Pytania neurologiczne » Padaczka (epilepsja) » Znaczenie badania EEG w diagnostyce padaczki

Znaczenie badania EEG w diagnostyce padaczki

Mam dwa pytania odnośnie badania EEG:

Czy jest ono niezawodne w diagnozowaniu padaczki tzn. czy jeżeli w zapis EEG danej osoby jednoznacznie przemawia za padaczką u tej osoby, to ta osoba ma na pewno padaczkę, czy też może zdarzyć się sytuacja w której zapis EEG jednoznacznie przemawia za padaczką a dana osoba padaczki nie ma? czy są na świecie ludzie którzy mają nieprawidłowe EEG (jednoznacznie wskazujące na padaczkę) a nie mają napadów padaczkowych? czy możliwa jest również odwrotna sytuacja tzn. czy są osoby u których występują napady padaczkowe i które mają poprawny zapis EEG?

Chciałbym zapytać się czy badanie EEG jest wykorzystywane do czegokolwiek więcej niż do diagnostyki padaczki?

Marian

Aby rozpoznać padaczkę to muszą być napady, samo EEG nie wystarcza do diagnozy. Mogą być sytuacje zmian w EEG bez napadów i odwrotnie. EEG czasami wykorzystuje się jeszcze w biofeedbacku.

lek. Tomasz Tykocki