Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe » Zabieg odbarczania tętnicy głównej po rozległym udarze spowodowanym zamknięciem światła tętnicy

Zabieg odbarczania tętnicy głównej po rozległym udarze spowodowanym zamknięciem światła tętnicy

Mój tata przebył niedokrwienny udar 2 lata temu. Lekarze oceniają jego stan jako stabilny, wegetatywny. Zastanawiamy się nad zabiegiem odbarczania tętnicy głównej. Tata miał rozległy udar spowodowany zamknięciem światła tętnicy głównej.

Czy warto przeprowadzić ten zabieg? Czy nie grozi on ukrwotocznieniem udaru? Jakie niesie zagrożenia? Tato ma 62 lata.

izabela

Nie bardzo rozumiem o jaką tętnicę chodzi czy o aortę? Jeżeli chodzi o zabiegi reperfuzji mechanicznej, usunięcia skrzepliny to wykonuje je się wcześniej, w pierwszej dobie po udarze.

lek. Tomasz Tykocki