Udar

neurologiczne.pl & udarDystonie .. udar, zakażenie, guz mózgu, stwardnienie rozsiane ) oraz przyczyny związane z przyjmowaniem leków ( lewodopa, pochodne ergotaminy, antagoniści receptora dopaminergicznego, metoklopramid ). Natomiast postacie wczesnodziecięce powst ... Otępienie naczyniopochodne .. udar. Wyróżnia się otępienie pochodzenia niedokrwiennego, w wyniku krwotoku mózgowego oraz otępienia powstałego wskutek uszkodzenia ischemiczno - hipoksyjnego np. po nagłym zatrzymaniu krążenia. Stwierdza się częściową/całkowitą m ... Choroba Alzheimera .. udary lub urazy, kontakty interpersonalne oraz podłoże genetyczne ( polimorfizm genu APOE dla apolipoproteiny E ). Ponadto wzrost ryzyka zachorowania występuje u osób z zespołem Downa. Podstawą choroby Alzheimera jest gromadzenie ...

Udar mózgu Udar mózgu to zaburzenie czynności mózgu, trwające ponad dobę lub prowadzące do śmierci. Przyczyna udaru mózgu jest pochodzenia naczyniowego. Tkanka mózgowa jest narządem silnie ukrwionym i jest zależna od ciągłej dostawy tlenu i ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. udarowi. U osób, u których wystąpił epizod TIA ryzyko udaru mózgu jest większe. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Udar niedokrwienny mózgu Udar niedokrwienny jest najczęstszą przyczyną udarów mózgu. Mogą być to udary o przyczynie zakrzepowo - zatorowej, kardiogennej ( np. zawał serca, migotanie przedsionków ), wywołane chorobami małych naczyń, krwi i krzepnięcia, zat ...

Krwotok śródmózgowy .. udarem niedokrwiennym. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Krwotok podpajęczynówkowy .. udaru. Istotne znaczenie ma również nakłucie lędźwiowe, angiografia, angio - CT, angio - MR, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska. Leczenie krwotoku podpajęczynówkowego W przypadku tętniaka leczenie ma na celu zapobieganie ... Profilaktyka udaru mózgu .. udaru mózgu polega na zapobieganiu pierwszemu oraz powtórnemu udarowi. Należy przede wszystkim leczyć stany zwiększające ryzyko udaru. U osób z nadciśnieniem duże znaczenie ma osiągnięcie prawidłowych jego wartości za pomocą zmian ...

Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. udaru mózgu, zapalenia mózgu, chorób demielinizacyjnych. Choroba może manifestować się w postaci zaburzeń widzenia, bólów głowy, osłabienia, senności, splątania, nudności i wymiotów, zaburzeń czucia, zaburzeń zachowania, zaburzeń ... Obrzęk mózgu .. udaru mózgu, infekcji ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia równowagi osmotycznej osocza. Jest szczególnie niebezpieczny ze względu na ograniczoną pojemność przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Wyróżnia się obrzęk naczyniopochodny, ... Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. udaru, guza mózgu oraz przy stwierdzeniu obrzęku czy zmiany zapalnej w obrębie mózgu. Istotną rolę odgrywają badania wirusologiczne, w których wykrywa się antygeny wirusa oraz przeciwciała wytworzone przez organizm chorego przeciw ...

Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. udaru, guza mózgu oraz przy stwierdzeniu obrzęku mózgu, gdy punkcja lędźwiowa jest niemożliwa do wykonania. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Padaczka .. udar, krwotok podpajęczynówkowy, choroby zwyrodnieniowe mózgu, nowotwory, zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej, predyspozycja genetyczna. Podział i obj ... Migrena .. udaru niedokrwiennego mózgu ); - drgawki aktywowane migreną. 6. Migrena prawdopodobna Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ...

Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie. Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN opiera się przede wszystkim na badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego przez wykonanie punkcji lędźwi ... Afazja .. udaru niedokrwiennego, rzadziej krwotoku, padaczki, ostrego zapalenia mózgu. Ponadto mogą wystąpić objawy dodatkowe w postaci niedowidzenia prawostronnego. Afazja ruchowa Afazja ruchowa jest zaburzeniem mowy, w którym chory rozumi ... Ataksja .. udaru, krwotoku, zapalenia, chorób metabolicznych, zwyrodnieniowych, stwardnienia rozsianego, zatrucia czy wad rozwojowych. Ataksja rdzeniowa Ataksja rdzeniowa powoduje zaburzenia czucia dotyku, położenia i wibracji. Objawia się u ...

Aleksja, agrafia, amnezja .. udar mózgu w obrębie środkowej części płata potylicznego, płata skroniowego oraz trzonu ciała modzelowatego. Aleksja całkowita obejmuje również zaburzenia pisania. Dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. ... Balizm i hemibalizm .. udar niedokrwienny, udar krwotoczny, nowotwory, zmiany demielinizacyjne, uszkodzenie wzgórza lub istoty białej półkul. Hemibalizm Hemibalizm jest zaburzeniem ruchowym polegającym na obecności gwałtownych, bezcelowych i zamaszystyc ... Zaburzenia czynności zwieraczy .. udar, guz, uraz ) czy polineuropatie. Przewlekłe dolegliwości, czyli oczekiwanie na mikcję, jej wymuszanie występują najczęściej u mężczyzn przy przeroście gruczołu krokowego. Natomiast nietrzymanie moczu polegające na częstomoczu ...

Zawroty głowy .. udaru pnia mózgu i móżdżku oraz urazami głowy. Zawroty głowy pochodzenia obwodowego Łagodne napadowe zawroty głowy są zaburzeniem o nieznanej przyczynie występującym głównie u osób starszych. Dolegliwości w postaci zawrotów głowy ... Zespoły nerwów czaszkowych .. udar, guz ). Zespół skrzydła kości skalistej Zespół skrzydła kości skalistej to zespół objawów wyrażających się, jako bóle okolicy skroniowej, oczodołu, wytrzeszcz gałki ocznej, porażenie nerwów tj. nerw okoruchowy ( III ), bloczk ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. udaru. Wywołuje u chorego zaburzenia rozpoznawania przedmiotów, brak umiejętności liczenia, pisania, rozumienia słowa pisanego, napady padaczkowe oraz zaburzenia psychiczne. Zespół potyliczny Zespół potyliczny wynika z uszkodzenia ...

Zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy .. udaru ), stwardnienia zanikowego bocznego, stwardnienia rozsianego, jamistości opuszki, stanu zapalnego czy guza umiejscowionego w tej okolicy. Zespół rzekomoopuszkowy Zespół rzekomoopuszkowy powstaje w rezultacie obustronnego usz ... Wylewu do mózgu u starszej osoby .. udarem krwotocznym. Rekonwalescencja i rehabilitacja po tego typu stanach trwa zwykle długo. Oczywiście zależy to od stanu wyjściowego, w której półkuli doszło do udaru i jak duży jest krwiak śródmózgowy. Organizacja i wchłanianie ... Śpiączka przy niedokrwiennym udarze mózgu .. udar mózgu. Ma 76lat, choruje na serce, ma nadciśnienie. Jest od dwóch dni w śpiączce. Lekarz mówi,że *trzeba czekać*. Boję się,że coś przegapię, że można zrobić coś więcej niż tylko czekać. Czego powinnam oczekiwać od lekarza i c ...

Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. udarze mózgu. Lokalizacja w tylnej odnodze torebki wewnętrznej może być odpowiedzialne za istniejący niedowład kończyn. Poza tym zaniki korowe mogą być typowe dla wielu podeszłego. ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. udar mózgu, możliwe że niemy klinicznie. Z powyższego opisu nie wynikają inne patologie. ... Przyczyny udaru mózgu .. udar mózgu? Czy może się nawrócić i czego w takim przypadku wystrzegać się? Udar niedokrwienny, jak nazwa wskazuje jest spowodowany niedokrwieniem danej okolicy mózgu. Przyczyną może być oderwanie skrzepliny z większej tętnicy i z ...

Ogniska hipodensyjne w tylnej odnodze torebki wewnętrznej .. udaru przebytego przed kilkoma miesiącami od badania CT. Jednak jeśli występują u Pani jakieś deficyty neurologiczne można jeszcze wykonać badanie MRI mózgu. ... Ciarki na skórze .. udarze mózgu - który również źle był zdiagnozowany - ponieważ był to pierwszy rzut glejaka. Jakie powinnam wykonać badania i czy te objawy coś mogą znaczyć? Prawdopodobnie występuje u Pani objaw Lhermitte*a. Jest on nieswoisty dla ... Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. udar. Nie mam też padaczki. Czy są jeszcze jakieś inne wskaznia do angio, nie wymieniane powszechnie? W zapisie EEG opisano wyładowania napadowe, a jednym z głównych objawów malformacji naczyniowej mózgu są napady padaczkowe. Trud ...

Jak jednoznacznie zdiagnozować chorobę Parkinsona? .. udar mózgu w styczniu 2008. Od pewnego czasu występują u niego zawroty głowy, ciężki chód, trudności manualne typu zapinanie guzików; zdrobnienie pisma, natomiast mowa i intelekt w porządku. Lekarze postawili kilka diagnoz, m.in. ... Ataki skurczów mięśni po udarze mózgu .. udar i ma bardzo dziwne zachowania np. robi mu się słabo, wykręca mu rękę, nogę i nie może z siebie słowa wypowiedzieć, skurcze mięśniowe są tak silne ze nie może poruszyć kończynami czy wstać. Atak trzyma go nawet do 2 godzin, po ... Rokowania po krwotoku śródmózgowym z przebiciem do komór .. udaru mózgu, diagnoza: krwotok śródmózgowy z przebiciem do komór. Jest w szpitalu już 6 dobę, ciągle nieprzytomny, ciśnienie skaczące,często napręża się ciężko oddychając. Oddycha samodzielnie, dokarmiany jest sondą. Wiem, że spra ...

Rehabilitacja przy udarze móżdżku .. udar móżdżku, dodatkowo zapalenie wsierdzia. Przez blisko tydzień był w uśpieniu farmakologicznym. Obecnie jest wybudzony. Otwiera, zamyka oczy. Reaguje na nasze wypowiedzi, przynajmniej my tak interpretujemy małe grymasy na twarz ... Leczenie zespołu rzekomoopuszkowego .. udary, zapewne obupółkulowe. To co zostało zniszczone przez udar nie można odwrócić. Leki, które można stosować teraz mogą, choć nie muszą poprawić funkcjonowanie. Czasem korzystne jest zastosowanie leków przeciwdepresyjnych, ale, ... Udar mózgu a padaczka .. udarze 9 miesięcy ( wieloogniskowym ) a od 3 m - cy mam bóle rąk i mam zaburzenia mowy. Jak mnie zablokuje to nie mówię tylko bełkotam, a najgorsze są te bóle rąk, zmiany rentgenowskie nie wykazują żadnych zmian. Neurolog wysyła m ...

Zaburzenia łaknienia, ciągła senność oraz depresja po udarze niedokrwiennym mózgu .. udarze, który był powikłaniem operacji kardiochirurgicznej ( plastyki zastawki mitralnej ). Mama była w ciężkim stanie na OIOMie przez 5 dni ( niewydolność krążenia, spadek frakcji wyrzutowej serca poniżej 20% przed zabiegiem 60%, ... Zmiana o cechach malacji w mózgu .. udarach. Jednak ze względu na Panie młody wiek proponuję wykonanie badania MRI głowy gdyż moim zdaniem potrzebna jest bardziej dokładna diagnostyka. ... Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. udarze przebytym, jednak potrzebowałbym pełnego opisu MRI. Warto też się dowiedzieć na jakim aparacie było wykonywane badanie. Jednak opis nie wydaje się sugerować niczego poważnego. ...

Wykrzywienie twarzy .. udar niedokrwienny, trzeba zrobić badanie CT głowy aby to zdiagnozować. Warto zrobić to jak najszybciej gdyż trzeba włączyć odpowiednie leczenie aby przeciwdziałać kolejnym udarom. ... Krwotok podpajęczynówkowy a udar mózgu .. udar mózgu, a krwotok podpajęczynówkowy ( bo tak zostało to nazwane na wypisie ze szpitala ) się do tego nie zalicza. Jednak przeglądając strony internetowe i literaturę medyczną jest jasno napisane, że powyższy krwotok zalicza si ... Ognisko hipodensyjne w jądrze soczewkowatym .. udarze mózgu tej okolicy, w zależności czy wzmacnia się po kontraście może być to zmiana rozrostowa. ...

Jama wypełniona płynem mózgowym bez zmiany rozrostowej .. udar niedokrwienny. Jest to loża po usuniętym guzie, w której gromadzi się płyn mózgowo - rdzeniowy, w opisie nie stwierdzono odrostu guza co jest wynikiem korzystnym. ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. udarach ). Istnieje niebezpieczeństwo dużego udaru mózgu, należy zmodyfikować styl życia, i wprowadzić profilaktykę wtórną udaru. ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. udaru. ...

Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. udarem mózgu. Nie jest to nic poważnego. ... Nagła utrata równowagi .. udar mózgu. Tata miał tylko zachwianie równowagi, troszkę sparaliżowano mu lewą stronę, ma mniejsze oko ale czucie ma w rękach i w nogach. Natomiast leży na oddziale i nadal nie może ustać na nogach. Po zrobieniu tomografu nadal l ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym, sugerowana zmiana naczyniopochodna .. udar niedokrwienny. Poza tym nie ma innych niepokojących zmian. ...

Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym .. udar niedokrwienny lewostronny, ma niewładna prawa rękę i nie może mówić choć próbuje. Tydzień przebywał na oddziale neurologiczno - udarowym, został przewieziony na oddział rehabilitacyjny tam po 5 dniach dowiedziałam się ze reha ... Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. udarem. Wizytę u lekarza mam odległą. Zaburzenia słuchu mogą być spowodowane niedokrwieniem ucha wewnętrznego. Wieczorne bóle głowy mogą być spowodowane nadciśnieniem tętniczym. Warto wykonać badanie Dopplera tętnic kręgowych. ... Tętnica szyjna ze zmianami miażdżycowymi .. udar 9 miesięcy temu, wykonałam teraz badanie dopplerowskie tętnic: Widoczne odcinki tętnic szyjnych wspólnych, wewnętrznych i zewnętrznych bez zmian morfologicznych. Tętnice kręgowe: prawa 4mm, lewa 4mm bez uchwytnego przepływu z ...

Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. udar a może borelioza? Od kilku lat leczę się na nerwicę lękową ale za nim mi to zdiagnozowano trafiłem też do neurologa, który skierował mnie na rezonans. Przypadkiem wykryto torbiel pajęczynówki 40mm na 20mm na 23mm, ale podobno ... Zmiany niedokrwienne mózgowia .. udaru mózgu. ... Niedokrwienie w okolicach kory mózgu .. udaru? Ognisko niedokrwienne zwiększa ryzyko udaru w przyszłości, dlatego warto wprowadzić profilaktykę; zmiana stylu życia na aktywny, badania laboratoryjne - lipidogram, ocena tętnic szyjnych oraz ew. farmakoterapia do decyzji l ...

Stan i powikłania po dwóch udarach mózgu .. udar mózgu prawej półkuli półtora roku temu. 2 lata wcześniej przebył udar lewej półkuli. Lekarze oceniają jego stan na wegetatywny. Ma założony cewnik i rurkę tracheostomijną. Przebył zapalenie płuc wywołane jakąś bakterią kilka ... Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. udaru mózgu. ... Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. udaru mózgu. ...

Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. udarze. Badanie CT - opis przedstawia zmiany poudarowe typowe mózgowia, w badaniu tt. szyjnych zwężenie t. szyjnej lewej, należy skonsultować się z neurologiem czy nie ma wskazań do chirurgicznego udrożnienia t. szyjnej lewej. ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. udaru, warto wdrążyć profilaktykę chorób naczyniowych. ... Zabieg odbarczania tętnicy głównej po rozległym udarze spowodowanym zamknięciem światła tętnicy .. udar 2 lata temu. Lekarze oceniają jego stan jako stabilny, wegetatywny. Zastanawiamy się nad zabiegiem odbarczania tętnicy głównej. Tata miał rozległy udar spowodowany zamknięciem światła tętnicy głównej. Czy warto przeprowadzić ...

Leczenie pogarszającego się wzroku po udarze niedokrwiennym mózgu .. udar niedokrwienny, całe szczęście że był to mały udar. Dostaję leki. Czy można jeszcze wspomóc dochodzenie do zdrowia? Jest w tej chwili samodzielna, sprawność ruchową oceniam na 90%. Wychodzi mimo złej pogody na spacery pod moją ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. udaru mózgu. Warto rozpocząć profilaktykę chorób naczyniowych. ... Poród po pęknięciu naczyniaka podpajęczynkownego .. udar mózgu ale ja w to nie wierzę ,obecnie jestem po jednym nzświetlaniu tego co zostało nie zostało poklejone, czekam na następne naświetlanie, ...

Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. udar a dziadka 2 dni później wypisano bez diagnozy. Od tego czasu w nocy dziadzia ma ataki, które wyglądają w następujący sposób: dziadzia zaczyna się pierw *wiercić* w łóżku a następnie zaczyna jakby ssać i mlaskać często wkłada ... Niedowład prawej reki po wylewie .. udaru. Więcej na ten tamat: http://www.neurologiczne.pl/udar_mozgu.htm http://www.neurologiczne.pl/krwotok_srodmozgowy.htm http://www.neurologiczne.pl/udar_niedokrwienny_mozgu.htm ... Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. udar niedokrwienny, tym razem bardzo rozległy, w zeszły poniedziałek. Wprowadzono mózg w stan snu farmakologicznego, ale po odstawieniu leków mama nie reaguje na żadne bodźce. Powinna już reagować w niedzielę wieczorem. Dziś jest ...

Lękliwość i nerwowość po udarze mózgu .. udar mózgu,wyszedł wczoraj ze szpitala,miał lekko porażoną lewą stronę* był osobą nerwową,ale teraz to już jest jeden wielki kłębek nerwów,czy to może być skutkiem udaru?co robić?nie da się z nim wytrzymać,strach się odezwać ,żeby ... Masaż stóp przy rehabilitacji ruchowej po udarze móżdżku .. udarze móżdżku pomoc? Wczoraj Brat miał tomografię komputerową mózgu która wykazała, że mózg jest zdrowy bez obrzęków. Tylko, że Brat raz jest minimalnie świadomy, a raz nieprzytomny. Co możemy robić aby obudzić świadomość Brata? ... Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. udarze niedokrwiennym mózgu lewostronnym w maju 2008 na tle niedrożności ICA ( tętnica szyjna wewnętrzna ) lewej. Zwężenie krytyczne tętnicy ICA prawej. Po krwotoku podpajęczynówkowym i krwiaku śródmózgowym okolicy czołowej prawej ...

Ból głowy po udarze .. udarze i caly czas narzeka na bol glowy, czy to normalne i jak temu zaradzic, pomozcie Witam moja mama równiez przeszła udar dokładnie 14 - 06 - 2010r Ma ciągłe bóle i drętwienie lewej strony głowy. Nigdzie nie mogę znaleść inform ... Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. udarowe. Co powinnam zrobić? Obecnie jestem 9 dni po zabiegu i mam świadomość, że to zbyt wcześnie na wnioski ponieważ to okres gojenia i obserwacji. Jednak co powinnam zrobić jeżeli moje objawy nadal będą się utrzymywać. Zaznacza ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. UDARY,BORELIOZA,A MOZE WYSOKI CHOLESTEROL 240,ALBO TRÓJGLICERYDY 420.Nieznam sie na tym ale chce wiedzieć czego mam sie po tych wynikach spodziewać i jak to leczyć.Za młody jestem zeby mieć takie problemy zdrowotne.mam 28 lat dopi ...

Nagły niedowład kończyn .. udar niedokrwienny w odcinku C3/C4 do C6/C7. Zastosowano Actilyse, bez powodzenia. Zlecono depplerowskie badani tętnic dogłowowych. Nie stwierdzono istotnych hemodynamicznie zwęzeń w zakresie badanych tętnic. Morfologia i mocz tak ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. udarową. Przestrzenie płynowe szerokości odpowiedniej do wieku. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Wnioski: Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie z drobnym ogniskiem podostrego udaru w prawej półkul ... Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. udary mózgu? Czy oznacza to, że jestem dużo bardziej podatny na wylewy i udary niż inni ludzie. Czy powinienem brać np. acard celem ochrony? Czy te zmiany ogniskowe są jeszcze groźne czy one się już po prostu zadziały i nic nie po ...

Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. udaropodobnego* byłem sparaliżowany prawostronnie - wszystko puściło po podaniu końskiej dawki sterydów - został mi tylko niedosłuch ucha prawego, incydent podobny zdarzył się pół roku później ( bez objawów grypy ) takich incydent ... Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu .. udarze niedokrwiennym mózgu i planuję wizyty u dentysty ( usunięcie korzenia i leczenie kanałowe ).Na jak długo przed wizytą u dentysty powinnam odstawić ten lek i czy mogę go odstawić w moim przypadku? Oto moje wyniki: MR głowy. ... Wysiłek fizyczny po udarze niedokrwiennym mózgu .. udaru niedokrwiennego. W szpitalu spędził ponad dwa tygodnie, w tym czasie był rehabilitowany. Pracuje ciężko na gospodarstwie rolnym. Chciałabym zapytać, jakie czynności dziadek może wykonywać, a jakich powinien stanowczo zaprzes ...

Sytuacje wymagające badania rezonansu z kontrastem .. udaru niedokrwiennego od krwotocznego ) mogą w ten sposób zostać uwidocznione lub w ogóle wykluczone. Ponadto w diagnostyce guzów mózgu ( np. sprawdza się unaczynienie guza ). ... Ograniczenie pola widzenia po wylewie .. udarze? W zasadzie, jeśli faktycznie powodem utraty widzenia jest udar, nie ma większych możliwości leczenia ( farmakologicznego lub operacji ). ... Ośrodek rehabilitacyjny w woj. dolnośląskim dla osoby po udarze mózgu .. udarze mózgu? Czy w województwie dolnośląskim jest jakiś dobry szpital rehabilitacyjny, gdzie nie trzeba długo czekać na miejsce? Niestety trzeba samemu podzwonić i popytać o miejsce. W każdym ośrodku sytuacja z miejscami jest inn ...

Fundacje i stowarzyszenia z okolic Rybnika leczące osoby po udarze .. udarze? ... Psycholog z Warszawy zajmujący się osobami po udarze mózgu .. udarze mózgu? Czy są w ogóle tacy specjaliści? Mój tato, który pół roku temu przeszedł udar, potrzebuje pomocy psychologicznej. Ważne jest, aby lekarz znał skutki tej choroby i podstawowe informacje dotyczące opieki nad takim pacj ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. udar, krwiak ). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć przekrojowych mózgu dzięki obracającej się wkoło lampy rentgenowskiej. Zdjęcia następnie komputer składa w całość i przedstawia w postaci dostępnej komputerowo czy na k ...

Zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u dziecka .. udar mózgu, którego konsekwencją było porażenie nerwu twarzowego. W szpitalu nie znaleziono przyczyny udaru. Teraz po udarze zostało jedynie nadciśnienie tętnicze. Co robić, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego udaru? Bard ... Ośrodki rehabilitacyjne dla osoby po udarze mózgu .. udar mózgu. Ma trudności z mową i rozumieniem słów. Szukam dla niego dobrego ośrodka rehabilitacyjnego. Jeśli chodzi o sanatoria to proszę poszukać na stronie: http://www.sanatoria.org/pl/profile/uklad_nerwowy.html Godne polecenia ... Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. udar mózgu, infekcja ośrodkowego układu nerwowego, krwiak czy guz mózgu. ...

Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. udar mózgu, z zanikiem prawej półkuli mózgu i niedowładem połowicznym strony lewej. Oprócz tego cierpię na silne bóle kręgosłupa, cierpną mi ręce, czuję ból w nogach. Często słabnę. Po odzyskaniu świadomości zalewa mnie fala gorąc ... Zawał w móżdżku z uszkodzoną półkulą mózgu .. udaru mogło dojść wskutek utworzenia się zakrzepu, jeśli był to udar niedokrwienny. Warto zbadać układ krzepnięcia i skonsultować wynik nieprawidłowy. Poza tym bezwzględnie zakaz palenia, dieta lekkostrawna. ... Rehabilitacja przy zaburzeniach mowy po udarze krwotocznym .. udar krwotoczny z niedowładem połowicznym i zaburzeniami mowy. Przez miesiąc byłam w sanatorium. Dziś już normalnie chodzę i mówię. Czasem tylko pojawiają się krótkotrwałe problemy z mową, czy nadal mam się rehabilitować, czy tera ...

Ryzyko pogorszenia stanu zdrowia po kilku dniach po udarze mózgu .. udar mózgu. Od tej pory nie ma władania w lewej ręce. Ma do tego problemy z mową, z pamięcią. Minęło dopiero 2,5 doby po udarze. Czy jego stan może się jeszcze pogorszyć, czy teraz już będzie tylko lepiej? Jeżeli zastosowano odpow ... Ośrodki rehabilitacyjne w woj. podkarpackim dla osoby po udarze .. udar. szukam najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych w województwie podkarpackim. ... Opóźnione pojawienie się skutków udaru mózgu .. udar niedotleniowo - niedokrwienny w wyniku którego ma lekki niedowład prawej strony. Od kilku miesięcy bardziej zarzuca prawą nogą niż wcześniej i bardzo pogorszyło mu się pole widzenia. Lekarka powiedziała, że mogą to być skutki ...

Mimowolne poruszanie nogami podczas leżenia po udarze pnia mózgu .. udar pnia mózgu, leczę się neurologicznie. Od pewnego czasu obserwuję u siebie ciągłe ruszanie stopami i nogami podczas leżenia. Czy to jest normalne po takim udarze? Czy można to w jakiś sposób usunąć? ... Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby przy częściowym paraliżu po udarze, padaczce i guzie trzustki .. udarze muzgu teraz jest w czesciowym paralizu ma guza na trzusce nysty na nerkach stwierdzona padaczka jest na recie ze strazy pozarnej nie chodzi. moje pytanie brzmi czy nalezy mu sie jeszcze jakis dodatkowy zasiłek. np pielegnac ... Ośrodek rehabilitacyjny w okolicach Warszawy dla osoby po udarze .. udar mózgu? Chciałabym umieścić w takim ośrodku moją mamę, ponieważ sama nie jestem w stanie się nią zająć. Interesuje mnie też, jak wygląda opieka nad takimi osobami i jak wygląda rehabilitacja. ...

Nadmierna nocna potliwość po leku na lekki udar .. udaru, wzięłam 1 tabletkę aspiryny - okazało się, że jestem na nią uczulona i dostałam strasznych wybroczyn na całym ciele, które schodziły przez 2 miesiące. Tej nocy, po zażyciu aspiryny zaczęłam się pocić - trwa to do dziś ( pra ... Szybkość powrotu do pracy po lekkim udarze krwotocznym .. udar krwotoczny, ktory zostal w szpitalu calkowicie wyleczony bez widocznych zmian i pozostalosci ( bez niedowladu i innych ).jestem pod kontrola lekarza rodzinnego poniewaz mam cisnienie dosc wysokie od 6 lat ( ok, 140 - 150 na 8 ... Ciągły katar i spluwanie jako objawy udaru .. udaru. Czy to możliwe? Jak to sprawdzić? Katar nie może być przyczyną udaru. Udar powodowany jest zaburzeniami naczyniowymi. Więcej może Pani przeczytać w zakładce: http://www.neurologiczne.pl/udar_mozgu.htm ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. udarze czy z innego powodu? Bez tego trudno mi zinterpretować wynik badania. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlenie objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 10min.w trakcie utraty przyto ... Ognisko naczyniopochodne w rzucie jądra ogoniastego .. udaru ), niemego klinicznie. ... Ból głowy, wymioty i problemy z równowagą a niedotlenienie mózgu .. udarem mózgu. Mamę boli głowa, ma mdłości. Co może wpłynąć na pojawienie się udaru? Jaka jest przyczyna takiego stanu zdrowia mamy? ...

Świadczenia po udarze niedokrwiennym móżdżku .. udar niedokrwienny móżdżku. Po wielu rehabilitacjach jego stan się poprawił. Kończą mu się świadczenia z ZUS - u, czy może starać się o przedłużenie? Kiedy mąż będzie mógł wrócić do pracy fizycznej? ... Utrata widzenia w jednym oku po zastrzyku z botoxu .. udar mózgu. Wszystko jest już w porządku, ale pozostały zaburzenia równowagi i wzroku. Okulista doradził wstrzykiwanie botoxu. Początkowo była poprawa, ale po ostatnim zastrzyku, ojciec stracił wzrok. Badania nie wykazują niczego ... Obustronny obrzęk mózgu i udar czołowy u osoby starszej .. udaru czołowego. Babcia nie chodzi, nie mówi, cały czas śpi. Początkowo, gdy była w domu jadła sama, był z nią kontakt. Gdy ją przewieźliśmy na oddział, jej stan znacznie się pogorszył. Czy przyczyną pogorszenia się zdrowia babci ...

Szanse na przeżycie po trzecim udarze mózgu .. udar. Po pierwszym ( 15 lat temu ) stracił wzrok, ale odzyskał go po operacji, po drugim ( cztery lata temu ) też wszystko skończyło się dobrze. Wczoraj był kolejny. Tato ma dopiero 50 lat, nie pije, nie pali, odżywia się zdrowo. ... Drętwienia ręki i zaburzenia wzroku przy antykoncepcji hormonalnej .. udary. Czy da się to jakoś wyleczyć? Najlepiej odstawić doustne leki antykoncepcyjne, rozważyć inną metodę antykoncepcji. Należ także zapobiegać miażdżycy, nadciśnieniu tętniczemu, zredukować nadwagę. Wykonać także badania kontrol ... Sport po udarze mózgu u dziecka .. udar mózgu. Na szczęście niedowład prawostronny minął, jednak źle widzi na prawe oko. Jak ona ma teraz żyć? Czy może ćwiczyć na zajęciach z w - fu? Czy może biegać normalnie jak inne dzieci, opalać się? Córka ma 10 lat. Miała para ...

Skuteczność i skutki uboczne leku Cerebrolizyna po udarze .. udarze. Jakie mogą być skutki uboczne przyjmowania tego leku i czy leczenie zazwyczaj jest skuteczne? ... Leczenie zespołu rzekomoopouszkowego .. udarze. W wyniku tej choroby bardzo pogorszyła się jej mowa, niewyraźna, ma też kłopoty z połykaniem pokarmów i śliny. Mimo przyjmowanie leków nic się nie poprawia a nawet pogarsza się jej stan. Po lekach nie ma apetytu i bardzo s ... Rokowania po porażeniu czterokończynowym po udarze pnia mózgu .. udaru mózgu i móżdżku. Jest rehabilitowany. Ma porażenie czterokończynowe, miał taki pozostać, jednak od pewnego czasu widzimy, że rusza ramionami, głową, zaczął ruszać lewą nogą i ręką. Ma założoną tracheotomię i sondę do karmien ...

Różnice między afazją i otępieniem naczyniowym .. udar mózgu. Lekarz stwierdził u niej afazję. Inny lekarz uważa, że to otępienie naczyniowe. Czym różnią się obie choroby? Na czym polegają? Jak przebiega leczenie? Afazja to zaburzenie mowy, w wyniku uszkodzenia ośrodka mowy mózgu ... Rehabilitacja otępienia po udarze .. udar mózgu, ma zaniki kory mózgowej. Ma niedowidzenie lewostronne i zaniki pamięci. Często ćwiczę z nim rozwiązując krzyżówki, rozmawiając na różne tematy z przeszłości, pytam o imiona różnych ludzi, zdarzenia. Co jeszcze mogę zro ... Agresja po udarze mózgu .. udar mózgu i był sparaliżowany lewostronnie. W szpitalu był agresywny, wyzywał pielęgniarki. Gdy jego stan się poprawił po rehabilitacji, został wypuszczony do domu. Z mężem trudno wytrzymać, krzyczy, oskarża mnie o kradzieże, wys ...

Konsekwencje asymetrii naczyń żylnych w mózgu .. udaru mózgu? Jeśli nie, to jakie ryzyko może nieść za sobą? Może to być odmiana anatomiczna i nie wiązać się z żadnymi powikłaniami. Jeśli chodzi o udary to są one związane z unaczynieniem tętniczym mózgu. Proszę jeszcze powiedzie ... Ośrodek rehabilitacji neurologicznej w Łodzi lub okolicach dla osoby po udarze .. udarze śródoperacyjnym. Jej stan jest stabilny, ale ciężki. Szukam dla niej dobrego ośrodka rehabilitacji neurologicznej, najlepiej w Łodzi lub w okolicach. ... Preparaty na odleżyny dla osoby w śpiączce .. udar mózgu i od tej pory leży w śpiączce farmakologicznej. Lekarz powiedział, że mama jest całkowicie sparaliżowana i nie daje jej żadnych szans. Ja jednak ufam, że mama wyjdzie z tego. Co powinnam zrobić, żeby nie powstały odleży ...

Długotrwałość zaburzeń czucia po udarze mózgu .. udar mózgu. Mam po nim niedowład prawostronny. Rehabilituję się, jednak cały czas w prawej dłoni mam silne zaburzenia czucia: bóle, ręka jest zdrętwiała, cały czas mrowi. Jak mam się z tym uporać? Czy to minie? Lekarze mnie zbywaj ... Zdrętwiała lewa strona twarzy i dłoń oraz problemy z językiem po udarze mózgu .. udaru niedokrwiennego mózgu. Skutkiem tego zdrętwiała mi lewa strona twarzy i dłoni. Później czułam nieprzyjemne szarpanie pod wargami. Od pewnego czasu drętwieje mi język, czuję jego palenie. O czym to świadczy? Co powinnam zrobi ... Czas trwania paraliżu i zaburzenia świadomości po udarze mózgu .. udar mózgu, ma paraliż prawej strony. Nie rusza się, nie mówi, otwiera oczy, wodzi wzrokiem za kimś jak idzie. Nie reaguje na głos ani na polecenia. Ma kłopoty z połykaniem. Czasami ściska rękę kogoś z nas. Co to oznacza? czy tata ...

Bóle gałek ocznych po udarze niedokrwiennym .. udarze niedokrwiennym. Cały czas skarży się na mocne bóle gałek ocznych. Skąd bierze się u niego ten ból? Jak mogę pomóc tacie? Czy występują zaburzenia widzenia lub inne objawy czy tylko ból?? Dobrze, aby Pani tatę skonsultował j ... Utrata pamięci i zaburzenia świadomości u starszej osoby po wylewie .. udar rokowanie nie jest najlepsze. Niewielka poprawa może nastąpić, ale nie na tyle, aby Pani mama była samodzielna. Opisane objawy są wynikiem uszkodzenia płatów czołowych, zatem występują tu także objawy psychiatryczne. Jeśli ud ... Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. udarach, ja od kilku miesięcy mam pojawiające się zawroty głowy , a od kilku tygodni doszły dziwne odgłosy w prawym uchu - nie są to szumy lecz dźwięki słyszalne praktycznie cały czas. Bardzo niepokoi mnie ten opis, proszę o inter ...

Ryzyko wylewów przy zażywaniu amfetaminy .. udaru krwotocznego. Zwykle objawy neurologiczne są bardzo wyraźne. ... Przeczulica po udarze .. udar mózgu, wszystko wróciło do normy, ale pojawiła się przeczulica lewej nogi. Lekarz powiedział, że taki stan pozostanie na zawsze i niczego nie można zmienić. Czy rzeczywiście przeczulica jest nieuleczalna? Tak, takie objawy mo ... Przebycie udaru mózgu bez objawów .. udarze. Tata nie przechodził udaru. Tata nie miała żadnych objawów udaru, czuje się dobrze. Czy to możliwe, żeby mieć udar a go nie poczuć? A może to pomyłka lekarza? Niestety nie jestem wyjaśnić tego nieporozumienia. Mogła to być ...

Zwyrodnienia kręgosłupa, fenestracja, przepukliny i wypukliny lędźwiowe a zdolność do pracy .. udarem ). Mam też dodatkowo nadciśnienie tentnicze oraz cukrzyce, więc lecze się u kilku specjalistów. Z pozdrowieniami ... Odzyskanie zdolności mówienia po udarze mózgu .. udar mózgu, w wyniku czego przestała mówić. Jak dużo ludzi odzyskuje zdolność mówienia w takim przypadku? Kiedy powinna się zacząć nauka mówienia i jak powinna wyglądać rehabilitacja mamy? Naukę mówienia najlepiej rozpocząć od raz ... Ostre bóle brzucha po udarze niedokrwiennym .. udarze z paraliżem lewostronnym. 10 dni po udarze zaczęła odczuwać bardzo silne bóle brzucha przez które w ogóle nie może jeść. Po każdym posiłku bóle brzucha zaostrzają się. Lekarze nie wiedzą, skąd się biorą. Co można zrobić w t ...

Szanse cofnięcia paraliżu po udarze mózgu .. udarze mózgu? Sparaliżowany mężczyzna nie słyszy, ma nadwagę, ale odczuwa potrzeby fizjologiczne. Lekarze nic nie chcą powiedzieć. Nie mamy możliwości się nim zajmować w domu. Nie da się tego do końca przewidzieć, ale przy dobrej ... Rehabilitacja metodą ruchowego wymuszenia (CIMT) po udarze .. udar mózgu. Słyszałam o metodzie ruchowego wymuszenia ( CIMT ). Czy jest w Polsce placówka zajmująca się takim sposobem leczenia? Gdzie w Polsce są ośrodki zajmujące się rehabilitacją osób po udarze? Jak długo trwa taka rehabilita ... Neurolog z Warszawy od udaru mózgu .. udar mózgu. Proszę o kontakt do dobrego neurologa w Warszawie, który zajmuje się tą chorobą i który poprowadziłby mojego męża. Do tej pory lekarzom nie udało się go zdiagnozować, są tylko podejrzenia. Czy próbowała Pani w Instytuc ...

Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. udar mózgu. Określono stan zdrowia jako dobry. Zastosowano leczenie farmakologiczne, rehabilitację ( od lutego ) bez żadnych efektów. Chodzić już samodzielnie nie mogę, poruszam się tylko do toalety przy balkoniku inwalidzkim i os ... Neurolog z Dolnego Śląska od udaru mózgu .. udarami mózgu? Np. - Bogusław Paradowski Klinika Neurologii, Wrocław ul. Borowska, tel. 0 601 551 20 - Renata Martynów - Medoń, Wrocław ul. Swobodna 8a, tel. 782 - 77 - 77 ... Szanse na powrót do zdrowia po udarze niedokrwiennym .. udar niedokrwienny. Ma porażoną prawą stronę ( rękę i nog ) oraz zaburzenia mowy. Ma też wciąż bardzo wysokie ciśnienie. Jakie badania powinna jeszcze zrobić i na co w nich powinnam zwrócić uwagę? Czy ma szansę wrócić do zdrowia? ...

Ćwiczenia rehabilitacyjne po udarze mózgu .. udar mózgu, nie był duży. Przez miesiąc była w szpitalu, potem na rehabilitacji. Ma sparaliżowaną lewą stronę. Kiedy stan babci się poprawił, nagle zachorowała i trzeba było przerwać rehabilitację. W jaki sposób można z nią ćwiczy ... Ryzyko zaburzeń mowy po udarze krwotocznym .. udarze krwotocznym w prawej półkuli moga występować zaburzenia mowy? Czy można to rehabilitować? W jaki sposób? Tak, mogą występować zaburzenia mowy, po stronie przeciwnej do udaru obserwuje się obniżenie kącika ust, a także w wyn ... Dobór rehabilitanta dla osoby po udarze mózgu .. udar mózgu. Chcielibyśmy skierować ją na rehabilitację. Na co należy zwracać uwagę przy wyborze rehabilitanta? Najlepiej rozeznać się w opiniach na temat ośrodka, do którego będą Państwo się zwracać. Rehabilitant w zasadzie wykonu ...

Napięcia mięśni kończyn u osoby w śpiączce .. udaru. Przykurcze mogą być wynikiem właśnie tego. O podaniu leków decyduje lekarz prowadzący, rehabilitacja powinna być nadal stosowana, na efekty należy jeszcze poczekać. ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. udaru? Same ogniska są wynikiem już mikroniedokrwienia. Podwyższony cholesterol prowadzi do nasilenia rozwoju miażdżycy. Proces ten zaczyna się już w okresie dziecięcym, a zbyt duży poziom cholesterolu w krwi w stosunku do normy n ... Zaniki mózgowia i ognisko malacji pozawałowej .. udaru. Jeśli chodzi o zwapnienia to są one najpewniej pozapalne. Czy jest Pani pewna, że użyto sformułowania oponiak? Oponiak jest zmianą nowotworową. Malacja to zanik komórek nerwowych wskutek niedokrwienia. ...

Ćwiczenia logopedyczne przy otępieniu po udarze .. udar mózgu, teraz ma rehabilitację i zaczyna już chodzić. Babcia ma problemy z mówieniem, odpowiadaniem na pytania. Często zamiast odpowiadać, powtarza je. Nie pisze logicznie, jakby zapomniała liter. Czy są ćwiczenia logopedyczne ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. udar ? nie wiem jak się odnieś do poprzedniego badania ? proszę o pomoc ... Zaburzenia czucia i ciągłe uczucie zimna po udarze .. udar niedokrwienny móżdżku. Zaczęły temu towarzyszyć specyficzne objawy: zaburzenia czucia i dziwne uczucie zimna. Jak długo mogą się utrzymywać takie objawy? Gdzie powinienem się zgłosić, aby dowiedzieć się o przyczynach? Obawiam ...

Bóle głowy, zaburzenia pamięci i niedowład ręki po udarze .. udar mózgu. Po 6 miesiącach już prawie wyzdrowiałem. Pozostał mi jedynie silny ból głowy, problemy z pamięcią oraz niedowład prawej ręki. Co powinienem zrobić? Czy to są trwałe skutki mojej choroby? Czy wrócę do normalności? Najle ... Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu .. udar niedokrwienny. Badania krwi, echa serca nie wykazały żadnych zmian. Skąd u męża ten udar niedokrwienny? W jaki sposób się go leczy? Najczęstszą przyczyną udaru niedokrwiennego jest miażdżyca, a w zasadzie oderwanie się blaszk ... Paraliż prawostronny i agresja po udarze .. udar. Jest sparaliżowany prawostronnie. Co powinniśmy robić? Jak reagować, aby taty dodatkowo nie prowokować? Czy tata jest chory? Może powinien pójść na badania? Jakie? Agresja jest najpewniej wynikiem przebytego udaru. Niestety ...

Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. udaru. Wynik tak czy inaczej należy skonsultować z neurologiem osobiście. tak zrobię dziękuję* chociaz ja mam dopiero 24 lata i jaki uraz? albo tym bardziej nie miałam na pewno udaru* tak czy inaczej trezba to skonsultować z neuro ... Upośledzenie smaku po udarze mózgu .. udar mózgu. Większość objawów udaru zniknęła. Pozostała utrata smaku. Czy jest jakiś sposób, by smak wrócił? czy jest trwała zmiana? To pytanie jest trudne. Smak może po pewnym czasie powrócić, jednak nie ma metody aby wpłynąć na ... Przeniesienie chorego po udarze na intensywną terapię .. udar krwotoczny, którego skutkiem jest paraliż połowiczny. Jego stan jest ciężki, powinien leżeć w spokoju. Został przeniesiony z intensywnej terapii na zwykłą salę, gdzie panuje ciągły hałas. Czy może wrócić na poprzedni oddział? ...

Przyczyny udaru mózgu .. udaru, najpewniej etiologia niedokrwienna związana z niestabilną blaszką miażdżycową. Ważną informacją jest występowanie czynników ryzyka. ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. udarowa, czyli ognisko niedokrwienia. Najlepiej wynik osobiście skonsultować z neurologiem, który będzie w stanie dokładnie zinterpretować wynik badania i powiązać go z Pana stanem zdrowia. czy to znaczy że najprawdopodobniej miał ... Ogniska malacyjne w głowie .. udar mózgu lub krwiaka? Czy to coś bardzo poważnego? Boję się pójść do lekarza z takim opisem. Proszę o wytłumaczenie, co to są te ogniska malacyjne? Ognisko malacyjne to rozpad martwej tkanki nerwowej. Do jego powstania doprowadz ...

Botoks przy leczeniu paraliżu po udarze .. udarze i ma lewostronny paraliż. Lekko porusza nogą, ale chodzić samodzielnie nie może. Czy taka metoda leczenia jest skuteczna? Należy osobiście skonsultować się z neurologiem w tej sprawie. Efekt leczenia jest krótki, 2 - 3 mies ... Neurolog z Warszawy od udarów mózgu .. udar mózgu. Poszukuję dobrego neurologa zajmującego się takimi przypadkami w Warszawie. Najlepiej, aby Pani tato był pod stałą opieką poradni neurologicznej. Polecam poradnie neurologiczną w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ( h ... Prawo jazdy po udarze niedokrwiennym mózgu .. udar niedokrwienny mózgu. Czy mogę prowadzić samochód? Czy jest to niebezpieczne dla mnie i otoczenia? Czy istnieją jakieś przepisy to regulujące? Takie przepisy obowiązują w przypadku padaczki. Jeśli chodzi o przebyty udar, jeśli ...

Zaburzenia mowy po nagłym skoku ciśnienia .. udaru? Co może być przyczyną takich problemów z mową? Jak pomóc tacie? Wszystko zależy na czym polegały zaburzenia mowy. Niestety Pani tata ma 2 czynniki ryzyka, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę, a nie wykluczone, że także nasilon ... Śpiączka w pewien czas po udarze mózgu .. udarach mózgu. Pierwszy zaatakował lewą stronę móżdżku, drugi był mniejszy i zaatakował prawą stronę móżdżku. Przez miesiąc nie było innych niepokojących zmian. Ostatnio nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Tato stał się bardzo nerwow ... Ośrodek rehabilitacyjny dla osób po udarze z paraliżem połowicznym .. udar pnia mózgu. Początkowo leżał w śpiączce, teraz gdy się obudził, jest rehabilitowany, ale nie widać skutków. Wujek jest sparaliżowany lewostronnie, bezwładna jest prawa ręka. Nie mówi, jedzenie trzeba mu podawać przez sondę. P ...

Rehabilitacja osoby po udarze pnia mózgu .. udar pnia mózgu. Przez tydzień była w śpiączce, teraz jest w trakcie rehabilitacji. Na razie nie widać jej efektów. Mama ma sparaliżowaną lewą stronę i prawą nogę. Ma problemy z mówieniem i przełykaniem. Poza tym dostała zapalenia ... Różnice między otępieniem naczyniowym i afazją .. udaru często dochodzi do zaburzeń tj. afazja czy otępienie naczyniowe, w ramach otępienia także może występować afazja. ... Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. udaru w sekwencji DWI. ponadto dwie małe zmianymalacyjne w lewej półkuli móżdżku i w prawej półkuli mózgu. innych zmian nie stwierdzono. Może to ktoś zinterpretować. Zmiany są jak to stwierdzono naczyniopochodne, czyli najpewniej ...

Leczenie przeczulicy po wylewie do mózgu .. udaru w mózgu. Najlepiej udać się do neurologa, jeśli problem jest istotny dla Państwa. Proszę jednak pamiętać, że u ludzi w starszym wieku, zaburzona jest nieco termoregulacja i częściej odczuwają zimno. ... Zaniemówienie i osowiałość przy podejrzeniu udaru mózgu .. udary mózgu. Od tamtego czasu ma niedowład lewej strony. Niedawno zachorował na zapalenie płuc i miał operacje na staw. Niedawno trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Po badanach nie stwierdzono u niego udaru. Jednak od momentu ... Zaniki korowo-podkorowe mózgu, problemy z mową i pamięcią po udarze .. udar pnia mozgu stan byl ciezki ale wszystko wrocilo do normy teraz 15 kwietnia dostal kolkejnego udaruniedokwiennego z zanikami korowopodkorowe mozgu mam problemy z mowa i pamiecia bardzo prosze o rade czy jest jakas szansa ze mo ...

Przetrwała tętnica płodowa ciała modzelowatego .. udar mózgu i znacznie pogorszył mu się wzrok. Okazało się, że syn ma asymetrię tętnic kręgowych i szeroką tętnicę odchodzącą od tętnicy łączącej przedniej. Tętnica płodowa i gałąź tętnicy przedniej mózgu są bez zmian. Czy operacja ... Gliotyczne ogniska degeneracji naczyniopochodnej po udarze mózgu Udar mózgu miałam 4 lata temu, teraz zrobiłam MR głowy i za bardzo nie wiem co oznacza ten wynik. W tylnej części zakresu unaczynienia środkowej tętnicy mózgu po stronie lewej w korowej i podkorowej istocie białej widoczne są bard ... Gwałtowny spadek sprawności fizycznej i nadciśnienie po wcześniejszym udarze .. udarze, aktywnie uczestniczył w rehabilitacji i wrócił do pełnej sprawności, dużo chodził. Jednak w tym roku w zimie był mniej aktywny, a niedawno jego sprawność gwałtownie spadła i ma problemy z przebyciem nawet krótkich odcinków ...

Cierpnięcie skóry głowy i policzka podczas stresu .. udar mózgu albo inne poważne schorzenie? Mam 36 lat. Jeśli czynnikiem wywołującym objawy jest stres to być może to migrena, wynik nadciśnienia tętniczego, przejściowych zaburzeń elektrolitowych. Myślę, że przy okazji wizyty u leka ... Przejściowe ataki niedokrwienne TIA .. udaru mózgu jest znaczne. ... Rehabilitacja przy paraliżu ręki i zaburzeniach świadomości po udarze niedokrwiennym .. udar. ma bezwładną lewą stronę, cały czas zamknięte oczy. Jest z nią kontakt, ale mama nie wie co się z nią dzieje i gdzie jest. Mama wymaga całodobowej opieki. Jestem z innego miasta i nie jestem w stanie opiekować się mamą cały ...

Ośrodek rehabilitacji neurologicznej w Warszawie dla osoby po udarze .. udarze mózgu daje dobre efekty? Czy mogłabym się dowiedzieć, które ośrodki tego typu w Warszawie i okolicach mają najlepsze opinie? ... Dreszcze, ciarki, sztywnienie ucha, mrowienie ust oraz sztywnienie mięśni nogi i ręki .. udarze niedokrwiennym mózgu pod postacią zespolu Wallenberga po stronie lewej..Od ponad dwóch lat ze zmienną częstotliwoscią zle sie czuje a mianowicie*mam dreszcze,gęsią skore,ciarki,sztywnienie ucha,mrowienie wokol ust,mrowienie ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki wskutek obrzęku mózgu po operacji guza mózgu .. udarze mozgu.ma sparalizowana lewa strone ciala - od operacji mijaja kolejne dni a mama od operacji przebywa w spiaczce mozgowej powstalej w skutek obrzeku mozgu.lekarze mowia, ze stan jest bardzo ciezki ale pacjentka sie broni i ...

Wymioty po udarze móżdżku .. udar móżdżku. Po wyjściu zw szpitala mama wymiotuje od czasu do czasu. Czy to jest normalne? Czy da się to jakoś wyleczyć? Wymioty mogą występować w związku z zawrotami głowy. Należy jednak wykluczyć inne przyczyny np. leki, dieta ... Regeneracja organizmu po wylewie krwi do mózgu .. udar mozgu.Wazna jest rehabilitacja.Po roku zwolnienia wrocilam do pracy.Samopoczucie bywa rozne.Zycze szybkiego powrotu do zdrowia. ... Pogarszający się wzrok po udarze mózgu .. udar niedokrwienny w pniu mozgu po stronie lewej.Od ponad roku pogarsza mi widzenie w lewym oku, z daleka obraz rozmazany,malo wyrazny.W dziecinstwie lewe oko mialam operowane z powodu zeza. Czy badał Panią okulista? Należy przede ...

Zaburzenia mowy, otumanienie oraz paraliż prawej części ciała po udarze .. udar i od tego czasu ma sparaliżowaną prawą część. Nie straciła co prawda przytomności, ale jest trochę otumaniona i nic nie mówi. Jakie są szanse na to, że paraliż minie? Czy to możliwe, aby zaczęła mówić? Wszystko zależy jakiej ... Zaburzenia psychiczne po pęknięciu tętniaka w mózgu .. udaru lub krwawienia to może to być tego skutek. Najlepiej konsultować się z lekarzami prowadzącymi. Tu niestety brak informacji na podstawie których można by to potwierdzić. ... Utraty świadomości po udarze krwotocznym mózgu Niedawno moja mama trafiła do szpitala z powodu nadciśnienia. Okazało się, ze to był wylew krwotoczny śródmózgowy. Przeprowadzono operację, według lekarzy udaną. Początkowo mama rozmawiała normalnie, można było się z nią porozumie ...

Rehabilitacja po wylewie krwotocznym .. udarze krwotocznym należy zachować szczególne ostrożności, aby nie doszło do powikłań lub ponownego krwawienia. ... Drętwienie języka po udarze niedokrwiennym .. udarze niedokrwiennym w pniu mozgu.Okresowo wystepuje dretwienie,mrowienie jezyka( uczucie jak po poparzeniu )oraz chrypka.Z czym to moze byc zwiazane? Związane jest to jak najbardziej z udarem niedokrwiennym. Dolegliwości jak naj ... Mrowienie, kłucia i uczucie prądu w nogach .. udar niedokrwienny w pniu mozgu.Powoduje to u mnie dyskomfort I stresuje.Przez ponad dwa lata po udarze nic mi nie dolegalo,czulam sie dobrze..Moze mam jeszcze inna chorobe,mysle o SM.OBjawy sa podobne do tych co mam.Jestem pod ko ...

Rehabilitacja po udarze mózgu z niedowładem połowicznym .. udar mózgu. Szczęśliwie skończyło się tylko na niedowładzie lewej połowy ciała, ale niestety nie może samodzielnie funkcjonować. Co robić dalej? Gdzie szukać rehabilitacji, sanatorium czy im podobnych? Jak powinno się w takim przy ... Opieka nad osobą po udarze mózgu .. udarze mózgu. Co powinnam wiedzieć na temat pacjenta po wylewie? Jak powinna wyglądać opieka nad chorym? Czy osoba bez wykształcenia medycznego powinna w ogóle się taką osobą zajmować? Najlepiej, aby osoba zajmująca się taką osobą ... Zaburzenia mowy, równowagi, pamięci i świadomości .. udar? Bardzo trudno powiedzieć jaka jest przyczyna bez możliwości zweryfikowania badań osobiście. Proszę skonsultować się z dobrym neurologiem, najlepiej w poradni przyszpitalnej lub lekarzem pracującym na oddziale szpitalnym. ...

Rehabilitacja w okolicach Trójmiasta po udarze mózgu .. udar mózgu. Ma niedowład prawej strony ciała i afazję. Szukam dobrego ośrodka rehabilitacyjnego z okolic Trójmiasta. ...