Drobne ogniska

neurologiczne.pl & drobne ogniskaOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str prawej o charakterze naczyniopochodnym. Innych zmian ognisk ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. drobnych ognisk o średnicy do 0,7cm hiperintensywnych obrazach T2 zależnych sekwencji FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W ... Wypukliny zwężające otwór międzykręgowy .. drobne 5 mm ognisko hyperintensywne w obrazach T1 - i T2 - zależnych do różnicowania pomiędzy drobnym naczyniakiem, a ogniskiem przebudowy tłuszczowej. Co oznaczają wypukliny, które zwężają otwór międzykręgowy. Czy się to leczy? Z ...

Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. drobne, hiperintensywne w sekwencjach T2 zależnych ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu, ze zdecydowaną przewagą zmian w obrębie półkuli lewej. Żadne z ognisk nie wykazuje wzmocnienia po podaniu kontrastu. W obrębie najwi ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. drobne ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. drobnych ognisk o obniżonej gęstości mogących odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym, zmiany nieliczne, największe ognisko widoczne w okolicy rogu czołowego komory bocznej prawej, ognisko wielkości około 0,6mm. Innych zmian ognisko ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. drobne o średnicy około 2 mm, ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR mogące odpowiadać drobnym zmianom naczyniopochodnym. Poza tym i cechami jedynie zaznaczonego zaniku korowego móżdżku innych zmian og ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. drobne ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności in ... Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. drobne ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewego płata czołowego. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się zmian w obrębie ...

Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewn ... Małe zmiany naczyniopochodne .. drobnego, przebytego ogniska naczyniopochodnego w strukturach wyspy po stronie lewej ( średnica zmiany nie przekracza 0,5 cm ). Poza tym mózgowe i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe ( również okolica podwzgórzowo - przysadkowa ... Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów .. drobne ogniska hiperintensywne w obrazach Tl - i T2 - zależnych, mogące odpowiadać naczyniakom. Ma Pani dyskopatię na dwóch poziomach w odcinku szyjnym. Jeżeli występują silne dolegliwości bólowe kończyn górnych to warto skonsulto ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. drobnych ognisk hiperintensywnych w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych, odpowiadających przebytym zmianom naczyniopochodnym. W okolicach skroniowych stwierdza się obecność poszerzonych przestrzeni płynowych okołonaczyniow ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. drobnych niespecyficznych ognisk o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, największe o średnicy do 5 mm. Półkule mózgu i móżdżku bez innych ognisk patologicznych. Bez cech patologicznego wzm ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a także w móżdżku. Proszę o zinterpretowanie wyniku. Opis mało swoisty może sugerować zmiany naczyniowe, ale również dem ...

Drobne ogniska hyperintensywne w istocie białej .. drobne ogniska hyperintensywne w obrazach t2 - zaleznych - w istocie białej lewej okolicy czołowej oraz obustronnie do tyłu od rogów tylnych komór bocznych - do różnicowania pomiędzy zmianami demielinizacyjnymi a naczyniopochodnym ... Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i PD - zależnych w istocie białej obu półkul mózgu głównie podkorowo w płatach czołowych i ciemieniowych, nie ulegające wzmocnieniu. W okolicy trójkąta lewej komory bocznej kilka drobny ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. drobne ognisko jamiste o śr 6 mm.W istocie białej lewego pogranicza ciemieniowo - potylicznego wykazano pojedyncze ognisko naczyniopochodne 5mn śr. Struktury tylnego dołu czaszki, spoidło wielkie i pień mózgu bez nieprawidłowości. ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. drobnych ognisk o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konar ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. Drobne hipodensyjne ogniska śr. do 6 mm, o gęstościach płynowych, nieulegające wzmocnieniu po kontrastowemu w istocie białej płata czołowego i ciemieniowego lewej półkuli mózgu - drobne jamki malacyjne. Poza tym mózgowie bez widoc ... Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. drobne okrągłe ognisko 0,9cm hiperintensywne w obrazach T2 - zal. i T2.zal.Fat - Sat, niewidoczne w obrazach T1 - zal. - sygnał zmiany nie jest typowy dla naczyniaka, celem oceny charakteru ogniska wskazane jest celowane badanie T ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej .. drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekar ... Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul .. drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul. Innych zmian nie stwierdzono. Czy to potwierdza czy wyklucza SM? Ewentualnie na co może wskazywać. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem. Takie badanie mówi ... Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. drobne średnicy do 5mm ogniska hyperintensywne. Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne - naczyniopochodne. Torbiel szyszynki średnicy 10mm. Proszę o analizę wyniku rezonansu magnetycznego głowy, ponieważ każdy z odwiedzanych lekar ...

Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. drobne ogniska3 - 4mm hiperstatyczne w T2 i Flair, najprawdopodobniej naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii pośrodkowej. Komora IV prawidłowa Czy to badanie potwierdza Ze ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. drobne ogniska hiperintensywne w sekwencji SE/T2 i FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony ... Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. drobnych i pojedynczych ognisk, hiperintensywnych w obrazach T2,PD zależnych i sekwencji FLAIR, o typie zmian demenilizacyjnych, zlokalizowanych podkorkowo w prawym płacie ciemieniowym. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni planow ...

Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo zmian ognisk nie uwidoczniono. Ognisk demielinizacyjnych w typowej lokalizacji i morfologi dla SM nie uwidoczniono. Obszarów ograniczonej dyfuzji nie uwidoczniono. Po ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne w skorupie i istocie białej pląta ciemieniowego po str.prawej. Niewielki obszar malacji w prawym płacie czołowym. Poza tym struktury mózgu i móżdżku nieprzemieszczone bez zmian ogniskowych. Okł ... Guzki Schmorla z przepuklinami dotrzonowymi .. drobne, okrągławe ogniska nieprawidłowego sygnału o cechach naczyniaków - bez znaczenia patologicznego. Proszę o interpretację. W opisie widoczne wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku piersiowym. W młodości kręgosłup był ...

Zmiany na tle naczyniowym .. drobne rozsiane ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty białej, wielkości do 3 - 4mm. Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu p ... Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. drobnych ognisk hiperintensywnych w czasie T2 - zależnym i FLAIR. W zakręcie czołowym środkowym lewej półkuli mózgu ognisko o podobnym charakterze, o śr.6mm , ulega obwodowemu wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego. ... Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. drobne ogniska gliozy - najpewniej naczyniopochodnej w przebiegu mikroangiopatii, zlokalizowane w istocie białej mózgu. Drobne ogniska gliozy w pniu mózgu. Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Przestrzenie pły ...

Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. drobne 4mm ognisko podwyższonego sygnału w odnodze przedniej torebki i wewnętrznej lewej. Wysoko sięgający zbiornik mózgowo - rdzeniowy o wielkości w przekrojach bocznych max 43x23mm, czołowym 50x33mm. Nie można wykluczyć torbieli ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. drobne ognisko, średnicy 2 mm o charakterze demilinizacyjnym zlokalizowane w prawej półkuli mózgu w okolicy ciemieniowo - potylicznej nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Zaznaczone zaniki korowe mózgu oraz niewielkiego stop ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal. i FLAIR , naczyniopochodne - torbiel szyszynki o wym. 9*10mm - w obrazach DWI nie stwierdza się ognisk spełniających kryteria swieżego niedokrwienia. Bardzo proszę o pomoc w ...

Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. Drobne ogniska podwyższonego sygnału w obszarach T2 zależnych oraz flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych. Obraz niecharakterystyczny, mo ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. drobnych zmian ogniskowych, hiperintensywnych w czasie T2 - zależnych i w sekwencjach FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy ... Zespół częściowo pustego siodła .. drobnych przewlekłych ognisk naczyniopochodnych w istocie białej płatów czołowych. Tzw. zespół częściowo pustego siodła z wpuklaniem się zbiorników pajęczynówki i przysadką mózgową w dnie. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ognisko ...

Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. Drobny zanik korowo - podkorowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Drobne przykomorowe ogniska hipodensji najpewniej o typie n - pochodnym. Następnie dostał mąż drugie skierowanie do kliniki neurochrurgiczne ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej Drobne hiperintenesywne obszary w obrazach T2zależnych oraz flair zlokalizowane w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej o śr 4mm,ok 4 ognisk podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.boczne ... Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu .. drobne ogniska nieprawidłowego sygnału. Największe z nich usytuowane jest na pograniczu dolnej części płata czołowego i wyspy i mierzy 4 mm. Nie możemy rozstrzygać o tle na jakim powstały a najbardziej prawdopodobne jest naczyniow ...

Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych. Poza tym struktury mózgu i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe zachowane prawidłowo. Cech krwawienia wewnątrzczaszkowego, ognisk ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są z ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. drobne 2mm w prawej półkuli mózgu przy cz. środkowej KB. Przestrzenie płynowe szerokości odpowiedniej do wieku. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Zaznaczone zmiany śluzówkowe w sitowiu lewym. Wnioski: Niecharakte ...

Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. Drobne ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane w głębokich partiach prawego płata ciemieniowego, większe o średnicy 7mm z przodu ponad torebką zew. Brak wykładników MR procesu ... Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. drobne ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu głownie płatów czołowych i ciemieniowych. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Okolica skrzyżowania wzrokowego oraz zatoki jamiste bez zmian. Czy to coś poważne ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. drobne punktowe ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgo ...

Początki choroby Alzheimera .. drobne hypodensyjne ogniska naczyniopochodne oraz drobne hypodensyjne ognisko najpewniej o tym samym charakterze w prawej okolicy skroniowo - potylicznej. Moja mama cierpi na poważne otępienie starcze w wieku 78 lat oraz na chorob ... Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. drobne ogniska naczyniopochodne widoczne w środkach pólowalnych i wieńcach promienistych. Poza tym sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej grubości jednorodne. Nie stwierdzono ograniczenia ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo zmian ognisk nie uwidoczniono. Ognisk demielinizacyjnych w typowej lokalizacji i morfologi dla SM nie uwidoczniono. Obszarów ograniczonej dyfuzji nie uwidoczniono. Po ...

Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. drobne ognisko hypodensyjne ok. 4 mm, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płyno ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. drobne ogniska przykomorowo, przy bocznych częściach ciała modzelowatego. Ciało modzelowate o zachowanej wysokości. Podnamiotowo zmian nieuwidoczniono. Żadne z ognisk nie uległo wzmocnieniu. Stwierdzono pozagałkowe zapalenie nerwu ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. drobne naczynie, którego obraz w pierwszej kolejności odpowiada niewielkiemu naczyniakowi żylnemu. Zaznacza się asymetria w objętości zakrętów hipokampa, ze zmniejszeniem się zakrętu lewego. Dyskretnie poszerzone przestrzenie płyn ...

Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. drobne, średnicy maksymalnie do 3 mm, rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. drobne ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwienne? Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w istocie białych płatów ciemieniowyc ...

Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. drobne 3 - 9mm ogniska nieprawidłowego sygnału nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. W prawej półkuli móżdżku ogniska do 5mm bez wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, nieuciśnięty. Mam 50 l ... Drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym w istocie białej obu półkul .. drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym. Cechy niewielkiej atrofii korowej. Reszta prezentuje się prawidłowo. Odebrałam wyniki badań MR głowy. Co może oznaczać opis? Zmiany naczyniowopocho ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny, zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowate ...

Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. drobne pasmo podwyższonego sygnału T2 - zależnych, bliznowate? okołonaczyniowe? Poza tym zmian ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Sygnał istoty szarej i białej pra ... Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku .. drobne ogniska hypodensyjne, mogące odpowiadać zmianom naczyniopochodnum lub przestrzeniom Virchofa - Robina. Zwapnienie w sierpie mózgu. Co to oznacza? Obraz mózgowia zmienia się wraz z wiekiem, u starszych osób zaniki korowe mog ... Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. drobne ognisko hipodensyjne najpewniej naczyniopochodne. Poza tym nie stwierdzam nieprawidłowych ognisk w tkance mózgowej. Układ komorowy bez zniekształceń i przemieszczeń, prawidłowej szerokości. Rezonans magnetyczny nie został o ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. drobne ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej saturacji w sekwencji FLAIR, co przemawia za ich płynowym charakterem ( przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po poda ... Dziwne mrowienia, kłucia i uciski w kończynach .. drobne ogniska hiperintensywne świadczące o demielinizacji naczyniowej? tak właśnie napisano.mam się martwić? dziękuję za odpowiedż ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudzielna pogrubienie brzegu przedniego płatu,niedomykalność I/II napływ w normie E/A 1.2 DT210MSzastawka pnia płucne ...

Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudzielna pogrubienie brzegu przedniego płatu,niedomykalność I/II napływ w normie E/A 1.2 DT210MSzastawka pnia płucne ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. drobne ogniska układające się wzdłuż zakrętów korowych - mogą odpowiadać krawieniu podkorowemu w fazie ewolucji lub bardzo drobnym zwapnieniom. Głębokie zaniki korowe. Poszerzenie asymetryczne światła prawej komory boczne - wyniki ... Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej*. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. Drobne ( do 3 mm ), nieliczne , niecharakterystyczne, rozsiane ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych w istocie białej obu płatów czołowych. Czy może mi ktoś napisać o co w tym chodzi? Dwa lata temu miałem jedno og ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykaz ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR, a niewidoczne w obrazach T1 zależnych o średnicy 0,4 cm, mogące odpowiadać pojedynczej zmianie naczyniopochodnej do różnicowania z drobną zmianą demielini ...

Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo zmian ognisk nie uwidoczniono. Ognisk demielinizacyjnych w typowej lokalizacji i morfologi dla SM nie uwidoczniono. Obszarów ograniczonej dyfuzji nie uwidoczniono. Po ... Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. drobne ogniska w głowie kości ramiennej - wskazujące na przewlekłe zmiany przeciązeniowe Po tych badaniach miałem zabieg operacyjny artroskopia barku prawego resekcja kaletki ,akromioplastyka zabieg był w 18 maja po wyjściu ze szp ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykaz ...

Bóle rąk, zmęczenie i mroczki przed oczami przy demienilizacji naczyniowej .. drobne ogniska hiperintensywne niespecyficzne świadczące o demienilizacji naczyniowej .dostałam skierowanie na rezonans z kontrastem i punkcję .jakie moga być podejrzenia i czy te wyniki moga świadczyć o sm?proszę o odpowiedż .poz ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. drobne 4 do 5 mm ognisko wysokiego sygnału w obrazie T2 zal I FLAIR - bez cech wzmacniania po podaniu kontrastu oraz bez wzmożenia sygnału w obrazach dyfuzyjnych - obraz przemawia za zmianą naczyniopochodną - przewlekłą - do kontr ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. drobne zmiany widoczne również w obrębie ciała modzelowatego. Podnamiotowo zmian o podobnym charakterze nie stwierdza się. Układ komorowy w normie. Przestrzenie podpajęczynówkowe w normie. W badaniu angio MR główne pnie tętnicze k ...

Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. Drobne ognisko 6mm zewnętrznie od szczytu komory bocznej prawej wykazuje restrykcję dyfuzji co sugeruje podostrą zmianę udarową. Przestrzenie płynowe szerokości odpowiedniej do wieku. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzer ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. drobne ogniska hypersygnałowe w obrazach T2 zależnych - drobne zmiany poniedokrwienne ( większa ze zmian po stronie lewej ma ok. 5mm ). Opisane ogniska nie ulegają wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Poza tym mózgowie bez ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowat ...

Drobne ognisko malacji i zaniki korowe mózgowia po urazie .. Drobne ognisko malacji ok. 6x4 mm w strukturach głębokich po stronie lewej. Uogólnione zaniki, głównie korowe mózgowia. Układ korowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony.* Czy mam powody do niepokoju? 64 lata W zasadzie brak zmian ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych Mam 35 lat, od 10 lat miewam bóle głowy, ostatnio nasilone, neurolog skierowała mnie na rezonans główy. wynik: W obrębie istoty białej płatów czołowych i ciemieniowych widoczne podkorowo pojedyncze ogniska hyperintensywne w T2 zal ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. Kąty mostowo - móżdżkowe obustronnie bez zmian ogniskowyc ...

Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. drobne ogniska gliozy - najpewniej naczyniowo pochodnej w przebiegu mikroangiopatii, zlokalizowane w istocie białej obu półkul mózgu. drobne ogniska gliozy w pniu mózgu układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. prz ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodnej..Pozatym badanie MR wykazuje prawidłowy obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Wynik tego badania jest dobry czy n ... Ognisko hipodensyjne-naczyniopochodne po urazie .. drobne 5mm ognisko hipodensyjne - naczyniopochodne.Ognisk stłuczenia,krwawienia śródczaszkowego ani obrzęku mózgu nie wykazano.kład komorowy ustawiony pośrodkowo,symetryczny,nieposzerzony.W obrębie kości pokrywy czaszki szczelin z ...

Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. drobne ( ok 5mm ) ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych ( FSE i FLAIR ), bez wzmocnienia kontrastowego, położone podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam inny ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. drobne 2 - 3 obszary hiperintensywne - niejednoznaczne, niewidoczne w pozostałych sekwencjach Poza tym mózgowie bez innych zmian, bez ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego Uklad komorowy ustawiony poś ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska hiper intensywne w obrazach T2/ zależnych i sekwencji FLAIR przemawiające za przebytymi zmianami naczyniopochodnymi . Umiarkowany korowy i niewielki podkorowy zanik mózgu poza ty m obraz mózg ...

Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. drobne, pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej. poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. układ komorowy o ogniskowo poszerzonym świetle ... Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego prawego położone podkorowo na wysokości wyspy. Poza tym nieprawidłowych sygnałów z tkanek mózgowia nie rejestruje się. Po dożylnym podaniu gadoliny patologicznego wzmocnienia nie stw ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. drobne ogniska w pł.czołowym.Zmiany cechuje różna faza ewolucji od jamek otoczonych blizną do zmian ulegających wzmocnieniu i zwiewnych obrzękowych.Nie uwidoczniono ognisk podnamiotowych i w ciele modzelowatym.bez cech patologiczn ...

Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej o śr. 8mm, prawdopodobnie fragment rogu tylnego prawej komory bocznej, do różnicowania z ogniskiem niedokrwiennym. Reszta wyniku w normie. Bardzo proszę o interpretację wyni ... Ognisko naczyniopochodne w rzucie jądra ogoniastego .. drobny 5 mm obszar hipodensyjny - ognisko naczyniopochodne w rzucie jądra ogoniastego lewego oraz drobne obszary hipodensyjne tuż przy zarysie zatoki poprzecznej prawostronnie Jądro ogoniaste to struktura mózgu złożona z istoty sz ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. drobne ogniska w pł.czołowym.Zmiany cechuje różna faza ewolucji od jamek otoczonych blizną do zmian ulegających wzmocnieniu i zwiewnych obrzękowych.Nie uwidoczniono ognisk podnamiotowych i w ciele modzelowatym.bez cech patologiczn ...

Konsekwencje wykrycia podkorowych pojedynczych ognisk .. drobne ogniska widoczne obustronnie. Co to oznacza? Czy istnieje jakieś zagrożenie dla zdrowia z tego powodu? Proszę przepisać cały wynik badania. Na podstawie wyrywkowej informacji nie można określić charakteru zmiany. ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. drobne ognisko o średnicy 5 mm hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych odpowiadające najpewniej drobnej zmianie naczyniopochodnej . Układ komorowy ustawiony pośrodkowo ,asymetryczne - nieco szerszy trzon komory bocznej prawej. C ... Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. drobnych ognisk mogących sugerować tło demielinizacyjne. prawdopodobnie powoduje to moje problemy z chodzeniem oraz brak równowagi. pozdrawiam. Anna. Pani Anno, nie można za wiele powiedzieć na podstawie samego opisu badania MR. P ...

Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. drobne ogniska do średnicy 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór boc ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR, niewidoczne w T1. Opisywane zmiany są niespecyficzne - odpowiadają najpewniej demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii.*Chciałabym wiedzieć co to oznacza i c ... Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych .. drobne ogniska hypodensyjne średnicy do 5mm - najpewniej naczyniopochodne. Nie stwierdza się cech krwawienia wewnątrzczaszkowego. Uklad komorowy symetryczny, nieposzerzony ustawiony pośrodkowo. Zbiorniki postawy wolne.Struktury ko ...

Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu Drobne ogniska naczyniopochodne o wysokim sygnale w obrazach T2 i FLAIR widoczne okołokomorowo w istocie białej obu półkul mózgu.Pozta tym intensywność sygnału istoty szarej i białej móżgowia jest prawidłowa, zmian ogniskowych nie ... Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. drobna , prawoboczna protruzja jądra miażdzystego krążka międzykręgowego L2/L3, - w obrębie zgrubienia lędźwiowo - krzyżowego rdzenia kręgowego - poziom Th12/L1 stwierdza się ognisko płynowe o dł. ok. 1 cm i maks. średnicy ok. 0,5 ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. drobne ogniska hyperintensywne, ulegające saturacji w sekwencji Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hiperintensywne ...

Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego .. drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej półkul mózgu; Nie ulegają wzmocnieniu po środku cieniującym, nasilone zmiany zapalne w sitowiu. Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Jak mogę temu zaradzić? Zmiany degeneracyjn ... Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. drobne zwpanienia.okolo 10 zmian wielkosci od 1,2 cm do 3,5 centymetra. Uklad komorowy bez przemiestrzen, zbiorniki podstawy nie sa zacisniete. Uwidoczniony kosciec bez zmian ogniskowych. To wynik tomografu mojej mamy. Co mamy rob ... Rehabilitacje przy protruzji krążka międzykręgowego .. drobne ogniska osteolityczne w kręgosłupie szyjnym oraz protruzje krążka międzykręgowego. Co te zmiany oznaczają dla taty? Czy są specjalne rehabilitacje dla osób z takimi problemami? Przede wszystkim wynik badania powinien zostać ...

Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. drobne jamki poudarowe. Zmiany powstały różnoczasowo miejscami zlewają się w większe obszary zmian niedokrwiennych i wstecznych. Podobne ogniska w strurach głębokich - obustronnie w torebkach wewnętrznych i zewnętrznych w prawym w ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. drobnych ognisk niedokrwiennych w obszarach, które są w mózgu nieme ( podobno jest to 90% ludzkiego mózgu ) zagrażają większemu prawdopodobieństwu udaru? Same ogniska są wynikiem już mikroniedokrwienia. Podwyższony cholesterol pro ... Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. drobne ogniska malacji po str lewej wlk ok 10mm str srodkowe mozgu nieprzemieszczone kosci czaszki bez zmian zaniki korowo podkorowe Artefakty metaliczne są wynikiem zabiegu embolizacji. Dobrą informacją jest brak krwawienia. Zmia ...

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada ... Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. drobne osr.do3mm ogniska hiperintensywne w czasie T2 - zaleznym i FLAIR o niespecyficznym charakterze.Nie stwierdza sie zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych.Uklad komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemi ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. drobne ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 - zależnych w siedzibie komór bocznych oraz słabo zaznaczone ognisko o podobnych sygnałach wiel.12x8mmw płacie potylicznym lewym - odpowiadające niespecyficznym demielizacjom . Ognis ...

Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. drobnych zmian niespecyficznych ognisk o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencjiFLAIR, zlokalizowanych w płatach czołowych i lewym płacie ciemieniowym - najpewniej o charakterze naczynoipochodnym. ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. drobne do 3 mm ogniska hiperintensywne w obrazach T2W o charakterze zmian demielinizacyjnych, poza tym zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnału nad - i podnamiotowo nie stwierdza się. Układ komorowy położony pośrodk ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. drobne ogniska demielinizacyjne. poza tym struktury mózgowia prawidłowe, bez zmian ogniskowych, układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczania. co o tym myślicie? czy to sugeruje SM? do neurologa czekam dopiero na wizyte a umie ...

Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. drobne ogniska o charakterze bliznowatym, poza tym zmian ogniskowych nie stwierdza się. Badanie angio KT koła tętniczego mózgu nie wykazuje cech malformacji naczyniowej. Masywne pogrubienie błony śluzowej zatok szczękowych i sitow ... Przyczyny udaru mózgu .. Drobne przebyte ognisko naczyniopochodne w dolnej części lewego wzgórza Wtórne poszerzenie trójkąta komorowego i rogu skroniowego lewej komory bocznej W wykonanym badaniu angio MR tętnic wewnątrzczaszkowych wykazano dominującą lew ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. drobne ognisko hiperintensywne w sekwencji FILAR i obrazach T2 - zależnych, nieulegające wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Drugie drobne ognisko o tej morfologii znajduje się w prawej półkuli móżdżku. Obraz MR nie jest ...

Drobne ognisko hiperintensywne w lewym płacie ciemieniowym Niedawno robiłam badanie MR głowy. Wykazało ognisko hiperintensywne w sekwencji flair widoczne w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze naczyniopochodnym. Co oznacza wynik tego badania? ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. drobne owalne ognisko wzmocnienia kontrastowego o śr. 5 mm.Niewielkie hiperintensywne w sekw.FLAIR obszary w istocie białej okołokomorowej okolicy czołowej lewej. Bardzo proszę o pomoc co to oznacza i czy wróci pełna równowaga. Za ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. drobne ( do 3mm ) ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 - zależnym, nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego - najprawdopodobniej zmiany bliznowate na tle poniedokrwiennym, możliwe pochodzenie pozapalne lu ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. drobne punktowe ogniska podwyższonego sygnału w obrazachT2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia ... Gliotyczne ogniska degeneracji naczyniopochodnej po udarze mózgu .. drobne ogniska degeneracji naczyniopochodnej widoczne są również w głębokiej istocie białej lewego płata czołowego. Poza tym tkanki i przestrzenie płynowe mózgowia są prawidłowe. W lewej zatoce szczękowej w błonie śluzowej uformow ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych Drobne ogniska o podwyższonym sygnale w czasie T2 i sekwenji FLAIR zlokalizowane w istocie białej podkorowej płaów czołowych, mogące odpowiadac ogniskom naczyniopochodnym. Niewielkiego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych nad ...

Ogniska niespecyficznej demielinizacji w zakresie istoty białej środków półowalnych .. drobne, pojedyncze hiperintensywne w sekwencjach T2 - zaleznych, najwieksze 4 mm w placie czołowycm lewym - w pierwszej kolejnosci ogniska niespecyficznej demielinizacji( naczyniopochodnej ). Obraz zmian stacjonarny. Dodam, ze byl ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. drobne ogniska ( ok.2mm )o podłożu naczyniopochodnym,zlokalizowane w istocie białej płatów czołowych podkorowo,o wątpliwym znaczeniu klinicznym. - obraz mózgowia bez zmian ogniskowych - struktury linii pośrodkowej nieprzemieszczon ... Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym Niedawno moje dziecko miało robione badanie MR głowy. Okazało się, że po obu stronach rogów czołowych komór bocznych pojawiły się ogniska hyperintensywne. Dziecko ma porażenie mózgowe. Co to oznacza dla dziecka? Czy wynik badania ...

Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo zmian ognisk nie uwidoczniono. Ognisk demielinizacyjnych w typowej lokalizacji i morfologi dla SM nie uwidoczniono. Obszarów ograniczonej dyfuzji nie uwidoczniono. Po ... Drobne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym .. drobne i słabo widoczne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym. Co oznacza to badanie? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Należy obserwować i ewentualnie powtórzyć badanie lub zastosować dalszą diagnostykę. Wszystk ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. drobne ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ciemieniowym, mogące odpowiadać zmianom demielinizacyjnym. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktury tyl ...

Pęknięte pierścienie włókniste i wypukliny na poziomie lędźwiowym .. drobne hiperintensywne ogniska mogące odpowiadac pękniętnym pierścieniom włóknistym. W segmencie L4/5 symetryczne uwypuklenie krążka m - k poza obrysy trzonów - bulging syndrome z umiarkowanym przewężeniem otworów m - k. W obrębie ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. drobne nieliczne hyperintensywne ,zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych. Kształt zmian ,sposób ich ułożenia przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyj ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. drobny wypadek i stlulem glowe wlasnie w tym miejscu. CZy beda tego konsekwencje ? co robic ? ...

Bóle głowy przy torbieli szyszynki i ogniskach podwyższonego sygnału .. drobnych ognisk podwyzszinego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej płatów czołowych obraz niecharakterystyczny .Poza tym nie stwierdza sie obecności zmian ogniskowych w obrebie mozgowia uklad komorowy prawod ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. drobnych ognisk o podwyższonym sygnale o charakterze niedokrwiennym, nieco szerszy zbiornik móżdżkowo - rdzeniowy. Proszę o odpowiedź: ) Zmiany o charakterze niedokrwiennym są związane zapewne z miażdżycą naczyń czy cukrzycą. Jeśl ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. drobne ognisko w centrum semiovale po stronie lewej, prawdopodobnie naczyniopochodne, najpewniej bez znaczenia klinicznego. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy ...

Ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze w lewym placie ciemieniowym .. drobne ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze, o srednicy 3mm wysoko w lewym placie ciemieniowym. Pani neurolog kazala mi sie nie przejmowac, ja jednak poszedlem do innego specjalisty, ktory zlecil mi rezonans magnetyczny p ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ