Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego

Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego

Podkomorowo w lewym płacie czołowym kilka łączących się ze sobą ognisk najpewniej desmielinizacyjnych. Zmiany te nie ulegają wzomocnieniu kontrastowemu. Poza tym obszar podwyższonego sygnału T2, FLAIR w okolicy rogów potylicznych komór bocznych obustronnie. Całość zmian może odpowiadać zmianom z okresu okołoporodowemu. Zmiany zapalne w lewym przedziale zatoki klinowej.

Teresa

Takie zmiany mogą być powstać w okresie okołoporodowym, mogło dojść do małych krwawień okołokomorowych i teraz są widoczne blizny. Można wykonać za 1 rok kontrolne badanie MRI.

lek. Tomasz Tykocki