CT rezonans magnetyczny

neurologiczne.pl & CT rezonans magnetycznyBadania obrazowe mózgu .. rezonans magnetyczny Rezonans magnetyczny ( MRI ) umożliwia bardzo dokładne zbadanie mózgu i rdzenia kręgowego i jest w zasadzie uzupełnieniem badania CT. Metoda ta pozwala na odróżnienie substancji szarej od białej oraz krwi od p ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. rezonans magnetyczny ( MRI ), badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz badanie potencjałów wywołanych ( analiza potencjału elektrycznego wybranej struktury nerwowej w odpowiedzi na bodziec wzrokowy, słuchowy czy czuciowy ). Badani ... Jamistość rdzenia kręgowego .. rezonans magnetyczny ( MRI ). Dodatkowo wykonuje się badanie rentgenowskie oraz tomografię komputerową ( CT ). Nieprawidłowości można się doszukać również w badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego ( PMR ), w którym stwierdza się podwy ...

Stwardnienie zanikowe boczne .. rezonans magnetyczny ( MRI ). Leczenie stwardnienia zanikowego bocznego Brak jest skutecznej farmakoterapii w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. Jedynym lekiem, który spowalnia przebieg choroby o 3 do 6 miesięcy jest riluz ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. rezonansie magnetycznym w postaci poszerzenia komór bocznych mózgu. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) uwidacznia zmniejszony metabolizm w odpowiednich strukturach mózgu. Leczenie choroby Huntingt ... Choroba Wilsona .. rezonans magnetyczny zmiany w mózgu. Biopsja wątroby wykazuje wzrost zawartości miedzi w tkankach wątroby. Leczenie choroby Wilsona Farmakoterapia polega na stosowaniu penicylaminy ( pochodna penicyliny tworząca kompleksy z kation ...

Drżenie samoistne .. rezonans magnetyczny nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmiany w móżdżku. W rozpoznawaniu drżenia samoistnego istotne znaczenie ma brak występo ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. rezonansie magnetycznym stwierdza się zanik mostu, śródmózgowia oraz płatów skroniowych. Badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmniejszony metabolizm w tych strukturach mózgu. Leczenie postępującego po ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. rezonans magnetyczny obserwuje się zmiany w postaci asymetrii jąder podstawnych ( skupienia istoty szarej w półkulach mózgu ). Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea jest wyłącznie objawo ...

Choroba Parkinsona .. rezonans magnetyczny wykluczają jedynie inne jednostki chorobowe. W badaniu PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje obniżenie metabolizmu w obrębie kory czołowej i wzgórza. Najistotniejsze są zatem występujące o ... Mioklonie .. rezonans magnetyczny pozwalają w zasadzie wykluczyć inne jednostki chorobowe. Leczenie mioklonii polega na stosowaniu kwasu walproinowego, klonazepamu, prymidonu, piracetamu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. rezonansie magnetycznym. Leczenie stłuczenia i krwiaka śródmózgowego W leczeniu stłuczenia i krwiaka śródmózgowego obowiązuje bezwzględna hospitalizacja nawet do kilku tygodni. W stłuczeniu mózgu leczenie nie jest konieczne. Tkank ...

Wstrząśnienie mózgu .. rezonansie magnetycznym nie stwierdza się nieprawidłowości. Leczenie wstrząśnienia mózgu Chory pozostaje przez kilka dni na obserwacji w szpitalu. Leczenie wstrząśnienia mózgu jest objawowe i obejmuje również wypoczynek, przebywan ... Złamania podstawy czaszki .. rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie złamania podstawy czaszki Leczenie złamania podstawy czaszki zależy głownie od lokalizacji złamania, rozległości i nasilenia objawów. Przy niewielkim wycieku płynu chorego obserwuje się przez ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. CT ), rezonans magnetyczny ( MR ) mózgu i rdzenia, testy psychologiczne. Leczenie nerwiakowłókniakowatości Nerwiakowłókniakowatość leczona jest objawowo. Duże zmiany skórne wywołujące ucisk lub ograniczające ruchy są usuwane chiru ...

Stwardnienie guzowate .. rezonansu magnetycznego, elektrokardiogramu ( EKG ), elektroencefalogramu ( EEG ). Leczenie stwardnienia guzowatego Leczenie stwardnienia guzowatego jest trudne i polega na zwalczaniu objawów. Napady padaczkowe często są oporne na ... Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz badaniu elektrofizjologicznym ( badanie przewodzenia impulsów ). Leczenie urazów kręgosłupa Podstawowe znacznie ma pomoc na miejscu wypadku i właściwy transport poszkodowanego w celu zapobiegani ... Otępienie czołowo - skroniowe .. CT ) i rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz czynnościowych tj. pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w płatach czołowych i skroniowych. ...

Otępienie z ciałami Lewy-ego .. rezonans magnetyczny ) oraz badaniu czynnościowym przy pomocy pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy czołowej i zwojach po ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. CT ), rezonans magnetyczny ( MR ), które ukazują zmiany neurodegeneracyjne w obrębie istoty białej mózgu. Ponadto stwierdza się chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologicznych występuje pogorszenie pamięci, planowania i wykonyw ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ), a przede wszystkim czynnościowa ocena tkanki mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektroskopii rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz ...

Udar niedokrwienny mózgu .. rezonans magnetyczny, szczególnie wykonany techniką dyfuzyjną lub perfuzyjną ( wczesne zmiany ). Wykonywane są również badanie neurologiczne, badania krwi, dna oka i płynu mózgowo - rdzeniowego. Leczenie udaru niedokrwiennego Lecz ... Krwotok śródmózgowy .. CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypadku krwotoku śródmózgowego jest przeciwwskazane. Leczenie krwotoku śródmózgowego jest objawowe, a w przypadku dużych krwotoków wymagana jest interwencja neurochirurgiczna. Śmie ... Krwotok podpajęczynówkowy .. rezonans magnetyczny ( MR ) wykonywany przede wszystkim po około tygodniu od udaru. Istotne znaczenie ma również nakłucie lędźwiowe, angiografia, angio - CT, angio - MR, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska. Leczenie krwoto ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to: nakłucie lędźwiowe, oznaczanie poziomu glukozy, jonów ( sodu, wapnia ), mocznika, pH krwi tętniczej, ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla, badania toksykologiczne krwi i ... Guzy nerwów czaszkowych .. rezonansem magnetycznym ( MR ) z podaniem gadoliny i tomografii komputerowej ( CT ), badaniu słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu oraz audiometrycznym. Leczenie nerwiaków polega na mikrochirurgicznym usunięciu guza. Wyni ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. rezonans magnetyczny oraz w niektórych przypadkach w celu ostatecznego rozpoznania biopsja mózgu i pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie zachowawcze obejmuje stosowanie kortykosteroidów zmniejszających obrzęk mózgu. In ...

Guzy czaszki .. rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie guzów czaszki Podstawą leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza, szczególnie dającego objawy kliniczne niekiedy wymagające rekonstrukcji kości. Najwięcej trudności sprawiają zmiany zlokali ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. CT ) i rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie oponiaków Leczenie oponiaków polega na operacyjnym usunięciu guza i może prowadzić do całkowitego wyzdrowienia, szczególnie w przypadkach oponiaków zlokalizowanych na wypukłościach p ... Glejaki .. CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy jest badanie histopatologiczne. Leczenie polega przede wszystkim na neurochirurgicznym usunięciu guza, zastosowaniu radioterapii zwykle, jako leczenia uzupełni ...

Gwiaździaki .. rezonans magnetyczny ( obrazy T1 i T2 zależne ), tomografia komputerowa ( CT ) oraz biopsji mózgu. Leczenie gwiaździaków Leczenie objawowe gwiaździaków polega na obniżaniu ciśnienia śródczaszkowego za pomocą kortykosteroidów, mann ... Skąpodrzewiaki .. CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym badaniem potwierdzającym skąpodrzewiaka jest badanie histopatologiczne. Leczenie skąpodrzewiaków Leczenie skąpodrzewiaków zależy od stanu pacjenta. Przy niskiej złośliwości guza i odp ... Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie naczyniaka móżdżku polega na jego neurochirurgicznym usunięciu. W przypadku obecności naczyniaka siatkówki wymagany jest zabieg fotokoagulacji lub kriokoagulacji. Dorota Kozera Literatur ...

Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. CT ), rezonans magnetyczny ( MR ), pozytonowa tomografia emisyjna ( PET ), angiografia mózgowa. Leczenie naczyniakowatości twarzowo - mózgowej Leczenie naczyniakowatości twarzowo - mózgowej obejmuje chirurgiczne usunięcie znamieni ... Obrzęk mózgu .. rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Obrzęk cytotoksyczny mózgu Obrzęk cytotoksyczny ( komórkowy ) jest wynikiem zmniejszenia ilości płynu zewnątrzkomórkowego w tkance mózgowej, który gromadzi się wewnątrzkomórkowo. Po ... Leczenie wodogłowia .. CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ) głowy. Po wykluczeniu przeciwwskazań wykonywane jest nakłucie lędźwiowe. U wcześniaków i noworodków mało obciążającym badaniem jest ultrasonografia przezciemieniowa. Dorota Kozera Literatura: 1 ) ...

Diagnostyka i leczenie padaczki .. CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ), rzadko tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ) czy pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego oparty jest m.in. na podst ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie grzybiczego zapalenia OUN Podstawą leczenia grzybiczego zapalenia OUN jest zwalczanie objawów. W tym celu stosowane są leki przeciwzapalne i przeciwobrzękowe ( deksametazon ). Do leków przeciw ... Choroby wywołane przez priony .. rezonans magnetyczny ( MR ) są pomocne w diagnostyce choroby. Badaniem najbardziej wiarygodnym i pewnym jest badanie neuropatologiczne. Badania immunohistochemiczne z wykorzystaniem przeciwciał anty - PrP umożliwiają ostatecznie r ...

Toksoplazmoza .. rezonansu magnetycznego ( MR ) można uwidocznić zmiany w obrębie mózgu. Leczenie skuteczne jest w przypadku trofozoitów, zaś nie działa na formy pasożyta w postaci cyst tkankowych. Stosuje się pirymetaminę, sulfadiazynę i spiromyc ... Guzy okolicy szyszynki .. rezonans magnetyczny ( MR ). Badania markerów nowotworowych ( alfa - fetoproteiny i gonadotropiny kosmówkowej ) dostarcza informacji o złośliwości guza. Ostatecznym potwierdzeniem jest jednak badanie histopatologiczne. Leczenie gu ... Guzy przysadki .. rezonans magnetyczny ( MR ), mniejsze znaczenie ma tomografia komputerowa ( CT ). Fundamentalnym leczeniem guzów przysadki jest zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu guza przez zatokę klinową ( przez nos ) lub usunięciu g ...

Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to angiografia ( badanie radiologiczne z podaniem środka kontrastującego do naczyń krwionośnych ) i mielografia, czyli badanie radiologiczne, które polega na podaniu przez nakłucie l ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. rezonans magnetyczny ( MR ), rzadziej tomografia komputerowa ( CT ). W wyjątkowych tylko przypadkach przeprowadzana jest pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) lub tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ). Ponadto ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. rezonans magnetyczny ( MR ). Natomiast tomografia komputerowa ( CT ) ukazuje zmiany w kościach czaszki. Wykazanie wtórnych zmian w obrębie OUN przy nieznanej zmianie pierwotnej zmusza do wykonania badań przesiewowych w kierunku og ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. rezonans magnetyczny. Leczenie opiera się na radioterapii, chemioterapii. Średnia przeżywalność chorych wynosi pół roku. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A.J. ... Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. rezonans magnetyczny. Leczenie nowotworów rdzenia kręgowego Leczenie skupia się szczególnie na działaniu przeciwbólowym i zapobieganiu zaburzeniom neurologicznym upośledzających funkcjonowanie chorego. Do leków przeciwbólowych nal ... Encefalopatia wątrobowa .. rezonans magnetyczny ) w zasadzie wykluczające inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii wątrobowej Leczenie encefalopatii wątrobowej polega przede wszystkim na ograniczeniu poziomu amoniaku w organizmie przy pom ...

Encefalopatia mocznicowa .. rezonans magnetyczny ) wykluczają inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii mocznicowej polega na ograniczeniu białka w diecie, zmniejszenie podaży płynów, sodu, potasu oraz usunięciu neurotoksycznych związków za ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. rezonans magnetyczny. W leczeniu encefalopatii nadciśnieniowej podstawą leczenia jest obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych lub nieco wyższych u osób z przewlekłym nadciśnieniem. Stosowane leki to: labetalol, nit ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. rezonans magnetyczny głowy, pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ( SPECT ), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe ...

Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Oba obrazy tych badań zostają na siebie nałożone przez komputer, co czyni obraz bardziej precyzyjnym. Uzyskany obraz umożliwia ustalenie samego celu, drogi dostępu oraz wpływa na bezp ... Krótkotrwałe zaniki świadomości .. rezonans magnetyczny.Nie miał żadnych urazów głowy, w dzieciństwie rozwijał się prawidłowo.Bardzo dziękuję za odpowiedz. Na podstawie tego krótkiego opisu, no i oczywiście elektronicznie trudno postawić diagnozę. Na początku propo ... Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. rezonans magnetyczny, celem sprawdzenia przyczyny dolegliwości. ...

Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. rezonansie magnetycznym stwardnienie rozsiane i stwardnienie zanikowe boczne dają podobny obraz? Czy w początkowym stadium choroby można określić czy to SM czy Stward. Zanikowe Boczne? Jakie badania trzeba zrobić aby przekonać się ... Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. rezonansu magnetycznego mózgu i ocenić czy oponiak został usunięty całkowicie i czy nie odrasta, badanie pokaże czy nie ma innych patologii w mózgu mogących wywoływać napady padaczkowe. Następnie warto również jeśli nie było to ro ... Przewlekłe codzienne bóle głowy .. rezonans magnetyczny, tomografie komp. eeg, doppler żył, psychiatrzy i psycholodzy orzekli jest OK. Nie ma podstaw do włączenia leków psychotropowych i antydepresantów. Próby leczenia tymi lekami jak i przeciw padaczkowymi nie prz ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. rezonans magnetyczny głowy. Oto opis: Badanie wykonano w sekwencjach SE,FSE w czasach T1,T2 zależnych,Flair w trzech płaszczyznach. W prawej zatoce poprzecznej ubytki sygnału z przepływającej krwi, zmiany zakrzepowe? Mózgowie bez ... Rezonans czy tomografia przy dyskopatii kręgosłupa w części lędźwiowej i szyjnej .. rezonans magnetyczny czy tomografię. Z kontrastem czy bez? Należy wykonać badanie MRI bez kontrastu. Kontrast zaleca się jeśli była już wykonywana operacja celem diagnozowania np. blizn. ... Wypuklenie krążka modulującego .. Rezonans magnetyczny wykazał: na poziomie th6/th7, th7/th8 widoczna jest niewielka pośrodkowa wypuklina krążka modelującego worek oponowy. Reszta jest OK. Neurolog stwierdził, iż jest to nic takiego i kazał mi się położyć po czym ...

Brak odruchów w badaniu neurologicznym .. rezonansu magnetycznego odcinka lędźwiowego. Brak lub osłabienie odruchów ścięgnistych świadczy o uszkodzeniu korzeni nerwowych, prawdopodobnie związane jest z dyskopatią w odcinku lędźwiowo - krzyżowym. Badanie CT jest mało dokła ... Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. rezonansu magnetycznego głowy wykonana ze wzmocnieniem kontrastowym wykazuje w istocie białej obu półkul mózgu obecność kilku ognisk o średnicy do 5mm, hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR oraz izointensywnych w obr ... Wykrzepiony tętniak .. rezonansu magnetycznego głowy wykazała: W bezpośrednim sąsiedztwie syfonu lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej ( pograniczeC2/C3 uwidoczniono owalny obszar o wymiarach9,6x7,9mm9 ( projekcja poprzeczna )x8,7mm( projekcja czołowa ). Ob ...

Rezonans magnetyczny przy zastawce Pudenza komorowo-przedsionkowej .. Rezonans Magnetyczny czy też nie? Jak długo jest ważne takie zdjęcie TK głowy bo żaden lekarz mi nic nie mówi ile jest ważne takie zdjęcie? Jakie badania bym musiał mieć wykonane? Nie ma czegoś takiego jak ważność zdjęcia, TK wyko ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. rezonansu magnetycznego i proszę o jego interpretację, ponieważ na wizytę u neurologa muszę jeszcze trochę poczekać. Badanie MR w sekwencji Se, FSE, obrazy T1 - , T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej wykazało: - ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypukliny i naczyniak w trzonie .. rezonansu magnetycznego: kręgosłup o spłyconej lordozie. Niewielkiego stopnia zwyrodniowe obniżenie intensywności sygnału krążków międzykręgowych L3/L4 oraz L5/S1, na poziomie krążka L3/L4. Wypuklina centralna uciskająca pośrodkow ...

Jamy malacyjne po wstrząśnieniu mózgu .. rezonansem magnetycznym wykazało jamy malacyjne. Chciałabym się dowiedzieć co to jest i czy to jest grzane w późniejszym rozwoju dziecka. Syn ma 10 lat. Jamy malacyjne mogły powstać w miejscu ognisk stłuczenia. Rokowania są zwykle ... Zbaczanie języka .. rezonans magnetyczny głowy ale wynik był prawidłowy. Zatem neurologicznie nie ma obiektywnych powodów tych dolegliwości. ... Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostałej części opisu wszystkie wymieniane obiekty były w normie - prawidłowe. Opis mało precyzyjny. Nie wydaje się aby było to coś poważnego, czasem ...

Zanik kory mózgowej .. rezonans magnetyczny. ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. rezonans magnetyczny. Z opisu wynika, że ma Pani wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe oraz dyskopatie na poziomach L4 - L5 i L5 - S1 zalecam wykonanie badania rezonansu i konsultacje neurochirurgiczną w przypadku silnych dolegliwo ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. rezonansu magnetycznego: Badanie MR OUN w sekwencjach TSE, FLASH, w obrazy T1,T2 zależne, FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontrastującego: - w istocie białej prawego pł ...

Diagnoza stwardnienia rozsianego .. rezonans magnetyczny, a jego wynik to: Badanie wykazało cechy ogniskowych poszerzeń podpajęcznej w ok. sklepistości. Komory mózgowe oraz zbiorniki podstawy symetryczne i poszerzone. Obecność nielicznych, różnej wielkości ognisk w ... Badanie rezonansu magnetycznego głowy przy zażywaniu leków rozszerzających naczynia Za tydzień będę miała robione badanie RM głowy z powodu epizodów niedokrwienia mózgu ( nocne objawy dezorientacji w otoczeniu ) oraz powtarzające się epizody zaniewidzenia połowiczego w jednym oku ( ubytki w polu widzenia ). Obecn ... Torbiel szyszynki a bóle głowy .. rezonans magnetyczny, który wykrył, że mam torbiel szyszynki, nie wiem, niestety, jakich wymiarów, podobno niewielka. Skierowanie na rezonans dostałam od neurologa, ponieważ od roku mam jakieś dziwne objawy tzn. połowicze bóle gło ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. rezonans magnetyczny wynik. Badanie wykonano w sekwencjach SE, tse W CZASACH t1 - t2 - ZALEŻNYCH DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowegow trzech płaszczyznach. W istocie białej prawej półkuli mózgu powyżej trzonu ... Struniak lub chrzęstniak stoku .. rezonansu magnetycznego: Pośrodkowy guz w rzucie stoku i zatoki jamistej prawej, ucisk na most. Obraz MR przemawia za struniakim stoku lub ( mniej prawdopodobne chrzęstniakiem stoku ). Liczne ogniska naczyniopochodny charakter w o ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. rezonansie magnetycznym? Nie jest to poważna choroba, zmiana naczyniowopochodna może być spowodowana nadciśnieniem tętniczym lub też małym udarem mózgu. Nie jest to nic poważnego. ...

Dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa .. rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego, oto jego wynik: Wyprostowanie fizjologicznej lordozy szyjnej. Dyskretne zmiany dehydratacyjno - degeneracyjne i obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej C4 - C5. Na tym poziomie stwierdza ... Zmiany zwyrodnienia w postaci dehydratacji krążka międzykręgowego .. rezonansu magnetycznego odebrałam już wyniki i proszę o ich interpretację gdyż do wizyty u neurologa jest jeszcze sporo czasu. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, TSE T2: - zmiany dehydratacyjne krążka międzykręgowego na poziomi ... Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. rezonans magnetyczny jest bezpieczny. Proszę o opinię w tej sprawie, ponieważ mam bardzo mieszane uczucia ( dodam,ze córka jest alergikiem, zatem ma osłabiony układ immunologiczny. Istotną informacją może być również fakt, że moja ...

Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. rezonansu magnetycznego kręgosłupa w odcinku TH12 - S3 wykonana sekwencjami TSE oraz CISS w obrazach T1 - i T2 - zależnych, wykazuje zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych L3/4 i L5/S1 w postaci ich dehydratacji oraz centra ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. rezonansu magnetycznego jest taki: kilka drobnych ognisk o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze ... Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, dopplerowskie badanie żył i tętnic, całodobowe badanie snu i inne badania krwi były prawidłowe. Urodziłem się z wadami kończyn dolnych i górnych. Cierpię na małopłytkowość. Stwierdzono ...

Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. rezonans magnetyczny. Mam 40 lat. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem. Dopiero wtedy będzie można ocenić jaki typ zmiany to jest. ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym Mam migrenę z aurą, ostatnio nasilone ataki, nawet stan migrenowy, w badaniu neurologicznym bez zmian, wykonałam MR oto wynik: w T2 zmiany demielinizacyjne, rozsiane w istocie białej niespecyficzne, o śr. do 8mm w ilości ok. 13, m ... Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. rezonansu magnetycznego. W badaniu MRI widoczne zmiany zwyrodnieniowe odcinka L - S, jednak bez wypadnięcia dysku, dolegliwości bólowe może dawać torbiel korzenia S2. Trzeba wyjaśnić zmianę w trzonie L4, proponuję wykonanie scynty ...

Torbiel okołokorzeniowa .. rezonans magnetyczny i wyszło że mam torbiel okołokorzeniową o wym. 10 mm w otworze L1/L2 po lewej stronie. Przez ten rok ból się nie zmniejszył i drętwienie również. Czasami mam że ból promieniuje do lewej nogi i czasami ją delik ... Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej .. rezonansu magnetycznego głowy mam napisane m. in.: drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, ... Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. rezonansu magnetycznego głowy, ponieważ każdy z odwiedzanych lekarzy mówi co innego, a poza tym nikt nie chce wyjaśnić, czy nie wynik nie oznacza stwardnienia rozsianego. Mam 31 lat i od ponad pół roku cierpię na bóle głowy i wyso ...

Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej .. rezonans magnetyczny z kontrastem. Wszystko jest w porządku poza tym: W prawobocznej części płata przedniego ( w bezpośrednim przyleganiu do zatoki jamistej prawej ) widoczne ognisko o wym. 7x6 mm izointensywne w obrazach T1 - zal ... Zespół Hornera a ćmienie w głowie i ból w klatce piersiowej .. rezonans magnetyczny głowy. Wyniki tego badania nic nie ukazały, a ból głowy ustąpił. Między czasie pojawił się też ból w klatce piersiowej mniej więcej na środku, który przebija czasem również pod łopatkę ( prawą ). Pojawia się p ... Torbiel podpajęczynówki przy zaburzeniach hormonalnych .. rezonansu magnetycznego wykryto: w zachyłku górnym móżdżku widoczna jest płynowa przestrzeń odpowiadająca najprawdopodobniej torbieli podpajęczynówki o wymiarach 22x16x14 mmm. W związku z zaburzeniami hormonalnymi córka 3 lata tem ...

Hypoplastyczne tętnice a padaczka .. rezonans magnetyczny. Tomografia wykazała podejrzenie tętniaka, a rezonans nic nie wykazał. Została skierowana na angio kt głowy, które wykazało wąskie hypoplastyczne tt łączące tylne. Co to oznacza? jak to leczyć? Jestem przerażo ... Długotrwały lekki ból głowy po uderzeniu .. rezonans magnetyczny. Tam był tylko opis że wszystko jest w porządku. Dostałem też płytę CD. Ale lekarze nie chcą oglądać tych obrazów z płyty. Więc sobie dałem spokój i pomyślałem, że może jakoś samo przejdzie. Ale minęło kilka l ... Glioza w płacie czołowym .. rezonansu magnetycznego. Zmiana w lewym płacie czołowym może odpowiadać przebytym niedokrwieniu mózgu. Jednak aby dokładnie ocenić zmianę potrzebne jest podanie kontrastu. ...

Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. rezonans magnetyczny, gdyż albo wyprosić od lekarza jedno badanie lub wykonać je płatnie, w tej sytuacji proszę o ukierunkowanie, który odcinek kręgosłupa objąć tym badaniem. Problem to drętwienie niezwykle bolesne mięśni dolnej m ... Gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych .. rezonans magnetyczny z którego wyszło mi, że mam gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych średnicy do 1.5 cm każdy. Mam takie objawy jak wzmożone ciśnienie śródczasz ... Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. rezonansu magnetycznego niestety nie mogę mieć z powodu protezy zębów ), badania krwi wykazały anemie, którą cały czas leczę. Muszę nadmienić, że mam siedzący tryb pracy. Mój lekarz psychiatra nie wykrył u mnie żadnych chorób. Nie ...

Leczenie torbieli Tarlowa .. rezonansu magnetycznego kręgosłupa. Badanie było podyktowane ciągłymi bólami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, do tego stopnia, że syn nie mógł poprawnie chodzić, dźwigać czy też schylać się. Wynik rezonansu wykazał obecność po str ... Powiększająca się torbiel szyszynki .. rezonans magnetyczny głowy na którym wyszło, że posiadam torbiel szyszynki najprawdopodobniej o wym 9x5 mm. Teraz po kolejnym badaniu wyszło, że jest rozmiarów 10x5x6 mm. Czy taka zmiana jest groźna? jak powstaje taka torbiel? czy ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. rezonans magnetyczny. Czy to coś poważnego? Drobne ogniska podwyższonego sygnału w obszarach T2 zależnych oraz flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach po ...

Osłabienie organizmu, szum w uchu, inne widzenie .. rezonans magnetyczny i nic. Okazało się że pracuje w małym pomieszczeniu około 5 m2 i bez wentylacji i od długiego przebywania w takim pomieszczeniu robiło się tak. Poznałem po tym jak wróciłem do pracy po ustaniu choroby i objawy ... Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. rezonansu magnetycznego z którego wyczytałam w opisie takie zdanie: Przykomorowo po stronie lewej widoczne pojedyncze dwumilimetrowe ognisko podwyższonej intensywności sygnału o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym. Co ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. rezonans magnetyczny głowy który jednak nic nie wykazał oto opis: Nie stwierdza się zmian ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV,III i komory ...

Tętniak móżdżku .. Rezonansu Magnetycznego wykryto u mnie tętniak móżdżku 4.5x3mm. Czy mam się martwić? Samym badaniem MRI nie da się wykryć tętniaka, trzeba wykonać badanie naczyniowe. Przy rozpoznanym tętniaku trzeba skonsultować się z neurochirur ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. rezonansu magnetycznego i prosiłabym o interpretację, gdyż na wizytę u neurologa muszę jeszcze trochę poczekać. Oto wynik: Badanie wykonano w sekwencji SE( T1 - ax. ), FSE( T2 - ax.cor.sag ), IRFSE( T2 - ax. ) oraz po podaniu magn ... Anomalia naczyń mózgowia .. rezonansu magnetycznego. Opis pokazuje anomalię naczyń mózgowia, gdzie hipoplastyczna lub całkowicie niedrożna jest jedna z tętnic tylnych mózgu jednak krążenie kompensowane jest przez t. łączącą tylną. ...

Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu. Asymetria tt. kręgowych prawa dominująca wydłużona w końcowym odcinku modeluje w niewielkim stopniu powierzchnie przednia pnia mózgu. Poza tym naczynia tętnicze mózgowia o prawidłowym przeb ... Niewielka wypuklina centralna przylegająca do przedniej części worka oponowego .. rezonansu magnetycznego? Czy konieczna jest operacja? Decyzje operacyjne podejmuje się na podstawie obejrzeniu zdjęć, jednak opis raczej przemawia za leczeniem rehabilitacyjnym ( gimnastyka i basen ). ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. rezonansu magnetycznego. Był skierowany na to badanie, ponieważ często zdarza mu się zemdleć i przewrócić. Kiedyś mógł to kontrolować a teraz już raczej nad tym nie panuje. Ma 55 lat. Jego wynik: Na pograniczu korowo podkorowym i ...

Wielopoziomowa dehydratacja i wielopoziomowe obniżenie wysokości krążków międzykręgowych .. rezonans magnetyczny. Prosiłabym o przybliżenie wyników, ponieważ dla mnie jest to niezrozumiałe. Do lekarza niestety długie kolejki. Mam 32 lata. Spłycona lordoza lędźwiowa. Naczyniak lewej części trzonu L2 o śr. 15 mm. Wielopozi ... Niesymetrycznie zaakcentowany zbiornik potyliczny wielki .. rezonansu magnetycznego: niesymetrycznie zaakcentowany zbiornik potyliczny wielki, większy po lewej stronie? Najczęściej jest to wariant normy, chociaż obraz radiologiczny zawsze powinno się oceniać pod kątem objawów klinicznych. ... Bóle głowy w części potylicznej rozpoczynające się nad ranem, mdłości, sporadyczne krwawienia z nosa i wymioty .. rezonans magnetyczny głowy - nic nie stwierdzono. Miewam zawroty głowy. Mam 44 lata, mniej więcej dwa lata temu weszłam w okres przekwitania, nie biorę pigułek hormonalnych. Objawy mogą być pochodzenia naczyniowego - migrenowego. ...

Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. rezonans magnetyczny. Opis tomografii: w strukturach głębokich po stronie lewej drobne ognisko hipodensyjne najpewniej naczyniopochodne. Poza tym nie stwierdzam nieprawidłowych ognisk w tkance mózgowej. Układ komorowy bez zniekszt ... Zespół pustego siodła, torbielki retencyjne a porażenie nerwu twarzowego Rezonans magnetyczny wykazał miernie nasilony zespół pustego siodła z modelowaniem przysadki przez torbielkę pajęczynówki, gruczoł jest wyraźnie obniżony po stronie lewej. Poza tym tkanki i przestrzenie płynowe mózgowia w MR bez z ... Napady utraty przytomności po wypadku samochodowym sprzed lat .. rezonans magnetyczny. Bardzo dziękuje za odpowiedź, ale EEG mialam 2 - krotnie robione, rezonans magnetyczny również. Nic nie wykazało ...

Utrata wzroku po wstrząśnieniu mózgu .. Rezonans magnetyczny był robiony i nic nie wykazało badanie. W przypadku wstrząśnienia mózgu dochodzi głównie do zaburzania pamięci, równowagi oraz bólu głowy. Czasami takie objawy mogą trwać kilka dni lub kilka tygodni. Raczej rz ... Drętwienie i opadanie stopy .. rezonansie magnetycznym kręgosłupa będzie w stanie powiedzieć więcej na temat dolegliwości. ... Drętwienie ręki po złamaniu kości przedramienia .. rezonans magnetyczny. ...

Problemy z pamięcią i koncentracją przy padaczce .. rezonansu magnetycznego dla porównania z wynikami wcześniejszymi ( ocena postępu choroby ). Samemu można stosować np. Bilomax. ... Nawrót przepukliny lędźwiowej .. rezonans magnetyczny. Może to być nawrót przepukliny wynikający z przemieszczenia się protezy dysku wszepionej w miejsce usuniętego dysku. ... Rezonans magnetyczny przy zaklipsowanym tętniaku .. rezonans magnetyczny. W otrzymanej ze szpitala dokumentacji nie posiadam informacji na temat rodzaju klipsu ( tytanowy czy stalowy ). Co w takim wypadku zrobić? Najlepiej udać się do lekarza, który wykonywał wtedy zabieg i spróbow ...

Ścieńczony płyn rdzeniowy i poszerzony kanał rdzeniowy .. rezonansu magnetycznego. Wykonano też podstawowe badania tzn. prześwietlenie płuc ( w normie ), krew ( w normie ), elektrolity ( w normie ), OB ok. Jej objawy to: ból kręgosłupa piersiowego, skurcze rąk, głównie palcy, czasem nóg. ... Bóle głowy, mroczki przed oczami, skurcze mięśni, rozkojarzenie a depresja .. rezonans magnetyczny głowy? Warto takie badanie wykonać, aby wykluczyć przyczyny organiczne mogące zachodzić w mózgu. Dobrze również zrobić wywiad rodzinny w kierunku podobnych dolegliwości. ... Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. rezonans magnetyczny głowy oraz badanie EEG. EEG i tomografia komputerowa nic nie wykazały Dokładniejszym badaniem jest rezonans magnetyczny. dziękuje ...

Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. rezonans magnetyczny, aby ocenić czy nie ma progresji jam syryngomielicznych. Zaburzenia zwieraczy to jeden z objawów jamistości rdzenia, dlatego w przypadku nasilania tego objawu należy rozważyć leczenie neurchirurgczne, drenaż j ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. rezonans magnetyczny, - badania krwi ok, - badanie tarczycy ok. Może w związku z tym pieczeniem udać się do dermatologa ( zauważyłem , że coś się dzieje z moimi paznokciami - jakieś słabe i brązowawe się robią ). Pozostało jeszcze ... Bóle w dole kręgosłupa u sportowca .. rezonansu magnetycznego kręgosłupa, ewentaualnie dalsze badania ustalające przyczynę wzmożonego napięcia mięśniowego. Dzieki , tak właśnie zrobie. Pozdrawiam ...

Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. rezonans magnetyczny ) to warto poprosić lekarza o skierowanie na takie badanie. Inną możliwością są działania niepożądane stosowanych leków. Zakładam, że przyczyny w obrębie układu pokarmowego lekarze wykluczyli. a czy mogą wystą ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. rezonans magnetyczny głowy z obawy przed guzem muzgu ( moja mama miała ) ale wynik badania wykazał, że nic nie ma. od kilku lat wiem, że mam za gęstą krew ( nadpłytkowość ) za dużo płytek krwi, co powoduje, że krew może nie dochod ... Ucisk z tyłu głowy, ból oka i szyi po urazie głowy .. rezonans magnetyczny oraz skonsultować się z neurologiem. Już nie wytrzymałem wczoraj byłem u Pani neurolog,która stwierdziła ,że to nerwobóle i nic tam nie ma poważnego,niewiem czy to można stwierdzic bez tomografii ale podważać ...

Drętwienie ręki po wypadku .. rezonansu magnetycznego i ewentualne leczenie dolegliwości ( neurochirurgiczne? rehabilitacja? ). ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. rezonans magnetyczny głowy,ponieważ od jakiegoś czasu mam naapady miegreyny z aurą,do tego ból głowy,zawroty,podwójne widzenie,mroczki przed oczami. Drętwieją mi nogi i ręce. Ostatnio doszło nawet do tego że nie mogę napisać kilku ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. Rezonans magnetyczny: Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej ob ...

Leczenie u kręgarza przy wypuklinach lędźwiowych .. rezonans magnetyczny i skosnultować się z neurochirurgiem. Właśnie bardzo chciałabym uniknąć zabiegu,słyszałam że po takich zabiegach nie wraca się do pełnej sprawności a bardzo często jeden zabieg nie wystarcza zależy mi na powro ... Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. rezonans magnetyczny bo dostałam skierowanie, nie wiem czy jest to związane z neurologia czy może z zapaleniem zatok które raz miałam, czy może też z mieszkaniem w którym był grzyb ( ok roku w nim mieszkalam ), pewnie wszystko się ... Dziwne mrowienia, kłucia i uciski w kończynach .. rezonansem magnetycznym wykazał zmiany deminilizacyjne. Czym moga byc powodowane moje objawy? Nie jest to raczej wynik guza przysadki. Możliwą przyczyną mogą być zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego lu ...

Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. rezonansu magnetycznego głowy i kręgosłupa. W struktórze móżgu nie wykryto żadnych zmian. Neurolog, do którego chodzę prywatnie twierdzi ze przyczyna mojej niesprawności moze byc umiejscowniona nie w mózgu, ale rdzieniu kręgowym c ... Bóle kręgosłupa lędźwiowego przy zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych .. REZONANSU MAGNETYCZNEGO: Umiarkowana tylna wypuklina krążka Th10/Th11. Cechy ześlizgu przedniego( ok.7mm )na poziomie L4/L5. Krążki międzykręgowe L1/ L2 L5/S1 prawidłowej wysokości,bez cech dehydratacji i istotnych wypuklin.Niewie ... Czas oczekiwania na badania rezonansu magnetycznego i CT głowy .. Rezonansem Magnetycznym a ile się czeka na Tomografię Komputerową dodam że mam wodogłowie chyba że aktywne ponieważ mam mocne bóle głowy i drenu od zastawki( Drenaż Komorowo - Przedsionkowy ).I chciałem się dowiedzieć które badani ...

Poszerzone naczynia o przebiegu cranio-caudalnym wokół trójkąta lkb .. rezonans magnetyczny głowy celem sprawdzenia aktualnego stanu zdrowia. W 1998 roku przeszłam krwotok podpajęczynówkowy, potem utworzyła się przetoka t - ż, która po jakimś czasie sama *zarosła*. W RM z 2007 roku napisano: *Wokół t ... Diagnostyka zespołu neurastenicznego przy bólach głowy .. rezonans magnetyczny głowy. Bez tego w zasadzie trudno mi powiedzieć co może być przyczyną objawów. Pewnie brak odchyleń w badaniu neurologicznym. Nie znam dokładnych danych z Pani przeszłości. Kręcz karku mógłbyć spowodowany złą ... Obniżenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych .. rezonans magnetyczny, oto mój winik : Obnizenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych L4/L5 i L5/S1. zaznaczone zmiany zwyrodnieniowe trzonów kregowych L4 i L5 typu Modic II. tarcza miedzykregowa L4/L5 : regularne uwypuklenie ...

Bóle głowy, omdlenia oraz drętwienie ręki i bóle kręgosłupa .. rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa i tomografię komputerową głowy. Po tych badaniach będzie można ustalić przyczynę dolegliwości. ... Ataki bólu głowy z zanikiem widzenia, drętwieniem twarzy i kończyn .. rezonans magnetyczny głowy i przede wszystkim skonsultować się z neurologiem. ... Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. rezonansu magnetycznego w fazie T1 i T2. Istotne znaczenie ma również badanie neurologiczne. Na podstawie tylko zawartych tu danych nie jestem w stanie więcej pomóc. Cześć mam na imię Piotr. Na pewno do neurologa. W zeszłym roku w ...

Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. rezonans magnetyczny na którym byłem 8 marca br. Poniżej przedstawiam raport tego rezonansu: MR kręgosłupa szyjnego. Badanie wykonano w sekwencjach FLAIR T1 - sag., TSE T2 - sag. oraz sekwencji MERGE T2* - ax., bez wzmocnienia kon ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. rezonans magnetyczny głowy. opis wyniku: *Nie stwierdza się zmian ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV, III i komory boczne prawidłowej sze ... Ucisk na nerwy w zachyłkach bocznych .. rezonansie magnetycznym nie podano wielkości tego ucisku Proszę napisać cały wynik badania. Zachyłki boczne występują w okolicy ujść nerwów rdzeniowych od rdzenia kręgowego i tworzą je struktury kręgów kręgosłupa. Dziękuje za odpo ...

Przepukliny prostokątne w odcinku lędźwiowym .. rezonansie magnetycznym nie podano wielkości tych przepuklin prostokątnych, podobno takich się nie operuje ... Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. Rezonansu Magnetycznego /16.10/2007/Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony,przestrzenie podpajęczynówkowe w okolicach czołowych i ciemieniowych miernie poszerzone,pozostałe prawidłowe.Intensywność sygnału z istoty białej i ... Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. rezonanas magnetyczny głowy i rtg kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości mogą być zarówno zmiany zlokalizowane w głowie ( najprawdopodobniej ), ale również w obrębie kręgosłupa czy niedobór witaminy B12. Stąd po wykluczeniu zmian w mó ...

Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. rezonans magnetyczny, który jest badaniem dokładniejszym, ale niestety droższym. ... Bóle kręgosłupa po basenie .. rezonansem otrzymałem informację o rehabilitacji, lekarz nie wspominał że nie mogę pływać. Opis badania rezonansem magnetycznym ( robiłem go dwa lata temu ): Na poziomie L5 - S1 centralno - prawoboczne uwypuklenie tarczy m - k gru ... Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. rezonansu magnetycznego głowy mam napisane m. in. *drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej*. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to oznacza? Wizy ...

Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. rezonansem magnetycznym którego wynik jest następujący: Przestrzenie płynowe na sklepistości mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Intensywność sygnału z istoty białej i szarej jest prawidłowa. Nie st ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. rezonansu magnetycznego głowy. Cytuję dokładnie: Rezonans magnetyczny głowy ( mózgowie ): Badanie wykonano w 3 płaszczyznach w sekwencji SE i TSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR, DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka k ... Podwójne widzenie, zaburzenia czucia w nodze i ręce oraz spadek odporności .. rezonans magnetyczny głowy ( ale bez skierowania, powiedziałam że chodzi o zaburzenie widzenia ) - wynik OK. Ciągłe infekcje, naciek na migdałach i usunięcie. Infekcje nie ustępują, antybiotyki, antybiotyki, antybiotyki... powięks ...

Pulsujący ból w potylicy .. rezonansu magnetycznego powiedzieli ze wszystko okej ból nasila szybkie wstanie szybkie odwrócenie, wtedy ból jest pulsujący i dosć mocny, przy czkawce, a nawet przy chodzeniu gdy mocniej tupne nogą prosze was bardzo o pomoc z gór ... Ryzyko raka przy guzkach na kręgach widocznych w rezonansie .. rezonansu magnetycznego po tym badaniu stwierdzono, ze na kregach 8 i 11 są guzy a na 2,3 i 5 podejrzenia guzków czy można sie sugerować jednoznacznie, ze sa to przerzuty rakowe czy rezonans jest na tyle dokładny, ze jest to pewne ... Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. Rezonansu Magnetycznego proszę o pomoc co to może oznaczać i czy będzie potrzeba operacja i zastawka. MR mózgowia bez podania środka kontrastowego iv.Badanie MR glowy wykonano aparatm 1,5 T w sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM da ...

Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. rezonans magnetyczny. ... Bóle szyi przy lumbalizacji kręgu szyjnego .. rezonans magnetyczny. Co do innych dolegliwości, czyli zaburzeń jelitowych można podejrzewać przepuklinę pachwinową, ze względu na wysiłek fizyczny. Watro zatem skonsultować się zarówno z ortopedą ( dobrze Pan wybrał ) oraz z chir ... Zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych u dziecka .. rezonansu magnetycznego u mojejpółtora rocznej córeczki.* ... układ komorowy zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych, poza tym bez cech istotnego poszerzenia, nieprzemieszczony. Nieco szersze przestrzenie płynowe przymózgowe w oko ...

Mrowienie nogi od kolana do stopy .. rezonans magnetyczny, wówczas będzie można stwierdzić czy zmiany zwyrodnieniowe powodują opisane objawy czy występuje ucisk na worek oponowy i ujścia nerwów rdzeniowych. ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. rezonansu magnetycznego u mojego dwu letniego synka z głębokim niedosłuchem, który będzie kwalifikowany do implantów słuchowych: Badanie MR wykazuje asymetryczną budowę sklepienia czaszki. Układ komorowy nieprzemieszczony, trzony ... Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. rezonansu magnetycznego glowy wskazuje, okolo 13 ognisk niedokrwiennych do 4mm ( najwieksze z nich ma okolo 9 mm ), jestem mloda osoba, nie mam objawow SM, jesli sa to ogniska pochodzenia naczyniowego na co wskazuje radiolog i neu ...

Ból kręgosłupa szyjnego wskutek źle wykonywanych ćwiczeń fizycznych .. rezonans magnetyczny ( MR ). Objawy mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, nadwyrężenia lub uszkodzenia mięśni grzbietu. Doraźnie można przyjmować leki przeciwbólowe. Badanie RTG odcinka szyjnego robilem i nic szczegol ... Tętniaczki w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy .. rezonansu magnetycznego głowy. Rezonans był zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli głowy, którym często towarzyszą zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. W wyniku wyczytałam niepokojące infrormacje: *wystapienie t ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. Rezonans magnetyczny: Badanie MR głowy wykonane w sekwencjach SE, FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1 i T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W badaniu MR głowy w lewej okolicy potylicznej w za ...

Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. rezonans magnetyczny, gdyż albo wyprosić od lekarza jedno badanie lub wykonać je płatnie, w tej sytuacji proszę o ukierunkowanie, który odcinek kręgosłupa objąć tym badaniem. Problem to drętwienie niezwykle bolesne mięśni dolnej m ... Bóle kręgosłupa przy przepuklinie międzykręgowej .. rezonansu magnetycznego na poziomie L4i L5niewielka wypuklina krążka między kręgowego .Cechy dyskoptji na tym poziomieDrobne ubytki płytki granicznej trzonu kręgu L4 ze strefą obrzęku szpiku .Drobne osteofity przednich brzegów trz ... Operacyjne leczenie padaczki .. rezonans magnetyczny głowy nie wyszły mi żadne istotne zmiany w tym badaniu.Chciała bym się dowiedzieć czy padaczkę może leczyć operacyjnie tak żebym nie miała już ataków padaczki i czy jest jakieś związane ryzyko z operacją bardz ...

Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. Rezonans magnetyczny wykonano u mnie ze względu na bóle głowy, mimo że do lekarza udałam się z powodu niewielkiego bólu w biodrze i drętwienia zewnętrznej części lewej nogi ( przy kontakcie stopy z zimną powierzchnią miałam uczuci ... Operacja i sport przy dyskopatii pourazowej .. rezonans magnetyczny. Na podstawie tego badania widoczna dyskopatia L5 - S1, jeśli objawy są bardzo nasilone to trzeba skonsultować się z neurochirurgiem pod kątem operacji. Takie zmiany zapewne istniały wcześniej, a po wypadku mo ... Konieczność rezonansu magnetycznego u niemowlęcia z podejrzeniem padaczki .. rezonans magnetyczny ale się zepsuł. Muszę dodać że syn dostał się tam z podejrzeniem padaczki. Zastosowano do leczenia leki, które dostaje do dzisiaj. Gdy przebywał w szpitalu czuł się dużo lepiej po zastosowanym leczeniu i zosta ...

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. rezonansu magnetycznego głowy wykonana sekwencjami TSE, FLAIR ,DWI, SWI i hemo w obrazach T1 - i T2 - zależnych oraz po podaniu środka kontrastowego w obrazach T1 - zależnych. w istocie białej płatów ciemieniowych obu półkul widoc ... Wstrzyknięcie blokad w kręgosłup po urazie przy Zespole Sudecka .. Rezonans magnetyczny 2 razy - wszystko ok. Doppler 3 razy - wszystko ok. Teraz wiem co jest i mam podjęte leczenie i rechabilitacje. Mam jednak pytanie odnośnie zastosowania leczenia w formie wstrzyknięcia blokad w kręgosłup. Bard ... Esowate prawostronne wyboczenie osi kręgosłupa piersiowego .. rezonans magnetyczny ( badanie dokładniejsze ) odcinka szyjnego. Tu wykryto niewielkie zwężenie na poziomie C6/7. ...

Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. Rezonans magnetyczny mózgu. W strukturach głębokich półkuli prawej mózgu obszar 5mm o charakterze poszerzonej przestrzeni okołonaczyniowej. Poza tym wszystko w porządku. EEG. Znacznego stopnia zmiany uogólnione, z max. amplitudy w ... Endoskopia z neuronawigacją a operacja otwarta torbieli pajęczynówki .. rezonansu magnetycznego Torbiel pajeczynowki o wymiarach 4.5, 5 ,6 cm . Jest ona bardzo duza. Lekarze na poczatku nie chcieli jej wcale operowac, ale przedstawilismy objawy jakie wystepuja i lekarz skierowal mojego meza na operacj ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. rezonansu magnetycznego głowy: *Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej ...

Przyczyny kręczu szyi .. rezonans magnetyczny, czy takie wyniki mogły spowodwać mój kręcz? Na poziomie C3 - C4 centralno - prawoboczne uwypuklenie krążka m - k do kanału kręgowego. Na poziomie C4 - C5 centralna przepuklina krążka m - k znacznie ogranicza ... Wieloletnie migreny i częste napięcia mięśni karku i szyi .. rezonans magnetyczny głowy? Jeśli nie to taką właśnie diagnostykę należałoby przeprowadzić. Jakie leki dotychczas Państwo stosowali? Coś innego oprócz Nurofenu? dziękuję za odpowiedź,żona zażywala rownież Ketonal jednak po dłuższy ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. rezonans magnetyczny ponieważ bóle głowy się nasiliły, czuję pulsujący ból w skroniach, nudności czasami suchy kaszel a przy nim wymioty. Dolegliwości nasiliły się od ponad roku, jestem też ciągle zmęczona, senna. Proszę o interpr ...

Poród przy dużej przepuklinie lędźwiowej .. Rezonans magnetyczny wykazał m.in.: na poziomie L4 - L5 z centralną przewagą na lewą stronę dużą przepuklinę jądra miażdżystego zwężającą kanał kręgowy z uciśnięciem worka oponowego i spłyceniem lewego zachyłka bocznego kanału krę ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2D DIFF3 TRA,po kontraście T1 SE SAG,T1 SE TRA Sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy.Nie u ... Zaniewidzenia w oku przy torbieli pajęczynówki .. Rezonans Magnetyczny. A operacja jest bardzo ryzykowna? Jestem młodą osobą. Co może pójść nie tak przy zabiegu? może to doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia lub utraty życia? Proszę niech Pan mi to powie :( Przeczytałem także na w ...

Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. rezonansem magnetycznym szpary sylwiusza porzerzone w stosunku do wieku. w badaniu eeg obustronne zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się patologią. Tru ... Mrowienie głowy, pieczenie w gardle i zasłabnięcia .. rezonans magnetyczny. dziękuję za podpowiedź - okazało się że to przepuklina c6 - c7 powodująca ucisk na worek oponowy i modelowanie rdzenia. wracam do leczenia i pozdrawiam. p.s. proszę unikać raczej neurologii w sosnowcu. ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2D DIFF3 TRA,po kontraście T1 SE SAG,T1 SE TRA Sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy.Nie u ...

Obniżenie przednich części trzonów piersiowych .. rezonansu magnetycznego - prosze o interpretacje Odlegle w czasie doszło do obniżenia przednich części trzonów Th11 i Th12.Ich skierowane ku dobie blaszki graniczne są zmienione osteochondrotycznie - prawdopodobnie jest to zejście ... Zniesiona lordoza szyjna .. rezonans magnetyczny, który wykazał zniesioną lordozę szyjną. Co to oznacza? Czy jestem chora? Co teraz powinnam robić? Prawidłowo odcinek szyjny kręgosłupa wygięty jest łukowato ku przodowi. W Pani przypadku nie ma prawidłowego w ... Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. rezonans magnetyczny głowy, ktory wyszedł ok, teraz czekamy tylko na eeg głowy jesli wyjda w nim jakies zmiany( a jest to badanie poprzedzajace padaczke ) to juz wtedy trzeba leczyc zeby nie doszło do padaczki.Z tego co zrozumiała ...

Spłycenie lordozy lędźwiowej i dehydratacja krążków międzykręgowych Rezonans magnetyczny kręgosłupa wykazał u mnie spłycenie lordozy lędźwiowej, dehydracje krążków lędźwiowych i zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze krążków międzykręgowych. Do neurologa jestem zapisana na za trzy tygodnie, a strasznie ... Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. rezonans magnetyczny głowy i stwierdzono niewielkie zmiany naczyniowe.Przepisano mi Vicebrol i Lucetam,ale te leki wcale mi nie pomogły.Tak jak miałam bóle nad lewą skronią tak mam, a do tego dołączył się taki dziwny ucisk jakby c ... Skierowanie na rezonans magnetyczny przy przepuklinie kręgosłupa .. rezonans magnetyczny, jeżeli choruję na przepuklinę kręgosłupa? Czy jest to badanie, które pacjent musi wykonać na własny koszt? Jeżeli był Pan u lekarza prywatnie to i skierowanie na badanie będzie również odpłatne. W ramach leka ...

Leczenie zaniku korowego mózgowia .. rezonansem magnetycznym stwierdzono u mnie zaawansowany zanik korowy głównie w okolicach czołowych oraz zaawansowany zanik podkorowy mózgowia. Mam 44 lata. Czy to jest groźna przypadłość. Jak postępować by się nie powiększała? Zan ... Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. rezonans magnetyczny głowy, radiolog nie zauważył żadnych zmian w mózgu, neurolog po obejrzeniu zdjęć stwierdził, że może to być jedynie migrena. Lekarz rodzinny przepisał mi lek effralgan codeine, niestety nie pomaga nawet po god ... Niekontrolowane ruchy zbieżne i rozbieżne oczu .. rezonans magnetyczny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ataki padaczki nie wpływają znacząco na wzrok. ...

Najdokładniejsze badanie mózgu .. rezonans magnetyczny? Wybór techniki obrazowania zależy od objawów chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ranking badań. Warto pokazać się lekarzowi i opowiedzieć o swo ... Bóle lędźwiowo-krzyżowe z chwilowym niedowładem kończyn podczas schylania się .. rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa i rozpocząć leczenie w zależności od wyniku. Nie wykluczone, że będzie to operacja. W razie bólu proszę stosować leki przeciwbólowe. ... Bóle stawu biodrowego przy dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej .. rezonans magnetyczny. Prawdopodobnie przyczyną dolegliwości jest ucisk dysku na korzenie nerwowe. A najlepszym badaniem aby to wykazać jest MR. ...

Ból dolnej części kręgosłupa, nogi i drętwienie uda po upadku .. Rezonans Magnetyczny ;kręgosłup lędzwiowy o zniesionej fizjologicznie lordozie wykazuje wielopoziomowe obniżenie wysokośći tarczy międzykręgowej L2/L3,L3/L4,L4/L5 i L5/S1 ze zmniejszeniem intensywności sygnału w sekwencjach T2 zal ... Strefy gliozy w lewym płacie czołowym i skroniowym po urazie .. REzonans Magnetyczny i powiedział ze musi byc w 100% pewien leczenia Czy to cos powaznego , mam sie czegos obawiac? mam 38 lat Pozdrawiam. ... Zapalenie opon mózgowych po szczepieniach .. rezonansu magnetycznego a wiem ze mialam skrzepy na wskutek czego na razie nie wolno mi latac samolotem .Nie za duzo pamietam z pobytu w szpitalu a wlasciwie z tygodnia czasu zupelnie nic bo zabrano mnie z domu nieprzytomna z bard ...

Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. rezonans magnetyczny głowy wykazał zmiany. pani dr do której chodzę powiedziała że trzeba powtórzyć badanie ale nie chce mi powiedzieć czym mogą być spowodowane te zmiany - a przecież mam prawo wiedzieć. do innego specjalisty jest ... Bóle głowy przy ethmoiditis i wpuklaniu się przestrzeni płynowych w obręb siodła tureckiego .. rezonans magnetyczny głowy.Stwierdzono u mnie : Ethmoiditis. Wpuklanie się przestrzeni płynowych w obręb siodła tureckiego z niewielkim modelowaniem przysadki. proszę o wyjaśnienie co mi właściwie jest. dziękuję ... Obustronny rak tętnic łączących tylnych przy bólach z tyłu głowy .. rezonans magnetyczny z kontrastem i wyszło m.in. takie coś: obustronny rak tętnic łączących tylnych - odmiana budowy. Dominująca prawa tętnica kręgowa, lewa w poziomie otworu wielkiego średnicy ok. 2mm. Co to oznacza? Nie ma czego ...

Dyskopatia wielopoziomowa na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. rezonansu magnetycznego z takim opisem. Chciałbym się dowiedzieć czy te wyniki są niepokojące czy też nie . OPIS BADANIA : Częściowe wyostrzenie lordozy lędźwiowej Trzony kręgów L - S o prawidłowej wysokości z cechami wstępnych zm ... Ogniskowe poszerzenia przestrzeni podpajęczej .. rezonans magnetyczny. Wykazał cechy ogniskowych poszerzeń przestrzeni podpajęczej w okolicach sklepistości czaszki. Co to oznacza dla mnie? Czy jest to niebezpieczne? W jaki sposób przebiega leczenie? Nie wiąże się to z większymi ... Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. rezonansu magnetycznego jest napisane, że mam poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Jeszcze nie byłem z tym wynikiem u lekarza, więc chciałbym zapytać, co to oznacza? Czy to coś bardzo złego? Takie zaniki ...

Ucisk w otworach międzykręgowych oraz wypukliny lędźwiowe .. rezonans magnetyczny kręgosłupa lędzwiowo - krzżowego po operacji w 2010 r. hemilaminektomia lewostronna L5,usuniecie przepukliny jądra miażdzystego L4/L5.odbarczenie korzenia L5.Po operacji jest gorzej. Nie moge chodzić odczuwam ... Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. rezonansem magnetycznym wykazało zmiany dehydracyjno - zwyrodnieniowe w odcinkach lędźwiowych, uwypuklenie tarczy międzykręgowej. Czy to coś poważnego? Co oznacza ten wynik? Jeśli występują zaburzenia czucia oznacza to prawdopodob ... Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. rezonans magnetyczny głowy uwidocznił w istocie białej mózgowia niespecyficzne ogniska gliozy, naczyniopochodne? w ciele modzelowatym i płacie czołowym nie można wykluczyć drobnych ognisk mogących sugerować tło demielinizacyjne. p ...

Drętwienie palców u obu dłoni oraz stóp .. rezonans magnetyczny czy też nie. Bardzo proszę o odpowiedź. ... Drętwienie kończyn i poszerzone tętnice szyjne u osoby z nerwicą .. rezonans magnetyczny rdzenia kregowego i wynik to brak zmian Wszystko OK Minelo 3 lata a ja dzis znowu mam lekkie, bardzo delikatne mrowienia od ponad 2 tygodni Dotycza one np. kawalka jednego lub dwoch opuszkow i kawaleczka stopy ... Dehydratacja i obniżenie krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. rezonansu magnetycznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wyniki wyglądają następująco: Zmiany degeneracyjne w postaci dehydratacji i obniżenie krążka międzykręgowego na poziomie L4 - 5. Przepuklina tylna krążka na tym poziomie ucis ...

Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. rezonans magnetyczny na którym wyszło takie rozpoznanie: *Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych - inne zaburzenia korzeni nerw. i splotów rdzeniowych* Opis badania: Osłabienie sygnału RF w obrazach T2 - zależnych i ob ... Niedowład nóg przy stanie zapalnym rdzenia .. Rezonans magnetyczny nic nie wykazał. Punkcja rdzenia wykazała natomiast stan zapalny. Dostał antybiotyk, niestety z nogami jest coraz gorzej. Czy stan zapalny rdzenia może prowadzić do jakiś poważnych powikłań? Najczęstszą przycz ... Odruchy głębokie przy podejrzeniu stwardnienia rozsianego .. rezonansu magnetycznego podejrzewa się u mnie stwardnienie rozsiane. Czy odruchy głębokie, gdy są wygórowane, mogą świadczyć o tej chorobie? Ciekawi mnie też, jakie są charakterystyczne objawy stwardnienia rozsianego, gdyż czuję s ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia przy torbieli .. rezonansu magnetycznego wyszło mi dodatkowo coś takiego, cytuję *przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia poszerzone*.Czy to coś oznacza?? ... Ataki zawrotów głowy, drgawek, skurczów mięśni w głośnych miejscach .. rezonans magnetyczny niczego nie wykazaly. Poszlam na studia i na jakis czas ustaly te objawy, pojawialy sie znacznie rzadziej, moglam wychodzic do pubow, sklepow i bylo troche lepiej. Ale takie utraty swiadomosci, zawroty glowy n ... Ból głowy i zaniewidzenie w jednym oku .. rezonansu magnetycznego glowy i ich nie rozumiem, termin u lekarza mam dopiero za 2 dni i bardzo sie nipokoje. Dostaje napady bolu glowy i od 2 tygodni stracilam wzrok na jedno oko. Wyniki : w prawej polkuli mozgu przykomorowo w o ...

Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. rezonans magnetyczny. dostałam opis badania, ale nikt mi nie wytłumaczył o co chodzi, a terminy na wizytę są bardo długie. Na wizyty wydałam już b. dużo pieniędzy. Jeśli ktoś z Państwa mógłby tylko mi napisać czy mam się czymś nie ... Biegunki przy ukrytym rozszczepie kręgosłupa u dziecka .. rezonansu magnetycznego. Wizyty kontrolne są co roku, do tej pory córka nie była leczona w tym kierunku. Córka ma w tej chwili dwa latka i od jakiegoś czasu cały czas ma biegunkę. Czy wada kręgosłupa może mieć związek z luźnymi st ... Jednoczesne badania rezonansu magnetycznego i angiografii .. rezonans? Na czym polega to badanie? Tak, nazywa się to angio - MR. Badanie ukierunkowane jest na ukazanie naczyń krwionośnych, wzmocnieniu ulega płynąca krew, a otaczające tkanki, które są statyczne nie. Pytanie tylko czy akurat ...

Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego Niedawno miałam robione badanie MR głowy, które wykazało rozrzucone, liczne, drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej półkul mózgu; Nie ulegają wzmocnieniu po środku cieniującym, nasilone zmiany zapalne w sitowiu. Co oznacza ... Przebyte ognisko naczyniopochodne .. rezonans magnetyczny głowy. W wyniku lekarz napisał, że w uwidocznione jest przebyte ognisko naczyniopochodne. O co chodzi w takim zapisie? Czy coś mi grozi? Ognisko naczyniopochodne może oznaczać miejscowe niedokrwienie, ale takż ... Zwyrodnienia kręgosłupa, fenestracja, przepukliny i wypukliny lędźwiowe a zdolność do pracy .. rezonans magnetyczny jego wynik to : Stan po lewostronnej fenestracji na poziomie L4/L5 i L5/S1 ( brak danych klinicznych ). Na poziomie przestrzeni międzykręgowej L5/S1 znajduje się pośrodkowo - lewoboczna przepuklina jądra miażd ...

Różnice między rezonansem magnetycznym z kontrastem i bez kontrastu .. rezonansu magnetycznego bez kontrastu. Moja znajoma mówiła mi, że różni się ono od tego robionego z kontrastem tym, że jest mniej skuteczne, mniej dokładne. W jakim sensie? Czy powinnam poprosić lekarza o zmianę badania? Czytałam, ... Przepuklina i mielokompresja na poziomie szyjnym .. rezonans magnetyczny. Stwierdzono : *na poziomie C5 - C6 obserwujemy lewoboczną przepuklinę jądra miażdzystego z silnym uciskiem worka oponowego. Umiarkowaną mielokompresję oraz zwężenie lewego kanału korzeniowego na tym poziomie. ... Bóle głowy przy nieskutkujących tabletkach przeciwbólowych .. Rezonans magnetyczny i tomografia niczego nie wykazują. Lekarz sugeruje, ze to bóle psychogenne. Co mi jest? Czy da się to w jakiś sposób wyleczyć? Co powinnam zrobić? Bóle głowy mogą mieć oczywiście podłoże psychogenne, prawdopod ...

Problemy z równowagą po wycięciu nerwiaka nerwu słuchowego .. rezonans magnetyczny i w opisie jest napisane, że dno czwartej komory mózgu i robak móżdżku ma przesunięte, natomiast lewa półkula móżdżku ulega rozmiękaniu. Co to oznacza? Jaki ma to wpływ na postępy w rehabilitacji? I czy jest m ... Bóle i zawroty głowy przy nadkomorowym ognisku w płacie ciemieniowym .. Rezonans Magnetyczny głowy, który wykazał nadkomorowe pojedyncze ognisko nieprawidłowego sygnału w prawym płacie ciemieniowym. Czy jest to coś poważnego? Co należy zrobić w takiej sytuacji? To może być niewielka zmiana naczyniopoc ... Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. rezonans magnetyczny głowy, który wykazał OBS zespołu rozsianego. EEG wyszło poprawnie. Czy badanie rezonansem może wykazać zmiany jedynie w mózgu czy w kręgosłupie także? Nie rozumiem stwierdzenia: OBS zespołu rozsianego. OBS to ...

Leczenie torbieli rdzenia kręgowego .. rezonansu magnetycznego okazało się, że mój tata ma torbiel w rdzeniu kręgowym. Gdzie mogę znaleźć najlepszych specjalistów w tej dziedzinie? Mieszkamy w województwie lubelskim, więc najlepiej, żeby lekarz był stąd, ale jeśli nie ... Szanse na nieuszkodzenie nerwów przy odczuwaniu węchu po złamaniu nosa .. rezonansie magnetycznym tkanek miękkich nosa, może źle, że nie poprosiłem o jego wykonanie... Jeśli odczuwa Pan zapachy to wszystko powinno być w porządku. Różnica w odczuwaniu zapachu, jeśli występowała przed urazem nie jest nicz ... Utraty przytomności, wykręty rąk, szczękościsk i zwroty oczu .. rezonans magnetyczny głowy, ale jakie badania mogę jeszcze wykonać? Jak stwierdzić co jest przyczyną mojej utraty przytomności? Jak temu zapobiec? Może dodam jeszcze że jestem osobą nerwową, nie okazującą stresu na zewnątrz i mam ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. rezonansu magnetycznego całkiem sporo. Czy mogłabym prosić o pomoc w przybliżeniu znaczenia powyższego badania. Bardzo się niepokoję wynikiem którego nie rozumiem, natomiast wizytę u neurologa mam dopiero za 4 tygodnie. Czy wyniki ... Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. rezonansu magnetycznego. Nie wspominam o tym co wskazalo na prawidlowości *bez zmian* natomiast nie jasne dla mnie jest zdanie: * pojedyncze, drobne jamki malacyjne widoczne po stronie prawej w głowie jądra ogoniastego oraz nad ro ... Wypukliny tarczy międzykręgowej szyjnej i wyrównanie lordozy .. rezonansu magnetycznego. Na opisie napisane jest Wyrównanie lordozy kręgosłupa szyjnego. Dwuboczna wypuklina tarczy m/k C5/6, prawoboczna wypuklina tarczy m/k C4/5 i lewoboczna wypuklina tarczy m/k C3/4. Wszystkie naciskają na wor ...

Rodzaj rezonansu magnetycznego przy bólach i zwrotach głowy .. rezonans magnetyczny MRI od rezonansu magnetycznego MR? Czy MRI jest rozszerzonym badaniem? Co trzeba zrobić, żeby mieć to badanie z kontrastem? Czemu służy i czy warto go zastosować? Które z badań powinienem zrobić? MR, MRI, NMR ... Bóle szyi przy zniesionej lordozie .. rezonans magnetyczny, że wszystko w porządku. Czy powinienem przeprowadzić jakieś badanie, by się upewnić co mi jest? Nie, badania kolejne nie są konieczne. Można poprosić lekarza POZ o skierowanie na rehabilitację. Rehabilitacja ... Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. Rezonans Magnetyczny głowy. Opis: odmiana rozwojowa w postaci obecności dodatkowej komory mózgowia - tzw. jamy Vergi. Wyraźna kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości prawej oliwki przez prawą t. kręgową. Proszę o pomoc i wyja ...

Osłabienie wzroku przy naczyniaku tętniczo-żylnym .. rezonans magnetyczny głowy. W opisie badania pisze że mam torbiel kostna lub naczyniak żylny. Czy jest to coś groźnego? Czy jeszcze jakieś badania powinnam wykonać? Czy może występować naczyniak tętniczo - żylny? ( w opisie MR - g ... Bóle kręgosłupa po operacji przepukliny i stabilizacji kręgosłupa .. rezonansie magnetycznym udałem się do pana doktora, przedstawiłem mu sprawę bólów oraz skrzywienia Powiedział mi tak Diam się przyjął bardzo ładnie, co do bolów to pewnie przez niestabilność na poziomie l4 - l5 ale albo Pojdzie to ... Sposoby na definitywne ustalenie braku padaczki .. rezonans magnetyczny i eeg we wrześniu i wyniki były bardzo dobre. W styczniu byłam u neurologa i powiedział abym się zgłosiła w marcu, zrobiła badanie eeg i jeśli wszystko wyszłoby dobrze to miałam odstawić tabletki. Ale poszłam ...

Problemy z chodzeniem przy wyprostowaniu lordozy szyjnej Rezonans magnetyczny wykazał wyprostowanie lordozy szyjnej i osteofity krawędzi trzonów kręgowych, które uciskają na przednią część worka oponowego. Czy z tego powodu mogę mieć problemy z chodzeniem? Od jakiegoś czasu potykam się ... Wpływ na zdrowie kilku rezonansów magnetycznych z kontrastem .. rezonansu z kontrastem w ciągu 3 m - cy są bezpieczne dla mojego zdrowia? i czy przedstawione wyżej wyniki są groźne dla mojego życia/zdrowia? chciałabym zacząć się starać o dziecko, wieć staram się możliwie jak najbardzoej przysp ... Naczyniak żylny prawej półkoli móżdżku przy stosowaniu Lamilept .. rezonansie magnetycznym wyszło, że mam naczyniaka żylnego prawej półkoli móżdżku. Czy może to być spowodowane zażywaniem przeze mnie laku Lamilept? Czy są jakieś przeciwwskazania, żebym w takim stanie zaszła w ciążę? Mam już jedno ...

Ropień śródkanałowy z naciekiem zapalnym przykręgosłupowym .. rezonansu. Z góry bardzo dziękuje za wszelka pomoc B. Opis badania rezonansu magnetycznego MRI kręgoslupa piersiowego Na wysokosci kręgów Th7 do Th9 sródkanalowo, zewnątrzoponowo widoczna struktura 0 niejednorodnej intensywnosci s ... Zaniki pamięci przy bliznach na płacie czołowym .. rezonans magnetyczny głowy, który wykazał obecność blizn w okolicy płata czołowego. Niestety na ostateczną diagnozę będę musiała zaczekać rok, by sprawdzić czy nie ma dalszych zmian. Chciałabym wiedzieć czy te blizny mogą mieć wpł ... Malformacja żylna typu DVA w móżdżku .. rezonansu magnetycznego stwierdzono u mnie niewielką wrodzona malformację żylną typu DVA w lewej półkuli móżdżku. Czy jest to dla mnie groźne?Czy mogę rodzić w sposób naturalny? pozdrawiam ...

Rezonans magnetyczny pod narkozą w woj. pomorskim .. rezonansu magnetycznego pod narkozą. Gdzie w województwie pomorskim się go wykonuje? Najlepiej, żeby to był ośrodek w okolicach Gdańska lub Gdyni. Będę wdzięczny za odpowiedź. Proszę spróbować: http://szukaj.sluzbazdrowia.pl/Praco ... Rezonans magnetyczny przy śrubie w zębie .. rezonansu magnetycznego? Czy konieczne jest usunięcie tego metalu? Muszę poddać się badaniu, ale nie chce stracić zęba. Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie? Ważne jest z jakiego stopu metalu została wykonana śruba, kiedy została ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. rezonansu magnetycznego żony: Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych efektu masy. Nadnamiotowo w istocie białej głębokiej i podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w lewej p ...

Ból kręgosłupa spowodowany przepukliną .. rezonans magnetyczny, który wykazał dwie przepukliny. Lekarz prowadzący stwierdził, że nie ma na to żadnych leków, a rehabilitacja nic nie pomoże. Czy naprawdę nie ma na to żadnej rady? Ból jest coraz silniejszy i utrzymuje się dł ... Dobry neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym .. rezonans magnetyczny, najlepiej w Poznaniu.Sprawa pilna. ... Bóle głowy po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych .. rezonans magnetyczny również. Lekarz mówił że nigdy już mogę nie mieć ataków i że jestem młoda i nie powinnam brać tak długo silnych leków bo nie miałam typowej padaczki. ...

Leczenie przepukliny krążka międzykręgowego lędźwiowego .. rezonansu magnetycznego napisane jest, że mam ograniczenie lordozy lędźwiowej i przepuklinę centralną uciskającą worek opony twardej. Czy da się to wyleczyć samą rehabilitacją, czy bez operacji się nie obędzie? Ile powinna trwać t ... Diagnostyka przepuklin międzykręgowych, dyskopatii i zwyrodnień .. Rezonans magnetyczny czy topografia komputerowa? Najlepiej wykonać MR kręgosłupa, które uwidoczni ewentualny ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe. Rozumiem, że rtg zostało już wykonane. ... Bóle głowy i zburzenia widzenia przy poszerzonej przestrzeni płynowej podpajęczej .. rezonans magnetyczny głowy, który wykazał poszerzoną przestrzeń płynową podpajęcza nad płatami czołowymi. Badania krwi i wzroku wyszły dobrze. Od dłuższego czasu mam silnie bóle głowy szczególnie przy zmianach pogody, do tego zabu ...

Powikłania po operacyjnym leczeniu przepukliny .. rezonans magnetyczny, który wykazał, że mam przepuklinę rdzenia kręgowego na odcinku c4 c5. Lekarz stwierdził, że jedyne wyjście to operacja. Jakie mogą być powikłania po tej operacji i w jakim czasie po zabiegu powraca się do zdr ... Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym .. REzonans Magnetyczny i powiedział ze musi byc w 100% pewien leczenia Czy to cos powaznego , mam sie czegos obawiac? mam 38 lat Pozdrawiam. Dokładniejszym badaniem jest MR głowy, także koniecznie musi zostać przeprowadzone dla potw ... Zmiana naczyniopochodna i zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych .. rezonansu magnetycznego. Badanie wykazało zmianę naczyniopochodną w istocie białej lewego płata czołowego. Poza tym w zatokach szczękowych przyścienne zgrubienie śluzówkowe. Co to dla mnie oznacza? Co powinnam zrobić? Czy to poważ ...

Torbiel szyszynki i pogrubienie zapalne śluzówki zatoki klinowej .. rezonans magnetyczny. Okazało się, że mam w szyszynce torbiel. Poza tym pogrubienie zapalne śluzówki zatoki klinowej. Co to dla mnie oznacza? Czy to poważne dolegliwości? Torbiel szyszynki zwykle przebiega bezobjawowo, chyba, że p ... Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. Rezonansem Magnetycznym, ale wizytę mam dopiero za miesiąc. Czy mógłbym prosić o pomoc w rozszyfrowaniu wyniku? Badanie MR głowy. Sekwencje echa spinowego, obrazy T1 i T2 zależne. W istocie białej, w bezpośrednim sąsiedztwie komór ... Przepuklina i dehydratacja krążków lędźwiowych oraz pogrubienie korzeni nerwów rdzeniowych .. rezonansu magnetycznego i jak można to leczyć Dehydratacja krążków L2 - L5.Okrężna wypuklina krążków L4/L5 zwężająca oba otwory między kręgowe i nieznacznie modelująca worek oponowy.na poziomie L5/S1 widoczne pogrubione korzenie n ...

Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. rezonans magnetyczny głowy, ale żadne z badań nie wykazało zmian patologicznych czy innych nieprawidłowości. Czy takie bóle mogą mieć inne niż neurologiczne podłoże? Możliwe, że to wynik migreny. Jeśli wyniki badań są prawidłowe, ... Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu Rezonans magnetyczny angio uwidocznił w prawej półkuli nieduże pojedyncze ognisko o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, najpewniej naczyniopochodne, poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w bada ... Niedosłuch obustronny przy poszerzonym zbiorniku górnym móżdżku .. rezonansu magnetycznego głowy i wyszło, że mam poszerzony zbiornik górny móżdżku oraz nieznaczne zanikowe poszerzenie przestrzeni płynowych przymóżdżkowych. Co to znaczy? Czy leczenie w szpitalu nie przyniosło żadnej poprawy? Tak ...

Niejednorodny sygnał w lewej części przysadki .. rezonans magnetyczny. Badanie wykazało niejednorodny sygnał w lewej części przysadki, na podstawie badania podstawowego i dynamicznego przysadki. Co oznacza taki wynik? Czy powinienem zrobić jeszcze jakieś badania? Może to wskazyw ... Pęknięte pierścienie włókniste i wypukliny na poziomie lędźwiowym .. rezonansu magnetycznego na bardziej zrozumiały język? Badanie odcinka L - S kręgosłupa wykonano w sekwencji TSE w projekcjach strzałkowej i poprzecznych. Obniżenie intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji SPAIR ... Mrowienia, sztywnienia i skurcze po lewej stronie ciała przy wypuklinie szyjnej .. rezonansu magnetycznego kręgosłupa, proszę bardzo o interpretację i czy taki opis może mieć związek z powyższymi dolegliwościami: Odprostowanie lordozy szyjnej, Na poziomie C5/C6 widoczna jest nieduża pośrodkowo - lewoboczna wypuk ...

Zmiany demielinizacyjne przy epilepsjj .. rezonansu magnetycznego. Badanie wykryło u mnie zmiany demielinizacyjne. Chciałam dowiedzieć się, czy to te zmiany były następstwem ataku padaczki, czy to atak był wynikiem wykrytych zmian? Najpewniej zmiany demielinizacyjne są od ... Badanie rezonansem magnetycznym w Bielsku-Białej .. rezonansem magnetycznym w Bielsku - Białej? Czy jest to badanie refundowane przez NFZ, czy też należy je zrobić prywatnie? Można zrobić w ramach NFZ na podstawie skierowania od lekarza, jeśli oczywiście są wskazania do MR. Np. w s ... Leczenie anosmii .. Rezonans magnetyczny głowy niczego nie wykazał. Badanie krwi pod względem hormonów wykryło wysoką prolaktynę. Jej zbijanie nie przynosi rezultatów. Co mam robić? Hiperprolaktynemia może wpływać na potencję. Czy konsultował się Pan ...

Zmiany naczyniopodobne wokół komór bocznych .. rezonans magnetyczny wykazał, że wokół komór bocznych są zmiany naczyniopodobne. Co to może być? Co to są za zmiany? Zmiany naczyniopochodne mogą wynikać z miejscowego niedokrwienia związanego np. z miażdżycą naczyń, cukrzycą. Zmi ... Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. rezonansu magnetycznego, dowiedzialam sie o tym wyniku, nie wiem co mam dalej robic, lekarz mnie nie poinformowel co mi jest ale za to podal mi leki : Vitaminum PP GSK, Tardyferon, Acidum Folicum Richter, gdzie mam szukac pomocy.? ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. rezonans magnetyczny z kontrastem i dzisiaj otrzymałam wyniki. Chciałabym się dowiedzieć co oznacza opis badania: tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału z obecnością obustronnie w płacie czołowym słabo wys ...

Niejednorodny sygnał szpiku kośćca wskutek zwyrodnienia tłuszczowego .. rezonans magnetyczny. W wyniku przeczytałem: Badanie MR kręgosłupa w odcinku Th12 - S4 wykonane sekwencjami FSE w obrazach T1 - i T2 - zależnych wykazuje na poziomie L5/S1 prawoboczną przepuklinę jądra miażdżystego krążka międzykr ... Ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze w lewym placie ciemieniowym .. rezonans magnetyczny po pol roku od wypadku. Wynik badania byl pozytywny, bez zadnych zmian mozgu. Moje pytanie brzmialo, gdzie w takim azie podzialo sie owe ognisko? Neurolog powiedzial, ze moze bylo to stluczenie, ktore sie wchl ...