Zmiany na mózgu

neurologiczne.pl & zmiany na mózguBadania obrazowe mózgu .. zmian w kościach ( nowotworowych, złamań przy urazach, zwapnień ). Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa ( CT ) jest najczęściej wykorzystywaną metodą neuroobrazowania. Dzięki niej można szybko uzyskać obraz mózgu i uwidoc ... Choroba Wilsona .. zmiany w mózgu. Biopsja wątroby wykazuje wzrost zawartości miedzi w tkankach wątroby. Leczenie choroby Wilsona Farmakoterapia polega na stosowaniu penicylaminy ( pochodna penicyliny tworząca kompleksy z kationami m.in. miedzi, oło ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. zmiany w postaci asymetrii jąder podstawnych ( skupienia istoty szarej w półkulach mózgu ). Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea jest wyłącznie objawowe, które zmniejsza nasilenie tików ...

Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. zmian w obrębie mózgu. Należą do nich: utrata przytomności, zaburzenia siły mięśniowej lub czucia, bóle głowy, wymioty, zaburzenia pamięci, zaburzenia widzenia czy mowy oraz drgawki. Małe stłuczenia mogą być bezobjawowe. Stłuczeni ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. zmiany neurodegeneracyjne w obrębie istoty białej mózgu. Ponadto stwierdza się chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologicznych występuje pogorszenie pamięci, planowania i wykonywania zadań. W diagnostyce stosowana jest również ... Udar mózgu .. Zmiany zakrzepowe powstają w żyłach mózgu lub zatokach żylnych opony twardej. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ...

Udar niedokrwienny mózgu .. zmiany w mózgu ) i rezonans magnetyczny, szczególnie wykonany techniką dyfuzyjną lub perfuzyjną ( wczesne zmiany ). Wykonywane są również badanie neurologiczne, badania krwi, dna oka i płynu mózgowo - rdzeniowego. Leczenie udaru n ... Profilaktyka udaru mózgu .. zmiany stylu życia ( zmniejszenie masy ciała, spożycia sodu, ograniczenie spożycia alkoholu, wzrost aktywności fizycznej ) oraz stosowania leków obniżających ciśnienie. Zaleca się stosowanie statyn u chorych z hipercholesterolemią ... Śpiączka .. zmiany zapalne mózgu, krwotok podpajęczynówkowy. Po 2 do 4 tyg. chorzy mogą otwierać oczy, mrugać czy wodzić oczami za przedmiotami, nie mówią i nie reagują celowo na bodźce, mają zachowany rytm snu i czuwania oraz czynność układu ...

Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. zmiany łagodne i powstają z komórek opony pajęczej. Oponiaki lokalizują się głównie w okolicy sierpa mózgu ( wypustka opony twardej przebiegająca w płaszczyźnie pionowej ), okolicy kości klinowej i siodła tureckiego. Spotykane są ... Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. zmiany zapalnej w obrębie mózgu. Istotną rolę odgrywają badania wirusologiczne, w których wykrywa się antygeny wirusa oraz przeciwciała wytworzone przez organizm chorego przeciwko wirusom. W niektórych przypadkach istnieje koniecz ... Toksoplazmoza .. zmiany w obrębie mózgu. Leczenie skuteczne jest w przypadku trofozoitów, zaś nie działa na formy pasożyta w postaci cyst tkankowych. Stosuje się pirymetaminę, sulfadiazynę i spiromycynę. Dorota Kozera Literatura: 1 ) Z. Dziubek: C ...

Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. zmiany przerzutowe, tzw. guzy wtórne niż pierwotne guzy mózgu. Szacuje się, iż występują one u około 35 proc. chorych z nowotworami narządowymi. Ryzyko wystąpienia zmiany wtórnej w mózgu zależy głównie od typu histologicznego guza ... Otępienie .. zmiany nastroju oraz osobowości, przy zachowanej świadomości. Przyczyny otępienia Do przyczyn otępienia należą: choroba Alzheimera, otępienie czołowo - skroniowe, choroby naczyń mózgu, choroba Parkinsona, choroba Wilsona, urazy mó ... Encefalopatia wątrobowa .. zmiany metabolizmu amoniaku. Przez zastosowanie antybiotyku doustnie lub środków przeczyszczających możliwe jest zahamowanie produkcji amoniaku przez bakterie jelitowe. W celu zmniejszenia obrzęku mózgu stosowane są glikokortykost ...

Zespół Korsakowa .. zmiany naczyniowe, uraz, krwotok podpajęczynówkowy, zatrucie, niedotlenienie, napady padaczkowe, zapalenie mózgu, encefalopatie, wreszcie guzy mózgu. ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. zmianami w zapisie EEG. Może wystąpić w przebiegu zapalenia mózgu, ciężkiego zatrucia, urazu głowy, zaburzeń metabolicznych. Zespół przewlekłego uszkodzenia mózgu to stan manifestujący się zaburzeniami świadomości, otępieniem, nie ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. zmiany w piśmie, spadek napięcia mięśniowego. Do przyczyn schorzenia należą: uszkodzenie móżdżku, zapalenie, guzy móżdżku, stwardnienie rozsiane, powikłania naczyniowe. Zespół parkinsonowski Zespół parkinsonowski jest wynikiem usz ...

Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. zmiany naczyniopochodnej. Cechy niewielkiego zaniku korowego móżdżku oraz czołowego zaniku korowego mózgu. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Nie uwidoczniono cech krwawienia śró ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. zmian ogniskowych w mózgowiu nie widać. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Powyższy opis MRI sugeruje ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli móz ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu. O czym świadczy występowanie fal theta podczas czuwania? Co oznacza taki wynik? Taki wynik badania EEG mówi jedynie o pewnych zaburzeniach w funkcjonowaniu płatów czoł ...

Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. zmianach demielinizacyjnych w mózgu i odcinku szyjnym rdzenia kręgowego ) może świadczyć o stwardnieniu zanikowym bocznym? W badaniu obrazowym w przypadku SM występują ogniska demielinizacyjne w istocie białej głównie okołokomorow ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Czy powyższy wynik badania jest w normie, czy też wymaga wprowadzenia lecz ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. zmian ogniskowych. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Kości pokrywy czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Czy to poważne uszkodzenia? Opis b ...

Udar mózgu a padaczka .. zmiany rentgenowskie nie wykazują żadnych zmian. Neurolog wysyła mnie do ortopedy a ten natomiast do neurologa i tak w kółko, a ja już nie mam siły chodzić od lekarza do lekarza. Co robić w tym przypadku? Może występować zespół bó ... Zaburzenia łaknienia, ciągła senność oraz depresja po udarze niedokrwiennym mózgu .. zmiany niedokrwienne w płacie ciemieniowo - potylicznym prawej półkuli oraz niewielkie zmiany niedokrwienne w lewej półkuli móżdżku. Mama ma brak apetytu, jest ciągle senna, niechęć - najgorsze przeszkody do usprawniania oraz nied ... Kłopoty z pamięcią i kojarzeniem .. zmian w mózgu. Trzeba też wykonać podstawowe badania laboratoryjne: morfologia, jony. ...

Bolesne skurcze ręki .. zmian w mózgu, badanie EEG celem wykluczenia napadów padaczkowych. Ważne jest czy było kontrolne badanie obrazowe kręgosłupa szyjnego po operacji, to też jest ważne. ... Zmiana o cechach malacji w mózgu .. zmiana o cechach malacji o wym. 21x11mm w obrębie hipokampa po stronie prawej ciągnąca się wyżej wzdłuż sierpa mózgu. Co to oznacza? Mam lat 29. Malacja sama w sobie to tyle co rozmiękanie mózgu zwykle występujące po udarach. Jedn ... Semiovale a zwapnienie w mózgu .. zmiana ta budzi niepokój radiologa lub neurologa to warto zrobić badanie MRI głowy jeśli nie było wykonane. ...

Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. zmian w obrębie półkuli lewej. Żadne z ognisk nie wykazuje wzmocnienia po podaniu kontrastu. W obrębie największych z nich uchwytne zaburzenia dyfuzji. Obraz MR sugeruje ogniska naczyniopochodne. Innych zmian nie stwierdzono. czy ... Nierówne, asymetryczne źrenice .. zmianami w mózgu, czasem w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego, czasem zmianami w szczytach płuc, u niektórych osób jest to tzw. zespół Holmesa Adiego. Brak jest jednoznacznej przyczyny asymetrii źrenic. ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. zmianę o cechach malacji o wym. 21x11mm w obrębie hipokampa po stronie prawej ciągnąca się wzdłuż sierpa mózgu. Dziś mam przed sobą wynik badania rezonansu magnetycznego: Badanie MR OUN w sekwencjach TSE, FLASH, w obrazy T1,T2 zal ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. zmian. Po podaniu kontrastu bez patologicznego wzmocnienia. Obraz odpowiada zmianom demielinizacyjnym. Opis przemawia raczej za zmianami naczyniopochodnymi. Najpierw podejrzewano SM teraz już nie więc co to może być? Nadmieniam że ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. zmiany ognisk naczyniopochodnych w istocie białej obu półkul mózgu. Jeżeli chodzi o objawy kliniczne to: zawroty głowy, sztywnienie i obsuwanie się mięśni twarzy, wypychanie i przekręcanie się gałek ocznych, wyciek ropy z oczu z t ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. Zmiany po przebytych incydentach naczyniowych ( małych udarach ). Istnieje niebezpieczeństwo dużego udaru mózgu, należy zmodyfikować styl życia, i wprowadzić profilaktykę wtórną udaru. ...

Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. zmian w lewej półkuli mózgu o wymiarze 5,5 na 4mm ), innych zmian ogniskowych w mózgu nie stwierdza się. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie stwierdza się patologicznego wzmocnienia struktur mózgu. Mam takie objawy jak dr ... Nagła utrata równowagi .. zmian w mózgu. Tata ma nadal wysokie ciśnieni a nigdy nie miał nadciśnienia. Jest po zawale, 3 lata temu nie przepisano mu żadnych leków na nadciśnienie ponieważ miał 120/90. Dziś zrobili mu USG krtani i szyi ponieważ ma chrypkę i ... Przyczyny zmian naczyniopochodnych w mózgu .. zmian naczynipochodnych w mózgu? Czy jest to poważne patologia? Zmiana naczyniopochodna to nic poważnego, może być spowodowana nadciśnieniem tętniczym albo małym niedokrwieniem mózgu. ...

Zmiany płynowe o etiologii naczyniowej w mózgu .. zmiana płynowa średnicy 3,6 mm. W odnodze tylnej prawej torebki wewnętrznej analogiczna zmiana płynowa średnicy 2 mm. Obraz odpowiada etologii naczyniowej. Nie wykazano patologicznego wzmocnienia badanych struktur po kontraście. O ... Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. zmianom naczyniowopochodnym na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego. W obrębie pnia mózgu zmiana również najpewniej naczyniowopochodna o wymiarach 8 na 4 mm. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, poszerzony wtórnie ... Początkowe zmiany tętnic wewnątrzczaszkowych oraz skostnienia sierpu mózgu .. zmiany tętnic wewnątrzczaszkowych oraz skostnienia sierpu mózgu. Nigdy nie słyszałam o skostnieniu sierpu mózgu . Czy to groźne schorzenia? jak leczyć i jakie stwarzają niebezpieczeństwo dla życia? Zwapnień sierpa mózgu się nie le ...

Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istocie białej obu półkul mózgu pojedyncze ogniska hiperintensywne, wykrzepniety tętniak prawej MCA. Mam 60 lat i problemy w głowie są chyba dziedziczne: ... Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. Zmiany ciemieniowo - potyliczne. Co to oznacza? Opis jest zbyt krótki. Jednak należy pamiętać ze bóle głowy, zaburzenia pamięć i koncentracji mogą występować po urazie głowy dość długo. Zapis EEG też może być nieprawidłowy. ... Czy oponiak mózgu się powiększa? .. zmiana guzowata o charakterze oponiaka ścisłe łącząca się ze skrzydłem większym kości klinowej wymiary 17x13x19mm, a dzisiaj kolejne MR: oponiak wymiary 21x12x16mm. Czy on mi rośnie? Co znaczy słabo podwyższony sygnał w sekwencji ...

W siepie mózgu ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej .. Zmiany takie nie stanowią problemu klinicznego. Może to być typ rozwojowy. ... Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z szczelinowatą strefą płynową .. Zmiany w EEG teraz zrobiłam badanie MR głowy wyszło: Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z hiperintesywną w obrazach T2 zależnych szczelinowatą strefą płynową. W konarach mózgu niewielkie hiperintensywne w obrazach T2 z ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jednak nie jest to wskazanie do leczenia. ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. zmianie niedokrwiennej ewentualnie demienilizacyjnej. Bez cech świeżego niedokrwienia w sekw DWI. Nie stwierdza się nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, pniu mózgu i w ciele mod ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. zmian, wykonałam MR oto wynik: w T2 zmiany demielinizacyjne, rozsiane w istocie białej niespecyficzne, o śr. do 8mm w ilości ok. 13, móżdżek, pień mózgu, komory mózgu bez zmian. Czy to należny rozpatrywać pod kątem SM? Jeśli chodz ... Rozpoznanie padaczki przy jednym napadzie .. zmianami w EEG, ale będącej w grupie wysokiego ryzyka ( np. po urazie mózgu - śpiączka, obrzęk mózgu ). Czasem drży mi całe ciało, ale bez utraty przytomności. Dwa lata leczono mnie lekami przeciwpadaczkowymi, ale lekarz nie wspom ...

Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej okołokomorowe, gł wokół rogów potylicznych, poza tym prawidłowy sygnał istoty białej i szarej półkul mózgu. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony, nie uciśnięty. S ... Jama malacyjna w mózgu .. zmiany mogą być spowodowane we wczesnym dzieciństwie lub w okresie okołoporodowym. Ważne też od kiedy występuje niedowład prawostronny. Może też wykonać badanie MRI gdyby obraz CT okazał się jednak bardzo niejasny klinicznie. ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. zmiany demielinizacyjne. Cytuję: w istocie białej obu półkul mózgu, głównie okołokomorowo i w centrum semivale widocznych około 10 ognisk hiperintensywnych w sekwencji PD i T2 zależnej o morfologii plak demielinizacyjnych śr. do 9 ...

Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojamowe bez zmian. Po podaniu środka kontra ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. zmian naczyniopochodnych ( niedokrwiennych ). Poza tym struktury mózgowe bez zmian ogniskowych... i ogólnie dalej wszystko w normie. Potem było TK kontrolne - wynik taki sam. Następnie MR głowy. Oto opis: W strukturach głębokich p ... Glioza w płacie czołowym .. zmian. Proszę o wyjaśnienie wyniku z badania rezonansu magnetycznego. Zmiana w lewym płacie czołowym może odpowiadać przebytym niedokrwieniu mózgu. Jednak aby dokładnie ocenić zmianę potrzebne jest podanie kontrastu. ...

Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka .. zmiany łagodnej ( wyraźniej widoczne niż w badaniu poprzednim ) - może odpowiadać poszerzonemu splotowi żylnemu. Nie stwierdzono odrostu guza, warto jeszcze przeanalizować zdjęcia pod kątem zmiany w kości ciemieniowej lewej, czy t ... Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. zmiany hypodensyjne w skorupie i istocie białej pląta ciemieniowego po str.prawej. Niewielki obszar malacji w prawym płacie czołowym. Poza tym struktury mózgu i móżdżku nieprzemieszczone bez zmian ogniskowych. Okład komorowy niepo ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. zmiana naczyniopochodna. Poza tym nie stwierdza się zmian ogniskowych ani ognisk patologicznych wzmocnienia kontrastowego w obu półkulach mózgu i móżdżku. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Rezerwa płyno ... Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu. ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. zmian ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV,III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Pozostałe przestrz ...

Zmiany niedokrwienne mózgowia .. zmiany niedokrwienne w okolicach kor mózgu, chciałabym zapytać czy z tym coś dalej należny robić? czy jest to normalne czy może niebezpieczne? czy należy brać leki? Choroba niedokrwienna mózgowia jest dość częsta w populacji pow. ... Niedokrwienie w okolicach kory mózgu .. zmiana stylu życia na aktywny, badania laboratoryjne - lipidogram, ocena tętnic szyjnych oraz ew. farmakoterapia do decyzji lekarza. ... Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. zmian ogniskowych hiperintensywnych w obrazach T2 zależnych i FLAIR o max średnicy do 7 mm.W prawej półkuli mózgu: 3 zmiany do mm widoczne w płacie czołowym jedna we wzgórzu 7mm oraz wokół rogu skroniowego 5mm. W lewej półkuli móz ...

Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. zmiany śluzówkowe w sitowiu lewym. Wnioski: Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR,DW w istocie białej obu półkul mózgu. Mam 34 lata. Na podstawie opisu kilka zmian mózgowia, jednak potrzebne jest badanie z kontr ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. zmiany są zlokalizowane głównie przykomorowo i w ciele modzelowatym; nie uległy one wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Obraz może odpowiadać ogniskom demielinizacji. Ponadto w pniu mózgu na pograniczu rdzenia przedłużone ... Uciskowe bóle głowy u dziecka .. Zmiany kawowe na skórze mogą być związane z nerwiakowłóknikowatością, a ta zwiększa ryzyko pewnych nowotworów mózgu. Zatem dobrze jest wykonać badanie obrazowe mózgowia. Jednak trzeba też pamiętać że bóle głowy u dzieci mogą być z ...

Zwapniały oponiak okolicy czołowej mózgu .. zmian degeneracyjnych w istocie białej obu półkul mózgu, następnie nie można wykluczyć zwapniałego oponiaka w lewej okolicy czołowej. Proszę o interpretacje opisu i co robić. Mama ma 59 lat. Zmiany zanikowe korowo - podkorowe mogą ... Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. zmian ogniskowych. Okolica skrzyżowania wzrokowego oraz zatoki jamiste bez zmian. Czy to coś poważnego? Nie są to zmiany wymagające leczenia. Jednak zmiany naczyniowopochodne świadczące o lokalnym niedokrwieniu mózgowia zwiększają ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można wykluczyć ogniska podwyższonego sygnału w obrębie rdzenia kręgowego na poziomie C1. Nie stwierdzono cech wzmocnienie kontrastowego ognisk ani innych ...

Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne błony ślu ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. zmiana naczyniopochodna. Poza tym mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. zmiany o charakterze degeneracyjnym. Wymiary zmian 2 - 4mm. Liczne przestrzenie okołonaczyniowe Virchowa - Robina. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu, komora IV prawidłowe. Szczeliny móżdżku pog ...

Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu .. zmiany się powiększają. ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. Zmiany zanikowe w obu półkulach móżdżku oraz w strukturach głębokich obu półkul mózgu. Zaniki korowe w płatach czołowych i skroniowych. Nie stwierdza się ognisk krwiotocznych w OUN oraz innych zmian ogniskowych. Układ komorowy nie ... Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku .. zmianom naczyniopochodnum lub przestrzeniom Virchofa - Robina. Zwapnienie w sierpie mózgu. Co to oznacza? Obraz mózgowia zmienia się wraz z wiekiem, u starszych osób zaniki korowe mogą być związane z normą, natomiast u dorosłych w ...

Ryzyko guza mózgu przy bólach głowy, nadmiernej potliwości i niepewnym chodzie .. zmiane ciepło i zimno i troche głowa bolala a jak oczy zamknołem to tak dziwnie jakby sie kreciło. wiecposzłemdo neurologa bomiałem czarne mysli .potem sie uspokoiło na jakies3 mies i teraz znowusz tylko cos innego typu tych objaw ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. zmiany w obrębie rdzenia kręgowego. Czy ciśnienie mierzone obustronnie ( na prawej i lewej ręce ) ma wartości 130/90? To mogło by sugerować zmiany naczyniowe po jednej stronie ciała. Mierzone było na prawej ręce, zmiany naczyniowe ... Bóle i zawroty głowy połączone z wymiotami .. zmiany w mózgu powodujące wzrost ciśnienia śródczaszkowego np. guza mózgu. ...

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. zmian tego typu widać również w podkorowej istocie białej na sklepistości,przeważająco w regionie ciemieniowym.Podnamiotowo zmian ogniskowych nie stwierdza się.Patologicznych wzmocnień pokontrastowych nie stwierdza się.Układ komor ... Rehabilitacja przy encefalopatii niedotleniowej .. zmian w mózgu. W opisie znajduje się zbyt mało informacji klinicznych, aby móc powiedzieć coś więcej na ten temat. Ośrodek rehabilitacji może być dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem, że stan chorego na to pozwala. W wypisie ze szpi ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. zmianę płynową - lakuna lub torbiel. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu, móżdżku i pniu mózgu. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przerost migdałka gardłowego. W EEG wyszło: Zapis nieprawidło ...

Solarium po wirusowym zapaleniu mózgu i rdzenia .. zmian ogniskowych : ) Nic mi nie dolega, jestem ogólnie zdrowa. Moje pytanie dotyczy korzystania z solarium? Czy już mogę, czy jeszcze się wstrzymać? Myślę, że przy zachowaniu umiaru i zdrowego rozsądku można korzystać z solarium. ... Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. zmian w mózgu ( pochodzenia ośrodkowego ). Jeśli podczas ostatniej wizyty nie wykonano badań obrazowych głowy ( tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) to warto poprosić lekarza o skierowanie na takie badanie. Inną możliwoś ... Zmiana malacyjna w mózgu przy migrenowych bólach głowy .. zmiana , która może być przyczyną moich bólów głowy - zresztą bardzo, bardzo uciązliwych. Zmiana malacyjna jest wynikiem stłuczenia, krwiaka lub niedokrwienia. Raczej nie jest to przyczyną dolegliwości. W migrenie podstawową rolę ...

Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu mózgu. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - móżdżkowych obustronnie prawidlowe. Przysadka mózgowa prawidłowej wielkości. Skrzyżowanie wzrokowe nieucisnięte. Gałki ocz ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. zmian wśród struktur nad - i podnamiotowych tkanki mózgowej nie stwierdza się. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiono pośrodkowo, symetryczny, bez cech ucisku. Zbiorniki podstawy mózgu bez zmian. Nie stwierdza się zmian w przebiegu ... Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. zmiany bliznowate, oraz opszar o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, z zaciśnięciem bruzd przyległej kory mózgu.Obszar odpowiada najpewniej zmianom po radioterapii i obrzękowi. Po podaniu kontrastu uwid ...

Problemy z pamięcią i koncentracją a depresja .. zmiany w obrębie ośrodków mózgu odpowiedzialnych za procesy pamięciowe. Tak czy inaczej trzeba taki stan leczyć. A do jakiego lekarza mogłabym się udac z moim problemem.Proszę o poradę. Na początek z lekarzem rodzinnym, który ewen ... Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. zmian. Neurolog, do którego chodzę prywatnie twierdzi ze przyczyna mojej niesprawności moze byc umiejscowniona nie w mózgu, ale rdzieniu kręgowym czy w pojedyńczym nerwie czy tez zespole nerwów - czyli nerwach obwodowych. Niestety ... Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego .. zmiana. ale to juz prawie rok to az tak długo będzie się wchłaniał?? no omdlenia sa coraz rzadsze ... tak co miesiac . jestes lakarzem ? bo młodej lekarz stwierdził ze to od krwiaka i koniec nic dalej nie robi każe czekac .... dzi ...

Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. zmianach patologicznych rozsianych w odprowadzeniach przednich mózgu. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji tego badania EEG, co ono oznacza? Badanie EEG jest mało specyficzne, jednak Pani wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym bad ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. zmianami demielinizacyjnymi.Cechy niewielkiego zaniku korowego i bardziej nasilonego podkorowego mózgu.Poza tym obraz mózgu i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Obraz jest wynikiem zmian typu demielinizac ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. zmian niedotleniowo - niedokrwiennych, malacyjnych. Nadnamiatowo w obwodowych partiach prawej półkuli mózgu - w płacie skroniowym, potylicznym i ciemieniowym rozległy hipodensyjny obszar o podobnym charakterze - zmian malacyjnych ...

Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. zmian w obrębie płatów czołowych mózgu ( w badaniu brak danych na ten temat ). Czy poród dziecka odbywał się siłami natury? Czy podczas porodu doszło do powikłań? Na pewno w tym wypadku dziecko wymaga specjalnej opieki psychologic ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. zmian ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV, III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Miernie nasilone ... Zmiany napadowe w odprowadzeniach z głębszych partii mózgu .. zmiany napadowe w odprow. z głębszych partii mózgu a w czasie prób aktywacyjnych również uogólnione - miernie wyrażone. ...

Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. zmiany zlokalizowane w głowie ( najprawdopodobniej ), ale również w obrębie kręgosłupa czy niedobór witaminy B12. Stąd po wykluczeniu zmian w mózgu należy wykonać dalszą diagnostykę. ... Napady drgawek podczas menopauzy .. zmian ogniskowych w mózgu. Został wypisana do domu ze skierowaniem do poradni neurologicznej. Zostały porobione wszelkie badania. Został stwierdzona padaczka i leki Ornifil 500 z informacją iż mógł być to jednak jednorazowy atak. ... Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. zmian ogniskowych w mózgu, które mogą powodować taki ból. ...

Krwiak mózgu po wypadku .. zmiany w mozgu ktore juz powstaly moga sie cofnac? Szanse, że stan ulegnie poprawie są. Trudno powiedzieć ile taki stan będzie trwał, lekarze podejmą druga próbę wybudzenia z farmakologicznej śpiączki, jeśli wyniki badań będą leps ... Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu .. zmiany w mózgu, które mogą być przyczyną dolegliwości. Czy problemy psychiczne pojawiły się nagle czy są skutkiem urazu/choroby? problemy psychiczne pojawiły się przez izolacje od swiata zewnetrznego. Poza tym mam niezle zgruchota ... Zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych u dziecka .. zmian w okolicy czołowej, gdzie znajdują się odpowiednie ośrodki korowe w mózgu. ...

Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. zmiana wymaga konsultacji laryngologicznej. Są to torbiele migdałka podniebiennego i należy zadecydować jak dalej z nimi postępować. W przypadku zmiany drugiej nie napisała Pani w jakiej części mózgu znajdują się opisane zmiany. C ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. zmian ogniskowych w obu półkulach mózkgu i móżdżku. W drugiej fazie badania bez patalogicznych ognisk wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń. W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szćż ...

Skąpy rysunek bruzd i zakrętów przy dużym wodogłowiu u noworodka .. zmianach powstałych po krwawieniu do mózgu. Nie oznacza to jednak, że nie ma mózgu. Brak bruzd i zakrętów jest wynikiem wieku dziecka. Na pewno należy wykonywać badania kontrolne. Niektóre zmiany pokrwotoczne ulegną regeneracji. W ... Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. zmiany niedokrwienne w mozgu oraz jaki moga miec efekt dla zdrowia, dziekuje za pomoc i odpowiedzi Zmiany niedokrwienne w mózgu wynikają najprawdopodobniej z obecności rozległej miażdżycy ( warto wykonać lipidogram ), rzadziej z p ... Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu .. zmiany te same.stwierdzono więc ,że to są zmiany naczyniowe.ale jednak niepokoi mnie coś *mroczki przed oczami,ciągłe zmęczenie bóle i drętwienie rąk i nóg,nie mogę chodzić po schodach,zanik mięśni w dłoniach.czy mam dać sobie spo ...

Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. zmiany ogniskowe. Największe zmiany w prawej półkuli mózgu w okolicach rogu przedniego komory bocznej 9mm, w okolicy rogu tylnego 11mm, w lewej półkuli w okolicy trójkąta komory bocznej 9mm. Zmiany na granicy korowo - podkorowej w ... Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. Zmian ogniskowych w strukturze mózgu nie wykazano zarówno przed jak i po wzmocnieniu kontrastowym. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej po stronie lewej. Wnioski: j.w. Rozpoznania: G 98 Inne zaburzenia układu nerwowego nieskla ... Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. zmiany ogniskowe są jeszcze groźne czy one się już po prostu zadziały i nic nie powinno mieć dodatkowego miejsca z ich udziałem? Jaka mogła być przyczyna pęknięcia? Mam dopiero 32 lata. Uprawiam sport 3 - 4 razy w tygodniu, kiedyś ...

Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. zmian ogniskowych. w uwidocznionym fragmencie zatok przynosowych stwierdza się częściowe zacienienie sitowia oraz widocznego górnego fragmentu zatoki szczękowej prawej. Oczywiście pójdę do lekarza ale zanim dojdzie moja kolejka ch ... Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu .. zmian obrzękowych,obejmująca częściowo wyspę,hipokampa i przyśrodkową część płata potylicznego.;Obraz w pierwszej kolejności przemawia za zmianami niedokrwiennymi w zakresie unaczynienia t. tylnej mózgu.;Nie można jednoznacznie wy ... Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. zmiany po stronie lewej*. RTG kręgów szyjnych wykazało podejrzenie niewielkiej niestabilności kręgów szyjnych c4 - c5. Psychiatra nie stwierdził zaburzeń psychicznych ( neurolog mnie wysłał bo powiedział *nie masz nic w mózgu to j ...

Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. zmian ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. zmian ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 ... Niewielkie powiększenie zbiornika wielkiego mózgu u dziecka .. zmianę należy obserwować. Jeśli ulegnie ona powiększeniu i występują przy tym niepokojące objawy tj. zaburzenia równowagi, zawroty głowy należy rozważyć leczenie operacyjne. Jeśli natomiast objawy nie występują, zbiornik nie ulega ...

Atak zaburzenia równowagi, zawroty i bólów głowy oraz drętwienia kończyn .. zmian w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa. Niemniej jednak takie objawy po urazie i wstrząśnieniu mózgu mogą występować, ale należy udać się do neurologa, gdzie zostanie Pan ponownie zbadany, nie lekceważyć problemu. ... Sytuacje wymagające badania rezonansu z kontrastem .. zmiany naczyniowe ( np. tętniaki, odróżnienie udaru niedokrwiennego od krwotocznego ) mogą w ten sposób zostać uwidocznione lub w ogóle wykluczone. Ponadto w diagnostyce guzów mózgu ( np. sprawdza się unaczynienie guza ). ... Ryzyko guza mózgu przy długotrwałym katarze i zapaleniu zatok .. zmian w obrębie samych zatok. Najlepiej wykonać CT zatok i zgłosić się do laryngologa. ...

Tętniące bóle głowy po wysiłku fizycznym .. zmiany naczyniowe w mózgu poprzez badanie neurologiczne i badanie obrazowe głowy. Stąd na początek warto udać się do lekarza rodzinnego, który skieruje do neurologa. Takie bóle głowy mogą wskazywać również na migrenę bez aury, któ ... Senność, rozkojarzenie i bóle głowy po urazie głowy .. zmianach ciśnienia pojawia się ból głowy. Przeczytałam na innej stronie, że to mogą być objawy krwiaka mózgu. Czy to prawda? Takie objawy, jakie Pan opisał, mogą występować nawet do 3 tygodni od urazu. Powrót do stanu prawidłowego ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. zmian naczyniowych ( np. udar, krwiak ). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć przekrojowych mózgu dzięki obracającej się wkoło lampy rentgenowskiej. Zdjęcia następnie komputer składa w całość i przedstawia w postaci dostę ...

Podejrzenie zwapnienia mózgu przy niezrastającym się ciemiączku u dziecka .. zmiany w jej mózgu? Myślę, że lekarz nie miał na myśli zwapnienia mózgu, a raczej zaburzenie gospodarki wapniowo - fosforanowej związaną z niedoborem witaminy D ( krzywica ). Tu faktycznie występuje opóźnione zarastanie ciemiączka ... Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. zmian jako *plamy*. Radzę udać się do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, tam istnieje możliwość wykonania dokładniejszej diagnostyki Pani męża. Jeśli stan istotnie pogorszy się znajduje się tam Izba Przyjęć. Przyczyną takiego sta ... Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. zmian zwyrodnieniowych. Nie wykluczone, że należy także wykonać badania obrazowe głowy celem diagnostyki utraty przytomności i uderzeń gorąca. Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy objawy są ze sobą powiązane. ...

Uogólnione zmiany napadowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. zmiany napadowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu. Bardzo się martwię tym orzeczeniem. Co to może być? Czy jeszcze jakieś badania powinienem zrobić? ... Opóźnione pojawienie się skutków udaru mózgu .. zmian niedokrwiennych. ... Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. zmian w mózgu, neurolog po obejrzeniu zdjęć stwierdził, że może to być jedynie migrena. Lekarz rodzinny przepisał mi lek effralgan codeine, niestety nie pomaga nawet po godzinie lub dłużej od zażycia. Czasami odczuwam nerwobóle w ...

Ognisko malacji w strukturach głębokich mózgu po urazie głowy .. zmiana pourazowa najpewniej, gdzie tkanki uległy rozmiękaniu. Jest niewielka i nie ma większego znaczenia. ... Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. zmianą łagodną. Zwykle nie zwiększa swoich rozmiarów. Jeśli jednak dochodzi do jej powiększenia i uciska na sąsiednie okolice mózgu należy rozważyć jej operacyjne usunięcie. Warto raz na rok wykonać badanie kontrolne. Jeśli występ ... Nadpobudliwość i opóźnienie w nauce mówienia u dziecka po wirusowym zapaleniu mózgu .. zmiany w mózgu, wpływające na dalszy jego rozwój. ...

Uciskający ból po prawej stronie czubka głowy .. zmiany w mózgu tj. naczyniak, torbiel pajęczynówki, choroby rozrostowe. Radzę zacząć od prostych rzeczy, czyli wykluczyć nieprawidłowe ciśnienie i ból związany z zatokami. ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. Kąty mostowo - móżdżkowe obustronnie bez zmian ogniskowych. Kompleksy nerwow VII i VIII obustronnie prawidłowe w obrazie MR. Struktury błędnika błoniastego ( przedsionek, k ... Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. zmiany zapalne w zachyłkach zębodołowych zatok szczękowych. objawy: bóle stawów, kości, sztywność, problemy z poruszaniem się, podniesione CRP ( 14,3 ), chroniczne zmęczenie silny ból oka ( okulistka podejrzewała jaskrę, ale badan ...

Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. zmian, bez ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego Uklad komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony Bardzo proszę o wyjaśnienie wyniku badania MRI Opisane zmiany o podwyższonej intensywności mogą wska ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. zmianami naczyniopochodnymi . Umiarkowany korowy i niewielki podkorowy zanik mózgu poza ty m obraz mózgowia i przestrzeni pływowych węwnątrzczaskowym w granicach normy. ... Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. Zmiany naczyniopochodne są najprawdopodobniej wynikiem przeprowadzonej operacji. Oczywiście z wynikiem należy jeszcze osobiście zgłosić się do lekarza. ...

Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. zmian w mózgu związanych z asymetrią układu komorowego. ... Obustronny obrzęk mózgu i udar czołowy u osoby starszej .. zmiana miejsca? Czy babcia wyzdrowieje? Ma 79 lat. Proszę się nie obwiniać. Możliwe, że obrzęk mózgu narasta stąd pogorszenie stanu babci. W szpitalu ma zapewnioną pomoc medyczną. W domu mogliby Państwo nie dać sobie rady z prawid ... Drżenia przy zmianie dawek leku Clonazepam Mam synka 9 mies. z wadą mózgu. Obecnie jest na Sabrilu 3x 1/2 od 5 miesięcy i na clonazepamie 3x1/2 od miesiąca. Dwa tygodnie temu z uwagi na zaśluzowanie zeszliśmy z południowej dawki clono do 1/4 i pojawiły się drżenia. Od wczo ...

Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. zmian naczyniopochodnych. Wynik należy skonsultować z lekarzem, który je zlecił, korelując z stanem ogólnym zdrowia, chorobami przewlekłymi. ... Możliwe skutki zmiany naczyniopochodnej w mózgu .. zmiana naczyniopochodna w mózgu? Prosze o podanie przykładów. Zmiana naczyniopochodna może być zmianą niedokrwienną, demielinizacyjną, wskazywać na chorobę otępienną czy też naczyniową malformację. Wszystko zależy od charakterysty ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Radzę ewentualnie powtórzyć badanie EEG. Można wykonać badanie tj. PET, które ocenia metabolizm mózgu, jednak badanie jest bardzo kosztowne i wykonywane tylko w niektórych przypadkach. ...

Zaburzenia czucia w palcach i części dłoni .. zmian w mózgu, zostałyby opisane w MR. ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. Zmiana hipodensyjna to zmiana niedokrwienna. Wynik ten tłumaczy problemy z pamięcią. Można stosować leki nootropowe wpływające na poprawę metabolizmu komórek nerwowych oraz poprawiające ukrwienie mózgu. Jednak nie będzie istotnej ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. zmiany niespecyficzne naczyniopoczodne lub demielizacje. Obszar siodła i nadsiodłowy prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej szerokośći, bez zmian ogniskowych.Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemiesz ...

Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. zmiany w mózgu, które mogą mieć przyczynę demielinizacyjną lub naczyniową. Badanie powtórne ( po siedmiu miesiącach ) po potwierdziło. Wyniki wskazują na stwardnienie rozsiane, ale ze względu ma brak objawów klinicznych nie rozpoc ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. zmian demielinizacyjnych.Łącznie widocznych do 10 ognisk w obrębie struktur nadnamiotowych, większa ilość w lewej półkuli mózgu.Zmiany położone przeważnie obwodowo.Nie uwidoczniono ognisk w móżdżku i pniu mózgu.Układ komorowy nie ... Jama przezroczysta i jama Vergi .. zmiany? Jama przegrody przezroczystej i jama Vergi to dodatkowa komora mózgu, która jest wariantem anatomicznym. Najczęściej obserwowana jest u dzieci, potem samoistnie zanika. ...

Wzmożone napięcie mięśni i liczne torbiele w mózgu u niemowlęcia .. zmianami w mózgu. Szkoda, że nie przepisała Pani wyniku CT głowy. Należy rozpocząć rehabilitację maluszka, najpierw pod okiem specjalisty, potem samemu w domu. Przynosi to dobre efekty, dosyć szybko. nie przejmuj sie moja córka po ... Częste ataki dziwnych ruchów rąk i wytrzeszczu oczu u niemowlęcia .. zmiany na mózgu i kwas mlekowy w moczu. Przepisano mu leki, ale przez nie zaczęło mieć kilka ataków w nocy. Co jest dziecku? Czy ten lek jest dobry? Gdzie sąsiadka powinna pójść po pomoc? Ma 3 miesiące. Niestety nie potrafię podpo ... Bóle skroni i guz w miejscu dawnego pęknięcia czaszki .. zmian w mózgu. Ostatnio odczuwam częste, silne bóle głowy w okolicach skroni, zauważyłem, że pojawił się guz w miejscu pęknięcia czaszki. Mam problemy z koncentracją, nie mogę się na niczym skupić. Mam 20 lat. Co powinienem zrobić ...

Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. zmian ogniskowych nie stwierdza sie. Mój tata od wielu lat leży po udarach, ja od kilku miesięcy mam pojawiające się zawroty głowy , a od kilku tygodni doszły dziwne odgłosy w prawym uchu - nie są to szumy lecz dźwięki słyszalne p ... Zaokrąglenie rogów przednich komór bocznych mózgu u dziecka .. zmiany w kierunku ewentualnie mogącego tworzyć się wodogłowia. ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. zmian ogniskowych w obrębie struktur podnamiotowych tkanki mózgowej. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo, bez cech ucisku. Zbiornik podstawy mózgowia niezmienione. Pień mózgu i rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Wn. ...

Zwapnienie w sierpie mózgu i jego skutki dla zdrowia .. zmianą najprawdopodobnie pozapalną. Takiego zwapnienia się nie leczy. ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. zmiana o charakterze degeneracyjno - demielinizacyjnym, naczyniopochodnym średnicy ok. 4mm. Pozostała część istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetryczny. Wodoci ... Wstrząs mózgu z utratą pamięci z ostaniach tygodni .. zmian w badaniach obrazowych głowy, to pamięć powinna powrócić w ciągu 7 - 14 dni. Potrzeba na to jednak czasu. ...

Wieloogniskowe, naczyniowe uszkodzenia mózgu .. zmiany są związane z wiekiem. W przypadku licznych zmian należy zwrócić uwagę na kontrolę ciśnienia tętniczego krwi ( leczenia nadciśnienia ), zapobieganie miażdżycy, cukrzycy. Liczne zmiany mogą powodować bóle głowy, zaburzenia p ... Agresja podczas lunatykowania .. zmian w obrębie mózgu np. mikroudaru. W takiej sytuacji konieczne jest badanie neurologiczne i obrazowe głowy. ... Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. zmiany jedynie w mózgu czy w kręgosłupie także? Nie rozumiem stwierdzenia: OBS zespołu rozsianego. OBS to obturacyjny oddech senny, a co do reszty to co Pan miał na myśli? Najlepiej jeśli przepisze Pan wynik badania. Jeżeli wykona ...

Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. Zmiany powstały różnoczasowo miejscami zlewają się w większe obszary zmian niedokrwiennych i wstecznych. Podobne ogniska w strurach głębokich - obustronnie w torebkach wewnętrznych i zewnętrznych w prawym wzgórzu. Zmiany są naczyn ... Jama w istocie białej mózgu i poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych okolic potylicznych .. zmiana naczyniopochodna. ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. zmianę w mózgu. W chwili obecnej wiadome jest iż jest to guz o charakterze wolnorosnacym i że zmiana ta może odpowiadać skapodrzewiakowi. Jednak trzynaście lat temu gdy zachorował tato diagnoza była zupełnie inna. Bardzo proszę o ...

Poruszanie głową, otwieranie oczu i zaciskanie dłoni w śpiączce a zespół zamknięcia .. zmiany w mózgu są choć w jakimś stopniu odwracalne i czy jest szansa,że tacie wróci świadomość? A jeśli tak, to czy będzie w miarę sprawnie funkcjonował? Bardzo proszę o odpowiedź. Serdeczne pozdrowienia Pani opis nie wskazuje, ab ... Zwapnienie splotów naczyniówkowych mózgu .. zmiany patologiczne, a tworzące się z wiekiem i występujące u wielu osób bez przełożenia klinicznego. Także nie ma powodu do zmartwień. ... Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. zmian zaniki korowo podkorowe Artefakty metaliczne są wynikiem zabiegu embolizacji. Dobrą informacją jest brak krwawienia. Zmiany malacyjne to określenie procesu rozmiękania, rozpadu martwych tkanek w mózgu. Ostatecznie ocenić wyn ...

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej prawidłowy. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie uwidoczniono. Nieznacznie poszerzone przestrzenie około naczyniowe Virchoffa - Robina. Ciał ... Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu .. zmian. Skąd u męża ten udar niedokrwienny? W jaki sposób się go leczy? Najczęstszą przyczyną udaru niedokrwiennego jest miażdżyca, a w zasadzie oderwanie się blaszki miażdżycowej, która *zatyka* naczynie krwionośne, do którego tra ... Upośledzenie smaku po udarze mózgu .. zmiana? To pytanie jest trudne. Smak może po pewnym czasie powrócić, jednak nie ma metody aby wpłynąć na ten stan. Jednak należy brać pod uwagę, że zaburzenie może być trwałe o większym lub mniejszym nasileniu. ...

Hipodensyjna zmiana poniedokrwienna i niewielki zanik korowy mózgu .. zmianę poniedokrwienną i poszerzenie przestrzeni płynowych na sklepistości mózgu w okolicach czołowych. Do tego zauważa się zanik korowy mózgu. Proszę powiedzieć, jak to wszystko leczyć? W wyniku brak większych nieprawidłowości. Z ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. zmiany.Fst bez wpływu na zapis.Xapis eeg nieprawidłowy z czynnością podstawową zwolnioną wykazuje zmiany napadowe w okolicach tylnych mózgu z tendencją do uogólniania. Diagnoza:podejrzenie wodogłowia normotensyjnego.Objawy:dotychc ... Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. zmian ogniskowych nie stwierdza się. Badanie angio KT koła tętniczego mózgu nie wykazuje cech malformacji naczyniowej. Masywne pogrubienie błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. co znaczy ten wynik? Jednak wynik z 2007 roku M ...

Szybkość postępowania otępienia przy zaniku tkanki podkorowej mózgu .. zmian w zachowaniu społecznym, abnegacji, pogarszania pamięci, kłopotów z poruszaniem się. Jestem wprost przerażona, ponieważ jestem osobą samotną i muszę wiedzieć jak szybko mogą postępować te zmiany. Jestem w głębokiej depresji, ... Sposoby leczenia leukoarajozy .. zmiany w istocie białej mózgu ( najpewniej niedokrwienne ), które lokalizują się głównie wokół komór mózgu. Leczenie uzależnione jest od zaawansowania zmian, stanu ogólnego, wieku, chorób towarzyszących, objawów. Myślę, że więcej ... Czas wystąpienia potencjalnych skutków urazu głowy .. zmian w mózgu? Jeśli brak bólu głowy, nudności, zawrotów głowy nie ma większych powodów do obaw. W razie jednak pojawienia się któregoś z wymienionych wyżej objawów należy zgłosić się do szpitala. ...

Drętwienie części twarzy wskutek przewiania nerwu twarzowego .. zmian w obrębie mózgu tj. niedokrwienie, zmiany ogniskowe czy demielinizacja. Radzę skonsultować się jeszcze osobiście z neurologiem. ... Przyczyny i leczenie zwapnienia w sierpie mózgu .. zmiana przewlekła. ... Przyczyny udaru mózgu .. zmiany naczyniopochodne w lewj okolicy skroniowo - potylicznej,obejmujące głównie korę mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne przebyte ognisko naczyniopochodne w dolnej części lewego wzgórza Wtórne poszerzenie trójkąta ko ...

Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. zmianą w płacie czołowym prawym &#8211* obraz jest niejednoznaczny &#8211* w różnicowaniu zmiany pourazowe typu uszkodzenia aksjonalnego ew. inne zaburzenia mielinizacji. Wynik ( a także kliszę badania ) powinien zinterpre ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu i móżdżku.Układ komorowy nie poszeżony,symetryczny bez przemieszczeń.Kości czaszki w normie. Co to jest lakuna i czy jest to groźne? Jest to niewielka jamka najpewniej poudarowa, czyli ognis ... Rokowania przy krwiaku mózgu przy pękniętej podstawie czaszki po urazie .. zmiany w mózgu mogą pozostać na zawsze? Stan jest na pewno ciężki, ważne są pierwsze dni od urazu. Jeśli krwiak nie narasta, szanse oczywiście są. Proszę się jednak liczyć z tym, że mogą występować trwałe ubytki neurologiczne, zal ...

Leczenie wieloogniskowych naczyniowych uszkodzeń mózgu .. Zmiany te są niestety nieodwracalne, jeśli występują ubytki neurologiczne to większość z nich może pozostać. Należy rozpocząć leczenie. Neurolog skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty. ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. zmian osiąga 6mm i położona jest do przodu i bocznie od rogu czołowego lewej komory bocznej. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - ... Śpiączka w pewien czas po udarze mózgu .. zmian. Ostatnio nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Tato stał się bardzo nerwowy i wybuchowy. Od dwóch dni jest w śpiączce. Co mu jest? Czy jest szansa, że wyzdrowieje? Jeśli miejsce miały już 2 epizody udaru, niestety mogło dojść do ...

Zwapniały oponiak przy kości czołowej i zwapnienia w sierpie móżgu .. zmianą łagodną, które w Pani przypadku są małe i wymagają obserwacji. Zwapnienia w sierpie mózgu nie są większą patologią, nie mają zwykle przełożenia klinicznego. Co do nisko schodzących migdałków móżdżku to jeśli zaburzenie to j ... Bóle i zawroty głowy po upadku z dużej wysokości .. zmiany w mózgu? Co powinien zrobić? ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. zmianie* drobne jamki malacyjne w obrębie dostępu operacyjnego w płacie czołowym lewym oraz nieznaczne modelowani rogów czołowych komór bocznych. Obszar nacieku bez patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Poza tym: Pozostałe str ...

Czas rehabilitacji przy niedowładzie po wirusowym zapaleniu mózgu .. zmiany są odwracalne? ... Zmiany izointensywne w mózgowiu .. Zmiany obserwowane od 2002r w strukturach głębokich prawej półkuli stały się izointensywne na obrazach PD i T2 - zal z jądrami podstawy oraz obszar nieostro odgraniczonego wzmożenia sygnału w zakresie prawego konaru mózgu &#82 ... Rehabilitacja osoby po udarze pnia mózgu .. zmiana cewników, odpowiednie leczenie profilaktyczne. Rehabilitacją zajmują się rehabilitanci, który w zależności od stanu ogólnego dobierają odpowiednie ćwiczenia. ...

Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. zmiany hiperintensywne w obrazach t2 zależnych w lewej półkuli mózgu oraz w prawym konarze mózgu,najprawdopobnie naczyniopochodne bez cech świeżego udaru w sekwencji DWI. ponadto dwie małe zmianymalacyjne w lewej półkuli móżdżku i ... Samoistny zanik jamy przegrody przezroczystej i poszerzenia komór .. zmiany mogłý się wycofać, czy może wynik jest podmieniony? PS. Zajrzałem na płytę od MRI i na nie których zdj. mózgu mam intensywnie białe plamki. Co to jest? Czy ta **rurka** na zdjeciu to wlasnie jama przegrody przezroczystej? h ... Zaniki pamięci po zatruciu tlenkiem węgla .. zmiany w mózgu mógł spowodować czad, że nic nie pamiętam? Jak sama Pani napisała CO prowadzi do zatrucia organizmu ( narządów, tkanek ). Miała Pani dużo szczęścia, że nie zakończyło się to tragicznie. Zaniki pamięci mogą występowa ...

Dodatkowe badania przy ognisku hyperdensyjnym w mózgu .. zmiany. Wynik ( kliszę badania ) powinien osobiście przeanalizować neurolog. Za mało tu danych, aby można było powiedzieć coś więcej. ... Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. zmiany guzowe w lewej części mózgu. Postawiono diagnozę opryszczkowe zapalenia mózgu. Co to za choroba? Czy objawy jej znikną? Jak przebiega leczenie? Jest to choroba wirusowa wywołana wirusem opryszczki HSV - 1. Nieleczona może p ... Gliotyczne ogniska degeneracji naczyniopochodnej po udarze mózgu .. zmiany są naczyniopochodne, związane najpewniej z miażdżycą naczyń, nadciśnieniem lub cukrzycą. Warto kontrolować te czynniki ryzyka. Objawy, jeśli są to leczy się zachowawczo. ...

Częste i silne zawroty i bóle głowy przy pracy fizycznej .. zmianie nastroju, przy hałasie lub zmęczeniu oraz przy zmianie pogody. W dzieciństwie miałam wstrząs mózgu. Pracuję bardzo ciężko fizycznie, a mam 22 lata. Co to może być? Czy może to mieć związek z ciężką pracą, którą wykonuję? W ... Częste infekcje oskrzeli przy lekach na padaczkę Westa .. zmiany w ośrodku mózgu. Dostaje leki Depakine i Sabril. Ma już mniej ataków, ale często choruje na infekcje oskrzeli. Czy to ma jakiś związek z lekami, które przyjmuje? Czy da się całkowicie wyleczyć tę chorobę? Nie, raczej infekc ... Poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. zmiany są adekwatne do wieku to w zasadzie nie musi podlegać to leczeniu. Ewentualne leczenie objawowe zależy od stanu ogólnego i towarzyszących chorób, objawów. Najlepiej zgłosić się osobiście do neurologa. ...

Ustępowanie objawów guza mózgu po wycięciu guza .. zmiany naczyniowe w jego przebiegu. Są one raczej przewlekłe i nieodwracalne. ... Mnogie ogniska demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. zmian. Należy przede wszystkim wykluczyć SM. ... Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo ...

Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. zmian. *w skanach poprzecznych w FLAIR pogłębiona bruzda imituje ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu* co to znaczy? bo jak poczytałam w necie różne rzeczy to zaczynam się martwić :( dodam że miałam zlecony rezonans po wi ... Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. zmianom rozrostowym. Mam pytanie czy te ogniska to jest jakaś zmiana rakowa czy coś innego? Zmiana rozrostowa określa podejrzenie choroby nowotworowej, może to być ognisko pierwotne lub przerzut. Watro z wynikiem niezwłocznie udać ... Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu .. zmiany podrażnieniowe w potylicy. Lekarz powiedział, że przyczyną jest nie do końca dobrze rozwinięty mózg. Co mi jest? Co oznacza dla mnie wynik badania i diagnoza lekarza? Wszystko zależy od wieku, najpewniej nie musi mieć to wi ...

Punktowy ból głowy lewej półkuli mózgu .. zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa uciskające na korzenie nerwowe zaopatrujące kończynę lewą, uciskające na tętnice kręgowe z zawrotami i bólem głowy. ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. zmianom demielinizacyjnym. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktury tylkojamowe oraz pień mózgu w normie. Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych obu komór bocznych śr. ok. 1cm, torbiel szyszynki śr ... Utraty świadomości po udarze krwotocznym mózgu .. zmiany w samopoczuciu mamy? Po takim krwawieniu mogło dojść do nieprawidłowego skurczu naczyń i wtórnego niedokrwienia. W zasadzie lekarze prowadzący Pani mamę będą w stanie powiedzieć coś więcej na podstawie wykonanych badań i le ...

Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. zmiany w mózgu są odwracalne? Najlepiej przepisać wynik badania neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak *dziury w mózgu*, zatem nie wiem co dokładnie ma Pani lub lekarz na myśli. Niestety zmiany mogą być nieodwracalne. ... Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. zmian ogniskowych; w badaniu angio - MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mózgu prawej, wąski odcinek P1 t.tylnej mózgu lewej; jej odcinek dalszy wypełnia się głównie przez t. łączącą tylną lewą, t. kręgowa prawa hypop ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. Zmiany mają niejednoznaczny charakter, mogą odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym. Móżdżek, pień mózgu, ciało modzelowate, prawidłowe. Układ komorowy ustawiony w osi, symetryczny, prawidłowej szerokości. Torbiel pajęczynówki w tyl ...

Szanse na cofnięcie otępienia po zawale serca z niedotlenieniem mózgu .. zmian wynikających z niedotleniania może także się utrzymać. Na ile jest to możliwe należy ćwiczyć pamięć. ... Zniekształcone rogi czołowe komory bocznej mózgu .. zmiany spowodowane niedotlenieniem mózgu okołoporodowym. Ważną informacją jest prawidłowy rozwój dziecka. Duży rozmiar główki musi być porównany na siatkach centylowych, nie wynika ona z tego, że dziecko urodziło się przez cesarsk ... Bóle i zawroty głowy oraz drętwienia połowy ciała po urazie .. zmiany pourazowe w mózgu. ...

Leczenie zaniku mózgu w młodym wieku .. zmiany hormonalne?Codziennie trace nadzieje ze to minie bo juz tak dlugo trwa,a świat jest dla mnie coraz bardziej *za mgłą*coraz bardziej *odplywam*.A bardzo chce wrocic do rzeczywistosci :( ... Śpiączka po zakrztuszeniu .. zmian, czy podejmowano próbę odłączenia od respiratora. Jeśli doszło do uszkodzenia części mózgu to powrót do zdrowia nie będzie całkowity. ...