T2 i sekwencja flair

neurologiczne.pl & T2 i sekwencja flairOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. sekwencji SE i FSE w obrazach T1,T2 - zależnych oraz Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. sekwencji FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Czy powyższy wynik badania jest w normie, ... Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. sekwencje FSE, FRFSE, FSPGR, SE uzyskując obraz T1 i T2 zależne oraz FLAIR w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Podkomorowo w płacie skroniowym ...

Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. sekwencji FLAIR, które są niewidoczne w obrazach T1 - zależnych, nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku. Zmiany te mają charakter niespecyficzny, zapewne naczyniopochodny. Po tych wynikach, lekarz stwierdził, że ... Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. sekwencji fr FSE T2, FLAIR i PD w topografii środka półolnego po stronie lewej, w płacie czołowym prawym oraz w sąsiedztwie rogu potylicznegokomory bocznej prawej. Czy to raczej zwykłe niedobory mikroelementów, czy jakaś poważna c ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroniowego uwidoczniono 2 ogniska po ...

Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. sekwencjach TSE, FLASH, w obrazy T1,T2 zależne, FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontrastującego: - w istocie białej prawego płata potylicznego, w znacznie mniejszym nas ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej .. sekwencji SE, TSE, uzyskując obrazy T1, T2, PD - zależne, FLAIR, w trzech płaszczyznach. W istocie białej stwierdzono okołomorowe rozsiane ogniska naczyniopochodne. Układ komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźn ... Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej .. Sekwencja SE,FSE i FLAIR, obrazy T1 i T2 zależne. Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. W opisie nie stwierdzono zmia ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. sekwencjach FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych ( glowa bez kontrastu ). W badaniu MR głowy w zakresie istoty białej podkorowej obu okolic czołowych uwidoc ... Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. sekwencji SE, FSE, FLAIR, DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych, w trzech płaszczyznach. Podano paramagnetyk. Stwierdza się obecność słabo separujących się ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izointensywnych w T1, nie u ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. sekwencjach SE/T1, FSE/T2 i FLAIR. Podkorowo w płacie czołowym prawej półkuli mózgu ( w zakręcie czołowym górnym ) oraz w okolicy tylnej części trzonu komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( więk ...

Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. sekwencji FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych przedstawia się prawidłowo. Nie wykazano ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez cech patologicznego wzmocnienia po podaniu gadolin ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. sekwencji FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istocie białej obu półkul mózgu ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz w sekwencji FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperi ... Czy oponiak mózgu się powiększa? .. sekwencji Flair? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy rośnie bo pomiary są podobne. Proponuję konsultację neurochirurgiczną pod kątem leczenia operacyjnego. ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. sekwencji T2 i Flair oraz hypointensywny w sekwencji T1, zlokalizowany w płacie potylicznym półkuli prawej. Rozsiane drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a t ...

Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. sekwencjach TSE, EFE, FLAIR w czasach T1, T2, zależnych. Odcinkowo poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości lewego płata ciemieniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. W głębokich par ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty szarej i białej prawidło ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o skwencję FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne pojedyncze niespecyficzne ognisko podwyższon ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia za zmianami o charakterze ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. sekwencjach TSE, FLAIR w obrazach T1 i T2 zależnych. Badanie MR uwidoczniło drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej okołokomorowe, gł wokół rogów potylicznych, poza tym prawidłowy sygnał istot ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. sekwencje FSE, GRE, FLAIR uzyskując obrazy T1 T2 zależne w projekcjach strzałkowej, czołowej i poprzecznej, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego. Tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywno ...

Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. sekwencji SE/T2 i FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojam ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. sekwencji FLAIR śr do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału także przy rogach potylicznych komór bocznych. Zmiany mogą odpowiadać zmianom o charakterze niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Co to znaczy? mam 28 lat ... Ogniska w płacie skroniowym .. sekwencjach 3D FSPGRIR T1,frFSE T2 i FLAIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 2mm i 5mm. W topografii zakrętu przyhipokampowego po stronie lewej widoczne jest 4mm ognisko o h ...

Glioza w płacie czołowym .. sekwencji SE,TSE,FLAIR w czasie T1 ,PD i T2 zależnym w trzech płaszczyznach oraz w opcji angio - 3DI,MIP. W korze lewego tylnego czoła widoczny jest we FLAIR niewielki obszar o podwyższonym sygnale - obraz przemawia za gliozą. Poz ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. sekwencjach SE T1,T2, FLAIR I T1 - po wzmocnieniu kontrastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych. W porównaniu do badania poprzedniego z 2007 r niewielka progresja ilości i wielkości ognisk hyperintensywnych w sekwencjach ... Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,w obrazach T1, T2, PD zależnych, w proekcjach aksjalnych, sagitalnych i koronalnych,przed i po podaniu kontrastu iv. Stwierdzono obecność drobnych i pojedynczych ognisk, hiperintensywnych w obrazach T2,P ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. sekwencjach SE i FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz w obrazach T1 zależnych po podaniu kontrastu. W środku półowalnym po str. lewej ognisko śr. ok. 6 mm hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR - pr ... Zmiany na tle naczyniowym .. sekwencji FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty białej, wielkości do 3 - 4mm. Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu promienistym, ma wymiary 11 na 4 mm. Obraz MR przemawia za zmianami na ... Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. sekwencji SE i TSE w czasach T - 1, T - 2 - zależnych , FLAIR, DWI+ADC i T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W istocie białej obu półkul mózgu i w lewym konarze móżdżku, widocznych jest kilka drobnych ognisk hiperintensyw ...

Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR w płaszczyznach poprzecznych. Stwierdzono pojedyncze, drobne ognisko, średnicy 2 mm o charakterze demilinizacyjnym zlokalizowane w prawej półkuli mózgu w okolicy ciemieniowo - potylicznej nie ulegające ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. sekwencjach SE, FRFSE, FLAIR, przekrojach strzałkowych i poprzecznych z dożylnym podaniem środka kontrastowego. Układ komorowy pod i nad namiotowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. W warstwie korowej prawego płata ciemieniowego tr ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. sekwencjach FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio - MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza ...

Zespół częściowo pustego siodła .. sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło kilka bardzo drobnych przewlekłych ognisk naczyniopochodnych w istocie białej płatów czołowych. Tzw. zespół częściowo pustego siodła z wpuklaniem się zbiorników pajęczynów ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. sekwencji SE w obrazach T1/ax/, T2 zależnych /sag, ax, cor/, flair/ax/ DWI/ax/ wynik brzmi następująco: w podkorowej istocie białej płatów czołowych obecne pojedyncze ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm n ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. sekwencji FSE/T2 i flair ogniska demielizacyjne, zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono także w głębszych strukturach istoty białej, w centrum semiowale oraz w kleszczach mniejszych i większych. Niewielka średnicy 7mm torbiel ...

Napadowe bóle głowy z prawej strony .. sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych, strzałkowych i czołowych. Uwidoczniono pojedyncze owalne zmiany hiperinte ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. sekwencjach FLAIR o średnicy 0.4 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Poza tym w normie. Ja zgłosiłam się do neurologa z uporczywymi objawami narkolepsji, zaburzeń równowagi, codziennymi bólami głowy, pogorszeniem ... Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. sekwencji SE i FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. W podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych widoczne jest pojedyncze niespecyficzne ognisko ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. sekwencji FLAIR. Przykomorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne pojedyncze ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury m ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - układ komorowy ustawiony poś ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. sekwencji T1 oraz FLAIR 2. Scienczała warstwa korowa w obrębie obu półkul mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3. Mielinizacja istoty białej jes ...

Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez kontrastu. Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR w istocie białej - dwa w lewym płacie czołowym na sklepiskości po 3mm, przy rogach ... Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. sekwencjach T1 i T2 - zależnych: wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Przestrzenie płynowe mózgowia prawidłowe. Drobne ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane w gł ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. sekwencji FLAIR jest izotensywna w stosunku do sąsiadujących z nią struktur mózgowia. Po podaniu środka kontrastowego zmiana ta uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Jej obraz nie jest jednoznaczny, ale wydaje się że może ona odpowiad ...

Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwagę zwraca jeszcze ektopia wydłużonych migdałków mó ... Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. sekwencji Flair, hypointensywny w T1 zal.obr., nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu kontrastu. Ponadto w przedniej górnej części płata czołowego prawego widoczny obszar o nieco niższej intensywności sygnału w T1 zl.o ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w obrazach wykonanych met. FLAIR, w projekcjach osiowych i strzałkowych. Pojedyncze naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poza tym mózgowie o pr ...

Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. sekwencjach T2 i FLAIR i PD. Największe w półkuli prawej przykomorowo na pograniczu trzonu i rogu czołowego komory bocznej prawej wlk. ok. 8 mm i przy rogu skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej na wysokości centrum semio ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowania? Opisane zmiany są spowodowane lokalnym niedokrw ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach n ...

Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. sekwencji FLAIR. W istocie białej przy rogu czołowym lkb widoczne jest niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, p ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono kilka drobnych ogni ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jest odmianą anatomiczną uważ ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. Sekwencja DWI nie wykazuje zaburzeń dyfuzji, W sekwencji T2 uwidoczniły się w istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej saturacji w sekwencji FLAIR, co przemawia za ic ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczn ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczn ...

Nieregularny obszar hiperintensywny po usunięciu guza niezłośliwego .. sekwencji FLAIR ,bez wzmocnienia kontrastowego po dodaniu gadoliny.* Trudno powiedzieć czy jest to zmiana pooperacyjna czy może nawet nawrót lub niewielka pozostałość po operacji. Ten wynik trzeba porównać z tymi z czasu zabiegu. ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. sekwencji FLAIR zmiana jest hiperintensywna w części obwodowej i nieznacznie hipointensywna w częsci centralnej. Po podaniu kontrastu nie wykazano wzmocnienia. Obraz MR nie jest jednoznaczny, wymaga zróżnicowania pomiędzy zmianą n ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. sekwencją tego jest drętwość lewej strony twarzy i nasilające się coraz intensywniej bóle głowy zwłaszcza przednia część. Rezonans magnetyczny: Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i ...

Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. sekwencj SE, FSE I FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego s ... Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. sekwencj SE, FSE I FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego s ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o sekwencję FLAIR W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T ...

Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. sekwencji FSE ( obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz FLAIR w plaszczyznach poprzecznych i strzalkowych. Badanie: Glowa bez kontrastu Rowniez mam problemy z tarczyca, ostatnio robilem badanie krwi i niby wyszla juz w normie. Martwi mn ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. sekwencjach SE w obrazach T1 zal. oraz sekwencji FSE w obrazach T2 zal. , obrazach Flair , Fiesta i DWI uwidoczniono : - drobną ok.4 mm przestrzeń płynową w szyszynce wynikającą najprawdopodobniej z jej budowy do ew.dalszej kontro ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. sekwencji FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska h ...

Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. sekwencjach FLAIR T1 - sag., TSE T2 - sag. oraz sekwencji MERGE T2* - ax., bez wzmocnienia kontrastowego. Spłycenie fizjologicznej lordozy szyjnej. Osłabienie sygnału w ob., T2 - zal. z tarcz międzykręgowych C3 - C4 oraz C5 - C7 - ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz sekwencji FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego. Wykonano również sekwencją DWI - EPI. Badanie MR głowy wykaz ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. sekwencji SE I FSE oraz FLAIR, DWI w płaszczyznach czołowych, strzałkowych i poprzecznych. Proszę o interpretację badania. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem, gdyż obraz CT jest za mało dokładny. ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. sekwencji SE i TSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR, DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W porównaniu do poprzedniego badania MR, widoczna nowa zmiana o wysokim sygnale w czasie T2 - zależnym, flair i m ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. sekwencji FLAIR śr, do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału takze przy rogach potylicznych komór bocznych.mam też torbiel pajęczynówki 40na20na23mm ale nie stwierdza sie zadnych zmian w niej i jej obrębie .prosze o ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. sekwencji FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ), FLAIR oraz DWI w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. Badanie MR głowy wykazuje w lokalizacji szyszynki obecność przestrzeni płynowej okrągłego kształtu i średnicy do ...

Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,SSFP, w obrazach T1 - i T2 - zależnych, płaszczyznach szczałkowych, czol=łowych i poprzecznych.Podano paramagnetyk. Pojedyńcze ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji F ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny móżd ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. sekwencji FSE/T2 i FLaiR ogniska o charakterze demielinizacyjnym.Zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono w centrum semiovale oraz w kleszczach mniejszych i większych.Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej w gra ...

Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. sekwencjach SE, FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1 i T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W badaniu MR głowy w lewej okolicy potylicznej w zakresie istoty białej podkorowo widoczne pojedyncze ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny móżd ... Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. sekwencji flair i obrazach T2 widoczne są hyperintensywne sfery - zmiany naczyniopochodne? ( w wyniku znak zapytania umieścił radiolog ) również w stwierdzeniu zaburzeń mielinizacji. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowy ...

Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych , strzałkowych i czołowych. W istocie białej prawego płata ciemieniowego o ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. sekwencjach SE T1 , T1 3D FSPGR ,FSE T2, FLAIR i DWI przeglądowe oraz SE T1 po podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych , czołowych i strzałkowych. W istocie białej w lewym płacie czołowym ,w przyleganiu do rogu lewej komor ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciemieniowych k ...

Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. sekwencji FLAIR, w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. W obu płatach czołowych widoczne są pojedyncze, drobne ogniska hypersygnałowe w obrazach T2 zależnych - drobne zmiany poniedokrwienne ( większa ze zmian po s ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. sekwencjach SE, TSE,FLAIR.w obrazach T1,T2 i PD zależnych w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Badanie to podmiotowo zmian patologicznych nie wykazuje. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieznacznie poszerzony, głównie w ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. sekwencjami TSE, FLAIR ,DWI, SWI i hemo w obrazach T1 - i T2 - zależnych oraz po podaniu środka kontrastowego w obrazach T1 - zależnych. w istocie białej płatów ciemieniowych obu półkul widoczne są ogniska płynowe o śr. do 5mm, ot ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. sekwencji FLAIR ) śladowe ilości hemolizującej krwi na poziomie opony twardej nad biegunem skroniowym i odcinkowo nad płatem czołowym. Płynowa przestrzeń podpajęcza nad płatami czołowymi nie przekracza 10 mm W pniu mózgu i półkula ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono kilka drobnych og ... Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. sekwencji FSE/T2 i FLAIR obszary demielinizacji naczyniopochodne w tych okolicach są widoczne przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI.Niewielka o średnicy 7mm torbiel szyszynki.W dolnej części czaszki p ...

Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. sekwencji TIRM( FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsci górnej, jej wysokość na górnej granicy normy 7 - 8 ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. sekwencji Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmianom naczynioowym. Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwić? czy natychmiast zrezygnować ze sportu ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. sekwencji SE, FSE, Fiesta i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świ ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. sekwencjach SE, TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych oraz FLAIR Uwidoczniono: - bardzo liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnał ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. sekwencji SE obrazach T1, T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR. W istocie białej okołokomorowej centrum semiovale lewej półkuli mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie nac ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. sekwencji SE, FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensyw ...

Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. sekwencji SE i FSE obrazy ( T1 iT2 zależne )oraz FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska h ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. sekwencjach SE, FSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR DWI + ADC w trzech płaszczyznach. Przy rogu przednim lewej komory bocznej słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym sro ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. sekwencji Flair, odpowiadająca torbieli pajęczynówkowej, której wymiary wynoszą 41x48x50mm. Morfologia kory mózgowej poza obszarem płata skroniowego lewego prawidłowa. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lew ...

Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszc ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym płata .. sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach 16x 9 mm. Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. Co to oznacza? Niestety informacji jest zbyt mało, aby udzielić informac ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. sekwencjach FSPGR T1, FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddz ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach obecnie 16x 9 mm.Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. W czasie T1 - zależnym zmiana obecnie nie jest widoczna. Poza tym ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekw ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. sekwencja DWI nie wykazuje zaburzeń dyfuzji, uwidoczniona istota biała półkul mózgowych, drobne ogniska hyperintensywne, ulegające saturacji w sekwencji Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normi ...

Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w sekwencji SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Grubość warstw 5 mm. Dane z wywiadu: Zawroty głowy. W sąsie ... Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. sekwencjach Se,Fse,Flair,DWI,Fe w obrazach T1,T2 w płaszczyznach ax,sag,cor kontrastem i bez ze względu na szumy uszne i w głowie.Opis: w obrębie istoty białej obu półkul mózgu,głównie podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperint ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. sekwencjach FSPGR T1, FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddz ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. sekwencjach SE T1, TSE T2 i FLAIR przeglądowe oraz SE T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych, w warstwach o grubości 3 i 5mm. Podkorowo, w płacie czołowym lewym pojedyncze ognisko o wysokim s ... Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. sekwencje SE, FSE i FLAIR* obrazy T1 i T2 - zależne w płaszczyznach osiowej i strzałkowej poszerzone o bad angio - MR uwidoczniło półkule mózgu i móżdżku bez widocznych zmian ogniskowych. Struktury pośrodkowe nieposzerzone, symetr ... Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. sekwencji Flair - drobne zmiany demielinizacyjne? Do zróznicowania ze zmianami niedokrwiennymi.W grzbietowej części mostu na przekrojach strzałkowych w obrazie T1zależnych po iniekcji środka kontrastującego widoczny niewielki obsz ...

Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. sekwencjach echa spinowego i sekwencji FLAIR w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych przed i po wzmocnieniu kontrastowym.Widoczne przeszczenie okołonaczyniowe Virchofa Robina w obrębie substancji białkowej nadkomorowej. Po str ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. sekwencjach echa spinowego oraz sekwencji flair w plaszczyznach poprzecznych, strzalkowych i czolowych. W lewej okolicy czolowo skroniowej widoczny jest rozlegly obszar o niejednorodnej intensywnosci sygnalow, odpowiadajacy ognisk ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. sekwencji FLAIR o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej/ zmiany demielinizacyjnej. Jak w opisie badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcinku przednim widoczny jest słabo odgraniczony niewielki obsza ...

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. sekwencja SET1,TSET2i flair w pł poprzecznych TSET2 , i w pł. strzałkowej oraz DWI w pł.poprzecznych.Po podaniu kontrastu wykonano skany strzałkowe czołowe i poprzeczne w sekwencji SET1 . W opisie , drobne ogniska hiperintensywne ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżk ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.Zmiany widoczne podkorowo obustronnie w okolicy zakrętu nabrzeżnego. Układ komorowy symetryczny, ciało modzelowate kształtne. Brak cech patologic ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. sekwencjach SE, FSE, w płszczyznach poprzecznej, strzałkowej w obrazach T1, T2zaleznych i FLAIR oraz DWI w płaszcz. poprzecznej. Struktury mózgowia bez zmian patologicznych w obrazie MR. Przestrzenie przymózgowe nieposzerzone. Ukł ... Drobne ognisko hiperintensywne w lewym płacie ciemieniowym .. sekwencji flair widoczne w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze naczyniopochodnym. Co oznacza wynik tego badania? ...

Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. sekwencji FLAIR i DWI. Zaawansowane uogólnione zaniki korowo - podkorowe. W istocie białej obu płatów czołowych widoczne są niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ( do 3mm ) ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage zwraca jeszcze ektopia wydłuzonych migdałków móżdż ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. sekwencjach SE/T1 ,T2, FLAIR I DWI( b=1000 ) oraz po dożylnym podaniu 8ml środka kontrastowego ( Omniscan ) w opcjach3D i T1 Badanie wykonano w 7 roku życia. Stopień melinizacji odpowiedni do wieku. W istocie białej okołokomorowo ...

Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lew ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. sekwencji FLAIR. Obraz niejasny, do kontroli w terminie zależnym od stanu klinicznego pacjentki. W cienkowarstwowym badaniu kompleksy nerwów VII - VIII w kątach mostowo - móżczkowych i przewodach słuchowych wewnętrzynych przedstaw ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lew ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. Sekwencje echa spinowego, obrazy T1 i T2 zależne. W istocie białej, w bezpośrednim sąsiedztwie komór bocznych uwidoczniono w obrazach T2 zależnych, FLAIR, kilka hiperintensywnych ognisk o średnicy do ok. 0,9 cm, wymagających różni ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. sekwencjach T1 i T2 TSE, FLAIR oraz dyfuzyjnych w projekcji poprzecznej i strzałkowej. W istocie białej obu półkul mózgu drobne ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ci ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. ciało modzelowate prawidłowej wielkości, bez ...

Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. sekwencjach SE T1 - ax,sag.cor. przed i po kontraście, TSE T2 - ax.sag. i cor. oraz longTR/FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podwyzszonego sygnalu w obr T2 - zal i sekw ... Punkcikowate ogniska o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych .. sekwencjach FLAIR o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych. Nieznaczna glioza przykomorowa w okolicach rogów przednich płatów czołowych. To jest już mój 3 - ci rezonans. Czy wynik jest *dobry*? ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło pojedyńcze bardzo drobne ognisko w centrum semiovale po stronie lewej, prawdopodobnie naczyniopochodne, najpewniej bez znaczenia klinicznego. Poza tym mózg i móżdżek bez z ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ