Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych

Pierwsze, które zrobiłam to było badanie EEG, które mówi:

Dyskretne zmiany w odprowadzeniach skroniowych, gdzie rejestrują się grupy nieregularnych fal theta 5-7 c/s o amplitudzie tła.

Kolejne natomiast:
Badanie MR głowy, wykonane w sekwencjach FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych (glowa bez kontrastu).

W badaniu MR głowy w zakresie istoty białej podkorowej obu okolic czołowych uwidoczniły się pojedyncze bardzo drobne o średnicy około 2 mm, ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR mogące odpowiadać drobnym zmianom naczyniopochodnym.

Poza tym i cechami jedynie zaznaczonego zaniku korowego móżdżku innych zmian ogniskowych nie wykazano.
Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony bez przemieszczenia struktur środkowych w linii dwubocznej.
Niewielkie przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zakresie prawej zatoki szczękowej.

Jestem 32 letnią, nie palącą i nie nadużywającą alkoholu, z niskim ciśnieniem tętniczym (zazwyczaj 100/62) kobietą.
Proszę o pomoc w interpretacji opisu badań.

Anita

Wynik badania EEG nie ma charakteru napadowego, w badaniu MRI mała zmiana naczyniowopochodna, która nie jest powodem do niepokoju.

lek. Tomasz Tykocki

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ