem magnetycznym którego wynik jest następujący: Przestrzenie p ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony , nieprzemieszczony. Bardzo proszę o wyjaśnienie, W chwili obecnej chodzę, wróciłam do pracy, ale mam różne doleliwości drętwienie dłoni( stale ) i przemijające np. uczucie sztywności lewe ... Podwójne widzenie, zaburzenia czucia w nodze i ręce oraz spadek odporności .. układ białych krwinek oraz markery stanu zapalnego. Również badanie potencjałów wzrokowych może pomóc w diagnostyce zaburzeń widzenia. ... Prawo jazdy przy miastenii gravis .. układu nerwowego są przeciwwskazaniem do uzyskania prawo jazdy, szczególnie padaczka. Co do miastenii to lekarz musi wydać orzeczenie. Nie wiem, jak w Pana przypadku przebiega leczenie choroby i czy występują objawy, które wyklucz ...

Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. układem nerwowym, tym bardziej, że bez przyjrzenia się jak wyglądają zmiany w obrazie jest to trudne. Tak to było badanie kontrolne torbiela pajeczynówki .Prawie co 2 lata jest robione a torbiel sie nie zmienia i nie widać w obraz ... Wrażenie prześwietlonego wzroku .. układ nerwowy mógł zaatakować układ wzrokowy????? Co mi dolega???Bardzo proszę o radę. Jestem na etapie szukania dobrego neurologa i okulisty. Nie weim co spowodowało prześwietlenie wzroku. dodam jeszcze, że jak siedze przed kompu ... Układ komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych .. Układ komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych. Wymiar poprzeczny komór bocznych 31.2mm, głębokość komór bocznych prawej 3.8mm, lewej 4.9mm ( norma do 5mm ). Asymetria splotów naczyniówkowych oba nieznacznie szers ...

Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Zaznaczone zaniki korowe, więcej w płatach czołowych. Kości pokrywy czaszki w normie. - - - - - I co ja mam o tym sądzić? Nic mi nie wyjaśniono po badaniu, ab ... Różnice układów nerwowych u introwertyków i ekstrawertyków .. układu nerwowego u introwertyków i ekstrawertyków. 1. Czy to prawda, że u jednych osób dominuje przywspółczulna część autonomicznego układu nerwowego, a u innych współczyulna? 2. Czy idzie to jakoś zbadać u lekarza? Jakie to są ba ... Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. W okolicy podwyściółkowej komory IV, po stronie prawej zwapnienie o śr. 3mm. Kości czaszki bez widocznych patologii. Czy wynik budzi jakieś niepokojące obawy? Wynik CT jest prawidłowy. ...

Problemy z pamięcią i koncentracją, drżenia ciała oraz nadmierne pocenie .. układu nerwowego, czy jeszcze coś innego, do jakiego specjalisty się z tym udać. Prawdopodobnie objawy są spowodowane zaburzeniem lękowo - depresyjnym. Jednak warto zasięgnąć porady neurologa albo psychiatry. Trzeba pamiętać, że i ... Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu .. układu nerwowego wymknęła się spod kontroli. Wiec teraz mam takie padaczki z tego co zrozumiałem. Przede wszystkim jeśli występują epizody tj. Pan opisał należy wykonać badanie obrazowe głowy. Wykluczyć zmiany w mózgu, które mogą ... Bóle szyi przy lumbalizacji kręgu szyjnego .. układu moczowego, a jutro wybieram się do ortopedy. No ale może ktoś spotkał się z podobnymi objawami i może mi już coś powiedzieć ? Proszę o pomoc Objawy tj. nerwobóle mogą świadczyć o dyskopatii, należy z tego tytułu wykonać dok ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. układowych tkanki łącznej, demielinizacyjnych, podczas stosowania niektórych leków. a czy te zmiany mogą być spowodowane np miastenią? ... Zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych u dziecka .. układ komorowy zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych, poza tym bez cech istotnego poszerzenia, nieprzemieszczony. Nieco szersze przestrzenie płynowe przymózgowe w okolicy czołowo ciemieniowej do ok 0,5 cm.* Dodam iż rezonans mia ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. Układ komorowy nieprzemieszczony, trzony obu komór bocznych są dyskretnie szersze ( do 12 - 13mm ). Dyskretne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej w obu okolicach czołowych i na sklepistościach wysokich partii obu półkul móz ...

Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Rezerwa objętościowa w poziomie foramen magnum zachowana. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli g ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Rezerwa objętościowa w poziomie foramen magnum zachowana. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli g ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń. W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szćżćekowej owalna struktura o gęstości gęstopłynowej - polip? torbiel? * Badanie dotyczy mężczyzny 56 lat Z tego co wyczytałem to te ...

Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. Układ komorowy nadnamiatowy nieco poszerzony,nieprzemieszczony,bez wyraźnej asymetrii.Szerokośc komory III w częsci tylnej ok 11 mm,wymiar dwuczołowy komór bocznych ok 48 mm. Wodociąg mozgu słabo widoczny,podejrzenie zwężenia. Kom ... Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. układową. Powinna Pani skonsultować się wpierw z lekarzem pierwszego kontaktu. Można wykonać jeszcze Ct głowy, ponieważ ból głowy jest najprawdopodobniej związany z opisaną zmianą albo wręcz osobną ( dodatkową ) jednostką chorobow ... Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Rezerwa płynowa zachowana. - Badanie zlecone po przebytym pozagałkowym zapaleniu nerwu wzrokowego Badanie obrazowe wyklucza w zasadzie, aby przyczyną pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokow ...

Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, asymetryczny, lewa komora nieco szersza - w granicach wariantu rozwojowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości mozgu i w tylnej jamie nieposzerzona.* Wykryta zmiana jest niewiel ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. Układ komorowy w normie. Przestrzenie podpajęczynówkowe w normie. W badaniu angio MR główne pnie tętnicze koła Willisa drożne, prawidłowej szerokości, bez cech wady naczyniowej. Wniosek: W rozpoznaniu różnicowym na pierwszym miejs ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. układzie nerwowym. Naczyniopochodna oznacza, że zaburzenie ukrwienia doprowadziło do zaniku osłonek. Witam. Mam 25 lat. Ponad dwa lata temu zaatakowała mnie nagła głuchota lewego ucha. Z czasem doszły mocne zawroty głowy. Następni ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Zmian ogniskowych w strukturze mózgu nie wykazano zarówno przed jak i po wzmocnieniu kontrastowym. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej po stronie lewej. Wnioski: j.w. Rozpoznan ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Wnioski: Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie z drobnym ogniskiem podostrego udaru w prawej półkuli mózgu. Niestety na podstawie samego opisu nie da się za wiele ... Chwilowe niedowłady ręki po urazie głowy .. układ krzepnięcia. ...

Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. Układ komorowy nieposzerzony, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Czy o jest SM? Borelioza została wykluczona Pozdrawiam Na podstawie opisu badań MRI - jest dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłup ... Leczenie nadpobudliwość układu wegetatywnego .. układzie nerwowym. Byłem u lekarza ze specjalizacją z neurologii i psychiatrii, który stwierdzić, że mam bardzo żywe odruchy, że mam nadpobudliwość ukł. wegetatywnego. Przepisał mi pramolan i nitrazepam gsk. Pramolan odstawiłem po ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieznacznie poszerzony, głównie w zakresie rogów tylnych, nieucisnięty. Przykomorowo zwłaszcza wokół rogów czołowych komór bocznych w istocie białej stwierdza się ogniska hiperinensywne w obraza ...

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony Kątymostowo - mżdżkowe wolne W kośccu czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia naczynioruchowe? badanie wykona ... Wyraźna asymetria potencjałów nerwowych nerwów łokciowych .. układzie nerwowym, w przeciwieństwie do zmian miogennych. W tej chwili trudno mi ocenić czy jest to coś poważnego. Z opisem należy zgłosić się osobiście do neurologa. ... Uczucie ciepła u podstawy czaszki wskutek stresu .. układu pozapiramidowego, trzeba poszukać w rejonie gdzie Pani mieszka. ...

Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. układzie. Reakcja zatrzymania zaznaczona. Wykonywane w trakcie badania ciągłe pomiary saturacji ( SO2 ) utrzymywały się średnio w granicach 97 - 98 %, osiągając na krótko 99 - 100% w czasie i po hw oraz najniższe wartości, 90 - 94 ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. Układ komorowy nieposzerzony bez zniekształceń. Zbiorniki podstawy i płynowe przestrzenie mózgowe w normie. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez zmian ogniskowych i pourazowych. Nie uwidoczniono cech krwawienia wewnątrzczaszkowego ... Silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie .. układu nerwowego. Należy wykonać MR zarówno głowy jak i odcinka szyjnego kręgosłupa, skoro rtg wykazało już jakieś zmiany. Nie wykluczone, że na Pani dolegliwości nałożyły się dwie jednostki chorobowe. Proszę niezwłocznie udać się ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Pozostałe przestrzenie płynowe poza układme komorowym nieposzerzone. Nie uwidoczniono patologicznych zwapnień. Nie uwidoczniono krwawienia śródczaszkowego, ani zmian pourazowych kości cza ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony* tyle napisano w badaniu dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni ( chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze wzglę ... Pomoc przy splastyczności centralnego i obwodowego układu nerwowego Witajcie! Niedawno zaczełam praktyki w domu pomocy społecznej poznałam tam młodego chłopaka obecnie ma 25 lat dwa lata temu przeżył wypadek samochodowy który zmienił jego życie przez głupi żart kolegów doszło do wielu obrażeń. Chc ...

Zaokrąglone rogi przednie komór bocznych u dziecka .. układ komór, komory boczne lewa 14 mm, prawa13mm. Zaokrąglone rogi przednie komór bocznych. Komora trzecia ok 12mm. Szczelina pośrodkowa 9,6mm, poszerzona przestrzeń przymózgowa 6 - 7mm. Czy wcześniej także wykonano usg główki? Ja ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. Układ komorowy oraz rowki mózgowe nieznacznie szersze w stosunku do wieku pacjenta ( zanik pourazowy? ). Innych zmian nie wykazano. EEG: Zapis prawidłowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. układ komorowy i struktura mózgowia bez zmian . w 2004 r. przepisano mi DEPAKINEchrono 0,3g ale po stosowaniu ok.3 mies musiałam odstawic ponieważ tabletki wywoływaly u mnie nadmierna sennosc i musialam je odstawic .Na dzien dzisi ...

Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony. Wynik jest właściwie prawidłowy, oprócz niewielkiej zmiany do obserwacji. Jednak nie powinna być ona powodem bólu głowy. Czy występują nieprawidłowości w EEG? nic o tym nie było n ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUI ... Drobne ognisko malacji i zaniki korowe mózgowia po urazie .. Układ korowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony.* Czy mam powody do niepokoju? 64 lata W zasadzie brak zmian pourazowych. Nie ma większych powodów do obaw. Warto jednak wynik skonsultować osobiście z neurologiem. Należy zweryfiko ...

Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUI ... Dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego w zakresie pamięci .. układu nerwowego w zakresie pamięci krótko i długotrwałej oraz dysfunkcję uczenia się i sztywności myślenia. O czym świadczy ten stan? Co powinienem zrobić? Należy skonsultować się z neurologiem. Nie wiem u kogo dotychczas był Pan ... Torbiel pajęczynówki przy uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego .. układu nerwowego? Czym może grozić pozostawienie torbiela bez interwencji chirurgicznej? Torbiel pajęczynówki może występować długo, bezobjawowo i wówczas wymaga ona okresowej kontroli. Wskazaniem do zabiegu są duże torbiele, powi ...

Drętwienie kończyn, kłucia w okolicy serca i skurcze łydki .. układu nerwowego, zatem w następnej kolejności proszę udać się do neurologa. ... Spadek wagi, omdlenia i zaburzenia mowy u osoby starszej .. układu krwionośnego ). ... Ryzyko kalectwa przy powiększonych przestrzeniach mózgu u niemowlęcia .. układu komorowego. To może być wodogłowie, które na początku będzie obserwowane i w zależności od tego czy będzie ono postępować podjęte zostanie właściwe leczenie ( operacyjne? ). ...

Poszerzone przestrzenie okołomózgowe u niemowlęcia .. układ komorowy jest symetryczny, wąski. Co to oznacza? Jeśli brak innych nietypowych zachowań u dziecka to raczej jest to taka uroda dziecka, dziecko ma swoje upodobania i być może niedługo zacznie także z drugiej strony przewraca ... Przyczyny powstania wodogłowia u osoby dorosłej .. układu komorowego mózgowia ( w przebiegu niewydolności żylnej, zakrzepu ), rzadziej: nadprodukcja płynu mózgowo - rdzeniowego, w przebiegu guza mózgu ( objawy ucisku ), urazu głowy, krwawienia podpajęczynówkowe, zapalenia opon móz ... Zespół Aspergera przy zaniku kory w lewym płacie czołowym .. układu nerwowego. Zatem nie tylko podłoże genetyczne. Nie jest to uleczalna jednostka chorobowa, a objawy występują do końca życia. Można jedynie leczyć objawy. Myślę, że zanik kory w lewym płacie jest właśnie związany z chorobą. ...

Zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u dziecka .. układ krzepnięcia i skonsultować możliwość dalszej diagnostyki. ... Znieczulenie stomatologiczne u pacjentów z padaczką .. układzie dopaminergicznym?... Bardzo prosze rzetelnych ludzi o pomoc. Z wyrazami szacunku. ... Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. układu nerwowego, krwiak czy guz mózgu. ...

Zawał w móżdżku z uszkodzoną półkulą mózgu .. układ krzepnięcia i skonsultować wynik nieprawidłowy. Poza tym bezwzględnie zakaz palenia, dieta lekkostrawna. ... Ból głowy, zaburzenia widzenia i wymioty .. układu nerwowego, stąd należy rozważyć wykonanie badań obrazowych. ... Kolor płynu mózgowego u zdrowego człowieka .. układu nerwowego, przed urazami, poza tym bierze udział w regulacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego. ...

Zapis IVH II sopnia w karcie niemowlęcia .. układu nerwowego. Krwawienie I i II stopnia ustępują samoistnie, bez żadnych powikłań. ... Stosowanie Trileptal w ciąży .. układu nerwowego płodu. ... Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony, Struktury tylnojamowe o prawidłowym obrazie. Szukałem w internecie odpowiedzi na moje pytanie, ale były one niespójne, a chciałbym, aby była ona konkretna. Liczę na pom ...

Silne bóle w okolicach serca przy prawidłowym EKG i echu serca .. układu oddechowego lub nerwoból międzyżebrowy związany z nadmiernym wysiłkiem, który mija po odpoczynku, stosowaniu leków przeciwbólowych miejscowo i doustnie ( ketonal, diklofenak ). Jeśli dolegliwości nasilają się przy zmęczeniu ... Sposoby leczenia fotopsji .. układzie nerwowym oraz na skutek pobudzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego bodźcem innym niż światło. Chciałam się dowiedzieć, jak się tego pozbyć? Czy mam uszkodzenie nerwu czy oka? Na początek radzę udać się do okulisty. Brak in ... Odchudzanie się jako przyczyna neuralgii .. układ nerwowy, szczególnie w trakcie jego rozwoju. Jednak nerwoból związany jest głównie z toczącym się stanem zapalnym w okolicy nerwu, uszkodzeniem, uciskiem, infekcją wirusową. Także warto wyjaśnić przyczynę dolegliwości. ...

Torbielowate poszerzenie końcowego odcinka worka oponowego .. układu nerwowego, która częściej występuje u osób z wrodzonymi anomaliami kręgosłupa w odcinku lędźwiowo - krzyżowym i końcowym odcinku rdzenia kręgowego. Opisane zmiany są przyczyną dolegliwości, które pewnie występują. Z wynikie ... Mimowolne drżenie rąk i głowy u nastolatka .. układu pozapiramidowego lub zespołem Tourette*a. Najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ... Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. układ komorowy dość prominentny ( adekwatny do wieku )* - przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone* - nie stwierdza się asymetrii w obrębie hipokampów i płatów skroniowych* - polipowaty przerost błony śluzowej w dolnej ścia ...

Przebudzenia podczas snu z zaburzeniami świadomości u dziecka .. układamy tak aby nie uderzył się główką o ścianę bądź łóżko. Czy tego typu zachowania i taki opis EEG może sugerować jakąś chorobę neurologiczną i jakie ewentualnie jeszcze inne badania trzeba wykonać? W badaniu nie wykryto cech n ... Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. kompleksy nerwów VII i VIII nie poszerzone. okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. śladowe zmiany zapalne w ... Leczenie magnesami zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. układu magnesów, jest ich kilkadziesiąt. Trzymam je na głowie kilka minut w odpowiednich miejscach. Stosuje ostrożnie bo nie do końca wiem jak zadziała. Podobno magnesy pomagają w leczeniu, u mnie rezultaty jakieś są, tylko za wcz ...

Okresowe jąkanie się przy grzybach w limfie, atakujących układ nerwowy .. układ nerwowy a to może się przekładać na mowe? Po tym badaniu lekarz zastosował leczenie które przez dwa miesiące przyniosło oczekiwane rezultaty. W niedługim czasie zacinanie mojego syna powróciło.Różni się tym że w przeciwieńst ... Nadmierna nocna potliwość po leku na lekki udar .. układu oddechowego, choroby zakaźne? Inna możliwa przyczyna to objawy wypadowe związane z menopauzą, nowotwory złośliwe, stres. ... Porażenie nerwu przeponowego po radioterapii .. układu oddechowego stwierdzono paradoksalny ruch lewej kopuły przepony, która prawdopodobnie jest powikłaniem po radioterapii, bo nie znaleziono innej przyczyny porażenia nerwu przeponowego. Mama została wypisana do domu bez lecze ...

Ognisko hipodensyjne-naczyniopochodne po urazie .. układ pneumatyczny kości skroniowej - prawidłowo powietrzne. - - - Czy to coś poważnego? Czy to zniknie? Zrobiłam tylko TK prywatnie, czy mam się udać do jakiegoś lekarza , czy może nie mam czym się przejmować? Bardzo proszę o odp ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. Układ komorowy bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni płynowych w normie. Badanie zakłócone przez artefakty ruchowe* Pozdrawiam ... Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo proszę o konsultację i o pokierowanie co dalej robić ...

Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. układ komorowy o ogniskowo poszerzonym świetle w zakresie rogu skroniowego prawej komory bocznej, poza tym o prawidłowej szerokości. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana.” ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok szczekowych i klinowej. Prosze o pomoc czy to cos powa ... Niespecyficzne obszary hiperintensywne w płacie czołowym prawym .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony, z przewagą objętości lewej komory. Niewielkie zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych. Obfitsza tkanka limfatyczna na tylnej ścianie gardła. Co oznacza taki opis? Proszę o sz ...

Zastrzyki botulinowe na niedowład przy mózgowym porażeniu dziecięcym .. układu mięśniowego. Podawanie botuliny jest jedną z metod leczenia, działanie widoczne jest już po około 3 dobach, a utrzymuje się średnio przez 3 miesiące. Główne przeciwwskazania to: nadwrażliwość na białka, choroby skóry, zabur ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki po uszkodzeniu układu nerwowego .. układu nerwowego. Czy są jakieś szanse, że wujek się wybudzi? Czy powinniśmy go teraz umieścić w jakimś specjalistycznym ośrodku, gdzie będzie poddany rehabilitacji? Wszystko zależy do jakiego uszkodzenia OUN doszło. Jeśli brak pr ... Wpływ długiej śpiączki powypadkowej na układ nerwowy .. układzie nerwowym mogła wywołać tak długa śpiączka? Co należy robić w takiej sytuacji? Bardzo chciałabym jej pomóc, ale nie wiem jak. ...

Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. Układ komorowy nieprzemieszczony. Przykomorowo, na wysokości nieco powyżej rogu czołowego komory bocznej lewej niewielki obszar owalnego kształtu o nieprawidłowym sygnale, w największym wymiarze ok. 7 mm. Drobne ognisko w istocie ... Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. układu nerwowego. Konieczna jest dalsza diagnostyka w tym kierunku, aby ostatecznie ustalić charakter zmiany i rozpocząć leczenie. a czy istnieje jakies prawdopodobieństwo, że jest to coś mniej poważnego? Może oznaczać to także pr ... Zanik widzenia w prawym oku .. układu ) prawdopodobnie w wyniku niedokrwienia oka. Oko to w chwili obecnej widzi tylko zarysy przez bardzo ciemno - szarą mgłę, oraz nie reaguje na bardzo mocne światło ( brak olśnienia ) - nie widzi nawet słońca, ale jednoznaczn ...

Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. układu komorowego. ... Bóle kręgosłupa, bóle w klatce piersiowej, duszności i bóle serca .. układu oddechowego, pokarmowego. Dlatego niezbędne jest wstępne badanie lekarskie i dalsza diagnostyka. Miałam *ataki* bólu serca od roku, przynajmniej tak mi się wydawało. Ucisk w klatce piersiowej, brak oddechu, ból serca, późni ... Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, nieprzemieszczony. Wąska jama przegrody przezroczystej, wariant rozwojowy układu komorowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości półkul mózgu miernie poszerzona, cechy niewielkie ...

Negatywne sutki stosowania leku Timonil u dziecka .. układu moczowego. Jeśli chodzi o działania uboczne mogą pojawić się np. bóle i zawroty głowy, senność, ból brzucha, suchość w jamie ustnej, występują jednak rzadko. ... Sport po udarze mózgu u dziecka .. układzie krzepnięcia. Możliwość nawrotu oczywiście istnieje. Ważna jest zatem profilaktyka i dalsza diagnostyka. Powrót do normalnej aktywności jest możliwy, jednak po około 3 - 6 miesiącach od udaru. ... Neurologiczne podłoże alergii .. układu nerwowego. Dlatego stres może nasilać dolegliwości, a Hydroxyzyna jest lekiem przeciwlękowym. Proponuję literaturę z zakresu zaburzeń psychosomatycznych, bo wiele chorób ma ścisły związek z układem nerwowym. ...

Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo ,asymetryczne - nieco szerszy trzon komory bocznej prawej. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Zmiany zanikowe związane są najprawdopodobniej z wiekiem i zmianami n ... Diagnostyka nerwobólów międzyżebrowych .. układu oddechowego. ... Bóle i drętwienie lewej strony głowy przy uszkodzeniu układów nerwowych .. układów nerwowych. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? Najlepiej jak przepisze Pani wynik CT głowy. Samo stwierdzenie uszkodzenia układu nerwowego nie jest rozpoznaniem jako takim, ale stwierdzeniem ogólnym. ...

Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym .. Układy komorowe , przesztrzenie podpajęczynówkowe i przedowy słuchowe - wszystko w porządku. Co może oznaczać to ognisko ? Bo nie mam pojecia. Guz ? Torbiel? Nowotwór? Opisana zmiana to raczej zmiana naczyniopochodna, ale zalecane ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. Układ komorowy nadnamiotowy w dużym stopniu poszerzony szerokość komory III 11 mm symetryczny nie przemieszczony. gęstość tkankowa pnia mózgu i półkul móżdżku prawidłowa komora IV poszerzona. cech krwawienia śródczaszkowego nie st ... Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i ataki duszności .. układem oddechowym. Warto wykonać diagnostykę bólu kręgosłupa ( rtg, mr ) oraz jeśli duszność ponownie się pojawi skontaktować się z lekarzem POZ. ...

Zawroty głowy, podwójne widzenie i wymioty po przebudzeniu .. układu nerwowego ( guz mózgu ). ... Skurcze w głowie po zapaleniu nerwów obwodowych .. układ nerwowy. Przy najmniejszym zdenerwowaniu odczuwam skurcze w głowie. Nie mogę pić kawy, ani alkoholu. Czy mogą to być następstwa zapalenia nerwów obwodowych, czy muszę zgłosić się do innego specjalisty? Oczywiście mogą to być ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszczony względem linii pośrodkowej, jego wielkość w granicach normy. Pozostałe wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w granicach normy. Bardzo proszę o przełożenie tego na pro ...

Nieznaczne napięcie układu komorowego nadnamiotowego .. układ komorowy nadnamiotowy nieco napięty, brak cech przesięku. Co może oznaczać taki zapis? W zasadzie taki opis nic jeszcze nie oznacza. Należy za pół roku wykonać badanie kontrolne. Wszystko zależy także od tego jakie objawy u ... Przestrzeń przymózgowa na granicy normy u dziecka .. układ komorowy mózgu, asymetryczny z szerszą komorą boczną. Co jej jest? Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Wcześniejsze badanie wykazało przestrzeń przymózgową na granicy normy. Trudno mi ocenić, nie widząc obu wyników ... Ciągła senność i bardzo długi sen a hipersomnia .. układowe tj. zaburzenia endokrynologiczne. ...

Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. Układ komorowy symetryczny,nieposzerzony. Bardzo proszę o odpowiedź bo bardzo się tym denerwuję. Dziękuję za opis. W badaniu stwierdzono zmiany demielinizacyjne, związane z SM lub naczyniopochodne. Badanie nie wskazuje przyczyny. ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. układu komorowego - lewa komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy.Dodam że leczę się na nadciśnienie tętnicze i mam dodatkowe skurcze komorowe.Czy te zmi ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - nieco szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). ...

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo, bez cech ucisku. Zbiornik podstawy mózgowia niezmienione. Pień mózgu i rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Wn. Zmian rozrostowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Naczyniopochodne ogn ... Podwójne widzenie, ból głowy i drżenie rąk .. układu wzrokowego ( np. choroby rogówki ). W następnej kolejności będzie trzeba wykluczyć choroby neurologiczne tj. uszkodzenie nerwów okoruchowych, miastenię, SM. Drżenie rąk może być związane z podwójnym widzeniem, ale może mieć ... Uczucie otępienia, izolacji i zaburzenia wzroku .. układzie wzroku, ale nie można takiej możliwości wykluczyć. Czy możliwe, że są to objawy migreny? ...

Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Intensywność sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu, móżdżek ) prawidłowa. Niewielkie, przyścienne pogrubie ... Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. układu komorowego - lewa komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy.Dodam że leczę się na nadciśnienie tętnicze i mam dodatkowe skurcze komorowe oraz na mi ... Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. układu nerwowego występuje i nie można go lekceważyć. Zapalenie mózgu jest poważnym stanem chorobowym, który wiąże się z występowaniem powikłań tj. zaburzenia pamięci, koncentracji, zaburzenia nastroju. Nie można jednak wykluczyć, ...

Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). Proszę o interpretację wyniku. W zasadzie op ... Rokowania w przypadku wyściółczaka u młodej osoby .. układu nerwowego wywodzący się z komórek, które wyściełają układ komorowy. W większości przypadków łagodny i nie dający przerzutów. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu guza, jeśli jest taka możliwość i/lub radioterapii. ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. układ komorowy prawidłowej szerokości, symetrycznie nie przemieszczony. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa prawidłowa. Pobolewa mnie głowa, mam zaburzenia równowagi, chodzę jak pijana, chwieję się na nogach gdy stoję, szumi ni w us ...

Atak drgawek, ślinienia się i omdleń .. układu nerwowego. Najlepiej udać się wpierw do lekarza rodzinnego, gdzie zostaną wykonane podstawowe badania krwi, zostanie Pani następnie skierowana do neurologa. ... Poszerzone rogi potyliczne komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny .. układu komorowego ( tworzenia się wodogłowia ). Warto za 3 - 6 miesięcy wykonać badanie kontrolne. ... Bóle głowy, wymioty, drgawki i krwotoki z nosa .. układu nerwowego. ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. Układ komorowy bez przemieszczeń. Zbiorniki podstawy i struktury tylnego dołu czaszki w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku MRI mózgu z kontrasrtem i informację czy należy się martwić, wiek 46 lat. Nie ma Pan większych po ... Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. układ krzepnięcia, cholesterol, następnie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa, MR głowy. Większość z wymienionych badań już mialam. - Moje wyniki: WBC - 5,8 RBC - 5,00 HGB - 14,5g/dL HCT - 42,0% MCV - 84,0fL MCH - 29,0pg MCHC - 34,5 P ... Rokowania przy samodzielnym oddychaniu i braku reakcji źrenic na światło w śpiączce .. układu nerwowego, tu wskutek niedotlenienia. Zimna woda mogła nieco załagodzić obszar uszkodzenia. Myślę, że należy jeszcze trochę czasu poczekać. ...

Szanse na wyzdrowienie po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej po zapaleniu płuc .. układu nerwowego, wszystko powinno powrócić do normy. Witam, ja bylam w śpiączce farmakologicznej *tylko* 9 dni również przez zapalenie płuc i pneumokoki. Z pierwszego dnia po przebudzeniu nie wiem kompletnie nic, z drugiego dopie ... Zmiana naczyniopochodna w centrum półowalnym oraz zaniki korowe nad- i podnamiotowe .. Układ komorowy bez zakłóceń i przemieszczeń. Zaniki korowe nad - i podnamiotowe umiarkowanego stopnia. Czy może to mieć coś wspólnego z tym, że mama ma problemy z mówieniem? Wszystko pamięta, mówi płynnie, ma zdolność planowania i ... Odczuwanie mrowienia i prądu podczas całowania .. układu współczulnego, obkurczenie naczyń krwionośnych. ...

Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. układało ciało. Chirurg dziecięcy stwierdził kręcz szyjny prawostronny czego nie potwierdził neurolog stawiając diagnozę - asymetria ciała i zlecił rehabilitację. Dziecko w chwili narodzin otrzymało pkt w skali Apgar ( lekarze stw ... Dziedziczność wodogłowia wrodzonego .. układem nerwowym? W jakim stopniu schorzenie to jest dziedziczne? Wodogłowie wrodzone może być częścią kilku chorób wrodzonych, co do dziedziczenia nie mam pewności w tej sytuacji. Jeśli ma Pani obawy należy skonsultować się z gen ... Możliwe konsekwencje poszerzonych centralnych części komór bocznych .. układu komorowego mózgu wskazuje na wodogłowie. Jeśli powiększenie jest nieznaczne, może to być cecha wrodzona. Warto skonsultować wynik z neurologiem osobiście, ponieważ będzie mógł zbadać Pana neurologicznie i powiązać wynik bad ...

Układ komorowy nieco powyżej górnej granicy normy .. układ komorowy nieco powyżej górnej granicy normy,nieprzemieszczony ( komora boczna lewa nieco szersza w porównaniu z przeciwległą ) miernego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych jak w przypadku zmian zanikowych ... Ból po lewej stronie klatki piersiowej przy wyrównaniu lordozy szyjnej .. układowa toteż wyniki badań mogą być zafałszowane. Obecność przeciwciał IgM świadczy o świeżym zakażeniu boreliozą. Także podwyższone ASO należy wyjaśnić ( przebyta angina? ). tak dokładnie to była angina ,bardzo często mnie dopad ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Niewielki zanik korowy na sklepistościach półkul mózgu i większego stopnia zanik korowy móżdżku. Wynik badania jest prawidłowy. Niewielki zanik korowy związany jest z ...

Niestabilność kręgosłupa szyjnego, wstrząśnienie rdzenia i stłuczenie kręgów szyjnych .. układu nerwowego. Powinna Pani wykonać morfologię krwi i jonogram, należy także wykluczyć zaburzenia elektrolitowe. witam.ostatnie badania miałam tuż po wypadku czyli 9 miesięcy temu.miałam robione CT głowy MNR i RTG nic nie wykaz ... Drętwienie rąk z wykluczeniem chorób kręgosłupa .. układu nerwowego tj. SM. ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych niezmieniona. W badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologi ...

Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo,bez cech ucisku.Zbiorniki podstawy mózgowia w normie. Uwidoczniono wpuklenie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego.Przedni płat przysadki uciśnięty,lejek prze ... Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy .. układu komorowego, róg czołowy węższy. Co to dla mnie oznacza? Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Przy takich wynikach powinien Pan przebywać pod obserwacją, najlepiej w szpitalu. Leczenie jest objawowe. Występujące objaw ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. Układ komorowy symetryczny, ciało modzelowate kształtne. Brak cech patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu. Brak cech wzmożonego ciś. śródczaszkowego. Obustronnie w okolicy czołowo ciemieniowej umiarkowane poszerzenie przy ...

Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. Układ komorowy symetryczny , nieprzemieszczony , nieuciśnięty , nieposzerzony. Zbiorniki przymózgowe i struktury tylnojamowe w normie . Dodam że mam 29 lat i jestem własnie po operacji wyzej wspomnianego guza tego najwiekszego w p ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. Układ komorowy symetrtczny , nieposzerzony. Rezerwa płytowa zachowana. Poza tym badanie uwidoczniło przyscienne pogrubienie błony sluzowaj obu zatok szczękowych . Co do pogrubienia błony śluzowej zatok szczękowych niezbędna jest k ... Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Proszę o interpretacje mam potworne bóle głowy. jestem po stłuczeniu głowy. Większych nieprawidłowości, szczególnie pourazowych nie stwierdzono. Ogniska naczyniopochodne tworzą się w raz ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieposzerzony, symetryczny. Prawidłowy obraz struktur pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach półkul mózgowia prawidłowej szerokości. zawartość siodła tureckiego i oczodołó ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczania. co o tym myślicie? czy to sugeruje SM? do neurologa czekam dopiero na wizyte a umieram z nerwów.nic poza tym nie zauwazam u siebie prócz tego praktycznie stałego *unoszenia si ę* ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. układ komorowy ,głównie w zakresie komór bocznych z zaokrąglonymi rogami czołowymi,obraz może sugerować niewielkiego stopnia wodogłowie normotensyjne. Wynik eeg :w okolicach tylnych mózgu rejestruje się napadowo liczne 1 - 2 sekun ...

Nawracające bóle pod łopatkami .. układu moczowego, przewodu pokarmowego, układu kostnego, a także dyskopatię z uciskiem na korzenie nerwowe. Stąd nie zalecam od razu udawać się do neurologa, w razie potrzeby lekarz POZ wyda odpowiednie skierowanie. Pod uwagę nale ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. Układ komorowy symetryczny, bez zniekształceń i przemieszczeń. badanie EEG marzec 2011 opis badania: czynność podstawowa EEG zachowana. W odprowadzeniach ciemieniowo - potylicznych rejestruje się fale alfa 10,7 - 11,2Hz o amplitud ... Antykoncepcja przy lekach na epilepsję .. układ krzepnięcia, lipidogram ). ...

Pulsujące bóle głowy w okolicy potylicznej .. układem pokarmowym. Czy te problemy mogą być związane z ciśnieniem? Jak sprawdzić co mi jest? Takie objawy mogą być wynikiem np. nadciśnienia tętniczego. Należy wykonać przez kilka dni kilka pomiarów, najlepiej 3 razy dziennie o s ... Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. układ komorowy nieposzerzony, położony pośrodkowo. W głowie jądra ogoniastego drobne ogniska o charakterze bliznowatym, poza tym zmian ogniskowych nie stwierdza się. Badanie angio KT koła tętniczego mózgu nie wykazuje cech malform ... Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych .. układu nerwowego np. procesy demielinizacyjne, choć tu raczej typowy ból kręgosłupa nie występuje. ...

Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. Układ komorowy pośrodkowy, nieprzemieszczony. Przewody słuchowe wewnętrzne symetryczne bez cech destrukcji kostnej. Nie widać zmian kostnych. Bardzo proszę o odpowiedź, z góry serdecznie dziękuję... ... Prawdopodobieństwo wyleczenia się z wodogłowia .. układ drenujący, a nie ma mowy o wodogłowiu. Czy to oznacza, że już go nie mam? Trudno mi jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii. Skoro zastawka jest niedrożna, a mimo to wodogłowie nie narasta, brak postępu choroby to jedna ... Ból kręgosłupa szyjnego promieniujący do łopatki i dłoni .. układem naczyniowym lub chłonnym. Warto to wykluczyć. Pod uwagę należy brać zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, jeśli mimo prawidłowego MR, zostały opisane nieprawidłowości w rtg. Jednak nie prowadzą one do obrzęku. ...

Bóle stawów nóg i rąk oraz przeskakiwanie kości w rękach i kręgosłupie .. układową, która wymaga szerszej diagnostyki. ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przepuklina przepony siodła z przypartą przysadką mózgową. Wpuklanie się migdałków móżdżku na ok. 6 mm ponizej płaszczyzny otworu potylicznego wielkiego. badania krwi , morfologia, bioche ... Silne bóle głowy, utraty przytomności i spadek masy ciała .. układu nerwowego. Najlepiej zgłosić się niezwłocznie do lekarza POZ, który po dokładnym badaniu jeszcze zadecyduje do jakiego specjalisty najlepiej się udać, wyda skierowanie, do poradni lub bezpośrednio do szpitala. ...

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po podaniu paragmagne ... Skutki uboczne przyjmowania Avonex na stwardnienie rozsiane .. układzie krwionośnym w postaci zmniejszenia liczy limfocytów, białych krwinek, zmniejszenia liczby płytek krwi. Jednak za każdym razem będzie Pani dokładnie badania, zostaną też wykonane badania laboratoryjne, także proszę się nie ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Patologicznego wzmocnienia kontrastowego śródczaszkowego nie stwierdzono.* ...

Zaniki korowe oraz zwapnienia w szyszynce, sierpie mózgu i komorach bocznych .. Układ komorowy nadnamiotowy,symetryczny,nieposzerzony. Co to oznacza? ... Samoistne zrośnięcie czaszki po pęknięciu .. układu nerwowego nie stwierdzono. Można stosować apap doraźnie, dużo wypoczywać w łóżku, oszczędzać wzrok. Objawy powinny ustąpić w ciągu 10 - 14 dni. ... Zanik czucia nad kolanem i drętwienie palców przy przepuklinie piersiowej .. układzie nerwowym. ...

Odszkodowanie za błąd lekarski przy porodzie skutkujący porażeniem mózgowym dziecka .. układu nerwowego i nie zawsze jest to wina lekarza. Najlepiej dowiedzieć się od lekarza, który powiedział Pani, że popełniono błąd, czego konkretnie on dotyczył, najlepiej uzyskać to na piśmie. Potem kontaktować się z prawnikami. ... Schorzenia w obrębie naczyń mózgu przy skłonności do zakrzepicy .. układ komorowy z nieznacznie poszerzoną prawą komorą? Czy jeżeli mam skłonności do zakrzepicy, mogę cierpieć na to schorzenia w obrębie naczyń mózgu? Tak, skrzeplina może zlokalizować się w obrębie naczyń mózgowia. Możliwe, że nud ... Zmiany izointensywne w mózgowiu .. Układ komorowy bez cech wodogłowia, nieprzemieszczony, o zaznaczonych rogach potylicznych komór bocznych jak poprzednio. Co oznaczają zmiany izointensywne ponieważ córka zawsze miała zmiany ale hiperintesywne. Proszę o odpowiedź m ...

Objawy choroby Parkinsona .. układu nerwowego. W dodatku postępującą. Główne objawy to spowolnienie ruchów, sztywność mięśni i drżenie spoczynkowe, niewyraźna mowa, chód drobnymi kroczkami, zaburzenia pamięci, trudności w połykaniu pokarmów, ślinotok i łojoto ... Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych i układ komorowy położony pośrodkowo .. układ komorowy położony pośrodkowo. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Wynik badania jest prawidłowy. Nie ma w nim powodów do niepokoju. Ponieważ nie napisała Pani jaki był powód wykonania badania i tak należy udać się do lekarz ... Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. układu nerwowego z zanikaniem komórek nerwowych w mózgu. Siostra ma niedowład lewej strony ciała, zaburzenia równowagi, bóle głowy, siostra nie może mówić. Lekarze nie wiedzą jakie leczenie zastosować, na razie bierze leki na chor ...

Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. Układ komorowy w całości poszerzony ( komora III poszerzona do 17 mm ), nieprzemieszczony. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej na sklepistości płatów czołowych i ciemieniowych , przy biegunach skroniowych oraz w tylnej jami ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. Układ komorowy bez cech ucisku i przemieszczeń, nieco niesymetryczny - prawa komora boczna szersza od lewej nieco asymetryczny zanik mózgu - większy po stronie prawej. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To wynik badania ... Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. układ krzepnięcia krwi, glukoza, morfologia i pomiar kontrolny ciśnienia tętniczego. Duże znaczenie mają ewentualnie choroby towarzyszące. ...

Samoistny zanik jamy przegrody przezroczystej i poszerzenia komór .. Układ komorowy był poszerzony oraz była jama przegrody przezroczystej. Kilka dni temu miałem robiony MRI i okazało się, że komory mam prawidłowe i nie mam tej jamy. Jedyna wada jaka się pojawiła to torbiel pajęczynówki. Czy tamte ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepuklina lędźwiowo-szyjna .. układa się po stronie przednio - lewej worka oponowego i schodzi prawie dol dolnej krawedzi trzonu S1. Dodatkowo na poziomie L5/S1 aktywne odczyny zwyrodnieniowe w obrębie blaszek granicznych sąsiadujących trzonów kręgów. Morfolog ... Otwieranie oczu, zaciskanie dłoni i prężenie się przy wybudzaniu ze śpiączki po zawale .. układu nerwowego. Powoli jest wybudzany. Tata bardzo się pręży, robi dziwne miny, kaszle, wypycha język, nagle otwiera oczy. Ciśnienie ma w normie, krążenie stabilne, oddycha sam przez rurkę tracheostomijną. Czy tata ma szansę wyz ...

Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. Układ komorowy nadnamiotowy nie poszerzony, z niewielką asymetrią - nieco szersza komora boczna po stronie prawej, nieco szerszy róg skroniowy po stronie lewej. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe.. Struktury tylnojamowe o prawi ... Problemy z pamięcią przy chorobie serca .. układu nerwowego np. otępieniu. Warto skonsultować się z neurologiem osobiście, przepisze leki wpływające na pamięć. ... Ból pleców przy skrzywieniu bocznym kręgosłupa lędźwiowego .. układ kręgów. Jeśli chodzi o ćwiczenia, najlepiej udać się na rehabilitację ruchową. Po zakończonej rehabilitacji należy niektóre ćwiczenia wykonywać samemu w domu, CODZIENNIE. Inaczej rehabilitacja potrzebna będzie 2 razy w roku, ...

Ból żeber i brzucha pod żebrami .. układu pokarmowego. Najlepiej konsultować się z lekarzem rodzinnym. ... Niesymetryczny układ komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej .. układ komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej lewej. Co to za choroba? Co ona oznacza dla dziecka? jak długo trwa leczenie? Wszystko zależy od przyczyny. Ważny jest wywiad okołoporodowy, jak przebiegał poród. Opisane ... Bóle w prawym boku przy wdechu .. układu oddechowego. Ważny jest charakter bólu. Proszę dokładnie obejrzeć skórę w tej okolicy, czy znajdują się tam niepokojące zmiany skórne. Warto udać się do lekarza POZ. ...

Diagnostyka uszkodzenia układu limbicznego .. układu limbicznego? Czy badanie EEG jest w stanie wykryć schorzenia związane z tym układem? Jeśli nie, czy jest w szpitalach wykonywane jakieś inne badanie w tym kierunku? ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. Układ komorowy symetryczny, o nieposzerzonym świetle. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Po dożylnym podaniu środa kontrastowego uzyskano dyskretne obrączkowate wzmocnienie ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki ner ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. Układ komorowy w normie. Wnioski: Obrazy MR niejednoznaczne. Konieczna okresowa kontrola MR, pod kątem różnicowania w pierwszej kolejności z procesem demielinizacyjnym ( decyduje obraz kliniczny ). - - - Moja żona zaobserwowała na ...

Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. układ komorowy w normie szerokosci,bez przemieszczen. szerokosc przestrzeni pod pajeczynowkowej w normie. polipowata zmiana w lewej zatoce szczekowej. Kliszę badania musi ocenić osobiście neurolog, porównać z objawami. Jeśli fakty ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. Układ komorowy bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni płynowych w normie. Zmiany naczyniopochodne nie są powodem do zmartwień, tak samo jak obraz kąta mostowo - móżdżkowego. Problemem jest zmiana usytuowana w moście, gdzie znajd ... Zmiany w jądrach podkorowych po zatruciu tlenkiem węgla .. układu nerwowego? Trochę boli mnie głowa i mam zmiany w EEG. Neuronie, Bardzo proszę napisz chociaż ogólnie jakie konsekwencje zdrowotne może to powodować. Brak odpowiedzi to jest to z czym zostawia się pacjentów. ...

Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. Układ komorowy w normie . CO robić .Co to jest ? W maju badanie prążków oligoklonalnych . Prosze o wyjaśnienie Niestety nie można jak na razie wykluczyć SM, musi zostać wykonana dalsza diagnostyka. Objawy i obraz MR kierują raczej ... Ataki nagłych wymiotów i bólów głowy .. układu pokarmowego czy też nerwowego. Warto udać się wpierw do lekarza POZ, który zweryfikuje podane informacje i skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty lub badania. ... Problemy z pamięcią i koncentracją oraz przekręcanie słów .. układam bezsensowne zdania. Co mi jest? Czy jest to coś poważnego? Co powinnam zrobić? Najlepiej zgłosić się do neurologa osobiście. Niestety poza wymienionymi objawami nie wiem ile ma Pani lat, czy na coś choruje i stosuje przewl ...

Dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego w zakresie pamięci krótko- i długotrwałej .. układu nerwowego w zakresie pamięci krótko i długotrwałej, funkcji wzrokowo - przestrzennych, uczenia się i sztywności myślenia. Mam 30 lat. Co to oznacza dla mnie? Co powinienem zrobić? ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Złącze czszkowo - kręgosłupowe niezmienione. Opisane w wyniku MR głowy zmiany wskazują na pochodzenie naczyniowe, są to najpewniej ogniskowe zmiany niedokrwienne w przebiegu miażdży ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. układu krzepnięcia krwi? Warto także wypytać kobiety w rodzinie po stronie żony czy miały podobne problemy. Witam, dzięki za odpowiedź. Rozmawialiśmy teściową czy coś podobnego się zdarzało jej, czy babci żony, czy w ogóle w rodzi ...

Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. układu komorowego bez cech gwałtownego narastania ciśnienia śródczaszkowego, szerokość trzonu komory bocznej prawej 31mm, lewej 32mm, szerokość komory III 23mm, komory IV 26mm* wariant anatomiczny pod postacią poszerzenia zbiornik ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. układ komorowy w normie szerokosci,bez przemieszczen. szerokosc przestrzeni pod pajeczynowkowej w normie. polipowata zmiana w lewej zatoce szczekowej. na rezonans zostałam skierowana z powodu mrowienia w dwoch palcach lewej ręki, ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. układ komorowy i przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone. Proszę pomóc z interpretować wynik bo ja nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi Wynik w zasadzie jest prawidłowy. Opisane zmiany naczyniopochodne są niewielkie, w ...

Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktury tylkojamowe oraz pień mózgu w normie. Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych obu komór bocznych śr. ok. 1cm, torbiel szyszynki śr. ok. 1cm. Mam 48 lat. Bard ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. Układ komorowy ustawiony w osi, symetryczny, prawidłowej szerokości. Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym wielkości ok. 56x26mm w ax, 56x18mm w sag. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy n ... Silne, wieczorne bóle głowy pomiędzy lewym okiem a lewym uchem .. układania się do snu. Zazwyczaj odczuwałem je w lewej części głowy, pomiędzy lewym okiem a lewym uchem. W ostatnim czasie kilkakrotnie zdarzało mi się, że podczas stania ciemniało mi przed oczami. Czuję coraz częstsze drętwienie n ...

Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. Układ komorowy miernie poszerzony . Brak wymienienia objawów utrudnia nieco interpretację wyniku badania. Zmiany jednak w obrazie MR mogą sugerować np. SM. Warto jednak wyjaśnić jeszcze przyczynę poszerzenia układu komorowego mózg ... Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. układ nerwowy - mózg ). Alkohol może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę leku, przez co może doprowadzić do ataku w razie zmniejszenia dawki leku, a w razie zwiększenia dawki może doprowadzić np. do śpiączki. Aha więc najlepszym wyjści ... Wszczepienie stymulatora nerwu błędnego .. układ limbiczny i twór siatkowaty, co zapobiega napadom. ...

Zaniki korowe płatów czołowych i ścieńczenie kości czołowej czaszki .. układem krążenia, cukrzyca i inne choroby metaboliczne, choroby nerek, zaburzenia gospodarki wapniowo - fosforanowej, predyspozycje rodzinne. Warto rozpocząć diagnostykę od podstawowych badań tj. morfologia, glukoza, jonogram, OB, ... Zapaść po odstawieniu leków na tiki nerwowe .. układu krążenia związaną z poszerzeniem światła naczyń krwionośnych, czyli znaczny spadek ciśnienia tętniczego i utraty przytomności. Ponadto stosowany lek spowodował u Pani uzależnienie, stąd objawy niewydolności układu krążenia ... Neurologiczne skutki wstrząsu alergicznego .. układu oddychania i krążenia, z możliwą niewydolnością co wtórnie może spowodować niedotlenienie i niedokrwienie mózgu. Są to jednak sytuacje rzadkie. ...

Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. Układ komorowy nie poszerzony. Złącze czaszkowo - kręgusłopowe przedstawiają się prawidłowo. zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Proszę o pomoc, co to za ognisko? Czy jest to jakieś zagrożenie? Czy to początek jakiejś choroby ...