Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych

Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych

Opis badania:
Badanie wykonano w technice sekwencyjnej wielowarstwowej przed i po wzmocnieniu kontrastowym - Omnipaque 350.
Kolimacja 30 x 0,6mm, rekonstrukcja warstw grubości 3mm, 5mm, i 6mm w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych.

W obrębie substancji białej okołokomorowej w okolicach rogów czołowych kilka drobnych ognisk o obniżonej gęstości mogących odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym, zmiany nieliczne, największe ognisko widoczne w okolicy rogu czołowego komory bocznej prawej, ognisko wielkości około 0,6mm.
Innych zmian ogniskowych nie uwidoczniono.
Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony.
Migdałki móżdżku osadzone poniżej otworu wielkiego, ich dokładniejsza ocena możliwa w badaniu MRI głowy.

Bardzo bardzo proszę o wyjaśnienie w przyswajalny sposób wyniku badania.

EWA D.

Opisano małe zmiany naczyniowopochodne, które mogą świadczyć o niedokrwieniu w wyniku nadciśnienia tętniczego lub małego udaru.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ