SM wzmocnienie w T1

neurologiczne.pl & SM wzmocnienie w T1Powrót do sportu po operacji przepukliny lędźwiowej .. wzmocnienie mięśni przykręgosłupowych. przypadku sportowców dużą rolę odgrywa rodzaj dyscypliny. Treningi oparte na wysiłku statycznym, tj ponoszenie ciężarów, sporty siłowe powodują bardzo duże obciążenie kręgosłupa i powrót do w ... Ognisko mogące odpowiadać malformacji naczyniowej lub małemu oponiakowi .. Wzmocnienie po kontraście może sugerować zmianę naczyniową lub oponiaka. Należy wykonać badanie MRI głowy,celem dokładniejszej diagnostyki. ... Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. wzmocnieniem kontrastowym wykazuje w istocie białej obu półkul mózgu obecność kilku ognisk o średnicy do 5mm, hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR oraz izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, głównie o lokalizacj ...

Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. wzmocnienia po dożylnym dodaniu kontrastu.W części komórek powietrznych wyrostka sutkowatego prawej kości skroniowej widoczna niewielka ilość płynu. Generalnie obraz MRI jest prawidłowy. Zmiana w prawym płacie skroniowym jest do o ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiana ta może odpowiadać bliźnie po przebytym incydencie naczyniopochodnym. Badanie MR mózgowia - w podkorowej istocie białej lewej okolicy czołowo - ciemieniowej w warstwach nadkomorowych widać 2 sąsia ... Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. wzmocnienia po podaniu kontrastu. W obrębie największych z nich uchwytne zaburzenia dyfuzji. Obraz MR sugeruje ogniska naczyniopochodne. Innych zmian nie stwierdzono. czy to stwardnienie rozsiane ( SM )? W opisie MRI jest sugestia ...

Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. wzmocnienia po kontraście raczej wyklucza zmianę guzową. ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. wzmocnienia. Obraz odpowiada zmianom demielinizacyjnym. Opis przemawia raczej za zmianami naczyniopochodnymi. Najpierw podejrzewano SM teraz już nie więc co to może być? Nadmieniam że w potencjałach wzrokowych wywołanych też były ... Astrocytoma Tumor cerebelli hem sin cum cystis .. wzmocnienia pokontrastowego. Czy to coś poważnego? Trudno jednoznacznie powiedzieć, bo glejak powinien się wzmocnić po kontraście. Może to być niezależna torbiel, jednak proponowałbym zrobić badanie MRI kontrolne za 3 miesiące. ...

Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. wzmocnieniu kontrastowym - Omnipaque 350. Kolimacja 30 x 0,6mm, rekonstrukcja warstw grubości 3mm, 5mm, i 6mm w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W obrębie substancji białej okołokomorowej w okolicach rogów czo ... Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. wzmocnieniu kontrastowemu, bez cech restrykcji w DWI. Ogniska te o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane są w warstwie korowej lewego płata czołowego oraz podkorowo w prawym płacie czołowym. Ponadto wpuklanie się przestrzeni ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. wzmocnienia struktur mózgu. Mam takie objawy jak drętwienie rąk i nóg, byłam u lekarza i miałam robione prześwietlenie kręgosłupa - jest bardzo skrzywiony - lekarz stwierdził, że drętwienie rąk i nóg jest spowodowane skrzywieniem ...

Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia. Zapalne zgrubienia śluzówki w zatokach szczękowych i zatoce klinowej. O co chodzi z tym wynikiem po rezonansie magnetycznym? Nie jest to poważna choroba, zmiana naczyniowopochodna może ... Malformacja naczyniowa .. wzmocnienia. Malformacja naczyniowa. Konieczna dalsza diagnostyka. W opisie badanie CT a nie EEG, wysunięto podejrzenie naczyniaka mózgu, proponuję wykonanie badania MRI z kontrastem albo angi - MRI. ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym, sugerowana zmiana naczyniopochodna .. wzmocnienia oraz ze wzmocnieniem kontrastowym: W istocie białej lewego płata czołowego utrzymuje się hipodensyjne ognisko nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu, wielkości ok. 11 mm obraz KT sugeruje zmianę naczyniopochodna. Poza ...

Zmiany płynowe o etiologii naczyniowej w mózgu .. wzmocnienia badanych struktur po kontraście. Oprócz tego bez zmian i w normie, symetrycznie, nieposzerzone itp. Ani słowa o krwawieniach. Odczuwam bóle głowy około 3 razy w miesiącu ( podejrzewano migreny ). Jak bardzo powinienem ... Zanik wzroku w prawym oku .. wzmocnienia sygnału w zakresie mózgowia. W celu dokładnej oceny struktur oczodołów w tym n.II do rozważenia wykonanie MR oczodołów z kontrastem. Okrężne pogrubienie błony śluzowej w prawej zatoce szczękowej oraz w komórkach sitowi ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. wzmocnienia po podaniu gadoliny. Naczynia tętnicze koła Wilisa w opcji angio MR w granicach normy Proszę o interpretację MRI mojego 5 letniego syna. Badanie było robione pól roku temu w celu zlokalizowania naczyniaka po przebytym ...

Małe zmiany naczyniopochodne .. wzmocnienia kontrastowego ani innych zamian w przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Nieżytowy obrzęk błony śluzowej sitowia przedniego po stronie lewej. Bardzo proszę o interpretacje wyniku moich badan. W badaniu MRI nie stwierdzono zmi ... Dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa .. wzmocnieniem mięśni odcinka szyjnego. ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. wzmocnienia kontrastowego. Bardzo proszę o wskazówkę co to może oznaczać, oczywiście jestem umówiona do neurologa, ale chciałabym zasięgnąć także innej opinii. Opis badań obrazowych jest prawidłowy, małe zmiany prawdopodobnie nacz ...

Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Należy wykonać badanie MRI głowy celem dokładniejszej oceny zmiany. Taka zmiana może prowadzić do wodogłowia, jednak jeśli obecnie nie ma dolegliwości to należy wykonać kontrole ... Masywne zwapnienie w sierpie mózgu i szyszynce .. wzmocnienie naczyń niż po stronie lewej. Co jest przyczyną takiego zwapnienia? Czy zwapnienie wymaga leczenia? Zwapnienie nie wymaga leczenia, jednak zwykle obserwuje je się u osób w starczym wieku. Zwapnienia nie są uważane za pr ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. wzmocnieniu kontrastowemu. Podobne ognisko w rogu tylnym komory bocznej lewej oraz w pniu ciała modzelowatego wielkości 2,5mm. Poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. ...

Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. wzmocnieniu. W okolicy trójkąta lewej komory bocznej kilka drobnych ognisk zlewających się o łącznym wymiarze ok 25X20X16mm. Obraz nie jest typowy dla SM, przemawia za zmianami naczyniopochodnymi - na tle choroby małych naczyń? Do ... Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. wzmocnienia ze strony struktur mózgowia. Od tej chwili minęło już 5 lat. Byłam dwa razy na konsultacji neurologicznej ale lekarze zbadali dziecko pod kątem rozwoju i stwierdzili, że wszystko w porządku. Mówili o powikłaniach, któr ... Drobna struktura o płynowej IS w szyszynce .. wzmocnieniu kontrastowym. Badanie istotnie obciążone artefaktami, głównie ruchowymi. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej płatów czołowych obustronnie - przy zgodnych danych klinicznych mogące mieć charakter pourazowy. W pol ...

Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowe. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Rowki sklepistości, przestrzennie plynowe ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. wzmocnieniu - obraz sugeruje zmiany naczyniopochodne. Poza tym w obrębie struktur mózgowia zmian nie wykazano. Układ komorowy symetryczny, bez przemieszczeń. W obrębie skory głowy widoczne dwie owalne zmiany o niskim sygnale we ws ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, pniu mózgu i w ciele modzelowatym. Układ komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widoczny ...

Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. wzmocnieniu po kontrastowemu w istocie białej płata czołowego i ciemieniowego lewej półkuli mózgu - drobne jamki malacyjne. Poza tym mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych, nie uwidoczniono nieprawidłowej tkanki wzmacniającej s ... Podkorowe hiperintensywne ognisko w płacie czołowym .. wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu gadolinu. Obraz niejednoznaczny, wymaga interpretacji łącznie z wszelkimi danymi o pacjentce, nie pozwala wykluczyć tu. Konieczna wczesna kontrola. Torbiel szyszynki jak poprzednio. Oto opis ba ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. wzmocnieniu to trzeba zbadać płyn mózgowo - rdzeniowy. ...

Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono objawów MR wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W obrazie MR morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych w granicach prawidłowych. Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej górne ... Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego - obraz wykazuje zmianę - naczyniopochodną? lub demielinizacyjną. Ta ostania mnie przeraziła. Czy jedno ognisko - które przez pół roku znacznie się nie zmieniło, może być zapowiedzią SM. ... Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej .. wzmocnieniu kontrastowemu niż pozostała część tego płata. Co to może oznaczać. W jaki sposób może to być leczone? Mam 17 lat i czasem występują u mnie takie objawy, że na początku widzę białe mroczki przed oczami, później okropny ...

Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. wzmocnienia po kontraście nie stwierdza się. To się jakoś leczy, czy może samo się wchłonie? 3 lata temu miałam robiony rezonans pod tym samym kątem - gruczolaka, ale wtedy wszystko było OK, wiec torbiel nie jest wrodzona. Od 4 mc ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. wzmocnieniu kontrastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych. W porównaniu do badania poprzedniego z 2007 r niewielka progresja ilości i wielkości ognisk hyperintensywnych w sekwencjach T2 - zależnych w istocie białej obu pó ... Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. wzmocnienia kontrastowego Nie stwierdzono zniekształcenia trzonu kręgu C7 Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu kręgu C7 wskazuje na ...

Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka .. wzmocnieniu kontrastowemu, o cechach zmiany łagodnej ( wyraźniej widoczne niż w badaniu poprzednim ) - może odpowiadać poszerzonemu splotowi żylnemu. Nie stwierdzono odrostu guza, warto jeszcze przeanalizować zdjęcia pod kątem zmi ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. wzmocnienia kontrastowego w obu półkulach mózgu i móżdżku. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Chciałabym dodać, że w ciągu roku pogorszył mi się wzrok, mam ró ... Zmiany na tle naczyniowym .. wzmocnieniu kontrastowemu, bez zmian ogniskowych. Nie stwierdza się cech makro - a ni mikrogruczolaka przysadki. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach mózgowia w normie. układ komorowy nieposzerzony położony pośrodkowo ...

Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego. Proszę o przybliżenie laikowi zawartych tu informacji. Czy odpowiadają one za problemy ze zwieraczami i drętwieniem okolic krocza? Tak opis bad ... Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym. Obraz MR odpowiadać może zmianom o charakterze demielinizacyjnym. Co oznacza taki wynik? Zmiany w płacie czołowym wymagają poszerz ... Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. wzmocnienia. Proszę o objaśnienie powyższego wyniku. Mam również pytanie czy przedawkowanie morfiny może być przyczyną śpiączki oraz w jaki sposób odtruć organizm od tej toksyny. Opis badania CT w granicach normy. Niestety przedaw ...

Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. wzmocnieniu pokontrastowemu. Zaznaczone zaniki korowe mózgu oraz niewielkiego stopnia poszerzenie komory IV i wodociągu mózgu. Szczeliny móżdżku w niewielkim stopniu pogłebione. Czasami zdarzają mi się mroczki przed oczami, ból ga ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. wzmocnienia - najpewniej naczyniopochodne, ewentualnie demielinizacyjne ). Struktury mózgowia na i podnamiotowe bez zmian. Istota biała bez zmian, bez cech obrzęku. Corpus callosum bez zmian, o prawidłowej szerokości, struktury li ... Blizna w tylnej części kanału kręgowego .. wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego w obrębie blizny ). Na poziomie L5 - S1 blizna jedynie w tylnej części kanału kręgowego, korzenie rdzeniowe wolne. Podobnie obraz MRI na poziomie L3 - L4 bez zmian bliznowatych obejmując ...

Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. wzmocnieniu kontrastowemu, obraz sugeruje zmianę naczyniopochodną. Czy to są jakieś poważne zmiany? Z czego mogą wynikać? Czy mogą powodować drętwienia połowy ciała - prawej strony, które miewam? Czy należy podjąć jakieś leczenie? ... Silny ból w odcinku lędźwiowym oraz ból i drętwienie prawej nogi po operacji usunięcia przepukliny .. wzmocnieniu kontrastowemu, co moze odpowiadać przepuklinie z odczynem ziarninowym w otoczeniu. Istotne odwodnienie krążka L4/L5. Torbiele okołokorzeniowe na poziomie S2 śr. do 12,5 mm. Stożek rdzeniowy jednorodny. W opisie zmiany ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. wzmocnienie opon mózgu - zmiany odczynowe po znieczuleniu? Węższe zatoki żylne po stronie lewej ( poprzeczna, esowata oraz żyła szyjna wewnętrzna ), ale cech zakrzepicy nie wykazano. Pojedyńczy słabo widoczne ognisko w T2FLAIR i A ...

Napadowe bóle głowy z prawej strony .. wzmocnienia zmian po kontraście. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Rezerwa płynowa zachowana. Trzeba poszerzyć diagnostykę, gdyż opis MRI sugeruje podejrzenie SM, C trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Proszę o możliwe wyjaśnienie mi tego wyniku, o wskazówki do dalszego postępowania. Zmiany może być spowodowana niedokrwieniem mózgowia, jednak aby dokładniej zinterpre ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie uwidoczniono. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej wielkości, bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, nieprzemie ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Co oznacza taki opis badania RM? Na podstawie opisu, lokalna zmi ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Obraz może odpowiadać ogniskom demielinizacji. Ponadto w pniu mózgu na pograniczu rdzenia przedłużonego i mostu po stronie prawej widoczny jest obszar o wym. 19x9x10mm. Zmiana wskazuje ... Naczyniak w móżdżku .. wzmocnieniu po kontraście, obraz jest niejednoznaczny i wymaga różnicowania artefaktu z naczyniakiem. Wskazana kontrola i angio - MR. W okolicy czołowej prawej na poziomie trójkątów komorowych uwidoczniono 6mm zmianę hiperintensyw ...

Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. wzmocnienia. Układ komorowy nie przemieszczony, nie poszerzony, z odsznurowaniem rogu czołowego lewej komory bocznej - wariant. Przestrzeń podpajęczynówkowa umiarkowanie poszerzona w tylnej jamie - cechy zaniku korowego móżdżku. O ... Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu kontrastu. Ponadto w przedniej górnej części płata czołowego prawego widoczny obszar o nieco niższej intensywności sygnału w T1 zl.obr. również nie ulegający wzmocnieniu o wym 2x2,5 cm. Występu ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. wzmocnienie kontrastowego ognisk ani innych cech patologicznego wzmocnienia w obrębie struktur mózgowia. Układ komorowy w normie. Stwierdzono, że obraz może odpowiadać zmianom o charakterze demieliznizacyjnym. Wykonano również bad ...

Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego w obrębie blizny ). Na poziomie L5 - S1 blizna jedynie w tylnej części kanału kręgowego, korzenie rdzeniowe wolne. Podobnie obraz MRI na poziomie L3 - L4 bez zmian bliznowatych obejmując ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Kości pokrywy czaszki bez zmian strukturalnych i pourazowych. Proszę o interpretację wyniku badania wykonanego podczas mojego niedawnego pobytu w szpitalu. Na tym samym aparacie miałem ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. wzmocnieniu. Stwierdzono pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Opis wyniku: Całość obrazu najpewniej odpowiada zmianom w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego. Badanie zostało przeprowad ...

Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Po kontraście w obrębie powierzchniowych partii płata ciemieniowego prawego podkorowo widoczne jest drobne naczynie, którego obraz w pierwszej kolejności odpowiada niewielkiemu naczynia ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. wzmocnienia po podaniu kontrastu nie uwidoczniono. Bardzo proszę o wyjaśnienie skutków zmian na podstawie opisu rezonansu. Jestem tym przerażona, nie wiem jakie są konsekwencje tych zmian i czy mogą ulec poprawie moje wyniki na sk ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego. Lekarze nie mają skrystalizowanego zdania czy mam uszkodzenie nerwów obwodowych, czy problemy z kręgosłupem piersiowym, proponuje mi się operac ...

Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwienne? Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w istocie białych płatów ciemieniowych i potylicznych. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy szeroki, komo ... Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. wzmocnieniu kontrastowemu. W prawej półkuli móżdżku ogniska do 5mm bez wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, nieuciśnięty. Mam 50 lat i czternaście lat temu miałem lekki paraliż lewostronny, o ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. wzmocnienia nie uwidoczniono. W istocie białej nadpodmiotowo w obu półkulach mózgu głównie w centrum semiovale, w corona radiata, podkorowo uwidoczniono liczne ogniska hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o ...

Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości. Układ komory nadnamiotowy nieposzerzony, syme ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. wzmocnienia. Poza tym w otaczającej je istocie białej rozległy obszar hiperintensywny w T2 WI, FLAIr odpowiadający obszarowi gliozy. Układ komorowy poszerzony z asymetrią szerokości komór bocznych, lewa szersza komora III - 12mm, ... Blizny w kanale kręgowym, drętwienie okolic krocza i stóp, problemy z mikcją a leczenie operacyjne .. wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego w obrębie blizny. Na poziomie L5 - S1 blizna jedynie w tylnej części kanału kręgowego, korzenie rdzeniowe wolne. Podobnie obraz MRI na poziomie L3 - L4 bez zmian bliznowatych obejmującyc ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. wzmocnienia sygnału, Przestrzenie płynowe w normie, Wskazana obserwacja kliniczna i kontrola MR. Czy ktoś z państwa zna interpretacje tego wyniku? Pozdr Dodam jeszcze miałem nastepujące objawy: od kilku lat obserwuje u siebie asym ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego.Całość obrazu MR odpowiada licznym szerokim przestrzeniom okołonaczyniowym Virchow - Robin.Mniejszą ilość zmian tego typu ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego.Całość obrazu MR odpowiada licznym szerokim przestrzeniom okołonaczyniowym Virchow - Robin.Mniejszą ilość zmian tego typu ...

Nieregularny obszar hiperintensywny po usunięciu guza niezłośliwego .. wzmocnienia kontrastowego po dodaniu gadoliny.* Trudno powiedzieć czy jest to zmiana pooperacyjna czy może nawet nawrót lub niewielka pozostałość po operacji. Ten wynik trzeba porównać z tymi z czasu zabiegu. Dziękuje za odpowiedź ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. wzmocnienia. Obraz MR nie jest jednoznaczny, wymaga zróżnicowania pomiędzy zmianą naczyniopochodną a demiielinizacyjną. Badanie kontrolne za 1 - 2 miesiące. Lekarz z oddziału powiedział mi ze to można zaliczyc tą zmianę do urody c ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. wzmocnienia kontrastowego w obrębie struktur wewnątrzczaszkowych. Czy naprawdę nikt nic nie wie? Czekam na odp. Pozdrawiam. W zasadzie w wyniku badania nie ma raczej żadnych odchyleń od normy, szczególnie które wskazywałyby na prz ...

Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. wzmocnienia pokontrastowego - demienilizacyjne?. Asymetria układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy. dodam, że miałam ro ... Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. wzmocnienie w postaci nieregularnego tworu. Ukłąd komorowy nieprzemieszczony, o prawidłowych wymiarach. I teraz pytanie : odrost czy zmiany po radioterapii? Niestety na podstawie tego wyniku badania nie można ustalić jednoznacznie ... Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. wzmocnienia w obrębie mózgowia.Przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane.Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku.Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Co oznacza ,,niewielki zanik robaka móżdżku*? Może to być obraz zwi ...

Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. wzmocnienie kontrastowe opony twardej od poziomu Th12 ku dołowi - mniejsze, - wzmocnienie kontrastowe opony pajęczej rdzenia na poziomie Th12 i w zakresei stożka rdzenia - mniejsze, - wzmocnienie kontrasotowe nici ogona końskiego ... Skupisko zwapnień w móżdżku .. wzmocnienia. Malformacja naczyniowa. Konieczna dalsza diagnostyka* Z góry serdecznie dziękuję za jakąkolwiek informację *W prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia. Malformacja ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. wzmocnienia sygnału po podaniu kontrastu - w DWI bez cech obecności świeżej zmiany niedokrwiennej - kompleksy nn. VII i VIII symetryczne , bez uchwytnych zmian w badaniu - układ komorowy nie poszerzony z zaznaczoną asymetrią komór ...

Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. wzmocnienia pokontrastowego - demienilizacyjne ?. Czytałam na Państwa forum o SM i ze starchem stwierdzam ze częśc objawów zauważalan jest w moim przypadku. Do jakiego lekarza powinnam zgłosić sie z tym problemem? Przede wszystkim ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. wzmocnienia kontrastowego. Spłycenie fizjologicznej lordozy szyjnej. Osłabienie sygnału w ob., T2 - zal. z tarcz międzykręgowych C3 - C4 oraz C5 - C7 - zmiany dehydratacyjno - degeneracyje. Na poziomie C3 - C4 pośrodkowa, podwięza ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. wzmocnienia.Wszystkie środki psychotropowe powodują większe pobudzxenie nerwowe u dziecka .O czym mówią powyższe objawy.Proszę o opinię Poszerzony zbiornik wielki może powodować zaburzenia neurologiczne ale nie w postaci zaburzeń ...

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. wzmocnienia. Ponadto stwierdza się poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w obu okolicach ciemieniowo - potylicznych i skroniowych. Część z tych obszarów wykazuje zaburzenia, ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI - EPI, zwłaszcza ... Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych podpajęczynówkowych .. wzmocnienia kontrastowego, techniką wielowarstwową spiralną( Toschiba Akuilion 16 ) w płaszczyznach poprzecznych. Dodatkowo wykonano rekonstrukcje w oknie kostnym. Nia uwidoczniono cech krwawienia wewnątrzczaszkowego. Gęstość tkan ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Przeprowadzono badanie rezonansem magnetycznym którego wynik jest następujący: Przestrzenie płynowe na sklepistości mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszc ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. wzmocnienie opon na poziomie zmiany od strony grzbietowej.PMR - bialko 0,36, cytoza - 3, index IgG - 1.15, VZV IgG dodatni. Na poziomie C^ - C7 centralne uwypuklenie krazka mk do kanału kregowego z zachowaniem rezerwy płynowej rdz ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. wzmocnienia w obrębie widocznych struktur mózgowia w bad. KT nie stwierdza się. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Zaznaczone zaniki korowe, więcej w płatach czołowych. Kości pokrywy czaszki w ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. wzmocnieniu pokontrastowemu. Proszę o pomoc Takie ogniska mogą występować u osób zdrowych, szczególnie jeśli brak nieprawidłowości w badaniu neurologicznym. Możliwe objawy to: zaburzenia funkcji poznawczych, zespoły depresyjne, ot ...

Ograniczona lordoza kręgosłupa szyjnego z tendencją do kyfotycznego ustawienia .. wzmocnienia kontrastowego.Nie stwierdza się zniekształcenia trzonu kręgu C7.Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu kręgu C7 jest nieje ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. wzmocnieniu kontrastowemu,anni restykcjii w DWI.Układ komorowy nadmiotowy ustawiony pośrodkowo,symetrycznie, bez cech ucisku.Zbiorniki podstawy mózgowia prawidłowe. Proszę o interpretację bo nie wiem o co chodzi a do lekarza mam d ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. wzmocnieniu po podaniu kontrastu.Syn jest dzieckiem specjalnej troski,wcześniej pomimo upośledzenia umiarkowanego ,nieżle radził się w szkole.Najpierw chodził do szkoły masowej klasa integracyjna program dla dzieci z upośledzeniem ...

Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń. W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szćżćekowej owalna struktura o gęstości gęstopłynowej - polip? torbiel? * Badanie dotyczy mężczyzny 56 lat ... Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. wzmocnieniu po podaniu kontrastu. Dodatkowo pogrubienie błony śluzowej zatok szczękowych dolnych części zatok czołowych i komórek sitowia, lewa zatoka szczękowa niemal w całości wypełniona przez torbiel o wym. 33x 25 mm. Męża ( 35 ... Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. wzmocnieniu kontrastowym. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej po stronie lewej. Wnioski: j.w. Rozpoznania: G 98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej. Bardzo proszę o pomoc... W zasadzie obraz CT ni ...

Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciemieniowych ku tyłowi od trzonów komór bocznych. Drobne ognisko 6mm zewnętrznie od szczytu ko ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. wzmocnienia kontrastowego. 2 ) RM mózgowia ( badanie dwufazowe ) Wykonano dwufazowe badanie RM mózgowia w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR, w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. W obu płatach czo ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. wzmocnienia kontrastowego. Innych zmian patologicznych w tym ognisk demielizacyjnych, ani cech procesu wypierającego w mózgowiu nie stwierdza się Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony Kątymostowo - mżdżkowe wolne W kośccu czas ...

Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. wzmocnienia kontrastowego nie wykazano.* Mam wyczuwalny *guzek* na wysokości nerki i tam mnie boli. W styczniu *urodziłem* kamyk z nerki po tej samej stronie ( lewej ). Badania USG nie wykazują zmian w nerce oprócz 1.5 cm torbielk ... Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. wzmocnienia jeden położony w części tylnej prawego płata czołowego,drugi w lewym,podkorowo - o wyglądzie drobnych mikronaczyniaków żylnych. TK - gęstosć tkankowa istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa.Układ nadnamiotowy niepos ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony. Wynik jest właściwie prawidłowy, oprócz niewielkiej zmiany do obserwacji. Jednak nie powinna być ona powodem bólu głowy. Czy występu ...

Rehabilitacja przy wypadaniu dysków, bólu karku i tylnej części głowy .. wzmocnienie mięśni i nauka prawidłowej postawy. To czy można powrócić do tańca ostatecznie należy rozważyć po dokładnej diagnostyce. W tym momencie nie mogę dać takiej odpowiedzi. ... Drobna struktura odpowiadająca torbieli szyszynki a ryzyko guza mózgu .. wzmocnienia po podaniu kontrastu. Raz na jakiś czas można wykonać badanie kontrolne. Z wynikiem należy jeszcze udać się do lekarza, który zlecił badanie. Potwierdzi jeszcze rozpoznanie, a Pan będzie spokojniejszy. ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. wzmocnienia kontrastowego, położone podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia. Nie stwierdzam patologicznego wzmocnienia. Układ ...

Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego, z towarzyszącym dyskretnym poszerzeniem rogu skroniowego komory bocznej prawej do ok 5 mm - niejednoznaczny Ponadto jedynie w sekwencji FLAIR - T2 w przekroju poprzecznym bardzo słabo ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. wzmocnienia. Pozatym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok s ... Bóle w okolicy kości ogonowej przy torbielach na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. wzmocnienia po kontrascie. ...

Obszar o wysokim sygnale w obrazach T2 i Flair a borelioza i stwardnienie rozsiane .. wzmocnieniu kontrastowemu i jest niewidoczna w obrazach T1 niezależnych. Mam graniczny wynik WB w kierunku boleriozy. Czy te zmiany maja zwiazek z boleriozą czy to możne oznaka SM? W zasadzie trudno powiedzieć czy to SM czy neurob ... Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. wzmocnienia nie stwierdza się. Jednoznacznie nie można określić charakteru ogniska położonego przykomorowo po stronie lewej, pozapalne? ( brak wzmocnienia po dożylnym podaniu gadoliny świadczy o braku aktywności ). Drobne ognisko ... Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. wzmocnienia - obszar mogący odpowiadac procesowi naciekowemu pierwotnemu mózgowia - do pilnej dalszej diagnostyki i konsultacji neurochorurgicznej. wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni. czy to nowotwór? bardzo proszę o szyb ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. wzmocnieniu i zwiewnych obrzękowych.Nie uwidoczniono ognisk podnamiotowych i w ciele modzelowatym.bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego opon mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Jak można zdiagnozować tak ... Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego - zmiana niespecyficzna:naczyniopochodna?,demielinizacyjna?,poinfekcyjna?.Innych zmian ogniskowych oraz obrazów patologicznego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. wzmocnieniu i zwiewnych obrzękowych.Nie uwidoczniono ognisk podnamiotowych i w ciele modzelowatym.bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego opon mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Badanie było wykonane z po ...

Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. wzmocnienia nie wykazano. W badaniu neurologicznym stwierdzono: * okresowo tendencja do objawu Babińskiego po prawej, poza tym bez zmian*. Mam przepisany Lerivon 30 1/noc. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co właściwie tu chodzi. C ... Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki .. wzmocnieniu kontrastowemu - odpowiada zmianie naczyniopochodnej wtórnej Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki Torbiel pajęczynówki lewego płata skroniowego 34x15 mm ... Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Wszystko inne bez zmian. Mam 43 lata. Proszę o interpretację wyniku, czy wymaga to leczenia i jakie są rokowania. Czy może to mieć coś wspólnego z ...

Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. wzmocnienia po podaniu paramegnetycznego środka kontrastowego - zmiany niespecyficzne naczyniopoczodne lub demielizacje. Obszar siodła i nadsiodłowy prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej szerokośći, bez zmian ogniskowych.Układ ... Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych .. wzmocnienia po podaniu kontrastu - zmiany metastatyczne. Największe z ognisk znajduje się na sklepistości po stronie lewej - średnict 24 mm, otoczone palczastym obrzękiem. Pozostałe: w lewym płacie czołowym śr.16 mm, w prawym płac ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy dyfuzji.Asymetria układu komorowego - lewa komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz układu komorowego i przestrzen ...

Pasmo podwyższonego sygnału w torebce zewnętrznej lewej półkuli mózgu .. wzmocnieniu,otoczone niezmieniona tkanka nerwowa. prosze o wyjasnienie mi co to dokladnie oznacza.dziekuje. ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono. Ciało modzelowate jednorodne, bez zmian ogniskowych. Struktury tylnojamowe bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - n ... Jednoczesne badania rezonansu magnetycznego i angiografii .. wzmocnieniu ulega płynąca krew, a otaczające tkanki, które są statyczne nie. Pytanie tylko czy akurat takie badanie jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. ...

Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. wzmocnienia kontrastowego . Rezerwa płynowa kanału kręgowego zachowana.Obraz MR może odpowiadać zmianie wrodzonej , być może odcinkowo poszerzonemu kanałowi środkowemu rdzenia Dodam ponadto , że wcześniejsze prześwietlenie RTG wyk ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. wzmocnienia intensywności sygnałów. Wnioski: Drobna zmiana degeneracyjno - demielinizacyjna, naczyniopochodna w mózgowiu. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej w obszarze nadnamiotowym. często czuję się zmęczona, miewam niepo ... Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego .. wzmocnieniu po środku cieniującym, nasilone zmiany zapalne w sitowiu. Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Jak mogę temu zaradzić? Zmiany degeneracyjne mogą mieć pochodzenie naczyniowe, związane np. z miażdżycą i niewielki ...

Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. wzmocnieniu kontrastowemu. W czesci zmian centrale obszary rozpadowe i drobne zwpanienia.okolo 10 zmian wielkosci od 1,2 cm do 3,5 centymetra. Uklad komorowy bez przemiestrzen, zbiorniki podstawy nie sa zacisniete. Uwidoczniony ko ... Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy ograniczenia dyfuzji.Asymetria układu komorowego - lewa komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz układu komorowego ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. wzmocnienia kontrastowego nie stwierdzono. Ciało modzelowate jednorodne, bez zmian ogniskowych. Struktury tylnojamowe bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - s ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. wzmocnienia pokontrastowego nie uwidoczniono. Niewielki zanik podkorowy mózgu z przewagą w prawej półkuli. Układ komorowy bez przemieszczeń. Zbiorniki podstawy i struktury tylnego dołu czaszki w normie. Bardzo proszę o interpretac ... Leczenie silnego bólu przy dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. wzmocnieniu odpowiednich partii mięśni grzbietu. Oczywiście należy unikać dźwigania. ... Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. wzmocnienia po podaniu kontrastu.Incydentalnie stwierdzono patologiczny wysokosygnałowy obszar dł.ok.10mm.w rdzeniu kręgowym na poziomie C2 - C3 - zmiana demielinizacyjna? - inna? Opis wyniku nie daje jednoznacznej odpowiedzi jaka ...

Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. wzmocnieniu po dożylnym podaniu kontrastu jak w przypadku zmian zapalnych** **ku przodowi od nerwu vii i viii w obrębie kości skroniowej w okolicy kąta mostowo - móżdżkowego po stronie prawej widoczne drobne obszary płynowe** jaki ... Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. wzmocnieniu kontrastowym.Widoczne przeszczenie okołonaczyniowe Virchofa Robina w obrębie substancji białkowej nadkomorowej. Po stronie lewej w obrębie substancji białej nieco większa przeszczeń płynowa wielkości 0,9 cm sugerując o ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. wzmocnienia oraz patologiczny w syfonach tt. Szyjnych wewnetrznych. Zmian patologicznych w obrebie kosci czaszki uwiencznionych w trakcie badania nie stwierdza sie. Obraz zmiany w lewej polkuli mozgu niejednoznaczny moze odpowiada ...

Bóle kręgosłupa i drętwienie palców przy zwężeniu krążka lędźwiowo-szyjnego i osteofitach .. wzmocnieniu prawidłowych mięśni, zmniejszy nasilenie dolegliwości. Leczenie przyczynowe to ostatecznie operacja, która prawdopodobnie w tym przypadku nie jest konieczna. ... Metoda na wzmocnienie mięśni przy chorobie Heinego-Medina .. wzmocnienia mięśni, dzięki której mogłabym normalnie funkcjonować z protezą? ... Bóle głowy przy torbieli pajęczynówki i poszerzonych przestrzeniach Robina-Virchowa .. wzmocnienia - demielinizacji,prawd.naczyniopochodnej Poszerzone przestrzenie okolonaczyniowe Robina - Virchowa płatów skroniowych. Czy te zmiany są poważne i wymagają leczenia? Opisane w badaniu zmiany wymagają jedynie obserwacji. ...

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie uwidoczniono. Nieznacznie poszerzone przestrzenie około naczyniowe Virchoffa - Robina. Ciało modzelowate o jednorodnym sygnale, prawidłowej szerokości. Struktury tylno jamowe, w tym ... Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. wzmocnienia.Obraz MR w porownaniu do badania poprzedniego bez dynamiki,nie jest typowy dla procesu demielinizacyjnego Na pewno pomocne w interpretacji wyniku badania była by informacja na temat objawów. Badanie stwierdza, że obraz ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowa. Torbiel pajęczynówki wypuklająca się do siodełka tureckiego. Proszę o opinię. Jest to ...

Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. wzmocnieniu kontrastowemu i restrykcji perfuzji W DWI. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo,bez cech ucisku.Zbiorniki podstawy mózgowia w normie. Uwidoczniono wpuklenie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. wzmocnienia po podaniu kontrastu. Brak cech wzmożonego ciś. śródczaszkowego. Obustronnie w okolicy czołowo ciemieniowej umiarkowane poszerzenie przymózgowej przestrzeni płynowej. Konflikt naczyniowo nerwowy w przebiego nerwu V po ... Owalne, niecharakterystyczne wzmocnienie w trzonie komory bocznej .. wzmocnienie o wymiarach 3x5 mm znajdujące się w przedniej części trzonu lewej komory bocznej* po dozylnym dodaniu kontrastu? Niestety nie widząc kliszy trudno jest zinterpretować wynik badania. W wyniku radiolog powinien opisać ja ...

Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. wzmocnieniu po dożylnym podaniu kontrastu. Wokół guza lokalny ogrzęk grubosci 18mm .W trójkącie lewej komory bocznej izointensywne ognisko w T1 i nieznacznie hyperintensywne w T2 o śr 12mm.Ulega intensywnemu wzmocnieniu po dozylny ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Bez cech restrykcji cząsteczek wody w obrazach DWI. Obraz odpowiada najpewniej plakom demielinizacyjnym, w różnicowaniu należy uwzglednić ogniska naczyniopochodne lub pozpalne ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. wzmocnienia zmianyoraz patologicznego wzmocnienia badanych struktur po kontrascie. Układ komorowy symetrtczny , nieposzerzony. Rezerwa płytowa zachowana. Poza tym badanie uwidoczniło przyscienne pogrubienie błony sluzowaj obu zato ...

Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. wzmocnienia po kontraście podanym iv, lokalizuje się podkorowo, w płacie ciemieniowym prawej półkuli mózgu drobne ogniska demielinizacyjne. poza tym struktury mózgowia prawidłowe, bez zmian ogniskowych, układ komorowy nieposzerzon ... Zabiegi laserowe przy dyskopatii .. wzmocnienie mięśni grzbietu i zapobieganiu postępowi dyskopatii. Myślę, że jeżeli chodzi o fizykoterapię to można już dać sobie spokój. ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmoiżonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowa. Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego. Obustronnie w okolicy czoło ...

Wpływ na zdrowie kilku rezonansów magnetycznych z kontrastem .. wzmocnienie sygnału w przednim placie czolowym, ok 1 cm ale niespecyficzne dla demielinizacji...dlatego mam powtórzyć badanie za 3 miesiące. i zastanawiam się czy w czasie oczekiwania na nie moglabym sobie już prywatnie zrobic ang ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Drugie drobne ognisko o tej morfologii znajduje się w prawej półkuli móżdżku. Obraz MR nie jest jednoznaczny może odpowiadać ogniskom demielinizacji lub przebytym zmianom naczyniopochod ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. wzmocnienia kontrastowego. Poza tym: Pozostałe struktury mózgowia prawidłowe, bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Patologicznego wzmocnienia kontra ...

Ropień śródkanałowy z naciekiem zapalnym przykręgosłupowym .. wzmocnieniu po podaniu kontrastu dozylnie, wielkosc tej zmiany dochodzi do 70 x 7 x 10mm, zmiana obejmuje rdzeń kręgowy od tylu i strony lewej. Rdzeń kręgowy jest ucisnięty. Na wysokosci trzonu Th8 wykazuje obszary 0 wysokim sygna ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. wzmocnienia kontrastowego o śr. 5 mm.Niewielkie hiperintensywne w sekw.FLAIR obszary w istocie białej okołokomorowej okolicy czołowej lewej. Bardzo proszę o pomoc co to oznacza i czy wróci pełna równowaga. Zaburzenia równowagi są ... Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. wzmocnienia pokontrastowego nie ujawniono. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktury tylnej jamy czaszki o prawidłowym sygnale. Układ komorowy w całości poszerzony ( komora III poszerzona do 17 mm ), nieprzem ...

Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. wzmocnienia kontrastowego - najprawdopodobniej zmiany bliznowate na tle poniedokrwiennym, możliwe pochodzenie pozapalne lub podemielinizacyjne. Drobny naczyniak żylny w prawej torebce zewnętrznej. Poza tym struktury mózgowia bez z ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. wzmocnieniu kontrastowemu , bez cech zaburzonej dyfuzji wody - zmiany nie specyficzne. Drobne punktowate przestrzenie płynowe w sąsiedztwie rogów potylicznych komór bocznych odpowiadające najpewniej przestrzeniom Virchowa - Robina ... Leczenie mikrogruczolaka przysadki .. wzmocnieniu pokontrastowemu. Obraz odpowiada mikrogruczolakowi przysadki. Chciałem zapytać, jak powinna przebiegać terapia? Terapia, jeśli brak nasilonych objawów polega na leczeniu farmakologicznym ( bromokryptyna ) i obserwacji ...

Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. wzmocnienie ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej w lewym płacie ciemieniowym,aktywny proces zapalny? Czy może to świadczyć o jakimś konkretnym schorzeniu? Czy może przy takich zmianach nie ma powodów do niepokoju. ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. wzmocnieniu kontrastowemu ( faza wczesna i opóźniona ). Prawidłowe zróżnicowanie korowo - podkorowe mózgu. Ciało modzelowate jednorodne. Sekwencja DWI ( dyfuzja ) oraz SWI ( podatność magnetyczna ) zaburzeń sygnału nie wykazują. Z ... Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lewej,przykomorowo przy czesciach srodko ...

Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. wzmocnienia kontrastowego w centralnej części mostu ( około 8x6x3 mm ) ze śladowym odpowiednikiem w postaci wzmożonego sygnału w obrazach T2 zależnych, bez zmiany sygnału w sekwencji FLAIR. Obraz niejasny, do kontroli w terminie z ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lewej,przykomorowo przy czesciach srodko ... Ognisko hiperintensywne w przedniej części mostu .. wzmocnieniu kontrastowemu ( głownie obwodowemu ) proszę o rozpoznanie Droga Pani Urszulo, na podstawie samego opisu nie da się postawić rozpoznania. Ważny jest przede wszystkim stan ogólny chorego, występujące OBJAWY, występowanie ...

Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. wzmocnieniu kontrastowemu. Wydaje się występować drugie mniejsze ognisko o podobnym obrazie w lewym płacie skroniowym. Zmiany mają niejednoznaczny charakter, mogą odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym. Móżdżek, pień mózgu, ciało m ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. ciało modzelowate prawidłowej wielkości, bez obecności zmian ogniskowych. ukł. komorowy s ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. wzmocnieniu kontrastowemu - o niejasnym charakterze. ( jest to purazowe ) Z reszty wynika , ze wszystko jest wporzadku. Dodam , ze jak byłem maly to mialem drobny wypadek i stlulem glowe wlasnie w tym miejscu. CZy beda tego konsek ...

Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. wzmocnienia nie wykazano. Bdanie w oknie kostnym wykazało hypoplastyczne zatoki czołowe. Moje pytanie brzmi jaką chorobe może to oznaczać dla mojej mamy i jak szybko powinnyśmy zglosić się do lekarza neurologa? Wszystko zależy jak ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ