Podwyższony sygnał

neurologiczne.pl & podwyższony sygnałOgnisko w centrum semiovale w sekwencji T2 .. podwyższonego sygnału sekwencji T2 zależnej. I za jakie funkcję odpowiada dany obszar mózgu? Przednia część płata czołowego odpowiada za funkcje poznawcze, cechy osobowości; u osób praworęcznych ze tego typu funkcje odpowiada głów ... Wykrzepiony tętniak .. podwyższony sygnał zarówno w obrazach TIRM jak i T2 - zależnych,w sekwencji TOFnie stwierdzono jednak w jego obrębie ewidentnego przepływu naczyniowego. Poza tym koła Willisa przedstawiają się prawidłowo. Wnioski obraz MR niejedno ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. podwyższonej intensywności sygnału we FLAIR i w obrazach T2 zależnych, izointensywnych w T1, niewzmacniających się po podaniu środka kontrastowego, bez cech restrykcji w DWI - naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy ustawion ...

Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 wielkości 5mm położone podkorowo w prawym płacie czołowym - zmiana niespecyficzna, do okresowej kontroli w MR za 3 - 6 mies Dziś zrobiłam kontrolne MR i dostałam taki wynik: Kontrolne badanie MR ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. parkinsonizm na ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogni ...

Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewego płata czołowego. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się zmian w obrębie ciała modzelow ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez ...

Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, największe o średnicy do 5 mm. Półkule mózgu i móżdżku bez innych ognisk patologicznych. Bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Bardzo pros ... Czy oponiak mózgu się powiększa? .. podwyższony sygnał w sekwencji Flair? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy rośnie bo pomiary są podobne. Proponuję konsultację neurochirurgiczną pod kątem leczenia operacyjnego. ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. podwyższonym sygnale w sekwencjach T2zależnych i w sekwencji z supresją tkanki tłuszczowej na odcinku dł. ok. 26mm najprawdopodobniej o charakterze zmian demielenizacyjnych. Krążki międzykręgowe, trzony kręgowe na wszystkich badan ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkoli mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jedn ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obraz sugeruje zmiany naczyniopochodne. Poza tym w obrębie struktur mózgowia zmian nie wykazano. Układ kom ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianie niedokrwiennej ewentualnie demienilizacyjnej. Bez cech świeżego niedokrwienia w sekw DWI. Nie stwierdza się nieprawidłowego wzmocnienia k ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdż ... Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego .. podwyższonego sygnału T2, FLAIR w okolicy rogów potylicznych komór bocznych obustronnie. Całość zmian może odpowiadać zmianom z okresu okołoporodowemu. Zmiany zapalne w lewym przedziale zatoki klinowej. Takie zmiany mogą być powst ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza prywatnie, który przyjąłby mnie od ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2, FLAIR, w obrazach dyfuzyjnych - mogące sugerować tło naczyniopochodne zmian. Jaka może być przyczyna zmiany i co mam dalej z tym robić? czy potrzebna jest dalsza diagnostyka? Zmiany o charakter ... Glioza w płacie czołowym .. podwyższonym sygnale - obraz przemawia za gliozą. Poza tym obraz mózgowia w normie. Układ komorowy jest ustawiony pośrodkowo, symetryczny. W obrębie dużych pni tętniczych nie wykazano zmian. Proszę o wyjaśnienie wyniku z badania r ...

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu kręgu C7 wskazuje na obecność konwersji szpiku. Ograniczona lordoza kręgosłupa w odcinku szyjnym z tędencją do kyfotycznego ustawienia ... Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka ... Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. podwyższony sygnał w sekwencji T2 zależnej na długości około 1,5 cm. Widoczne wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego. Proszę o przybliżenie laikowi zawartych tu informacji. Czy odpowi ...

Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. podwyższonego sygnału w odnodze przedniej torebki i wewnętrznej lewej. Wysoko sięgający zbiornik mózgowo - rdzeniowy o wielkości w przekrojach bocznych max 43x23mm, czołowym 50x33mm. Nie można wykluczyć torbieli pajęczynówki. Pros ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal. i FLAIR , naczyniopochodne - torbiel szyszynki o wym. 9*10mm - w obrazach DWI nie stwierdza się ognisk spełniających kryteria swieżego niedokrwienia. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji wy ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. podwyższonego sygnału w obszarach T2 zależnych oraz flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać z ...

Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. podwyższonej intensywności sygnału o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym. Co to oznacza? Mam 35 lat. W opisie jest podejrzenie zmiany jednak są wątpliwości czy jaka to zmiana. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem o ... Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. podwyższonego sygnału w istocie białej przy tylnych rogach komór bocznych, poza tym mózgowie o prawidłowym sygnale. Przestrzenne płynowe zachowanie. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w okolicac ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm niespecyficzne naczyniopodobne? demielinizacyjne? Poza tym wszystko bez zmian, dodam, że nie podawano mi żadnego kontrastu a badanie MR miało potwierdzić wcześniejsze wyniki TK ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego ni ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. podwyższonego sygnału w sekwencji T1 oraz FLAIR 2. Scienczała warstwa korowa w obrębie obu półkul mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3. Mielin ... Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. podwyższonym sygnale sr. 4mm mogące odpowiadać zmianie naczyniopochodnej. Układ komorowy szerszy w zakresie komór bocznych i komory III /szer.do 12mm/ ustawiony pośrodkowo. Co się z tym robi i co to znaczy? czym to się leczy i jak ...

Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwa ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkul mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można w ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. podwyższony sygnał w sekwencji T2 zależnej na długości około 1,5 cm. Widoczne wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego w obrębie substancji białej okołokomorowej pojedyncze ogniska o po ...

Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowani ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. podwyższony sygnał w sekwencji T2 zależnej na długości około 1,5 cm. Widoczne wzmocnienie w obrębie rdzenia kręgowego w tym miejscu po podaniu środka kontrastowego. Lekarze nie mają skrystalizowanego zdania czy mam uszkodzenie ner ... Drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym w istocie białej obu półkul .. podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym. Cechy niewielkiej atrofii korowej. Reszta prezentuje się prawidłowo. Odebrałam wyniki badań MR głowy. Co może oznaczać opis? Zmiany naczyniowopochodne mogą świadc ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny, zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe st ... Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. podwyższonego sygnału T2 - zależnych, bliznowate? okołonaczyniowe? Poza tym zmian ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Morf ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego ...

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu komorowego ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. podwyższonego sygnału w sekwencjach z długim TR, nie wzmacniające po dożylnym podaniu kontrastu. Obraz MR niejednoznaczny - ogniska niespecyficznej demielinizacji? Wskazana kontrola MR. Poza tym sygnał istoty szarej i białej prawi ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom niedokrwiennym ewentualnie demienilizacyjnym. Reszta w normie. To jest wynik mojego męża. Lekarz, który go skierował na MRI głowy skoment ...

Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. podwyższonego sygnału w obarach Flair w istocie białej nad trójkątami komór bocznych zaznaczających się po st.prawej w przekrojach poprzecznych po st.lewej w przekrojach strzałkowych mogące odpowiadać przebytym zmianom naczyniopoc ... Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej*. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza pry ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych w istocie białej obu płatów czołowych. Czy może mi ktoś napisać o co w tym chodzi? Dwa lata temu miałem jedno ognisko hiperintensywne nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Proszę o ...

Ograniczona lordoza kręgosłupa szyjnego z tendencją do kyfotycznego ustawienia .. podwyższony sygnał trzonu kręgu C6 przy prawidłowym jego sygnale w obrazach T1. Obraz MR trzonu kręgu C7 jest niejednoznaczny, wskazuje na obecność konwersji szpiku. Ograniczona lordoza kręgosłupa w odcinku szyjnym z tendencją do ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka ...

Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. podwyższonego sygnału w jamie stawowej , przestrzeń podbarkowa wąska szerokości 5 - 6mm ścięgno m.nadgrzebieniowego pogrubiałe o podwyższonym sygnale - cechy tendinopatii wysokosygnałowe drobne ogniska w głowie kości ramiennej - w ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obszarach T2 - zaleznych Promieniście do opisanych ognisk wzdłuż włókien istoty białej widoczne są pasma hiperintynsywne w obrazach T2 - zależnych, hypointensywne w oszarach T1 - zależny ...

Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe s ... Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór bocznych* ognisko o podobnym charakterze w środkowo - górnej części mostu* - układ komorowy dość prominentny ( adekwatny do wieku )* - przestrzenie płynowe oko ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny w obrazie T1 zależnym, bez cech wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego, z towarzyszącym ...

Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych opisywane o średnicy 10mm,wykazuje konfigurację typową dla plamki demielinizacyjnej.W badaniu bieżącym widoczne drobne punktowe ogniska podwyższonego w obrazach T2 zależnych widocznie ... Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada zmianom o charakterze demielinizacji pierwotnej lub w ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal i TIRM, izointensywne w obrazach T1 zal, mogące odpowiadać naczyniakowi. Sygnał trzonowy zachowany. Na poziomie Th5 - 6 bezsygnałowy linijny obszar w krążku międzykręgowym ( objaw próżni lub ...

Pasmo podwyższonego sygnału w torebce zewnętrznej lewej półkuli mózgu w obrebie przedniego bieguna odnogi tylnej torebki zewnetrznej lewej polkuli mozgu widoczne drobne pasmo podwyzszonego sygnalu w obrazach t2 zaleznych,izointensywne w obrazach t1 zaleznych,nie ulegajace pokontrastowemu wzmocnieniu ... Zawroty głowy przy demielinizacji w obrębie płata czołowego .. Podwyższony sygnał w rogach tylnych komór bocznych odpowiada przestrzeniom Vichrowa Robina i mielinizacji. Czasami boli ją kark. Co oznaczają te objawy i wynik badania? Witam, ważną informacją jest wiek dziecka. Przestrzenie około ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demielinizacji pier ...

Nieukończonej mielinizacja, obrzęk śluzówki i bezpowietrzność zatoki szczękowej .. podwyższonego sygnału, świadczące o nieukończonej mielinizacji oraz obrzęk śluzówki i bezpowietrzność lewej zatoki szczękowej. Pozostały wynik jest prawidłowy. Czy z moją córką wszystko jest w porządku? Pod względem neurologicznym ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmiano ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. podwyższonego sygnału w obrazach t2 , które nie demontują ograniczenia dyfuzji , jak również nie wzmacniają się po dożylnym podaniu kontrastu - obraz Mr przemawia za przewlekłymi zmianami niedotleniowo - niedokrwiennymi . Komory b ...

Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencjiFLAIR, zlokalizowanych w płatach czołowych i lewym płacie ciemieniowym - najpewniej o charakterze naczynoipochodnym. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogn ... Zniesiona lordoza, wypuklina i dehydratacja krążków w odcinku szyjnym .. Podwyższona intensywność sygnału trzonu C7 - obraz niejasny. Naczyniak trzonu C5 Duża nieprawidłowa zmiana w prawym płacie tarczycy, do rozważenia USG Czy wyniki tych badań kwalifikują się do operacji czy raczej do rehabilitacji.? ... Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach obu płatu czołowych z większą zmianą w płacie czołowym prawym &#8211* obraz jest niejedno ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. podwyższonego sygnału w obrazachT2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage z ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. podwyższonego sygnału w obrazach FLAIR i T2 , izointensywne w obrazach T1 ,nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu , bez cech zaburzonej dyfuzji wody - zmiany nie specyficzne. Drobne punktowate przestrzenie płynowe w sąsiedztwie r ... Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych badanie wykonano w sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata ...

Obustronnie szersze przestrzenie okołonaczyniowe Virvhova-Robina .. podwyższony sygnał o zmianie naczyniopochodnej. Czy to coś poważnego? Nie, zwykle nie są to zmiany objawowe. Przestrzenie okołonaczyniowe Virchowa Robina to wypustka opony pajęczej wpuklająca się w tkankę mózgową. Nie ma powodu do ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. podwyższonym sygnale w czasie T2 i sekwenji FLAIR zlokalizowane w istocie białej podkorowej płaów czołowych, mogące odpowiadac ogniskom naczyniopochodnym. Niewielkiego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych nad płatami czolowym ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych Badanie wykonano w sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata ...

Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwienn ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR o śr.do 7mm. Podobne ,drobne nieliczne hyperintensywne ,zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych. Kształt z ...

Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym MR mózgowia + C i.v Badanie wykonano w sekwencjach SE T1 - ax,sag.cor. przed i po kontraście, TSE T2 - ax.sag. i cor. oraz longTR/FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podw ... Bóle głowy przy torbieli szyszynki i ogniskach podwyższonego sygnału .. podwyższonego sygnału w T2 mogą być zmianami naczyniopochodnymi, bez większego przełożenia klinicznego. Bóle głowy mogą wynikać z opisanych zmian, ale należy wykluczyć także inne przyczyny. ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. podwyższonym sygnale o charakterze niedokrwiennym, nieco szerszy zbiornik móżdżkowo - rdzeniowy. Proszę o odpowiedź: ) Zmiany o charakterze niedokrwiennym są związane zapewne z miażdżycą naczyń czy cukrzycą. Jeśli są proporcjonaln ...