Sekwencje T2

neurologiczne.pl & sekwencje T2Apraksja .. sekwencyjnych pomimo znajomości przez chorego planu poszczególnych czynności. Chory potrafi wykonać pojedyncze składowe czynności. Powstaje w wyniku uszkodzenia płata ciemieniowego półkuli dominującej i spotykana jest dość często. ... Torbiel oponowa .. sekwencji FSE i frFS ( obrazy T1 i T2 - zależne ) oraz z saturacją tłuszczu, wpłaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Na poziomie L4/L5 widoczne jest niewielkie symetryczne uwypuklenie krążka międzykręgowego typu bulging disc n ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. sekwencji SE i FSE w obrazach T1,T2 - zależnych oraz Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej ...

Ognisko w centrum semiovale w sekwencji T2 .. sekwencji T2 zależnej. I za jakie funkcję odpowiada dany obszar mózgu? Przednia część płata czołowego odpowiada za funkcje poznawcze, cechy osobowości; u osób praworęcznych ze tego typu funkcje odpowiada głównie przednia część lew ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. sekwencjach SE,FSE w czasach T1,T2 zależnych,Flair w trzech płaszczyznach. W prawej zatoce poprzecznej ubytki sygnału z przepływającej krwi, zmiany zakrzepowe? Mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzem ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. sekwencji FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Czy powyższy wynik badania jest w normie, ...

Mała torbiel okołoprzysadkowa .. sekwencjach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych, bez podawania środka kontrastowego dożylnie. Do tyłu od lejka sitowego widoczna jest przestrzeń o płynowej intensywności sygnałów wielkości okoł ... Zwyrodnienie kręgosłupa a praca fizyczna .. sekwencjach SE,FR FSE, obrazy T1, T2 zależne, przekroje poprzeczne, strzałkowe. W wyniku badania znajduję: W badaniu MR krążek międzykręgowy L5 - S1 o obniżonej wysokości i z obecnością pośrodkowo - dwubocznej przepukliny, uciskaj ... Wykrzepiony tętniak .. sekwencji TOFnie stwierdzono jednak w jego obrębie ewidentnego przepływu naczyniowego. Poza tym koła Willisa przedstawiają się prawidłowo. Wnioski obraz MR niejednoznaczny nie można wykluczyć wykrzepionego tętniaka związanego z le ...

Wstrząsy oraz notoryczne bóle i szumy w głowie .. sekwencjach SE/ TSE w obrazach T1,T2 - zależnych w płaszczyżnie strzałkowej i poprzecznej. Stan po discoidectomii C4 - 7, widoczny blok kostny pomiędzy trzonami kręgów C4 - 7. Zniesiona lordoza szyjna. Cechy głównie tłuszczowej de ... Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. sekwencje FSE, FRFSE, FSPGR, SE uzyskując obraz T1 i T2 zależne oraz FLAIR w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Podkomorowo w płacie skroniowym ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. sekwencji FLAIR, które są niewidoczne w obrazach T1 - zależnych, nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku. Zmiany te mają charakter niespecyficzny, zapewne naczyniopochodny. Po tych wynikach, lekarz stwierdził, że ...

Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. sekwencji fr FSE T2, FLAIR i PD w topografii środka półolnego po stronie lewej, w płacie czołowym prawym oraz w sąsiedztwie rogu potylicznegokomory bocznej prawej. Czy to raczej zwykłe niedobory mikroelementów, czy jakaś poważna c ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. sekwencji Se, FSE, obrazy T1 - , T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej wykazało: - zniesienie lordozy szyjnej; - krążki międzykręgowe bez cech dehydratacji i przemieszczeń w odcinku C kręgosłupa; - zmiany zwyrodn ... Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. sekwencjach T2 zależnych ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu, ze zdecydowaną przewagą zmian w obrębie półkuli lewej. Żadne z ognisk nie wykazuje wzmocnienia po podaniu kontrastu. W obrębie największych z nich uchwytne za ...

Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroniowego uwidoczniono 2 ogniska po ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. sekwencjach TSE, FLASH, w obrazy T1,T2 zależne, FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontrastującego: - w istocie białej prawego płata potylicznego, w znacznie mniejszym nas ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej .. sekwencji SE, TSE, uzyskując obrazy T1, T2, PD - zależne, FLAIR, w trzech płaszczyznach. W istocie białej stwierdzono okołomorowe rozsiane ogniska naczyniopochodne. Układ komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźn ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. sekwencjach SE, tse W CZASACH t1 - t2 - ZALEŻNYCH DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowegow trzech płaszczyznach. W istocie białej prawej półkuli mózgu powyżej trzonu komory bocznej cztery hyperintensywne ogniska w ... Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej .. Sekwencja SE,FSE i FLAIR, obrazy T1 i T2 zależne. Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. W opisie nie stwierdzono zmia ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. sekwencyjnej wielowarstwowej przed i po wzmocnieniu kontrastowym - Omnipaque 350. Kolimacja 30 x 0,6mm, rekonstrukcja warstw grubości 3mm, 5mm, i 6mm w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W obrębie substancji bia ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. sekwencjach FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych ( glowa bez kontrastu ). W badaniu MR głowy w zakresie istoty białej podkorowej obu okolic czołowych uwidoc ... Przepuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy .. sekwencjach SE, FR FSE, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych i poprzecznych. W badaniu MR lędźwiowego odcinka kręgosłupa na poziomie L5 - S1 widoczna pośrodkowa lekko zbaczająca w lewo przepuklina krążka międzyk ... Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. sekwencji SE, FSE, FLAIR, DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych, w trzech płaszczyznach. Podano paramagnetyk. Stwierdza się obecność słabo separujących się ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izointensywnych w T1, nie u ...

Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. sekwencjach SE/T1, FSE/T2 i FLAIR. Podkorowo w płacie czołowym prawej półkuli mózgu ( w zakręcie czołowym górnym ) oraz w okolicy tylnej części trzonu komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( więk ... Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. sekwencji FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych przedstawia się prawidłowo. Nie wykazano ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. sekwencja T2 ) może świadczyć o torbielowej zmianie, jednak nie ma wyniku po podaniu kontrastu i w T1, zatem trudno jednoznacznie się wypowiedzieć. ...

Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez cech patologicznego wzmocnienia po podaniu gadolin ... Małe zmiany naczyniopochodne Sekwencje echa spinowego, obrazy T1 i T2 zależne. Przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Nie można wykluczyć drobnego, przebytego ogniska naczyniopochodnego w strukturach wyspy po stronie lewej ( średnica zmiany nie prz ... Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów .. sekwencji TSE ( obrazy T2 - zależne, T2 - zal. Fat - Sat ), SE ( Tl - zależne ), MEDIC w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Liczne artefakty spowodowane obecnością aparatu zębowego utrudniają ocenę badania. Na poziomie C5/ ...

Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. sekwencji FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istocie białej obu półkul mózgu ... Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz w sekwencji FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperi ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. sekwencji SE obrazy T1 i T2,pd - zależnych w płaszczyznach poprzecznych strzałkowych i czołowych: uwidoczniono kilka drobnych niespecyficznych ognisk o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, ...

Czy oponiak mózgu się powiększa? .. sekwencji Flair? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy rośnie bo pomiary są podobne. Proponuję konsultację neurochirurgiczną pod kątem leczenia operacyjnego. ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. sekwencji T2 i Flair oraz hypointensywny w sekwencji T1, zlokalizowany w płacie potylicznym półkuli prawej. Rozsiane drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a t ... Zmiany zwyrodnienia w postaci dehydratacji krążka międzykręgowego .. sekwencjach SE T1, TSE T2: - zmiany dehydratacyjne krążka międzykręgowego na poziomie L4 - L5 - szeroko okrężna wypuklina tego krążka przewęża kanał kręgowy wraz z zachyłkami bocznymi uciskając worek oponowy oraz otwory międzykręg ...

Podejrzenie o SM po badaniu MR .. sekwencjach T2zależnych i w sekwencji z supresją tkanki tłuszczowej na odcinku dł. ok. 26mm najprawdopodobniej o charakterze zmian demielenizacyjnych. Krążki międzykręgowe, trzony kręgowe na wszystkich badanych poziomach o prawidł ... Drobne ogniska hyperintensywne w istocie białej .. sekwencji T1 celem różnicowania ze zmianami demielinizacyjnymi. Jednak generalnie często w badaniu MRI opisywane są zmiany naczyniowe, które nie stanowią problemu klinicznego. ... Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. sekwencjami TSE oraz CISS w obrazach T1 - i T2 - zależnych, wykazuje zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych L3/4 i L5/S1 w postaci ich dehydratacji oraz centralnej przepukliny krążka międzykręgowego L5/S1, wielkości 4,5 mm, ...

Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. sekwencjach TSE, EFE, FLAIR w czasach T1, T2, zależnych. Odcinkowo poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości lewego płata ciemieniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. W głębokich par ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty szarej i białej prawidło ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o skwencję FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne pojedyncze niespecyficzne ognisko podwyższon ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia za zmianami o charakterze ... Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. sekwencji SE ( obrazy T1 - zal. ) FRFSE ( obrazy T2 - zal. i T2 - zal.Fat - Sat ) w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Kręgosłup ustawiony w prawidłowej lordozie lędźwiowej na poziomie L4 - L5, widoczne jest uwypuklenie za ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. sekwencjach TSE, FLAIR w obrazach T1 i T2 zależnych. Badanie MR uwidoczniło drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej okołokomorowe, gł wokół rogów potylicznych, poza tym prawidłowy sygnał istot ...

Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. sekwencji SF,SFE w obrazach T1/ax/,T2/sag,ax,cor/,irFSE/ax/ oraz DWI/ax/ Cechy umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgu i móżdżku. W nadkomorowej istocie białej obu półkul mózgu obecne pojedyncze drobne ogniska3 - 4mm hiper ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. sekwencje FSE, GRE, FLAIR uzyskując obrazy T1 T2 zależne w projekcjach strzałkowej, czołowej i poprzecznej, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego. Tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywno ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. sekwencji PD i T2 zależnej o morfologii plak demielinizacyjnych śr. do 9 mm ( skany w płaszczyźnie strzałkowej ). Pojedyncze ognisko śr. 4 mm widoczne jest w ciele modzelotwatym . Pozanamiotowo zmian ogniskowych o patologicznej in ...

Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. sekwencji SE/T2 i FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojam ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. sekwencji FLAIR śr do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału także przy rogach potylicznych komór bocznych. Zmiany mogą odpowiadać zmianom o charakterze niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Co to znaczy? mam 28 lat ... Ogniska w płacie skroniowym .. sekwencjach 3D FSPGRIR T1,frFSE T2 i FLAIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 2mm i 5mm. W topografii zakrętu przyhipokampowego po stronie lewej widoczne jest 4mm ognisko o h ...

Glioza w płacie czołowym .. sekwencji SE,TSE,FLAIR w czasie T1 ,PD i T2 zależnym w trzech płaszczyznach oraz w opcji angio - 3DI,MIP. W korze lewego tylnego czoła widoczny jest we FLAIR niewielki obszar o podwyższonym sygnale - obraz przemawia za gliozą. Poz ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. sekwencjach SE T1,T2, FLAIR I T1 - po wzmocnieniu kontrastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych. W porównaniu do badania poprzedniego z 2007 r niewielka progresja ilości i wielkości ognisk hyperintensywnych w sekwencjach ... Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. sekwencji STIR bez wzmocnienia kontrastowego Nie stwierdzono zniekształcenia trzonu kręgu C7 Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu kr ...

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,w obrazach T1, T2, PD zależnych, w proekcjach aksjalnych, sagitalnych i koronalnych,przed i po podaniu kontrastu iv. Stwierdzono obecność drobnych i pojedynczych ognisk, hiperintensywnych w obrazach T2,P ... Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. sekwencjach SE i FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz w obrazach T1 zależnych po podaniu kontrastu. W środku półowalnym po str. lewej ognisko śr. ok. 6 mm hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR - pr ...

Zmiany na tle naczyniowym .. sekwencji FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty białej, wielkości do 3 - 4mm. Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu promienistym, ma wymiary 11 na 4 mm. Obraz MR przemawia za zmianami na ... Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. sekwencji T2 zależnej na długości około 1,5 cm. Widoczne wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego. Proszę o przybliżenie laikowi zawartych tu informacji. Czy odpowiadają one za problemy ... Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. sekwencji SE i TSE w czasach T - 1, T - 2 - zależnych , FLAIR, DWI+ADC i T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W istocie białej obu półkul mózgu i w lewym konarze móżdżku, widocznych jest kilka drobnych ognisk hiperintensyw ...

Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. sekwencji T1, T2 pd - zależnych i tirm, w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych. Co oznacza wynik badania rm? Na podstawie opisu zmiany naczyniowe, świadczące o nasilonej miażdżycy. ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR w płaszczyznach poprzecznych. Stwierdzono pojedyncze, drobne ognisko, średnicy 2 mm o charakterze demilinizacyjnym zlokalizowane w prawej półkuli mózgu w okolicy ciemieniowo - potylicznej nie ulegające ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. sekwencjach SE, FRFSE, FLAIR, przekrojach strzałkowych i poprzecznych z dożylnym podaniem środka kontrastowego. Układ komorowy pod i nad namiotowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. W warstwie korowej prawego płata ciemieniowego tr ...

Blizna w tylnej części kanału kręgowego .. sekwencjach T2 zależnych jak w przypadku zmian zwyrodnieniowych - dehydratacja. Niewielkie wypukliny krążków mk widoczne na tych poziomach. Laminektomia L4 i L5, blizna w tylnej części kanału kręgowego. Blizna widoczna jest równie ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. sekwencjach FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio - MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza ... Zespół częściowo pustego siodła .. sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło kilka bardzo drobnych przewlekłych ognisk naczyniopochodnych w istocie białej płatów czołowych. Tzw. zespół częściowo pustego siodła z wpuklaniem się zbiorników pajęczynów ...

Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego .. sekwencje FSE uzyskując obrazy T1 oraz T2 zależne w trzech podstawowych projekcjach. Badaniem objęto odcinek Th11/S3 kręgosłupa. Badanie MR pokazało pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Wysokość trzonów kręgowych zachowa ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. sekwencji SE w obrazach T1/ax/, T2 zależnych /sag, ax, cor/, flair/ax/ DWI/ax/ wynik brzmi następująco: w podkorowej istocie białej płatów czołowych obecne pojedyncze ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm n ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. sekwencji FSE/T2 i flair ogniska demielizacyjne, zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono także w głębszych strukturach istoty białej, w centrum semiowale oraz w kleszczach mniejszych i większych. Niewielka średnicy 7mm torbiel ...

Ognisko niedokrwienne mózgowia .. sekwencji FSE i FAST uzyskując obraz T1, T2 oraz T2FLAIR bez i po podaniu środka kontrastowego w trzech płaszczyznach. Wykonano angio żylne. Nieznaczne pogrubienie oraz jednolite wzmocnienie opon mózgu - zmiany odczynowe po zniecz ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych, strzałkowych i czołowych. Uwidoczniono pojedyncze owalne zmiany hiperinte ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. sekwencjach FLAIR o średnicy 0.4 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Poza tym w normie. Ja zgłosiłam się do neurologa z uporczywymi objawami narkolepsji, zaburzeń równowagi, codziennymi bólami głowy, pogorszeniem ...

Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. sekwencji tirm o śr. 1,2 cm zlokalizowanej w obrębie istoty białej na granicy prawego płata czołowo - ciemieniowego ( przy trzonie komory bocznej ) - zmiana naczyniopochodna / niedokrwienna? / demienilizacyjna?. Układ komorowy sym ... Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. sekwencji SE i FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. W podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych widoczne jest pojedyncze niespecyficzne ognisko ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. sekwencji SE( T1 - ax. ), FSE( T2 - ax.cor.sag ), IRFSE( T2 - ax. ) oraz po podaniu magnevistu( T1 - ax.cor.sag. ) W rejonie zakrętu parahipokampalnego po stronie lewej widoczne krągłe ognisko śred. 6mm hyperintensywne w T2 zal.ob ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. sekwencji FLAIR. Przykomorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne pojedyncze ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury m ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - układ komorowy ustawiony poś ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. sekwencji T1 oraz FLAIR 2. Scienczała warstwa korowa w obrębie obu półkul mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3. Mielinizacja istoty białej jes ...

Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. sekwencji SE, FSE, obrazy T1 - ,T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej, wykazało: - pogłębienie lordozy lędźwiowej - zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych w odcinku L kręgosłupa - ty ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez kontrastu. Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR w istocie białej - dwa w lewym płacie czołowym na sklepiskości po 3mm, przy rogach ... Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. sekwencjach T1 i T2 - zależnych: wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Przestrzenie płynowe mózgowia prawidłowe. Drobne ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane w gł ...

Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. sekwencji FLAIR jest izotensywna w stosunku do sąsiadujących z nią struktur mózgowia. Po podaniu środka kontrastowego zmiana ta uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Jej obraz nie jest jednoznaczny, ale wydaje się że może ona odpowiad ... Bóle dolnego odcinka kręgosłupa i sztywnienie stawów biodra i kolana .. sekwencji SE ( T1, T2 ) wykazało na poziomie L5/S1 dehydratacje i obniżenie wysokości krążka międzykręgowego oraz jego niewielką pośrodkową wypuklinę - bez cech ucisku korzenie nerwowych. Badanie RTG wykazało skrzywienie i ortoped ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwagę zwraca jeszcze ektopia wydłużonych migdałków mó ...

Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. sekwencji DWI. Po dożylnym podaniu kontrastubrak cech patologicznego wzmocnienia. Układ komorowy nie przemieszczony, nie poszerzony, z odsznurowaniem rogu czołowego lewej komory bocznej - wariant. Przestrzeń podpajęczynówkowa umia ... Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. sekwencji Flair, hypointensywny w T1 zal.obr., nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu kontrastu. Ponadto w przedniej górnej części płata czołowego prawego widoczny obszar o nieco niższej intensywności sygnału w T1 zl.o ... Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu .. sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne projekcje strzałkowe, czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje znaczne pogłębienie lordozy szyjnej. Lewoboczne uwypuklenie krążka C2 - 3 z uciskiem na worek oponowy i lewy ...

Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w obrazach wykonanych met. FLAIR, w projekcjach osiowych i strzałkowych. Pojedyncze naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poza tym mózgowie o pr ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. sekwencjach T2 zależnych jak w przypadku zmian zwyrodnieniowych, dehydratacja. Niewielkie wypukliny krążków mk widoczne na tych poziomach. Laminektomia L4 i L5, blizna w tylnej części kanału kręgowego. Blizna widoczna jest również ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. sekwencjach T2 i FLAIR i PD. Największe w półkuli prawej przykomorowo na pograniczu trzonu i rogu czołowego komory bocznej prawej wlk. ok. 8 mm i przy rogu skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej na wysokości centrum semio ...

Niewielka wypuklina centralna przylegająca do przedniej części worka oponowego .. sekwencjach SE i TSE uzyskując obrazy T1 T2 zależne i z supresją tłuszczu w przekrojach strzałkowych poprzecznych, wykonano sekwencje dyfuzyjne. Cechy początkowego odwodnienia krążków mk na pozome L4 - L5 i L5 - S1. Na poziomie L4 ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. sekwencji T2 widoczne jest ognisko hyperintensywne o średnicy 2 mm o niespecyficznym charakterze. Cech wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Po kontraście w obrębie powierzchniowych partii płata ciemieniowego prawego podkor ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowania? Opisane zmiany są spowodowane lokalnym niedokrw ...

Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach n ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. sekwencji T2 zależnej na długości około 1,5 cm. Widoczne wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego. Lekarze nie mają skrystalizowanego zdania czy mam uszkodzenie nerwów obwodowych, czy p ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. sekwencji FLAIR. W istocie białej przy rogu czołowym lkb widoczne jest niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, p ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono kilka drobnych ogni ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jest odmianą anatomiczną uważ ... Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. sekwencji FSE/T2 i FLAR obszary demielizacyjne naczyniopochodnej, w tych okolicach widoczne są przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI. Torbiel szyszynki o średnicy 7mm. Poszerzony zbiornik wielki z tow ...

Blizny w kanale kręgowym, drętwienie okolic krocza i stóp, problemy z mikcją a leczenie operacyjne .. sekwencjach T2 zależnych, jak w przypadku zmian zwyrodnieniowych, dehydratacja. Niewielkie wypukliny krążków mk widoczne na tych poziomach. Laminektomia L4 i L5, blizna w tylnej części kanału kręgowego. Blizna widoczna jest równie ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. Sekwencja DWI nie wykazuje zaburzeń dyfuzji, W sekwencji T2 uwidoczniły się w istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej saturacji w sekwencji FLAIR, co przemawia za ic ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczn ...

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczn ... Nieregularny obszar hiperintensywny po usunięciu guza niezłośliwego .. sekwencji FLAIR ,bez wzmocnienia kontrastowego po dodaniu gadoliny.* Trudno powiedzieć czy jest to zmiana pooperacyjna czy może nawet nawrót lub niewielka pozostałość po operacji. Ten wynik trzeba porównać z tymi z czasu zabiegu. ... Ból kręgosłupa przy wypuklinach lędźwiowych i spłyceniu lordozy .. sekwencji SE,fat sat w obrazach T1 - i T2 - zależnych, w projekcjach strzałkowych i osiowych. Spłycenie lordozy lędźwiowej. Na poziomie L4/L5 widoczna jest pośrodkowo - dwuboczna wypuklina ( protruzja ) krążka m - k z cechami ucis ...

Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. sekwencji FLAIR zmiana jest hiperintensywna w części obwodowej i nieznacznie hipointensywna w częsci centralnej. Po podaniu kontrastu nie wykazano wzmocnienia. Obraz MR nie jest jednoznaczny, wymaga zróżnicowania pomiędzy zmianą n ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. sekwencjacj T2 zależnych w obrębie istoty białej okołokomorowej rozlane słabo odgraniczone obszary hiperintensywne bez cech wzmocnienia pokontrastowego - demienilizacyjne?. Asymetria układu komorowego - róg skroniowy prawej komory ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. sekwencją tego jest drętwość lewej strony twarzy i nasilające się coraz intensywniej bóle głowy zwłaszcza przednia część. Rezonans magnetyczny: Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i ...

Ścierpnięta głowy przy torbieli przysadki mózgowej .. sekwencjach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych, bez podawania środka kontrastowego dożylnie. Do tyłu od lejka sitowego widoczna jest przestrzeń o płynowej intensywności sygnałów wielkości okoł ... Obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych lędźwiowych .. sekwencji se,tse w obrazach t1 i t2 zależnych.Badaniem mr uwidoczniono obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych l4 - l5 i l5 - s1 ( dechydratacja ) .Ponadto widoczne wypukliny tylna krążków międzykręgowychl4 ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. sekwencj SE, FSE I FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego s ...

Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. sekwencj SE, FSE I FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego s ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. sekwencjach z długim TR, nie wzmacniające po dożylnym podaniu kontrastu. Obraz MR niejednoznaczny - ogniska niespecyficznej demielinizacji? Wskazana kontrola MR. Poza tym sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Układ komorowy ni ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o sekwencję FLAIR W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T ...

Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. sekwencji SE w obrazach T1 zal przed i po podaniu kontrastu oraz w sekwencji FSE w obrazach T2 zal W porównaniu do badania poprzedniego ( 01.11.2008 ) stwierdza się: - wzmocnienie kontrastowe opony twardej od poziomu Th12 ku dołow ... Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. sekwencji FSE ( obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz FLAIR w plaszczyznach poprzecznych i strzalkowych. Badanie: Glowa bez kontrastu Rowniez mam problemy z tarczyca, ostatnio robilem badanie krwi i niby wyszla juz w normie. Martwi mn ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. sekwencjach SE w obrazach T1 zal. oraz sekwencji FSE w obrazach T2 zal. , obrazach Flair , Fiesta i DWI uwidoczniono : - drobną ok.4 mm przestrzeń płynową w szyszynce wynikającą najprawdopodobniej z jej budowy do ew.dalszej kontro ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. sekwencji FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska h ... Zdrętwienie krocza i problemy z oddawaniem moczu i wypróznianiem się po operacji kręgosłupa .. sekwencjach SPIR i SPAIR tym poziomie, co przemawia za zmianami odczynowymi w wyniku ucisku ), ucisku korzeni nerwów rdzeniowych nie stwierdza się , widoczne dyskopatie w odcinku szyjnym na kilku odcinakach, z obecnością zmian zwy ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. sekwencjach FLAIR T1 - sag., TSE T2 - sag. oraz sekwencji MERGE T2* - ax., bez wzmocnienia kontrastowego. Spłycenie fizjologicznej lordozy szyjnej. Osłabienie sygnału w ob., T2 - zal. z tarcz międzykręgowych C3 - C4 oraz C5 - C7 - ...

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz sekwencji FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego. Wykonano również sekwencją DWI - EPI. Badanie MR głowy wykaz ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. sekwencji SE I FSE oraz FLAIR, DWI w płaszczyznach czołowych, strzałkowych i poprzecznych. Proszę o interpretację badania. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem, gdyż obraz CT jest za mało dokładny. ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. sekwencji SE i TSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR, DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W porównaniu do poprzedniego badania MR, widoczna nowa zmiana o wysokim sygnale w czasie T2 - zależnym, flair i m ...

Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. sekwencji FLAIR śr, do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału takze przy rogach potylicznych komór bocznych.mam też torbiel pajęczynówki 40na20na23mm ale nie stwierdza sie zadnych zmian w niej i jej obrębie .prosze o ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. sekwencji FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ), FLAIR oraz DWI w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. Badanie MR głowy wykazuje w lokalizacji szyszynki obecność przestrzeni płynowej okrągłego kształtu i średnicy do ... Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM dark - fluid.Grubośc warstw 5 mm.Intensywnośc sygnałów z pozostałej części istoty białej oraz istoty szarej mózgu prawidłowa.Układ komorowy nadnamiatowy nieco poszerzony,nieprzemieszczony,bez wy ...

Ścierpnięcie stóp i dłoni przy zwyrodnieniach kręgosłupa lędźwiowego .. sekwencjach SE T1, FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych w warstwach o grubości 4 mm. Kręgosłup lędźwiowy zniesionej fizjologicznej lordozie wykazuje obniżenie wysokości tarcz międzykręgowych na pozi ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. Sekwencja MR CISS - nie wykazuje zmian patologicznych w obrębie obu kątów mostowo - móżdżkowych. Przewody słuchowe wewnętrzne symetryczne, bez obecności masy patologicznej. Struktura ucha wewnętrznego - obustronnie drożne. Wynik b ... Ograniczona lordoza kręgosłupa szyjnego z tendencją do kyfotycznego ustawienia .. sekwencji STIR, bez wzmocnienia kontrastowego.Nie stwierdza się zniekształcenia trzonu kręgu C7.Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu ...

Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,SSFP, w obrazach T1 - i T2 - zależnych, płaszczyznach szczałkowych, czol=łowych i poprzecznych.Podano paramagnetyk. Pojedyńcze ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji F ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny móżd ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. sekwencji FSE/T2 i FLaiR ogniska o charakterze demielinizacyjnym.Zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono w centrum semiovale oraz w kleszczach mniejszych i większych.Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej w gra ...

Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. sekwencjach SE, FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1 i T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W badaniu MR głowy w lewej okolicy potylicznej w zakresie istoty białej podkorowo widoczne pojedyncze ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny móżd ...

Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM dark - fluid.Grubośc warstw 5 mm.Intensywnośc sygnałów z pozostałej części istoty białej oraz istoty szarej mózgu prawidłowa.Układ komorowy nadnamiatowy nieco poszerzony,nieprzemieszczony,bez wy ... Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. sekwencji flair i obrazach T2 widoczne są hyperintensywne sfery - zmiany naczyniopochodne? ( w wyniku znak zapytania umieścił radiolog ) również w stwierdzeniu zaburzeń mielinizacji. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowy ... Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych , strzałkowych i czołowych. W istocie białej prawego płata ciemieniowego o ...

Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo-krzyżowej .. sekwencjach SE ( T1 - sag. i ax. ), TSE ( T2 - sag. i ax. ) i GRE ( T1 - sag. ) Kręgoszczelina kręgu L5. Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo - krzyżowej. Na poziomie L5 - S1 widoczne osłabienie intensywności sygnału w obrazach ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. sekwencjach SE T1 , T1 3D FSPGR ,FSE T2, FLAIR i DWI przeglądowe oraz SE T1 po podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych , czołowych i strzałkowych. W istocie białej w lewym płacie czołowym ,w przyleganiu do rogu lewej komor ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciemieniowych k ...

Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. sekwencji FLAIR, w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. W obu płatach czołowych widoczne są pojedyncze, drobne ogniska hypersygnałowe w obrazach T2 zależnych - drobne zmiany poniedokrwienne ( większa ze zmian po s ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. sekwencjach SE, TSE,FLAIR.w obrazach T1,T2 i PD zależnych w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Badanie to podmiotowo zmian patologicznych nie wykazuje. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieznacznie poszerzony, głównie w ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. sekwencjami TSE, FLAIR ,DWI, SWI i hemo w obrazach T1 - i T2 - zależnych oraz po podaniu środka kontrastowego w obrazach T1 - zależnych. w istocie białej płatów ciemieniowych obu półkul widoczne są ogniska płynowe o śr. do 5mm, ot ...

Centralna tylna przepuklina, modelująca worek oponowy .. sekwencji SE w obrazach T1, T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych W kręgosłupie piersiowym uwidoczniono: 1. Centralna tylna przepuklina ( protruzja ) na wys. Th5 - Th6 powoduje modelację worka oponowego bez ce ... Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. sekwencje FSPGRE, SSFSE, LAVA, obraz T1 i T2 - zależne po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W/g skierowania podejrzenia nerwiaka nerwu międzyżebrowego lewego na poziomie X międzyżebrza. Wskazane przez pacjenta miejsce dolegli ... Centralne wypukliny krążków międzykręgowych z uciskiem na worek oponowy .. sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych. Krążki międzykręgowe na poziomach L4/L5 i L5/S1 mają zwyrodnieniowo obnizony sygnał w obrazach T2. Na dwóch poziomach L4/L5 i L5/S1 widoczne są centralne wypukliny krążków międzykręgowych ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. sekwencji FLAIR ) śladowe ilości hemolizującej krwi na poziomie opony twardej nad biegunem skroniowym i odcinkowo nad płatem czołowym. Płynowa przestrzeń podpajęcza nad płatami czołowymi nie przekracza 10 mm W pniu mózgu i półkula ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono kilka drobnych og ... Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. sekwencji FSE/T2 i FLAIR obszary demielinizacji naczyniopochodne w tych okolicach są widoczne przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI.Niewielka o średnicy 7mm torbiel szyszynki.W dolnej części czaszki p ...

Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. sekwencji TIRM( FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsci górnej, jej wysokość na górnej granicy normy 7 - 8 ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2D DIFF3 TRA,po kontraście T1 SE SAG,T1 SE TRA Sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy.Nie uwidoczniono ognisk patologicznego gromadzenia kontrastu.Ukł ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2D DIFF3 TRA,po kontraście T1 SE SAG,T1 SE TRA Sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy.Nie uwidoczniono ognisk patologicznego gromadzenia kontrastu.Ukł ...

Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. sekwencji Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmianom naczynioowym. Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwić? czy natychmiast zrezygnować ze sportu ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. sekwencji SE, FSE, Fiesta i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świ ... Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. sekwencjach SE, TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych oraz FLAIR Uwidoczniono: - bardzo liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnał ...

Ból dolnej części kręgosłupa, nogi i drętwienie uda po upadku .. sekwencjach T2 zależnych tarcz międzykręgowych co odpowiada zmianom degeneracyjno zwyrodnieniowym z dehydratacją krążka międzykręgowego.Obrzęk szpiku kostnego w przyleganiu do blaszek granicznych na poziomie L5/S1 Przebudowa tłusz ... Bóle bioder przy ucisku krążków lędźwiowych na worek oponowy .. Sekwencje echa spinowego, obrazy T1 i T2 zależne. Na poziomach L4/L5 i w mniejszym stopniu L5/S1 widoczne są zmiany krążków o charakterze „bulging disc” z niewielkim uciskiem worka oponowego. Krążki międzykręgo ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. sekwencji SE obrazach T1, T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR. W istocie białej okołokomorowej centrum semiovale lewej półkuli mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie nac ...

Bóle kręgosłupa, stawu biodrowego, parcie na pęcherz moczowy i bóle głowy .. sekwencji SE obrazach T1 i T2 zależnych. Na poziomie L5/S1 widoczna jest centralna wypuklina krążka międzykręgowego nie powodująca ucisku na worek oponowy. Na wysokości L4/L5 stwierdza się obecność centralno - dwubocznej przepukli ... Bóle palców ręki przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. sekwencjach T1 i T2 zależnych oraz TIRM W badaniu stwierdza się zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego pod postacią obniżonego sygnału z tarczy międzykręgowej C5 - C6 w sekwencji T2 zależnej świadczącego o zaburzeniach jej uwod ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. sekwencji SE, FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensyw ...

Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. sekwencji SE i FSE obrazy ( T1 iT2 zależne )oraz FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska h ... Niespecyficzna zmiana demielinizacyjna na poziomie szyjnym .. sekwencji T2 zależnych nie widoczne w T1, nie ulegajace istotnemu zabarwieniu pokontrastowemu, ognisko o wym 6x6 mm, góra dół 9,5 mm, poza tym wypuklina między c5 a c6 modelująca worek oponowy, wnioski: niespecyficzna zmiana demie ... Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych .. sekwencji SE/T1 i T2 oraz izointensywne w sekwencji STIR,najprawdopodobniej o etiologii łagodnej - naczyniaki jamiste.Trzony kręgów lędźwiowych o prawidłowej intensywności sygnałów. Dyskretne obniżenie intensywności sygnałów w sek ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. sekwencjach SE, FSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR DWI + ADC w trzech płaszczyznach. Przy rogu przednim lewej komory bocznej słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym sro ... Bóle w okolicy kości ogonowej przy torbielach na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. sekwencjach FSE T1, FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, osiowych, koronalnych w warstwach grubości 4mm i po kontraście. Spłycenie lordozy lędzwiowej, ze skolioza prawoboczną. Cechy dehydratacji krążka m/kręgoweg ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. sekwencji Flair, odpowiadająca torbieli pajęczynówkowej, której wymiary wynoszą 41x48x50mm. Morfologia kory mózgowej poza obszarem płata skroniowego lewego prawidłowa. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lew ...

Ból i mrowienie głowy przy zakrzepicy zatoki poprzecznej .. sekwencjach w obrepie piramidy prawej widoczny jest sygnal nieobecny w piramidzie lewej. i ok, tylko bol glowy nie ustapil mi wogole, tak jak mrowienie prawej strony twarzy, depakina nie pomaga wogole. o co chodzi? ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. sekwencji SE w obrazach T1,Pd iT2 - założonych w trzech płaszczyznach - strzałkowej,czołowej i poprzecznych Znaczny zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku. Niewielki zanik korowy w zakresie płatów czołowych i skroniowych .W ... Dokanałowa protruzja krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. sekwencjach T1iT2 - zależnych.. Stan po stabilizacji miedzywyrostkowej na poziomie zwężonej niregularnej szpary m - k L3 - L4. Zniekształcenie blaszek granicznych trzonow kregowych przez guzki Schmorla, najwieksze na poziomach L3 ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. sekwencjach T1 TSE, T2 TSE, T2 TIRM dark - fluid.Drobne, rozsiane ogniska wysokiego sygnału w istocie białej obu półkul mózgu śr.do ok.6mm - cechy zmian demielinizacyjnych.Łącznie widocznych do 10 ognisk w obrębie struktur nadnami ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszc ... Bóle od połowy pleców przy dyskopatii szyjnej i piersiowej .. sekwencji SE/T2 jak w przypadku zaburzen uwodnienia. Widoczne rowniez niewielkie obnizenie wysokosci tych tarcz.Pozostale tarcze miedzykregowe bez patologicznych sygnalow. Na poziomie Th7 - Th8 widoczne niewielkie tylne uwypukleni ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym płata .. sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach 16x 9 mm. Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. Co to oznacza? Niestety informacji jest zbyt mało, aby udzielić informac ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. sekwencjach FSPGR T1, FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddz ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach obecnie 16x 9 mm.Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. W czasie T1 - zależnym zmiana obecnie nie jest widoczna. Poza tym ...

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekw ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. sekwencja DWI nie wykazuje zaburzeń dyfuzji, uwidoczniona istota biała półkul mózgowych, drobne ogniska hyperintensywne, ulegające saturacji w sekwencji Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normi ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w sekwencji SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Grubość warstw 5 mm. Dane z wywiadu: Zawroty głowy. W sąsie ...

Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. sekwencjach Se,Fse,Flair,DWI,Fe w obrazach T1,T2 w płaszczyznach ax,sag,cor kontrastem i bez ze względu na szumy uszne i w głowie.Opis: w obrębie istoty białej obu półkul mózgu,głównie podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperint ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. sekwencjach FSPGR T1, FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddz ... Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. sekwencjach SE T1, TSE T2 i FLAIR przeglądowe oraz SE T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych, w warstwach o grubości 3 i 5mm. Podkorowo, w płacie czołowym lewym pojedyncze ognisko o wysokim s ...

Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. sekwencje SE, FSE i FLAIR* obrazy T1 i T2 - zależne w płaszczyznach osiowej i strzałkowej poszerzone o bad angio - MR uwidoczniło półkule mózgu i móżdżku bez widocznych zmian ogniskowych. Struktury pośrodkowe nieposzerzone, symetr ... Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. sekwencji Flair - drobne zmiany demielinizacyjne? Do zróznicowania ze zmianami niedokrwiennymi.W grzbietowej części mostu na przekrojach strzałkowych w obrazie T1zależnych po iniekcji środka kontrastującego widoczny niewielki obsz ... Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. sekwencjach echa spinowego i sekwencji FLAIR w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych przed i po wzmocnieniu kontrastowym.Widoczne przeszczenie okołonaczyniowe Virchofa Robina w obrębie substancji białkowej nadkomorowej. Po str ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. sekwencjach echa spinowego oraz sekwencji flair w plaszczyznach poprzecznych, strzalkowych i czolowych. W lewej okolicy czolowo skroniowej widoczny jest rozlegly obszar o niejednorodnej intensywnosci sygnalow, odpowiadajacy ognisk ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. sekwencji FLAIR o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej/ zmiany demielinizacyjnej. Jak w opisie badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcinku przednim widoczny jest słabo odgraniczony niewielki obsza ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej ...

Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. sekwencja SET1,TSET2i flair w pł poprzecznych TSET2 , i w pł. strzałkowej oraz DWI w pł.poprzecznych.Po podaniu kontrastu wykonano skany strzałkowe czołowe i poprzeczne w sekwencji SET1 . W opisie , drobne ogniska hiperintensywne ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżk ... Guzki Schmorla, protruzja krążka międzykręgowego i przodozmyk na poziomie lędźwiowym .. sekwencjach T1iT2 - zależnych.. Stan po stabilizacji miedzywyrostkowej na poziomie zwężonej niregularnej szpary m - k L3 - L4. Zniekształcenie blaszek granicznych trzonow kregowych przez guzki Schmorla, najwieksze na poziomach L3 ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.Zmiany widoczne podkorowo obustronnie w okolicy zakrętu nabrzeżnego. Układ komorowy symetryczny, ciało modzelowate kształtne. Brak cech patologic ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. sekwencjach tse w obszarach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego . Skany wykonano w płaszczynach osadowych , strzałkowych i czołowych . Uwidoczniono pojedyncza , mała ( o srednicuy 2,1 mm ) owalna zmiane hiperintens ... Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. sekwencjiFLAIR, zlokalizowanych w płatach czołowych i lewym płacie ciemieniowym - najpewniej o charakterze naczynoipochodnym. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Proszę o i ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. sekwencjach echa spinowego i gradientowego bez dozylnego podania kontrastu. Prawidlowy obraz kory mózgowej, istoty białej i jąder podkorowych. W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych pojedyncze drobne do 3 mm ogniska hipe ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. sekwencjach SE( T1 ax ), FSE ( ax,sag,cor ), IRFSE ( ax ) oraz SE ( t1 ax, sag, cor po kontraście iv ) dwa drobne do 4 mm ogniska, hiperintensywne w obszarach T2 zależnych i sekw. IRFSE, niewidoczne w T1, bez cech wzmocnienia po k ... Sekwencje T1 i T2 w wykrywaniu guza .. sekwencji T2, a niewidoczny w sekwencji T1? Wydawało mi się, że sekwencja T1 jest przeciwna do sekwencji T2, ale może się mylę? ...

Spłycenie lordozy oraz obniżenie tarcz międzykręgowych na poziomach szyjnym i piersiowym .. sekwencji TSE w obrazach T1, T2 - zależnych oraz w sekwencji TIRM i CISS3D w płaszczyźnie strzałkowej i w płaszczyźnie poprzecznej. Spłycenie lordozy szyjnej. Niewielkie obnizenie tarcz międzykregowych C4/C5, C5/C6 i C6/C7 oraz Th ... Zniesiona lordoza, wypuklina i dehydratacja krążków w odcinku szyjnym .. sekwencjach TSE - T2,STIR, w dwóch płaszczyznach. Zniesiona lordoza szyjna.Obniżona intensywność sygnału krążków m - kręgowych w odcinku szyjnym, świadczy o ich dehydratacji. Na pozomie C6 - C7 szerokopodstawna wypuklina bez cech ... Przyczyny udaru mózgu .. Sekwencje SE,FSE,FLAIR obrazy T21 i T2 zależne badanie angio - MR Przebyte zmiany naczyniopochodne w lewj okolicy skroniowo - potylicznej,obejmujące głównie korę mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne przebyte ognisko nac ...

Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach obu płatu czołowych z większą zmianą w płacie czołowym prawym &#8211* obraz jest niejednoznaczny &#8211* w różnicowaniu zmiany pourazowe typu uszkod ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. sekwencjach SE, FSE, w płszczyznach poprzecznej, strzałkowej w obrazach T1, T2zaleznych i FLAIR oraz DWI w płaszcz. poprzecznej. Struktury mózgowia bez zmian patologicznych w obrazie MR. Przestrzenie przymózgowe nieposzerzone. Ukł ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. sekwencji TSE w obrazach T1, T2 pd - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych. podano paramagnetyczny środek kontrastujący. Obustronnie w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych obecne są rozsiane, ...

Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. sekwencji FILAR i obrazach T2 - zależnych, nieulegające wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Drugie drobne ognisko o tej morfologii znajduje się w prawej półkuli móżdżku. Obraz MR nie jest jednoznaczny może odpowiadać ogni ... Dehydratacja, ekstruzja i protruzja kręgosłupa lędźwiowego .. sekwencjach FRFSE, FSE, w obrazach T1, T2 - zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Dehydratacja i obniżona wysokość krążków międzykręgowych L3/L4 i L4/L5. Na poziomie L3/L4 centralna, tylna ekstruzja skierowana doog ... Drobne ognisko hiperintensywne w lewym płacie ciemieniowym .. sekwencji flair widoczne w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze naczyniopochodnym. Co oznacza wynik tego badania? ...

Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. sekwencjach SE( T1 ax. ), FSE( T2 ax.cor.sag. ), IRFSE( T2 ax. ) i po podaniu kontrastu iv. SE( T1 ax.cor. ) i wcześniejszych naświetlaniach stwierdzono obrzęk w płacie czołowym i przedniej części ciała modzelowatego. Poza tym mor ... Ropień śródkanałowy z naciekiem zapalnym przykręgosłupowym .. sekwencji STIR w obrębie mięsni przykręgoslupowych po stronie lewej oraz mięsni międzyzebrowych na wysokosci Th7 - Th8, Th8 - Th9. Zmiany obrzękowe w obrębie glów zeber VIII i IX po stronie lewej, zmiany obrzękowe sródkoscia trzon ... Ekstruzja, protruzja i dehydratacja krążków lędźwiowych .. sekwencjach FRFSE, FSE, w obrazach T1, T2 - zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Dehydratacja i obniżona wysokość krążków międzykręgowych L3/L4 i L4/L5. Na poziomie L3/L4 centralna, tylna ekstruzja skierowana doog ...

Silny ból w okolicy lędźwiowej i trudności w chodzeniu .. sekwencji SE, obrazy T1 i T2 zależne: - podwięzadłowe przepukliny tylne centralne krążków międzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1, które uciskają worek opony twardej i zwężają otwory międzykręgowe - obniżenie sygnału w obrazach - zależn ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. sekwencji SE,TSE,FLAIR,w obrazach T1,T2 zależnych oraz T1 zależnych po podaniu kontrastu uwidoczniło poszerzenie przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku do ok. 25 mm.W przedniej części gałki bladej po stronie lewej ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. sekwencji FLAIR i DWI. Zaawansowane uogólnione zaniki korowo - podkorowe. W istocie białej obu płatów czołowych widoczne są niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ( do 3mm ) ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T ...

Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. sekwencji DWI. ponadto dwie małe zmianymalacyjne w lewej półkuli móżdżku i w prawej półkuli mózgu. innych zmian nie stwierdzono. Może to ktoś zinterpretować. Zmiany są jak to stwierdzono naczyniopochodne, czyli najpewniej niedokrw ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage zwraca jeszcze ektopia wydłuzonych migdałków móżdż ... Następstwa wynikające ze spłycenia lordozy, osteofitów i protruzji lędźwiowej .. sekwencji TSE w obrazach T1,T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, koronalnych i strzałkowych. Badaniem objęto odcinek L1/S5 kręgosłupa. Spłycenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Wysokość trzonów kręgów zachowana, nierówn ...

Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. sekwencjach SE/T1 ,T2, FLAIR I DWI( b=1000 ) oraz po dożylnym podaniu 8ml środka kontrastowego ( Omniscan ) w opcjach3D i T1 Badanie wykonano w 7 roku życia. Stopień melinizacji odpowiedni do wieku. W istocie białej okołokomorowo ... Zniesienie lordozy i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. sekwencjach SE T1, frFSE T2 i STIR przeglądowe, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 4mm. Dane ze skierowania: wykluczenie konfliktu dyskowo - korzeniowego na poziomie L4/L5 lub L5/S1. Zniesienie fiz ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne oraz sekwencje saturacją tłuszczu, projekcie strzałkowe czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje na poziomie C6 i C7 obecność dużej pośrodkowej wypukliny krążka międzykręgo ...

Wypuklina i zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa szyjnego .. sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne oraz sekwencje saturacją tłuszczu, projekcie strzałkowe czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje na poziomie C6 i C7 obecność dużej pośrodkowej wypukliny krążka międzykręgo ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. Sekwencja DWI ( dyfuzja ) oraz SWI ( podatność magnetyczna ) zaburzeń sygnału nie wykazują. Zbiorniki kątów mostowo - móżdżkowych nieuciśnięte. Uwidocznione odcinki nerwów czaszkowych bez uchwytnych zmian morfologicznych. Układ ko ... Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lew ...

Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. sekwencji FLAIR. Obraz niejasny, do kontroli w terminie zależnym od stanu klinicznego pacjentki. W cienkowarstwowym badaniu kompleksy nerwów VII - VIII w kątach mostowo - móżczkowych i przewodach słuchowych wewnętrzynych przedstaw ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lew ... Ogniska niespecyficznej demielinizacji w zakresie istoty białej środków półowalnych .. sekwencjach T2 - zaleznych, najwieksze 4 mm w placie czołowycm lewym - w pierwszej kolejnosci ogniska niespecyficznej demielinizacji( naczyniopochodnej ). Obraz zmian stacjonarny. Dodam, ze byl podany kontrast. Prosze o opinie. Na ...

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. sekwencji SE,TSE,GRE w obrazach T1 i T2 zależnych ,FLAIR uwidoczniono: - 2 - 3 drobne ogniska ( ok.2mm )o podłożu naczyniopochodnym,zlokalizowane w istocie białej płatów czołowych podkorowo,o wątpliwym znaczeniu klinicznym. - obra ... Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. Sekwencje echa spinowego, obrazy T1 i T2 zależne. W istocie białej, w bezpośrednim sąsiedztwie komór bocznych uwidoczniono w obrazach T2 zależnych, FLAIR, kilka hiperintensywnych ognisk o średnicy do ok. 0,9 cm, wymagających różni ... Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk ...

Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. sekwencjach T1 i T2 TSE, FLAIR oraz dyfuzyjnych w projekcji poprzecznej i strzałkowej. W istocie białej obu półkul mózgu drobne ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ci ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. ciało modzelowate prawidłowej wielkości, bez ... Pęknięte pierścienie włókniste i wypukliny na poziomie lędźwiowym .. sekwencji TSE w projekcjach strzałkowej i poprzecznych. Obniżenie intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji SPAIR krążków m - k L4/5 i L5/S1 co przemawia za procesem ich dehydratacji. W tylnej części w/w krążków ...

Zwyrodnienia kręgosłupa lędźwiowego i esowate skrzywienie kręgosłupa piersiowego .. sekwencjach FSE, fr FSE w obrazach T1 i T2 - zależnych uwidoczniło zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych L3 - L4, L4 - L5 , L5 - S1 z towarzyszącym obniżeniem ich wysokości. Uwypuklenie krążka L3 - L4 typu bulging modelują ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. sekwencjach SE T1 - ax,sag.cor. przed i po kontraście, TSE T2 - ax.sag. i cor. oraz longTR/FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podwyzszonego sygnalu w obr T2 - zal i sekw ... Punkcikowate ogniska o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych .. sekwencjach FLAIR o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych. Nieznaczna glioza przykomorowa w okolicach rogów przednich płatów czołowych. To jest już mój 3 - ci rezonans. Czy wynik jest *dobry*? ...

Niejednorodny sygnał szpiku kośćca wskutek zwyrodnienia tłuszczowego .. sekwencjami FSE w obrazach T1 - i T2 - zależnych wykazuje na poziomie L5/S1 prawoboczną przepuklinę jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, która uciska worek oponowy oraz korzenie prawego nerwu rdzeniowego S1. Na poziomie L4/5 ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło pojedyńcze bardzo drobne ognisko w centrum semiovale po stronie lewej, prawdopodobnie naczyniopochodne, najpewniej bez znaczenia klinicznego. Poza tym mózg i móżdżek bez z ...