Zanik pęcherza moczowego

neurologiczne.pl & zanik pęcherza moczowegoUrazy rdzenia kręgowego .. zanik mięśni, drżenie mięśni, zniesienie odruchów w kończynie ) i utraty czucia w miejscu zaopatrywania przez uszkodzone korzenie z porażeniem pęcherza moczowego i odbytnicy, zaburzeniem erekcji i ejakulacji włącznie. Wstrząśnieni ...