Pytania neurologiczne » Neurologia

Neurologia

- pytania neurologiczne

Neurologia
Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku W badaniu uwidoczniono struktury anatomiczne oraz przestrzenie płynowe mózgowia. Stwierdza się znaczne zanikanie korowe mózgu oraz mierne nasilone zaniki móżdżku obustronnie w zakresie dna prążkowia drobne ogniska...
Możliwe przyczyny nocnego pocenia się Od 3 miesięcy mam problem z nadmiernym poceniem się w nocy. Po zaśnięciu po jakiejś godzinie do trzech budzę się, prawdopodobnie z zimna, bo głowa jest cała mokra. Potem do rana jest ok. TSH, ft4, ft3, morfologia, mocz,...
Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego W kolanie ciała modzelowatego po stronie lewej widoczne drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych, bliznowate? okołonaczyniowe? Poza tym zmian ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w...
Niesymetrycznie zaakcentowany zbiornik potyliczny wielki Jak można interpretować diagnozę z tomografii rezonansu magnetycznego: niesymetrycznie zaakcentowany zbiornik potyliczny wielki, większy po lewej stronie?
Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny W istocie białej około komorowej, podkorowo dość liczne drobne 3-9mm ogniska nieprawidłowego sygnału nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. W prawej półkuli móżdżku ogniska do 5mm bez wzmocnienia kontrastowego. Układ...
Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu Moja córeczka miała zrobione USG główki, które wykazało nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu, 7,2 mm. Co to oznacza? Czy grozi jej wodogłowie? Jaka jest górna granica normy przestrzeni...
Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe Kilka lat temu nie stwierdzono wn. w mięśniach grupy tylnej uda prawego i lewego w spoczynku cisza elektryczna PJR7-9 zapis wysiłkowy złożony. Przewodnictwo w nerwach obwodowych kończyn dolnych w granicach normy...
Nieprawidłowy zapis EEG a przeciwwskazania do wykonywania zawodu Zapis nieprawidłowy z nasilającymi się w czasie aktywacji Hv zmianami w postaci serii uogólnionej napadowości niekiedy ostrych fal wolnych delta-theta 2-7 Hz do 160 uV z możliwym ogniskiem w lewej okolicy skroniowej. Na...
Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne W badaniu kontrolnym stwierdza się ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego w sekwencji T2 widoczne jest ognisko hyperintensywne o średnicy 2 mm o niespecyficznym charakterze....
Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego Bardzo proszę o interpretację mojego wyniku MR. Badanie zostało wykonane w następstwie podejrzenia zapalenia nerwu wzrokowego. Poniżej przedstawiam wynik rezonansu: W istocie białej obu półkul widoczne są pojedyncze...
Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane Bardzo proszę o analizę badania MR głowy mojego brata, które było wykonywane z powodu bólów głowy, drętwienia kończyn, drżenia lewej połowy twarzy. Wiek 40 lat. Brat był hospitalizowany w szpitalu zakaźnym, gdzie...
Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw Opis badania: Czynność podstawowa EEG zróżnicowana przestrzennie. W odprowadzeniach ciemieniowo-potylicznych składa się z regularnego rytmu alfa 10 Hz o amplitudzie do 50 uV i z serii niskonapięciowego rytmu beta. R.z....
Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym W zakresie prawej półkuli mózgu na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego, niżej zaś w obrębie wyspy oraz przypodstawowych partiach płata skroniowego (hipokampa) i tylnego fragmentu płata czołowego widoczny rozległy...
Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari Przestrzeżenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia w normie. Układ komorowy położony pośrodkowo, poszerzony o cechach umiarkowanego wodogłowia wewnętrznego (wsk Ewansa ok.0.38), bez znamiennych cech przenikania...
Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra Zwężona źrenica lewa (brak reakcji na ciemność, zwężona jakby mocny strumień światła na nią padał), oczy lekko przekrwione, opuchlizna pod oczami (tzw. worki pod oczami), mocno widoczne żyły na szyi, skóra dłoni i stóp...
Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku Proszę o interpretację wyniku MR głowy wykonany w sekwencjach T1 i T2-zależnych: wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Przestrzenie płynowe mózgowia prawidłowe. Drobne ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2...
Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli Badanie MR mózgowia wyk. w sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo-móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu...
Znaczenie większa źrenica Od około 3 lat prawa źrenica mego oka jest znacznie większa od drugiej. Wczoraj byłam w tej sprawie u okulisty ponieważ oko z większą źrenicą zaczęło gorzej widzieć. Lekarz stwierdził, że wada wzroku jest na 100% nie...
Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa Moja 15 letnia córka od kilku lat choruje na zanik mięśni typ obręczowo-kończynowy, jej leczenie to jedynie rehabilitacja. Czy jest już jakiś lek na tą chorobę? ma ona kłopoty w chodzeniu po schodach.
Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych. Poza tym struktury mózgu i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe zachowane prawidłowo. Cech krwawienia...
Neurologia: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ