Pytania neurologiczne » Padaczka (epilepsja) » Padaczka a stwardnienie rozsiane

Padaczka a stwardnienie rozsiane

10 lat temu miałem atak padaczki, po rezonansie została zdiagnozowana padaczka alkoholowa. Nie folgowałem z alkoholem, potem miałem 3lub 4 ataki i od 8 lat nie miałem żadnego ataku padaczki. Trzy miesiące temu zdiagnozowano u mnie SM.

Czy ten atak padaczki sprzed lat miał już jakiś związek ze stwardnieniem.
Mam 40 lat.

Bogdan

Nie znam badań, które stwierdzałyby korelację między padaczką i SM. SM wystąpiło niezależnie od padaczki, bardziej prawdopodobne jest że alkoholizm mógł mieć większy wpływ, choć też na to dowodów nie ma.

lek. Tomasz Tykocki