CT czaszki

neurologiczne.pl & CT czaszkiBadanie nerwów czaszkowych .. czaszkowych wykonuje się w celu wykrycia w ich obrębie uszkodzeń, lokalizacji uszkodzenia oraz zakwalifikowania objawu do zespołu chorobowego. Człowiek posiada 12 nerwów czaszkowych: Nerw węchowy ( I ) Do badania nerwu węchowego s ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. czaszkowe * guzy dolnego dołu czaszki * małopłytkowość * leczenie przeciwkrzepliwe Powikłania po zabiegu punkcji lędźwiowej * bóle głowy i nudności ( tzw. zespół popunkcyjny ) * szum w uszach * objawy korzeniowe W przypadku, gdy b ... Środkowa mielinoza mostu .. czaszkowych odpowiedzialne m.in. za ruchy mimiczne twarzy, połykanie, mówienie czy ruchy gałek ocznych. Mielinoza mostu występuje częściej u pacjentów niedożywionych, odwodnionych z powodu biegunki, wymiotów, leków moczopędnych or ...

Anatomia układu nerwowego .. czaszkowych oraz nerwy rdzeniowe i stanowi on, tak jakby zespolenie pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a narządami zmysłowymi ( receptory ) i wykonawczymi ( np. mięśnie ). Budowa komórki nerwowej Neuron, czyli komórka nerwowa je ... Mózgowie .. czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twarzowego ). Móżdżek z kolei składa się z części środkowej ( robaka ) i dwóch półkul. Reguluje napięcie mięśniowe i równowagę ciała. Jego uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu ruch ... Obwodowy układ nerwowy .. czaszkowych zaopatruje okolicę głowy i szyi. W przeciwieństwie do nerwów rdzeniowych nerwy czaszkowe rozpoczynają się na odpowiednich poziomach mózgowia. Ponadto połączone są z narządami zmysłów i służą do orientacji w przestrzeni ...

Złamania kości sklepienia czaszki .. czaszki powstają wskutek ciężkich urazów głowy i można je podzielić na złamania linijne, złamania z wgłobieniem lub z rozkawałkowaniem kości. W przypadku uszkodzenia również powłok skórnych mamy do czynienia ze złamaniem otwartym. ... Krwiak nadtwardówkowy .. czaszki. Krwiaki nadtwardówkowe występują częściej u osób młodych między 10 a 40 rż. Objawy krwiaka nadtwardówkowego Objawy kliniczne krwiaka nadtwardówkowego, które mogą wystąpić u chorego zależą przede wszystkim od wielkości krw ... Krwiak podtwardówkowy .. czaszki. Na podstawie czasu pojawienia się objawów od wystąpienia urazu krwiaki podtwardówkowe dzieli się na ostre ( do 3 dni po urazie ), podostre i ostre ( powyżej 3 tygodni po urazie ). Objawy krwiaka podtwardówkowego Objawy kr ...

Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. czaszkowo - mózgowych. Dotyczą wynaczynienia krwi. Stłuczenie mózgu obejmuje jedynie niewielkie i rozsiane w korze mózgowej wynaczynienie krwi, natomiast krwiak śródmózgowy dotyczy większego krwawienia i zlokalizowany jest najczęś ... Złamania podstawy czaszki .. czaszki należą do najcięższych urazów czaszkowo - mózgowych. Obejmują one kość czołową, sitową, klinową, skroniową lub potyliczną. Są często niezauważane na zdjęciach rentgenowskich. Prowadzą do rozerwania opony twardej i pajęczyn ... Śmierć mózgu .. czaszkowych. 5. Brak odruchów wymiotnych i kaszlowych. 6. Brak odruchu oczno - mózgowego. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn ...

Guzy nerwów czaszkowych .. czaszkowych, czyli nerwiaki ( łac. neurinoma ) są dobrze odgraniczonymi guzami otoczonymi torebką łącznotkankową. Choroba dotyczy najczęściej nerwu słuchowego, trójdzielnego, rzadziej twarzowego, językowo - gadłowego, błędnego i p ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. czaszkowe, bóle krzyża. Badania wykonywane w celu rozpoznania to badanie płynu mózgowo - rdzeniowego pobranego przez nakłucie lędźwiowe, badanie okulistyczne, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny oraz w niektórych przypad ... Guzy czaszki .. czaszki to nic innego jak guzy tkanki kostnej, które można podzielić na guzy łagodne i złośliwe. Do zmian łagodnych należą przede wszystkim: kostniak, chrzęstniak i naczyniak, zaś do zmian złośliwych: przerzuty nowotworowe, chrzęs ...

Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. czaszkowo, rzadziej w obrębie kanału kręgowego. Są to zmiany łagodne i powstają z komórek opony pajęczej. Oponiaki lokalizują się głównie w okolicy sierpa mózgu ( wypustka opony twardej przebiegająca w płaszczyźnie pionowej ), oko ... Objawy wodogłowia .. czaszkowych. Dochodzi, bowiem do powiększenia czaszki przy zachowanej normalnej wielkości twarzy, uwypuklenia ciemienia. Ponadto występuje wytrzeszcz gałek ocznych, osłabienie reakcji źrenic na światło, ruchu gałek ocznych, oczopl ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. czaszkowych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ...

Guzy przysadki .. czaszkowych. Występują częściej u osób po 40. rż. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do przemiany złośliwej w raka przysadki. Gruczolaki ze względu na wielkość dzieli się na makrogruczolaki ( średnica powyżej 1cm ) oraz mikr ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. czaszkogardlaki ( łac. craniopharyngioma ), wyściółczaki ( łac. ependymoma ), guzy splotu naczyniówkowego, potworniaki ( łac. teratoma ). Jak dotąd nie została wyjaśniona przyczyna guzów wrodzonych i wieku dziecięcego. Dużą jednak ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego Czaszkodarglak Czaszkodarglak jest wrodzonym łagodnym nowotworem nabłonkowym powstającym z pozostałości tkanki zarodkowej zlokalizowanym w okolicach komory trzeciej mózgu. W połowie przypadków występuje u dzieci pomiędzy 5. a 15. ...

Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. czaszki. Guzy dające przerzuty do OUN Do guzów pierwotnych dających przerzuty do OUN należą złośliwe nowotwory układowe. Najczęściej są to: czerniak ( 46 proc. ), rak płuc, rak piersi, białaczka, rzadziej: rak prostaty, rak przewo ... Inne zaburzenia ruchowe .. czaszkowy ) - uogólnioną ( zaburzenie obejmuje dwie kończyny dolne i dodatkową część ciała ) - wieloogniskową ( zaburzenie obejmuje nieprzylegające części ciała ) Dystoni często towarzyszy ból. ... Zespoły nerwów czaszkowych .. czaszkowych są zaburzeniem wynikającym z jednoczesnego uszkodzenia sąsiadujących ze sobą lub przebiegających blisko siebie nerwów czaszkowych. Objawy powstające w wyniku uszkodzenia pozwalają określić jego lokalizację. Jednoczesne ...

Zespół wklinowania .. czaszkowego. W przypadku guzów mieszczących się nadnamiotowo dochodzi do przemieszczenia zakrętu hipokampa do wcięcia namiotu móżdżku uciskając na pień mózgu. Objawy to bóle głowy, zaburzenia świadomości, oddechu, zmiany ciśnienia ... Zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy .. czaszkowych mieszczących się w rdzeniu przedłużonym, czyli jądra nerwu językowo - gardłowgo ( IX ), błędnego ( X ), podjęzykowego ( XII ). Do objawów należą: zaburzenia mowy, połykania, brak odruchu podniebiennego i gardłowego, za ... Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. czaszki i łuku stereotakytcznego służącego do dokładnego ulokowania i stabilizacji elektrod w odpowiednim miejscu mózgu. Podczas zabiegu chory jest znieczulony tak, aby w jego trakcie możliwa była jego ocena neurologiczna. Po umoc ...

Szanse wyjścia ze śpiączki .. czaszkowo - mózgowych są bardzo trudne. Znane są przypadki,że chorzy przebywali nawet latami w śpiączce a potem powoli wracali do zdrowia. Niestety nikt nie potrafi przewidzieć od czego to zależy. Wiadomo, że psychorehabilitacja, ... Badanie tomografii komputerowej głowy a obraz wewnątrz i zewnątrzczaszkowy .. czaszki, powierzchownie pod skórą? czy tylko to co znajduje się wewnątrz? drugie ewentualne pytanie jeśli tylko wewnątrz to jakie badanie mogło by okazać czy jest coś nie tak? Badanie tomografii komputerowej obrazuje zarówno struk ... Torbiel przegrody przezroczystej a padaczka .. czaszkowe w badaniu TK przedstawiają się prawidłowo. Badanie TK wykonano w opcji podstawowej i po podaniu dożylnego środka cieniującego. Czy to powód do niepokoju? Torbiel przegrody przezroczystej nie stanowi przyczyny napadów pad ...

Przewlekłe codzienne bóle głowy .. czaszkę, często boli tez w potylicy, pod czaszką, rozsadza. Ostatnio dołączyły się dokuczliwe bóle żuchwy, zatok ( wszystkich ) drętwieje mi czacha. Biorę lek przeciwbólowy 3 razy na dobę i ledwie wytrzymuję. Morfologia jest kieps ... Wgłębienia na czubku głowy .. czaszki nie stanowi dużego problemu klinicznego, bardziej estetyczny. Oczywiście ważne jest czy wcześniej nie było żadnych urazów głowy, bo to może być tego następstwem. Jeśli nie ma innych objawów, to warto jedynie obserwować czy ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie piję, cholesterol poniżej normy. Proponuję wykonanie badania MRI odcinka szyjnego kręgosłupa, gdyż problemy z bólami dłoni mogą być spowodowane dyskopatią w tym ...

Bóle głowy a zapalenie zatok u nastolatka .. czaszki - od fragmentu twarzowego, aż po potylicę, miewa charakter symetryczny, jednak nie zawsze ( 75:25 ). W pogłębianych stadiach wiążą się z nim umiarkowane nudności. Proszę o opinię na temat zasadności przeprowadzenia zlecone ... Parestezje i bóle głowy .. czaszki ). Występują również tzw. parestezje tzn. uczucie drętwienia/napięcia/cierpnięcia ( częściej w lewej stronie ciała ), przede wszystkim dotyczące części twarzy, lewego oka i lewej dłoni oraz ( znacznie rzadziej ) uczucie pa ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. czaszki i krwiaka mózgu. Leży na oddziale ortopedii urazowej. Zastanawiam się, dlaczego na takim oddziale. Neurochirurg zalecił mu podawanie jakichś leków. Mąż nie był operowany, ma straszne bóle głowy i oczu, ma zawężone pole wid ...

Badania diagnozujące ból głowy po uderzeniu .. czaszki. Można jeszcze zrobić badanie CT zatok przynosowych. Czasami po uraz ze wstrząśnieniem mózgu mogą występować przewlekłe bóle głowy, brak jest swoistego leczenia, niekiedy pomocne są leki przeciwdepresyjne. ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Czy to poważne uszkodzenia? Opis badania CT nie pokazuje jakiś poważnych nieprawidłowości, zmiany malacyjne związane są z uszkodzeniem mózgu po urazie i są to zmiany stare, mogą powodować ... Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. czaszkowych przestrzenii płynowych przymózgowych. W sitowiu obecne jest okrężne pogrubienie błony śluzowej. W uzupełnieniu chciałbym dodać, że żona została skierowana na to badanie w wyniku codziennych bóli głowy o różnych intensy ...

Wodogłowie i objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego .. czaszkowego nie wiem co to jest bardzo proszę o pomoc co mam zrobić i jakie badania wykonać bo ja niestety ale nie wiem. Jakie badania bym musiał wykonać? Objawy sugerują narastanie wodogłowia. Należy wykonać badanie CT ocenić ukł ... Następstwa urazów po wypadku samochodowym .. czaszki, kości twarzoczaszki, wstrząs mózgu oraz złamana kość ucha środkowego, w następstwie czego doszło do porażenia nerwu twarzy 4 stopnia. Jakie mogą być następstwa takich urazów. W tej chwili mąż jest sprawny ale ma zaniki pa ... Zwapnienie w sierpie mózgu i zgrubienie blaszki kości pokrywy czaszki .. czaszki w obrębie czaszki czołowej. Mam 40 lat, czy ty coś poważnego? To nic poważnego, z wiekiem mogą pojawiać się zwapnienia. ...

Diagnoza stwardnienia rozsianego .. czaszki oraz pogranicze potyliczno/szczytowe bz. Mózgoczaszka prawidłowa. Obraz zmian może odpowiadać chorobie SM. Mój neurolog powiedział, że trzeba czekać na typowe objawy SM, tj. rzut. Biorę od 2 miesięcy nilogrin, a głowa ciąg ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej .. czaszki 33x15mm, torbiel przegrody przezroczystej 3x60mm. Nigdy nie miałem i nie mam problemów z nauką, pamięcią czy też z samą głową. Jestem aktywny zawodowo oraz naukowo. Od 34 lat choruję na cukrzycę typu 1. Jestem całkowicie s ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. czaszki baz zmian. Po podaniu kontrastu bez patologicznego wzmocnienia. Obraz odpowiada zmianom demielinizacyjnym. Opis przemawia raczej za zmianami naczyniopochodnymi. Najpierw podejrzewano SM teraz już nie więc co to może być? N ...

Hyperosteoza kości czołowej i cieniowych .. czaszki hyperosteoza kości czołowej i cieniowych, bez innych zmian. Odmiana budowy czaszki, jednak nie jest to obraz typowo patologiczny. ... Nagła utrata równowagi .. czaszki lub okolicy pnia mózgu. ... Torbiel pajęczynówki a bóle głowy .. czaszki płynu. W dalszym czasie ma bóle głowy, zawroty, mdłości, zażywa leki przeciwpadaczkowe, ale bez żadnych efektów poprawy. Badanie rezonansu nie wykazało, aby torbiel się powiększała, nie wiem co dalej robić. Nie mam lekarza ...

Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. czaszki, co może być groźne. Trzeba pokazać zdjęcia neurochirurgowi. ... Czy oponiak mózgu się powiększa? .. czaszki zmiana guzowata o charakterze oponiaka ścisłe łącząca się ze skrzydłem większym kości klinowej wymiary 17x13x19mm, a dzisiaj kolejne MR: oponiak wymiary 21x12x16mm. Czy on mi rośnie? Co znaczy słabo podwyższony sygnał w se ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. czaszki bez zmian. Należy wykonać badanie MRI głowy celem dokładniejszej oceny zmiany. Taka zmiana może prowadzić do wodogłowia, jednak jeśli obecnie nie ma dolegliwości to należy wykonać kontrole radiologiczną za 3 miesiące. Zale ...

Podejrzenie o SM po badaniu MR .. czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia. W kręgosłupie szyjnym: na poziomie od C4 do C5/C6 widoczne są w obrębie rdzenia kręgowego pasmowate strefy o podwyższonym sygnale w s ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. czaszki, spoidło wielkie i pień mózgu bez nieprawidłowości. Mam 32 lata i od pół roku obserwuję zawsze podczas snu drganie prawej połowy twarzy promieniujące na szczękę a poprzedza go najpierw uciekanie oka prawego na zewnątrz. I ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 roku życia mam silne bóle głowy, pierwszy atak padaczki miałam w wieku 20 lat. Po porodzie ( osiem ...

Wgłębienia w czaszce .. czaszce samoistnie, nie jako następstwo urazu pojawiły się wgłębienia? Kilka tygodni temu miałam robione usg - doppler tętnic szyjnych i rtg odcinka szyjnego kręgosłupa z powodu lekkich zawrotów głowy. Poza stwierdzonym spłyceniem ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. czaszki, komora III i IV bez widocznych patologii. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie było bez kontrastu. Mam 52 lata, od ponad 7 lat mam poważne problemy ze zdrowiem, stale postępujące i brak pełnej diagnozy ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. czaszkowych ognisk nieprawidłoweo wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono objawów MR wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W obrazie MR morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych w granicach prawidłowych. Niski sygnał w tyln ...

Krótkotrwałe bóle w okolicach czubka głowy .. czaszce. ... Drętwienie twarzy a migrena .. czaszką - wiem, że to dziwnie brzmi, ale nie potrafię inaczej tego opisać. Czekam obecnie na wizytę u neurolog . Lekarz rodzinny podejrzewa migrenę. Czy to możliwe? Tak może objawiać się padaczka. Należy wykonać badanie EEG. ... Padaczka urazowa .. czaszkowo - mózgowym, po kraniektomii czołowo - skroniowo - ciemieniowej z powodu krwiaka podtwardówkowego lewostronnego z utrzymującym się niedowładem prawostronnym i afazją motoryczną. Pół roku później dostał pierwszego ataku pa ...

Zabieg neurochirurgiczny w leczeniu urazu głowy po pobiciu .. czaszki, stłuczony mózg, 3 krwiaki śródmózgowia i krwiak mózgu. Jego stan jest stabilny ( jest on w logicznym kontakcie ) ale lekarze mówią że stan jest bardzo, bardzo ciężki. Od napadu minęło 6 dni, leży on na neurochirurgii i le ... Torbiel pajęczynówki w obrębie dołu tylnego czaszki .. czaszki stwierdzono torbiela pajęczynówki w wymiarze strzałkowym 15mm. Co to oznacza? czy jest duży? Torbiel pajęczynówki zwykle wymaga obserwacji, jeśli jest bardzo duża lub narasta, albo powoduje objawy neurologiczne to jest wsk ... Torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki .. czaszki. Byłam u neurologa i dostałam leki. Od wypadku pogorszył mi się wzrok, mam gorsza pamięć i silne bóle głowy. Czy to coś groźnego? czy można z tym normalnie żyć i czy to możliwe że mam to przez ten wypadek? Torbiel pajęczyn ...

Uraz głowy po upadku z wysokości .. czaszki z powodu krwiaków podtwardówkowych i bodajże jakiś wodniaków czy wodniaka, przeszedłem też bodajże obustronne zapalenie opon mózgowych dlatego zadzwoniłem na pogotowie. Lekarze zaproponowali, żebym pojechał na RTG głowy, a ... Zespół częściowo pustego siodła .. czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Cechy hyperostosis frontalis. Proszę o interpretację badania MR mózgu. Badanie było wykonane z powodu uporczywych bólów głowy. Jestem ko ... Stan psychiczny po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. czaszkowo mózgowego, stłuczenia mózgu dwóch krwiaków śródmózgowych i krwiaka blisko móżdżku cały czas był przytomny ale przebywał na OIOM na neurologii. Parę dni temu wyszedł ze szpitala, jego rodzina powiedziała że krwiaki się wc ...

Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. czaszki strony prawej obecne pojedyncze niewielkie sr do 4 mm hipperdensyjne struktury ( densyjnosc ok 70 - 80 j.H ) - zwapnienia? artefakty? mniej prawdopodobna zmiana ogniskowa poza tym wszystko bez zmian czy powinnam udać się d ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. czaszki uwidoczniono poszerzony zbiornik wielki ( mega cisterna magna ) z towarzyszącą hypoplazją przylegających części móżdżku, łączący się z szerokim otworem pośrodkowym z komorą 4. Niedawno odebrałam powyższy wynik RM dziecka 1 ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. czaszki i 5mm na pozostałą część mózgowia. U podstawy struktur głębokich lewego płata skroniowego separuje się obszar hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający się. Obraz niejednoznaczny: szersza przestrzeń Virchow - Robin? lub ogn ...

Torbiel pajęczynówki a silne bóle kręgosłupa i drętwienie nóg .. czaszki i od miesiąca mam silne bóle kręgosłupa i drętwienie nóg. Czy może to być powodem torbiela? Mam czasami taki ból kręgosłupa, że nie mogę wstać z łóżka. Czy powinnam się szybko skontaktować z lekarzem neurologiem? Zleży jak ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. czaszki prawidłowe - kompleksy nerwów VII i VIII bez zmian - przestrzeń pływowa przymózgowia prawidłowa Co oznacza pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli? Czy to początek SM lub innej chorob ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. czaszki. Bardzo mi zależy na komentarzu tego opisu. Boję się, że jest to bardzo poważne uszkodzenie mózgu. Na podstawie opisu zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu okołokomorowym w okresie okołoporodowym. Spowolniony ...

Operacja torbieli przegrody przezroczystej .. czaszki. Jeżeli operacja się uda to efekt powinny być w krótkim czasie. Dobrze aby zabieg wykonywał ktoś kto ma doświadczenie w tego typu operacjach, ja zalecam endoskopię. ... Padaczka a torbiel pajęczynówki .. czaszki, torbiel ma wymiary 4x4 cm. bardzo proszę o odpowiedź: 1. jaki związek może mieć padaczka/napady atoniczne a istnienie torbiela, tzn czy torbiel mógł wywołać powstanie padaczki, ew. napady? 2. jakie są szanse leczenia tego ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Kości pokrywy czaszki bez ...

Niewielkie wzniesienie na główce dziecka powodujące nierówność czaszki .. czaszka, głowa. Czy to coś poważnego? Córka nie uderzyła się nigdzie i dobrze się rozwija. Nie ma problemów. Czy główka jeszcze się kształtuje i stąd to wzniesienie? Trudno odpowiedzieć nie widząc zmiany. Możliwe że jest to taki k ... Nieprawidłowy zapis EEG a przeciwwskazania do wykonywania zawodu .. czaszki, mam 25 lat. Czy taki wynik EEG jest mocno niepokojący? Nie wiem, jak podejdzie do niego lekarz z komisji dopuszczającej mnie do dalszej pracy. EEG to tylko badanie pomocnicze, jeżeli stan zdrowia jest dobry, nie ma napadó ... Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawdopodobnie pochodzenia naczyniowego, związanego z lokalnym niedokrwieniem mózgowia. ...

Napięciowy charakter nieustającego bólu głowy u nastolatki .. czaszce, nie wiem jak to opisać. Ten ból jest straszny. Gdzie mam się zgłosić? Co to może być? Mam 15 lat. Ból głowy to mało precyzyjny objaw. Warto skontaktować się z neurologiem. Jednak w tym wieku najczęstsza przyczyna ciągłego ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu. Objawy są tyle dokuczliwe,że nie potrafię normalnie funkcjonować. Czy winny może być kręgosłup szyjny? Mam 20 lat. Tak ... Torbiele pajęczynówki i ognisko naczyniopochodne .. czaszki widoczne przestrzenie płynowe przymózgowe po stronie lewej ok. 10x23 mm, po stronie prawej ok. 9x22 mm - torbiele pajęczynówki, po za tym przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów nieposzerzone. Widoczne zmiany zap ...

Przebieg operacji odbarczania nerwu trójdzielnego .. czaszki do okolicy kąta mostowo - móźdżkowego i zlikwidowanie przyczyny jaką są naczynia uciskające na nerw. Czas oczekiwania zależy od kliniki, w której zabieg ma zostać wykonany. Czasami jest to pół roku, albo dłużej. Wszelkie w ... Wyczuwanie tętna w okolicach potylicy .. czaszką można w ten sposób wyczuć ( logicznie myśląc niby nie ale przecież serce pod żebrami da się wyczuć : ) ) czy po prostu to jest coś innego nie wiem jakieś naczynia które dają takie znaki itd bo o ile przy skroni to normalne ... Wzmożone bóle głowy i wzrost ciśnienia w głowie przy torbieli pajęczynówki .. czaszki. Prosze o odpowiedz co do zagrozen wynikajacych z lokalizacji domniemanej torbieli, tj. miedzy polkulami mozdzku. Dziekuje, pozdrawiam ...

Bóle przy poruszaniu głową .. czaszce gwożdzie albo jakby za chwilę miałby mi się przerwac lub zablokowac.Boję się tego bólu i nie wiem czy mam się udac do lekarza czy to może przejściowe, proszę mi napisac czy mam sięczym niepokoic? Najlepiej udać się do leka ... Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. czaszki. nie wiem w jakim obrębie byly krwiaki, ale usunieto je. Byl 3 dnii utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Gdy mu odstawiono leki nasenne, nie wybudzil sie. To już 2 dzien kiedy sie nie budzi... Tomografia nic nie wykaza ... Rokowania przy krwotoku wewnątrzczaszkowym i krwotoku w kanale kręgowym .. czaszkowy i w kanale kregowym pogranicz czaszkowo kreguslupowego oraz krwotok dokomorowy stluczenie glowy z krwiakim podskornym chce zapytac o rokowani po takich urazach Jeśli syn został prawidłowo zaopatrzony przez lekarzy, krew ...

Torbiel pajęczynówki i dwa obszary hypodenzyjne w móżdżku .. czaszki. Prosze o odpowiedz co do zagrozen wynikajacych z lokalizacji domniemanej torbieli, tj. miedzy polkulami mozdzku. Dziekuje, pozdrawiam Lokalizacja w obrębie móżdżku może objawiać się zaburzeniami ruchu, chwiejny chód, zabu ... Drobna torbielka cavum Vergae .. czaszki 12 x 10mm z impresją na blaszkę wewnętrzną czy ktoś wie co te wyniki oznaczają? Asia Cavum Vergae, czyli komora Vergi to wariant anatomiczny stanu prawidłowego ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Komora_Vergi ). Okrężny przeros ... Nasilająca się nerwowość przy zaniku ciemienia .. czaszki wykonane pomyślnie. Aktualnie ma 63.lata, jest energiczną osobą, lecz zachowania te narastają. Od dwóch lat są *wykańczające* nerwowo osoby bliskie. Czy to o czym piszę może byc spowodowane zanikiem ciemienia, innym schorz ...

Niebolesny guz na czaszce .. czaszce nie przejąłem się nim ale nie wiem co to może być... Nie jest on zbyt duży Nie boli mnie lecz czuje ze go mam Bez badania trudno powiedzieć czy jest to zmiana skórna np. w postaci znamienia, zwłóknienia czy zmiana na podło ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. czaszkowych. Z związku z wyżej opisanym wynikiem, chciałabym prosić o interpretację, aby dowiedzieć się co oznaczają takie wyniki, co może być przyczyną i jakie są rokowania na dalsze leczenie. Wynik badania MRI głowy nie pokazuje ... Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. czaszki, liczne krwiaki śródmózgowe ( największy został usunięty ) oraz duże uszkodzenie mózgu, pęknięcia oczodołów, stłuczenie płuc a z opony mózgowej wycieka płyn mózgowo - rdzeniowy ( czeka go kolejna operacja )... Jakie jest z ...

Zawroty głowy, wymioty, ból głowy i oczu oraz niesmak w ustach po upadku .. czaszke i bol w okolicy oczodolów. Mam wrazenie jakby bolaly mnie oczy i jest tak nadal , towarzyszy temu ciagly niesmak w ustach. Czy powinnam iśc na oddział na obserwację? Koniecznie należy udać się do lekarza. Takie objawy mogą ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego. Bardzo proszę o porównanie tych badań czy ja mam jakieś nowe zmiany we wodogłowiu i czy to coś poważnego i jakie powinno być moje dalsze postępowanie bardzo proszę ... Bóle głowy i oczodołów oraz zmiany zachowania po uderzeniu .. czaszki o beton ) codziennie bolała mnie głowa , więc wkoncu udałem się do neurologa , mialem zrobioną Tomografie oraz Rezonans , w głowie wszystko w porządku , Rezonans odcisnka kręgosłupa szyjnego wykazał lekkie uszkodzenie kręg ...

Poszerzona torbielowato przestrzeń podpajęczynówkowa .. czaszki*. Boję się, bo nie wiem co to znaczy, a te bóle cały czas się nasilają, od paru tygodni mam czasami tak jakby *przerwy w widzeniu*. Mam dwoje małych dzieci i tym bardziej chciałabym się dowiedzieć co to jest? wizytę u neur ... Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego. CT głowy - 22.03.2010 - Tomograf Komputerowy Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetle prawej komory bocznej.Rogi czoł ... Niewielkie symetryczne zaniki korowe w okolicach czołowych po urazie .. czaszkowo - mózgowego. Prawdopodobnie tak wygląda mózgowie od urodzenia, może to powodować ale nie musie opóźnienie w rozwoju psychoruchowym dziecka. Ważniejsze jest czy struktury mózgowia są prawidłowe, a widać że są. Zaniki koro ...

Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. czaszki bez widocznych zlaman. Obecnosci nieprawidlowego gromadzenia kontrastu nie stwierdzam. WN: Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych. Zaniki komorowe. Obraz CT może być typowy dla wieku, kiedy to dochodzi do zaników ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. czaszki o zmniejszonej objętości zawiera hipoplatyczny móżdżek. Torbiel pajęczynówki porodkowo w tylnym dole czaszki łączy się ze światłem zbiornika wielkiego. Obwodowo w lewym płacie móżdżku hipodensyjny obszar o charakterze zmia ... Krwiak mózgu po wypadku .. czaszki w celu odbarczenia.minal tydzien zanim postanowili tate wybudzac,niestety okazalo sie ze za bardzo jest pobudzony co powodowalo stale narastajace cisnienie tetnicze i tetno,mial niewladna cala prawa strone ciala,uspili go ...

Padaczka przy torbieli mózgu .. czaszki między półkulami móżdzku drobna torbiel pajęczynówki o wymiarach 12 na 18 mm. Tak dokładnie jest napisane w wyniku badania. Reszta jest prawidłowa. Syn przyjmuje depakine chronosphere w dawce 2 razy dziennie po 350 oraz to ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. czaszki bez zmian. Przeprowadzono badanie rezonansem magnetycznym którego wynik jest następujący: Przestrzenie płynowe na sklepistości mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Intensywność sygnału z isto ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. czaszki w normie. - - - - - I co ja mam o tym sądzić? Nic mi nie wyjaśniono po badaniu, absolutnie nic, bez słowa pani neurolog dała te wyniki i zdjęcie i tyle, później inna neurolog też nic mi o tym nie mówiła, chociaż pytałem. S ...

Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. czaszki bez widocznych patologii. Czy wynik budzi jakieś niepokojące obawy? Wynik CT jest prawidłowy. ... Silne, nieregularne bóle głowy ze światło- i dźwiękowstrętem .. czaszce. Potem zaczynaja mnie bolec uszy oraz zatoki szczekowe i nosowe. Bol bardzo czesto jest pulsacyjny. Potrafi trwac od kilku godzin do kilkunastu. Sen nie rozwiazuje problemu - zasypiam z bolem i z nim sie budze. Bol jest ta ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. czaszki. Układ komorowy nieprzemieszczony, trzony obu komór bocznych są dyskretnie szersze ( do 12 - 13mm ). Dyskretne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej w obu okolicach czołowych i na sklepistościach wysokich partii obu p ...

Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. czaszki nie wiem jakie badanie bym musiał mieć wykonane aby ocenić czy ten guzek nadaje się do operacji czy też nie.I dlaczego gdy mrugam oczami to ten guzek mi cały pulsuje strasznie się boję a wizytę u Neurochirurga mam dopiero ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. czaszki uwidoczniono poszerzony i wydłużony zbiornik wielki z towarzyszącą niewielką hypoplazją przylegających części móżdzku,łączący się szerokim otworem pośrodkowym z komorą 4.W obrębie prawej części migdałka gardłowego uwidoczn ... Zniesiona lordoza i wielopoziomowa dehydratacja krążków szyjnych .. czaszkowo szyjne i rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Tkanki przykręgosłupowe prawidłowe. Bardzo proszę o wyjaśnienie mi, czy przy tym wyniku konieczna jest operacja? Z góry dziękuję za odpowiedź. Trudno mówić o operacji. Z tym ...

Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. czaszka człowieka to puszka, w której niewiele znajduje się dodatkowego miejsca, to torbiel, która posiada opisane rozmiary wywołuje objawy uciskowe. Stąd kość czaszki w tym miejscu jest nieco cieńsza, a ucisk na płat czołowy i ci ... Padaczka lekooporna po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. czaszkowo - mózgowym ( wypadek samochodowy ). ma padaczkę lekooporna i leczenie nie daje efektów. Jesli ktoś zna jakieś ośrodki leczenia padaczki zagranicą to bardzo proszę o kontakt. ... Lekki ucisk i oszołomienie po urazie głowy .. czaszki i wszyte w brzuch i jest duża opuchlizna głowy czy wszyscy co mieli pękniecie krwiaka mieli coś takiego i czy jest jakaś szansa że wyjdzie z tego ?? Proszę o jakąś odpowiedz ...

Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. czaszką są takie dwa wzniesienia. Lewe - mam trzykrotnie większe niż prawe. Zaniepokojony pokazałem rodzicom - i stwierdzili, że to cecha anatomiczna czaszki. Czy to prawda, że czaszka może być aż tak asymetryczna? Czy te guzki po ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia naczynioruchowe? badanie wykonane u 6 letniego chłopca po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych Wynik ... Uczucie ciepła u podstawy czaszki wskutek stresu .. czaszki w takim choby dolku i od tamtej pory pod kazdy nawet minimalnym stresem trzesla mi sie glowa a to nasilalo sie kiedy chcialam obrucic glowe w lewo kiedy zas patrzalam w prawo bylo lzej ale kiedy patrzalam w lewo mialam wra ...

Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. czaszkowo - szyjnego - przestrzenie między kręgowe C5 - C6,C6 - C7 wąskie,podejrzenie hipoplazji krążków międzykręgowych.Oś kręgosłupa zachowana.Ząb obrotnika poniżej linii Mc Gregora i Chamberlayna. EEG badanie wykonano w czuwani ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. czaszkowe. Martwię się o to , bo to już nie pierwszy mój uraz.. Dziękuję z góry za odpowiedź Jeżeli badanie neurologiczne nie wykazało nieprawidłowości, a CT jest prawidłowe i to wykonane po kilku godzinach to żadnych komplikacji ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. czaszkowego, ani zmian pourazowych kości czaszki. Niedrożny lewy kompleks ujściowo - przewodowy. Poza przyścienne zgrubienia w dnie lewej zatoki czołowej, sitowiu - przewlekłe zmiany zapalne? Opisana zmiana na pograniczu płata czo ...

Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. czaszki poszerzony zbiornik wielki z niewielką hypoplazją przylegających części móżdżku. u dziecka występuje paraliż umysłu bardzo mnie to martwi.Czy ten opis sugerował by chorobę otępienną,czy SM Sam opis nie pozwala w 100% rozpo ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. czaszkowo mózgowe też od prawej strony, nie mam stwierdzonej epilepsji ale mimo to biorę od 8 lat leki przeciw padaczkowe z zalecań lekarskich, aktualnie zażywam Neurotop 300 rano i wieczorem po 300, wczesniej bralem 600 2x dzienn ... Chwilowa utrata pamięci po urazie szczęki .. czaszki, powstania krwiaka. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Syn następnego dnia ( po moich namowach ) udał się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz wykonał jakieś podstawowe badania neurologiczne i zalecił obserwację. Dał , co pra ...

Zaniewidzenia w oku przy torbieli pajęczynówki .. czaszki pośrodkowo między półkulami móżdżku obecna przestrzeń płynowa odpowiadająca torbieli pajęczynówki o wymiarach 52x24x32mm. I tylko to bo wszystko jest dalej OK. Pozdrawiam. Tak, lokalizacja wyklucza ucisk na nerw wzrokowy. ... Torbiel pajęczynówki w środkowym dole czaszki i torbiel szyszynki .. czaszki i modeluje płat skroniowy oraz zakręt hipokampa, z uciśnięciem rogu skroniowego komory bocznej lewej. Torbiel szyszynki modeluje wzgórki górne blaszki czworaczej. Czy to poważna sprawa? Z wynikiem powinna Pani udać się do ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. czaszki, wad wrodzonych, zmian naczyniowych ( np. udar, krwiak ). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć przekrojowych mózgu dzięki obracającej się wkoło lampy rentgenowskiej. Zdjęcia następnie komputer składa w całość i pr ...

Przyczyny powstawania torbieli pajęczynówki .. czaszki torbieli pajęczynówki. Co to za schorzenie? Czy można je w jakiś sposób wyleczyć? Jak uniknąć zaburzeń widzenia? ... Funkcjonowanie z torbielą pajęczynówki .. czaszki. Od dwóch lat mam osłabioną lewą rękę, odczuwam bóle oczu i głowy i nadal czuję dziwne pieczenie z tyłu czaszki, po badaniach okazało się, że mam torbiela pajęczynówki. Czy da się z tym żyć i normalnie funkcjonować? Jak wy ... Leczenie i uleczalność AHC (Alternating Hemiplegia of Childhood) .. czaszkowych i bolu twarzy ) znalazlem nastepujacy zapis ( cytuje ): 4.1.5.2. Naprzemienne porazenie dzieciece ( alternating hemiplegia of childhood ) Opis: Wystepujace w dziecinstwie napady porazenia polowicznego obejmujace naprze ...

Ataki bezwładu, przewracania oczami, wymiotów i zapadania w sen .. czaszki.nie wiem dlaczego lekarze tylko go leczą lekami i tylko obserwują.lek który bierze to dekapin. a na padaczkie relsed wlewki.i tak czekamy sama już niewiem na co.więc was tutaj obecnych doskonale rozumie. ... Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. czaszkowe bez uchwytnych odchyleń od stanu prawidłowego. Chciałem sie dowiedziec czy to cos groznego i co z tym dalej powinienem zrobic Tworzenie się zwapnień w wymienionych miejscach nie jest żadną patologią. U większości osób z ... Ryzyko nawrotu objawów padaczki pourazowej i nerwicy .. czaszkę i po tym urazie dostałem padaczki pourazowej miałem robione EEG dziś nie pamiętam jak mi wyszło.Potem miałem nerwice na tle ojca alkocholika leczyłem się praktycznie 15 lat takimi lekami jak vupral,tegretol cr200,clonazepa ...

Operacja spłaszczenia zbyt wypukłego czoła .. czaszki w celu poprawy warunków estetycznych? Problem dotyczy mnie - mam 23 lata. Mój wygląd jest dla mnie dużym problemem i chciałabym w końcu go zlikwidować. Najlepiej zgłosić się do chirurga plastycznego na konsultację, który w ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. czaszkowo - kręgosłupowe w normie. Zatoki przynosowe zasadniczo prawidłowo powietrzne. Hyperstosis frontalis. Bardzo proszę o wyjaśnienie co oznacza opis, na czym może polegać leczenie i do lekarza jakiej specjalności powinniśmy s ... Ognisko hipodensyjne-naczyniopochodne po urazie .. czaszkowego ani obrzęku mózgu nie wykazano.kład komorowy ustawiony pośrodkowo,symetryczny,nieposzerzony.W obrębie kości pokrywy czaszki szczelin złamania nie widać.Zatoki czołowe,sitowie,zatoka klinowa i układ pneumatyczny kości s ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok szczekowych i klinowej. Prosze o pomoc czy to cos powaznego i co to znaczy. ... Zawroty głowy przy torbieli podpajęczynówkowej i uszkodzeniu kręgosłupa szyjnego .. czaszki to prawdopodobnie jest ona przyczyną zawrotów głowy. Najlepiej, aby bezpośrednio zbadał Pana neurolog i skorelował zaburzenia z opisem wyniku badania, lokalizacją torbieli. Zawroty głowy mogą mieć także związek z uszkodzen ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. czaszki. Jak można zdiagnozować taki wynik?proszę o szybko informację Badanie wykonano po urazie, udarze czy z innego powodu? Bez tego trudno mi zinterpretować wynik badania. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlen ...

Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. czaszkowego po stronie lewej widoczna przestrzeń o sygnale płynowym identycznym z sygnałem płynu mózgowo - rdzeniowego, ulegająca saturacji w sekwencji Flair, odpowiadająca torbieli pajęczynówkowej, której wymiary wynoszą 41x48x50 ... Lekki ból w okolicy ciemieniowej przy dotyku .. czaszcze bądź skórze. Odkryłem to stosunkowo nie dawno. Nie miałem żadnych urazów głowy, chorób, głowa boli mnie bardzo rzadko ( zazwyczaj przy przemęczeniu ). czego to może być objaw? z góry dziękuję za odpowiedź ... Rezerwa objętościowa migdałków móżdżku .. czaszki bez cech wgłębienia? Czy jest to wada wrodzona? jak to leczyć? Czy można to zoperować? Czy ma to związek z utrzymaniem równowagi? Jakie skutki tej choroby mogą być w przyszłości? Migdałki móżdżku to struktury móżdżku znajd ...

Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. czaszki. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlenie objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 10min.w trakcie utraty przytomności mało co nie przegryzłam sobie języka.następnie trafiłam do sz ... Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu TK prawidłowy - badanie w oknie kostnym wykazało pogrubienie śluzówki w przedniej części zatoki sitowia oraz lewej części zatoki klinowej - po podaniu kontrastu stwierdza się obecno ... Ogniskowe poszerzenia przestrzeni podpajęczej .. czaszki. Co to oznacza dla mnie? Czy jest to niebezpieczne? W jaki sposób przebiega leczenie? Nie wiąże się to z większymi chorobami, jeśli pozostały opis badania nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Może to być taki wariant nor ...

Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu .. czaszkę w odcinku potylicznym na siedem centymetrów. Tomografia komputerowa niczego nie wykazała. Od trzech dni odczuwam dziwne bóle głowy, jestem osłabiona, kręci mi się w głowie. Czy to może być skutek urazu sprzed roku? Czy pow ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. czaszkowego nie stwierdza się. Nie stwierdza się obszaru nieprawidłowego gromadzenia środka kontrastowego Kości czaszki prawidłowe . Wnioski : Zaniki korowo - podkorowe mózgowia. Pojedyncze ognisko naczyniopochodne , poniedokrwien ... Uszkodzenie nerwu czaszkowego 11 Niedawne badanie wykazało, że mam uszkodzony 11 nerw. Za co odpowiedzialny jest ten nerw? Co spowodowało jego uszkodzenie? Jest to nerw dodatkowy, odpowiedzialny za unerwienie mięśnia mostkowo - obojczykowo - sutkowego oraz czworo ...

Bóle skroni i guz w miejscu dawnego pęknięcia czaszki .. czaszki, badania nie wykazały żadnych zmian w mózgu. Ostatnio odczuwam częste, silne bóle głowy w okolicach skroni, zauważyłem, że pojawił się guz w miejscu pęknięcia czaszki. Mam problemy z koncentracją, nie mogę się na niczym sk ... Krótkotrwały, przeszywający ból całej głowy .. czaszki do szyi ). Trwało to mniej więcej pół sekundy, po tym wszystkim zrobiło mi się strasznie słabo, czułem jednocześnie, że dalej mnie to boli, ale stopniowo słabło. Co mi jest? Co powinienem zrobić, żeby to sprawdzić? Jeśli n ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. czaszki i w pniu mózgu.Układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczeń. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości. W prawej zatoce czołowej i w komórkach sitowia po stronie prawej widoczne są zmiany zapalne. czy ktoś m ...

Silny ból głowy bez dodatkowych objawów .. czaszki, zatem lepszym badaniem było by CT głowy. ... Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. czaszki ( prawa polkula mozdzku ), okolicy skroniowo - ciemnieniowej i skroniowo - czolowej prawej, skroniowo - czolowej lewej, miedzy rogami czolowymi komor bocznych widoczne Orazio w obu platach ciemieniowych w warstwach nadkomo ... Miękki guz, ból głowy i powieki, zawroty głowy po upadku ze schodów .. czaszki. Cały czas boli ją głowa w okolicach czoła i powieka. Jest senna i mało je. Gdy wstaje, kręci jej się w głowie i czuje ból od ramion w dół pleców. Co to może być? Czy to skutki tego guza? Najlepiej wykonać CT głowy, mogło ...

Częste odnawianie się guza craniopharyngioma .. czaszkogardlaka, guza wewnątrzczaszkowego. Jest to łagodna zmiana. Możliwe leczenie to właśnie operacja, można rozważyć radioterapię. Chemioterapia nie jest w tych wypadkach na tyle skuteczna, aby można ją stosować. Badania klinic ... Bóle lewej strony głowy i drętwienie twarzy przy zapaleniu nerwu trójdzielnego .. czaszki. Często doświadczam też uczucia lekkiego drętwienia, palenia bądź pieczenia lewej strony twarzy. Cierpię od 4 lat na wysiękowe zapalenie ucha środkowego, jestem po 4 drenażach ucha i rekonstrukcji błony bębenkowej, którą m ... Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. czaszki w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku MRI mózgu z kontrasrtem i informację czy należy się martwić, wiek 46 lat. Nie ma Pan większych powodów do obaw. Opisane zmiany naczyniopochodne wynikają np. z nadciśnienia, mi ... Poród naturalny po przebytej trepanacji czaszki .. czaszki, bo wcześniej uległam wypadkowi. Komplikacji nigdy nie było. Obecnie jestem w ciąży i czeka mnie poród naturalny. Lekarz ginekolog i neurolog stwierdzili, że operacja, jaka miała miejsce, nie przeszkadza w porodzie, ja jed ... Ryzyko epilepsji po urazie we wstrząsem mózgu .. czaszki i wstrzas mozgu,zrobili takze eeg i okazalo sie ze ma wyladowania padaczkowe pourazowe...Czy przenoszony wstrzas mozgu mogl sie przyczynic do tego ze dziecko ma padaczke??obecnie juz 3 miesiace bierze tabletki...Prosze o i ...

Lekki ból i wrażliwość miejsca po szyciu głowy .. czaszki wyszło dobrze. Ostatnimi dniami w miejscu, gdzie miałam szytą ranę, czuje taki lekki ból, który szybko mija. Pojawia się jednak coraz częściej. Zauważyłem też, że rana zrobiła się trochę bardziej wrażliwa. Nawet lekki doty ... Świadomość osoby w śpiączce, potrafiącej płakać i zaciskać rękę .. czaszki ( pęknięcie )i ma krwiaka dwustronnego. Od tygodnia jest w śpiączce, a obrzęk nadal się utrzymuje. Gdy mama do niego mówi, pojawiają się u niego łzy, a gdy go trzymam za rękę, czasem ją ściska. Czy on nas słyszy? Jak długo ... Bóle głowy, dziwne ciśnienie pod czaszką i problemy w nauce .. czaszką. Nie mogę normalnie funkcjonować - uczyć się, czytać itd. Co powinnam zrobić? Czy mój stan ma związek z wypadkiem sprzed lat? Nie wydaje mi się, aby miało to związek po tak długim czasie. Jednak dla pewności warto udać się ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. czaszki uwiencznionych w trakcie badania nie stwierdza sie. Obraz zmiany w lewej polkuli mozgu niejednoznaczny moze odpowiadac skapodrzewiakowi. Dodam iz dopiero w opisie tej tomografii padlo stwierdzenie iz zmiana odpowiada skapo ... Bóle, zawroty głowy oraz mdłości po urazie głowy .. czaszki, ale niczego nie wykazało. Chciałbym się dowiedzieć jak długo po takim urazie mogą występować te dolegliwości? W takich sytuacjach powinno się wykonywać CT głowy, rtg pokazuje tylko czy doszło do naruszenia ciągłości kostn ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zatokach szczękowych ...

Obojętność po urazie czaszkowo-mózgowym .. czaszkowo - mózgowy. Zauważyłem od jakiegoś czasu obojętność na wszystko dookoła mnie. Czy to minie? Co powinienem zrobić? Taka obojętność może być wynikiem zmęczenia i przepracowania. Najlepiej trochę odpocząć i zacząć uprawiać s ... Ból głowy rozciągający się od tyłu czaszki do skroni .. czaszki. Nie uległem żadnemu wypadkowi ani urazowi głowy. Czy to może być oznaka jakiejś poważnej choroby? Do jakiego specjalisty powinienem się zgłosić? Na początek radzę udać się do lekarze POZ. Po wstępnym badaniu zostanie Pan ... Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. czaszkowego nie stwierdzam w str gebokich obu polkul mozgu drobne ogniska malacji po str lewej wlk ok 10mm str srodkowe mozgu nieprzemieszczone kosci czaszki bez zmian zaniki korowo podkorowe Artefakty metaliczne są wynikiem zabie ...

Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. czaszki, struktury okołosiodłowe i pogranicza czaszkowo - szyjnego bez widocznych zmian.Wklęsly zarys płata gruczołowego przysadki, w granicach normy fizjologicznej. Struktury oczodołów bez wyraźnych widocznych zmian. Przestrzenie ... Szumy uszne po złamaniu podstawy czaszki i piramidy skroniowej .. czaszki w części skroniowej i podstawy czaszki. Ciekła mi do tego krew z ucha, a teraz na nie nie słyszę za dobrze i odczuwam nieustanny szum czy raczej pisk. Jaka jest szansa na ustanie tego szumu? mój brat uległ podobnemu wypadk ... Ból głowy, problemy z koncentracją, osłabienie i brak apetytu po urazie głowy .. czaszkę. Czuję się otępiony. Co mi jest? Co powinienem zrobić? czy to może być coś poważnego? Od razu należało zgłosić się do lekarza. Obecnie także powinien zbadać Pana, najlepiej neurolog. Takie objawy mogą być związane z wstrzą ...

Badania przy zgrubieniu z tyłu głowy .. czaszki i struktury wewnątrzczaszkowe. Nie zobrazuje zmiany skórnej. Poza tym badanie jest dosyć drogie i raczej musiłby Pan wykonać je na własną rękę. ... Bóle głowy przy obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. czaszki bez zmian.nerwy VII i VIII niepogrubiałe.A przyznam że od 26 lutego do 15 marca strasznie bolała mnie głowa z tyłu w dolnej lewej części Opis MR wskazuje jedynie na przewlekłe zapalenie zatok, które może powodować opisane ... Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. czaszki. Wyniki EEG i TK wyglądają następująco: EEG Zapis w czuwaniu, prawidłowo zorganizowany przestrzennie, z dominującą czynnością alfa 9,8 Hz o ampl. do 80 uV w odprowadzeniach potylicznych. RZ ( + ). W odprowadzeniach czołowy ...

Opadanie powieki po porażeniu nerwu czaszkowego .. czaszkowego może się objawiać opadaniem powieki i dziwnym wyglądem oka? tak jakby oko wypadać miało? jakie są objawy porażenie tego nerwu jeżeli chodzi o oczy? Rozumiem, że chodzi o porażenie nerwu okoruchowego ( n. III ). Może ob ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. czaszki w normie. Co to jest lakuna i czy jest to groźne? Jest to niewielka jamka najpewniej poudarowa, czyli ognisko niedokrwienia. Najlepiej wynik osobiście skonsultować z neurologiem, który będzie w stanie dokładnie zinterpreto ... Rokowania przy krwiaku mózgu przy pękniętej podstawie czaszki po urazie .. czaszki. Brat leży w ciężkim stanie w szpitalu. Czy są szanse, że brat obudzi się i wróci do zdrowia? Jak długo może potrwać rekonwalescencja? Czy zmiany w mózgu mogą pozostać na zawsze? Stan jest na pewno ciężki, ważne są pierwsz ...

Bóle i zawroty głowy oraz wydobywająca się wydzielina z zatok .. czaszki, robi mi się ciemno przed oczami i na chwilkę słabiej widzę. Objawy nie ustępują. Nie wiem gdzie szukać pomocy. Wszyscy mnie lekceważą. Dodam, że mam ciągłą wydzielinę z zatok, ale nic z tym nie robiłem. Czy może być ona p ... Bóle głowy a torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. czaszki mam torbiel pajęczynówki o wymiarach 36*16mm. Jak się to leczy? ... Picie alkoholu po urazie głowy .. czaszki, tata został poddany śpiączce farmakologicznej. Szanse na przeżycie były znikome, ale udało się. Tata wraca do zdrowia. Ostatnio jednak zauważyliśmy, że pije alkohol. Czy wypicie 2 - 3 piw dziennie stanowi jakieś zagrożeni ...

Samoistne zrośnięcie czaszki po pęknięciu .. czaszki z przemieszczeniem. Lekarz powiedział, że samo się zrośnie i wypisał mnie do domu, mimo że mam silne bóle głowy i zawroty. Czy rzeczywiście czaszka się zrośnie sama? Co zrobić z bólami głowy? Tak, w opisie jest pęknięcie c ... Leczenie torbieli pajęczynówki w tylnej dolnej części czaszki .. czaszki torbiel pajęczynówki w przekroju 36mm na 16mm. Jak się to leczy ? czy czeka mnie operacja ? Jeśli występują dolegliwości związane z torbielą pajęczynówki to operacja jest nieunikniona. Duże znaczenie ma dokładna lokalizacj ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. czaszki obwodowo przestrzeń płynowa o gęstości płynu mózgowo - rdzeniowego,bez efektu masy,łącząca się płynowym pasmem z poszerzoną komorą IV.Obraz TK może odpowiadać poszerzonemu zbiornikowi móżdżkowi - rdzeniowemu do różnicowani ...

Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. czaszki o prawidłowym sygnale. Układ komorowy w całości poszerzony ( komora III poszerzona do 17 mm ), nieprzemieszczony. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej na sklepistości płatów czołowych i ciemieniowych , przy biegunach ... Wycięcie zainfekowanej kości czaszki po zaklipsowaniu tętniaka .. czaszkę i wyciąć kość. Co grozi mojemu mężowi? Czy jest to bezpieczne? Czym jest ten wyciek? Mogło dojść do zakażenia rany. Tomografia może nie zobrazować świeżych zmian, dlatego konieczny jest ponowny zabieg otwarcia i dokładne p ... Alkohol przy padaczce pourazowej po trepanacji czaszki .. czaszki, krwiaka, miał padaczkę pourazową. Od pewnego czasu znacznie nadużywa alkoholu. Staje się wtedy bardzo agresywny, nie można z nim dłużej wytrzymać. Co powinienem zrobić? Czy mój kolega może pić alkohol w swojej sytuacji? W ...

Duża senność i brak kontaktu z osobą po upadku z dużej wysokości .. czaszki, wstrząśnieniem mózgu, wymiotami. Syn bardzo dużo śpi, oczy otwiera tylko na chwilę, potem znów śpi. Nie mówi, nie wydaje żadnych dźwięków. Czy to normalne w tym stanie? Czy syn wróci do poprzedniej sprawności? Co należy z ... Możliwe powikłania po pęknięciu czaszki z obrzękiem mózgu .. czaszki, któremu towarzyszy obrzęk mózgu? Pęknięcie czaszki nie musi wiązać się z występowaniem powikłań. Jednak obrzęk mózgu należy jak najszybciej leczyć, ważne jest jego nasilenie i odpowiedź na leki. Narastający obrzęk mózgu m ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. czaszkowych bez uchwytnych zmian morfologicznych. Układ komorowy w normie. Wnioski: Obrazy MR niejednoznaczne. Konieczna okresowa kontrola MR, pod kątem różnicowania w pierwszej kolejności z procesem demielinizacyjnym ( decyduje o ...

Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. czaszki i zatok stwierdzanych w badaniach obrazowych głowy. Uwagę zwraca znaczna asymetria twarzy. Przyczyna nie została poznana. Objawy to niedowład lub porażenie połowicze, padaczka, zaburzenia mowy czy upośledzenie umysłowe. Le ... Demencja u młodej osoby .. czaszki,wstrzas mozgu ) i byc moze jest to w jakims stopniu zwiazane z tym co teraz sie dzieje.Czy demencje da sie cofnac?zaczynam miec mysli samobojcze bo nie chce tak dalej zyc,chce sie czuc normalnie.Jestem strasznie otepiala,w ... Wypuklenie po trepanacji czaszki .. czaszki z powodu obrzęku mózgu. Gdy pojawił się dołek, lekarze byli zadowoleni, gdyż to oznaka, że operacja się udała. Niestety parę dni temu pojawiło się w tym miejscu wypuklenie. Mąż nie nadaje się do operacji. Co mu jest? Skąd ...

Zwapniały oponiak .. czaszki bez zmian. Bardzo prosze o odpowiedż, czy wynik jest zły niepokojący czy inny? Lekarz neurolog który skierował mnie na badania jest nieobecny do 10 sierpnia stąd pytanie czy moge czekać czy zmienić lekarza Oponiaki są łago ... Kość ciemieniowa większa od kości czaszki i twarzy .. czaszki i twarzy. Wygląda to tak, jakbym miał nierówną twarz. Co może być przyczyną takiego wzrostu? Czy można to operacyjne wyleczyć? Czy niesie to za sobą jakieś zagrożenia? Najlepiej, aby ewentualną asymetrię ocenił lekarz rodz ... Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. czaszkowego. Ostatnio wykryto u niego dziury w mózgu. Co to oznacza dla taty? Czy jest możliwe wyzdrowienie taty? Czy te zmiany w mózgu są odwracalne? Najlepiej przepisać wynik badania neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak * ...

Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. czaszkowym wielkości ok. 56x26mm w ax, 56x18mm w sag. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów VII i VIII - ych nieposzerzone. W zasadzie torbiel pajęczynówki powinna zostać jeszcze skonsultowa ... Torbielka pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. czaszce. O czym świadczy wynik tego badania? Czy to coś poważnego? Wynik musi ocenić osobiście neurolog. W zależności od tego jakie objawy występują u Pani. Jeśli torbiel pajęczynówki jest niewielka i bezobjawowa wymaga jedynie ob ... Drętwienie mózgu, puchnięcie rąk, odrealnienie i problemy z koncentracją .. czaszką, tak jakby mi mózg drętwiał. Miałam do tego białe plamki przed oczami. Ciśnienie wyszło prawidłowe. Od tamtego czasu wieczorami mam spuchnięte dłonie, problemy z koncentracją. Co mogło być powodem zaistnienia takiej sytuac ...

Zaniki korowe płatów czołowych i ścieńczenie kości czołowej czaszki .. czaszki. Podobno jest to normalne zjawisko, ale nie u osoby młodej. Jakie mogą być tego przyczyny i w jaki sposób mogę to wyleczyć? Przyczyną mogą być choroby przewlekłe związane np. z układem krążenia, cukrzyca i inne choroby met ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. czaszkowo - kręgusłopowe przedstawiają się prawidłowo. zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Proszę o pomoc, co to za ognisko? Czy jest to jakieś zagrożenie? Czy to początek jakiejś choroby? Dodam tylko, że moja koleżanka miała ... Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu tk prawidlowy. Po podaniu kontrastu ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. Bdanie w oknie kostnym wykazało hypoplastyczne zatoki czołowe. Moje pytanie brzmi jaką chorobe mo ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ