L5 S1 niedowład

neurologiczne.pl & L5 S1 niedowładBadanie układu ruchu .. niedowładu. W przypadku wzmożonego napięcia mięśniowego przyczyna może wynikać z uszkodzenia układu piramidowego lub pozapiramidowego ( układy ruchu, przekazujące informacje o czynnościach ruchowych z mózgu do mięśni ). Zaś przy j ... Mózgowie .. niedowładów ( osłabienia mięśni ) lub porażenia ( niemożność wykonywania ruchu ) kończyn, a nawet może ujawniać się zaburzeniami osobowości. Płat ciemieniowy odbiera doznania czuciowe. W przebiegu uszkodzenia tego płata pojawia si ... Krwiak nadtwardówkowy .. niedowład połowiczy ( niemożność poruszania kończynami ), poszerzenie źrenicy oraz brak jej reaktywności po stronie krwiaka, zaburzenia postawy lub osłabienie siły mięśniowej po stronie przeciwnej do urazu, zwolnione tętno. Rozpoz ...

Krwiak podtwardówkowy .. niedowładu połowicznego ( niemożność poruszania kończynami ), zaburzenia chodu, zaburzenia mowy, poszerzenie źrenicy i brak jej reaktywności po stronie krwiaka, spadek tętna, zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, śpiączka. Pr ... Złamania podstawy czaszki .. niedowładu nerwów czaszkowych unerwiających mięśnie gałki ocznej ), porażenie mięśni mimicznych twarzy, zaburzenia wydzielania śliny, zaburzenia smaku, szum w uszach, poszerzenia żył spojówki i gałki ocznej. Diagnostyka złamań pod ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. niedowładu kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy. Wystąpić mogą również zaburzenia chodu, zawroty głowy, omdlenia, przemijająca niepamięć, które nie są objawami charakterystycznymi. Leczenie TIA W przypadku zwężenia tętnicy ...

Udar niedokrwienny mózgu .. niedowład, zaburzenia czucia po stronie przeciwnej. Wystąpić mogą również nietrzymanie moczu, zaburzenia mowy, zaniedbywanie strony przeciwległej, zaburzenia zachowania, apatia. Zamknięcie tętnicy środkowej mózgu prowadzi do niedo ... Krwotok śródmózgowy .. niedowład czterokończynowy, a przy przebiciu do układu komorowego nawet śmierć. Rozpoznanie ustala się w oparciu o objawy neurologiczne, tomografię komputerową ( CT ), angio - CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypa ... Krwotok podpajęczynówkowy .. niedowład połowiczy, zaburzenia mowy. Diagnostyka krwotoku podpajęczynówkowego Podstawowym badaniem wykonywanym przy podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego jest tomografia komputerowa ( CT ), szczególnie w początkowym okresie or ...

Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. niedowład połowiczy ( zmniejszenie siły i ograniczenie zakresu ruchów po jednej stronie ciała ), zaburzenia czucia, zaburzenia funkcji nerwów czaszkowych ( np. drętwienie twarzy ), wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Przebieg może b ... Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. niedowład ( zmniejszenie siły i zakresu ruchów ) połowiczy po przeciwnej stronie do znamienia na twarzy, napady padaczkowe często oporne na leczenie przeciwpadaczkowe, opóźnienie rozwoju umysłowego, jaskra, zaburzenia widzenia, za ... Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. niedowładów, zaburzeń mowy ) i przyspieszyć powrót do zdrowia. Rokowanie zależy od czynnika etiologicznego, stanu ogólnego, wieku chorego i odporności organizmu. Śmiertelność występuje w 20 proc. przypadków. Duże znaczenie w zapob ...

Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. niedowłady, czyli niemożność wykonania ruchu kończynami. Możliwe powikłania choroby to wodogłowie, porażenie nerwów czaszkowych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Ataksja .. niedowładów ). Wyróżnia się ataksję móżdżkową i rdzeniową ( tylnosznurową ). Ataksja móżdżkowa Móżdżek reguluje napięcie mięśniowe i równowagę ciała, powoduje, że ruchy są płynne i ekonomiczne. Jego uszkodzenie prowadzi do zaburze ... Zespół Guillaina-Barrego .. Niedowład mięśni może przybrać postać uogólnioną. Odruchy ścięgniste ulegają osłabieniu lub zanikają. W rzadkich przypadkach dochodzi do zajęcia układu oddechowego, częściej do porażenia nerwu twarzowego. Leczenie zespołu Guillana ...

Zespoły nerwów czaszkowych .. niedowładem jednostronnym z zajęciem nerwu twarzowego ( VII ) i podjęzykowego ( XII ). Pojawia się przy lokalizacji procesu chorobowego w półkuli mózgu po przeciwnej stronie do występujących objawów ( udar, guz ). Zespół skrzydła ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. niedowładami, ruchami mimowolnymi, zaburzeniami mowy. Przyczyną są przebyte zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, urazy głowy, przewlekłe choroby metaboliczne, kiła czy choroba Alzheimera. Zespół wieńcowo - mózgowy to stan ... Neurochirurgiczne leczenie dystonii .. niedowład, zaburzania widzenia połowicznego, zaburzenia czucia, funkcji poznawczych oraz przemieszczenie elektrody czy stan zapalny wynikający z obecności ciała obcego, czyli elektrody. Dorota Kozera Literatura: 1 ) M. Harat: Neur ...

Neurochirurgiczne leczenie drżenia samoistnego .. niedowład połowiczy, zaburzenia czucia, zaburzenia połykania, zaburzenia mowy. Dorota Kozera Literatura: 1 ) M. Harat: Neurochirurgia czynnościowa . ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. niedowład, zaburzenia mowy, pamięci, ubytki w polu widzenia, zakażenia. Dorota Kozera Literatura: 1 ) M. Harat: Neurochirurgia czynnościowa . ... Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona .. niedowładu, zaburzeń połykania i mowy, zaburzania widzenia połowicznego, zaburzenia czucia, splątania, zaburzenia pamięci, funkcji poznawczych, także przemieszczenia elektrody czy stanu zapalnego wynikającego z obecności samej ele ...

Wylewu do mózgu u starszej osoby .. niedowład kończyn może się utrzymać stale. ... Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. niedowład kończyn. Poza tym zaniki korowe mogą być typowe dla wielu podeszłego. ... Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. niedowładów, zaburzeń mowy, wzroku itp. Nic co mogłoby wskazywać na udar. Nie mam też padaczki. Czy są jeszcze jakieś inne wskaznia do angio, nie wymieniane powszechnie? W zapisie EEG opisano wyładowania napadowe, a jednym z główn ...

Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. niedowładu nerwu twarzowego i opadania kącika ust, co objawia się ślinotokiem. Istnieje możliwość, że to płynotok, należy zrobić badania obrazowe mózgu najlepiej rezonans magnetyczny oraz badanie laboratoryjne płynu, który wycieka ... Zwyrodnienie kręgosłupa a praca fizyczna .. niedowładu kończyn dolnych i zaostrzenia dolegliwości bólowych. ... Chwilowy bezwład palców nóg i rąk .. niedowłady kończyn to bardziej prawdopodobne, że jest to sprawa nerwowa. Jednak warto wykonać MRI odcinka szyjnego kręgosłupa, aby wykluczyć inną przyczynę tych dolegliwości. ...

Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. niedowład kończyn lub znaczne dolegliwości bólowe warto skonsultować się z neurochirurgiem. ... Zaburzenia łaknienia, ciągła senność oraz depresja po udarze niedokrwiennym mózgu .. niedowład kończyn górnych, słabe prostowniki grzbietu oraz głowy oraz ogólną zaburzoną potrzebę wykonywania czegokolwiek. Wydaje się, że również cierpi na niedowidzenie połowiczne ( lewa strona ). Jakie mogą być rokowania, jak reh ... Zaburzenia ruchowe i oddawania moczu .. niedowład stopy prawej, stan po dyscektomi L4/L5 i L5/S1 Leczenie hemilaminektomia L5 prawostronna. Po tych operacjach byłam na miesięcznej rehabilitacji na oddziale rehabilitacji neurologicznej gdzie stwierdzono zespół ogona końs ...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypukliny i naczyniak w trzonie .. niedowład kończyn dolnych zaburzenia czucia. ... Torbiel okołokorzeniowa Tarlova .. niedowład to trzeba pomyśleć o skutecznym leczeniu, w tym operacyjnym. Generalnie torbieli Tarlova standardowo się nie operuje. Jednak jeśli występuje w odcinku piersiowym i są objawy neurologiczne to trzeba się skonsultować z neu ... Torbiele w odcinku szyjnym kręgosłupa .. niedowład. Dopiero wtedy będzie można zaproponować leczenie. ...

Usunięcie zeza przy wodogłowiu .. niedowładu nerwów okoruchowych i wtedy trzeba leczyć wodogłowie. Jednak jeśli zez jest niezależny do wodogłowia, tzn. spowodowany wadą mięśni okoruchowych to wtedy leczenie okulistyczne może być skuteczne. Trzeba zatem zdiagnozowa ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. niedowład lewostronny dłoń, noga teraz, lekko twarz. Wynik: mnogie drobne ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn Badanie MR głowy wykazało w prawej okolicy skroniowo - potyliczno - ciemieniowej, w warstwach od dolno - do nadkomorowych rozległą strefę hiperintensywną w obrazach T - 2zależnych i sekwencji FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin ...

Porażenie lewej strony ciała, obrzęk mózgu z krwiakami po wypadku .. niedowład może być odwracalny? Jestem studentką fizjoterapii, co mogłabym na tym etapie robić w zakresie rehabilitacji? Jeśli chodzi o ewolucję krwiaka to ok. 3 tygodni trwa jego ewolucja. Najważniejsze jest jednak to co się zrobi ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. niedowład lewej strony ciała ( przede wszystkim lewa noga ) z zachowaną siłą w lewej ręce, ogólne zmęczenie i bóle głowy w okolicy czoła po stronie lewej. Ciśnienie ok. 130/90mmHg oraz wysoki cholesterol ok. 240 ( ostatnio spadł d ... Jama malacyjna w mózgu .. niedowład prawej strony ciała. Ostatnio miała wykona KT głowy. Chciałabym się dowiedzieć co oznacza: podkomorowo w lewej półkuli mózgu w obrębie wzgórza i wyżej w obrębie wieńca promienistego widoczna jama malacyjna o max. wymiara ...

Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. niedowład prawej ręki. Diagnoza Zespół Parkinsona. Po lekach nie było żadnej poprawy. Dziś mam wyniki badania MR głowy w sekwencji SF,SFE w obrazach T1/ax/,T2/sag,ax,cor/,irFSE/ax/ oraz DWI/ax/ Cechy umiarkowanego zaniku korowo - ... Przepuklina kręgosłupa a aktywność fizyczna .. niedowładu i zaburzeń oddawania moczu. Jeśli tych objawów nie ma to zmiany w kanale mogą się cofnąć podczas rehabilitacji. Zatem decyzja zelży głownie od Pana. ... Ból kręgosłupa i dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. niedowładu Leki p/bólowe nie przeszkadzają w rehabilitacji, najważniejsza jest gimnastyka i basen. ...

Padaczka urazowa .. niedowładem prawostronnym i afazją motoryczną. Pół roku później dostał pierwszego ataku padaczki urazowej. Leczy się w Poradni Padaczkowej. Nie może mieć uzupełnienia kości sklepanie czaszki, ponieważ jak powiedział lekarz neurolo ... Lekki niedowład lewej nogi po punkcji lędźwiowej Mam częste uczucie przechodzącego prądu, mrowienia w dolnej lewej kończynie, zwłaszcza przy wysiłku, do tego obniżenie sprawności i wytrzymałości owej kończyny. Co oznaczają takie objawy? Moje pytanie motywuje tym iż powyższe dole ... Przepuklina z uciskiem worka oponowego .. niedowład kończyn, czy zaburzenia oddawania moczu. Ból jest objawem subiektywnym i o operacji decyduje sam chory o ile spełnia kryteria kwalifikacji. ...

Mniejsze oczko u niemowlęcia .. niedowładem nerwu okoruchowego, jednak potrzebne jest aby w takim przypadku zbadał syna okulista i neurolog. ... Angiopatia amuloidowa .. niedowład rąk i nóg ). Czy obie te choroby mają coś wspólnego z odkładaniem się białka? czy powinnam zrobić sobie jakieś badania? Nie poinformowałam lekarzy o chorobie mojej siostry jak zmarła mi mama. Angiopatia amyloidowa może b ... Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. niedowład prawostronny i afazja ) z badania histopatologicznego nie udało się postawić rozpoznania,obraz kliniczny sugeruje złośliwą postać glejaka. Syn przeszedł 4 cykle silnej chemioterapii. W ostatnim RM sprzed 3 miesięcy progr ...

Rehabilitacja twarzy przy głębokim niedowładzie nerwów .. niedowład lewego nerwu VII i VI. Jak rehabilitować twarz? Są różne metody neurorehabilitacji, najlepiej zgłosić się do oddziału neurorehabilitacji. Samemu można ćwiczyć mięśnie mimiczne twarzy np. w lustrze, ale inne metody stymul ... Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. niedowładami. Miałam robiony rezonans i wykryto u mnie hipoplazję tętnicy kręgowej. Lekarze powiedzieli mi, że nie trzeba z tym nic robić. Przez dwa lata się męczę. Miewam mocne bóle głowy po lewej stronie. Ostatnio mój stan się n ... Objawy odległe krwawienia podpajęczynówkowego .. niedowłady, zburzenia koncentracji i uwagi, ale każdorazowo ocena sytuacji zależy od indywidualnej sytuacji. ...

Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. niedowład może być spowodowany zmianą w mózgu jednak wtedy widoczne jest to w MRI. ... Poród po pęknięciu naczyniaka podpajęczynkownego .. niedowład lekarz mówiąże to był niedokrwienny udar mózgu ale ja w to nie wierzę ,obecnie jestem po jednym nzświetlaniu tego co zostało nie zostało poklejone, czekam na następne naświetlanie, ... Paraparesis spastica inferior vasogenes .. niedowład spastyczny kończyn dolnych pochodzenia naczyniowego. dziekuje Neuron.czy jestes w stanie powiedziec cos wiecej na ten temat?interesuje mnie wlasnie przyczyna tego niedowladu.....co to znaczy pochodzenia naczyniowego? Bra ...

Solarium po wirusowym zapaleniu mózgu i rdzenia .. niedowład kończyn dolnych. Wyniki rezonansu są bardzo dobre, bez żadnych zmian ogniskowych : ) Nic mi nie dolega, jestem ogólnie zdrowa. Moje pytanie dotyczy korzystania z solarium? Czy już mogę, czy jeszcze się wstrzymać? Myślę, ... Niedowład prawej reki po wylewie Witam ! moja mama w podruzy zasnela podpierajac glowe prawa reka , po jakiejs chwili po przebudzeniu stwierdzila ze nie ma czucia w prawej rece.Natychmiast pojechala do szpitala zrobiono badania i stwierdzono wylew ,powiedziano ze ... Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce Witam, Mój problem jest bardzo złożony. Jestem pod opieką neurologa, ale niestety jest to bardzo grubiański w obyciu lekarz, który nie ma dostatecznej wiedzy ,a przede wszystkm chęci ,aby udzielić mi odpowiedzi na moje pytania. Ro ...

Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. Niedowład połowiczy lewostronny. Orientacja auto - i allopsychiczna prawidłowa. Pacjent niespokojny, okresy nadmiernego pobudzenia przeplatane są okresami spowolnienia, braku aktywności, kontakt logiczny niepełny. Z relacji żony w ... Zaburzenie równowagi oraz niedowład stopy i ręki po podróży samolotem Witam, jakiś tydzień temu wróciłem z grecji. na poczatku, drugi dzien po powrocie zacząłem się potykać olewą nogę, przed wczoraj po kolacji u znajomych i lampce wina zaczął sie problem - lewa noga i lewa ręka są jakby nie o końca ... Krwiak mózgu po wypadku .. Niedowład jednej strony ciała. Stłuczenie oczodołu prawego średnicy 5x3cm. Miażdzyca dużego stopnia tętnicy wieńcowej serca i aorty. Miażdżyca zamykająca tętnicę wieńcową, ramię okalające i zstępujące. Przerost mięśnia sercowego, ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. niedowładu połowiczego lewostronnego a nastepnie prawostronnego, zaburzenia czucia głębokiego z objawami ataksji tylnosznurowej. W MRI na poziomoie C1 i C2 zmiana o wysokim sygnale MR w czasieT2 zależnym i STIR o wym. 23 x 7. Po p ... Lewostronna skolioza przejścia piersiowo-lędźwiowego .. niedowład kończyn lub bardzo silny zespół bólowy to warto zastanowić się na leczeniem operacyjnym. W innym wypadku pomocna może być rehabilitacja. Zgadzam się z przedmówcą. Zeby nie narazac sie na leczenie operacyjne warto isc na ... Nagły niedowład kończyn Kobieta 37 lat, bez istotnej przeszłości chorobowej nagle w ciągu 15 - stu minut straciłą władze w rękach i w nogach. Czuje dotyk i ból ale nie czuje ciepła i zimna. Wykonane TK głowy nie wykazało zmian. W pierwszym szpitalu stwie ...

Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. niedowładami. Miałam robiony rezonans i wykryto u mnie hipoplazję tętnicy kręgowej. Lekarze powiedzieli mi, że nie trzeba z tym nic robic. Przez dwa lata się męczę. Miewam mocne bóle głowy po lewej stronie. Ostatnio mój stan się n ... Chwilowe niedowłady ręki po urazie głowy .. niedowład lewej ręki i lewej strony twarzy. Niedowłady te mają dziwny przebieg. Twarz lekko wykrzywiona, mowa spowolniona i bełkotliwa, niedowład lewej ręki i dłoni ( brak czucia ). Z tego co ja zaobserwowałam, niedowłady trwają n ... Operacja i sport przy dyskopatii pourazowej .. niedowłady, bóle podbrzusza, pleców.... Objawy nasilały sie i łagodnialy. Ostatecznie trafilam do lekarza rodzinnego, potem do neurologa a niedawno zrobiono mi TK odcinka lędźwiowego. Wizyte u moje neurolog mam dosc odległa, dlate ...

Brak stabilizacji po operacji poszerzenia kanału kręgowego lędźwiowego .. niedowład kończyn dolnych ze stopotrząsem, rzepkotrząsem i obustronnym dodatnim obj. Babińskiego. Reoperowano stwierdzono krwiak uciskający worek oponowy na poziomie L4 - L5,L5 - S1. worek oponowy siny pulsujący. Poszerzono zachył ... Uszkodzenie nerwów po amputacji palców .. niedowład od łokcia...badanie EMG wykazało ciężkie,aksonalne uszkodzenie nerwów - pośrodkowego,łokciowego i promieniowego na poziomie ramienia...czy to jest odwracalne? czy będę jeszcze ruszała ręką?? błagam o odpowiedź ! Niestety ... Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. niedowład. Padaczke mam 30 lat, nigdy nie robilam rezonansu. Na początku tego roku zrobiono mi rezonans i okazalo się, ze mam ziane w prawym hipokampie. Kilka opinii, jedna nawet,ze to glejak włokienkowy. W tym miesiacu juz mialam ...

Nawracające mrowienie całego ciała .. niedowładu i lekkiego bólu przy poruszaniu. Zwykle zaczynały się od twarzy, stopniowo przechodziły na ręce, nogi, klatkę piersiową, gardło, język - utrudniając przy tym normalne czynności takie jak chodzenie, ruszanie się, oddycha ... Obustronny zespół piramidowy z ataksją czterokonczynową o nieznanej etiologii .. niedowłady ( osłabienie siły mięśniowej ), wzrost napięcia mięśni, obecność objawów patologicznych. Natomiast ataksja to zaburzenie ruchu polegające na wykonywaniu nieskoordynowanych ruchów. Nie znam przyczyny więc trudno mi powie ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. niedowładu mam dziwne drętwienia w kończynie niewładnej dolnej, gdy chodze troche dłużej zaczzyna mi drętwieć noga i mam napięcia mimowolne np. pięta ucieka mi na bok ( kiedyś zwichnę nogę przez to ) , proszę błagam napiszcie co m ...

Wysiłek fizyczny po udarze niedokrwiennym mózgu .. niedowładów. Dziadek powinien nadal być rehabilitowany, a przynajmniej ktoś powinien z nim jeszcze podobne ćwiczenia wykonywać lub mobilizować go, aby sam je wykonywał. ... Ryzyko powikłań po operacji kręgosłupa szyjnego .. niedowładów istnieje. Zostanie Pani poinformowana o wszelkich powikłaniach, jednak takie powikłania zdarzają się bardzo bardzo rzadko, a prawo wymaga udostępniania takiej wiedzy ( wszystkich możliwych powikłań ) przed zabiegiem. D ... Niedowład spastyczny kończyn dolnych .. niedowład spastyczny kończyn dolnych. Wszystkie badania robione do tej pory, wyszły dobrze. Nie znamy przyczyny choroby brata. Czy jest możliwa rehabilitacja? Jaka? Jakie są szanse, że brat dojdzie do pełnej sprawności? Tak, rehab ...

Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. niedowładem połowicznym strony lewej. Oprócz tego cierpię na silne bóle kręgosłupa, cierpną mi ręce, czuję ból w nogach. Często słabnę. Po odzyskaniu świadomości zalewa mnie fala gorąca. Co mi jest? Czy te objawy są ze sobą powiąz ... Rehabilitacja przy zaburzeniach mowy po udarze krwotocznym .. niedowładem połowicznym i zaburzeniami mowy. Przez miesiąc byłam w sanatorium. Dziś już normalnie chodzę i mówię. Czasem tylko pojawiają się krótkotrwałe problemy z mową, czy nadal mam się rehabilitować, czy teraz już samo wszystk ... Uszkodzenie nerwu promieniowego podczas operacji zespolenia kości ramieniowej .. niedowład nadgarstka i palców prawej ręki. Proszę o rady, jak to leczyć i rehabilitować? Może jest jakiś dobry specjalista, który mógłby mi pomóc? ...

Opóźnione pojawienie się skutków udaru mózgu .. niedowład prawej strony. Od kilku miesięcy bardziej zarzuca prawą nogą niż wcześniej i bardzo pogorszyło mu się pole widzenia. Lekarka powiedziała, że mogą to być skutki udaru. Czy to możliwe, aby prawie po dwóch latach od udaru w ... Charakterystyka Zespołu Guillain-Barre .. niedowład ). Prawidłowe leczenie powoduje poprawę stanu i wyzdrowienie. Mogą występować nawroty. Mój synek zachorował nagle gdy miał 11 miesięcy. W ciągu 5 dni nastąpiła wiotkość całego ciała, zniesienie wszystkich odruchów ( ! ), ... Postępowanie w przypadku porażenia nerwu twarzowego .. niedowład zaopatrywanych mięśni twarzy, nadwrażliwość słuchu, spadek wydzielania łez i śliny, zaburzenia smaku. Przyczyną jest najczęściej infekcja wirusowa, rzadziej niedokrwienie nerwu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, uraz. Dia ...

Bóle lędźwiowo-krzyżowe z chwilowym niedowładem kończyn podczas schylania się .. niedowładem kończyn. Po chwili to mija, jednak ból pleców pozostaje. Jakiś czas temu wypadły mi dwa dyski. Co jest przyczyną takiego stanu? Co powinnam zrobić? W jaki sposób można temu zaradzić? Jeśli dochodzi do niedowładu kończy ... Możliwe objawy i skutki krwiaka nadtwardówkowego .. niedowład połowiczny po stronie przeciwnej do krwiaka. Leczenie to najczęściej odbarczenie chirurgiczne. ... Zastrzyki botulinowe na niedowład przy mózgowym porażeniu dziecięcym .. niedowład połowiczy prawostronny. Nie ma większych dolegliwości ani żadnych zmian zwyrodnieniowych. Ma silną spastykę, która utrudnia jej chodzenie. Od niedawna przyjmuje zastrzyki botulinowe. Czy mają szansę jej pomóc? Czy można ...

Problemy z pisaniem i wypadanie długopisu z ręki .. niedowład ręki? Jakie badania powinnam wykonać? Czy są jakieś ćwiczenia pozwalające wrócić ręce do sprawności? ... Niedowład prawej stopy, mrowienie w lewej nodze, wymioty i bóle głowy .. niedowład prawej stopy oraz mrowienia w lewej nodze oraz bardzo mocny ból w lewym pośladku. Prawie cały czas leżę, bo nie mogę stać ani chodzić. Towarzyszą mi przy tych objawach częste bóle głowy,a także wymioty. Co mi jest? W jak ... Sport po udarze mózgu u dziecka .. niedowład prawostronny minął, jednak źle widzi na prawe oko. Jak ona ma teraz żyć? Czy może ćwiczyć na zajęciach z w - fu? Czy może biegać normalnie jak inne dzieci, opalać się? Córka ma 10 lat. Miała paraliż ręki i twarzy, zaburz ...

Drętwienie kończyn, twarzy i głowy, wymioty oraz mroczki przed oczami .. niedowład. Czasem zdarzy mi się wymiotować i pojawiają się mroczki przed oczami. Lekarz stwierdził, że to migrena, ale nie wydaje mi się. Miałem robioną tomografię i EEG, które jednak niczego nie wykazały. CO mi może dolegać ( zaz ... Rehabilitacja otępienia po udarze .. niedowładami to wszystko robi Pani prawidłowo. Ćwiczenie pamięci to najlepsza metoda. Niestety niektórych zmian poudarowych nie da się cofnąć, także zaniki pamięci będą występować. ... Ryzyko przy operacji guza śródrdzeniowego .. niedowład, z drugiej jednak strony powiększający się guz może także prowadzić do niepełnosprawności. Najpewniejsze informacji odnośnie zabiegu uzyska Pani od neurochirurga, który zna dokładne jego umiejscowienie. ...

Opieka nad chorym z padaczką pourazową i niedowładem całego ciała .. niedowład ciała. Czy rehabilitacja może mu pomóc? Czy tata wyjdzie z tego? Jak można mu pomóc? Rehabilitacja powinna wystarczyć, jest ona dostosowana do stanu ogólnego chorego. Nie można też przedobrzyć. Zatem z masażami należy si ... Konieczność operacji przy guzie śródrdzeniowym .. niedowłady. Oczywiście sama operacja także wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego warto udać się po opinię do innego ośrodka zajmującego się leczeniem guzów rdzenia kręgowego. I wówczas ostatecznie zdecydować o operacji. ... Długotrwałość zaburzeń czucia po udarze mózgu .. niedowład prawostronny. Rehabilituję się, jednak cały czas w prawej dłoni mam silne zaburzenia czucia: bóle, ręka jest zdrętwiała, cały czas mrowi. Jak mam się z tym uporać? Czy to minie? Lekarze mnie zbywają... Czy naprawdę nie m ...

Niedowład nóg przy stanie zapalnym rdzenia .. niedowład nóg. Rezonans magnetyczny nic nie wykazał. Punkcja rdzenia wykazała natomiast stan zapalny. Dostał antybiotyk, niestety z nogami jest coraz gorzej. Czy stan zapalny rdzenia może prowadzić do jakiś poważnych powikłań? Naj ... Świąd pośladków, pleców i rąk po zapaleniu mózgu .. niedowład kończyn. Świąd pojawił się od razu w dniu zachorowania i utrzymuje się do dziś. Z czego może to wynikać? Czy są jakieś sposoby na wyleczenie tego schorzenia? Świąd może mieć wiele przyczyn. Może być w tym przypadku związ ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. niedowład prawostronny i dokuczają mi straszne bóle głowy i drętwienie nóg ,zrobiono mi jeszcze test na boreliozę i MR kręgów szyjnych( wyszło ok ) mi tez wyszedł taki sam wynik, tylko ze ja mam pojedyncze drobne ognisko a ty masz ...

Zaburzenia pamięci i niedowład jednej strony ciała po wypadku .. niedowład jednej strony ciała. Nie poznaje bliskich, ma zaniki pamięci. Jaką rehabilitację można zastosować, żeby mu pomóc? Czy odzyska pamięć? Rehabilitację należy ustalać z lekarzami na oddziale. Podczas hospitalizacji odbywa si ... Leczenie połowicznego niedowładu mózgu .. niedowładu mózgu. Co to za schorzenie i czy jest uleczalne? Jakie kroki należy podjąć, aby to wyleczyć? ... Drżenie nóg u dziecka podczas snu a porażenie mózgowe .. niedowładem, zaburzeniem mowy, opóźnieniem umysłowym. W Pani przypadku nie można wykluczyć padaczki. Warto skonsultować się z pediatrą. ...

Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. niedowład lub porażenie połowiczy, zaburzenia koordynacji ruchowej, padaczka oraz nieprawidłowe objawy ogniskowe. Jest to poważny stan zagrożenia życia. ... Ośrodki rehabilitacji w Warszawie dla osób z niedowładem kończyn .. niedowładem kończyn w Warszawie lub w województwie mazowieckim. Jakie placówki są najlepsze? Chcielibyśmy umieścić tam naszą mamę ( ma 64 lata ). Ośrodek może być prywatny. ... Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. niedowład spastyczny kończyn dolnych ( obserwacja w kierunku paraplegii spastycznej ). Pacjent zdrowy a nogi nie chcą chodzić. Konsultacja w Poradni Genetycznej nic nie dała ( nie prowadzą na dzień dzisiejszy żadnych badań w tym k ...

Ośrodek rehabilitacyjny dla osoby z niedowładem po operacji tętniaka .. niedowład prawej strony i czeka na wypis ze szpitala. Chcielibyśmy jak najszybciej przewieźć ją do odpowiedniej placówki i rozpocząć rehabilitację. Najlepiej znaleźć taki ośrodek w okolicy, aby dojazd do Pani mamy był dogodny. Dob ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. niedowład kącika ust i delikatne opadanie powieki. do dzisiaj czuję się fatalnie, nie mogę się skoncentrować, lekki ból w okolicach potylicy utrzymuje się nadal ( 4tyg ). neurolog zlecił rm. dzisiaj odebrałem wyniki. i teraz przec ... Drętwienie twarzy i ręki, zaburzenia widzenia, ból kręgosłupa i niedowład nóg Ostatnio drętwieje mi twarz. Bardzo mnie to niepokoi. Mam przejściowe zaburzenia widzenia, boli mnie kręgosłup, ramię i drętwieją mi ręce oraz nogi. Raz miałam nawet chwilowy brak czucia w oby nogach, przez co nie mogłam wstać. Co ...

Zawroty głowy i niedowład połowiczny lewostronny przy zmianach w płacie skroniowym .. niedowład połowiczny lewostronny. Badania wykazały dwie zmiany w płacie skroniowym oraz jedną w móżdżku. Co to oznacza dla mojego zdrowia? Czy jest możliwy odwrót choroby? Jak wygląda leczenie? ... Niedowład stopy po operacji usunięcia dysku .. niedowład ustąpił i jak wspomóc ten proces!! chcę już działać !! dziękuję Należy rozpocząć rehabilitację ruchową. Lekarz prowadzący powinien Panią na taką właśnie rehabilitacje skierować. Na efekty należy jeszcze trochę poczekać. ... Bóle głowy, zaburzenia pamięci i niedowład ręki po udarze .. niedowład prawej ręki. Co powinienem zrobić? Czy to są trwałe skutki mojej choroby? Czy wrócę do normalności? Najlepiej kontynuować rehabilitację, ćwiczyć w domu samemu, ćwiczyć pamięć. Z upływem czasu dolegliwości powinny ustępow ...

Powrót do zdrowia po zerwaniu sznurów tylnych rdzenia kręgowego .. niedowład połowiczy lewostronny. Martwi mnie fakt, że coraz częściej sztywnieją mi palce dłoni i stopa. Jak długo będę dochodzić do siebie? Czy jest dla mnie szansa na całkowite wyleczenie? Na wstępie powiem tylko, że nie ma takie ... Pozapalny zanik rdzenia u niemowlęcia .. niedowład od nóg w górę. Stwierdzono neuroinfekcję i w jej efekcie nastąpił zanik rdzenia. Co to oznacza dla tego dziecka? Czy zmiany są nieodwracalne? Co należy zrobić? ... Botoks przy leczeniu paraliżu po udarze .. niedowładu spastycznego można stosować toksynę botulinową. Inną metodą jest rehabilitacja i leczenie baklofenem. ...

Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej .. niedowład lewostronny i parestezje węchowe ). Czy można zrobić coś więcej? ... Skuteczność rehabilitacji przy niedowładzie kończyn wskutek glejaka w mózgu witam mam pytanie moja siostra od 8 lat ma choruje na guza mozgu glejaka od lutego przestala sama chodzic nie miala czucia w nodze i rece po operacji czucie wrocilo czy jest mozliwosc ze po rehabilitacji stanie na nogi prosze o od ... Czas rehabilitacji przy niedowładzie po wirusowym zapaleniu mózgu .. niedowład jednostronny w postaci zaciśniętej dłoni, skrzywionej stopy i lekkie problemy z mową. Czy takie zmiany są odwracalne? ...

Niedowład połowy ciała przy zanikaniu komórek nerwowych w mózgu .. niedowład lewej strony ciała, zaburzenia równowagi, bóle głowy, siostra nie może mówić. Lekarze nie wiedzą jakie leczenie zastosować, na razie bierze leki na chorobę Parkinsona, ale nie pomagają jej. Na co choruje moja siostra? Ja ... Silny ból oczu i głowy przy chorobie zatok .. niedowład, drżenie rąk nie wiążą się prawdopodobnie z zapaleniem zatok. Warto, zgłosić te problemy neurologowi, rozważyć dalszą diagnostykę tj. mr głowy. ... Rokowania przy zapaleniu opon mózgowych, krwiaku śródmózgowym i sepsie .. niedowład prawej strony, do tego nie mówi, ale nas poznaje. Czy dzięki rehabilitacji wróci do zdrowia? Nie ukrywam, że stan Pana taty jest bardzo ciężki, nawet nie znając wszystkich informacji. Posocznica z zapaleniem wsierdzia a ...

Zaniemówienie i osowiałość przy podejrzeniu udaru mózgu .. niedowład lewej strony. Niedawno zachorował na zapalenie płuc i miał operacje na staw. Niedawno trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Po badanach nie stwierdzono u niego udaru. Jednak od momentu powrotu do domu, tata nic nie mó ... Operacja przy niedowładzie nogi wskutek naderwania włókna nerwu strzałkowego Coś dosyć głęboko wbiło mi się w nogę. Przy tej okazjo naruszony został mój nerw strzałkowy i teraz nie mam władzy w stopie. Palcem dużym ruszam, ale tylko w gore a pozostałymi na dol i do góry. Lekarz stwierdził, że mam naderwane ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. niedowład lub porażenie połowicze, padaczka, zaburzenia mowy czy upośledzenie umysłowe. Leczenie jest zatem objawowe. ...

Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. niedowład lewej kończyny dolnej . Po rehabilitacji stan uległ poprawie . Wszystko jest dobrze , ale z tego względu ,że siostra mojego męza ma SM poprosiliśmy o rezonans i wyszło * w prawej półkuli mózgu na wysokości trójkątów komo ... Operacyjne wydłużenie ścięgna Achillesa u dziecka .. niedowład połowiczny prawostronny. Synek ma również przykurcz oraz skrót ścięgna Achillesa. Mamy możliwość wydłużenia ścięgna operacyjnie. Synek ma 3,5 roku. Czy dla niego taka operacja będzie niebezpieczna czy jest szansą na to, ... Umiarkowany stopień niepełnosprawności przy schorzeniach kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego .. niedowłady rąk i drętwienia. Od roku nie pracuję, ale ból nie przechodzi. Mam w orzeczeniu napisane lekki stopień niepełnosprawności. Czy przy tego typu schorzeniach można uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu? O zmianie stopn ...

Niedowład ręki po zapaleniu mózgu i śpiączce .. niedowład ręki. Co powinienem zrobić? Czy istnieją jakieś zabiegi likwidujące ten niedowład? Niestety takie objawy, jako powikłanie przebytego zapalenia mózgu mogą występować już trwale. Może spróbować Pani kolejnej zapewne już re ... Niedowład i drętwienie dłoni W dzieciństwie miałam zwyrodnienie stawu biodrowego. Od pewnego czasu często drętwieją i puchną mi dłonie. Nie mogę wtedy utrzymać długopisu ani zawiązać sznurówek itp. Dużo pracuję przy komputerze. Czy to może być przyczyna? Odrę ... Rehabilitacja po udarze mózgu z niedowładem połowicznym .. niedowładzie lewej połowy ciała, ale niestety nie może samodzielnie funkcjonować. Co robić dalej? Gdzie szukać rehabilitacji, sanatorium czy im podobnych? Jak powinno się w takim przypadku postępować? Niestety nie mogę zajmować si ...

Wyleczenie stwardnienia rozsianego w początkowym stadium choroby .. niedowład nóg. Badanie RM wykazało obszary hyperintensywne, obrazy T2 zależne w istocie białej. Czy wynik tego badania i mój objaw mogą świadczyć o stwardnieniu rozsianym? W zasadzie trudno się wypowiedzieć nie widząc dokładnego w ... Rehabilitacja po operacji tętniaka .. niedowład prawej strony, potrzebuję pomocy logopedy. Jak wygląda taka rehabilitacja? Rehabilitacja ma na celu przywrócenie zdolności mowy, czyli ćwiczeniu mięśni twarzy, prawidłowej wymowy słów. Częstotliwość spotkań wyznacza logo ... Rehabilitacja w okolicach Trójmiasta po udarze mózgu .. niedowład prawej strony ciała i afazję. Szukam dobrego ośrodka rehabilitacyjnego z okolic Trójmiasta. ...

Diagnostyka spastyczności i niezborności w stwardnieniu rozsianym .. niedowładem połowicznym, nie jest ona precyzyjna i przeznaczona tylko dla SM. ...