Pytania neurologiczne » Neurologia » Ogniska w płacie skroniowym

Ogniska w płacie skroniowym

Badanie wykonano w sekwencjach 3D FSPGRIR T1,frFSE T2 i FLAIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 2mm i 5mm.

W topografii zakrętu przyhipokampowego po stronie lewej widoczne jest 4mm ognisko o hiperintensywnym sygnale w sekwencjach T2-zaleznych, hipointensywne w sekwencjach T1-zaleznych widoczne jedynie na warstwach poprzecznych. Z uwagi na nieznaczną asymetrię rogów skroniowych komór bocznych (po stronie lewej nieco szarszy) powyższe ognisko może być wynikiem *wychdzenia z warstwy* , nie można jednak wykluczyć obecności niespecyficznego ogniska demielinizacyjnego. Poza tym sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Układ komorowy nieprzemieszczony.
Szerokości układu komorowego i zbiorników przestrzeni podpajeczynówkowej w normie.
Wskazana kontrola.

Edyta

W opisie brak informacji na temat podania kontrastu. Wydaje się że należy wykonać badanie kontrolne za 6 m-cy. Ważne jest też jaka była przyczyna wykonania badana, jakie są dolegliwości.

lek. Tomasz Tykocki