Skroniowe

neurologiczne.pl & skronioweBadania obrazowe mózgu .. skroniowej. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . 3 ) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: Neurologia Merritta . 4 ) B. Pruszyński: ... Mózgowie .. skroniowe. Każdemu z wymienionych płatów przypisuje się określone funkcje. Płat czołowy odpowiada głownie za czynności ruchowe i psychiczne. Uszkodzenie w obrębie tego płata jest przyczyną niedowładów ( osłabienia mięśni ) lub por ... Dystrofia miotoniczna .. skroniowych i mostkowo - obojczykowo - sutkowych. Objawy z innych narządów to zaćma występująca prawie u wszystkich pacjentów, u mężczyzn łysienie, zanik jąder, obniżenie płodności, a u kobiet zaburzenia miesiączkowania i trudne p ...

Postępujące porażenie nadjądrowe .. skroniowych. Badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmniejszony metabolizm w tych strukturach mózgu. Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego jest wyłą ... Złamania kości sklepienia czaszki .. skroniowo - ciemieniowej. Złamania z wgłobieniem polegają na przemieszczeniu odłamów złamanej kości w głąb czaszki, które mogą rozerwać oponę twardą lub zatoki żylne i uciskać na mózg. Objawy różnią się w zależności od rodzaju zła ... Krwiak nadtwardówkowy .. skroniowa lub skroniowo - ciemieniowa ) lub w środkowym dole czaszki. Krwiaki nadtwardówkowe występują częściej u osób młodych między 10 a 40 rż. Objawy krwiaka nadtwardówkowego Objawy kliniczne krwiaka nadtwardówkowego, które mog ...

Krwiak podtwardówkowy .. skroniowej, skroniowo - ciemieniowej i czołowej, rzadziej między półkulami i tylnym dole czaszki. Na podstawie czasu pojawienia się objawów od wystąpienia urazu krwiaki podtwardówkowe dzieli się na ostre ( do 3 dni po urazie ), po ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. skroniowe i czołowe. Ogniska stłuczenia mogą wystąpić również pod miejscem złamań kości czaszki. Uderzenie w bok czaszki powoduje stłuczenie na przeciwnym biegunie. Obszar stłuczenia zwykle powiększa się w ciągu doby, a czasami na ... Złamania podstawy czaszki .. skroniową lub potyliczną. Są często niezauważane na zdjęciach rentgenowskich. Prowadzą do rozerwania opony twardej i pajęczynówki ( blaszki opon mózgowo - rdzeniowych ), wycieku płynu mózgowo - rdzeniowego, odmy wewnątrzczaszkowej ...

Otępienie czołowo - skroniowe .. skroniowe należy do grupy chorób wywołanych nieprawidłową budową białka tau. Choroba występuje w 8 - 10 proc. przypadków, szczególnie po 65 rż. oraz może występować rodzinnie dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Główną po ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. skroniowego oraz układzie limbicznym. Tworzenie złogów prowadzi do obumierania komórek mózgu ( neuronów ) a w rezultacie niedoboru acetylocholiny i zaburzenia funkcji poznawczych. Otępienie z ciałami Lewy występuje u 10 - 20 proc. ... Choroba Alzheimera .. skroniowego, a w rezultacie niedoboru acetylocholiny ( spadek aktywności enzymu syntetyzującego acetylocholinę o 50 - 90 proc. aktywności ), serotoniny i noradrenaliny. Przy czym zaburzenie funkcji poznawczych jest proporcjonalne ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. skroniowej. Oznaczyć również można stężenie A - beta - amyloidu i białka tau w płynie mózgowo - rdzeniowym. Poza tym płyn mózgowo rdzeniowy w normie. Przy wystąpieniu objawów choroby w wczesnym wieku zaleca się poszukiwanie mutacj ... Skąpodrzewiaki .. skroniowego i ciemieniowego oraz strefie podkorowej mózgu. Diagnostyka skąpodrzewiaków Objawy kliniczne skąpodrzewiaków zwykle są niecharakterystyczne. Podstawą rozpoznania są badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), re ... Klasterowy ból głowy .. skroniowego, karku i szyi. Ma on charakter palący, kłujący. Objawy towarzyszące to łzawienie z oka, przekrwienie spojówek, nieżyt nosa, obrzęk powiek, opadnięcie powieki, zwężenie źrenicy oka, zapadnięcie gałki ocznej do oczodołu, ...

Afazja .. skroniowego górnego płata skroniowego znajduje się ośrodek czuciowy mowy ( Wernickiego ). Jego uszkodzenie uniemożliwia choremu rozumienie mowy. Natomiast do całkowitej afazji prowadzi całkowite uszkodzenie półkuli dominującej móz ... Apraksja .. skroniowo - ciemieniowej półkuli dominującej. Apraksja konstrukcyjna Apraksja konstrukcyjna polega na niezdolności składania pojedynczych elementów w jedną konstrukcję przestrzenną. Do zaburzenia dochodzi w wyniku uszkodzenia okol ... Otępienie .. skroniowe, choroby naczyń mózgu, choroba Parkinsona, choroba Wilsona, urazy mózgu, guzy mózgu, padaczka, infekcje ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, choroba Creutzfeldta - Jakoba, porażenie nadjądrowe i choroba H ...

Aleksja, agrafia, amnezja .. skroniowego oraz trzonu ciała modzelowatego. Aleksja całkowita obejmuje również zaburzenia pisania. Dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. Agrafia Agrafia jest zaburzeniem obejmującym utratę zdolności pi ... Zespoły nerwów czaszkowych .. skroniowej, oczodołu, wytrzeszcz gałki ocznej, porażenie nerwów tj. nerw okoruchowy ( III ), bloczkowy ( IV ), odwodzący ( VI ), gałąź oczna nerwu trójdzielnego ( V ). Najczęstszą przyczyną zespołu jest guz ( np. oponiak ) w okoli ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. skroniowego, ciemieniowego i potylicznego oraz zespół rynienki węchowej. Zespół czołowy Zespół czołowy jest rezultatem uszkodzenia płata czołowego w wyniku urazu, zapalenia, zwyrodnienia, guza tej okolicy. Objawia się przede wszys ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. skroniowe w obrębie półkuli niedominującej lub płatów czołowych, rzadziej płatów ciemieniowych i potylicznych obejmujące cały płat lub jego część. Inną metodą jest zahamowanie rozprzestrzeniania się pobudzenia wywołującego napady ... Zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym .. skroniowym i czołowym. Czy to coś groźnego? Zwapnienia nie są niczym niepokojącym. Często są to indywidualne odrębności, dominują u osób starszych ... Potencjały drgawkowe znad okolicy skroniowej EEG: Obfity,symetryczny rytm alfa - 10,3Hz ...

Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. skroniowych lub uogólnione, na tle prawidłowej czynności podstawowej. Lekarz neurolog skierowała mnie na rezonans mózgu wraz z rezonansowym badaniem angiograficznym. O ile rozumiem sens badania MR, o tyle zastanawiam się w jakim c ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. skroniowej lewej, uszkodzenie gałązek n.III oka lewego i VII oka prawego. Po wypadku mam problemy z pamięcią, równowagą, węchem, bardzo szybko się denerwuje itp. Miesiąc temu robiłem CT głowy. Opis badania brzmi: Badanie TK głowy ... Padaczka skroniowa .. skroniowej świadczyć może wynik badania EEG. Opis objawów też może o tym świadczyć. Teraz objawy mogą być i zwykle są inne niż podczas napadu. Zatem należy się zastosować do proponowanego leczenia p/padaczkowego. ...

Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. skroniowej widoczna niewielka ilość płynu. Generalnie obraz MRI jest prawidłowy. Zmiana w prawym płacie skroniowym jest do obserwacji, może wynikać zwyczajnie z Pani urody anatomicznej lub być pozostałością epizodu niedokrwiennego ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. skroniowego uwidoczniono 2 ogniska podwyższonej intensywności sygnału we FLAIR i w obrazach T2 zależnych, izointensywnych w T1, niewzmacniających się po podaniu środka kontrastowego, bez cech restrykcji w DWI - naczyniopochodne. U ... Asymetria układu komorowego .. skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. poza tym obraz ukladu komorowego i przestrzeni plynowych okołomózgowych prawidłowy Wyczytałam, że takie asymetrie dotyczą dzieci a ja mam 26 lat. Co prawda jestem osobą niedowidzącą na p ...

Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. skroniowym lewej półkuli mózgu widoczne są podkorowo obszary nieprawidłowej IS - podwyższonej w obrazach T2 zależnych, oraz T2 FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki ... Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. skroniowych, gdzie rejestrują się grupy nieregularnych fal theta 5 - 7 c/s o amplitudzie tła. Kolejne natomiast: Badanie MR głowy, wykonane w sekwencjach FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strz ... Torbiel pajęczynówki a bóle głowy .. skroniowym torbiel podpajęczynówki. Dwa lata temu miał zabieg operacyjny polegający na udrożnieniu do podstawy czaszki płynu. W dalszym czasie ma bóle głowy, zawroty, mdłości, zażywa leki przeciwpadaczkowe, ale bez żadnych efektów ...

Bóle głowy i bóle ucha .. skroniowej. ... Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa .. skroniowych, widoczna jama przegrody przezroczystej szer 0,2 cm. Dziecko rozwija się prawidłowo na nic nie choruję poza alergią i nawracającymi zapaleniami uszu. Jest to dziecko urodzone w 8 miesiącu naturalnie. Poszerzenie przest ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. skroniowo tarczami wzrokowymi?W badaniu neurologicznym wszystko ok poza okresowym *dziwnym* chodzeniu ( jakby kulenie, chodzenie z wielkim wysiłkiem z podrzucaniem ramienia ). Taki obraz może być pozostałością po krwawieniu z nacz ...

Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. skroniowe ( otępienie naczyniopochodne ). Obecnie zażywam tylko leki przeciwbólowe w przypadku bólu głowy. Co przyniesie mi przyszłość? Obraz sugeruje poważne zaburzenia krążenia mózgowego, stan po przebytych niedokrwieniach oraz ... Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. skroniowych stwierdza się obecność poszerzonych przestrzeni płynowych okołonaczyniowych Virchowa - Robina. Bruzdy okolic skroniowych są szersze, na tle odcinkowego zaniku korowego. Poza tym obraz mózgowia i wewnątrzczaszkowych prz ... Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego .. skroniowego, na poziomie warstw górnokomorowych , widoczne jest ognisko niedokrwienne wielkości ok 6 mm. Pojedyncza, punktowa zmiana ogniskowa tego rodzaju znajduje się w przykorowej części wyspy po stronie lewej. Pozostałe strukt ...

Utrata przytomności i silne bóle głowy .. skroniowych z przewagą strony prawej rejestrują się rozsiane fale wolne theta i pojedyncze fale ostre. HV i aktywacja stroboskopowa nieznacznie nasilają zmiany. Wniosek: Zapis z niewielkiego stopnia zmianami patologicznymi w okoli ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. skroniowego leży drobne ognisko jamiste o śr 6 mm.W istocie białej lewego pogranicza ciemieniowo - potylicznego wykazano pojedyncze ognisko naczyniopochodne 5mn śr. Struktury tylnego dołu czaszki, spoidło wielkie i pień mózgu bez ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. skroniowych prawidłowo powietrzne. To jest wynik mojego MR głowy. Jakie powinny być następne kroki? Zmiany żylne nie są leczone, gdyż nie krwawią. Jednak proponowałbym kontrolne badanie MRI za rok. ...

Torbiel pajęczynówki i przegrody przezroczystej .. skroniowej o wym: 46x21mm. Poza tym struktury i przestrzenie płynowe w badaniu TK prawidłowe. Dodam, ze syn od ok. 1,5 roku narzeka na częste bóle głowy, które najczęściej mijają po podaniu tabletek przeciwbólowych. Czy jest to gr ... Schizofrenia a padaczka skroniowa .. skroniowej mogą występować objawy psychiczne, zaburzenia zachowania, jednak schizofrenia ma zupełnie inny obraz. Raczej diagnoza nie powinna budzić trudności. Najpierw trzeba leczyć napady padaczkowe. ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. skroniowej lewej, słabo widoczna szczelina złamania w łusce kości potylicznej po stronie prawej. W oknie kostnym bez cech destrukcji. Proszę o wyjaśnienie tego wyniku. Na podstawie opisu widoczne zmiany naczyniowopochode, związane ...

Padaczka skroniowa a zaczerwienienia, drganie ręki i głowy .. skroniową. Na początku były to około 30 sekundowe ataki utraty nieświadomości. Jednak z czasem ataki zaczęły się wydłużać i podczas ataków robię się czerwona na twarzy, mam drganie prawej ręki, czasami głowy. Często mój atak zaczy ... Ogniska w płacie skroniowym .. skroniowych komór bocznych ( po stronie lewej nieco szarszy ) powyższe ognisko może być wynikiem *wychdzenia z warstwy* , nie można jednak wykluczyć obecności niespecyficznego ogniska demielinizacyjnego. Poza tym sygnał istoty sza ... Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. skroniowym prawym ognisko nieregularnego owalnego( bardziej wysyconego na obwodzie ) o wymiarach 6x8 mm. Zmiana nie przylega do kości: położona jest brzeznie w odległości 1,5 mm od kośćca. Nie stwierdza się obrzęku w otoczeniu zmi ...

Wynik EEG a napięciowe bóle głowy .. skroniowych i półkuli lewej, w sposób rozsiany, czasami synchroniczny, widoczne są, wyróżniające się nieco wyższą amplitudą, okresowo dość liczne pojedyncze grupy fal theta 7 - 8 Hz, rzadziej theta 6Hz. FS bez istotnego wpływu na ... Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka .. skroniowego lewego. Loża pooperacyjna o wielkości 20x18 mm, bez cech wznowy miejscowej. W śródkościu i blaszce wewnętrznej kości ciemieniowej lewej ognisko o cechach łagodnych ulegające intensywnemu wzmocnieniu kontrastowemu, o ce ... Padaczka urazowa .. skroniowo - ciemieniowej z powodu krwiaka podtwardówkowego lewostronnego z utrzymującym się niedowładem prawostronnym i afazją motoryczną. Pół roku później dostał pierwszego ataku padaczki urazowej. Leczy się w Poradni Padaczkowej ...

Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. skroniowego i u podst. prawego pląta czołowego. Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne w skorupie i istocie białej pląta ciemieniowego po str.prawej. Niewielki obszar malacji w prawym płacie czołowym. Poza tym struktury mózgu i móżd ... Drżenie dłoni i rąk .. skroniowej prawej rejestruje się fale ostre z wolną średnionapięciowe. Fs i HV bez wpływu. Orzeczenie: Zapis niskonapięciowy z cechami niedojrzałości bioelektrycznej i niewielkiego stopnia zmianami ognikowymi w prawej okolicy czoł ... Umiarkowane zaniki płatów czołowych, skroniowych i robaka móżdżku 4 lata temu roku stwierdzono u mnie z tk zaniki korowe płatów jak w temacie. Mam z tym związane liczne zaburzenia psychiczne, brak woli życia, natrętne myśli pod postacią długo utrzymujących się obsesji i kompulsji, a także bardzo ...

Torbiel pajęczynówki i ból głowy a naczyniaki na twarzy .. skroniowej w warstwach nadkomorowych mam torbiel pajęczynówki o wymiarach 11x5mm, widoczny jest ucisk na sąsiadujące zwoje mózgowe i ścieńczenie przyległej blaszki wewnętrznej lewej kości skroniowej. Natomiast drugi torbiel o wymi ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. skroniowych lewych.... w czasie FS w odprowadzenich skroniowych i mniej wyraźnie skroniowo ciemieniowych lewych widoczne są poj. zespoły fali ostrej z wolną. Lekarka zasugerowała, iż dalsza diagnostyka jest w celu potwierdzenia pa ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. skroniowej ognisko o śr 4 mm hiperintensywne we FLAIR I T2 ( bez obrzęku, wzmocnienia - najpewniej naczyniopochodne, ewentualnie demielinizacyjne ). Struktury mózgowia na i podnamiotowe bez zmian. Istota biała bez zmian, bez cech ...

Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. skroniowego 5mm. W lewej półkuli mózgu: 2 zmiany w istocie białej wokół rogu skroniowego śr. do 5mm oraz 2 w okolicy rogu potylicznego do 6mm. Zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnału podnamiotowo nie stwierdza się. ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. skroniowego separuje się obszar hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający się. Obraz niejednoznaczny: szersza przestrzeń Virchow - Robin? lub ognisko naczyniopochodne? przebyte, w korelacji z danymi klin. Poza tym nie stwierdza sie ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. skroniowym widoczne pojedyncze drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wy ...

Zmienność anatomiczna przegrody przezroczystej .. skroniowej. Co to znaczy? Opis CT przedstawia zmienność anatomiczną przegrody przezroczystej, zwykle bez znaczenia klinicznego. ... Drgawki bez utraty przytomności a padaczka .. skroniowych prawostronnych. HW i FS bez znaczenia. Orzeczenie: Zapis niskonapięciowy o niewielkich cechach patologicznych z przewagą w odpr. czołowo - skroniowych prawostronnych z tendencją do napadowości. Czy to może być padaczka ... Początki choroby Alzheimera .. skroniowo - potylicznej. Moja mama cierpi na poważne otępienie starcze w wieku 78 lat oraz na chorobę Alzheimera. Boję się, że zachoruję jeszcze wcześniej. Co oznacza podany przeze mnie wynik badania? Co powinnam zrobić? Wynik TK ...

Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. skroniowego ( hipokampa ) i tylnego fragmentu płata czołowego widoczny rozległy obszar hyperintensywny w T2 zal.obr.i sekwencji Flair, hypointensywny w T1 zal.obr., nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu kontrastu. Pon ... Zapis o zmianach zlokalizowanych w okolicach centralno-skroniowo-cmieniowych obustronnie .. skroniowo( max tył ) - ciemieniowych obustronnie pod postacią licznych pojed. fal ostrych, poj. i grup fal ostrych z następną falą wolną poj. i grupą fal wolnych 4 - 5Hz o ampl. do 150uV z tendencją do synchronizacji szczególnie w ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej na wysokości centrum semiovale 6 mm o nieostrych obrysach. Pojedyncze b. drobne ogniska przykomorowo, przy bocznych częściach ciała modzelowatego. Ciało modzelowate o zachowanej wyso ...

Nieprawidłowy zapis EEG a przeciwwskazania do wykonywania zawodu .. skroniowej. Na tle pozostającej w granicach zmienności dla wieku pacjenta czynności podstawowej alfa 8 - 12 Hz do 50 - 90 uV. Fotosymulacja nie zmienia obrazu EEG. Reakcja blokowania zaznaczona. Jestem pół roku po urazie głowy ze ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. skroniowej nieregularna przestrzeń płynowa wlk.4 7x34x39mm/wym.APx poprzeczny, pionowy z przegrodami i kilka u podstawy lewego płata czołowego, największa 19x8mm nie wykazują wzmocnienia. Poza tym w otaczającej je istocie białej r ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. skroniowych. Nie stwierdza się ognisk krwiotocznych w OUN oraz innych zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Lekarz kierujący neurolog powiedziała, że nie ma dla mnie lekarstwa. Mam 68 lat. Niestety j ...

Częste bóle głowy po operacji oponiaka .. skroniowej po stronie lewej ( oponiak ) o wymiarach 4/3,5 cm. Oprócz tego torbiel szyszynki o średnicy 20 mm. Guz był opleciony nerwami. Uciskał m.in. nerw VII i VIII. Dwa tygodnie po operacji zaczęły się u mnie silne, napadowe bó ... Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. skroniowo potylicznej o wym. 26x15mm. Druga jest o wymiarach 15x6 mm obwodowo na pograniczu skroniowo - ciemieniowym po stronie prawej, trzecia wielkość 18x13 mm obwodowo w prawej okolicy ciemieniowej. Trzy drobniejsze przerzuty w ... Prawo jazdy przy nieaktywnej padaczce skroniowej .. skroniową ale praktycznie nie aktywną, biorę bardzo małe dawki. Wiem, że chorzy na padaczkę nie mogą mieć prawa jazdy, choć niektórzy się nie przyznają i jeżdżą troche. Nie mam jeszcze prawa jazdy, ale bardzo mi ono będzie potrzeb ...

Wzmożone bóle głowy i wzrost ciśnienia w głowie przy torbieli pajęczynówki .. skroniowej z lewej strony głowy, Czy jeśli będę za długo zwlekać z wizytą u lekarza to coś mi zagraża? Najlepiej nie zwlekać z udaniem się do lekarza. W tej okolicy nie ma zbyt dużego zagrożenia jeśli torbiel jest niewielkich rozm ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. skroniowo - ciemieniowych obustronnie. Co to za choroba? I jak ją leczyć? Jak się pozbyć tego ucisku w głowie? Może jeszcze jakieś badania wykonać? Proponuję udać się na konsultację neurochirurgiczną. Warto zastanowić się czy są w ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. skroniowej w warstwach dolnokomorowych,dobrze ograniczone ,owalne ognisko ,o wymiarach ok. 0,8 x 0.5 cm, hiperintensywne w obrazach t2 - i nieznacznie hipointensywne w t1 zaleznych. W sekwencji FLAIR zmiana jest hiperintensywna w ...

Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy. dodam, że miałam robione badanie prolaktyny. Nie byłam jeszce u lekarza - czekam na wizyte ale wiem, ż ... Wzmożona czynność beta w EEG .. skroniowo - ciemieniowo - potylicznych przemieszaną z falami beta, 10 do 20 uV,15 do 20 Hz zaznaczonymi zwłaszcza w okolicach czołowo - skroniowych. Naprzemienna w okolicach skroniowych z grupami fal theta 5 - 6 Hz. Reakcja zatrzy ... Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. skroniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Nieznaczne pogrubienie sluzówki w prawej zatoce szczękowej. Ciało modzelowate i struktury hipokampa budowy prawidłowej, jednorodne. Wskazana okresowa kontrola MR pod kątem op ...

Kłopoty z nauką u dziecka przy nieprawidłowym zapisie EEG .. skroniowej i szczytu głowy. orzeczenie: FS wskazuje na obniżenie progu drgawkowego. sam zapis wygląda tak: http://images41.fotosik.pl/245/724c308cf050be82.jpg http://images44.fotosik.pl/249/08335914a860e53f.jpg http://images39.fot ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. skroniowych. Ogniska meta newidoczne Struktury Boczne nieprzemieszczone. Przewody słuchowe wewnętrzne nieposzerzone. 2.BADANIE TK GŁOWY - MARZEC 2009 - WODOGŁOWIE Obie komory boczne i komora trzecia poszerzony, bocznie nieprzemies ... Odrętwiały tył głowy, ucha, nogi i ręki .. skroniowych widoczne fale wolne 5 - 7 Hz o amp nieco wyższej od czynności podstawowej oraz poj fale ostre o amp do 80 uV. RZ bez wpływu na zapis HW nie aktywuje zapisu FS nie aktywuje zapisu Orzeczenie: Zapis o zmianach w okolicac ...

Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. skroniowych rejestruje się liczne srednionapięciowe polimorficzne fale wolne 4 Hz. W odprowadzeniach ciemieniowo - skroniowych rejestruje się grupy okresowo synchronicznych zespołów fal ostrych. Hw - bez wpływu na zapis. Zapis o z ... Zdolność do pracy przy chorobie Picka i otępieniu czołowo-skroniowym .. skroniowe, w ubiegłym roku stanęliśmy z mamą na komisję ZUS na rentę, otrzymała częściową zdolność do pracy na rok czasu, po pół roku złożyliśmy wniosek o pogorszeniu się stanu zdrowia, wezwano nas na komisję, orzeczono jw, bez zm ... Czynność bioelektryczna z podwyższonym udziałem czynności wolnej theta .. skroniowych grupy fal alfa o ostrych wierzcholkach przemieszczane z rozsianymi srednio licznymi falami theta 7 - 7,6 Hz.Na tym tle rejestrujemy w okolicach skroniowo ciemieniowo potylicznych z przewaga strony prawej tendencje do n ...

Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. skroniowym, potylicznym i ciemieniowym rozległy hipodensyjny obszar o podobnym charakterze - zmian malacyjnych porencefalicznych. Okołokomorowe hipodensyjne obszary leukoaraiozy nasilone w lewej półkuli. Wśród hipodensyjnychzmian ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. skroniowych. Część z tych obszarów wykazuje zaburzenia, ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI - EPI, zwłaszcza w prawej półkuli mózgu co wskazuje na ich aktywny charakter. Obraz MR nie jest jednoznaczny, może odpowiadać zmianom zap ... Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. skroniowymi.W fazie snu spontanicznego zarejestrowano 2 - krótkie wyładowania napadowe uogólnione w postaci serii nieregularnych fal wolnych.Z powodu utrzymujących się napadów wprowadzono politerapię depakina chronospherę 1x750wie ...

Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej i pajęczynówki .. skroniowej o wym:46x21mm. Poza tym struktury mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w badaniu TK prawidłowe* Badanie było wykonane z powodu utrzymującego sie dwa dni uporczywego bólu głowy i nudności połączonych z wymio ... Krwiak mózgu po wypadku .. skroniowej i potylicznej lewej. Rozmiękanie mózgu średnicy 8cm płata potylicznego lewego i czołowego lewego średnicy 1,8 cm oraz krwotok świeży i stary podstawy mózgu i móżdżku. Przewlekłe zapalenie mózgu. Niedowład jednej strony ... Zaostrzone fale alfa w okolicach skroniowo-potylicznych .. skroniowo - potylicznych rejestrują się niezbyt liczne zaostrzone fale alfa lub fale ostre z zaznaczoną lateralizacją lewostronną. HV nie wpływa na zapis. Dyskretne ogniskowe cechy podrażnienia. Proszę o wytłumaczenie ów wyników b ...

Obszar malacji w okolicy skroniowo-ciemieniowej przy padaczce .. skroniowo - ciemieniowej prawej polkuli mozgu wystepuje obszar malacji.co to oznacza?jakie moga byc skutki takiej malacji?prosze o odpowiedz osobe dobrze zorietowana w temacie.z gory dziekuje. Obszar malacyjny oznacza rozmiękanie, ... Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. skroniowej lewej uogólniające się na pozostałe odprowadzenia wylądowania fal ostrych oraz zespołów fala ostra z fala deltha 3c/sek. Zapis może odpowiadać padaczce o ile występują napady. Wskazane badanie obrazowe mózgowia CT/MRI. ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. skroniowo potylicznych. Aktywacja, w tym podwójna próba Hw nie zmienia zapisu. Bez cech ogniskowego uszkodzenia, asymetrii i zmian napadowych. Mógłby mi ktoś odpowiedzieć co mogłoby mi dolegać??? Lekarz w szpitalu stwierdził, że m ...

Utrata pamięci długotrwałej przy padaczce .. skroniowym lub go obejmuje. Faktycznie podczas napadu dochodzi do pewnego spięcia między neuronami, które mogą ulec uszkodzeniu. Trudno zatem powiedzieć czy wspomnienia powrócą. ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. skroniowego w istocie białej drobne ognisko do 7mm o sygnale typowym dla płynu mózgowo rdzeniowego - obraz torbieli To jest wynik mojego badania MR . Co mi jest ? Pomóżcie Tak jak zostało to napisane w wyniku badań. Zmiana w lewym ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. skroniowych po lewej stronie( skron srodkowa i tylna )pod postacia fal wolnych theta 4 - 5Hz o ampl. do 60 uV. Hyperwentylacja nasila ilosc zlokalizowanych zmian. Ponadto bardzo czesto boli mnie glowa, szumi mi w uszach i w polowi ...

Problemy z koncentracją przy patologicznym zapisie EEG .. skroniowej obustronnie z zaznaczona tendencja do uogolnienia a postaci nielicznych, w/opisanych fal theta o amplitudzie czasem wyzszej od tla zapisu oraz zmiany dotyczace czynnosci podstawowej - nieregularnej, o wysokim indeksie f ... Bóle głowy, krwotoki z nosa i pogorszenie pamięci .. skroniowych z naprzemienną przewagą stron. Cech napadowości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany. Reakcja blokowania zaznaczona. Czynność podstawowa z dominacją fal alfa - beta 10 - 25Hz. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co ozn ... Zapis z niewielkiego stopnia zmianami w odprowadzeniach skroniowo-potylicznych .. skroniowo - potylicznych, obustronnie, rejestruje się fale wolne o częstotliwości 5,5 - 6.5 Hz, o amplitudzie do 55 uV, oraz pojedyncze fale ostre. Hv i Fs - nie wpływają na zapis. Orzeczenie Zapis z niewielkiego stopnia zmianami ...

Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. skroniowy *miernie*poszerzony. Wplacie spoidła wielkiego ognisko malacji 5x2 mm, w obrebie szyszynki 5 mm torbiel. reszta w normie. Objawy epilepsja, ale juz 30 lat ( objawy od ok 10 m - cy powolna utrata pamieci,zaburzenia równow ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. skroniowej. Natomiast ponizej łuku jarzmowego w miejscu wyczuwalnego zgrubienia oddziela sie slabo hypoechogeniczny obszar o wymiarach ok18x8mm. Co dalej robic, skoro badania nic kokretnego nie wykazuja, a mame coraz bardzoiej bol ... Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. skroniowych,ze zmienną przewagą w półkulach,wyrażniejszą po stronie poj. i w grupach fale theta,poj fale o zaostrzonym rysunku i niewyrożniające się amplitudzie.HW i FSbez wpływu na zapis.Zapis na pograniczu norny dla wieku. Panie ...

Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. skroniowo - czołowo - centralnych, pod postacią licznych, wybitnie narastających w czasie i po hw, grup lub serii synchronicznych, wysokowoltażowych fal delta 2 - 3 c/s, niekiedy zaostrzonych, bez cech wyraźnej lateralizacji. Typo ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. skroniowego na odcinku o wym. 47x21mm z redukcją przestrzeni płytowej szczeliny Sylwiusza - ognisko pourazowej nadzianki? zapalenie? poszerzone przestrzenie płynowe przy płatach czołowych? pozostały mózg i móżdżek bez zmian ognisk ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. skroniowego na odcinku o wym. 47x21mm z redukcją przestrzeni płytowej szczeliny Sylwiusza - ognisko pourazowej nadzianki? zapalenie? poszerzone przestrzenie płynowe przy płatach czołowych? pozostały mózg i móżdżek bez zmian ognisk ...

Ciągłe bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. skroniowej obustronnie z przewaga po stronie lewej rejestruje się grupy fal 8 - 13 Hz wyróżniające się z tła nieregularnym, zaostrzonym rysunkiem i nieco wyższą amplitudą. Aktywacje: hiperwentylacja i fotosymulacja nie zmieniają z ... Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się patologią. Trudno wyjaśnić mi owe zaburzenia skroniowe nie znając więcej informacji. Jakie występują objawy? Ile ma Pani la ... Symptomy padaczki po operacji wycięcia ogniska padaczkowego .. skroniowym. Jak do tej pory nie pojawił się żaden atak z utratą przytomności jakie to miewałem wcześniej ( mniej więcej jeden na miesiąc ). Chciałbym się jednak dowiedzieć czy po usunięciu ogniska padaczkowego mogą jeszcze przez p ...

Torbiel pajęczynówki przy uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego .. skroniowym, nie stwierdzono jednak u niego wskazania do zabiegu. Czy na to, że lekarze nie chcą wykonać operacji może mieć wpływ uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego? Czym może grozić pozostawienie torbiela bez interwencji chi ... Leki na padaczkę skroniową .. skroniowa jest wyleczalna? Jaki lek jest najbardziej skuteczny? Leki powinny być dobierane indywidualnie, w zależności także od typu napadów. Trudno powiedzieć jakie leki będą skuteczne w padaczce z danej okolicy mózgu. ... Nieliczne fale ostre w EEG dziecka .. skroniowej oraz dużą wrażliwość na Hv. Czy to padaczka? Tak, to może oznaczać padaczkę, chociaż prawidłowo mogą także występować pojedyncze fale ostre. Proszę z tym wynikiem osobiście jeszcze skonsultować się z neurologiem osobiśc ...

Torbiel pajęczynówki w środkowym dole czaszki i torbiel szyszynki .. skroniowego komory bocznej lewej. Torbiel szyszynki modeluje wzgórki górne blaszki czworaczej. Czy to poważna sprawa? Z wynikiem powinna Pani udać się do neurologa, który musi rozważyć leczenie ( zachowawcze i kontrole lub leczeni ... Zwapnienia w jądrach soczewkowatych i wyrostki sutkowate .. skroniowej mogą być u Pani wariantem anatomicznym bądź zmienione także pozapalnie. ... Drgawki i ból głowy po uderzeniu w głowę .. skroniowej. Czy mogłam zachorować na padaczkę pourazową? Czym różni się ta choroba od wrodzonej epilepsji? Urazowa to właśnie taka, która po raz pierwszy występuje po urazie, a przynajmniej da się zaobserwować związek. Jeśli ma Pa ...

Ból w tylnej części głowy przy zmianach w okolicach skroniowo-ciemieniowych .. skroniowo ciemieniowych. Zostałem skierowany na to badanie, gdyż strasznie bolała mnie głowa, w tylnej części. Co oznacza taki wynik? Czy wskazuje na jakąś chorobę? Niestety trudno mi ocenić czym są owe zmiany. Najlepiej przepisać ... Zmiany w okolicy skroniowo-ciemieniowo-potylicznej pod postacią fal theta w EEG .. skroniowo - ciemieniowo - potylicznej; występują fale wolne theta i delta. Co to badanie oznacza dla męża? Czy to coś poważnego? ... Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. skroniową obejmowała jakaś obręcz.Skroń przy dotyku zrobiła sie tkliwa,a do tego wszystkiego dołączył się ucisk w uchu.Byłam z tymi objawami u neurologa jeszcze parę razy,ale jakos nie wykazał większego zainteresowania - chociażby ...

Punktowe bóle w różnych częściach głowy, nasilające się wskutek stresu .. skroniowym. Czasami ból się nasila, to znów całkowicie znika, a potem znów pojawia. Czasem odczuwam taki ból również w innych miejscach. Bóle nasilają się w sytuacjach stresowych. Jaka to choroba? Czy to mogą być tzw. gwoździe his ... Zmiany w okolicy skroniowo-potylicznej w EEG .. skroniowo - politycznej z tendencją do uogólniania się. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? EEG było robione, bo lekarz podejrzewa u mnie padaczkę. Zapis może wskazywać na padaczkę, ważny jest jednak dokładny charakter zapis ... Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach Witam, od niespełna dwóch lat cierpię na częste bóle głowy w okolicach płata czołowego i skroni. Ból pojawia się kilka, kilkanaście razy dziennie w czasie od 20, 30 minut do kilku godzin. Czasami zaczyna mnie boleć tylko jedna str ...

Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. skroniowym. Od niedawna mam problemy z koncentracją, częste bóle głowy, trudności z nauką. Czy to ma coś wspólnego z moją chorobą? Czy można to wyleczyć lub usunąć operacyjnie? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną. Zwykle nie ... Obniżenie dziąseł po przyjmowaniu leku Phenydantin .. skroniowa, przyjmuję leki psychotropowe. Bardzo długo przyjmowałam Phenydantin. Lek ten spowodował obniżenie się u mnie dziąseł do tego stopnia, że mam już parodontozę. Dziąsła nadal się obniżają. Dlaczego tak się dzieje? Czy powi ... Leki psychotropowe przy padaczce skroniowej Od wielu lat choruję na padaczkę. Od pewnego czasu leczę się także u psychiatry. Czy zażywanie leków na padaczkę i leków psychotropowych jest bezpieczne? Jakie powikłania mogą się po tym pojawić? Czy nie wykluczają się wzajemnie? ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. skroniowych* - polipowaty przerost błony śluzowej w dolnej ścianie zatoki szczękowej prawej. Wniosek: 1. Bardzo nasilone zmiany o charakterze najprawdopodobniej naczyniopochodnym w obrebie obu półkul mózgowych i w moście. Pytanie: ... Zmiany w EEG w okolicach centralno-skroniowo-ciemieniowych u dziecka .. skroniowo( max. środek ) - ciemieniowych obustronnie, z przewagą strony prawej pod postacią poj. i grup. fal ostrych, zesp. iglica - fala wolna, fal wolnych 3.5 - 4 Hz, ampl. do 140 uV z tendencją do synchronizacji. Zapis o zmiana ... Ogniska demielizacyjne w torebce zewnętrznej i istocie białej płata czołowego .. skroniowego i trójkąta komorowego prawej komory bocznej. Patologicznych wzmocnień kontrastowych w badaniu nie uwidoczniono Zgrubienia błon śluzowych w zatokach szczękowych, komórkach sitowych z torbielą w zachyłku zębodołowym praw ...

Bóle głowy, zaburzenia mowy, widzenia i równowagi przy torbieli podpajęczynówki .. skroniowym 2mm niezdiagozowaną zmianę naczyniopochodną. mam duże bóle głowy z zaburzeniami mowy, widzenia , drętwieniem kkd i kg lewej ,zaburzenia równowagi. dwukrotnie straciłem na krótko przytomność i raz sparaliżowało mi ręce i ... Ognisko hipodensyjne-naczyniopochodne po urazie .. skroniowej - prawidłowo powietrzne. - - - Czy to coś poważnego? Czy to zniknie? Zrobiłam tylko TK prywatnie, czy mam się udać do jakiegoś lekarza , czy może nie mam czym się przejmować? Bardzo proszę o odpowiedź! ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny w obrazie T1 zależnym, bez cech wzmocnienia po podaniu środka kon ...

Obustronny niedosłuch odbiorczy, bóle głowy i choroba mitochondrialna .. skroniowej lewej widoczne są dość liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR.Największe ognisko zlokalizowane w okolicy rogu tylnego komory bocznej lewej osiąga wymiary: 2,0 x O,7 cm.Asymetria komór bocznych( ... Strefy gliozy w lewym płacie czołowym i skroniowym po urazie .. skroniowym. Jamy pokrwotoczne? obu płatów skroniowych Rozp. nastepstwa urazów głowy Neurolog dał mi skierowanie na REzonans Magnetyczny i powiedział ze musi byc w 100% pewien leczenia Czy to cos powaznego , mam sie czegos obawiac? ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. skroniowego prawej półkuli mózgu widoczne są drobne, pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej. poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. u ...

Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. skroniowego po stronie lewej. Nie widać innych zmian ogniskowych. Komora IV poszerzona adekwatnie do zaników. Należy kontrolować ciśnienie, zmienić dietę na tą zawierającą mniej soli, starać się aktywniej wypoczywać. Bóle głowy pr ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. skroniowego lewego prawidłowa. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lewej widoczne niewielkie poszerzenie przestrzeni podpajęczynkowej do ok. 8mm. To było 3 lata temu. W tym roku doszło jeszcze: przestrzeń ta ... Sposoby na łagodzenie ataków przy padaczce lekoopornej .. skroniowej, co jest następstwem padaczki. Gdy rok temu urodziłam dziecko, objawy znacznie się nasiliły. Co powinnam zrobić, żeby złagodzić te objawy? ...

Operacja torbieli lewego płata skroniowego przy atakach epilepsji i bólach głowy .. skroniowego ( przez przypadek ). Byłem już u dwóch neurochirurgów, ale żaden nie chce tego ruszać, bo podobno z tym da się żyć. Nie interesuje ich to, że miałem atak epilepsji. Z zawodu jestem kierowcą. Minął rok, nic się nie dzie ... Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki .. skroniowego struktura płynowa 10x5 mm nie ulegająca patologicznemu wzmocnieniu kontrastowemu - odpowiada zmianie naczyniopochodnej wtórnej Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki Torbiel pajęczynówki lewego płat ... Zmiany wysiękowe-zapalne w obrębie komórek powietrznych piramid kości skroniowych .. skroniowych oraz dużą torbiel w zatoce szczękowej. O czym to świadczy? Co powinnam zrobić? Należy z wynikiem zgłosić się do laryngologa. To najprawdopodobniej powikłanie zapalenia zatok, ucha. Laryngolog rozważy leczenie opisanych ...

Operacja przy padaczce lekoopornej .. skroniową lekooporną. Miałam 2 ciężkie nocne ataki z drgawkami i omdleniem. Na codzień choroba objawia się uciążliwymi zanikami pamięci oraz chwilową utratą świadomości, bywa że kilka razy dziennie. Lekarze chcą otwierać mi głowę. ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. skroniowych .W zakresie istoty białej mózgowia ,na pograniczu czołowo - ciemieniowym prawej półkuli mózgu widoczne jest drobne ognisko o średnicy 5 mm hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych odpowiadające najpewniej drobnej zmia ... Nieregularna czynność alfa z odprowadzeń ciemieniowo-potylicznych .. skroniowej obustronnie ze zmienną przewaga stron rejestrowano serie fl theta 4,5 - 6 Hz ampl 40 uV,pojedyńczo o zaostrzonym rysunku, odcinkami zmiany przechodziły na półkule tu z lateralizacją na lewa stronę. Ponadto rejestrowano ...

Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. skroniowych tylnych z cechami napadowymi. Leczę się u psychiatry, mam nerwicę. Czy te złe wyniki są powiązane z moją chorobą? Co oznaczają? Czy mam padaczkę? Opis nie wskazuje na padaczkę. Jednak zmiany powiązane są z nerwicą. Nal ... Obniżenie skuteczności działania leków przeciwpadaczkowych u dziecka .. skroniową i lęki nocne. Lekarz przepisał jej leki i powiedział, że jeśli objawy miną, to po 2,5 roku będzie można je odstawić. Niestety pomimo upływu czasu nic się nie zmieniło, a ostatnio powróciły lęki. Czy leki zostały źle dobr ... Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych .. skroniowej ( diagnoza wstępna lekarza z pog.rat. ). Początkowo ataki były z częsttliwością nieregularna i ca co 2 - 3 tygodnie, ostatnio wczoraj a dziś nawet 2x dziennie. Choruje na cukrzycę, jest po 3 zawałach, po balonikowaniu, ...

Fale ostre w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowych obustronnie .. skroniowo - ciemieniowych obustronnie. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś poważnego? Czy powinienem wykonać jakieś dodatkowe badania? Najlepiej dodatkowo wykonać MR głowy. Nie napisał Pan co skłoniło Pana do wykonania EEG. Opis pr ... Specjalista od torbieli pajęczynówki z Bydgoszczy .. skroniowego. Boję się strasznie. Wiem tylko, że w Bydgoszczy jest bardzo dobry neurolog i bardzo dobra klinika. Jakie są ich namiary? Jak znaleźć najlepszego lekarza? Z tego co się orientuję, to polecany jest Wojskowy Szpital Klin ... Quo ad epi w wyniku EEG .. skroniowo - centralnych z tendencja do uogólniania się. Rozpoznanie quo ad epi. O czym świadczy to badanie? Czy przyjaciółka ma padaczkę? ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym płata .. skroniowym płata o wymiarach 16x 9 mm. Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. Co to oznacza? Niestety informacji jest zbyt mało, aby udzielić informacji. Z wynikiem należy udać się do le ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. skroniowym płata o wymiarach obecnie 16x 9 mm.Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. W czasie T1 - zależnym zmiana obecnie nie jest widoczna. Poza tym innych zmian w OUN nie stwierdza si ... Zmiany w okolicach centralno-skroniowo-politycznych u dziecka .. skroniowo - politycznych obustronnie, z przewagą strony prawej pod postacią poj. i grup fal ostrych, zesp. fala ostra - fala wolna , fal wolnych 4 - 6 Hz o ampl. do uV Hw i Fst - bez istotnego wpływu na zapis Orzeczenie: zapis o z ...

Torbiel pajęczynówki i poszerzenie przestrzeni płynowej .. skroniowego i poszerzenie przestrzeni płynowej. Ostatnio bardzo często boli mnie głowa. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś groźnego? Co powinnam zrobić? Jeśli rozmiary torbieli pajęczynówki są znaczne, nie wykluczone, że to ona je ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. skroniowych. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie stwierdza się obszarów patologicznego wzmocnienia intensywności sygnałów. Wnioski: Drobna zmiana degeneracyjno - demielinizacyjna, naczyniopochodna w mózgowiu. Poszerzenie ... Częste omdlenia i bóle głowy przy niewielkich zmianach w płatach skroniowych .. skroniowych i pojedyncze fale, nasilające się w czasie Hv. Co oznacza wynik badania i moje objawy? Co mi jest? ...

Operacyjne leczenie epilepsji skroniowej .. skroniowej? Czy może bardziej skuteczne jest leczenie tej choroby tabletkami? Początkowo leczy się ją farmakologicznie. Leczenie chirurgiczne rozważa się w przypadkach opornych na leczenie i zawsze decyzja podejmowana jest indywid ... Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. skroniowo - ciemnieniowej i skroniowo - czolowej prawej, skroniowo - czolowej lewej, miedzy rogami czolowymi komor bocznych widoczne Orazio w obu platach ciemieniowych w warstwach nadkomorowych uwidocznily sie guzowate nacieki o c ... Bóle lewej strony głowy i drętwienie twarzy przy zapaleniu nerwu trójdzielnego .. skroniowej, ale lekarz laryngolog stwierdził, że ono nie daje aż taki objawów bólowych i jako tako się tego nie leczy. Miałam także rezonans ( w czerwcu ), gdyż podejrzewano guza kąta mostowo - móżdżkowego, jednak badanie niczego ...

Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych i klinowych. Badanie EEG prawidłowe - nic nie wykazano. Obecnie synek przyjmuje Depakine. Czy po powyższym opisie mogę by ... Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie .. skroniowych w półkuli prawej dość liczne serie fal ostrych tworzących na ogół zespoły z igilcą i falą wolną o częstotliwości 4,0 - 5,o c/sek i amplitudzie zespołów napadowych do 105 uV z zaznaczoną tendencją do uogólnienia zmian. ... Ryzyko epilepsji po urazie we wstrząsem mózgu .. skroniowe czaszki i wstrzas mozgu,zrobili takze eeg i okazalo sie ze ma wyladowania padaczkowe pourazowe...Czy przenoszony wstrzas mozgu mogl sie przyczynic do tego ze dziecko ma padaczke??obecnie juz 3 miesiace bierze tabletki... ...

Objawy i leczenie padaczki skroniowej .. skroniowej. Jakie są jej objawy? Jak przebiega leczenie? Czy objawy mogą w pewnym momencie zniknąć? ... Powiększenie się krwiaka lewego płata skroniowego .. skroniowej i wytworzył się krwiak prawostronny podtwardówkowy. W szpitalu okazało się, że ma jeszcze jakiś stary krwiak lewego płata skroniowego ( nie wiadomo z czego powstał ). Wczoraj tomografia kontrolna wykazała, że prawostron ... Stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych .. skroniowych tylnych oraz środkowych z tendencja do napadowości. Czy to oznacza, że mam padaczkę? Nie napisała Pani co to dokładnie za zmiany. Nie muszą one jednak oznaczać padaczki, u wielu osób z padaczką zapis EEG jest prawidłow ...

Dziedziczenie torbieli pajęczynówki .. skroniowego prawego( 42x26x32mm ), zaznaczonym efektem masy pod postacią zaciśnięcia rogu skroniowego prawej klomory bocznej. prawdopodobnie od urodzenia czy to może być dziedziczne czy to mogą mnieć także moje dzieci i siostra pr ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. skroniowej w okolicy kąta mostowo - móżdżkowego po stronie prawej widoczne drobne obszary płynowe** jaki specjalista powinien zająć się leczeniem? przyznam ze funkcjonuję na 50% i potrzebuję pomocy. pozdrawiam Tak, należy skonsult ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. skroniowej widoczny jest rozlegly obszar o niejednorodnej intensywnosci sygnalow, odpowiadajacy ognisku o charakterze rozrostowyn dochodzacy do wielkosci ok 5. 6cmx 4.7cm x3. 6cm z niewielkim obrzekiem tkanki mozgowej wokol, rąbek ...

Zawroty głowy i niedowład połowiczny lewostronny przy zmianach w płacie skroniowym .. skroniowym oraz jedną w móżdżku. Co to oznacza dla mojego zdrowia? Czy jest możliwy odwrót choroby? Jak wygląda leczenie? ... Układ komorowy nieco powyżej górnej granicy normy .. skroniowej po lewej stronieproszę mi powiedzieć co ten wynik oznacza ... Ból po lewej stronie klatki piersiowej przy wyrównaniu lordozy szyjnej .. skroniowy ,ból dłoni ,ramion,kolan,stóp ten akurat nie jest ciagle ,ale codzienny najmniej cierpie w nocy i w pozycji leżącej czuję się jakbym miala wszystko ponaciągane ,posinione ,połamane nie potrafię tego określić w precyzyjny ...

Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych i klinowych. Badanie EEG przytoczę opis: *Badanie w czuwaniu, przy oczach otwartych czynności bioelektryczna niezróżnicow ... Bóle głowy przy torbieli pajęczynówki i poszerzonych przestrzeniach Robina-Virchowa .. skroniowych. Czy te zmiany są poważne i wymagają leczenia? Opisane w badaniu zmiany wymagają jedynie obserwacji. Zmiany naczyniopochodne są wynikiem nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub miażdżycy naczyń, powstają w miarę starzeni ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. skroniowego prawego w odcinku przednim widoczny jest słabo odgraniczony niewielki obszar nieznacznie hiperintensywny w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR o wym ok 1.5 x 1.2, obecnie bez efektu masy z towarzyszącym poszerzeniem rogu d ...

Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy .. skroniowego prawej półkuli mózgu. Asymetria układu komorowego, róg czołowy węższy. Co to dla mnie oznacza? Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Przy takich wynikach powinien Pan przebywać pod obserwacją, najlepiej w szpital ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. skroniowo żuchwowego, badanie tarczycy nie wykazały zmian. Natomiast wynik rezonansu magnetycznego całkiem sporo. Czy mogłabym prosić o pomoc w przybliżeniu znaczenia powyższego badania. Bardzo się niepokoję wynikiem którego nie r ... Lucetam na zaburzenia pamięci przy padaczce .. skroniową. Od pewnego czasu mam zaburzenia pamięci. Lekarz przepisał mi Lucetam. Czy jest to skuteczny lek w leczeniu takich zaburzeń? Czy powoduje jakieś skutki uboczne? Działania uboczne mogą występować w postaci bólu głowy, sen ...

Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. skroniowego głównie podkorowe widoczne liczne hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR ogniska,niektóre hypointensywne w obrazach T1 - zależnych. Największe ognisko w lewym zakręcie przedśrodkowym o ś 10 mm. Pojedyncze og ... Szumy uszne po złamaniu podstawy czaszki i piramidy skroniowej .. skroniowej i podstawy czaszki. Ciekła mi do tego krew z ucha, a teraz na nie nie słyszę za dobrze i odczuwam nieustanny szum czy raczej pisk. Jaka jest szansa na ustanie tego szumu? mój brat uległ podobnemu wypadkowi i ma te same ... Przecinkowata jamka płynowa w prawym płacie skroniowym .. skroniowego - raczej szeroka przestrzeń Robina - Vichrowa, mniej prawdopodobna dawna jamka płynowa naczyniopochodna. Proszę o odpowiedż. Nie jest to nic niepokojącego. Jest to zmiana naczyniopochodna bez odzwierciedlenia kliniczne ...

Śpiączka przy zespole neurodegeneracyjnym z otępieniem i padaczką skroniową .. skroniową. Co to oznacza dla wujka? Czy się wybudzi? Czy można jakoś mu pomóc w wybudzeniu? Trudno mi cokolwiek powiedzieć, nie wiedząc czy śpiączka jest wynikiem rozpoznanych chorób neurologicznych, czy raczej ma inną etiologię? ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. skroniowej. Rz - obecna HW - nasila zmiany Orzeczenie: zapis z dyskretnymi zmianami o charakterze rozsianym w postaci czynności ostrej i wolnej z przewagą w lewej okolicy skroniowej. w lutym br. miałam robioną tomografię głowy z k ... Agresja po rozpoczęciu stosowania Tegretol na padaczkę .. skroniową. Od niedawna bierze lek Tegretol. Stał się przy tym agresywny, trudno z nim dojść do porozumienia. Czy agresja syna ma coś wspólnego z przyjmowaniem przez niego tego leku? Mogą występować nerwowość i pobudzenie, jednak z ...

Fale theta w odprowadzeniach czołowych i skroniowych .. skroniowych i fale theta. O czym świadczy to badanie? Co mam robić? Fale theta występują najczęściej w czasie medytacji, transu, hipnozy czy intensywnego marzenia, emocji. Samym EEG nie można się kierować. Wynik może mieć taki cha ... Drżenie rąk, mrowienie twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i osłabienie .. skroniowo - zuchwowego. Specjalista jest tutaj chirurg szczekowo - twarzowy. Pozdrawiam ... Związek gospodarki hormonalnej z padaczką skroniową .. skroniową. Podczas ataku zaczynam odczuwać lęk i tracę świadomość, czasem przeklinam lub głośno krzyczę. Zażywam leki Keppra i Trileptal. Ataki pojawiają się co drugi dzień. Związane są chyba z hormonami, bo występują dzień przed ...

Przyczyny udaru mózgu .. skroniowego lewej komory bocznej W wykonanym badaniu angio MR tętnic wewnątrzczaszkowych wykazano dominującą lewą ACA Wynik badania nie podaje przyczyny udaru, najpewniej etiologia niedokrwienna związana z niestabilną blaszką miaż ... Szumy i bóle głowy w części skroniowej oraz czołowej Od kilku miesiecy mam szumy w głowie sa cały dzien dotego prawie codziennie boli mnie głowa w skroniach i czole szum jest mocno słyszalny kiedy ide spac jaka jest przyczyna takich szumów Przyczyn może być wiele, zaczynając od nadc ... Skutki uboczne leku Lamitrin .. skroniowej. ...

Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. skroniowych oraz w tylnej jamie czaszki w zakresie zbiornika móżdżkowo - rdzeniowego. Badanie wykonałem z powodu zaburzeń pamięci nadmiernej senności, zawrotów głowy oraz ucisku obejmującego prawą część głowy. Opisane zmiany w bad ... Grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo-skroniowo-centralnych .. skroniowo - centralnych, które nasila Hv. Czy przy tym wyniku można korzystać z solarium i spędzać po jakieś 3 - 4 godziny przy komputerze? Chyba chodziło o EEG, a nie CT. Tak EEG może wskazywać na padaczkę, jednak samo badanie ni ... Całkowite wyleczenie padaczki skroniowej .. skroniową. Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? W jaki sposób? Jest to trudne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. U niektórych osób może dochodzić do całkowitego wyleczenia, takie przypadki jednak są rzadkie. Najl ...

Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. skroniowy po stronie lewej. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe.. Struktury tylnojamowe o prawidłowej intensywności sygnałów. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono patologicznego wzmocnienia intensywności syg ... Drętwienia ręki i ust przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv .. skroniowo - centralnych. Zapis ze zmianami podczas Hv. Co to znaczy? ... Bóle stawów skroniowo-żuchwowych a neuralgia .. skroniowo - żuchwowych. Jestem leczona na depresję i neuralgię. Czy to na pewno te choroby? lekarze nie mają pewności. W jaki sposób można to sprawdzić? Witaj: ) Powinnaś zgłosic sie do chirurga szczękowo - twarzowego. Chirurg roz ...

Związek padaczki skroniowej z przewlekłą chorobą autoimmunologiczną stawów .. skroniową, ale również na przewlekłą chorobę autoimmunologiczną stawów. Biorę Lamitrin i Sulfasalazynę. Zastanawiam się, czy te choroby są jakoś ze sobą powiązane? Czy jedna wywołała drugą? Padaczkę mam od dziecka. Chorobę stawów ... Zmiany w okolicach skroniowo-czołowych w badaniu EEG .. skroniowych zwłaszcza po lewej stronie znajdują się pojedyncze i w grupach fale. Podczas snu w okolicach skroniowo - czołowych występują fale średnio i wysokonapięciowe. Co oznaczają zmiany w tym wyniku? Do pełnej diagnostyki nale ... Zawroty głowy i otępienie przy zmianach w okolicy czołowo-skroniowo-centralnej w EEG .. skroniowego? Wszystko zależy jaki charakter mają zmiany, ale mogą być one wynikiem otępienia czołowo - skroniowego. Co do zawrotów głowy nie można wykluczyć także innej przyczyny. ...

Zmiany napadowe w prawej okolicy skroniowej w EEG .. skroniowej napadowe fale alfa o ampl. 70 - 100uV. Łz. obecną wniosek: zapis nieprawidlowy ze zmianami napadowymi w prawej okolicy skroniowej będę bardzo wdzięczna jeśli ktoś mi pomoże Sam opis może być nieprawidłowy i nie wiązać s ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. skroniowymi Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Złącze czszkowo - kręgosłupowe niezmienione. Opisane w wyniku MR głowy zmiany wskazują na pochodzenie naczyniowe, są to najpewniej ogniskowe zmiany niedokrwienne w przeb ... Torbiel pajęczynówki w okolicy bieguna przedniego lewego płata skroniowego .. skroniowego. Oprócz tego poszerzona przestrzeń płynowa po stronie lewej. Istnieje podejrzenie krwiaka podtwardówkowego. O czym świadczy to badanie? Czy jestem chora? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną, zwykle wymagającą obse ...

Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. skroniowej. Wskazane badanie kontrolne. Usłyszeliśmy, że takich objawów zaburzenia widzenia nie wolno lekceważyć, poza tym neurolog niejednoznacznie wypowiadał się na temat konieczności zrobienia rezonansu głowy.. W zasadzie zdecy ... Zmiany w okolicy skroniowej w EEG przy dysfunkcji oun Niedawno robiłem badanie EEG, które wykazało zmiany w lewej części skroni. Oprócz tego w testach neuropsychologicznych wystąpiły dysfunkcje OUN niewielkiego stopnia. Czy wynik EEG można łączyć z wynikiem testów? Tak, jak najbardzi ... Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym .. skroniowym. Jamy pokrwotoczne? obu płatów skroniowych Rozp. nastepstwa urazów głowy Neurolog dał mi skierowanie na REzonans Magnetyczny i powiedział ze musi byc w 100% pewien leczenia Czy to cos powaznego , mam sie czegos obawiac? ...

Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. skroniowej lewej w fazie pokontrastowej ujawniły się dwa obrączkowate ogniska o wymiarach 12/8mm oraz 19/11mm mogące odpowiadać zmianom rozrostowym. Mam pytanie czy te ogniska to jest jakaś zmiana rakowa czy coś innego? Zmiana roz ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. skroniowym. Zmiany mają niejednoznaczny charakter, mogą odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym. Móżdżek, pień mózgu, ciało modzelowate, prawidłowe. Układ komorowy ustawiony w osi, symetryczny, prawidłowej szerokości. Torbiel pajęcz ... Silne, wieczorne bóle głowy pomiędzy lewym okiem a lewym uchem .. skroniowej ). Drętwienie nóg po założeniu nogę na nogę jest normalnym zjawiskiem i wynika z ucisku na tętnice kończyn dolnych. Zawroty głowy i mroczki mogą wynikać z nieprawidłowego ciśnienia tętniczego. ...

Lobektomia przy epilepsji lekoopornej .. skroniowego w obrębie półkuli niedominującej lub płata czołowego, rzadziej innych struktur. Co do szczegółów informacji to zostanie Pani poinformowana o wszystkich skutkach ubocznych. Może nastąpić ubytek pewnych funkcji, zaburzen ... Torbiel pajęczynówki w biegunie przednim lewego płata skroniowego .. skroniowegoprzestrzeń płynowąwielkości 33mm14mm35mm obraz prawdopodobnie zależy od torbieli pajęczynówki czy to jest coś grożnego czy to można wyleczyć tabletkami czy jest konieczne usunięcie tej torbieli dodam jeszcze iż syn nie ... Bóle głowy i szczęki przy zmianach w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowo-potylicznych .. skroniowo - ciemieniowo - potylicznych po stronie prawej. Co to oznacza? Niestety nie potrafię odpowiedzieć Pani co wynika z tego zapisu. Warto wykonać jeszcze MR głowy do pełni diagnostyki. Niewątpliwie jednak występuje związek d ...

Ryzyko odebrania prawa jazdy epileptykowi .. skroniową. Kolega powiedział mi, że mogą mi odebrać prawo jazdy przez tę chorobę. Czy to prawda? Powinienem sam gdzieś to zgłosić? A jeśli tak, to czy grozi mi coś, jeśli nigdzie tego nie zgłoszę i nadal będę jeździć za kierownicą ... Guzek za lewym uchem .. skroniowej . Co może być tego przyczyną? Może to być powiększony węzeł chłonny. Nie można wykluczyć zmiany skórnej. Jeśli zmiana będzie się utrzymywać więcej niż 3 dni lub pojawią się objawy dodatkowe radzę skonsultować się z leka ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ