Podejrzenie SM

neurologiczne.pl & podejrzenie SMOdruchy patologiczne .. podejrzeniu uszkodzenia neuronu ruchowego ( nerwu wychodzącego z rdzenia kręgowego i biegnącego do mięśni ) drogi piramidowej, czyli drogi biorącej udział w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, wykonywaniu ruchów dowolnych i ich ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. podejrzenie zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych * podejrzenie zapalenia mózgu * podejrzenie krwotoku podpajęczynówkowego * stwardnienie rozsiane * choroba Creutzfeldta - Jakoba Przeciwwskazania punkcji lędźwiowej * zakażenie skór ... Badania obrazowe mózgu .. podejrzeniu uszkodzenia bariery krew - mózg można podać środek cieniujący - gadolin ( Gd ). Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa Pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa ( PET ), choć jest bardzo kosztownym badaniem to p ...

Diagnostyka i leczenie miastenii .. podejrzeniu grasiczaka. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Krwotok podpajęczynówkowy .. podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego jest tomografia komputerowa ( CT ), szczególnie w początkowym okresie oraz rezonans magnetyczny ( MR ) wykonywany przede wszystkim po około tygodniu od udaru. Istotne znaczenie ma również n ... Śmierć mózgu .. podejrzenie śmierci pnia mózgu, w drugim zaś wykonuje badania potwierdzające śmierć pnia mózgu. Spełnienie wszystkich kryteriów etapu pierwszego warunkuje przejście do następnego, które wykonywane jest dwa razy w odstępie 3 godzin ...

Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. podejrzeniu obrzęku mózgu oraz w przypadkach wątpliwych, w których objawy mogą sugerować guza mózgu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. podejrzenia niedotlenienia należy szybko zakończyć poród cięciem cesarskim. Po porodzie noworodek wymaga intensywnego leczenia. Objawy występują w postaci utraty przytomności, do której dochodzi nagle. Jeśli w przeciągu 5 min nie ... Krótkotrwałe zaniki świadomości .. podejrzenia padaczki warto warto w niektórych przypadkach przeprowadzić 24h EEG z opcją VIDEO. Warto tez zrobić podstawowe badania - morfologia, jony czy poziom glikemii. W przypadku wykluczenia somatycznych przyczyn tych dolegliw ...

Objawy oponowe ujemne .. podejrzenia zapalenia opon należy zwrócić uwagę na gorączkę i ból głowy. ... Wysoki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym po drenażu zewnętrznym .. podejrzenia padają na uszkodzenie struktury odpowiedzialnej za produkcję płynu. W związku z tym komory się nie płuczą i nie oczyszczają, powstaje białko zastoinowe - jak się go pozbyć, bo jeśli tego nie uda się dokonać synek umrze ... Polineuropatia polekowa i skuteczne jej leczenie .. podejrzenia etiologii lekowej, należy na początku odstawić owe leki. W dalszej kolejności można przyjmować kompleksy witaminy B, jednak brak jest skutecznej metody leczenia. ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. podejrzenie choroby Alzheimera wysuwa się na podstawie objawów klinicznych. Zatem zalecałbym konsultację u neurologa, choć psychiatrzy też zajmują się zaburzeniami otępiennymi. ... Chwilowy bezwład palców nóg i rąk .. podejrzeniem choroby Leśniowskiego. Mam lekką anemię. Często czuję migotanie serca, jestem bardzo nerwowa. Do usunięcia mam mięśniak macicy o wielkości 14 cm. Czy moje dolegliwości mogą wynikać z nerwowego usposobienia, czy to coś ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. podejrzenie torbiel szyszynki, układ komorowy położony ośrodkowo, mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są ba ...

Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. podejrzenia SM może warto im zaufać. Ogniska mogą być pochodzenia naczyniowego, choć występują w późniejszym wieku niż Pan. ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. podejrzeniu SM można wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego i mieć bardziej wiarygodną diagnozę. ... Malformacja naczyniowa .. podejrzenie naczyniaka mózgu, proponuję wykonanie badania MRI z kontrastem albo angi - MRI. ...

Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. podejrzenia demielinizacji ( tak było napisane na skierowaniu ). Proszę o interpretację poniższego wyniku: Pojedyncze drobne ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewego płata czołowego. ... Podejrzenie choroby Creutzfeldta-Jakoba U mojego taty podejrzewają chorobę Creutzfeldta - Jakoba, został wysłany płyn do badań. Czy są jakiekolwiek leki na tą chorobę? Czy Tata ma szanse przeżyć? Niestety nie ma leków na tę chorobę. Jest ona śmiertelna. ... Podejrzenie o SM po badaniu MR W badaniu MR głowy i kręgosłupa szyjnego wykryto: W korze płata czołowego i ciemieniowego po stronie lewej widoczne są hiperintensywne ogniska o wielkości 8mm i 5mm w obrazach T1 zależnych nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. ...

Bóle kręgosłupa a skrzywienie odcinka lędźwiowego .. podejrzenie naczyniaka trzonu S1. Końcowy odcinek rdzenia i korzeni ogona końskiego prawidłowe. Wymiar kanału strzałkowy prawidłowy. Ból może być spowodowany dyskopatią w odcinku lędźwiowym ( L4 - L5 ) po stronie prawej. Warto roz ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. podejrzenie SM. Trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego na prążki oligoklonalne. ... Schizofrenia a padaczka skroniowa .. podejrzenie ogniska padaczkowego prawostronnego. Czy to tak zwana padaczka skroniowa? Czy to prawda, że zaburzenia poznawcze ( oraz podobne objawy schizofreniczne i nerwicowe ) występują również w padaczce? Nie twierdzę jednak, że ...

Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul .. podejrzeniem SM a ten z kolei na rezonans. W wyniku rezonansu jest napisane: drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul. Innych zmian nie stwierdzono. Czy to potwierdza czy wyklucza SM? Ewentualnie na co ... Epilepsja a prawo jazdy .. podejrzenia odnośnie epilepsji. Związku z tym mam też pytanie jak wygląda sytuacja z prawem jazdy czy w moim przypadku? Czy to co wspomniałem dyskwalifikuje mnie to całkowicie odnośnie prawa jazdy? czy potrzebna by były jakieś dod ... Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. podejrzenie sarkoidozy płuc. A pół roku temu miałam MR mózgu - niskopolowy gdzie wyszło ognisko niepecyficzne, ale nie było opisane jak duże - może naczynipochodne. Teraz ponownie zrobiłam MR - wyszło uwidoczniono podkorowo w płac ...

Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. podejrzeniem stwardnienia rozsianego, pobrano mi płyn mózgowo rdzeniowy który okazał się prawidłowy, wykluczono też boreliozę, natomiast w rezonansie zaszły zmiany demielinizacyjne. Cytuję: w istocie białej obu półkul mózgu, główn ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. podejrzeniem gruczolaka przysadki ( mam zaburzenia hormonalne i niedoczynność tarczycy ). Na szczęście rezonans nie wykazał zmian w przysadce, jedynie o co można się przyczepić to ze ponoć jest w jednej części za mała. Wymiary 18x ... Hypoplastyczne tętnice a padaczka .. podejrzenie tętniaka, a rezonans nic nie wykazał. Została skierowana na angio kt głowy, które wykazało wąskie hypoplastyczne tt łączące tylne. Co to oznacza? jak to leczyć? Jestem przerażona. Od pierwszego napadu ( 3 miesiące temu ...

Wypuklenie i ból głowy .. podejrzenia guza mózgu? Nie to nie jest guz mózgu. Może to być zmiana podskórna lub wywodząca się z kości, dobrze wykonać badanie CT głowy. ... Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. podejrzenie zmiany jednak są wątpliwości czy jaka to zmiana. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem oraz w zależności od objawów wykonać inne badania neurologiczne. ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. podejrzenie demielinizacji, ale nie jest rozpoznaniem. Ważne jaki jest obraz kliniczny oraz badania płynu mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. ...

Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. Podejrzenie jest zespół Hakima. Dziś położył się mąż na neurologi. Na czym polega to badanie upustowe i co ono ma wykazać ? czy badanie tomgrafem nie jest wystarczające? Boję się o męża bo ostatnio porusza się jak dziecko we mgle ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. podejrzenie SM, C trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W rozpoznaniu znaczenie ma także obraz kliniczny. ... Wyostrzenia kostne na przednich i bocznych krawędziach trzonów kręgów .. podejrzenie dyskopatii L - S to trzeba wykonać badanie MRI. ...

Padaczka z napadami częściowo złożonymi a prawo jazdy kat. B .. podejrzenie tylko padaczki ). Ciągle biorę leki. Bez tego orzeczenia nie będę zdawał na prawo jazdy. Co mogę zrobić w tej sytuacji. Może neurolog ma obowiązek mi dać takie orzeczenie skoro wszystko jest zemną dobrze. Może do orzec ... Naczyniak w móżdżku .. podejrzenie anomalii naczyniowej, jednak aby była dokładna diagnoza potrzebne jest wykonanie badania naczyniowego angiografii albo CT z opcją naczyniową. ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwagę zwraca jeszcze ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chi ...

Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. podejrzenia zapalenia nerwu wzrokowego. Poniżej przedstawiam wynik rezonansu: W istocie białej obu półkul widoczne są pojedyncze ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 i FLAIR i PD. Największe w półkuli prawej przykomorowo na po ... Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe .. podejrzenie SLA, ale nie daje podstaw do rozpoznania. Jednak ważne jest cała gama objawów typowych dla SLA. Pytanie czy nie jest to neuropatia obwodowa o nieznanej przyczynie wymagająca dalszej diagnostyki. ... Podejrzenie diplomyelii, drobne zwapnienia układające się obrączkowo oraz masywne zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze stawu międzykręgowego .. podejrzenie diplomyelii, widoczne drobne zwapnienia układające się obrączkowo ( a poniżej głównie centralnie ) mogące odpowiadać zwapnieniom w oponach twardych otaczających odnogi rdzenia. W przestrzeni L5/SI niewielka centralno l ...

Silne fasykulacje języka oraz mięśni a podejrzenie stwardnienia rozsianego .. podejrzenie SLA. Na badaniu na izbie przyjęć doktor nie stwierdził nic podejrzanego, ja sam nie mam żadnych zaburzeń. Czy wystarczy zrobić badanie EMG prywatnie, bez leżenia w szpitalu? EMG jest badaniem dodatkowym w diagnozie SLA ... Wyczuwalny guzek przy skroni, łzawienie oka a podejrzenie kostniaka Mam obok skroni guzek wyczuwalny i widoczny z zewnątrz, mam wrażenie że się powiększa i że też ma wpływ na oko, które często łzawi i jest takie szkliste. zauważyłam go pół roku temu. Często boli mnie głowa. Pani doktor neurolog st ... Drętwienie pachwiny prawej i drżenie kończyn dolnych .. Podejrzenie uszkodzenie nerwów obwodowych lub rdzenia, aha jeszcze zapalenia stożka końcowego. Neurolog zapisał mi metypred i baclofen, metypred odstawiłem, używam baclofen, ale drętwienie pachwiny prawej i drżenie kończyn się nas ...

Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. podejrzenia SM warto zbadać płyn mózgowo - rdzeniowy pod kątem prążków oligoklonalnych. Ile lat ma mąż? Na co choruje? Jakie ma objawy? Jaki jest wynik badnia neurologicznego? Może ten lekarz jednak wie co mówi? Rezonans jest wyłą ... Ostry, rozpierający ból w nodze i w pachwinie .. podejrzenia najlepiej skonsultować się z neurologiem. ... Częściowe zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej na łuku kręgu szczytowego .. podejrzenia to prosiłbym je wymienić, bo nie wiem.. hm może pójść prywatnie, może jak to się mówi *nie ma czasu do stracenia*. Z tymi tętnicami szyjnymi teraz mi się jakoś przypomniało. Poniżej szyi, na wysokości obojczyków, czuję ...

Długotrwałe bóle glowy w okolicach lewej skroni .. podejrzeniemuszkodzenia narzadu do produkcji lez ale po prawie 2 letniej kuracji lekarze stwierdzili ze to nie problem z okiem tylko z glowa wiec odeslano mnie do neurologa wiec neurolog stwierdzil ze mam opinia * autonomicznego t ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w postaci zwężenia tarczy m-komorowej .. podejrzenie o zwapniale wezly chlonne? dzisiaj bylem u neurologa to stwierdzila po obejrzeniu mojego RTG ze jest to sprawa operacyjna a na udokumentowanie swojej oceny dala skierowanie na MR kregoslupa L - S ale dopiero wykonam je ... Ryzyko raka przy guzkach na kręgach widocznych w rezonansie .. podejrzenia guzków czy można sie sugerować jednoznacznie, ze sa to przerzuty rakowe czy rezonans jest na tyle dokładny, ze jest to pewne???? Czy mogą to byc jakieś inne zmiany np. zwyrodnieniowe? Prosze o porade czy powinna być je ...

Bóle po prawej stronie głowy, łzawienie, ból oka i drętwienie twarzy .. podejrzenia i zastosuje odpowiednie dla Pana leczenie. Dziękuje bardzo. Na pewno pójdę do lekarza ... Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. podejrzenie narastającego wodogłowia chociaż jeszcze nigdy nie miała wodogłowia a tym bardziej nie ma wogóle zastawki w głowie a oto opis jest Rezonansu Magnetycznego proszę o pomoc co to może oznaczać i czy będzie potrzeba operac ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. podejrzenia zmian 1 - 2 w płatach czołowych nie wykryto nieprawidłowości. Podejrzane zmiany wymagają obserwacji, mogą to być jedynie ogniska zwapnienia lub zmiany naczyniowe. Na pewno potrzebna jest konsultacja osobiście. a jest t ...

Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. podejrzenie o padaczkę ( wykluczono ) eeg bez zmian.W TK stwierdzono szeroki zbiornik wielki wymiary 41x19x28mm,struktury móżdżku prawidłowe dostosowane do poszeżonego zbiornika wielkiego.Z tego też powodu był skierowany na MRI. ( ... Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. podejrzenie zwężenia. Komora IV prawidłowa.Ciało modzelowate nieco uniesione,trzon szerokości 4 - 5 mm.Intensywnoś sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu,móżdżek )prawidłowa. Powietrznoś zatok obocznych nosa prawidłowa.Ob ... Bóle rąk, zmęczenie i mroczki przed oczami przy demienilizacji naczyniowej .. podejrzenia i czy te wyniki moga świadczyć o sm?proszę o odpowiedż .pozdrawiam Tak, zlecone do wykonania badania są wykonywane w kierunku SM. Objawy nie są jednoznaczne. ...

Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. podejrzenie co do przyczyny dolegliwości. Prawdopodobieństwo, aby przyczyną była punkcja jest bardzo małe. Badanie bylo robione pod kierunkiem rozpoznania SM, wynik negatywny, punkty niedokrwienne, wszystko wskazuje iz przyczyna n ... Centralno-lewoboczna podwięzadłowa przepuklina, uciskająca na worek oponowy .. Podejrzenie szczeliny łuku L5 po stronie lewej.* Czy jest jakaś poprawa? Minęły dwa lata i przez ten czas spędzałem 6 godzin tygodniowo na basenie. Jednak znowu wyszło to samo :( jest jakaś szansa, żeby to wyleczyć? Jakakolwiek na ... Konieczność rezonansu magnetycznego u niemowlęcia z podejrzeniem padaczki .. podejrzeniem padaczki. Zastosowano do leczenia leki, które dostaje do dzisiaj. Gdy przebywał w szpitalu czuł się dużo lepiej po zastosowanym leczeniu i został wypisany do domu. Rezonansu mu niezrobiono. Powiedzieli proszę dzwonić ...

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. podejrzenie poszerzonych przestrzenie VIRCHOWA - ROBINA. Strefy hyperintensywne wokół opisanych przestrzeni płynowych mają niejasny charakter nie można wykluczyć obrzmienia istoty białej wokół nich. W obrębie opisanych obszarów ni ... Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. podejrzenia nerwiaka nerwu międzyżebrowego lewego na poziomie X międzyżebrza. Wskazane przez pacjenta miejsce dolegliwości bólowych na wysokości L2/L3 w okolicy lędźwiowej po stronie lewej oznaczono znacznikiem na skórze. W obrębi ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. podejrzenie włókniaka ). Podczas operacji wycięto przerosty tkanki podśluzowej dziąsla i materiał przekazano do badania hispatologicznego. Stwierdzono epulis fibrosa cum keratosi focali epithelii plani oraz sinusitis chronica. Po ...

Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. podejrzenie niewielkiej niestabilności kręgów szyjnych c4 - c5. Psychiatra nie stwierdził zaburzeń psychicznych ( neurolog mnie wysłał bo powiedział *nie masz nic w mózgu to ja nic nie poradzę ). Kolejny psychiatra nie stwierdził ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. podejrzeniem jest u mnie migrena. Zostałam skierowana na rezonans magnetyczny ponieważ bóle głowy się nasiliły, czuję pulsujący ból w skroniach, nudności czasami suchy kaszel a przy nim wymioty. Dolegliwości nasiliły się od ponad ... Nieliczne fale ostre w EEG dziecka .. podejrzenie co do tego, że nasza córka choruje na padaczkę ( z padaczką zmaga się już mój mąż ). Córka ( lat 11 ) często budzi się w nocy i wydaje się, jakby śniła na jawie, jest zupełnie nieświadoma tego, co się wokół niej dzieje ...

Drętwiejące czoło, worki pod oczami i zmęczenie .. podejrzenie niedokrwistości, która często objawia się jako uczucie zmęczenia, bóle głowy, zawroty głowy, obniżenie nastroju. Inną możliwością są: przewlekłe zapalenie zatok, migrena, bóle klasterowe głowy. Radzę udać się wpierw do ... Podejrzenie zwapnienia mózgu przy niezrastającym się ciemiączku u dziecka Moja córka ma pół roku i się nie podnosi, przechodzi codzienną rehabilitację. Ostatnio lekarz stwierdził, że jej ciemiączko się nie goi, i jak na jej wiek jest bardzo duże. Podejrzewa, że być może jest to zwapnienie mózgu. Co to z ... Atak szczękościsku i zesztywnienia .. podejrzeniu padaczki nic nie oznacza. Należy wówczas wykonać kolejne. Radzę ponownie skonsultować się z neurologiem, ponownie wykonać EEG i ewentualnie MR głowy. ...

Podejrzenie obszaru o nieznacznie obniżonej gęstości .. podejrzenie ok7mm obszaru o nieznacznie obnizonej gestosci. Prosze o wyjasnienie tego co napisałam? ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. podejrzenie padło na migrenę, oprócz mnie dwie osoby w rodzinie również cierpią na bóle głowy - migrenowe. od niedawna uczęszczam do poradni neurologicznej - rezonans magnetyczny głowy wykazał zmiany. pani dr do której chodzę powi ... Leczenie zespołu Westa po operacji serca u dziecka .. podejrzenie zespołu Westa, który jest spowodowany krwawieniem podpajęczynówkowym podczas operacji serca. Od tamtej pory przyjmuje leki Luminal. Niedawno odstawiliśmy ten lek, ale dostała takich ataków, że trzeba było do niego wróc ...

Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. podejrzenie zmiany nowotworowej wywodzącej się pierwotnie z układu nerwowego. Konieczna jest dalsza diagnostyka w tym kierunku, aby ostatecznie ustalić charakter zmiany i rozpocząć leczenie. a czy istnieje jakies prawdopodobieństw ... Obustronny obrzęk mózgu i udar czołowy u osoby starszej .. podejrzeniem obrzęku mózgu i udaru czołowego. Babcia nie chodzi, nie mówi, cały czas śpi. Początkowo, gdy była w domu jadła sama, był z nią kontakt. Gdy ją przewieźliśmy na oddział, jej stan znacznie się pogorszył. Czy przyczyną p ... Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki .. Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki Torbiel pajęczynówki lewego płata skroniowego 34x15 mm ...

Parestezje, zawroty głowy i osłabienie u nastolatki .. podejrzeniach. Zaczęła się smiać. W końcu jednak wybrałyśmy się do neurologa. Nie zrobił na mnie dobrego wrażenia - popukał mnie młoteczkiem, zapytał w jakich okolicznościach występują zawroty głowy i to wszystko. Zapisał mi lek, ... Odruchy głębokie przy podejrzeniu stwardnienia rozsianego Na podstawie wyników rezonansu magnetycznego podejrzewa się u mnie stwardnienie rozsiane. Czy odruchy głębokie, gdy są wygórowane, mogą świadczyć o tej chorobie? Ciekawi mnie też, jakie są charakterystyczne objawy stwardnienia roz ... Woda w płucach przy podejrzeniu opryszczkowego zapalenia mózgu .. podejrzeniem opryszczkowego zapalenia mózgu. Okazało się, ze to jednak błędna diagnoza. Po jakimś czasie zaczęła się jej zbierać woda w płucach, odprowadzana jest przez rurkę. Oddycha przez respirator. Czasami mruga oczami, jednak ...

Długość życia przy malformacji naczyniowej .. podejrzenie choroby dziedzicznej, to reszta rodzeństwa powinna zostać przebadana w tym kierunku. ... Ryzyko uszkodzenia błędnika przy zawrotach głowy po wypadku .. podejrzeniu złamania zatoki klinowej a płyn opisano jako krew - prawdopodobnie. Obecnie przyjmuję betaserc 24mg 2* dziennie, Nootropil 1200mg 2*dziennie, ketonal forte oraz na bóle kręgosłupa sirdalud. Ból w szyi minął. Problem w ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. Podejrzenie ognisk naczyniopochodnych w lewym płacie czołowym - do obserwacji. Tj. cały opis badania, bardzo proszę o opinię ma 34 lata Dziękuję za opis. Wspomniane zmiany nie są niczym niepokojącym. Są to zmiany naczyniopochodne, ...

Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. podejrzeniem zawału serca - po badaniach wszytko ok. leczę nadciśnienie. biorę leki:cinarizinum, nilogrin,prenessa,preductal,ebivol zleciłąm także badani pod kątem boleriozy. bardzo się boję ponieważ podejrzewam stwardnienie rozsi ... Objawy i leczenie dystonii .. podejrzenie dystonii. Co to za choroba? Czy jest uleczalna? Jaki tryb życia należy prowadzić przy tej chorobie? Czego unikać? Dokładne informacje może Pani przeczytać poniżej: http://www.neurologiczne.pl/dystonie.htm Wszystko zale ... Szyszynka niejednorodna do dalszej diagnostyki .. podejrzenie jakiejs zmiany? Prosze o szybką odpowiedź W zasadzie na podstawie wyniku badania nie można nic powiedzieć. Dokładniejszym badaniem jest MR. Możliwe, że będzie to torbiel szyszynki. Zatem na zapas proszę się nie martwić ...

Leczenie Vertigo vasogens po wylewie .. podejrzenie o mikrowylew. Na wypisie ze szpitala miała napisane vertigo vasogens. Co to za choroba? W jaki sposób się ją leczy? Czy jest powiązana z mikrowylewem? Oznacza to nic innego jak zawroty głowy pochodzenia naczyniowego. L ... Różnice między rezonansem magnetycznym z kontrastem i bez kontrastu .. podejrzenia np. zmian naczyniowych, w guzach mózgu. ... Neurolog z Warszawy od udaru mózgu .. podejrzenia. Czy próbowała Pani w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego w Warszawie? http://www.ipin.edu.pl/wordpress/kliniki/i - klinika - neurologiczna/ ...

Objawy i leczenie padaczki skroniowej .. podejrzenie padaczki skroniowej. Jakie są jej objawy? Jak przebiega leczenie? Czy objawy mogą w pewnym momencie zniknąć? ... Morfologia krwi przy wykrywaniu padaczki .. podejrzeniu padaczki powinienem zrobić pełną morfologię krwi? Zrobiłem już badania - rezonans głowy i EEG. Czy morfologia krwi może pomóc lekarzowi w wykryciu epilepsji? Nie, morfologia nie przyczyni się do rozpoznania padaczki. W ... Sposób leczenia i specjaliści od choroby neuronu ruchowego .. podejrzenie choroby neuronu ruchowego. Choroba zaczęła się około pół roku temu ale postępuje bardzo szybko, teraz poruszam się na wózku. Jeżeli ktoś miał jakieś doświadczenia związanie z tą chorobą proszę doradzić mi co mam robić. ...

Objawy zespołu De Morsiera .. podejrzenie zespółu de Morsiera. Jakie są objawy tej choroby? Czy jest ona uleczalna? Czy można zastopować jej rozwój? Jak wygląda leczenie? Inna nazwa choroby to dysplazja przegrodowo - oczna ( zespół wad wrodzonych ) i charakter ... Odchylanie główki i prężenie się u niemowlęcia .. podejrzeniem o wzmożone napięcie mięśniowe. Poza odchylaniem główki mały pręży się, stęka i popłakuje. Czy takie zachowania też są oznaką napięcia mięśniowego? USG jamy brzusznej wykazało gazy i może to jest przyczyną prężenia cia ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. podejrzenia guza mózgu, jeśli jest taka możliwość zaleca się leczenie operacyjne. Inną możliwością jest chemio - i radioterapia. Nie bardzo rozumiem jakiej innej metody Pani szuka. Na tą chwilę pozostaje już chemioterapia, skąpodr ...

Ból kręgosłupa przy podejrzeniu wysp kostnych na poziomie lędźwiowym .. podejrzenie wysp kostnych do obserwacji. Wynik nie najgorszy a ból bardzo silny ,dla czego ,co to są te wyspy kostne?Dla czego do obserwacji.Jeżeli ktoś może odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania będę rzeczywiście szczęśliwa,pozd ... Przyszłe konsekwencje anizokorii u niemowlęcia .. podejrzenie Anizokorii. Czy jest ona objawem uszkodzenia mózgu? Co to za choroba? Czy jest niebezpieczna dla dziecka? Jak przebiega leczenie? Czy w przyszłości dziecko może mieć jakieś problemy z nauką itp.? Nierówność źrenic, ani ... Specjalista z woj. śląskiego od choroby Alzheimera .. podejrzenie choroby Alzheimera. Szukam dobrego neurologa z terenu województwa śląskiego. Proszę spróbować: - Marek Przytarski, Pszczyna 43 - 200, ul. Antesa 1 tel. 601 - 471 - 375 - Izabela Prażmowska, Sosnowiec 41 - 200, ul. Wawe ...

Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. podejrzenie stwardnienia rozsianego. Należy z wynikiem udać się do lekarza, który Panią skierował na badanie. Zapewne niezbędna będzie hospitalizacja w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Więcej na temat SM, może Pani przeczytać ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. podejrzenie wodogłowia normotensyjnego.Objawy:dotychczas drętwienie i mrowienie ręki prawej,spowolnienie widzenia,nudności i zawroty głowy przy zmianie pozycji( nawet powolnej ) - wrażenie jakbym zeszła z karuzeli,,wrażenie drętwi ... Drżenie rąk, mrowienie twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i osłabienie .. podejrzenie o zespół cieśni - niepotwierdzone.póżniej neurolog ,rezonans - 2 ogniska demielinizacyjne prawdopodobnie zmiany naczyniowe.dostałam skierowanie do reumatologa ,a po mojej opowieści jakie mam objawy( drżenie rąk,drętwie ...

Wapń zjonizowany w diagnostyce tężyczki .. podejrzenie tężyczki, oto wyniki: wapń w surowicy : 2,18 ( 2,15 - 2,57 norma ) wapń zjonizowany 0,84 ( 0,98 - 1,13 norma ) Czy takie wyniki mogą powodowac w/w objawy wystepujące u mnie? Dodam iż około 5 miesiecy codziennie wypijał ... Drętwienie kręgosłupa przy pochylaniu się do przodu .. podejrzenia są wielce prawdopodobne. ... Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej .. podejrzenie opryszczki mózgu co zostało wykluczone po badaniach w tym kierunku ). Ok. 9 lat temu mama miała usuwanego guza mieszanego przyusznicy prawej i przeprowadzono u niej radioterapię. Po konsultacji onkologicznej i badaniu ...

Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. podejrzenie na podstawie objawów, należy wykonać dokładniejszą diagnostykę ( w kierunku SM ). Zanik korowy wynika najpewniej z opisanych zmian, a także po części związany jest z wiekiem. ... Depakine Chrono przy podejrzeniu padaczki Ze względu na chroniczne bóle głowy, na które cierpię od kilku lat mój lekarz zlecił mi badania tomografu i EEG. Wyniki z EEG były niepokojące i lekarz powiedział, że nie wie dokładnie, co to jest, ale podejrzewa jakiś rodzaj pada ... Leczenie ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia .. podejrzenie ADEM ( Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia ). Potrzebuję wszelkich informacji na temat tej choroby. Skąd się bierze? Jak ją się leczy? Jak będzie przebiegał rozwój choroby? Czy jest szansa na jej całkowite wyelimi ...

Zanik czucia nad kolanem i drętwienie palców przy przepuklinie piersiowej .. podejrzenie przepukliny w odcinku piersiowym. Żadne badanie nie wykazało jej obecności. Prześwietlenie niczego nie wykazało. Objawy bólu: niedoczulica nad kolanem prawej nogi, drętwiejące palce, prądy w stopach i dłoniach. Co powi ... Wiarygodność wyniku badania EEG u niemowlęcia .. podejrzenia padaczki badanie EEG będzie wiarygodne nawet w tym wieku dziecka czy też lepiej poczekać, aż dziecko będzie starsze? W takim wieku również wykonywane jest badanie EEG i można je interpretować, oczywiście kiedy dziecko ... Uciskowe bóle głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej .. podejrzenia. ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage zwraca jeszcze ektopia wydłuzonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiar ... Zaniemówienie i osowiałość przy podejrzeniu udaru mózgu .. podejrzeniem udaru. Po badanach nie stwierdzono u niego udaru. Jednak od momentu powrotu do domu, tata nic nie mówi, jest osowiały, patrzy w jeden punkt. Co mogą oznaczać te objawy? Co powinien zrobić? Czy to możliwe, że badania n ... Przyczyny niedokładnego wyniku badania EEG .. podejrzenie padaczki. Pracuję dużo przy komputerze, uprawiam wiele sportów. Na badanie przyszedłem na czczo i czekałem około 6 godzin. Czy to mogło mieć wpływa na badanie? Mogło mieć wpływ w sensie pozytywnym dla przebiegu badania ...

Ból kręgosłupa w części krzyżowej .. podejrzeniem rozejścia spojenia łonowego. Ortopeda wykluczył jednak te podejrzenie i stwierdził, że nie może mi zrobić żadnych badań, bo jestem w ciąży. Zalecił spanie z wałkiem pomiędzy nogami ( pomagało ale tylko trochę ), po po ... Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. podejrzenie o ognisko demielinizacyjne . Podobne ognisko do 5mm i pobobnie położone osią długa widoczne jest w istocie białej rownież w prawym ciemieniu bliżej sklepistości . Układ komorowy w normie . CO robić .Co to jest ? W maju ... Torbiel pajęczynówki w okolicy bieguna przedniego lewego płata skroniowego .. podejrzenie krwiaka podtwardówkowego. O czym świadczy to badanie? Czy jestem chora? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną, zwykle wymagającą obserwacji. Usuwa się ją kiedy manifestuje się klinicznie. Jeśli chodzi o przewlekłego ...

Diagnostyka przepuklin międzykręgowych, dyskopatii i zwyrodnień .. podejrzenie przepukliny międzykręgowej, dyskopatii i zwyrodnień. Które badanie okaże się lepsze i pozwoli stwierdzić bądź wykluczyć te choroby? Rezonans magnetyczny czy topografia komputerowa? Najlepiej wykonać MR kręgosłupa, któr ... Przejściowe ataki niedokrwienne TIA .. podejrzenie TIA przejściowe ataki niedokrwienne. Mam 30 lat. Co to jest? Czy jest to uleczalna choroba? Czym grozi? Jak przebiega leczenie? TIA, czyli przemijający atak niedokrwienny wywołany jest przerwą w dopływie tlenu do mózgu ... Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. podejrzenie choroby nowotworowej, może to być ognisko pierwotne lub przerzut. Watro z wynikiem niezwłocznie udać się do lekarza. Zostanie Pan przyjęty na oddział w celu dalszej diagnostyki. ...

Postępowanie przy podejrzeniu mikroudaru Parę dni temu mojemu tacie spadła saturacja, puls zwiększył się do 150.Stało się to podczas karmienia. Podejrzewany jest kolejny mikroudar. Od niedawna tata zaczął pomagać rehabilitantce podczas zabiegu, teraz nie otwiera nawet oc ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. podejrzenie SM, czy to badanie potwierdza diagnozę? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Badanie ani nie potwierdza ani nie wyklucza choroby demielinizacyjnej. W zasadzie konieczna jest dalsza diagnostyka np. wykonanie badania płynu móz ... Drżenia mięśni, wędrujące bóle całego ciała i zanik mięśnia czworogłowego uda .. podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca. Mam 46 lat i prowadzę aktywny tryb życia. Zastanawiam się co może być powodem pojawiających się drżeń, bólów i zaniku mięśnia. Czy powinnam udać się do neurologa? Należy wykonać dokładną ...

Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. podejrzenie padaczki. Pierwszy atak miała kilka miesięcy temu podczas jazdy na rowerze, drugi podczas gry w siatkówkę. EEG głowy nic nie wykazało. Parę dni temu miała kolejny atak. Miała drgania rąk, krótki skurcz ciała, nie było ... Wiarygodność badania EEG i tomografii mózgu przy autyzmie inteligentnym .. podejrzenia uszkodzenia mózgu? Możliwe, że wykonane badania są prawidłowe. Lepszym badaniem będzie MR głowy, zamiast CT. Jednak wszystko zależy od stanu ogólnego znajomego, jaka jest potrzeba dokładnych badań. Autyzm jest chorobą ... Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. podejrzenie padaczki. Do Sylwi: Ja w latach 2000/2001/2002 też miałem małe ataki padaczki. Najgorzej było w 2001 roku wtedy występowało nawet kilka ataków dziennie. Moje ataki wyglądały, tak jak bym się zawiesił wszystko widziałem ...

Ryzyko odebrania prawa jazdy epileptykowi .. podejrzenie oraz fakt wystąpienia ataku. Więcej napisane jest w dzienniku ustaw ( Dz. U z 28 kwietnia 2011 roku nr. 88 poz. 503 ) Tak, nie powinien Pan prowadzić samochodu, ponieważ np. światła samochodu ( ktoś poświeci Pani długi ... Ból szyi a brachialgia .. podejrzenie brachialgii. Co to za schorzenie? Czy jest uleczalne? Co trzeba zrobić? Jest to rwa barkowa, powstała w wyniku stanu zapalnego stawu, zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa z uciskiem na nerwy splotu ramien ... Leczenie zaburzeń widzenia, smaku i czucia przy fibromialgii .. podejrzeniem choroby fibromialgii. Od kilku lat tracę przytomność, mam zaburzenia widzenia, smaku powonienia i czucia. Co powinnam zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Co to za choroba? Najlepiej udać się do neurologa. Nie jest to na ...

Konsekwencje pojawienia się epilepsji przy cukrzycy .. podejrzenie padaczki. Ostatnio coraz częściej miewa ataki ( w nocy ). Nie zażywa żadnych lekarstw na epilepsję. Czy te dwie choroby razem stanowią duże zagrożenia dla brata? Czy jest to niebezpieczne? Co powinniśmy zrobić? Na pewn ...