Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair

Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair

Nieregularny obszary hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz hypointensywny w sekwencji T1, zlokalizowany w płacie potylicznym półkuli prawej.
Rozsiane drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a także w móżdżku.

Proszę o zinterpretowanie wyniku.

Agnieszka

Opis mało swoisty może sugerować zmiany naczyniowe, ale również demielinizacyjne czy torbiel pajęczynówki. Należy wykonać badanie obrazowe po kontraście.

lek. Tomasz Tykocki