Podkorowo

neurologiczne.pl & podkorowoMózgowie .. podkorowy ośrodek wzroku ( odpowiedzialny m.in.za odruch źrenicy na światło ) i słuchu. Tyłomózgowie Tyłomózgowie składające się z mostu i móżdżku. Most jest poprzeczną wyniosłością leżącą między konarami mózgu i zawiera jądra dla ... Choroba Parkinsona .. podkorowych, czyli istoty szarej leżącej w głębi półkul mózgu. Dochodzi w niej do zaniku komórek dopaminergicznych istoty czarnej, który prowadzi do niedoboru dopaminy ( neuroprzekźnika ) oraz przewagi układu cholinergicznego ( ze ... Leczenie choroby Parkinsona .. podkorowych, wzgórza ) bądź wszczepianie do nich specjalnych elektrod stymulujących. Takie zabiegi przeprowadzane są wówczas, gdy leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne. Duże znaczenie odgrywa również rehabilitacja ruchowa cho ...

Otępienie naczyniopochodne .. podkorowych ( istota biała i jądra podkorowe ). Otępienie może się wiązać z chorobą dużych naczyń i wówczas wywołana jest mnogimi zawałami korowymi oraz podkorowymi powstałymi w rezultacie zatorowości. Natomiast choroba małych nac ... Skąpodrzewiaki .. podkorowej mózgu. Diagnostyka skąpodrzewiaków Objawy kliniczne skąpodrzewiaków zwykle są niecharakterystyczne. Podstawą rozpoznania są badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym ba ... Zawroty głowy .. podkorowe i przedsionkowe oraz ośrodki korowe mózgu. Do części obwodowej należy błędnik. Zawroty głowy są objawem wielu jednostek chorobowych. Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego są przejawe ...

Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona .. podkorowych, czyli jądrze ogoniastym, skorupie, gałce bladej, jądrze niskowzgórzowym oraz w wzgórzu. Pomiędzy tymi strukturami istnieje szereg połączeń wytworzonych przez komórki nerwowe, a hamowanie aktywności niektórych z nich z ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str prawej o charakterze naczyniopochodnym. Innych zmian ogniskowych w mózgowiu nie widać. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Czy jest możliwość otrzyman ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. podkorowo w okolicachskroniowo - ciemieniowych stwierdzono obecność drobnych ognisk o średnicy do 0,7cm hiperintensywnych obrazach T2 zależnych sekwencji FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - M ...

Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. podkorowej i okołokomorowej. Żadna z tych zmian nie uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Powyższy obraz nie jest jednoznaczny, ale nie można wykluczyć pierwotnego procesu demielinizacyjnego. Zaznaczone poszerzenie układu komorowego i ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są bardzo poważnym problemem. W raz z wiekiem mogą występować nie powodując żadnych objawów i nie wymagają leczenia. Oczywiście należy taka zmianę kontr ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. podkorowo, w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej w warstwach górnokomorowych uwidoczniono obszar hypodensyjny ( 5mm ), nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiana ta może odpowiadać bliźnie po przebytym incydencie naczyniopo ...

Semiovale a zwapnienie w mózgu .. podkorowymi. Zwapnienie to nić groźnego. Może być to odmiana anatomiczna, jeśli zmiana ta budzi niepokój radiologa lub neurologa to warto zrobić badanie MRI głowy jeśli nie było wykonane. ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroniowego uwidoczniono 2 ogniska podwyższonej intensywności sygnału we FLAIR i w obrazach T2 zależnych, izointensywnych w T1, niewzmacniających się ... Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. podkorowo w prawym płacie czołowym - zmiana niespecyficzna, do okresowej kontroli w MR za 3 - 6 mies Dziś zrobiłam kontrolne MR i dostałam taki wynik: Kontrolne badanie MR głowy porównywalne wykazało obraz struktur mózgowia taki j ...

Dezorientacja po przebudzeniu .. podkorowych obu półkul mózgu. Czy ma to jakiś związek ze zdarzeniami? Czy zdarzenia które miałam to TIA ( przemijające ataki niedokrwienne )? Mam 57 lat. Jeśli objawy były przejściowe to najprawdopodobniej TIA. Dobrze jest wykonać ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. podkorowo obszary nieprawidłowej IS - podwyższonej w obrazach T2 zależnych, oraz T2 FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebytych incydentach nac ... Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. podkorowej obu okolic czołowych uwidoczniły się pojedyncze bardzo drobne o średnicy około 2 mm, ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR mogące odpowiadać drobnym zmianom naczyniopochodnym. Poza tym i ce ...

Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. podkorowo w prawym płacie czołowym. Ponadto wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego - torbiel pajęczynówki w pustym siodle? Polipowate pogrubienie błony śluzowej prawej zatoki szczękowej, niewielkie ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. Podkorowo w płacie czołowym prawej półkuli mózgu ( w zakręcie czołowym górnym ) oraz w okolicy tylnej części trzonu komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewej półkuli mózgu ... Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. podkorowo widoczne drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestr ...

Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. podkorowo w płatach czołowych i ciemieniowych, nie ulegające wzmocnieniu. W okolicy trójkąta lewej komory bocznej kilka drobnych ognisk zlewających się o łącznym wymiarze ok 25X20X16mm. Obraz nie jest typowy dla SM, przemawia za z ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. podkorowych tego płata. Podobna zmiana widoczna w płacie potylicznym lewym. W tych okolicach widoczne pasmowate ogniska podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. podkorowych wyspy lewej półkuli mózgu, najpewniej o etiologii naczyniowej niedokrwiennej. Jama przegrody przezroczystej. Poza tym struktury mózgu i móżdżku, bez cech patologii. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez ...

Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym .. Podkorowo w części przypodstawnej lewego płata czołowego widoczne jest ognisko hypodensyjne śr. 8mm. - naczyniopochodne? - obraz niejednoznaczny. Niedorozwój robaka móżdżku z poszerzeniem zbiornika górnego móżdżku. Układ komorowy ... Podkorowe hiperintensywne ognisko w płacie czołowym .. podkorowe hiperintensywne ognisko w lewym płacie czołowym - nie było widoczne w badaniu poprzednim. Ognisko ulega wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu gadolinu. Obraz niejednoznaczny, wymaga interpretacji łącznie z wszelkimi danym ... Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. podkorowo oraz w rzucie jądra ogoniastego widoczne nieliczne - drobne średnicy do 5mm ogniska hyperintensywne. Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne - naczyniopochodne. Torbiel szyszynki średnicy 10mm. Proszę o analizę wyniku rez ...

Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. podkorowego mózgu i móżdżku. W nadkomorowej istocie białej obu półkul mózgu obecne pojedyncze drobne ogniska3 - 4mm hiperstatyczne w T2 i Flair, najprawdopodobniej naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony,symetr ... Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. podkorowo w płacie czołowym lewym ognisko o wymiarach 8x5mm, hiperintensywne w obrazach Flair, nie wykazuje ograniczenia dyfuzji, nie podlega wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego - obraz wykazuje zmianę - naczyniopochodną? ... Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty .. podkorowej ognisko gliozy naczyniowo - pochodnej w płacie czołowym lewej półkuli. Reszta obrazu prawidłowa, bez zmian. Pacjent na podobne objawy zawrotów głowy, z przerwami, tylko o mniejszym nasileniu, uskarża się od ponad 25 lat ...

Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. podkorowa prawego płata skroniowego i u podst. prawego pląta czołowego. Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne w skorupie i istocie białej pląta ciemieniowego po str.prawej. Niewielki obszar malacji w prawym płacie czołowym. Poza ty ... Zmiany na tle naczyniowym .. podkorowej istoty białej, wielkości do 3 - 4mm. Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu promienistym, ma wymiary 11 na 4 mm. Obraz MR przemawia za zmianami na tle naczyniowym. Opisane są zmiany naczyniowe ( b ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. podkorowo na poziomie i w okolicy rogu czołowego komory bocznej lewej pojedyńcze drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal. i FLAIR , naczyniopochodne - torbiel szyszynki o wym. 9*10mm - w obrazach DWI nie stwierdza ...

Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. podkorowo obu półkul mózgu oraz w warstwie korowej prawej półkuli widocznych jest kilka rozsianych drobnych zmian ogniskowych, hiperintensywnych w czasie T2 - zależnych i w sekwencjach FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Ukła ... Drobne zmiany naczyniopochodne w prawym płacie czołowym Podkorowo w prawym płacie czołowym przy przednim zarysie wyspy drobne zmiany naczyniopochodne wielkości do 4 mm. Poza tym obraz MR mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo. Zmiany naczyniowopochodne wy ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. podkorowej istocie białej płatów czołowych obecne pojedyncze ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm niespecyficzne naczyniopodobne? demielinizacyjne? Poza tym wszystko bez zmian, dodam, że nie podawano mi ża ...

Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. Podkorowo w istocie białej uwidoczniono niewielkie ( do 5 mm ) rozsiane hyperintensywne w sekwencji FSE/T2 i flair ogniska demielizacyjne, zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono także w głębszych strukturach istoty białej, w c ... Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. podkorowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Drobne przykomorowe ogniska hipodensji najpewniej o typie n - pochodnym. Następnie dostał mąż drugie skierowanie do kliniki neurochrurgicznej. Na neurochirurgię n ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.bocznej prawej przechodząca na ciało modzelowate o wym.7*4mm charakter zmian nie jest jednoznaczny - ze względu jednak na obraz zmiany widocznej nad stropem k.boczne ...

Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych widoczne jest pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości 0,4 cm ( w w pierwszej kolejności do r ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. podkorowej obu płatów czołowych i w płacie skroniowym widoczne pojedyncze drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. podkorowych obustronnie: w gałkach bladych, w głowach jąder ogoniastych oraz w obrębie wzgórz i torebki ostatniej obustronnie widoczne są obszary podwyższonego sygnału w sekwencji T1 oraz FLAIR 2. Scienczała warstwa korowa w obręb ...

Zwapniały oponiak okolicy czołowej mózgu .. podkorowego mózgu, rozsiane liczne ogniska zmian degeneracyjnych w istocie białej obu półkul mózgu, następnie nie można wykluczyć zwapniałego oponiaka w lewej okolicy czołowej. Proszę o interpretacje opisu i co robić. Mama ma 59 l ... Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. podkorowo widoczne są mnogie przestrzenie o sygnale płynu, jamy malacyjne po przebytym procesie niedotleniowo niedokrwiennym, najpewniej w okresie okołoporodowym. Drobne jamy malacyjne widoczne są także w zakrętach prostychpłatów ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. podkorowo widoczne jest drobne naczynie, którego obraz w pierwszej kolejności odpowiada niewielkiemu naczyniakowi żylnemu. Zaznacza się asymetria w objętości zakrętów hipokampa, ze zmniejszeniem się zakrętu lewego. Dyskretnie posz ...

Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. podkorowo widoczne dość liczne drobne, średnicy maksymalnie do 3 mm, rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łą ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. podkorowym i w istocie białej obu półkul mózgu widocznych jest kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. podkorowych głównie w rzucie torebek zewnętrznych, zwłaszcza po stronie lewej widoczne są ogniskowe z tendencją do zlewania się zmiany o charakterze degeneracyjnym. Wymiary zmian 2 - 4mm. Liczne przestrzenie okołonaczyniowe Vircho ...

Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. podkorowo dość liczne drobne 3 - 9mm ogniska nieprawidłowego sygnału nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. W prawej półkuli móżdżku ogniska do 5mm bez wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. podkorowo uwidoczniono liczne ogniska hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? N ... Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. Podkorowo w istocie białej, w płatach czołowych widoczne są do 5 mm rozsiane hyperintensywne w sekwencji FSE/T2 i FLAR obszary demielizacyjne naczyniopochodnej, w tych okolicach widoczne są przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztw ...

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. podkorowej istocie białej na sklepistości,przeważająco w regionie ciemieniowym.Podnamiotowo zmian ogniskowych nie stwierdza się.Patologicznych wzmocnień pokontrastowych nie stwierdza się.Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,sy ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. podkorowej istocie białej na sklepistości,przeważająco w regionie ciemieniowym.Podnamiotowo zmian ogniskowych nie stwierdza się.Patologicznych wzmocnień pokontrastowych nie stwierdza się.Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,sy ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. podkorowo w lewej okolicy skroniowej w warstwach dolnokomorowych,dobrze ograniczone ,owalne ognisko ,o wymiarach ok. 0,8 x 0.5 cm, hiperintensywne w obrazach t2 - i nieznacznie hipointensywne w t1 zaleznych. W sekwencji FLAIR zmia ...

Powiększający się umiarkowany zanik mózgowia korowo-podkorowego .. podkorowego mózgowia. Po za tym obraz jest prawidłowy. Obecne badanie MR głowy wykonane 2009 roku wykazuje: umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Czy badanie MR głowy wykazał że zanik się powiększył od badania z dnia ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. podkorowo w oby płatach czołowych. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu mózgu. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - móżdżkowych obustronnie prawidlowe. Przysadka mózgowa prawidłowej wie ... Cechy umiarkowanego zaniku korowo-podkorowego mózgowia .. podkorowego mózgowia. Badanie kontrolne 2009 roku MR głowy: cechy umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Czy zanik się powiększył się z badaniem z roku 2007? Mam 43 lata, chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie piłem alkoho ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i okołokomorowo stwierdzono obecność licznych, kilkumilimetrowych ognisk hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, o niespecyficznym, z ... Problemy z pamięcią i koncentracją przy wodogłowiu .. podkorowe, które zostały opisane w badaniu CT. Zaniki te są skutkiem wodogłowia. Bóle głowy mogą być również przyczyną wodogłowia i jeśli stan ten mimo leczenia się nie poprawia należy rozważyć hospitalizację i wykonanie badań kon ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. podkorowe zaniki w płatach czołowych i skroniowych. Ogniska meta newidoczne Struktury Boczne nieprzemieszczone. Przewody słuchowe wewnętrzne nieposzerzone. 2.BADANIE TK GŁOWY - MARZEC 2009 - WODOGŁOWIE Obie komory boczne i komora ...

Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego .. podkorowej lewego styku potyliczno - ciemieniowego o średnicy 3,5 mm... nikt pewnie by tego nie dostrzegł gdyby nie to ze mdleje co jakis czas według mnie z nerwów ... tzn jak sie zdenerwuje to ten krwiak pewnie uciska cos... słys ... Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. podkorowych obu płatów czołowych drobne zmiany hipodensyjne.Nie stwierdza się cech świeżego krawawienia domózgowego.Na oknie kostnym pokrywy czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego. Chciałem się dowiedzieć ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom niedokrwiennym ewentualnie ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. podkorowego mózgu.Poza tym obraz mózgu i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Obraz jest wynikiem zmian typu demielinizacji, czyli zaniku osłonki mielinowej włókien nerowowych. Osłonka pełni rolę ochronną i ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. podkorowemu w fazie ewolucji lub bardzo drobnym zwapnieniom. Głębokie zaniki korowe. Poszerzenie asymetryczne światła prawej komory boczne - wyniki zmian malacyjnych prawej półkuli i/lub asymetrycznych zaników podkorowych.* Będę b ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. podkorowo, w lewym płacie czołowym widoczne pojedyncze bardzo drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów pat ...

Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. Podkorowo w istocie białej,w okolicy sklepistości uwidoczniono niewielkie ( do 5 mm ) rozsiane ,hyperintensywne w sekwencji FSE/T2 i FLaiR ogniska o charakterze demielinizacyjnym.Zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono w centru ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. podkorowo widoczne pojedyncze, drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR, a niewidoczne w obrazach T1 zależnych o średnicy 0,4 cm, mogące odpowiadać pojedynczej zmianie naczyniopochodnej do różnico ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. podkorowo, w lewym płacie czołowym widoczne pojedyncze bardzo drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów pat ...

Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. podkorowej istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych; pojedyncze ognisko o wym. 7x 2 mm w obrębie kolana ciała modzelowatego; ogniska nie ulegają wzmocnieniu po podaniu kontrastu. Dodatkowo pogrubienie błony śluzowej zatok s ... Zaniki korowo-podkorowe i zmiany degrenacyjno-malacyjne w istocie białej .. podkorowe znacznego stopnia, zmiany degrenacyjne - malacjne w istocie białej. Proszę o dop. Proszę napisać jeszcze w jakim wieku jest córka, jak przebiegł poród, co to były za operacje kardiochirurgiczne. Trudno na postawie samego ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. podkorowo widoczne drobne 4 do 5 mm ognisko wysokiego sygnału w obrazie T2 zal I FLAIR - bez cech wzmacniania po podaniu kontrastu oraz bez wzmożenia sygnału w obrazach dyfuzyjnych - obraz przemawia za zmianą naczyniopochodną - pr ...

Zanik korowo-podkorowego mózgowia .. PODKOROWEGO MÓZGOWIA. Czym ta chorob sie charakteryzuje i jakie są jej objawy . Mam chorobę niedokrwienną serca i mam nadciśnienie tętnicze. Prosiła bym o uzyskanie odpowiedzie. Dziękuję i Pozdrawiam Zanik komórek nerwowych mózgu ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. podkorowej widoczne liczne, hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zmiany ogniskowe. Największe zmiany w prawej półkuli mózgu w okolicach rogu przedniego komory bocznej 9mm, w okolicy rogu tylnego 11mm, w lewej półkuli ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. podkorowe ognisko tego samego charakteru występuje w lewym płacie czołowym na poziomie środka półowalnego. Nad prawą półkulą mózgu uwidoczniono ( w sekwencji FLAIR ) śladowe ilości hemolizującej krwi na poziomie opony twardej nad ...

Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. podkorowo pojedyncze ogniska hyperintensywne w T2 zal.obr. i sekwencji Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmianom naczynioowym. Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Co to jes ... Leczenie zaniku korowego mózgowia .. podkorowy mózgowia. Mam 44 lata. Czy to jest groźna przypadłość. Jak postępować by się nie powiększała? Zanik korowy może wynikać np. ze zmian niedotleniowo - niedokrwiennych, zespołów otępiennych. Jeśli zanik jest nieznaczny to j ... Wtórne zmiany demielinizacyjne w lewej okolicy czołowej .. podkorowo, pojedyncze ogniska o hiper - intensywnym sygnale w obrazach T2 zależnych o śr.do 5mm.mogące odpowiadać zmianom demielinizacyjnym wtórnym, w badaniu MR nie spełniają cech demielinizacji pierwotnej.Układ komórkowy położon ...

Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia. Nie stwierdzam patologicznego wzmocnienia. Układ komorowy bez przemieszczeń. Szeroko ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 zależnym oraz w sekwencji FLAIR, nie wykazujący cech ograniczonej dyfuzji, niewidoczny ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska hiper intensywne w obrazach T2/ zależnych i sekwencji FLAIR przemawiające za przebytymi zmianami naczyn ...

Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. podkorowe zaniki półkul mózgu i móżdżku.nie stwierdzono obecności zmian w mózgowiu w obu fazach badania.układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo proszę o konsultację i o pokie ... Niespecyficzne obszary hiperintensywne w płacie czołowym prawym .. Podkorowo wpłacie czołowym prawym widoczne są dwadrobne hiperintensywne obszary w obrazach T2 Flair o śr.2mm - zmiany niespecyficzne, naczyniopochodne? Układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony, z przewagą objętości lewej ... Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. podkorowo na wysokości wyspy. Poza tym nieprawidłowych sygnałów z tkanek mózgowia nie rejestruje się. Po dożylnym podaniu gadoliny patologicznego wzmocnienia nie stwierdza się. Jednoznacznie nie można określić charakteru ogniska p ...

Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. podkorowy bez ewidentnego wzmocnienia - obszar mogący odpowiadac procesowi naciekowemu pierwotnemu mózgowia - do pilnej dalszej diagnostyki i konsultacji neurochorurgicznej. wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni. czy to nowo ... Zanik widzenia w prawym oku .. podkorowej istocie białej płata czołowego prawego. Zmiany te nie wskazują po podaniu środka kontrastowego.Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie uwidoczniono.Komora IV prawidłowa. Kąty mostkowo - móżdżkowe wolne Poszerzen ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. podkorowym lewego płata czołowego.po prawej drobne ogniska w pł.czołowym.Zmiany cechuje różna faza ewolucji od jamek otoczonych blizną do zmian ulegających wzmocnieniu i zwiewnych obrzękowych.Nie uwidoczniono ognisk podnamiotowych ...

Zaniki korowo-podkorowe u młodej osoby .. podkorowe. Dotarłam do informacji, że takie zmiany występują u ludzi, którzy chorują na Alzheimera. Ja mam 23 lata, skąd więc u mnie takie schorzenie? Nigdy nie miałam problemów z pamięcią, koncentracją. Zaniki korowo - podkorowe ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. podkorowym lewego płata czołowego.po prawej drobne ogniska w pł.czołowym.Zmiany cechuje różna faza ewolucji od jamek otoczonych blizną do zmian ulegających wzmocnieniu i zwiewnych obrzękowych.Nie uwidoczniono ognisk podnamiotowych ... Zaniki korowo-podkorowe z poszerzeniem przestrzeni płynowych .. podkorowe z adekwatnym poszerzeniem do nich przestrzeni płynowych jamka malacyjna11mm w sąsiedztwie trzonu komory bocznej prawej ...

Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki .. podkorowych obecne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odp. poszerzonym przestrzeniom okołonaczyniowym Zmiany hiperintensywne w obrazach T2 zaleznych pasmowate widoczne również obustronnie na wysokosci trzonów komór bo ... Konsekwencje wykrycia podkorowych pojedynczych ognisk .. podkorowe pojedyncze drobne ogniska widoczne obustronnie. Co to oznacza? Czy istnieje jakieś zagrożenie dla zdrowia z tego powodu? Proszę przepisać cały wynik badania. Na podstawie wyrywkowej informacji nie można określić charakte ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. podkorowo w obrebię prawego płata ciemieniowego ,niejednoznacznym charakterze do zróżnicowania pomiędzy zmianami niedokrewnymi a demielinizacyjnymi.Czy ten wynik na coś wskazuje ? ...

Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. podkorowych płatów czołowych; zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uciskiem rdzenia kręgowego; zwężenie kanałów korzeniowych. Od pół roku mam bóle i zawroty głowy, zachwiania równowagi i drgawki głowy. O czym świadczą moje objawy i ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. podkorowe mózgowia. Pojedyncze ognisko naczyniopochodne , poniedokrwienne w prawej półkuli mózgu. Proszę o jakiekolwiek wyjaśnienie tego opisu na prostszy język . Zaniki korowo - podkorowe są związane najprawdopodobniej z procesem ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. podkorowym widoczne nieliczne, drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR, niewidoczne w T1. Opisywane zmiany są niespecyficzne - odpowiadają najpewniej demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii.*Chciał ...

Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. podkorowo w prawym płacie czołowym i w centrum semiovale po stronie lewej - niespecyficzne zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne?Poza tym uwidocznione przeglądowo struktury mózgowia zmian patologicznych nie wykazują. Ciało mod ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy dyfuzji.Asymetria układu komorowego - l ... Ognisko naczyniopochodne i zanik korowo-podkorowy tkanki mózgowej .. podkorowego tkanki mózgowej. Zanik korowy większy w biegunie czołowym. Bardzo proszę o informację co w/w wyniki oznaczają. Zmiany naczyniopochodne powstają wraz z wiekiem. Niepokojące są liczne zmiany nieproporcjonalne do wieku. Z ...

Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy ograniczenia dyfuzji.Asymetria układu k ... Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. Podkorowo, w płacie czołowym lewym pojedyncze ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR - naczyniopochodne, wielkości 5mm. Cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie uwidoczniono. Niewielki zanik podkorowy mózgu ... Podkorowe ogniska hypodensyjne rozsiane obustronnie na sklepistości Badanie TK, które niedawno robiłem wykazało liczne ogniska hypodensyjne, rozsiane obustronnie na sklepistości; obraz niespecyficzny dla zmian naczynioochodnych. Co mi jest? Czy to może być coś poważnego? Są to najpewniej zmiany na ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu a stwardnienie rozsiane .. podkorowy jest na szczęście niewielkiego stopnia. Powodem może być wiek, zwykle z wiekiem pojawiają się takie zaniki związane z miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą. W przypadku Pani mamy zaniki mogą także wiązać się z roz ... Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych .. podkorowe. Czy te zmiany moga dawac powyzsze objawy. Mama ma 83 lata. Opisane zmiany są związane z wiekiem, są one naczyniopochodne powiązane z miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym. Wynik badania powinien jeszcze ocenić osobi ... Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. podkorowe Artefakty metaliczne są wynikiem zabiegu embolizacji. Dobrą informacją jest brak krwawienia. Zmiany malacyjne to określenie procesu rozmiękania, rozpadu martwych tkanek w mózgu. Ostatecznie ocenić wynik badania powinien ...

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej prawidłowy. Cech nieprawidłowego wzmocnienia kon ... Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. podkorowym zakretu czolowego gornego widoczne pojedyncze drobne osr.do3mm ogniska hiperintensywne w czasie T2 - zaleznym i FLAIR o niespecyficznym charakterze.Nie stwierdza sie zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamio ... Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. podkorowych płatów czołowych i lewego płata ciemieniowego.Ogniska nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu i restrykcji perfuzji W DWI. Układ komorowy nadnamiotowy ustawiony pośrodkowo,bez cech ucisku.Zbiorniki podstawy mózgowia w no ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. podkorowo obustronnie w okolicy zakrętu nabrzeżnego. Układ komorowy symetryczny, ciało modzelowate kształtne. Brak cech patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu. Brak cech wzmożonego ciś. śródczaszkowego. Obustronnie w okol ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. podkorowe widoczne liczne hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR ogniska,niektóre hypointensywne w obrazach T1 - zależnych. Największe ognisko w lewym zakręcie przedśrodkowym o ś 10 mm. Pojedyncze ognisko o podobnej mor ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. podkorowych. W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych pojedyncze drobne do 3 mm ogniska hiperintensywne w obrazach T2W o charakterze zmian demielinizacyjnych, poza tym zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnał ...

Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. podkorowo, w płacie ciemieniowym prawej półkuli mózgu drobne ogniska demielinizacyjne. poza tym struktury mózgowia prawidłowe, bez zmian ogniskowych, układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczania. co o tym myślicie? czy to sug ... Szybkość postępowania otępienia przy zaniku tkanki podkorowej mózgu .. podkorowej. W rozmowie z lekarzem usłyszałam,że należy spodziewać się zmian w zachowaniu społecznym, abnegacji, pogarszania pamięci, kłopotów z poruszaniem się. Jestem wprost przerażona, ponieważ jestem osobą samotną i muszę wiedz ... Ogniska hiperintensywne podkorowe w płacie czołowym po wypadku .. podkorowe w prawym płacie czołowym o srednicy do 4 mm - kilka Takie zmiany nie koniecznie muszą mieć związek z przebytym urazem. Mogą powstawać wraz z wiekiem. Niestety nie napisała tu Pani zbyt wiele, stąd aby uzyskać więcej info ...

Poszerzenie przestrzeni płynowych i zanik korowo-podkorowy .. podkorowy z poszerzeniami przestrzeni płynowych w obu okolicach czołowych; drobne zwapnienia w lewej półkuli móżdżku. Mam 32 lata. Czy to coś poważnego? Co mi jest? Czy powinienem wykonać jakieś inne badania? Na podstawie samego w ... Sztywność nóg i ręki, drażliwość, płaczliwość oraz problemy w mówieniu .. podkorowo w płacie czołowym prawym.Nie wiem nawet co to za choroba? Mama przestała chodzić, ruszać lewą ręką, całymi dniami tylko krzyczy,płacze, ledwo mówi.Proszę mi pomóc tak bardzo bym chciała wiedzieć czy mama powróci do zdrow ... Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. podkorowej substancji mózgu w okolicy czołowej. Mają charakter naczyniopochodny. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Mój tata w wynikach miał tak samo . Minął rok a ta choroba błyskawicznie postąpiła , że na dzień dzisiejszy nie ch ...

Zanik korowo-podkorowy w istocie białej okołokomorowej .. podkorowy, w istocie białej okołokomorowej obu półkul mózgu rozlane. Co to znaczy? Czy jest to niebezpieczne dla mamy? Co powinna zrobić? Szkoda, że nie przepisała Pani informacji z wypisu szpitalnego lub wyniku badań. Podejrzewam ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. podkorowe. W istocie białej obu płatów czołowych widoczne są niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ( do 3mm ) ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 - zależnym, nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego - ... Migrena z aurą, podwójne widzenie, mroczki przed oczami i drętwienie kończyn .. podkorowo w obu płatach czołowych i polipowate zgrubienie śluzówki w zatokach szczękowych. Czy ten wynik tłumaczy moje dolegliwości? Należy udać się do laryngologa, bóle głowy częściowo mogą wynikać z przewlekłego zapalenia zatok ...

Zaniki korowo-podkorowe mózgu, problemy z mową i pamięcią po udarze .. podkorowe mozgu mam problemy z mowa i pamiecia bardzo prosze o rade czy jest jakas szansa ze mowa i pamiec powroca i bedzie tak jak daawniej i czy moze jeszcze kiedys nastapic kolejny udar z gory dziekuje pozdrawiam Oczywiście tak ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. podkorowej płatów czołowych obu półkul mózgu oraz prawego płata ciemieniowego widoczne są pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej, największe średnicy 6mm w lewym płacie czołowym. Pozostałe struktury mózgu ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w lewej półkuli, maksymalenj wielkości 8,0 mm. Ogniska te nie uległy wzmocnieniu kontrastowemu ( faza wczesna i opóźniona ). Prawidłow ...

Gliotyczne ogniska degeneracji naczyniopochodnej po udarze mózgu .. podkorowej istocie białej widoczne są bardzo dyskretne gliotyczne, a drobne ogniska degeneracji naczyniopochodnej widoczne są również w głębokiej istocie białej lewego płata czołowego. Poza tym tkanki i przestrzenie płynowe mózgow ... Zmiany w jądrach podkorowych po zatruciu tlenkiem węgla .. podkorowych po zatruciu tlenkiem węgla są odwracalne Całkowicie na pewno nie, są to zmiany spowodowane niedotlenieniem, zatem wszystko zależy od stopnia ich uszkodzenia. W opisie mam: symetryczne zmiany degeneracyjne w gałkach bla ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. podkorowej płaów czołowych, mogące odpowiadac ogniskom naczyniopochodnym. Niewielkiego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych nad płatami czolowymi i skroniowymi Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Złącze czszkowo ...

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. podkorowo,o wątpliwym znaczeniu klinicznym. - obraz mózgowia bez zmian ogniskowych - struktury linii pośrodkowej nieprzemieszczone - układ komorowy i przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone. Proszę pomóc z interpretować wy ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. podkorowej w lewym płacie ciemieniowym widoczne jest ognisko o wzdłużnym sygnale w obrazach T1 i T2 wielkości do 8mm. Zmaiana nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Wydaje się występować drugie mniejsze ognisko o podobnym obrazie w ... Hyperintensywne ognisko podkorowe w górnej części płata czołowego .. podkorowe flair, w górnej części płata czołowego. Prawdopodobnie zmiany są naczyniopochodne. O czym świadczy to badanie? Czy to coś poważnego? Może to być zmiana naczyniopochodna typu niedokrwiennego spowodowana miażdżycą naczyń, ...

Zawał mózgu w okolicy strategicznej, usytuowany podkorowo .. podkorowo. Co to znaczy . Chodzi o takie okolice mózgu jak: zakręt kątowy, wzgórze, okolice unaczynienia przedniej lub tylnej tętnicy mózgu. ... Obniżenie gęstości mózgowia z zatarciem zróżnicowania korowo-podkorowego .. podkorowego z zacisnieciem bruzd mozgowia.komory mozgowia waskie, odcinkowo zacisniete mozgoczaszka prawidlowa.w prawej zatoce szczekowej przy scianie tylnej oraz u podstawy wydatne zgrubienia sluzowki w granicach 19 mm. czy sa sz ... Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. podkorowego mózgowia i niewielkiego zaniku korowego móżdżku. Poza tym obraz mozgowia i wewnątrz czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu tk prawidlowy. Po podaniu kontrastu ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. B ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ