Modzelowate

neurologiczne.pl & modzelowateMózgowie .. modzelowate łączące obie półkule ze sobą i przegroda przezroczysta. Kresomózgowie dzieli się na dwie półkule, z których każda składa się z czterech płatów. Od przodu znajdują się kolejno płaty czołowe, ciemieniowe oraz potyliczne ... Agnozja .. modzelowatego, w głęboko położonych obszarach istoty białej mózgu lub w okolicy pól odpowiedzialnych za odczuwanie bodźców. Z kolei uszkodzenie wywołane może być guzem lub zanikami w obrębie mózgu. Rodzaje agnozji Wyróżnia się agn ... Aleksja, agrafia, amnezja .. modzelowatego. Aleksja całkowita obejmuje również zaburzenia pisania. Dochodzi do niej w wyniku uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. Agrafia Agrafia jest zaburzeniem obejmującym utratę zdolności pisania i zwykle literowania. Ag ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. modzelowatego, wykonanie mnogich nacięć kory ( mniejsza skuteczność ) lub stymulacja nerwu błędnego. Stymulacja ta polega na wszczepieniu specjalnego stymulatora w obszarze lewego odcinaka nerwu błędnego, który może być uruchamian ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. modzelowatym. Pień mózgowy oraz móżdżek w normie. Podstawa czaszki oraz pogranicze potyliczno/szczytowe bz. Mózgoczaszka prawidłowa. Obraz zmian może odpowiadać chorobie SM. Mój neurolog powiedział, że trzeba czekać na typowe obja ... Astrocytoma Tumor cerebelli hem sin cum cystis .. modzelowatego drobna strefa płynowa ( 7 na 2 mm ) otoczona rąbkiem gliozy, bez cech wzmocnienia pokontrastowego. Czy to coś poważnego? Trudno jednoznacznie powiedzieć, bo glejak powinien się wzmocnić po kontraście. Może to być nie ...

Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. modzelowatego ani w strukturach podnamiotowych. Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe w normie. W opisie jest podejrzenie zmiany naczyniowopochodnej jednak nie ma powiedziane czy ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. modzelowatego wielkości 2,5mm. Poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez pato ... Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z szczelinowatą strefą płynową .. modzelowatego z hiperintesywną w obrazach T2 zależnych szczelinowatą strefą płynową. W konarach mózgu niewielkie hiperintensywne w obrazach T2 zależnych ogniska mogące odpowiadać demielnizacji. Czy to jest bardzo groźne bo do leka ...

Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. modzelowate prawidłowe. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Rowki sklepistości, przestrzennie plynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia. Struktury tylno jamowy, w tym pęczki słuchowo - twarzowe bez z ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. modzelowatym. Układ komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. modzelowate w normie. Układ komorowy w normie szerokości, bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Lekarz przepisał mi lek, który ogólnie zmniejsza stężenie lipidów, szczególnie cholesterolu. Mój wynik ...

Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. modzelowatego ognisko malacyjne wielkości 10*6,5*12 mm Mózgowie bez mian ogniskowych, o prawidłowej strukturze. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To Usg przez ... Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. modzelowatym. Obraz MR odpowiadać może zmianom o charakterze demielinizacyjnym. Co oznacza taki wynik? Zmiany w płacie czołowym wymagają poszerzenia diagnostyki w kierunku SM; badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz badanie poten ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym. Okolica skrzyżowania wzrokowego bez zmian. układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony ...

Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. modzelowatego ( 8 x 5mm ) oraz w przyśrodkowej części lewej półkuli móżdżkowej ( zmiana o przekroju około 6mm ). Na skanach po podaniu środka kontrastowego badane struktury nie wzmacniają się, nie towarzyszą im też cechy efektu ma ... Ognisko nieprawidłowego sygnału o etiologii naczyniowej lub zapalnej .. modzelowatego i głębokiej istoty białej lewego płata czołowego widoczne pojedyncze 3mm ognisko nieprawidłowego sygnału, które nie zdradza cech aktywności. W grę wchodzi zarówno etiologia naczyniowa jak i zapalna. Poza tym bez żadn ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. modzelowate o wym.7*4mm charakter zmian nie jest jednoznaczny - ze względu jednak na obraz zmiany widocznej nad stropem k.bocznej prawej należ uwzględnić proces demielinizacyjny. Podnamiotowo zmian nie widac. układ komorowy ustawi ...

Napadowe bóle głowy z prawej strony .. modzelowatego. Największa średnicy 6 mm widoczna jest przy rogu potylicznym lewej komory bocznej. W trzonie ciała modzelowatego oraz podnamiotowo zmian nie stwierdza się. Obraz MR tych zmian sugeruje etiologię demielinizacyjną, al ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. modzelowate prawidłowej wielkości, bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, nieprzemieszczony w linii srodkowej. Komora III i IV prawidłowe. Czy to jest coś poważnego? Czy da się to wyleczyć? ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. modzelowate widoczne w całości. 7. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości, zachowane bruzdy mózgowe. 8. Migdałki móżdżku powyżej linii otworu wielkiego czaszki. Bardzo mi zależy na komentarzu tego opisu. Boję się, ż ...

Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. modzelowatym; nie uległy one wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Obraz może odpowiadać ogniskom demielinizacji. Ponadto w pniu mózgu na pograniczu rdzenia przedłużonego i mostu po stronie prawej widoczny jest obszar o wym ... Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. modzelowate prawidłowej grubości jednorodne. Nie stwierdzono ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI. Po dożylnym podaniu kontrastubrak cech patologicznego wzmocnienia. Układ komorowy nie przemieszczony, nie poszerzony, z odsznurowan ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można wykluczyć ogniska podwyższonego sygnału w obrębie rdzenia kręgowego na poziomie C1. Nie stwierdzono cech wzmocnienie kontrastowego ognisk ani innych cech patologi ...

Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. modzelowate cienkie, słabo widoczne. W łusce kości czołowej po stronie lewej widoczny ubytek po interwencji chirurgicznej. W obręb opisanego wyżej ubytku wpukla się jama malacyjna. Dziecko ma 2,5 roku, a badanie MR zostało wykonan ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. modzelowatego. Ciało modzelowate o zachowanej wysokości. Podnamiotowo zmian nieuwidoczniono. Żadne z ognisk nie uległo wzmocnieniu. Stwierdzono pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Opis wyniku: Całość obrazu najpewniej odpowiad ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego w sekwencji T2 widoczne jest ognisko hyperintensywne o średnicy 2 mm o niespecyficznym charakterze. Cech wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Po kontraście w obręb ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. modzelowatego. Pozostałe struktury mózgowia zmian nie wykazują. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni. Chciano ... Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. modzelowatego po stronie lewej widoczne drobne pasmo podwyższonego sygnału T2 - zależnych, bliznowate? okołonaczyniowe? Poza tym zmian ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie stwierdz ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po podaniu kontrastu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia sygnału, Przestrzenie płynowe w normie, Wskazana obserwacja kliniczna i kontrola MR. Czy ktoś z państwa zna interpretacje teg ...

Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. modzelowate i struktury hipokampa budowy prawidłowej, jednorodne. Wskazana okresowa kontrola MR pod kątem opisanej przestrzeni płynnej w lewej okolicy skroniowej ( różnicowanie z dyskretną torbielą pajęczynówki ). Bardzo proszę o ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. W obrębie istoty białej, na wysokości i nieco powyżej rogów czołowych komór bocznych obustronnie, widoczne są strefy podwyższonego sygnału w sekwencjach z długim TR, nie wzmacniające ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska hiperintesywne w obrazach T2 - zaleznych widoczne są w rdzeniu przedłużonym oraz w obrębie obojętnego badania odcinka rdzenia kręgowego( na poziomie trzonu C2 ).Obraz MR przemawia za zmi ...

Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. modzelowate nieco uniesione,trzon szerokości 4 - 5 mm.Intensywnoś sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu,móżdżek )prawidłowa. Powietrznoś zatok obocznych nosa prawidłowa.Obraz budzi podejrzenie rozpoczynającego się wodogł ... Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. modzelowatego; ogniska nie ulegają wzmocnieniu po podaniu kontrastu. Dodatkowo pogrubienie błony śluzowej zatok szczękowych dolnych części zatok czołowych i komórek sitowia, lewa zatoka szczękowa niemal w całości wypełniona przez ... Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. modzelowate nieco uniesione,trzon szerokości 4 - 5 mm.Intensywnoś sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu,móżdżek )prawidłowa. Powietrznoś zatok obocznych nosa prawidłowa.Obraz budzi podejrzenie rozpoczynającego się wodogł ...

Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. modzelowate prawidłowej szerokości , o prawidłowym sygnale. Po dożylnym podaniu kontrastu nie ujawniono patologicznego podwyższenia sygnału w obrębie mózgowia. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, asymetryczny, lewa komora n ... Operacyjne leczenie padaczki .. modzelowate, stymulować nerw błędny lub zastosować nóż gamma. Operacje tego typu stosuje się w wybranych sytuacjach. ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. modzelowatego. Podnamiotowo zmian o podobnym charakterze nie stwierdza się. Układ komorowy w normie. Przestrzenie podpajęczynówkowe w normie. W badaniu angio MR główne pnie tętnicze koła Willisa drożne, prawidłowej szerokości, bez ...

Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. modzelowatego. Jak do tej pory lekarze wykluczyli u mnie SM oraz chorobę mitochondrialną, stan mojego zdrowia nie jest najlepszy, mam uszkodzony błędnik a co nagjorsze pogarszają się problemy z cewką moczową( mega nadwrażliwość ). ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. modzelowatego. Pozostałe struktury mózgowia zmian nie wykazują. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony* tyle napisano w badaniu dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. modzelowatym.bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego opon mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Jak można zdiagnozować taki wynik?proszę o szybko informację Badanie wykonano po urazie, udarze czy z innego po ...

Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. modzelowate prawidłowej wielkości bez zmian ogniskowych.Układ Komorowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii środkowej. W objętym badaniem odcinku rdzenia kręgowego zmian nie stwierdzono. Przyścienne zgrubienie błony ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. modzelowatym.bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego opon mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlenie objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomno ... Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. modzelowatym i płacie czołowym nie można wykluczyć drobnych ognisk mogących sugerować tło demielinizacyjne. prawdopodobnie powoduje to moje problemy z chodzeniem oraz brak równowagi. pozdrawiam. Anna. Pani Anno, nie można za wiele ...

Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. modzelowate prawidłowej szerokośći, bez zmian ogniskowych.Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń w linii środkowej.Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe.Przestrzenie płynowe przymózgowe i ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. modzelowate prawidłowej szerokości. Czy to Sm? badanie neurologiczne w normie neurolog kazała powtórzyć badanie z kontrastem za pół roku Niestety nie jestem w stanie wykluczyć ani SM ani boreliozy na podstawie samego opisu, często ... Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. modzelowateo prawidłowej morfologii sygnału. Układ komorowy symetryczny,nieposzerzony. Bardzo proszę o odpowiedź bo bardzo się tym denerwuję. Dziękuję za opis. W badaniu stwierdzono zmiany demielinizacyjne, związane z SM lub naczy ...

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. modzelowate jednorodne, bez zmian ogniskowych. Struktury tylnojamowe bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - nieco szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzen ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. modzelowate jednorodne, bez zmian ogniskowych. Struktury tylnojamowe bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie pły ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. modzelowate o jednorodnym sygnale, prawidłowej szerokości. Struktury tylno jamowe, w tym kąty mostowo - móżdżkowe, bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Niewielki zanik korowy na sklep ...

Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych.Uklad komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemieszczony.Po podaniu srodka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia.Obraz MR w porownaniu do badania poprzedniego bez dynamiki,nie ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych niezmieniona. W badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmożonego ci ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. modzelowate kształtne. Brak cech patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu. Brak cech wzmożonego ciś. śródczaszkowego. Obustronnie w okolicy czołowo ciemieniowej umiarkowane poszerzenie przymózgowej przestrzeni płynowej. Kon ...

Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. modzelowatego o wym. 9x6mm - najpewniej zmiany o charakterze meta . Poza tym muzgowie bez zmian ogniskowych i obszarów sygnału . Układ komorowy symetryczny , nieprzemieszczony , nieuciśnięty , nieposzerzony. Zbiorniki przymózgowe ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. modzelowate, struktury tylnej jamy czaszki, struktury okołosiodłowe i pogranicza czaszkowo - szyjnego bez widocznych zmian.Wklęsly zarys płata gruczołowego przysadki, w granicach normy fizjologicznej. Struktury oczodołów bez wyraź ... Agenezja ciała modzelowatego u niemowlęcia .. modzelowatego. Czym jest wywołana ta choroba? Czy można ją wyleczyć? Czy stan mojego dziecka może się pogorszyć? Agenezja ciała modzelowatego jest wadą wrodzoną. Ze względu na różnorodny przebieg choroby objawy są różne, mogą nawe ...

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po podaniu paragmagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. modzelowatego i lewego płata czołowego pochodzenia glejowego.Na jesieni przeszłam naświetlanie tej części głowy. Ostatnio miałam zrobiony rezonans i przedstawiam jego opis . Proszę o rokowania odnośnie dalszego leczenia. * Po wyko ... Agenezja ciała modzelowatego u dziecka .. modzelowatego. Jaka przyszłość czeka dziecko z tą wadą? Czy to poważne schorzenie? Bardzo trudno mówić tu o rokowaniu. Agenezja ciałą modzelowatego jest zmianą wrodzoną w zasadzie o różnorodnym charakterze, objawy mogą nie występo ...

Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktury tylnej jamy czaszki o prawidłowym sygnale. Układ komorowy w całości poszerzony ( komora III poszerzona do 17 mm ), nieprzemieszczony. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówk ... Przetrwała tętnica płodowa ciała modzelowatego Jakiś czas temu syn przeszedł udar mózgu i znacznie pogorszył mu się wzrok. Okazało się, że syn ma asymetrię tętnic kręgowych i szeroką tętnicę odchodzącą od tętnicy łączącej przedniej. Tętnica płodowa i gałąź tętnicy przedniej mó ... Szpital dla osoby w stanie czuwania przy uszkodzeniu ciała modzelowatego .. modzelowate. Co to znaczy? Jakie są rokowania? Była w śpiączce, a od tygodnia jest w stanie czuwania ( bez kontaktu ). Musimy ją wypisać ze szpitala, kontynuowanie leczenia w innym mieście jest niemożliwe ze względu na brak miejsc ...

Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. modzelowate jednorodne. Sekwencja DWI ( dyfuzja ) oraz SWI ( podatność magnetyczna ) zaburzeń sygnału nie wykazują. Zbiorniki kątów mostowo - móżdżkowych nieuciśnięte. Uwidocznione odcinki nerwów czaszkowych bez uchwytnych zmian m ... Bezskrętowość mózgu, małogłowie i brak ciała modzelowatego u noworodka .. modzelowatego. Co to wszystko znaczy? Czy moje dziecko ma szanse na normalne funkcjonowanie pomimo tak licznych wad mózgu? Jakie mogą być tego konsekwencje? Należy skonsultować się z genetykiem np. prof. Korniszewskim ( Szpital Dz ... Niedorozwój ciała modzelowatego u dziecka .. modzelowatego. Co to jest i czy to jest poważna choroba? Jak długie będzie leczenie tej choroby i jak ono będzie przebiegać? Jest to wada wrodzona, która w zasadzie może przebiegać o różnym nasileniu i manifestacji klinicznej, naw ...

Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. modzelowate, prawidłowe. Układ komorowy ustawiony w osi, symetryczny, prawidłowej szerokości. Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym wielkości ok. 56x26mm w ax, 56x18mm w sag. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłow ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. modzelowate prawidłowej wielkości, bez obecności zmian ogniskowych. ukł. komorowy symetryczny, nieprzemieszczony nieposzerzony,. poszerzenie płynowej przestrzeni przymózgowej. pozostałe przestrzenie płynowe mózgu w granicach prawi ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. modzelowatego pojedyńczea bardzo drobna ,hyperintensywna zmiana ogniskowa .Podnamiotowo zmian o o podobnym charakterze nie stwierdza się.Przestrzenie podpajęczynówkowe poszerzone .Układ komorowy miernie poszerzony . Brak wymienien ...

Torbielka pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. modzelowate z dyskretnymi hyperintensywnymi zmianami uszkodzenia istoty białej i drobna torbiel pajęczynówki w czaszce. O czym świadczy wynik tego badania? Czy to coś poważnego? Wynik musi ocenić osobiście neurolog. W zależności o ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ