Padaczki

neurologiczne.pl & padaczkiBadania obrazowe mózgu .. padaczka, choroby rdzenia kręgowego, wypadnięcie jądra miażdżystego, zaburzenia naczyniowe ( tzw. angio - MR ). Przy podejrzeniu uszkodzenia bariery krew - mózg można podać środek cieniujący - gadolin ( Gd ). Pozytronowa emisyjna ... Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. padaczki. Wyładowania padaczkowe są obserwowane u 30 - 50 proc. badanych podczas pierwszego rutynowego badania. Ponadto, EEG można zastosować w przypadku zaburzenia snu, encefalopatii metabolicznych, stanów pourazowych, u pacjentó ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. padaczkowe. Diagnostyka choroby Huntingtona W diagnostyce choroby Huntingtona niezbędna jest wiedza na temat rodzinnego występowania choroby Huntingtona, objawów klinicznych oraz badanie genetyczne. Nieprawidłowości stwierdza się ...

Choroba Wilsona .. padaczkowe, zaburzenia zachowania i osobowości. Diagnostyka choroby Wilsona W badaniach laboratoryjnych stwierdza się: obniżony poziom miedzi i ceruloplazminy w surowicy krwi ( białko transportujące miedź w organizmie ), zwiększon ... Mioklonie .. padaczki lub innych chorób ośrodkowego układu nerwowego tj. zespół otępienny, hipoksja, chorób metabolicznych, urazu czy encefalopatii. Polimioklonie to z kolei rozległe skurcze mięśni w wielu miejscach ciała, które występują po c ... Krwiak podtwardówkowy .. padaczkę lub przyjmujący leki przeciwkrzepliwe. Krwiaki lokalizują się zwykle w okolicy skroniowej, skroniowo - ciemieniowej i czołowej, rzadziej między półkulami i tylnym dole czaszki. Na podstawie czasu pojawienia się objawów od ...

Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. padaczka. Dużym problemem są również nadpobudliwość, zaburzenia uwagi i koncentracji, zaburzenia mowy będące przyczyną trudności w szkole. Nerwiakowłókniakowatość typu 2 Ten typ choroby spotykany jest znacznie rzadziej i nazywany ... Stwardnienie guzowate .. padaczkowe, upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy i koordynacji ruchowej. W mózgu stwierdza się guzki, gwiaździaki prowadzące do wodogłowia. Dochodzi również do uszkodzenia siatkówki, nerwu wzrokowego, odbarwienia tęczówki, powst ... Choroba Alzheimera .. padaczkowe. Choroba Alzheimera przebiega etapami i ma charakter postępujący. Trwa przeciętnie 8 - 20 lat. Chorzy umierają w wyniku powikłań, do których należą: infekcje, ogólne wyniszczenie, zachłystowe zapalenie płuc, powikłania ...

Udar mózgu .. padaczkowe występujące najczęściej w pierwszej dobie, depresja, zaburzenia emocjonalne, niedożywienie, nieotrzymanie moczu i stolca, odleżyny, kurcze mięśni i wzmożone napięcie mięśniowe, upadki, a w rezultacie złamania, choroba z ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. padaczkowe. Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku widzenia na jedno oko, niedowładu kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy. Wystąpić mogą również zaburzenia chodu, zawroty głowy, omdlenia, przemijająca nie ... Krwotok podpajęczynówkowy .. padaczkowe, zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej, zaburzenia krążenia i obrzęk płuc pochodzenia neurogennego. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A. Szcz ...

Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. padaczkowe, zaburzenia wzrokowe, węchu, słuchu, niedowład połowiczy ( zmniejszenie siły i ograniczenie zakresu ruchów po jednej stronie ciała ), zaburzenia czucia, zaburzenia funkcji nerwów czaszkowych ( np. drętwienie twarzy ), w ... Gwiaździaki .. padaczkowe, zaburzenia pamięci, zmiany osobowości. Gwiaździaki można podzielić na kilka typów: gwiaździak wielopostaciowy, anaplastyczny, rozlany z odmianą włókienkową, protoplazmatyczną i gemistocytarną będące guzami złośliwymi o ... Skąpodrzewiaki .. padaczkowe pojawiające się ze względu na lokalizację guza w korze płata czołowego, sporadycznie skroniowego i ciemieniowego oraz strefie podkorowej mózgu. Diagnostyka skąpodrzewiaków Objawy kliniczne skąpodrzewiaków zwykle są niec ...

Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. padaczkowe często oporne na leczenie przeciwpadaczkowe, opóźnienie rozwoju umysłowego, jaskra, zaburzenia widzenia, zaburzenia w budowie tęczówki i soczewki oka. Za pomocą metod neuroobrazowania stwierdzić można obecność naczyniak ... Padaczka .. padaczki jest nieprawidłowe funkcjonowanie części lub całego mózgu. Komórki mózgu stale ulegają pobudzaniu ( depolaryzacji ) z następującym wygaszeniem pobudzenia ( repolaryzacji ). W czasie napadu padaczkowego dochodzi do gwałtow ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. padaczki dużą rolę odgrywa wywiad lekarski, jaki przeprowadza lekarz z chorym. Pomaga to ustalić przyczynę i rodzaj napadu padaczkowego. Rozpoznanie padaczki wysuwa się na podstawie co najmniej dwóch nieprowokowanych ( bez uchwytn ...

Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. padaczkowe, zaburzenia świadomości, udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie. Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN opiera się przede wszystkim na badaniu płynu mózgowo - rdzeni ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. padaczkowe. Do objawów mało charakterystycznych należą: znaczna męczliwość, zaburzenia osobowości, pogorszenie wyników w nauce. Diagnostyka guzów mózgu u dzieci W diagnostyce guzów mózgu u dzieci wykorzystywane są badania obrazowe ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. padaczkowe. Zmiany mnogie mogą być przyczyną otępienia. Diagnostyka wtórnych guzów OUN Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie zmiany w mózgu jest rezonans magnetyczny ( MR ). Natomiast tomografia komputerowa ( CT ) ukazuj ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. padaczkowe, podwójne widzenie, osłabienie mięśni twarzy, zaburzenia słuchu, wzroku i czucia w obrębie twarzy, osłabienie odruchów, kończyn, zaburzenia czucia ( mrowienia, drętwienia ), zaburzenia funkcji zwieraczy. W badaniu płynu ... Afazja .. padaczki, ostrego zapalenia mózgu. Ponadto mogą wystąpić objawy dodatkowe w postaci niedowidzenia prawostronnego. Afazja ruchowa Afazja ruchowa jest zaburzeniem mowy, w którym chory rozumie usłyszane i przeczytane przez niego słow ... Otępienie .. padaczka, infekcje ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, choroba Creutzfeldta - Jakoba, porażenie nadjądrowe i choroba Huntingtona, zaburzenia metaboliczne ( choroby tarczycy, choroba Cushinga, niewydolność nerek i ...

Aleksja, agrafia, amnezja .. padaczkowych. W stan amnezji chory wprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym w przypadku zabiegu operacyjnego. ... Zawroty głowy .. padaczka, zaburzenia krążenia w obrębie tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej. Warto wspomnieć o czynnościowej przyczynie zawrotów głowy związanych z zaburzeniami psychiatrycznymi ( depresja, psychozy, lęk ), stwardnieniem rozsian ... Encefalopatia mocznicowa .. padaczkowe, krótkotrwałe skurcze pojedynczych mięśni np. mięśni twarzy, części kończyn górnych, ( mioklonie ), drżenie, wzmożone napięcie mięśni. Encefalopatia może doprowadzić także do odgięcia głowy ku tyłowi. Zaburzenia świadom ...

Encefalopatia nadciśnieniowa .. padaczkowych. Diagnostyka encefalopatii nadciśnieniowej obejmuje oprócz badania ciśnienia tętniczego krwi, badanie dna oka oraz badania obrazowe tj. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. W leczeniu encefalopatii nadciśnien ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. padaczkowych, objawów encefalopatii. Objawy występujące już od urodzenia to: wzrost napięcia mięśniowego, małogłowie, senność, nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia oddychania, zaburzenia rozwoju umysłowego. U niektórych dzieci może ... Encefalopatia hipoglikemiczna .. padaczkowe. Naurohipoglikemia może przypominać u niektórych stan po spożyciu alkoholu. Chorzy powinni przede wszystkim nosić przy sobie coś słodkiego lub roztwór z 40 proc. glukozą. W razie utraty przytomności glukozę podaje się d ...

Zespół Korsakowa .. padaczkowe, zapalenie mózgu, encefalopatie, wreszcie guzy mózgu. ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. padaczkowe. Zespół skroniowy Zespół skroniowy powstaje wskutek urazu płata skroniowego, guza, procesu zapalnego lub zwyrodnieniowego. Manifestuje się zaburzeniami pamięci, zaburzeniami orientacji, zaburzeniami mowy, niedowidzeniem ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki Padaczka jest przewlekłą chorobą, w przebiegu, której dochodzi do nieprowokowanych napadów padaczkowych. Przyczyną takiego stanu są nagłe i samoistne wyładowania komórek nerwowych. W większości przypadków chorobę leczy się farmako ...

Krótkotrwałe zaniki świadomości .. padaczki warto warto w niektórych przypadkach przeprowadzić 24h EEG z opcją VIDEO. Warto tez zrobić podstawowe badania - morfologia, jony czy poziom glikemii. W przypadku wykluczenia somatycznych przyczyn tych dolegliwości, propon ... Mioklonie związane z uszkodzeniem OUN .. padaczce mioklonicznej. Oczywiście, aby postawić takie rozpoznanie należy przeprowadzić odpowiednie badania,jak EEG i konsultację neurologiczną. W Pani przypadku ww objawy mogą być spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi, np. nis ... Seks a epilepsja .. padaczki, przede wszystkim farmakoterapii, jest uzyskanie całkowitej kontroli nad napadami. ...

Alkohol podczas leczenia padaczki .. padaczki ( kwasem walproinowym ) można pić alkohol? Czy to może jakoś szczególnie zaszkodzić? W jakich ilościach? W trakcie leczenia kwasem walproinowym nie zaleca się picia alkoholu. Wpływa on na metabolizm leku, więc stężenie kw ... Zaburzenia neurologiczne po przeszczepie nerki .. padaczkowe oraz stwierdzono obrzęk mózgu. Jakie mogą być skutki takiego stanu rzeczy? dziecko ma 5 lat ( 2,5 roku dializowane otrzewnowo 13 godzin dziennie ) Jak rodzice mogą wspomóc dziecko ( obecnie w szpitalu, prowadzona farmak ... Jak zdiagnozować padaczkę? .. padaczki, tj. bezwładny i sztywny upadł na ziemie, zaciskał zęby, dusił się i zrobił się siny. Jak można rozpoznać, czy to faktycznie jest padaczka, czy też inna choroba? Aby rozpoznać padaczkę należy wykonać badanie EEG, pozwala ...

Zła atmosfera, stres a ataki padaczki .. padaczki i bardzo złe samopoczucie? Bardzo prawdopodobne, że są to napady psychogenne, związane z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego warto upewnić się czy padaczka została prawidłowo rozpoznana. ... Torbiel przegrody przezroczystej a padaczka .. padaczkowych. Jedyne na co warto zwrócić uwagę to to czy nie ma innych anomalii rozwojowych. Jednak z opisu powyższego badania to nie wynika. ... Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. padaczkowe. Od operacji minął rok i miałem 2 ataki mimo przyjmowania tabletek. Czy jest nadzieja ze te ataki ustąpią jestem kierowca zawodowym. Co mam robić dalej składać wniosek o rentę? Obecnie należałoby zrobić badanie rezonans ...

Przewlekłe codzienne bóle głowy .. padaczkowymi nie przyniosły rezultatów żadnych. Zapalenie nerwu twarzowego - też nie. Ból zlokalizowany jest w okolicy czoła, nad prawym okiem, rozsadza czaszkę, często boli tez w potylicy, pod czaszką, rozsadza. Ostatnio dołączył ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. padaczkowy. Mój lekarz prowadzący, który jest neurologiem trochę zlekceważył ten wynik badania. Na własne żądanie poprosiłem o badanie rezonansem ale trzeba dość długo czekać w kolejce. Czy taki stan może być groźny dla mojego życ ... Padaczka? tąpnięcia głowy, zaburzenia pamięci w nocy .. padaczka. Objawy są dość niespecyficzne. Możliwe, że bardziej są to zaburzenia lękowe lub maskowana depresja, co wynikałoby z napięciowego bólu głowy i zaburzeń pamięci krótkotrwałej. Padaczka może tak przebiegać, jednak nie wystę ...

Drgawki nad ranem .. padaczkowych i ewentualnych poważniejszych zaburzeń snu. Dalej należałoby wykonać jakieś badanie obrazowe, jak CT mózgu. Takie objawy mogą również występować w przypadku hipoglikemii czy zaburzeń elektrolitowych. Zatem reasumując ... Ciarki na skórze .. padaczkowe i ciarki - które początkowo diagnozowano jako uraz po udarze mózgu - który również źle był zdiagnozowany - ponieważ był to pierwszy rzut glejaka. Jakie powinnam wykonać badania i czy te objawy coś mogą znaczyć? Prawdopo ... Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. padaczki. Czy są jeszcze jakieś inne wskaznia do angio, nie wymieniane powszechnie? W zapisie EEG opisano wyładowania napadowe, a jednym z głównych objawów malformacji naczyniowej mózgu są napady padaczkowe. Trudno podejrzewać inn ...

Po zadławieniu utrata przytomności i atak padaczki .. padaczki. Czy przy zadławieniu mogą wystąpić takie objawy lub czy może to by początek padaczki? Najprawdopodobniej to objawy padaczki. Opisane symptomy mogą, choć to mało prawdopodobne, być spowodowane inną przyczyną. Zadławienie ... Wybór zawodu przy padaczce .. padaczki. Później okazało się ze w głowie mam guza mózgu ( naczyniak jamisty ) o średnicy pięciu centymetrów. Operacje przeszłam pomyślnie bez żadnych komplikacji, ale została mi po nim w głowie torbiel, ataki padaczki średnio 1 m ... Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. padaczki pojawiały się jeszcze gdy byłam mała przez robienie bąbelków ze śliny i nie wiem jak to nazwać zamroczenie czy zapatrzenie. Lekarka podejrzewała padaczkę ale po zbadaniu płynu mózgowo - rdzeniowego zmieniła diagnozę na ni ...

Nieregularne przyjmowanie leku na padaczkę .. padaczkowe. Jednak bardzo często zapomina o tabletce. Już drugi raz źle mu wyszedł wynik kwasu walproinowego poniżej normy 16,4ug/ml. Na razie nie ma napadów, ale co może mu się stać )i czy w ogóle te leki działają ), jak on tak n ... Polineuropatia polekowa i skuteczne jej leczenie .. padaczkowe, które mi nie pomagają. Aby stwierdzić polineuropatię należy wykonać badanie EMG - elektromiografię. Badanie ocenia przewodzenie w nerwach obwodowych, diagnozę stawia się również w oparciu o badanie neurologiczne. W prz ... Omdlenia przy padaczce na tle nerwowym .. padaczkę stwierdzoną na podstawie objawów, jak stwierdziła pani doktor neurolog na tle nerwowym. Miała robione badania tj. rezonans ,tomografia EEG ale nic nie wykazały, żadnych zmian, wszystkie wyniki były dobre. Leczy się już ok ...

Ataki skurczów mięśni po udarze mózgu .. padaczka. Jest to częste następstwo udaru mózgu. Oczywiście trzeba wykonać badanie EEG, gdy diagnoza się potwierdzi włączyć leczenie przeciwpadaczkowe. ... Padaczka a masaż kręgosłupa .. padaczkowe, ostatni ponad 15 lat temu, jednak cały czas zażywam leki przeciwpadaczkowe. Czy mogę pójść na masaże kręgosłupa i całego ciała? Nie ma żadnych przeciwwskazań do masażu, nie zwiększa to ryzyka napadów padaczkowych. Jeśl ... Blokada nóg przy chodzeniu po schodach u osoby z padaczką .. padaczki, czy jest to tzw. padaczka idiopatyczna? Należy wykonać kilka badań, MRI mózgu, MRI rdzenia kręgowego trudno powiedzieć w jakim odcinku to zależy od dodatkowych objawów, o tym powinien zdecydować neurolog. ...

Padaczka u nastolatka .. padaczki. Syn miał nienaturalnie sztywne kończyny ale tylko prawą stronę, drgawki i nie kontaktował dobre 2 min. co się do niego mówi. Dodatkowo nie przełykał śliny tylko ulewała mu się ona z buzi. Lekarze po badaniu EEG stwierdzi ... Poprawa funkcjonowania mózgu przy padaczce .. padaczkę, przyjmuję leki hamujące występowanie ataków. Wyglądają one tak, że nie rozpoznaję ludzi przez 5 min max, nie wiem co robię w danym momencie i gdzie jestem. Interesuje mnie jedynie odpowiedź, czy jest możliwość aby w jaki ... Częste ataki padaczki przy zapaleniu gardła .. padaczki: nie upadam, tylko chwilami nie wiem, co się dzieje. Biorę leki przeciwpadaczkowe. Moim problemem są częste infekcje gardła i wtedy częste ataki padaczki. Nie mam infekcji, nie ma ataków. Jestem uczulona na pencyliny, czę ...

Udar mózgu a padaczka Jestem po udarze 9 miesięcy ( wieloogniskowym ) a od 3 m - cy mam bóle rąk i mam zaburzenia mowy. Jak mnie zablokuje to nie mówię tylko bełkotam, a najgorsze są te bóle rąk, zmiany rentgenowskie nie wykazują żadnych zmian. Neurolo ... Padaczka skroniowa .. padaczki skroniowej świadczyć może wynik badania EEG. Opis objawów też może o tym świadczyć. Teraz objawy mogą być i zwykle są inne niż podczas napadu. Zatem należy się zastosować do proponowanego leczenia p/padaczkowego. ... Zawroty głowy i migrena przy zespole kolagenoz z przewodzącym toczniem układowym .. padaczkowych, jeśli miała Pani napady. Proponuję wykonanie badania MRI głowy, CT może być z mało dokładne. Wykluczyć też trzeba zapalenie naczyń OUN. Hypoplazja t. kręgowej może być odmianą rozwojową i nie stanowi patologii, trzeb ...

Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. padaczki. Badanie EEG nie musi koniecznie potwierdzić ogniska padaczkowego. Należy wykonać badanie 24h EEG z Videometrią i dopiero na tej podstawie stwierdzić napady rzekome. Proszę się skontaktować np. z pracownią EEG wykonująca ... Bolesne skurcze ręki .. padaczkowych. Ważne jest czy było kontrolne badanie obrazowe kręgosłupa szyjnego po operacji, to też jest ważne. ... Drętwienie lewej reki oraz lewej części twarzy .. padaczkowych. Należy zrobić badanie obrazowe głowy CT lub MRI, badanie EEG i wizyta u neurologa. Obecna wiedza daje duże szanse na zastopowanie tych ataków. ...

Prąd przeszywający prawą półkulę głowy .. padaczkowych i wielu innych. Proponuje zgłosić się do lekarze pierwszego kontaktu wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Potem jeśli dalej będzie problem ro najlepiej udać się do neurologa. ... Skurcze ręki mimo operacji wypukliny w kręgosłupie szyjnym .. padaczkowe częściowe. Trzeba wykonać dokładną diagnostykę. ... Postępująca padaczka miokloniczna lekooporna .. padaczkę miokloniczną lekooporną. Syn ma 16 lat choruje od 9 roku życia brał juz wszystkie możliwe lekarstwa dostępne w Polsce. Choroba bardzo szybko postępuje, już nie może chodzić zaczyna się jąkać. Miał wszystkie badania zrobio ...

Jamy malacyjne po wstrząśnieniu mózgu .. padaczkowych. ... Nieskuteczność leków przeciwpadaczkowych u dziecka z padaczką nierozpoznanego rodzaju .. padaczkę. Jeszcze do końca lekarze nie określili rodzaju. Napady są miokloniczno - toniczne. Obecnie bierze kombinację leków z kwasem walproinowym. Do tej pory to nic nie pomogło. Jest to dobra kombinacja, czy może trochę za mocna ... Następstwa urazów po wypadku samochodowym .. padaczkowych, zaburzeń pamięci, zmiany nastroju, depresja, przewlekłe bóle głowy. Oczywiście pozostaje problem nerwu twarzowego, można rozważyć leczenie neurochirurgiczne i przeszczep nerwu. ...

Drgawki i bóle w okolicy serca .. padaczka miokloniczna, ale zwykle objawia się w inny sposób. Mioklonie mogą występować u osób niewyspanych, przewlekle zmęczonych, nadużywających kofeiny, żyjących w długotrwałym patologicznym napięciu. Jeśli chodzi o objawy serco ... Machanie głową u dziecka .. padaczkę i twierdzili że są to ruchy nawykowe które z czasem ustąpią. Rozwój dziecka uznali za prawidłowy. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma żadnej poprawy. Jeśli wraz z wiekiem objawy nie ustąpiły to warto zdiagnozować jaka je ... Leki przeciwdepresyjne przy stosowaniu leków przeciwpadaczkowych .. padaczki, to trzeba być ostrożnym podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych, bo mogą one zwiększać ryzyko napadów. Dlatego tylko w przypadku bezwzględnych wskazań, jak depresja, należy włączać leki p/depresyjne. ...

Chwilowa utrata świadomości .. padaczkowy, ale również zaburzenia internistyczne jak problemy z glikemią, jonami. Warto zrobić badanie EEG. ... Omdlenie z zesztywnieniem i drgawkami po pobraniu krwi .. padaczkowy zamknął się wciągu pół minuty, po tym odzyskał świadomość. Czy to mógł być napad padaczkowy? Czy tylko chwilowe niedotlenienie mózgu? Dodam tylko, iż pobranie krwi odbyło zaraz po przebudzeniu, po szybkiej pionizacji ci ... Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. padaczką czy też w grę mogą wchodzić zaburzenia nerwicowe? Czy padaczka i nerwica wzajemnie się wykluczają? Mam 23 lata. Zapis sugeruje ognisko padaczkowe. Proponuję wykonanie badania obrazowego CT lub lub MRI, aby wykluczyć zmian ...

Arginina a napady padaczkowe .. padaczki nie miałem napadów. W związku z moimi treningami na siłowni chciał bym zacząć brać pewien suplement, który ma w sobie argininę, a obiło mi się kiedyś o uszy ze stosowanie argininy w przypadku epilepsji nie jest najlepszym ... Padaczka a stwardnienie rozsiane .. padaczki, po rezonansie została zdiagnozowana padaczka alkoholowa. Nie folgowałem z alkoholem, potem miałem 3lub 4 ataki i od 8 lat nie miałem żadnego ataku padaczki. Trzy miesiące temu zdiagnozowano u mnie SM. Czy ten atak padacz ... Zmiany uogólnione w EEG .. padaczki. Przy diagnozie trzeba uwzględnić objawy. ...

Nagłe ćmienie w głowie .. padaczkowe, jednak taką diagnozę powinien postawić neurologi w oparciu o badanie EEG i wywiad. Inną możliwością są zaburzenia internistyczne jak hipoglikemia, zaburzenia elektrolitowe. Zalecałbym też wykonanie badania obrazowego O ... Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z szczelinowatą strefą płynową .. padaczkowe. ... Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. padaczce. Poza tym nic więcej nie potrafili mi powiedzieć. Martwię się bo córkę często pobolewa głowa, czasami jest apatyczna ( ale ogólnie to bardzo dynamiczna dziewczynka ). Czy powinnam zrobić jakieś jeszcze badania? Czym w ogó ...

Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. padaczki. ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. padaczki miałam w wieku 20 lat. Po porodzie ( osiem miesięcy temu ) bóle znacznie się nasiliły. Opisywana zmiana spowodowana jest zaburzeniami krążenia mózgowego, jednak mało prawdopodobne, aby była to przyczyna bólów głowy oraz p ... Zapis o cechach nieprawidłowości pod postacią dość licznych fal theta .. padaczki. Warto wykonać badanie obrazowe CT/MRI celem wykluczenia zmian organicznych. ...

Ataki zaburzeń świadomości, wykrzywiania twarzy, tupania nogami, klaskania .. padaczki. Od półtora roku zauważyłam dziwne zachowanie u niego, wcześniej było to mniej widoczne, ale teraz coraz częściej zauważam te zachowanie bardzo dziwne. Tak jakby tracił świadomość i kontrolę nad swoim zachowaniem. Czasem ... Zapis z cechami podrażnienia skroni z prawostronną lateralizacją .. padaczkowym po stronie prawej. EKG - przebyte zmiany niedokrwienne serca. ... Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. padaczkowy. Po takim ataku miałem bóle brzucha, odruchy wymiotne, bóle głowy i karku. Po każdym ataku byłem osłabiony senny. Po dzisiejszym napadzie miałem ból głowy nad lewą brwią i skronią oraz szybko migające mroczki w lewym ką ...

Schizofrenia a padaczka skroniowa .. padaczkowego prawostronnego. Czy to tak zwana padaczka skroniowa? Czy to prawda, że zaburzenia poznawcze ( oraz podobne objawy schizofreniczne i nerwicowe ) występują również w padaczce? Nie twierdzę jednak, że tak jest, ponieważ ... Rozpoznanie padaczki przy jednym napadzie .. padaczki, ważne aby wtedy wykonać i wykluczyć inne przyczynę napadów padaczkowych, włącznie z badaniem obrazowym. Jeśli był tylko jeden napad to nie jest to wskazanie do włączania leków. ... Znaczenie badania EEG w diagnostyce padaczki .. padaczki tzn. czy jeżeli w zapis EEG danej osoby jednoznacznie przemawia za padaczką u tej osoby, to ta osoba ma na pewno padaczkę, czy też może zdarzyć się sytuacja w której zapis EEG jednoznacznie przemawia za padaczką a dana os ...

Częstotliwość ataków padaczki .. padaczki? jeśli w przeciągu dwóch, trzech tygodni wystąpił atak dwukrotnie czy jest to powód by zgłaszać się do lekarza czy może to normalne w objawach tej choroby? Trzeba udać się do lekarza gdyż albo konieczne jest rozpoczęcie l ... Kłopoty z głową po upadku .. padaczkowy, gdyż obecne objawy mogą odpowiadać padaczce. Potrzebna jest szczegółowa diagnostyka. ... Padaczka skroniowa a zaczerwienienia, drganie ręki i głowy .. padaczkę skroniową. Na początku były to około 30 sekundowe ataki utraty nieświadomości. Jednak z czasem ataki zaczęły się wydłużać i podczas ataków robię się czerwona na twarzy, mam drganie prawej ręki, czasami głowy. Często mój a ...

Padaczka a drżenia kończyn, silne i długotrwale bóle głowy .. padaczki ( utrata świadomości, napad toniczno - kloniczny ). Badanie EEG i rezonans wskazują na padaczkę. Po tym drugim napadzie bierze leki i przez okres jednego roku leczenia doszła do dawki dziennej Orfirilu 750 mg i jest włącz ... Hypoplastyczne tętnice a padaczka .. padaczkowego po raz pierwszy w życiu. W szpitalu zrobiono jej tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Tomografia wykazała podejrzenie tętniaka, a rezonans nic nie wykazał. Została skierowana na angio kt głowy, które wykazał ... Drętwienie twarzy a migrena .. padaczka. Należy wykonać badanie EEG. ...

Drżenie kciuka i bóle głowy .. padaczkowe. ... Zawroty głowy po ataku padaczki .. padaczkę. Zażywam leki przeciwpadaczkowe, w dawce 100mg/dobę, dawka ta została zmniejszona, gdyż od dwóch lat nie miałam żadnego ataku. Aż do teraz. Obudziłam się w nocy z silnymi nudnościami, miałam silne zawroty głowy. Po wstani ... Padaczka urazowa .. padaczki urazowej. Leczy się w Poradni Padaczkowej. Nie może mieć uzupełnienia kości sklepanie czaszki, ponieważ jak powiedział lekarz neurolog, tkanka przyrosła do mózgu. Jakie są zagrożenia dla życia męża, brak tego uzupełnienia ...

Gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych .. padaczkowe w różnych płatach a co za tym idzie różne zachowania od apatii po euforię i słowotok. Ponadto nie mogę się schylać, długo siedzieć w jednym miejscu, gdyż mam takie wrażenie jakbym miał zemdleć, robi mi się ciemno przed ... Drżenie dłoni i rąk .. padaczki. Proponuję wizytę u neurologa, trzeba zdiagnozować przyczynę drżenia rąk. ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. padaczki, przy czym obecnie poza bólami głowy syn nie ma żadnych objawów chorobowych. Jednak w dzieciństwie ( od 6 miesiąca życia do ok 5 lat ) miewał ataki jak sądziłam bezdechu afekrywnego. Kiedy ataki te zaczęły się powtarzać, ...

Drętwienie prawej części twarzy i szczękościsk .. padaczkowych lub też w lęku napadowym. Oczywiście aby postawić diagnozę trzeba wykonać badania, jak badanie neurologiczne, EEG, w razie potrzeby badanie CT głowy. Dobrze aby diagnostykę przeprowadził neurolog. ... Wada rozwojowa jamy przegrody przeźroczystej .. padaczką i schizofrenią. O co chodzi konkretnie z tą jamą przegrody przeźroczystej i czy można coś takiego wyleczyć. Jest to wada rozwojowa, może prowadzić do wodogłowia. Trzeba skonsultować się z neurochirurgiem dziecięcym czy ob ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. padaczkowymi. Warto wykonać badanie EEG ...

Padaczka z napadami częściowo złożonymi a prawo jazdy kat. B .. padaczki ). Ciągle biorę leki. Bez tego orzeczenia nie będę zdawał na prawo jazdy. Co mogę zrobić w tej sytuacji. Może neurolog ma obowiązek mi dać takie orzeczenie skoro wszystko jest zemną dobrze. Może do orzeczenia dopisek że n ... Codzienny silny ból głowy w okolicy czołowej .. padaczkowe, naczyniowe mają odwrotne działanie. Nie wiem już co mam robić. Mam 16 lat. Prawdopodobnie mogą to być napięciowe bóle głowy. Dobre efekty daje leczenie akupunkturą. ... Drętwienie lewej ręki i części twarzy u dziecka .. padaczki, jednak w tym wieku mogą pojawić się zaburzenia które przechodzą wraz z wiekiem. Warto też zbadać glikemię, hormony i elektrolit czy przyczyna nie jest internistyczna. ...

Drgawki bez utraty przytomności a padaczka .. padaczka? Mam 29 lat. Napady padaczkowe częściowe proste mogą przebiegać bez utraty świadomości. Zapis EEG jest nieprawidłowy. Dobrze wykonać tzw. badanie Video EEG 24H, i zapis w czasie napadu. ... Padaczka a torbiel pajęczynówki .. padaczki, ew. napady? 2. jakie są szanse leczenia tego typu padaczki, synek ma w tej chwili podawane leki, ale nie widać efektów. Synek ma w tej chwili ok 15 napadów dziennie, z różnym nasileniem. Innych zaburzeń oprócz niskiej ma ... Zapis o zmianach zlokalizowanych w okolicach centralno-skroniowo-cmieniowych obustronnie .. padaczkowych, jednak wiele zależy od objawów klinicznych, warto wykonać badanie CT głowy. ...

Padaczka a ognisko malacji pourazowej .. padaczki, zawsze podczas snu. MR głowy wykryło jakieś ognisko malacji pourazowej. Co powinnam robić z nim, gdzie się udać jak leczyć? Nie mamy żadnej opieki lekarza neurologa, terminy są tragicznie wielkie a on musi mieć opiekę. C ... Encefalopatia, szczelina płata czołowego lewego i padaczka objawowa u dziecka .. padaczki. ... Nieprawidłowy zapis EEG a przeciwwskazania do wykonywania zawodu .. padaczkowych, to nie powinno być to podstawą do leczenia. Wiele zależy jaki charakter pracy Pan wykonuje, jednak sam wynik badania EEG nie powinien być przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu. ...

Odchudzanie się przy padaczce .. padaczkę można się odchudzać? Mam problemy z otyłością i chciałabym schudnąć. Odchudzać się można, jednak dieta musi być zrównoważona oraz powinno się monitorować poziom leków przeciwpadaczkowych w surowicy krwi. ... Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. padaczki. Przebywał w szpitalu, gdzie badania nic nie wykazały. Skończył studia jako informatyk i po roku pracy w zawodzie znowu podczas snu atak padaczki, po około 5 latach. Wykonał szczegółowe badania ponownie i żadnych nieprawi ... Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. padaczkowe, naczyniowe mają odwrotne działanie. Proszę o pomoc w leczeniu tej choroby. Mam 16 lat. Dobre wyniki w leczeniu napięciowych bólów głowy daje leczenie akupunkturą. ...

Zespoły fali ostrej z wolną, długoogniskową iglicą w wyniku EEG dziecka z padaczką .. padaczkowe. ... Zawroty głowy jak po alkoholu .. padaczka, zaburzenia krążenia w obrębie tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej, leki np. salicylany, antybiotyki aminoglikozydowe, leki przeciwdrgawkowe, przeciwdepresyjne, diazepam, furosemid oraz alkohol. Ważne jest również wyklu ... Prawo jazdy przy nieaktywnej padaczce skroniowej .. padaczkę skroniową ale praktycznie nie aktywną, biorę bardzo małe dawki. Wiem, że chorzy na padaczkę nie mogą mieć prawa jazdy, choć niektórzy się nie przyznają i jeżdżą troche. Nie mam jeszcze prawa jazdy, ale bardzo mi ono będzi ...

Pogorszenie wzroku wskutek ataku padaczki .. padaczki z utrata swiadomosci?? W zasadzie, jeśli jest to tylko utrata świadomości podczas napadu padaczkowego nie powinno dochodzić do pogorszenia wzroku. Najlepiej skonsultować się z okulistą i neurologiem. ... Tabletki antykoncepcyjne przy epilepsji .. padaczki. ... Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. padaczkowe mogą również występować przy toksoplazmozie, czy istnieje możliwość iż mogę nie być chora na epilepsję? Jeszcze jedno, chciałabym wiedzieć czy okres ciąży może być okresem ochronnym dla osób chorych na padaczkę? Dwa raz ...

Wzmożone bóle głowy i wzrost ciśnienia w głowie przy torbieli pajęczynówki .. padaczki, po ktorym skierowano mnie do neurologa. Ten skierowal mnie na TK i EEG. TK wykazało dwa kilkumilimetrowe obszary hypodenzyjne oraz przestrzen plynowa ( prawdopodobnie torbiel pajeczynowki ) pomiedzy polkulami mozdzku wie ... Kucie w kręgosłupie podczas stresu .. padaczka na tle nerwicowym Czy zgłaszał Pan to swojemu lekarzowi? Jeśli jest taka możliwość warto wykonać badania obrazowe głowy i kręgosłupa. W taki sposób raczej nie objawia się stwardnienie rozsiane. Ale powinien zbadać Pana ne ... Problemy z pamięcią i koncentracją przy padaczce .. padaczki. Należy skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. Powinien rozważyć wykonanie rezonansu magnetycznego dla porównania z wynikami wcześniejszymi ( ocena postępu choroby ). Samemu można stosować np. Bilomax. ...

Seronil na potencję przy padaczce .. padaczki, jesli wystapił napad padaczkowy lub czestotliwosc napadow wzrosła nalezy niezwłocznie skontaktowac sie z lekarzem poniewaz moze byc konieczne przerwanie stosowania fluoksetyny. Chciałem zapytac czy moge bezpiecznie stoso ... Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. padaczkę, które jednak tez nie działają. Czego to mogą być objawy? do jakiego lekarza się zgłosić jakich żądać badań? BARDZO PROSZĘ O POMOC Te objawy mogą sugerować padaczkę. Dobrze by było wykonać rezonans magnetyczny głowy oraz ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. padaczki. Generalnie poza tą zmianą robaka móżdżku opis jest prawidłowy. Czy ma Pani bardziej aktualniejszy wynik badania głowy? Nie mam innych wyników badań. Zastosuję się do sugestii badania i wykonam badanie EEG. Czy ta zmiana ...

Ryzyko powikłań po bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. padaczka, zaburzenia zachowania, trudności w szkole. Im cięższy przebieg infekcji, tym powikłania są większe. ... Torbiel pajęczynówki i dwa obszary hypodenzyjne w móżdżku .. padaczki, po ktorym skierowano mnie do neurologa. Ten skierowal mnie na TK i EEG. TK wykazało dwa kilkumilimetrowe obszary hypodenzyjne oraz przestrzen plynowa ( prawdopodobnie torbiel pajeczynowki ) pomiedzy polkulami mozdzku wie ... Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. padaczke, nie chodzi, nie mówi, lewa półkula mózgu jest uszkodzona. od jakiś 3 miesięcy co jakis czaS ma napady wymiotów połączonych z bólem głowy z tył( tak pokazuje ). wymioty te trwają cały dzień, czasami dwa. była w szpitalu l ...

Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. padaczki ani jakiś zmian neurologicznych, również prześwietlenie i tomografie kręgosłupa czy wiesz co ci dolega ja dodatkowo nie moge skupić myśli podczas trwania ataku wypowiadać się brakuje mi słów jakbym niemogła wypowiedzieć s ... Drętwienia rąk i nóg, bóle pleców oraz zachwiania równowagi .. padaczkowe:niewielkie zmiany tylnoskroniowe obustronne pod postacią występowania dość licznych,pojedynczych fal theta 5 - 5,5 Hz o ampl tła lub nieco wyższej oraz nielicznych,pojedynczych fal ostrych. To tyle.Jak dotąd miałam włąc ... Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. padaczkowych, guza mózgu. Bardzo prawdopodobne, że mogą być to napadowe zaburzenia lękowe. ...

Nowoczesne leki na padaczkę .. padaczki zamiast coraz mniej jest coraz więcej. Nawet dochodzi do 18 na dzień. dawki leków to : Sabril 1/2 - 0 - 1/2, Tegretol 2ml - 0 - 2ml, Topamax 1/2 kaps - 0 - 1/2kaps. Im więcej leków wprowadzono tym więcej jest ataków. Nies ... Zagrożenie dla życia przy obecności jamy vergis .. padaczki, zaburzeń psychowo - ruchowych, intelektualnych. Nie jest bezpośrednią przyczyną śmierci. ... Serie uogólnionej napadowości ostrych fal theta .. padaczkowe. ...

Czas przyjmowania leku Amizepin .. padaczce należy brać aż uzyska się dwa lata przerwy w napadach. W innych sytuacjach lek odstawia się w zależności od stanu klinicznego. ... Alkohol i prawo jazdy przy padaczce .. padaczkę, napady małe ( petit mal ). Napady ( zapatrzenia, itp. ) praktycznie nie występują. Wyniki EEG są bardzo dobre. 1. Czy mogę spożywać alkohol ( nie chodzi mi o picie do *nieprzytomności*, a o kulturalne wypicie piwka czy d ... Zapis EEG o zmianach patologicznych miernego stopnia uogólnionych .. padaczkę, ze względu na brak charakterystycznych iglic i fal wolnych. ...

Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. padaczki pourazowej, mialem robione badanie EEG, ktore wykazalo zmiany napadowe, potem zostalem wyslany na zrobienie renozansu magnetycznego glowy. Wynik Duze polipowate zgrubienie blony sluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno - d ... Pachygyria a autyzm dziecięcy .. padaczkę,której napady są trudne do opanowania( próbowaliśmy prawie wszystkich leków ).Też szukam rodziców,którzy mogliby podpowiedzieć jak ich dzieci radzą sobie z chorobą.Słyszałam od mojego pediatry,że nie mam co liczyć, że Jak ... Suplementacja witaminy D3 przy padaczce .. padaczkę.PrzyjmujęLamitrin 150 mg x 2 dz , a także leki na nadciśnienie .Mam pytanie: czy przy braniu leków p/ padaczkowych należy brać również Vit D3 ? Jeżeli tak , to z jakiego powodu? Przy lekach przeciwpadaczkowych nie jest ko ...

Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. padaczką i inne, jednak jesteśmy bardzo dobrej myśli patrząc na postępy naszego dziecka. Chciałbym tym samym dodać otuchy i zachęcić mamy, tatusiów do niepoddawania się i intensywnej pracy nad swoimi pociechami. My świadomi istnie ... Nieprawidłowy zapis EEG z czynnością napadową .. padaczka? Jeśli tak, to czy jest bezwzględnie konieczne branie leków przeciwpadaczkowych, czego bym nie chciała. Te drgawki właściwie w niczym mi nie przeszkadzają. Poztym wydaje mi się, że mam nerwicę ( ale nie byłam z tym u leka ... Szkodliwość badania EEG w ciąży .. padaczce. Te światła mają na celu sprowokować wywołanie nieprawidłowego zapisu. Na podstawie tylko Pani obserwacji nie mogę powiedzieć jaki będzie wynik badania. Dlatego trzeba torszkę poczekac na interpretację samego zapisu oraz ...

Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. padaczkę uogólnioną z napadami tonicznymi,bad eeg - /16.10,2007/ cechy snu wyrazone w postaci fal ostrych wierzchołkowych,wrzecion snu,kompleksów K.Na tle zapisu rejestruja sie uogólnione wyładowania napadowe w postaci zespołów fa ... Drgawki jednej strony ciała .. padaczki, jednakże wynik MR jest prawidłowy to faktycznie zmniejsza to prawdopodobieństwo jej występowania. Należy wykonać badania krwi, jonogram, glukoze, OB, CRP, ALAT, ASPAT, mocznik, kreatyninę, badanie ogólne moczu. Czy w rod ... Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. padaczka pojawiła się po 2 latach.Mój syn ma napady nieświadomości a obecnie doszły bóle głowy zaburzenia równowagi oraz syn potrafi wrzeszczeć przez dłuszy czas a nastepnie robi sie cały mokry i nic nie pamięta. W wieku 2.5 roku ...

Napady drgawek podczas menopauzy .. padaczki. Zapis EEG i rezonansu nie wykryły żadnych zmian ogniskowych w mózgu. Został wypisana do domu ze skierowaniem do poradni neurologicznej. Zostały porobione wszelkie badania. Został stwierdzona padaczka i leki Ornifil 500 z ... Padaczka przy torbieli mózgu .. padaczki. Dziękuję za odpowiedź.W tylnym dole czaszki między półkulami móżdzku drobna torbiel pajęczynówki o wymiarach 12 na 18 mm. Tak dokładnie jest napisane w wyniku badania. Reszta jest prawidłowa. Syn przyjmuje depakine chron ... Drżenie rąk i nóg oraz nerwowość przy padaczce .. padaczki, możliwe że niezależnie. Proponuję rozpocząć leczenie farmakoterapią oraz psychoterapią, niestety nieleczone objawy mogą narastać i prowadzić do poważnych zaburzeń funkcjonowania. Dobrze przedstawić ten problem neurologow ...

Zapis podejrzany o dyskretne zmiany w lewej okolicy czołowej .. padaczkowe. Mogą się pojawić okresowo przy stosowaniu dużej ilości używek, stresującym trybie życia. ... Prawo jazdy przy miastenii gravis .. padaczka. Co do miastenii to lekarz musi wydać orzeczenie. Nie wiem, jak w Pana przypadku przebiega leczenie choroby i czy występują objawy, które wykluczają uzyskanie pozytywnego dla Pana orzeczenia. ... Obszar malacji w okolicy skroniowo-ciemieniowej przy padaczce W opisie mojego badania pisze,ze w okolicy skroniowo - ciemieniowej prawej polkuli mozgu wystepuje obszar malacji.co to oznacza?jakie moga byc skutki takiej malacji?prosze o odpowiedz osobe dobrze zorietowana w temacie.z gory dzie ...

Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. padaczce o ile występują napady. Wskazane badanie obrazowe mózgowia CT/MRI. ... Diagnostyka padaczki mioklonicznej .. padaczki? Z góry dziękuję za odpowiedź Nie jest to objaw padaczki, raczej wynik stresu i zmęczenia. Należy stosować się do prawidłowej higieny snu, starać się przesypiać 7 godzin. Nie należy kłaść się spać zbyt późno i niech to bę ... Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu .. padaczki z tego co zrozumiałem. Przede wszystkim jeśli występują epizody tj. Pan opisał należy wykonać badanie obrazowe głowy. Wykluczyć zmiany w mózgu, które mogą być przyczyną dolegliwości. Czy problemy psychiczne pojawiły się n ...

Zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych u dziecka .. padaczkę, ponadto ma opóżnienie psychoruchowe. Czy to co widnieje w opisie tzn poszerzone przestrzenie i zaokrąglone rogi mogą miec wpływ na opóżniony rozwój mojego dziecka? Nie można wykluczyć takiej zależności. Szczególnie rozwó ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. padaczkę ( wykluczono ) eeg bez zmian.W TK stwierdzono szeroki zbiornik wielki wymiary 41x19x28mm,struktury móżdżku prawidłowe dostosowane do poszeżonego zbiornika wielkiego.Z tego też powodu był skierowany na MRI. ( Opis ) Podkor ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. padaczkę, problemy z ciśnieniem, problemy z sercem oraz SM. Na chwilę obecna padaczkę, problemy z nadciśnieniem i sercem wykluczono o SM nikt więcej nie wspominał. Leżałem trochę w szpitalu skąd mam następujące wyniki: kreatynina ...

Padaczka lekooporna po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. padaczki zagranicą to bardzo proszę o kontakt. ... Chwilowe zaniki świadomości przy padaczce .. padaczki czy depresji. Nie mogę się wypowiedzieć na ten temat tylko na podstawie samego opisu. Przy napadzie padaczkowym faktycznie chory pamięta wydarzenia sprzed napadu, samego napadu natomiast już nie. Może w tym wypadku koniec ... Utrata pamięci długotrwałej przy padaczce .. padaczki z utratą pamięci. Nie można tego jednak wykluczyć! Szczególnie jeśli zmiana pourazowa znajduje się w płacie skroniowym lub go obejmuje. Faktycznie podczas napadu dochodzi do pewnego spięcia między neuronami, które mogą ul ...

Operacyjne leczenie padaczki .. padaczki i czy jest jakieś związane ryzyko z operacją bardzo bym prosiła o wyjaśnienie Oczywiście istnieje możliwość leczenia operacyjnego, szczególnie padaczki lekoopornej. W przypadkach kiedy ustalone jest ognisko padaczkorodne ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. padaczki. Także lekarz powinien rozważyć wykonanie badania obrazowego głowy. Należy również zastosować odpowiednie leczenie padaczki. ... Konieczność rezonansu magnetycznego u niemowlęcia z podejrzeniem padaczki .. padaczki. Zastosowano do leczenia leki, które dostaje do dzisiaj. Gdy przebywał w szpitalu czuł się dużo lepiej po zastosowanym leczeniu i został wypisany do domu. Rezonansu mu niezrobiono. Powiedzieli proszę dzwonić by umówić się ...

Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. padaczki, gdzie norma to 1 - 2 razy. zmiana ma niewielki objaw masy, podobno stwardnienie hipokampa, nie ma masy. Moze to zmiana ( stwardnienie hipokampa ) jest przyczyną padaczki, a moze to zmiana rozrostowa i stad objaw niedowld ... Ataki napinania i wymachiwania kończynami, wykrzywiania twarzy i ślinotoku .. padaczka? ) co trwalo jakas minute. po chwili nagle usnal ale mial troche otwarte oczy i bledny wzrok zwrocony ku scianie. Po chwili obudzil sie, wstał i zaczał na mnie wrzeszczec. Chwycil mnie za rece zaczal szarpac, i krzyczec k ... Operacja rozdzielenia półkul mózgowych przy padaczce lekoopornej u dziecka .. padaczki, chodził a po ataku cofnął się w rozwoju. Lekarze stwierdzili że to jest padaczka lekooporna, rok temu miał operacje rozdzielenie półkul mózgowych ( wstawiona płytka ). Ale ataki są nadal, zastanawiam się dlaczego nikt ni ...

Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. padaczkowe z zalecań lekarskich, aktualnie zażywam Neurotop 300 rano i wieczorem po 300, wczesniej bralem 600 2x dziennie, poszukam opisu z tomografi czaszki który był w 2002 roku, później nie robiłem. A moźe powinienem? Moja Tomo ... Omdlenia, drgawki, przyspieszony puls, szybka męczliwość i krwotoki z nosa .. padaczkę natomiast inny wykluczył i zwracam się z prośbą do Państwa - może ktoś ma podobną sytuację? Postaram się ją krótko i zwięźle opisać. Mianowicie: Przy porodzie nastąpiło niedotlenienie ale bez żadnych konsekwencji - byłam ... Nieustający, silny i napięciowy ból głowy pomimo dobrych wyników badań .. padaczkowe, naczyniowe mają odwrotne działanie. Mam 16 lat. Możliwe że są to napięciowe bóle głowy. Skuteczną metodą leczenia jest akupunktura. ...

Symptomy padaczki po operacji wycięcia ogniska padaczkowego .. padaczkowe w prawym płacie skroniowym. Jak do tej pory nie pojawił się żaden atak z utratą przytomności jakie to miewałem wcześniej ( mniej więcej jeden na miesiąc ). Chciałbym się jednak dowiedzieć czy po usunięciu ogniska padacz ... Lek Zyprexa na padaczkę .. padaczkę. Przy ostatniej wizycie lekarz przepisał mu lek Zyprexa, w ulotce jest jednak napisane, że jest to lek na schizofrenię. O co więc chodzi? Czy ten lek jest bezpieczny i skuteczny dla osób cierpiących na padaczkę? Trudno mi ... Prawo jazdy przy rzadkich, wyczuwalnych wcześniej atakach padaczki .. padaczkę. Ataki pojawiły się tylko kilka razy. Zawsze są wyczuwalne na 20 minut przed. Czy mogę starać się o prawo jazdy? ...

Nawrót ataków padaczkowym po rezygnacji z leków .. padaczki? Czy wiek ma jakieś znaczenie? Padaczka może wystąpić w każdym wieku. Po rozpoznaniu padaczki powinna Pani przyjmować leki regularnie, leczenie jest długotrwałe ( nawet wieloletnie ). Nie powinna Pani sama odstawiać lecze ... Życie z epileptykiem .. padaczki, częstości napadów i długości leczenia. Trzeba być jednak przygotowanym, że napad może wystąpić w każdej chwili. Skoro jesteście już na etapie planowania ślubu, to chyba świadczy o tym, że choroba Twojego chłopaka nie jes ... Uciążliwe bóle głowy przy padaczce .. padaczkę. Ataki zdarzają się rzadko, polegają jedynie na chwilowej utracie przytomności, najgorszy jest za to ból głowy, który mi ciągle towarzyszy. Biorę Orfiril Long, który całkowicie wyeliminował ataki omdleń, ale bóle głowy są ...

Leki na padaczkę skroniową .. padaczka skroniowa jest wyleczalna? Jaki lek jest najbardziej skuteczny? Leki powinny być dobierane indywidualnie, w zależności także od typu napadów. Trudno powiedzieć jakie leki będą skuteczne w padaczce z danej okolicy mózgu. ... Drgawki rąk i nóg .. padaczki, czy inne zaburzenia neurologiczne. Najlepiej udać się do neurologa. ... Nieliczne fale ostre w EEG dziecka .. padaczkę ( z padaczką zmaga się już mój mąż ). Córka ( lat 11 ) często budzi się w nocy i wydaje się, jakby śniła na jawie, jest zupełnie nieświadoma tego, co się wokół niej dzieje. EEG wykazało obecność nielicznych fal ostrych w ...

Omdlenia i drgawki w dojrzałym wieku .. padaczkę. Jak można to ostatecznie stwierdzić? Mam 43 lata. Czy to możliwe, żeby na padaczkę zachorować dopiero w tym wieku? Tak, możliwe, że choroba ujawnia się w tym wieku. Często EEG jest prawidłowe. Najważniejsze dla Pani to w ... Operacyjne leczenie guza Hamartoma przy padaczce .. padaczkę i guza Hamartoma. Po pierwszym leku, Tegretol, siostra była strasznie nerwowa i agresywna. Teraz bierze Depakine, ale napady złości się nie cofnęły. Czy można zoperować tego guza, żeby siostra znów zachowywała się tak, ja ... Nasilające się ataki padaczki .. padaczkowe, dlatego powinien zgłosić się do neurologa. Warto wykonać również badania kontrolne tj. eeg i MR głowy. ...

Drętwienie ręki, nogi, twarzy i języka .. padaczki? Jakie badania muszę przeprowadzić, by być pewną? Wymienione przez Panią objawy mogą wskazywać na padaczkę. Radzę skonsultować się z neurologiem, zostaną wykonane niezbędne badania tj. EEG i badanie obrazowe głowy. Jeden ... Zaburzenia mowy, mroczki przed oczami, drętwienie ust i języka przy ataku padaczki .. padaczki. W momencie ataku ma mroczki przed oczami, zaburzenia mowy, drętwienie ust i języka oraz drętwienie lewej ręki. Badania przeprowadzone w szpitalu niczego nie wskazały. Mama często się denerwuje z błahych powodów. Lekarz p ... Zmniejszanie się ilorazu inteligencji przy torbieli szyszynki i epilepsji .. padaczka lub torbiel jest przyczyną mojego otępienia? ...

Wpływ Depakine na nastrój .. padaczki. Tak Depakine, czyli kwas walproinowy - lek przeciwdrgawkowy, może powodować obniżenie nastroju, senność, zawroty i bóle głowy. Jeśli objawy te będą utrudniać prawidłowe funkcjonowanie należy skonsultować z neurologiem mo ... Atak agresji przy cukrzycy a epilepsja .. padaczki. Możliwe, że to skutek hipoglikemii. Najlepiej, aby chłopak udał się do lekarza prowadzącego, wykonał badania kontrolne czy cukrzyca jest prawidłowo leczona. ... Drętwienie ręki, drgawki i szczękościsk po niewyspaniu .. padaczki. Drętwieje mi cała lewa ręka, zaczynam mieć drgawki i dostaję szczękościsku. Mam silne bóle i zawroty głowy. Objawy te zdarzają się tylko, gdy mam nieprzespane noce. Co powinnam zrobić? Czy to padaczka? Opisane objawy mog ...

Zmiana leków przeciwpadaczkowych na gorsze .. padaczka. Leki pomogły, ale neurolog kazał je zmienić, bo EEG wyszło źle. Od czasu zmiany leków siostra ma silne bóle głowy i problemy z pamięcią. Czy powinna wrócić do poprzednich leków? Ona nie wywoływały takich skutków ubocznyc ... Czynność napadowa zespołu iglicy-fali .. padaczki. W leczeniu stosuje się leki przeciwpadaczkowe, które indywidualnie dobiera neurolog. ... Złe skutki uboczne leków przeciwpadaczkowych .. padaczki, co do działań ubocznych to w zasadzie jest to sprawa indywidualna. Tak czy inaczej przy padaczce nie powinien Pan prowadzić samochodu. ...

Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. padaczki.Z tego co zrozumiałam choroba sama w sobie jest nieuleczalna, leczy sie tylko padaczki i inne anomalie.Jesli miałabys ochote porozmawiac, ja chetnie. ... Wiarygodność badania EEG wykonywanego podczas infekcji organizmu .. padaczka uogólniona z napadami nocnymi. Czy może to być badanie niewiarygodne, jeżeli synek w czasie jego wykonywania miał infekcję organizmu i zażywał lek Bactrim? Czy powinnam powtórzyć badanie? Oczywiście przed badaniem należy ... Depakine na bóle głowy .. padaczkę, a ja mam tylko bóle głowy. Czy powinnam zrobić jakieś badania na własną rękę? Pani objawy mogą wskazywać na klasterowe bóle głowy lub migrenę. Bóle głowy, szczególnie nie poddające się leczeniu farmakologicznemu powinny ...

Znieczulenie stomatologiczne u pacjentów z padaczką .. padaczką nie można stosować znieczulenia ze środkiem obkurczającym naczynia. Szukałem gdzie mogłem, ale nic nie znalazłem, pytałem również na oddziale anestezjologicznym fachowców* nie byli mi w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. ... Atak z utratą świadomości i skręcaniem ciała .. padaczkę. Najlepiej udać się do neurologa i wykonać diagnostykę w tym kierunku. Radzę nie zwlekać, kolejny napad może zdarzyć się w każdej chwili. ... Epileptolog z Wrocławia .. padaczkę. Czy ktoś może mi polecić dobrego lekarza z Wrocławia lub okolic? Proszę spróbować umówić się na wizytę do: - Bogusław Paradowski ul. Młodych Techników 7, tel. 71 - 3593069 - Ewa Pawlak ul. Energetyczna 8/4, tel. 71 - 361 ...

Nieuzależniające zamienniki Convulex .. padaczki. Zacznijmy może od tego, że convulex nie jest lekim uzależniającym... podobnie jak inne preparaty kwasu walproinowego... ... Ataki złości u dziecka przyjmującego Depakine .. padaczkę. Całymi dniami płacze, krzyczy, rzuca zabawkami. Ataki złości są bardzo długie i intensywne. Czy Depakine zawsze ma takie skutki uboczne? Czy to normalne? W zasadzie lek nie powoduje takich działań ubocznych, przynajmniej ... Wpływ kwasu foliowego na wzmożenie ataków padaczki .. padaczkę. Od pewnego czasu biorę kwas foliowy. Od tego czasu mam częstsze szarpnięcia, mdłości, wymioty i problemy ze snem. Czy powinnam odstawić kwas foliowy? Czy niweluje on działanie leków przeciwpadaczkowych? Co powinnam zrobi ...

Ryzyko nawrotu padaczki przy lunatykowaniu u dziecka .. padaczką, czy oznacza jej nawrót? ... Prawo jazdy przy rzadkich atakach padaczki .. padaczkę. Za wszelką cenę chce iść na prawo jazdy. Ataki zdarzają się jej rzadko, ale występują. Czy córka może przystąpić do kursu? Na upartego pójdzie, ale nie powinna. Osobom z epilepsją poza atakami zdarzają się dosyć długie * ... Zaburzenia orgazmu przy stosowaniu Lamitrin .. padaczkę. Stosowałam już wiele leków, a teraz przyjmuję Lamitrin. Chciałam się dowiedzieć, czy ten lek ( a także inne leki przeciwpadaczkowe ) może obniżyć odczuwanie orgazmu? Wydaje mi się, że w moim przypadku właśnie tak jest, a ...

Drgawki i ból głowy po uderzeniu w głowę .. padaczki skroniowej. Czy mogłam zachorować na padaczkę pourazową? Czym różni się ta choroba od wrodzonej epilepsji? Urazowa to właśnie taka, która po raz pierwszy występuje po urazie, a przynajmniej da się zaobserwować związek. Je ... Bóle głowy i omdlenia przy kumulowaniu się impulsów nerwowych w jednej części mózgu .. padaczkę, ale z tego opisu nie mam 100% pewności. Rozumiem, że Pani kolega wie, na co choruje? Najlepiej spokojnie porozmawiać z nim o Pani obawach. Jeśli poda Pani więcej danych klinicznych postaram się udzielić więcej informacji ... Leczenie i uleczalność AHC (Alternating Hemiplegia of Childhood) .. padaczki. Lagodne, nawracajace zawroty glowy u osob doroslych uwazane sa za ekwiwalenty migreny, jakkolwiek nie jest to wystarczajaco udowodnione. ( koniec cytatu ). Uzyta w temacie nazwa *Naprzemienne porazenie dzieciece* moze by ...

Długość leczenia nerwicy za pomocą Tegretol .. padaczki, choroby afektywnej i neuralgii. Myślę, że o odstawieniu leku w razie poprawy nie ma na razie mowy, a leczenie będzie kontynuowane z ewentualną modyfikacją dawki leku. O odstawieniu leku zadecyduje psychiatra. ... Leki przeciwbólowe przy stosowaniu leków przeciwpadaczkowych .. padaczkę. Przyjmuję Depakine. Ostatnio zachorowałam, dostałam gorączki czy mogę przyjmować jakieś leki przeciwbólowe? Czy w połączeniu z lekiem przeciwpadaczkowym nie spowodują skutków ubocznych? Można stosować leki przeciwbólowe. ... Zastosowanie i skutki uboczne leku Phenydantin .. padaczki. Obecnie stosowany jest rzadko w praktyce lekarskiej. Oba leki mogą osłabiać swoje działanie nawzajem, dlatego nie łączy się ich w leczeniu padaczki. Działania uboczne to najczęściej nudności i bóle brzucha, zaburzenia wi ...

Utraty przytomności, szczękościsk i wykręcanie rąk przy prawidłowym EEG .. padaczki. Rzeczywiście zostało wykonane tylko jedno EEG, którego wynik wyszedł wręcz idealny. Poza tym przeszedłem serię innych badań: kardiologiczne, USG Doplera itp. Dziękuję za odpowiedź Mi prostowalo noge tak srednio 10 razy d ... Wrażenie półsnu podczas zasypiania przy padaczce .. padaczki? Jak to stwierdzić? ... Neurolog z Wrocławia od padaczki .. padaczkę. Szukam dobrego neurologa z Wrocławia. Podobno Btaarbara Ujma Capska jest najlepsza. szpital na Traugut ...

Lek przeciwpadaczkowy Apydan na silną migrenę .. padaczki, w rodzinie nikt nie chorował to ma Pani takie prawdopodobieństwo zachorowania na padaczkę jak reszta populacji. Skutki uboczne stosowanego leku, które występują rzadko to: zmęczenie, senność, zaburzenia pamięci i koncent ... Zmiany w okolicy skroniowo-potylicznej w EEG .. padaczkę. Zapis może wskazywać na padaczkę, ważny jest jednak dokładny charakter zapisu, morfologia fal, skorelowanie go z badaniem neuroobrazowym. Radzę osobiście skonsultować się z neurologiem. ... Czas pojawienia się kolejnego napadu po toniczno-klonicznym ataku padaczki .. padaczki. Zapis EEG z tego ataku jest nieprawidłowy ze zmianami napadowymi. Czy powinnam się spodziewać kolejnego ataku i w jakim czasie może on wystąpić? Niestety trudno przewidzieć kiedy może wystąpić kolejny napad padaczkowy. N ...

Ataki bezwładu, przewracania oczami, wymiotów i zapadania w sen .. padaczki. Niezwłocznie rozpocząć leczenie. Lekarz poinstruuje także Państwa jak reagować w trakcie napadu. Mój syn pierwszy raz dostał takiego samego napadu. Stwierdzono napad padaczkowy po badaniu EEG. Tydzień potem zemdlal w prz ... Niekontrolowane ruchy zbieżne i rozbieżne oczu .. padaczki? Jak to sprawdzić? Tak takie objawy mogą wskazywać na padaczkę. Najlepiej wykonać w tym kierunku diagnostykę, czyli EEG ( w razie wątpliwości 2 razy ), rezonans magnetyczny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ataki padaczki nie ... Dobry neurolog z Lublina od torbieli pajęczynówki przy padaczce .. padaczki i wykryto u mnie torbiel pajęczynówki. Czy mógłby mi ktoś polecić dobrego neurologa z Lublina, który będzie w stanie mnie wyleczyć? ...

Badania diagnozujące padaczkę Moja 7 - letnia córka niedawno dwa razy zemdlała, dlatego chciałam zrobić jakieś badania, czy nic jej nie jest. Dziecko od pewnego czasu nie może spać, często płacze i przez to nie można było przeprowadzić badania EEG. Czy nie ma ... Drętwienie palców, problemy z mową i zaniki pamięci po leku Epiramat .. padaczki ustąpiły. Witaj : - ) Ja od końca kwietnia zeszłego roku zażywam epiramat ( 1 tabletkę dziennie ) w samopoczuciu ogólnym widzę poprawę, ale też drętwieją mi palce u nóg ( nieraz mam wrażenie, że nawet nogi od kolan w dół ... Codzienne zawroty głowy z mroczkami przed oczami i szybkim biciem serca .. padaczkę? Niestety nie można ocenić takiego badania, bez większych szczegółów. Proszę udać się do lekarza, który badanie zlecił. ...

Stosowanie Depakine przez palacza .. padaczkę młodzieżową ) i mam w związku z tym ptanie. Czy palenie papierosów zwiększa możliwość napadów? Czy tytoń nie wpłynie negatywnie na skuteczność leku? Nie jestem nałogowym palaczek, ale od czasu do czasu zapalić lubię. ... Utrata przytomności oraz sztywność ciała przy otwartych oczach i wymiotach .. padaczki. Warto osobiście udać się do neurologa i wykonać niezbędne do właściwego rozpoznania badania. ... Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby przy częściowym paraliżu po udarze, padaczce i guzie trzustki .. padaczka jest na recie ze strazy pozarnej nie chodzi. moje pytanie brzmi czy nalezy mu sie jeszcze jakis dodatkowy zasiłek. np pielegnacyjny??? i gdy chca go dowiesc do lekarza czy nalerzy mu sie karetka pogotowia do przewiezienia ...

Atak szczękościsku i zesztywnienia .. padaczki nic nie oznacza. Należy wówczas wykonać kolejne. Radzę ponownie skonsultować się z neurologiem, ponownie wykonać EEG i ewentualnie MR głowy. ... Dziedziczenie epilepsji w przypadku bardzo słabych i rzadkich ataków u matki .. padaczki, niekoniecznie napad musi przebiegać z drgawkami. Jeśli wystąpiły 2 napady i potwierdziło to EEG to na pewno jest to padaczka. ... Nawrót padaczki po urodzeniu dziecka .. padaczkę. Niedawno zaszłam w ciąży i na ten czas odstawiłam lek Depakine. Po porodzie przez trzy lata nie miałam ataków, jednak teraz znowu powróciły, a ja od momentu zajścia w ciążę nie zażywam żadnych leków. Jestem załamana, bo ...

Ryzyko nawrotu objawów padaczki pourazowej i nerwicy .. padaczki pourazowej miałem robione EEG dziś nie pamiętam jak mi wyszło.Potem miałem nerwice na tle ojca alkocholika leczyłem się praktycznie 15 lat takimi lekami jak vupral,tegretol cr200,clonazepamum,.Czy teraz mając 26 lat mogą ... Napad zbliżony do ataku padaczki po spożyciu alkoholu .. padaczki. Czy wykonano badania w kierunku padaczki EEG, MR? Jeden napad padaczkowy nie musi oznaczać od razu padaczki. ... Leki psychotropowe przy padaczce skroniowej .. padaczkę. Od pewnego czasu leczę się także u psychiatry. Czy zażywanie leków na padaczkę i leków psychotropowych jest bezpieczne? Jakie powikłania mogą się po tym pojawić? Czy nie wykluczają się wzajemnie? Owszem można przyjmować ...

Moczenie nocne u nastolatki .. padaczki? ... Rosnący naczyniak w móżdżku przy padaczce lekoopornej .. padaczki 3 - 4 razy na tydzień czasem miesiąc mam spokoju martwie się naczyniakiem bo wiem że rośnie no i torbiel też ogólnie wszystko nie tak bili głowa no i mam często nie dowład lewej strony ciała np wykrzywi mi rękę i tak chod ... Niekontrolowane odruchy głowy, tułowia lub kończyn .. padaczki, ale podczas pobytu jej na neurologii nie stwierdzono nic przerażającego ) Boję się gdyż wyczytałam,ze ww. chorobe huntingtona niekoniecznie się dziedziczy( tzn.żadko wystepuje mutacja samoistna ), a jestem w takim wieku, ...

Zapalenie opon mózgowych po szczepieniach .. padaczki i moje serce przestalo pracowac w zwiazku z czym bylam reanimowana jednak udalo mi sie wyjsc z tego dosyc szybko i bez chyba wiekszych obrazen.Pisze jednak poniewaz mija 2gi miesiac a ja dopiero pod koniec lutego mam kons ... Torbiel podpajęczynówkowa przy wzgórzu Sylwiusza .. padaczke - nie ma - i na tym koniec.prosze o porade do kogo sie zgłosić i jakie jest leczenie w takim przypadku.wszyscy mówia ze torbiel jest bardzo duza Tak torbiel jest duża, przy mniejszych torbielach postępowanie to obserwacja ... Rozdrażnienie u dziecka przyjmującego Klozapol i Tegretol 400 .. padaczkę, zażywa Klozapol i Tegretol 400. Od pewnego czasu nie ma już ataków, jednak stał się bardzo podrażniony. Na zwrócenie uwagi reaguje złością. Czy jest to reakcja na leki? Jak można to sprawdzić? ...

Forum lub czat dla chorych na padaczkę .. padaczką? Jestem sama z tą chorobą, nie mam nawet z kim o tym porozmawiać. Czy mogłabym prosić o link do takiego forum? ... Treningi biofeedback i badanie EEG w Lublinie .. padaczce ). http://www.eeg - biofeedback.com.pl/index.php?mod=osrodki http://www.biofeedback.lublin.pl/ ... Drgawki u niemowlęcia podczas snu i karmienia piersią .. padaczki. Jednak o tym powinien zadecydować już lekarz po uprzednim badaniu. ...

Momenty zawieszenia u dziecka a padaczka .. padaczki. Radzę skonsultować się z pediatrą, jeśli ma Pani wątpliwości co do zachowania dziecka. Wszystko zależy ile latek ma dziecko, ponieważ to może być związane z jego wiekiem, z zaburzeniem słuchu. Dla pewności warto wykluczy ... Przyczyny częstych, chwilowych utrat przytomności .. padaczkowe, hipoglikemia, hiperwentylacja. Najlepiej, aby kolega udał się do lekarza rodzinnego i wykonał podstawowe badania krwi, ekg. ... Wpływ padaczki na przebieg ciąży .. padaczkę. Jestem w ciąży. Co powinnam robić, aby nie zaszkodzić dziecku i sobie? Czy powinnam przyjmować leki? ...

Ataki mimowolnego grymasu twarzy, wymachiwania rękami i odrzucania głowy .. padaczka? W jaki sposób można to sprawdzić? ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. padaczkę.nic nie zostalo stwierdzone.równo 2 miesiące po tym zdarzeniu znów straciłam przytomność.od tamtej pory nic się ze mną nie dzieje.ten wynik jest zrobiony po roku czasu od tamtego zdarzenia. Proszę o pomoc w tej sprawie Po ... Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. padaczkę? Jak można temu zaradzić? Tak, opis wskazuje na padaczkę, która może być wynikiem zmian w mózgu związanych z asymetrią układu komorowego. ...

Zażywanie leków na padaczkę przez osobę zdrową .. padaczkę, jeżeli nie jest się chorym? Czy są jakieś poważne skutki uboczne stosowania tych leków u osób niecierpiących na epilepsję? Leki te stabilizują błonę komórkową komórek nerwowych, także nie ma to działania negatywnego. Poz ... Neurolog dziecięcy z Krakowa od ostrej padaczki .. padaczkę, ataki występują codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Obecny lekarz nie zna skutecznego sposobu leczenia. Stan syna się pogarsza. Gdzie znajdę odpowiedniego specjalistę? My leczymy się u pani dr Barbary Seńkowskiej. P ... Sposoby na łagodzenie ataków przy padaczce lekoopornej .. padaczki. Gdy rok temu urodziłam dziecko, objawy znacznie się nasiliły. Co powinnam zrobić, żeby złagodzić te objawy? ...

Alkohol przy padaczce z atakami wyłącznie w nocy Od kilku lat miewam wyłącznie nocne napady ( w początkowej fazie snu ). Nie mam drgawek, a tylko wytrzeszcz oczu, ślinotok i charczę. Mam też częściową utratę pamięci, ale następnego dnia wiem, że coś się ze mną złego działo. Od t ... Odchudzanie przy padaczce .. padaczkę a ostatnio przybrałam na wadze.czy branie leków odchudzających jest bezpieczne? Jeśli rozsądnie rozplanuje sobie Pani powrót do prawidłowej wagi, czyli stopniowo, bez głodówek to nie ma nic w tym złego. Co do stosowania l ... Bóle głowy z zanikiem pamięci oraz drętwieniem ręki i twarzy w ciąży .. padaczkę. Radzę udać się do neurologa na konsultację. Bez dokładniejszych badań trudno mi powiedzieć jak zagraża to dziecku, czy faktycznie takie zagrożenie występuje. ...

Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. padaczkę.nic nie zostalo stwierdzone.równo 2 miesiące po tym zdarzeniu znów straciłam przytomność.od tamtej pory nic się ze mną nie dzieje.ten wynik jest zrobiony po roku czasu od tamtego zdarzenia. Opisane zmiany hiperintensywne ... Drętwienie prawej strony twarzy i zaniki pamięci .. padaczki, zaburzeń naczyniowych np. TIA, migreny. ... Memotropil przy stosowaniu Depakine na padaczkę Czy podczas stosowania depakiny można zażywać memotropil. Czy ostatni z wyżej wymienionych leków może poprawić pamięć i koncentracje, oraz podnieść zdolność uczenia się? Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do łączenia Memotropilu ...

Sudafed przy stosowaniu Memotropil i Dekapine Chrono .. padaczki ani tez innych chorób w których stosuje się kwas walproinwy. ... Refundacja Lamotrigine .. padaczkę, przyjmuję lamotriginę. Obecnie jestem w 7 m - cu ciąży. Na ostatniej wizycie kontrolnej lekarz oświadczył, że od tej pory nie będę mogła korzystać z refundacji na ten lek, ponieważ przysługuje ona tylko w przypadku chory ... Ciągły ból i zawroty głowy, złe samopoczucie wskutek braku ataków epileptycznych .. padaczki nie występują. U różnych osób atak padaczki wywoływane jest przez różne czynniki, np. bodźce świetlne, hiperwentylacja, spadek poziomu cukru we krwi. ...

Agresja u dziecka z padaczką .. padaczkę. Syn jest ponadto bardzo agresywny, nie lubi bawić się z rówieśnikami, jest bardzo nerwowy. Syn ma 7 lat. Czy jego agresja jest spowodowana chorobą? Czy powinnam mu podawać leki uspokajające i czy można je łączyć z lekami ... Miejsca sprzedaży Lamilept .. padaczki ). Lek, który przepisał mi 6 miesięcy temu neurolog, jest bardzo skuteczny. Nazywa się Lamilept. Okazało się niedawno, że nie jest już całkowicie refundowany, a co gorsza nie ma go w tym momencie na rynku. Gdzie jeszcze b ... Operacja torbieli lewego płata skroniowego przy atakach epilepsji i bólach głowy .. padaczkowy był związany z ową torbielą? Głównym wskazaniem do zabiegu są także dolegliwości, jeśli faktycznie bóle głowy są uciążliwe, a napad padaczkowy jest związany z torbielą, jej wymiary znaczne to należy ją usunąć. Proszę ud ...

Częste upadki z bezwładem i drżeniem nóg bez utraty świadomości .. padaczce ) ale jest swiadomy, trwa to zazwyczaj kilka sekund i pozniej moze juz normalnie wstac. Dodam ze brat mial robione badania kregoslupa jakies dwa lata temu i stwierdzono u niego zwyrodnienia, leczy sie tez na depresje. Lek ... Operacja przy padaczce lekoopornej .. padaczki lekoopornej. Należy zmodyfikować leczenie, zmienić lub dołączyć dodatkowy lek przeciwpadaczkowy. ... Powierzchniowy sen i opóźniony rozwój mowy u dziecka .. padaczki ( powierzchniowy sen, opóźniony rozwój mowy ). Jakie badania należy wykonać, aby stwierdzić tę chorobę? Przede wszystkim należy zgłosić się do neurologa. Wykonać EEG, czasami 2 - krotnie. Co do badań obrazowych głowy to d ...

Silne wyostrzenie słuchu i napad lęku .. padaczki? Gdzie powinienem się udać? Czy neurolog mi pomoże? Nie są to objawy padaczki. Jeśli w ostatnim czasie odczuwa Pan lęk i wydarzyło się coś co mogło być z nim związane to radzę udać się do lekarza rodzinnego, który przepis ... Opieka nad chorym z padaczką pourazową i niedowładem całego ciała .. padaczki pourazowej zajmują się neurolodzy. Na początek jest to farmakoterapia indywidualnie dostosowana. ... Nasilające się objawy padaczki spowodowanej guzem mózgu .. padaczki. Ataki objawiają się paraliżem, utratą świadomości i silnym lękiem. Zażywam leki, ale nie pomagają mi. Ataki są coraz częstsze. Jak mogę osłabić ataki? Czy przyczyną mojego stanu może być źle dobrany lek? Przyczyną napadó ...

Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. padaczkę? Opis nie wskazuje na padaczkę. Jednak zmiany powiązane są z nerwicą. Należy z wynikiem zgłosić się do lekarza prowadzącego, który powinien zadecydować o możliwości wykonania badań obrazowych głowy. ... Otrzepywanie i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. padaczki? Co powinnam zrobić? Na jakie badania powinnam pójść z córką? Trudno ocenić czy takie zaburzenia są wynikiem rozwoju dziecka, czy faktycznie mogą wskazywać na padaczkę. Najlepiej skonsultować się z neurologiem dziecięcym, ... Leki przeciwpadaczkowe przy nieprawidłowym zapisie EEG bez ataków .. padaczka? Dlaczego taki zapis utrzymuje się tyle lat? Jak można temu zaradzić? Taki zapis występuje u osób z padaczką. Jeśli jednak w przeszłości córka nie przebyła napadu padaczkowego, to należy rozważyć konieczność stosowania le ...

Działanie i skuteczność leku Keppra .. padaczkę. Niedawno zmieniona mi leki na Keppra. Czy to dobry lek? Czy ma jakieś skutki uboczne? jakie jest po nim samopoczucie? czy jest to bezpieczny lek? Keppra to lewitiracetam, czyli lek przeciwpadaczkowy. Lek dobiera się indy ... Nieprawidłowy zapis EEG u dziecka .. padaczkę? Co powinnam zrobić? Córka ma 5 lat. Taki zapis może oznaczać padaczkę. W razie wątpliwości należy badanie powtórzyć. Duże znaczenie mają objawy, które skłoniły Panią do udania się do lekarza oraz ich częstość. ... Możliwe skutki uboczne stosowania leku Neurotin .. padaczki. Niedawno przepisano mi drugi lek, Neurontin. Przeczytałam ulotkę, na której była wypisana ogromna ilość skutków ubocznych. Czy powinnam zażywać ten lek? Czy u każdego mogą wystąpić? Na ulotce muszą znajdować się wszystki ...

Obniżenie skuteczności działania leków przeciwpadaczkowych u dziecka .. padaczkę skroniową i lęki nocne. Lekarz przepisał jej leki i powiedział, że jeśli objawy miną, to po 2,5 roku będzie można je odstawić. Niestety pomimo upływu czasu nic się nie zmieniło, a ostatnio powróciły lęki. Czy leki zostały ... Utarty przytomności ze szczękościskiem przy prawidłowych wynikach EEG .. padaczkowym drgawki nie zawsze muszą występować. ... Operacja torbieli pajęczynówki powodującej padaczkę .. padaczki. Niedotlenienie mózgu spowodowało brak kontaktu z otoczeniem, zaciskanie języka i utratę przytomności. Czy operacja mu pomoże? Czy objawy znikną na zawsze? Co powinien zrobić? Jeśli ustalono związek przyczynowo - skutkowy ...

Problemy z zajściem w ciążę przy epilepsji .. padaczką? W jaki sposób można te problemy rozwiązać? Rzadko się zdarza, aby padaczka wpływała na problemy z zajściem w ciążę. Nie ma wyraźnego związku. Przed zajściem w ciążę, należy jednak odpowiednio zmodyfikować leczenie. Niekt ... Konieczność stałego przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. padaczkę objawy jakie zwykle mam to nagła utrata świadomości ( nie wiem kim jestem, nie potrafię nazywac reczy i rozpoznawac ludzi, nie pamietam slow, nie umiem rozmawiac z ludzmi bo ich po prostu nie rozumiem, jest tak przez od 5 ... Pogłębianie się padaczki mimo leczenia farmakologicznego .. padaczkę, która po każdym ataku powoduje większe problemy. Mam gorszą pamięć, silne bóle głowy. Zapisy EEG są coraz gorsze. Jak mogę wyzdrowieć? Czy jest jakiś skuteczny sposób? Dlaczego choroba nie ustępuje? Prawdopodobnie to pad ...

Całkowite wyleczenie padaczki pourazowej po stłuczeniu pnia mzógu .. padaczki pourazowej? Należy rozważyć zmianę leczenia, ostatecznie wziąć pod uwagę leczenie operacyjne. Nie w każdym przypadku taka możliwość występuje. ... Zmiany zlokalizowane o cechach napadowości w okolicach potylicznych .. padaczkę? Co oznacza ten wynik? Może to oznaczać padaczkę. Ważny jest cały zapis, charakter zaobserwowanych podczas badania fal, występujące dolegliwości. Na podstawie wyrywkowych danych nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. ... Prawo jazdy mimo dawnego ataku padaczki .. padaczkę, dostałem lekki stopień niepełnosprawności. Nie miałem żadnych ataków, nie brałem leków, więc zdjąłem z siebie orzeczenie o niepełnosprawności. Niedawno chciałem wyrobić prawo jazdy, ale orzecznik twierdzi, że jestem chor ...

Leki na epilepsję nieuszkadzające wątroby i żołądka .. padaczki, nasilenia dolegliwości. Na rynku jest szereg leków przeciwpadaczkowych. Pytanie jakie stosował Pan do tej pory. ... Zażywanie leku Tegretol w ciąży .. padaczkę. Przyjmuję lek Tegretol. Dwa lata temu poroniłam ciążę. Czy powinnam próbować zajść w ciążę jeszcze raz? Czy poronienie mogło być spowodowane zażywaniem leku Tegretol? Czy powinnam zaprzestać zażywanie tego leku? Jedno po ... Częste ataki dziwnych ruchów rąk i wytrzeszczu oczu u niemowlęcia .. padaczka, ale ze względu na wiek dziecka nie można wykluczyć innych rzadkich chorób, np. o podłożu genetycznym. ...

Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych .. padaczki skroniowej ( diagnoza wstępna lekarza z pog.rat. ). Początkowo ataki były z częsttliwością nieregularna i ca co 2 - 3 tygodnie, ostatnio wczoraj a dziś nawet 2x dziennie. Choruje na cukrzycę, jest po 3 zawałach, po baloni ... Stwierdzenie padaczki mimo dobrych wyników EEG .. padaczki. Jeśli jednak napad się powtórzył, objawy były charakterystyczne to z dużym prawdopodobieństwem jest to padaczka. Mimo iż badanie EEG jest prawidłowe i CT. Lepszym badaniem w tej sytuacji było by MR głowy. EEG warto powtó ... Ataki zawrotów głowy, drgawek, skurczów mięśni w głośnych miejscach .. padaczki na 1 z dyskotek, nie stracilam do konca kontroli nad sobą ale zaczelam cala drgac wzielam szybko kolezanke za rękę i wyszlam z pomieszczenia. Zdarzyło się to jeszcze 1 raz znowu na dyskotece i wtedy zaczelam po prostu uni ...

Leki przeciwpadaczkowe niepowodujące tycia .. padaczki, występujących objawów i nasilenia. ... Światło w lewej komorze mózgu a padaczka .. padaczki. Podczas wizyty u neurologa okazało się, że ma światło w lewej komorze mózgu. Czy jest to wystarczająca informacja do postawienia diagnozy, że mój syn choruje na epilepsję? Jakie są przyczyny powstania tej choroby? Nie ba ... Fale ostre w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowych obustronnie .. padaczkę. ...

Torbiel w lewej części głowy a padaczka .. padaczki? Jaki ma związek z tą chorobą? Nigdy nie miałem ataki epilepsji. Powinienem się go spodziewać w najbliższym czasie? Na podstawie samego opisu MR nie można rozpoznać padaczki, muszą wystąpić jeszcze objawy. Skoro nie przeb ... Leki na ostrą, lekooporną padaczkę u dzieka .. padaczkę. Niestety, leki, które przepisał jej lekarz, nie skutkują. Ataki nadal nachodzą, nasilając się wtedy, kiedy ma gorączkę. Boję się, że córka kiedyś sobie przez nie coś zrobi. Czy są skuteczniejsze leki, które byłyby odpowi ... Quo ad epi w wyniku EEG .. padaczkę? ...

Drętwienie twarzy, języka i zewnętrznej strony ręki i nogi .. padaczki? Jak to stwierdzić? Nie wygląda to na padaczkę. Należy ustalić przyczynę zaburzeń czucia. Udać się do neurologa, który zbada Panią neurologicznie i ewentualnie wykonać Mr głowy. ... Stwierdzenie epilepsji na podstawie EEG bez ataków padaczki .. padaczkowy. Dlatego wymaga Pani obserwacji. ... Epilepsja wywołana niedotlenieniem mózgu podczas narkozy .. padaczki. Koleżanka mi powiedziała, że padaczka może być skutkiem niedotlenienia mózgu. Czy takie niedotlenienie mogło zajść podczas zabiegu, kiedy byłam pod narkozą? Raczej mało prawdopodobne, aby do takiego niedotlenienia doszło ...

Odstawienie Clonazepam przy silnym uzależnieniu .. padaczki. Należy skonsultować się z lekarzem osobiście. Pomalutku odstawiać lek, stopniowo zmniejszając dawkę. Rozpocząć stosowanie leków przeciwpadaczkowych właściwych dla Pani. ... Prawdopodobieństwo padaczki lub krwiaka w wiele lat po urazie głowy .. padaczka? Czy może pojawić się krwiak? Krwiak już się nie pojawi, chyba, że przy następnym urazie. Jednak może wystąpić padaczka pourazowa. Jeśli występują u Pana objawy sugerujące padaczkę radzę skonsultować się z neurologiem. ... Kreatyna i inne odżywki przy padaczce Czy odżywki, na przykład kreatyna mają wpływ na nasilenie objawów epilepsji? Biorę tę odżywkę już od jakiegoś czasu i obserwuję u siebie nasilenie ataków. Nie powinna wpływać na nasilenie objawów. Proszę ją po prostu odstawić i sp ...

Stosowanie soku z noni przy padaczce .. padaczki, a także w innych chorobach organizmu. Także skuteczność działania suplementu zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu i to raczej na zasadzie suplementacji niż efektu leczniczego. Nie zgodzę się z powyższą odpowi ... Zmiany w okolicach centralno-skroniowo-politycznych u dziecka .. padaczkę. Ważną informacją są także występujące objawy i czy synek przebył już napad padaczkowy. Z wynikiem najlepiej udać się do lekarza, który zlecił badanie. Wizytę u lekarza mam dopiero w połowie w marca. A mój synek nie miał ... Osłabiona pamięć i koncentracja przy epilepsji .. padaczce chorzy często skarżą się na tego typu dolegliwości, mogą mieć związek z częstym występowaniem napadów lub działaniem ubocznym stosowanych leków. Najlepiej skonsultować się z lekarzem prowadzącym i mu bezpośrednio zgłosić ...

Zaburzona spostrzegawczość przy lekach na padaczkę .. padaczkę. Biorę Depakine. Od kilku dni mam dziwne objawy. Często widzę jakieś zjawisko dopiero po jakimś czasie, mimo, że mogę przysiąc że wcześniej tego nie było. Czy to reakcja na leki? Czy mogę zrobić jakieś badania, żeby spraw ... Leki na padaczkę pourazową .. padaczkę pourazową. Zapadła na nią po potrąceniu przez samochód i stłuczeniu pnia mózgu. Kepra, którą przyjmuje obecnie nie pomaga. Ma duże ataki co jakieś 2 - 3 miesiące, a takie mniejsze co tydzień. Jakie leki powinna zażywać, ż ... Halucynacje zapachowe i wzrokowe oraz urojenia przy padaczce .. padaczce? Czy mogą być spowodowane tą chorobą? Mogą to być objawy poprzedzające napad padaczkowy ( szczególnie jeśli następuje po nich zawsze napad padaczkowy ), nie można jednak wykluczyć zaburzeń o podłożu psychicznym. Dlatego w ...

Wpływ Depakine na problemy z poczęciem dziecka .. padaczki może się wiązać z predyspozycją genetyczną, ale nie jest to kluczowa i częsta przyczyna. W Pana przypadku leki nie powinny wpływać na zapłodnienie. Jednak warto wspomnieć lekarzowi prowadzącemu o podejmowanych wraz z żoną ... Możliwość całkowitego wyleczenia padaczki .. padaczki można się całkowicie wyleczyć? Odpowiedź nie jest łatwa i jednoznaczna. W niektórych przypadkach udaje się wyleczyć z padaczki. Jednak ze względu na różne typy, odpowiedz na leczenie, wiek i indywidualne predyspozycje pac ... Padaczka a prawo jazdy .. padaczki i będzie można jeździć samochodem. http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=015890 http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal3_4_pojazdy_30082010 ...

Odróżnienie chwilowego osłabienia od ataku padaczki .. padaczki? Czy chwilowemu osłabieniu mogą towarzyszyć takie drgania? Takie objawy mogą być wynikiem zaburzeń elektrolitowych czy hipoglikemii. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania krwi, opisać objawy ... Drżenie nóg u dziecka podczas snu a porażenie mózgowe .. padaczki. Warto skonsultować się z pediatrą. ... Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. padaczka oraz nieprawidłowe objawy ogniskowe. Jest to poważny stan zagrożenia życia. ...

Możliwe skutki uboczne odstawienia leku Depakine Chrono stosowanego jako stabilizator nastroju .. padaczkę. Lek działa na mnie jako stabilizator nastroju. Czy możliwe jest czasowe odstawienie tego leku? Jakie mogą być skutki uboczne? Odstawienie leku spowoduje najpewniej nawrót dolegliwości występujących przed zastosowaniem le ... Uczucie prądu przebiegającego przez nogi i część lędźwiową kręgosłupa .. padaczke. Ten drugi wykluczyl po opukani ze ni emam S.M oraz stwardnienia bocznego. Wyslal na badanie *wywolanych potencjalow* ( czy jakos tak ) .Tam gdzie mnie wyslal , mimo oczywistej chceci zaplaty odmowiono pomocy bo jestem ni ... Silne skurcze mięśni nóg z utratą przytomności .. padaczki jest brak snu. Dlatego należy starać się zachować prawidłową jego długość, unikać stresu. Z opisu wynika, że jest to padaczka. Leki będzie Pan stosował przynajmniej do 3 lat po ustąpieniu napadów padaczkowych, ale ile dok ...

Prawo jazdy przy lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu epilepsji .. padaczki uzyskać prawa jazdy. Polecam wizytę u neurologa i przyjmowanie leków. ... Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. padaczki? Niestety nie można być pewnym czy to padaczka. Przyczyną może być także powiększona komora boczna prawa. Dziecko wymaga jeszcze obserwacji. ... Atak drgawek, ślinienia się i omdleń .. padaczki? To mógł być napad padaczkowy. Drętwienia rąk i nóg mogą mieć wiele przyczyn, poczynając od zaburzeń elektrolitowych, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób obwodowego układu nerwowego. Najlepiej udać się wpierw do lek ...

Bóle głowy, wymioty, drgawki i krwotoki z nosa .. padaczki, infekcji z zajęciem układu nerwowego. ... Choroby, przy których stosuje się Timonil .. padaczki, nerwobólu, profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Działania uboczne, najczęstsze to: senność, uczucie zmęczenia, zaburzenia koordynacji ruchów, ból i zawroty głowy, stany splątania, niepokoju a nawet pobudzeni ... Wpływ Depakine na jakość plemników .. padaczkę, przyjmuje Depakine. Czy może to mieć wpływa, że nie mogę zajść w ciążę? Czy dziecko może być zagrożone? U mężczyzny nie powinno to wpływać na płodność. Najlepiej wykonać badanie nasienia, jeśli u Pani wykluczono zaburzen ...

Specjalista w okolicach Szczecina i Poznania od bólów głowy przy padaczce .. padaczki w okolicach Szczecina i Poznania, który pozwoli mi się wyleczyć z bólów głowy. Od kilku miesięcy nie mogę znaleźć przyczyny okropnego bólu głowy, a choruję na padaczkę. Proszę spróbować: - Ewa Jowsa, 111 Szpital Wojskowy, ... Atak padaczkowy podczas porodu przy wykluczeniu epilepsji .. padaczki, jedynie różne ciśnienie w półkulach mózgowych. Lekarz stwierdził, że podczas ciąży taka reakcja organizmu może się zdarzyć i nie musi to oznaczać choroby. Jakie jest ryzyko powtórzenia się takiej sytuacji przy drugim por ... Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie .. padaczka czy moze nerwica lub coś innego. Badanie może sugerować padaczkę, jeśli jednak nie wystąpił jak dotąd napad padaczkowy to należy wziąć pod uwagę inne choroby np. migrenę. ...

Pogorszenie objawów padaczki po odstawieniu Depakine .. padaczki, jedynie uciekające oczy. Niedawno lekarz kazał mi odstawić lek Depakine. Od tamtej pory miałam ataki, w których nie mogłam mówić i ruszać rękami. Czy powinnam wrócić do poprzedniego leczenia? Lekarz teraz zmniejszył dawk ... Ryzyko epilepsji po urazie we wstrząsem mózgu .. padaczkowe pourazowe...Czy przenoszony wstrzas mozgu mogl sie przyczynic do tego ze dziecko ma padaczke??obecnie juz 3 miesiace bierze tabletki...Prosze o informacje Leczenie wstrząśnienia mózgu polega na leczeniu objawowym ( leże ... Objawy i leczenie padaczki skroniowej .. padaczki skroniowej. Jakie są jej objawy? Jak przebiega leczenie? Czy objawy mogą w pewnym momencie zniknąć? ...

Morfologia krwi przy wykrywaniu padaczki .. padaczki powinienem zrobić pełną morfologię krwi? Zrobiłem już badania - rezonans głowy i EEG. Czy morfologia krwi może pomóc lekarzowi w wykryciu epilepsji? Nie, morfologia nie przyczyni się do rozpoznania padaczki. Wykonano praw ... Ryzyko zachorowania na padaczkę u wnuka epileptyka .. padaczkę? Sama padaczka nie jest chorobą dziedziczną, można dziedziczyć pewne predyspozycje, co nie oznacza że na pewno musi ona występować u danej osoby. Ryzyko w Pani przypadku jest takie jak dla całej zdrowej populacji. ... Wykrycie początków padaczki podczas badania EEG .. padaczki? Lekarz powiedział, że mam początki tej choroby, ale badanie wyszło w porządku. Jak mam to rozumieć? W jakim czasie powinnam powtórzyć badanie? Badanie można powtórzyć za 6 - 12 miesięcy. Opisane zmiany w EEG nie muszą ró ...

Padaczka u dziecka wskutek wstrząsu mózgu .. padaczki????Obecnie bierze tabletki na padaczke... Padaczka jest skutkiem urazu, nie wstrząśnienia mózgu, które nie zostało rozpoznane od razu. ... Obniżenie progu drgawkowego w zapisie EEG .. padaczkę czy inną chorobę neurologiczną. U niektórych osób występuje nieprawidłowy zapis EEG, tak samo jak niektóre osoby z padaczką mają prawidłowe EEG. Problemy z koncentracją mogą być związane ze zmęczeniem i stresem. Warto jed ... Szanse na wyleczenie wieloletniej padaczki .. padaczki. Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na Pani pytanie. W niektórych przypadkach udaje się wyleczyć pacjentów, jednak często dochodzi do nawrotów po kilku latach od odstawienia leków. W każdym przypadku zatem lekarz prowad ...

Zmiana strefy czasowej przy padaczce .. padaczkę jest to w ogóle możliwe? Mam na myśli zmianę czasu. Jak ona wpływa na organizm epileptyka? Trzeba przecież w konkretnych godzinach przyjmować leki. Po za tym, czy tak długa podróż samolotem w jakiś sposób mi nie zaszkodzi ... Paraliż i regres w rozwoju po ataku padaczki Po pierwszym szczepieniu w dzieciństwie, moja córka zsiniała, miała bezwład ręki, ale wszystko wróciło do normy. Po drugim szczepieniu miała drgawki. Od tamtej pory nie była szczepiona, rozwijała się dobrze, ale napady drgawek zwi ... Wpływ kwasu foliowego na płód przy padaczce .. padaczkowych, od kilku lat nie miałam już żadnego ataku. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w 5. tygodniu ciąży. Przepisano mi kwas foliowy. Czy może mi zaszkodzić? Czy padaczka może znów się pojawić? Kwas foliowy nie powi ...

Specjalista od padaczki z Warszawy .. padaczkami różnego typu. Potrzebuję pilnej konsultacji. Mogę iść nawet prywatnie. - prof. Tadeusz Bacia - dr Andrzej Rysz - Klinika Neurologii i Epileptologii, ul. Czerniakowska 231 ... Częste omdlenia przy dusznościach, zimnych rękach i bólach głowy .. padaczki? Przyczyn omdlenia jest wiele. Mogą to być omdlenia odruchowe ( najczęstsze ). Przy występowaniu objawów poprzedzających należy się niezwłocznie położyć i unieść nogi. ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu a stwardnienie rozsiane .. padaczkowe. Nie rozumię tej diagnozy, co ona może oznaczać czy jest to coś poważnego, czy powinny być wykonywane dodatkowe badania? Leczenie, jesli tak w którą stronę należy zmierzać. Zanik korowy i podkorowy jest na szczęście nie ...

Nieukończonej mielinizacja, obrzęk śluzówki i bezpowietrzność zatoki szczękowej .. padaczkę. Rezonans głowy mojej córki wykazał obszary podwyższonego sygnału, świadczące o nieukończonej mielinizacji oraz obrzęk śluzówki i bezpowietrzność lewej zatoki szczękowej. Pozostały wynik jest prawidłowy. Czy z moją córką ... Całkowite wyleczenie padaczki .. padaczkę można całkowicie wyleczyć, czy też jedynym możliwym sposobem jest leczenie objawowe? Jest to trudne pytanie. W niektórych przypadkach udaje się wyleczyć, dzięki farmakoterapii. W większości przypadków jednak objawy nawrac ... Jeżdżenie skuterem przy padace .. padaczkę. Prawo zabrania takim osobom jak ja jazdy samochodem czy motorem. Czy mógłbym jeździć skuterem ( 45 km/h )? Jest on wolniejszy i nie potrzeba prawa jazdy. Na razie nie zabrania, ale mają się zmienić przepisy i jeśli ktoś ...

Samoistne wyleczenie z padaczki nabytej .. padaczki. Jednak jeśli faktycznie jest to padaczka nie ulega ona samoistnemu wyleczeniu. W procesie tym pomocne są farmaceutyki. ... Stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych .. padaczki, u wielu osób z padaczką zapis EEG jest prawidłowy, a także wiele osób z nieprawidłowym EEG nie choruje na padaczkę. Może to być jednak przyczyna bólu głowy i wymaga dalszej diagnostyki, może warto rozważyć wykonanie bada ... Tiki nerwowe pod postacią napięć mięśni kończyn i głowy .. padaczki. Co to może być? Nie są to objawy padaczki. Mogą to być zaburzenia elektrolitowe, wysiłek fizyczny, tiki na tle psychogennym. Warto skonsultować się z lekarzem, jeśli ma Pan wątpliwości. ...

Depresja jako skutek leków na epilepsję .. padaczkę od 11 lat. Choroba jest nabyta i są to napady ogniskowo - uogólnione nocne z utratą przytomności. Od jakiegoś czasu mam stany depresyjne. Czy może to być skutek zażywania leków na epilepsję? Może powinnam zmienić leki? Ni ... Przerażenie, zawroty i bóle głowy jako objawy padaczki .. padaczki. Czasami mam omdlenia od błysków fleszy. Niedawno zdiagnozowano u mojej córki padaczkę. Nie ma typowych objawów, czasami przybiega przerażona, ma bóle i zawroty w głowie. Czy dziecko mogło odziedziczyć padaczkę? Czy to na ... Liczne zespoły fal ostrych w EEG u dziecka .. padaczkę. Najlepiej z wynikiem EEG skonsultować się z neurologiem i rozważyć czy dalsza diagnostyka np. MR głowy jest konieczne. Wszystko zależy jakie córka ma objawy. ...

Utrata przytomności, zesztywnienie, zsinienie i szczękościsk .. padaczki EEG i MR głowy. Należy także kontrolować poziom glukozy i potasu. ... Ryzyko ataku padaczki podczas seksu .. padaczce? Czy atak podczas seksu może stanowić dla niej jakieś zagrożenie? Dla Pana na pewno jest to zagrożenie, a dla partnerki duży stres i zaskoczenie. Oczywiście istnieje taka możliwość, że podczas współżycia wystąpić może nap ... Sposób informowania dziecka o padaczce rodzica .. padaczkę. Mam 10 - letnią córkę. Coraz częściej zadaje mi pytania o moją chorobę. Jak wytłumaczyć dziecku co to jest padaczka, tak aby się nie przestraszyło? Najlepiej powiedzieć prawdę, wytłumaczyć stopniowo przyczyny, objawy odn ...

Palenie tytoniu przy epilepsji .. padaczkowego. Najlepiej zaprzestać palenia papierosów, chociaż na pewien czas i zaobserwować czy nastąpiła poprawa. ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. padaczka i drgawki, bole glowy, niedowlad prawej reki.na początku choroby drgawki występowały codziennie. Trwały nawet dwie godziny. W miarę upływu czasu występowały dużo rzadziej rzadziej i trwały o wiele krócej maksymalnie 4minu ... Ryzyko powtórzenia jednorazowego ataku padaczki .. padaczki ( wypis ze szpitala ). Nigdy nie chorowała na tę chorobę. W jej rodzinie nie występowały przypadki chorych na padaczkę. Czy jest możliwe, że to był jednorazowy atak i więcej się nie powtórzy? Czy powinna zgłosić się na ba ...

Chwilowe utraty przytomności a padaczka .. padaczki, występują jedynie chwilowe utraty przytomności, pojawiające się kilkanaście razy dziennie. Oprócz tych dolegliwości, córka nie ma innych objawów. Czy jest to nietypowy objaw padaczki, czy może to być niebezpieczne dla mo ... Padaczka a seks .. padaczkę. Czy mogę uprawiać seks? Czy podczas stosunku mogę dostać ataku? Co wtedy robić? Podczas seksu u niektórych osób chorujących na padaczkę może wystąpić napad padaczkowy. Nie ma większych przeciwwskazań do współżycia, tak n ... Skuteczność i skutki uboczne Lamictrin .. padaczki, nasilenie, odpowiedz na wczesniejsze leczenie. Działania uboczne to m.in. wysypka skórna, bóle i zawroty głowy, senność, drażliwość, zaburzenia żołądkowo - jelitowe. ...

Wymioty, silne bóle głowy i częste ataki padaczki przy wodogłowiu .. padaczki. Chciałabym wiedzieć czy w tym przypadku byłoby założenie zastawki co już mi sugerowano Najlepiej powtórzyć badanie, jeśli od czasu pojawiania się dolegliwości nie zostało ono wykonane. Mogą to być objawy narastającego wo ... Objawy epilepsji i postępowanie podczas ataku .. padaczki występuje kilka jej rodzajów. Najczęściej są to utraty przytomności, drgawki. W większości przypadków podczas typowego napadu nie jest niezbędna pomoc lekarska, ponieważ napad szybko mija. Obowiązuje zachowanie spokoju. J ... Nieustanne bóle głowy od dzieciństwa .. padaczkę. Czy to możliwe, że ja również jestem chory na któreś z tych schorzeń? Czy wykonano diagnostykę w tym kierunku?? EEG czy CT lub MR głowy? Należy rozważyć wykonanie tych badań. Ostatecznie ból głowy może być napięciowym bó ...

Dobry neurolog dziecięcy od padaczki z Warszawy .. padaczki. Najlepiej z Warszawy. Moja córka ma dopiero trzy latka. Jej obecny lekarz przepisał jej mnóstwo leków, a my boimy się, że mogą jej zaszkodzić. Dziecko ataki ma bardzo często, nawet po kilka razy w miesiącu. Do kogo powin ... Cechy padaczki typu petit-mal .. padaczki? Jak się objawia? Czy jest uleczalna? Czy moje dziecko będzie mogło żyć normalnie? Padaczka typu petit mal oznacza krótkotrwałe epizody zaburzeń świadomości bez utraty przytomności. Wygląda to tak, jakby dziecko na chwilę ... Seronil przy padaczce .. padaczki i trzeba wtedy przerwać stosowanie fluoksetyny. Chciałem zapytać, co mi grozi, jeśli będę przyjmował te dwa leki? Jeśli lekarz został poinformowany o przyjmowaniu Neurotopu i mimo to zalecił stosowanie Seronilu to widoczn ...

Częste upadnie i potykanie się .. padaczkę, ataki nie występują od ponad 15 lat. ) zostaliśmy zapewnieni ,że nie nastąpiło żadne pogorszenie choroby. W tym momencie córka niedługo kończyć będzie 21 lat. Nie skarżyła się na żadne inne dolegliwości , które wzbudziły ... Dobre wyniki EEG i tomografii głowy pomimo stwierdzonej padaczki .. padaczkę. W tym czasie stopniowo zmniejszałem dawkę leku Depakine. Napady mam bardzo rzadko, średnio raz w roku, może nawet rzadziej. Ostatnie wyniki EEG i tomografii głowy wyszły bardzo dobrze, czy to znaczy, że już jestem zdrowa ... Padaczka przyczyną stwardnienia rozsianego .. padaczkę. Czy może być ona przyczyną stwardnienia rozsianego? W jaki sposób można to sprawdzić? Nie, SM jest chorobą najpewniej autoimmunologiczną. Zatem padaczka nie jest przyczyną. ...

Dziedziczenie padaczki przy chorobie obojga rodziców .. padaczkę. Mój mąż i ja również jesteśmy chorzy. W mojej rodzinie mój ojciec ma chorobę z rodziny padaczek. Staramy się z mężem o drugie dziecko, czy pewność, że dziecko będzie chore jest stuprocentowa? Czy badania genetyczne są w ... Utraty przytomności, wykręty rąk, szczękościsk i zwroty oczu .. padaczka to i tak żadnego leczenia nie zastosuje ( zapewne ma rację ), ale chciałabym wiedzieć co to może być. Obawiam się kolejnych tego typu napadów. Czekam teraz jeszcze na rezonans magnetyczny głowy, ale jakie badania mogę jes ... Skuteczność i czas leczenia za pomocą Depakine .. padaczkę. Przepisano mi Depakine. Ataki pojawiają się kilka raz w miesiącu. Czy jest możliwe zatrzymanie choroby po tym leku? Jak długo należy go przyjmować, aby zauważyć zmiany? Nie ma jednego schematu. Każdy pacjent reaguje inac ...

Częste zawroty głowy przy padaczce .. padaczki? Nie można wykluczyć takiej możliwości. Jeśli ma Pani taką możliwość proszę przepisać wynik CT. ... Zwiększanie dawki Lamictal przy braku ataków padaczki .. padaczka ile zajmie mi odstawianie 50 ja czuje ze to mam od kregosłupa.czy dłuzsze branie 25 moze zaszkodzic ?czy organizm po braniu tego straci zdolnosc do samodzielnego dobrego działania.ten lek leczy tylko skudki tak? Jeśli prz ... Lucetam na zaburzenia pamięci przy padaczce .. padaczkę skroniową. Od pewnego czasu mam zaburzenia pamięci. Lekarz przepisał mi Lucetam. Czy jest to skuteczny lek w leczeniu takich zaburzeń? Czy powoduje jakieś skutki uboczne? Działania uboczne mogą występować w postaci bólu g ...

Zmiana trybu życia w redukcji ataków padaczki .. padaczkę. Nie wiem jak powinnam zmienić tryb życia, by nie prowokować ataków. Czy jest to możliwe? Pani wie najlepiej jakie czynniki powodują u Pani napad padaczkowy, czasami jest to bezsenność, stres, błyski świetlne, hiperwentyl ... Wykrzywianie głowy, dziwne ruchy oczu i sztywnienie u dziecka .. padaczki? Wykonano EEG, badanie neurologiczne? Jeśli wykonano tylko badania krwi i moczu to warto skonsultować się z neurologiem i wykluczyć padaczkę, ponieważ opisane przez Pana objawy mogą sugerować taką chorobę. ... Oddychanie gardłowe, ślinienie się i sapanie w nocy .. padaczki? Co powinien zrobić? Ciężko stwierdzić czy to napad padaczkowy, ponieważ miało to miejsce podczas snu. Równie dobrze mógł być to tylko sen, a Pani trudno było narzeczonego wybudzić. Jeśli podobne objawy się powtórzą lub w ...

Ataki epilepsji podczas ciąży .. padaczkowe podczas ciąży powodują wzrost ryzyka urazu czy niedotlenienia płodu, ponadto przedwczesne odklejenie łożyska oraz poronienie samoistne. Kobieta ciężarna chorująca na padaczkę objęta powinna być ścisłą opieką zarówno neu ... Neurolog dziecięcy w Lublinie od padaczki .. padaczka? Może Pani zgłosić się do poradni przyszpitalnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego ( Chodźki 2 ). Podaję kilka nazwisk lekarzy: - Mirosław Jasiński - Sienkiewicz - Adamczyk Bożena - Niewiadomy Stefan - Beata Bordzoł - Zale ... Śpiączka przy zespole neurodegeneracyjnym z otępieniem i padaczką skroniową .. padaczkę skroniową. Co to oznacza dla wujka? Czy się wybudzi? Czy można jakoś mu pomóc w wybudzeniu? Trudno mi cokolwiek powiedzieć, nie wiedząc czy śpiączka jest wynikiem rozpoznanych chorób neurologicznych, czy raczej ma inną et ...

Utrata przytomności, wywracanie gałek ocznych i sztywność ciała .. padaczki? Jakie badania należy wykonać by to sprawdzić? Tak to mogą być objawy padaczki, należy skonsultować się z neurologiem. Podstawą jest wywiad ( np. objawy ) oraz wykonanie EEG i MR głowy. Jeśli był to jeden epizod na jego p ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. padaczka? Tak, możliwy jest związek pomiędzy urazem a padaczką, szczególnie jeśli występują u Pani objawy i wymaga to leczenia. Blizna korowa to miejsce po urazie, gdzie nie znajdują się prawidłowe komórki nerwowe, ale komórki neu ... Serie fal wodnych u małego dziecka w zapisie EEG .. padaczki ( kiedy występują objawy ) EEG jest prawidłowe, a czasami mimo nieprawidłowości EEG padaczki nie można rozpoznać. Dla uniknięcia nieporozumień kwestię tą powinien rozstrzygnąć neurolog dziecięcy. ...

Agresja po rozpoczęciu stosowania Tegretol na padaczkę .. padaczkę skroniową. Od niedawna bierze lek Tegretol. Stał się przy tym agresywny, trudno z nim dojść do porozumienia. Czy agresja syna ma coś wspólnego z przyjmowaniem przez niego tego leku? Mogą występować nerwowość i pobudzenie, ... Osłabione napięcie mięśni po omdleniach .. padaczka, hipoglikemia. Jeśli jest to faktycznie nie pierwszy raz wymagana jest diagnostyka w tym kierunku. ... Konieczność odstawienia leków przeciwpadaczkowych w ciąży .. padaczkowych. O odstawieniu ( jeśli w Pani przypadku jest taka możliwość ) lub zmianie leków decyduje indywidualnie neurolog prowadzący. Bardzo dobrze, że pomyślała o tym Pani wcześniej. Życzę powodzenia! ...

Fale theta w odprowadzeniach czołowych i skroniowych .. padaczki. Wykazało zmiany w odprowadzeniach czołowych i skroniowych i fale theta. O czym świadczy to badanie? Co mam robić? Fale theta występują najczęściej w czasie medytacji, transu, hipnozy czy intensywnego marzenia, emocji. Sa ... Skuteczność Depakine Chrono 300 i Lamitrin .. padaczki, wiek, odpowiedź na leki leczenie dobiera się indywidualnie. Jeśli mimo stosowanych leków nadal występują napady i brak poprawy należy rozważyć modyfikację leczenia. U niektórych osób występuje od razu wyraźna poprawa, u ... Sztywnienie nóg u dziecka z padaczką .. padaczka, ale sztywnienie nóg przy chodzeniu to według niego objaw dotąd niespotykany. O czym to świadczy? Faktycznie opisane objawy wskazują na padaczkę. Sztywnienie nóżek powinno być pod obserwacją, ponieważ może to być objaw ta ...

Ryzyko nawrotu ataków padaczki pourazowej .. padaczki. Napady zdarzały się rzadko, odstawiłem leki. Czy jest duże prawdopodobieństwo, że ataki powrócą? Od czego to zależy? Tak napady padaczkowe mogą nawracać. O odstawieniu leków zawsze decyduje neurolog. Ogniskiem padaczkoro ... Napady padaczkowe wskutek styczności z chemikaliami .. padaczkowe? Jaki to może mieć związek z chemicznymi substancjami, które wdychałem podczas malowania? Opisane objawy nie wskazują na padaczkę jako przyczynę. Mogło dojść do zatrucia podczas wdychania. Najlepiej udać się do lekarza ... Atak padaczki wskutek wibrowania gamepada komputerowego .. padaczkowy i wystąpi to powtórnie to niestety jest związek przyczynowo - skutkowy. Nie ma innej metody by to sprawdzić w 100%. Czynników może być wiele np. stres, bezsenność, ostre bodźce świetlne. ...

Operacja guza Hamartoma usytuowanego nietypowo .. padaczkowe, podczas których mówię bez sensu, kilkakrotnie weszłam pod samochód, często nie wiem, gdzie jestem i jak mam się poruszać. Liczba ataków w szybkim czasie wzrosła z dwóch na 20 na miesiąc. Lekarz proponuje mi operację, m ... Otępienie i pogorszenie pamięci jako zaniedbanie leczenia padaczki .. padaczkę. Z powodu zagranicznego wyjazdu, zaprzestałam leczenia. Rodzina sugerowała, ze pewnie mi przejdzie. Od pewnego czasu mam coraz większe problemy z pamięcią, czuję się otępiała i głupsza. Czy te objawy mogą być spowodowane ... Neurolog z Poznania dla osoby z atakami przypominającymi padaczkę .. padaczki. Lekarz prowadzący upiera się, że to nie to. Nie przepisał jednak córce żadnych leków, ataki się powtarzały. Poszukuję namiarów na dobrego lekarza neurologa z Poznania. Dziecko wymaga dokładnej diagnostyki, nie wykluczone ...

Nadwaga i wypadanie włosów po Depakine .. padaczkę, do tej pory brałam Depakine. Przytyłam po niej 10 kg, zaczęły wypadać mi włosy. Ostatnio doszło do tego nadmierne pocenie się i drżenie rąk, czuję obrzydzenie do jedzenia. Co powinnam zrobić? Działania niepożądane powinn ... Dieta ketogenna na kilkusekundowe zaniki świadomości przy padaczce .. padaczki. Nie ma dowodów na jej skuteczność. Jeśli objawy nasilają się mimo stosowanego leczenia, należy rozważyć modyfikację dawki leku lub zmianę leku na inny. ... Związek gospodarki hormonalnej z padaczką skroniową .. padaczkę skroniową. Podczas ataku zaczynam odczuwać lęk i tracę świadomość, czasem przeklinam lub głośno krzyczę. Zażywam leki Keppra i Trileptal. Ataki pojawiają się co drugi dzień. Związane są chyba z hormonami, bo występują dzi ...

Osłabienie, niskie ciśnienie i mroczki przed oczami przy stosowaniu leków na padaczkę .. padaczki, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektóre osoby chorują do końca życia, u innych pod wpływem właściwego leczenia objawy trwale ustępują. ... Depakine na chwilowe zawieszenia świadomości u dziecka .. padaczki. Atak ten pojawił się raz i więcej się nie powtórzył. Od pół roku mój syn na kilka sekund wyłącza się. Badanie EEG wykazało uogólnione stany napadowe, grupy fal wolnych. Lekarz przepisał lek Depakine. Czy powinnam podawać ... Najczęstsze objawy padaczki .. padaczki? Najczęstsze objawy to: epizody zaburzenia świadomości, z lub bez utraty przytomności, drgawki, najczęściej uogólnione. Różne rodzaje padaczki, różne ataki. U jednych są to napady drgawkowe z utratą przytomności, a u inny ...

Sposoby na definitywne ustalenie braku padaczki .. padaczki dyskwalifikuje z wielu zawodów np. chirurg, kierowca zawodowy, strażak, żołnierz, spawacz. Mam jeszcze jedno pytanie: chodzi mi o picie alkoholu. czy alkoholu nie można pić ze względu na padaczkę czy ze względu na przyjmo ... Szanse na wyleczenie padaczki niemowlęcej .. padaczki w drugim miesiącu życia. Brała lek Luminal, ale dziecko po kilku tygodniach dostała drżenia rąk. Zwiększono dawkę leku, a po miesiącu pojawiło się sinienie i napięcie całego ciała. Lekarz przepisał jej też lek Depakine. C ... Leki opioidowe na bóle głowy przy padaczce .. padaczkę. Od niedawna mam silne bóle głowy. Czy lekarz może przepisać mi słabe leki opioidowe? Czy grożą temu jakieś konsekwencje? Niestety leczenie bólu głowy powinno rozpocząć się od paracetamolu lub niesteroidowego leku przeciw ...

Rozbieżne wyniki EEG przy atakach padaczki .. padaczki. Badania EEG i tomografia były w porządku. Po kolejnych atakach, badania również były w porządku. Po ostatnim ataku badania już nie były dobre, przepisano córce leki, ale nie powiedziano jednoznacznie że to padaczka. Czy ... Drżenie ciała u niemowlęcia .. padaczki. ... Dobry szpital neurologiczny dla osoby z padaczką pourazową .. padaczki, ma częste paraliże. Gdzie w Polsce są najlepsze szpitale specjalistyczne z dziedziny neurologicznej? W Polsce znajduje się wiele dobrych ośrodków, zależy w jakim rejonie najbardziej Panu odpowiada. Na pewno mogę polecić ...

Renta przy padaczce i torbieli mózgu .. padaczkę. Niedawno wykryto u mnie torbieli w lewej części głowy. Czy miał na to wpływa fakt, ze pracowałem jako kierowca zawodowy? Czy w takiej sytuacji mogę się starać o rentę? Co powinienem zrobić? Jeśli chodzi o torbiel pajęczy ... Złe samopoczucie psychiczne po atakach padaczki .. padaczkę choruję od kilku lat. Po każdym ataku zaczynam mieć pewnego rodzaju problemy psychiczne. Długo nie mogę dojść do siebie, dziwnie się zachowuję, jestem częściowo nieświadoma, tak jakbym odchodziła. Nie wiem, co mam robić. ... Prawo jazdy po udarze niedokrwiennym mózgu .. padaczki. Jeśli chodzi o przebyty udar, jeśli nie ma żadnych ubytków neurologicznych, żadnych powikłań, które w istotny sposób wpływają na prowadzenie pojazdów mechanicznych, to można prowadzić samochód. Warto skonsultować się w t ...

Skutki uboczne leku Lamitrin .. padaczkę skroniową? Częste działania uboczne to wysypka skórna, bóle i zawroty głowy, podwójne widzenie, drażliwość, senność, bezsenność, drżenia, zmęczenie, nudności i wymioty. Występują one głównie na początku stosowania leku i ... Epilepsja a założenie rodziny .. Padaczka nie jest chorobą genetyczną. Możliwe jest jedynie dziedziczenie pewnych czynników predysponujących. Pani dzieci będą miały takie szanse na zachorowanie na padaczkę jak reszta dzieci osób zdrowych. ... Leczenie depresji przy padaczce .. padaczkę, a ta choroba wywołała u mnie silną depresję. Czy mogę zażywać leki na te choroby równocześnie? Czy jest jakiś sposób na moje całkowite wyleczenie? Tak, można leczyć się także w kierunku depresji. Można udać się do neurol ...

Skutki uboczne stosowania Valprolek u dziecka .. padaczkę po badaniu EEG, które wykazało napady uogólnione. Jakie mogą być skutki u tak małego dziecka? A może są bezpieczniejsze leki na tę chorobę? Lek może być stosowany u dzieci. Jeśli chodzi o działania uboczne to najczęściej ... Depakine Chrono przy podejrzeniu padaczki .. padaczki. Przepisał mi lek Depakine Chrono. Jeszcze go nie zaczęłam przyjmować. Chciałabym się najpierw czegoś o nim dowiedzieć. Czy mogą wystąpić po nim jakieś skutki uboczne? Depakine to kwas walproinowy, powszechnie stosowany w ... Wpływ komputera na ataki padaczki .. padaczkę. Od momentu rozpoczęcia przyjmowania leków nie miałem żednych dolegliwości. Ostatnio dużo pracuję przy komputerze i wczoraj miałem atak. Czy mógł być spowodowany właśnie działaniem komputera? Czy można temu jakoś zaradzić ...

Naczyniak żylny prawej półkoli móżdżku przy stosowaniu Lamilept .. padaczki. Biorę już trzeci lek, bo dwa poprzednie mnie uczulały. Przy rezonansie magnetycznym wyszło, że mam naczyniaka żylnego prawej półkoli móżdżku. Czy może to być spowodowane zażywaniem przeze mnie laku Lamilept? Czy są jakie ... Tinidazolum na zakażenie przy padaczce .. padaczki. Nie mniej jednak radzę skonsultować się telefonicznie z dermatologiem i zapytać osobiście, może konieczna będzie zmiana leku na inny. ... Równoczesne leczenie padaczki i depresji .. padaczkę i jednocześnie od niedawna cierpię na depresję. Mój lekarz przepisał mi Trileptal. Boje się go przyjmować, żeby moja depresja się po nim nasiliła. Czy istnieje taki lek, który leczyłby jednocześnie oba problemy? Na depres ...

Wiarygodność wyniku badania EEG u niemowlęcia .. padaczki badanie EEG będzie wiarygodne nawet w tym wieku dziecka czy też lepiej poczekać, aż dziecko będzie starsze? W takim wieku również wykonywane jest badanie EEG i można je interpretować, oczywiście kiedy dziecko będzie więks ... Niskonapięciowa czynność fal beta w badaniu EEG .. padaczki. Można jeszcze wykonać MR głowy, powtórzyć EEG, choć może tak być, że będą one prawidłowe. ... Całkowite wyleczenie padaczki po wypadku samochodowym .. padaczki. Czy są jakieś szanse na wyleczenie padaczki, która została nabyta po urazie głowy? Czy w badaniach obrazowych głowy stwierdzono nieprawidłowości, co to był za uraz głowy? Trudno odpowiedzieć na Pani pytanie. Na pewno kon ...

Obracanie gałek ocznych podczas dłuższego patrzenia .. padaczki, może to być także oczopląs powstały w wyniku innej przyczyny, szczególnie jeśli występują inne objawy neurologiczne. Radzę skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który skieruje ewentualnie Pana wpierw do neurologa. Nie w ... Drżenie rąk wskutek leków Orfiril i Lamotrix .. padaczki mogą się nasilić? Orfiril może powodować drżenia rąk, poza tym senność, zaburzenia czucia, wzrost apetytu, wypadanie włosów, bóle brzucha, nudności. Drżenie mięśniowe w przypadku Lamotrixu występują rzadziej. Mniej szkodl ... Nawrót padaczki w czasie ciąży .. padaczkowe. ...

Samoistny zanik jamy przegrody przezroczystej i poszerzenia komór .. padaczki wykonano mi rok temu TK. Układ komorowy był poszerzony oraz była jama przegrody przezroczystej. Kilka dni temu miałem robiony MRI i okazało się, że komory mam prawidłowe i nie mam tej jamy. Jedyna wada jaka się pojawiła t ... Cieknąca piana z ust, ból głowy i wymioty po urazie głowy z utratą przytomności .. padaczkowy i Pani mama choruje na padaczkę? Czy raczej był to uraz głowy? Jeśli objawy występują nadal tj. ból głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy najlepiej zgłosić się do lekarza POZ. ... Grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo-skroniowo-centralnych .. padaczkę, jednak samo badanie nie jest podstawą do jej rozpoznania. Muszą występować typowe dla napadu padaczkowego objawy. Solarium najlepiej unikać, długiej pracy przy komputerze również. ...

Ataki padaczki wskutek bólu lub stresu u dziecka .. padaczkę. Podaję mu lek Depakine, jednak ataki i tak występują przy każdym większym bólu lub kiedy się denerwuje. Oprócz tego ma problemy z koncentracją i pamięcią, nie potrafi zapamiętać kształtu literek i cyferek. Boję się, że k ... Masaże przy padaczce .. padaczkę, zażywam leki, dawno nie miałem żadnego ataku. Czy mogę pójść na masaż kręgosłupa? Czy może mi coś grozić? Jeśli ma Pan wskazania do rehabilitacji to tak, można udać się na masaże. Należy jednak poinformować osobę wykonuj ... Tryb życia przy epilepsji .. padaczkowy np. światła stroboskopowego, długotrwałego przebywania przed monitorem komputera, bezsenności, stresu, głodu. Wszystko zależy jakie czynniki w tym wypadku powodować mogą napad padaczkowy. ...

Alkohol przy padaczce pourazowej po trepanacji czaszki .. padaczki pourazowej, kiedy zapewne nadal przyjmuje leki przeciwpadaczkowe nie powinien nadużywać alkoholu. Najlepiej porozmawiać z kimś z rodziny, Pan może unikać sytuacji które zachęcają kolegę do picia alkoholu, tłumaczyć, że mo ... Całkowite wyleczenie padaczki skroniowej .. padaczkę skroniową. Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? W jaki sposób? Jest to trudne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. U niektórych osób może dochodzić do całkowitego wyleczenia, takie przypadki jednak są rzad ... Leki na padaczkę w czasie ciąży .. padaczkę może być szkodliwy dla kobiety spodziewającej się dziecka, która właściwie jest lekooporna? Który lek będzie dla niej najbardziej odpowiedni i czy w ogóle powinna jakieś leki na tę chorobę zażywać w czasie ciąży? Większoś ...

Wiarygodność wyniku EEG w diagnostyce padaczki .. padaczkę? Nie, samo EEG może być prawidłowe, ważne są występujące objawy, ewentualne zmiany w badaniu MR głowy. U niektórych osób z nieprawidłowym EEG padaczka nie występuje. ... Atak padaczki podczas odstawiania leków przeciwpadaczkowych .. padaczkę. Od 5 lat nie miałam żadnych napadów. Jestem w trakcie odstawiania leków. Niestety wczoraj nastąpił atak. Czy to oznacza, że będę musiała znowu przyjmować leki? Chciałabym zajść w ciążę. Czy Orfiril, który przyjmuję jest ... Renta przy dyskopatii kręgów szyjnych i lędźwiowych, padaczce oraz niedosłuchu .. padaczkę. Mam 50 lat. Pracuję, ale chciałabym przejść na rentę. Jakie mam szanse? Co powinnam zrobić i gdzie się zgłosić, by złożyć podanie? Najlepiej porozumieć się z neurologiem, on najlepiej zna Pani sytuację i powie Pani jakie ...

Diagnostyka porażenia przysennego .. padaczki? Moje problemy zaczęły się zaraz po niej. Najprawdopodobniej jest to jednak porażenie przysenne, które ustępuje samoistnie i nie wymaga leczenia. Jednak w Pani przypadku ważną informacją jest przebyta operacja, zatem najl ... Przyczyny niedokładnego wyniku badania EEG .. padaczki. Pracuję dużo przy komputerze, uprawiam wiele sportów. Na badanie przyszedłem na czczo i czekałem około 6 godzin. Czy to mogło mieć wpływa na badanie? Mogło mieć wpływ w sensie pozytywnym dla przebiegu badania, ponieważ b ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. padaczka, zaburzenia mowy czy upośledzenie umysłowe. Leczenie jest zatem objawowe. ...

Związek padaczki skroniowej z przewlekłą chorobą autoimmunologiczną stawów .. padaczki jest inna, najpewniej związana z okresem okołoporodowym ( niedotlenieniem? ). ... Pora przyjmowania leków przeciwpadaczkowych przy zmianie strefy czasowej .. padaczkę. Chciałabym wyjechać do USA. Czy jest to dla mnie bezpieczne? W jakich godzinach powinnam przyjmować tabletki? Czasu polskiego czy amerykańskiego? Czy lot samolotem jest dla mnie bezpieczny? Wykup ubezpieczenie, czytałem ... Chwilowe zaniki świadomości, silne bóle głowy i mrowienie ciała .. padaczka? Niestety nie umiem odpowiedzieć na Pani pytanie. Może to być padaczka. Same zmiany niedokrwienne nie powodowałyby raczej aż tak licznych objawów, ale też nie znam dokładnie zakresu zmian niedokrwiennych. ...

Dentysta z Warszawy dla osób z padaczką .. padaczkę. Wolałabym pójść do dentysty, który będzie wiedział, jak się zachować w przypadku ataku i będzie wiedział, jakie środki może zastosować, a jakich nie. Doradzam większe gabinety, gdzie nie przyjmuje tylko jeden stomatolog. ... Pierwsza pomoc podczas ataku padaczki .. padaczki, czas jej trwania. Przede wszystkim należy unikać czynników wywołujących napad, o ile jest to możliwe np. braku snu, głodu, stresów. Podczas napadu padaczkowego najważniejsza jest ochrona przed uszkodzeniami ciała ( nie w ... Zmiany napadowe w prawej okolicy skroniowej w EEG .. padaczka, jeśli mimo eeg występują także wskazujące na to objawy. ...

Częste infekcje oskrzeli przy lekach na padaczkę Westa .. padaczki Westa rokowanie co do wyzdrowienia nie jest pomyślne. ... Bóle głowy po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych .. padaczki ale nie takie typowe, były to prężenia ciała. Lekarz w kwietniu i podjął decyzje o odstawieniu leków. Zaraz po odstawieniu tak na drugi dzień zaczeła mnie boleć głowa. I tak codziennie, nie mocno ale boli. Co to może ozna ... Ośrodki leczenia epilepsji .. padaczkowe. Gdzie znajdują się najlepsze ośrodki leczenia epilepsji i gdzie można znaleźć najlepszych specjalistów w tej dziedzinie? Na pewno CZD w Warszawie, http://www.czd.pl/index.php?id=834 ICZMP w łodzi http://www.iczmp.edu.p ...

Możliwość całkowitego opanowania ataków epilepsji .. padaczki. Należy jednak mieć świadomość tego, że w przyszłości może nastąpić nawrót. ... Rady dla epileptyka co do wyjazdu zagranicznego .. padaczkę. Chciałabym wyjechać za granicę. Czy mogę lecieć samolotem? Na co powinnam uważać będąc w obcym kraju? Czy powinnam przestrzegać specjalnych zaleceń? ... Chodzenie do cyrku przez dziecko z padaczką .. padaczką powinny unikać? Ja chodziłem i nic się nie stało. To jest jakiś mit ja choruje od ponad 10 lat i nic niesłyszałam by dzieci niemogły gdzieś chodzić bo są chore pamiętajmy traktujmy je normalnie jak by były zdrowe tylko po ...

Gorsza pamięć i regres intelektualny przy nieleczonej padaczce .. padaczkę. Zaprzestałam jednak badań z powodu wyjazdu za granicę. Przez te dwa lata nie robiłam żadnych badań ani nie brałam żadnych leków, gdyż nie mam żadnych niepokojących objawów, oprócz tego, że znacznie pogorszyła mi się pami ... Marihuana i alkohol przy lekach na padaczkę .. padaczkę. Należy przeprowadzić diagnostykę, czyli EEG i MR głowy a także zebrać dokładny wywiad w celu ustalenia potencjalnej przyczyny. ... Ciąża przy stosowaniu Depakine i Lamitrin .. padaczkę lekooporną. Trzy lata temu zdecydowałam się na dziecko i urodziłam zdrowego chłopczyka! Trzeba się w ciąży pilnować przy każdym złym poczuciu siadałam modliłam się i czekałam. Oczywiście wszyscy bliscy byli poinformowani ...

Różnicowanie padaczki i nerwicy u dziecka .. padaczka i zapisała leki Depakine. Mam jednak obawy, czy powinnam podawać córce ten lek, gdyż wiem, że przy nerwicy dziecięcej są podobne objawy. Może lepiej poczekać na wyniki badań i się upewnić? Czy lek ten może zaszkodzić córc ... Bóle głowy i sztywnienie karku po wyleczeniu padaczki Trzy lata temu miałam dwa przypadki omdleń, po których polecono mi obserwację w kierunku epilepsji. Po kolejnym omdleniu rozpoczęto leczenie. Przyjmowałam Depakine Chrono. Od momentu zakończenia leczenia dręczą mnie bóle głowy. Gł ... Leki na padaczkę na silne bóle głowy .. padaczkę. Mam 23 lata. Czy to padaczka? Skąd te bóle głowy? Nie jest to zapewne padaczka. Jednak leki przeciwpadaczkowe podawane są w niektórych rodzajach bólu głowy, także proszę się nie dziwić, a okazuje się, że są one bardzo sk ...

Bóle głowy przy napadowych zanikach pracy mózgu .. padaczką. Ważne są przede wszystkim objawy jakie skłoniły do wizyty u lekarza i diagnostyki. Czy był to tylko ból głowy? ... Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. padaczki. Pierwszy atak miała kilka miesięcy temu podczas jazdy na rowerze, drugi podczas gry w siatkówkę. EEG głowy nic nie wykazało. Parę dni temu miała kolejny atak. Miała drgania rąk, krótki skurcz ciała, nie było utraty przyt ... Nieprawidłowy zapis podczas hv w badaniu EEG u dziecka .. padaczki to na podstawie samego eeg nie można tego rozpoznać. ...

Częste uderzanie ręką w głowę po rehabilitacji wzmożonego napięcia mięśniowego .. padaczką. Być może są to przypadkowe uderzenia, mogą wynikać ze wzmożonego napięcia. Warto skontrolować zachowanie dziecka u neurologa. ... Zwiększająca się częstotliwość napadów padaczki podczas snu Od 10 lat choruje na epilepsję, przez trzy lata nie było napadu, potem średnio co rok, od pół roku napady mam co tydzień, zwłaszcza we śnie. Co to znaczy? Czy choroba powróciła? Jakie badania powinnam wykonać? czy konieczna jest z ... Zmiany demielinizacyjne przy epilepsjj .. padaczki lekarz zlecił wykonanie rezonansu magnetycznego. Badanie wykryło u mnie zmiany demielinizacyjne. Chciałam dowiedzieć się, czy to te zmiany były następstwem ataku padaczki, czy to atak był wynikiem wykrytych zmian? Najpewn ...

Neurolog od padaczki z Bydgoszczy .. padaczką. Do którego specjalisty powinienem się zgłosić? Zależy mi na kontakcie z osobą kompetentną. Nie chcę być królikiem doświadczalnym. Proszę spróbować: - ul. Żmudzka 3, tel. ( 52 ) 3420775, Bożena Kin - Rajewska - Józef Kośc ... Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. padaczki. Do Sylwi: Ja w latach 2000/2001/2002 też miałem małe ataki padaczki. Najgorzej było w 2001 roku wtedy występowało nawet kilka ataków dziennie. Moje ataki wyglądały, tak jak bym się zawiesił wszystko widziałem słyszałem, ... Możliwość nagłego odstawienia Depakine Chrono na depresję .. padaczki, a lek ten biorę na depresję. Czym w moim przypadku grozi nagle odstawienie tego leku? Czy to możliwe aby depresja powróciła, albo aby pojawił się atak epileptyczny? Samemu radzę leku nie odstawiać, ale skonsultować się z ...

Ataki wytrzeszczu oczu, charczenia i ślinotoku podczas snu .. padaczki. I tak też jest Pani leczona w tym kierunku. Alkoholu przy tych lekach należy unikać, a jeżeli już to w niewielkich ilościach. ... Atak drgawek podczas stresu, bóle głowy i problemy z nauką .. padaczkę? Możliwe, że jest to padaczka. Warto skonsultować się z neurologiem, wykonać EEG i ewentualnie MR głowy. Bóle głowy i zaburzenia koncentracji mogą wynikać również ze stresu i zmęczenia. ... Wszczepienie stymulatora nerwu błędnego .. padaczki? Stymulacja nerwu błędnego związana jest z wszczepieniem specjalnego stymulatora w okolicy lewego odcinaka nerwu błędnego. Stymulator może być uruchamiany nawet przez samego pacjenta przerywając napady lub im zapobiegać. ...

Ryzyko odebrania prawa jazdy epileptykowi .. padaczki. Jak mniej niż 2 lat tamu, to prawdopodobieństwo, że odbiorą Ci prawo jazdy jest 100%. Oczywiście jak lekarz to zgłosi. Od 29.06.2011 roku lekarz będzie miał obowiązek zgłosić przypadek padaczki lub jej podejrzenie oraz f ... Utrata przytomności, drgawki i ból krzyża .. padaczki? Jak najbardziej może to być objaw( atak padaczki ). Ten ból krzyża to może być tzw. aura występująca przed atakiem. ... Nieskuteczność Depakine przy padaczce pourazowej .. padaczkę pourazową spowodowaną wypadkiem samochodowym. Zażywa Depakine, jednak niewiele mu to pomaga. Ataki powtarzają się dwa razy dziennie. Jakie inne leki mogą pomóc mojemu koledze? Czy powinien przebyć jeszcze jakieś badania? ...

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych u dziecka .. padaczkę, jest karmiona sondą. Nie rozwija się. Czy jest w Polsce jakaś klinika zajmująca się takimi problemami? Czy to, że nie ma poprawy może być wynikiem zbyt dużej ilości przyjmowanych leków? Co siostra powinna zrobić? Przede ... Prawo jazdy przy padaczce nabytej .. padaczki, i będzie można prowadzić samochód, z przyjmowaniem leków p/padaczkowych lub bez . I, co to jest ta padaczka nabyta? Padaczka nabyta to taka której nie mamy od urodzenia ja też mam taką padaczkę choruje od ponad 10 lat a ... Skuteczność diety ketogenicznej w leczeniu padaczki .. padaczki? Jakie są jej skutki uboczne? Skuteczność diety ketogennej jest wątpliwa, na pewno nie wskazana w większości przypadków i bardzo rygorystyczna. Składa się ona z produktów bogatych w tłuszcze, unikaniu węglowodanów. Produk ...

Imprezy klubowe przy padaczce .. padaczkę. Bierze leki. Czy może chodzić do baru, na imprezy w klubach? Czy może pić alkohol, palić papierosy? Przy lekach p/padaczkowych z alkoholem należy uważać, czyli nie nadużywać. Duże znaczenie ma sam rodzaj leku, ale genera ... Sztywnienie ciała, powykręcane kończyny, ślinotok i bezwiedne oddawanie moczu w nocy .. padaczki ktora obiawia sie tylko podczas snu? bardzo prosze pomozcie. dodam ze maz ma w tej chwili 24 lata. To może być padaczka, mimo prawidłowego wyniku EEG. Radzę udać się do neurologa i wykonać diagnostykę, czyli powtórne EEG ... Konsekwencje pojawienia się epilepsji przy cukrzycy .. padaczki. Ostatnio coraz częściej miewa ataki ( w nocy ). Nie zażywa żadnych lekarstw na epilepsję. Czy te dwie choroby razem stanowią duże zagrożenia dla brata? Czy jest to niebezpieczne? Co powinniśmy zrobić? Na pewno należy lec ...

Kłopoty z pamięcią u dziecka przy lekach przeciw padaczce .. padaczkę, przyjmuje lek Topomax. Od jakiegoś czasu ma problemy z pamięcią, a co za tym idzie z nauką. Czy przyczyną tych dolegliwości może być lek? Co powinnam zrobić? Takie działanie uboczne może jak najbardziej powodować Topamax ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ