Pytania neurologiczne » Choroby naczyniowe

Choroby naczyniowe

- pytania neurologiczne

Choroby naczyniowe
Agresja i silne napady złości po krwotoku podpajęczynówkowym Dwa lata temu zostałam zoperowana. Rozpoznanie: stan po krwotoku podpajęczynówkowym. Tętniak tętnicy mózgu środkowej prawej. Do tej pory cierpię na silne bóle głowy, jednak nie one są przyczyna mojego maila. Rok po...
Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia Po dożylnym podaniu kontrastu w płacie potylicznym po stronie prawej uwidoczniła się struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego. Innych obszarów patologicznego wzmocnienia nie uwidoczniono. W istocie białej nadpodmiotowo...
Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych...
Drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym w istocie białej obu półkul W istocie białej obu półkul mózgu rozsiane są drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym. Cechy niewielkiej atrofii korowej. Reszta prezentuje się prawidłowo. Odebrałam wyniki...
Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia Otrzymałam dziś wynik TK głowy. Proszę o proste i zrozumiałe wyjaśnienie wyniku.: TK głowy. Przy głowie jądra ogoniastego lewego ognisko malacyjne 4x7mm. Poza tym mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych. Układ...
Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym Badanie RM głowy wykonano w obrazach T1 T2 zależnych, w płaszczyznach osiowych, czołowych, i strzałkowych, przed i po podaniu dożylnym środka kontrastowego oraz w sekwencji FLAIR. W istocie białej przy rogu czołowym lkb...
Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul W obrębie istoty białej obu półkul mózgowia w obszarach podkorowych głównie w rzucie torebek zewnętrznych, zwłaszcza po stronie lewej widoczne są ogniskowe z tendencją do zlewania się zmiany o charakterze...
Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR Wczoraj mój tata odebrał wyniki z rezonansu magnetycznego. Był skierowany na to badanie, ponieważ często zdarza mu się zemdleć i przewrócić. Kiedyś mógł to kontrolować a teraz już raczej nad tym nie panuje. Ma 55 lat....
Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym Obustronnie w istocie białej obu półkul podkorowo widoczne dość liczne drobne, średnicy maksymalnie do 3 mm, rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające...
Leczenie pogarszającego się wzroku po udarze niedokrwiennym mózgu Mieszkam w małej miejscowości i niestety nie ma tu neurologa. Dwa miesiące temu moja pani miała udar niedokrwienny, całe szczęście że był to mały udar. Dostaję leki. Czy można jeszcze wspomóc dochodzenie do zdrowia?...
Zabieg odbarczania tętnicy głównej po rozległym udarze spowodowanym zamknięciem światła tętnicy Mój tata przebył niedokrwienny udar 2 lata temu. Lekarze oceniają jego stan jako stabilny, wegetatywny. Zastanawiamy się nad zabiegiem odbarczania tętnicy głównej. Tata miał rozległy udar spowodowany zamknięciem światła...
Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu W strukturach głębokich lewej półkuli mózgu drobne ognisko hypodensyjne ok. 4 mm, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy...
Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w obrazach wykonanych met. FLAIR, w projekcjach osiowych i strzałkowych. Pojedyncze naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul...
Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia Badanie TK głowy uwidacznia: - hypodensyjny obszar malacji w lewej półkuli móżdżku - poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych - układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe...
Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu. Asymetria tt. kręgowych prawa dominująca wydłużona w końcowym odcinku modeluje w niewielkim stopniu powierzchnie przednia pnia mózgu. Poza tym naczynia tętnicze mózgowia o...
Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej W istocie białej okołokomorowo widoczne jest ognisko o podwyższonym sygnale sr. 4mm mogące odpowiadać zmianie naczyniopochodnej. Układ komorowy szerszy w zakresie komór bocznych i komory III /szer.do 12mm/ ustawiony...
Naczyniak w móżdżku W prawej półkuli móżdżku uwidoczniono 12 mm zmianę o charakterze porencefalii. Ponadto w tej półkuli móżdżku uwidoczniono zmianę 10mm, która tylko na jednym przekroju sagitalnym w T1 uległa wzmocnieniu po kontraście,...
Hipodensyjne ognisko w płacie ciemieniowym o charakterze naczyniopochodnym W opisie TK mojej 77 letniej mamy znalazło się sformułowanie: W płacie ciemieniowym hipodensyjne ognisko 15x15x16 mm o charakterze naczyniopochodnym Co to może oznaczać?
Objawy odległe krwawienia podpajęczynówkowego 4 lata temu miałam wylew podpajęczynówkowy z tętniaka. Miałam operacje podczas której tętniak został zaklipsowany ale niestety został uszkodzony trzon mózgu spowodowany wylewem. Jakie będą objawy?
Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym Mój syn urodził się z ciężkim niedotlenieniem okołoporodowym. Badanie MR głowy miał wykonane w 1 m-cu życia. Bardzo proszę o interpretację opisu tego badania. Niewiele rozumiem z tego fachowego języka. 1. W obrębie...
Choroby naczyniowe: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ