Coś na potylicy

neurologiczne.pl & coś na potylicyMózgowie .. potyliczne a po bokach płaty skroniowe. Każdemu z wymienionych płatów przypisuje się określone funkcje. Płat czołowy odpowiada głownie za czynności ruchowe i psychiczne. Uszkodzenie w obrębie tego płata jest przyczyną niedowładów ... Złamania podstawy czaszki .. potyliczną. Są często niezauważane na zdjęciach rentgenowskich. Prowadzą do rozerwania opony twardej i pajęczynówki ( blaszki opon mózgowo - rdzeniowych ), wycieku płynu mózgowo - rdzeniowego, odmy wewnątrzczaszkowej, uszkodzenia ... Apraksja .. potylicznej. ...

Aleksja, agrafia, amnezja .. potylicznego, płata skroniowego oraz trzonu ciała modzelowatego. Aleksja całkowita obejmuje również zaburzenia pisania. Dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. Agrafia Agrafia jest zaburzeniem obejmującym ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. potylicznego oraz zespół rynienki węchowej. Zespół czołowy Zespół czołowy jest rezultatem uszkodzenia płata czołowego w wyniku urazu, zapalenia, zwyrodnienia, guza tej okolicy. Objawia się przede wszystkim zmianami osobowości, zab ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. potylicznych obejmujące cały płat lub jego część. Inną metodą jest zahamowanie rozprzestrzeniania się pobudzenia wywołującego napady np. poprzez przecięcie ciała modzelowatego, wykonanie mnogich nacięć kory ( mniejsza skuteczność ...

Zewnątrzczaszkowa budowa okolic potylicy .. potyliczna że pod palcem przeskakuje mi coś niewielkiego cienkiego jakby żyłka, to normalne? Zewnątrzczaszkwo przebiegają zarówno tętnice jak i żyły, jednak nie powinny być wyczuwalne jako zgrubienie. Trudno pokusić się o diagnozę ... Jamistość rdzenia .. potyliczne, celem odbarczenia migdałków móżdżku i ułatwienie cyrkulacji płynu mózgowo - rdzeniowego. Natomiast duże jamy syryngomieliczne leczy się przez ich drenaż. ... Przewlekłe codzienne bóle głowy .. potylicy, pod czaszką, rozsadza. Ostatnio dołączyły się dokuczliwe bóle żuchwy, zatok ( wszystkich ) drętwieje mi czacha. Biorę lek przeciwbólowy 3 razy na dobę i ledwie wytrzymuję. Morfologia jest kiepska, w badaniu kału krew. Ma ...

Ognisko mogące odpowiadać malformacji naczyniowej lub małemu oponiakowi .. potylicznym, w fazie pokontrastowej uwidoczniło się przynamiotowo w przybliżeniu okrągłe ognisko o średnicy 6 mm mogące odpowiadać ukształtowaniu zatoki żylnej, malformacji naczyniowej lub małemu oponiakowi. Miałam mieć zrobiony r ... Bóle głowy a zapalenie zatok u nastolatka .. potylicę, miewa charakter symetryczny, jednak nie zawsze ( 75:25 ). W pogłębianych stadiach wiążą się z nim umiarkowane nudności. Proszę o opinię na temat zasadności przeprowadzenia zleconego przez lek. rodzinnego prześwietlenia R ... Parestezje i bóle głowy .. potylicy ) lub uciskowy, oraz bóle górnej części szyi( przy połączeniu z tylną częścią czaszki ). Występują również tzw. parestezje tzn. uczucie drętwienia/napięcia/cierpnięcia ( częściej w lewej stronie ciała ), przede wszystkim ...

Zaburzenia łaknienia, ciągła senność oraz depresja po udarze niedokrwiennym mózgu .. potylicznym prawej półkuli oraz niewielkie zmiany niedokrwienne w lewej półkuli móżdżku. Mama ma brak apetytu, jest ciągle senna, niechęć - najgorsze przeszkody do usprawniania oraz niedowład kończyn górnych, słabe prostowniki grz ... Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. potylicznegokomory bocznej prawej. Czy to raczej zwykłe niedobory mikroelementów, czy jakaś poważna choroba neurologiczna ( myślę o SM )? Mam 33 lata. Ważne jest sekwencja T1 po kontraście w badaniu MRI, w SM ogniska się wzmacniaj ... Asymetria układu komorowego .. potyliczny jest poszerzony. Może być taka Pani uroda. Nie wiem jaka jest przyczyna niedowidzenia, jeśli jest to sprawa świeża to trzeba najpierw iść do okulisty. ...

Wyprostowanie lordozy szyjnej .. potylica prawa i lewa strona głowy, brak koncentracji, nie mogę zebrać myśli szczególnie koło południa, częste problemy ze snem wstaje zmęczony i nie wyspany do tego ostatnio zacząłem mieć mdłości, problem ze wzrokiem, rozdrażnien ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. potylicznego, w znacznie mniejszym nasileniu także w płacie ciemieniowym i zakręcie hipokampa po str. prawej widoczne liczne, drobne obszary hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i hypointensywne w obrazach T1 zależnych - płynow ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. potyliczno/szczytowe bz. Mózgoczaszka prawidłowa. Obraz zmian może odpowiadać chorobie SM. Mój neurolog powiedział, że trzeba czekać na typowe objawy SM, tj. rzut. Biorę od 2 miesięcy nilogrin, a głowa ciągle boli. Nie wiem co mam ...

Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez cech patologicznego wzmocnienia po podaniu gadoliny. Naczynia tętnicze koła Wilisa w opcji angio MR w gra ... Ból po operacji dyskopatii kręgosłupa .. potylica ), barki, szczególnie lewy, lewa ręka.Przez ponad miesiąc miałam też zmienione czucie w części dłoni, ale to ustąpiło. Przestałam ćwiczyć na lędźwiowy, bo to zwiększało dolegliwości w szyi. Zaczął więc pobolewać też lędźw ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. potyliczno - ciemieniowej, w warstwach od dolno - do nadkomorowych rozległą strefę hiperintensywną w obrazach T - 2zależnych i sekwencji FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej ...

Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. potyliczne. Co to oznacza? Opis jest zbyt krótki. Jednak należy pamiętać ze bóle głowy, zaburzenia pamięć i koncentracji mogą występować po urazie głowy dość długo. Zapis EEG też może być nieprawidłowy. ... Torbiel w mózgu na potylicy u dziecka .. potylicy w mózgu i profesor chce ja zbadać za pomocą tomografii z kontrastem. Stwierdził ze takie torbiele pojawiają się u dzieci, ale u mojego synka ona wygląda trochę inaczej niż u innych dzieci. Co to może oznaczać? Czy np. ta ... Silne bóle głowy a niewielka hypoplazja robaka móżdżku .. potylicy i karku. mam wtedy bardzo ciepłe czoło, jest mi słabo i mnie mdli, zdarzały się wymioty. Bóle utrzymują się około 3 dni, są bardzo silne, utrudniają zasypianie. Zrobiłam tomografię głowy i z opisu wynika: niewielka hypopl ...

Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. potylicznego w następstwie odcinkowego zaniku kory mózgowej z przewagą obu stron. Strefy i ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leuko ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. potylicznym półkuli prawej. Rozsiane drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a także w móżdżku. Proszę o zinterpretowanie wyniku. Opis mało swoisty może sugerow ... Nagłe ostre bóle w potylicy .. potylicy po prawej stronie. Ból nie jest tępy ale bardzo ostry i nagły. Trwa kilka sekund ale jest na tyle silny, że doznaję chwilowego tzw. paraliżu czyli nie jestem w stanie zrobić kroku lub się poruszyć. Coś na zasadzie zwarcia ...

Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. potylicy po stronie lewej. Po tej samej stronie co jakiś czas doznaję zaburzeń widzenia ( niedowidzenie połowicze z ubytkami w polu widzenia, falowanie obrazu po epizod zaniewidzenia ). To również objaw TIA. Na ucho po tej samej s ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. potylicznego wykazano pojedyncze ognisko naczyniopochodne 5mn śr. Struktury tylnego dołu czaszki, spoidło wielkie i pień mózgu bez nieprawidłowości. Mam 32 lata i od pół roku obserwuję zawsze podczas snu drganie prawej połowy twar ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. potylicznym lewym. W tych okolicach widoczne pasmowate ogniska podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmoc ...

Ból z lewej strony głowy i w okolicach potylicy, drętwienie lewej ręki .. potylicy, drętwieje mi lewa ręka drętwienie zaczyna się od najmniejszego palca do środkowego i mam odruchy wymiotne, mam wrażenie że tracę kontrole z rzeczywistością, popadam w straszna panikę. A do tego pojawiają się na szyi czer ... Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego .. potylicznych komór bocznych obustronnie. Całość zmian może odpowiadać zmianom z okresu okołoporodowemu. Zmiany zapalne w lewym przedziale zatoki klinowej. Takie zmiany mogą być powstać w okresie okołoporodowym, mogło dojść do mały ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. potylicznej po stronie prawej. W oknie kostnym bez cech destrukcji. Proszę o wyjaśnienie tego wyniku. Na podstawie opisu widoczne zmiany naczyniowopochode, związane z zaburzeniami krążenia mózgowego. Złamanie kości potylicznej. ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej .. potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza prywatnie, który przyjąłby mnie od razu. Strasznie się denerwuję. Mało informacji. Takie ognisko może być pochod ... Krwiak mózgu nad skronią .. potyliczna i ciemieniowa. Ogólnie na całej długości nad skronią. Dwa miesiące temu był pobity i to może być skutek tamtej sytuacji. Obecne jest przytomny i w pełni sprawny. Jakie są rokowania w jego sytuacji. Dodam że przebywa w d ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. potylicznych, poza tym prawidłowy sygnał istoty białej i szarej półkul mózgu. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony, nie uciśnięty. Struktury tylnej jamy czaszki, komora III i IV bez widocznych patologii. Przymózgowe p ...

Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. potylicznych komór bocznych. Zmiany mogą odpowiadać zmianom o charakterze niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Co to znaczy? mam 28 lat i objawy podobne do nerwicy od 6 lat. Rożne bóle zawroty głowy, kołatania serca, skoki ciśnie ... Początki choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego .. potylicznego bez wyraźnego ich zaostrzenia. Rekonstrukcje przestrzenne w rzutowaniach zewnętrznych oraz od strony kanału kręgowego wykazują śladową asymetrię i odcinkowe przewężenia otworów międzykręgowych odcinka środkowego obust ... Bóle głowy przy większym wysiłku fizycznym .. potylicy może być spowodowany nadciśnieniem tętniczym. Reszt dolegliwości bardziej przypomina przewlekłe zmęczenie. Myślę, że ryzyko nawrotu nowotworu jest bardzo małe. ...

Bóle głowy po upadku na twarz .. potylicznej promieniujący do prawej skroni, oraz do kręgosłupa( odcinek szyjny ). Ból jest tak silny, że nie jestem w stanie nic zrobić, tzn. zawroty głowy, nic nie słyszę. Trwa on od 10 sekund - 4 minut, kilka razy dziennie. Ból ... Ból głowy w czasie stosunku .. potylicy. Czym to jest spowodowane? I co z tym zrobić? Znany jest ból głowy po stosunku, jeśli stanowi duży problem to należy rozpocząć odpowiednie leczenie farmakologiczne. ... Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. potylicznej 19,8 Lewy splot naczyniówkowy o nieregularnych zarysach. Przymózgowe przestrzenie nieposzerzone. Szczelin pośrodkowa 2,5mm. Dodam że badania usg w ciąży były b.dobry. Mały pięknie rośnie od urodzenia 2,3kg. Podnosi głó ...

Kłucie w dolnych kręgach szyi i między łopatkami .. potylice, napięcie i mrowienie, później przestałem na jakiś czas ćwiczyć. Ostatnio zrobiłem trening pleców i parę godzin po treningu zacząłem czuć ból, kłucie w dolnych kręgach szyi i między łopatkami. Mrowienie i napięcie z tylu ... Torbiel pajęczynówki i ból głowy a naczyniaki na twarzy .. potylicznego, na poziomie warstw nadkomorowych. Uwidoczniono też nieżytowe otorebkowane kolekcje śluzowe w świetle obu zatok szczękowych wielkości 17mm. Jako dziecko miałam naczyniaki na twarzy ( przy ustach i za lewym uchem ), us ... Wystąpienie tętniaczków w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy .. potylicy. W wyniku nie podano ile tych tętniaczków jest oraz jakiej są wielkości. Co oznaczają te zmiany? Czy mam się bać? Opisane nazwy ( tętniaczki ) nie są stosowane rutynowo w medycynie, ale nie są to zmiany groźne, trzeba jed ...

Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. potylicznym LKB od strony przyśrodkowej w rzucie pnia ciała modzelowatego ognisko malacyjne wielkości 10*6,5*12 mm Mózgowie bez mian ogniskowych, o prawidłowej strukturze. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony nieprzemieszczon ... Ból w potylicy Czasem czuje pulsujący ból w głowie z tyłu, rzadko głowa boli mnie w innych miejscach. Właściwie to już nie pamiętam jak inaczej by mnie głowa bolała. Takie bóle głowy mogą występować podczas nadciśnienia tętniczego. ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. potylicznej nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Zaznaczone zaniki korowe mózgu oraz niewielkiego stopnia poszerzenie komory IV i wodociągu mózgu. Szczeliny móżdżku w niewielkim stopniu pogłebione. Czasami zdarzają mi się mr ...

Malacja z glikozą .. potylicznych stosunkowo rozległe obszary malacji z towarzyszącą glikozą, nieco silniej wyrażone po stronie prawej. Objawy to zaburzenia równowagi, zawroty głowy oraz brak koordynacji ruchów a także trudność w liczeniu. Czy badania ... Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. potylicy i stronie prawej. Wystąpiły nieznaczne nudności, wymioty. Nie ma wrażliwości na światło. Skoki ciśnienia tj. 140/85, przy mojej normie 110 - 1120/70 - 80, bywało tez wcześniej 140/95. Bóle powtarzają się teraz częściej, w ... Nawracające bóle głowy i zawroty po wypadku samochodowym .. potylicy i rytmu szybkiego beta ok14c/s iampl20mv, na tle czynności podstawowej rejestruje się fale wolne theta poj i w grupach ok6 - 7c/s iampl60mv, w potylicy o nieco zaostrzonym rysunku, przewaga fal wolnych w okolicy czołowosk ...

Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. potylicznego do 6mm. Zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnału podnamiotowo nie stwierdza się. Wniosek: rozsiane enzymy ogniskowe mózgu najprawdopodobniej o charakterze demielinizacyjnym ( 8 ognisk nadnamiotowo ). Op ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. potylicznym lewym - przebyta zmiana naczyniopochodna? Układ komorowy nie poszerzony, w osi. Dodam że badanie zostało wykonane ponieważ po porodzie ( podane znieczulenie zewnątrzoponowe ) bardzo bolała mnie głowa. Ból jednak ustąpi ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. potylicznym lewej komory bocznej. W trzonie ciała modzelowatego oraz podnamiotowo zmian nie stwierdza się. Obraz MR tych zmian sugeruje etiologię demielinizacyjną, ale nie spełnia kryteriów rozpoznania choroby ( np. SM ) Nie wykaz ...

Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. potylicznej i rogu potylicznego lewej komory bocznej mózgu. W pół roku temu pobrano biopsję i wykonano odbarczenie głowy ( do dziś niedowład prawostronny i afazja ) z badania histopatologicznego nie udało się postawić rozpoznania, ... Ból po operacji wstawienia implantów dysków szyjnych .. potylicy był spory, a momentami nie do wytrzymania, zwłaszcza przy siedzącej pracy po 8 godzinach spędzonych przy komputerze. Neurochirurg, który mnie operował uprzedził mnie, że po operacji ból może się zmniejszyć, ale może nie u ... Opadający kącik ust .. potylicy o charakterze kłucia wzdłuż potylicy i palenia na całym obszarze po lewej stronie. Chciałbym się dowiedzieć jaka może być ewentualna przyczyna nagłych problemów z opadaniem kącika ust. Lekarze stwierdzili, że wszystko prz ...

Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. potylicznymi komór bocznych. Struktury środkowe nie przemieszczone. Do neurologa mamy dopiero za miesiąc i zaczynam się denerwować czy nic złego mu nie jest. Syn ma 15 lat. Na podstawie opisu może to być zmiana niedokrwienna mózgo ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. potylicznychKB po lewej dwa 4x2mm i 9x3,5mm a po prawej jedno 6mm, drobne 2mm w prawej półkuli mózgu przy cz. środkowej KB. Przestrzenie płynowe szerokości odpowiedniej do wieku. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. ... Początki choroby Alzheimera .. potylicznej. Moja mama cierpi na poważne otępienie starcze w wieku 78 lat oraz na chorobę Alzheimera. Boję się, że zachoruję jeszcze wcześniej. Co oznacza podany przeze mnie wynik badania? Co powinnam zrobić? Wynik TK sprzed półto ...

Straszne bóle i zawroty w głowie po wypadku samochodowym .. potylicy. Mój lekarz neurolog powiedział że wyniki są dobre. A ja mam straszne bóle i zawroty w głowie. Nie wiem co się dzieje. Czy te wyniki coś oznaczają? Niestety po urazach głowy mogą się utrzymywać bóle głowy, czasem nawet dł ... Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw .. potylicznych składa się z regularnego rytmu alfa 10 Hz o amplitudzie do 50 uV i z serii niskonapięciowego rytmu beta. R.z. obecna. Podczas Hw i po jej zakończeniu, zarejestrowano 1,8 sek. i 0,8 sek. uogólnione wyładowanie fal thet ... Zapis o zmianach zlokalizowanych w okolicach centralno-skroniowo-cmieniowych obustronnie .. potylicznych składa się z fal alfa 9 - 10Hz o ampl. do 60uV. Rz zaznaczona. Zapis o zmianach zlokalizowanych w okol.centralnoskroniowo( max tył ) - ciemieniowych obustronnie pod postacią licznych pojed. fal ostrych, poj. i grup fa ...

Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. potylicznych. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy szeroki, komory boczne szerokości około 25mm bez cech ucisku i przemieszczeń. Rok temu miałam 13mm. Rezerwa Młynowa podpajęczynówkowa zachowana. Bardz ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. potylicy, pogorszenie się wzroku, jakbym nie mógł skupić się na przedmiocie na który patrzę, mam szumy uszne. Lekarz polecił mi wykonać badanie RTG. Wynik badania był następujący: Odwrócenie lordozy szyjnej, wysokość trzonów kręgó ... Niesymetrycznie zaakcentowany zbiornik potyliczny wielki .. potyliczny wielki, większy po lewej stronie? Najczęściej jest to wariant normy, chociaż obraz radiologiczny zawsze powinno się oceniać pod kątem objawów klinicznych. ...

Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. potylicznym po stronie prawej uwidoczniła się struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego. Innych obszarów patologicznego wzmocnienia nie uwidoczniono. W istocie białej nadpodmiotowo w obu półkulach mózgu głównie w centrum semiovale, ... Szerokopodstawna wypuklina krążka C5-C6 wraz z osteofitami na tylno-bocznych krawędziach trzonów .. potylicy, głowy, mrowienie twarzy, lewej reki, złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie. Dodaję, że na początku tej choroby ratowałem się intensywną fizykoterapią, masażami i ćwiczeniami, co mi pomogło. Teraz, po 6 latach jest nawr ... Bóle głowy w części potylicznej rozpoczynające się nad ranem, mdłości, sporadyczne krwawienia z nosa i wymioty .. potylicy. W czasie ataku bólu mam mdłości, bywają wymioty, pojawia się krew z nosa. Ból zawsze zaczyna się rano, tuż po przebudzeniu. Źle się czuję. Miałam wykonaną tomografię i rezonans magnetyczny głowy - nic nie stwierdzono. Mi ...

Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. potylicznej o wym. 26x15mm. Druga jest o wymiarach 15x6 mm obwodowo na pograniczu skroniowo - ciemieniowym po stronie prawej, trzecia wielkość 18x13 mm obwodowo w prawej okolicy ciemieniowej. Trzy drobniejsze przerzuty widoczne ko ... Przebieg operacji odbarczania nerwu trójdzielnego .. potylicznym przez kości czaszki do okolicy kąta mostowo - móźdżkowego i zlikwidowanie przyczyny jaką są naczynia uciskające na nerw. Czas oczekiwania zależy od kliniki, w której zabieg ma zostać wykonany. Czasami jest to pół roku, ... Wyczuwanie żyłki przy potylicy .. potylicy, zauważyłem też że występuje to także po drugiej stronie, mianowicie mam to po bokach guzowatości potylicznej ( troszkę niżej ) w tym miejscu są chyba jakieś mięśnie, mam też coś takiego że nieopodal tych miejsc jak mocni ...

Wyczuwanie tętna w okolicach potylicy .. potylicy może trochę wyżej wyczułem w jednym miejscu coś na wzór a*la tętna takie pulsowanie jako że niedawno zmarł wujek na tętniaka od razu sobie wymyśliłem że to pewnie to, w związku z tym mam pytanie czy w ogóle istnieje możli ... Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. potylicy i obrzek mózgu, wczoraj został wprowadzony w śpiączke farmakologiczną, lekarz powiedział ze na kilka dni.. bo on niemoze się ruszać bo ma niskie cisnienie w głowie czy coś.. *( czy podczas takiej spiaczki on mnie słyszy? ... Drgania mięśni, szum w uszach i osłabienie .. potylicy do czoła, przy dotyku czułem ze jest odrętwiała, teraz już dużo mniej, ale jeszcze delikatnie jest. Słyszę szum w uszach, czasem się nasila. W ciągu dnia czuje się osłabiony. Budzę się nieraz z lekko ścierpniętymi nogami ...

Wzmożona czynność beta w EEG .. potylicznych przemieszaną z falami beta, 10 do 20 uV,15 do 20 Hz zaznaczonymi zwłaszcza w okolicach czołowo - skroniowych. Naprzemienna w okolicach skroniowych z grupami fal theta 5 - 6 Hz. Reakcja zatrzymania obecna. Hiperwentyla ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. potylicy do czoła, przy dotyku czułem ze jest odrętwiała, teraz już dużo mniej, ale jeszcze delikatnie jest. Słyszę szum w uszach, czasem się nasila. W ciągu dnia czuje się osłabiony. Budzę się nieraz z lekko ścierpniętymi nogami ... Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego .. potyliczno - ciemieniowego o średnicy 3,5 mm... nikt pewnie by tego nie dostrzegł gdyby nie to ze mdleje co jakis czas według mnie z nerwów ... tzn jak sie zdenerwuje to ten krwiak pewnie uciska cos... słyszeliście o takim przypad ...

Odrętwiały tył głowy, ucha, nogi i ręki .. potylicznych rejestruje się rytm alfa 10Hz o amp do 30 uV. W okolicach skroniowych widoczne fale wolne 5 - 7 Hz o amp nieco wyższej od czynności podstawowej oraz poj fale ostre o amp do 80 uV. RZ bez wpływu na zapis HW nie aktywuj ... Ból lewej strony głowy, szyi oraz kończyn .. potylicy ,okolic ucha i skroni i siega jakby do oczodołu. poza tym odczówam czesto ból lewj ręki,łopatki oraz pachwiny i nogi. dziwne jest równiez to ze boli mnie także brzuch z lewej strony pod rzebrami( zwłaszcza przy nacisku ). ... Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. potylicznych składa się z rytmu alfa 11 - 13 Hz i amplitudzie do 50 uV. W odprowadzeniach przednich mózgu rejestruje się serie niskonapięciowego rytmu beta. Rz - obecna. Na tym tle w odprowadzeniach czołowo - skroniowych rejestruj ...

Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom niedokrwiennym ewentualnie demienilizacyjnym. Reszta w normie. To jest wyn ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. potylicy, raz wyżej raz nizej - róznie. do tego dochodzi ogromny ból który trwa minute i przechodzi przez całą głowe. ( lekarz mówi ze to od zatkanych żył ) w jakim kierunku zrobić kroki zeby dojsć do zdrowia? i jakie są dobre pla ... Czynność bioelektryczna z podwyższonym udziałem czynności wolnej theta .. potylicznych z przewaga strony prawej tendencje do napadowosci grupek fal theta 6 - 7Hz wyzej napieciowych.Fotostmulacja prowokuje wzrost ilosci rozsianych fal theta - natomiast w mniejszym stopniu nasila tendencje do napadowosci. ...

Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. potylicznym i ciemieniowym rozległy hipodensyjny obszar o podobnym charakterze - zmian malacyjnych porencefalicznych. Okołokomorowe hipodensyjne obszary leukoaraiozy nasilone w lewej półkuli. Wśród hipodensyjnychzmian niedokrweinn ... Nieprawidłowy zapis EEG z czynnością napadową .. potylica lewa do 66 mV, czoło 48 mV około 14 Hz. RZ obecna - wyraźniejsza po stronie lewej. FS - aktywacja błyskami światła - wzmaga potencjał czynności podstawowej alfa i niskonapadowych, rozsianych fal ostrych. Przy 30 HZ błyskó ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. potylicznych i skroniowych. Część z tych obszarów wykazuje zaburzenia, ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI - EPI, zwłaszcza w prawej półkuli mózgu co wskazuje na ich aktywny charakter. Obraz MR nie jest jednoznaczny, może odpowia ...

Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. potylicznych z rytmu alfa Hzo ampl.do100uV,z grupfal theta6 - 7Hz o podobnej ampl.oraz serii niskonapięciowego rytmu beta.Reakcja zatrzymania zaznaczona.Fotostymulacja nie aktywuje krzywejEEG.Wniosek;;Zapis czynności bioelektryczn ... Pulsujący ból w miejscu guzka z tyłu głowy .. potylicznej to może to być powiększony węzeł chłonny związany z infekcją. Nie można wykluczyć innej zmiany np. na podłożu kostnym, krwiaka czy tworzącego się włókniaka. Dobrym rozwiązaniem jest konsultacja z lekarzem rodzinnym, ew ... Krwiak mózgu po wypadku .. potylicznej lewej o długości 12cm. Złamanie kości skroniowej i potylicznej lewej. Rozmiękanie mózgu średnicy 8cm płata potylicznego lewego i czołowego lewego średnicy 1,8 cm oraz krwotok świeży i stary podstawy mózgu i móżdżku. Pr ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. potylicznej*. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza prywatnie, który przyjąłby mnie od razu. Strasznie się denerwuję Na podstawie sa ... Zaostrzone fale alfa w okolicach skroniowo-potylicznych .. potylicznych rejestrują się niezbyt liczne zaostrzone fale alfa lub fale ostre z zaznaczoną lateralizacją lewostronną. HV nie wpływa na zapis. Dyskretne ogniskowe cechy podrażnienia. Proszę o wytłumaczenie ów wyników badań EEG. Wy ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. potylicznych komór bocznych.mam też torbiel pajęczynówki 40na20na23mm ale nie stwierdza sie zadnych zmian w niej i jej obrębie .prosze o pomoc w interpretacji. Czy występują przy tym objawy? Co skłoniło lekarza do wykonania badani ...

Pulsujący ból w potylicy .. potylicznej. Jest to bol podobny do bolu, kiedy uderzymy sie w glowe. Czasem tez mam takie impulsy. Dodam, ze ostatnio bardzo sie stresuje. Miedzy innymi tym bolem. Jestem strasznie przerazona tym faktem. Czy moze to byc cos powaz ... Bóle w potylicy przy potrząsaniu głową .. potylicznej. Jest to bol podobny do bolu, kiedy uderzymy sie w glowe. Bol ten ostatnio jest pulsujacy. Jestem strasznie przerazona tym faktem. Czy moze to byc cos powaznego? Nie mam wymiotow, nudnosci, wydaje mi sie ze wzrok mi si ... Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. potylicznej co to może oznaczać i jakie musiało by być dalsze postępowanie.Czy jak bym miał operację to czy ona jest poważna proszę o pomoc. Niestety bez wyniku Ct nie jestem w stanie udzielić Panu odpowiedzi na zadane pytania. Pr ...

Ból kręgosłupa szyjnego wskutek źle wykonywanych ćwiczeń fizycznych .. potylica - bol napieciowy taki tepy mrowienie zrobilem przerwe w cwiczeniach po przerwie zaczolem cwiczyc i po treningu plecow po paru godzinach wytapil bol klocie w obrebie dolnego odcinka szyjnego i tak jakby pomiedzy lopatkami ... Tętniaczki w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy .. potylicy*. W wyniku nie podano ile tych tętniaczków jest oraz jakiej są wielkości. Co oznaczają te zmiany? Czy mam się bać? Wizytę u lekarza mam dopiero za 3 tygodnie. Proszę o radę. Opisane nazwy ( tętniaczki ) nie są stosowane r ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. potylicznej w zakresie istoty białej podkorowo widoczne pojedyncze, drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR, a niewidoczne w obrazach T1 zależnych o średnicy 0,4 cm, mogące odpowiadać pojedynczej ...

Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. potylicznej głowy odkrylam dwa duże bolące guzy. Mozna było je nawet porównać do małuch różków. Nie mogłam się tam dotykać, trudno myło się głowę. Z tego co udało mi sie ustalić to były to węzły chłonne. Nie byłam wtedy chora, pop ... Pulsujący ból głowy przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym .. potylica czy też kark co czasem trudno określić, pulsujące, często bolą mnie do tego oczy. Do tego jako gratis zawroty głowy, które ostatnio lubią się pojawiać bez okazji bólu głowy. Dodatkowo pojawiła się denerwująca plamka lub p ... Problemy z koncentracją przy patologicznym zapisie EEG .. potylicznych i powtracanych licznie, glownie nad przednim obszarem mozgu, niskonapieciowych fal wolnych theta 5 - 7 Hz wspolwystepujacych z seriami niskonapieciowej czynosci beta. R.z obecna. Na tym tle w okolicach czolowo - centr ...

Zapis z niewielkiego stopnia zmianami w odprowadzeniach skroniowo-potylicznych .. potylicznych, obustronnie, rejestruje się fale wolne o częstotliwości 5,5 - 6.5 Hz, o amplitudzie do 55 uV, oraz pojedyncze fale ostre. Hv i Fs - nie wpływają na zapis. Orzeczenie Zapis z niewielkiego stopnia zmianami zlokalizowan ... Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu .. potylicznego.;Obraz w pierwszej kolejności przemawia za zmianami niedokrwiennymi w zakresie unaczynienia t. tylnej mózgu.;Nie można jednoznacznie wykluczyć obecności procesu rozrostowego zwłaszcza oligodendroglioma.; innych odchyl ... Zmiany w okolicy skroniowo-ciemieniowo-potylicznej pod postacią fal theta w EEG .. potylicznej; występują fale wolne theta i delta. Co to badanie oznacza dla męża? Czy to coś poważnego? ...

Ból z tyłu głowy, nasilający się przy poruszaniu .. potylicy silny ból, który nasila się przy poruszaniu i potrafi trzymać nawet 2 dni. Ból pojawia się zawsze rano, tuż po obudzeniu. Dużo ćwiczenia siłowni, a przy tym palę papierosy. Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Czy ... Nieprzesuwające się guzki podskórne w okolicy potylicy .. potylicy płaski guzek pod skórą. Lekko boli przy ucisku, nie przesuwa się. Poniżej tego guzka wyczuwam mniejszy na ścięgnie lub mięśniu potylicy. Czy to groźne? Co to jest? Czy te guzki mogą się powiększać? Prawdopodobnie to powię ... Zmiany w okolicy skroniowo-potylicznej w EEG EEG wykazało u mnie zmiany w prawej okolicy skroniowo - politycznej z tendencją do uogólniania się. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? EEG było robione, bo lekarz podejrzewa u mnie padaczkę. Zapis może wskazywać na padaczkę ...

Ognisko hipodensyjne-naczyniopochodne po urazie .. potylicznym po stronie lewej drobne 5mm ognisko hipodensyjne - naczyniopochodne.Ognisk stłuczenia,krwawienia śródczaszkowego ani obrzęku mózgu nie wykazano.kład komorowy ustawiony pośrodkowo,symetryczny,nieposzerzony.W obrębie koś ... Bóle i zawroty głowy przy dolnych biegunach móżdżku poniżej otworu potylicznego .. potylicznego. Co to dla mnie oznacza? Czy badanie i dolegliwości są ze sobą związane? Co powinnam zrobić? Witam, Dołączam się do pytania i odświeżam temat. Jestem młodym zdrowym mężczyzną, i przy kontrolnym badaniu MR uwidoczniono ... Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej .. potylicznej o śr. 8mm, prawdopodobnie fragment rogu tylnego prawej komory bocznej, do różnicowania z ogniskiem niedokrwiennym. Reszta wyniku w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku. Co to oznacza, czy jest to groźne i co da ...

Zachwiania równowagi przy krwiaku w okolicy ciemieniowo-potylicznej .. potylicznej prawej.Czy to jest poważny uraz? I czym to grozi. Mam czasami zachwianie ruwnowagi. Dziękuję, Krwiak podskórny nie jest zagrożeniem życia. Takie krwiak może się sam wchłonąć, ewentualnie będzie trzeba zaingerować chiru ... Ból i mrowienie głowy przy zakrzepicy zatoki poprzecznej .. potylicznych z powiekszeniem lewego, przemieszczenie zatoki prostej i splywu zatok na prawo oraz wciskanie sie lewej tetnicy w pien mozgu z jego odksztalceniem odcinkowym i przemieszczeniem w prawo. dodatkowo w 2 sekwencjach w obr ... Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu .. potylicznym na siedem centymetrów. Tomografia komputerowa niczego nie wykazała. Od trzech dni odczuwam dziwne bóle głowy, jestem osłabiona, kręci mi się w głowie. Czy to może być skutek urazu sprzed roku? Czy powinienem wykonać ja ...

Nieregularna czynność alfa z odprowadzeń ciemieniowo-potylicznych .. potylicznych rejestrowano nieregularną czynnosc alfa 10,5 Hz ampl 43 uV oraz w przedniej okolicy mózgu czynnosc beta 26 Hz. Rz zachowana Na tle tej czynnosci w odprowadzeniach z okolicy skroniowej obustronnie ze zmienną przewaga s ... Krew z ucha wyciekająca podczas snu .. potylicę, miałam guza. Od kilku dni wycieka mi z ucha krew z dziwnym płynem, podobnym do ropy. Aktualnie leczę się na anginę, biorę lek Klacid. Wykluczono przyczyny oponowe i laryngologiczne. O czym to świadczy? Czy to coś poważne ... Bezsenność, złe samopoczucie i roztargnienie po uderzeniu w potylicę .. potylicę. Uderzenie nie poczułem, nie straciłem świadomości, zachowałem przytomność, pamiętam całe zdarzenie. Po przyjściu do domu nie mogłam zasnąć, źle się czułem, następnego dnia bylem roztargniony. Czy mogłem odnieść jakiś ura ...

Zmiany zlokalizowane o cechach napadowości w okolicach potylicznych .. potylicznych, nasilane podczas hiperwentylacji. Czy mam padaczkę? Co oznacza ten wynik? Może to oznaczać padaczkę. Ważny jest cały zapis, charakter zaobserwowanych podczas badania fal, występujące dolegliwości. Na podstawie wyrywk ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. potylicznego komory bocznej lewej, pojedyncze, hyperintensywne w sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ognis ... Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych .. potylicznym oraz na sklepistości po prawej. Obustronne w strukturach głębokich pojedyncze drobne ogniska hypodensyjne średnicy do 5mm - najpewniej naczyniopochodne. Nie stwierdza się cech krwawienia wewnątrzczaszkowego. Uklad komo ...

Małe guzki na głowie przy łuszczycy .. potylicy, mogą to być wyczuwalne węzły chłonne. Inna możliwość to włókniaki czy tłuszczaki. W razie wątpliwości najlepiej udac się do lekarza POZ. ... Życie z tętniakiem tętnicy środkowej mózgu .. potylicznym prawym. Zaproponowano mi w szpitalu embolizację, ale nie wyraziłam zgody na przeprowadzenie zabiegu, bo za bardzo się bałam. Jak powinnam dalej postępować. Obecność tętniaka w mózgu to ryzyko wystąpienia krwawienia pod ... Życie z kostniakiem potylicy .. potylicy. Najczęściej powoduje bóle głowy, wtedy doraźnie można zastosować dostępne leki przeciwbólowe ( apap, ibuprom ). Należy rozważyć usunięcie zmiany, jeśli są do tego wskazania. ...

Ból w potylicy przy zwyrodnieniu kręgów szyjnych .. potylicy przy schylaniu głowy, jak również przy unoszeniu ramion do góry. Neurolog stwierdził, że nie jest to powód do zmartwień, bardzo mnie to jednak niepokoi. Jakie badania powinnam zrobić? Prawdopodobnie opisane objawy mają zw ... Zmiany w okolicach centralno-skroniowo-politycznych u dziecka .. potylicznych składa się z fal alfa 8Hz o ampl. do 70uV. Rz - słabo zaznaczona. Zapis o zmianach zlokalizowanych w okol. centralno - skroniowo - politycznych obustronnie, z przewagą strony prawej pod postacią poj. i grup fal ostryc ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. potylicznego komory bocznej lewej widoczna pojedyncza, ogniskowa zmiana o charakterze degeneracyjno - demielinizacyjnym, naczyniopochodnym średnicy ok. 4mm. Pozostała część istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy n ...

Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych i klinowych. Badanie EEG prawidłowe - nic nie wykazano. Obecnie synek przyjmuje Depakine. Czy po pow ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. potylicznej, na dł. ok. 16mm. W obrębie otworu cremitomijnegoo, nadoponowo widoczna przestrzeń płynowa wielkości ok. 24 x 20 x 25mm. W porównaniu do badania poprzedniego z dnia 07 - 10 - 2009r, przestrzeń uległa powiększeniu. Poza ... Poszerzone rogi potyliczne komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny .. potyliczny. Co oznaczają te zmiany? Co mi jest? Jak mogę pozbyć się bólów głowy? Może to być tzw. wariant normy. Jednak jeśli występują bóle głowy, które w dodatku nasilają się to nie można wykluczyć utrudnionego odpływu płynu móz ...

Apatia, pogorszenie pamięci i koncentracji, kołatania serca oraz ucisk w głowie .. potylicy ! Tylko kiedy dotykam. Wystarczy lekko dotknac wlosów w tym miejscu i czuje taki jakby nerwowy ból. Nie jest on silny ale jest! Czy mozliwe jest ze cos tam mi sie moglo zrobic i po dluzszym czasie moze miec to powazniejsz ... Nieregularny rytm alfa w odprowadzeniach ciemieniowo-potylicznych .. potylicznych oraz szybką i niskonapieciową czynność beta w odprowadzeniach czołowych. Co oznacza ten wynik? Na podstawie samego opisu nie jestem w stanie nic konkretnego powiedzieć. Może to oznaczą chorobę, w zależności jakie obja ... Stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych .. potylicznych i skroniowych tylnych oraz środkowych z tendencja do napadowości. Czy to oznacza, że mam padaczkę? Nie napisała Pani co to dokładnie za zmiany. Nie muszą one jednak oznaczać padaczki, u wielu osób z padaczką zapis EEG ...

Bóle i zawroty głowy wskutek obniżonych migdałków móżdżku .. potylicznego wielkiego.Często mam bóle głowy i zawroty. neurolog mówi że to może być tego przyczyną i byćmoże trzeba będzie dać jakieś wstawki. O co w tym chodzi? ... Ucisk w potylicy przy przeważających falach theta w okolicach czołowych .. potylicy. Lekarz neurolog przepisał mi nootropil i Depakine ( abym nie czuła lekkiego drgania głowy ). Od 3 dni zazywam leki, ale ucisk nie utępuje. Po nootropilu usypiam bez problemu, a miałam być bardziej pobudzona :( Wiem, że b ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. potylicy i nieznaczne drętwienie prawej części twarzy. po kilku kolejnych dniach, wystąpił lekki niedowład kącika ust i delikatne opadanie powieki. do dzisiaj czuję się fatalnie, nie mogę się skoncentrować, lekki ból w okolicach p ...

Jama w istocie białej mózgu i poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych okolic potylicznych .. potylicy. Lekarze, u których byłam nie wiedzą co oznacza jama w istocie białej. Nie wiem co mam robić. Czy to coś poważnego? Co mi jest? Oprócz opisu wyniku badania należy obejrzeć kliszę badania co faktycznie przedstawia wynik. S ... Kłujący ból w potylicy przy ucisku .. potyliczną część głowy. Występuje tylko w jednym miejscu, jest to takie ukłucie, nie miałem żadnych urazów, uderzeń itp. Boję się, że to może być jakiś guz w głowie lub tętniak. Co powinienem zrobić? Najlepiej skonsultować się wpi ... Przewaga rytmów beta i ślady fal alfa w EEG .. potylicznych. Co to oznacza dla mnie? Czy to są prawidłowe wyniki? ...

Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych i klinowych. Badanie EEG przytoczę opis: *Badanie w czuwaniu, przy oczach otwartych czynności bioele ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. potylicznym lewym - odpowiadające niespecyficznym demielizacjom . Ognisko o sygnałach płynowych wie.12x8mm w okolicy prawego hipokompa( odcinkowe poszerzenie pajęczynówki ? - torbielowate ) , poza tym ok . Byłam u lekarza , wykona ... Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. potylicznym prawej komory bocznej* Zmiany malacyjne to zmiany charakteryzujące się rozmiękaniem oraz rozpadem martwych tkanek ( tkanki mózgowej ) wskutek działania enzymów wydzielanych przez prawidłowe komórki otaczające. Przyczyn ...

Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. potylicznym lewym niejednorodne nieznacznie hyperintensywne ognisko w obrazach T1 zależnych i hypointensywne w T2 zależnych p śr 14mm ,ulega wzmocnieniu po dożylnym podaniu kontrastu. Wokół guza lokalny ogrzęk grubosci 18mm .W tró ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. potyliczno - skroniowego głównie podkorowe widoczne liczne hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR ogniska,niektóre hypointensywne w obrazach T1 - zależnych. Największe ognisko w lewym zakręcie przedśrodkowym o ś 10 mm. ... Ciągnący ból po prawej stronie szyi nad obojczykiem .. potylicy promieniujących do czoła ). lekraze powiedzieli mi, że samo zniesienie nie jest przyczyna tych dolegliwości ima to wiele ludzi, a jest albo nabyte ( praca siedząca, pochylona głowa ), albo wrodzone ( od urodzenia ). Czy m ...

Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. potylicznych rejestruje się fale alfa 10,7 - 11,2Hz o amplitudzie do 16uV i serie niskonapięciowych fal beta. Rz obecna. Na tym tle , w okolicach skroniowych rejestruje się niezbyt liczne, pojedyncze i w grupach fale 5 - 6Hz o amp ... Pulsujące bóle głowy w okolicy potylicznej .. potylicy. Początkowo był to ból pulsujący. Teraz już nie mam codziennych bólów, ale sporadyczne. Jednak coraz częściej zauważam, że mam problemy z układem pokarmowym. Czy te problemy mogą być związane z ciśnieniem? Jak sprawdzić c ... Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. potylicznych. RZ ( + ). W odprowadzeniach czołowych występuje niskonapięciowa czynność beta. Nakładają się polimorficzne grafoelementy ostre nasilające się przy HV. FS bez istotnego wpływu na zapis. Orzeczenie: Liczne grafoelement ...

Przyczyny udaru mózgu .. potylicznej,obejmujące głównie korę mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne przebyte ognisko naczyniopochodne w dolnej części lewego wzgórza Wtórne poszerzenie trójkąta komorowego i rogu skroniowego lewej komory bocznej W ... Leczenie blokady stawu głowy .. potyliczny? Należy rozważyć rehabilitację, na którą skieruje Panią ortopeda lub lekarz rodzinny. ... Rytm alfa w odprowadzeniach ciemieniowo-potylicznych .. potylicznych skłata się z rytmualfa 9,8 - 10,7 c/s o amplitudzie do 50uV oraz serii niskonapięciowego rytmu beta. Rz obecna Hv i Fs nie aktywuje EEG. Orzeczenie: zapis EEG prawidłowy. Bardzo proszę o pomoc ponieważ ubiegam się o p ...

Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. potylicznego wielkiego. badania krwi , morfologia, biochemia itp w normie. Płyn mózgowo rdzeniowy - wynik prawidłowy. czekam na wynik na Boleriozę. Po wyjściu ze szpitala odczuwam nadal niemoc w nodze, prawej też ale nie tak mocno ... Bolesne guzki na głowie .. potyliczne, tłuszczaki lub włókniaki. Najlepiej zgłosić się osobiście do lekarza POZ. ... Ogniska wysokiego sygnału w obrębie istoty białej okolic ciemieniowych .. potylicznych komór bocznych - obraz niecharakterystyczny - zmiany degeneracyjne/ demielizacyjne. Konieczna weryfikacja w badaniu kontrolnym. Poza tym obraz tkanki mózgowej oraz przestrzeni płynowych w badaniu MR bez widocznych zmi ...

Ból potylicy po wstrzymaniu kichnięcia .. potylicy. Ból nie ustąpił i trwa już czwarty dzień. Uważam, że to niepokojące. Co to może oznaczać? Do jakiego lekarza powinienem się zgłosić? Jeśli brak innych objawów tj. nudności, wymioty, zaburzenia równowagi to prawdopodobnie ... Zmiany izointensywne w mózgowiu .. potylicznych komór bocznych jak poprzednio. Co oznaczają zmiany izointensywne ponieważ córka zawsze miała zmiany ale hiperintesywne. Proszę o odpowiedź martwię się. Czy powinnam isc do neurologa prywatnie. Co to znavzy izointesywn ... Ucisk pomiędzy czołem a środkiem głowy i pieczenie nosa .. potylicy. Czasem piecze mnie w nosie. Czy to mogą być problemy z ciśnieniem? Oprócz tego często czuję jak między łopatkami przechodzi prąd do pięt, towarzyszy temu ból kręgosłupa. Ostatnio miałem dosyć niskie ciśnienie, innych dol ...

Mechanizm przeciwuderzenia przy urazie głowy .. potylicznej. Bóle głowy mogą występować 7 - 14 dni. Warto aby bezpośrednio po urazie zbadał chirurg i neurolog. Należy stosować leki przeciwbólowe i dużo wypoczywać w łóżku, oszczędzać wzrok. ... Rokowania przy zapaleniu opon mózgowych, krwiaku śródmózgowym i sepsie .. potylicznej. Niestety, po operacji, został mu niedowład prawej strony, do tego nie mówi, ale nas poznaje. Czy dzięki rehabilitacji wróci do zdrowia? Nie ukrywam, że stan Pana taty jest bardzo ciężki, nawet nie znając wszystkich in ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. potylicznego komory bocznej lewej,trójkąta komorowego po stronie lewej oraz w istocie białej obu płatów czołowych drobne , punktowate obszary podwyższonego sygnału w obrazach FLAIR i T2 , izointensywne w obrazach T1 ,nie ulegające ...

Bóle głowy po silnym zdenerwowaniu .. potylicy. Tata od jakiegoś czasu bierze leki na nadciśnienie. Czy jest możliwe, aby skutek zdenerwowania utrzymywał się tak długo? Co powinnam zrobić? Czy objawy przejdą tacie same? Jeśli bóle głowy są bardzo nasilone to radzę uda ... Zmiany napadowe w prawej okolicy skroniowej w EEG .. potylicznych oraz srodkowo i tylnio skroniowych w pozostałych okolicach wystepuja z mieszanina fal thela 4 - 7 Hz ampl. do 40uV i fal alfa. w razie uV pojawiają sie w prawej okolicy skroniowej napadowe fale alfa o ampl. 70 - 100uV ... Ból w potylicy i ból oczu po wyjściu na dwór z mokrymi włosami .. potylica i nie wiem czy to jest przyczyna Co jakis czas mi to wraca i boli mnie tylko z tylu glowy i mam uczucie jakbym miala nabrzmiala glowe z tylu potylica i troszke wyzej Ostatni tez bolaly mnie od tego oczy Mialam wrazenie ta ...

Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu .. potylicy. Lekarz powiedział, że przyczyną jest nie do końca dobrze rozwinięty mózg. Co mi jest? Co oznacza dla mnie wynik badania i diagnoza lekarza? Wszystko zależy od wieku, najpewniej nie musi mieć to wielkiego przełożenia klin ... Bóle głowy i szczęki przy zmianach w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowo-potylicznych .. potylicznych po stronie prawej. Co to oznacza? Niestety nie potrafię odpowiedzieć Pani co wynika z tego zapisu. Warto wykonać jeszcze MR głowy do pełni diagnostyki. Niewątpliwie jednak występuje związek dolegliwości bólowych a zmi ... Kilkudniowe bóle z prawej strony głowy .. potylicznej mogą oznaczać powiększone węzły chłonne. Najlepiej skontaktować się jutro z lekarzem osobiście. ...

Zmiany degeneracyjno-dehydratacyjne i osteofity na odcinku szyjnym .. potylicznej, zawroty głowy, drętwienie lewej ręki i lewej nogi, uczucie duszności, najgorzej jest w nocy jak śpię oraz w dzień jak siedzę. Ponadto chwilami robi mi się ciemno przed oczami i czuję się tak, jak miałabym zaraz zemdle ... Wrażliwe miejsce na głowie po prawej stronie od potylicy .. potylicy ), przy dotykaniu go, nawet delikatnym np. przy drapaniu, myciu głowy czy opieraniu się o coś, czuję dziwny ucisk i delikatny ból. czasami się to nasila i nieprzyjemny ucisk czuję przy nawet najdelikatniejszym dotyku, a c ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ