Komora

neurologiczne.pl & komoraBadania obrazowe mózgu .. komora IV, zbiorniki podstawy, zatoka prosta i strzałkowa, górna krawędź piramidy kości skroniowej. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . 3 ) L.P. Rowland, ... Anatomia układu nerwowego .. komorach bocznych mózgowia. Z komór tych przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej znajdują się trzy otwory, który ... Mózgowie .. komory boczne, ciało modzelowate łączące obie półkule ze sobą i przegroda przezroczysta. Kresomózgowie dzieli się na dwie półkule, z których każda składa się z czterech płatów. Od przodu znajdują się kolejno płaty czołowe, ciemien ...

Dystrofia miotoniczna .. komorowy ) i zaburzenia rytmu serca, zaparcia, dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego oraz zaburzenia osobowości, senność i spowolnienie. Obraz dystrofii miotonicznej może być różnorodny. Jednak ma ona zwykle łagodny przebie ... Krwotok śródmózgowy .. komorowego nawet śmierć. Rozpoznanie ustala się w oparciu o objawy neurologiczne, tomografię komputerową ( CT ), angio - CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypadku krwotoku śródmózgowego jest przeciwwskazane. Leczen ... Wodogłowie .. komorowego mózgu. Wodogłowie dzieli się na wodogłowie zamknięte, komunikujące i normotensyjne. Wodogłowie zamknięte Wodogłowie zamknięte to najczęściej występujący rodzaj wodogłowia. Spowodowane jest zablokowaniem odpływu płynu mó ...

Objawy wodogłowia .. komorowy, uciska i spycha, a nawet prowadzi do zaniku tkanki mózgowej powodując objawy bólowe, senność, złe samopoczucie i zaburzenie koordynacji ruchowej. Ponadto mogą wystąpić drgawki, zaburzenia świadomości, otępienie, zaburzen ... Leczenie wodogłowia .. komorowo - otrzewnowej odprowadzający nadmiar płynu mózgowo - rdzeniowego do jamy otrzewnej. Zapobiega to powikłaniom w postaci wgłobienia i śmierci mózgu. Diagnostyka wodogłowia Podstawowym badaniem diagnostycznym jest tomografia ... Guzy okolicy szyszynki .. komory trzeciej mózgu. Ku tyłowi znajduje się ona pomiędzy górnymi wzgórkami śródmózgowia. Jej długość to 12mm, szerokość 8mm, grubość 4mm. Komórki szyszynki zwane pinocytami ( pinealocyty ) produkują hormon - melatoninę, która od ...

Guzy przysadki .. komory trzeciej. Wielkość przysadki to 12mm na 6mm. Przysadka zbudowana jest z dwóch płatów: przedniego ( płat gruczołowy ) i mniejszego tylniego ( płat nerwowy ). Część przednia wydziela: hormon wzrostu, prolaktynę, hormon tyreot ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. komorowego mózgu. Objawy kliniczne guzów mózgu u dzieci Szczególną czujność u rodzica powinny wzbudzić przewlekłe bóle głowy, wymioty, zaburzenia widzenia ( podwójne widzenie ), zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia chodu, zab ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. komory trzeciej mózgu. W połowie przypadków występuje u dzieci pomiędzy 5. a 15. rż. Guz przybiera kształt niewielkiej litej lub torbielowatej zmiany albo dużej torbieli wypełnionej płynem. Guz wzrasta powoli. Do objawów należą: z ...

Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. komorowo - otrzewnowej, celem odprowadzenia płynu m - r do otrzewnej. ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Powyższy opis MRI sugeruje ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu. Najprawdopodobniej przebyła Pani mały udar ... Torbiel koloidowa .. komora III. Nie jest to zmiana złośliwa. Jednak jeśli się powiększy może doprowadzić do wodogłowia i spowodować poważne objawy neurologiczne. Zatem najlepiej zrobić badanie MRI mózgu i w zależności od wielkości umówić się na konsu ...

Obrzęk mózgu przy padaczce .. komorowy symetryczny wąski oraz spłycenie rowków mózgowych może przemawiać za niewielkim obrzękiem mózgu. Dodam że od 15 lat przyjmuję regularnie lek przeciwpadaczkowy. Mój lekarz prowadzący, który jest neurologiem trochę zlekcewa ... Poszerzone komory boczne i przestrzeń przymózgowa u dziecka .. komora trzecia 12mm. Jaka jest norma tych przestrzeni i czy można to lekami leczyć. Córka chodzi jeszcze do urologa ale urolog nie chce nic robić dopóki nie będzie wyleczona główka. Proponuję konsultacje w ośrodku o wyższej refere ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przestrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie piję, cholesterol poniżej normy. Proponuj ...

Wysoki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym po drenażu zewnętrznym .. komory, że nie pojawił się w nich płyn, podejrzenia padają na uszkodzenie struktury odpowiedzialnej za produkcję płynu. W związku z tym komory się nie płuczą i nie oczyszczają, powstaje białko zastoinowe - jak się go pozbyć, bo je ... Nie do końca usunięty guz móżdżku .. komorową Pudenza i ostatnio odczuwam ból głowy w miejscu w którym jest wstawiona. Należy wykonać kontrolne badanie CT głowy i zobaczyć czy nie ma wodogłowia, co może świadczyć o obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. Zastawki mogę być p ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Kości pokrywy czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Czy to poważne uszkodzenia? Opis badania CT nie pokazuje ja ...

Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. komorowej. Żadna z tych zmian nie uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Powyższy obraz nie jest jednoznaczny, ale nie można wykluczyć pierwotnego procesu demielinizacyjnego. Zaznaczone poszerzenie układu komorowego i wewnątrz czaszkow ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. komorowy położony ośrodkowo, mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są bardzo poważnym problemem. W raz z wiek ... Rezonans magnetyczny przy zastawce Pudenza komorowo-przedsionkowej .. komorowo - przedsionkową. W miesiącu wrześniu byłem u Neurochiruga to już kolejny specjalista który już mi nie może pomóc. Moje pytanie jest takie dlaczego lekarz stwierdził u mnie wodogłowie nieaktywne skoro zobaczył nieaktualne ...

Wodogłowie i objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego .. komorowy i lokalizację drenu zrobić badanie USG j. brzusznej ocenić koniec otrzewnowy. Proszę nie zwlekać z leczeniem. ... Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. komorowo w płacie skroniowym prawym widoczny drobny hiperintenstwny obszar o niejednoznacznym demilinizacyjnym naczyniopochodnym charakterze. Poza tym uwidocznione struktury mózgowia zmian patologicznych nie wykazują. układ komoro ... Zanik kory mózgowej a silne bóle głowy .. komorowy. Przestałam się leczyć, w tej chwili mam silne bóle głowy, tracę czucie w prawej stronie, robię się agresywna a za chwile plącze, nie mogę spać w nocy, zapominam coraz częściej. Czy to może oznaczać coś poważniejszego? Tr ...

Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo, symetryczny, bez cech ucisku Proszę o analizę wyników badan MR. Opisane są małe zmiany, jednak nie są specyficzne. Mogą być naczyniopochodne, po małym epizodzie niedokrwiennym, jednak br ... Asymetria układu komorowego .. komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. poza tym obraz ukladu komorowego i przestrzeni plynowych okołomózgowych prawidłowy Wyczytałam, że takie asymetrie dotyczą dzieci a ja mam 26 lat. Co prawda jestem osobą ... Diagnoza wodogłowia aktywnego .. komorowy. Najlepiej skontaktować się z neurochirurgiem , który zakładał zastawkę. ...

Torbiel koloidowa komory mózgu .. komory mózgu, średnicy 11 mm, po półtora roku wynik był taki sam, usłyszałam więc, że nie mam się czym martwić, ponieważ z torbielami raczej nic się nie dzieje. Jednak w 2008 roku ( po ok. 7 latach przerwy ) zostałam skierowana na ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. komory bocznej słabo wysycone ognisko hypodensyjne śr. ok. 5 mm, charakteru naczyniopochodnego. Poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Następnie miałam robiony rezonans ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej .. komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźnik Hakmana 8,5 cm. Torbiel pajęczynówki tylnej jamy czaszki 33x15mm, torbiel przegrody przezroczystej 3x60mm. Nigdy nie miałem i nie mam problemów z nauką, pamięcią czy te ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. komory bocznej cztery hyperintensywne ogniska w czasie T2 zależnym i FLAIR o śred do 6 mm. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki baz zmian. Po ... Poszerzenie zbiornika móżdżku .. komora IV. Proszę o interpretacje mojego MR. Skąpy opis, jednak raczej jest to wrodzony obraz mózgowia niż stan nabyty i patologiczny. ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. komorowej w okolicach rogów czołowych kilka drobnych ognisk o obniżonej gęstości mogących odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym, zmiany nieliczne, największe ognisko widoczne w okolicy rogu czołowego komory bocznej prawej, ognisko ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. komorowy nadnamiotowy nieposzerzony bez przemieszczenia struktur środkowych w linii dwubocznej. Niewielkie przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zakresie prawej zatoki szczękowej. Jestem 32 letnią, nie palącą i nie nadużywającą ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewej półkuli mózgu o wymiarze 5,5 na 4mm ), innych zmian ogniskowych w mózgu nie stwierdza się. Po dożylnym podaniu środka kontrastoweg ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogniskowych ani cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia. Zapalne zgrubienia śluzówki w zatokach szczękowy ...

Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe w normie. W opisie jest podejrzenie zmiany naczyniowopochodnej jednak nie ma powiedziane czy był podawany kontrast, gdyż na tej podstawie różnicuje ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ( sekwencja T2 ) może świadczyć o torbielowej zmianie, jednak nie ma wyniku po ... Zanik wzroku w prawym oku .. komory nieprzemieszczone. Po dożylnym dodaniu kontrastu brak patologicznego wzmocnienia sygnału w zakresie mózgowia. W celu dokładnej oceny struktur oczodołów w tym n.II do rozważenia wykonanie MR oczodołów z kontrastem. Okrężne p ...

Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. komorowej obu półkul hiperintensywne obszary w obrazach T2 zależnych oraz flair zlewające się przykomorowo odpowiadające najpewniej zmianom naczyniowopochodnym na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego. W obrębie pni ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. komorowych rozległą strefę hiperintensywną w obrazach T - 2zależnych i sekwencji FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszar ... Przebyte ognisko naczyniopochodne w istocie białej .. komorowego po stronie lewej. Czy mogę liczyć na przybliżenie w/w problemu oraz jego zagrożeniu dla mojego zdrowia? Zmiany naczyniowe tego typu mogą pojawiać się wraz z wiekiem, nie stanowią jednak problemu klinicznego. ...

Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. komorowy poszerzony w zakresie komór bocznych nieprzemieszczony. Asymetryczne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkej na tylnych sklepistościach lewego płata potylicznego w następstwie odcinkowego zaniku kory mózgowej z przewagą ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. komory IV po stronie lewej widoczne okrągłe ognisko o śr 5mm, o niższej gęstości w części centralnej, nie wzmacniające się po podaniu kontrastu - obraz sugeruje zmianę łagodną. Z uwagi jednak na małe wymiary zmiany i niemiarodajny ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, poszerzona przestrzeń nad robakiem i półkulami móżdżku, nerwy słuchowe bez zmian ogniskowych. MR szyi: zniesiona fizjologiczna lordoza z tendencją do tworzenia kifozy w odcinku szyjnym, w ...

Podejrzenie o SM po badaniu MR .. komory bocznej lewej oraz w pniu ciała modzelowatego wielkości 2,5mm. Poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylny ... Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. komory bocznej kilka drobnych ognisk zlewających się o łącznym wymiarze ok 25X20X16mm. Obraz nie jest typowy dla SM, przemawia za zmianami naczyniopochodnymi - na tle choroby małych naczyń? Do dalszej diagnostyki. Układ komorowy n ... Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. komorowy symetryczny, prawidłowej szerokości.Po dożylnym podaniu środka cieniującego nie uzyskano nieprawidłowego wzmocnienia ze strony struktur mózgowia. Od tej chwili minęło już 5 lat. Byłam dwa razy na konsultacji neurologiczne ...

Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. W głębokich partiach lewego płata skroniowego leży drobne ognisko jamiste o śr 6 mm.W istocie białej lewego pogranicza ciemieniowo - potylicznego wykazano pojedyncze ognisko ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. komory bocznej prawej na obwód i rozgałęziający się pajeczykowato w strukturach korowo - podkorowych tego płata. Podobna zmiana widoczna w płacie potylicznym lewym. W tych okolicach widoczne pasmowate ogniska podwyższonego sygnału ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. komorowy symetryczny, bez przemieszczeń. W obrębie skory głowy widoczne dwie owalne zmiany o niskim sygnale we wszystkich czasach ok 15mm - najprawdopodobniej włókniaki. Obraz MRI odpowiada zaburzeniom krążenia mózgowego. Nie ma s ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 roku życ ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. komorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyjnym. Pozostałe struktury mózgowia bez zmian og ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Zmiana spowodowana zaburzeniami krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze oraz lipidy. ...

Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Czy to coś skomplikowanego? Co oznacza ten opis medyczny hypodensyjne ognisko? Nadmienię, że mimo brania leków nadal mam zawroty głowy a bóle występują czasami o różnym nasileniu. Dostała ... Objawy infekcji przy założonej zastawce komorowo-otrzewnowej .. komorowo - otrzewnową. Od 3 dni ma gorączkę, a dziś pojawił się również katar i kaszel. Próbuje też łapać się za ucho jakby w tym miejscu ja coś bolało ( dodam , że po tej samej stronie co zastawka ). Zrobione było badanie CRP i w ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. komory mózgu bez zmian. Czy to należny rozpatrywać pod kątem SM? Jeśli chodzi o SM to trzeba zrobić badanie z kontrastem i wtedy ocenić. Czasami silne zmiany niedokrwienne, które mogą być w migrenie dają zmiany w MRI ale to nietyp ...

Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego .. komorowo w lewym płacie czołowym kilka łączących się ze sobą ognisk najpewniej desmielinizacyjnych. Zmiany te nie ulegają wzomocnieniu kontrastowemu. Poza tym obszar podwyższonego sygnału T2, FLAIR w okolicy rogów potylicznych kom ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. komorowy ustawiony po środkowo, nieposzerzony, dyskretnie asymetryczny - nieco szerszy po stronie lewej. Okienko trepanacyjne w łusce kości skroniowej lewej, słabo widoczna szczelina złamania w łusce kości potylicznej po stronie p ... Powikłania operacji torbieli w 3 komorze mózgu .. komorze mózgu się powiększa i zdecyduje się na jej operacje to z jakimi powikłaniami pooperacyjnymi muszę się liczyć ? Które występują najczęściej? I jak procentowo ryzyko powikłań występuje? Czy jest też opcja, ze po operacji nie ...

Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym .. komorowy symetryczny, prawidłowej szerokości. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Bardzo proszę o wyjaśnienie opisu. Badanie pokazuje nieprawidłowości w płacie czołowy, jednak nie wiadomo czym jest ta zmiana. Proponuję wy ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. komora III i IV bez widocznych patologii. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie było bez kontrastu. Mam 52 lata, od ponad 7 lat mam poważne problemy ze zdrowiem, stale postępujące i brak pełnej diagnozy. Proszę ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. Komora IV prawidłowa Czy to badanie potwierdza Zespół Parkinsona? Czy aby to nie jest coś innego? Mam 54 lata. Diagnozę choroby Parkinsona stawia się w oparciu o objawy. Badanie obrazowe mogą jedynie wykluczyć chorobę Parkinsona a ...

Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Dożylna iniekcja paramagnetyku nie ujawniła wewnątrz czaszkowych ognisk nieprawidłoweo wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono objawów MR wzmożonego ciśnienia śródczaszkow ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. komorowo i w centrum semivale widocznych około 10 ognisk hiperintensywnych w sekwencji PD i T2 zależnej o morfologii plak demielinizacyjnych śr. do 9 mm ( skany w płaszczyźnie strzałkowej ). Pojedyncze ognisko śr. 4 mm widoczne je ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojamowe bez zmian. Po podaniu środka kontrastowego nie stwierdzono obszarów jego patologicznego gromadzenia. Proszę o interpretację. Dodam, że nie ma jeszcze wyniku b ...

Lity guz zatoki szczękowej .. komorowy w normie szerokości bez przemieszczeń. szerokość przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Na granicy dolnej zakresu badania uwidoczniono lity guz tkanki podskórnej przynosowo - po stronie prawej na poziomie zatoki szczęko ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. komory bocznej, w obszarze torebki wewnętrznej, wyspy i częściowo wzgórza ) widoczny zatarty obszar hypodensji wielkości ok. 2,5 cm o charakterze zmian naczyniopochodnych ( niedokrwiennych ). Poza tym struktury mózgowe bez zmian o ... Ogniska w płacie skroniowym .. komorowy nieprzemieszczony. Szerokości układu komorowego i zbiorników przestrzeni podpajeczynówkowej w normie. Wskazana kontrola. W opisie brak informacji na temat podania kontrastu. Wydaje się że należy wykonać badanie kontrolne ...

Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. komorowy nieposzerzony. Zewnątrzmózgowe przestrzenie w normie. W oknie kostnym zmian nie stwierdza się. Nie wiem co sądzić o tym wyniku? Mam 40 lat. Ważne aby obejrzeć zdjęcia CT osobiście, opisano nieprawidłową zmianę może to być ... Glioza w płacie czołowym .. komorowy jest ustawiony pośrodkowo, symetryczny. W obrębie dużych pni tętniczych nie wykazano zmian. Proszę o wyjaśnienie wyniku z badania rezonansu magnetycznego. Zmiana w lewym płacie czołowym może odpowiadać przebytym niedokrwi ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. komorowych obecnie po prawej 6mm ( poprzednio 4mm ), po lewej 10mm ( poprzednio 7mm ). Sygnał struktur mózgowia w piętrze podnamiotowym oraz ciało modzelowate w normie. Układ komorowy w normie szerokości, bez przemieszczeń. Szerok ...

Drętwienie twarzy a migrena .. komorze o średnicy ok. 5 - 6mm o *niejasnym charakterze*. Neurolog zalecił powtórzenie badania po roku. Niestety nie zdążyłam tego zrobić, wyjechałam z Polski. Nie wiedziałam , czy mogę ubiegać się o takie badanie za granicą. Minę ... Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale .. komorowej a także w centrum semiovale widoczne są nieliczne hiperintensywne w obrazach T2 i PD - zależnych ogniska o wlk. do 4x8mm - zmiany na tle naczyniowopochodnym? Poza tym struktury mózgowia, zarówno piętra nad - jak i podnam ... Drobnoplamiste strefy hipotensji w istocie białej obu półkul .. komorowy w normie bez przemieszczeń. Opisywane są zmiany pochodzenia naczyniowego, jednak tego typu zmian się nie leczy. ...

Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykom ... Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. Komora boczna lewa asymetrycznie poszerzona z zaokrąglonym rogiem czołowym gł.12,5mm. Wskaźnik komorowo - półkulowy 0,47 poza tym układ komorowy nieposzerzony. Grubość płaszcza mózgowego po str. lewej 17mm w okol. potylicznej 19,8 ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. komorowy nieposzerzony, z pociąganiem rogu czołowego prawej komory bocznej. Zbiorniki podstawy i płynowe przestrzenie mózgowe w normie. Nieuwidocznione cechy świeżego krwawienia wewnątrzczaszkowego. Zmiany związane z przebytym krw ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Chciałabym dodać, że w ciągu roku pogorszył mi się wzrok, mam również osłabione mięśnie lewej ręki i bóle głowy. Czy mam powody d ... Kostniak kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej .. komorowy nieposzerzony, niewielki kostniak blaszki wewnętrznej prawej kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej... jestem po 2 zawalach z 2 stentami des i czy mam się bać? gdzie to to się leczy i czy wyleczy? Kostniak i aplaz ... Gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych .. komory boczne. Na podstawie opisu mogą to być torbiele. Jeśli występuje wodogłowie ( radiologicznie ) to trzeba się zastanowić nad leczeniem operacyjnym. Trzeba jednak zobaczyć zdjęcia. Opisane przez Pana objawy nie są typowe dla ...

Zmiany na tle naczyniowym .. komorowy nieposzerzony położony pośrodkowo. obustronnie w płatach czołowych widoczne są drobne rozsiane ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty białe ... Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. komorowy symetryczny, nieposzerzony nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To Usg przezciemiączkowe 8 miesięcznego dziecka, czy owe zmiany są groźne? Ognisko malacji w ciele modzelowatym należy obserwować ... Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymozgowe w normie. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów VII i VIII - ych nieposzerzone. Śladowe zmiany zapalne w ...

Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. komorowy symetryczny, nieposzerzony. Przymózgowie przestrzennie płynowe w okolicach czołowych do 5 mm, w górnej granicy normy. Po podaniu środka kontrastującego nie uwidoczniły się obszary patologicznego wzmocnienia. Proszę o obja ... Poszerzenie trójkąta komorowego .. komory bocznej szerszy od prawego 2 )przyścienne pogrubienie śluzówki w zatokach szczękowych i sitowiu z przewagą po stronie prawej. Czy mam się obawiać w/w rzeczy? Co one w ogóle oznaczają? Chciałabym zaznaczyć,że gdy miewam bóle ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. komory IV i wodociągu mózgu. Szczeliny móżdżku w niewielkim stopniu pogłebione. Czasami zdarzają mi się mroczki przed oczami, ból gałek ocznych przy poruszaniu nimi. Na co dzień mam wrażenie osłabienia prawej strony ciała, a także ...

Przewlekłe, tępe bóle głowy .. komory bocznej lewej pojedyńcze drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal. i FLAIR , naczyniopochodne - torbiel szyszynki o wym. 9*10mm - w obrazach DWI nie stwierdza się ognisk spełniających kryteria swieżego niedok ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. komorowy pod i nad namiotowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. W warstwie korowej prawego płata ciemieniowego trójkatny obszar hipointensywny w czasie T1, a hiperintensywny w czasie T2 z wytłumieniem sygnału sekwencji FLAIR, odpow ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. komorowy prawidłowej szerokości. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa ( poza niewielkim modelowaniem przysadki przez niewielką torbiel pajęczynówki wpuklająca się w obręb siodła toreckiego - cechy zespołu częściowo pustego si ...

Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe w normie. Na podstawie opisu jest to zmiana niedokrwienna. Jednak opisujący ma pewne wątpliwości co do tego rozpoznania. Dobrze aby ktoś obejrzał z ... Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. komory bocznej poj. zmiana hiperintensywna W T2,PD i FLAIR, izointenstwna w T1, nie ulegająca wzmocnieniu kontrastowemu, obraz sugeruje zmianę naczyniopochodną. Czy to są jakieś poważne zmiany? Z czego mogą wynikać? Czy mogą powod ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio - MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza się cech tętniaka niedrożności ani innej malformacji naczy ...

Drobne zmiany naczyniopochodne w prawym płacie czołowym .. komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo. Zmiany naczyniowopochodne wynikają zaburzeń ukrwienia mózgowia, głównie z powodu miażdżycy naczyń mózgowych. Klinicznie nie ma możliwości leczenia tego typu zmian. ... Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu. ... Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. komora boczna po lewej stronie. Poszerzony zbiornik wielki. Od 6 dni mam bardzo silne bóle głowy, ból jest wędrujący po całej głowie, jednakże skupia się na czubku głowy, potylicy i stronie prawej. Wystąpiły nieznaczne nudności, w ...

Zespół częściowo pustego siodła .. komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Cechy hyperostosis frontalis. Proszę o interpretację badania MR mózgu. Badanie było wykonane z powodu upo ... Torbiel pajęczynówki w obrębie szczeliny Sylwiusza .. komorowy ustawiony pośrodkowo, z cechami impresji na trzon komory bocznej prawej. Widoczne cechy impresji na płat czołowy prawostronnie. Występują u mnie częste zawroty i bóle głowy. Czy i jakie leczenie stosuje się w takim przypa ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. Komora IV,III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowej szerokości. Gałki oczne i przestrzenie pozagałkowe niezmienione. Przysadka mózgow ...

Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. komorowo ogniska o wzmożonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR; największa zmiana tego rodzaju lokalizuje się w sąsiedztwie części tylnej trzonu komory bocznej i ma wymiary ok 15 x 9mm. Pojedyncze ogniska o zbl ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. komorą 4. Niedawno odebrałam powyższy wynik RM dziecka 14 lat. Czy wynik jest dobry? Czy te zmiany mogą występować od urodzenia. Neurolog twierdzi że nic się nie dzieje w mózgu. U dziecka następuje regres umysłowy od 2 lat, ponadt ... Brak przegrody komór bocznych .. Komora 3 i 4 nieposzerzone. Obraz może sugerować wadę OUN - brak przegrody komór bocznych. Brzmi strasznie. Proszę o interpretację wyniku badania usg przezciemiączkowego mojego 4 - miesięcznego synka. Opis może sugerować wadę anat ...

Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. komorowe bez cech wstecznego wchłaniania pmr. Drobny zanik korowo - podkorowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Drobne przykomorowe ogniska hipodensji najpewniej o typie n - pochodnym. Następnie dostał mąż ... Skutki zamartwicy w rozwoju dziecka .. komory ) w 11. Miesiącu było już w granicach normy. Powiedziano nam że już nic się nie ujawni. Dziecko rozwija się dobrze od miesiąca chodzi do przedszkola, niewyraźnie mówi ale nawet wierszyki próbuje powtarzać. Moje pytanie brzm ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. komorowo w płacie potylicznym lewym - przebyta zmiana naczyniopochodna? Układ komorowy nie poszerzony, w osi. Dodam że badanie zostało wykonane ponieważ po porodzie ( podane znieczulenie zewnątrzoponowe ) bardzo bolała mnie głowa. ...

Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. komory bocznej o śr 4mm,ok 4 ognisk podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.bocznej prawej przechodząca na ciało modzelowate o wym.7*4mm charakter zmian nie jest jednoznaczny - ze względu jednak na obraz z ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. komory bocznej. W trzonie ciała modzelowatego oraz podnamiotowo zmian nie stwierdza się. Obraz MR tych zmian sugeruje etiologię demielinizacyjną, ale nie spełnia kryteriów rozpoznania choroby ( np. SM ) Nie wykazano wzmocnienia zm ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. komorowy ustawiony jest pośrodkowo, symetryczny, nieuciśniety. Zbiorniki podstawy mózgu w normie. Wydaje mi się ze wyniki są dobre. Zmiana może być pochodzenia niedokrwiennego mózgowia, zależy też jakie są objawy kliniczne. W przy ...

Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. komorach bocznych torbiele splotów naczyniastych ze zwapnieniami o wymiarach ok. 1.7x1.2 cm. Natomiast dzisiaj odebrałam wyniki MR głowy z kontrastem i w opisie nie ma o tych zmianach w ogolę wzmianki. Jest napisane tylko: w odnod ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. komory bocznej ) - zmiana naczyniopochodna / niedokrwienna? / demienilizacyjna?. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okolica katów m - móżdżkowych niezmieniona. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie ... Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. komory bocznej mózgu. W pół roku temu pobrano biopsję i wykonano odbarczenie głowy ( do dziś niedowład prawostronny i afazja ) z badania histopatologicznego nie udało się postawić rozpoznania,obraz kliniczny sugeruje złośliwą post ...

Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. Komora III i IV prawidłowe. Czy to jest coś poważnego? Czy da się to wyleczyć? Jaka może być przyczyna tych zmian? Na podstawie opisu może to być zmiana torbielowata, jednak dobrze aby neurolog lub neurochirurg zobaczył zdjęcia, g ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. komorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne pojedyncze ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogn ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. komorowy ustawiony pośrodkowo, prawidłowej wielkości - pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli, poza tym istota biała bez zmian, bez cech obrzęku - struktury tylnego dołu czaszki prawidłowe - ...

Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, bez wyraźnej asymetrii. 5. Torbiel przegrody przezroczystej szer.5 mm. 6. Ciało modzelowate widoczne w całości. 7. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości, zach ... Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. komory bocznej lewej w ośrodku półowalnym - najprawdopodobniej zmiana naczyniopochodna ok.3 mm. Układ komorowy nie poszerzony z pogłębionymi rogami potylicznymi komór bocznych. Struktury środkowe nie przemieszczone. Do neurologa m ... Zastawka komorowo-otrzewnowa z powodu wodogłowia a poród .. komorowo - otrzewnową z powodu wodogłowia o niejasnej etiologii. Mam straszny problem ponieważ mieszkam na stałe w Szkocji a tutaj opieka medyczna jest na średnim poziomie. Jestem w ciąży i bardzo się boję bo to już 29 tydzień a n ...

Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Zaznaczone zmiany śluzówkowe w sitowiu lewym. Wnioski: Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR,DW w istocie białej obu półkul mózgu. Mam 34 lata. Na podstawie opisu ki ... Naczyniak w móżdżku .. komorowych uwidoczniono 6mm zmianę hiperintensywną w pierwszej kolejności o charakterze naczyniopochodnego uszkodzenia istoty białej. Widoczne przestrzenie Virchowa - Robina. Proszę o interpretację wyniku badania opisanego powyżej ... Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. komorowo widoczne jest ognisko o podwyższonym sygnale sr. 4mm mogące odpowiadać zmianie naczyniopochodnej. Układ komorowy szerszy w zakresie komór bocznych i komory III /szer.do 12mm/ ustawiony pośrodkowo. Co się z tym robi i co t ...

Ryzyko dziedziczenie wodogłowia syna na jego dzieci .. komorowego czy anomalie rozwojowe mózgowia. To te przyczyny mogą decydować o dziedziczności. ... Zmienność anatomiczna przegrody przezroczystej .. komorowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, wariant postaci wąskiej jamy przegrody przezroczystej i vergi przestrzeń podpajęczynówkowa nieco szersza w okolicy czołowej i skroniowej. Co to znaczy? Opis CT przedstawia zmienność anato ... Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyścienne zgrubienia tkanek miękikch w zatokach szczękowych i sitowych. następne badanie tętnic szyjnych prawa tętnica kręgowa szerokość 4,5 mm ...

Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. komorowy położony pośrodkowo, poszerzony o cechach umiarkowanego wodogłowia wewnętrznego ( wsk Ewansa ok.0.38 ), bez znamiennych cech przenikania płynu m - r. W okołokomorowej lokalizacji istoty białej przy rogu przednim komory bo ... Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. komorowy nie przemieszczony, nie poszerzony, z odsznurowaniem rogu czołowego lewej komory bocznej - wariant. Przestrzeń podpajęczynówkowa umiarkowanie poszerzona w tylnej jamie - cechy zaniku korowego móżdżku. Opis sugeruje zmiany ... Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. Komora boczna prawa wyraźnie modelowana. Komora III szer.3mm. W pozostałym zakresie mózgowia zmian patologicznych nie uwidoczniono. Mam operację wyznaczoną za miesiąc, czy poddać się operacji? Na podstawie samego opisu trudno pode ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. komorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można wykluczyć ogniska podwyższonego sygnału w obrębie rdzenia kręgowego na poziomie C1. Nie stwierdzono ce ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. Badanie zostało wskazane ze względu na częste bóle prawego oka, z zaburzeniem widzenia, p ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykom ...

Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Kości pokrywy czaszki bez zmian strukturalnych i pourazowych. ... Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. Komora boczna lewa wyraźnie szersza, w wymiarze dwubocznym mierzy 22 mm. Komora III o szerokości w granicach normy, podobnie komora IV. Ciało modzelowate cienkie, słabo widoczne. W łusce kości czołowej po stronie lewej widoczny ub ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. komorowo na pograniczu trzonu i rogu czołowego komory bocznej prawej wlk. ok. 8 mm i przy rogu skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej na wysokości centrum semiovale 6 mm o nieostrych obrysach. Pojedyncze b. drobne ogniska ...

Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. komory III dochodzi do 9mm, norma to 7mm. Proszę o interpretację tego wyniku. Opis mózgowia pokazuje odchylenia, jednak podjęcie leczenia uzależnione jest od objawów klinicznych. Dlatego zdjęcia powinien obejrzeć neurochirurg. ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu angio MR w obrębie dużych tętnic koła Willisa nie stwierdza się tętniaka, ani innej malformacji naczyniowej. Co oznacza t ... Skuteczne metody leczenia nawracającego guza w przestrzeni nadtwardówkowej .. komory olbrzymie, przewlekłe nacieki zapalne i osteoid. Widoczne są pojedyncze figury podziałów mitotycznych. Po usunięciu guza z przestrzeni nadtwardówkowej na poziomie l4 po stronie lewej oraz torbieli tętniakowatych z tkanek mi ...

Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. komora IV prawidłowe. Szczeliny móżdżku pogłębione. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowych części półkul móżdżku po stronie prawej średnicy ok. 3mm po lewej do 5mm. Asymetria tt. kręgowych, dominująca prawa. P ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. komorowy szeroki, komory boczne szerokości około 25mm bez cech ucisku i przemieszczeń. Rok temu miałam 13mm. Rezerwa Młynowa podpajęczynówkowa zachowana. Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu tego opisu, ponieważ nie mam możliwości ... Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawdopodobnie pochodzenia naczyniowego, związanego z ...

Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. komorowej, podkorowo dość liczne drobne 3 - 9mm ogniska nieprawidłowego sygnału nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. W prawej półkuli móżdżku ogniska do 5mm bez wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzem ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo, struktury tylnego dołu czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu. Objawy są tyle dokuczliwe,że nie potrafię normaln ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. komorowy symetryczny, nieposzerzony. Dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni. Chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze względu na to, że chciałem wykluczyć ...

Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe. Przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów nieposzerzone. Obraz zmiany niecharakterystyczny, badanie nie było wykonane z kontrastem. Obraz powinien być interpretowany zależnie o ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. komora III - 12mm, wsk. Huckmanna - 69 mm. W prawej półkuli mózgu i strukturach podnamiotowych zmian nie wykazano. Stan po kraniektromii lewostronnej. Mężczyzna ma 40 lat. Trudno na podstawie jedynie opisu postawić rozpoznanie, je ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Lekarz kierujący neurolog powiedziała, że nie ma dla mnie lekarstwa. Mam 68 lat. Niestety jeżeli doszło do zaawansowanych zaników kory mózgu i móżdżku to jest to stan nieodwracalny. Możn ...

Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. komorowy bez zniekształceń i przemieszczeń, prawidłowej szerokości. Rezonans magnetyczny nie został opisany, jednak lekarka stwierdziła, że nie ma nic niepokojącego, a zmiany naczyniopochodne mogły być spowodowane nadciśnieniem. P ... Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. komorowo, liczne rozsiane zmiany naczyniopochodne niedokrwienne. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okołokomorowo cechy glikozy niedokrwiennej. Bardzo proszę o przetłumaczenie, co to oznacza. Czy moja ma ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. komorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne smugowate obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obra ...

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. komorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne smugowate obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obra ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. komorową 10mm zmianę płynową - lakuna lub torbiel. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu, móżdżku i pniu mózgu. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przerost migdałka gardłowego. W EEG wyszło: Zap ... Przewlekły krwiak przymózgowy o morfologii krwiaka podtwardówkowego .. komory bocznej i przemieszczeniem struktur środkowych ok,7mm na strone lewą.co nalezy dalej robic ? spokojnie czekac na zabieg? ile mamy czsu?? To zależy jak szybki jest przyrost krwi oraz jaki jest stan chorego. Istotne powiększe ...

Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. komorowy symetryczny, prawidłowej szerokości. Po dożylnym podaniu środka cieniującego nie uzyskano nieprawidłowego wamocnienia ze strony struktur mózgowia. Wypisano do domu z zaleceniami opieki w poradni neurologicznej i niewiele ... Drobna torbielka cavum Vergae .. komora Vergi to wariant anatomiczny stanu prawidłowego ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Komora_Vergi ). Okrężny przerost śluzówki w zatoce szczękowej jest wynikiem stanu zapalnego. Natomiast torbiel powinna zostać skonsultowana z ne ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. komorowy prawidłowej szerokości,symetryczny. Niest stierdz się ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie struktur wewnątrzczaszkowych. Czy naprawdę nikt nic nie wie? Czekam na odp. Pozdrawiam. W zasadzie w wyniku b ...

Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. komorowej rozlane słabo odgraniczone obszary hiperintensywne bez cech wzmocnienia pokontrastowego - demienilizacyjne?. Asymetria układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. Poza tym obraz układu komorowego ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. komorowy symetryczny, nieposzerzony. Płyn w prawej zatoce szczękowej. MR Odcinka piersiowego: Cech dyskopatii stenozy ani zwężenia otworów międzykręgowych nie uwidoczniono. Zmian śródrdzeniowych nie stwierdzam. Ostatnio w odcinku ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. komorowo stwierdzono obecność licznych, kilkumilimetrowych ognisk hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, o niespecyficznym, zapewne naczyniopochodnym charakterze. Innych zmia ...

Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. komorowy nieprzemieszczony, o prawidłowych wymiarach. I teraz pytanie : odrost czy zmiany po radioterapii? Niestety na podstawie tego wyniku badania nie można ustalić jednoznacznie czy są to zmiany po radioterapii czy nawrót choro ... Poszerzona szczelina międzypółkulowa i przestrzeń płynowa w okolicy płatów czołowych .. komorowy symetryczny o szerokości w granicach normy rozstaw rogów czołowych bocznych 31mm. Struktury linii nieprzemieszczone. Zmian ogniskowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa w okolicy płató ... Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. komora czwarta w normie, w okolicach czołowych widoczne pęcherzyki powietrza.Bez ewidentnych cech uszkodzeniaOUN, CZY PACJENT ROKUJE POPRAWĘ I JAK TO TEORETYCZNIE MOŻE PRZEBIEGAC( 2tyg. po pojawiły się charakteropatie Jak to wynik ...

Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. komorowy symetryczny, nieposzerzony. Nieznaczne pogrubienie sluzówki w prawej zatoce szczękowej. Ciało modzelowate i struktury hipokampa budowy prawidłowej, jednorodne. Wskazana okresowa kontrola MR pod kątem opisanej przestrzeni ... Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Co oznacza ,,niewielki zanik robaka móżdżku*? Może to być obraz związane z przewlekłymi chorobami móżdżku. Stąd pewnie Pani objawy. Proszę napisać coś więcej o objawach, dodatkowych scho ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. komora trzecia poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetle.Rogi czołowe zaokrąglone.Szerokość obu komór bocznych do 52 mm.Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości.Komora czwarta nieposzerzona.Nie stwie ...

Zmiana o charwasopatii lenticulo-stariata na wzgórzu .. komory w normie, ale: Na wzgórzu po prawej stronie widoczne linijne zmiana o charwasopatii lenticulo - stariata. Czy to coś poważnego? Proszę poprawnie napisać rozpoznanie. Nie ma w mianownictwie pojęcia *charwasopatii*. ... Czas oczekiwania na badania rezonansu magnetycznego i CT głowy .. Komorowo - Przedsionkowy ).I chciałem się dowiedzieć które badanie jest lepsze i czy ja mogę mieć wykonanę badanie Rezonansem Magnetycznym mam zastawkę Pudenza ale niestety nie wiem jaki typ ja posiadam Trudno precyzyjnie powiedzi ... Poszerzone naczynia o przebiegu cranio-caudalnym wokół trójkąta lkb .. komory bocznej znajdują się poszerzone naczynia. Nie napisała Pani jaka była przyczyna krwawienia podpajęczynówkowego. Czy był to tętniak? Czy wynikało to z malformacji naczyniowych? Poszerzenie jest najprawdopodobniej z tym związ ...

Częściowa utrata pamięci przy stosowaniu Polsen .. komorowo - otrzewnową od około miesiąca, ale często boli go brzuch i ma uczucie jakby brzuch był spuchnięty. O czym to może świadczyć? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. komorowy nieprzemieszczony. Szerokości układu komorowego i zbiorników przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Szczególnie zaniepokoiła mnie informacja o demielinizacji. Co to właściwie oznacza w moim przypadku? Czy może to mieć z ... Leczenie nerwiaka nerwu VIII .. komory IV ), od boku wnikająca do nieco poszerzonego przewodu słuchowego wewnętrznego. Zmiana ku górze sięga poziomu wyjścia nerwu V prawego, ku dołowi prawie poziomu foramen jugulare. Ku tyłowi od litej masy guza obecna jest prze ...

Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. komora trzecia poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetle.Rogi czołowe zaokrąglone.Szerokość obu komór bocznych do 52 mm.Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości.Komora czwarta nieposzerzona.Nie stwie ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. komorowy nie poszerzony z zaznaczoną asymetrią komór bocznych względem linii pośrodkowej - prawidłowe przestrzenie płynowe przymózgowe. Byłam z wynikiem u neurologa powiedział ze to nic takiego sie nie dzieje ze moge miec słabe na ... Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. komorowego z przejsciem na okolice wzgorz. Poszerzenia przestrzeni plynowych w obrebie bruzd polkulowych. Poza tym gestosc substancji szarej i bialej w normie. Uklad komorowy symetryczny, szerokosci granicznej, nieprzemieszczony. ...

Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. komorowy, wąski* drugi wynik *układ komorowy bardzo waski* 3 wynik *ukad komorowy bardzo wąski i dośc waskie zbiorniki podstawy. nie widzimy ognisk patologicznych. Wnioski; Obraz CT mózgu moze odpowiadac pseudotumor cerebri.* po k ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. komorowej,zwłaszcza w sąsiedztwie tylnych części komór bocznych,obszary hiperintesywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podst ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. komorowe hipodensyjne obszary leukoaraiozy nasilone w lewej półkuli. Wśród hipodensyjnychzmian niedokrweinnych na pograniczu wartstw górnokomorowych i podszczytowych centrum semiovale lewej półkuli drobne ok 5mm hiperdensyjne ogni ...

Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. Komora 4 prawidłowa.Szeroki zbiornik wielki o wymiarach 41x19x28mm.Struktury móżdżku o prawidłowej gęstości tkankowej,dostosowane do poszeżonego zbiornika wielkiego.Przestrzenie płynowe przymózgowe o szerokości w granicach normy b ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. Komora IV, III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Miernie nasilone zaniki móżdżku. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowej szerokości. Gałki oczne i przestrzenie pozagałk ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. komorowego oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych W opisie MRI nie stwierdzono poważnych patologii, opisano zmiany naczyniowe, które nie stanowią problemu klinicznego. ...

Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych podpajęczynówkowych .. komora 4 bez zmian. Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych podpajęczynówkowych. W obrębie części kostnych ewidentnych zmian pourazowych nie uwidoczniono. Niewielkie zgrubienie śluzówki lewej zatoki szczękowej. Jestem po wypa ... Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony,przestrzenie podpajęczynówkowe w okolicach czołowych i ciemieniowych miernie poszerzone,pozostałe prawidłowe.Intensywność sygnału z istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa.Zmian organicz ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w postaci zwężenia tarczy m-komorowej .. komorowej L5 - S1 ze zmianami przeciazeniowymi w odpowiednich stawach m - komorowych.Zwapnienia w rzucie midnicy mniejszej po str. lewej - najprawdopodobniej zwapniale wezly chlonne Chyba chodzi tu o zmiany międzykręgowe a nie mię ...

Przewężenie tarczy m-komorowej z osteofitozą krawędziową .. komorowej* Th12 - L1,L1 - 12 z osteofitoza krawedziowa odpowiednich trzonow kregowych ... Krwiak mózgu po wypadku .. komory. Rozsiane włóknienie przegrody międzykomorowej. Stan po zawale. Świeży zawał mięśnia sercowego przedniej ściany lewej komory - diagnoza histologiczna. Obrzęk i zastój żylny płuc. Powiększenie wątroby z powodu zastoju żylneg ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. komory IV po stronie lewej widoczne okrągłe ognisko o śr 5mm, o niższej gęstości w części centralnej, nie wzmacniające się po podaniu kontrastu - obraz sugeruje zmianę łagodną. Z uwagi jednak na małe wymiary zmiany i niemiarodajny ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. komorowy symetryczny, nieposzerzony , nieprzemieszczony. Bardzo proszę o wyjaśnienie, W chwili obecnej chodzę, wróciłam do pracy, ale mam różne doleliwości drętwienie dłoni( stale ) i przemijające np. uczucie sztywności lewego bar ... Układ komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych .. komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych. Wymiar poprzeczny komór bocznych 31.2mm, głębokość komór bocznych prawej 3.8mm, lewej 4.9mm ( norma do 5mm ). Asymetria splotów naczyniówkowych oba nieznacznie szersze z p ... Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. Komora IV prawidłowa.Ciało modzelowate nieco uniesione,trzon szerokości 4 - 5 mm.Intensywnoś sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu,móżdżek )prawidłowa. Powietrznoś zatok obocznych nosa prawidłowa.Obraz budzi podejrzenie ...

Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Zaznaczone zaniki korowe, więcej w płatach czołowych. Kości pokrywy czaszki w normie. - - - - - I co ja mam o tym sądzić? Nic mi nie wyjaśniono po badaniu, absolutn ... Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. komorowy nieposzerzony, symetryczny. W okolicy podwyściółkowej komory IV, po stronie prawej zwapnienie o śr. 3mm. Kości czaszki bez widocznych patologii. Czy wynik budzi jakieś niepokojące obawy? Wynik CT jest prawidłowy. ... Zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych u dziecka .. komorowy zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych, poza tym bez cech istotnego poszerzenia, nieprzemieszczony. Nieco szersze przestrzenie płynowe przymózgowe w okolicy czołowo ciemieniowej do ok 0,5 cm.* Dodam iż rezonans miała rob ...

Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. komorowy nieprzemieszczony, trzony obu komór bocznych są dyskretnie szersze ( do 12 - 13mm ). Dyskretne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej w obu okolicach czołowych i na sklepistościach wysokich partii obu półkul mózgu. W ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. komorowy nadmiotowy ustawiony pośrodkowo,symetrycznie, bez cech ucisku.Zbiorniki podstawy mózgowia prawidłowe. Proszę o interpretację bo nie wiem o co chodzi a do lekarza mam dopiero na 13 września Oprócz niewielkiej zmiany średni ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. komora IV prawidłowe. Rezerwa objętościowa w poziomie foramen magnum zachowana. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli głowy ( trwają nawet do 12 dni ). Często towarzyszą temu zaburzenia widzenia oraz równowagi i ...

Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony,nieposzerzony,symetryczny.Niewielka ( średnicy 7mm ) torbiel szyszynki.Wodociąg mózgu prawidłowy.W obrębie tylnego dołu czaszki uwidoczniono poszerzony i wydłużony zbiornik wielki z towarzys ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykom ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. komora IV prawidłowe. Rezerwa objętościowa w poziomie foramen magnum zachowana. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli głowy ( trwają nawet do 12 dni ). Często towarzyszą temu zaburzenia widzenia, równowagi i nud ...

Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń. W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szćżćekowej owalna struktura o gęstości gęstopłynowej - polip? torbiel? * Badanie dotyczy mężczyzny 56 lat Z tego co wyczytałem to te *uogó ... Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. komorowej istocie białej w okolicy trójkątów komór bocznych widoczne nieregularne obszary hyperintensywne w obr. T2 zal. i sekw. Flair, hypointensywne w obr. T1 zal.; dość liczne, rozsiane ogniska o śr. 9 mm o takiej samej morfolo ... Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. Komora IV prawidłowa.Ciało modzelowate nieco uniesione,trzon szerokości 4 - 5 mm.Intensywnoś sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu,móżdżek )prawidłowa. Powietrznoś zatok obocznych nosa prawidłowa.Obraz budzi podejrzenie ...

Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. komorowy nieposzerzony , symetryczny. bardzo prosze o przybliżenie problematyki i czy radiolog mieszcząc znaki zapytania mógł nie rozpoznać zmian a może powinnam a wynikiem rezonansu zgłosić się do odczytu do innego specjalisty? T ... Skąpy rysunek bruzd i zakrętów przy dużym wodogłowiu u noworodka .. komorowe III stopnia. Po trzech tygodniach założono zbiornik Rickhama, wyniki usg: Szerokość komór 57 BPD83 wskaźnik evansa: 69%. Komory nierówne lewa nieco szersza. Po stronie prawej w stropie komory widoczne ognska porecefaliczn ... Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. komorowy symetryczny, nieposzerzony. Rezerwa płynowa zachowana. - Badanie zlecone po przebytym pozagałkowym zapaleniu nerwu wzrokowego Badanie obrazowe wyklucza w zasadzie, aby przyczyną pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego by ...

Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. komora nieco szersza - w granicach wariantu rozwojowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości mozgu i w tylnej jamie nieposzerzona.* Wykryta zmiana jest niewielka i najprawdopodobniej jest zmianą naczyniopochodną wymagając ... Brak przegrody komór bocznych .. Komora 3 i 4 nieposzerzone. Obraz może sugerować wadę cun - brak przegrody komór bocznych.* Brzmi strasznie. Proszę o pomoc. ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. komory bocznej 9mm, w okolicy rogu tylnego 11mm, w lewej półkuli w okolicy trójkąta komory bocznej 9mm. Zmiany na granicy korowo - podkorowej w obu półkulach mózgu o średnicy 7mm. Pojedyncze, drobne zmiany widoczne również w obręb ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Zmian ogniskowych w strukturze mózgu nie wykazano zarówno przed jak i po wzmocnieniu kontrastowym. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej po stronie lewej. Wnioski: j.w. Rozpoznania: G ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. komory bocznej prawej wykazuje restrykcję dyfuzji co sugeruje podostrą zmianę udarową. Przestrzenie płynowe szerokości odpowiedniej do wieku. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Wnioski: Naczyniopodobne ogniska w i ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. komorowy nieposzerzony, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Czy o jest SM? Borelioza została wykluczona Pozdrawiam Na podstawie opisu badań MRI - jest dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa, wyd ...

Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. komocyjna z dzieciństwa. Lekarz zalecił rezonans. W załączniku scan z mojego badania MR. Czy ten opis oznacza, że miałem małe udary mózgu? Czy oznacza to, że jestem dużo bardziej podatny na wylewy i udary niż inni ludzie. Czy powi ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. komorowy położony pośrodkowo, nieznacznie poszerzony, głównie w zakresie rogów tylnych, nieucisnięty. Przykomorowo zwłaszcza wokół rogów czołowych komór bocznych w istocie białej stwierdza się ogniska hiperinensywne w obrazach T2 ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. komorowy symetryczny, nieposzerzony Kątymostowo - mżdżkowe wolne W kośccu czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia naczynioruchowe? badanie wykonane u 6 ...

Poronny zespół Dandy-Walkera .. komora*? ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. komorowy nieposzerzony bez zniekształceń. Zbiorniki podstawy i płynowe przestrzenie mózgowe w normie. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez zmian ogniskowych i pourazowych. Nie uwidoczniono cech krwawienia wewnątrzczaszkowego. Krwi ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. komorowy symetryczny, nieposzerzony. Pozostałe przestrzenie płynowe poza układme komorowym nieposzerzone. Nie uwidoczniono patologicznych zwapnień. Nie uwidoczniono krwawienia śródczaszkowego, ani zmian pourazowych kości czaszki. ...

Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. komorowy symetryczny, nieposzerzony* tyle napisano w badaniu dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni ( chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze względu na ... Zaokrąglone rogi przednie komór bocznych u dziecka .. Komora trzecia ok 12mm. Szczelina pośrodkowa 9,6mm, poszerzona przestrzeń przymózgowa 6 - 7mm. Czy wcześniej także wykonano usg główki? Jaki był opis? Czy może jest to pierwsze usg? Z jakiego powodu wykonano to usg, czy coś się dz ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. komorowy oraz rowki mózgowe nieznacznie szersze w stosunku do wieku pacjenta ( zanik pourazowy? ). Innych zmian nie wykazano. EEG: Zapis prawidłowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...

Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. komorowy i struktura mózgowia bez zmian . w 2004 r. przepisano mi DEPAKINEchrono 0,3g ale po stosowaniu ok.3 mies musiałam odstawic ponieważ tabletki wywoływaly u mnie nadmierna sennosc i musialam je odstawic .Na dzien dzisiejszy ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. komorowo lewego płata czołowego widoczne pojedyncze ognisko hiperintensywne w obrazie T2 zależnym orazw sekwencji TIRM( FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie ko ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2 ...

Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2 ... Ryzyko kalectwa przy powiększonych przestrzeniach mózgu u niemowlęcia .. komorowego. To może być wodogłowie, które na początku będzie obserwowane i w zależności od tego czy będzie ono postępować podjęte zostanie właściwe leczenie ( operacyjne? ). ... Poszerzone przestrzenie okołomózgowe u niemowlęcia .. komorowy jest symetryczny, wąski. Co to oznacza? Jeśli brak innych nietypowych zachowań u dziecka to raczej jest to taka uroda dziecka, dziecko ma swoje upodobania i być może niedługo zacznie także z drugiej strony przewracać się ...

Torbiel pajęczynówki w środkowym dole czaszki i torbiel szyszynki .. komory bocznej lewej. Torbiel szyszynki modeluje wzgórki górne blaszki czworaczej. Czy to poważna sprawa? Z wynikiem powinna Pani udać się do neurologa, który musi rozważyć leczenie ( zachowawcze i kontrole lub leczenie operacyjne ... Przyczyny powstania wodogłowia u osoby dorosłej .. komorowego mózgowia ( w przebiegu niewydolności żylnej, zakrzepu ), rzadziej: nadprodukcja płynu mózgowo - rdzeniowego, w przebiegu guza mózgu ( objawy ucisku ), urazu głowy, krwawienia podpajęczynówkowe, zapalenia opon mózgowo - ... Zapis IVH II sopnia w karcie niemowlęcia .. komorowe bez wyraźnego poszerzenia komór, występujące u wcześniaków najczęściej w pierwszej dobie życia. Spowodowane niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego. Krwawienie I i II stopnia ustępują samoistnie, bez żadnych powikłań ...

Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony, Struktury tylnojamowe o prawidłowym obrazie. Szukałem w internecie odpowiedzi na moje pytanie, ale były one niespójne, a chciałbym, aby była ona konkretna. Liczę na pomoc. Po ... Poszerzenie IV komory po zapaleniu mięśnia twarzowego .. komora jest poszerzona. Co to może oznaczać? Czy jestem poważnie chory? Nie ma jako takiego mięśnia twarzowego. Za to występuje nerw twarzowy lub mięśnie twarzy. Proszę sprecyzować o co dokładnie chodzi. Poszerzenie komory IV może ... Poszerzone komory boczne u dziecka .. komora trzecia. Co ten wynik oznacza? Synek ma 6 miesięcy. To może oznaczać wodogłowie. Po jednym badaniu usg nie można jednak tego ocenić. Najlepiej wykonywać badania kontrolne i obserwować czy zaobserwowane nieprawidłowości uleg ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. komorowy dość prominentny ( adekwatny do wieku )* - przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone* - nie stwierdza się asymetrii w obrębie hipokampów i płatów skroniowych* - polipowaty przerost błony śluzowej w dolnej ścianie za ... Ogniska demielizacyjne w torebce zewnętrznej i istocie białej płata czołowego .. komorowego prawej komory bocznej. Patologicznych wzmocnień kontrastowych w badaniu nie uwidoczniono Zgrubienia błon śluzowych w zatokach szczękowych, komórkach sitowych z torbielą w zachyłku zębodołowym prawej zatoki szczękowej wi ... Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. kompleksy nerwów VII i VIII nie poszerzone. okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. śladowe zmiany zapalne w zachy ...

Podejrzenie obszaru o nieznacznie obniżonej gęstości .. komory bocznej lewej,podejrzenie ok7mm obszaru o nieznacznie obnizonej gestosci. Prosze o wyjasnienie tego co napisałam? ... Ognisko hipodensyjne-naczyniopochodne po urazie .. komorowy ustawiony pośrodkowo,symetryczny,nieposzerzony.W obrębie kości pokrywy czaszki szczelin złamania nie widać.Zatoki czołowe,sitowie,zatoka klinowa i układ pneumatyczny kości skroniowej - prawidłowo powietrzne. - - - Czy to ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. komorowy bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni płynowych w normie. Badanie zakłócone przez artefakty ruchowe* Pozdrawiam ...

Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. komorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny w obrazie T1 zale ... Obustronny niedosłuch odbiorczy, bóle głowy i choroba mitochondrialna .. komora boczna lewa szersza ) - odmiana anatomiczna,bez znaczenia klinicznego. Po podaniu kontrastu w okolicy czołowej lewej na poziomie warstw nadkomorowych uwidacznia się niewielki naczyniak żylny z naczyniem drenującym do zatoki ... Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo proszę o konsultację i o pokierowanie co dalej robić ...

Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. komorowej płata skroniowego prawej półkuli mózgu widoczne są drobne, pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej. poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych, o prawidłowej intensywności sygnału tk ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. komory bocznej słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym srodku półowalnym, o wym 3mm. Po podaniu kontrastu nie wykazano patologicznego wzmocnienia. Pozatym mózgowie bez zmian og ... Niespecyficzne obszary hiperintensywne w płacie czołowym prawym .. komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony, z przewagą objętości lewej komory. Niewielkie zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych. Obfitsza tkanka limfatyczna na tylnej ścianie gardła. Co oznacza taki opis? Proszę o szybką o ...

Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. komorowy nieprzemieszczony. Przykomorowo, na wysokości nieco powyżej rogu czołowego komory bocznej lewej niewielki obszar owalnego kształtu o nieprawidłowym sygnale, w największym wymiarze ok. 7 mm. Drobne ognisko w istocie białej ... Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. Komora IV poszerzona adekwatnie do zaników. Należy kontrolować ciśnienie, zmienić dietę na tą zawierającą mniej soli, starać się aktywniej wypoczywać. Bóle głowy prawdopodobnie zwiane są nieprawidłowym ciśnieniem. Warto skonsultow ... Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. komory mózgowe, zaburzony rozwój psychoruchowy i asymetrie napięcia mięśniowego. W badaniu EEG wystąpiły zespoły fal ostrych z wolna, iglice. O czym to świadczy? Czy dziecko ma padaczkę? Jak można temu zaradzić? Tak, opis wskazuje ...

Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. Komorowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii środkowej. W objętym badaniem odcinku rdzenia kręgowego zmian nie stwierdzono. Przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zatokach szczękowych z przewagą w zatoce szczękowe ... Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej .. komory bocznej, do różnicowania z ogniskiem niedokrwiennym. Reszta wyniku w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku. Co to oznacza, czy jest to groźne i co dalej powinienem z tym robić? Mało danych, jakie badanie było wykonan ... Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. komorowy bez przemieszczeń bocznych, nieprzemieszczony. Wąska jama przegrody przezroczystej, wariant rozwojowy układu komorowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości półkul mózgu miernie poszerzona, cechy niewielkiego zan ...

Zaniki korowo-podkorowe z poszerzeniem przestrzeni płynowych .. komory bocznej prawej ... Torbiel uciskająca zakręty bieguna przedniego płata czołowego .. komorowy nieprzemieszczony,nieposzerzony.W przednich partiach okolicy czołowej lewej obecność wrodzonej torbieli pajęczynówki o wymiarach:szerokość 43 mm,wysokość 35 mm i grubość do 17 - 18mm.W miejscu opisywannej torbieli wyrażne ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. komorowy ustawiony pośrodkowo ,asymetryczne - nieco szerszy trzon komory bocznej prawej. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Zmiany zanikowe związane są najprawdopodobniej z wiekiem i zmianami naczyni ...

Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. komory bocznej lewej widoczne jest pojedyncze ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych,wymagające ewentualnego różnicowania pomiędzy zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną.Pozatym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątr ... Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym .. komorowe , przesztrzenie podpajęczynówkowe i przedowy słuchowe - wszystko w porządku. Co może oznaczać to ognisko ? Bo nie mam pojecia. Guz ? Torbiel? Nowotwór? Opisana zmiana to raczej zmiana naczyniopochodna, ale zalecane jest w ... Poszerzone przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe u małego dziecka .. komory boczne i przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe. Co oznacza dla mnie ten wynik? Co jest mojemu dziecku? ...

Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. komora IV poszerzona. cech krwawienia śródczaszkowego nie stwierdza się. Nie stwierdza się obszaru nieprawidłowego gromadzenia środka kontrastowego Kości czaszki prawidłowe . Wnioski : Zaniki korowo - podkorowe mózgowia. Pojedyncz ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe.Przestrzenie płynowe przymózgowe i bruzdowanie na sklepistości mózgu nieposzerzone. W objętym badaniem odcinku rdzenia kręgowego zmian nie stwierdzono. ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. komorowy nie poszerzony , nie przemieszczony.Ciało modzelowate prawidłowej szerokości. Czy to Sm? badanie neurologiczne w normie neurolog kazała powtórzyć badanie z kontrastem za pół roku Niestety nie jestem w stanie wykluczyć ani ...

Jama przezroczysta i jama Vergi .. komora mózgu, która jest wariantem anatomicznym. Najczęściej obserwowana jest u dzieci, potem samoistnie zanika. ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. komorowej istocie białej mózgu, w okolicy rogu potylicznego komory bocznej lewej, pojedyncze, hyperintensywne w sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczy ... Nieznaczne napięcie układu komorowego nadnamiotowego .. komorowy nadnamiotowy nieco napięty, brak cech przesięku. Co może oznaczać taki zapis? W zasadzie taki opis nic jeszcze nie oznacza. Należy za pół roku wykonać badanie kontrolne. Wszystko zależy także od tego jakie objawy u Pani w ...

Powiększona jama Vergi w wyniku tomografii komputerowej .. komora mózgu. Częściej obserwuje się ją u dzieci, zwykle zanikają samoistnie. ... Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych .. komorowy symetryczny, nieposzerzony ustawiony pośrodkowo. Zbiorniki postawy wolne.Struktury kostne bez zmian. Co to oznacza? Zmiany metastatyczne to zmiany przerzutowe ( wtórne ogniska nowotworowe ). Pozostałe zmiany są pochodzeni ... Przestrzeń przymózgowa na granicy normy u dziecka .. komorowy mózgu, asymetryczny z szerszą komorą boczną. Co jej jest? Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Wcześniejsze badanie wykazało przestrzeń przymózgową na granicy normy. Trudno mi ocenić, nie widząc obu wyników badań, ...

Ból głowy i zaniewidzenie w jednym oku .. komorowo w okolicy rogo tylniego i gornej czesci komory bocznej prawej uwidoczniono 2 zmiany okragle ( hyperintensywne ) wieksze niz 5 milimetrow o charakterze uszkodzenia istoty bialej. Mam nadzieje ze dostane szybla odpowiedz, z ... Światło w lewej komorze mózgu a padaczka .. komorze mózgu. Czy jest to wystarczająca informacja do postawienia diagnozy, że mój syn choruje na epilepsję? Jakie są przyczyny powstania tej choroby? Nie bardzo wiem, co rozumie Pani pod pojęciem światło, ponieważ nie jest to ok ... Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. komorowy symetryczny,nieposzerzony. Bardzo proszę o odpowiedź bo bardzo się tym denerwuję. Dziękuję za opis. W badaniu stwierdzono zmiany demielinizacyjne, związane z SM lub naczyniopochodne. Badanie nie wskazuje przyczyny. Koniec ...

Długość życia przy malformacji naczyniowej .. komory mózgu. Podobno to malformacja naczyniowa, która jest wadą wrodzoną. Słyszałem, że ludzie z taką wada umierają do 20. roku życia, czy reszta rodzeństwa tez może mieć tą wadę? Proszę napisać o jaką chorobę dokładnie chodzi. J ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy.Dodam że leczę się na nadciśnienie tętnicze i mam dodatkowe skurcze komorowe.Czy te zmiany to coś b. poważnego?. ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - nieco szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. komorowy nieposzerzony, bez przemieszczeń. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości. W prawej zatoce czołowej i w komórkach sitowia po stronie prawej widoczne są zmiany zapalne. czy ktoś może mi to wyjaśnić? Ze zmiana ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo, bez cech ucisku. Zbiornik podstawy mózgowia niezmienione. Pień mózgu i rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Wn. Zmian rozrostowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Naczyniopochodne ognisko w ... Bóle głowy a poszerzona bruzda w okolicy szczeliny Sylwiusza .. komora IV prawidlowe. Drobne odcinkowe zgrubienie blony śluzowej o obrębie prawej zatoki szczękowej.( ? ) Poszerzona bruzda nie odpowiada raczej za bóle głowy. Przyczyną może być stan zapalny zatok, na co wskazuje wynik badania. N ...

Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. komora IV prawidłowe. Intensywność sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu, móżdżek ) prawidłowa. Niewielkie, przyścienne pogrubienia błony śluzowej w sitowiu i nieznacznie w zatoce czołowej. Przestrzenie podpajęczynówkowe ... Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. komor bocznych widoczne Orazio w obu platach ciemieniowych w warstwach nadkomorowych uwidocznily sie guzowate nacieki o charakterze metastatycznym z obecnoscia sfer obrzekowych wokol, ulegajace niejednorodnemu wzmocnieniu kontrast ... Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy.Dodam że leczę się na nadciśnienie tętnicze i mam dodatkowe skurcze komorowe oraz na migrenę z aurą wzrokową.Czy ...

Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). Proszę o interpretację wyniku. W zasadzie opis bad ... Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych i klinowych. Badanie EEG prawidłowe - nic nie wykazano. Obecnie synek przyjmuje Depakine. Czy po powyższym opisie mogę być pewna że jest to padaczka?? Czy to ... Rokowania w przypadku wyściółczaka u młodej osoby .. komorowy. W większości przypadków łagodny i nie dający przerzutów. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu guza, jeśli jest taka możliwość i/lub radioterapii. ...

Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. komorowy prawidłowej szerokości, symetrycznie nie przemieszczony. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa prawidłowa. Pobolewa mnie głowa, mam zaburzenia równowagi, chodzę jak pijana, chwieję się na nogach gdy stoję, szumi ni w uszach g ... Poszerzone rogi potyliczne komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny .. komorowego ( tworzenia się wodogłowia ). Warto za 3 - 6 miesięcy wykonać badanie kontrolne. ... Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. komorowy bez przemieszczeń. Zbiorniki podstawy i struktury tylnego dołu czaszki w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku MRI mózgu z kontrasrtem i informację czy należy się martwić, wiek 46 lat. Nie ma Pan większych powodów ...

Zmiana naczyniopochodna w centrum półowalnym oraz zaniki korowe nad- i podnamiotowe .. komorowy bez zakłóceń i przemieszczeń. Zaniki korowe nad - i podnamiotowe umiarkowanego stopnia. Czy może to mieć coś wspólnego z tym, że mama ma problemy z mówieniem? Wszystko pamięta, mówi płynnie, ma zdolność planowania i nagle ... Problemy z równowagą po wycięciu nerwiaka nerwu słuchowego .. komory mózgu i robak móżdżku ma przesunięte, natomiast lewa półkula móżdżku ulega rozmiękaniu. Co to oznacza? Jaki ma to wpływ na postępy w rehabilitacji? I czy jest możliwe by tata wrócił do formy sprzed operacji? ... Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. komorą ale po badaniach stwierdził ze to normalne u niektórych sportowców.Nic z sercem się nie działo.tylko teraz równiez czasem po wysuiłku czuje taką jak by zgage pali mnie cała róra wtedy mama mówie ze to od serca ale niewiem.J ...

Powiększona komora boczna u płodu .. komory bocznej. Czy wynik tego badania może świadczyć o wodogłowiu? Czy dziecko urodzi się zdrowe? Nie koniecznie oznacza to wodogłowie. Podczas rozwoju płodu czasami występuje poszerzenie jednej z komór, które w ciągu kilku tygod ... Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. komorowy symetryczny. Nieposzerzony. Sploty naczyniowe symetryczne. Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych. Przestrzeń przymózgowa nieco poszerzona do 4,2 mm po prawej i 5,6 mm po lewej. Szczelina wielka 6,9 mm. Obraz zmian poniedot ... Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych .. komory bocznej ( zmiany malacyjne ),zaniki korowo - podkorowe. Czy te zmiany moga dawac powyzsze objawy. Mama ma 83 lata. Opisane zmiany są związane z wiekiem, są one naczyniopochodne powiązane z miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tę ...

Ognisko wzmacniające się po gadolinie po dawnym urazie głowy .. komory bocznej, wzmacniające się po podaniu gadoliny. Co to oznacza dla mnie? Czy mogą być jakieś skutki uboczne tej zmiany? Niestety sam opis nie wskazuje na charakter zmiany. Może to być zmiana naczyniopochodna lub demielinizacy ... Możliwe konsekwencje poszerzonych centralnych części komór bocznych .. komorę III i IV oraz jamę przegrody przezroczystej. Czym to grozi? Obecnie leczę się z powodu zab. schizoafektywnych. Poszerzenie układu komorowego mózgu wskazuje na wodogłowie. Jeśli powiększenie jest nieznaczne, może to być cech ... Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. komorowej. Po stronie lewej w obrębie substancji białej nieco większa przeszczeń płynowa wielkości 0,9 cm sugerując obecność poszerzonej przeszczeni Virchofa Robina.Intensywność sygnału w obrębie substancji białej iszarej mózgowia ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. komorowy w linii posrodkowej był nieposzerzony.Ognisk patologicznego wzmocnienia nie stwierdzono. Dla lepszego obrazu choroby przytocze jeszcze wynik rezonansu ostatniego magnetycznego wykonanego 15. 07. 2009 Badanie wykonano w se ... Asymetryczne komory boczne u noworodka i słabe trzymanie główki .. komory boczne, lewa jest szersza. Czy ta asymetria niesie za sobą jakieś skutki uboczne w rozwoju córki? Z czym ona się wiąże i czym jest spowodowana? Pediatra powiedział, że jak na jej wiek, to dziecko słabo trzyma główkę. Czy to ... Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej .. komorowy nieposzerzony,bez przemieszczeń.Rezerwa płynowa podpajeczynówkowa zachowana. Zaniepokoiło mnie słowo* torbiel*,czy wszystko jest w porządku ,czy powinnam się niepokoić.Nadmieniam ,że wizytę u neurologa syn ma dopiero pod ...

Układ komorowy nieco powyżej górnej granicy normy .. komora boczna lewa nieco szersza w porównaniu z przeciwległą ) miernego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych jak w przypadku zmian zanikowych pneumatyzacja szczytu piramidy kości skroniowej po lewej stronieprosz ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych i klinowych. Badanie EEG przytoczę opis: *Badanie w czuwaniu, przy oczach otwartych czynności bioelektryczna niezróżnicowana przestrzennie. Przy oczach nieza ... Wymioty, silne bóle głowy i częste ataki padaczki przy wodogłowiu .. komora trzecia nie poszerzona, w części środkowej zaciśnięta przez stykające się ,duże przednio - przyśrodkowe części obydwu wzgórz możliwość zaburzeń krążenia płynu m - rdz. . Cechy aktywnego wodogłowia nie stwierdza się.Ostatnio ...

Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. komory bocznej prawej. Obraz może sugerować proces demielinizacyjny lub zmianę naczyniopochodną w dalszej kolejności zmianę npl. Poza tym obraz mózgowia i wewnątrzczaszkowych przestrzeni płynowych w granicach normy. Niewielkie zmi ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Niewielki zanik korowy na sklepistościach półkul mózgu i większego stopnia zanik korowy móżdżku. Wynik badania jest prawidłowy. Niewielki zanik korowy związany jest z proces ... Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemieszczony.Po podaniu srodka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia.Obraz MR w porownaniu do badania poprzedniego bez dynamiki,nie jest typowy dla procesu demielinizacyjnego Na pewno ...

Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. Komory boczne dyskretnie poszerzone . W okolicy prawego hipokampa torbiel wielkości 12 mm. a reszta ok . Czy to znaczy że kiedyś przechodziłam udar ? nie wiem jak się odnieś do poprzedniego badania ? proszę o pomoc ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych niezmieniona. W badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego ... Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo,bez cech ucisku.Zbiorniki podstawy mózgowia w normie. Uwidoczniono wpuklenie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego.Przedni płat przysadki uciśnięty,lejek przemieszc ...

Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy .. komorowego, róg czołowy węższy. Co to dla mnie oznacza? Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Przy takich wynikach powinien Pan przebywać pod obserwacją, najlepiej w szpitalu. Leczenie jest objawowe. Występujące objawy mogą ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. komorowy symetryczny, ciało modzelowate kształtne. Brak cech patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu. Brak cech wzmożonego ciś. śródczaszkowego. Obustronnie w okolicy czołowo ciemieniowej umiarkowane poszerzenie przymózgow ... Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. komory bocznej* Zmiany malacyjne to zmiany charakteryzujące się rozmiękaniem oraz rozpadem martwych tkanek ( tkanki mózgowej ) wskutek działania enzymów wydzielanych przez prawidłowe komórki otaczające. Przyczyną są urazy lub wyni ...

Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. komorowy o nieposzezonym swietle z dyskretna asymetria szerokosci rogow czolowych komor bocznych z przewaga swiatla komory prawej.Rezerwa plynowa podpajeczynowkowa zachowana...Przyscienne zgrobienie blony sluzowej zatok szczekowyc ... Owalne, niecharakterystyczne wzmocnienie w trzonie komory bocznej .. komory bocznej* po dozylnym dodaniu kontrastu? Niestety nie widząc kliszy trudno jest zinterpretować wynik badania. W wyniku radiolog powinien opisać jaka to może być według niego zmiana. ... Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. komory bocznej izointensywne ognisko w T1 i nieznacznie hyperintensywne w T2 o śr 12mm.Ulega intensywnemu wzmocnieniu po dozylnym podaniu kontrastu . W prawym płacie potylicznym hyperintensywne ognisko w obrazach T2 i ep2 diff o w ...

Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. komory bocznej. Zmiany nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Bez cech restrykcji cząsteczek wody w obrazach DWI. Obraz odpowiada najpewniej plakom demielinizacyjnym, w różnicowaniu należy uwzglednić ogn ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. komorowy symetrtczny , nieposzerzony. Rezerwa płytowa zachowana. Poza tym badanie uwidoczniło przyscienne pogrubienie błony sluzowaj obu zatok szczękowych . Co do pogrubienia błony śluzowej zatok szczękowych niezbędna jest konsult ... Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. komorowy symetryczny, nieposzerzony. Proszę o interpretacje mam potworne bóle głowy. jestem po stłuczeniu głowy. Większych nieprawidłowości, szczególnie pourazowych nie stwierdzono. Ogniska naczyniopochodne tworzą się w raz z wiek ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. komorowy położony pośrodkowo, nieposzerzony, symetryczny. Prawidłowy obraz struktur pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach półkul mózgowia prawidłowej szerokości. zawartość siodła tureckiego i oczodołów bez ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. komorowy nieposzerzony, bez przemieszczania. co o tym myślicie? czy to sugeruje SM? do neurologa czekam dopiero na wizyte a umieram z nerwów.nic poza tym nie zauwazam u siebie prócz tego praktycznie stałego *unoszenia si ę* czasem ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. komorowy ,głównie w zakresie komór bocznych z zaokrąglonymi rogami czołowymi,obraz może sugerować niewielkiego stopnia wodogłowie normotensyjne. Wynik eeg :w okolicach tylnych mózgu rejestruje się napadowo liczne 1 - 2 sekundowe g ...

Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. komorowy symetryczny, bez zniekształceń i przemieszczeń. badanie EEG marzec 2011 opis badania: czynność podstawowa EEG zachowana. W odprowadzeniach ciemieniowo - potylicznych rejestruje się fale alfa 10,7 - 11,2Hz o amplitudzie do ... Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. komorowy nieposzerzony, położony pośrodkowo. W głowie jądra ogoniastego drobne ogniska o charakterze bliznowatym, poza tym zmian ogniskowych nie stwierdza się. Badanie angio KT koła tętniczego mózgu nie wykazuje cech malformacji n ... Obrzęk obu półkul mózgowych po zawale z niedotlenieniem mózgu .. komory boczne. Czy ciocia ma szansę wyzdrowieć? Stan jest poważny. Duże znaczenie w rokowaniu ma ustępowanie obrzęku. W zasadzie to można jedynie czekać i monitorować stan ogólny, leczyć objawowo. Nie jestem w stanie powiedzieć na ...

Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. komory mózgowia - tzw. jamy Vergi. Wyraźna kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości prawej oliwki przez prawą t. kręgową. Proszę o pomoc i wyjaśnienie co mi może dolegać? Opisana zmiana ( kompresja rdzenia przedłużonego na wys ... Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. komorowy pośrodkowy, nieprzemieszczony. Przewody słuchowe wewnętrzne symetryczne bez cech destrukcji kostnej. Nie widać zmian kostnych. Bardzo proszę o odpowiedź, z góry serdecznie dziękuję... ... Prawdopodobieństwo wyleczenia się z wodogłowia .. komorowo - przedsionkową z powodu wodogłowia. Kilka miesięcy temu miałem atak silnych wymiotów i bólów głowy z bólem w klatce piersiowej. Po zbadaniu mnie lekarz powiedział, że dren jest za krótki i trzeba go usunąć. Na skierowani ...

Przyczyny udaru mózgu .. komorowego i rogu skroniowego lewej komory bocznej W wykonanym badaniu angio MR tętnic wewnątrzczaszkowych wykazano dominującą lewą ACA Wynik badania nie podaje przyczyny udaru, najpewniej etiologia niedokrwienna związana z niesta ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. komorowy nie poszeżony,symetryczny bez przemieszczeń.Kości czaszki w normie. Co to jest lakuna i czy jest to groźne? Jest to niewielka jamka najpewniej poudarowa, czyli ognisko niedokrwienia. Najlepiej wynik osobiście skonsultować ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przepuklina przepony siodła z przypartą przysadką mózgową. Wpuklanie się migdałków móżdżku na ok. 6 mm ponizej płaszczyzny otworu potylicznego wielkiego. badania krwi , morfologia, biochemia it ...

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. komory bocznej. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po po ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Patologicznego wzmocnienia kontrastowego śródczaszkowego nie stwierdzono.* ... Zaniki korowe oraz zwapnienia w szyszynce, sierpie mózgu i komorach bocznych .. komorowy nadnamiotowy,symetryczny,nieposzerzony. Co to oznacza? ...

Schorzenia w obrębie naczyń mózgu przy skłonności do zakrzepicy .. komorowy z nieznacznie poszerzoną prawą komorą? Czy jeżeli mam skłonności do zakrzepicy, mogę cierpieć na to schorzenia w obrębie naczyń mózgu? Tak, skrzeplina może zlokalizować się w obrębie naczyń mózgowia. Możliwe, że nudności ... Zmiany izointensywne w mózgowiu .. komorowy bez cech wodogłowia, nieprzemieszczony, o zaznaczonych rogach potylicznych komór bocznych jak poprzednio. Co oznaczają zmiany izointensywne ponieważ córka zawsze miała zmiany ale hiperintesywne. Proszę o odpowiedź martwię ... Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych i układ komorowy położony pośrodkowo .. komorowy położony pośrodkowo. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Wynik badania jest prawidłowy. Nie ma w nim powodów do niepokoju. Ponieważ nie napisała Pani jaki był powód wykonania badania i tak należy udać się do lekarza, któ ...

Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. komorą IV.Obraz TK może odpowiadać poszerzonemu zbiornikowi móżdżkowi - rdzeniowemu do różnicowania z torbielą pajęczynówki*.Obecnie brak równowagi zmniejszył się o jakieś 80% i jest prawie normalnie( lekkie otępienie ). Kilka dni ... Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. komora III poszerzona do 17 mm ), nieprzemieszczony. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej na sklepistości płatów czołowych i ciemieniowych , przy biegunach skroniowych oraz w tylnej jamie czaszki w zakresie zbiornika móżdżko ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. komora boczna szersza od lewej nieco asymetryczny zanik mózgu - większy po stronie prawej. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To wynik badania mojej mamy - 56 lat. Dodam, że mama na przykurcz lewej dłoni, jest ogólnie sp ...

Samoistny zanik jamy przegrody przezroczystej i poszerzenia komór .. komorowy był poszerzony oraz była jama przegrody przezroczystej. Kilka dni temu miałem robiony MRI i okazało się, że komory mam prawidłowe i nie mam tej jamy. Jedyna wada jaka się pojawiła to torbiel pajęczynówki. Czy tamte zmiany ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. komorowy połozony posrodkowo,poszerzony o cechach umiarkowanego wodogłowia wewnętrznego( wsk Ewansa ok.0.38 ),bez znamiennych cech przenikania płynu m - r.W okołokomorowej lokalizacji istoty białej przy rogu przednim komory boczne ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. komora boczna po stronie prawej, nieco szerszy róg skroniowy po stronie lewej. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe.. Struktury tylnojamowe o prawidłowej intensywności sygnałów. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie uwidoc ...

Niesymetryczny układ komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej .. komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej lewej. Co to za choroba? Co ona oznacza dla dziecka? jak długo trwa leczenie? Wszystko zależy od przyczyny. Ważny jest wywiad okołoporodowy, jak przebiegał poród. Opisane zmian ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. komorowy symetryczny, o nieposzerzonym świetle. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Po dożylnym podaniu środa kontrastowego uzyskano dyskretne obrączkowate wzmocnienie ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. komorowy w normie. Wnioski: Obrazy MR niejednoznaczne. Konieczna okresowa kontrola MR, pod kątem różnicowania w pierwszej kolejności z procesem demielinizacyjnym ( decyduje obraz kliniczny ). - - - Moja żona zaobserwowała następuj ...

Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. komory bocznej lewej,przykomorowo przy czesciach srodkowych komor bocznych i wysoko w prawym placie ciemieniowym, zmiany odpowiadaja najpewniej pierwotnej demielinizacji. układ komorowy w normie szerokosci,bez przemieszczen. szero ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. komorowy bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni płynowych w normie. Zmiany naczyniopochodne nie są powodem do zmartwień, tak samo jak obraz kąta mostowo - móżdżkowego. Problemem jest zmiana usytuowana w moście, gdzie znajduje si ... Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. komorowych widoczne jest ognisko o wysokim sygnale w czasie T2 zależnym i niskim w czasie T1 - wąskie ,długości 5mm położone osią długą poprzecznie do osi strzałkowej głowy - jest podejrzenie o ognisko demielinizacyjne . Podobne o ...

Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Złącze czszkowo - kręgosłupowe niezmienione. Opisane w wyniku MR głowy zmiany wskazują na pochodzenie naczyniowe, są to najpewniej ogniskowe zmiany niedokrwienne w przebiegu miażdżycy, cu ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. komorowy nieprzemieszczony, o prawidłowych wymiarach - obwodowe przestrzenie płynowe mózgu w granicach normy. I to tyle. I pytanie o ten torbiel i o to czy wyklucza on naturalną drogę porodu. Dodam, że objawy nie powtórzyły się. ... Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. komorowo - otrzewnowej. Oprócz chronicznego bólu i zawrotów głowy nie mam zadnych innych objawów. Badanie MRI wykazało: znaczne symetryczne poszerzenie układu komorowego bez cech gwałtownego narastania ciśnienia śródczaszkowego, s ...

Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. komory bocznej lewej,przykomorowo przy czesciach srodkowych komor bocznych i wysoko w prawym placie ciemieniowym, zmiany odpowiadaja najpewniej pierwotnej demielinizacji. układ komorowy w normie szerokosci,bez przemieszczen. szero ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. komorowy i przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone. Proszę pomóc z interpretować wynik bo ja nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi Wynik w zasadzie jest prawidłowy. Opisane zmiany naczyniopochodne są niewielkie, wynikać ... Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykom ...

Zwapniały oponiak .. komoroy nieposzerzony.Kościec czaszki bez zmian. Bardzo prosze o odpowiedż, czy wynik jest zły niepokojący czy inny? Lekarz neurolog który skierował mnie na badania jest nieobecny do 10 sierpnia stąd pytanie czy moge czekać czy zm ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktury tylkojamowe oraz pień mózgu w normie. Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych obu komór bocznych śr. ok. 1cm, torbiel szyszynki śr. ok. 1cm. Mam 48 lat. Bardzo dzi ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. komorowy ustawiony w osi, symetryczny, prawidłowej szerokości. Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym wielkości ok. 56x26mm w ax, 56x18mm w sag. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów ...

Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. komorowy symetryczny, nieprzemieszczony nieposzerzony,. poszerzenie płynowej przestrzeni przymózgowej. pozostałe przestrzenie płynowe mózgu w granicach prawidłowych. Nie stwierdzono objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W ... Zniekształcone rogi czołowe komory bocznej mózgu Mój syn urodził się w 40. tygodniu ciąży z powodu pierwotnego braku czynności skurczowej zagrażającej życiu. Teraz ma 10 miesięcy. USG głowy dziecka wykazało zniekształcone rogi czołowe. Dziecko ma trochę dużą głowę. Oprócz tego r ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. komorowy miernie poszerzony . Brak wymienienia objawów utrudnia nieco interpretację wyniku badania. Zmiany jednak w obrazie MR mogą sugerować np. SM. Warto jednak wyjaśnić jeszcze przyczynę poszerzenia układu komorowego mózgu. ...

Bóle głowy przy torbieli szyszynki i ogniskach podwyższonego sygnału .. komorowy prawodlowej szerokosci, bez ucisku ani przemieszczaenia . Torbiel szyszynki jest niewielka i do obserwacji. Ogniska podwyższonego sygnału w T2 mogą być zmianami naczyniopochodnymi, bez większego przełożenia klinicznego. B ... Bóle głowy przy poszerzeniu komory czwartej .. komorę czwartą. Co to oznacza dla mnie? Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Jeśli jest to jedynie nieznaczne poszerzenie, wymaga okresowej kontroli. W przypadkach nieco zwiększonego ryzyka należy ustalić przyczynę powiększ ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. komorowy nie poszerzony. Złącze czaszkowo - kręgusłopowe przedstawiają się prawidłowo. zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Proszę o pomoc, co to za ognisko? Czy jest to jakieś zagrożenie? Czy to początek jakiejś choroby? Doda ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ