Pytania neurologiczne » Śpiączka » Głęboka sedecja

Głęboka sedecja

Czy utrzymywanie pacjenta przez długi czas w stanie głębokiej sedacji czyni jeszcze jakieś inne szkody oprócz upośledzenia układu oddechowego?

Elwira

Określenie głęboka sedacja jest bardzo nieprecyzyjne. Nie wiem czy chodzi o śpiączkę farmakologiczną, czy sedację innego typu. Jeśli chodzi o śpiączkę farmakologiczną to pacjent musi być wtedy zaintubowany, gdyż ma zablokowany ośrodek oddechowy, oczywiście odwracalnie. Należy uważać na stężenie barbituranów, aby nie zablokować całkowicie metabolizmu neuronów, gdyż grozi to ich uszkodzeniem. Nie należy też stosować takiej śpiączki dłużej niż kilka dni, gdyż brak jest wtedy możliwości oceny neurologicznej chorego, jak i może dojść do uszkodzenia neuronów. Jednak w zakresie dawek terapeutycznych jest to mało prawdopodobne.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ