Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Drobnoplamiste strefy hipotensji w istocie białej obu półkul

Drobnoplamiste strefy hipotensji w istocie białej obu półkul

Zanik niewielki kory, nieznaczne drobnoplamiste strefy hipotensji w istocie białej obu półkul, zmiany naczyniowo pochodne, układ komorowy w normie bez przemieszczeń.

MARIA

Opisywane są zmiany pochodzenia naczyniowego, jednak tego typu zmian się nie leczy.

lek. Tomasz Tykocki